Sunteți pe pagina 1din 14

PLANIFICARE ANUALA PE UNITI

DISCIPLINA: Limba englez


CLASA: a IV-a
PROFESOR: Stepan Cristina
ANUL COLAR : 2017-2018
MANUAL: Manual Limba Moderna Engleza pentru clasa a IV-a, (Fairyland 4), Jenny Dooley - Virginia Evans, Editura Express
Publishing, 2016

SEMESTRUL I

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Recapitularea noiunilor din clasa a III-a 1.1 - exerciii de corelare; Postere Evaluare 2
Tema: Copilul despre sine/Animale 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Jocuri frontala
Vocabular: insusiri fizice si morale, - exerciii de confirmare a nelegerii globale a
1.3 Fise Test 11-
partile corpului, imbracaminte, unui text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini
2.3 simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Jucarii predictiv 15.09
culori,animale salbatice si animale manualul
deseneaz etc.);
domestice
- exerciii de rspuns la
Gramatica: prezentul simplu (every day),
comenzi/ntrebri/formule de comunicare n
prezentul continuu (now), can/cant, societate;
have got, substantivul (nr plural), - dialoguri, conversaii;
articolul nehotarat si hotarat, adjectivul - joc de rol;
posesiv (singular) - activiti de simulare;
Functii comunicative: a saluta si a
raspunde la salut, a se prezenta si a
prezenta pe cineva, a identifica elemente
din universaul familiar, a descrie
persoane, animale, locuri, a exprima
ceea ce iti place
Semestrul I

Unitatea de nvare nr 2: Unit 1


Numr de ore alocate: 2
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.
materiale
1a Hello 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
1b The Mirror 1.2 - rspunsuri la ntrebri de Fise de frontala
1c Super Gran control;
2.1 lucru 18-22.09
Tema: membrii familiei - exerciii de confirmare a
2.2 nelegerii globale a unui text ilustratii
Cultur i civilizaie: nume i
2.3 audiat, prin ndeplinirea unei
prenume tipice
Vocabular: tri i naionaliti
3.2 sarcini simple (de ex. bifeaz,
4.1 ncercuiete, mimeaz, deseneaz
Gramatica: Verbul to be, to etc.);
have got, verbul can, - exerciii de repetare dup
adjectivele posesive model;
Functii comunicative: - exerciii de corectare a
- a saluta si a raspunde la salut, pronuniei i intonaiei;
- a se prezenta i a prezenta pe - alctuire de enunuri cu
cineva elementele de vocabular i
- a angaja i a ncheia un schimb structuri noi;
verbal - joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai
- a descrie persoane
multe cuvinte noi;
- a cere i a da informaii (de ordin
- dialoguri, conversaii;
personal)
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de nvare nr 3: Unit 2
Numr de ore alocate: 4
Coninuturi CS Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.
materiale
2a Chores 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare 25-29.09
2b Waterland 1.2 - rspunsuri la ntrebri de Poster frontala
2 c A wonderful time control;
2.1 Ilustratii
Tema: Familia/Activitati - exerciii de confirmare a
2.2 nelegerii globale a unui text Fise de
Vocabular: membrii familiei,
2.3 audiat, prin ndeplinirea unei lucru
ocupatii,
3.2 sarcini simple (de ex. bifeaz,
Gramatica: prezentul continuu
4.1 ncercuiete, mimeaz,
(afirmativ), prepoziii deseneaz etc.);
Functii comunicative: a angaja - exerciii de repetare dup
si a incheia un schimb verbal,a model;
cere si a da informatii de ordin - exerciii de corectare a
personal, a relata activitati la pronuniei i intonaiei;
prezent - alctuire de enunuri cu
elementele de vocabular i
structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea
de propoziii coerente coninnd
mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint units 1-2 13 -diverse exercitii de aprofundare Fise Evaluare 02-06.10
23 a notiunilor invatate individuale frontala
31 - exercitii de verificare a
si pe grupe
41 notiunilor si competentelor
acumulate
Evaluation - exercitii de verificare a Fisa Evaluare
notiunilor si competentelor individuala scrisa
acumulate

Unitatea de nvare nr 4: Unit 3


Numr de ore alocate: 4

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.


materiale
3a In town 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare 09-13.10
3b A new scarf 1.2 - rspunsuri la ntrebri de Poster frontala
3c The Green Cross code control;
2.1 Ilustratii 16-20.10
Tema: Casa - exerciii de confirmare a
2.2 nelegerii globale a unui text Fise de
Vocabular: cladiri, imbracaminte
2.3 audiat, prin ndeplinirea unei lucru
Gramatica: Prepoziii de loc,
Substantivul numrul plural 3.2 sarcini simple (de ex. bifeaz,
ncercuiete, mimeaz, deseneaz
Functii comunicative: a descrie 4.1 etc.);
locuri, a identifica elemente din - exerciii de repetare dup
universal familiar, a relata model;
activitati la prezent - exerciii de corectare a
pronuniei i intonaiei;
- alctuire de enunuri cu
elementele de vocabular i
structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai
multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de nvare nr 5: Unit 4
Numr de ore alocate: 4
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.
materiale
4a A space trip 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare 23-27.10
4b XL in concert 1.2 - rspunsuri la ntrebri de Poster frontala
4c a Happy person control;
2.1 Ilustratii
Tema: Familia: srbtori n - exerciii de confirmare a
2.2 nelegerii globale a unui text Fise de
familie
2.3 audiat, prin ndeplinirea unei lucru
Vocabular: ocupatii, activitti
3.2 sarcini simple (de ex. bifeaz,
ncercuiete, mimeaz,
Gramatica: present simplu- 4.1 deseneaz etc.);
actualizare, adverbe, prepozitii de - exerciii de repetare dup
timp model;
- exerciii de corectare a
Functii comunicative: a cere si a pronuniei i intonaiei;
da informatii de ordin personal, a - alctuire de enunuri cu
exprima dorinte, a relata activitati elementele de vocabular i
la prezent structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea
de propoziii coerente coninnd
mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint 2: Units 3-4 1.1 - diverse exercitii de aprofundare Manual Evaluare 06-10.11 Obs.
1.2 a notiunilor invatate Poster frontala
- exercitii de verificare a
2.1 Ilustratii
notiunilor si competentelor
2.2 Fise de
2.3 acumulate lucru
3.2
4.1
Evaluation - exercitii de verificare a Fisa Evaluare
notiunilor si competentelor individuala scrisa
acumulate

Unitatea de nvare nr 6: Unit 5


Numr de ore alocate: 6
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.
materiale
5a The country code 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare 13-17.11
5b Yes, doctor 1.2 - rspunsuri la ntrebri de Poster frontala 20-24.11
5c Stay healthy control;
2.1 Ilustratii 27-30.11
Tema: Activitati - exerciii de confirmare a
Vocabular: boli i remedii 2.2 nelegerii globale a unui text Fise de
Gramatica: prepozitiile de loc (at, in, 2.3 audiat, prin ndeplinirea unei lucru
on), must/mustnt, 3.2 sarcini simple (de ex. bifeaz,
should/shouldnt, pronumele 4.1 ncercuiete, mimeaz,
personale deseneaz etc.);
Functii comunicative: a identifica - exerciii de repetare dup
elemente din universul, familiar, a model;
cere si a da informatii, a propune si a - exerciii de corectare a
cere cuiva sa faca ceva, a exprima pronuniei i intonaiei;
ceea ce iti place sau ceea ce nu iti - alctuire de enunuri cu
place, a localiza obiecte elementele de vocabular i
structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea
de propoziii coerente coninnd
mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare nr 7: Unit 6


Numr de ore alocate: 12
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.
materiale
6a Yumville 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
6b Meal time! 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala 04-08.12
6c On the shelves - exerciii de confirmare a nelegerii
2.1 Ilustratii 11-15.12
globale a unui text audiat, prin
Tema: Mancare 2.2 ndeplinirea unei sarcini simple (de Fise de 18-22.12
Vocabular: Cumparaturi, feluri 2.3 ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, lucru
de mancare 3.2 deseneaz etc.);
Gramatica: much/many/a lot of, 4.1 - exerciii de repetare dup model;
some/any, prepozitii de loc - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Functii comunicative: a exprima - alctuire de enunuri cu elementele
ceea ce iti place sau ceea ce nu iti de vocabular i structuri noi;
place - joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai
multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint 2: Units 5-6 1.1 - diverse exercitii de aprofundare a Manual Evaluare Saptamana Obs.
1.2 notiunilor invatate Poster frontala
2.1 - exercitii de verificare a notiunilor si Ilustratii 15-19.01
competentelor acumulate
2.2 Fise de 22-26.01
2.3 lucru
3.2
4.1
Evaluation - exercitii de verificare a Fisa Evaluare 29.01-02.02
notiunilor si competentelor individuala scrisa
acumulate

SEMESTRUL II
Unitatea de nvare nr 8: Unit 7
Numr de ore alocate: 4
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.
materiale
7a Animal elections 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare 12-16.02
7b The new president 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala 19-23.02
7c animal homes - exerciii de confirmare a nelegerii
2.1 Ilustratii
Tema: Animale globale a unui text audiat, prin
Vocabular: animale salbatice
2.2 ndeplinirea unei sarcini simple (de Fise de
si animale domestice, 2.3 ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, lucru
caracteristici 3.2 deseneaz etc.);
Gramatica: comparativul 4.1 - exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a - exerciii de corectare a pronuniei i
identifica elemente din intonaiei;
universul familiar, a descrie - alctuire de enunuri cu elementele
animale, a exprima ceea ce iti de vocabular i structuri noi;
place sau ceea ce nu iti place - joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai
multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de nvare nr 9: Unit 8
Numr de ore alocate: 6
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.
materiale
8a A little green man 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
8b Who was it? 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala 26.02-02.03
8c Just the other day - exerciii de confirmare a nelegerii
2.1 Ilustratii 04-09.03
Tema: copilul despre sine globale a unui text audiat, prin
Vocabular: adjective, cldiri
2.2 ndeplinirea unei sarcini simple (de Fise de
Gramatica: was/were 2.3 ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, lucru
Functii comunicative: a 3.2 deseneaz etc.);
identifica elemente din 4.1 - exerciii de repetare dup model;
universul familiar, a exprima - exerciii de corectare a pronuniei i
ceea ce iti place sau ceea ce intonaiei;
nu iti place, a descrie - alctuire de enunuri cu elementele
sentimente de vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai
multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Checkpoint 2: Units 7-8 1.1 - diverse exercitii de aprofundare a Manual Evaluare Saptamana Obs.
1.2 notiunilor invatate Poster frontala
- exercitii de verificare a notiunilor si
2.1 Ilustratii
competentelor acumulate
2.2 Fise de lucru

Evaluation - exercitii de verificare a Fisa Evaluare 12-16.03


notiunilor si competentelor individuala scrisa
acumulate

Unitatea de nvare nr 10: Unit 9


Numr de ore alocate: 4
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.
materiale
9a Knights and castles 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare 19-23.03
9b it kicked me! 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
9c A knight for a day! - exerciii de confirmare a nelegerii
2.1 Ilustratii 26-30.03
Tema: cultura si civilizatie globale a unui text audiat, prin
Vocabular: Personaje de
2.2 ndeplinirea unei sarcini simple (de Fise de lucru
poveste 2.3 ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz,
Gramatica: present simplu i 3.2 deseneaz etc.);
present continuu 4.1 - exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a - exerciii de corectare a pronuniei i
identifica elemente din intonaiei;
universul familiar, a descrie - alctuire de enunuri cu elementele
personaje de poveste, a relata de vocabular i structuri noi;
o intamplare la trecut - joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai
multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de nvare nr 11: Unit 10
Numr de ore alocate: 8
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.
materiale
10a Willows story 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
10b I love this tree 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala 11-13.04
10c A better place - exerciii de confirmare a nelegerii
2.1 Ilustratii
Tema: Mediul inconjurator globale a unui text audiat, prin
Vocabular: ocupatii, persoane
2.2 ndeplinirea unei sarcini simple (de Fise de lucru
cunoscute 2.3 ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, 16-20.04
Gramatica: present simplu 3.2 deseneaz etc.);
Functii comunicative: a 4.1 - exerciii de repetare dup model;
identifica elemente din - exerciii de corectare a pronuniei i
universul familiar, a descrie o intonaiei;
persoana celebra, a relata - alctuire de enunuri cu elementele
activitati la prezent de vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai
multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint 2: Units 9-10 1.1 - diverse exercitii de aprofundare a Manual Evaluare 23-27.04
1.2 notiunilor invatate Poster frontala
- exercitii de verificare a notiunilor si
2.1 Ilustratii
competentelor acumulate
2.2 Fise de lucru 30.04-04.05
2.3
3.2
4.1
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare scrisa
competentelor acumulate individuala

Unitatea de nvare nr 12: Unit 11


Numr de ore alocate: 6
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.
materiale
11a The fairy garden 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare 07-11.05
11b Helping Erlina 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
11c The wishing well - exerciii de confirmare a nelegerii
2.1 Ilustratii
Tema: animale de poveste globale a unui text audiat, prin
Vocabular: lunile anului, 2.2 ndeplinirea unei sarcini simple (de Fise de lucru 14-18.05
numeralele ordinale 2.3 ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz,
Gramatica: questions words, 3.2 deseneaz etc.);
will 4.1 - exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a - exerciii de corectare a pronuniei i
identifica elemente din intonaiei;
universul familiar, a descrie - alctuire de enunuri cu elementele
animale de poveste, a vorbi de vocabular i structuri noi;
despre viitor - joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai
multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare nr 12: Unit 12


Numr de ore alocate: 6
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Saptamana Obs.
materiale
12a Were going to fly 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare 21-25.05
12b Port Fairy 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
12c Fly away - exerciii de confirmare a nelegerii
2.1 Ilustratii
Tema: vacante globale a unui text audiat, prin
Vocabular: activitati de 2.2 ndeplinirea unei sarcini simple (de Fise de lucru
vacanta, obiecte pentru 2.3 ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz,
vacanta 3.2 deseneaz etc.);
Gramatica: be going to 4.1 - exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a - exerciii de corectare a pronuniei
identifica elemente din i intonaiei;
universul familiar, a descrie - alctuire de enunuri cu elementele
personaje de poveste, a de vocabular i structuri noi;
vorbi despre viitor - joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai
multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint 2: Units 9-10 1.1 - diverse exercitii de aprofundare a Manual Evaluare 04-08.06
1.2 notiunilor invatate Poster frontala
- exercitii de verificare a notiunilor
2.1 Ilustratii
si competentelor acumulate
2.2 Fise de lucru
2.3
3.2
4.1
Round up & Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor Fisa Evaluare scrisa 11-15.06
si competentelor acumulate individuala