Sunteți pe pagina 1din 10

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Scoala gimnaziala "Dimitrie Negrutiu", Pogonesti AVIZAT DIRECTOR,

Resp. Comisie

PROGRAMA ADAPTATĂ LA LIMBA ENGLEZĂ


CLASA a IV-a

Elev: Boitan Marian

Tipul de deficienţă: neuropsihică

Prof. Secareanu Luciana

2018-2019

1
PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

I. DATE PERSONALE:
NUMELE ELEVULUI: Boitan Marian
TIPUL DE HANDICAP: neuropsihic: intelect liminar; deficit atenţional

II. ECHIPA DE LUCRU: profesor de limba engleza: prof. Secareanu Luciana


invatator: Serban Ana

Problemele cu care se confrunta elevul:

- Întârzierea reacţiilor

- Capacitate redusa de a memora si de a înţelege

- Dificultate in pronunţie

- Teama de necunoscut

Priorităţi pentru perioada 2018-2019:

- Adaptarea elevului la mediul şcolar

- Adaptarea la disciplina: limba engleză

2
- Învăţarea unor elemente indispensabile pentru studiul limbii engleze

- Introducerea in universul anglofon

Evaluarea periodica : semestrial / anual


Obiective realizate :- imbunatatirea comprehensiunii textelor
Imbogatirea vocabularului
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Dificultati intampinate : mentinerea ritmului de executare a sarcinilor


Motivatia scazuta pentru invatare
Independenta redusa , rigiditate mintala , anxietate autonomie personala deficitara

Metode cu impact pozitiv : recompensarea sociala, lucru pe grupe, intarirea pozitiva , modelarea comportamentala , explicatia , demonstratia
Revizuirea PIP - semestrial si la sfarsitul anului scolar
Recomandari particulare : continuarea lucrului diferentiat

Rolul si modul de implicare a parintilor in program

- Tin legatura cu cadrele didactice


- Participa la sedinte de consiliere
- Comunica periodic cu cadrul didactic de sprijin , d-na invatatoare
- Sustine copilul in realizarea sarcinilor , asigura o atmosfera de echilibru emotional
- Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale implicandu-l in activitati corespunzatoare varstei

METODE DE INSTRUIRE

Din punct de vedere al finalitatilor urmarite,metodele sunt definite drept modalitati practice de actiune cu ajutorul carora,sub indrumarea profesorului sau in mod
independent,elevii achizitioneaza cunostinte,isi formeaza priceperi si deprinderi,capacitate si atitudini,personalitatea autonoma si creativa.

Modalitati de comunicare orala:


-metode expositive-povestirea,explicatia,descrierea
-metode interrogative-conversatia euristica
-metode care presupun discutii si dezbateri-problematizarea,metodele modern centrate pe elev(active)

Metode bazate pe contactul cu realitatea-demonstratia,modelarea,experimentul

3
Competențe generale

1. Receptarea de mesaje orale simple


2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

Competenţe specifice

1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile
1.2. Urmărirea unor instrucțiuni simple de orientare, în vederea atingerii unui obiectiv
2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
2.2. Prezentarea unor activități în cadrul unei interacțiuni
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin informații uzuale
3.2. Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt support
4.1. Completarea unui chestionar cu detalii personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni)

4
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:Scoala gimnaziala "Dimitrie Negrutiu", Pogonesti
CADRU DIDACTIC: Luciana Secareanu
AN ŞCOLAR: 2018-2019
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba engleză
CLASA: a IV-a” NR. ORE/ SĂPTĂMÂNĂ:1
MANUAL: Manual Limba Moderna – Engleza pentru clasa a IV-a,
Editura Booklet, pp.80, cf. OMEN 5003/2.XII.2014
AUTORI: Elena Sticlea ,Valentina Barbas, Laura Stanciu

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU CLASA a IV-a -CES


LIMBA MODERNĂ 1, ANUL SCOLAR: 2018-2019
34 SĂPTĂMÂNI
Sapt. 28-Scoala altfel

Unitate de învăţare
Nr.  Contexte de Competenţe specifice Nr. Săptămâna Observatii
U.Î. comunicare/Vocabular ore
 Gramatica functională

SEMESTRUL I= 17 săptămâni
MANUAL: Manual Limba Moderna – Engleza pentru clasa a IV-a, Semestrul I
1. *Revision 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 2 S1 The English
contexts. 10 sept.-14 alphabet
It’s nice to be back! 2.1 Request and provide information on home, family, address, people, sept. 2018 Greeting a
Vocabulary: revision, numbers (1-100) hobbies, habits. person
Structures: revision 3.1 Identify information in simple texts.

2. Unit 1 Welcome Back 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 4 S 2-3 - My portfolio:
(pp. 6-15) contexts. Project: Write
1a Greating a person 2.1 Request and provide information on home, family, address, S2=17-21.IX about your super
1b Talking about locations people, hobbies, habits. family
1c Asking for and giving Oral Verification
directions 3.1 Identify information in simple texts. Listen and
Vocabulary: greetings,places,,buildings, understand short

5
appearance, character, family members, conversation/talk
abilities about
Structures: the verb ‘to be’, the verb ‘have S3=24-28.IX building/complet
got’, possessive adjectives, the verb ‘can’ e a message
about moments
of the
day/greetings
3. 2.This is my House 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 4 4-5 5th October –
(pp. 16-23) contexts. World Teacher’s
2a Describing a house/identifying 2.2 Identify and present everyday activities. S4=1-4.X Day
rooms/furniture/location of objects 3.1 Identify information in simple texts. S5=8-12.X.
2c A wonderful time 4.1 Fill in a form with personal information. Project: Write a
Vocabulary: rooms,furniture,objects/location description of
*household activities; sports; actions a picture
Structures: there is/there arepresent
continuous; Checkpoint:
Prepositions:on,under,in,next to,in front Units 1 - 2
of,behind
Read: A selected text/story/poetry
4. 3.A beautiful Family pp.24-33 3.1 Identify information in simple texts. 2
Introducing members of family/job 4.1 Fill in a form with personal information. S6=
Numbers 20-100 15-19.X.
*Conversation about Children Need
Hour of Net/
How to look for info and use it
S8= 27.10-04.11/2016 – holiday vacanta. sc.primara

5. 4.Who are you? 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 4 7-9 - My portfolio:
(pp24-33 contexts. S7=22-26.X. Project: Write
1.2 Follow simple guided instructions to achieve an objective. about your
Vocabulary: buildings, directions, clothes, 2.1 Request and provide information on home, family, address, people, S 8 =27-4.XI, neighborhood
prices, the Green Cross hobbies, habits. Holiday
3.1 Identify information in simple texts. Happy
Structures: prepositions of place, plurals, S9= Halloween!
imperative 5-9.XI. (pp. 62-63)
5 5.I am going to school 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 4 - My portfolio:
(pp. 42-51) contexts. S10= Project: Write
2.1 Request and provide information on home, family, address, people, 12-16.XI. about your daily
Vocabulary: jobs, daily routine, free - time hobbies, habits. routine and
activities, school subjects 2.2 Identify and present everyday activities. S11= favourite subject
Structures: present simple, adverbs of 3.1 Identify information in simple texts. 19-23.XI.
frequency, prepositions of time Checkpoint:
*Read: A story/Learn a song/ vac. Units 3 - 4
Tongue Twister sc.primara 24th November
27-4.XI Thanksgiving day

6
6 6.My Busy Week 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 2 S12 Free days:
(pp. 52-59) contexts. =26-29 (30=Sf Romania’s
3.1 Identify information in simple texts. Andrei) National Day

Modular Revision and Assessment 2Our 2.1 Request and provide information on home, family, 2 S13=
School/Village/Town address, people, hobbies, habits. 3-7.XII.
(40-50) 2.2 Identify and present everyday activities.
3.1 Identify information in simple texts.
4.1 Fill in a form with personal information.

7 7.A Perfect Weekend 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 2 S14= - My portfolio:
(pp.60-69) contexts. 10-14.XII. Project: Give
Vocabulary: country code, rules, illnesses, 2.1 Request and provide information on home, family, address, people, advice
advice hobbies, habits.
Structures: must/mustn’t; should/ shouldn’t; 2.3 Describe objects or houses.
object pronouns 3.1 Identify information in simple texts.
8 8.Merry Christmas!/Saint Valentine Day 2 S.15= vac.
pp.70-73 3.1 Identify information in simple texts. 17-21.XII.
3.2 Identify important information in texts that present events. 22.XII-13.I.2018
Vocabulary
Christmas
Traditions

Winter holiday
Modular Revision and Assessment 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 2 S16= - My portfolio:
Round-up (pp. 74-75) contexts. 14-18.I. Project: Write a
Speak, read and write short sentence 2.1 Request and provide information on home, family, address, people, note
and paragraphs about fanily hobbies, habits.
members, possessions,daily 2.2 Identify and present everyday activities. Checkpoint
activities and location of objects 3.1 Identify information in simple texts. (Units 5 - 6): gap
Word List filling
pp.76-78
Final revision/Fun time 3.1 Identify information in simple texts. 2 S17= Round-up
pp.79-80 4.1 Fill in a form with personal information. 21-25.I. (24 (pp. 70-75)
*School/objects/Leasue activities 4.2 Write simple messages about oneself and others. z.U)
Games on net/Learning a song S18=1
Watching a cartoon/movie

vacana intersemestrială : 2.II.-10.II. 2019

7
SEMESTRUL al II-lea
Manual Limba Modernă – Engleza pentru clasa a IV-a sem IIed.Booklet
vac. intersem:2.II.-10.II. 2019 semII= 16 săpt.

6. On the Farn 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 4 S1-2 - My portfolio:
(pp. 6-13) contexts. Project: Write
Talking about animals (wild/domestc 2.1 Request and provide information on home, family, address, people, S19= about your
Vocabulary: animals, habitats hobbies, habits. 11-15.II. country
Structures: comparisons.irreg plural of 3.1 Identify information in simple texts. S20= Vocabulary:
nouns/can 18-22.II.. Revision, habits

7. What is your favourite Food 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 3 S3-4 - My portfolio:
(pp. 14-23) contexts. Project: Write
Talking about food/drinks/ 2.1 Request and provide information on home, family, address, people, S21= about what you
ingredients/containers hobbies, habits. 26-28.LL were like as a
Vocabulary: feelings, adjectives, buildings 3.1 Identify information in simple texts. S21= baby
Structures: how much/how many 4.1 Fill in a form with personal information. 1.III. Mother’s day:
Read: Listen and repeat/understand oral writing a poem
and written sentences for your mum

Checkpoint:
Units 7 - 8
3.1 Identify information in simple texts. 1 .
4.1 Fill in a form with personal information.

8. How do you feel? 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 4 S5-6 - My portfolio:
Talking about health/giving contexts. Project: Write
advice/interdictions 2.1 Request and provide information on home, family, address, people, S22= what you did
(pp. 24-31) hobbies, habits. 4-8.III. last weekend
2.2 Identify and present everyday activities. S23= ( optional)
Vocabulary: clothes/jobs 3.1 Identify information in simple texts. 11-15.III.
Structures: Present simple, present S24= Happy Easter!
continuous/Adv of frequency/of time 18-22.III. (pp. 62-63)
Checkpoint:
(Units 9 - 10)

8
9. My favourite T-shirt 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 6 S7,8,9 - My portfolio:
Pp 32-41 contexts. Project:
Describing clothes 2.1 Request and provide information on home, family, address, people, S.25= Talk/Write about
Talking about jobs hobbies, habits. 25=29.III. a famous
2.2 Identify and present everyday activities. person
Pr simple vs. continuous 3.1 Identify information in simple texts. S26= Weather/
Adv of frequency/time 1-5.IV. activities
„Să stii mai multe, să fii mai bun!” S28=
S27= 15-19.IV.
8-12.IV sapt.altfel
Easter holiday:
20.IV.-5.V.
Vac de primăvară
20.IV.-5.V.

10. What is the Weather Like? 1.1 Identify details of clearly articulated simple messages in known 4 S11-12 S10-11
(pp. 42-49 contexts. S29= vac
Seasons and weather 2.1 Request and provide information on home, family, 6-10V. 20.IV.-5.V.
Weather forecast Seasonal activities address, people, hobbies, habits. S30= - My portfolio:
Pr Simple vs. continuous 3.1 Identify information in simple texts. 13-17.V. Project: Writwhat
Vocabulary: Verbs, jobs, famous people life will be like in
the future (optional)
Structures: present simple
Go Green! 5 Our World
11. On the Road 1.1 Identify details of clearly articulated simple 4 S13-14 - My portfolio:
(pp. 50-59) messages in known contexts. Project: Write
Talking about countries and means of 2.1 Request and provide information on home, family, S31= about
transport/ address, people, hobbies, habits. 20-24.V. your holiday
Landscape items 2.2 Identify and present everyday activities. S32= plans
3.1 Identify information in simple texts. 27-31.V.
Vocabulary: 4.1 Fill in a form with personal information.
Holidays, things to take on holiday, holiday Checkpoint:
activities Units 11 -
Structures: be going to 12
12. Summer is here! 3.1 Identify information in simple texts. 4 S15-16 Father’s Day
pp.60-69 4.1 Fill in a form with personal information. S33= (pp. 64-65)
Free activities Use the net to find info 3-7.VI. Fun Time (pp.
Prepositions (z.înv.) 66-65)
Saint Patrick Day/ Happy Easter Day S34=
pp.68-71 10-14.VI..
Adv of frequency
Final revision pp 72-73
13. Fun time/A very short Play Health/holiday plans S34= Evaluation
10-14.VI.. (pp. 80)

9
10