Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.5.b.

Un exemplu de probă de evaluare a


învățării la matematică (180 min)
A. Pentru următoarea probă de evaluare, asociați fiecărui item de evaluare o competență
specifică din programă.

B. Aplicați itemii la clasă. În cazul în care aceștia nu sunt aplicabili clasei la care predați,
creați o probă de evaluare similară, cu 8 itemi.

C. Analizați răspunsurile la fiecare item în parte și alcătuiți o statistică referitoare la


nivelul de atingere a competențelor programei.

1. Numește fracția reprezentată prin hașuri în fiecare desen:

CS: 2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000 şi a fracţiilor cu
numitori mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100

2. Dintre fracțiile următoare, alege perechi de fracții egale:

CS: 2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 –1000 000, respectiv a


fracţiilor care au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor
egal cu 100

3. Ordonează descrescător fracțiile reprezentate prin hașură.

CS: 2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 –1 000 000 şi respectiv a


fracţiilor care au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor
egal cu 100

4. Scrie în ordine crescătoare:

CS: 2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 –1 000 000 şi respectiv a


fracţiilor care au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor
egal cu 100

5. Reprezintă prin desen și calculează:

CS: 2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 -1 000


000 sau cu numere fracţionare
6. a) Câte doimi conține un întreg? Dar patru întregi?

b) Câte pătrimi conține un întreg? Dar trei întregi?

CS: 2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 -1 000


000 sau cu numere fracţionare

7. Suma dintre sfertul unui număr și jumătatea numărului este 270. Află dublul numărului.

CS: 2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 -1 000


000 sau cu numere fracţionare

8. Într-un depozit erau 8 tone de cărbuni.

a) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână un sfert din întreaga
cantitate?

b) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână trei optimi din
întreaga cantitate?

CS: 2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 -1 000


000 sau cu numere fracţionare

CS: 4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, folosind transformări

Timp de lucru: 45 de minute.

Analiza răspunsurilor

I1- 85% din elevi au recunoscut și numit corect fracṭiile reprezentate;

I2 – 75% din elevi au ales corect perechile de fracṭii egale;

I3 – 70% din elevi au ordonat corect fracṭiile reprezentate prin hașură descrescător;

I4 - 70% din elevi au ordonat corect fracṭiile reprezentate prin hașură descrescător;

I5 – 86 % din elevi au reprezentat prin desen și au calculat corect exerciṭiile reprezentate de


fracṭii;

I6 a) / b) – 63,5% / 61, 3% din elevi au rӑspuns corect la ȋntrebӑri;

I7 – 58,5 % din elevi au efectuat corect exerciṭiile;


I8 – a) / b) 53, 5 % / 45, 1 % din elevi au rezolvat corect cerinṭele problemei.

Ȋn concluzie, rezultatele Evaluӑrii au fost bune, ṭinând cont cӑ intemii sunt formulaṭi ȋn
mod progresiv, astfel ȋncât fiecare elev sӑ poatӑ obṭine calificativul minim S.

Competenṭele specifice ale programei au fost atinse de majoritatea elevilor.

Series 1
3
Series 2
Series 3
2

0
Category Category Category Category
1 2 3 4