Sunteți pe pagina 1din 1

Sinodul Loc ; Data ; Autorităţi laice Autorităţi bisericeşti Erezia şi susţinătorii Afirmaţiile ereziei Hotărâri ale

Preşedinţi 9 sinodului

NICEEA Împăratul - diaconul Atanasie Arianismul Subordinatianismul - Hristos - deofiin ţă cu Tatăl -


I Bitinia 20 mai - Constantin cel - Eusebiu de Cezareea - Arie (256-336) Dumnezeu Tatăl= omoousios O^OOUAIOQ TO NATPI
25august 325 Mare (306-337) - Macarie al Ierus. - -preot în Alexandria -şcolit necreat şi nenăscut - stabilirea datei Paştelui
- Ep. Eustaţiu al - Teofil al Gotiei de pr. Lucian de Antiohia, AYEVNTOQ Fiul - - primele 7 articole din
Antiohiei - Sf. Nicolae, ep. de aderent al lui Paul de asemănător după fiinţă Simbolul de credinţă
(324-330) Mira Lichiei Samosata cu Tatăl- omiousios - - schisma lui Novat, a lui
- Alexandru al - Sf. Spiridon, ep. -hirotonit în Bis. O^OIOUAIOQ Melitie şi erezia lui Pavel de
Alexandriei Trimitundei (Creta) Baucalis Samosata
(313-328) - 318 părinţi - Teonas de Marmarica - 20 canoane
- Secund al Ptolemaidei

II CONSTANTI- Împăratul - Meletie al Antiohiei Macedonianism Pnevmatomahi = - expunere dogmatică:


NOPOL Teodosie cel - Grigorie de Nazians Erezia pnevmatomahilor - luptători contra - consubstan ţialitatea şi
înc. mai - 9 iulie 381 Mare (379-395) - Grigorie de Nisa Duhului Sfânt deosebirea celor trei persoane
Erezia maratonienilor
- Amfilohiu de Iconiu - pun în discu ţie divine
- ep. Meletie al
- ep. Gerontius
Apolinarismul - Întruparea cuvântului,
Antiohiei Dumnezeirea Sfântului
(Sinusianismul)
(362-381)
(Terentius) din Tomis, Duh, egalitatea şi Fiul lui Dumnezeu
Constanţa - Macedoniu consubstanţialitatea - au completat Simbolul
- Sf. Grigorie de
Nazians
- 36 episcopi
(342-360) Lui cu Tatăl şi cu Fiul niceean cu înca 5 articole de
pnevmatomahi credinţă
- Nectarie - diac. Maratoniu
( 150 episcopi ) - 7 canoane
-Apolinarie de Laodiceea

III EFES Împăratul - Ep. Timotei al Nestorianismul - în Iisus Hristos există- condamnarea pelagianismului
Catedrala Sfintei Tomisului două persoane - şi a reprezentaţilor lui: Pelagiu,
Teodosie II dioprosopism sau
Fecioare Maria 22 - Sf. Atanasie cel Mare Celestin, Iulian de Eclanum,
iunie - 31 iulie
(408 - 450) - Ep. Juvenal al
- Nestorie nestorianism
ş.a.
(428-450) - consecinţa: Fecioara
431 - Sf. Chiril al Ierusalimului este Născătoare de om - denumirea
Alexandriei(f444) - Flavian de Tesalonic - Ioan al Antiohiei avepranoToKoq eeoToKoq - Născătoare de
( 198 episcopi ) sau Născătoare de Dumnezeu - a fost ridicată la
Hristos însemnătatea cuvenită
XPI^TOTOKO^ - 8 canoane

IV CALCEDON Împăratul - patriarhul Anatolie Monofizismul - exagerarea unirii - condamnarea ereziei


celor două firi, făcând monofizite şi stabilirea adevăratei
Biserica Sfânta Marcian al Constantinopolului (Eutihianismul)
Eufimia 8 - 25 (449-458) (o formă a dochetismului) (o din ele o singură fire credinţe
(450-457) - în Hristos sunt două firi,
octombrie 451 - 5 delegaţi ai papei variantă a apolinarismului) ^ovo^uaiq
dumnezeiască şi omenească,
Împăratul Marcian - firea omenească diofizitism, unite într-o singură
- Leon cel Mare al
luată de Mantuitorul la persoană divină
(450-457) Romei (440-461) (520 - arhim. Eutihie din
Constantinopol (f454) Întrupare a fost - curmă cearta dintre Juvenal al
- 630 episcopi) absorbită de firea Sa Ierusalimului şi Maxim al
15 şedinţe - Patriarhul Dioscor al
Dumnezeiască Antiohiei
Alexandriei(444-451) - disciplina monahală
- ordine în clerul de mir
- 30 canoane

V CONSTANTI- Împăratul - Apolinarie de Origenismul - preexistenta - condamnarea celor 3


NOPOL Alexandria sufletelor capitole
Iustinian al -Origen(nepi apxrav)
5 - 19 mai 553 - Didim cel Orb - subordinatio-
II-lea (527-565) - Domnus de - Grigorie de Nazianz nismul
- anatemizarea celor care le
- Patriarhul Antiohia susţineau
- Evagrie din Pont - apocatastasa
Eutihie I - 3 reprez. ai patr. - Teofil al Alexandriei - cele 3 capitole:
- 14 anatematisme
(552-565) Eustahiu de Ierusalim - Ioan noul ep. al scrierile lui Teodoret - anatematizaţi: Arie,
- şi alţi 145 episcopi ( Ierusalimului de Cir, Ibas de Edesa şi Macedonie, Apolinarie,
165 persoane ) - cei „4 fraţi lungi" Nestorie, Eutihie şi Origen
Teodor de Mopsuestia
- Nonu şi Leontie
6 şedinţe - Dometian şi Teodor Askidas

VI CONSTANTI- Împăratul - patr. Gheorghe al Monotelismul - o singura voinţă (ev - "în Iisus Hristos sunt două
esA^a), dar şi o singură voinţe şi două lucrări sau energii
NOPOL Constantin Constantinopolului (monofizism camuflat) energie (^ia evepyeia) corespunzătoare celor două firi,
Sala boltită a al IV- lea - papa Honoriu al - Macarie patriarhul neamestecate şi neschimbate,
în persoana
palatului imperial Romei Antiohiei şi ucenicul său Mântuitorului, neîmpărţite şi nedespărţite,
Pogonatul
(sinodul I trulan) 7 - Macarie patriarhul Ştefan deoarece voinţa şi precum şi neopuse una alteia,
noe. 680 - 16sep. 681 (668-685) Antiohiei - Teodor de Faran energia umană sunt cea omenească urmând întru
- Împ. Constantin al - patriarhii Serghie, Cir, Pir, absorbite cu totul în totul voinţei şi lucrării celei
( 174 episcopi ) 18 divine" -anatemizarea
IV-lea Paul II, Petru voinţa şi energia divină
şedinţe monoteliţilor
- papa Honoriu
NICEEA Împărăteasa Irina - Sf. Ioan Damaschin (f Iconoclasmul - ultima criză - decizie dogmatică: este
VII (f 802), 749) - Împ. Leon IlI-Isaurul bisericească, permis şi chiar util şi bine
Bitinia 24 sept.- 13
mama lui - Patr. Tarasie (717-741) răsărită din plăcut lui Dumnezeu a face
oct. 787 icoane religioase şi a le venera,
- Patr. Gherman (715- - Împ. Constantin V monofizitism, care
- Patriarhul Constantin VI
730) dar aceasă venerare să fie
Tarasie al Porfirogenetul Copronymos (740775) refuza icoana numai cinstire, iar nu adorare
- peste 130
Constantinopo- (780-797) arhimandriţi, egumeni şi
iconoclasm-distrugerea Mântuitorului căci aceasta se cuvine numai lui
lului icoanelor Dumnezeu, apoi cinstirea este
monahi ( 330-367
iconomahie-luptă contra numai relativă
(784-806) episcopi) 8 şedinţe
icoanelor - 22 canoane

Bibliografie: Istoria Bisericească Universală, vol. I (1-1054), Preot prof. dr. Ioan Rămureanu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987