Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.2.

Proiectarea unei programe de


opțional
Făcând o comparație ȋntre modelul de proiectare al programei școlare pentru o
disciplină opțională și actualul model de proiectare al programei școlare, observăm că
există unele aspecte convergente și divergente ȋntre acestea.
Programa școlară are următoarea structură: notă de prezentare, competenţe
generale, competenţe specifice și exemple de activități de ȋnvățare, conţinuturi, sugestii
metodologice. Programele școlare actuale includ, ca parte componentă nota de prezentare
care explicitează reperele pe care este construită programa.
Programa de opțional se realizează după modelul de proiectare al programei
școlare pentru clasa respectivă și are aceeași structură: notă de prezentare, competenţe
generale, competenţe specifice și exemple de activități de ȋnvățare, conţinuturi, sugestii
metodologice și bibliografie.
Nota de prezentare a programei școlare precizează statutul disciplinei de studiu ȋn
planul-cadru și alocările orare aferente disciplinei, evidențiază contribuția disciplinei
pentru dezvoltarea competențelor, precizează structura programei școlare și semnificația
termenilor utilizați.
În nota de prezentare a programei de opțional avem expuse aceleași aspecte ca și
ȋn cea de trunchi comun cu specificația că aici se motivează cursul de opțional propus.
Competenţele sunt concepute ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi
dobândite prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor
probleme caracteristice disciplinei.
Competentele generale ale programei de opțional se raportează la competențele
generale ale disciplinei de trunchi comun, reflectând contribuția opționalului propus la
profilul de formare al absolventului.
Competențele specifice și activitățile de ȋnvățare trebuie să fie concepute diferit
față de cele din programa de trunchi comun și trebuie realizate astfel ȋncât să dezvolte
noile competențe propuse.
Ca și ȋn programa școlară, și ȋn cea de opțional, conținuturile sunt mijloace
informaționale pentru formarea competențelor.
La nivelul activităţilor şi al situaţiilor de învăţare, programa școlară sugerează
abordări care dezvoltă învăţările anterioare ale elevilor, le deschid interesul pentru acest
domeniu de cunoaştere, valorifică experienţele din mediile nonformale de învăţare.
În programa de opţional, abordările pot fi mult mai flexibile, iar elementul central
reprezentându-l raportarea cunoştinţelor antrenate de abordarea temelor la experienţa
personală a elevilor.
Sugestiile metodologice din programa școlară oferă repere atât pentru ȋnvățarea
centrată pe elev și recomandări in ceea ce privește implicarea elevilor ca participanți
activi la propria ȋnvățare, cât și pentru proiectarea demersului didactic.
În programa de opțional, sugestiile metodologice includ recomandări referitoare la
strategiile didactice, tipuri de exerciții, dar și modalități de evaluare.
Programei de opțional nu trebuie să-i lipsească bibliografia care trebuie să fie
relevantă pentru domeniul de studiu respectiv.

S-ar putea să vă placă și