Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educaiei, Tineretului i Sportului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic din Moldova


Facultatea de Energetic
Catedra Bazele Teoretice ale Electrotehnicii

Lucrare Analitico Grafic Nr.1


la
Bazele Teoritice ale Electrotehnicii
Varianta 26

Circuite electrice liniare de curent continuu.

A efectuat:

studentul gr. EM 052

A evaluat:

lector superior
V.I. Nichitin

Chiinu 2006

Se d:
R1

E1

R2

I6

E2

R6

R4
3

R5
2

4
R3

Fig.1

Schema circuitului dat.

E1 = 20 V
E2 = 40 V
E3 = 0 V
R1 = 5
R2 = 5
R3 = 2
R4 = 6
R5 = 6
R6 = 6
Rezolvare:
1. Pentru circuitul dat alctuim un sistem necesar de ecuaii pentru calculul
curenilor din laturile circuitului.
Conform teoremei Kirchhoff avem: N-1 = 4-1 = 3 (noduri)
1.1 Alegem i nsemnm pe schem sensurile de referin pentru curenii din
laturile circuitului.

I1

R1

R2

I2
E1

E2

R6
R4

I6

I4

R5

I5

4
R3

I3

Fig.2 Am ales sensurile de referin a curenilor din laturile circuitului.


1.2 Dup I lege a lui Kirchhoff, n nodurile 1,2,3 vem:
Nod 1: I1-I2-I6=0 (1)
Nod 2: -I4-I5+I6=0 (2)
Nod 3: -I1+I3+I4=0 (3)
2 teorem Kirchhoff:

L - (N -1) - Nsc=6 -3 - 0=3


Ncon - Nsc=3 0=3

1.3 Ecuaii alctuite n conformitate cu a 2 lege a lui Kirchhoff:


I1R1 + I4R4 + I6R6 = -E1 (4)
I2R2 I5R5 I6R6 = E2 (5)
I3R3 I4R4 + I5R5 = E3 (6)
2. Pentru circuitul dat de calculat curenii din laturile lui, utiliznd metoda
curenilor de contur.
2.1 Alegem sensurile de referin pentru curenii de contur i-i notm n schem.

R1

E1

I11

I6
4

R3

E2

I22

R6

R4

Fig.3

R2

R5
2

I33

Am ales sensurile de referin pentru curenii de contur.

2.2 Alctuim sistemul generalizat de ecuaii uriliznd metoda curenilor de contur.


R11I11 + R12I22 + R13I33 = E11
R21I11 + R22I22 + R23I33 = E22
R31I11 + R32I22 + R33I33 = E33
2.3 Determinm coeficienii sistemului generalizat de ecuaii.
R11= R1 +R4 +R6 = 5+6+6= 17
R22= R2 +R5 +R6 = 5+6+6= 17
R33= R3 +R4 +R5 = 2+6+6= 14
Calculm rezistenele comune:
R12 = R21 = -R6 = -6
R23 = R32 = -R5 = -6
R31 = R13 = -R4 = -6
Calculm tensiunile electromotoare de contur:
E11 = E1 = 20 V
E22 = E2 = 40 V
E33 = E3 = 0 V

2.4 Introducem n sistemul de ecuaii obinut valorile numerice ale coeficienilor:


17*I11 6*I22 6*I33 = 20
-6*I11 +17*I22 6*I33 = -40
-6*I11 6*I22 + 14*I33 = 0
2.5 Rezolvm sistemul obinut de ecuaii i determinm valorile numerice ale
curenilor de contur:
= 17 -6 -6 = 17*17*14 + (-6)*(-6)*(-6) + (-6)*(-6)*(-6) (-6)*17*(-6)
-6 17 -6
-17*(-6)*(-6) (-6)*(-6)*14 = 4046-216-216-612-612-504 =
-6 -6 14
4046-2160 = 1886 3
I11 = 20 -6 -6 = 20*17*14 + (-40)*(-6)*(-6) 20*(-6)*(-6) (-40)*(-6)*14 =
-40 17 -6
4760-1440-720-3360 = -760 V2
0 -6 14
I22 = 17 20 -6 = 17*(-40)*14 + 20*(-6)*(-6) (-6)*(-6)*(-40) (-6)*20*14 =
-6 -40 -6
-9520+720+1440+1680 = -5680 V2
-6 0 14
I33 = 17 -6 20 = -6*(-6)*20 + (-6)*(-6)*(-40) (-6)*20*17 (-6)*(-40)*17 =
-6 17 -40
720-1440+2040-4080 = -2760 V2
-6 -6 0
I11 = I11/ = -760/-1886 = -0,403
I22 = I22/ = -5680/-1886 = -3,0117
I33 = I33/ = -2760/-1886 = -1,4634
2.6 Determinm curenii din laturile circuitului:
I1 = I11 = -0,403 A
I2 = I22 = -3,0117 A
I3 = I33 = -1,4634 A
I4 = I11 I33 = -0,403 + 2,8632 = 1,0604 A
I5 = I22 + I33 = 3,0117 2,8632 = 1,5483 A
I6 = I11 I22 = 0,403 + 3,0117 = 2,6087 A
2.7 Verificm corectitudinea calculelor utiliznd ecuaiile 4,5,6 din punctul 1.3:
-0,403*5 + 1,0604*6 + 2,6087*6 = -2,015 + 6,3624 + 15,6522 = 19,9996
-3,0117*5 -1,5483*6 2,6087*6 = -15,0585 9,2898 15,6522 = -40,0005
-1,4634*2 1,0604*6 + 1,5483*6 = -2,9268 6,3624 + 9,2898 = 0,0006
5

Metoda potenialilor la noduri. Bilanul puterilor n circuitul electric.


I1

R1

R2

I2
E1

E2

R6
R4

I6

I4

R5

4
R3

Fig.4

I5

I3

Schema circuitului cu potenial nul n nodul 4.

E1 = 20 V
R1 = 5

E2 = 40 V E3 = 0 V
R2 = 5 R3 = 2 R4 = 6

R5 = 6

R6 = 6

3.1 Accetpm c potenialul nodului 4 = 0, 4 = 0


3.2 Pentru sistemul dat alctuim sistemul generalizat de ecuaii folosind metoda
potenialilor la noduri:
G111 + G122 + G133 =
G211 + G222 + G233 =
G311 + G322 + G333 =

11
22
33

3.3 Determinm coeficienii sistemului generalizat de ecuaii din punctul 3.2:


G11 = g1 + g2 + g6 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R6 = 1/5 + 1/5 + 1/6 = 17/30 S
G22 = g2 + g3 + g5 = 1/R2 + 1/R3 + 1/R5 = 1/5 + 1/2 + 1/6 = 26/30 S
G33 = g1 + g3 + g4 = 1/R1 + 1/R3 + 1/R4 = 1/5 + 1/2 + 1/6 = 26/30 S
G12 = G21 = -g2 = -1/5 S
G23 = G32 = -g3 = -1/2 S
G13 = G31 = -g1 = -1/5 S
= E1g1 + E2g2 = E1/R1 + E2/R2 = 20/5 + 40/5 = 12 A
22 = -E1g1 E3g3 = -E2/R2 E3/R3 = -40/5 = -8 A
33 = -E1g1 + E3g3 = - E1/R1 + E3/R3 = -20/5 = -4 A
6
11

3.4 Obinem urmtorul sistem de ecuaii cu coeficieni numerici:


17/301 1/52 1/53 = 12 A
-1/51 + 26/302 1/23 = -8 A
-1/51 1/22 +26/303 = -4 A
3.5 Aducem sistemul obinut de ecuaii cu coeficieni n form de fracii ntr-un
sistem de ecuaii cu numere ntregi:
nmulim cu 30
171 - 62 - 63 = 360 A
-61 + 262 - 153 = -240 A
-61 - 152 +263 = -120 A
3.6 Utiliznd metoda Kramer rezolvm sistemul de ecuaii i determinm valorile
potenialilor nodurilor circuitului fa de nodul 4:
= 17 -6 -6 = 17*26*26 + (-6)*(-15)*(-6) + (-6)*(-15)*(-6) (-6)*26*(-6)
-6 26 -15
(-15)*(-15)*17 (-6)*(-6)*26 = 11492-540-540-936-3825-6 -15 26
-936 = 11492-6777 = 4715 S3
1 =

360 -6 -6 = 360*26*26 + (-6)*(-15)*(-240) + (-6)*(-15)*(-120)


-240 26 -15
(-6)*26*(-120) 360*(-15)*(-15) (-240)*(-6)*26 =
-120 -15 26
243360-21600-10800-18720-81000-37440 = 73800 AS2

2 = 17 360 -6
= 17*(-240)*26 + (-6)*(-6)*(-120) + 360*(-15)*(-6)
-6 -240 -15
(-6)*(-240)*(-6) (-120)*(-15)*17 (-6)*360*26 =
-6 -120 26
-106080-4320+32400+8640-30600+56160 = -43800 AS2
3 =

17 -6 360 = 17*26*(-120) + (-6)*(-15)*360 + (-6)*(-240)*(-6)


-6 26 -240
(-6)*26*360 (-15)*(-240)*17 (-6)*(-6)*(-120) =
-6 -15 -120
53040+32400-8640+56160-61200+4320 = -30000 AS2

1 = 1/ = 73800/4715 = 15,6521 V
2 = 2/ = -43800/4715 = -9,2895 V
3 = 3/ = -30000/4715 = -6,3626 V
3.7 Utiliznd legea lui Ohm determinm curenii din laturile circuitului:
I1 = E1-(1-2) / R1 = 20-(15,6521+6,3626) / 5 = -0,4029 A
I2 = -E2+(1-2) /R2 = -40+(15,6521+9,2895) / 5 = -3,0117 A
I3 = (2-3) / R3 = 6,3626 / 6 = -1,4634 A
I4 = (4-3) / R4 = 6,3626 / 6 = 1,0604 A
I5 = (4-2) / R5 = 9,2895 / 6 = 1,5482 A
I6 = (1-4) / R6 = 15,6521 / 6 = 2,6087 A
7

3.8 Utiliznd ecuaiile 1,2,3 din punctul 1.2 verificm corectitudinea calculelor:
-0,4029 2,6087 + 3,0117 = 0,0001
-3,0117 + 1,5482 + 1,4634 = -0,0001
-1,0604 1,5482 + 2,6087 = 0,0001
4. Alctuim tabelul de comparare pentru a compara curenii determinai prin 2
metode:
Curentul (A)
Metoda

I1

I2

I3

I4

I5

I6

Metoda
curenilor de
contur

-0,403

-3,012

-1,463

1,060

1,548

2,609

Metoda
potenialilor la
noduri

-0,403

-3,012

-1,463

1,060

1,548

2,609

5. Pentru circuitul dat alctuim bilanul puterilor:

Pgen. = Pcons.
E1I1 E2I2 = I12R1 + I22R2 + I32R3 + I42R4 + I52R5 + I62R6
20*(-0,403) 40*(-3,012) = (-0,403)2*5 +(-3,012)2*5 + (-1,463)2*2 + (1,06)2*6 +
(1,548)2*6 + (2,609)2*6
-8,06+120,48 = 0,812+45,36+4,28+6,742+14,378+40,841
112,42 112,413 W

Metoda generatorului echivalent.


Transfigurarea triunghiului de rezistene ntr-o stea echivalent.
Diagrama potenial a unui contur a circuitului electric.
R1

I1

R2

1 a

I2
E1

E2

R6
R4

3
c

I4

R5

I6
4 d

R3
Fig.5

I5

2
b

I3

Schema circuitului dat.

E1 = 20 V
R1 = 5

E2 = 40 V E3 = 0 V
R2 = 5 R3 = 2 R4 = 6

R5 = 6

R6 = 6

De calculat I6 prin metoda generatorului echivalent de tensiune.


Diagrama potenial a conturului dcabd.

Rezolvare:
1. Prezentm schema circuitului n regim de funcionare n gol (ruptur n
latura 6).
I6

R6

Fig.6
I6 = Ee / (Re+R6)
9

6.1 Prezentm schema funcionrii n gol:


I`1

R1

R2

I`2

E1

I`11
I`4

E2

U14 f.g.

R4

R5
4

R3

I`5

I`22

I`3

Fig.7
6.2 Calculm curenii din laturile circuitului n regimul funcionrii n gol utiliznd
metoda curenilor de contur:
6.2.1 Alctuim sistemul generalizat de ecuaii aplicnd metoda curenilor de contur:
R`11I`11 + R`12I`22 = E`11
R`21I`11 + R`22I`22 = E`22
6.2.2 Determinm coeficienii sistemului generalizat de ecuaii:
R`11 = R1 +R2 + R4 + R5 = 5+5+6+6 = 22
R`22 = R3 + R4+ R5 = 2+6+6 = 14
R`12 = R`21 = -(R4 + R5) = -12
E`11 = E1 E2 = 20 40 = -20 V
E`22 = E3 = 0 V
6.2.3 Rezolvm sistemul obinut i obinem curenii de contur I`11 ; I`22 :
22I`11 12I`22 = -20
-12I`11 + 14I`22 = 0
I`11 = 14I`22 / 12
22*(14I`22/12) 12I`22 = -20
(308*I`22) / 12 144I`22 / 12 = 240 / 12
I`22 = 240 /164 = -1,4634
I`11 = 14*(-1,4634) / 12 = -1,7073
10

6.2.4 Determinm curenii din laturile circuitului n regimul funcionrii n gol:


I`1 = I`2 = I`11 = -1,7073
I`3 = I`22 = -1,4634
I`4 = -I`5 = I`11 I`22 = -1,7073 + 1,4634 = -0,2439
6.3 Determinm tensiunea electro-motoare a generatorului echivalent, care este
egal cu tensiunea la bornele dipolului activ n regimul funcionrii n gol:
Ee = U14 f.g = -I`5R5 + E2 + I`2R2
Ee = -0,2439*6 + 40 + (-1,7073)*5 = 1,4634 + 31,4635 = 30,0001 V
6.4 Prezentm schema dipolului pasiv:
R1

R2

R4

R5
4
R3

Fig.8
6.5 Modificm schema dipolului pasiv: Fig.9
1
R1

R2
R3

R4

R5
4

11

6.6 Transfigurm schema triunghiului de rezistene R1 , R2 , R3 ntr-o stea


echivalent de rezistene:

r1
0

r3

r2

2
R4

R5
4

Fig.10

Stea echivalent de rezistene:

6.7 Determinm rezistena intern a generatorului echivalent, care este egal cu


rezistena de intrare a dipolului pasiv fa de nodulrile 1,4 (fig.10):
r1 = (R1*R2) / (R1+R2+R3) = (5*5) / (5+5+2) = 25/12 = 2,083
r2 = (R2*R3) / (R1+R2+R3) = (5*2) / (5+5+2) = 10/12 = 0,83
r3 = (R1*R3) / (R1+R2+R3) = (5*2) / (5+5+2) = 10/12 = 0,83
Re = Rint 14 = r1 + [(r3+R3)(r2+R5) / (r2+r3+R4+R5)] = 2,083 + [(0,83+2)(0,83+6) /
(0,83+0,83+6+6) = 2,083 + (2,83*6,83) / 13,66 = 2,083 + 46,6489 / 13,66 = 5,498
6.8 Determinm curentul din latura 6:
I6 = Ee / (Re+R6) = 30 / (5,498+6) = 30 / 11,498 = 2,609 A

12

7. Prezentm diagrama potenial pentru conturul dcabd.


R1
R2
I1
1 a
5

I2
E1

E2

R6

3
c

R4

I4

I6

R5

I5

4 d
R3

I3

Fig.11
7.1 Determinm potenialele laturilor:
Admitem: 4 = 0
2 = 4 I5R5 = -9,2892 V
6 = 2 + E2 = 30,7108 V
1 = 6 + I2R2 = 15,6523 V
5 = 1 + I1R1 =13,6373 V
3 = 5 E1 = -6,3627 V
4 = 3 + I4R4 = -0,0003 V
7.2 Determinm rezistena total pentru conturul dcabd:
R = R4 + R1 + R2 + R5 = 6+5+5+6 = 22

13

2
b

Enunul lucrrii
Pentru circuitul electric dat :
1. De alctuit sistemul de ecuaii pentru calculul
curenilor, conform teoremei lui Kirchhoff.
2. S se determine curenii n ramurile circuitului, plicnd
metoda curenilor de contur.
3. S se determine curenii prin metoda potenialilor la
noduri.
4. Rezolvnd, calculele efectuate de introdus n tabel i
de comparat.
5. De alctuit bilanul puterilor pentru circuitul dat.
6. De calculat curentul I6 folosind teorema dipolului activ
i generatorului echivalent.
7. De reprezentat diagrama potenialilor pentru un
oarecare contur nchis care conine maxima F.E.M.