Sunteți pe pagina 1din 4

Activitate 3.1.

Dezbatere online (240 min)


Reflectați și documentați-vă asupra următoarelor teme de dezbatere:

 Ce rol are disciplina DP în formarea viitorului adult? Viziunea, misiunea disciplinei.


 Care considerați că sunt metodele/ tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline?
Descrieți experiențe din practica personală.
 Cum pot fi infuzate aceste abordări didactice și la celelalte discipline din
învățământul primar? De exemplu, cum se poate face dezvoltare personală la o oră
de matematică? (nu doar invers)

 Disciplina Dezvoltare personală are rolul de a dezvolta personalitatea elevului, de a forma


competențe necesare obţinerii succesului şcolar, în carieră şi în viaţă. Contribuie la dezvoltarea
emoţională, socială şi pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor elevilor
fundamentează autenticitatea învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt,
precum şi la modul în care se comportă elevii.
Activitățile tematice din programă îi ajută pe elevii să conştientizeze cine sunt, să analizeze
emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la ceilalţi (diversitate), să fie motivaţi să înveţe cu
succes, să exploreze ce meserii/profesii le-ar plăcea să practice.
         Dezvoltarea personală  reprezintă o disciplină de studiu ce include activitați si experiențe
ce au ca scop:
·        sa sustina elevii in procesul de autocunoastere, relationare corecta cu colegii, familia si
mediul din care fac parte ;
·        sa dezvolte abilitatile de comunicare eficienta  si management eficient al emotiilor, sa
imbunatateasca starea de constientizare a propriului potential ;
·        sa dezvolte talentele si abilitatile personale, orientate spre imbunatatirea calitatii vietii prin
aderarea la valorile societatii contemporane, prin a contribui la realizarea aspiratiilor si viselor
personale intr-un mediu de viata sanatos si sigur.
          Viziunea urmărește crearea unui climat educațional de calitate, incluziv, stimulativ pentru
dezvoltarea individuală a fiecărui beneficiar al sistemului educațional astfel încât să dea sens
încrederii și aspirațiilor sale. O altă latură a viziunii este de a performa un act didactic de calitate,
centrat pe elev, având la bază competenţele educaţionale cerute de documentele oficiale din
România şi din UE.
         Misiunea disciplinei constă în :
*Asigurarea unei educaţii de calitate, care să ducă la egalizarea şanselor, la pregătirea copiilor
pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită
să-şi găsească locul în societate și să contribuie la îmbunătățirea bunăstării.
*Descoperirea înclinațiilor, talentelor și aptitudinilor, în vederea folosirii acestora în
îmbunătățirea rezultatelor învățării, înregistrării progresului școlar și a performanțelor copiilor.
*Promovarea unui comportament decent, caracterizat de cinste, onoare, respect reciproc,
toleranţă, de gen intercultural/ pentru diversitate, responsabilitate faţă de propriile acţiuni.
*Dezvoltarea dimensiunii europene a educației desfășurate la nivelul ciclului primar, prin
activități, programe, parteneriate și proiecte specifice.
*Formarea de competenţe, așa cum au fost ele definite în Legea Educației Naționale nr. 1/2011,
în contextul unei societăţi bazate pe dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualității
umane, în formarea personalității autonome.
        Datoria noastră este aceea de a oferi copiilor instrumente de a se cunoaște, de a privi viitorul
cu încredere, de a se înțelege și poziționa ca indivizi, să-i învățăm cum să fie responsabili, să-și
poarte de grijă lor și altora, să-și exprime liber gândurile și sentimentele fără teama de a rămâne
neînțeleși. Atunci când copiii au ocazia de a experimenta  idei în diferite situații și cu o varietate
de resurse, ei descoperă conexiuni și ajung la o înțelegere nouă, mai bună și la alte modalități de
a face lucrurile. Acest lucru le dezvoltă abilitatea de a gândi critic și, în final, de a pune întrebări
și de a găsi soluții creative. 
       De aceea, activitățile de la clasă trebuie sa fie completate de un program de activități care să
le dezvolte o conștiință socială, abilități de a interacționa și o înțelegere a normelor instituționale
și comunitare. În această categorie intră activități precum vizite, excursii, proiecte în care sunt
implicați copiii și părinții împreună, spectacole și expoziții, parteneriate. În cadrul școlii,
dezvoltarea personală  reprezintă o arie de dezvoltare bine definită, pentru care ptofesorii de la
clasă planifică activități în mod constant sau o includ drept componentă atitudinală în alte
activități. 
        Părinții sunt informați despre aceste activități și sunt încurajați să completeze consecvent
demersul școlii acasă. Orice problemă devine mai uşoară dacă este discutată şi analizată cu
cineva. Copiii trebuie să ştie că nu sunt singuri şi că pot solicita sfatul profesorului, părintelui sau
unui specialist/consilier. Iată câteva sfaturi pentru a-i creşte, îngriji şi educa mai bine pe copiii
noştri:
v  să le oferim dreptul de a fi sprijiniţi când trec prin momente mai dificile;
v  să ne gândim că oricât de cuminte şi de bun este un copil, tot apar probleme;
v  să fim sinceri cu noi înşine şi vom găsi împreună soluţii;
v  să nu-i răpim timpul liber;
v  să nu-i imităm pe alţii în ceea ce priveşte petrecerea timpului liber;
v  să oferim dragoste, sinceritate şi sprijin necondiţionat.
         Există o serie de modalități, pe care le folosim în mod spontan, prin care ne putem face mai
bine înţeleşi de către elevi şi  îi putem ajuta să se deschidă mai mult faţă de noi sau să comunice
mai eficient între ei, înlăturând conflictele cu colegii. Unele probleme pe care le are elevul se pot
rezolva la nivelul ascultării, deoarece fiind ascultat, copilul are ocazia să-şi exprime dificultatea,
s-o conştientizeze mai bine, s-o analizeze şi, în felul acesta, uneori, ajunge singur la o soluţie.
          Dacă vorbim pe un ton calm avem mai multe şanse de a obţine un comportament dorit din
partea elevului, decât dacă îi vorbim pe un ton ridicat.         Disciplina Dezvoltare
personală  oferă un cadru semnificativ pentru stimularea flexibilităţii cognitive şi a creativităţii
elevului, aceştia fiind încurajaţi să adreseze întrebări, să comunice propriile opinii, să aibă
intervenţii argumentate, să reflecteze asupra temelor puse în discuţie, să manifeste iniţiativă, să
exprime idei originale şi emoţii autentice despre ceea ce învaţă.O atenţie deosebită este acordată
explorării intereselor şi exersării abilităţilor de învăţare, identificării experienţelor anterioare şi
cunoaşterii aşteptărilor elevilor cu privire la activităţile care urmează a fi derulate. La finalul
,unei lecţii, elevii sunt invitaţi să îşi exprime emoţiile cu privire la ceea ce au descoperit sau
experimentat. Expoziţiile, discuţiile pe baza portofoliului sunt oportunităţi pentru valorizarea
intereselor şi aptitudinilor personale.
     
Metode activ-participative specifice disciplinei Dezvoltarea personală
Ø JOCUL DE ROL
Ø DRAMATIZAREA
Ø PROBLEMATIZAREA
Ø BRAISTRORMINGUL
Ø CONVERSAȚIA EURISTICĂ
Ø DEZBATEREA
Ø EXERCIȚIUL CREATOR
Ø DISCUȚIILE DE GRUP
Ø TEHNICI ALE GÂNDIRII CRITICE:
v TURUL GALERIEI
v CIORCHINELE
v JURNALUL CU DUBLĂ INTRARE
v PĂLĂRIILE GÂNDITOARE
v CUBUL
v EXPLOZIA STELARĂ  ETC.
         Jocul de rol are un rol primordial pentru pregătirea elevului pentru situații reale din viață,
prin dramatizări, teatru. Jocul de rol are rolul de a dezvolta comunicarea verbal și nonverbal,
empatia, toleranța.
         Accentul trebuie pus pe strategiile active-participative, abordându-se lucrul în echipă,
turul galeriei, pălăriile gânditoare, ciorchinele, brainstormingul deoarece au rolul de a dezvolta
gândirea critică prin exprimarea propriilor opinii prin raportare la propria experiență sau a
colegilor.

Exemple de activitati
Aspecte practice -  CLASA I
Domeniul : Dezvoltare emoțională și socială
Subdomeniul: Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare
Subiectul lecției:  Prietenia
§     Braistormingul :
 Ce idei vă vin în minte când auziți cuvântul  PRIETENIE?
  “Povestea celor doi prieteni “
Lectura predictivă:
Ce credeți că a făcut prietenul care a fost lovit?... Ce credeți  că s-a întâmplat după ce prietenul
lovit și-a revenit din spaimă?.... Ce credeți că l-a întrebat prietenul care  a lovit  pe celălalt
prieten?
§   Problematizarea:
Tu cum ai fi procedat dacă prietenul tău cel mai bun te-ar fi lovit , în timp ce te certai cu el?
•     De ce credeți că prietenul salvat  a dăltuit în piatră cuvintele: “ Astăzi prietenul meu cel mai
bun mi-a salvat viața!”
§  Exercițiu –joc- “Lanțul ideilor”
q  Dacă aș fi o furnică, m-aș împrieteni cu....
q Dacă aș fi o albină , m-aș împrieteni cu....
q Dacă aș fi o pisică, m-aș  împrieteni cu....
q Dacă aș fi un câine, m-aș împrieteni cu....
       “Dacă sunt încurajați, copiii învață să fie încrezători;
         Dacă sunt acceptați, ei învață să iubească;
         Dacă sunt apreciați, ei învață să aibă un țel;
         Dacă trăiesc împărțind cu ceilați, învață generozitatea;
         Dacă trăiesc în bunăvoință și considerație, ei învață respectul;
         Dacă trăiesc în prietenie, învață că este plăcut să trăiești pe lume.
Într-o oră de matematică , lucrul în echipă conduce la dezvoltarea abilității de relaționare cu
ceilalți.La ora de matematică putem aplica probleme în versuri ce au legătură cu viața cotidiană
de exemplu:
1.Câre flori are Tomiţă? Şi joi a citit sub pin
Treizeci şi şase de flori De patru ori mai puţin
Se împart la şase surori. Decât miercuri,fiindcă ea
Florina, bună fetiţă, Mai are şi-a învăţa.
Îi dă fratelui Tomiţă O întreabă un răţoi:
Jumătate din cât are, ,,Ana,cât ai citit joi?”
Cu toate că ea-i mai mare. 3.Care-I vârsta lui Andrei?
Tomiţă îi mulţumeşte Azi,Marin,Ionel,Andrei
Şi apoi le socoteşte, S-au dus după flori de tei.
Dar nu ştie înmulţirea Nouă ani are Marin
Nu ştie nici împărţirea. Şi culege flori din plin.
În a treia voi sunteţi,Ajutaţi-l ,că puteţi! Mai micuţ de vreo trei ori
2.Cât a citit joi? E Ionel,ce rupe flori
Ana-i mică,dar citeşte De pe crengile lăsate,
Tot mereu,fiindcă doreşte Că-n tei să urce nu poate.
Lucruri multe casă ştie Cel mai mare dintre ei
Despre lumea noastră vie. E curajosul Andrei.
Marţi,opt pagini a citit De cinci ori este mai mare
Şi deloc n-a obosit. Ca Ionel şi-i harnic tare.
Miercuri,de cinci ori mai mult Care-i vârsta lui Andrei
A citit într.un timp scurt. Ce stă cocoţat în tei?

Problemele şi exerciţiile propuse sunt exerciţii de „gimnastică a minţii” care captează


prin frumuseţea conţinutului şi a formei. Departe de a fi simple jocuri astfel de activităţi
reprezintă momente de efort concentrat, elevul trebuind pe rând să recepţioneze mesajul şi să îl
înţeleagă, să interpreteze datele, să gândească şi să aleagă calea cea mai exactă de a acţiona, să se
concentreze la maximum pentru a efectua ce i se cere. Astfel, matematica dezvoltă gândirea
creatoare a elevilor, contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, a memoriei, a judecăţii
logice, a isteţimii, pregătindu-i pe aceştia să rezolve probleme de viaţă pur şi simplu.

         “Învăţăturile date cu forţa nu pot dăinui în suflete, pe când învăţăturile   primite în


suflet cu plăcere şi cu bucurie rămân de-a pururi." - Anonim

S-ar putea să vă placă și