Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.3.1.

Proiectarea demersului didactic 

Elementul generator al planificării calendaristice este unitatea de învăţare. O unitate de


învăţare reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă.
Proiectarea demersului didactic pe unității de învățare are multe avantaje: conținutul,
lecțiile sunt integrate în diferite secvențe; avem mai mult timp pentru o temă planificată; avem
posibilitate de abordare diferențiată; oferă învățătorului mai mare libertate, de a nu parcurge
toate conținuturile.
Planificarea pe unități de învățare devine un instrument util pentru cadru didactic.
Programele şcolare actuale centrate pe obiective/competențe “nu mai stabilesc
repartizarea timpului (a numărului de ore) pentru conţinuturile propuse şi nici o succesiune
obligatorie a acestora la nivel centralizat, ceea ce face ca rolul cadrului didactic să crească în
mod considerabil. Această realitate obligă profesorul să-şi contureze o viziune de ansamblu
asupra întregului curriculum, repartizat pentru un an de studiu, să identifice câteva teme
semnificative în jurul cărora să structureze, să proiecteze conţinuturile. După părerea mea
acest lucru oferă libertate profesorului.
Conceptual, programele şcolare actuale, se diferenţiază de ,,programele analitice” prin
accentul pe care îl pun pe interiorizarea unui mod de gândire specific fiecărui domeniu
transpus în şcoală prin intermediul unui obiect de studiu, nu pe succesiunea conţinuturilor şi
pe numărul de ore alocat lor. Actualele programe şcolare subliniază importanţa rolului
reglator al achiziţiilor elevilor în plan formativ. Centrarea pe competenţe reprezintă
modalitatea care face ca sintagma centrarea pe elev să nu rămână o lozincă fără conţinut.
Având această posibilitate puteam alege eu, ca profesor de câte teme am nevoie și care vor fi
acelea pentru a putea realiza competențele ce mi le-am propus.
* Profesorul are libertatea de a adapta conținuturile ( în urma lecturii personalizate a
programei și pornind de la premisa că ele sunt parte a componentei alături de abilități și
atitudini) lanevoile educabililor
* Din punc de vedere al creativității, profesorul are libertatea de a stabili activitățile de
învățare și de a selecta resursele materiale și procedurale astfel încât să asigure un demers
didactic adaptat clasei. În același timp, instrumentele de evaluare devin un indicator clar al
progresului elevului și modului în care acesta poate realiza transferul de cunoștințe
* Proiectul unităţii de învăţare devine un instrument util de lucru pentru profesor, prin
depăşirea unor cerinţe formale.
* Fiind vizat un interval mai mare de timp pentru o temă majoră, profesorul are în mai mare
măsură posibilitatea unor abordări diferențiate, individualizării învățării în raport cu ritmul de
învăţare pe care îl au elevii; Dacă a fost nevoie la clasă am lucrat diferențiat, utilizând
materiale și activități de învățare care corespund nevoilor fiecărui elev.
 

S-ar putea să vă placă și