Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a IX a
UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Național “Tudor Vianu”
DISCIPLINA: RELIGIE
LECŢIA: Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe
TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECŢIE: dobândire/ însuşire de noi cunoştinţe
DURATA: 50 minute
PROFESOR: Iordachescu Constantin
OBIECTIVE OPERATIONALE
1. să enumere principalele slujbe ale bisericii;
2. să prezinte modul de pregătire pentru participarea la Sfânta Liturghie
3. să prezinte importanța participării la Sfânta Liturghie;
4. să prezinte modul de pregătire pentru participarea la Sfânta Spovedanie
5. să prezinte importanța Spovedaniei

STRATEGIA DIDACTICĂ
1. RESURSE PROCEDURALE
 SISTEM METODOLOGIC: conversaţia, exercitiul, expunerea, explicaţia, feed-back-ul,
generalizarea
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
2. RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, cretă, laptop, videoproiector.

3. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistemică, evaluare orală

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă


BIBLIOGRAFIE:
1. Sfanta Scriptura, Editura IMBOR, Bucuresti, 2004
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Modalităţi
Momentele instruirii Metode şi Forme de Resurse
CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor de
(timp) procedee organizare materiale
evaluare
Moment organizatoric - Profesorul rosteşte cu elevii rugăciunea Rostesc rugăciunea Conversaţie Frontal Catalog Observaţia
(2 min) Verifică prezenţa elevilor şi disponibilitatea colectivului Elevii spun absenţii şi se
clasei pentru începerea orei. pregătesc de lecţie.
Verificarea cunoştinţelor Profesorul solicită elevilor să răspundă la întrebări din Elevii răspund la întrebări Conversaţia Frontal Manual Evaluare
din lecția precedentă (5 lecţia anterioară. expunându-şi punctele de euristică orală
min) vedere
Pregătirea pentru lecția Spuneam orele trecute ca hrana sufletului este harul lui Elevii ascultă Expunerea Frontal
nouă Dumnezeu. Acest har divin il dobandim in cadrul
(2 min) sfintelor slujbe. Astăzi vom discuta despre modul în care
credinciosul se pregătește în vederea participării sale la
sfintele slujbe.
Captarea atenţiei - Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi precizează Elevii ascultă şi devin atenţi la Expunerea Frontal Tablă, -
(1 min) obiectivele urmărite. obiectivele urmărite. cretă
Care este cea mai importantă slujba bisericească? Elevii răspund: Sf. Liturghie Frontal Apecieri
verbale
Ce alte slujbe bisericești mai cunoașteti? Elevii răspund Observarea Frontal
dirijată
Comunicarea noilor 1 În funcție de răspunsurile elevilor, profesorul face o
cunoștințe schița pe tabla a principalelor slujbe bisericești.
(25 min)
Schița se gasește la sfârșitul proiectului.

Astăzi vom discuta despre pregătirea pentru doua din Elevii ascultă cu atenție
aceste slujbe, anume pentru Sfânta Liturghie și pentru
Sfânta Spovedanie.

2 Pregătirea pentru Sfânta Liturghie

Profesorul pune o serie de întrebări elevilor de genul: Elevii răspund Conversația Frontal Apecieri
verbale
Cum ar trebui să decurgă această pregătire?
Când vă întâlniți cu un prieten apropiat sau cu un om
foarte important mergeți la întâlnire în trening și
neprimeniți?

Profesorul face o schiță pe tablă Elevii notează în caiete Frontal tablă


Explicaţia
Profesorul prezintă modul de pregătire din vechime al Elevii ascultă cu atenție Frontal Apecieri
bătrânilor. Aceștia lasau lucrul în momentul în care verbale
auzeau sâmbătă seara clopotul bătând la biserică, se
ridicau în picioare și se închinau.

3 Profesorul pune un slide show care vrea să răspundă Elevii privesc imaginile Explicaţia Aprecieri
Frontal Video
întrebării de ce mergem la Sfânta Liturghie. verbale
proiector
3 Profesorul relatează pilda cu călugărul batrân și surd care Elevii asculta cu atentie Povestirea
Frontal
nu mai vroia să participe la Sfânta Liturghie.

4 Pregătirea pentru Sfânta Spovedanie

Profesorul pune elevilor întrebări: Elevii răspund Explicația Apecieri


Frontal
verbale
5 De ce ne spovedim?
Spunem tot la spovedanie?
4 Cum ne pregătim pentru spovedanie?

Profesorul face o schiță pe tablă Elevii notează în caiete


Frontal Tablă
5 Profesorul prezintă pilda cu preotul bețiv și batrâna Elevii ascultă cu atenție Povestirea
Frontal
credincioasă din vârful munților.
Obţinerea performanţei Profesorul pune un film despre rugăciunea în biserică Elevii vizionează filmul. Exerciţiul Individual film Apecieri
(13 min) Feed-back- verbale
ul
Încheierea lecţiei Explică elevilor ce au de pregătit pentru ora următoare. Sunt atenţi la cerinţe -
(2 min) Rosteşte rugăciunea Rostesc rugăciunea
Schiţa tablei

Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe

SFANTA LITURGHIE – taina tainelor


7 SFINTE TAINE
– Botezul
– Mirungerea
– Împărtășania
– Spovedania
– Cununia
– Maslul
– Hirotonia

IERURGII – slujbe de binecuvantare și sfințire


– Sfeștania
– Inmormântarea
– Sfințirea mașinii
– Etc.

SFANTA LITURGHIE
- Ne spălăm
- Ne pregătim cele mai bune haine
- Ne rugăm seara și dimineața
- Ne împăcăm cu ceilalți

SFANTA SPOVEDANIE
- Ne cercetăm conștiința
- Ne rugăm
- Ne împăcăm cu aproapele