Sunteți pe pagina 1din 24

1

REVISTA DE O.C. AL U.T.C.


ANUL XVI - NR. 183
2/86
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
SUMAR
LUCRAREA DE
BACALAUREAT ................ pag. 2-3
Instrument muzical
N
.......... pag. 4-5
Capacimetru liniar
TAA320
CQ-VO ......................... pag. 6-7
Generator de frecvente
Oscilatorul Clapp
HI-FI .......................... pag. 8-9
Filtw dinamIC de
zgomot - DNF
simulate
LABORATOR ................... pag. 10-11
ale circuitului inte-
grat ROB3028
........... pag. 12-13
Microcalculatorul LlB 881
AUTO-MOTO .................. pag. 14-15
Autoturismele "OL.TCIT":
Service
Minivehicul. electrocinetic
CITITORII ........ pag. 16-17
"Spray" electric
Desfundarea
Rotring
Semnalizare
Tester
Stabilizator
.......... pag. 18-19
Igrasia n
'" , ..... " pag. 20-,,21
Emulsii fotosensibile cu
ruri de crom
Cum folosim aparatul
FED MICRON
Folosirea inelelor
REVISTA REVISTELOR ........ " pag. 22
Automat
Voltmetru
Capacimetru
Oscilator
PUBLICITATE .................. pag. 23
Radioreceptoare portabile
SERVICE ....................... pag. 24
Radiocasetotonul MAJA
MICROCALCULATORU
(CITiT' N PAG. 12)
2
este
transformate
", iar m este n u m r u l
TEHNIUM 2/1986
componentele au ur-
TEHNIUM 2/1986 3
CAPACIMETRU
LINIAR
Pagini realizata de fiz. A. MARCU LES CU
Instrumente cu o utilitate indis-
n laboratorul. constructo-
rilor amatori, capacimetrele snt to-
frecvent evitate de aces-
tia, fie din cauza sche-
melor, fie pentru motive mai mult
sau mai obiective privitoare la
montajelor, la exi-
recomandate de autori
pentru calitatea componentelor uti-
lizate etc.
propunem o
de capacimetru cu
care ca instru-
ment de un miliampermetru
c.c. cu a acului la
1 mA (poate fi prin
din orice microamperme-
tru c.c. cu scala liniar), iar
ca element activ un amplificator
de tip (-5A 741 sau simi-
lar. Montajul este recomandat pen-
tru condensatoarelor de
orice tip, cu capacitatea de la
lpF. De exemplu, pentru un instru-
Proprietatea becurilor cu incan-
de a "stabiliza", ntre anu-
mite limite, curentul ce le traver-
n raport cu tensiunea
la bome este si n
montajele electronice atunci cnd
de stabilitate nu snt prea
ridicate, beneficiindu-se n schimb
de simplitatea larga accesibilitate
ale metodei. Un exemplu tipic de
acest fel l stabilizarea
amplitudinii de la oscilatoarele
n punte Wien (vezi "Tehnium" nr.
8/1984, pag. 5).
In cele ce propunem
constructorilor analiza-
rea unui alt exemplu n care metoda
o
pentru o destul
de In este vorba
despre limitarea curentului absor-
bit de un releu electromagnetic,
atunci cnd tensiunea
de alimentare sem-
nificative n timp.
Concret, presupunem avem
o de tensiune U, va-
n plaja (10 V 24 V), de la
care dorim n perma-
un releu electromagnetic,
ReI. De exemplu, n cazul n care
sursa U este un stabilizator reglabil
alimentat de la reieui poate
avea rolul de a cupla automat la ie-
un generator autonom (baterii,
acumulator etc.) n momentul ntre-
ruperii tensiunii de
Este evident n asemenea con-
va trebui alegem un releu cu
la o tensiune mai
de 10 V. presupunem
avem un releu cu tensiune nomi-
de lucru Urei nom 6 V rezis-
bobinei Rrel ;:: 200 n (deci cu
un curent nominal de 30 mA). Efec-
tund n prealabil cteva probe ex-
4
ment gradat 0-10 sau 0-100, se
pot alege ca domenii de masurare
0-100 pF, 0-1 nF, 0-10 nF,
0-.100 nF, 0-1 pF.
Singurul inconvenient al
jului n necesitatea re.allzar."
prealabile a unui generator SInUSOI-
dai de cu ctevn
trepte fixe de (se
foarte bine acestuI scop
oscilatoarele n punte Wien, descrise
pe larg n 8-:-9/1984
ale revistei; la osciiatoruiui
se va un etaj repetor cu un
tranzistor, pentru unei
joase de reco-
mandabil sub 1 kO).
Analiznd schema capacimetru-
lui ea de
fapt un amplificator deA audiof:ec-
cu In conflg.u-
inversoare, avnd drept
de intrare capacl-
a condensatorului Cx de masu-
rat (X
Cx
1 /2iTfCx), iar ca
peri mentale cu acest releu, s-a con-
statat el ncepe, de fapt,
ferm de la tensiunea
Urei min :-=:: 5 V (lmin 25 mA) poate
fi supravoltat la Urei max .9 V
(lmax .= 45 mA), peri-
a bobinei.
am apela la
de limitare a curentului prin releu
introducnd n serie cu bobina
acestuia o R
(fig. 1), dificultatea problemei ar
consta tocmai n alegerea acestei
astfel ca releul func-
ferm n
pentru ntreaga de a
tensiunii U. Pentru a asigura anclan-
a releului, la dimensio-
narea lui R trebuie n
considerare valoarea a ten-
siunii de alimentare, U
min
10 V.
n acest caz: R (U
min
-
-Urei min)/I min .= (10 V-5 V)/25 mA =
200 !L
Valoarea nu corespunde
din punct de al
n I ntr-a-
pentru tensiunea de
alimentare, U
max
24 V, curentul
prin circuit ar fi I 24 V/(200 n
; 200 ! 1) 60 mA, ceea ce n-
o tensiune la bornele releu-
lui de 12 V. L.a o nde-
o astfel de suprasolicitare
a releului este sau n
orice caz bobina sa
putndu-se excesiv, chiar
la deteriorarea izolatorului, ur-
de scurtcircuit ntre spire etc.
(releul are bObinajul
executat cu conductor CuEm
00,16 mm).
cum la nceput, am
preferat limitarea curentului absor-
bit de releu prin introduceren n se-
rie cu bobina acestuia Cl unui bec cu
de pe RI, de valoare
Pentru o f n
tensiune al amplificatorului este (n
modul) Gv .= R,/X
CX

deci direct cu capaci-
tatea Cx, de unde liniaritatea indi-
acului n de
lui Cx.
Instrumentul M este montat n
diagonala plus-minus a re-
dresoare OI-OI, aceasta din
fiind n bucla de ne-
a amplificatorului, n serie cu
de limitare RI.
amplificatorului pe gru-
pul serie R<. + care la
etalonarea capului de
G.A.F.
( Uj)
-
n ceea ce etalonarea
snt posibile mm
multe aranjamente practice, dupa
cum constructorului i vine mal
regleze generato-
rului de la intrare sau tensiunea
eficace la bornele acestuia. con-
un domeniu oarecare de
de exemplu 0-1 nF. Evi-
dent, pentru valoarea a lui
Cx, pentru Cx 1 nF, acul in-
strumentului va trebui indice In
cap de ceea ce
instrumentul va fi parcurs de un cu-
rent cu intensitatea medie del mA
O de calibrare
n realizarea mn-
I1A741-0IL2x7
ov
(fig. 2). Repetat pe
scurt principiul cu-
rent 'cu bec serie este urmatorul:
pentru tensiuni mici la t:?e-
eului (mult sub valoarea nC?mlnala
acestuia), curentul este ?I
el mic, filamentul fAelatlv
rece, sa o
valoare pe
tensi.unea apl!cata, ImpliCitA
curentul prin bec, filamentul se In-
sa
ducnd la o con-
de a p:ac-
tic se un echilibru
mic concretizat prin nell-
a In ra:
port cu tensiunea U
B
aplicata, dupa
o
Rel.
Urei = tR rel
+
o avnd forma celei din figura
3. Desigur, exacta
I F(U
B
) este o caracteris--
pentru fiecare exemplar de bec
n parte (la o temperatura
dar alura curbei
n i.
Graficul din figura 3 a fost trasat
pe baza experimen-
tale, folosindu-se un exemplar de
bec de '12 V /50 mA, sortat
n prealabil pentru a corespunde
scopului propus. Vom mai
bine modul n care s-a
sortare vom consi-
dera U
B
f(I).
n figura 4, curbn1. In-
pentru tensiunea
R
::: IR
u= 10 -:24 V
D
Rel.
B
Uret ::: IRrel
+
U =10+24 V
TEHNIUM 2/1986
f (Hz) UdV
ef
)
.' .'
,
18000
.. , '.
1
1800 1
180
1, ....
18 1
.'
'.'
18
.'
0,1
",
xime 8 8cului pentru tensiune8 me-
die de del V (componentele
R R, au fost 81ese de fapt n
idee, ajustarea
a totale de n
Jurul valorii de '1 kO). nu
faptul prin redresare8 bi81-
a tensiunii alternative si-
nusoidale, ntre valoarea medie
vnloarea eficace a tensiunii 8pare
Uel :::: rrU
med
/2\ 2 = 1,11 Umed.
Prin urmare, unei tensiuni medii de
de1 V i va corespunde valoa-
ren eficace de CC8 '1,11 VeI'
Revenind In etalonarea domeniu-
lui propus, introducem n montaj
condensatorul Cx 1 nF
18 intmre o tensiune sinu-
cu f valoarea
eficace U
i
. presupunem, de
exemplu, gener8torul ne
n trepte fixe de
nivel. Fie U
i
l V (se
valoarea eficace). Pentru a la
U
o
=1,11 V, trebuie asi-
un al amplificatorului
de cca '1, 1'1 ori, alegem
generatorului astfel ca
condensatorului Cx 1 nF
fie de cca R/1 ,11 100 k!1/1, '11 =
90 kn. Rezulta f 1/2 1/2,
3,14' 10 '1 (F) 90 10 (O) 1 770 Hz =
1,8 kHz.
din generator
circuitul ur-
instrumentului. Prin
ajustarea a lui R2 pus pe
de alimentare, U
min
:::: 10 V, noi tre-
buie releului un cu-
rent de cel I
min
25 mA, res-
pectiv o tensiune la borne Urei min
5 V. Prin urmare, vom un
bec care curentul I
min
25 mA pentru o tensiune la bor-
nele sale de aproximativ U
s
U
min
:-
- Urei min 10 V - 5 V 5 V. In
cazul exemplarului ales am
U
s
(25 mA) = 5,1 V.
O becului este
de limita a
tensiunii de alimentare, U
max
24 V,
cnd la bornele releului va trebui
o tensiune cel mult
cu Urei max 9 V, care corespunde
LI nu i cu rent pri n releu egal cu I mi'lx ::::;
45 mA. Prin urmare, becul ales va
trebui curentul de 45 mA
1 (mA)
50
40
30
20
10
O 2 It 6 8
TEHNIUM 2/1986
Cx pentru devialiaacufui la
cap de
100pF
.'.
1nF
",
10 nF
'"
100nF
'.
'.
1 pF
v810area nseriata). 8si-
acului la cap de
pentru tensiunea de de CC8 1,1
VeI, ntre punctul I
l.a nevoie, pentru satisfacerea aces-
tei putem ajusta fin frec-
generatorului n jurul valorii de
1,8 kHz.
Cu aceasta, etalonarea domeniu-
lui este putndu-se trece
la altor condensatoare
. conectate la bornele Cx, pentru
care instrumentul va indica liniar
ntre zero 1 nF. Precizia
depinde de fac-
tori (precizia instrumentului a
condensatorului folosit pentru eta-
lonare, stabilitaten generator ului,
mai ale tem pe-
raturii ambiante etc.), dar n orice
caz se pot asigura erori rela-
tive maxime de ordinul ctorva pro-
cente, total acceptabile ne
gndim la abaterile reale ale capa-
condensatoarelor
de valorile nominale
nate.
n mod similar se stabilesc condi-
de etalonare pentru toate do-
meniile propuse. De exemplu, n ta-
belul este una din
variantele posibile, care implica
unui generator sinusoidal
cu nivel fix de de 1 V pentru
de 18 kHz, 1,8 kHz, 180
Hz 18 Hz, respectiv cu nivel fix de
0,1 V pentru de18 Hz.
pentru o tensiune aproximativ
cu Us Umax - U,ei max 24 V
- 9 V 15 V; n exemplul conside-
rat am U
s
= 14,8 V (chiar
becul, nominal de 12 V/50 mA.
este aparent supravoltat, el suporta
pericol curentul de 45 mA, ten-
siunea sa fiind o valoare
de la care exempla-
rele concrete se pot abate frecvent
cu 2-3 V).
Pentru generalizarea celor
tate mai sus, n figura 4 s-au repre-
zentat paralelele la axele de coor-
donate U U
min
, U ;;;; U
max
res-
pectiv I .;:; I
min
, limax, care delimi-
zona de lucru n ca-
zul montajului din figura 2. Mai pre-
cis, curba de a curentului I
prin grupul serie releu + bec n func-
de tensiunea U poate
lua orice care
laturile ,ad cb ale dreptunghiului '
adbc. In exemplul din s-a
considerat o anume
o I-U care trece
aproximativ prin punctele extreme
Cl b. a re-
Ua (V)
10 12 14 16
Tltlt 32Q
Circuitul integrat monolitic TAA320
este compus, n dintr-un
tranzistor MOSFET un tranzistor
bipolar npn
sub simbolUl MOST), incluse ntr-o
metallea TO-18 cum
se n, figura Dts poz itivyl
este destinat Ih tJrlmul rtnd ampli-
n n caz.urite
care impun ridicata de
intrare (de exemplu, pentru dozele
cu cristal, pentru microfoanele-
condensator etc.). De asemenea, el
poate fi folosit n numeroase alte
care
mari, ca de exemplu n circuitele de
temporizare, n adaptoarele de im-
etc.
Dintre principalele caracteristicI
tehnice indicate n catalogul firmei
(PHIUPS, Bipolm
ICs for radio and audio equipment,
IC101-83)
tensiunea (pentr lt V GS;;::' O):
curentul de
- \f
DS
max. 20 V
- I
D
,.= max. 25 A
tensiune (pentru ID:e:: O):

- V
GSO
max. 20 V
rGS> 100 GO
puterea de (T amh 25 C):
domeniul temperaturii ambiante de lucru:
de transfer:
Ptot max. 200 mW
T
ilmb
20 C -7' 125 C
typ. 75 mn I (40"';'-120)
Pentru a prentmpina
rea stratului de oxid de ten-
siunile electrostatice acumulate pe
(favorizate de
foarte mare termina-
lele dispozitivului snt scurtcircui-
tate cu ajutorul unui inel elastic me-
talizat. Acest inel va fi la
utilizare, conectarea integra-
tului n montaj. O suplimen-
de o constituie cosi-
torirea terminalelor cu letconul de-
conectat de la
r------------------,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R1 I

I
I
I
I
I
I
1---..... ----
1
--o O
I
I 1k1l.
I
0
0
S. G
I I
L ___________________ ..J
s
zultat prin nsumarea a or-
donatelor curbe-
lor 1 2, ceea ce revine la a scrie
pentru circu-
itul din figura 2:
U ::: Urei U
s
"R
rel
f(l)
Practic, pentru pro-
blemei propuse corespunde orce
tip de bec (1 50 mA,
U
s
nom 12 -:- 24 V), a caracte-
U
s
.:.: f(l) satisface
US(lmin) f(lmin) Umin - Urei min
Us(lmax) ''::: f(l max) Umilx - Urei rl<lX
Sortarea becului se reduce C1stfel
la tensiunii U
B
ppntru
cele extreme de cu-
c:
U,UB,Urel
":"e
(V)
..!.!.
25
20
15
10
U=Umin
---------
5
o 20
rent alegerea unui exemplar care
aproximativ inegali-
de mai sus.
In ncheiere, me-
toda poate fi n
numeroase alte practice.
chiar la mai mari, existnd
becuri special construite pentru
acest scop. nu este vorba pro-
priu-zis de o stabilizare n curent.
adeseori limitarea de acest
procedeu este salvatoare n cazul
unor semnificative ale
tensiunii de alimentare, indiferent
se n curent continuu
sau n Iter nativ.
Pentru cazul n care nu se dis-
pune de cristalele de nece-
sare VFX-ului prezentat m,
"1/1986, se descrie continuare un
generator care ca frec-
de de 10,7
MHz, a chiar
rea SSB din transceiver sau
torul de trafic. De asemenea,
lele de 10,7 MHz snt
accesibile radioamatorilor.
cum se
schema-bloc din
trare a mixerului
de
semnalul de
oscilator L.C.
o de 10,5
cu ajutorul
Stabilitatea acestei
cea a oscilatorului
foarte
n acoperi-
YCl3CK.l\ll
n
interior
srma din CuEm 0 =
L.", cte 8
spne, L.(" L. cte 5
3 spire.
divizorului, semnalul
di-
care
necesare VFX-
de 21 28 MHz,
foarte
introducerea unUi
realizat cu tranzistoa-
corectitudi-
continuare se
n colectorul
prin intermediul unei rezis- II>
cea 2 ... 3 kD, se dezli-
condensatorului
circuitul integrat CI-'j,
care se la un
de ce
semnal de cea 50 mV. Se

RI ,-,
"1 MHz. Se alimen-
CI-1 prin li-
RI',
acordul bo-
unui ma-
xim de semnal colectorul tranzis-
torului R" Apoi se frec-
pinul 9 al circuitului
CI-2 osciloscopul la
cald al bobinei L." se li-
n montaj. Se re-
cnd
Din miezul bobinei
maximumul pe osci-
efectuarea acestui re-
n colec
T". genera-
un semnal (21
de cea 200
D,.
CI ,- se decu-
montaj la unul din ca-
apropierea sau
bobinelor L."
regiajul pe maxim de
semnal n colectorul tranzistorului
Se se
la loc CII, se
bobinelor Lr, l.,
Inainte de a alimenta mixerui
se reglajul
FTB 4. Se conec-
comutatorului
+12 V, iar oscilo-
colectorul tranzistorului
T" trece comutatorul pe
3,5 MHz se miezul bobi-
ne! L. I ; maxim de semnal,
care se comutatorul K pe po-
MHz se spi-
LI., cuplajul prin in-
bobinelor l., l.1;, astfel
se un maxim.
se trece comutatorul
1 iar generato-
tranzistoru-
intermediul unui con-
10 pF. gene-
va fi de 17,5 MHz amplitudi-
nea de cea 100 mV. Se
bobinele LI' pentru
de semnal. Aceeasi
se pe
efectuarea acestor
se generato-
se circuitul inte-
,CI-3 prin lipirea
In fina! se acordul pe
ale comutato-
ruluL


R 31 22011 .. 12 V
2/1986
de la nceput
acestor
de este relativ dificil de
zat.
Vom
unul
tome cu
anume _ 9iapp.
asemanan remarcabile
altul, numit oscilatorul Col-
figurile 1 2 se poate ob-
marea ntre
oscilatoare.
elementelor
la Col-
condensatorul si bobina L
legate n paralel . 1),
ce la oscilatorui Clapp 2) aces
tea legate n serie.
ntr-un montaj ct n
condensatoare de
servesc la ntr",tin<,_
Valoarea a
condensatoare la oscilato-
nF chiar mai mult)
unei mari
stabilitati n
O a oscilatoru-
lui Clapp n 'faptul osc-
armonice
foarte mici. Aceasta
un avantaj care, pe
stalbilitatea n permite
evitarea pe
nedorite.
Oscilatorul Clapp dez-
dintre
banda de
este ceea ce
utilizarea lui pe
de radiodifuziune. To-
pentru benzile de radioama-
care snt mai ntinse,
acest este minor.
Un al doilea n
tensiunea de nu este
ea
terea
nul l'nndanc",t'I''IY'1
valoare
ct
de
restul rezisten-
(care are rolul de a reduce
velul semnalului baza
tranzistorului va deter-
experimental. are ordinul
de de zeci de kiloohmi se
astfel nct la
(colectorul celui
BF'173) tensiunea
fie 1 VeI (I.F.). determi-
nare se va face cu ajutorul unui volt-
R situat
tranzistor BF173 la d-
sute de kiloohmi.
experi-
asa cum s--a
. scopul de a ace-
rezultat se poate
condensatoru! ui
dintre sursa tranzistorului cu
de Cmp rezistorul R.
Pentru
v
a z, Iar a patra In
de 2'1 MHz).
ce ne-am


zistoare
FILTRU DINAM,IC
RE DUCATOR
DE ZGOMOT -DNF
Filtrul dinamic de zgo-
mot poate elimina de
pe zgomotele atmosferice la
transmisiile radio, zgomotele nre-.
pe discuri etc. Acest
echipament de zgomot
la un echipament HI-FI
calitatea
nu codificarea
decodificarea semnalului audio,
ceea ce l face compatibil pentru
orice fel de audio.
n DNF este un filtru au-
dio trece-jos controlat n tensiune,
a de este n
schimbare, n concor-
cu caracteristica sursei au-
dio, eliminnd zgomotele perturba-
toare.
cu sistemul DNL
(Philips), DNF-ul asu-
pra semnalelor audio de nivel
sau, n acestora,
Ing. ALEXANDRU HARBIC
asupra zgomotelor, restituind inte-
gral semnalele de
de nivel ridicat. de la
care DNF ncepe atenuarea se nu-
mesc de
Circuitul DNF perma-
nent semnalul de intrare n
de amplitudine, persis-
factori
mea benzii de de trecere
n orice moment, la fel de repede ct
se filtrul trece-jos. Mo-
mentele de pornire oprire ale
filtrului n de
programul muzical, eliminnd sem-
nalele perturbatoare.
de ntre
1,5 kHz 20 kHz, cu o de
de maximum 9 dB/octava
(fig. 2).
Echipamentul poate fi utilizat
att pentru redare ct pentru nre-
gistrare de programe muzicale.
INDICIIIII IlllllII
Ing. EMIL MAR'AN
Este cunoscut faptul realiza- ,
rea unor bobine care sa prezinte o
anumita care trebuie
sa aiba un factor de calitate dat si n
timp un gabarit impus' re-
o dificila pentru
constructorul amator. De multe ori
acesta nu date complete de
proiectare sau nu poate mate-
rialele necesare practice a
bobinei. O cu dezvoltarea
a sisteme-
lor de lucru cu amplificatoarele
s-a pus problema
unei scheme electrice care
caracteristicile
ViN
nale ale unei Astfel au
simulate. Ele
de cele realizate n
mod avantaje:
- gabarit redus; .
- fiabilitate n
nare;
- stabilitate la tempe-
raturii mediului ambiant;
- posibilitatea reglnjulu n trepte
sau continuu al factorului de cali-
tate.
Articolul de propune repre-
zentarea unei scheme electrice des
folosite pentru realizarea unei in-
simulate. Se precizeaza
Schema a
simulate
8
FILTRU
... TRECE -JOS
_INTRARE STINGA
CONTROLAT N

....
S'
TENSIUNE
1
FI LTRU
CORElATOR DETECTOR
LOGARITMIC

TRECE- CONTROLOR
DE
DE
SUS
INTRARE
+
FILTRU
TRECE -JOS
f----t-oo
INTR RE DREAPTA
CONTROLAT
d8
N
TENSIUNE

9dYoCTAVA
A 20
1,SK
A. FRECVENTA
I
DE 1,SKHz
8. DE ERE 20 K Hz
dB
O
9d8/
/ o CTA\
6 O
1,5 K 20K
N AL FILTRULUI TRECE-JOS
acest tip de este din
cele cu un punct legat obligatoriu la
masa montajului. Curentul de lucru
pste impus de tipul amplificatorului
l1N RS
1
folosit. Analiznd schemn
electrica prezentata n figura 1, re-
de calcul
VI == V1N-V
Schema a unui filtru de
care si-

Schema a unui filtru L.C
serie utiliznd o simulata
TEHNIUfJI 2/1986
Schema de principiu este prezen-
n figura 1.
DESCRIEREA CIRCUITULUI. Fil-
trul audio trece-jos controlat n ten-
siune este din circuitele inte-
grate CI1 CI2 (A01 A02), cOr/-
form figurii 3. amplificatoru-
lui A01 este dat de ra-
portul A = R3/R5 = 10000 n/1 000 il
10.
La joase, ca-
a condensatoarelor C4
C5 este foarte ceea ce de-
ca
o de La
nalte, n mod normal, im-
condensatoareior C4 C5
prin efect de bootstrap
R5 ca cum ar
Astfel, amplificarea devine mal
filtrul
nalte n mod energic.
Pentru a varia punctul de al
filtrului, tranzistorul T (FET) are ca-
pacitatea de a semnalul in-
neinversoare a A02 la
Figura 2A prezinta In care
T este deschis nalte
snt atenuate, iar figura 2B
situatia filtrului cnd semnalul este
scurtcircuitat la
Semnalul de control aplicat n
poarta tranzistorului face ca b<'lnda
de trecere a filtrului trece-jos sa se
autoajusteze pentru orice
ntre '1,5 20 kHz, ceea ce carac-
terul dinamic al filtrului. Astfel,
semnalele de
unele armonici ale fun-
damentale joase trec, n timp ce
semnalele perturbatoare (zgomote)
nemascate de programul muzical
snt atenuate.
rv;ontaJul este
relativ de ,executat, cu perfor-
ridicate. In de piesele
componente aflate la
constructorului, acesta poate rea-
liza singur cablajul imprim8t cu
unul, circuite pe canal, sau cu
un singur circuit integrat pentru
CARACTERISTICI TEHNICE (Ia cele mai slabe de

reducerea zgomotelor
- p8nta filtrului (maximum)
- n
- de trecere (filtrul
nu
-
- raport semnal/zgomot (SIN)
- distorsiuni de
- iesire
- (maximum)
- de intrare
- de
- putere
15 dB la 10 kHz;
9
20 Hz - 20 kHz 0,5 dB;
1 500 Hz;
> 100 dB;
> 85 dB la 2V c.a.
20 Hz-:- 20 kHz;
< 0,01% la un raport de
de 4:1 tipic < 0,005;
2 V/10 000 O;
10 V/10 000 O;
47 kf2;
100
(220 V c.a., 50 Hz), 8 W.
ambele canale.
L.a proiectarea cabl8jului este
bine se cont de evitarea bu-
clei de De asemenea, trebuie
respectate de manipu-
lare plantare 81e tranzistorului J-
FET. Se vor fi selectate
numai componente de cali-
tate. .
CALIBRARE. IntrodUCnd DNF-
ul ntre unui casetofon, pick-
up sau tuner intrarea unui ampli-
ficator, echipamentul, executat co-
rect. va de Rrima
Pentru a sesiza efectele DNF-ului
se o
sau de (in-
a unui disc L.P. Se por-
prin comutatorul K
1
din sistemul de 8limentare ales, iar
comutatorul K
2
se trece n
"off". volumul amplificato-
rului la un nivel la care se
zgomotul de fond, se
comutatorul K
2
n "on", ceea
ce va duce la zgomotului.
Bibliografie:
POPUL.AR EL.ECTRONICS, 8pri-
lie 1979.
r---__ __ ------______ --r_ ____
.tS4 ?41
f C, C
50 Hz 1 J1F 4,2 J1F
200 Hz 0,27 J1F 1 J1F
800 Hz 68 nF 0,27 !J.F
3,2 kHz 18,8 nF 68 nF
12,8 kHz 4 nF 16,8 nF
TEHNIUM 2/1986

vovr
Filtru Notch pe 50 Hz
VIN
z=--
i
Vr
i =-- =
Rr Rr + R: -+- j(UCR1 R2
Z = Rl -+- R.: + jwCRIR:
Deoarece z = R + j(uL.,
R =; R, + R2
L ==
Fi R
1,5 k!! 1,5 k!l
1,5 krl 1,5 kl!
1,5 k!l 1,5 kll
1,5 kn 1,5 kU
1,5 kn 1,5 k!!
fIJIUJ.
De ,jlci se
cart: din de calcul se
comporta ca o cu o
::>-_--0 IESIRE
Schema a egalizorului
cu simulate
F3
F4
ale valori s-au ex-
plicat anterior. .
(CONTINUARE N PAG. 11)
9
iPLICATII ALE CIRCUITULUI
.'
-- mixer echilibrc::t acordat
(lperiodic (fig. 3a, b);
detector de produs (fig. 4);
- oscilator-multiplicator (fig: 5),
precum un util exemplu de detec-
folosit ntr-un receptor cu
conversie (fig. 6).
Ing. CRISTIAN COLONATI, 't'C4UG
Circuitele acordate cu bobinele
L.1-c:.:l.2
c
=L.3 ale filtrului RF la intrare si
BFO-ului, avnd acord simultan di'n
condensatorul variabil 3 x 20 pF, se
pot realiza pe una din
benzilor de 3,5; 7; 14 MHz. O mare
se va acorda
BFO-ului; tensiunea de alimentare a
FET-ul:ui

Circuitul integrat ROB3028 este
definit ca un amplificator
cu de curent con-
proiectat a fi folosit n echi-
pament industrial de telecomuni-
ce n gama de frec-
de la zero la 120 MHz. Circui-
tul se prin posibili-
tatea de n etajele am-
plificatoare de interme-
cu controlul automat al ampli-
n unei game relativ
largi a curentului de lucru, precum
ca etaj de amestec echilibrat, de-
tector de produs, amplificator cas-
amplificator echi-
librat, multiplicator de
Schema de principiu conexiu-
nile la snt prezentate n fi-
gurile 1 a 1 b. terminalelor
este att pentru capsula
uzual n R.S.R. (CIP 2 x 7
pini), ct pentru capsula
Cteva dintre va-
lorile parametrilor de
se pot rezuma astfel:
- de O -7- 120
MHz (-- 3dB);
- n tensiune
40 dB;
- curent de polarizare AGC 1,5 mA;
-- tensiune de alimentare maxi-
mum :::15 V cu o de SOO mW.
Din punct de vedere
circuitul este conceput special pen-
tru valorificarea principiilor ampli-
ROB3028 func-
excelent ca etaj de ames-
tec detector de produs. Utilizarea
lui n scheme adecvate, cu pre-
a de a un regim liniar de
a elementelor active,
produselor de
amestec (suma frecven-
tensiunilor aplicate).
Pentru un semnal aplicat ambe--
lor precum lui 03, co-
manda sursei de curent, se
dublarea semnalului de
Intrare.
Utilizarea circuitului n regim ne-
liniar, supraexcitat, conduce la
unor produse de amestec
care multiplii pari impari ai
de intrare la armo-
nica de ordinul 10 sau chiar mai
10
mult, practic sesiza-
bile n banda de a circui-
tului.
Dintre multiplele montaje prezen-
t tate n literatura de specialitate am
cteva scheme reprezen-
tative cu directe n tehnica
anume:
- amplificator de RF sau FI
echilibrat, cu intrare sau
(pe precum un
de amplificare de FI - 500 kHz
.(fig. 2a, b, c, d);
OUT" OUTa.
Semnalul de BFO este injectat
circuitului 3028 printr-un conden-
sator de 5 pF.
Semnalul de
nut ca urmare a se
prin transformatorul 10:1 filtrului de
JF apoi unui etaj amplificator de
Este o
audio pentru de mare
.... ___ G.;;....e CSE:.
est.
...... ____ ...... ___ .;:.5_ c,ND
FIG. ia.: SCM""A. INTERNA.
vedere de
(2000 -;-- 4000 !l), dar
orice de amplificare
audio poate fi corespun-

Calitatea ansamblului este
direct de stabilitatea oscilatorului,
sensibilitatea montajului fiind deo-
sebit de mai de 1 -7- 2 jJ. V
Banda de precum
parametrii schemei iriterne l re-
ca utilizare n de
calitate.
BIBLIOGRAFIE:
Catalog I.C.S.I.T. - S.
OST - februarie 1977
The radio amateur handbook, 1980
Ham - OTC, 1980 - 1981
INPi
our,csa
GND
C$E.
sus

1
,
+
5
"
.,

a)
'"
o
..n
cO
o

f+

fa
44
.0
91
8

OUT
"GC
OUT"
INP2
FIG.4b
TEHNIUM 2/1986
F'iOUT
r
T 40n F2. - NIVEL MIC
FIG MIX,E:R SIMPLU
FIG.2c : AMPLIFICATOR Oi: Fi
FIG. MlllE:R E.CH1LI6RA--T
FILTRU R.F.
&,.0
FIG.4: DETECTOR DE PRODUS
DE.TECTIE
I
:!..,
.. """ 6 fO:1

. : ............. +-................
a----.............. T,.
'' 400r!.5V
Li-La.
FIG.6: Rt:CCPTOA CU
MPL. A.UDIO
DeTeCTie ROB soa
+9v
.... ...
4K
FIG. 5; OSCIL-.TOR - MULTIPLICA.TO
TEHNIUM 2/1986
(URMARE DIN PAG. 9)
Analiznd comportarea schemei
electrice, se amplifica-
torul trebuie ndepli-
pentru
.valabilitatea deduse ante-
rior:
- mare de intrare;
- amplificare (n cadrul
schemei prezentate);
- de
- comportare n banda de
n care "bobina" va lucra.
Aceste snt de nde-
plinit de majoritatea amplifi-
catoarelor
de acest tip
se de cele mai multe or.i la
circuitelor de LC
sene.
n figura 2 este
schema a unui astfel de
circuit, precum din
punct de vedere al componentelor
statice. de calcul:
1
L = L C"R,R.
2 iTI C,L
V
L
Q .= RI + Rc :c:-=-
1 V CII
RI + Re RIR
c
C,
Cu acest tip de circuit se pot rea-
liza diverse scheme electrice pen-
trl.! diferite
In figu ra 3 este prezentata
schema a unui filtru de tip
care in-
.
de proiectare snt ur-

(
R \
A 20 logl" \ 1 + RI + R)
1
C,=
2rrf,,(R1 R)Q
C,(R1 R)Q'
C = ----------..-
RIR,
De obicei se cunosc de
1", atenuarea filtrului A si fac-
torul de calitate Q. Avnd ca 'necu-
noscute C; C" RI, Re R, sealeg n
mod convenabil R si eventual R,
care se sistemul de
prezentat anterior. n figura
4 este schema
cu valorile componente-
lor, a unui filtru de tip NOTCH pen-
tru de 50 Hz. Se
semiregla-
bile, cu care se pot ajusta
f" factorul de calitate Q al
filtrului.
n figura 5 este schema
a unui egalizor de frec-
cu 5 octave,. care
utiliznd simulate
n circuitele de Utiliznd
de proiectare ate inductan-
tei simulate, constructorul amator
poate alte avnd
respecte n special pre?-
pentru amplificatorul cpe-
cu care mai ales
n maxime de lu-
cru,
BIBLIOGRAFIE:
Wireless World, 1980
Il
MICROCALCULATORUL
(URMARE DIN NR. TRECUn
N:ICOARA PAUL:IAN
:ION RUSOV:IC:I
ROHEO 'BURADA
Y03NP
Y03..JF
Y09CFR
CUPLAREA CU TELEVIZORUL
Comunicarea dintre utilizator
microcalculator se face prin
mediul claviaturii a monitorului
TU dintre om
In trecut am cum se
claviatura, acum vom
rezolva problema semnalu-
lui video la un televizor
Desigur, se poate folosi un monitor
TU profesional, dar cum acest lucru
nu este posibil intotdeauna, vom
face apel la televizorul din casA.
microcalculatorului
cu televizorul poate face in
moduri: fie cuplind semnalul
video direct la intrarea ampl i fica- .
tor-ului video al televizorului, fie
pr.in intermediul unui modulalor RF
la borna de antenA. In primul caz
se va o calitate foarte bunA
a imaginii dar este necesar! o
in televizor pentru a
monta '0 muU de cuplare; deasemeni,
se poate face dec1t
pe un televizor care are transfor-
mator de de
de curent (de ex. tip
Sport). Pentru 4 evita acciden-
tele cu daci
tipul de televizor pe care 11
utiliza re,pectl de pa-
rlre salvanicl de In
cazul televizoarelor portabile tip
Sport", sint date posibili-
de cuplare: pentru TU cu tran-
zistoare (fig. 1) pentru TU cu
circuite integrate (fig.2).
In cazul in care de
mai sus nu sint pOSibile, in fig. 3
este prezentat un nlodulator RF care
poate fi realizat ntr-o cutie din
tablA de conserve de mici dimensi-
uni chiar pe mufa BNC exte-
microcalculatorului. Elemen-
tele de circuit sint date pentru
canalul 8 TV, dar pot fi modi-
ficate pentru alte canale. Evident,
calitatea imaginii va fi mai
U datori U spectn.rl.ui larg de
al semnalului video gene-
rat de microcalculator (8 MHz),
de amplificatorului
de medie a televizorului
(5,5 MHz), dar posibilitatea
rii la orice televizor
acest dezavantaj.
KOHTA1EA CABLAiSA
KICROCALCULATOIULUI
In figura 4 sint date cteva
sugestii de montare iar in
'igura5 este dat de cablare
generall! CI Se

folosirea tablei de alumi-
niu pentru a evita pAtrunderea
cimpurilor de gene-
rate de pe de o parte
sau afectarea unor de
ie din. apropiere, datori.U
sursei de alimentare sau a calcula-
torului propriu-zis. Montarea
de a
butonului de RESET se va face pe
spatele cutiei, pentru a se evita
lor Trans-
formatorul de utilizat poate
fi cel de la televizorul 'Sport'.
POZITIONAREA JUKPSRILOR
Inainte de montare, sau in cazul
in care se tipul de EnOM
utilizat, este o repozi-
a jumperilor Hai
jos este modul
de legare a acestora:
- Jl = linia de HOLD a procesoru-
lui; se 1 cu 2 pentru lucru
normal sau 2 cu 3 in cu
alt BUS-MASTER
- J2, J3 = tipul de EPROM utilizat
pentru generatorul de caractere;
pentru 2708 se J2, 1 cu 2
2 cu 3j pentru 2716 se
J2, 2 cu 3 J3, 1 cu 2.
- J4 semnalul video: cu 2
normalj 2 cu 3 inversat.
- JS, J6 J7 = configurarea
tipul de EPROM utilizat in sistem.
nu se poate utiliza decit
un singur tip de EPROH in toate
soclurile de pe ori
2708 de la un cap!! Ia al tui ori
2716 etc.>.
se 2708 2716 2732
J5 1 cu 6 2 cu 6 3 cu 6
2 cu 7 3 cu 7 4 cu 7
3 cu 8 4 cu 8 S cu 8
J6 cu 4 cu 3 cu 2
J7 cu 3 cu 2 cu 2
Placa de a microcalculatoru-
lui L/B881 poate fi ex-
tern folosind conectorul KA, care
toate SUS-urile semnale-
le importante ale sistemului. Orga-
nizarea memoriei interne a micro-
calculatorului pe 4 pagini de
cite 16 kbytes, astfel:
* de la O la 3fFF - pagina de ROM
(EPROH)
* de la 4000 la 7FFF - prima pagi-
nA de RAM
la BFFF - a doua
- CI treia
afU
col lector, lucruri de care trebuie
seama cind se un
controlor extern. Deasemeni, se va
ca adresele perifericelor
externe nu se peste
cele ale perifericelor din sistem,
care sint:
* de la O la lF (int. controller
Umer)
* de la 30 la 3F (USART)
* de la 60 la JF para-
leTe)
Tot pe conectorul KA este scos
semnalul BUSEN 8228), care
are un la pe ce
trebuie eliminat n cazul
rii externe.
In continuare sint date semnifi-
diferitelor conectoare ,i

propuse la
legarea lor, ' pentru a permi te in-
terconectarea unor ex-
terne.
ia pinl10r conectoarelol'"
la placa L/B881
Nr.pin RA RB . Re
o ....... J1EtIlI GATEI ... PA42
1. ...... MEMR .... GATEO ...... PA41
2 ...... BUSEN ..... GATE2 ..... PAS2
3 ..... HLDA ..... CLKO ...... PASl
4 ..... I10U ...... CLKl. ..... PA62
5 ...... I10R CLK2 .. ; .... PA61
6 ; ... NC ....... SYNC ....... PA72
7 NC ...... VIDEO ...... PA71
8 ..... NC ....... OUT2 .... PA32
9 ....... NC ....... IR6 ........ PA31
10 ...... NC ...... OUTO ....... PA22
11 ....... HOLD ..... IR2 ....... PA21
12 ...... NC ...... IRO ..... PAl:?
13 ....... lhHT. , ... INTA ....... PAll
14 ... NC . " .. ,. IR3 ....... PA02
15 .... NC ....... IR4 ....... PAOl
16 .... AO ........ NC ....... NC
17 ..... DO ...... RESIM ... Ne
18 ..... Al ........ NC ..... ; NC
19 ...... D 1 ....... 1 HT GND
20 .... A2 ........ NC ......... PC72
21 ..... D2 ...... RXRDY ..... PC71
22 ....... A3 ......... NC ...... PC62
23 ...... D3 ........ RXD ..... PC61
24 ..... A4 ......... RX/TXCLOCK.PCS2
2S ..... D4; ....... OUTl ...... PCSl
26 .... A5 ........ NC ..... PC42
27 ..... D5 ....... NC ...... PC41
28 ... NC ..... DTR ...... PC02
29 ..... D6 ...... NC ..... PCOI
30 ... A6 .... DSR .... PC12
31. ...... D7 ......... TXRDY ..... Pell
32 .... A7 ..... SYNDET ... PC22
33 ...... Ne ..... CTS ....... PC21
34 ....... AS ......... TXEHPTY ... PC32
35 ...... NC ... , T)(D ........ PC31
36 .... A9 ... RTS ....... 1>802
37 .... NC .... NC ........ PBOt
38 AIO Ne 1'212
39 ..... READY .... NC ......... PBl
40 . Al1 ,.
41 , , .Ne
42 ...
pinllor
conectoarelor externe
If Conectorul
1. MEKU
2. BUSEN
3. I10U
4. AO
5. Al
6. A2-
7. A3
8. A4
9. AS
10. A6
It. A7
12. A8
13. A9
14. AlO
lS. AII
16. A12
17. A13
18. A14
19. AlS
de SUS
20. HEHR
21. HLDA
22. I10R
23. HOLD
24. UAIT
2S. DO
26. Dl
27. D2
28. D3
29. D4
jO. llS
31. D6
32. D7
33. READY
34. RESIN
35. GND
36. RESEr
37. Fl2 TTL
If Conectorul MISC
1. +Ucc 14. OUTO
"2. GATEO 15. oun
3. GATE! 16. OUT2
4. GATE2 17. IRO
5. CLKO 18. IR2
6. CLKl 19. IR3
7. CLK2 20. IR6
8. TTL 21. N.C.
9. N.,C. 22. PC4
10. PCI 23. pes
11. PC2 24. PC6
12. PC3 25. PC7
13. GND
* Conectorul V24 serial port
1. Protective ground
2. Tx Data
3. Rx Data
4. RTS
S. CTS
6. DSR
7. 5igna1 Ground
20. DTR
If Conectorul portului paralel

1. PAO 14. P80
2. PAl 15. PBl
3. PA2 16. PB2
4. PA3 17. PB3
5. PA4 18. PS4
6. PAS 19. PSS
7. PA6 20. PB6
8. PA7 21. PB7
9. PCO 22. PC4
10. PCI 23. fCS
11. PC2 24. PC6
12. PC3 25. PC7
13. GND
* Conectorul PSPY
(pentru il1exterior
-5'1
3. +5'1
-v 24-
I-/r, r;! !TA,vTAL.
r
-, .. --1$1 SAle -VILJEO
1
:- --II-- --' J..(SPRE CO"1PC r ER.'
: IOnF/
CER
(210 11104_ ! I
1,
1.20
L/8 881
MECHAN/CS
@ AUG. 1981.
IHvao
1 t
1 tnF
glJuri aerisire
I gfJuri aerisire
I
I
-
M3 zenc
se
V
I
I
I I
I
It
80
de fixare
autali/etanl 3mm
... PSpy-
I KA I
Lis 881 (TOP VIEW)
AUIOIURISMlll "OlICI'"

Or. i-ng. TRAIAN
TRANSMISIA *
cum s-a prezentat anterior,
constructiv, transmisia autoturisme-
lor OL.TCIT este puterea
motoarelor impunnd constructoru-
lui dimensionarea alegerea unor
pentru fie-
care element al acesteia (n tabelul 1
se comparativ unele parti-
constructive ale organelor
transmisiei autoturismelor OL. TCIT
Special, Club Axei).
Transmisia autoturismelor OL.TCIT,
..totul n prin construc-
tive adoptate (greutate, dimensiuni,
14
materiale, parametri fiabi-
litate etc.), se la nivelul celor
mai moderne actuale,
1. Ambreiajul. am-
breiajului - VERTO - reali-
o cuplare a
transmisiei de motor o decu-
plare la schimba-
rea vitezelor - care i asi-
o
probleme (practic
nere), cu ca ambreiajul
fie reglat totodnta
exploatat corect.
Caracteristicile tehnice princi-
pale ale ambreiajelor OL.TCIT: tipul
ambreiajului - cu - 160
DBR 210 la Special 180 DBR 285
la Club, identic cu ambreiajul auto-
turismului Citroen Visa Super; di-
mensiuni, n mm, ale garniturilor de
(160 x 112 x 3,2 la Special
180 x 127 x 3,2 la Club); efortul
maxim la pedala de debreiere (160
N), jocul rulment de presiune -.:..
(1-1,5 mm), cursa de
debreiere a mecanismului (7,5 -
'8,5 mm, max,), cursa a peda-
lei de ambreiaj (20-25 mm), grosi-
mea discului de presiune cu garni-
Denumirea caracteristicii
Cutia de viteze pt. Oltcit Special
Nr. de dinti pin.ioane arbore primar
Nr. de pinioane arbore
secundar
Raport de transmisie
in km/h la 1 000 rot/min ale
motorului
Cuplu conic diferential
Cutia de viteze pentru Oltcit Club
Nr. de dinti pinioane arbore primar
Nr. de pinioane arbore secundar
Raport de transmisie
n kmlh la 1 000 rot/min ale
motorului
Cuplu conic
Cutia de viteze pentru AXEL 11R
AXEL Entreprise
Nr. de dinti pinioane arbore primar
Nr. de dinti pinioane arbore secundar
Raport de transmisie
n km/h la 1 000 rot/min ale
motorului
Cuplu conic diferential
Cutia de viteze pt. AXEl 12TRS
AXEL 12TRS
Nr. de pinioane arbore primar
Nr. de pinioane arbore secundar
Raport de transmisie
in km/h la 1 000 rot/min ale
motorului
Cuplu conic
,
turi, n mm (7,4 la Special 7,7 la
Club), cursa necesara
pentru debreiere, n mm (96,3 -
109), tipul rulmentului de presiune
(cu bile, Pentru
tere, discul de presiune este de tip
butuc cu amortizor cu 6 resoarte -
care au culorile 3 negre
3 (Ia Club) 1 gri, 1 alb 4
verzi (Ia Special),
L.a' montarea ambreiajului trebuie
respectate cuplurile n
(dal\J.m): e 6,7 - volant pe arbore
cotit; f := 1,8 - de presiune pe
volant 5,1 fixare cablu ambreiaj
(fig. 1 2). trebuie avut n
Treapta de viteze
I II III IV V
Mers
inapoi
11 18 28 34 - 11
50 45 46 39 - 46
4,545 2,500 1,643 1,147 - 4,182
5,18 9,44 14,36 20,56
-
5,64
8/35
..
,
.
11 17 26 32
-
11
42 39 39 33 - 46
3,818 2,294 1,500 1,031 - 4,182
6,55 10,90 16,68 24,26 - 5.98
8 33
11 17 26 32 - 11
42 39 39 33 - 46
3,818 2,294 1,500 1,031 - 4,182
6,94 11,55 17,68 25,75 - 6,33
9/35
11 17 26 30 34 11
42 39 39 34 31 46
3,818 2,294 1,500 1,333 0,917 4,182
6,76 11,25 17,22 22,79 28,34 6,17
9/35
TEHN!UM 2/1986
Subansambluri
OLTCIT SPECIAL OLTCIT CLUB AXEL
(motor 625 cmc) (motor 1 130 cmc) (motor 1 300 cmc)
Ambreiaj tip 160 DBR 210 tip 180 DBR 285
Cutie de viteze tip G, cu 4 trepte de mers inainte tip ca la Oltcit Special, dar
lip 180 DBR 285 t
tip G. cu 4 5 e de mers
o de mers inapoi cu rapoarte diferite
f--------.
8/35 (4,375) 8/33 (4,125)
Arbori de cu tip "TRIPODA" identic, cu arbori de la
transmisie "RZEPPA" la
vedere faptul d al axului
furcii se cu solutie de
(tip L.octite) ,
principale
misie!.
repararea am bre-
iajului. Considernd figura 1, se pot
prezenta piesele ambreiajului, care
se n timpul n-
delungate normale a automobilu-
lui OL.TCIT (indiferent de tip): gar-
niturile de (a), rulmentul
de presiune (b) cablul ambreiaju-
lui (c). ambreiajul are regla-
jele conform uzinei
constructoare, nor-
mal este exploatat corect de
autoturism ului, nu se
pun probleme deosebite privitor la
lui - ansamblul avnd
un mare grad de fiabilitate compa-
rabil cu nivelul actual din construc-
de autoturisme. O exploatare
n celei mai convenabile
de utilizare a altor combusti-
bili a altor tipuri de motoare, cer-
au ajuns la concluzia una-
electromobilul va intra n
Pe randamentul
cel mai ridicat, el este lipsit de polu-
are si
Faptul ca, marile
avantaje oferite nu snt valorificate,
mai ales n crizei energe-
tice, nu i-a pe unii
optimismul.
Cu toate obstacolele tehnice (ba-
terii grele, iar altele scumpe, ce tre-
buie instalate pe automobil, ct
schimbarea profilului fabricilof n
ntreaga lume), electromobi-
lele n mai re-
dus.
Dintr-un studiu asupra motoare-
lor' sistemelor de
ca la secolului
ia avnt
7
6
5
TEHNIUM 2/1986
Special
a ambreiajului
presupune: a fi folosit (ctJplat-de-
cuplat) a nu
pedala de ambreiaj deoa-
rece conduce la uzura a rul-
mentului de presi.\.Jne a ansam-
blului In timpul exploa-
autoturismului, cu ocazia revi-
ziilor periodice (Ia fiecare 20000
km), trebuie se verifice cursa li-
"a" a pedalei de ambreiaj (fig.
2). cum se din
comanda a ambreiajului
se face cu ajutorul unui cablu flexi-
bil '1, care face ntre furca 2
a ambreiajului pedala 3 de
nare a ambreiajului.
Prin turcii ambreiajului,
se jocului la
tul ei (n zona de a cablu lui
flexibil), care, n limite normale, este
cuprins n domeniul 3-4,5 mm;
acestui joc i corespund un joc al
ambreiajului de la 1-1,5 mm (ntre
rulmentul de presiune)
o "a" a pedalei-de am-
Ing. DUMITRU
Bazat pe consul-
autorul prezentului articol a
ajuns la concluzia forma cea mai
a pro-
blemei n este h)-
- In
acest scop a fost construit experi-
mental minivehiculul electrocinetic
'edat n figura A. EI este multifunc-
tional: ca ncor-
cu ce-
lor se face simplu, din
Att bicicleta, ct
cadrul remorcii elemente
de distincte, ct
surse de alimentare separate.
L.a asamblarea celor
(fig. B), electro-
motoarele putere n para-
lel.
n figura C se am-
plasamentului pieselor: cu
acumulator cu plumb de 12 V/25 Ah
electromotor reversibil n genera-
inainte una de m apoi (vezi
tabelul 2)
9/35 (3,889)
Oltcit identic, cu a'rbori de la Oltcit
Special
breiaj de 20-25 mm'(fig. 2).
Practic, pentru reglarea ambreia-
jului se 4
n habitaclul autoturismului,
pedala de ambreiaj),
care se asupra
nului filetat 5, pentru a se aduce
cursa "a" n domeniul recomandat
de constructorul autdturismului.
executarea reglajului se
strnge 4 la cuplul
de 4-5,1 daN.m. L.a fiecare 15 000
km, de asemenea, se prevede o un-
gere a cablului a am-
breiajului. Repararea pieselor am-
breiajului n (n
general, patina<rii sau
unei trepte a cutiei de viteze),
cum este normal, trebuie se
de personalul specializat
al atelierelor SERVICE.
de specifice suban-
samblului ambreiaj impun, n gene-
ral, nlocuirea unor piese ca rul-
mentul de presiune, discul, placa
de presiune cablul de ambreiaj.
tor, de plnloane cu
clichet (1); remorcii, executat
din 0 20 mm (2); roata trac-
toare cu pinion 0 200 mm (3); gene-
ratorul de c.c. cu magneti perma-
(4); electromotorul cu am-
breiaj variabil prin rotor centrifugal
(5); volant 0 180 mm (6); bateria de
acumulatoare de 12 V/75 Ah.
Puterea electromotorului este de
500 W, greutatea vehiculului asam-
blat de 35 kg, iar viteza de
40 - 50 km/h.
De remarcat prin plasarea ce-
lei de-a treia (a bicicletei) n
partea din spate, se consolideaza
stabilitatea construc-
la greutate.
L.a de teren, n la
Ca la orice tip de autoturism,
o ndelungata
(80 000-100 000 km), la
unei piese a ambreiajului se reco-
a se efectua nlocuirea ntre-
gului ansamblu gradului dE
a restu-
lui de piese care-I compun.
2. Cutia de viteze
de Citroen n mai
multe tipuri (tabelul 2), mode-
lul "G", n de lor,
este cu 4 sau 5 viteze
pentru mers nainte, sincronizate,
cu o
pentru mers napoi.
Cutia de viteze are carcasa co-
cu din
A B, asamblate n plan
longitudinal, la fiind
carcasa ambreiajului C un capac
D al cutiei de viteze (fig. 3). Pe fi-
se diferite
elemente de fixare, de go-
lire (1 - de centrare; 2, 3,
6, 9 - 4 - golire ulei;
5 - obturator;8, 10-14 -
15, 19-20 - 21-23 - pre-
zon; 24-26 - 27 -

N NR. VIITOR)
pornire, frnare, energia nu se
pierde, ci se n vo-
lant, care, ajutat la suprasarcina
sau demarare de pedale, reduce
consumul de energie din acumula-
toare, astfel nct se o n-
aproape
cu consumul. Se alimen-
tarea prin impulsuri.
este
cu cea auto-moto, n
plus avnd comanda prin
tiristoare, a energiei consumate.
15
"SPR
ELECT
utilizarea re-
zervoarele de spray de diferite di-
mensiuni coloristice pot fi
transformate, cu oarecare ingenio.,.
zi tate si ndemnare, n obiecte
folositoare, redndu-Ie n
acest fel o a doua
Printre alte de refolo-
sire a acestor rezervoare recomand
unor suporturi es-
tetice pentru creioane, tocuTi, pi-
xuri etc., prin combinarea
a dimensiunilor culorilor, precum
"spray-ul electric" descris n con-
tinuare.
Se alege, gust, modelul co-
loristic al rezervorului dimensiu-
nea pentru baterii de
1,5 V tip R20. Se taie, cu un briceag
sau ambele capete ale re-
zervorului, care orificiile se
la dimensiunile din figura
1 figura 2. Restul snt
simple, rezultnd din detaliile figuri-
lor, astfel:
1 - c'apac original translucid
(superior);
2 - electric de 2,2 V sau
Ing- C. RMBU
2,5 V;
3 - fasung (de ra-
dioreceptor);
4 - n contact cu
rezervorul;
5 - izolatoare;
6 - surub de c.Q.ntact ntre be-
polul poziti"al bateriei elec-
trice (izolat de masa rezervorului);
7 - tub de carton pentru "rigidi-
zarea" bateriilor;
8 - arc metalic pentru contac-
tul polului negativ al bateriei cu
masa rezervorului (prin 9);
9 - de fixare a
capacului inferior;
10 - suport metalic sau
(capac inferior);
11 - .nituri de fixare a lamelei
elastice (2
12 de fixare a arcului
de contact;
13 - baterii 1,5 V tip R20
(2
Pentru simplitatea ..
ntreruperea curentului se face prin
Utilizarea
"spray-ului electric" se poate face
DE FU O
PENI El
Este cunoscut faptul aceste ti-
puri de utilizate .. Ia trasarea
cu pe calc, se mai prin
mai multor factori, du-
Cnd la sau; mai grav, la
neterminarea unor
nfundarea se unui
dop de uscat care se n
vrful capilarului, mpiedicnd curge-
rea
ntruct aceste snt scumpe,
s-a impus. necesitatea
lor.
Cele mai mari de desfun-
dare le au la care tija de
ce n interiorul ca-
pilarului nu s-a rupt.
Pentru nceput este recomanda-
bil a se ncerca desfundarea pe cale
cu ajutorul unei scule
ca n figura 1.
Se pot construi mai multe scule,
la care vrful de de arc di-
fere n de orificiul capilaru-
lui. Mnerului i se n preala-
bil un orificiu pentru centrare o
mai prindere prin lipire cu co-
sitor a vrfului de arc.
lungimii mici a vrfului de
arc, flexibilitatea scade prin intro-
ducerea sa n vrful se n-
dopul de
dopul de uscat calc
este mai vechi, mai bine prins n ca-
pilar, se utilizarea me-
todei a dispozitivului din figura 2.
16
I
ANDREI PETRU,
Corpul 1 o butelie din
plastic n care a fost n al
capac 2 s-a practicat o gaura
de 0 6, care s-a montat ul
filetat 3, strns pe capac. cu 4.
Capacul cu se
pe corpul 1, n care se

. Peste 3 se un fur-
tun de cauciuc care are 0 5 la inte-
rior.
La al furtunului se
rotring se as-
gaura
Cu o se vrful
care,
foarte mici, devine n timp
scurt. presiunii rezultate
prin strngerea buteliei 1,
prin arderea dopului de
uscat este n exterior,
apa n timp vrful pe-

Cum corpul este termo-
plast, trebuie cu
pentru a nu topi sau de-
forma zona de mbinare dintre tubul
capilar corpul
Recomandabi! este ca
nu fie ci printr-un aju-
taj mic, cum ar fi un ac de
mai mare sau o cu gaz, cu
la mic.
Metoda arderii dopului de us-
cat expulzarea lui cu ajutorul unei
presiuni poate fi cu succes
'1
9

cu capacul superior (alb translucid)
montat, cnd lumina de be-
este sau
capac, atunci Cnd este o
iluminare mai
In industrie, unde de n-
scriere a valorilor pe snt
diQ tub capilar lung.
In se va schimba
diametrul furtunului al la
valoarea dimens,iunii utili-
zate.
n felul se pot reintroduce
w
O
n
'1
II
7
6
N
N
U1
Fig. 2: Sectiune A-A
12
Fig. 3 : Detaliu capac baterii
arcul se peste
lamela cu de
12.
n circuitul economic multe
care la o ntreprindere mare
se la mii de anual
cum tubul capilar pentru fabricarea
lor se apare mai
economia ce se poate prin
utilizarea metodei.
TEHNIUM 2/1986
j
SEMNALIZARE
Pe timp de noapte, unele zone
periculoase pentru accesul unor
trebuie puse n
Avertizorul prezentat ,emite pe timp
de noapte impulsuri luminoase cu
de circa 1 Hz, iar pe timp
de zi automat
narea. In cazul rutiere,
avertizorul poate fi folosit la semna-
lizarea pe timp de noapte a puncte-
lor de trecere pentru pietoni.
Elementul al schemei l
constituie circuitul integrat ,BESSS,
folosit ca basculant astabil, la care
comanda de intrare n se
pe terminalul ALO(4). Se
terminalul ALO
este pus la oscilatorul n-
este liber
oscileze tensiunea terminalu-
lui ALO este peste 1 V.
Pe timp de zi, fototranzistorul FT
este iluminat, tranzistorul' T
1
con-
duce pune terminalul ALO la
nu se produc oscilatii iar be-
cul L este stins. O cu
ntunericului, tranzistorul T
1
ncepe
Ing. KAZIMIR RADVANSKI
n stare n mo-
mentul n care tensiunea n colecto-
rul 1 V, oscilatorul
T!ST!l
Testerul este destinat
nivelului electrolitului
pe timpul acumulatoa-
relor. EI se compune dintr-o car-
n care se dispuse
sursa de alirJ:lentare elementele
de indicare. In partea a
carcasei este o cu trei
contacte, k 1, k2, k3. Lungimea tijei
dintre contacte se deter-
practic. Schema de principiu
este n desen.
se pe n-
chiderea circuitului ntre cele trei
contacte de electrolitul din
bacul acumulatorului. nivelul
electrolitului este inferior normei,
contactele k 1 k2 nu se nchid, cu-
rentul nu indicatorul mi-
croampermetrului nu La
introducerea tijei n bacul unui acu-
mulator ce are nivelul electralitului
normal, se nchid contactele k1
k2. Curentul circuitul ba-
terie, contact k2, electrolit, contact
k 1, R1 R2, microam-
permetru, baterie. apara-
tului va fi direct cu
densitatea electrolitului. Scala apa-
ratului va fi n sectoare co-
lorate sau n cifre.
microampermetrului mai
faptul nivelul electrolitului este
nivelul elec-
trolitului este mai mare dect cel op-
tim, circuitul curentului va fi: bate-
rie, contact k2, electrolit, contact
k3, bec, baterie. Aprinderea becului
nivelul excesiv al
electrolitului peste acumu-
latorului.
Astfel foarte comod
EMIL STRAINU, Urzican!
R, I
'0 K. j'
/
R2 /
/
(
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
L __
In timp scurt simultan nivelul
electrolitului, ct densitatea aces-
tuia la orice acumulator. Realizat cu
materiale recuperate, cu
redus, testerul este foarte util
tuturor celor ce acu-
mulatoare.
tranzistorul T 2 co-
tiristorul Th care se des-
chide, iar becul L va ilumina inter-
mitent. se schimba-
rea de se va
modifica valoarea lui R3' Reglarea
pragului de intrare n se
cu ajutorul ajustabilului
R
2
Alimentarea se face direct de la
de 220 V c.a. prin
D
3
-R
lO
-D
2
-C
3
. Bobina con-
-k
n
""'102'; - KI7
100 de spire din conductor
CuEm :2) 0,8 mm, pe un miez de fe-
cu C
5
constituie un
filtru de antiparazitare. Grupul
R
9
-C
4
la tiristo-
rului mpotriva supratensiunilor.
La realizarea fototran-
zistorul FT se n fel
nct nu fie perturbat de becul L
sau alte surse artificiale de
!II (URMARE DIN PAG. 3)
TObe/ 2: CCJCI?CIENT/I De CtlHPLET4RE ,4
H4T/f'/C// ROt11
de alimentare se ca
un simplu dipol. Stabilizatorul de
curent se poate folosi numai la tele-
vizoarele ce au tuburile alimentate
n serie direct de la de cu-
rent alternativ, pri ntr-o 01
a curentului de mini- 200)JF I 7 O V
Pentru instalare se scoate din re- .... --........ ----...... -------.4D
n serie cu filamentul C 1
tuburilor electronice echivalentul a 1 K SC 177
100
100 !l, n locul se
stabilizatorul de curent. Cum pe
avem o
de tensiune de 30 V (Ia 0,3 A, curen-
tul normal de alimentare a tuburilor
electronice), stabilizatorul va men-
un curent constant ntr-o
de a tensiunii de 30 V. Deci,

montarea te-
levizorul va corect la o
STABILIZATOR
Ing. ALEXANDRU BROSCOI,
Cluj-Napoca
Buna a televizoarelor rea temperaturii filamentelor tubu-
depinde de stabilitatea tensiunii de' rilor electronice.
alimentare. La tensiunii, Schema este un stabi-
a televizorului lizator de curent alternativ (0,3 A)
este cel mai mult de care nu o suplimen-
TEHNIUM 2/1986
a tensiunii de de 30 V
(190 V).
Pentru stabilirea a curen-
tului de 0,3 A, se introduce n serie 100 '1 6W 2*
cu filamentele tuburilor electronice
1N4001
un ampermetru de curent alternativ t-"1"'r
4
-:-1=:J.--..... ...r:=l-+--I.--4
se RS (con-
din avem 1N 4 001
o valoare a curentului.
Tot dispozitivul va fi instalat ntr-o
cutie bine cu orificii de aeri-
sire. Tranzistorul T1 (2N30SS) se va
monta pe un radiator cu o
de de aproximativ 200 cm
2
.
17
IG
inL
MIRCEA CONSTANTIN
Igrasia, ca proces fizico-chimic
complex, este fenomenul care se
prin umezirea perma-
a zidurilor la partea inferioa-
umezire care poate avansa sau
la o oare-
care. Igrasia se n princi-
pal, de pe la partea
a (prin fun-
socluri), ridicndu-se din
acestea n ziduri prin fenomenul de
capilaritate
din jurul fun-
soclurile zidurile
n variabile,
migrarea acesteia prin ele n
de dimensiunile compo-
nente. Golurile din materialele de
absorbante se pot asi-
mila cu tuburi capilare, apa ridicn-,
du-se n ele la variabile,
care snt:
- n nisipuri fine, 10 - 50 cm;
- n argile, 400 - 500 cm .
. Golurile mici din unele materiale
de pe faptul
apei prin fenome-
nul de capilaritate, mai permit
inundarea ntregului material n sec-
de contact cu umezeala.
proprietate este caracte-
n special argilelor
de ce n zidurile de
aflate n perma-
nent contact cu umezeala, apa
repede se un
timp mai ndelungat.
apei n ziduri este
atunci cnd n calea acesteia,
deasupra se stra-
turi impermeabile, numite hidroizo-
Cele mai simple se
din bitum carton asfal-
tat n straturi succesive.
In anumite pe
drepte sau nc/inate la elemente din
beton, se hidroizolare, prin
aplicarea unei tencuieli cu mortar
de ciment n straturi:
- stratul suport (0,5 cm) doza}
de nisip-ciment 1 : 1;
- stratul propriu-zis (2-3 cm)
dozaj de nisip-ciment 1 : 1,8;
- strat de (0,5 cm) do-
zaj nisip-ciment 1 : 1,5.
Pentru
lor hidroizolante, n mortar se intro-
duc adaosuri hidrofuge. Hidro-
rigide cu mortar de ciment
se la soclurile
la interiori ai subsolurilor.
Cauzele sau, mai corect spus,
de
apa din socluri
n snt multiple,
continuare prezentndu-Ie pe cele
mai cunoscute mai des ntlnite.
izolatiei hidrofuge la
Faptul ntre
nu este un strat
droizolant realizarea
unei aproape
perfecte ntre aceste ele-
mente ale Majoritatea
vechi care nu au hidroizo-
au fost invadate n decursul
timpului, n mod lent, de umezeala
din ascensiunea
18
n de ct este cartonul de
lat sub zid se una din ur-

- crearea unui rost de ventilare
a la partea
- completarea cu bitum car-
ton asfaltat n interiorul exteriorul
a,fectate (fig. 4b);
- realizarea mstuiui de ventilare
pe o parte a completarea
cu bitum pe parte.
Rezemarea pardoseUior din ci-
ment scUvislt, peste hidrolzolatie,
pe tencuiala a

LI nor presupun ca pardo-
seala fie din materiale
diverse. n care repre-
locuibil (sufragerii,
dormitoare, camere de zi) pardose-
Ilie se vor executa ct mai izolante
(din parchet, scnduri, aglo-
merate etc.) pentru a nu se pierde
prin ele. Pe holuri
mari), n (pentru a
se un mediu ct mai
n (pentru se lu-
cu se
pardoseli din ciment sClivisit, din
mQzaic sau din de gresie.
In blocurile de locuit, pentru par-
dosi rea dormitoarelor sufragerii-
lor se curent, covor P. V.O.
pe ,suport text;1 sau etc.
Folosirea covorului P. V.O. pe su-
port textil chiar a mochetei nu
este n
individuale, deoarece suportul din
beton pe care se este n
(prin intermediul um-
pluturii) cu terenul umed din jurul
Sub covorul P.V.C. se pot
acumula vapori de din condens
sau prin fenomenul de ca-
pilaritate.
dezvoltarea mucegaiului
un aer insalubru n locu-

Executarea pardoselii din ciment
sclivisit, mozaic sau similare presu-
pune sau realizarea unui
suport care ntotdeauna este al-
din beton. peste fun-
casei, naintea
riei s-a turnat o din
beton armat, problema suportului
este iar nu, trebuie
turnat acest strat de beton n
destinat pentru pardoseala sclivi-
Pentru realizarea stratului de
beton se scoate umplutura dintre
ziduri pe o grosime de cca 10-15
cm. unui strat de
compactat se un be-
ton slab, se hidrofug
nuit la nivel cu fun-
datiilor.
Acest mod de lucru prezentat n
figura 5a este cel corect, dar nu se
ntotdeauna.
Lucrnd repede, grija pri-
cepere, uneori se supor-
tul pentru conform figu-
rii 5b, astfel:
- se scoate umplutura de
se pune n locul ei pe cca
din un strat de

- peste se stratul
de beton. La turnarea acestui strat
de beton se sau nu ca
partea lui fie sub ni-
velul sau cel mult n
ei.
stratului de sclivi-
de mozaic sau a. mortarului
pentru de gresie se
pe contur, o
ntre aceste
tencuiala peretelui.
Uneori, pentru a nu pere-
tele la scliviselii, a mozai-
eului sau a din gresie, se
o sau o pe
conturLll prin
aceasta de contact direct
din straturile suport ale pardoseli!

Prin comiterea descrise
mai sus se permite apei n

igrasiei.
Atunci cnd betonul de pardo-
este gata turnat, pentru a nu
se crea ntre pardoseala
se poate executa izola-
TEHNIUM 2/1986
rea ntre pardoseala
perete, conform prezentate
n figura Se.
Executarea trotuarelor in
jurul Apa din
pe sol, se la
partea a acestuia pentru
ca n zilele se eV8-
pore n Apa n
sol se spre zonele mai us-
cate, aflate n contact direct cu
mosfera. n jurul (care
poate nu
la cazul prezentat n figura
6) sau, cazul ce! mai des ntlnit, la
acesteia se un trotuar
din asfalt sau beton sCiivisit,
apa din sol n drumul ei spre zone
mai uscate se n elemen-
tele aflate n contact
direct cu atmosfera sau se difu-
n zonele nvecinate care nu
au (ronduri de
flori, gazon etc.).
a trotuarelor nu permite evaporarea
apei, motiv pentru care aceasta se
nspre acele elemente ale
prin care se poate eva-
pora.
Drumul ciclic al apei n al-
din: din
acumulare n sol, evaporare prin
soclu, contri-
buie la saturarea n timp, orice pre-
ulterioare nive-
lul de a umezelii n ziduri.
O realizare care
contribuie la evaporarea apei din
perimetrul subteran al
prin ziduri, este aplicarea
pardoselilor din parchet pe suport
din beton, prin intermediul unui
strat de bitum. Acest strat hidroizo-
lant vaporii de
rea prin apa fiind ne-
migreze spre soei uri n zi-
duri.
Trotuarele snt utile
scurgerea ra-
a apei de ploaie,
urmate de sau de coborri
ale solului, snt con-
deoarece permit acumu-
larea apei sub ele printr-un feno-
men
Executarea de#> trotuare mult mai
late dect casei
udarea cu stropi de
ploaie a soclului casei sau, cind
acesta nu este prea nalt, a
tencuite.
Trotuar-eie .snt utile, fu ne-
tia utilitatea lor snt de necontes-
tat, motiv pentru care trebuie exe-
cutate astfe! nct rezolve pro-
blema apei din zona apro-

Realizarea unui sau a unei ri-
gole late de 10-15 cm ntre trotuar
umplerea cu
sau chiar nierbarea au
efecte pentru elimi-
narea apei.
Trotuarele din jurul tre-
buie fie executate din dale de be-
ton, din bolovani de ru, din
cu rosturi nier-
bate, deci din acele materiale care
permit eliminarea apei din teren
prln ele sau prin rosturi.
In zonele rurale micile
din provincie se ntreaga
,EM L ft
fOTOSEN fgll
SA RURI DEC
o categorie aparte de fo-
tografice o cele care fo-
losesc emulsii fotosensibile coloi-
dale neargentice. Suportul emulsiei
este de metalic, dar poate fi
din material plastic sau alte mate-
riale. Utilizarea acestor emulsii de-
din necesitatea unor
straturi fotosensibile sub de
pelicule continue, ade rente
care nu cris-
talizate.
n asemenea emulsii se
folosesc n tehnica pen-
tru realizarea formelor de impri-
mare, n pentru
rea cablajelor imprimate, a scalelor
de radio a panourilor unor apa-
rate.
Caracteristic tuturor acestor
este faptul pe suportul
respectiv se imagini al-
din zone acoperite cu emul-
sie zone neacoperite. Zonele
acoperite snt protejate astfel, pro-
n etapele ulte-
rioare, cnd pe cale se
suportului. Ca
exemplu realizarea cablajelor
imprimate. Circuitele propriu-zise
se un negativ
prin contact. In dreptul lu-
minate emulsia se restul
emulsiei se prin
placa se chimic. Cuprul
din zonele emulsie este
rat, astfel numai circuitele
dorite.
Masa emulsiei este
din coloizi naturali (albumine, gela-
tine, cleiuri animale,
sau sintetici (alcool polivinilic, deri-
polivinilici, poliamide, poliacri-
etc.). Sensibilizarea se face cu
de crom Coloizii
naturali snt solubili n pe cnd
cei sintetici, cu mici n sol-
organici. Sensibilitatea spec-
a acestor emulsii se
ntre 370 470 nm.
n cele ce vom prezenta
cteva accesibile amatorilor
(fotografi, etc.) pe baza
de coloizi naturali.
sensibilitatea
acestor emulsii este nece-
sitnd expuneri lungi n bo-
n ultraviolete. Cu aju-
torul lor amatorul poate reali-
zeze circuite imprimate, panouri
frontale pentru aparate electronice,
scale radio etc. Ca original
un sau desen pe calc sau alt
materi al transparent, la scara 1: 1.
Transferul imaginii se face exclusiv
prin copiere prin contact.
Emulsiile din categorie
se naintea iar
aplicarea pe suport se prelu-
imediat.
Recapitulnd,
- prin expunere la se
zone tonate zone
netonate;
- zonele netonate se
prin cu (sau alt
solvent al emulsiei respective), pro-
20
Ing. VASU .. E CALINESCU
ces care este, de fapt, developarea
emulsiei.
Developarea se face c,u la
In cazul
emulsiilor cu este nece-
la 30-40 C. Develo-
parea se poate face n baie sau sub
jet. Emulsia trece nti
printr-o de umflare, care
se n poate fi nde-
se face prin
agitare, prin unui
jet de sau printr-o
cu un tampon
textil. Se va acorda nu se
1
2
zone tonate printr-o
developare sau
avnd n vedere faptul zonele
tonate un proces de
umflare.
Guma se n
de clorur de calciu clorura
de magneziu, tiocianat de amoniu
etc., dat fiind faptul ca n apa zo-
. nele tonate se mult pot fi n-
.
Zonele tonate se pot colora cu
culori solubile n de exemplu
culori de Colorarea se face
anterior (sau develo-
complete), culorii n
zonele n care se
emulsia controlul de-
Curent se folosesc cerne-
luri de copiere, cerneluri litografice
etc.
n continuare cteva
de astfel de emulsii. Prepararea,
depunerea lor se fac la
(portocalie) sau n se-
mintuneric.
Reteta 1 - Emulsie cu
Se face o din 500 mi de
de dorit) cu 4
g bicromat de amoniu, 20 9 albu-
Se amo-
niac cnd de-
vine galben deschis (galben-pai).
preparare se solutia
astfel
n lipsa albuminei cristalizate se
poate folosi de la un ou
n care caz se mic-
cantitatea de bicromat de
amoniu la 3 g. cu
este mult mai dect
prima.
2 - Emulsie cu
Este cu prima, dar
Se folo-
sesc la 500 mi doar 1,5 g bicro-
mat de amoniu, dar mai albu-
respectiv 50 g. Se
amoniac la culorii
galben-pai.
este de-
punerii pe celuloid.
Releta 3 - Emulsie cu clei de

Se
A: 300 cm
3
clei de
din piei uscate de
morun n 500 mi rece;
- B: 50 g bicromat de
amoniu n 300 mi rece.
completa dizolvare omo-
genizare a celor se
se 24 de ore
la loc rece ferit de Se fiI-
6 5
... .. J
3

Reteta 4 - Emulsie cu clei de

Se 185 g clei de n
500 mi care se
15 g bicromat de amoniu
sau de potasiu. Se
Reteta 5 - Emulsie cu clei de
piele
Se fac
- A: se 100 g clei
de piele n 550 mi
(30-40C);
- B: se 35 g bi-
cromat de amoniu n 350 mi

Se cele
care se 20 mi amo-
niac.
Developarea emulsiilor pe
de clei se face n la tempera-
tuea de 18C.
In practica se n-
imaginea din emul-
sie prin cu un
adaos de Astfel, emulsiile cu
o la cea
120 C, o cu asfalt de
Siria. Emulsiile cu clei sau
doar se dar la cca 2300 C.
n practica amatorilor se poate
la supli-
atacul chimic al su-
portului nu se face cu acizi.
Reamintim n acest articol nu
se fac referiri la emulsiile cu coloizi
sintetici.
Etapele de lucru pentru
imaginilor snt:
1. rea, degresarea
rea suportului de
Este o extrem de impor-
pentru asigurarea
emulsiei pe placa-suport. Placa tre-
buie fie perfect im-
de orice Pentru o
trebuie
prezinte un anumit grad de rugozi-
tate.
se face de prin
cu detergenti
rea a ade-
rente. o care
se face degresarea ntr-o
se
face tot chimic, ca principiu general
prin atac cu o
Pe un suport cruciform, 1,
zut cu caneluri in care ecli-
sele de fixare 2, se placa de
emulsionat, 3. Eclisele sint indepen-
dente, n de
Fixarea ecliselor se
face cu cte un ca n detaliu.
De la o cu miner, 4, prin inter-
mediul unei curele 5, se trans-
mite un moment de la supor-
tul solidar cu arborele 6, cu
un canal de curea.
Aclionsrea este Raportul
de multiplicare este de minimum 5.
sau aci Se poate face o
prin
ire foarte n care caz
precede degresarea.
Ca exemplu, de aluminiu se
ntr-o de hidroxid
de sodiu sau potasiu" cnd de-
vin mate rugoase. In cazul sticlei
poate lipsi, dar
trebuie fie perfect
2. Depunerea emulsiei
Se face pe placa la
apei.
3. Unifol'mizarea uscarea
amulsiei
Se prin centrifugare n
centrifuge specializate,
cu pentru uscare.
Amatorii vor face o depunere n-
prin repetate ale
astfel nct stratul de emulsie
fie ct mai uniform. Uscarea se
face la temperatura la n-
TEHNIUM 2/1986

j
Iii LiiiZiI 222
..
I
I
FEDMIC
FED Micron este un aparat auto-
mat de tip "compact", recomandat
n special celor care
ocazional nu vor pro-
bleme tehnice, dar celor mai pre-
- posesori ai unor camere
reflex - ca un al doilea aparat,
de transportat mnuit. Dimensiu-
nile sale snt 113 x 75 x 60 mm, iar
greutatea 460 g.
Aparatul film de 35 mm,
n casete 135 permite a
36 de imagini cu formatul 24 x 36
mm. Transportul filmului se face cu
o prghie; antrenarea peliculei se
pe ambele margini perfo-
rate. Contorul de imagini revine au-
tomat la zero cnd se deschide ca-
pacul cutiei.
Vizarea este printr-un
sistem optic care prin
cadru luminos cmpul fotografiat.
Un telemetru cu suprapunerea ima-
ginilor, cuplat cu punerea la punct a
obiectivului, ntr-o
din centrul vizorului.
Obiectivul 1-81, nedemontabil,
este un grandangular 2,8/38 mm, cu
patru lentile lipite) tratate an-
tireflex. Punerea la punct se poate
face ntre 1 m infinit.
are
lamele plasat n spatele
obiectivului. Intrzierea cu care se
nchid lamelele timpul de
tuneric, plasnd placa perfect ori-
zontal. Se poate ncerca
zonei cu o sau prin pla-
sarea n apropierea unei
plite electrice.
Pentru uniformizarea emulsiei se
poate face apel la un dispozitiv
simplu ca acela din
4. Expunerea
Se face la (Ia
soare) sau cu neon
sau becuri cu puter-
nice). n industrie se folosesc
cu arc electric. Placa se
n rame cu geam
presor care asigure contactul
uniform. Amatorul va folosi o
de defecte care asi-
gure presarea.
Durata expunerii se
experimental. Informativ, ordinul
de este de 2-5 minute la
de 4-10 minute la

5. Colorarea
este se face prin
aplicarea colorantului dorit (cerne-
lii), cu un val de prin imer-
sare sau prin Se poate
face developare, cel
pentru emulsiile pe de clei.
6. Developarea
Se face cum s-a mai spus. Ve-
rificarea este
de colorarea a emulsiei.
7. Uscarea
Se face n aer liber sau sub un cu-
rent de aer.
8.
este cazul, cum s-a mai
spus.)
s-a unei
scnle sau panou, procesul este gata,
pentru efectundu-se o
lacuire.
imaginea este doar o
se coro-
darea suportului cu agent chimic
potrivit.
Astfel, n cazul circuitelor impri-
mate se
TEHNIUM 2/1986
Fiz. GHEORGHE eAI...UTA
expunere, iar n care se
deschid acestea efectul de dia-
fragmare.
Aparatul n regim "ma-
nual" sau "automat". Pe "manual",
a fi nevoie de baterie, snt posi-
bile:
- lucrul la timp constant 1/30 s
diafragma de fotograf, n "
trepte standardizate, n domeniul "
2,8 - 16. Este pentru
utilizarea blitzului;
- lucrul la complet
timp lung de expunere
(B). Se la
cu fixarea pe trepied a
aparatului.
Pe "automat" (A), apara-
tul singur timpul de ex-
punere, simultan cu diafragma,
un program prestabilit de
constructor. Reglajul se face n
de lumina de la su-
biect, avnd ca parametru sensibili-
tatea peliculei folosite.
Schema a sistemului de
reglare a expunerii este
(fig. 1). Un fotorezistor este
nseriat cu bateria, instrumentul de
un rezistor de limitare a
curentului. Alte rezistoare, n
paralel pe elementul fotosensibil
respectiv pe instrument,
sensibilitatea acestora. O dia-
lumina de
fotorezistor, n de sensibili-
tatea filmului.
Se lipsa unui
tor, de unde obligativitatea
aparatului cu obiectivul implicit
fotorezistorul montat de el)
acoperite cu capacul negru de pro-
Aceasta duce la reducerea
consumului din baterie la o valoare
(20 MA).
Bateria este un element
cu mercur 53, de 1,35 V avnd
o capacitate de 0,2 Ah. tensiu-
nea bateriei sensibil de cea
expunerea este influen-

acului instrumentului
este n valori ale tim-
pului de expunere ale diafragmei
VIOREL OLTEANU
n afara cnd fotoama-
torii obiective care permit
realizarea de macrofotografii prin
lor (cum este
cazul obiectivului FLEKTOGON
2,8/35, care permite realizarea de fo-
tografii de la 18 cm, sau PENTA-
CON AUTO 1,8/50 la care
P de fotografiere este de 33
cm), macrofotografiile se pot rea-
liza doar cu ajutorul inelelor distan-
Inelele se pot rea-
liza chiar de fotoamatori sau pot fi
din Indiferent
de modul lor de trebuie
avut n vedere faptul ntre
a obiectivului
mea inelelof o
fiecare set de inele fiind pro-
iectat pentru un obiecJiv cu o anu-
In de
reglarea obiectivului (pe
de fotografiere sau pe ce)
de de inele folosite se
pot diferite de
se pot fQtografia formate de diverse
In tabel se prezinta dimen-
prin intermediul unui mecanism a
. parte este
n figura 2. In momentul pe
o "palpatoare"
de sus n jos, ntre
piese pentru ghidare, este
de acul instrumentului. de
acului (deci de iluminarea
subiectului), cursa palpatorului este
mai sau mai mare; ea este
n valori timp-dia-
printr-un mecanism cu pr-
ghii ce gradul de deschi-
dere viteza lamelelor obturatoru-
Simultan, un ac indi-
cator vizibil n partea a
vizorului valorile exponome-
trice stabilite ntre 2,8-1/30
14-1/650.
expunerea este
mai mare dect 2,8-1/30,
rea nu se produce. decizie
este unui al doilea
palpator, paralel cu cel reprezentat
n figura 2, care faptul
acul instrumentului nu s-a de-
plasat sensibil din de zero.
Aparatul "cu memorie",
fotografierea cu da-
tele exponometrice pe care le-a
stabilit n momentul par-
a indiferent
siunile cmpului fotografiat scara
de diferite-
lor de inele (inele PEN-
TACON, care se pot procura din
la un obiectiv PEN-
TACON AUTO 1,8/50. Valorile din
tabel corespund obiectivu-
lui pe 33 cm pe ce. Pentru obiec-
tive ClI sau .inele
7
57)(86
7+14 43><64
28 34><51
14+28
pa!patoare
Ac
de ulterioare ale ilu-
Faptul se
rii mecanice a acului instrumentu-
lui atunci cnd este de palpa-
tor.
Memoria poate fi cu suc-
ces pentru corectarea expunerii n
cazul fotografierii unor subiecte cu
contrast foarte mare (de exemplu la
subiecte n Neco-
rectat, aparatul automat face o me-
die ntre a sur-
sei de din cadru ilumina-
rea a subiectului n-
spre obiectiv. Expunerea
astfel nu permite nregis-
trarea unor detalii ale subiectului.
Se poate corecta expunerea, n
sensul ei,
rea se face apropiindu-se mult de
subiect sau se o su-
cu reflectivitate medie
(palma, de n apro-
pierea fotorezistorului. Se memo-
expunere, apoi se
face ncadrarea se efectu-
prin
la a
Cu o - car-
mecanism n ntregime me-
talice - aparatul are o fiabili-
tate.
avnd alte dect 7; 14' 28 mm
valorile din tabel pierd
cmpui.ui fotogra-
fiat Sint In mlilmetn, laf valorile
de, se n
ca valoar_ea 0,42 o
Imagine formata pe de o
cu 0,42 din
ei reala
0,98
21
j
R1 care se
are valoarea de 2;2 MO.
7490 ne
10 kHz, 1 kHz,
acest fel se pot
",...,,-.A"' .... ""o ......."''"'" cu valoarea
10 f.LF.
,,..,,,,,1,,,,,.,,+,,,.. este un
100 MA.
HAUT PARlEUR, 1 563/1916
Automatul
luminii n mediu, co-
mandnd aprinderea unei su-
plimentare.
Elementul sesizor este o 10to-
care, prin intermediul unui
amplificator al unui triger, co-
sau
rea unui releu.
Contactele releului stabilesc cir-
ct:.Jitul de alimentare a unui bec.
iNl.Q01 24V;<O,1A
Semnalul de ia acest oscilator are
amplitudinea de aproximativ 3 V
banda de cu-
intre 50 Hz 20 kHz, deci
gama de
Condensatoarele CI C2 snt de
BC140
(2N2219A)

100 f.LF; 1 nF, C; 1 000
f.LF, iar f.LF. Dioda OI este
1 N914. Alimentarea se face la 20 V.
AMATERSKE
TEHNIUM 2/1986
23
Tehnica video va fi
n paginile revistei.
GHITA - Corabia
rubrica foto.
APOSTU - Tecuci .
antene Vagi cu 3, maxI-
mum 5 elemente pentru canalele '1
si 2 TV.
MOCANU -
DEMIAN HQRATIU - - Craiova
unde se sem- Nu solici-
nal pentru de la recep-
tor prin unui cablu FLORIN - jud.
coaxial introduceti si semnal de la Numai ce
alt casetofon. decuplnd de radio7lrnator aborda con-
receptorul.
n blocul UUS pe fiecare RADU - Bucu-
circuit oscilant cte un condensator
de 20 pF. Cablul de ntre amplifica-
FLOREA COSTIN - tor difuzor poate avea 40 m,la in-
cu autorul sau edi- tertonul la care
tura. TOMA ION - jud. .
MIRCEA MARIUS - Craiova a caseto-
Tranzistorul BEY90 se constru- tonului provine din uzura pronun-
la noi se n ampli- a capului magnetic.
ficatoare de MP42 IONESCU ADRIAN -
cu EFT353. Transmisiile TV via satelit pentru
NEDELCU FLORIN - marele public se fac n banda
Vom publica cele solicitate. .. 10-12 GHz. TV este apoi
GABRIEL - Bucu- n unul din canalele ben-
. zii V cu a'utorul unui convertor.
GABRIEL - Sibiu
Puntea redresoare admite 80 V
1 500 mATriacul la 1 A si
50 V. .
La restul
puns n
NICULAE - Oradea
starea capului magne-
tic.
ION MARIN -
"Tehnium".
NETEJARU LUCIAN - Giurgiu
Semnale video sunet se extrag
direct de la detectoarele respective.
MlliTARU IOAN - jud. Gori
Tranzistorul AF139 fi utilizat
n preamplificatoare UIF. In rest ci-
n
MATVIN ION - jud.
Nu construirii
unui balon.
MARTON ALEXANDRU - jud. Bis-

Schema amplificatorului A2020 a
fost n nr.10 din 1980.
OSMAN OVIDIU - jud. Mehedinti
Nu orgii
Vermona.
CONSTANTIN -
diodele cu EFD108.
ENESCU FLORIN -
la schema cu circuit in-
tegrat un VU-metru cu
tranzistoare.
RADU NELU -
Pe baza de 75 de
pentru circuitul oscilant 7
I -..fl-\
:
II
II
II
()I '-'1
1
1
1 I
I
I
I
: I
I I
I
1 I
I
I
I
I
Zi
:
:::il
::>,
I
I
-
Schema receptorului Gloria a fost
n nr. 2 din 1981 n al-
manahul "Tehnium" 1982.
COSMA FLORIN - Cluj-Napoca
cu autorii prin in-
termediul
SORIN -
re-
zultatele!
LINCA MARIAN - jud. Olt
La televizorul Modern
condensatoareie de filtraj.
n casetofon comutatorul
inregistrare-redare; probabil este
oxidat poate fi cu alcool.
SORIN - Oej .
Preamplificatorul la care
la viteze mici de de-
plasare a benzii magnetice.
SAMUEL - Sibiu
Materialul trimis de dv. a fost
nut spre publicare.
VlADU MARIUS - Slatina
Simpla denumire Blaupunktnu ne
despre ce aparat este vorba.
ILIE DANIEL -
Nu schema
dar un specialist cu
poate identifica firele dezlipite.
CRAcIUN SIMiON - jud.
Un convertizor 12/220 V-100 W a
fost publicat n "Tehnium" 11/85,
pag. 12.
NEDELCU MIRCEA - jud. Tele-
orman
Nu solid-

..... ..........................
CombinatuIP()ligrafic"