Sunteți pe pagina 1din 1

Programa de opțional este concepută după modelul de proiectare pe competențe al

programelor de trunchi comun în vigoare pentru clasa respectivă și are aceeași structură cu
respectivele programe de trunchi comun.

Structura care se utilizează pentru elaborarea programelor de opțional cuprinde:

- Notă de prezentare unde se precizează statutul disciplinei de studiu și face trimiteri la


contribuția disciplinei la profilul de formare al absolventului. Tot în nota de prezentare se
precizează pe scurt structura programei și semnificația termenilor utilizați
- Competențele generale se raportaează la competențele generale ale disciplinei de truchi
comun și ilustrează contribuția opționalului propus la profilul de formare al
absolventului.
- Competențe specifice și exemple de activități de învățare. Acestea vor fi formulate după
modelul celor din programele școlare pentru disciplinele de trunchi comun, dar cu
siguranță nu vor fi reluări ale acestora. Exemplele de activități de învățare reprezintă
sarcini de lucru prin care se dezvoltă competențele specifice la elevi.
- Conținuturile nu reprezintă un scop în sine, ci mai degraba mijloace informaționale
pentru formarea competențelor
- Sugestiile metodologice includ recomandări referitoare la strategiile didactive, tipuri de
exerciții și modalități de evaluare.

S-ar putea să vă placă și