Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA POLITEHNIC DIN BUCURETI

FACULTATEA TRANSPORTURI
CATEDRA TELECOMENZI SI ELECTRONIC N TRANSPORTURI
PROIECT CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE
GENERATOR DE SEMNAL DREPTUNGHIULAR
CU TL071
Aut!" #$!u%&t!"
A'()*#$!u DAHNOVICI V*'(#t+# STAN
G!u,* -.1/
0/0010
Cu,!+#2"
13D(24!+(!(* 5(#(!*'& * 4+!4u+tu'u+
/3S46(%* 7'4
.3S46(%* ('(4t!#+4& 8+ 4*'4u'u' 4%,#(#t('!
93D(24!+(!(* 4%,#(#t('!
:3D+*5!*%* $( $(;(4t*!(
<
=3L+2t* $( 4%,#(#t( 8+ (2t+%*!( $( 7u5(t
73S46(%* $( 4*7'*>
-3B+7'+5!*;+(
13D(24!+(!(* 5(#(!*'& * 4+!4u+tu'u+

Un generator de semnal dreptunghiular(oscilator) se poate realiza cu ajutorul unui
amplificator operaional, conform schemei de mai jos:


n aceast configuraie amplificatorul operaional poate lucra n regiunea liniar, n cazul
oscilatoarelor sinusoidale, sau saturat pe intervale, n cazul generatoarelor de semnal
dreptunghiular(cazul prezentat n figur).
eneratorul de semnal dreptunghiular prezentat n figur este ca un circuit trigger
!chmitt , n sensul c tensiunea aplicat comparatorului depinde de tensiunea de ie"ire.


#ircuit trigger !chmitt
#ircuitul generator de semnal dreptunghiular mai poate fi clasificat "i ca un multivi$rator
asta$il.
#alculul perioadei semnalului dreptunghiular se face cu formula:

, unde din formula divizorului de tensiune.
#%nd &' atinge atunci la ie"ire tensiunea devine (&cc. #ondensatorul se ncarc
p%n la valoarea de "i ncepe s se descarce. #%nd &' atinge atunci
tensiunea de ie"ire devine )&cc. n acest fel o$inem semnalul dreptunghiular de la ie"ire
de perioad *. &aloarea perioadei * depinde de +,# "i raportul de divizare:
.
/3S46(%* 7'4
,rin $locul de alimentare diferenial nelegem tensiunea la care se alimenteaz
amplificatorul operaional. -ceast tensiune pentru circuitul prezentat va fi de
./&(&)0'1& "i &202'1&).
3locul de generare semnal dreptunghiular cuprinde -.4. *5/6' plus componentele
necesare o$inerii semnalului dreptunghiular de o anumit frecven.
.3S46(%* ('(4t!#+4& 8+ 4*'4u'u' 4%,#(#t('!
!chema electronic a oscilatorului de semnal dreptunghiular de /,1 7z cu *5/6'
-limentare
diferenial
3loc de generare
semnal dreptunghiular
Udr
+ezistenele de .,.8 nu afecteaz calculul frecvenii semnalului dreptunghiular o$inut la
ie"ire. -ceste rezistene sunt amplasate pentru a limita curenii de polarizare(9) "i 92),
care se consider nuli. n acest caz putem considera c circuitul va funciona la fel "i fr
rezistenele menionate mai sus(de .,.8).#a urmare putem face calculul componentelor
cu ajutorul schemei urmtoare:
:ormula de calcul pentru perioada semnalului dreptunghiular fiind:
,unde
!emnalul dreptunghiular generat este:
;ac introducem valorile componentelor din schema iniial n formula pentru calculul
perioadei o$inem urmtoarele date:
,erioada semnalului:
:recvena semnalului:
,apro<imativ /,1 7z
-mplitudinea v%rf la v%rf a semnalului dreptunghiular generat de circuit va fi egal cu
tensiunea de alimentare a amplificatorului operaional (./& n cazul nostru).
;ac adaptm formula general pentru calculul frecvenei pentru circuitul pe care l
proiectm vom o$ine o formul mai simpl pentru calculul frecvenei vala$ila doar
pentru circuitul considerat(+'0=,'8 "i +>0'8):

-ceast formul ne indic dependena frecvenei de componentele +: "i #: din circuit "i
ne permite calculul valorii acestor componente n funcie de frecvena dorit.
93D(24!+(!(* 4%,#(#t('!
,entru realizarea oscilatorului de semnal dreptunghiular sunt necesare urmtoarele
componente: ? rezistene cu valorile de( ...8,...8,=.'8,'//8) ,un condensator de ...u:
polarizat ca n schem, surse de alimentare de tensiune continu de )'1& "i 2'1& "i
amplificatorul operaional *5/6'.
-mplificatorul operaional *5/6' este un amplificator de consum mic, are $ande largi de
tensiune in mod comun sau mod diferenial, cureni mici de polarizare "i de decalaj, ie"ire
cu protecie la scurtcircuit, distorsiunea armonic total mic(de /.//.@), tensiunea de
zgomot mic( la f0'87z), impedan de intrare mare, compensare
intern de frecven, viteza de variaie a tensiunii de ie"ire este de '.&Aus(sleB rate).
I#t(5!*tu' TL071?4#;+5u!*@+* ,+#+'!A"
S46(%* ('(4t!#+4& * *%,'+;+4*t!u'u+ ,(!*@+#*' TL071
#omponentele din structura *5/6':
#omponente *5/6'
+ezistene
*ranzistoare
C:D*
;iode
#ondensatoare
epi2:D*
''
'?
>
'
'
'
:3D+*5!*%* $( $(;(4t*!(
9),rin defectarea condensatorului #: la ie"ire nu vom o$ine semnal dreptunghiular.
99);ac se arde rezistena +: la ie"ire nu o$inem nici un semnal,deoarece ie"irea se
o$ine de pe latura pe care se afl rezistena +:.
999);ac se arde rezistena +'0=,'8 atunci la ie"ire vom o$ine semnale cu o frecven
foarte mica,respectiv perioad mare(zeci de secunde).
9&);ac se arde rezistena +>0'8 atunci la ie"ire vom o$ine semnale cu frecven mai
mare de /,17z (de ordinul zeci de 87z),respectiv o perioad mica(us).
&) ;ac se ard rezistenele +) "i +2 sau una din ele atunci la ie"ire nu vom o$ine
semnal.
=3L+2t* $( 4%,#(#t( 8+ (2t+%*!( $( 7u5(t
C%,#(#t( T+,u'?B*'*!(*A P!(@
#: #ondensator(...u:) /.'1+4E
+: +ezisten('//8) /.1+4E
+),+2 +ezistene(...8) >F/./=+4n
+' +ezisten(=.'8) /.1+4E
+> +ezisten('8) /.'1+4E
*5/6' -mplificator
operaional
'./+4E
*otal >.'.+4E
73S46(%* $( 4*7'*>
S46(%* ('(4t!+4&"
R +
3 . 3 k
R 2
1 k
R 1
9 . 1 k
O u t p u t
U 3
T L 0 7 1
3
2
7
4
6
1
5
+
-
V
+
V
-
O U T
B 1
B 2
C 1
3 . 3 u
+ 1 5 V
R F
1 0 0 k
- 1 5 V
R -
3 . 3 k
C*7'*>u'"
-3B+7'+5!*;+(
http:AAfocus.ti.comAlitAdsAsGmlin8Atl/6'a.pdf
http:AAhGperphGsics.phG2astr.gsu.eduAh$aseADlectronicAsHuare.htmlIc'