Sunteți pe pagina 1din 22

PROIECT RC

PROIECT
RADIOCOMUNICATII
CUPRINS
1
PROIECT RC
1. Tema de proiectare.
2. Prezentarea functionarii radioreceptorului MA la nivel de scema
!loc
". Prezentarea circuitului inte#rat T$A%&'.Caracteristici.
(. Proiectarea !locurilor functionale.
%. Scema electrica.)ista de piese.Ca!la*ul imprimat.Amplasarea
componentelor.
+. $i!lio#rafie
1. TEMA DE PROIECTARE:
Sa se proiecteze un radioreceptor MA in gama de frecente !M
2
PROIECT RC
"#$%.#&'z1%(%.#&'z)*aind o putere de iesire de $+,-*uti.izind
circuitu. integrat T/A#0(
$. Prezentarea functionarii radioreceptoru.ui MA .a nie. de sc1ema
2.oc.
Radioreceptorul MA contine un numar minim de !locuri necesare
functionarii optime in anumite conditii de functionare.Parametrii cei
mai importanti ai unui receptor sint,
-sensi!ilitatea fata de semnalul receptionat in conditiile unui raport
S./ dat0
-selectivitatea fata de semnalele pertur!atoare0
-coeficientul de distorsiuni armonice pentru un anumit indice de
modulatie la emisie0
$locurile minime necesare unui radioreceptor sint, antena 1un circuit
de selectie al frecventei de intrare1un detector 1un amplificator
precedat de un difuzor.
In functie de com!inarea acestor !locuri au rezultat diferite tipuri de
radioreceptoare,cu detectie simpla 1refle21cu superreactie1 superetero
dina.
Actualmente se utilizeaza preponderent radioreceptorul supereterodi-
na pentru ca prezinta performante superioare fata de celelalte tipuri de
radioreceptoare.Tenica eterodinarii este avanta*osa pentru ca evita
modificarea parametrilor radioreceptorului cum ar fi selectivitatea si
amplificarea intr-o !anda de frecvente data.
Principiul eterodinarii consta in translatarea frecventei unui semnal
receptionat 31 la o frecventa fi2a numita frecventa intermediara 3i
utilizind ca semnal de amestec frecventa produsa de un oscilator local
avind frecventa 3 ce variaza sincron cu 3i rezultind in urma mi2arii
intr-un scim!ator de frecventa a celor doua frecvente 3 si 3 1
semnalul de frecventa constanta 3i.
3recventa 3i se mai numeste frecventa supradina pentru ca se
o!tine din relatia,
3i43-3
2.1 Scema !loc a radioreceptorului MA supereterodina.
"
PROIECT RC
ANT
CI S3 A3I 5 AA3 5I3
RAA
6)
Antena A3T capteaza semnalul reeptionat de radiofrecventa.
Circuitul de intrare CI reprezinta un circuit rezonant R)C acordat pe
frecventa centrala a semnalului receptionat1contri!uind la cresterea
selectivitatatii #lo!ale a receptorului.CI poate fi urmat de un
amplificator de radiofrecventa AR31acordat pe 3.
Osci.atoru. .oca. O4 #enereaza semnalul armonic pentru eterodinare
343i73
Trecerea de la un post la altul presupune reacordarea circuitului de
intrare pe noua frecventa 3 concomitent cu modificarea frecventei 6)
pentru satisfacerea conditiei anterioare.Cele doua operatii se realizea-
za simultan utilizind un condensator varia!il cu doua sectiuni1solutie
de compromis pentru ca apare pro!lema alinierii radioreceptorului
Sc1im2atoru. de frecenta S5 realizeaza supereterodinarea
tranformind semnalul de frecventa 3t3m in semnalul 3it3m.
Amplificatorul de frecventa intermediara A3I realizeaza amplificarea
semnalului de frecventa intermediara 3it3m1cu distorsiuni minime si
atenuari mari ale canalelor adiacente.
Demodu.atoru. D e2tra#e semnalul de audiofrecventa13m1din
semnalul modulat in amplitudine 3i t 3m.
(
SC89MA $)6C RA5I6R9C9PT6R 89T9R65INA
PROIECT RC
Amp.ificatoru. de audiofrecenta*AA51amplifica semnalul 3m la
nivelul dorit
Difuzoru. DI5 transforma semnalul electric de frecventa fm in semnal
acustic de frecventa fm.
5atorita receptiei semnalelor cu diferite nivele se impune utilizarea
unui circuit de re#la* automat al amplificarii 1 functie realizata de
!locul RAA.
Realizarea selectivitatii radioreceptorului
Caracteristica #lo!ala a unui receptor reprezinta caracteristica unui
3T$ cu frecventa centrala a2ata pe 3i1avind o lar#ime de !anda de
apro2imativ :;z la -2'd!

Se o!serva ca !anda la -"d!<:=8z1in consecinta se impune un
compromis intre !anda la -"d! si panta fronturilor caracteristicii.
Prin eterodinare frecventele f

t f sint translatate pe frecventa f


i

impunindu-se o atenuare puternica a frecventelor adiacente frecventei
ima#ine
%
a>d!?
'
-
"
-2'
fc
-('
f
c
-(.%=8z f
c
7(.%=8
z
$
-"d!
$
-2'd!
$
-('d!
f
f
i
4(%%=8z f f

7f4f
im
f
A
PROIECT RC
5e asemenea este necesara atenuarea frecventelor apropiate de
frecventa intermediara deziderat realizat tot de selectivitatea A3I.
".Prezentarea circuitului inte#rat T$A%&'
Circuitul inte#rat T$A%&' este destinat realizarii radioreceptoarelor
MA si M3 cu multiple !enzi de receptie1incorporind toate !locurile
necesare mai putin demodulatorul M3 si amplificatorul final de sunet.
Confi#uratia pinilor circuitului inte#rat T$A%&',2.1Scema !loc a radioreceptorului MA cuT$A %&'
+
1
3US
2
"
(
%
+
&
@
AN
T
1
+
1
%
1
(
1
"
1
2
:
1
'
1
1
intrare filtru
3I
intrare
A
2
intrare amplificator 3I
intrare preamplificator
iesire
compensare
masa iesire
reactie
masa
cuplare RAA
P
acord oscilator
iesire oscilator
iesire detector MA
decuplare
iesire limitator M3
alimentare A
7
PROIECT RC


Radioreceptorul MA cuprinde urmatoarele !locuri,antena ANT 1
circuitul de intrare CI1oscilatorul local 6)1circuitul de acord al
oscilatorului A61scim!atorul de frecventa S31filtrul cu unda acustica
de suprafata 3US1amplificatorul de frecventa intermediara
A3I1demodulator MA 5MA1circuitul de re#la* automat al amplificarii
RAA1preamplificatorul audio PAA1eta*ul de iesire audio 9IA1eta* final
931reteaua de reactie RR1difuzorul 5I3.
Semnalul de frecventa f captat de antena este selectat de CI si aplicat
la intrarea S3 impreuna cu semnalul de 6).In urma mi2arii celor doua
semnalein spectrul semnalui de iesire e2ista si componenta de
frecventa 3
i
43

-34(%%=8z care este e2trasa de filtrul de frecventa


intermediara 3US si aplicat demodulatorului MA.Prin medierea
semnalului prezent la nivelul detectorului pe circuitul inte#rator R1C1
din pinul 1(1!locul RAA controleaza cisti#ul lantului anterior in
sensul mentinerii constante a amplitudinii semnalului de audio-
frecventa la variatia nivelului de la intrarea radioreceptorului.Potenti-
ometrul P permite re#la*ul de putere in difuzor.)antul de amplificare
cuprinde preamplificaturul audio si eta*ul de iesireBdriverC.9ta*ul final
&
1

1%
%

12
@
2
"

1'

11
S3
S
6)
A3I 5M
RAA
PA
A
9IA
CI
(

1(
1
"

1+
:
A6
93
RR
5I3
C2
C1
R
1
PROIECT RC
este realizat in clasa $.Reteaua de reactie fi2eaza cisti#ul in !ucla
incisa precum si PS3-ul lantului audio.Condensatorul C2 asi#ura
sta!ilitatea amplificatorului audio.
(.Proiectarea !locurilor functionale
Pentru a asi#ura o acoperire ri#urasa a #amei e frecvente din #ama
UM respectiv f
nommin
4%2+.%=8z si f
nomma2
41+'+.%=8z este necesar a se
asi#ura o rezerva de acoperire care determina frecventele de lucru
Ale#erea rezervei de acoperire a #amei,
-se ale#e 4'.'"0
6ca.cu.u. frecente.or de .ucru: f
min
*f
ma7
8
f
min
4f
nommin
DB1-C4%2+.%D'.:&4%1'.&=8z
f
ma2
4f
nomma2
B1-C41+'+.%D1.'"41+%(1+
6ca.cu.u. coeficientu.ui de acoperire
a
8

a
f
f

ma2
min
. "2(
- antena si circuitu. de intrare8
Antena este formata dintr-o !ara de ferita peste care este !o!inata o
inductanta1 care formeaza impreuna cu un condensator varia!il un
circuit oscilant derivatie acorda!il cuplat inductiv cu intrarea in mi2er
$o!ina )1 este amplasata pe !ara de ferita care reprezinta
antena.Capacitatea totala de acord este formata din
C
v1
1C
T1
1C
S1
1C
P1
1unde,
-C
v1
reprezinta capacitatea de acord al sectiunii condensatorului
varia!il1corespunzatoare circuitului de intrare0
-C
T1
reprezinta capacitatea trimerului de aliniere0
-C
P1
reprezinta capacitatea parazita si are valoarea,
C
P1
4C
)1
7C
m1
41'p37+p341+p3
unde C
)1
reprezinta capacitatea parazita a !o!inei )1 si C
m1
reprezinta
capacitatea parazita a monta*ului0
@
PROIECT RC
A.egerea condensatoru.ui aria2i. cu doua sectiuni:
Condensatorul varia!il tre!uie sa asi#ure un coeficient de acoperire a
#amei ma2im1e2istind conditia,
C
C
a
9
9
1
1
" +
2
ma2
min
B .. C
-se ale#e din catalo# .1. condensatorul de tip P1':'" cu urmatoarele
caracteristici,
-capacitate reziduala C
R
&p3 0
-C
v1min
4C
R
4&p3 0

-C
v1ma2
4C
ma2
7C
R
42:+p37&p34"'"p3 0
-valorile condensatoarelor C
T1
si C
S1
se determina din relatia ,
C C
C C
C p5
T S
9 a 9
a
P 1 1
1
2
1
2
1
1
2(1+ 1+ @1+ +


ma2 min
. .


-se ale#e trimerul de valoare C
nmin
...C
nma2
4"1%..1"p3 seria CT 1'.'& 0
-valorile reale ale variatiei capacitatii totale ale condensatorului
varia!il sint ,
C
1min
4C
v1min
7C
T1
7C
P1
4&7@11+71+4"11+p3 respectiv1
C
1ma2
4C
v1ma2
7C
T1
7C
P1
4"'"7@.1+71+4"2&11+p3 0
-C
S1
se ia de valoare nula.
Ca.cu.u. inductantei 41:
-valoarea lui )1 se determina din relatiile,
:
PROIECT RC
4
f C
1
2 2
1
1
(


ma2 min
si 4
f C
1
2 2
1
1
(


min ma2
rezultind valoarea lui )1 din medierea celor doua valori determinate ,

)
1
42:(.@2 8
-se verifica daca se indeplinesc conditiile,
f
4 C
f
r min
ma2
min1
2
1 1


f
4 C
f
r ma2
min
ma21
2
1 1

f
rma2
41.+%12 Mz f
ma2
f
rmin
4%12.(%=8z f
min

A.egerea feritei pentru antena de ferita:
se ale#e din catalo# .2. ferita de dimensiunile B1' 2 1@'C mm de
tip "122 1'(:"(%' cu
I
4(%'
-se determina din .". permea!ilitatea feritei cu !o!ina uniform
distri!uita,

f
412% 0
se determina din .". permea!ilitatea !arei cu !o!ina de lun#ime l
!
,
-pentru o valoare a lu#imii !o!inei l
!
4'."Dl
f
rezulta
)
4
f
D'.%4+2.%
Ca.cu.u. inductantei 2o2inei in aer 4
a
:
4
4
'
a
4

1
2:(@2
+2%
( &1


.
.
.
6determinarea coeficientu.ui 4
(
:
se determina )
'
din .". tinnind cont ca l
!
.d
!
4+ rezultind )
'
42 8.m 0
1'
PROIECT RC
-ca.cu.u. numaru.ui tota. de spire: "3
1
:3
$
):
3 3
4
4 d
a
2
1 2
"
'
"1+ 1' (@ (% +

. 1
1 se adopta (: spire 0
-a.egerea diametru.ui conductoru.ui:
-diametrul conductorului tre!uie sa indeplineasca conditia,
d
.
3 3
s
2

+
'@
+'
(:
'@ ':&
1 2
. . .
mm se adopta d
s
4'.%mm 0
6ca.cu.u. ina.timii efectie a antenei:
-se determina din relatia,
1
D 3 3
ef
2
1 1

2 2
1 2
2 (
2
1' (:
2 %@%:"
B C
.
'.''( m
unde

C
f
min
si
1 f 1
f
2
m
D
D

_
,

2

in conditiile in care raportul dintre 5
f
si 5
!
este unitar1iar m

4'.: din
."..
6ca.cu.u. numaru.ui de spire a.e prizei:3
1
*3
$
-scema ecivalenta pt circuitul de intrare este prezentata in fi#ura
urmatoare,
Aem
11
PROIECT RC
-rezistenta de intrare a pinului 2 se reflecta ca o rezistenta de pierderi
R
)1
1conectata in paralel pe circuitul oscilant0
- factorul de calitate al !o!inei in #ol este,

;
f
/
'
'

412'
unde !anda $42Df
m.ma2
42D(.%=8z4:=8z iar f
'
se determina ca fiiind
media dintre f
min
si f
ma2
.
3 3 3
/ R
f 4
in
2 1 2
2
'
2
1
2
( :: % +


B C .

spire
3
1
<"3
1
:3
$
)63
$
<-=6#<-- spire

-R
in2
42.%= 1R
1
41%=
-ale#erea condensatorului de cupla* C
2
,
-se determina din relatia din .". tinnind cont ca reactanta
condensatorului tre!uie sa ai!a o reactanta ne#li*a!ila fata de R
in2
,
C
f R
in
2
2
%'
2
+ >

min
n31 se adopta C
2
41'n30
Circuitu. de acord a. osci.atoru.ui .oca.,
-o!tinerea corecta a semnalului de frecventa intermediara f
i
prin
eterodinare se realizeaza daca e2ista o re#lare simultana a
frecventelor circuitului de intrare respectiv a circuitului oscilatorului
local.Pro!lema care apare este ca factorul de acoperire al #amei
pentru oscilatorul local nu este e#al cu factorul de acoperire al
circuitului de intrare.

a
f
f
O4
f f
f f
i
i

+
+
ma2
min
ma2
min

6)
42.1&
a
4".2(0
-pentru alinierea celor doua circuite1 circuitul de intrare respectiv
circuitul oscilatorului local este necesara introducerea unor elemente
12
PROIECT RC
capacitive suplimentare in circuitul oscilant al oscilatorului care
realizeaza f4' in trei puncte particulare din #ama de frecvente de
receptionat.Aariatia f reprezinta erorea de aliniere in frecventa1data
de relatia,
f4f
8
-Bf-f
I
C0
-conform metodei 8ormann cele trei frecvente pentru care f4' sint
date de relatiile,
f f
f f
f f
A a
/ a
C a
+
+
+

'

B . . C
B . . C
B . . C
min
min
min
'@: '11
''% ':%
'11 1+"

-rezulta frecventele ,
f
A
<#0$.>?&'z* f
/
<=$%.%&'z* f
C
<1#%(&'z 8
-cele trei frecvente sint determinate de trei pozitii particulare ale
condensatorului C
A1
,

f
4 C C C
f
4 C C C
f
4 C C C
A
9 A T P
/
9 / T P
C
9 C T P

+ +

+ +

+ +

'

1
2
1
2
1
2
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

B C
B C
B C

rezultind,
C
91A
<$0$.% p5* C
91/
<>>p5 *C
91C
<1#.?1p5
-se va adopta in continuare scema electrica al circuitului de acord al
oscilatorului local,
1"
PROIECT RC
-sectiunile condensatorului varia!il sunt identice,
C
91A
<C
9?A
C
91/
<C
9?/
C
91C
<C
9?C
8
-alinierea in trei puncte duce la sistemul de ecuatii,

f f
4 c C C C
f f
4 c C C C
f f
4 c C C C
A i
9 A pad T P
/ i
9 / pad T P
C i
9 C pad T P
+
+ +
+
+ +
+
+ +

'

1
2
1
2
1
2
2 " " " "
2 " " " "
2 " " " "

B . . C
B . . C
B . . C
-capacitatea parazita C
P"
4@p30
-in urma rezolvarii sistemului de ecuatii in pro#ramul MatCad au
rezultat valorile,

)
2
412(.(%" 8 C
pad"
4"+:.:@(p3 C
T"
42&."2:p3
-se adopta valorile,
C
pad"
4"+:p3 C
T"
41'..('p3 tip CT1'.1'A
-condensatorul C
pad"
se realizeaza prin inserierea unui condensator de
":'p3 seria CE"2.'' si unul de (.&n3 seria C)12.''.
-determinarea parametri.or feritei si a transformatoru.ui
1(
PROIECT RC
-ca miez de ferita se va utiliza din .(. miezul tip C3 ".@ 2 '.&% 3( cu
urmatorii parametrii,
-lun#imea feritei, l
f
41'.( mm 1
-diametrul feritei, d
f
4".@ mm1
-permea!ilitatea initiala,
I
4&'0
-din .". se determina permea!ilitatea !arei cu !o!ina uniform
distri!uita1
f
in functie de raportul l
f
si d
f
,


f
42'0
d
!
41.1Dd
f
4(.'&mm
-din .". se determina coeficientul de micsorare a permea!ilitatii
feritei1 m
)
in functie de raportul l
!
si l
f
pentru l
!
4@mm, m
)
4'.@0
-din .". se determina permea!ilitatea !arei de lun#ime l
! 1

)
in functie

f
si m
)
,

4 f 4
f
2
m
d
d

_
,

2
1"22" .
-se determina numarul de spire BN
1
7N
2
C ,
B C . 3 3
4 .
d
2
4 2
1 2
2
'
2
(
+&@+ +@ +
spire0
-se determina frecventa centrala f
'
,


f
f f
f
i '
2
1%"@
+
+
min ma2
=z0
-rezistenta de pierderi a !o!inei este,
R
P$
<;
(
@$@@f
(
@4
$
* unde
;
f
/
'
'

si $
-"d!
4:=8z0
-rezulta R
P2
42'%.(= 0
-rezistenta de intrare in pinul ( este R
in(
41=
-rezistenta de intrare in pinul " este R
in"
4%+'
- numarul de spire din secundar se determina din relatia,
3
3 3 R
R
in
P
"
1 2 (
2
%
+

B C
spire0
-numarul de spire N
2
se determina din relatia ,
1%
PROIECT RC
3
3 3 R R
R R R
in
P in
2
1 2 " 2
2 " 2
"
+
+

B C
B C
spire0
-rezulta N14+% spire0
-diametrul conductorului din care se realizeaza primarul
transformatorului tre!uie sa indeplineasca conditia,
d
.
3 3
s
2

+
'@ '':(
1 2
.
B C
.
mm 0 se adopta d
s
4'.'@ mm
dimensionarea condensatoru.ui de cup.aA:
-condensatorul de cupla* C
(
tre!uie sa indeplineasca conditia,
C
R R
f f R R
in
i in
(
2 "
2 "
%'
2
%'&1 >
+
+

B C
B C
.
min

n3 1 se adopta C
(
4%+n30
fi.tru. de frecenta intermediara
-filtrul de frecventa intermediara va fi realizat cu un filtru ceramic de
tip SAF(%% cu urmatorii parametrii,
R
in
4R
out
4""' 1 f
'
4(%%=8z 1 $
-"d!
4:=8z
-se va adopta urmatoarea scema ,
Prima celula de filtrare este realizata de #rupul
C%)1 care formeaza un circuit rezonant
derivatie pe frecventa f
i
urmat de
rezonatorul ceramic care va
determina caracteristica
#lo!ala a caii de frecventa
intermediara.
1+
PROIECT RC
-ca.cu.u. ce.u.ei C#41:
-factorul de calitate al celulei nu este ridicat si poate avea valoarea,
;
f
/
i
'
(%%
:
%'% .
-tinind cont ca R
out1
41+= 1pentru a se asi#ura un transfer ma2im de
putere1rezistenta de pierderi a celulei tre!uie sa fie e#ala cu rezistenta
de iesire de la pinul 1 R
out1
,
R
out1
4R
P
-valoarea inductantei primarului se determina cu relatia,
4
R
f ;
p
i
1
'
"
@
2
1+ 1'
1(( 1'
111:


.
. 8
-miezul utilizat va fi ca si cel de la circuitul de acord al oscilatorului
local1iar dimensiunile !o!inei identice,

)
41".22" 1d
!
4(.'&mm 1l
!
4@ mm0
-numarul de spire pentru primar va fi,
3
4 .
d
2
4 2
1
1
'
2
(
+(+% +%
. spire
-numarul de spire pentru secundar se va determina din conditia
adaptarii rezistentei de intrare a rezonatorului ceramic cu rezistenta de
pierderi a celulei,
3
3 R
R
fus
P
2
1
2
: "

.
spire1
-se adopta N
2
4: spire,
-condensatorul C% are valoarea,

C
f 4
i1
(
1':"
2 2
1

.
n3 1
-se adopta C
%
41n3
-!o!inele din circuitul oscilatorului local si filtrul de frecventa
intermediara se vor ecrana in ecrane de forma paralelipipedica din Al
de #rosime minima d4'.(mm cu dimensiunile,
-lun#ime )41%mm0
-latime 84&mm0
6dimensionarea amp.ificatoru.ui de audio frecenta8
1&
PROIECT RC
Circuitul inte#rat T$A %&' contine un preamplificator de
audiofrecventa ce poate comanda un eta* final in contratimp in clasa
$ pentru o!tinerea unei puteri rezona!ile ca nivel de auditie.
Scema electrica partiala este prezentata in fi#ura alaturata.
Amplificatorul este comandat de preampli-ficatorul incorporat in C.I1
si care pe lin#a rolul de driver al eta*ului final1 mai are rolul de a
asi#ura PS3 1
cit si cisti#ul impus in !ucla incisa.
6a.egerea tensiunii de a.imentare:
-tensiunea de alimentare rezulta din e2presia,
9 P R
ies dif 1
@ @ 2 ( @
A1
-tinind cont de faptul ca pe tranzistoarele finale mai cad apro2imativ
1A iar la putere ma2ima tensiunea de alimentare scade cu inca 1A se
1@
PROIECT RC
adopta valoarea A
1
41'A.
-#rupul R
&
C
@
realizeaza o filtrare trece *os a semnalului demodulat
audio de la pinul % 1se determina din ,
R C
f
T
& @
1
2
"%

s 1cu f
T
<-.#&'z *R&se adopta cu valoarea de R
-
&
41=1
C
@
4"%n3 1 se adopta C
@
4""n3.
-se ale#e ca potentiometru de volum un potentiometru lo#aritmic de
valoare P41= codB vezi ane2aC.
-#rupul R
:
R
1'
asi#ura polarizarea corecta prin circuitul !uclei de
reactie a preamplificatorului a tranzistoarelor finale ale caror potential
in emitor tre!uie sa ai!a valoarea 1.2 din A1 si se determina din ,
!
R
R R
9
pin12
1'
: 1'
2

+

(.%A cu A
2
4&A rezulta R
1'
41'= si
R
:
4%.+=
-condensatorul C
:
se determina din relatia,
C
R R
f R R
a

%'
2
22
: 1'
: 1'
B C
min

n3 1se adopta C
:
4'.13
-condensatorul C
1'
are rolul de a asi#ura sta!ilitatea amplificatorului
in inalta frecventa si are valoarea C
1'
42.2n30
-dimensionarea etaAu.ui fina.:
-tranzistoarele din eta*ul final tre!uie sa indeplineasca urmatoarele
conditii,
U
C9
<A11 I
CMAG
< I
'ma2
1 P
dma2
<P
dimpus
0
-curentul ma2im prin tranzistoare este data de relatia,I
P
R
ies
dif
'
2
'%

.

A
-puterea disipata de un tranzistor,
P
d
4'.1"%P
ies
4'.1"%D24'.2&F
-se vor ale#e tranzistorii ,
- pentru tranzistorul npn, $51"% , U
C9ma2
4(%A 1P
dma2
412.%F 1
I
Cma2
41.%A
1:
PROIECT RC
-pentru tranzistorul pnp, $51"+ , U
C9ma2
4(%A 1P
dma2
412.%F 1
I
Cma2
41.%A
po.arizarea etaAu.ui fina. :
-se realizeaza cu tranzistorul H
(
in monta* superdioda impreuna cu
rezistoarele R
12
1R
1"
1R
var
0
-rezistoarele se determina din conditia ca la un curent dat1
U
C9T(
42DU
$9
rezultind conditiile,

! I R
R
! I R R
R
/ET pin
CET pin
( 11 1"
( 11 12 1"
2
2
+

_
,

+ +

_
,

var
var
-R
var
se adopta la valoarea de R
var
4":'0
-R
1"
rezulta R
1"
4"' se adopta R
1"
4""0
-R
12
rezulta R
12
41:' se adopta R
12
41@'
-condensatorul C
1"
se determina cu relatia ,

C
f R
T dif1
2
":@

3 se adopta
C
1"
4(&'3.1+A unde f
T
41''8z0
dimensionarea 2uc.ei de reactie:
-amplificarea in !ucla incisa este determinata de rezistoarele R
+
si
R
@
fiiind data de relatia,
A
R
R
+

_
,

1 "1+
@
+
. sau A
>d$?
4"'d$0
-valoarea lui R
@
se adopta R
@
41'= iar valoarea lui R
+
4""'
-condensatorul C+ se determina din relatia,
C
f R
T1
2
(@
+

.
3
se adopta , C
+
41'3
Tensiunea A2 este o!tinuta in urma sta!ilizarii tensiunii A1 de catre
reteaua formata din H%1C
11
1R
11
1C
12
1R
1%
151 1C
1(
1care contituie un
filtru trece *os cu impedanta de iesire micsorata de tranzistorul H% in
confi#uratie de repetor pe emitor compensind caderile de tensine ce ar
aparea in cazul unui filtru simplu.
2'
PROIECT RC
Aalorile acestor componente sint,
H%, $C1&'
C
11
4 (&3
R
11
41=
51, 5/@A2
R
1%
4""'
C
12
4+@'3
C
1(
422'n3

)ISTA 59 C6MP6N9NT9
Cv1 &.."'"pf
CT1 ".%..1"p3
)1 2:(.@2u8 mie2 de ferita cod "122 1'(:"(%
Cv2 identic Cv1
CT2 1'..('p3
C1 ":'p3 in serie cu(.&n3
C2 1'n3
C" 1n3
R1 1%=
R2 1;
R" +@'
TR11TR2 miez de ferita tip C3M ".@ G '.&% 3(
C( %+n3
C% (&u3
C& 1n3
P1 1; lo#aritmic
C+ 1'u3
C@ ""n3
C1' 2.2n3
C11 (&u3
C1" (&'u3
H1 $51"%
H2 $51"+
51 5/@A2
C: '.1u3
R1% ""'
C12 +@'u3
C1( 22'n3
Rvar ":'
R1" ""
R12 1@'
R@ 1';
R& 1=
R% ""'
R: %.+;
R1' 1'=
R+ ""'

$I$)I6ERA3I9
21
PROIECT RC
1. Radiocomunicatii.Indrumator de proiect Stefan P.IMiai C.S
2. Components and Materials.5ata 8and!oo; part( P8I)IPS 1:&1
". A#enda radioelectronistului editia a ..-a N.5ra#ulanescu
9d Tenica $ucuresti

22