Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA LUNARA EDITATA DE C.O. AL U.T.O. ANUL XVIII- NH .. 213 8188 .

CONSTRUCTII P-ENTRU AMATORI


SUMAR
AUTODOTARE-
AUTOUTILARE ................. pag. 2-3
AVO-metru numeric
Efect acustic pentru

INITIERE IN
AAOIOELECTRONICA ....... pag. \ 4-5
Pe scurt. despre atenuare
atel'luatoar&
de veghe

CQ-YO ...... pag. 6-7
Etaje RF de putere
160 m ... Ia Ox I
HI-FI ........... pag. 8-9
Sistemul HI .. COM
Controlul automat al
nivelului de inregistrare
LABORATOR .................. pag. 10-11
demodulatoare
osciloscop
Generatoare de

INFORMATiCA ................. pag. 12-13
de titluri
RTTY, SSTY pe
microcalculatorul HC85
AUTO';MOTO .................. pag. 14-15
Aprindere
pentru 6 V
Concursul '88"
ATELIER ...................... pag. 16-17 ,
de bobinat cu
electronic
Amplificator UIF
CITITORII RECOMANDA ...... pag. 18-19
GLORIA 3: Acord fin
de timp TLV
de
Zener
FOTOTEHNICA ................ pag. 20-21
Panou luminos.
Releu de timp
Test pentru filmele
ORWO UT-18
REVISTA REViSTELOR ........ pag. 22
Tir
Rx -.80 m
Venficator
PUBLICITATE .................. pag. 23
I.I.R.U.C.
SERVICE ........................ pag. 24
NEIVA-M
!IJW&:3 metru
WWIDJ)] illD@
N PAG. 2-3)
Or
metru

Instrumentul prezentat
tensiuni continue n gamele 1, ia,
100 V, n gamele 1, 10,
100, 1 000 k.o continui pe
scalele 1, 10, iOa, 1 000 mA, toate
cu o precizie de 0,1% din
scalei. Aparatul este conceput n
ideea unei accentuate
constructive a dil) ba-
terii.
Principalele blocuri ale montaju-
lui snt:
!IIi convertorul analog-digital;
!IIi cu LED-uri;
rezistoarele pentru
voltrnetru;
pentru ampermetru;
_!IIi generatorul de curent constant
pentru ohmmetru.
Convertorul analog-digital este
realizat cu circuitul integrat C520D
R.D.G.). Acesta
ntr-o standard cu 16 pini
circa 1 500 de componente. asigu-
rnd conversia tensiunii a-i, V - pe
principiul pantei duble - n sem-
nale logic.e pentru atacul multiple-
... 5 V
s
Flz. GH. SALUTA,

xat a trei elemente de (indi-
n domeniul. 000-999 mV). a
descriere a circuitului schema !
bloc au fost date n "Tehnium" nr.
4/1988, pag. 3. Elementele externe
care se sint: condensatorul
C
1
(preferabil stiroflex),
metrul P
11
pentru reglarea zero-ului
(cu intrarea 11 la P
12
care permite reglajul capului de
(999 mV 'intre pinul 11
Aceste ca ce-
lelalte care vor fi descrise,
o de tensiune fin
un AVa-metru digital cu
4 cifre. Un tiinp de de circa
) 15 minute este recomandabil intot-
deauna.
Cii
capului de prin sim-
bolurile ] ] ] (mai mare), ten-
siuni negative la -99 mV (indi-
[ 99) o tensiune
sub valoare prin
simbolurile [ [ [ (mai mic). Pinul 6 ne-
conectat la o tensiune asi-
circa'. 5 cicluri de
o (1
100 1000 kn
o pe deplin satis-
scopului.
se face cu trei cifre cu
LED-uri cu anod comun punct
zecimal plasat la stinga.
T 6-T 8 periodic alimenta-
rea anozilor celor trei elemente de

a a patra poate fi
pentru indicarea domeniului de
prin aprinderea unor seg-
-mente care au semnifi-

U - tensiuni
I -
l' -
[ - calibrare, numai pe
ohmmetru.
Pentru acestor simboluri
... SV
10 100 V
(1

K43
N
o

.!!!
2
OJ
"C
J o 1
POO 1000mA
virgulele nr.2 1
o
'II"""
a..
vi rg u l;' n r. 3 + 5 V
s-a un decodor adecvat, re-
prezentat n partea din dreapta-jos
a schemei. Realizarea acestei
a aparatului este
tJe "voit metru"
de intrare este de 100 kO/V. Scala
de 1 V a fost deja o
cu convertorul A-O. Etalonarea
scalelor de 10 100 V se face apli-
Cnd pe rnd 9,99 99,9 V la intrare
reglnd P
9
, respectiv P
1O
Se va
verifica 000
pe toate scalele atunci cnd intrarea
este a re-
de poate fi pro-
de o de tensiune pe
traseul de n acest caz se re-
legarea printr-un
fir scurt a bornei de de la in-
...,.._------,
I
TEHNIUM 8/1988

trare cu pinul 7 al C11. s-a
o de 1 000 V din cauza
de izolare
taj compact, a
mutator special
a
valoare mare.
este
unei
divizoare cu
de curent
ite rezistoarele
Valoarea
lui se direct prin ajus-
tarea srmei din care este
trei scale de cu-
rent se reglind
metrele pentru a
indicarea a capului
faptul
de curent o
de tensiune 1 V, valoare re-
iativ mare care destul de
mult circuitul n care se face
Se simte nevoia unui am-
de tensiune
a
Pentru a nu complica
nu s-a introdus un aseme-
Se evita pertur-
barea
de a cit
zona a
80 mA vor fi
000 mA nu pe scala
ceea ce reduce
siune la 80 mV deplin accepta-
de 800
s-au introdus de
mai mari de A deoarece valorile
mici aie necesare snt al-
terate de de contact
ale comutatoruluL
TEHNIUM 8/1988
de tensiunea de (B
2
)
de alimentare (B
1
), precum de
s-a posi bili-
tatea de calibrare a
ohmmetrului. Comutatorul K
2
in-
troduce (pe "calibrare") la
bornele de intrare o cu-
R2' care a fost n prealabil
cu precizie pe alt instru-
ment Valoarea ei a fost ast-
fel nct se situeze ct mai
aproape de scalei de 1 kn.
naintea unor
necunoscute se trece K
2
pe
calibrare se P1 cnd
instrumentul valoarea cu-
a R
2
(de exem-
plu 932 O).
Etalonarea ohmmetrului se face
astfel: se mai nti P
2
, astfel
nct scala 1 000 kn curentul in-
la bornele de (unde
se un ampermetru digital)
fie 1,000 MA; cursorul lui P
1
trebuie
plasat ntr-o mijlocie la
acest reglaj. Apoi se pe rnd
scai ele 1, 10 100 kn,reglnd din

de 1 000, 100 10 MA.


faptul spre deose-
bire de majoritatea ohmmetrelor
analogice, polaritatea tensiunii apli-
cate prin testere
"ohmmetru" este ca n cazul
tensiunilor sau
(plusul pe testerul
dispoziti-
velor semiconductoare se va face
pe scala 1 k{1 (curent injectat
1 mA), unde n cazul
vaIi de cu siliciu direct polarizate se
valori de 600-650 {1 (de fapt,
tensiuni de deschidere a
de 600-650 m V).
Pentru a precizia de 0,1OfcI
se va acorda o mare aten-
tie etalon<1rii. Se de
asemenea, o
fi rezistoarelor
utilizate n prin
lor ntr-o la 70" C timp de o
pentru stabilizarea n
timp a valorii
AIJmentarea se poate face din pa-
tru bateri i de 1, 5 V (R6, R 14 sau
R20), iar atunci cnd avem acces la
- de la un alimentator stabili-
zat 6V/0,2 A. Bateriile pot fi testate
cu AVO-metrul, prin conec-
bornei "calde" de la intrare la
Dioda 0
1
pro-
o de tensiune de circa
0,6 V care tensiunea pe in-
la V.
cules de testere
este
aleatoare ale valorilor citite pe scala
de tensiune, conecta un
LISTA DE PIESE:
0,1 MF n pa-
a netezi aceste
CI2-GDB447;
T 2,6_s-BC251B;
D
2
-0
5
-1N4148;
nalte) .. ue. asemenea,
este redus nivelul de brum la
.. Comutarea "fuzzll ..
face cu ajutorul cOlJlutatorului
Prin modul de conectare,
rea se face zgomot .
La realizarea se vor
. pecta cu
guli: .
- intrarea trebuie se
'cit mai departe de
- traseele cablajului imprimat
vor fi minime;
- firele de conexiune ale poten-
se vor ecran a;
-firul de intrare treblJie fie
ecranat de lungime
ales o valoare mare pentru ni.-
velul tensiunii de pentru a
masca brum-ul cuies de firul .C9
montajul.la '
....
Vo
0,6
ATENUAUti
A1'ENUATOARE
(URMARE DIN NR. TRECUT)
5. Atenuatorul in T
Cea de-a doua fun-
de atenuator rezistiv
este n figura 7 con-
tot trei dintre care
egale ntre ele (notate cu R
4
),
dispuse sub de T.
Simetria este n
acest caz astfel
valabile de la atenuato-
rul in 11'.
de data aceasta
o adaptare cu sursa de
semnal cu. consumatorul, care au
Z. Pentru sim-
plificare vom reprezenta doar gru-
pul atenuator plus consumator (fi-
gurile 13 14), suficient pentru de-
terminarea valorilor R3 R
4

cont de impuse.
a) Conditia' de conservare a
de cere ca im-
ZI de la intrarea grupului
fie cu Z a consu-
matorului. Din schema
(fig. 14) deducem:
ZI = Z = R4 + R3 II (R
4
+ Z) (27)
de unde prin efectuarea calculelor
prima
Z2 - R
R3 = 2R
4
(28)
"b) ca atenuarea in ten-
siune valoarea Au se
deduce din. figura 14, unde s-a in-
trodus U
x
' repre-
zentnd tensiunea la bornele grupu-
lui R3 II (R
4
+ Z). a intra n de-
taLii de calcul, din evidente
Z
Uo = Z + R
4
Ux . (29)
R3 II (R
4
+ Z)
U
x
=R
4
+ R3 II (R
4
+ Z) . U
j
(30)
se sub
forma
R
-
3 - (31)
A
u
Z-Z-2R
4
n fine, rezolvind sistemul . de
(28) (31) n raport cu R3
R
4

R - 2ZAu
3 - 1 (32)
R = Z Au - 1 (33)
4 Au + 1
"Proiectarea" atenuatorului n T
se reduce, deci, la calcularea valori-
lor R3 R
4
n de datele ini-
ale problemei, respectiv impe-
Z atenuarea n tensiune AUI
pe baza (32) (33).
arci valabile referi-
toare la modul de exprimare a ate-
(ca raport), de la
precedent. De asemenea,' se presu-
pune tacit este con-

r----,
U}i=Z
t-
I
o
.....
I
I d
I
Iz
e
U
o
:J
V)
I c:
I
o
I
w
2 4
I
I
L ____ .J
2 o--"'*--....... ..g 0-...... - ....... --04
de adaptare a
Exemplul nr. 4. se calculeze
atenuatorul n T pentru Z = 75 O
Au. = 20.
Inlocuind direct n (32) (33) re-

275 il 2t
--4-0-0---1 - = 7,52 O;
20 - 1
R4 = 75 n . 20 + 1 = 67,9 O.
Exemplul nr. 5. se calculeze
atenuatoruI n T pentru Z 150 n
atenuarea n putere a
p
= 40 dB.
Conform de la para-
graful 2, n cazul (per-
fecte) de n
tensiune, n curent n putere, ex-
primate n decibeli, snt egale ntre
ele, deci avem a
4
40 dB. Pe baza
(11) deaucem IgA
u
= 40
{dB)/20 2 (dB), deci Au = 100.
Inlocuind n (32) (33)
2 . 150 n . 100
------ =30;
10000 1
100 - 1 '
.. R4 =150 O' 100 + 1 = 147,3 O.
6. Atenuatoare in serie
cum am ante-
rior, atenuatoarele se
practic pentru valori (trepte) fixe de
atenuare, ca pentru de
date. dispunem de
mai multe itenuatoare calculate
pentru aceea$1 Z, le pu-
tem conecta n serie, rezultatul fiind
tot un atenuator pentru im-
Z. acestei
se pe proprietatea
de conservare a de impe-
ca o esen-
n calculul atenuatoarelor.
Atenuarea a grupului
serie va fi cu produsul ate-
celulelor componente
A = Al . A
2
..... An (34)
folosim exprimarea n ra-
poarte, respectiv cu suma
lor individuale exprimate n deci-
beli,
a(dB) = al (dB) + a2(dB) + ... + aCI
(dB) (35)
De exemplu, pentru a unjO:( ..
raport global de atenuare A = 100, t
putem lega n serie atenua-
toare avnd Al = A
2
10,sau Al = 5;
A
2
= 20 sau A
1
= 4; A
2
= 25 etc.
Se la conectarea
in serie nu are nici o or-
dinea n care snt legate atenuatoa-
rele, fiind simetria lor intrare-

Principiul n serie este
adeseori folosit pentru proiectarea
unor atenuatoare cu raport mare de
atenuare, compuse din mai multe
celule de tip 11' sau T. De exemplu, n
figura 15 este reprezentat un grup
serie din trei celule n 11', iar
n fi9ura 16 un grup serie format din
doua celule n T. Este important de
observat in astfel de cazuri nu-
total. al poate fi
redus nlocuind serie
sau paralel prin valorile echivalente
Astfel, pentru
exemplul din figura 15
conectarea n paralel a
perechilor R1' R' l' respectiv R1'
R;'. prin a nlocuire echiva-
schema se la va-
rianta din figura 17. n particular,
am fi avut de-a face cu trei ce-
lule 11' identice (R
l
= R; = R;'; R
2
= R
2
= R
2
'), paralel
s-ar fi nlocuit prin valoarea echiva-
R
1
/2.
()e asemenea, pentru exemplul
din figura 16 putem proceda la nlo-
cuirea serie R
4
cu R' 4,
schema din fi-
gura 18.
TIEHNIUM 8/1988
M ontajui aprin-
derea, respectiv stingerea a
unui bec L de tensiune
putere, n de intensitatea ilu-
ambiante sau artifi-
EI este util ca
de orientare n unele holuri
de trecere etc. pe timp de noapte, sau
chiar pentru iluminarea
pe parcursul unor nepre-
din acest punct de vedere.
Schema de principiu (fig. 1) este
o ntre di-
versele variante prezentate anterior
n revista almanahul "Tehnium".
Ca traductor optoelectric se folo-
un fototranzistor, FT (practic
de orice tip, dar verificat in preala-
bil). amatorul
singur acest element, va avea
un tranzistor cu siliciu, de
tip npn, cu factorul beta ct mai
mare (se poate utiliza un tranzis-
tor pnp, dar in acest caz se va in-
versa conectarea n
Montajul se cu ten-
siune (cea 10 Vef) de la
secundarul unui transformator de
nefigurat 1n Se va
alege sau construi un transforma-
tor care suporte, practic timp ne-
limitat, curentul de cca 0,5 A,
Tensiunea al-
este cu o punte
redresoare, PR, de tip 3PM1 (supra-
tocmai pentru a nu se
excesiv la nde-
care con-
densatorul de filtraj, C (470 + 1 000
,uF). se alimentarea
de la o de exemplu
de la un acumulator auto de 12 V,
bornele plus minus se vor co-
necta punte, in punctele
A(+) B(-).
Experimentarea montajului se in-
cepe prin realizarea amplificatoru-
lui de curent continuu T
2
-T
3
, care
are ca becul L (12 V/5W, tip
auto). Tranzistorul T
3
va fi montat
ca apli-
a regulatorului de tensiune
descris pe larg n nr. 4/1988 al rev.s-
tei la un dispozitiv
care, unui de acu-
mulatoare' existent, ur-

- deconectarea de la
a la intrerupe-
rea tensiunii de recuplarea
lui la restabilirea tensiunii
(contactele k
11
, normal. deschise);
- conectarea a unei
prize de la acumulator pe perioada

" .... ntreruperii tensiunii de (con-


,,\t tactele k
12
, normal nchise);
poate servi la alimentarea au-
a unor consumatori de
putere de iluminare, ra-
dioreceptoare etc.);
- ntreruperea a n-
atunci cnd tensiunea la
bornele acumulatorului a
un anumit prag, U
amax
prestabilit
respectiv, cuplarea a n-
atunci cnd tensiunea la
borne a sub un anumit prag,
U
amin
prestabilit (contactele k
21
,
normal deschise);
-:' semnalizarea ntreruperii ten-
siunii de prin . "stingerea"
LED-ului indicator.
utilizat trebuie co-
acumulatorului n
din punct de vedere al tensiunii fur-
nizate al curentului' maxim supor-
tat. Pe transformator redre-
sor, el va cuprinde un element
specific de limitare a curentului,
avnd n vedere faptul dispozitivul
nu un astfel de circuit
(singura "limitare", n cazuri ex-
treme, fiind scoaterea din
prin arderea
fuzibile sig. 1, sig, 2),
de cele n articolul
introducerea
unui releu suplimentar, ReI. 1, ali-
mentat de la prin blocul de
transformare-redresare-filtrare Tr. 1,
PR, C
1
, avnd rolul de a ,,suprave-
ghea" de a comanda circu-
itul prizei de acumulator. ca circui-
TEHNIUM 8/1988
pe un mic radiator n de U,
din de aluminiu (cca 8 crn
2
).
Se T
3
n serie cu becul
L se valoarea lui
provizoriu intre baza lUi
T
s
plus), astfel incit becul lu-
Pagini realizate de fiz. A. MARCULESCU
R4
1k.Q
>
R3
....
+
.::
r:I

::!!:B
RS 1k.n.
r
(2 (3 47
P,
250
. 470
5
Pl pF .n.
fF
9V1Z
R7
tul de la intrarea Acest
bloc mai indicatorul optic
al tensiunii de res-
pectiv LED-ul 0
1
n serie cu
sa de limitare, R
1
.
Tensiunea a transfor-
matorului Tr. 1 se alege n
de releul ReI. 1 disponibil, ale
contacte k
11
trebuie fie robuste
Re {.1(12V/30mAl
:::: K11(NOI
z= K12CNII
-
--
K21
(NO)
cu circui-
tul primar al transformatorului din
R
2
se tato-
experimental, ea avnd rolul
de a prelua eventualul surplus sem-
nificativ de tensiune ntre
tensiunea ten-
siunea pentru
rea a releului).
mineze normal, iar, T
3
fie saturat
de tensiune de cca 0,5 V in-
tre emitor colector). Este bine
se de tensiune
pe bec, care trebuie fie de cca
11,5 + 12 V, n caz contrar fiind indi-
ajustarea secun-
dare a transformatorului be-
cul este subvoltat, el va da o
mai n schimb va avea
o de considerabil mai
mare).
pentru R3 o valoare
sub 1,2 - 1,5 kO, se va alege de pre-
un alt exemplar pentru tran-
zistorul T
3
, cu beta mai mare.
stabilirea valorii lui R3 se
conform schemei, R2'
T
2
, R3' T
3
L, tatonnd experimen-
tal pe R
2
(68 + 150 kO) astfel ca be-
cul normal, cu T
2
T
3
n In co-
nectarea unei de ordinul
ctorva kiloohmi ntre baza lui T
2

minus trebuie la stingerea
a becuiui.
Rolul de blocare l va
juca tranzistorul T
1
, polarizat n
prin divizorul reglabil (FT + R
1
)
- P. Valoarea de limitare
R
1
nu este (3,3 + 8,2 kO), iar
de 1 MO liniar asi-
o a nivelului de ilu-
minare n care poate fipla-
sat pragul de Atunci cnd
fototranzistorul FT este iluminat
peste nivelul stabilit din P, tranzisto-
rul T
1
conduce, deci T
2
T
3
snt blo-
cate becul L stins.
Atit ia experimentare, cit mai ales
n cadrul montajului definitiv, foto-
tranzistorul va fi astfel plasat inct
nu lumina de becul
L.
. n figura 2 este o va-
de amplasare a pieselor de
conexiuni, la scara 1 :1, cu
nea s-a utilizat cablaj clasic (nu
pe circuit imprimat).
de asemenea, intro-
ducerea diodei redresoare de pu-
tere D3 n serie cu circuitul de n-
"interzice"
furnizarea de curent, de la
acumulator la n
accidentale. De o
din redresorul este
acumulatorul
tensiune
n timpul iar n repaus el
poate debita invers spre transfor-
mator - ambele deosebit de
periculoase.
In schema regulatorului propriu-
zis stabilizarea preala-
(Ia cca 8,4-8,5 V) a tensiunii de
alimentare cu grupul R3' D
5
(9,1 V),
T
1
C
3
. Pentru a putea filtra efi-
cient cu C
2
tensiunea de la intrarea
stabilizatorului, a fost n
serie dioda de D
4

Alegerea unei tensiuni stabilizate
mai coborite procura-
rea releului ReI. 2 (cu
la cea 7 V), n schimb permite
utilizarea regulatorului n cazul
unor acumulatoare uzate
sau care au un element n scurtcir-
cuit. Stabilirea a pragului
de basculare

se face experi-
mental, n de starea acumu-
latorului, prin manevrarea poten-
P
1
(orientativ intre 12 V
14,4 V). Ecartul dintre cele
praguri, AUa U
amax
-

se
alege aproximativ ntre 1 V 2 V
prin manevrarea
P2 el stabil indiferent de
cursorului lui P
1
.
dintre tensiunea
tensiunea de anclan-
a releului ReI. 2 este
1,5 + 2 V), se va
introduce n serie cu acest releu o
de limitare, ca
n cazul lui ReI. 1.
n ncheiere, insta-
poate fi
automat, supraveghere, numai
o de
reglaje, pe durata
ctorva cicluri de

5
r
li
ETAJ
DE PUTERE
Ing. TUDOR Y03-200 aOO/B
IHI\,IIAI-II- DIN NR. TRECUT)
tipuri de
rioare
de la bun

,
re-
In realitate, n de capaci-
proprii ntre electrozii interni,
orice dispozitiv mai
(este de valoare
foarte ale care
permit conectarea n
Astfel structura
catod -, de
rea din balonul
este cu
unor conductoare sudate,
care prin ur-
mare ...... ,,..,,i,"'t.:i o
pe care n pre-
zent prin neglijare.
cazul tranzistoarelor avem
de-a cu terminale de lungime

Mai trebuie avem n vedere
de la soclu la bor.;
nele de acces la circuitele oscilante
(de intrare montajul ne
n mod inevitabil folosim
conductoare de lungime (deci
inductive). Suma acestor
componente
pe oricare
principiu, dar nu este
tiv credem
ratuful nn1Ar.t;:intllll
seama
glijabile.
mo-
apa-

ne-
Sub de
construc-
tive ale scheme pot con-
duce la complet diferite.
Revenind schema de
unui amplificator
circuite acordate

tat mai "" ..... 'rr. .. Ii"'t
practice
n figura 9
efort formarea
lante
mente
cu
7r din anod se f"""r'no'",,,,,,
tatea Cak,
bului cea
primul "...","" ..... , ...... "
acord, Cj existent n filtrul 7r "con-
cret" al


Il
circuit este mult
avind n vedere
telor parazite. n
G
Schema unui amplificator RF in care se
terne, dar de
Lp+Lfvj
(
Schema circuitelor oscllante
la circuitele formate sint In.:.rniIIl"A
Lp
91
(92g1
Cgk
SChema circuitelor oscllante
lor ca urmare a introducerii
malndla-c:JIriia ecran se intlocrnai
Ilo
Q-ului a fost deja
sta.biliizalrea etajului os-
lucru prin
rez:isten1:e de amor-
de ea
deoarece
care
(CONTI NUARE N NR. VIITOR)
....... " ..... ". 8/1988
t)
G ama de 160 m, unica
n spectrul undelor medii
spre folosire radioamatorilor,
de trafic inedite
care, cu deschiderilor
transcontinentale, are multe simili-
tudini cu traficul de
din UUS, n special cu cel din gama
de 144 MHz! refer la relativ
a semnalelor DX, pe fondul
destul de zgomotos al benzii, la mo,..
dul aleator n care apar
pe diferite la durata foarte
de destul de
a bune toate
acestea contribuind la conferi rea
pe dreptate a titlului de TOP
BAND.
Ca o confirmare a celor scrise
mai sus, notez n
destul. de ridicat a amatorilor n
UUS n n perioada
de care este mai
UUS,
dar maximul pe
160 m. -
n continuare voi prezenta un
echipament apt pentru traficul DX n
gama de 160 m, avnd la tot un
TRANSVERTER (convertor pentru
emisie la un echi-
pament de deja
existent (vezi nr. 4/1988).
Pentru a evita
or de radiodifuziune a produse-
de mixaj nedorite, n special la
am adoptat trans-
punerii gamei de 1,8 MHz n cea de
. 28 MHz (up conversion, vezi "Hand-
book" 1977).
Pentru mixaj va trebui
fie n jurul valorii de 26,2 MHz. Se
pot folosi cristale de avnd
de 8 750
kHz (tip B900) care, rezonnd pe ar-
monica a treia, permit
unei de cca 26 230 kHz
deci transpunerea va fi n segmen-
tul 28040 la 28080 kHz (pentru
1 810 la 1 850 kHz). Similar se pot
utiliza cristale de la receptoarele
de sau
(CB) avnd de
cea (de exemplu 26200
26580 kHz).
Schema transverterului realizat
este n figura 1. Partea
de are un amplificator RF
echipat cu un tranzistor cu efect de
. " mp BF245 intrarea' cu
iode. Mixerul cu tranzistor MOS-
40673 (se pot folosi tranzistoare
din seria BF900) pe G 1
semnalul benzii, iar pe G2 semnalul
oscilatorului cu cristal, oscilator de
echipat cu
BF173.
TEHNIUM 8/1988
180
m , LA
Partea oe emiSie, supradi-
dar cu regimuri foarte
lejere de cuprinde un
mixer cu tranzistorul BF233 (BF254,
BF199) - polarizare de curent
continuu a bazei - urmat de un
clasic de amplificatoare de RF cu
BlY61, 2N3553 la 12 V un amplifi-
cator prefinal (QRP) cu 2N3375 n
contratimp.
Semnalul din 28 MHz necesar
pentru mixaj este de ordinul a 100-;-
500 mW, iar prefinalului, va-
n de nivelul semna-
lului din 28 MHz, este ntre 1 5 W.
Montajul este asamblat "neclasic
autoportant" pe partea conduc-
toare a unui circuit imprimat (120 x
60 mm), cu "insule" pentru
alimentare, conform desenului din
figura 2.
Etajul prefinal cu tranzistoarele
2N3375 este montat direct pe un ra-
diator din aluminiu avnd forma,
dimensiunile din figura 3.
8F245
OI !
Transverterul prefinalul snt
amplasate ntr-o cutie
din piese n de U (150 x
150 x 40 mm), cu detalii construc-
tive n figura 4.
Schema de interconectare a
TURT-ului cu TCVR-ul (sau cu un
RX TX separat) etajul final este
n figu ra 6. ,
Ct etajul final, "modifi-
carea" acestuia este extrem de fa-
n cazul n care din circui-
tul anodic este ... rezonant pe 160 m!
Este cazul - tip
monostrat bobinate pe corpuri ci-
lindrice de 0 20-25 mm sau n
trepte neegale ca diametru. Practic
n acest caz filtrul 7r devine un sim-
plu element de cuplare a unui rezo-
nator paralel.
Adaptorul de acord al antenei -
filare de 41 m (lW) - este format
din capacitatea C l.
Pentru acordul antenei. care se
face n curent (fiind de un sfert de
.Mr 3,3nF
i. ilrpr ........ l--'0 .....
jj I1Mn
L3,4
D-1N 4948
+24V
50
110
Ing. IULIUS Y021S
lungime de pe 160 m}, uti-
un instrument cu termocuplu
sau mai simplu un bec de 6,3
V/0,3 A De-
talii constructive se dau n figura 7,
Pentru acordului pe
maxim de semnal al TVRT-ului se
poate utiliza un mic montaj de "vi-
zualizare" cu un LED a nivelului de
RF din prefinal (vezi figura 5). Mon-
tajul se poate realiza tot "autopor-
tant", n imediata apropiere de con-
vertorul coaxial cu de
RF(OUT).
Cu echipamentul descris o an-
de 41 m la 45
de sol am n sezonul de
care a trecut aSO-uri DX cu
din UA9, UA0 (Vladivostok),
UA 1/Fr.J.L., JA, 9M2, W, VE, SU,
EA9 etc. cu un total de 66 de
DXCC.
(CONTINUARE N PAG. 19)
Tb. AI. 1/2tarQ
1)5mm
.,
in vederea caracte-
risticilor tehnice, aparatura de nre-
gistrare-redare a sunetului de pe
a fost
de producatori cu sisteme de redu-
cere a zgomotului de fond, n para-
lel cu eforturile de
benzilor magnetice. in de-
cursul timpului s:.au utilizat se
mai multe sisteme de re-
ducere a zgomotului:
- sisteme de . preaccentuare-dez-
accentuare;
- filtre dinamice (de exemplu,
ONL-Philips, MAIAK-U.R.S.S.);
Ing. AURELIAN MATEESCU
tru acest sistem de reducere a zgo-
motului. Principalele caracteristici
ale acestor circuite sint prezentate
in tabelul iar in figurile 2
3 se dau .schemele de utilizare a cir-
cuitelor. '
- sisteme compresoare-:expan-
doare neliniare (OOLBY - S.U.A., + Ua.:...-_I--__ +_ .. 2
ANAS - Japonia etc.).
Firma TELEFUN,KEN - R.F.G. a
pus la punct sistemul de a
zgomotului HI-COM, care
sistemul de compresie-expandare
a sunetului conform diagramei din
figura 1. Compresia-expandarea 1S01'lf'
18
INDICATIV TENSIUNE CURENT NIVELUL
DE CONSUMAT COMPRESIEI-
ALIMENTARE (mA) EXPANDARII
(V) (dB)
U401BR 12 + 20 7 20
U40'78 12 + 20 7 20
U408B 12 + 20 7
- 40 -30 .:..20 -10 o
151<0.
41pF'
19 20 22 '24
\ U 407 B
6
iiI - COM
10
OBSERVATII
- dlstorslu ni redult;
- nivel compresl ..
expandare ridicat'
- caracteristica "
HI-COM, capsul
DIP 24
- capsuli DIP
- caracteristica
24;
HI-COM
- distorsiuni redult
- capsuli DIP 20
1
NREGISWARE
11 12
sunetului este ntr-o Ui ____ '"
mare de
- de zgo-
mot nu este pentru toate

- pentru a se evita saturarea
benzii magnetice semnalul de
avnd o valoare
mare, este comprimat.
Pentru reducerea dimensiunilor
aparaturii, n special a celei porta-
bile, firma TELEFUNKEN a realizat
circuite integrate speCializate pen-
8
42kn
33kn
47pF
Itfi:GISTRARE

47pf' ,
TEHNIUM 8/1988
CONTROLVLAVTOMAT
AL NIVEL VL VI
DE NREGISTRARE
n cazul pe
este necesar ca
semnalele ce merg spre capul de n-
registrare nu un
anumit nivel, altfel apar distorsiuni
importante din cauza su-
portului magnetic nelinia-
curbei de histerezis). Pentru
evitarea unui astfel de inconvenient
se de obicei un VU-metru
a permite utilizatoru-
lui verifice n orice moment nive-
ul semnalului. se
:.. e multe ori n cazul unei nre-
ai loc o modificare
a nivelului me-
diu al semnalului monitorizat pe
VU-metru imprimat pe ,
Montajul prezentat permite efec-
tiv o limitare aproape
instantanee a eventualelor supra-
sarcini de aceasta cu
un minimum de piese efort.
Montajul (fig. 1) este capabil
furnizeze o atenuare de aproxima-
tiv 40 dB n n mai
de 150 ms.
Principiul de. a sche-
mei se pe rezisten-
a unui
tranzistor n de amplitudi-
nea semnalului de De
fapt, tranzistorul poate fi conside-
rat un atenuator cu atenuare varia-
care este comandat de
o tensiune'
cu semnalul inregistrat.
n figura 1 amplificatorul poate
. fi oarecare, de exemplu poate fi fo-
losit (pre) amplificatorui de nre-
gistrare propriu-zis. Fie semnalul
de intrare V
1
; acesta amplifi-
catorul intermediul
R
1
(22 se va
efectului de
produs de varierea
cu aceea a
a lui T
1
.
In semnalelor de
nivel mic (V
2
), tensiu-
nea cu care se n-
condensatorul C
4
este atenu-
de divizorul constituit din rezis-
TEHNIUM 8/1988
T1
A
5
A6' n ten-
siunea la bornele acestui conden-
sator este pentru a pu-
tea deschide tranzistorul si deci a-i
modifica Ast-
fel nu se produce nici o atenuare a
semnalului. amplitudinea lui
V
2
un anumit nivel, con-
densatorul C
4
se va la o ten-
siune mai mare, tranzistorul T
1
se
va deschide ansamblu-
lui T
1
0
1
se va modifica (mic-
antrennd o atenuare a sem-
nalului de (de mo-
Aceasta se produce cnd
V
2
atinge 2 Vef. O tensiune superi-
are ca efect cresterea valorii
tensiunii la bornele lui' C
4
, deschi-
znd deci tranzistorul T
1
dioda 0
1
mai mult n
timp amplitudinea semnalului apli-
cat la intrarea amplificatorului A.
n figura 2 se o idee asu-
pra nivelului de n
de nivelul de intrare pentru
tranzistoare cu f3 mic sau {3 mare.
Ing. CRISTIAN IVANCIOVICI
C6
125pF
25'1
Rezultate foarte bune se folo-
sind un tranzistor de frec-
putere cu siliciu, de tip
BC 108 care ai {3 mare cu-
rel)t mic de
In figura 3 se modul n care
poate fi ncorporat montajul n am-
plificatorul de nregistrare al unui
casetofon (magnetofon).
Este de dorit ca nivelul semnalu-
lui de intrare nu 4
mVef pentru a avea un grad de dis-
torsiuni8 < 1,5%. .

Ing. CRISTIAN COLONATI, Y04Ua
~ 12 v
+
o
~ ~
1\1
cv,
~
Rz
C, ., tr
ETA.:J RF
CAA.
+
fiI
P \ ~ ~ ! + d e e, r;![
l-....J
.0
TEHNIUM 8/1988
TEHNIUM 8/1988
n cele ce
cteva montaje electronice mai
cunoscute, generatoare de
cu n cele
mai diverse domenii.
a. GENERATOR MORSE cu un
tranzistor (TUJ). Scht7-
ma este n fi-
gura 1. Drept traductor sonor se utili-
fie o de Z = 50
.o, fie un difuzor cu P :::; 0,5 W cu im-
ntre 8 .o 50 n.
semnalului audio se rt7-
din P, n limite
relativ largi. Manipularea se face prin .
nchiderea/deschiderea circuitului
(comutatorului-cheie Morse, K).
Tranzistorul va fi de ti-
pul ROS11A, de
sau orice alt tip ethivalent.
n cazul n care se ca ni-
velul semnalului audio fie mai ri-
dicat, etajul oscilator cu TUJ va fi
urmat de un etaj de amplificare. Un
asemenea montaj este prezentat n
figura 2, n care amplificarea de au-
se cu un
tranzistor T2 de tipul 2N2220,
8SV15, 80135 sau 80233. Nivelul
de se va putea regla
din P
2
Transforma-
torul Tr.1 este de tip "radioficare"
poate lipsi difuzorul utilizat
este cU.Z = 16 -;- 150 n. Manipularea
se din "cheia" MORSE K.
Alimentarea se face dintr-o baterie
de 9 V sau dintr-o de tensiu ne
de
la
b. SONERIA MUL TI TON este un
montaj deosebit de util cnd se pu ne
problema unei persoane
din mai multe locuri, cu posibilitatea
locului de unde vine
apelul. Montajul are la tot un
oscilator cu un tranzistor unijonc-
de tip ROS11A, la care grupul
RC determinant al de osci-
este realizat cu de va-
loare fiind astfel identi-
ficarea locului de unde vine apelul
prin semnalului din difu-
zor. Montajul de este prezentat
n figura 3. Cnd se
rea de niveluri audio mai ridicate,
montajul din figura 3 se si-
'milar celui precedent. Comutatoa-
r-ele K1' K2' K3 etc. vor fi butoane tip
"sonerie" vor fi montate n locu-
rile de unde se doreste se
semnalizarea (de exemplu, camere
diferite, - diferite etc.).
Dr. ing. IOSIF LINGVAY,
Y05AVN
semnalului audio
va fi de nst7-
cu comutatorul respectiv. n
cazul n care se utilizarea
montajului drept sonerie, alimenta-
rea lui se poate face de la un redrt7-
sor realizat cu transformator de so-
nerie, ca n figura 4. Cu un asemt7-
nea redresor se pot niveluri
audio de la 0,5 W, ceea ce este
suficient n majoritatea cazurilor.
se piese
montajul ncape chiar n carcasa
transformatorului de sonerie.
c. EFECTE ACUSTICE SPE-
CIALE se pot cu ajutorul
montajului din figura 5, prin diverse
reglaje ale P
1

P
2
Cu ajutorul P
3
de 2,5 k.o se poate regla nivelul
semnalului audio. tim-
brul se pot regla prin di-
valori ale lui C
1
C
4
. In cazul
n care se de ni-
veluri audio mai .ridicate, grupul di-
fuzor - P
3
va fi nlocuit cu o rezis-
de 2,5 k.o din piciorul 3 al CI2
(,BE555) se va pleca, printr-un
condensator de 1 spre intrarea
unui amplificator de audiofrec-
Efecte deosebite se pot
P
1
P
2
se nlocu-
iesc cu termistoare, senzori de umi-
ditate rezistivi sau
se din mediu asupra lor.
Astfel snt sesizabile sonor schim-
barea unei temperaturi, modifica-
rea sau a
-

pe microcalculatorul
Microcalculatorul HC85, deja
foarte n rndul radioama-
torilor YO, poate realiza, cu ajutorul
unor programe special concepute,
emisiunilor RTTY SSTV
prin preluarea a semnalelor
audio de la receptorului:
Cele mai cunoscute programe n
snt cele ale lui G1FTU
HA5AX, care simularea
hard de transformare a
semnalelor audio (filtrele de mark
space) n semnale logice prin soft-
ware.
cont de faptul o recep-
a . emisiunilor RTTY,
aplicnd semnalul audio venit de la
receptor direct la bornele de intrare
ale microcalculatorului, se poate
realiza numai pentru emisiuni pu-
ternice lipsite de a
fost realizat un filtru amplificator
(fig. 1) cu componente active pen-
tru prelucrarea a
semnalului AFSK n fel nct la
bornele de intrare ale calculatorului
fie furnizat un semnal complet
prelucrabil.
Cele ramuri ale filtrului snt


Ing. PAUL CHIRUlESCU
acordate pe audio de
MARK SPACE, iar prin comutato-
rul SHIFT de 1 kn
al ramurii de jos, poate fi stabilit
ecartul de (170, 425 sau
850 Hz).
Cu ajutorul filtrului-amplificator
intercalqt ntre audio a RX-
ului calculator se pot
din QRM-ul cotidian cele mai fru-
moase indicative.
prqgramului de a emisiuni-
lor de RTTY din casetofon se
scoate mufa dinspre calculator
se introduce semnalul audio AFSK
de la RX cu ajutorvl unei mufe simi-
lare, pe pin pe care s-a
programelor. Se lan-
n programul se
o emisiune
. parametrilor (de obicei 45
bauzi cu shift 170).
Emisiunile SSTV se
n comode n jurul frecven-
de 14230 kHz, cu ajutorul pro-
gramelor create de autori,
direct din semnalul audio
nat.
imaginii pe
0.(!!)f) . f) . . .

.t
ecran, programul de SSTV
o de
salvare n a ima-
ginii ecran Una sau mai
multe imagini ale nre-
gistrate pot fi imortalizate pe hrtie
prin acestora din
pe o (de exem-
plu SCAMP 9335. ROBOTRON
6313. IGRAF cu ajutorul pro-
gramului "SCREEN COPY" prezen-
tat
Cu ajutorul progra.m se
pot copia la
orice alte imagini salvate n
de pe ecranul microcal-
DflI
j
D1
5
't
D.:! A (1;
1>..!. A 11 )---------t
*1"
D<+ A.12 )-------41-....
D5 A
D'C A,d
D7 .A,::, >-..... -f---I--+--4
SLOT-=S
74125
11

culatorului, din programe
instructiv-educative, jocuri, sau cele
create" de" utilizatori prin programe
proprii.
Circuitul de adaptare ntre calcu-
latorul HC85 este
prezentat n figura 2, iar cablajul
implantarea pieselor n figura 3.
Conexiunea cu placa calculato-
rului HC85 se face la de ma-
a acestuia (conectorul de
extensie), iar la la im-
cu ajutorul unui cablu plat
cu o. standard pentru cone-
xiune . tipului de
, folosit.
7495
--@DAT"'!'
1-1:-
--@D"'TA't
9
DA..TA.'5

7495
---<D"O'" T . 7
17 n,c..TAI)
6
;;.
"1/
1
12
KD A,18 1.3 11
it b r
5 10
A. it B2o+ 9 p.-8-.-_-. ....J
\tiR A.19 )----'
GND
GNDEi6
GND B7
:;ND B1lt
HC 65
FILTRU RTTY PENTRU HC85 -
MSK
it" 1
....FSK
1 OUT
ci - 741 minidip
1N4001
'IN "'t001
TEHNIUM 8/1988
PROGRAM PRINCIPAL
10;. CLEAJ=;: 30000: LET x =2:3760
20 OEF FN w!)::I=PEEK x+256fPEEK
Ix fi)
25 RANDOMIZE USR FN WI)::+161
30 LET load=FN w(xl
40 LET norm=FN wlx+21
50 LET brsh=FN wlx+41
60 LET rvrs=FN wlx+61
7121 LET tine=FN 1,\1 (x+81
81 LET view=FN w()::+10)
90 LET inv=FN w(x+12)
10121 LET attr=FN wlx+141
110 LET ssave=rvrs-5
120 LET copyl=FN w(x+18)
13121 LET copy2=FN wl)::+20)
140 POKE 23606,PEEK
150 POKE 23607,PEEK Ix+231-1
160 LET t=l: LET S(=0: BOROER 0
200 BORDER 0:INK 2: PAPEP 0: C
LS
210 ORRW 255,0: DRRW 1,175: DRA
W -255,0: DRAW 0,-175: PLOT 4,4:
DRAW 247,0: DRAW 0,167: DRRW -2
47,0: ORAW 0,-167
220 PRINT AT 2,2; INK 7; "19 1'3;37
"; AT 2,23; "PCso f t ..
230 PRINT AT 1,9; INK 0; PRPER
5; .. " j RT 2, '3;" ::, C R EE
N COPY "; RT 3 .. 9;"
240 PRINT IN/<, 6,' AT 7,2;" 1 LOAD"
; AT 9 .. 2; "2 AT 11,2; "3 STOf;:
E";AT 1:3,2;"4 TEST";RT 15,2;"5 I
NlJERT"
250 PRINT INK 6;RT 7,16;"6 EDIT
";RT 9,.16;"7 I)IEW";RT 11,16;"8 T
. YPE"; AT 13! 16; "9 5CRLE"; AT 15 .. 16
;"0 COPY"
: 'it 260 PRINT INK 4; AT 17,3; "u::.e CD
\ C9335 matrix printer";AT 19,3; "e
aU PC,Soft for IF detail,S"
270 PLaT 16,12: DRRW 223,121: ORA
U 0,32: DRAU -223,121: DRAU 121,-32
28121 IF 'se THEN LET s$=" 1/2 u
29121 IF NOT se THEN LET s $=" 111
32121 IF t =1 THEN LET t$="NORMRL"
33121 IF t =2 THEN LET t$="BRUSH "
34121 IF t=3 THEN LET t$="REVERS"
35121 IF t=4 THEN LET t$=" LINE"
36121 LET l=ll: LET x$=t$: GO SUB
5121121121: LET l=13: LET x$=s$: GO S
UB 51210121 '
4121121 PRINT AT 5,2; PAPER ei INK
2; " ___
LET i $=INKEY$
4.1121 IF i$="l" /HEN GO TO 510
42121 IF i$="2" THEN 80 TO 52121
43121 IF i $="3" THEN GO TO 620
44121 IF i$="4" THEN 80 TO 700
45121 IF i$="5" THEN GO TO 760
46121 IF i $="6" THEN GO, TO 870
47121 IF i $=::.7" THEN GO TO 110121
480 IF i$="S" THEN GO TO 850
49121 IF i$="9" THEN GO TO 840
500 IF i$="0" THEN GO TO 820
(URMARE DIN NR. TRECUT)
780
505 GO TO 400
510 PRINT RT 5,12; INK 3; FLRSH
1; "LOR(:,ING": RANDOMIZE USR toad
: GO TO 400
520 BEEP .2,30: PRINT RT 5,6; I
NI<, 3;"fil.e name"; FLASH 1;":": I
F INKE'{ $ < ::. "" THEN 130 TO 520
525 LET f$="": PRINT AT 5 .. 1e,;"_
530 LET i$=INKEY$
54.0 IF i$= .... THEN GO TO 530
'34.'5 BEEP .1,-113
560 IF CODE i$=13 THEN GO TO 60
e
570 IF CODE i$=12 THEN GO TO 52
575 IF CODE i$<32 OR CODE 1$>12
7 THEN GO TO 530
580 LET f $ = f $+ i $: PP INT AT 5,16
IN/<. 3; f!li
590 IF LEN f$<10 THEN GO,TO 530
600 SAUE f$ CaDE 40000,6144: GO
TO 400
620 INK 4: CL::' : IF t=l THEN RR
NDOMIZE U::'R norm
63121 IF t=2 THEN RANDOMIZE U::'R b
r,Sh
64121 IF t=3 THEN RANDOMIZE USR
v rs
65121 IF t=4 THEN RANDOMIZE USR
ine
652 RANDOMIZE U::'R view: RRNDOMI
ZE USR ati r
65'5 IF INKEY$= .... THEN 80 TO 655
66121 GO SUB 5200: GO TO 80121
780 GO SUB 5180
71121 INK 0: PRPER 5: CLS : FOR
=1 TO 11
720 PR INT " ................................. .....
. -.-.-.-....... ; , ..... '" ........................ .."..
-'-.-'-'-'-'-''''';: NEXT l
73121 IF se THEN LET l=USR copy2
748 IF NOT H THEN RANDOMIZE US
R copy 1
750 GOTO 280
760 80 SUEi 5280
780 PAU5E 50: RANDOMIZE USR inv
790 RANDOMIZE USR
';38121 IF IN/<,E'r' $ ="" THEN GO TO 880
81121 GO TO 280
82121 GO SUB 5100: GO SUB 5200: G
O TO 730
;340 LET se =NOT ,S e: 80 TO 28121
;:;50 LET t =t +1: IF t =5 THEN LET
t=l
86121 GO Ta 280
87121 GO SUB 5208
880 LET X=16: LET y=12
89121 IF y>21 THEN GO TO 910
900 PRINTAT y,Xj INK 4; PAPER
7; OVER 1;" "i: 80 TO 928
910 PRINT #8;AT y-22,x; INK 4;
PAPER 7; OIJER 1;" "; ,
':i20 LET i $ = INKEY $ : LET i =121: LET
'dx=8: LET dy=8: LET e=e: IF i $=
.... THEN 80TO 112128
925 BEEP .85,28
930 IF i $="5" THEN LET dX=-l
940 IF i $="T' THEN uh dy=-l
790 NEXT 1 , STAR'E'" IF
800 PRINT:INPUT-Doriti si listarea cuvintelor cheIe ;LI '
LEFl_(LISTA:o:.l)=ND
N
THEN LPRINT TA8(20);"LISTA CUVINTELOR CHEIE FO
LOSITE-
810 FOR Q=1 TO L
820 IF A.(Q)(>A.(Q-1) THEN PRINT A-(Q)"
830 IF LEFl-(LISTARE-,l)="D" THEN LPRINT A-(Q)
840 NEXT Q
850 RETURN
860 INPUT tl,B-(l):IF Bx(1)="0" THEN RETURN
870 INPUT tl.BX(2).8X(3),Bx(4).B-(5).AUTORI-,TITLU:o:.SURSA:O:.AN-.NR_.PG:O:
880 RE TURN
890 OPEN NO".ll.TEMA:O:
950 IF i$="8" THEN LET dx=l
960 IF i $="e," THEN LET dy=l
':i70 IF i $="0" THEN LET i =1
980 IF i$=CHR$ 13 THEN LET e=l
1000 IF x+dx::.31 OR x+dx<0 THEN L
ET dx=0
1010 IF y+dy>23 OR y+dy<0 THEN L
ET dy=0
1020 IF THEN 130 TO 1040
1030 PRINT RT y,x; INK 0; PAPER
5,; D!)EJ=;: 1;" ";: I}O TO 1050
1040 PRINT #0;AT y-22,x; INK 0;
PHPER 5; OUEJ=;: 1;" ",:
10'30 LET X =>; +d)::: LET y =y +dy
1052 IF NOT e THEN 130 TO 1060
1055 LET l=USR ssave: GO TO 200
1060 IF NOT i THEN 130 TO 890
1070 IF y>21 THEN GO TO 10ge
108e PRINT AT y,x; INUERSE 1; OU
ER 1;" ";: GO TO 890
l090, PRINT "0;RT y-22,x; INUERSE
1,; [tUER 1;" ";: 130 TO 890
1100 GO 5UB 5200: GO TO 8e0
5000 FOR n=0 TO 7
5010 BEEP .01, 2*n: PRINT AT t" 24
; INK n; PAPER 7-n;)::$: NEXT n
5020 PRINT AT 1. .. 24; INK 0; PRPER
4. ,: >:: $: RETUJ=;:N
51eo PRINT AT 5,.2; INK 4;" ready
printf;r JPI-ess "; INlo(, 5; FUi::,H '1
;" ENTEJ=;: ..
5110 IF INKEY$<>CHR$ 13 THEN GO
TO 5110
S RETURN
5200 INK o: PRPER 5: BORDER 5: C
L5 : SORDER 0: RANDOMIZE USR vie
l\I' ;::;:ETUJ=;:N
9900 FOR l=1 TO 14: PAUSE 1: BOR
DER l/2: BEEP .002,2fl: NEXT l:
GO TO 200
o RE!"1
SUBPROGRAM
0010 OR8 5CDI2IH
002121
8030 ::'SRIJE EQU
0040 BUFFR EI:;rU
005121 BOOT DEFS
0060 DEF(.)
807121 DEF(,I
12108121 DEF1,.)
0098 DEFi.J
0180 C)EFl-J
011121 C)EFl.)
0120 DEFI..)
0130 DEFl,.J
0140 DEFI..J
0150 DEF\.,l
016121 DEFI..J
/ 017121 DEFl,1
8188
8190 LOAI) LI)
0280 DI
SCAMP.COPY
40000
4700121
o
LOAC'
NOFm
Bf;:U::'H
RElJRS
LINE
\)IE!.J
INIJRT
ATTRB
BREAK
CCIP'y'1
COP'(2
C:HARS
IX; E;L1FFR-l
121210
022121
02::=;0
C:ALL LC:RDI
XOR A
OUT (254) .tA
1010 IF THEN 980
1020 INPUT"AUTORII
1030 ";TITLU-
1040 INPUT"SURSA ";SURSA-
1050 INPUT"ANUL N;AN_
121240
0250
0260
0270
028121
LD
LD
EI
RET
029121 LOADl LD
030121 OUT
121310 IN
0320 RRA
0330 RND
0340 OR
0350 LD
0360 CP
0370 LOBRK RET
038121 LDSTA CALL
0:390 JR
0400 LD
0410 LD!.)T DJNZ
0420 DEC
0430 LD
04'40 OR
0450 JR
0460 CALL
0470 JR
0480 LDLED LD
0490 CRLL
0500 ..IR
0510 LD
052121
0530
054121
0550
LDSYN
0570
0580
0590
0600 -
0610
062121
l2Ie,30
0e040
12165121
06&10
067121
8688
8690 LDLOP
0700
8718 LD2
0720 U)t1RK
8730 LD8B
0740
875121
0760
0770
878121
079121
121800
0;:;1121
CP
JR
INC
JR
LD
CALL
JR
LD
CP
,..IR
CALL
RET
LD
XOR
LD
LD
JR
LD
INC
LD
LD
CRLL
RET
LD
CP
RL
LD
JR
JR
0;:;28
0830
084121
NORN LD
!"10VEl LD
0850
086121
0878
LD
LDIf;:
RET
(IX+0FFHl,A
(IX+0) ,A
A,0FH
(254-) ,A
A, (254)
20H
2
C/A
FI
NZ
5E7H
NC,LDBRK
HL,600
LD!.)T
HL
A,H
L
NZ,LD!.IT
'5E3H
NC,LDBRK
B,9CH
5E3H
NC,LDBRr,
A,.0C6H
B
NC,LD::'TR
H
NZ,LDLED
B,0C9H
5E7H
NC,LDBRK
A,B
0D4.H
NC,LD;:rm
5E7H
NC
A"C
3
C,A
B,0B0H
LN1RK
(!X+0J ,L
IX
B,0B1H
L,1
5E3H
NC
R,0CBH
B
L
BJ060H
NC,CD;3B
LDLOP
HL,BUFFR
DE,::'::RVE
BG,6912
088121 BRUSH LD IX,BUFFR
0;:;90 FCHA1) LD L, (IX +121)
0900 LC) H,(IX+1)
091121 LD ;,H
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
1060 INPUT"VOLUMUL SAU NRo H;NR_
1070 INPUTNpAGINA DE INCEPUT - PAGINA DE SFIRSIT -;PAG-
PF:INT:fI:1.B:o:(1);",N;B:0:(2);- -oB:0:(3)0- "0:8'0'(4)_- "0:8'0'(5)0-
; AUTOloU;o:; " "TI TLU:o:; " ... ' ; SURSA:o:; , ; AN:o: ; :,. ,:: ; ; ; ;'0:; .' .,
1(W0 F'RINT:GOTO 900
1100 OPEN
N
I".t1.TEMA:o:
1..1.10 OPEN\'O" .:1:2,. "COPIE'"
1120 LINE INPUT tl.A_
1130IF,A_=H0- 1160
11.40 PRINT t2,A:r,
1150 GOlO 1120
1160 CLOSE ti
1.170 I\ILI. TEMA:":
1180 fNPUTNlntroduceti prIMul cuvint cheie (Daca ati terMinat.
0(CR ',8-(1):IF 8_(1)="0" 137t .
11.90 INPUT"Introduceti al cuvint ..dleie -;11:0:(2)'
1200 INPUT"Introduceti al treilea cuvint cheie -;8-(3)
1210 INPUT"Introduceti al patrulea cuvint cheie ";B:O:(4)
1220 INPUT"Introduceti al cincilea cuvint cheie -;:8:0:(5)
1230 PRINT:INPUT"Au fost gresite ";GRESELIX
1240 IF LEFT.(GRESELIX,l)()ND
H
THEN 1290
1250 INPUT"AI citelea cuvint N;NR
900 CUVINT CHEIE (Daca ati terMinat
910 IF 8.(1)="0" THEN 11,B-Cl):CLOSE:GOTO 170
1260 INPUT"Tastati-l din nou ";BX(CUVCH)
1270 INPUTHAltp cuvinte eronate ";ERO-
0(CR N;Bx(1) IF THEN 1250
920 INPUr"AL DOILEA CUVINT CHEIE N;8:O:(2)
930 INPUTNAL TREILEA CUVINT CHEIE ";8_(3)
940 PATRULEA CUVINT CHEIE N;B_(4)
950 IMPUrNAL CINCILEA ,CUVINT CHEIE N,8_(S)
960 FOST TASTARI GRESIlE N;GRES:O:
970 IF LEFT.(GREsx,l)()ND" THEN 1020
980 CITELEA CUVINT CHEIE ",CUVCH
990 DIN NOU 'pB-(CUVCH)
1000 INPUTHALTA TASTARE ERONATA ";ERO-
TEHNIUM 8/1988
1290 INPUT"Introduceti nUMele autorilor N;AUTORIx
1300 INPUT"Introduceti titlul N;TITLU_
1310 INPUTNIntroduceti sursa ";SURSAx
1320 INPUT"Introduceti anul ";AN-
1330 nr sau VOlUMUl N;NR_
1340 INPUTNlntroduceti pagina de inceput - pagina de sfirsit ";PGx
1350 PRINT
, .:TITLl.J.e..; ;SURSi,:C:; r
GOTO 11Ge
'1370 PF:INT :J!:2.ED':(1):CLOSE
II
Or. ing. NICOLAE MARINESCU
1-------- ------------1
I IA
I
I
I
I
I
I
I
ci

D1
D6 C2
a
5
DiSPoZitivUl de aprindere elec-
descris n cele ce
o foarte a
contactelor de ruptor, prelungindu-Ie
practic nelimitat durata de
nare. dispozitivul este alimen-
tat la tensiune performan-
dinamice ale acestuia conduc
la producerea unei scntei foarte
puternice, chiar atunci cnd tensiu-
nea de alimentare scade la 1,5-2 V.
Astfel, la deschiderea contactului I
de ruptor R. (fig. 1), tranzistoarele
T1 T2 se aproape in-
stantaneu, viteza de a cu-
rentului din primarul P al bobinei de
81 fiind n
principal de valoarea
C2. Se tensiunea de autoin-
p
81
Up
K
BWIE SAU
i DISTRIBUITOR
ei att
(1 )
tensiunea
mult
a tensiunilor de
este
... i ... +r, .. , T2, a
secundar s-ar alt-
fel tensiuni de mari, inu-

ale dintre
acest punct de vedere
schema 1 o par-
ticularitate. nu se face cu
plasarea unor diode Zener ntre co-
lector si ci calea de reac-
ntre baza tranzis-
torului driver de putere, T2.
Prin aceasta se utilizarea
diode Zener de ridi-
obtenabile.
astfel din seria PL, de
Singura este ca
suma tensiuniior lor de
U
D3
+ U
D4

cu tensiunea ce dorim o
n primarul bobine; n vederea
nerii unei scntei de calitate. Expe-
a o tensiu ne de
circa 250 Veste n acest
scop, valoarea poate fi
experimental la circa 400-500 V.
diodelor 03, 04
este la ten-
siunii de colector peste valoarea
U
BE2
+ U
D3
+ U
D4
= U
D3
+ U
D
4> dio-
deie se deschid invers, injectnd un
curent n care deschide tran-
zistorul T2, stopnd astfel
tensiunii de colector. a
diode n serie s-a considerat a
fi din trei motive. n primul rnd
se poate mai prin com-
binare, tensiunea do-
n al doilea rnd, deschiderea
a diodelor la comanda n sa-
a tranzistorului T2 este sufi-
cient de pentru a nu limita
nedorit saturarea prin devierea unei
din curentul de n al trei-
lea rnd, se astfel ca-
pacitatea dintre co-
lector, care are un efect integrator,
lungind fronturile puterea
de tranzistorul T2 la trece-
rea sa prin starea
Oiodele 01, 02, 05 06 prote-
n mod suplimentar la
tranzistoa-
relor T1 T2 contra efectelor nega-
tive ale n care
a autovehiculelor
este foarte
Figura 2 cteva detalii
constructiv-e ale dispozitivului. Ca-jf'\
blajul imprimat 1 nu este
dect de destinate
lor de prindere (contacte de colec-
tor), precum de trecere a -termina-
lelor de emitor ale tranzisto-
rului T2 de de montaj pen-
tru 5.
Cu tranzistorului T2
deci, toate celelalte piese se mon-
prin lipire direct pe
n insule ale cablajului.
Montajul mai cuprinde rama 2 ca-
pacul 3, care se pot executa din alu-
miniu, textolit
cu
lului se fac cu papuci auto reali-
din de conform de-
senului din figura 3. Radiatorul 6
(fig. se din aluminiu,
de eloxat Pe el se
prin in-
unei 7 din
de fixare a tranzistorului
terminalele de emitor
de radiator cu rondele
de teflon sau alt material izo!ant.

tajelor de
apa de
acest
asamblarea tranzistorului
cu radiatorul 6
1 cu toate
ele, introducnd
sau cel lac
ntre radiator si circuitul im-
primat. Se apoi n mai
multe straturi
(CONTINUARE N PAG. 21)
1
TEHNaUM 8/1988
CON CUR.SUL j,

Seria a doua de
Intrebareanr. 2A
Pietonul din imaginea
corect artera ce.
Intrebarea nr. 2B
Cum vor proceda bicic/istul de pe
autocamionul' din desenul pentru a
evita un eventual accident?
Intrebarea nr. 2e ,
de ce nu estf! trecerea, cu
autovehiculul de' pe o pe alta n apro-
pierea Ce trebuie respectat
cum trebuie procedat legal preventiv?
TEHNIUM 8/1988
EXEMPLE DE
,ACCIDENTE
15
CU
ELECTRONIC
Pentru amatorii de
montaje electronice,
sau alte care bo-
bine, o de bobi-
nat de realizat cu componente
la ndemna oricui. Componenta
o constituie de
MG-M5, care se din
n caz ea nu se deja
n posesia amatorului. ,0 com-
este un calculator electro-
nic de buzunar, pe display-ul
se va de spire. Tra-
ductorul pentru este o
de tip
cu un fototranzistor. Mai snt nece-
sare elementele de prindere, care
se din cu scule sim-
ple, la ndemna oricui. Personal am
folosit pentru chiar
de MG-M5. c
Pentru realizarea, se ve-
nti minicalculatorul
pe care avem la con-
stant al doilea termen la
de adunare Folosim
pentru verificare
6
EUGEN
rea -1 =; +1 = n conti-
nuare, repetat tasta ,,= " ,
vedem pe calculatoru-
lui se produce o n sens
rezultatul este po-
zitiv, descrise
n continuare, n de ti-
pul forma calculatorului, scoa-
tem n paralel pe tasta ,,=" o la
care vom putea cupla traductorul.
Traductorul este de tip fotoelectric,
mai precis un fototranzistor montat
ntr-o de buzunar tip "Lu-
cum se vede n figura 1.
Pentru montarea fototranzistoru-
lui (orice tip) se o n
peretele trontal al lanterne;, iar ter-
minalele vor fi trecute prin
n peretele
duse la o ca n vede-
rea A. ntre traductor
calculator o cu un cablu
(de sau alt
tip), care ia un va avea o
ca n figura 2, iar la o
sau de alt tip, n
de posibifitatea de realizare a prizei
10
de la calculator. se
din de material
plastic gros de 3 mm, care vor fi
cu un burghiu
o 1,5 mm la de 6 mm ntre
care vor fi desprinse
prelucrate Cnd canalele
nute vor comunica cu gaura pentru
introducerea cablu lui.
se fac din de
cupru 0 1,5 mm. La n-
A
1
doit al se face cte o
pentru lipirea firului de la
cablu. Asamblarea se face prin li-
pire cu stirocol sau de li-
pit plastic.
Prinderea lanternei pe de
se face cu ajutorul unei
cleme din de 1 mm
grosime, cum se vede n figura
3. Clema se pe prin
demontarea indicat n fi-
nlocuirea lui cu un alt
M4 x 20. 3 din figura 3 este
care are rolul de a reflecta
lumina de la becul lanternei pe foto-
tranzistor se din
de aluminiu conform indi'"
din figura 4. Prinderea aces-
tei se face cu ajutorul piu-
M8 (reper 2) ce va fi
pe axul cum se vede n
figura 3. Prin introducerea acestei
se reduce plaja de strngere
a mandrinei la diametre mici, dar
pentru bobinat aceasta nu deranj\\
pentru axul de prindere tiI,
ca[caselor va fi de cel 0 4 mm.
In vederea prinder;; carcasei pe
care dorim n figura 5
este sugerat un dispozitiv cu carac-
ter universal care dintr-un
ax filetat piese n de
fluture ce vor fi introduse n
vor fi strnse cu ajutorul unei

carcasei se face
foarte simplu cu ajutorul acestui
dispozitiv.
Pentru fixarea pe masa de lucrru
ansamblu se va folosi
figura 6, care se poate
face din de 3 sau 4 mm
sime. Cu M4 x 10,
cu 1, se masina n
cu cu '
de marginea
Pentru cei care vor

cotele
de De
componente

specifice,
demontabil .
TEHNiUM 8/1988
f.f
Montajul descris un
amplificator de TV pentru
benzile IV-Vale domeniului U.I.F.
Executat corect, acesta un
de 16 dB. Poate fi folosit att
pentru receptoarele alb-negru, cit
pentru cele color.
Din se fiderul de
coborre al antenei pro-
bleme lor nalte. Pentru a
compensa aceste piederi se inter-
pune amplificatorul ntre
cablul cobortor. De este
faptul sensibilitatea n te-
levizor la o valoare in-
de R.A.A., deci vom avea
nevoie de un raport semnal/zgo-
mot ct mai bun, furnizat de insta-
de
DESCRIERE
Montajul tranzis-
toare npn de de ti-
TEHNIUM 8/1988
pul BFY90, BFX89 sau echivalente.
Polarizarea tranzistoarelor T 1, T 2 se
prin intermediul rezis-
R
7
, Rs. Rs. R4r R3r R
2
res-
pectiv R12' R14' Ri1' Rar Rer R10- Dio-
deie O" O
2
un circuit de
limitare a amplitudinii semnalului
de intrare lui T
1
la
de tensiuni induse accidental de
fulgere etc.).
Condensatoarele C
2r
C
7
, C
1
, rea-
cuplajul ntre etajele de la
intrare Trimerul C
1
bo-
bi.na L
1

Condensatoarele Ca, C
4r
C
9
C,o
emitoarele tranzistoa-
relor. Bobinele La, L
4
, L
5
sint
Grupul L'-C
1
un circuit
de acord pe intrare, iar grupul
C'4-R'5 adaptarea impe-
de la valoarea de 75 O.
La. L
7
sint bobine de (se
n ca piese de schimb la se-
lectoarele TV).
'7
r ""\
$
\:l
$
C\j
r---'J'
------
I 1 1
I
CI
'1)
i
t'()

!
M6
I
El II II I I I I 11111

DE MONTAJ
20
U.I.F.
1
2
3
Piesele se vor monta pe o
de circuit impri-
mat cu dimensiunile de 95/55 mm.
Condensatoarele, bobinele rezis-
toarele vor trebui fie ct mai mici,
iar componentelor cit
mai scurte. In aceste se va
acorda o /a lipirea
componentelor, avnd n-
ct mai piesele.
TIBERIU DRANGA,
Acordarea circuitelor se va face prin
modificarea aceasta
realizndu-se prin ntinderea sau com-
primarea oobinelor.
Amplificatorul va, trebui nchis
ntr-o cutie de pentru a fi ferit
de Carcasa se
din de 0,2 mm. La termi-
narea montajului se va lipi capacul.
Capacul va avea un orificiu pentru
reglarea trimerului. Marginile ca-
blajului se vor lipi de carcasa meta-

Alimeltarea montajului se va
face cu o
LISTA DE MATERIALE:
R
l
= .10 kO; R
2
Rs =
330 O; Ra, R4' R9' Rl0 8,2 O; Rs.
R" = 820 O; Ra, R14 = 3,3 kO; R
7
::: 1
kO; R
12
= 680 O; R
la
= 100 O; R
1S
=
750.
Condensatoare: el = 60 pF (tri-
mer); C
2
, C
7
= 47 pF; Ca. C
4
C
9
C
10
= 100 pF; C
5
Ca. C
1
.
1
C
14
= 470 pF;
Ca. C
12
10 nF; C
1a
= 10 .uF/25 V
(tantal).
Tranzistoare: T
1
T
2
= BFY90'
BFX89. . '
Diode: D
1
O
2
= 1N4151.
Bobine: L1 = 10 spire; L2' La. L
4
::::
5 spire; Ls = 2 spire; La. L
7
= 100 .uH.
. Rezistoarele vor fi 0,25 W.
Iar condensatoarele ceramice. cu
lui C
la
. Bobinele vor fi din
CuEm 0 0,5 mm, bobinate. pe un
dorn 0 4 mm. Bobinele La, L
7
pot fi
procurate din
17
18
Radioreceptorul "GLORIA 3" nu
este din cu posibi-
litate de reglaj fin al acordului. Se
poate monta foarte un tri-
mer de acord fin de la radiorecepto-
rul .,MONDIAL" Trimerul l
vom monta n paralel pe
condensatorului variabil de acord
oscilatorului local
al radioreceptorului (n paralel cu
C228 din schema
Determinarea a
respective a condEmsatorului varia-,
bil se poate face astfel:
- se scoate carcasa radiorecep-
torului;
- se pune n aparatul,
acordat pe un post MA;
- se ating succesiv cu degetul
cele trei cose de contact ale con-
densatorului variabil de acord.
Rezultatele vor fi
Cos a a - la atingerea cu degetul
nu se nimic;
este la
Cosa b - la atingerea cu degetul
apare o modificare a nivelului de
aceasta este cosa la
condensatorului variabil
n circuitul de intrare.
Casa c .:.- la atingerea cu degetul
apare o de
7
....... --... .... 9 555
18
10nF -';-
100nF
I
"+
aceasta este cosa la
nea condensatorului variabil
n oscilatorul local al radiorecepto-
rului.
Trimerul de acord fin se conec-
ntre cosele a cale conden-
satorului variabil. Firele de cone-
xiune , ale trimerului vor fi cit se
poate de scurte, iar de ecra-
nare se va lega la masa radiorecep-
torului.
Montarea trimerului de acord fin
se face pe partea a car-
casei radioreceptorului, an-
tena iar butonul se
scoate prin
+'l2V
C fmirdkHz' fmaxlkHz} rJ:..=fmax/fmin
720pF 23 512
1000pF 16,5 381,58
4,7nF 4
1
42
104,54
14,7nF 1
1
5
47/nF 0,75
114)7 nF 0,3
1014/nF 0,036
TA'
,
VASILE
cu tensiu ne
o
alimentare, se n
depinde de
a diodei
Zener d& valorile componentelor
R2 R3. Astfel, Eo este
de
Eo = ( 1 + Uz
interne a
etajUlui de tensiunea Eo va
valoarea . .,
Curentul prin dioda Zener este:
I
- Eo - Uz _ R2
z ----- U
R1'" R1 . R3 z
se unei
tensiuni negative, se
dioda Zener se cir-
cuitul cu -15 V. Borna de alimen-
tare plus se va conecta la
Se vor folosi rezistoare de ca/i-
tate. Cu o Zener de 6,4 V Eo
= 9,547 V, s-au un coefi-
cient de de 1,9
ppm/oC; o stabilitate la
tensiunii de alimentare de 9,5
ppmN; o de de
cca 55 mn.
40
19
8
1
22,16
22)98
25,86
26',65
25
26,66
" 27,77
Dz
E
R3
TEHNIUM 8/1988
R GLA
(URMARE DIN PAG. 7)
M3x1O
+21..V
2L.V
'DATELE BOSINElOR
L1' L
2
- bobine MF
tate pentru
L3' L
4
- (cea 1/2 din
spire L
2
L
4
CuEm 0,1, bobinate peste
pectiv L
3
; cu ecranare;
L
5
, Le - 11 spire; 2
0,4 pe suport MF
L
7
- 14 spire
port MF "Sport" cu miez;
La - similar cu
Lg, LlO - 40
TEHNIUM 8/1988
fixare (CI
20
-.
PLACA
TVRT
cele
R 2

160 meu L
spire Cu PVC 0,3; MF "Sport" cu
mie:?:;
L11 L12 - 40 spire CuEm 0,15: 4
spire Cu PVC 0,3, MF "Sport" cu
miez;
T1. 2 - "tor" de la simetrizoare,
TV;
T
2
- 8 bobi-
nate peste T 1;
T3, 4 - 3 x 15 spire bobinate si-
multan pe tor 0 29 x 10, CuEm 0,4
mm (v, A412);
T13, 14 - 50 spire CuEm 0,4
0 15 mm; 10 spire Cu
0,3;
SRF - RF --
tare motoare"
05 x 10, cte 10
tub}.
TCVR
28MHz
acord
350pF
100 25mA
lOm:: 150mA
D
-
TX
Ing. VALERIU eloAsA
Releul de timp prezentat n conti-
nuare este destinat n labo-
ratoarele foto pentru comanda
aprinderii din aparatele de

Tiristorul Th care
aprinderea L este introdus n
diagonala unei de diode.
nece-
sitatea unui releu electromagnetic
de putere permite aprinderea
pe durata ambelor semialter-
ale tensiunii de Cu ti-
05
iN 4007
K4

I
2A-
I
rv220V I
I

C1
ristoare de tip T3N4 (3A/400 V) se POt
comanda pu-teri la cca 400 W.
La conectarea tiristo-
rul este blocat lampa L este
Tensiunea de
dioda OS se prin
R1 la circuitul electronic de co-
Valoarea acestei tensiuni
este la cca 12 V cu dioda
Zener 06. Tntrucit tasta "START"
(K') nu este tranzistorul
T1 este blocat.
Condensatorul de temporizare
(CS sau C6) se prin RS
tranzistorul T2.
R1
22nF
PL12Z
06
C3
100
1
R2
1nF
GHEORGHE BALA
Un fundal luminos este folositor
in cnd fotografiem diverse
obiecte transparente ori semitrans-
parente sau atunci cnd trebuie
umbrele pe
care obiectele le pe
fundal. De exemplu, constructorul
electronist care nre-
gistreze pe se n-
cu astfel de cazuri atunci
cnd trebuie traseele
circuitelor imprimate de pe o
de sticlotextolit sau la fotografierea
subansamblurilor din care ies
tiA fire ale um-
tO
bre inutil imaginea.
Una din simple care asi-
iluminarea din spate
a obiectelor fotografiate este utili-
zarea unui panou alb opal ca suport
fundal. In figura 1 este
dispunerea surselor de
de obiect aparatul fotografic. Una
(sau mai multe) surse ilumi-
narea n timp ce alta (sau
altele) din spate panou!.
Prin varierea la care
snt situate sursele de obiect
sau prin modificarea puterii lor se
raportul frontale
de iluminarea fundalului. Prin
aceasta se diverse grade de
R4
Saturarea acestui tranzistor deter-
blocarea lui T3. precum a ti-
ristorului Th.
La tastei "START",
prin R4 07 se in baza tran-
zistorului T1 un impuls pozitiv
scurt, impuls ce deschide tranzisto-
rul. Condensatorul de temporizare
este conectat cu
la Dioda 08 tranzistorul T2
se iar tensiunea
ce apare in colectorul acestuia sa-
tranzistorul T3 prin R8
n continuare deschis tran-
zistorul T1.
Curentul de emitor al tranzistoru-
lui T3 deschide tiristorul co-
aprinderea
In de ten-
siunii de conduc diodele 01,
04 sau 02;03.
Condensatorul de temporizare
(CS sau C6) incepe se descarce
prin R6, R7 tranzistorul T1. Valoa-
rea R6
durata butonul de
al acestuia se
direct n secunde. Cu valorile din
se obtin cu-
K3
01 02
03 Dt.
1N4007 lN 4007
C4
R8
1nF 100kn
II
prinse ntre 1 10 secunde,' respec-
tiv 10 100 secunde. Alegerea ce-
lor (.,x1" sau "x 1 0
01
) se
face cu comutatorul K2.
Etalonarea se face cu ajutorul
unui cronometru pe "x10".
Etalonarea pe subgama 1-10 se-
J
cunde direct intrucit valorile '
condensatoarelor CS C6 se
n raport de 10:1.
Cnd tensiunea p,e anodul diode;
08 devine cu cca 1,3 V, dioda
tranzistorul T2 se deschid, blo-
cnd pe T3 tiristorul Th.
Lampa se poate aprinde
temporizare, prin intre-
K3.
Montajul se se experi-
cu pentru a evita
electrocutarea.
Montajul electronic, realizat pe o
de cablaj imprimat, va fi izo-
lat de carcasa aparatului.
Lampa se printr-o
pe peretele din
spate al aparatului.
Se
carcasei din materiale plastice izo-
lante. '
L
TEHNIUM 8/1988
)'
atenuare a umbrelor sau diferite
color ale fundalului, pe
sursa se un filtru
colorat.
n calitate de surse luminoase se
pot folosi reflectoare c!J becuri sau
blitz-uri sincronizate. In cel de-al
doilea caz lumina are temperatura
de culoare de cea natu-
dar echilibrarea
nu mai poate fi
C:irect, ci doar n urma probelor.
Un asemenea "panou luminos"
poate fi realizat cu mijloace de ama-
tor, dintr-o foaie de ,material plastic
alb opal, de tipul celui folosit la con-
abajururilor pentru tu-
burile fluorescente.
Dimensiunile panoului snt n
de practice ale
constructorului. Folia de plastic se
ndoaie ca n la un unghi de
circa 120
0
, ce n prealabil a
fost prin -
TEHNIUM 8/1988
de-a lungul liniei de ndoire - qu
ajutorul unui de aer cald. In
lipsa acestuia se poate folosi un ar-
cu dar cere
pentru
a nu topi sau aprinde materialul.
Folia de plastic se apoi
prin nituire sau lipirepe o me-
astfel nct ansamblul
aspectul din figu'ra 2. Dispozitivul
poate fi acum intre
mese de astfel nct
existe posibilitatea
sale de jos. Obiectul ce trebuie fo-
tografiat se pe
a fOliei, iar fotogra-
fierea se face din lateral-sus, sub un
un.ghi convenabil.
In timpul cu reflectoare
puternice, acestea nu vor fi aprinse
dect strictul necesar, deoarece
materialul plastic se poate deforma
prin
__ 'WC_," ___ __ ''''\I!I __ *,,\.\\Ww\wm%\",\\mlWi\1i"",'w""
1DIN PAG. 14) ..
fi:
,%,
de ct mai departe de
\1 motorului, ferit de
Pentru autoturismele TRA-
BANT se astfel de
dispozitive . identice, ntruct moto-
rul respectiv de fapt
"motoare" separate, sincronizate.
in toate cazurile se
condensatoarele de la ruptoare,
I proprii numai aprinderii clasice.
I componentelor neno-
1
:. minalizate in text, pentru alimentare
lIa 6 V,este C1 = 10 nF;
I C2 = o,
1
V; R1 = 47 0/9 W.
I
-E


H2 = 430 O; R3 = 75 0/1 W; R4 =
10 0/9 W; R5 = 100 O; D1 = D5 =
1N4001; D2 = PL 12Z; D6 = 1N4007;
T1 = BD136; T2 = BU526.
Pentru alimentare la 12 V se modi-
com-
ponente:
R1 =-1000/9 W; R3 = 180012 W;
R4 = 20 0/18 W; D2 = PL24Z.
Utilizarea aprinderii electronice
permite ma-
xime . de deschidere a contactelor
ruptorului (ruptoarelor, pentru TRA
BANn de la circa 0,4 mm la 0,2 mm,
ceea ce pozitiv aprinde-
rea prin unghiului camei
prin aceasta a puterii .scnteii la tu-
ridicate.
775 ,.
J,()
+
4g1Juri
0_-
.
1---'(/1-
- f
t'-...

o
... ----
_.-
_.

'""
. t
'--
-r-

o....-'_j I 1'-
-$-
I ' i
4- I i
15,5 = J
f '\ I
10

@
Il
!$
1 __
2,5
II
=-_. ~ _ .. :._. ~ _ ... :._. :l._1 .1 :511 nUl
TEHNIUM 8/1988
BAoESCU TUDOR - Alexandria
Diodele rapide snt mai recoman-
dabile a fi plantate n montaje de

GROSU NICOLAE -
co-
"Tehnium" arti-
colele ce Nu putem
trimite cititorilo'r copii artico-
lele deja publicate.
NICOLAEV ADRIAN -
o US de la recep-
torul ,;Neptun".
MORUZ IOAN -
tubul electronic din etajul
final linii. cu Radioclu-
bul Calea 349.
HiRDAU MARIAN' - Jud. Con-
stanta
Televizorul dv. avnd mai multe
defecte, trebuie la servi-
ciile unui specialist n domeniu.
TOADER MIHAI - Sibiu
nu-
mai litoralul.
ce numere lipsesc
din "Tehnium".
PAVEL MARIAN -
Lista de materiale este
n "Tehnium" nr. 7/1982, pag. 19.
PALAGHIAN AURELIAN ""!"

cu revista ,,Autoturism".
MURGULET DAN -
Vom publica cele solicitate.
PETROVAN GRIGORE - Jud. Satu
Mare
Din cauza puternicelor
atmosferice se produc
n propagarea undelor electromag-
FLOREA MIRCEA -
Radioreceptorul NEIVA-M este
echipat numai cu tranzistoare pnp
netice (se TV
\ de la mare
GAL ADRIAN -
Semnalul din canalul 7 TV este
amplificat cu valorile existente n
La fel toate canalele
24-32, deci nu trebuie modificate
bobinele. BFY90.
PREDA MARIUS -
o Vagi cu 7 ele-
mente pe canalul 11.
TNASE IOAN - Gheorghe
ghlu-Dej, jud. .
revistei "Teh-
nium" almanahul "Tehnium".
ANGHEL IULIAN -
Constanta 300 din formula cal-
lungimii de
valoarea vitezei luminii care este
cu 300 000 km/s. .
VALENTIN - jud. Satu
Mare
Numai n urma unor experi-
se poate constata cauza
anomaliilor din montaj.
CARAGHEORGHE RADIAN - jud.

Nimic din ce "U este
realizabil din cauza re-
liefului.
DUCA FLORENTIN - Caracal
Cursorul se cu-
la intrarea amplificatorului;
cu germaniu, unde T
1
T
2
T
a
pot fi 1n-
locuite cu EFT317 sau EFT304, iar
n locul lui T
4
T
s
T
a
T
7
se poate
monta EFT353 sau AC180.
Bobinele de pe bara de snt
T,rrS09E T3r11098
pe este adus semnal
de la preamplificator. n rest nu

PAGU VIOREL - Galati
Aparatul care a fi testat
se n serie cu UA miii am-
permetru etalon cu o
apoi totul se la o
baterie.
Se serie
ce instrumentul supus are
Se valoa-
rea curentului pe instrumentul eta-
lon, valoarea acestui curent repre-
zentind sensibilitatea instrumentu-
lui supus
SZEKEL Y RADU - jud. Cluj
Vom
schema .
DRAG,AN CONSTANTIN - Craiova
Ban da SH F se la emisiu nile
din 11 GHz.
canalul 6 TV. Abo-
namentele se fac la. oficiile P.T.T.R.
NICOLAE
Trebuie acordat ampliticatorul
intermediar sunet (6,5 MHz). (
I.M.
construite astfel: L
1
=:: 80 'spire, L
2
=::
La =:: 4 spire.
*In oscl18tor La =:: 5,5 + 3,5 spire,
Ls =:: 2x 10& ,spire, L10 =:: 5 + 3,5 spire,
L
11
=110 spire.