Sunteți pe pagina 1din 1

Sinodul

Loc ; Data ; Președinți

Autorități

 

Autorități

Erezia și

Afirmațiile

Hotărâri ale

laice

bisericești

susținătorii

 

ereziei

sinodului

I

NICEEA

Împăratul

-

diaconul Atanasie

Arianismul

Subordinatianismul

Hristos - deoființă cu Tatăl – omoousios

-

 

Bitinia

Constantin cel

-

Eusebiu de Cezareea

-

Arie (256-336)

Dumnezeu Tatăl= necreat și nenăscut αγενητος

 

20

mai - 25august

Mare

-

Macarie al Ierus.

-preot în Alexandria

οµοουσιος το Πατρι

 

325

-

Teofil al Gotiei

-școlit de pr. Lucian de

Antiohia, aderent al lui Paul de Samosata

stabilirea datei Paștelui

-

primele 7 articole din Simbolul de credință

-

(306-337)

-

 

Ep. Eustațiu al Antiohiei

-

Sf. Nicolae, ep. de Mira Lichiei

Fiul – asemănător după ființă cu Tatăl- omiousios - οµοιουσιος

 

(324-330)

-

Sf. Spiridon, ep.

-hirotonit în Bis. Baucalis

-

schisma lui Novat, a lui

-

Alexandru al

Trimitundei (Creta)

Melitie și erezia lui Pavel de Samosata

Alexandriei

-

318 părinți

- Teonas de Marmarica

 
 

(313-328)

- Secund al Ptolemaidei

- 20 canoane

II

CONSTANTI-

Împăratul

-

Meletie al Antiohiei

Macedonianism

Pnevmatomahi =

- expunere dogmatică:

 

NOPOL

Teodosie cel

-

Grigorie de Nazians

Erezia pnevmatomahilor

-

luptători contra

consubstanțialitatea și deosebirea celor trei

-

 

înc. mai - 9 iulie

Mare

-

Grigorie de Nisa

Erezia maratonienilor

Duhului Sfânt

 

381

-

Amfilohiu de Iconiu

Apolinarismul

(Sinusianismul)

-

pun în discuție

persoane divine

Întruparea cuvântului, Fiul lui Dumnezeu

-

(379-395)

-

ep. Gerontius

 

ep. Meletie al Antiohiei

-

 

(Terentius) din Tomis,

 

Dumnezeirea Sfântului Duh,

 

(362-381)

Constanța

 

- Macedoniu

egalitatea și consubstanțialitatea

-

au completat Simbolul

-

36 episcopi

(342-360)

niceean cu înca 5 articole de credință

Sf. Grigorie de Nazians

-

pnevmatomahi

- diac. Maratoniu

Lui cu Tatăl și cu Fiul

-

Nectarie

 

(

150 episcopi )

-Apolinarie de Laodiceea

- 7 canoane

III

 

EFES

Împăratul Teodosie II

-

Ep. Timotei al

Nestorianismul

în Iisus Hristos există două persoane

-

- condamnarea

Catedrala Sfintei

Tomisului

   

pelagianismului și a reprezentaților lui: Pelagiu,

 

Fecioare Maria

-

Sf. Atanasie cel

-

Nestorie

dioprosopism sau

(408 - 450)

22

iunie - 31 iulie

Mare

-

Ep. Juvenal al

(428-450)

nestorianism

-

consecința: Fecioara

Celestin, Iulian de

Eclanum, ș.a.

 

431

 

-

Ioan al Antiohiei

este Născătoare de om

-

Sf. Chiril al

Ierusalimului

ανθρωποτοκος sau Născătoare de Hristos χριστοτοκος

-

denumirea

Alexandriei(†444)

-

Flavian de Tesalonic

θεοτοκος − Νăscătoare de

 

(

198 episcopi )

Dumnezeu - a fost ridicată la însemnătatea cuvenită

   

- 8 canoane

IV

CALCEDON Biserica Sfânta Eufimia 8 - 25 octombrie

451

Împăratul

-

patriarhul

Monofizismul

exagerarea unirii celor două firi, făcând din ele o singură fire µονοϕυσις

-

- condamnarea ereziei

monofizite și stabilirea adevăratei credințe

-

în Hristos sunt două firi,

 

Marcian

Anatolie al

(Eutihianismul)

(450-457)

Constantinopolului

(o formă a dochetismului)

(449-458)

-

5 delegați ai papei

(o variantă a

apolinarismului)

dumnezeiască și omenească,

diofizitism, unite într-o singură

persoană divină

 

-

firea omenească

-

Împăratul

Leon cel Mare al Romei (440-461) (520 - 630 episcopi)

arhim. Eutihie din

luată de Mantuitorul

curmă cearta dintre Juvenal al Ierusalimului și Maxim al Antiohiei

-

 

Marcian

(450-457)

-

Constantinopol (†454)

Patriarhul Dioscor al

Alexandriei(444-451)

-

la Întrupare a fost

absorbită de firea Sa

   

15 ședințe

Dumnezeiască

- disciplina monahală

 

- ordine în clerul de mir

 

- 30 canoane

V

CONSTANTI-

Împăratul

-

Apolinarie de

Origenismul

-

preexistenta

condamnarea celor 3 capitole

-

   

NOPOL

Iustinian

Alexandria

-Origen(Περι αρχων)

sufletelor

5

- 19 mai

al II-lea

-

Domnus de

- Didim cel Orb

- subordinatio-

-

anatemizarea celor

553

Patriarhul

(527-565)

Antiohia

3 reprez. ai patr.

- Grigorie de Nazianz

- Evagrie din Pont

nismul

- apocatastasa

care le susțineau

- 14 anatematisme

-

-

- Teofil al Alexandriei

Ioan noul ep. al Ierusalimului

- cei „4 frați lungi”

-

Eutihie I

Eustahiu de

- cele 3 capitole:

- anatematizați: Arie,

scrierile lui

 

(552-565)

Ierusalim

-

și alți 145 episcopi

165 persoane )

(

Teodoret de Cir,

Macedonie, Apolinarie, Nestorie, Eutihie și Origen

 

- Nonu și Leontie

- Dometian și Teodor

Ibas de Edesa și

Teodor de Mopsuestia

 

6

ședințe

Askidas

 

VI

CONSTANTI-

Împăratul

Constantin al

patr. Gheorghe al

-

Constantinopolului

papa Honoriu al

Monotelismul (monofizism camuflat)

-

o singura voință

-

“în Iisus Hristos sunt două

NOPOL

(εν θεληµα), dar și o

voințe și două lucrări sau energii corespunzătoare celor două firi, neamestecate și neschimbate, neîmpărțite și nedespărțite, precum și neopuse una alteia, cea omenească urmând întru totul voinței și lucrării celei divine”

 

-

Antiohiei și ucenicul său

Macarie patriarhul

singură energie (µια

IV- lea

Pogonatul

(668-685)

-

Sala boltită a palatului imperial (sinodul I trulan)

Romei

ενεργεια) în persoana Mântuitorului,

deoarece voința și

-

Macarie patriarhul

Ștefan

7

noe. 680

Antiohiei

-

Teodor de Faran

energia umană sunt

- 16 sep. 681

Împ. Constantin al IV-lea

-

 

patriarhii Serghie, Cir, Pir, Paul II, Petru

-

(

174 episcopi ) 18 ședințe

absorbite cu totul în voința și energia

-

papa Honoriu

divină

-anatemizarea monoteliților

VII

NICEEA

Împărăteasa Irina († 802), mama lui

Sf. Ioan Damaschin († 749)

-

Iconoclasmul

- ultima criză

-

decizie dogmatică: este

 

Bitinia

-

Împ. Leon III-Isaurul

bisericească, răsărită din

permis și chiar util și

 

24 sept.– 13 oct.

- Patr. Tarasie

(717-741)

bineplăcut lui Dumnezeu a face icoane religioase și a le venera, dar aceasă venerare să fie numai cinstire, iar nu adorare căci aceasta se cuvine numai lui Dumnezeu, apoi cinstirea este numai relativă

 

787

Constantin VI

- Patr. Gherman (715-

Împ. Constantin V

-

Copronymos (740-

monofizitism, care refuza icoana Mântuitorului

-

Patriarhul

Porfirogenetul

730)

 

-

peste 130

Tarasie al

Constantinopo-

(780-797)

arhimandriți, egumeni și monahi ( 330-367 episcopi)

775)

iconoclasm-distrugerea icoanelor

lului

 

(784-806)

 

8

ședințe

iconomahie-luptă contra icoanelor

 

-

22 canoane

Bibliografie: Istoria Bisericească Universală, vol. I (1-1054), Preot prof. dr. Ioan Rămureanu, Ed. IBMBOR, București, 1987