Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.4.b. Aplicare la clasă.

Jurnal reflexiv
     In urma activităţilor făcute la acest curs , am înţeles ca  pentru a aplica programele la
clasă este nevoie de proiectare  care să indice o ordonare a parcursului didactic, o alocare de timp
a secvențelor acestuia și o anticipare a actului didactic ca  atare.

Astfel am realizat proiectul unei unităţi de învăţare la clasa a V-a , lb. franceza, L2,unitatea 3:
<<Ma salle de classe .>>, editura Booklet. Am studiat cu atenţie programa pentru clasa a V-a
si mi-am notat conţinuturile ce trebuie abordate.

Pe parcursul primei lectii, elevii mei au invatat sa identifice anumite obiecte din clasa si
sa exprime data, iar in cea de-a doua au invatat zilele saptamanii si lunile anului.

In prima ora din cadrul acestei unitati de invatare mi-am propus să dezvolt competența
specifica ce vizează aplicarea achizițiilor lexical și semantice de bază, în procesul de înțelegere și
de exprimare corectă a intențiilor communicative. Am intenționat ca elevii să își îmbogățească
vocabularul prin descoperire, intuitiv și prin lucrul în echipă .                                                        

Tot in cadrul aceleiasi ore(lectii) elevii au avut de citit, în gând, un text suport din
manual. Apoi le-am adus un calendar atractiv si prin scurte dialoguri am invatat sa exprimam
data in limba franceza. Le-am distribuit de asemena fișe de lucru care conțin exerciții de tipul
vrai/faux, de alegere a răspunsului correct, de completarea unor texte lacunare in ceea ce priveste
exprimarea datei, denumirea obiectelor din clasa. I-am ajutat în înțelegerea textului încercând să
folosesc cât mai puțin limba maternă .

Ca tema pentru acasa le-am cerut sa realizeze un desen cu clasa ideala in care sa
denumeasca in limba franceza obiectele din sala de clasa, Am observat elevilor ca le place si sunt
mai motivati daca anumite cerinte le pot realiza prin intermediul desenului.  Primind sarcini de
lucru acasă, acestea îi obligă să reia, să consolideze, și să aplice cunoștințele, apoi, reutilizând
autonom și creativ structurile învățate, să-și dezvolte competențe precum producerea de mesaje
scrise, sau, în funcție de sarcina primită, înțelegerea mesajelor scrise.

In a doua ora a unitatii le-am propus elevilor sa asculte un text , în gând, in care erau
precizate zilele saptamanii si cateva din lunile anului . Activitatea a continuat cu mini-dialoguri
în care copiii au folosit zilele saptamanii si lunile anului. Au avut , de asemenea, de rezolvat
exercitii de completarea unor texte lacunare, de alegere a răspunsului correct cu privire la zilele
saptamanii si lunile anului. Mulți dintre ei prezintă teama de a vorbi în limba franceză, dar și
dificultăți de a reproduce cuvinte sau propoziții simple audiate.
. Am observant ca se descurca mult mai bine in scris, dar avand in vedere ca suntem la
inceputul primului an de studiu al limbii franceze, i-am încurajat, am încercat să îi fac să
înțeleagă că putem să învățăm din greșeli .

Pentru viitor, îmi propun activități variate care să le ofere oportunitatea  de  a lucra în
echipă, de a interacționa, de a-și pune în valoare creativitatea. De asemenea voi încerca să îi
antrenez în dialoguri simple pentru a le spori încrederea de sine și curajul de a vorbi în limba
franceză, voi diversifica modalitățile de evaluare utilizând mai multe metode alternative. Voi
acorda o atenție deosebită creării de situații în care elevii să realizeze transferul de cunoștințe în
situații practice.

S-ar putea să vă placă și