Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE INGINERIE N ELECTROMECANIC, MEDIU I INFORMATIC INDUSTRIAL

ELECTRONICA DIGITALA PROIECT AUTOMAT SECVENTIAL SINCRON

Profesor univ. ing.dr. Dan Mihai

Student Papa Adriana Cosmina

2011 2012

CUPRINS 1.Schema bloc a controlerului digital cu bistabile 2.Proiectarea secventiatorului 2.1 Diagrama stari si diagrama de timp 2.2 Tabela de succesiune a starilor
2.3 Proiectarea blocului secventiator 2.4 Schema blocului secventiator

3. Proiectarea blocului de comanda 4. Proiectarea blocului de vizualizare 4.1 LED- uri 4.2 Tranzistorul BC 547 4.3 Decodificatorul MMC4543
4.4 Afisorul KW1-1001AOA

5.Proiectarea generatorului de impulsuri cu frecventa variabila (GIFV) 6. Sursa de alimentare 7. Schema finala .Detalii 8.Anexe
8.1 Circuitul MMC 4027 folosit pentru bistabilele J-K 8.2Circuitul integrat MMC 4093 folosit pentru blocul de comenzi start ,stop reset si init: 8.3 Circuit integrat MMC 4081 si 4071 pentru portile logice AND si OR

Bibliografie :
8.4 Radu Ovidiu : ,, Componente electronice pasive ,Editura Tehnica , Bucuresti, 1981 8.5 Gh. Constantinescu: Circuite integrate CMOS, Editura Tehnica, Bucuresti, 1986

8.6 http://www.sursedetensiune.ro 8.7 www.datasheetcatalog.com

1.Schema bloc a controlerului digital cu bistabile

SA

BV BV

GIFV

BC

EE

ON OFF R INIT

GIFV : generator de impulsuri de frecventa variabila; furnizeaza semnalul de tact pentru controler cu o frecventa cuprinsa in plaja 0.5 10 Hz; BC : bloc de comenzi; preia, memoreaza si prelucreaza comenzile operator: START, STOP,RESET, INIT; S : secventiator, generaza etapele care constituie ciclul functional; D : driver; conduce impulsurile date de secventator spre blocul de vizualizare si sursa de alimentare; BV: bloc de vizualizare; contine led-uri si digiti pe 7 segmente; EE : elemente de executie; comandate de controler; SA : sursa de alimentare.

2.Proiectarea secventiatorului
Secventiatorul sau generatorul de etape este elementul central al proiectului. Acesta trebuie sa genereze secventa personalizata 07146.. Secventiatorul este sintetizat cu bistabile J-K conectate intre ele prin porti logice dupa functiile deduse din secventa 07146.

2.1 Diagrama stari si diagrama de timp Pentru un ciclu impus descris de secventa 07146 ( secventa scurta) diagrama de stari este prezentata in figura 1. 7 111 0 1 111 1 000 001

110 6

100 4
Fig.1

Pentru un impuls descris de secventa 301312515 (secventa lunga) diagrama de stari este prezentata in figura 2. 000 0 0 13 110 1 1 111 1 010 1 001 0 2 000 1

3 001 1 15

Fig.2 Pentru secventa scurta diagrama de timp este prezentata in figura 3.

CK
A

B C
0 7

Fig.3

Pentru secventa lunga diagrama de timp este ilustrata in figura 4.

A B C D

Fig.4

2.2 Tabela de succesiune a starilor Tabela de adevar este ilustrata in tabelul 1.

J 0 0 0 0 1 1 1 1

K 0 0 1 1 0 0 1 1

Q(t) 0 1 0 1 0 1 0 1

Q(t+1) 0 1 0 0 1 1 1 0

Toggle

Tabelul 1
Tabelul de intrari necesare pentru a obtine comutarile dorite este prezentat in tabelul 2.

Q(t) 0 0 1 1 inital

Q(t+1) 0 1 0 1 final

J K 0 X 1 X X 1 X 0 intrari

Tabel 2
Tabela de succesiune a starilor pentru secventa 07146 este prezentata in tabelul 3. C 0 1 0 1 1 0 B 0 1 0 0 1 0 A 0 1 1 0 0 0 Ja 1 X X 0 0 Ka X 0 1 X X Jb 1 X 0 1 X Kb X 1 X X 1 1 Jc 1 X 1 X X 1 Kc X 1 X 0 1

Tabel 3

Tabela de succesiune a starilor, pentru secventa 301312515, este prezentata in tabelul 4..
D 0 0 1 0 0 0 1 0 C 0 0 1 0 0 1 1 0 B 1 0 0 0 1 0 1 1 A 1 0 1 1 0 1 1 1 Ja X 1 X X 1 X X =1 Ka 1 X 0 1 X 0 0 Jb X 0 0 1 X 1 X Kb 1 X X X 1 X 0 Jc 0 1 X 0 1 X X Kc X X 1 X X 0 1 Jd 0 1 X 0 0 1 X Kd X X 1 X X X 1 =1

Tabel 4 Tabela de succesiune a starilor pentru digiti este prezentata in tabelul 5. Q 3 13 0 1 2 5 15 Az 0 1 0 0 0 0 1 Du 0 0 0 0 0 0 0 0


Tabel 5 2.3 Proiectarea blocului secventiator Din tabela de succesiune a starilor,pentru secventa 07146,se va extrage cate o diagram K-V pentru fiecare intrare de bistabil, rezultand astfel 4 functii logice minimizate (deoarece intrarile Kb si Jc sunt egale cu 1):

Cu 0 0 0 0 0 1 1

Bu 1 0 1 0 1 0 0

Au 1 0 1 1 0 1 1

C BA C
0

BA
0

X 1 X X

0 X 0 X

1 X X X Ja = C

0
1 5

X
3 7

X
2 6

0 Ka = C C

BA
0

BA 1 0 X X
4

1 X X X

Jb = A

Kc = B

Din tabela de succesiune a starilor, pentru secventa 301312515, se va extrage cate o diagram K-V pentru fiecare intrare de bistabil, rezultand astfel 6 functii logice minimizate (deoarece intrararile Ja si Kd sunt egale cu 1): DC DC

BA

BA
0

0 1 X X

X 1 X X

12

X 0 X X

X X X X

13

15

11

14

10

Ka = C DC BA BA
0

Jb = D *A DC 1 0 0 1
4

X X X X

12

X X X X

X X X X

13

15

11

14

10

Kb = C Jc = A DC DC

BA
0

BA X X X X
4

X 0 X X

12

X 1 1 X

X X X X

1 0 0 0

X 1 X X

12

X X X X

X X X X

13

13

15

11

15

11

14

10

14

10

Kc = D

Jd = D * C + A * B

Din tabela de succesiune a starilor pentru digiti se extrag 4 diagrame K-V. DC BA


0

DC BA 0 0 0 0
4

X 1 X X

12

X 0 1 X

X X X X

0
1

X 0 X X

12

X 1 1 X

X X X X

13

13

15

11

0 0

15

11

14

10

14

10

Az = D

Cu = D * C + B * D

DC BA BA

DC

0 0 1 1

X 0 X X

12

X 1 0 X

X X X X

13

15

11

14

10

Au = A Bu = D * B + D * B

2.4 Schema blocului secventiator

Schema secventiatorului pentru secventa scurta este ilustrata in figura 5.

Fig.5 Schema secventiatorului pentru secventa lunga este prezentata in figura 6.

Fig.6
Schema practica este formata din 2 bistabile de tip J-K, 4027 . Acest CI contine doua bistabile J-K activate pe frontul pozitiv al clock-ului (ceasului). Fiecare bistabil are intrari independente pentru clock, set si clear [8.1]. Schema contine 2 porti SI si 2 porti SAU [8.3]

3. Proiectarea blocului de comanda


Blocul de comanda este formata dintr-un bistabil MMC 4093 [8.2 si 8.4] care permite realizarea urmatoarelor comenzi: -start; -stop; -initializare; -reset;

Poarta de validare PV,formata din 2 porti NOR ,permite sau nu trecerea impulsurilor de la generator catre secventiator in functie de starea CBB-ului care este determinat de comenzile start si stop. Rezistentele R polarizeaza intrarile in absenta comenzilor,iar condensatorul C determina starea preferentialade stop la punerea sub tensiune. Pentru realizarea circuitului de comanda se folosesc rezistente si condensatoare determinate de relatiile prezentate mai jos.

Schema electrica a blocului de comenzi start si stop este reprezentata in figura 7.

Fig.7 START: u c1 (t)=V T = V DD (1- e R2 *C1 )


t

(1)
t t t

Din relatia (1) V T = V DD - V DD * e R2 *C1 V DD * e R2 *C1 = V DD - V T e R2 *C1 = t t V DD VT V DD VT V V ln e R2 = = ln = ln C1 * ln DD T R2 * C1 V DD V DD VDD V p + Vn VT = 2 Am ales: t = 10ms = 10 2 s C 1 = 10 F = 10 5 F(vezi bibliografie 8.4) V p =7 si V n =4,5 V T = 5,7 6
t R2 *C1

V DD VT V DD

(2)

Din relatia (2) R 2 = 1442 STAS [ 8.4] : R 2 = 1500 =1,5K 2 2 UR V DD P R2 = 2 (3) R2 R2 Din relatia (3) P R2 = 0,096W 0,1 STAS [8.4]: P d = 0,25 W

Caracteristicile componentelor pasive R 2 si C 1 : R 2 :Valoare: 1,5K Putere disipata: P d =0,25W Tip constructiv: cu pelicula metalica Toleranta: 5 0 0 Cod: RPM 3025,seria E96 Furnizor:IPEE ElectroArges C 1 : Valoare: 10 F Tensiune nominala :U N = 25V cc Tip constructiv: electrolitic,in miniatura Toleranta: 10 0 0 Cod: EG 5244 Furnizor:IPEE- ElectroArges

Schema electrica a blocului de comenzi reset este reprezentata in figura 8.

Fig. 8 Dioda D trebuie sa se descarce pe condensatorul C la disparitia temporala a tensiunii de alimentsare. Grupul RC se dimensioneaza la fel ca la circuitul start si stop. RESET; t = 0,4 * R3 * C 2 (4) Din relatia (4). R3 =

t (5) 0,4 * C 2

Am ales: t = 30ms = 3 *10 2 s C 2 = 10 F = 10 5 F (vezi bibliografie 8.4) Inlocuind in relatia (5) R3 = 7500 = 7,5 K valoare standardizata [8.4]
2 V DD PR3 0,0192 0,02 STAS : Pd = 0,125W R3

Caracteristicile componentelor pasive R3 si C 2 :

R 3 : Valoare:7,5K Putere disipata: P d = 0,125W Tip constructiv: cu pelicula metalica Toleranta: 20 0 0 Cod: RCG 2012,seria E 48 Furnizor:IPEE- ElectroArges

C 1 : Valoare: 10 F Tensiune nominala :U N = 25V cc Tip constructiv: electrolitic,in miniatura Toleranta: 10 0 0 Cod: EG 5244 Furnizor:IPEE- ElectroArges

Componentele pasive folosite la proiectarea blocului de comenzi sunt prezentate in figura 9.

Fig.9

4. Proictarea blocul de vizualizare Blocul de vizualizare este constituit din: 3 LED-uri care au urmatorii parametrii electrici : intensitatea luminoasa 8CD (1,7 lm), tensiunea de alimentare este cuprinsa intre 2-2.3 V, intensitate : 20 mA(max) ,timp de funtionare 50000h.Ledurile au culoarea rosu,galben si alb si un pret de 0,9 RON/buc. Tranzistorul BC 547, care are urmatoarele caracteristici electrice: VCEsatmax = 0,6V ; V BE = 0,9V , Schema de principiu a tranzistorului este prezentata in figura 10.

I C = 100mA = 0,1A , = 160 .

Fig.10

R1 =

R2 =

V DD V BE IC V DD V LED VCESAT I LED

(6) (7) (8)

2 PR2 = R2 * I LED

Din relatia (6) R1 = 17760 Din relatia (7) R2 = 940 Din relatia (8) PD2 = 0,094W STAS PR2 = 0,25W Decodificatorul MMC 4543 (Microelectronica)

Circuitul integrat MMC 4543 este un latch/decodor/driver BCD-7 segmente, proiectat pentru a fi utilizat la comanda afisajelor cu cristale lichide (LCD) sau afisajelor cu LED-uri. Circuitul are posibilitatea de a complementa nivelele logice de pe intrari. Intrarile PHASE (PH), BLANKING (BL), si invalidare latch (LD) se folosesc pentru a inversa tabela de adevar a circuitului, pentru a stinge display-ul si respectiv , pentru a memora un cod BCD. Pentru afisajele cu LED-uri, intrarea PH se leaga: -la Vss (masa)- pentru anod comun; -la Vdd (+) pentru catod comun. Fig.10Semnificatia terminalelor MMC4543

In tabelul 6 se prezinta tabela de adevar a decodorului MMC4543.

Tabel 6
Afisorul KW1-1001AOA

Caracteristici: -un digit de culoare rosie de un inchi; -cu anod comun (comun pinul 3 si pinul 8); -culoare carcasei gri cu fata alba; -puterea disipata :100mw Dimensiunile afisorului(fig.11)

Fig.11 Modul de conectare a pinilor(fig.12)

Fig.12

5. Proiectarea Generatorului de impulsuri cu frecventa variabila (GIFV) Pentru realizarea generatorului de impulsuri cu frecventa variabila (GIFV) se va folosi un CI 555 in varianta CMOS din familia 7555.[8.7] Schema de principiu a generatorului este prezentata in figura 13.

Fig.13 Condensatorul C se incarca prin cele 2 rezistente R1 si R2 dar se descarca doar prin R2.Cand condensatorul C se incarca cu o treime din puterea furnizata de sursa ,amplificatorul de jos comuta pe un nou front fara a modifica implusul de la bistabil deoarece condensatorul este initial descarcat. Cand condensatorul se incarca cu 2 treimi din puterea furnizata de sursa de curent atunci bistabilul comuta de pe frontal de jos pe cel de sus,dupa care condensatorul se descarca pana la 1/3 din tensiunea furnizata de sursa si bistabilul va comuta pe un nou front. Graficul din figura 14 arata cum fluctueaza tensiunea pe condensatorul c in functie de tensiunea de iesire de la clockul 555.

Fig.14

Se cere o frecven cuprins ntre 0,510 Hz f= = RB = 1 1,44 ( RA ) 2 f *C (9)

Alegem:

=1 k RCG-1025, seria E12(rezistenta peliculara tip 2) C = 0,47 F=0,47*10-6 PCM 0603/250Vcc ,Toleranta: 20% pt f=10Hz, avem: = * =152691= 152,691k Am standardizat aceasta rezistenta ca fiind: RBmin =154k - RPM 3025,seria E48, toleranta 2% (10) PdR= 144 = 0,0009W PdR STAS=0,125W 152691 * -1000 =3063329=3,06 M

=>pt f=0,5Hz, avem:

Am standardizat aceasta rezistenta ca fiind: RBmax STAS=3M - RMG 1025,seria E24,toleranta 20% : Pd R = 144 = 3063329 0,000047W PdR STAS= 0,125W (11)

Pentru alegerea potentiometrului se calculeaza: P= (12) P=300000-154000=2846000 =2846 k Am ales din catalog potentiometrul semireglabil P32384 cu particule de carbon,firma:IPEE ElectroArges Perioada T al pulsului este data de relatia: T=0,693( + )C =0,693( + )C tmn= 0,693(2154000+1000)0,47 =0,1 s =0,693( + )C tmax=0,693(23000000+1000)0,47 =1,95 s T= + T=1,95+0,1=2,05 s In ultima instanta se calculeaza erorile ce pot aparea min= = freal min= max= freal max= freal min= max= freal max= (13) (14) (15) (16)

(17) (18) (19) (20)

6.Sursa de alimentare

Se va alege sursa de tensiune in comutatie AC/DC prezentata in figura 15 fabricata de catre MDM ELSIS SRL care prezinta urmatoarele caracteristici generale: [8.6]. -model: AD 021 -puterea maxima :25W; -tensiunea de intrare :186-264 Vca ;200-270 Vcc; -tensiunea de iesire :12V; -curentulde iesire:2A; -toleranta:74%; -protectie la supratensiune 130%; -protectie la suprasarcina si scurtcircuit cu limitare de curent; -dimensiuni:105x63x30mm; -greutate:0.2 kg; -pret: 37 lei;

Fig.15

7.Schema finala Schema finala este formata din generatorul de impulsuri care trimite semnale de tact pentru generatorul de secvente format din cele trei circuite bistabile de tip J-K care relizeaza secventa de cod. Acesta o trimite mai departe la sistemul de afisaj format din leduri si afisorul BCD-7 segmente.Afisorul este comandat de catre circuitul integrat SN54/74LS47 care decodeaza informatia primita de la secventiator. De asemenea circuitulmai este format si din blocul de comanda BC format din circuitul integrat R-S care permite realizarea comenzilor de START, STOP, RESET SI

INITIALIZAREA(0).Acesta actioneaza prin intermediul portii PV permitand sau nu trecerea semnalului de tact mai departe spre bistabilele J-K. Schema finala realizata in Digital Works si diagrama logica a semnalelor de clock sunt prezentate in figura 16.

Fig.16