Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 3.1.1.

Dezbatere online
Ce rol are disciplina DP în formarea viitorului adult?
 În Consiliere și dezvoltare personală este importantă îmbinarea educației formale cu cea
nonformală. Rolul educaţiei nonformale în completarea şi susţinerea educaţiei formale,
integrarea şi valorificarea educaţiei nonformale în practica educaţională presupune:
 facilitarea accesului elevilor la experienţe de învăţare nonformală, considerate
modalităţi complementare de formare a competenţelor cheie, de deschidere a şcolii către
viaţă;
 angajarea elevilor în experienţe educaţionale care transcend graniţele disciplinare,
generaţionale, culturale şi ideologice şi care necesită explorarea altor contexte decât cele
imediate şi familiare;
 - explorarea, identificarea şi exploatarea, la nivelul comunităţii locale, a acelor elemente
cu potenţial educaţional nonformal, care pot sprijini şcoala în formarea competenţelor
transversale, în cadrul unor activităţi de învăţare cu caracter integrat

1. Astfel, disciplina Consiliere şi dezvoltare personală contribuie semnificativ la starea de


bine și la consolidarea încrederii în sine a elevilor, ca persoane unice și valoroase, care își
cunosc potențialul individual, interacționează armonios cu ceilalți, învață cu eficacitate și
iau decizii școlare, personale, de carieră și stil de viață sănătos. Este conceput pentru a
ajuta elevii să dezvolte competențele de care au nevoie pentru a se cunoaște, a se accepta,
a duce o viață sănătoasă, independent, pentru a deveni cetățeni informați, activi, integri, a
relaționa cu alții într-o atmosferă sigură, a fi responsabili în luarea deciziilor de carieră și
dezvoltarea personală pe parcursul întregii vieți.

• Misiunea disciplinei Dezvoltare personală este de a integra resursele educaționale ale


diverșilor factori educaționali, școlii revenindu-i rolul de coordonare și ordonare a acestor
influențe.

• Viziunea pedagogică promovată de disciplina în cauză, abordează teme variate în


cadrul celor cinci module, astfel îcât să răspundă asteptărilor membrilor societății privind
pregătirea generațiilor în creștere, pentru viață și integrare în câmpul social.

• Consider că metodele şi tehnicile interactive de predare-învăţare utilizate în


proiectarea și desfășurarea procesului educaţional în cadrul acestei discipline pun
accentul pe:

• dezvoltarea relaţiilor afective şi de acţiune (jocul de rol, simularea);

• intercomunicarea: brainstormingul, discuţia şi dezbaterea, comunicarea eficientă,


argumentarea şi contraargumentarea;
• investigaţia: observarea, experimentul, studiul de caz, proiectul;

• comunicarea şi cooperarea: Tehnica „Ştiu. Vreau să ştiu. Am învăţat”, Metoda focus-


grup, Tehnica turului de masă, Tehnica acvariului;

• producerea de idei/soluţii: Metoda Cubul, Explozia stelară

• Experiența personală:

• Clasa a VII-a

• Domeniul de conținut: Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos și echilibrat

• Competența generală. 1. Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine şi a unui stil de


viaţă sănătos și echilibrat

• Competența specific

• Conținutul: Atitudini față de resurse și reciclare

• Scopul: formarea de atitudini şi valori pozitive faţă de mediu,prin utilizarea durabilă a


resurselor naturale(protejarea surselor de apă, reciclarea deşeurilor,economisirea
energiei,etc.

• Forma de organizare:pe grupe

• Activitati de invatare : / investigarea si analiza situatiilor referitoare la efectele


negative ale utilizării iraționale a resurselor naturale/realizarea unor campanii de
informare, responsabilizare și sensibilizare a locuitorilor comunității locale cu
privire la economisirea resurselor naturale (prin afişe/ postere, pliante, prezentări
cu ajutorul noilor tehnologii)/realizarea unor campanii de colectare și reciclare a
deșeurilor electrice și electrocasnice.

• Metode de invatare:observarea,conversația euristică, dezbaterea, investigația,


problematizarea, Explozia stelară, joc de rol.

S-ar putea să vă placă și