Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 3.1.

DEZBATERE ONLINE

 Ce rol are discilpina Dezvoltare personală în formarea viitorului adult?

     Rolul acestei discipline este de a dezvolta personalitatea elevului, formarea de competențe


necesare viitorului adult pentru orientarea în carieră și în viața personală. Contribuie la
dezvoltarea emoțională, socială, raportare la ceea ce gândesc, simt și cum se comportă.
    Viziunea- climat educațional de calitate care stimulează dezvoltarea individuală
contribuind la creșterea încrederii în sine și a aspirațiilor. Misiunea se referă la o educație de
calitate, șanse egale pentru elevi, formându-le capacități, deprinderi care să-i ajute pentru
dezvoltarea ca adult în societate.
    Activitățile de la clasă trebuie să dezvolte conștiința socială, abilitatea de a interacționa,
înțelegerea regulilor din societate.
    Disciplina Dezvoltare personală oferă un cadru deosebit pentru flexibilitate cognitivă,
dezvoltarea creativității, dezvoltarea curajului ( își comunică propriile gânduri și opinii, pot
interveni cu argumente, să manifeste inițiativă, idei originale).
   Viitorul adult, cerut de o societate aflată într-o continuă transformare, trebuie să dea dovadă
de autonomie, inițiativă personală, management al vieții și al carierei. Este bine știut că
problematica educațională ține de așteptările pe care ni le facem în legătură cu rezultatele
educării și formării copiilor și tinerilor, în raport cu dinamica socială, cu cerințele pragmatice
ale pieței  muncii. 
            Pentru o participare socială și interpersonală plină de succes, este important ca viitorul
adult să stăpânească unele coduri de conduită și maniere general acceptate în diferite societăți
și medii, să conștientizeze conceptele de bază cu privire la indivizi, grupuri, organizații de
muncă, să aibă capacitatea de a-și exprima puncte de vedere, de a negocia, de a arăta
toleranță, de a empatiza.Toate aceste competențe se formează și se dezvoltă în copilărie.
 Dezvoltarea personală este disciplina care urmărește :
* formarea și dezvoltarea capacității de autoînțelegere,  autocunoaștere, autodezvăluire a
copiilor;
* crearea unui mediu stimulativ pentru  dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială;
  * descoperirea prin joc  a  încrederii în sine,  a relaționări i cu  familia și prietenii, a
diferitelor cunoștințe despre  meserii,  formarea  atitudinii față de muncă;
*explorarea de situații noi;
 provocarea unor comportamente și emoții pentru diagnosticarea unor
probleme.
  Această disciplină:
-oferă cadrul propice stimulării flexibilității cognitive și creativității elevului;
- oferă oportunitatea explorării intereselor elevilor, exersării abiltăților  de  învățare,
identificării  experiențelor  anterioare, exprimării emoțiilor ;
-acordă posibilitatea valorizării produselor create
- contribuie la dezvoltarea coeziunii grupului;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
-  ÎNVĂȚAREA  “ împreună” și a feedback –ului  pozitiv determină optimizarea imaginii de 
sine și dezvoltarea încrederii în sine;
- solicită implicarea elevilor în actul didactic.
   Consider foarte important rolul disciplinei Dezvoltare personală în formarea viitorului
adult, iar activitățile desfășurate  trebuie să se bazeze pe valorificarea experiențelor personale,
raportându-ne la ceea gândesc, simt, trăiesc sau la cum se comportă.

Care considerați că sunt metodele/ tehnicile eficiente în abordarea acestei


discipline?
În cadrul lecțiilor de Dezvoltare personală se pot folosi metode/tehnici moderne, activ-
participative:
-jocul de rol (care pregătește copilul pentru situații reale de viață);
-problematizarea (care oferă posibilitatea de a căuta soluții);
-brainstormingul (valorifică ideile creative și experiențele anterioare);
-metode și tehnici art-creative (care antrenează și motivează);
-dramatizarea;
-dezbaterea;
-conversația euristică;
-exercițiul creator;
-tenhnici ale gândirii critice: turul galeriei, ciorchinele, jurnalul cu dublă intrare, pălăriile
gânditoare, cubul, explozia stelară etc.
     Jocul de rol – îl pune, pregătește pe elev pentru situațiile reale de viață. Dezvoltă
comunicarea verbală, toleranța, empatia. Centrarea demersului didactic pe elevul activ și
conștient va conduce la o operaționalizare a informației din lecții, astfel încât să fie raportată
la viața reală, concretă, viața de fiecare zi. Elevul va fi abordat în complexitatea personalității
sale, dar și a particularităților determinate de apartenența la un anumit mediu familial.
 Din practica personală descriu pe scurt o activitate de DP la clasa
pregătitoare:

Competența 2.3 Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a


interacțiunii simple cu acestea
Subiectul lecției:  Prietenia
§     Braistormingul :
 Ce idei vă vin în minte când auziți cuvântul  PRIETENIE?
  “Povestea celor doi prieteni “– www.slideboom.com
Lectura predictivă:
Ce credeți că a făcut prietenul care a fost lovit?... Ce credeți  că s-a întâmplat după ce
prietenul lovit și-a revenit din spaimă?.... Ce credeți că l-a întrebat prietenul care  a lovit  pe
celălalt prieten?
§   Problematizarea:
Tu cum ai fi procedat dacă prietenul tău cel mai bun te-ar fi lovit , în timp ce te certai cu el?
•      De ce credeți că prietenul salvat  a dăltuit în piatră cuvintele: “ Astăzi prietenul meu cel
mai bun mi-a salvat viața!”

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
§  Exercițiu –joc- “Lanțul ideilor”
 Dacă aș fi o furnică, m-aș împrieteni cu....
 Dacă aș fi o albină , m-aș împrieteni cu....
  Dacă aș fi o pisică, m-aș  împrieteni cu....
 Dacă aș fi un câine, m-aș împrieteni cu....

Cum pot fi infuzate aceste abordări didactice și la celelalte discipline din


învățământul primar? De exemplu, cum se poate face dezvoltare personală la o
oră de matematică? 

  Studiată ca disciplină de sine stătătoare în clasele pregătitoare, întâi și a doua, disciplina


Dezvoltare personală are ca finalitate formarea competențelor prin achiziții specifice
disciplinei, dar și prin valorificarea interdisciplinară a achizițiilor căpătate în cadrul altor
discipline școlare.
  Deși poate unii nu înteleg de ce avem nevoie de matematică, ei bine vă pot spune că avem
nevoie pentru că matematica este în tot și în toate…de la poezie la muzică, de la planificarea
unei călătorii la pregătirea unor mâncăruri, elemente din matematică se aplică în tot și în
toate.
   Toate competențele vizate în cadrul orelor de dezvoltare personală facilitează accesul la
universul magic al matematicii. Elementele legate de evoluția personală ajută la asimilarea
noțiunilor de matematică prin: *cultivarea curiozității față de rezultate științifice; *utilizarea
raționamentelor simple în expunerea părerii personale; *manifestarea interesului pentru
sănătatea propriei persoane și pentru un mediu curat;* aplicarea unor reguli elementare de
igienă personală și de comportament responsabil în raport cu mediul ; *dezvoltarea gândirii
bazate pe soluții.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și