Sunteți pe pagina 1din 23

Tema proiectului:

N=7; Sa se proiecteze un oscilator sinusoidal de audiofrecventa cu urmatorii parametri: -frecventa 40Hz 40 kHz -amplitudinea oscilatiei: 1 -rezistenta de sarcina !S=1"0 -tensiunea de alimentare 11 -curentul ma#im al sta$ilizatorului 0%& ' -rezistenta de iesire a sta$ilizatorului 0%0(

Sc)ema de principiu *sc)ema $loc+

'sa cum se o$serva % circuitul principal al oscilatorului este amplificatorul cu reactie ne,ativa- 'cest circuit are doua intrari: una inversoare % notata pe sc)ema cu .-/% si una neinversoare notata pe sc)ema cu .0.-Semnificatia lor este aceea ca amplificatorul amplifica de fapt diferenta semnalelor de la cele doua intrari %cea neinversoare% respectiv cea inversoare- 'stfel la iesirea amplificatorului vom avea un semnal : 1ies= '*1in0-1in-+ 1nde: 1ies este tensiunea la iesirea amplificatorului 1in0 tensiunea la $orna neinversoare 1in- tensiunea la $orna inversoare ' amplifiacrea amplificatorului in prezenta reactiei ne,ative2nainte de a proiecta propriu-zis amplificatorul% vom proiecta reteaua de reactie ne,ativa % ai carei paremetri vor determina proiectarea amplificatorului-!eteaua de reactie ne,ativa este un circuit !3 cu proprietati de selectivitate % in sensul ca prezinta un ma#im al caracteristicii de transfer% 45*+=
Uies % unde 1ies%1in sunt tensiunile de Uin

iesire % respectiv de intrare ale retelei de reactie ne,ativa !eteaua 5ien este cel mai folosit circuit de reactie pozitiva din oscilatoarele !3:

Sc)ema retelei 5ien este urmatoarea:

3omportarea in frecventa a circuitului poate fi intuita tinand cont ca la frecvente 7oase condensatorul 31 reprezinta o intrerupere % iar la frecvente inalte 36 scurcircuiteaza la masa semnalul de la iesire - 'stfel la frecvente e#treme circitul are caracteristica de transfer nula in sensul ca la aceste frecvente circuitul .nu lasa sa treaca nimic/-!ezolvand analitic se o$tine un factor de transfer
1 Uies *+ 45*+= = 1 + R1 + C 6 + j ( R C 1 Uin*+ 1 6 R 6 C1 R6 C1

)-

8a#imul acestei functii de este la frecventa la care termenul j ( R1C 6 este nul % adica 0=
1 R1 R6 C1C 6

1 R6 C1

- 9a acesata pulsatie defaza7ul introdus de retea este

nul- Si acest aspect este important % pentru ca defaza7ul introdus de retea poate influenta caracterul reactiei *de e#emplu % daca s-ar introduce un defaza7 de :0 reactia nu ar mai fi pozitiva ci ne,ativa+'lura caracteristicii de transfer 45*+ si a defaza7ului 5*+ introdus de reteaua 5ien este data in fi,ura de mai 7os:

2n practica se ale, cele doua rezistente respectiv cele doua condensatoare de valori e,ale astfel incat !1=!6=! iar 31=36=3 - 2n acest caz se o$tine pentru caracteristica de transfer a amplificatorului % la frecventa f0=0;6 valoarea de 1;( adica atenuarea minima a retelei 5ien este de ( ori- !ezulta ca % pentru a indeplini conditia lui <ak)ausen % care este in cazul nostru: 45*+ 'v =1 tre$uie realizat un amplificator cu amplificarea 'v=(=e o importanta deose$ita sunt si aspectele le,ate de impedantele de intrare si iesire ale retelei 5ien % care tre$uie sa satisfaca anumite relatii impreuna cu impedantele de intrare % respectiv de iesire ale amplificatorului - 'ceste relatii sunt le,ate de conditiile de idealitate in care a fost dedusa analitic caracteristica de transfer a retelei - 2n aceste conditii de idealitate % impedanta de iesire a amplificatorului * considerat ca ,eneratorul care ataca reteaua + a fost considerata nula % iar impedanta de intrare la $orna neinversoare a amplificatorului *considerata ca sarcina a retelei 5ien+ a fost considerata infinit de mare *reteaua in ,ol+- 3um aceste valori nu pot fi o$tinute % se va cauta ca rezistentele de intrare % respectiv iesire ale amplificatorului sa satisfaca conditiile de idealitate prin ine,alitatile: !amplificatoriesire>> !5ienintrare !amplificatorintrare??!5ieniesire

Se calculeaza analitic impedantele de intrare ale retelei 5ien la 0: !5ienintrare=(! !5ieniesire=


(R 6

'stfel se va proiecta amplificatorul % astfel incit conditiile de mai sus sa fie indeplinite!ealizarea unei retele 5ien a carei frecvente f0 sa poata fi re,lata in cazul nostru pe aproape trei decade *7"Hz-(1kHz+ se va face prin introducerea % in locul rezistentelor din retea a unor rezistente varia$ile intre !min se !ma# astfel incat fmin?
1 1 si fma#> 6 Rmaz C 6Rmin C

3um introducerea doar a rezistentelor varia$ile nu este eficace in cazul ,amei lar,i de frecvente % se vor folosi ( condensatoare pe fiecare decada:

Sc)ema retelei 5ien este data mai 7os:

'sa cum se vede in fi,ura potentiometrele @ variaza sincron *fizic ele au cursoarele montate pe acelasi a#+ iar cand cursorul e la minim% rezistenta potentiometrelor este nula iar !=!min- 3and cursorul e la ma#im !=@ma#0!min % unde @ma# este valoarea ma#ima pe care o poate lua potentiometrul @Proiectarea Retelei Wien: 'm impartit asadar% ,ama 70---40kHz in trei $enzi % 9e ale,em in felul urmator: <anda 2:40Hz100Hz <anda 22:100Hz10kHz <anda 222:10kHz40kHz

"

'm ales $enzile astfel incat sa fie acoperit le7er domeniul de frecvente dat Pentru banda 40Hz 100Hz: @entru amplificatoare o$isnuite % rezistenta minima a retelei 5ien o ale,em de 1k'le,em o rezistenta !<3 de 0%6"5 cu toleranta 1A * B:& + -2n cazul cel mai defavora$il !min=1k00%01C=1010 3alculam condensatorul retelei 5ien: 31
1 6 Rmin f ma#

== 1;*6D(-14D1010D&00+=6-&610-74=0-6&64

'le,em 31=0%66410A2n cel mai defavora$il caz % atunci cand !min=1010 si 31=0%664010A=0%1":4 % frecventa ma#ima va fi: fma#=1;*6D(-14D1010D0-646+=1160 Hz 3alculam acum potentiometrul necesar- aloarea sa ma#ima % @ma#=
1 -!min=1;*6D(-14D0-1:ED70+=164000 6C1 f min

'le,em @ma#=1"k cu o toleranta de 60A-=e mentionat ca in calculul acestei valori am considerat tot cazul cel mai defavora$il % adica: !min=16k si 31=0%1:E4 3alculam % in cazul cel mai defavora$il *31=0%1:E4 % @ma#=16 k % !min=:00 +% frecventa minima a oscilatorului-: fmin==&6%(4 Hz % deci este atinsa oricum si frecventa minima de 70Hz-Pentru banda 100Hz10kHz: 2n acest caz % ale,em 36=1&n4 Se modifica imediat si frecventele limita ale $enzii: fma#=4-(4kHz fmin=41"Hz

&

Pentru banda 10kHz40kHz fma#=4(-4kHz fmin=4-1"kHz 3(=4nf =upa cum se o$serva % frecventele limita sunt atinse % iar in cazul cel mai defavora$il %$enzile se suprapun % astfel incat nu e#ista frecvente din domeniu care sa nu fie atinse-

3u acestea putem trece la proiectarea amplificatorului:

Proiectarea Amplificatorului: Fre$uie % asadar sa proiectam un amplificator cu intrare diferentiala si cu urmatorii parametri: -'mplificarea in $ucla desc)isa av??( -!ezistenta de intrare la $orna neinversoare ??1%""7k -!ezistenta de iesire >>1%"1k -!ezistenta de sarcina !9=7"

Sc)ema propusa este:

Bta7ul diferentia l de intrare este format din tranzistoarele G1%G6 care au in emiteoare sursa de curent constant G( iar in colector au fiecare sarcini active realizate cu tranzistoarele G4%G" in monta7 .o,linda de curent/-'ceasta solutie face ca spre eta7ul urmator % G& sa treaca atat

curentul din colectorul lui G6 cat si cel din colectorul lui G1 .o,lindit . de o,linda G4%G"% o$tinandu-se o mai $una folosire a eta7ului diferential catre eta7ul urmator- Bta7ul urmator este un eta7 clasic cu sarcina distri$uita care are in colector sarcina activa G73alculul elementelor de circuit: 'le,em tensiunea de alimentare de 11 astfel incat eta7ul de iesire sa poata livra tensiunea necesara de 1 fara ca nici unul din tranzistoare sa se $loc)eze sau sa se satureze@rin tranzistoarele G1%G6 ale,em curenti de 0%"m' % deci prin G( va circula un curent de 1m' % suma curentilor din cele doua tranzistoare %G1%G6'le,and dioda Herner de (%& *=H( &+ % putem dimensiona !(: !(=
U z V BE (%&V 0%&V = = (k I C( 1mA

'le,and caderi de tensiune pe rezistentele !1%!6 de 6 % o$tinem valorile lor: !1=!6=6 ;0-"m'=4C 'le,em potentiale de 06-4 in colectoarele lui G1%G6 3urentul ma#im prin G& pentru a asi,ura la $ornele rezistentei de sarcina !l =150 10=1v este 2&=&m' % deci !4 va fi: !4=* cc- a- $e+;24=1%( k @utem calcula astfel si !": !"=
Vz VBE (%&V 0%&V = = "00 &mA &mA

!ezistenta !& polarizeaza dioda Herner astfel incat prin ea sa circule curentul nominal de "m': !&=I-*- cc+- zJ;"m'=1%4Ek !p se ale,e astfel incat curentul de polarizare al $azei tranzistorului G6 sa nu provoace o cadere semnificativa pe ea- om folosi tranzistoare cu factorul de amplificare in curent continuu )61e de minim 16" % deci %ale,and !p="0k o$tinem o cadere de tensiune pe !p de: 1!p=!p2<6=0%6

=e remarcat ca pentru a compensa aceasta cadere si a asi,ura o functionare simetrica in curent continuu a eta7ului diferential % $ucla de reactie ne,ativa va tre$ui sa fie in curent continuu o rezistenta e,al cu!p % intre iesire si masa- 'stfel se asi,ura o deriva minima a tensiunii de iesire a amplificatorului de la valoarea de 0 % in re,im static <ucla de reactie ne,ativa va avea sc)ema ,enerela din fi,ura de mai 7os:

3f are practic o reactanta nula in $anda de frecvente utila si se ale,e astfel incat
XC < < Rf

adica

min Cf

<< Rf de unde rezulta 3f??

min Rf
f min 6

unde min este pulsatia minima la care va functiona =&0Hz;6D(-14=:-"" rad;s+

* min =

'le,erea tranzistoarelor din circuit:

'le,em : G1%G6%G(%G7=<3107 si

10

G4%G"%G&=<3177 cu paramerii dati in ta$elul de mai 7os:

VA !R" #A$"# A%#"&"'" (

Tranzistor

V+( ma, -V.

"+ ma, -mA.

Pd ma, -mW.

)*1e

'+ 10/ '+ 1//

40 240

100 2100

100 100

1*0100 1*0100

'le,erea rezistoarelor din circuit : @entru rezistoarele folosite am ales valorile standardizate din ta$elul de mai 7os:

Rezistenta aleasa
!ezistor nr aloarea calculata IkJ aloarea aleasa IkJ !1%!6 !( !4 !" !& !p 4 ( 1%( 0%( 1%4E "0 4 ( 1%( 0%( 1%" "0 B64 "A B64 "A B64 B4E B16 "A "A 10A 0%6" 0%6" 0%6" 0%6" 0%6" 0%6" Foleranta IAJ @uterea disipata I5J

B16 10A

11

+alculul parametrilor de curent alternati3 14+alculul parametrilor in bucla desc)isa -amplificarea: av =eoarece sunt folositi am$ii curenti ai eta7ului diferential amplificarea circuitului diferential este: avd=-,m!ec)iv36 unde!ec)iv36 este rezistenta din colectorul lui G6 ,m este transconductanta tranzistorului G6 si este e,ala cu minim 402c=40"10-4=0%06 Ne,li7and influenta o,linzii de curent se poate afirma ca !ec)iv36 este c)iar rezistneta de intrare a tranzistorului G&!ezistenta de intrare a tranzistorului G& este *)61e01+!40r&=16&E000 0
16" =100E000(16%"=101116%" 40 10 6
h61e =100E000 40 I c

!ezulta ca amplificarea eta7ului diferential este de -,m [ *)61e01+!40r& ] = = -0%06D101116%"=-6066 ori Bta7ul urmator % realizat cu tranzistorul G& este un eta7 cu sarcina distri$uita si are R Q 7 ;; R L amplificarea de- echiv - =eoarece rezistenta de iesire a tranzistorului G7 est mult R4 R mai mare decat !9 % avem ca amplificarea eta7ului de iesire este de- L 1 R4 !ezulta amplificarea circuitului % av=-6066-1=6066- 'ceasta valoare este convena$ila deoarece este mult mai mare decat amplificarea necesara in $ucla inc)isa de valoare (%deci se va folosi o reactie ne,ativa puternica % care are avanta7e: -mareste rezistenta de intrare a circuitului amplificator ; -micsoreaza rezistenta de iesire a circuitului;

16

-imunizeaza amplificatorul fata de factorii pertur$atori *variatii de temperatura % variatii ale tensiunii de alimentare % etc- +; 3alculam si ceilalti doi paremetri ai amplificatorului % in $ucla desc)isa: -!ezistenta de intrare a circuitului este % daca consideram rezistenta de iesire a lui G( foarte mare fata de rezistenta de iintrare a lui G6 % de valoare: rin= 6r6;;!p=6

h61e ;;"0k=16"00;;"0k=4:k 40 " 10 4


1 + g m R4 1 + g m R 4 =1"07 h61e

1 + g m R4 V g m R4 = A ries=ro 1+ IC h61e

'ceste valori sunt calculate in $ucla desc)isa % adica fara a conecta reactia ne,ativa-2n urma conectarii reactiei ne,ative performantele amplificatorului se im$unatatesc % si anume: Finand cont de teoria reactiei ne,ative % amplificarea in $ucla desc)isa este data de formula: 'v=
av unde av este amplificarea in $ucla desc)isa K6066 iar 'v tra$uie 1 + fa v
1

sa fie % conform relatiei <ark)ausen % e,ala cu (- !ezulita un factor de reactie f A V =0%((8arimea F=avf % numita casti, pe $ucla are valoarea F=60660%((=&74-

!ezistenta de iesire are % in prezenta reactiei ne,etive % valoarea de ! ies=


ries =1"07;&74=6%6( % T

iar cea de intrare are valoarea !in=riesF="0k&74=((-78%

valori care verifica relatiile de proiectare:

1(

-!ezistenta de intrare la $orna neinversoare ??1" k -!ezistenta de iesire >>1%"k @utem ale,e acum si condensatorul de la intrarea amplificatorului % 31??
1

min rin

1 6 f min rin

="%4n4- 'le,em 31=100n410A

Veificarea functionarii si5ure a componentelor acti3e: Fensiunile la care functioneaza 11 la care adau,am amplitudunea ma#ima de 1 nu pot pune in pericol functionarea tranzistorilor care suporta tensiuni ma#ime de 4" 3urentii de colector nu pot depasi nici ei valoarea ma#ima admisa de 100m' deoarece in re,im static curentii de colector sunt foarte miciVerificari in putere : G1%G6: G1%G6 functioneaza la 3B=6%E si la 23=0%"m' deci disipa @= 3B23=6-E0%"10-( =1%4m5>(00m5 deci functioneaza in zona si,ura din punct de vedere a puterii disipateG(: G( functioneaza la G"%G4: 2n mod analo, rezulta @=10%"10-(=0%"m5 G&%G7 9a acesti tranzistori se pune pro$lema luarii in calcul si a coponentei alternative a puterii ce trece prin ei mai ales datorita rezistentei de iesire mici9a momentele de timp cand tensiunile atin, valori e#treme de 6 curentul ma#im prin tranzistorul G& va fi de 2c70
Vout % ma# Rl
3B

=4%4 si la 23=1m' deci @=4%4-10-(=4%4 m5

=10m'010m'=60m'-Fensiunea

3B

are valoarea

ma#ima de " % deci puterea disipata de G& nu depaseste 100m59a G7 curentul de colector este constant % de -10m' iar tensiunea ma#ima % puterea disipata este de "0m53B

=-" deci

14

=eci toate componentele functioneaza in zona de si,uranta-

(ta6ul de iesire Sc)ema propusa:

Franzistorii F1 si F6 indeplinesc functia de $uffer si sunt necesari deoarece rezistenta de sarcina %!9 este mica %7"-Finand cont ca este repetor pe emitor%el va micsora practic rezistenta eta7ului anterior de 16 ori-!ezulta % daca consideram ca tranzistorii aru min=16" % ca rezistenta eta7ului anterior tre$uie sa fie de ma#im :00k-

1"

@rin !7 va circula un curent de minim tensiune de circa cc<B1

<B6

=11-1%6=:%E deci va avea valoarea de:

Vo% ma# 1V = = &%&mA %iar la $orne va avea o Rl 1"0

!7=:%E ;E0m'=166--@uterea ma#ima disipata este de@=6:%E E0m'=1%"&E5 % deci !7 va avea puterea disipata de mimim 65-'le,em !7 de 1(0 din clasa B16 cu toleranta 10AF1 disipa tot 1%"&E5% deci il ale,em de tip <=1(" * 3B=4" %23=1'%@d=&%"5% min=70+ F6 il ale,em <3107 cu * 3B=4" %23=100m'%@d=(00m5 %min=16"+!" o ale,em de 100C 10A % 0%6"5 % astfel incat r1?!"?@ 3ondensatoarele 31%36 tre$uie sa prezinte o reactanta ne,li7a$ila la frecventele de lucru-!ezulta relatia de dimensionare:
C1 >> 1 6f min RinT 1 1 6f min R L = = 1 = 4%6nF ; 6 7" "00

C 6 >>

1 = 46 F 6 7" "0

'le,em 31=100n410A %36-100410A

Reactia ne5ati3a: 'cest circuit este realizat cu FB3-L si are rolul de a mentine amplificarea circuitului la valoarea ( atunci cand semnalul la iesire este de 1 -'tuci cand el tinde sa creasca % amplificarea circuitului scade % iar cand semnalul scade % amplificarea creste-'cest circuit de autore,lare este necesar deoarece conditia de oscilatie a semnalului este o e,alitate * relatia <ark)ausen + % imposi$il de o$tinut practicSc)ema retelei de reactie ne,ativa:

1&

4unctionare: =ioda =f redreseaza tensiunea de la iesirea oscilatorului % astfel ca la $ornele condensatorului 3f6 de o$tine o tensiune continua % ne,ativa proportionala cu amplitudunea semnalului de iesire - 'ceasta tensiune comanda poarta tranzistorului care isi modifica transconductanta si influenteaza reactia ne,ativa % asa cum a fost descris'le,em FB3-L-ul de tip <4 6"& cu urmatorii parametri de catalo,: 2=SS=&--10 m' %
F

=-1---( %

=sma#

=(0 -

=eoarece am ales !41=!p1="0k tre$uie ca rezistenta ec)ivalenta a circuitului format din !f6 in paralel cu restul circuitului sa fie de circa 6"k % pentru ca factorul de transfer sa fie 1;(=6" k;6" k0"0 k 3and semnalul de iesite are valoarea M *conditie initiala + % FB3-ul are transconductanta: ,m=
6 I %## V$ V"# 1 V! ;
6 I %## 6 E 10 ( A ==E m'; V$ 6V

3um

NS=0 rezulta ca ,m=-

17

!ezistenta ec)ivalenta a FB3-L-ului este rec)= Bstimam transconductanta FB3-L-ului la ,m=NS

1 =0%16" k=16"gm

=-1 :

1 6 E 10 ( A *1+=4m'; 6 6V

!ezistenta ec)ivalenta in acest caz este de 6"0'le,em !f6 ceva mai mare decat valoarea de 6"k : !f6=67 k @utem calcula acum !f(: !f( este inseriata cu rec) si acestea doua % in paralel cu !f6 tre$uie sa ai$a rezistenta de 6"k; rec)=este considerata la =eci: 6"k=
NS

=-1 -

( rech + Rf () Rf 6
rech + Rf 6 + Rf (

rezulta !f(:

!f(=

"0 * rech + Rf 6+ Rf 6 rech =((7k deci ale,em !f(=("0 kRf 6 "0

=eoarece tensiunea de la iesirea oscilatorului tre$uie sa fie de 1 % ,rila FB3-7 se poate conecta direct la iesirea amplificatorului operational- !ezulta ,s= -1

'le,em condensatorul 3f6 astfel incat: 3f6??


1 1 = =464 'le,em un condensator electrolitic de min Rf 4 6 f min Rf 4

100460A la tensiune de lucru de1& 'le,em 3f1??


1 1 = =614 'le,em 1n condensator de 104 60A min Rf 6 6f min Rf 6

la tensiune de lucru de 1& -

1E

8ai ale,em dioda =f de tip 1N414E care suporta 600m' si o tensiune inversa ma#ima de 7" Proiectarea sursei de alimentare: Sursa de alimentare va asi,ura cele doua tensiuni de alimentare % direct de la reteaua de 660 Sc)ema $loc:

@entru o $una functionare a sta$ilizatorului va tre$ui ca la intrarea acestuia % adica la iesirea redresorului sa avem o tensiune mai mare cu cativa volti fata de cea sta$ilizata- M tensiune mare duce de o$icei la cresterea factorului de sta$ilizare a sta$ilizatorului prin cresterea amplificarii amplificatorului de eroare% dar scade randamentul sursei- 1zual % pentru tensiuni mai mici de 16 se ale,e tensiunea mai mare cu circa 6 - om avea % asadar o tensiune de 11 dupa redresor si filtru-'ceasta este o$tinuta prin redresarea si filtrarea unei tensiuni sinusoidale si este de o$icei e,ala cu valoarea de varf a tensiunii alternative-'stfel % putem calcula valorile efective ale tensiunilor date de transformator: = intr%sta$ilizator=1( ;1%41=:%6 om dimensiona un transformator cu priza mediana care are cele doua tensiuni secundare de :%6 efef

a+ proiectarea transformatorului Fransformatorul va fi confectionat din tole .B02/ care au cotele standard in fi,ura:

1:

Nrosimea pac)etului de tole va fi de dimensiune 6a- om calcula parametrii transformatorului % care sunt: -dimensiunea a -numarul de spire pe volt -,rosimea conductorilor folositi: @entru a cacula parametrii transformatorului % tinem cont ca pe cele doua ramuri curentul de varf nu depasaete ("0 m'- @roiectam transformatorul la o putere de ("0m'6"=(%"5 Sectiunea miezului de tole este Sf 10 (
$ f

unde f este fercventa retelei % "0Hz

!ezulta % cu aceasta formula o sectiune de : 1%4cm6- 3u valoarea acestei sectiuni ale,em tola necesara- 'le,em tola de tip B1& cu a=1&mm

60

@entru acest tip de tole se calculeaza numarul de spire pe volt nv= 4%44 fB#
1
f

%unde < este inductia ma#ima in miez si care se considera 0%&1%6 F

pentru <=0%& % cazul cel mai nefavora$il % nv=6: spire pe volt *in primar se vor lua cu circa 10A mai multe+!ezulta pentru primar n=6:D:-6=6&& spire @entru o incarcare in curent a conductorilor de 6';mm6 % ale,em pentru secundar diametrul conductorullui de 0%7 mm la curentul ma#im de ("0m'I 10V 2n primar curentul este de sec un&ar =:%0:m'- 'le,em diametrul conductorului din 660V infasurarea primara de 0%0E mm-' rezultat un transformator cu urmatorii parametri: 8arimea Fensiunea: Nr-de spire 3urentul: @uterea =iametrul conductorului 8arimea lui .a/ Suprafata sectiunii miezului @rmar 660 ef &(E0 sp :%0:m' (%"5110A=(%E"m5 0%0Emm 1&mm 6%"&mm6 Secundar 6O:%6 ef 6#6&& sp ("0m' (%"5 0%7mm

$+ @roiectarea redresorului si a filtrului: Sc)ema propusa:

61

'le,em puntea de diode =< =1@80" cu un curent ma#im admis de 1' si o tensiune ma#ima admisa de "0 'le,em condensatoarele electrolitice de filtra7 3r1=3r6=1"004;1& c+ proiectarea sta$ilizatorului: Sc)ema propusa:

3alcului elementelor sc)emei : 9a acest tip de sata$ilizator tensiunea de iesire este de 1ies=1z-6 <B 3um <B=0%& % vom ale,e dioda Herner de 16 *=H16 + care are un curent nominal de " m''le,em F1=<3107 % cu )61 = 16" minim % F6=<=1(" cu )61e=70 minim % deci 2<s11=(00m';70=4%6Em' si rezulta un curent de $aza pentru F1=4%6Em';16"=0%0(4m'3aderea de tensiune pe ! este in- z=1( -16 =1 % iar curentul prin ! este 2H00%0(4 m'=0%"(4 m' @utem calcula !=1 ;0%"(4m'=1%E7k B64 % 10A@entru sta$ilizatorul de K11 toate componentele isi sc)im$a polaritatea: -F1 se sc)im$a cu F( % complementarul sau <3 10E -F6 se sc)im$a cu F4 % complementarul sau <=1(& -=ioda Herner isi sc)im$a anodul cu catodul Sc)ema o$tinuta este

66

3alculul rezistentei de iesire:

!o=*!;;!z+;12=(400//20)/70125=0,002 !o>0%0( % deci conditia de proiectare este satisfacuta-

6(

S-ar putea să vă placă și