Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA

c NS
SUMAR

................................... pag. 2
semnate de utecisti
Energia n actualitate
LUCRAREA PRACTiCA DE
BACALAUREAT ............................... pag. 3
Interfon
Indicator universal
ELEVI ..... pag. 4-5
de cmp
............................................ pag. 6-7
.............................. pag. 16-17
Iluminarea cu
de fotogra-
fiere
TElFaNIIC4 ............... pag. 18
T .............................. pag. 19
..................... pag. 20
Interior '82
.................................. pag. 21
Intreprinderea de relee Me-

REVISTA REVISTELOR ................. pag. 22

Corector
FM-Tx
ARRA
Umidoregulator
MAGAZIN TEHNIC ......................... pag. 23
Plimbare
pentru mbinarea
lemnului
nnegrirea alumi niului
Chimie
POSTA ........................ pag. 24
Radioservice
U l XII - N R. 145
u A I
in pag. 10)
de
vertical.
Utilizarea turbinelor
'biect
prin prezentarea formelor de con-
versie a energiei vntului n alte
forme de a
formelor de stocare si
sum la diverse '
directe
mensionare a convertizoarelor de
de
n constructive
rezulta-
a turbinelor eoiiene
<::ln,n,""I7i,...n s-a referit la
standardizare
de folosire,
parametri, rr.rn,..,r.,..,""r,t""
"""lrll ....I<"nnc" .... i-a etc.
cadrul simpozionului
a fost vizitat poligonul experimental
de testare a turbinelor eoliene de la
Ghimbav, unde au fost prezentate
pnnclpcHele standul pentru
de prin com-
a profilurilor tipurilor de
paie, prototipurile de turbine de vnt
lente de 20 kW, ce a fi
racordate la sistemul energetic na-
de si con-
TEV 20 punctul 'de ob-
meteo.
L-am rugat
Vlad,
momentul de
zale tipuri destinate
tractoarelor ale
fi optimizate n
specifice turbil'1lelc)f
pe ax vertical".
Nu putem ncheia
a aminti
lectivul pentru
rea energiei .vntului va
noi tipuri de turbine
standul experimental va termina
prin autodotare constructia unui tu-
nel aerodinamic absolut necesar
experimentelor speci-
fice n domeniu.
cum cu
...
un
cu un de pos-
aflate n diverse locuri.
prezentat n continuare
acestui scop are
caracteristici specifice:
mare de posturi. abonat;
sensibilitate la intrare;
posibilitatea abonat de
a face apel postul central;
semna! apei optic acustic
cu posturile abonat
prin fire neecranate;
- puterea de de maximum
5 W.
Conform sche-
mei bloc 1 se in-
terfonul sub-
ansambluri:
- A - difuzoarele posturilor
abonat;
K 1/1 ... N - comutatoarele de
apel ale posturilor abonat
sate n INTERFON);
- K .... N - comutatoarele
posturilor abonat (n co-
cu K3; interdependente);
- apel luminos - bloc ce de-
un semnal luminos inter-
mitent postului care
face apel;
- apel acustic - bloc care de-
un semnal acustic inter-
mitent atunci cnd un post abonat
face apel;
- K4 - comutator
TElASCl.{LTA n
ASCULTA);
K3 - comutator INTERFONI A-
PEL, care pune aparatul n stare de
ca interfon sau
n stare de a apelului;
- etajul preamplificator, care rea-
adaptarea la
a difuzorului aflat pe post de micro-
fon n tensiune semnalul
de acesta;
- etajul de ampUficare n putere;
... N nefiind
T1/1 ... N au
rezisten-
difu-
snt astfel blo-
... N snt stinse.
R3/1 ... N
mai este la
difuzorului
se deschide. Prin
a tranzisto-
deci
nu
face cu colectorul
Acesta parte dintr-un circuit
astabil cu de 2 Hz lu-
blocat-saturat. Baza lui TiiN
este astfel la tranzis-
torul saturat T
3
cu o de
2 Hz (factor de
mare, tranzistorul
intermitent becul B1/N va pipi,
indicnd apelul de postul abo-
nat N.
de tensiune care apare
pe R3/N n ritmul plpirii becului va
deschide pe T
4
n ritm, astfel
nct oscilatorul va lucra intermitent,
genernd un semnal cu
ntre 350 Hz 700 Hz.
Acesta se va aplica prin K3 amplifi-
catorului de putere se va auzi n
difuzorul B cu o intensitate
din de volum P.
Operatorul de la postul central,
astfel avertizat optic acustic de
apelul de postul N, va stabili
cu acesta pe K2/N.
Difuzorul AN va fi legat prin K4
IN I tKI-ON / AFtL VORBESrElASCUITA
?c;:>?c;:>
TEHNIUM 12/1982
se
dent cu
torului de In B se
vor auzi sunetele captate de difuzo-
rul postului N, care
Colectorul T1 IN
pus la becul 81/N
va lumina pos-
tul central se cu
abonat N. Pentru a stabili
N se
acum care permite
ionarea, transmite-
rea semnalelor, de respectiv spre,
postul cuplat.
n timp ce cu postul
N este un alt post face apel,
va plpi becul pos-
INTERFON I APEL


A([}
41J./5W
INTERFON I APEL

Fig.2
care face apelul, se
semnalul acustic si deci
se perturbe convorbirea.
terminarea
din nou
rea de
La realizarea in-
de trebuie luate o
serie de de care
asigure o calitate a
o fiabilitate a aparatului o
ce-
Sursa de alimentare de
12' '\1 tensiune trebuie
asigure curentul maxim de 1 A pen-
tru blocurile de amplificare co-
manda apelului cte 100 mA pen-
tru fiecare post abonat n parte. Be-
B1/1 ... N pot nlocuite cu
(CONTINUARE PAG. 11)
.. 12V
Dif.(,


A/2\( ::.:.::. ---!----.
4r1.1
INTERFON I APEL3
fi
de
aici o
de
UCIS, rlo,nolnrl,Qnl'!:l

lOS
4

o D
5 I 5 ..
5 5 c
(anal N anal P
(anol N (anal P

tele circuitului figura
drept consumator R( un LED pe
care vrem cu un cu-
rent constant 5 mA. de
tensiune a la 5 o presu-
exemplu
cu-
ales,
R.\
Valoarea a tensiunii de
alimentare se nsumnd ten-
siunea la care ncepe
cu de tensiune pe
R cu de tensiune pe R, :
UII!lII ::c::: I U" - 1+1 + UI'''''
-7,5 V + 3,2 1+3,2 1,6 V
V,
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 12/1982
TIITIR
Propunem trei variante
simple de tester pentru verificarea
condensatoarelor de valori mici (de
la zeci de picofarazi la sute de
nanofarazi), prin
a unui LED. mic de piese
consumul redus de curent permit
realizarea cu al1menta-
rea de la o baterie de 9 V (6F22).
Prima (fig. 1),
un amplificator de curent continuu
cu etaje, folosind tranzistoare
npn cu siliciu, de putere cu
factorul beta ct mai mare (peste
300). de limitare R
1

R
2
nu au valori critice, iar LED-ul
poate fi de orice tip, cu un curent
maxim de 20-25 mA.
Deoarece amplificarea montajului
este foarte mare, la atingerea cu
mna a bazei lui T
1
se poate ntmpla
ca LED-ul se (n
de nivelul din mediul n-
De aceea, condensato-
rul de testat nu se cu mna n
timpul ci se introduce
ntr-un soclu (bornele Qx),
care se butonul B. In fu
de capacitatea sa, condensatorul se
ntr-un timp mai lung sau
mai scurt prin de intrare
foarte mare a amplificatorului. Cnd
curentul de scade sub o
tranzistorul T
1
nu
mai are curentul de necesar
pentru comanda lui T
2
LED-ul se
stinge treptat. condensa-
torul are ,Pierderi n dielectric (cu-
I I
Din motive bine cunoscute, con-
structor;! amatori folosesc tot mai
frecvent LED-urile ca indicatoare de
la diverse aparate elec-
trice. este (fig. 1), ne-.
cesitnd doar un mic calcul prealabil
pentru determinarea valorii minime
a limitare, R, conform
R = {U-UM)/I
M
, unde I
M
este curentul maxim suportat de
LED, iar U
M
este de ten-
siune pe LED la curentul maxim. De
exemplu, alimentnd ia U= 12 V un
LED care are !M = 25 mA U
M
=
1.6 V" rez R = (12 V -
1,6 V)/25 ,10-.5 A = 416 O. Practic se
ia o valoare ceva mai mare
(430-510 pentru a cont de
eventualele ale
tensiunii U, ca rezis-

scontate ale tensiu-
nii snt mari - de vrem
folosim LED-ul ca indicator la ie-
unui alimentator reglabil n in-
tervalul 5 V -7- 25 V -, metoda sim-
cu rezistent? de limitare nu
rezultate bu ne. I r, n acest
caz trebuie
pentru valoarea a tensiu nii,
ceea ce face ca la tensiunea
LED-ui ilumineze foarte slab.
O ie bu na n astfel de caz urL
o constituie alimentarea LED-ului
prin intermediul unei surse de cu-
rent constant, de exemplu cum
se n figura 2.
schema, tranzistorul T
1
(polarizat n A-I circuitul
emitor-colector T
2
) conduce
numai atunci cnd echiva-
a lui nu este prea
este
atunci cnd T
2
este aproape blocat,
deci cnd tensiunea sa
este mai sau cel mult cu
cea V. Curentul de T
1
prin R
2
! la bornele
TEHNIUM 12/1982
MARK ANDRES
rent mare de LED-ul se
aprinde nu se mai stinge complet,
iar avem de-a face cu un con-
densator ntrerupt (sau 9apaci-
tate), LED-ul nu se aprinde. In fine,
pentru un condensator n scurtcir-
cuit (sau LED-ul se
aprinde la ilumi-
narea
Limita a indi-
cate depinde in mare de ca-
litatea tranzistoarelor folosite. Pen-
tru T
1
= BC108 (cu f3?: 450) T
2
=
BC107 (cu f3?: 350), s-a o li-
de cca 20 pF (aprinderea pen-
tru un timp foarte scurt pLED-ului,
dar perfect .. 1 n ceea ce
valoarea a capaci-
doi factori utilizarea,
anume timpul mare n care se
produce (de exemplu,
cca 75 s pentru C = 0,1 liF) cu-
rentul de care de obicei
cu capacitatea.
sensibilitatea poate fi
de exemplu prin conectarea unu;
de 100 kn ntre baza
lui T
2
(traseul punctat). Se
pot astfel - pentru diferite
ale cursorului - condensa-
toare cu capacitatea de ordinul mi-
crofarazilor sau chiar mai mari.
A doua' (fig. 2)
un circuit integrat. de tip f3A 741
(11A741 , SFC2741, SN2741 etc.), n
montaj de amplificator inversor, cu
alimentare (tot de la ba-
terie de 9 V). Observatiile
S. MARIN
acestei o de ten-
siune care tinde pe T
2
,
Practic, n de caracteristicile
exacte ale celor tranzistoare,
se un echilibru care co-
respunde unei tensiuni
pentru T 2 de cca 0,7 V. Cum rez is-
R
2
n paralel cu jonc-
B-E a lui T
2
) este de
cea mai mare parte a curentului to-
tal 1, p\Jtem scrLe 1=0,7 V/R
2
. Prin
urmare, valoarea curentului prin
R LED II
I
,'" .. 1
J
M
01------

+5.,.2SV .
LED
RZ
36
11
(20 -25mAl +1
0,------11
privind interpretarea indi-
valabile aici. Sensi-
bilitatea depinde de ampli-
ficarea n a exempla-
rului de integrat folosit. Oricum, li-
o cu siliciU n serie.
. numerotarea termi-
nalelor la integrat corespunde
capsulelor .' circulare capsulelor
"dual in line" cu 2 x 4 terminale.
mita a lui Cx se
tot la ordinul zecilor de picofarazi
(cu un }lA 741 s-a putut testa un con- ./
densator de 15 pF). Pentru a ---o ,
simplitatea sehemei, nu a fost pre- b 1 .9\t
un reglaj al v
integrat este folosit
n montaj de repetor de tensiune
(adaptor de se
schema din figura 3.
aici LED-ul este conectat spre minu-
sul sursei irea polarita-
tea semnalului aplicat la intrare).
Deoarece cu intrarea neinversoare
irii nu
este nul, ci n jur de 2 V de
n serie cu LED-ul s-a montat
o D cu siliciu, n polarizare di-
LED-ul se aprinde
ou intrarea se mai
LED se poate stabili prin alegerea
a R
2

La tensiunii de alimen-
tare, echilibrul se
n sensul curentului total i
(contribuie aici curentu-
lui prin R
1
B-E a lui
T
1
). Oricum, curentului este
mult mai dect n cazul monta-
jului simplu cu de limi-
tare, LED-ul protejat, iar va-
sale este nen-
pe ntreaga a tensiu-
nii de alimentare.
La realizarea a montaju-
lui, n locul lui R
2
se
tiai un trimer de 100--250 n dat la
maximum nse-
Se circuitul cu
tensiunea (25 V) se re-
trimerul astfel nct curentul
prin LED fie cu mai mic de-
ct valoarea Se
apoi trimerul cu o rezis-
precizie avnd valoarea de-
mai sus.
Cu piesele indicate n s-a
pentru tensiunii n-
tre 5 V 25 V, o a curentu-
lui I ntre '16 mA 20 mA. lIumina-
. rea LED-ului scade (1:::;
10 mA) abia pentru U::::; 3 V. Tran-
zistoarele pot fi BC 107, 108, 109,
172 etc.
n ncheiere, mon-
tajul - a este dealtfel
- poate fi::" reproiectat
pentru i mai mari (sute de mi-
liamperi sau chiar amperi), folosind
pentru T
1
un tranzistor de putere,
iar n locul LED-ului un bec cu in-
aVnd tensiunea nomi-
de lucru ct mai
Cu prilejul Anului nou,
revistei TEHNIUM tuturor co-
laboratorilor cititorilor succese n
activitatea de constructor amator,
fericire
I
n cele ce
unele probleme legate de realizarea
piionilor necesari pentru antene.
Vom deosebi mai multe
tipul de al antenei
situarea pilonului. primul
criteriu piloni pentru antene
realizate din fire (antene T, L etc.)
piloni pentru antene verticale sau
pentru antene speciale (UUS, unde
centimetrice, TV etc.).
al doilea criteriu, avem pi-
loni cu baza n sol piloni
pe
Pentru antene filiforme sau antene
fixe ce se dispun pe pilon! cu baza
n sol, se n general piloni
din lemn (stilpi), similari cu cei pen-
electrice aeriene.
tabel snt prezentate diametreie
recomandate adncimea gropii ne-
cesare pentru un pilon de cali-
tate.
Diametrul este n centi-
metri. Pentru lungimi mai mari,
adncimea gropii se cu
formula A==O,6+0,11 L (m).
Stlpul utHizat ca pilon trebuie im-
pregnat sau uns cu de ig-
nifugare antifungizare. Aceste
pot fi creozot, gudron de
gaz (catran) etc. Impregnarea se va
face numai lemnul a fost n
prealabil bine uscat. Durata unui
stlp bine tratat este de 7-10 ani
pentru stejar de 12-18 ani pentru
brad impregnat.
Groapa de fu se cu o
poate fi (fi-
gura 1) sau n trepte (figura 2). In fi-
gura 2 se o in trepte
de 2,25 m adncime.
Groapa se va
A
pe ct posibil,
n teren uscat. In cazul n care solul
este moale sau nisipos, groapa se
poate cu un butoi fund
de lemn sau
Ridicarea stlpilor se face cu aju-
torul unor furci cum este pre-
zentat n figura 4. Pentru aceasta
stlpul se aduce cu ca-
la circa 30-40 cm de margi-
nea gropii. Pe partea a gropii
se pune o care ajute la
alunecarea stlpului n
mpiedice surparea La
nceput o va scindura,
n timp ce vor ridica stlpul mai
nti cu minile, iar apoi cu turcile.
de oameni necesari pentru
o ridicare este de 4-8, n de
TI LOR
Ing- M. FLDRESCU
stlpului. Ridicarea se face
n echipe, cu Initral
o stlpul cu o
n timp ce l
aceasta, prima
furca mai aproape de baza stlpului
ridicarea, n timp ce
a doua fixarea
mai departe.
ce pilonul a fost ridicat, se
face verificarea verticale cu
firul cu plumb, pe per-
pendiculare. ce a fost asigu-
verticalitatea, stlpul se ine
cu trei la 120
0
una de
alta.
Astuparea gropii se face n stra-
turi de 10-15 cm de care
se bat cu maiul o
uqare pentru compactizare.
I nainte de introducerea pilonului
se mai fundu-
lui gropii cu un strat de sau

solul este nisipos, se face o
umplere cu ca n fi-
gura 3. Primul strat de are
circa 30-40 cm se la baza
gropii, iar al doilea strat la circa
20 cm sub nivelul solului are
circa 30 cm
umplerea gropii, la baza pi-
se face un mic de
tasat, pentru a scurge-
apei de ploaie.
In cazul n care pilonul este reali-
zat din metal, diametrul este de
circa 50% din diametrul pilonului de
foioase, adncime? gropii de funda-
fiind In acest caz se re-
ca baza pitonului se
sprijine in pe o de
beton, putnd fie n-
treaga (diametrul fiind de
circa 30% din adncime).
Pilonul se n de
tipul antenei, cu' ancore din sau
materiale izolante (modul de reali-
zare a ancorelor a mai fost prezen-
tat n cadrul revistei noastre). Ca
elemente suplimentare de fixare
pentru ancore nu vor fi utilizate ele-
mentele. de care nu pre-

sau care pot crea pericole de
canalizare, uri de fum etc.).
In mod obligatoriu, n lungul -pilo-
nului va fi fixat un conductor de
de 5 mm diametru, al vrf va
pilonul cu circa 10 cm
care ia baza lui este fixat (sudat) la
priza de Conductorul va fi
obligatoriu galvanizat (zincat).
Pilonul metalic se poate suda di-
rect la priza de Elementele
necesare antenei vor fi fixate pe ca-
pilonului nainte ca acesta
fie ridicat.
in cazul n care pilonul nu poate fi
montat la sol, se trece la fixarea pe

nu va fi acolo unde, chiar
cu unele pilonul se poate
adAuce la nivelul solului.
I nainte de a ncepe montarea unui
pilon pe o va trebui anali-
aceasta poate suporta
greutatea antenei a pilonului pe
care dorim le astfel n-
ct structura de a
nu fie
n plus, va trebui avem aproba-
rea de locatari din imobil
aS.!Jpra acestei
In cazul blocurilor realizate din
diafra9me de beton sau elemente
prefaBricate, putem n general
antene a greutate nu
150-200 kg. Pentru a fi
siguri instalarea nu va periclita
vom solicita avizul con-
structorului imobilului.
Pentru instalarea antenelor n
aceste cazuri trebuie fie respec-
tate cteva reguli generale.
1. Nu se vor instala antenele le-
gate de de fum sau ventila-

2. Nu vor fi utilizate ca baze pen-
tru piloni gurile de aerisire aflate la
nivelul
3. Nu se vor dispune
mari (pilonii) pe marginea acoperi-
tip ci numai n punc-
tele de de obicei
n zona casei liftului.
4. Pentru de
sau ardezie, care au de obicei sche-
letul din grinzi de este obliga-
Figura1
Figura 4
Figura 6
torie trecerea piionului la pksn-
podului. Deoarece
n constfJUC-
se va face cu aHlto-
rul unei cooperative de
5. Nu se va pilonul direct pe
de sprijin nici nu se vor
practica n orifici,i pentru, fi-
xarea pilonului. se va .\m-
planta cu ajutorul unei din be-'
ton (figura 5), care va asigura o pre-
luare mai a
Talpa de beton va avea diametrtJI
cercului circumscris dat de relalia:
D = 0,35 + 0,08 1, unde D este dia-
metrul, iar I pitonului utili-
zat.
Grosimea este de 5 cm pen-
tru fiecare 2 m de a pilonu-
lui.
Pentru a realiza o asemenea
vom alege un de de
circa 800 mm lungime, cu un dia-
metru astfel nct putem intro-
duce baza pilon ului n el.
se cu de plat-
band de 5-8 mm grosime,
ca n figura 6. In mod suplimentar,
se mai unele de fier
beton de 6 mm diametru pentru a
Se face apoi o
din lemn n care se introduce
baza apoi se be-
ton.
Pentru antenele TV ase'"
menea elemente de se pot pro-
cura de la furnizorii de prefabricate.
Ancorarea pilonilor pe se
va face numai din puncte a re-
este n nici un
caz de guri de aerisire, an-
iti tene colective sa'u ornamente.
Legarea a pilon ului la m-,
blocului este absolut
obligatorie.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
Figura 5
TEHNIUM 12/1982
1
Ing. SERGIU
Banda 28 MHz sa prezinte numeroase surprize din
de al Astfel, cu puteri reduse se pot realiza
interesante dm cele cinci continente.
citeva tipuri de antene n exclusivitate destinate
(Vagi cu elemente, HB9CV ground plane)
asupra antenei Cubical Quad cu elemente cu care
timp relativ scurt peste 50 de cu un
Cubical a fost de-
pentru n literatura
de specialitate 1948, avnd laturile
vibratorul.ui n A/4 (fig. 1), iar dis-
dintre si reflector de
sau 0,2 . n literatura de spe-
ciatlil3.te se un de
6-8 dB raport de
cca 25 dB. de dis-
ponibil, antena poate fi cu
poiarizare (fig. 1 a) sau
cu polarizare (fig. 1 b). Re-
curentului, ct a tensiunii
(in A/2) este n figura 2.
antenei se
din bare de de lemn de
bambus sau lemn de brad. Autorul a
cu succes lemnul de
care nainte de a fi montat a
cu citeva st-raturi de vop-
sea Baghetele au dimen-
siunea de 36 x 22 mm, iar
finale vor sub ci-
cu 0 22, conform
pre-
o la
vntului. Cele patru baghete se mon-
o de aluminiu de
300 x mm, de 5 mm (fig.
unor suruburi
'al unor
bride n de U (fig, 5) fixate cu
M6 x 12 (fig. 6). Bara de
a celor X-uri
(bum-ul) se tot din lemn de
brad de 35 x 35 avnd o lun-
gime de 1 516 mm. capetele ba
rei de se cte
(fig. 7) de a
de aluminiu, iar la mijlocul
bum-ului se cu 4 suruburi
M6 x 50 de ri'gidizare
(fig. 8) din TDA
t. 2 mm. Pe una din se su-
o cu diametrul interior
de 26 mrn, la 5 la un
(fig. 9). in final bum-ul va ca
n figura 10; montarea
de fixare si rigidizarea constructiei
se va vopsi cu cteva straturi de vop-
sea EMAUR.
La capetele 11) se
cu x
elastice M8, cele
aluminiu cu X-urile fixate
pe ele. In de de lu-
cru se vor fixa cu
M5 x 40 cte 4 izolatoare la distanta
Dv n tabel. De remarcat
la reflector apare o valoare,
mai mare ca Dv.

-------,._---------_.
Srma va fi de
ei este mai mare cu 10 cm
4 x Lv n vederea stabilirii dis-
optime. Pentru aceasta, la ca-
petele de a vibratorului
se o cu 2-3 spire,
ce se va cupla cu bobina unui
grid-dip-metru fixat pe
TEHNIUM 12/1982
La unei
maxime pe instrument se
lungimea vibratorului. Capetele sr-
mei se cositoresc. pe cose fi-
xate cu M4 x 12 pe o
de textolit. Antena Cubical
Quad cu reflector are o
de 52 n, din care va fi alimen-
a
cu un astfel de cablu. Se poate
utiliza si un cablu coaxial de 75 n
simetrizor, rezultatele fiind mai
slabe. .
Reflectorul poate fj egal cu vibra-
torul, n care caz se va folosi o linie
de scurtcircuitare de 48 cm,
cu o de 60 mm ntre fire,
sau poate fi rit cu cca 5% de
vibrator, a m'l apela la linia de
scurtcircuit Linia de scurtcircuit se
poate regla plasnd un de
r-----

BRt .. O
n spatele antenei a
un minim al
radiant.
coaxial se va rigidiza pe
bum cu izolatoare
va cobor pe de fixare a
antrenare a antenei
dintr-un electroll1otor
continuu (24 V/5 A), o
de alimentare de-
biteze 24 V/8 A 12 Vii A un
sistem de a antenei
(fig. 12).
Electromotorul 1 este cuplat cu
un reductor 2,
un angrenaj de 3, cu
raportul de transmisie de 1/3. Pe
axul de 4, se o
5, ce cu
6, care este rigidi-
cu axul unui de
1 kn (cu Tot pe
axul de ire, 4, se mai un
cu cap semibombat, 7, ce va
asupra a limitatoare de
Ld Ls, montate pe un su-
port, 8, n de cursa
metrului. Axul de 4, va fi pre-
60
36

N
II
la un cu un rulment de
presiune pentru a prelua greutatea
antenei.
Montajul cu circuitul
electronic C.E. (fig. 13) se vor intro-
duce ntr-o cutie de de
1 mm. Din cutie vor ies i cinci ca-
bluri (A, 8, C, O, E) ce 'se vor rigi-
diza pe suportul de a ante-
nei. Pentru a proteja montajul la in-
temperii, cutia de vop-
sire) se introduce ntr-o de
poiistiren expandat apoi ntr-o
de lemn cu cteva
straturi de vopsea. Cotele carcaselor
snt la aprecierea constructo-
rului n de mecanismul de
disponibil.
Electromotorul 1.4 te de la
bornele O E tensiunea de alimen-
tare (24 V), curentul trecnd sau
prin dioda 0
1
sau prin dioda O
2
, n
de polarizarea Elec-
tromotorul va de exem-
plu, de ia dreapta la stnga (cu con-
fie atras releu I R
2
- fig. 15)
cnd 7 asupra
(CONTINUARE N PAG. 12)

t
.
..)
FIXARE (TDA#Z)
1
I .
'"""t-----. ---' --_.
;+.
o
m
I
Pentru depanarea unei scheme
logice ale
iri depind numai de valorile logice
ale este o
pentru vizualizarea nivelurilor logice.
n cazul schemelor
este detectarea unor im-
pulsuri TTL singulare, uneori foarte
scurte sau numai a unor tran-

n acest' scop am elaborat sonda
1),
care permite vizualizarea, un
LED, a unor impulsuri sau chiar
numai 0-1 sau 1-0. Dece-
larea unei 1-0 (front
tor) de pe linia este
pentru K deschis, fiind astfel
intrarea 9/C1
1
K
intrarea 13/Ci
1
, fiind astfel sesizate
fronturi pozitive ii 0-1).
II Rll
La majoritatea autoturismelor mo-
derne, semnalizarea
de mers executarea virajului, co-
manda se
automat revine la "zero"
a mai fi
auto.
este mai ales pentru
care "uitind" semnaliza-
torul n deschis - la autotu ..
rismele care nu de
- pot induce n
eroare pe la tra-
fic adeseori pot cauza accidente.
Prezentul montaj, destinat autotu-
ri.smelor care nu snt cu
revenire a cornutatorului
de semna,lizare,
printr-o a
dispus "uite" rea-
ducerea la zero.
Montajul are trei terminale, din
care unul (notat cu S) se
la "stnga", al doilea (notat
cu D) la "dreapta", iar al trei-
lea la (numai la turismele cu
minusul la
Pentru stnga", tensiunea
de alimentare se montajului
prin' O2 0
3
(n
Prin 0
3
se restul monta-
jului, iar prin O
2
se C
2
C
1

Cnd tensiunea de deschidere a
TUJ-ului este cele con-
densatoare se prin TUJ, n
baza (8
1
) a TUJ-ului apare un im-
puls de tensiune care prin repetorul
T
1
este aplicat difuzorului.
nul se periodic, cu o
care depinde de valorile C
1
8
I II
ing. Craiova
Grupul R
1
-C
1

rea fronturilor prin efectul de
derivare, compensnd astfel
capacitatea la conectarea
sondei pe linie. Diodele 01, O
2
protejarea mpotriva
unor tensiuni negative periculoase
dect 5 V. Dioda 0
3
intrare
la inversarea
de alimentare,
al i mentarea
pentru tensiu ni
figura 2 este o
care permite
nglobarea sondei intr-un pix, pentru
a asigura comoditatea n lucru. Ca-
blajul se pe dublu-placat,
folosind componente de gabarit co-
carcasei ce va fi fo-

Praf. MIHAi VORNICU
C2 Pentru dreapta", 0
1
este
n iar D3 este
Prin D
1
se restul
montajului n timp, Ci se
prin R
1
Fenomenul tot
periodic, dar de f ..
cea de la stnga",
faptului C
2
nu
generarea
pentru cele nu
dorim tonuri diferite, atunci elimi-
pe C
2
din montaj, iar n locul
diodei 0
3
o punte cu

Sonda este din monta-
jul testat (5 V).
In concluzie, schema
zualizarea unor
sau a unor
gulare
trenuri
f .. o,,,,,ont,,,
mare, LED-ul
b
din
Constructorilor
diode
(20A/100V)
le
"0.1"1"0''''/''\<'''0

diu
la radiatioar'ele
Majoritatea amplificatoarelor au- rea
dio, radioreceptoarelor sau
tofoanelor reglaje
de tonalitate, care permit corectarea
n de di-
mensiunile acustice
ale de
tul muzical al utilizatorului.
este vorba de un simplu atenuator
nalte, un
cum i se mai spune, un
continuu n plus sau minus al
nalte a
joase, cu numele de corector
xendall, utilizarea
tonalitate se
mai ales
Prin
glaj ale 1'1'\.0.1"1 .......
lui poate
nguste.
atenuare
zite ale unor
TEHNIUM 12/1982
M. ALESU
I
GEORGE C. OPRESCU
de filtrele pa-
de
(/)3rnm
rate. Avantajul de a
cu contacte sigure, "pe
adeseori mai mult
o ...
1 snt indicate dimensiu-
1"\i'j.:.nTl:lti\.JO ale care
de cu grosi-
ndoaie co-
punctate.
n interiorul cutiei (Ia
alimentatoarele de putere) de
obicei suficient, nu se reco-
un cablaj nghesuit al
...... "fo.r'n.rli dispunerea a
o mai
de autor este cel din
o
+
n prezentul articol este descris
un circuit capabil asigure
narea prin releu a unui consumator
oarecare (aparat de radio, magneto-
fon, electrice, de
etc.) prin (n ca-
zul de o din palme). Cir-
cuitul este astfel conceput nct n
baza unei interne se
asigure validarea unei comenzi
acustice ntr-un interval de timp mai
mare dect secu nde, cu alte
cuvinte, orice la
mai de secunde de o co-
nu este n
considerare. Schema de principiu
din figura 1 drept traductor
Intensitatea cmpului electro-
magnetic emis de antena de
televiziune scade pe pe
la antena de re-
Obstacolele mediile re-
flectorizante interpuse n calea un-
delor electromagnetice
de asemenea, o sporire a
tensiunii de care se
culege la bornele dipolului antenei
de Pentru asigurarea re-
n
tensiunea de fiderul antenei
la bornele receptorului de televi-
ziune va fi cel cu sensi-
bilitatea de constructor
pentru n stan-
dard: In general, sensibilitatea re-
ceptoarelor de televiziune
ntre 50 250 IN, valoarea medie fi-
ind de 0,1 mV pentru circuitul de in-
trare cu de 75 n (pentru
circuitele cu de 300 n
este
Un cmp electromagnetic cu in-
tensitatea de 5 - 6 mVi m
tensiune la bornele unei
antene cu redus (6 dB, ceea
ce un factor de amplifi-
care de 2 ori). Pentru
acestei tensiuni de
de la cmpuri cu intensitatea de
1 mV I m sau mai este nece-
utilizarea antenelor monoca-
nal cu sporit (12 - 15 dB sau
chiar mai mare), cu mai multe etaje,
acordate strict pe medie a
canalului
les, acordate cu carac-
a fiderului, pentru reduce-
rea la minimum a pierderilor prin re-
flexii sau unde
O relativ sufi-
cient de eficace este instalarea a
antene identice (de
cu sporit) pe pilon,
astfel nct lor pe plan
vertical fie paralele in-
tre planurile orizontale ale celor doi
dipoli identici fie A/2, conside-
10
M. VRiNCEANU
acustic un microfon, de
cu cristal, deci de mare sensibilitate.
In lipsa unui asemenea microfon se
poate folosi unul dinamic care,
avnd sensibilitate mai impune
intercalarea unui preamplificator
(1ig.2) capabil furnizeze un sem-
nal nivelului cerut de
montajul propriu-zis.
Schema din figura 1 un
amplificator de microfon
realizat cu i .. ,to,."r",t,
CI1 709 sau echivalentul
nesc RQB 709), n bucla de
(pinii 10 cu un circuit
reactiv n dublu T C9, R4, res-
pectiv R6, R7, C1
Ing. IANCU ZAHAReA
rnd lungimea de pentru care
este antena.
Conexiunile electrice ntre cele
antene receptorul de televi-
ziune se din cablu coaxial
cu de 75
n, conform figurii
Din punct de vedere electric, cei
doi dipoii apar n der-
fiind de curent
alternativ; antenei
pe ionate)
este astfel nct cei doi dipoli
fie n nsuma-
rea celor de unde
sporul de n ten-
siune vrf-vrf la bornele an-
samblului.
n cazul n care dintre cei
doi dipoli. este cu };" an-
samblului devine G" = In' G, unde n
este anenelor conectate
n G este unei
antene, exprimat n dB. Pentru doi
dipoli, G2 = 12' G = 1,41 . G.
dintre cele an-
tene este cu A/2, cal-
culat mai sus se va amplifica cu coe-
ficientul 0,90, fiind ceva mai mic:
= 0,90 . 12 . G 0,90 . 1,41 . G =
,27' G.
Pentru acordarea
vibratorilor activi, se bu-
cla de simetrizare cu
lungimea L n tabel con-
din cablu coaxial cu im-
de 75 H. Re-
ducerea coeficientului de unde
ai cuplajului se
cu segmentele L de
lungime cu bucla de sime-
trizare' cu LIl, a
lungime din
:
L A A
Ll = "2; L = "3 sau Lu 6'
n tabel. Delimitarea con-
Lo n ramura fiderului
coborre se printr-o
n locul integratului LM 709 se
utiliza circuitul integrat
741,n care caz se circui-
format de C7 R5 ntre pinii 3
ca condensatorul C12 montat
9 10.
Semnalul captat de microfon
de CI 1 se unui de-
cu dublare de tensiune reali-
zat cu diodele 03 04, filtrajul fi-
ind realizat cu eiectroliticuf C14.
Componenta a semnalului
intrarea
unui triger-Schmitt cu 1/2
CI 2 (CDB 400). Pragurile de bas-
culare ale se pot ajusta
din P1. pra-
este
de sensibilitate pentru
astfel nCt montajul
numai sub o
220 V.....,
F
trerupere a tresei metalce a cablu-
lui pe o lungime cu
de 3 5 ori diametrul
interioare a cablului coaxial.
La montare se va ca
lJUvU\.OI<O' de coaxial notate cu
se de i parte a
dir:;lollior Utilizarea sistemului n
cazul simetrice cu impe-
de 300 n devine greoaie.
SPRE
DE -L:ELEViZIUNE
Z = 75n.

prag de
trigerului
circuit bistabil
(CDB 401), iar
temporizator cu 3 CI 4
(SN 74121, echivalent romnesc
COB 4121). Starea
lui bistabii va dicta "n,-.t<>t'to.h
lor releu lui. La fiecare )mpuls de co-
primit din partea trigerului
a temporizatoruiui, circuitul;
lant va schimba starea
modificnd n mod
starea contactelor.'
csl
220
ansamblului se
"pe, cu cteva
dintre antene, plan n
jurul pilonului de a an-
samblului, fixnd apoi
guJui maxim.
Intre fiderul de coborre cu
de 75
- trare se va inter-
cala un filtru de simetrizare.

FIG.1
lN914
C 15 (N5+N6)=SN 7401


1418 D7
Bascularea circuitului bistabil se
produce deci n mod ca
efect al sunetului captat de micro-
fon prelucrat de etajele ante-
rioare. Pentru a se evita riie
accidentale, a fost introdus tem pori-
zatorul, astfel nCt prin intermediul
de validare N4 nu se ac-
cepte succesive
ntr-un anumit interval de timp. Cu
valorile indicate n se reco-
ca ntre sucCesive
din palme se lase n jur
de 2 secunde n nici un caz un
timp mai mic de 0,2 secunde. Modi-
ficarea duratei .. de temporizare se
poate realiza prin schimbarea valori-
lor R9 R12.
releul folosit la
12 V, atunci alimentarea lui o facem
de la punctul D (fig. 3). Pentru un
releu cu tensiune trebuie reali-
lATIIR
DE TENSIIlNE
Regulatorul electronic de
este destinat autoturismelor dotate
cu generatoare de curent alternativ
(alternatoare) cum snt DA-
CIA-1 300, SKODA-10S (120),
MOSKVICI altele, care folosesc
tensiunea de bord de 12 V. EI poate
fi aplicat la orice tip de autoturism
al alternator un cu-
rent de de maximum 2,S A.
Prezentul regulator are avantajul
de a tensiunea direct
ia bornele acumulatorului nu
ntr-un punct oarecare din circuitul
electric ai autoturism ului, unde ten-
siunea poate varia ntre anumite li-
mite. ca urmare a de-a
lungul traseelor de conductoare ale
electrice.
a tensiunii
direct la bornele acumulatorului
conduce la prelungirea duratei de
a acestuia, fiind cunos-
cut faptul tensiunii la
bornele acumulatorului cu numai
10% de valoarea con-
duce la scurtarea acumulato-
rului de la ori.
Acest inconvenient este
n schema de deoarece monta-
jul se direct de la borna
"plus" a bateriei printr-un conductor
separat.
Regulatorul
tensiunea la bornele acumulatorului
n limitele 14 0,1 V, pentru un cu-
rent de de la 1S A, cnd
motorului este mai mare de
2 SOO Cnd mo-
torului la circa
o alimentare Indife-
rent de tensiunea de cuplare, plotu-
riie releului trebuie suporte cu-
rentul cerut de consumator. Tranzis-
torul T3 indicat pe schema din fi-
gura 1 are o putere de 0,8 W.
puterea releu-
lui valoare, se va
nlocui tranzistorul cu altul de pu-
tere mai mare (BD 139 sau echiva-
lent).
Comutatorul Si se ma-
nual permite cuplarea releului,
8000-9000 iar cu-
rentul de ajunge la
2S A, tensiunii este de maxi-
mum 0,2 V.
Curentul consumat de regulator,
atunci cnd este ntrerupt comutato-
rul K, este mai mic de 1 mA.
Regulatorul este format dintr-un
amplificator de curent continuu cu
care de
la un anumit prag al semnalului de
intrare, prag determinat de dioda
Zener PL7VS rezistoarele R2' R3,
R
4
R6' Condensatorul C1 are
de a filtra tensiunea de comanda
la intrarea
Tranzistoarele T
1
T
5
blocheaza
montajul atunci cnd este ntrerupt
comutatorul K, prin bobina de exci-
a alternatoruiui trednd n acest
caz un curent mai mic de 2 mA.
Tensiunea la bornele acumulato-
rului se cu ajutorul poten-
semireglabil F\, n limi-
tele a 14 O,1 V, la o a moto-
rului de cel 2 SOO
si un curent de de ordinul a
10 A (luminile de aprinse).
Ing. GEORGE PINTU .. le
+ ,---""------------'
1Kn
TEHNIUM 12/1982
-
-
ACU MULATORUL
(12V)
+5 V
n "nor-
mal nchis" sau "normal deschis".
n figura 3 este indicat alimen-
tatorul care tensiunile ne-
cesare montajului. Pentru
circuitului integrat CI 1se pot
monta diode 06 07 pe tra-
seele de alimentare n scopul mpie-
accidentale a lui
CI 11a o cuplare a
alimentatorului.
n figura 1 nu s-a
indicat alimentarea N1-N6.
La executarea montajului se va
seama att la COS 400, ct la
CDB 401 (CI 2 respectiv; CI 5)
masa se la pinul 7, iar
+V
ee
(+S ':It la pinul 14.
BIBLIOGRAFIE
1. Gh.1. Mitrofan - "Generatoare de
impulsuri de tensiune liniar varia-
bila"
2. Adrian Michaels - "linear I.e.
Equivalents and Pin Connections"
Adrian Michaels - "Digital I.e.
Equivalents and Pin Connections"
4. OPPERMANN KATAlOG
J.TBBFON
il:lnftOl'I"l::l de 3,S V/O,2 A,
consumul de cu-
tor.
Sursa tensiune si n
transformatorul de al
trebu.ie situate ct. mai departe
postul central sau de unul dinpos-
turile. abonat. se to"
ei n cutie
Cu circuitele interf0n,ului, .Snt
sare. o foarte ecranare la
a transformatorului de po-
ct mai . de-
parte, . a acestuia. !de transforma-
tortll de adaptare de
rul.a ..
metrului .. trebuie
ga tori ulegate la Fi rele de le;..
diferite puncte
tajului' prin care
ternative trebuie. fie
astfel
Hzeze lor asupra ansam ..
blului. .. . ..
Firele de cu posturile
abonat nu trebuie
ecranate, dar trebuie apro-
pierea lor de surse de
e.lectrice (cabluri de fire. deJa
de radioficare etc.).. Lungi-
mea a acestor fire este
de compromisul ntre puterea pier..:
pe ele puterea din difu"
zor.
Detalii tehnice de
etajele de amplificare
revista "Teh'1ium"
de .. unde s-au
mici

K3ntr-un comutator
introducnd o
accesul unui
putem folosi
interfon ca
Asigurind
40 o 100
putere
suni mai
de
cui unui comutator
folosi unul
pe calea care
acustic cu K3

BRAD
----

M6 '-.",
DETALIU DE FIXARE A BAGHETELOR DE BRAD
PE PLACA DE ALUMINIU

2
60 30 "'"
DE FIXARE(TDAt 2.)
35 ,2
------
-------- ..- '--'---"- _ .... ..
300
4 6,5
PLAC
I

DE RIGIDIZARE
36
'DE Ol37
151"6
r-A
DE RIGIDIZARE
M6X60
AA
M6

DE FIXARE
>t-I--- BUM
M6
e
M6
DETAUUL DE MONT RE A DE PE BUM

220V
1600
URUB M8X20

M8
TEHNIUM 12/1982
limtatorului Ld care ntrerupe circu-
itul de alimentare a electromotorului
(prin dioda D
2
nu va putea circula
curentul, fiind mvers n ra-
port cu D
1
). Electromotorul se va
opri pentru a-i reporni va trebui
se releul R1' care inver-
polaritatea' tensiunii .de ali-
mentare de la bornele D-E, In acest
caz electromotorul se va roti n sens
invers, de la stnga la dreapta.
cum s-a mai sus, elec-
tromotorul prin angreRa:-
jul 5-6 un de 1 kn,
ale borne A, S C se la
dispozitivul de (fig. 16). Prin
modificarea bazei tranzis-
torului T
1
pe diodele D
3
-D
7
apare o
de tensiune ce n
parte cte un tranzistor SC 178
(T
2
-T
6
), care are ca un bec
de 3,5 V/70 mA. Deci n functie de
rotorului
re'spectiv a axului antenei, se vor
aprinde becurile pe rnd.
extreme becurile toate
stinse sau toate aprinse (corespun-
rotirii antenei cu o de
cca 270
0
). Circuitul se va executa
pe o cu cablaj imprimat (fig.
17). '
La montarea antenei se va alege
a dispozitivului
(aprinse 3 becuri) aceasta va re-
prezenta de exemplu linia N-S a
antenei, n cu o
.
Sursa de. alimentare (fig. 15) nu
deosebite, n
de faptul transformatorul se
va dimensiona la valorile indicate pe
diodele vor fi capabile
suporte un curent de cca 10 A,
tranzistorul ASZ 18 se va monta pe
un radiator, iar releele vor fi cu ac-
la 12 V, cu contactele de 12'
4":-5 mm,'
Sursa de alimentare dispozitivul
de se vor monta ntr-o car-
fiind la ndemna operatorului.
Pe cutia de a mecanismului
de se vQr monta
bride sau Ma x 100 (Gare
vor' celelalte carcase) cu
ajutorul se va monta meca-
nismyl pe pilonul de (fig.
18), antenei de sol
(sau va fi de minimum
5 m ca amplasament se vor lua
toate pentru a permite roti-
rea a antenei. Cu antena
s-au
rezultate confirmate cu ajutorul ra
dioarnatorilor. ing.' Ionescu p,
Y03ZP Macedonschi O
Y03BZF:
TEHNIUM 12/1982
OAG75
stator
r-------<Jp
o
DETALIUL A

I
B(1'"'8

90
- ".,
o
'- antenei = 6 dB;
- raportul = 20 dB.
S-au japoneze,
din America de Sud Africa de Sud
cu controale de 58-59.
BIBLIOGRAFIE
K. Rothammel, Antennenbuch
1975
273 Schaltungen
The Radio Amateur's Handbook
E
LIl
/\
::x::
13
a
Chiar bateria de acumula-
toare a fost corect n-
o de timp
ea semne de anor-
ca efect al producerii unor de-
externe sau interne.
In cele ce se vor descrie
de a ba-:-
teriei n cazul cel mai complicat,
cq.re completa ei demon-
tare.

nainte de a trece la precizarea
trebuie se execute
unele care
constau n a ba-
teriei, golirea electro-
litului. se face cu un
curent de zece ori mai mic dect ca-
pacitatea acumulatorului la
atingerea unei tensiuni de
1,70-1,75 V pe element.
este pentru
sub oxigenului din aer,
masa a negative n-
se distruge n plus, se
hidroxid de plumb, care
reduce capacitatea acumulatorului.
nu este
(din de timp, de exemplu),
atunci demontare ne-
gative vor fi ngrijit apoi
vor- fi cufundate ntr-un vas cu
DEMONTAREA BATERIE.
Demonta.rea bateriei presupune
I

BURGHIU
/
Ing. MIHAI STRATULAT
respectarea ordini a ope-

a. Se de le-
dintre elemente, folosind n
acest scop o cu forma prezen-
n figura 1, care nu este prea
greu de se
resc centrele de
pe o adncime de 5 mm cu un bur-
ghiu de diametru dia-
metrului de ghidare. Cu aju-
torul burghiului tubular se
un canal circular n jurul
de fixare a (fig. 2),
care se vrful
de prin (fig. 3).
b. Cu ajutorul unui letcon cu cap
de profilat sub forma unei
sau cu o
n prealabil se masticul
din jurul capacelor se scot capa-
cele.
c. Folosind un extractor sau un
se blocurile de
se separatoarele se
uniblocul negative
de cel al pozitive.
d. se sub jet de
din timp de o .. Ul-
tima se face cu
De asemenea se se
starea bacului. O foarte
de verificare a bacu-
lui este n figura 4 se
pe utilizarea a 3
conectate la prin intermediul
unui ampermetru 4. Baculse intro-
duce ntr-un vas 1, care se umple cu
o de acid sulfuric (den-
-
BURGHIU
TUBULAR DE GHIOARE ASAMBLAT
14
sitate la fel ca compartimentul al
perete se 1,08-1,1).
celor mai mici fisuri prin
care acidul poate trece este semna-
de ampermetru procednd
cum se n 'figura
O mai n fo-
losirea naltei tensiuni produse de o
de (fig. 5). Pe pere-
tele cercetat 1 se
trod 2, care au mnerele izolate; n
paralel cu acestea un eclator
3 cu disruptiv de cca 10 mm.
Primarul 4 al bobinei de se
de la bateria 8 prin rup-
torul' 5, care are n paralel un con-
densator 6. La nchiderea circuitului
prin comutatorul 7, e\:latorul devine
activ prin perete nu au loc
scurgeri de curent, deci pere-
tele nu
REMEDIEREA
Se pot repara consta-
tate demontare la bacuri,
separatoare.
Bacul poate fi fisurat sau poate
prezenta nu
au profunzimi mai mari de 3 mm,
iar lor nu ntrece 5 cm
2
,
ele se pot remedia prin completarea
cu n cazul bacurilor
de defectele
snt mai importante sau ele
s-au produs n
bacul se In general, un
bac reparat nu mai
n exploatare. Cnd se re-
bacul se se iar
marginile fisurii sau rupturii se te:-
la 30-45 pe o adncime de
2/3 din grosimea peretelui. Locul de
lipit se la 70-80 C
apoi se materialul de adaos
semifluidificat prin
rea se face prin mai multe straturi
ntre care se interpun pnze
de tifon. Umplutura se
bine se se se
3-4 ore, rectificndu>:se
apoi locul cu o de sau
pilit. Ca material de reparare se
poate folosi un amestec de
sacz, mastic fibre
de azbest.
Blocurile de pot avea
toarele defecte: sulfatare, distruge-
rea coroziunea
rea masei. active, deformarea ru-
perea urechilor
cum se sulfatarea este
efectul de cristale mari greu
soiubile de sulfat de plumb pe su-
n porii masei active a
pozitive ast-
fel o iar
cele negative devin albicioase, gra-
nuloase att de dure, nct, zgriate
cu unghia, nu urme.
sulfatate puternic se
cere la care procesul de sul-
fatare este mai avansat se pot
II
chiar demonta-
rea bateriei, printr-o pre-
cu un curent slab (de cca
5% din capacitatea bateriei) folosind
un electrolit de densitate
(aprox. 1, 11).
cu pasta sau
cu deteriorate se nlocu-
iesc la fel ca cele cu masa

Deformarea este un fenomen care
apare ca urmare a neuniformei dis-
puneri a' masei active pe
Defectul poate fi remediat
prin plasarea deformate ntre
de lemn-perfect plane
prin presare
Urechile rupte ale se re-
cum se n
figura 6, folosind un 3, care
se n serie cu suportul electro-
dului de 1 materialul
pentru completare (acesta fiind fur-
nizat de bara de plumb 2).
Separatoarele se pot sulfata, de-
forma sau rupe; primul se n-
prin fierbere n Indrepta-
rea se face prin presare;
n cazul ruperii, separatoarele se n-
locuiesc.
Celelalte detalii ale bateriei de
acumulatoare, ca de cone-
TEHN6UM 12/1982
se face n ordi-
asupra
aceasta nu
am
2
sau, mai bine, se lipesc elementele
semiblocului cu un electrod de
plumb - cum se n
de polaritate, se sor-
grosime grad de
nainte de montare.
b. apoi asamblarea blo-
RUTI
Maior iON
fie mai de 1,5 mm la autotu-
risme -, asupra presiunii n pneuri
- care se identic cu pres-
tehnice.
arsenalul tehnic al
nu numai pneurile.
curnd am lecturat datele unui eve-
niment rutier La
autobasculanta con-
de L.O., a o
la sistemul de frnare,
basculanta nu a mai fi
a izbit un stlp la
care n a lovit o
de trotuar.
Att frnare, ct me-
canismul de snt vitale pen-
tru securitatea a
pentru oricare
auto care
autovehicui avnd '-'\'J"Ci'-"liUI
mul de frnare ori la mO,I'<:!ln'Cn"I
per-
misului de conducere pe o

Preocupare
snt datori
n care scop semiblocurile se
pe o de
introduc unul n altul,
n succesiune nu
cu pOlari-
ntr-o de
conform

opera-

una dintre service autori-
zate de organele de
(A.C.R., "Automecanica", "Dacia"
etc.) n luna n care au fost nmatrl-
culate. Deci autoturism inroatri-
culat n mai va fi supus verifi-
tehnice n mai 1983. Autoturis-
mele noi, nscrise 1h luna ianuarie
1982, se vor verifica n luna ianuarie
a anului 1984, mai precis, ai doilea
an ce au fost nscrise n circu-

Ecusoanele se ia fel ca n
anii pe de n-
matriculare.
Sistemul
tajul pe
o
V.T.A., iar
care snt autorizate realizeze
aceste nu mai snt extrem
de n lunile de
de calitate su-
n vigoare.
preventiv nu re-
tehnice numai la
"'V''''I''"t,;,,...,,,;, tehnice anuale.
frnele, lu-
de
remedieze fie.::
De
la un prezon se
extrem de repede la o
care apuce o traiecto-
":l\L,'vC;'tO, oprindu-se undeva ntre
pe trotuar.
Asemenea s-au ntlnit;
este de dorit nu se mai ntl-
pe rutiere.
dezal cal i nizare
4-7% sau 8-10%
n jet de usca-
rea n aer oxidarea n baie de
sau cu electrolit de
,1-1,2 kg/dm
3
, separatoarele se
introduc ntre cu nervurile
tre pozitive, n-
cepnd de ia mijlocul blocului de

d. montaj, blocul se com-
cu unei prese (fig. 8)
se bac. even-
tual, jocul intre bacu-
lui este se mai introduc
si n cteva separa-
toare.
e. Fiecare element al acumuiato-
<.lv'VIJ'''''''' cu un capac, n in-
se oduce snur de azbest
se cu voltmetru
nu cumva puncte de
scurtcircuitare ntre
f. Capacele se cu mas-
tic la 170-180 C (Ia nevoie se
poate folosi un amestec de bitum
75% ulei 25%).
Pe terminale ale sti1-
se introduc p'un-
de conexiune se
se cum se vede
3, folosind un sablon de
biametrul
mic al ui este 'de
17,25-17,75 mm pentru bornele
pozitive '15,75--16,25 mm pentru
cele negative. ambele cate-
gorii de borne este de
1:9.
Cu acestea bateria de
toare este gata pentru formare

o ce
se poate aplica la TRABANT - sta-
bilirea ntre dinam acu-
mulator - o cititorul nos-
tru pe
pe propriul
autoturism, anume nlocuirea
contactelor de cuplare cu o
n acest mod se un
element supus cuplarea
se face ce dinamul debi-
o mai mare dect a
acumulatorului, este
Modificarea etaje: 1)
nlocuirea cu o
KS 6060 (sau RA); reglarea siste-
mului de ca de-
biteze 8 V. este dic-
de faptul se pro-
duce o <le de 0,7 V.
Reglarea se face astfel: se cu-
un voltmetru ntre D+
motorul se re-
ca becul de la
bord se care se
cablul de la borna + a bate-
tQ .. contactul de ex-
releului) ce
este de 8 V.
15
sau ma mult se
Supraexpunerile
rar, numai pentru efecte
continuare vom prezenta cteva
cnd se poate folosi
unele
ale modului
Orice posesor de
pe
de
se ncheie cu

I
Poarta SAU-NU din familia CMOS
este n figura 1. Ea reali-
SAU-NU la fel
ca circuitele logice pre-
zentnd ,,1" logic la ire atunci
Cnd A B snt "O" logic,
determinnd tranzistoare-
lor p-MOS.
Poarta din figura 2
,,1" logic la ire, exceptnd cazul
cnd la ambele ,,1" lo-
gic, determinnd intrare.a n
a tranzistoarelor n-MOS.
rea
cu sase ordine de la trece-
rea' din n blocare.
Cip-urile snt prezentate n
3 pentru CD 4001 (SAU-NU),
pectiv n figura 4 pentru CD 4011
Acestea snt cele mai utili-
zate CMOS. Celelalte snt tre-
cute n tabel.
n familia CMOS
puri de circuite
4
I
Student GUNTER ZEISEL
forma unor C?ircuitui inversor
CD 40 106 cu sase nversoare
triger-Schmitt circuitul CD 4093
cu patru triger-Schmitt.
Tensiunile de prag depind de ten-
siunea de alimentare, cum se
n graficul 1. Ele snt foarte
stabile cu temperatura. Din aceste
motive, circuitele acestea snt folo-
site pentru generatoare RC de sem-
nal dreptunghiular cu consum foarte
redus de curent, la de
la cteva sute de kilohertzi.
Capsulele snt prezentate n figura
5.
O a acestor circuite este
n figura 6. Este vorba de
o cu senzori capacitivi
pentru ii diverse. In acest caz,
circuitele triger-Schmitt snt
31imentate la o tensiune de 3,3 V
pentru a cobor \ pragul inferior la
350-375 deoarece impulsurile
ce ajung snt slabe.
\( I \i]
'ce
5 10 1S
A 0--411'-+-411-----1
care I a baza fu _
se din fl-
Succesiunea de impulsuri
tr,;:,nce,-niC:,t:> ntre punctele A C prin
condensatoarelor Cx,
R, trece
superior al por-
monostabilul
irea acestuia se
de 1,4.R
M
.C
M
,
C
M
snt Rg , respectiv C
2
din din figura 6. Cnd se
atinge punctul B (impulsurile trei
patru), prin deget are loc o punere
la prin capacitatea rezis-
de corpul uman, iar
care ajung in punctul C
nu mai produc bascularea monosta-
bilului. Succesiunea impulsurilor ia
1, 3 ale circuitului trebuie
fie la 200. ".s, iar imea
lor minimum 100 ILS. Acestea pot fi
produse de un circuit logic combi-
nuit, dar este deosebit
de foi osirea tastaturii ntr-un
montaj cu microprocesor care li-
vreze impulsurile analizeze
sau lor.
2 3 4 5 6 7 GNO
( 3
R19,R
20
fR
21
=10K
Pt P4= 1(2=(04093 P
S
'Pf1:-;!iCOL}093=IC3
TEHNIUM 12/1982
2SA733
2SA639S
2SC2230A
2SC1670
2SC633A
2SC2141
2SA951

8 l \
S3WB60l

'V
1S1555
10E2
[j
anode
GH1F
V09C
ERC04-06
U05G

o
anode
HF-1
K)

2S0571
'-E9.
E c 8
2SC1364
n figura 8 este o
realizare, pe circuit dublu placat
a senzorilor capacitivi. Cele
trebuie fie desenate
ntr-o iar le-
dintre "condensatoarele"
formate fie ct mai scurte, cu
conductor CuEm 1; 0,2 mm. Se
poate lipi pe partea a cir-
cuitului o folie pentru a nu
deteriora sau oxida senzo-
rilor. Pentru a preveni
accidentale, sub se
poate monta o la de
2 cm, la masa montajului.
cum se vede, numai pe co-
loane este realizarea
turilor cu srme, pe linii acestea fi-
ing realizate prin circuitul placat.
Intr-un sistem de microprocesor,
comanda tastaturii se face du ur-
principii. Impulsurile cu
mai mare de 100 ILS la un
interval mai mare de 200 ILS snt
produse de sistem (fig. 9).
frontul pozitiv al impuls, mi-
croprocesorul va testa una din
irile 4, 5; 6 este "O" n timpul T ct
monostabilele ( T este de
50 }ls). In acest caz a fost
tasta la coloanei
care impuls cu linia care
nu nici un impuls n acest timp.
nu s-a nici o
timp de 10-20 ms, microprocesorul
TEHNIUM 12/1982
2SA 1175
2SA774
2SA1220A

T
"fY>f C 2SC2690A
II E f{'" lelter side
/
E C 8 8@:
288740
JA101
I,@:
E C 8 I

2SC1128
2SC2009
2SC1413
2SC1413A
2S0725
2S0785
/
[ C 8
2SC2785
2SC2958
2S0774
2SC403C
2S0789
2SK23A
SEL1110R
SG264
SG264A


""ode
gate\t::>L.
gate c_thode
c.thode
ERC24-Q6S
EOB01-05
E0801-12
EQ801-12Z
S180102
@"-J
anode
ERC26-15S
GH3F
V30N
10E2
1N4148H
lT261
R010E-N2
R011E-81.
RD13E-B2Z
R024E-82
RD4.3E-B2
R06.8E-N3
1SS119
ERB81-004
RGP10G
RGP10J
RGP10P
1TT600
ERD29-04J
ER029-08J
RH-1Z
RH-1A

PH3028
feCllIlII'H)
'''It
(1
anode
X
,gor
anode ",. cathode

poate ndeplini alte (de
exemplu, comande un display),
care se din nou un im-
puls pe intrarea 1, se i-
riie 4, 5, 6, apoi se un impuls
pe intrarea 2 mai departe. Bi-
aceasta este doar o posi-
alte depin-
zl)d de constructorului.

se. ARA 1:1
n multe electrocas-
nice snt componente
de Pentru
constructorii amatori care reuti-
piese rezultate din aces-
tea sau asemenea apa-
rate, capsulele co-
nexiunile unor tipuri de tranzis-
toare, diode tiristoare.
2SC2218

E B C
2SC2688
2SC2610BK
JC501
Jd501P
2SA1027R
2SC1962
2SD795A
28K107-3
2SK107-'
",PC514J
CR02AM8
FAJA
I
In cadrul programului prezentat,
se ,,1" logic, proce-
sorul 10 ms, care tes-
din nou senzorilor.
Daca senzor este
sat, procesorul trebuie n
alt program pentru a nu indica de
mai multe ori aceeasi Astfel se
de produse la ridi-
carea atingerea cu degetul ntr-un
interval de cel 10 ms. Se folo-
sesc n acest caz 6 intra-
ire ale microprocesorului (trei
pentru trei pentru iri).
Evident, tastatura poate fi la
un dorit de senzori,
seama de sistemului
microprogramat.
o
1
4
1-.,
BIBLIOGRAFIE
Gh. 1. Mitrofan, "Generatoare de
impulsuri de tensiune liniar varia-

"Elektor", nr. 4/1982.
min.:200jls I lio..------lI-___ ........dIn .... ___ _
min.100}.6.1 1.. fy

19
INTERIOR Sl
n casa sntem de-
seori n de a ne
executa singuri unele de re-
mediere sporire a confortului
existent. In- acest ne vom
ocupa de placarea pode-
lelor cu materiale ceramice.
De obicei aceste se fac n
sezonul cald, dar ele se pot executa
iarna n
Nu este recomandat a se efectua
de placare n reci
dect cu materiale (55
0
-60
0
C), deoarece, placnd la rece,
materialul se va desprinde de pe su-
port n momentul
y sau la venirea verii.
PREGA TIREA SUPORTULUI
Suportul pentru ceramice
este de obicei un perete sau o po-
dea, dar mai poate fi un blat de
lemn al unei mese sau al unui dulap
de
trebuie un perete,
vom proceda nti la
gletului de ipsos; acest glet
este gros sau greu de
vom executa pe ce trebuie
o de zgrieturi pen-
tru a de
Montnd pe un perElte gle-
tuit, riscul desprinderii lor n
timp.
ce peretele a fost zgriat, se
trece la pensularea ce va
fi cu o de
aracet, n de 2 + 1.
peretele este vopsit nu pu-
tem vopseaua, vom
proceda la peretelui 'cu o
de
ochelari de de
cauciuc de
care vom peretele cu o
de la' un sac vechi.
Peste peretele astfel preparat ca-
coli de hrtie de ambalaj sau
hrtie de sac. se face un-
gnd coala cu o de aracet
2 + 1, ajutndu-ne de o perie de
haine cu care ntindem pe
ntreaga trecerea a
3-4 minute, coala pe pe-
rete n mod cu
celelalte coli. Uscarea
5-10 ore (o noapte), care pu-
tem trece la montarea
suportul este o podea de
beton trebuie de
gresie, vom proceda mai nti la ni-
velarea aplicnd o de
mortar de ciment.
este
vom verifica este _
E.
designer
vom rectifica cu mortar eventualele

Verificarea se face cu dreptarul,
care este o de 1,5 m lun-
gime, la
uscarea supor-
tului, vom proceda la trasarea linii-
lor ce vor delimita
O placare de cali-
tate depinde de
suportului trasarea liniei pentru
primul rnd de Pentru ca pri-
mul rnd de fie bine montat
se pe perete cu ajutorul
unei sfori o linie; sub linie
se o de lemn cu
de 1 x 1 cm care se bate
n cuie pe perete. Pe
se va sprijini primul rnd de
placarea se de la po-
dea, vom proceda la fel, numai
se va sprijini pe podea:
PREGATIREA MATERIALULUI
Adezivul folosit este preparat din
aracet ciment ntr-un dozaj care
duce la unei paste de
mortarului gros. Pentru
prinderea de pe
lemn se prenadez.
APLICAREA pLACILOR
1. Se pune pe placa
o cantitate de adeziv se poate
lua o n vrful unui lat
de 6 cm.
2. Se placa pe, perete
pentru a se ntinde adezivul pe
avnd ca baza
se sprijine pe de lemn.
3. Se cu cele-
lalte la ncheierea primu-
lui r'lnd.
4. Cu ajutorul dreptarului se bat
pentru a le nivela. Este
recomandabil ca acest prim rnd
fie se usuce cteva ore, res-
tul montndu-se ace-
procedeu deasupra primului
rnd. placarea te de la
. nivelul podelei, nu mai este nece-
uscarea primului rnd.
5. Lucrarea se
24-36 ore, moment n care
de lemn de la
6. In rosturile dintre se in-
troduce de ciment alb.
7. Cu o de sac se su-
iar uscarea ci-
mentului alb se supra-
cu care
se cu o moale. In ace-
mod la montarea
de gresie pe podele.
IMPORTANT
pe cititorii re-
vistei care docu-
materiale
teoretice sau prac-
tice, de fotografii
referitoare la. diverse tipuri
20
de gazogen, precum la
centrale eoliene de diferite
Ruteri ia cu re-
dactia prin scrisori sau la
telefon 17 60 20/2059.

LOR
se face cu ajuto-
rul unui vrf de vidia sudat cu
n unei vergele de fier 0
3,4 mm. Placa va fi
pe ambele cu instru-
mentul de mai sus, care se va
rupe punnd zgrietura pe marginea
.unei mese cu palma.
Marginea se va rectifica cu
lipit pe o pe
care vom freca marginea
rea se face cu un bur-
ghiu cu cap vidia montat ntr-o
cnd au diametre
mari, se la spargerea
executarea prin ciu-
pire cu ajutorul unui pe am-
bele ale (fig. 1). Ope-
trebuie se sub pen-
tru a nu fisura placa.
decuparea a
la ei cu ajutorul
unei bare rotunde de lemn pe care
bara
ca o Cei ce mult la acurate-
pot un
dispozitiv aplicabii la cu care
vor decupa mai
placa (fig. 2). avem de
o din vom
proceda tot prin ciupire cu
cu la
1
:3
t---_ 5
rarea surplusului, care se
- marginea. de
gresie este o foarte gre2il
. grosimii materiat
lului. La folosim un
pentru metale, iar locul se
permanent cu gre-
siei se mai face si cu un
circular n de fabricii Ama-:
torul poate ncerca zgrierea pe
ambele cu vidia, dar riscurile
spargerii snt mari adn-
cimea zgrieturii e La
alegerea gresiei pentru pOdele tre-
buie in asa fel dimen-
siunile nct' volumul de
fie minim.
Placatea blaturilor de lemn cu
materiale ceramice este o
mai care nu udarea
Adezivul folosit este prenade-
zul, care se att pe suport, ct
pe Monta-
rea se face o zvntare
de 10-15 minute, avnd fi-
foarte bine
fiind lipirea cu prenadez
nu pot fi desprinse dete-
riorarea lor.
BIBLIOGRAFIE
Cartea muncitorului Bucu-
1977.
"Bricolage" nr. 4/1979, Roma.
ilo
1.
2.
1. Tija care se intro-
duce n mandrina
coarbei
2. Vrf vidia
3. pentru fixa-
rea razei
2
Diferite moduri de
montare a ,
2, 3, 4 - 5 -
podele.
TEHNIUM 12/1982

Db:

PPClWOE o DI,; Rg..r=E x;,..= .... f;Lf:CTRONICE SI
MICROMOTOAt:2E PENTRU )
r::t
ASINC120N

t28..ATll SUDUMf;N1AQE LR.M.51 OONDllllLE t::!:: U\/RARE.
fNTRE:PRINDEQU CE. t2eLEE MEDIAs., STR.GLORIA"NR.5
11:LEX ffi2.1 g -lRMGD- \:2 71ELt=FON -15Q01,
-QELAl1l 1'2-5
,
- RE3..A/1I COMEt20IALS - INT.10C)
,
TEHNIUM 12/1982
21
A
B
12 o
1] 14 .. KU
01 Dl .... KA 261
CORECTOR
Difuzoarele de mici dimensiuni ra.
dau cu atenuare
joase.
Aplicnd de redare un co-
rector activ, se poate
ntr-o oarecare defi-
n montajui C
3
C
6
snt de 33 nF, caracteristica de
are un maxim pe 70 Hz.
"ElECTRONICS TODAY INTERNA-
TIONAL"
HR. 8/1980
ultima dublare a
este reatliz.ata de tranzis-
torul Te fiind am-
plificarea pe 145 Semnalul de
22
se pe poarta
T2
"PRACTICAl WIRElESS"
NR. 3/1980
-u
NR. 3/1982
TESTE
PENTRU
ACU+'dULATOR
TESTE
PENTRU
ALTERNATOR
TEST
PENTRU
,.
Celor care culturi agri-
cole intensive n timp un
consum de re-
montaju! so-
Iul florilor sau al legumelor snt in-
doi electrozi, unul din cupru
din aluminiu, care co-
un etaj amplificator. Sarcina
amplificatorului o constituie un ra.


la tenslUne
leu, care prin contactele sale
o pentru comanda
Sensibilitaitea sistemului, respectiv
ct de umed poate fi solul, se
din montat n
emitorul primului tranzistor.
acestei
la un proces cu
racter aproape exploziv.
ce am acest sis-
lumina si
cteva cristale de
permanganat de potasi u.
se produc sfrituri
iar la nive-
apar
ce
VALENTIN - jud.
cum singur sesizat, nu
casetofonul este defect. Unele ca-
sete o ale
caracteristici snt incompati-
bile cu aparatul dv.
KEUMEK ROMAN -
Desenul mirei la care
televiziunii olandeze.
In articolul "Paradox" trebuie sa
tineti cont becurile au n soclu

POPOVICI SORIN -
Utilizati o de cu bobine
ce, se n
In locul lui ECC 85 6N3P.
ClAPENEA OCTAVIAN - Con-

Distorsiunile apar din cauza
acordului incorect, eventual a ben-
zii nguste de trecere.
remedierea montnd re-
zistoare n paralel pe circuite
-
Pentru repararea instrumentt,lIui
unui laborator de rne-
trologie.
OMEGA
POPESCU Gh. -
Piesele de care nevoie se
pot la Radioclubul
tranzistoarelor este
KT904A 2N3375;
KT904B 2N3632; KT907 A =
2N3632; restul tranzistoarelor se
construiesc la I.P.R.S.
ADAM ION -
antene Vagi.
PAVA GHEORGHE - jud. Timis
Cablul de coborre de la
introduce o atenuare a semnalului.
De aceea, amplificatorul se mon-

canalul Tv ce si vom
un sistem amplifi-
canalul i C;"VI::;I.,UV
MIIIiCIOIU ......... .-_-='- - jud.
pare zgomotul provine de la
decodor.
La celelalte
n acest al revistei noastre.
Adresa magazinului "Dioda": Bucu-
Bel. 1 Mai nr. 126.
P. -- jud. Mehedinti
Se pare defectul provine din
uzura capului magnetic.
ONOFREI G. -
paginile 4-5.
VEZELICI S. - jud.
Nu trebuie alte modi-
ia receptor. provine
dintr-o amplificare Vom
materiale legate
de UUS.
ZOLTAN -

montaje.
cabla-
POPESCU VALERIU Brlad
OVIDIU -
Dioda 1 N914 este produs I.P.R.S.
BENESCU CONSTANTIN -
PL 500 PL 36 snt tuburi elec-
tronice pentru etajul final baleiaj li-
nii.
C. -
corect sistemul RAA.
HOISAN -
Tranzistorul recomandat este AF
139; C3=0,1l{F; Cv=10 pF.
MORAN GRIGORE -
Nu o de conver-
tor UIF/FIF. Oricum, o astfel de
este
MOSORESCU ADRIAN -
Nu putem de pagini
nici revistei.
I.P.R.S. produce n continuare
montaje n plic. Nu se poate nregis-
tra semnal video pe casetofon.
NICA DAN -
rezistoare de 0,25 W
tranzistoare 2 N 3055 - 2 sau 3. AIi-
mentarea este n varianta
stereo.
UNGUREANU AUREl -
Este dificil numele
TV de pe fiecare din cele 12
canale. Schemele de radiorecep-
toare trimise au mai fost publicate
n "Tehnium".
VIZANTE EUGEN - Slatina
Vom mai publica scheme de am-
plificatoare de
PETRU - Arad
condensatoarele electro-
litice.
BRICEAG DA - Tg. Jiu
folosi boxe de 8 .a (nu co-
nectati becuri). Doze pentru picup
la magazine. la. re ...
ceptor boxa de 8.n.
-
Plicuri cu amplificatoare de 10 W
se pot procura numai din magazi-
nele de specialitate.
Receptorul "Zefir" se pare are
bobina pe bara de
R201 220 RI.02
R307 7K Ri,03
R302 5.6K RI,OI.
R303 7,5}( R405
R304 l,5K R406
RJ05 470 R407
RJ06 680K .R1,08
RJ07 I,,7K Rt,{)9
R308 5.6K R410
Radioreceptorul "Omega" produs de
n gama undelor medii (525-1 605 kHz)
lungi (160-280 kHz).
R309
R310
R371
390 CV
10K C20J
lK C202
Alimentat cu 4,5 V, receptorul semnal
10 mA, iar pentru' putere 150 mW un curent de
80 mA.
Sensibilitatea este de 2 mV/m pe unde medii de
3 mV/m pe unde lungi.
R312
R373
Rt,07
R202
27K C203
330 C204
l20K C205
100K
sau bara de ..
NAE DUMITRU - Lipia
La un ampl
cu TBA 810.
La casca mic:soratl
de spire se

ILIE FLOREA - jud.Jeleorm,n
semnal de la picut)
printr-un divizor rezistiv introduce-
la borna de microfon.
RASCOCEA ION - jud. Dolj .
unor TV,Ha
foarte mare se face ab$olut

Trebuie oscilatorul
circuitul de intrare la receptorul dv.
pentru a undele lungi,.
Mai comod este un re-
ceptor nt:':J.
MAlEI MARCEL -
Nu se un Darlington
cu tranzistoare 2N3055. Ampli-
ficatoarele de 10 W I.P.R.S.
foarte bine snt asam-
blate corect.
CIPRIAN PASCU -

cu nostru, ing. Grnea


Aleea Dispensarului, bloc
24 A, ap. 13,
DUMBTRICA CiPRtAN - ti
Cu un de 100 mW se pot
efectua n 144 MHz destul
de modeste (n deschis
kilometri),
M.
5Klog C206 3-35p IC312 I I,7n
2.2K C207 Vn
I C313 I IOn
27 C20B 315p C314 220p
3.9K C209 47n CI,07 VOn
100 CJ07 22n Cf1J2
100 C302 lOOn CI. 03 200jJ/6V
27K CJ03 ln C404 ln
390 C304 In C405 200jJ/6V
1,2K CJOS 6/3p C406 2V}J.l/f)V
3-27Op C30b l00n C407 22n
240p eJ07 12pl50V DT EFOI07
82p CJ08 1,7n D2 DRD2
3-35p C309 47n TI BF25S
3-35p C370 47n T2 BF254
3-J5p C311 In T3 BF254

S-ar putea să vă placă și