Sunteți pe pagina 1din 8

[Type text][Type text]

COALA CU CLASELE I-VIII,CIUCUROVA

PR O I E C T D I DAC T I C
DATA: 01.12.2010
CLASA: a VI-a
PROPUNTOR: DASCALU DANIELA-LILIANA
OBIECTUL : LIMBA ENGLEZA
SUBIECTUL: PAST SIMPLE OF REGULAR AND IRREGULAR VERBS
TIPUL.: predare- nvare-evaluare
POZIIA LECIEI N MODUL: Unitatea de nvare : Girls screamed and wept.
a) Competente specifice (din programa):
-Recunoasterea si distingerea sunetelor specifice limbii engleze;
-Desprinderea sensului global al unui text scurt,continand lexic cunoscut,citit in
gand;
- Transpunerea formei sonore in forma scrisa a cuvantului;
-Executarea instructiunilor scrise,simple si scurte
- Selectarea informatiilor pentru descoperirea unor aspecte legate de gramatica
limbii engleze.
b) Obiective operaionale:
- sa sesizeze ordinea evenimentelor relatate intr-un text scurt.
- sa identifice verbele regulate si neregulate.
- sa diferentieze verbele regulate de verbele neregulate.
- sa ofere informatii despre activitati din trecut.
- sa recunoasca verbele dintr-un cantec.

FORME DE ORGANIZARE
a) a coninuturilor: modular, interdisciplinara.
b) a activitii: frontal, individual, n grupuri.
TIPURI DE INTERACIUNI :
TIPURI, FORME,
STRATEGII
I INSTRUMENTE

profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;

[Type text][Type text]


DE EVALUARE

: formativ, sumativ,
oral i scris, individual i n grup,
interevaluarea n cadrul grupului.

RESURSE:
a) pedagogice (metode i procedee): conversaia, activitatea independent, lectura
explicativ,
brainstorming-ul, studiul de caz,ciorchinele.
b) materiale : fie de lucru pe grupe, texte-suport din
manual,planse,tabla,creta,flipchart,carioci,creioane colorate,markere,handouts.
specifice disciplinei : -manual cls.VI-a, Ed - Longman autori-Brian
Abbs, Chris
Barker si Ingrind
Freebairn.
c) bibliografice:
interdisciplinare:Cantecul Mary had a little lamb- Sara Josepha
Hale.
Module de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea profesionala a
cadrelor didactice prin activitati de mentorat.
Predarea-nvarea interactiv centrat pe elev;
Evaluarea continu la clas;
Cunoaterea elevului;

d) temporale: 45 minute
D E S F U RAR E A LE C I E I
ETAPELE LECIEI

OB.

RESURSE PROCEDURALE

de coninut

de timp forme de
organizare
Profesorul le cere elevilor sa citeasca textul de le 10min. frontal ( T-Ss)

1. Captarea ateniei
2. Anunarea
obiectivelor

O.O1
O.O2 O.O3

pagina 49 despre Beatles si sa sublinieze verbele


din text.
Profesorul scrie titlul lectiei pe tabla: Past Simple of
Irregular Verbs Profesorul realizeaza un chiorchine
simplu din toate verbele pe care elevii le citesc.
Acesta le cere elevilor sa imparta in doua categorii

1min.
3min.
1min.

metod
proced
readin

individual frontal
(T-Ss) individual explica

[Type text][Type text]


3. Dirijarea invatarii
O.O1
a)Prezentarea
O.O2
coninutului ce urmeaz a
fi predat, recapitulat,
sistematizat i evaluat
d) organizarea pentru O.O1
activitatea de grup-

4) Feedback prin
O.O1
raportarea la obiectivele O.O2 O.O3
propuse iniial, cu
O.O4
solicitarea elevilor

5) Obtinerea
performantelor

verbele si sa lucreze in perechi.


Profesorul le repeta elevilor modul de constituire a
formei de past simple in cazul verbelor
regulate,oferind exemple de propozitii. Deasemenea
le da exemple de verbe neregulate si le ofera un
tabel in care sunt inscrise cele mai uzuale verbe.
Profesorul realizeaza doua ciorchine acum,revizuite
cu regular and irregular verbs.

5min.

Profesorul le cere elevilor sa vorbeasca despre


10min.
activitatile facute in trecut,cand erau mici si sa
realizeze desene care sa evidentieze.Desenele sunt
insotite de propozitii. Profesorul corecteaza
greselile oral.
Profesorul imparte clasa in doua grupe,organizand 1min.
elevii pe doua cercuri concertice astfel incat sa stea 10min.
fata in fata(metoda schimba perechea)pentru a
lucra pe fisa data fiecaruia;se lucreaza diferentiat
pe nivel de intelegere. Astfel,elevii din cercul
interior vor construi,prin identificare forma de past
simple a verbelor date,iar cei din cercul exterior
vor completa spatiile libere cu formele verbelor
obtinute. Elevii din cercul exterior se vor roti in
sensul acelor de ceasornic la intervale de 1
minut,astfel incat fiecare elev din cercul exterior
va avea ocazia sa lucreze cu fiecare elev din cercul
interior. Profesorul va participa,deasemenea,la
activitate,facand parte din cercul exterior
intrucat numarul de elevi ai clasei este impar.
Profesorul le imparte elevilor handouts
cu,cantecul Mary had a little lamb. Acestia va 3min.
trebui sa sublinieze verbele regulate si neregulate
din cantec. Apoi profesorul citeste cate un vers
din cantec dupa care elevii repeta. La sfarsit
profesorul si elevii canta cantecul impreuna.

6)Asigurarea reteniei O.O1 Profesorul va desena tabelul SVI in care


1min.
i transferul de
elevii vor complecta cu ce stiau ce,ce mai
cunotine
vor sa afle si ce cunostinte si-au insusit in
decursul acestei lectii.
7) ncheierea leciei
O.O1 Profesorul face observatii corespunzatoare 1min.
elevilor care au raspuns in cadrul orei si le
cere sa scrie ca o tema viitoare, exercitiul
3,pagina 50 din manual,unde acestia vor
avea doua puncte de atins, a)unde vor trebui
sa puna verbele la trecut; b) unde vor trebui
sa complecteze cateva propozitii cu forma
corecta a verbelor din paranteza.

frontal(T-Ss)
individual

frontal(T-Ss)

lucru p

conversatia
euristica

schim
perech

individual
frontal(T-Ss)
individ

individual

individ
individual
frontal(T-Ss)

[Type text][Type text]

LIST OF MOST FREQUENTLY IRREGULAR VERBS


Nr.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Infinitive
to be
to bring
to build
to burn
to catch
to choose
to come
to cut
to do
to drink
todrive
to eat
to fall
to feel
to forget
to get
to give
to go
to have
to make
to read
to see
to write

Past simple
was/were
brought
built
burnt
caught
chose
came
cut
did
drank
drove
ate
fell
felt
forgot
got
gave
went
had
made
read
saw
wrote

Past participle
been
brought
built
burnt
caught
chosen
come
cut
done
drunk
driven
eaten
fallen
felt
forgotten
got
given
gone
had
made
read
seen
written

Traducere
a fi
aduce
a construi
a arde
a prinde
a alege
a veni
a taia
a face
a bea
a conduce
a manca
a cadea
a simti
a uita
a primi
a da
a merge
a avea
a face
a citi
a vedea
a scrie

[Type text][Type text]

Worksheet on Past Tense


1. Find the following the past tense of the following verbs: have, be, write, cook,
play, visit, eat, come, buy, work.

A
J
S
P
J
C
B
M
K
B

F
O
D
L
R
V
N
L
J
O

H
P
W
A
N
T
E
D
H
U

A
H
O
Y
T
D
W
G
F
G

D
F
R
E
Y
C
A
M
E
H

G
S
K
D
U
F
S
E
D
T

H
C
E
G
I
Q
T
W
S
O

A
V
D
S
O
R
Y
Q
A
Q

A
S
B
A
P
T
U
E
C
W

W
R
O
T
E
Y
I
R
O
T

Q
A
V
E
C
U
K
M
O
J

S
D
C
Z
G
I
L
L
K
N

C
C
X
V
I
S
I
T
E
D

B
X
Z
A
G
R
W
P
D
M

[Type text][Type text]

2. Fill in the gaps with the past form of the verbs in brackets:
1. ______he (go) ________ to school yesterday?
2. You (do) ______________ your homework last night.
3. That woman (buy) ________________ a new book this morning.
4. My mother (not cook) _______________ food yesterday.
5. He(is) ______________ hungry yesterday.
6. They ( play) _____________football yesterday.
7. Five years ago they (has) ______________ a dog named Spike.
8. We (work) _______________ hard last week.
9. She (not visit) ________________ her grandparents last week.
10. ________you (eat) ________ the food?

[Type text][Type text]

MARY HAD A LITTLE LAMB


Mary had a little lamb,
Little lamb, little lamb,
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow.
Everywhere that Mary went,
Mary went, Mary went,
Everywhere that Mary went
The lamb was sure to go
It followed her to school one day
School one day, school one day
It followed her to school one day
Which was against the rules.
It made the children laugh and play,
Laugh and play, laugh and play,
It made the children laugh and play
To see a lamb at school.
And so the teacher turned it out,
Turned it out, turned it out,
And so the teacher turned it out,
But still it lingered near,
And waited patiently about,
Patiently about, patiently about,
And waited patiently about
Till Mary did appear.
Why does the lamb love Mary so?"
Love Mary so? Love Mary so?
"Why does the lamb love Mary so,"
The eager children cry.
"Why, Mary loves the lamb, you know, ,
The lamb,you know,the lamb ,you know
Why Mary loves the lamb,you know
The teacher did replayed.

[Type text][Type text]