Sunteți pe pagina 1din 41

CUPRINS

CAPITOLUL 1. Introducere CAPITOLUL 2. Convertoare Analog Numerice 2.1. Erori de cuantizare 2.2. Rela ii de conversie 2.3. Num r efectiv de bi i 2.4. Principalele tipuri de convertoare analog numerice 2.5. Convertoarele analog numerice neintegratoare 2.5.1. Convertoare cu aproxim ri succesive 2.5.2. Convertoare cu ramp n trepte 2.5.3. Convertoare cu num r tor 2.5.4. Convertoare cu urm rire 2.5.5. Convertoare cu ramp liniar 2.5.6. Convertoare paralel 2.5.7. Convertoare paralel-serie 2.5.8. Convertoare de tip pipe-line 2.6. Convertoarele analog numerice integratoare 2.6.1. Conversia analog numeric cu dubl pant 2.6.2. Conversia analog numeric prin cuantizarea reac iei CAPITOLUL 3. Convertoare Numeric Analogice 3.1. Rela ii de conversie 3.2. Reprezentare schematic 3.3. Erori statice i dinamice 3.4. Tipuri principale de convertoare numeric analogice. Exemple

CAPITOLUL 1 Introducere
Sistemele electronice digitale pot s prelucreze rapid i cu precizie mare, s manipuleze i s stocheze cantit i mari de date. Convertoarele analog numerice sunt elementele de baz necesare transform rii informa iilor din lumea exterioar n form analogic ales. Func ie de gama semnalului analogic, codurile la ie ire a convertoarelor se mpart n dou categorii: - coduri unipolare - coduri bipolare Codurile unipolare sunt utilizate atunci cnd semnalul analogic are o singur polaritate. Din categoria codurilor unipolare fac parte: Cod binar natural n care tensiunea minim ce poate fi digitizat se poate ob ine ca fiind U min ! U fs 2n , unde U fs reprezint gama maxim a semnalului analogic de intrare. n informa ii numerice, ns indiferent de modul de realizare, forma de prezentare a informa iei numerice respect un anumit standard stabilit prin tipul codului

Pentru valoarea analogic zero corespunde codul binar cu to i bi ii 0, iar pentru valoarea analogic maxim to i bi ii sunt 1. Cod binar codificat zecimal n care fiecare grup de 4 bi i reprezint un num r zecimal ntre 0 i 9. Cod Gray (reflectat) utilizat n principal n aplica ii ce impun m sur tori unghiulare i care are avantajul c distan a de cod este tot timpul unu. Codurile bipolare sunt utilizate cnd excursia semnalului analogic are loc ntre o valoare negativ i o valoare pozitiv egale n modul. Este motivul pentru care ntr-o form sau alta codurile bipolare con in bitul de semn. Din categoria codurilor bipolare fac parte:

Codul complement fa

de doi care a ap rut din compatibilitatea de reprezentare a de doi, adic prin negare

numerelor n sistemele de calcul. Numerele pozitive sunt reprezentate cu bitul de semn 0, iar numerel negative sunt reprezentate n complement fa i ad ugarea lui 1. Avantajul acestei reprezent ri const n faptul c opera ia de sc dere este realizat printr-o simpl adunare. Are ns dezavantajul c n jurul lui zero to i bi ii schimb din starea 1 n stare 0. Codul complement fa unu. Cod semn magnitudine n care numerele pozitive i negative au acela i cod cu excep ia bitului de semn care este 0 pentru valoarile pozitive i 1 pentru valorile negative. Cod offset binar este similar cu codul complement fa de doi i are avantajul c toate valorile sunt v zute ca numere pozitive, codul zero corespunde valorii maxime negative, iar la valoarea analogic zero bitul cel mai semnificativ al codului numeric i i schimb starea. de unu se ob ine prin complementarea codului direct i are dezavantajul c exist dou reprezent ri ale valorii zero respectiv to i bi ii zero i to i bi ii

CAPITOLUL 2 Convertoare Analog Numerice (CAN)


Fie o tensiune de puteri de forma U ! U ref 2 i bi , bi _0,1a
i !1 g

ref

Aceasta nseam c U poate fi reprezentat, n principiu, exact, n raport cu U ref , prin secven a binar

b b ... de lungime, n general, infinit


1, 2

aproximat astfel nct s poat fi reprezentat cu un num r finit de bi i.

2.1. Erori de cuantizare


Sunt dou posibilit i de aproximare: - prin trunchiere - prin rotunjire

?0,

ref

" 0 , U poate fi reprezentat cu ajutorul unei serii

. n realitate semnalul trebuie

Ca urmare a aproxim rii respective rezult o eroare de cuantizare. Opera ia de cuantizare poate fi realizat cu pas constant (cuantizare uniform ) sau variabil (cuantizare neuniform ). n echipamentele de m sur se folose te practic n exclusivitate cuantizarea uniform , n lucrare f cndu-se referire numai la acest caz.

Erori n cazul aproxim rii prin trunchiere. n acest caz se re in efectiv primii n bi i U t ! U ref 2 i bi ! (U 2n i bi ! N (U
i !1 i !1 n n

(U ! Q ! 2 n U ref
Ut
4 U 3 U 2 U U

reprezint pasul de cuantizare, iar N ! 2n i bi


i !1

Figura 2.1.a

U 2 U3 U 4 U

p(et) Figura 2.1.b

1/Q

-Q

et

Eroarea de trunchiere
g

et ! U t U ! U ref

i !1 n

i

bi

are valorile extreme


et max ! 0

et min ! U ref

i !1 n

i

bi ! U ref 2 n 1

1 ! U ref 2 n ! Q 1 1 2

Eroarea de trunchiere este, evident, o aproximare prin lips , figura 2.1.a. n continuare se vor analiza caracteristicile statistice ale erorii, considerat ca o variabil aleatoare. Vom presupune o densitate de probabilitate uniform a erorii in intervalul

?Q, 0 , figura 2.2.b.


Valoarea medie
E et !
g

g 0

p et et det !

e
Q

1 Q det ! Q 2

Valoarea medie p tratic


E e
2 t

1 ! Q e de
2 t Q

!

Q 2 et2 0 Q 2 ! 12 3 Q 3

Varian a W t2 ! E et E et ! E et2 E et !
2 2

Q 2 Q 2 Q 2 2 2 n 2 ! ! U ref 3 4 12 12

Erori n cazul aproxim rii prin rotunjire. Fa de aproximarea prin trunchiere, n acest caz se mai adun o unitate pe pozi ia cea mai semnificativ , dac primul bit neglijat, bn 1 , ar fi fost 1. Deci se poate exprima valoarea rotunjit prin
n U r ! U t (Ubn 1 ! U ref 2 i bi 2 n bn 1 i !1

Ur
4 U 3 U 2 U U

p(er)

Figura 2.2.a

1/Q

Figura 2.2.b

U 2 U3 U4 U

-Q/2

0 -Q/2

er

Caracteristica arat ca n figura 2.2.a, n care se observ c tranzi iile au loc de aceast dat la valorile 0,5(U ;1,5(U ;...; 2n 2 0,5 (U . Spre deosebire de

aproximarea prin trunchiere, valoarea rotunjit este uneori mai mare, alteori mai mic dect cea exact . Eroarea de rotunjire
er ! U r U ! U ref 2 n bn 1 U ref

i ! n 1

i

g bi ! U ref 2 n 1 bn 1 2 i bi i! n 2

are valorile extreme


er max ! U ref 2 n 1 ! 0,5Q

er min ! U ref

i! n 2

i

! U ref 2 n 2 1 0, 2 ! 0,5Q
1

Q Q Vom presupune i aici o densitate de probabilitate uniform n intervalul , , 2 2 figura 2.2.b. Valoarea medie E er !
0,5 Q

0,5 Q 0,5 Q

Q 1er der ! 0

Valoarea medie p tratic E e


2 r

Q 1er2 der !

0,5 Q

er3 0,5Q Q 2 ! 3Q 0,5Q 12

Varian a W r2 ! E er2 ! Q2 12 (2.17.)

Observa ii: - eroarea de trunchiere se caracterizeaz printr-o valoare medie negativ , echivalent cu o component continu suprapus peste semnal, n timp ce eroarea de rotunjire are valoare medie nul . - dispersiile sunt n ambele cazuri acelea i.

2.2. Rela ii de conversie

Valoarea trunchiat sau rotunjit se poate exprima in mod exact cu un num r n de bi i. De exemplu, n cazul trunchierii, Ut U ! ! Nt , (U (U unde N t , n ! 2n i bi ,bi _0,1a
i !1 n

n cazul rotunjirii,

n cazul convertoarelor bipolare, dac limitarea num rului de bi i este f cut prin trunchiere i se utilizeaz codul binar deplasat,
1 U 2 U ref (U n ! N t ! 2 n i bi i !1

sau
n U ! N t 2n 1 ! 2n 1 1 b1 2n i bi (U i !2

Dac limitarea num rului de bi i este f cut prin rotunjire,


1 U U ref 2 (U n ni bn 1 ! N r ! 2 bi i !1

n U ! N r 2n 1 bn 1 ! 2n 1 1 b1 2 i bi bn 1 (U i !2

Eroarea de cuantizare poate fi echivalent cu un zgomot suprapus peste semnal. Parametrii statistici ai acestui zgomot sunt cei ce caracterizeaz eroarea de cuantizare. Sunt ns necesare ipoteze suplimentare referitoare la caracteristicile spectrale ale zgomotului. Se accept urm toarele ipoteze:

Ur U ! bn i ! (U (U

- zgomotul este alb, avnd densitatea spectral de putere N [ ! W 2 , constant n toat banda de frecven . n baza acestei ipoteze, dou e antioane de zgomot luate la momente diferite sunt necorelate. - zgomotul este independent fa de semnalul cuantizat. Ambele ipoteze sunt discutabile. De exemplu, n cazul unui semnal continuu, eroarea este constant , deci componenta nu are un caracter de zgomot. Modelul este apropiat de realitate n cazul unui semnal aleator.

2.3. Num r efectiv de bi i


Practic, n cazul sistemelor de conversie, in afara zgomotului de cuantizare, datorat CAN, va exista si un zgomot analogic. Acesta provine pe de o parte din zgomotul suprapus n mod inevitabil peste semnalul de intrare i pe de alt parte din zgomotul propriu al amplificatoarelor ce preced conversia. Notnd
2 cu W a varian a

acestuia,

rezult

ca

varian a

zgomotului

total

2 W t2 este W t2 ! W c2 W a .

Pentru caracterizarea raportului semnal/zgomot total n sistemele de conversie

prelucrare numeric a semnalelor se utilizeaz num rul efectiv de bi i, nef . Pentru a defini aceast no iune se porne te de la expresia dedus mai nainte a varian ei

zgomotului de cuantizare
2 Q 2 U ref W ! ! 12 22 n12 2 c

Se presupune c
U ! 0,5U ref

se aplic

la intrare un semnal sinusoidal ce ocup

toat

gama

convertorului, deci are amplitudinea i valoarea eficace date de

U ef ! U ref a a nct

1 2 2

2 U ef W ! 2n ! 2 12 3 22 n
2 c

2 8U ref

Se explicit n din rela ia de mai sus


2 2 U ef n 2 U ef 2 ! ,4 ! 3 W c2 3 Wc 2n 2

U 2 n ! log 4 ef log 4 3 Wc S-a ob inut n acest fel o formul care d num rul de bi i necesari pentru un convertor, astfel nct s se realizeze un raport semnal/zgomot de cuantizare impus. nlocuind n rela ia de mai sus varian a zgomotului de cuantizare cu varian a zgomotului total, se obtine m rimea numita num r efectiv de bi i U 2 nef ! log 4 ef log 4 3 Wt Rezult deci c num rul efectiv de bi i al unui sistem de conversie real se poate defini ca fiind num rul de bi i al unui sistem de conversie f r de mai sus mai poate fi prelucrat n felul urm tor:
U 2 W2 nef ! log 4 2 ef 2 log4 ! log4 c 2 3 U ef Wc Wa
2 2 U Wa W2 2 2 1 2 log4 ! log4 ef log4 log4 1 a 2 2 3 3 Wa Wc Wc 2 2 2 2

zgomot analogic,

caracterizat prin acela i raport semnal/zgomot total ca i sistemul real. Rela ia de defini ie

i, n final
W2 nef ! n log 4 1 a 2 Wc

Se ob ine astfel o leg tur ntre num rul efectiv de bi i al sistemului i num rul de bi i al convertorului analog-numeric. Termenul de sub logaritm arat num rul efectiv de bi i fa de n , ca urmare a zgomotului analogic. Evident, nef
n , cu ct mai mult cu ct W a este mai mare fa de W c .

cu ct scade

Se reprezint num rul efectiv de bi i n func ie de raportul zgomot analogic/semnal. Se pot ob ine ni te reprezent ri asimptotice utiliznd urm toarele aproxim ri:
2 W a = W c2 p nef ; n 2 W a ! W c2 p nef ! n log 4 2 ! n 0,5

W U ef W2 W2 2 2 2 log 4 log 4 a ! log 4 log 4 a W a "" W c2 p nef ! n log 4 a ! log 4 2 2 U Wc Wc 3 3 Wc ef

aici nef nu mai depinde de n, astfel nct m rirea num rului de bi i ai CAN nu mai conduce la o mbun t ire a num rului efectiv de bi i ai sistemului. Graficul reprezentnd num rul efectiv de bi i n func ie de raportul zgomot analogic/semnal este dat n figur . Cu linie ngro at sunt reprezentate caracteristicile asimptotice deduse mai sus.

nef n n-0.5

Zgomot analogic preponderent

2 log 4

Wc uef

2log4

Wa uef

Unele instrumente sunt prev zute cu diferite sisteme de prelucrare numeric (mediere, filtrare numeric ) ce au drept efect mbun t irea raportului semnal/zgomot la ie ire fa de cel de la intrare. Rezult ca urmare dup aceste prelucr ri un num r efectiv de bi i mai mare dect cel al convertorului analog-numeric de la intrare. Acest c tig poate fi valorificat majornd num rul de bi i cu care lucreaz etajele ce urmeaz , inclusiv convertorul numeric analogic de la iesire.

2.4. Principalele tipuri de convertoare analog numerice


Exist n prezent o mare varietate de scheme de conversie analog numeric . Alegerea uneia din ele se face pornind de la principalele cerin e impuse n aplic ia concret (vitez , precizie, cost, consum, complexitate). Convertoarele utilizate n instrumentele de masur pot fi clasificate n dou mari categorii: CAN integratoare - lente, precise, ieftine, frecvent folosite n voltmetrele numerice.

CAN neintegratoare - rapide, relativ scumpe, i de regul mai pu in precise dect primele, sunt preferate n cazurile n care principala cerin osciloscopului numeric. este viteza, de exemplu n cazul

2.5. Convertoarele analog numerice neintegratoare


Pot fi mp r ite n dou mari categorii: Convertoarele analog numerice neintegratoare cu reac ie: - cu aproxim ri sucesive - cu num rare - cu urm rire - cu ramp n trepte Convertoarele analog numerice neintegratoare f r reac ie: - cu ramp liniar - paralel - serie - paralel-serie

2.5.1. Convertoare cu aproxim ri succesive Schema bloc a unui asemenea convertor este dat n figur :

COMP +
D

SC CC

RAS
Q1...........Qn W

Uin

RM

b1...........bn

Uc

CNA

REF

unde:

RAS - registru de aproxim ri successive COMP - comparator CNA - convertor numeric analogic REF - surs de referin a CAN RM - registru de memorie Registrul de aproxim ri succesive este un bloc specific acestui tip de convertor. El func ioneaz secven ial, cu tactul aplicat la intrarea T . Pe intrarea SC (start conversie) se aplic semnalul de comand pentru nceperea unui ciclu de conversie, iar D este o intrare de date. Registrul de aproxim ri successive genereaz pe ie irile Q1...Qn , numerele N dup un anumit algoritm . Dup primirea semnalului SC ! 1 , pe frontul primului impuls de tact, se pune bitul cel mai semnificativ Q1 ! 1 i Qi ! 0 , i { 1 .Valoarea corespunz toare a

tensiunii U c generat de CNA, este aplicat comparatorului i comparat cu tensiunea de intrare, U in . Pe urm torul tact, semnalul de la ie irea COMP, aplicat pe D , este memorat in Q1 , r mnnd astfel pn la sfr itul ciclului de conversie, iar Q2 ! 1 . Procesul continu pn la epuizarea celor n bi i. Sfr itul conversiei este semnalizat prin semnalul conversie complet , CC ! 1 . Func ionarea convertorului este sintetizat n organigrama din figur :

NU

DA

SC=1

CC

1 1
NU

Qk
DA

k Qi

Uc>Uin Qk k
NU

k+1
DA

k=n+1

CC

Qi bi,i=1n

Opera iile cuprinse ntre punctele a si b se execut

pe durata unui tact,

ta b ! T (ciclul de tact). Un ciclu de conversie tCONV va avea minimum n tacte, tCONV ! nT . Uneori se prevede un tact n plus pentru nregistrarea rezultatului final i

ini ializ ri.

O schem posibil de RAS Schema din figur are la baz un registru de deplasare, RD . Se presupune c acesta lucreaz pe frontul pozitiv al tactului CLK , deci pe frontul negativ al tactului T . La fiecare tact, informa ia de la ie irea unei celule se transfer n celula urm toare.

Prima celul are drept intrare DRAS ! INIT INIT ! QR1 QR1 ....... QRn 1 SC ! QR1 QR1.......QRn 1SC Se observ c va exista
INIT ! 1

numai

dup

golirea

complet

registrului RD Qi ! 0, i ! 1...n 1 i aplicarea comenzii start conversie SC ! 1 . Dac


INIT ! 0 n n 1 tacte registrul se gole te, oricare ar fi con inutul lui ini ial. Rezult c

n registru se poate afla n starea 1 cel mult o celul (una din ie iri). Unitatea se va deplasa, n continuare, dintr-o celul n alta, pn cnd registrul se gole te. Pentru explicarea func ion rii se porne te din momentul cnd INIT ! 1 . Pe primul tact, secven a (10...0) se aplic CNA. Rezultatul compar rii se traduce prin semnalul
COMP . Acesta va fi memorat n bistabilul D aferent primului bit pe urm torul front

pozitiv. Starea acestui bistabil nu se va mai schimba pe durata ciclului de conversie. Un timp egal cu T , perioada tactului, este disponibil pentru CNA si COMP. Evident, trebuie deci ca T " tCNA tCOMP , unde tCNA este timpul de conversie al convertorului numeric-

celul n 1 a registrului, se seteaz un bistabil SR care genereaz semnalul CC . Frontul pozitiv al semnalului CC , poate fi folosit pentru stocarea datelor ntr-un registru.

analogic, iar tC

timpul de stabilire al comparatorului. Cnd unitatea ajunge n ultima

T INIT QR1 1

Q1 QR2

Convertorul prezentat este cu comparare (nsumare) n tensiune. Privit ca un sistem cu reglare automat , el tinde s minimizeze tensiunea de eroare aplicat la intrarea comparatorului, deci s aduc U c la o valoare ct mai apropiat de U in . Lucrul acesta se poate realiza n limitele erorii de cuantizare. Deoarece deseori sunt disponibile CNA rapide cu ie iri n curent, exist cu comparare (nsumare) n curent. O asemenea schem este dat n figur : i CAN

Conform ideii expuse mai nainte, sistemul va ac iona n sensul de a minimiza tensiunea de eroare, deci U in ! RI 0 . n general, se poate afirma c precizia acestui tip de convertor este determinat de calitatea CNA, de precizia tensiunii de referin , U ref i de calitatea comparatorului. Dup cum s-a v zut, timpul de conversie este dat de tCONV ! n 1 T , iar frecven a de tact maxim este determinat de viteza CNA i a comparatorului. Prin structura sa este adecvat realiz rii sub forma integrat . Exist RAS-uri integrate, dup cum exist convertoare complete ntr-o capsul . n form integrat , monolitic i sau hibrid , se

realizez CAN de 8-14 bi i cu timpi de conversie cuprin i de regul in domeniul 5-40 s. Unele circuite nu necesit semnal de tact. Acesta este realizat din semnalul de start

conversie, trecut printr-o linie de intrziere, realizat

cu por i logice, avnd attea

sec iuni, cte impulsuri de tact sunt necesare pentru o conversie complet .

2.5.2. Convertoare cu ramp n trepte Un convertor mai ieftin se poate ob ine nlocuind registrul de aproxim ri successive cu un bloc de control, (BLC) mult mai simplu, ca n figur :

CC SC
COMP _ +

S R Q

Uin

CLR

NUM
CLK Q1.......Qn

W RM REF

Uc

b1........bn CNA

Odat cu aplicarea comenzii start conversie SC ! 1 , bistabilul SR trece n starea 1 i deschide poarta P ce permite accesul impulsurilor de tact catre num r tor. Acesta ncepe s numere pornind din starea 0, iar num rul respectiv este aplicat pe intr rile convertorului numeric analogic. La ie irea lui va rezulta deci o tensiune de forma unei rampe n trepte. Procesul continu pn cnd tensiunea U c dep e te nivelul U in . n momentul cnd acest nivel a fost dep it, comparatorul trece n starea 1 i reseteaz

bistabilul. n consecin , se blocheaz poarta P i se opre te accesul impulsurilor de tact c tre num r tor. Totodat se completeaz sfr itul conversiei prin semnalul CC transfer con inutul num r torului n registrul de memorie RM (figura urm toare). i se

Uc Uin

SC

CC

Timpul de conversie este dependent de tensiunea


tCONV ! U in T. (U

U in , conform rela iei:

Valoarea maxim este 2n T , deci cre te exponen ial cu num rul de bi i. Cum alegerea perioadei tactului T este supus acelora i restric ii ca n cazul convertorului cu aproxim ri succesive, rezult ca n general, acest convertor este mai lent, mai simplu, deci mai ieftin i comparabil ca precizie cu convertorul cu aproxima ii succesive.

2.5.3. Convertoare cu num r tor Schema de principiu a unui CAN cu reac ie cu num r tor este reprezentat n urm toarea figur :

Pentru generarea tensiunii n trepte cu care se compar tensiunea (m rimea) de intrare Vx , aceste convertoare folosesc un convertor numeric analogic (CNA) a c rei comand numeric este furnizat de ie irile binare ale unui num r tor care se afl , mpreun cu CNA, n bucla de reac ie a convertorului analog numeric. Func ionarea schemei ncepe prin aducerea la zero a num r torului astfel nct la intrarea CNA nu se aplic nici un num r, deci tensiunea generat Vi care se aplic la intrarea generatorului este nul . Num rul de bi i pe care-i poate livra num r torul (adic lungimea sau capacitatea acestuia) determin rezolu ia CNA i implicit a CAN. Tensiunea Vx aplicat la intrarea comparatorului este ini ial mai mare dect Vi (care treptat cre te, ncepnd cu nivelul minim zero) i comparatorul furnizeaz un semnal (1 logic) care deschide poarta logic P (un circuit I) la care vin impulsuri de tact generate

de un generator stabilizat G. Pe m sur ce sunt generate treptele Vi , ele sunt comparate, pe rnd, cu m rimea Vx pn cnd se ob ine egalarea Vx ! Vi . n acest moment,

comparatorul nu mai d semnal (1 logic) la ie ire i poarta P se nchide oprind trecerea impulsurilor c tre num r tor, care n perioada compar rii a num rat (nregistrat) un num r N x de impulsuri. Considernd o dependen egaliz rii tensiunilor se poate scrie
Vx ! Vi ! KN x

liniar

pentru caracteristica CNA, n momentul

De aici
Nx ! 1 Vx ! K 0Vx K

n momentul egaliz rii tensiunii Vi cu tensiunea Vx de intrare, are loc resetarea num r torului (sub ac iunea blocului logic de comand al CAN, nefigurat n schema bloc din figura a) i ncepe un nou ciclu de comparare etc. ob inndu-se e antionarea dat de capacitatea num r torului i de perioada T0 a semnalului analogic cu o frecven impulsurilor de tact. Aceste convertoare sunt caracterizate printr-o bun precizie, rezultatul conversiei nedepinznd de frecven a impulsurilor generatorului G sau de alte m rimi care pot varia n timp. Erorile statice ale acestora sunt produse numai de componentele analogice i de deriva de zero a acestora (a comparatorului) care trebuie compensat . Pentru o mai bun refacere a semnalului e antionat este necesar mic orarea intervalului dintre reset ri, ca n figur : m rirea frecven ei de num rare i

Vi

To

To

2.5.4. Convertoare cu urm rire O urm rire mai fidel a formei semnalului se ob ine prin nlocuirea num r torului obi nuit cu un num r tor reversibil care va urm ri varia iile n timp ale tensiunii de intrare prin ac ionarea corespunz toare a modului de lucru de c tre valoarea semnalului de intrare n raport cu valoarea semnalului dat de CNA. n func ie de aceste comenzi num r torul va num ra direct (count up) sau invers (count down), treptele generate de CNA urm rind forma semnalului analizat. Schema tipic a unui convertor analog numeric cu urm rire este urm toarea:

CLK
+

Vin Rin

Num r tor Up/Down

Io

CNA

Vref Iref Rref

Dac

Vin Rin " I o ie irea comparatorului este for at n starea 0 logic, fapt ce Io ,

determin comanda de num rare nainte a num r torului. Dac n schimb, Vin Rin

ie irea comparatorului va trece n starea 1 logic i ca urmare num r torul trece la

num rarea napoi. La terminarea conversiei ultimul bit al num r torului va oscila, asigurndu-se astfel o precizie de s 1 LSB . Este remarcabil faptul c orice modificare a 2 semnalului analogic de la intrare va fi urm rit de codul numeric asociat. Un curent de offset I ref 2 ad ugat n punctul de sumare al comparatorului ofer

posibilitatea utiliz rii la semnale bipolare. Schematic este figura urm toare:

CLK
+

Vin Rin

Num r tor Up/Down

Iref/2

Io 2Rref

CNA

Vref Iref Rref

Vref

Dac este necesar compararea tensiunii, atunci o schem tipic este cea din figura urm toare, prin care un convertor curent-tensiune este dispus la ie irea convertorului numeric analogic. Un amplificator opera ional este utilizat pentru conversia curentului de ie ire al CNA-ului n tensiune. Sistemul urm re te s stabileasc egalitatea ntre aceast tensiune de ie ire i intrarea analogic . Un curent de offset ca i n cazul anterior determin utilizarea sistemului pentru gama de lucru bipolar .

CLK Vin
_ +

Num r tor Up/Down

R1 CNA Vref Iref Rref

2Rref Iref/2 Vref

n schemele de conversie cu urm rire este important s se precizeze rata maxim a modific rii ce poate fi urm rit , numit i loop slew rate. Aceasta este controlat de frecven a de ceas. Dac viteza de modificare a semnalului analogic dep e te viteza maxim a ie irii digitale nu se poate reprezenta fidel semnalul analogic. Viteza maxim de schimbare este dat de
s le r a te ! V fs / 2 / 2 n n
n

V fs ! I ref R 1 v ! V fs / 2 s in 2 f t

d v d t

f m ax ! f c / 2 n

n care V fs reprezint gama maxim a semnalului analogic de intrare, n , num rul de bi i ai convertorului, f c , frecven a ceasului , V fs / 2n , magnitudinea unui bit. n schemele din figurile precedente, V fs ! I ref Rin , respectiv V fs ! I ref R1 . Aceast vitez de urm rire seteaz limita maxim a frecven ei semnalului sinusoidal cu

amplitudinea egal cu gama maxim ce poate fi digitizat. Un semnal sinusoidal de amplitudine maxim este reprezentat prin rela ia

m ax

! 2 T f m ax V in ! f c V in / 2 n ,

v ! V fs / 2 sin 2 ft , iar viteza de urm rire se ob ine prin diferen iere ca fiind

dv dt
de unde

max

! 2T f Vin / 2

se ob ine astfel
2T f maxVin ! f cVin / 2 n ,

f max ! f c / 2 n

2.5.5. Convertoare cu ramp liniar (convertor tensiune-timp) Structura acestui tip de convertor este urm toarea:

GTLV este un generator de tensiune liniar variabil comandat. Acesta genereaz o ramp

liniar cresc toare ncepnd de la nivelul U fM pe durata ct tensiunea de comand are nivel logic 0. Bucla format de COMP3 , MS i bistabilul D are rolul de a permite

pornirea acestei tensiuni atunci cnd se aplic un front pozitiv pe intrarea SC , i oprirea, cnd s-a stins nivelul U fM . Panta TLV este m ! U fM T .
0 , i respectiv U x " 0 .

n figurile urm toare sunt date formele de und n cazurile U x

Ufm

Ufm Ux

Ux -Ufm Comp 1 Comp 2 + Semn


t1

-Ufm Comp 1 Comp 2

t2

+ Semn

t1

t2

Din analiza acestora rezult urm toarele concluzii: - durata deschiderii por ii P este n ambele cazuri dat de
t p ! t2 t1 !
1

Ux ! T

Ux U fM

- deci circuitul efectueaz o conversie tensiune-timp - ie irea bistabilului D din partea superioar a schemei va avea nivel logic 0 dac tensiunea convertit este negativ tensiunii n continuare problema se reduce la m surarea numeric a unui interval de timp. Num r torul NUM num r impulsurile date de un generator de tact GI pe durata ct poarta este deschis . Dac frecven a tactului este fr ! 1 Tr num rul de impulsuri i dac aceasta este pozitiv , deci ea indic semnul

contorizate de num r tor pe durata deschiderii por ii t p este


Nx ! tp Tr ! T Ux Tr U fM

La cap de scar U CS ! U fM pentru un convertor lucrnd cu n bi i, inclusiv bitul de semn,

N xCS !

T ! 2 n 1 1 Tr

Rezult deci un timp de conversie tCONV ! 2T ! 2 2 n 1 1 Tr . Frecven a tactului poate fi mai mare dect in cazul convertoarelor cu reac ie prezentate mai nainte, fiind limitat n principal de viteza de lucru a num r torului. De exemplu, pentru 8 bi i i f r ! 10 MH z , Tr ! 0,1Q s rezult

tCONV ! 2 127 0,1Q s ! 25, 4 Q s , ceea ce corespunde unui convertor cu performan e medii

in ceea ce prive te viteza. Rezolu ia (U x se ob ine din 1! T (U x Tr U fM

deci este
(U x ! U fM Tr T

O rezolu ie bun implic o frecven de tact f mai mare i panta Precizia e determinat de: liniaritatea tensiunii liniar variabile si precizia pantei acesteia precizia i stabilitatea frecven ei f r calitatea comparatoarelor COMP1, 2

U fM T

mic .

2.5.6. Convertoare paralel Convertoarele paralel sunt, din punct de vedere al concep iei, cele mai simple i sunt totodat cele mai rapide. n figur este prezentat schema unui asemenea convertor de trei bi i.

Cu ajutorul divizorului format din cele 8 rezistoare se realizeaz tensiunile de prag pentru cele 7 comparatoare. Acestea sunt 1 U ref , 3 U ref ........13 U ref . Se mai 16 16 16 poate eventual utiliza un al optulea comparator, avand drept prag tensiunea 15 scopul sesiz rii dep irii. Semnalele de la ie irea comparatoarelor indic nivelul tensiunii n a a-numitul cod termometric, ineficient din punct de vedere al num rului de bi i utiliza i. n consecin va fi necesar o logic de decodare, care realizeaz trecerea la trei bi i. Precizia convertorului este determinat de calitatea comparatoarelor i de precizia cu care sunt realizate pragurile. Aceasta din urm , este la rndul ei dependent de precizia realiz rii divizorului rezistiv. Dezavantajul major al schemei const n num rul mare 2n 1 , de comparatoare de mare vitez . Aceasta implic vitez i consumuri foarte mari.
16 U ref , cu

Utiliznd aceast tehnic , se realizeaz n prezent convertoare de cel mult 6-8 bi i, de mare (timpi de conversie de zeci de nanosecunde) utilizate pentru achizi ia semnalului n osciloscoapele numerice, sistemele video, instala ii radar.

2.5.7. Convertoare paralel-serie Avnd n vedere complexitatea ridicat a convertoarelor paralele n cazul n care este necesar un num r mai mare de bi i, se pot realiza combina ii de 2-4 asemenea convertoare, fiecare lucrnd pe maximum 4-5 bi i.

O asemenea schem

este dat

n urm toarea figur , unde se realizeaz

un

convertor de 8 bi i, utiliznd dou convertoare paralel de 4 bi i.


Intarziere CAN 4 biti CNA CAN 4 biti

b1

b8

Primul CAN genereaz

primii 4 bi i (cei mai semnificativi) ai rezultatului.

Valoarea cuantizat pe 4 bi i este apoi aplicat unui CAN, i rezultatul este sc zut din semnalul ini ial, evalundu-se in acest mod eroarea de cuantizare. La efectuarea acestei sc deri, semnalul de intrare va trebui sa fie ntrziat cu un timp egal cu timpul de conversie al primului CAN. Eventual, se poate renun a la aceast ntrziere, dac se utilizeaz un circuit de esantionare-memorare la intrare, care s men in semnalul aplicat la intrarea convertorului constant pe durata unei conversii. n continuare, eroarea rezultat dup prima conversie este i ea cuantizat n al doilea convertor, care genereaz ultimii 4 bi i ai rezultatului. n acest mod se ob ine un convertor de 8 bi i utiliznd 30 de comparatoare, in loc de 255, cte ar fi fost necesare in varianta paralel. Evident, i timpul de conversie va fi mai mare, el incluznd de dou ori timpul necesar unui CAN, plus timpul de conversie al CAN.

2.5.8. Convertoare de tip pipe-line n general timpul de conversie al unui convertor analog numeric este definit ca intervalul de timp scurs din momentul e antion rii semnalului analogic pna la generarea codului numeric corespunz tor N . n multe aplica ii intereseaz mai mult perioada cu care poate fi e antionat semnalul, dect ntrzierea cu care este generat ie irea. n schemele prezentate pna acum, cei doi timpi erau practice identici (se poate prelua un nou semnal dup ce s-a terminat prelucrarea semnalului precedent). O categorie de convertoare de mare vitez utilizeaz principiul pipe-line, bazat pe mai multe convertoare, prelucrnd simultan e antioane succesive ale semnalului. Pe

aceast cale se ob in convertoare cu o perioad de e antionare de cteva ori mai mic dect timpul propriu-zis de realizare a unei conversii. Altfel spus, convertorul introduce o ntrziere mai mare dect perioada de e antionare. La limit , acestea pot fi convertoare de 1 bit (comparatoare), conform schemei din figur .

Ui

+
E/M CAN 1 bit CNA 1 bit

+
E/M CAN 1 bit CNA 1 bit

+ -

+ -

E/M

CAN 1 bit

MSB

LOGICA DE REORDONARE

B1

Bn

Schema acestui convertor de n bi i func ioneaz n n tacte. Cele n sec iuni ale convertorului sunt separate prin circuite de e antionare/memorare

E M .

Acestea

e antioneaz simultan semnalele prezente la intr rile lor. Primul CAN compar semnalul de intrare cu 2 1U ref .CNA care urmeaz preia bitul dat de CAN i genereaz , la rndul lui o tensiune egal cu 0 sau cu 2 1U ref , dup cum bitul de intrare are valoarea 0 sau 1. Aceast valoare se scade din semnal, iar reziduul astfel ob inut se aplic la etajul urm tor, care l compar cu 22 U ref , i a a mai departe. Ca urmare, la primul tact, n prima celul se ob ine primul bit, la tactul al doilea se ob ine n celula a doua bitul al doilea, iar n prima celul MS tactului, determinat de timpul de conversie al unei celule, poate avea valori reduse. Perioada de e antionare este dat de acest tact, dar rezultatul referitor la o conversie se ob ine la ie irea logicii de reordonare dup n tacte. Aceast configura ie corespunde unui convertor de tip serie. n urm toarea figur este dat o schem n care se utilizeaz mai multe sec iuni de 4 bi i (configura ie paralel-serie).

al urm torului e antion, i a a mai departe. Perioada

Ui

E/M

CAN 4 biti

CNA 4 biti

E/M

CAN 4 biti

CNA 4 biti

E/M

CAN 4 biti

LOGICA DE CORECTIE

B1

Bn

Num rul total de bi i ob inu i nu este totu i egal cu num rul de sec iuni nmul it cu 4. Aceasta deoarece la fiecare din treptele ce urmeaz dup prima este necesar o opera ie de corec ie care consum un bit. Astfel, dac n schema din figura precedent se utilizeaz 3 sec iuni, num rul de bi i ob inu i va 4 3 3 ! 10 . Necesitatea opera iei de corec ie rezulta n primul rnd din faptul c fiecare din sec iuni lucreaz cu aproximare prin trunchiere, a a nct reziduul s fie n permanen pozitiv, iar convertorul, n ansamblu, lucreaz cu aproxima ie prin rotunjire. n al doilea rnd, fiecare din convertoarele paralel de 4 bi i poate fi afectat de o eroare de neliniaritate, ce poate eventual dep i pasul de cuantizare. Eroarea respectiv poate fi corectat prin ad ugarea bitului suplimentar. Pentru a ilustra aceast idee, se consider un convertor cu 2 sec iuini, prima de 4 bi i, a doua de 5 bi i. La ie irea primului CAN se ob ine valoarea trunchiat neliniaritate. Notnd cu U valoarea exact a semnalului de intare, semnalul la ie irea primului CAN corespunde valorii
U t enl 4 ! U et enl 4

la 4 bi i incluznd ns

i o anumit

eroare de

unde et

0 reprezint

eroare de trunchiere la 4 bi i, iar enl 4 este eroarea de

neliniaritate a primului convertor. Dup CAN, care are o precizie corespunz toare unui convertor de 8 bi i, se ob ine prin sc dere
U U et enl 4 ! et enl 4

Dup o a doua conversie se ob ine


et enl 4 e 8

Unde e 8 reprezint eroarea total a convertorului al doilea. Prin adunarea celor dou rezultate se ob ine

U e e 4 e
t nl

 enl 4 ! U e 8

Este posibil ca et enl 4 s dep easc nivelul (U al primului convertor de 4 bi i. De aceea, este necesar un bit suplimentar la a doua conversie, pentru a putea corecta eroarea primei conversii.

2.6. Convertoarele analog numerice integratoare


Fa de tehnicile descrise anterior, tehnica prin integrare elimin dezavantajul creat prin compararea ie irii CNA cu semnalul analogic de intrare care este n general afectat de zgomot. Acest dezavantaj este eliminat automat dac naintea convertorului este dispus elementul de e antionare i re inere. Tehnica ilustrat mai jos se bazeaz pe faptul c ie irea digital depinde de valoarea integral a m rimii analogice de intrare ntr-un interval de timp bine stabilit. Metoda d rezultate bune n prezen a zgomotelor de frecven semnalul de intrare, prin faptul c 1 fs mare suprapuse peste

Ti , unde f s reprezint frecven a zgomotului.

2.6.1. Conversia analog numeric cu dubl pant Conversia analog numeric cu dubl pant este ilustrat n urm toarea figur :
Vref R
_ +

Comutare

Log. c-da CLK

NUM

Vin

Integrare
intrare

Integrare
ref

U in RC

U in RC

Ti ! N iTc
Per. fix

Tx ! N xTc
Timp m surare

Semnalul de intrare este integrat ntr-un interval de timp fixat Ti , determinnd la ie irea integratorului o ramp liniar dac este constant n timp. La sfr itul intervalului de timp de integrare partea logic determin deconectarea semnalului analogic de intrare i conectarea la o tensiune de referin n locul intr rii analogice. Referin a este de polaritate invers fa de semnalele de intrare. Timpul n care tensiunea pe integrator devin zero este dependent de m rimea tensiunii la care a fost nc rcat condensatorul. Dac desc rcare Tx ! N xTc . n timpul desc rc rii se ob ine
U in 1 i Uo ! U in dt ! RC ? ATi RC 0
T

Ti ! N iTc , se m soar intervalul de timp de

Ti ! N iTc C1

n timpul integr rii referin ei, ie irea integratorului devine zero. Atunci
1 i 1 x U in dt U ref dt ! 0 RC RC 0 0
T T

cu Ti ! N iTc i Tx ! N xTc se ob ine

i 1 1 U in dt ! U ref N xTc RC RC 0

de unde rezult
Ti

U in dt Nx !
0

U ref Tc

U in N iTi N ! i U in U ref Ti U ref

unde U in este media semnalului de intrare n intervalul considerat.

2.6.2. Conversia analog numeric prin cuantizarea reac iei Este similar cu metoda de conversie dubla ramp cu deosebirea c integrarea semnalului referin ei i procesul de m surare decurg simultan ntr-o singur perioad . Schema de principiu a circuitului este urm toarea:

Rref Vref R Vin


+

C
_

Comutare

Log. c-da Vc

NUM

U n timpul conversiei suma dintre curentul continuu I in ! in

Rin

i pulsurile

curentului de referin ceas.

I ref !

U ref Rref

sunt integrate pe un num r fixat de perioade de

Curentul de nc rcare este n opozi ie fa de cel de intrare i I ref " I in ( I ref ; 2 I in ). Comparatorul sesizeaz cnd ie irea integratorului excede nivelul referin ei i va

determina comutarea referin ei pn cnd semnalul de la ie irea comparatorului este zero.

Num rul de comut ri ale referin ei va da codul CAN. Sarcina electric stocat la fiecare comutare a referin ei este
Tc

q ! I ref dt !
0

U ref Rref

Tc
Ti

iar sarcina stocat la comutarea intr rii Q !


NTc

U in dt Rin 0

de unde se ob ine Q ! NTc

U in NTc dt ! U in Rin NTc Rin

din N x q ! Q se ob ine N x !

Rref N i U in RinU ref

n situa ia n care este necesar o conversie rapid , conversia paralel (flash conversion) asigur ob inerea simultan a valorilor bi ilor. Un astfel de convertor este cel din figur :

C (2 n 1)

C (2 n -2 )

C 1

Vin
+

Vref

3R

2R

2R

(2

n 1

2R

 3)Uref

U ref 2n 1

2n 1

El se bazeaz pe compararea tensiunii semnalului analogic de intrare cu cel ob inut de la o surs de referin Aceast de valoare egal cu tensiunea de pe toat scala, divizat la valorile adiacente semnifica iei bi ilor, realizat prin comparare. realizare are dezavantajul preciziei sc zute datorate modific rii i a num rului mare de impedan elor determinat de impedan a de intrare finit a amplificatoarelor opera ionale i alter rii valorii rezisten elor de divizare n timp, ct convertorului este mic. comparatoare. Din acest motiv este recomandat n situa ia cnd num rul de bi i ai

CAPITOLUL 3 Convertoare Numeric Analogice (CNA)


Convertoarele de tip numeric analogic sunt dispozitive care au rolul de a transforma informa iile date sub form numeric ntr-o m rime analogic , tensiune sau curent. Informa ia de intrare este prezentat n cod binar, binar codat zecimal, Gray etc., n nivele logice corespunz toare unei anumite familii de circuite integrate digitale.

3.1. Rela ii de conversie


Se presupune c se utilizeaz un cod binar, iar m rimea de ie ire este o tensiune.

Convertorul unipolar n acest caz, cnd m rimea de ie ire are o singur polaritate, rela ia de conversie poate fi pus sub forma U ies ! N (U , (U este pragul de cuantizare al convertorului i unde N este un num r natural, reprezentat n binar cu n bi i,

N ! 2n i bi , bi _0,1a
i !1

Rela ia se va mai putea exprima prin


n i !1 n i !1

U ies ! 2n (U 2 i bi !U ref 2 i bi , unde s-a introdus tensiunea de referin U ref ! 2 n (U . Se presupune c aceasta este pozitiv . Valoarea maxim a tensiunii de ie ire (valoarea cap-scar ) se ob ine pentru
bi ! 1, i ! 1, 2,..., n

1 U CS ! U ref 2 i !U ref 2 n ! U ref (U


i !1

Punctele reprezentative ale graficului U ies N se vor a eza pe o dreapt . Semnul tensiunii U ies este semnul lui U ref ,deci convertorul este unipolar.
Uies Ucs

2 U U 1 2 N

Convertorul bipolar Rela ia de conversie a unui convertor bipolar se poate ob ine din aceea a convertorului unipolar sc znd 0,5U ref .
n U ies ! N (U 0,5U ref ! U ref 2 i bi 2 1 i !1
n U ies ! U ref 1 b1 2 1 2 i bi i !2

Dac b1 ! 0, U ies

0 , iar dac b1 ! 1 atunci U ies " 0 .

Pentru cteva combina ii bi sunt date mai jos valorile U ies

0, 0,......., 0

U ies ! 0,5U ref ! U ies min

1, 0,......., 0 1,1,.......,1
deplasat.

U ies ! 0

U ies ! 0,5U ref 2 n 1 ! 0,5U ref (U ! U ies max 1 numele de cod binar

Codul acesta de reprezentare a numerelor cu semn poart

Dac se folose te drept prim bit b1 ! 1 b1 se ob ine reprezentarea n complement fa doi.


n U ies ! U ref 2 1 b1 2 i bi i!2

de

Rezult datele urm toare:

0, 0, 0......., 0 0, 0, 0.......,1
.......................

U ies ! 0 U ies ! (U

0,1,1.......,1 1, 0, 0......., 0 1,1,1.......,1

1 U ies ! U ies max ! U ref 2 i ! 0,5U ref 2 n 1 ! 0.5U ref (U


i !2

U ies ! U ies min ! 0,5U ref U ies ! (U

Codul binar deplasat este cel mai frecvent folosit n CNA, in timp ce reprezentarea n complement fa de doi este preferat n sistemele de prelucrare numeric a semnalelor.

3.2. Reprezentare schematic CNA

MSB

LSB

Uref

CNA

Uies

3.3. Erori ale CNA

Erori statice - eroare de 0 sau de offset (figura 3.a) - eroare de factor de scar (figura 3.b) - eroare de neliniaritate (figura 3.c) cnd eroarea absolut de neliniaritate dep e te pragul de cuantizare, poate apare o eroare de nemonotonie
Uies Uies Uies

Figura 3.a

Figura 3.b

Figura 3.c

Erori dinamice R spunsul CNA la schimbarea datelor nu este instantaneu. Tensiunea de ie ire poate ar ta ca in figur :
Uies

tcom

ts

tconv

unde s-a presupus c schimbarea datelor are loc la momentul t ! 0 . O caracteristic dinamic important a unui CNA este timpul de conversie

tCONV . El se define te ca intervalul de timp necesar ca m

rimea de ie ire s se ncadreze

ntr-o band de eroare specificat , n jurul valorii de regim sta ionar, la schimbarea datelor de intrare, timp m surat din momentul schimb rii acestora. Se pot pune n eviden dou componente ale timpului de conversie: - timpul de comuta ie , tcom , ce i are originea in timpii de propagare fini i, necesari p r ii numerice a circuitului pentru realizarea comut rii i care nu se materializeaz printr-o schimbare a tensiunii de ie ire; - timpul de stabilire, corespunz tor p r ii analogice a circuitului, necesar pentru ca tensiunea de ie ire s se incadreze n banda de eroare impus .

3.4. Tipuri principale de CNA. Exemple.


Circuitele de conversie numeric analogic existente n prezent pot fi clasificate n dou mari categorii: CNA directe n care are loc conversia direct n m rimea de ie ire (f r a interveni alte m rimi intermediare). Sunt n general mai rapide, dar nu sunt de obicei foarte precise deoarece precizia lor depinde de un num r mare de elemente de circuit. Ca exemple se pot aminti convertoarele cu rezisten e ponderate, cele cu re ea R-2R etc. CNA indirecte n care num rul N este convertit mai nti ntr-o m rime intermediar (durata unui impuls, con inutul unei secven e pseudoaleatoare etc. ). Necesit mai pu ine componente de precizie, deci erorile vor fi mai mici, dar i viteza este redus . Un exemplu de convertor apar innd acestei categorii este convertorul stohastic.

Exemplu: Convertorul numeric analog pe 8 bi i integrat DAC08 n marea familie a convertoarelor, circuitul integrat DAC08 ocup o pozi ie de standard industrial. Circuitul are o precizie de 0,19% suficient pentru aplica iile industriale obi nuite. Fiind un circuit de vitez (timp de stabilire de ordinul a 100ns) poate fi utilizat la achizi iile de date pentru controlul proceselor industriale i prelucr ri numerice. Versatilitatea n utilizare este justificat i de posibilitatea interfa rii cu orice tip de logic (TTL, CMOS etc), de gama larg a tensiunilor de alimentare s4,5Vs18Vce pot

fi i nesimetrice, precum i de consumul redus (de numai 33mW la o tensiune de alimentare de s5V) independent de st rile celor 8 bi i din intr rile logice. Schema bloc:

Schema bloc a convertorului FDAC08 este indicat n figur . Circuitul are dou ie iri de curent notate I o si Io . Ace ti curen i au proprietatea c suma lor este constant egal cu i

255 I REF , unde IREF este curentul impus din exterior care intr n terminalul 14. 256

Curen ii sunt furniza i de blocul Comutatoare Curen i, ob inndu-se prin nsumarea curen ilor din ie irile fiec ruia din cele 8 comutatoare. Curen ii I1 ,, I8 furniza i de blocul Re ea Ponderare Curen i sunt o frac iune cresc toare cu puterile lui 2, din curentul IREF . Astfel I k = I REF / 2k pentru k=1z8. Ace ti curen i sunt aplica i la intr rile celor opt comutatoare de curent. Comutarea fiec ruia din curen ii I1 ,, I8 spre ie irea I o sau Io se face n func ie de comanda logic L1 ,, L8 aferent comutatorului respectiv. Comenzile Lk pentru Comenzi Comutatoare de B1 ,, B8 i blocul

cele opt comutatoare de curent sunt date de blocul Interfa

Curent, care are rolul de separare ntre cei opt bi i de comand logic

Comutatoare de Curent. Astfel n func ie de configura ia logic a intr rilor

,,

se

ob ine un curent I o propor ional cu valoarea numeric a cuvntului binar format din cei opt bi i. Valoarea maxim la ie irea de curent I o se ob ine atunci cnd to i curen ii Ik sunt comuta i la aceast ie ire.
8

Se ob ine: Io =

k= 1

I k = I REF 1/ 2k =
k= 1

255 I REF . 256 m rimea analogic din intrarea

Curentul de referin , IREF , ce reprezint

convertorului, este transferat c tre blocul Re ea Ponderare Curen i prin blocul Amp Ref care este un repetor de curent realizat cu un amplificator opera ional func ionnd ntr-o bucl de reac ie negativ de curent. Curentul IREF este furnizat din exterior cu ajutorul unui generator de curent sau dintr-un generator de tensiune, VREF , i o rezisten , R REF , care determin valoarea curentului: IREF = VREF R REF Rezisten a conectat n intarea VREF(- ) este egal cu cea care determin valoarea curentului IREF (conectat n intrarea VREF( + ) ), avnd rolul s compenseze efectul

curentului din intrarea VREF( + ) asupra curentului I o transferat c tre blocul Re ea Ponderare Curen i. Polarizarea n curent constant a blocurilor componente ale convertorului este asigurat de blocul Circuit Polarizare care furnizeaz curen ii de polarizare necesari unei func ion ri optime a ntregului circuit integrat. Observa ii asupra comport rii circuitului FDAC-08 n temperatur : Specifica iile de neliniaritate i monotonie ale circuitului FDAC08 sunt garantate pentru ntregul domeniu al temperaturii de func ionare. Deriva termic a curentului de ie ire la cap t de scar este mic , valoarea tipic fiind de s10 ppm/rC, iar curentul de zero la ie ire precum i deriva sa termic sunt neglijabile n compara ie cu LS .