Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de unitate de învățare

Clasa a V-a
Unit 6: What do you do on Saturdays? (6 ore)
Conținuturi: Free time activities, places in town, question words, present simple –
interrogative/negative form

CS Activități de învățare Resurse Evaluare Observații

Ora 1

2.3. Discuție despre activitățile Frontal Feedback


desfășurate în timpul liber individual
10 min

1.1. Vizionarea unui scurt Videoproiector


filmuleț despre activitățile
petrecute în timpul liber Frontal
5-10 min

1.1. Identificarea răspunsurilor Fișe de lucru Feedback


corecte pe baza individual
videoclipului vizionat Individual
10 min

2.2. Formulare de întrebări și Videoclip Feedback


răspunsuri, după un model individual
dat, pe baza imaginilor Fișe de lucru
vizionate
Perechi
What does Sally do in her
15 min
free time?
She goes shopping.

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020
Apostu_Anamaria_Poiect_CRED_S3_NE_G_BC_01
4.1. Rezolvarea unei fișe de Fișe de lucru Tema pentru
lucru acasă
Individual

Ora 2

2.1. Prezentarea orală a temei Fișe de lucru Feedback


individual
Individual
10 min

3.2. Lectura unui dialog pentru Manual Coevaluare +


înțelegerea textului Feedback
Individual individual
15 min

2.2. Joc de rol pe baza unui Perechi Feedback pe


model oferit – ce activități parcursul
fac ei și alte persoane din 15-20 min dialogului
familia lor sau din grupul lor
de prieteni

4.1. Scrierea unui text simplu Individual


despre activitățile petrecute
în timpul liber în cadrul
familiei

Ora 3

2.1. Prezentarea orală a temei Individual Feedback


individual
10 min

2.4. Discuție pe baza unor PPT cu imagini


imagini referitoare la diferite
persoane + activități pe care Frontal
le fac/nu le fac
10-15 min

2.4. Alcătuirea unui sondaj Perechi Feedback pe


despre activitățile făcute de parcursul

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020
Apostu_Anamaria_Poiect_CRED_S3_NE_G_BC_01
elevi (unii vor fi 20 min interviului
intervievatorii, iar ceilalți
intervievații)

Ora 4

1.1. Vizionarea unui videoclip Videoclip


despre principalele atracții
turistice ale Londrei Frontal
10 min

3.3. Completarea diferitelor Fișă de lucru Coevaluare


informații din fișa de lucru
Perechi
15 min

2.2. Role-play folosind question 15-20 min Feedback pe


words, unul este turistul și parcursul
celălalt un englez (e.g. dialogului
Where is the Tower Bridge?
When is the museum open?
Etc)

3.1. Căutarea online a unor Calculator Tema pentru


informații noi despre Londra acasă

Ora 5

2.1. Prezentarea orală a Individual Feedback


informațiilor găsite individual
15 min

4.2. Realizarea unui poster în Grupe de 3-4 Coevaluare +


urma achiziționării tuturor elevi feedback
informațiilor și prezentarea individual
sa la final Turul galeriei
35 min

Ora 6

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020
Apostu_Anamaria_Poiect_CRED_S3_NE_G_BC_01
1.1., Test sumativ la nivel de
3.1., unitate
3.3.,
4.2.

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020
Apostu_Anamaria_Poiect_CRED_S3_NE_G_BC_01

S-ar putea să vă placă și