Sunteți pe pagina 1din 1

Odată cu trecerea de la învățământul tradițional la cel modern s-a făcut și trecerea de la

proiectarea demersului didactic centrat pe lecție la cel centrat pe unitatea de învățare, cea din
urmă fiind definită ca o structură didactică complexă, organizată tematic, supraordonată lecției,
acoperind mai multe ore de curs.

Din punctul de vedere al perspectivei oferite asupra procesului de predare-învățare-


evaluare, unitatea de învățare oferă o perspectivă strategigă, iar lecția una de tip operativ, pe
termen scurt. De asemenea, unitatea de învățare oferă o derivare simplă a lecțiilor componente și
totodată o imagine de ansamblu, dar și asupra fiecărei lecții în parte; iar lecția este considerată
componenta structurală, funcțională și operațională a unității de învățare, răspunzând astfel la
întrebările cu ce?, de ce? și cum?

Atunci când proiectăm demersul didactic pe baza unității de învățare putem observa cu
ușurință avantajele pe care acesta ni le oferă. Printre acestea amintim:

- Avem o imagine coerentă asupra programei școlare pe care trebuie să o aplicăm pe


parcursul anului școlar;
- Avem avantajul de a beneficia de o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei unități de
învățare care valorifică potențialul lecției prin integrare în unitatea de învățare; prin
urmare se depășește fragmentarea creată de simpla succesiune a lecțiilor,
schimbându-se relația dintre ele, fiind integrate în diferite secvențe ale unității de
învățare;
- Avem o mai mare posibilitate de a aborda diferențiat activitățile, de a individualiza
învățarea în raport cu ritmul de învățare pe care îl au elevii; aceste lucruri sunt
posibile deoarece este vizat un interval mai mare de timp;
- Proiectarea unei unități de învățare aduce beneficii și la nivelul elevilor unde
învățarea dobândește un plus de coerență prin modul în care este proiectată învățarea
pe termen mediu și lung;
- Nu în ultimul rând, proiectul unității de învățare devine un instrument util de lucru
pentru noi, ca profesori, deoarece putem depăși anumite cerințe formale și oferă o
libertate mult mai mare în ceea ce putem realiza la clasă.

S-ar putea să vă placă și