Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.1.

Sinteză pentru activități metodice (60 min)

Slide 1
Fiind profesori de limba engleză, una dintre marile noastre responsabilități e să-i
sprijinim pe elevii noștri în învățarea limbii moderne pe care o predăm. Din perspectivă
curriculară, proiectarea și organizarea orelor de limbă engleză trebuie să fie convergente cu
structurarea profilului de formare centrat pe competențele cheie. Recomandarea europeană
susține că nicio competență nu este izolată: ”Competențele cheie se suprapun și se
întrepătrund” și se regăsește în activitatea noastră zilnică și susținută de predare – învățare –
evaluare. De aici derivă nenumărate oportunități metodologice de întrepătrundere a
competenței de comunicare în limbi străine cu alte competențe cheie. La ora de limba engleză
urmărim toate cele 8 competențe cheie, nu doar competența de comunicare în limba străină,
iar variantele de a le combina sunt extrem de multe, totul depinzând de creativitatea,
implicarea si profesionalismul fiecăruia dintre noi.

Slide 2

Pentru un profil de formare complet, profesorul ar trebui să valorifice contexte reale


cu scopul de a apropia perspectiva competenţelor cheie de disciplina predată. Atunci când
realizǎm un demers didactic, nu ne axǎm doar pe o competențǎ anume, ci încercǎm sǎ
dezvoltǎm mai multe. În cadrul orelor de limbă engleză, aducem la viață situaţii autentice şi
contexte centrate pe nevoile elevului, astfel ȋncât, competenţele să se suprapună și să se
ȋmpletească armonios. În felul acesta, competențele de comunicare ce implică TIC reprezintă
ocazii pentru dezvoltarea competenței digitale. Jocul de rol și situațiile de dialog se bazează
și antrenează competența socială, pe când aspectele strategice și de reflexivitate sunt parte a
competenței de a învăța să înveți. Componentele culturale reprezintă elemente ale
competenței de sensibilizare și exprimare culturală.

S-ar putea să vă placă și