Sunteți pe pagina 1din 2

Slide 1

Din punct de vedere structural, programa cuprinde, pe lângă Nota de prezentare:

- competenţe generale, care sunt urmărite pe întreg parcursul ciclului gimnazial;

- competenţe specifice, care sunt derivate din competenţele generale şi sunt vizate pe parcursul
fiecărei clase;

- activităţi de învăţare, care reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se dezvoltă
competenţele specifice (aceste enunţuri sunt orientative);

- conţinuturi, care constituie baza de operare pentru dezvoltarea competenţelor specifice;

- sugestii metodologice, care au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic


pentru a reuşi să faciliteze dezvoltarea competenţelor.

Slide 2

În orice programă, elementul cheie este reprezentat de competențe. Prin urmare, elevul trebuie să
dobândească, pe lângă cunoștințe, și abilități și atitudini. Astfel, conținuturile nu trebuie să
reprezinte doar niște texte scoase dintr-un context, ci să fie cât mai actuale, să fie adaptate pentru
fiecare nivel de învățământ, să reprezinte teme de interes pentru elevi, să îi motiveze.

Exemplu:

Clasa a V-a

1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
(identificarea situației de comunicare)

Elevii ascultă un anumit număr de dialoguri care prezintă diverse situații de comunicare (de
exemplu, dialog între 2 prieteni, între mamă și copil, între elev și profesor) iar mai apoi,

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020
Apostu_Anamaria_Poiect_CRED_S3_NE_G_BC_01
aceștia trebuie să identifice cine sunt participanții la conversație și ce situație de comunicare
exemplifică în funcție de saluturile folosite, de întrebările adresate, de tema abordată etc.

Această competență este foarte importantă deoarece elevii vor putea să distingă informațiile
necesare de cele mai puțin necesare dintr-o situație reală de comunicare și să extragă doar
informațiile de care au nevoie.

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020
Apostu_Anamaria_Poiect_CRED_S3_NE_G_BC_01

S-ar putea să vă placă și