Sunteți pe pagina 1din 24

BoHer electric

Avertizor
TEHNUJ PENTRU CERCUm
RELE TE.nUCO-APUCATIVE pag.12-13

.".. pag. 14-15
Carburatorul K-126 H
Conducerea
....... , pag. 16-17
Sonde exponometrice
Reglarea a timpului de
expunere la aparatul de
UTILIZAREA A
ENERGIEI ............ pag. 18-19
cu
PENTRU TINERII DIN
AGRICULTURA ..... , ... pag. 20
PUBLICIT A TE . . . . . . . . . pag. 21
REVISTA REVISTELOR .. \pag. 22
Generator Re \
Volt-ohm-metru
Regulator de
Indicator
Receptor
MOZAIC . . . . . . . . . . . . . pag. 23
Calculatorul de buzunar
REDACTIEI ...... pag. 24 TRINSVIRTIR 432/1441Hz
(cititi' n pagina 6)
DIN LUCRARILE
CONCURSULUI YO
n acest una dintre cele mai interesante prezen-
tate n cadrul Concursului de va, anume
numeric, lucrare cu Premiul I (autor: ing. George Pintilie, maestru
al sportului).
cteva opinii exprimate de inginer Ilie
tele juriului Concursului de va: "in concurs s-au prezentat
cu caracter de noutate, realizate cu deosebite
pentru practicarea radioamatorismului. Au juriului o serie
de aparate cu tehnice deosebite: automat n
cod Morse, Cronometru minicalculator pentru sportive,
Receptor control 144 MHz, Transceiver 144 MHz.
concursul a mobilizat unor largi categorii de r:adio-
amatori ai electronice,
lor a fost relativ restrins. Se pare radioamatori construc-
gata realizate in loc se apuce ei de pentru asigur,
dotarea in practicarea sportului preferat Tin remarc partici.
parea unor tineri din care, nu au
virsta s-au prezentat cu interesante, complexe, cum ar fi:
surse de tensiune reglabile, aparate de jocuri electronice".
FRBCVBNTMBTRU
NUMRle
In ultimul timp, la receptoarele
pentru radioamatori se
folosesc, in locul scalei,
numerice.1n acest fel se instan-
taneu semnalului
nat sau a celui emis, evitind imprecizia
scalei clasice a perio-
dice ale acesteia. in
prezentat nu se folosesc

LA
DE"COtJORULUi Df'.
2
Ing. GEORGE PINTILIE,
maestru al sportului
reversibile, ci din cele de
tipul COS 490 (SN 7490), fapt care sim-
realizarea.
are cu diode
luminescente (LED-uri) cu seg-
mente, de tipul cu catodul comun. Afi-
6 cifre, ince-
pnd cu zecile de megahertzi termi-
nnd cu sutele de hertzi. (In timpul
traficului de radioamatori este suficien-
de lucru cu
precizia sutelor de hertzi.)
de (fig. 1)
te divizoare decadice de tipul COB 490.
De la fiecare semnalul ajunge la
prin intermediul memoriei tam-
pon, de tipul COB 475, al decodorului
binar-zecimal COB 442 al decodoru-
lui de zecimal - segmente
realizat cu diode de tipul
COB 400 COB 404 (fig. 2). In cazul n
care n locul decodorului zecimal-
segmente dorim folosim un
circuit integrat (C.I.) de tipul COB 447,
vom la C.I.-COB 442 la
matricea cu diode, la fiecare
a C.I.-COB 447 va fi interca-
larea unei inversoare de i tipul
COB 404, deoarece este de
tipul cu catodul comun.
Primul divizor decadic CDB 490 este
atacat de un formator de semnal TTL
realizat cu un C.1. de tipul COB 400 HE
(fig. 1). Baza de timp osci-
lator pilotat cu cristal cu de
100 kHz (fig. 3). de 100 kHz
este la 100 Hz cu trei C.1.
de tipul COB 493. Cel de-al patrulea
C.I.-COB 493 este un divizor cu 13 care
are rolul de a comanda, cu ajutorul
circuitelor integrate aferente COB 411
1234561890
5 .... -----1-,

lDE M
.,
'RF
TEHNIUM 2/1981
1/4 CDB 400, reset de la
(CDB 490), memoriile tam-
pon (CDB 475), formatorul de semnal
TTL (CDB 400 HE) n fine, propriile
reset (pentru a se realiza divi-
zarea cu 13). Capacitatea C,
cu asterisc (fig. 3), se alege n
de cristalul folosit astfel nct
valoarea de 100 kHz.
Acest lucru va dicta precizia
metrului. Verificarea se face cu ajuto-
rul unui etalonat.
cum anterior, nu au fost
1/?>a:::s411
-12V
De exemplu, pentru banda de 3,5-
4 MHz, cnd este folosit un filtru cu
cristale acordat pe de 9 MHz,
oscilatorul variabil (VFO) va fi reglabil
t--....... +---... n limitele 5,0-5,5 MHz astfel nct
dintre filtrului
cea a osclatorului variabil
la de lucru a aparatului.
Mixerul are la una se
un semnal cu oscla-
""'-I--4II-------J torului de (BFO) la
semnalul de la VFO.
folosite reversibile, sim-
plificnd astfel realizarea
trului. Dar, in acest caz, a fost
refacerea de lucru, folo-
sind mixerul din figura 4.
n ultimul timp se folosesc recep-
toare cu o schimbare de frec-
care filtre cu cristale.
Circuitul L1C1 (fig. 4) va fi acordat
pe BFO, circuitul L2C2 pe
VFO, iar L3C3 pe
de 3,5 MHz. La mixerului echili-
brat cu patru diode a fost conectat un
-filtru cu circuite
acordate pe de 3,5 MHz, n
scopul unei benii de trecere
IAIOIOI11-
- gri nchis - turelele partea
a radarului din pupa (ambele
griuri snt verzui);
- - partea a corpului,
colacul de salvare, lumina de
babord;
Ing. CRISTIAN CRAclUNCUU
Navomodelul este destinat claselor
EK-autopropulsate, avnd bune pro-
de n linie
C2 fiind suficient de complex, mo-
delul F2 putnd fi echipat cu o
de
Vedeta este n va-
riante, una mai A,
o alta B, pe care o

modelului poate fi abor-
att de ct de

Corpul modelului se poate realiza
prin construirea unui schelet compus
din coaste ca n fig. 1,
ce se va nveli cu placaj de 1 mm.
Pentru economia de placaj tra-
sarea se
n paralel a unor de carton
ce vor corpul. Lipirea
se va face cu sau clei ago.
Pentru o mai ntregul
corp se va acoperi cu tifon sau ciorap
de peste care se
cu pensula
Se apoi un strat de chit se
Montarea tuburilor pentru
axele elicelor, a suporturilor acestora
a tuburilor pentru crme se va face
naintea acoperirii scheletului cu pla-
. .
Corpul se poate realiza foarte bine
din metal, respectiv din de
de 0,3 mm, cu schelet metalic.
Propulsia se poate realiza cu aju-
torul a 3 electrice, fiecare
cuplat cu cite un arbore. .
Se poate folosi, de asemenea, un
singur motor mai puternic, care prin
intermediul unei transmisii
simultan cele 3 elice, avind avantajul

TEHNjUM 2/1981
folosirea
pentru propulsie a unui motor cu
explozie de 2,5 sau 5 cm
3
, care
numai elicea celelalte
fiind libere pe ax, aceasta
realizarea vitezei la conform
regulamentului, respectiv cca 4 m/s
la scara 1 :50 pentru categoria auto-
propulsate.
Planul de este prezentat
pe Prima
varianta A la scara 1 :50, n
vederi, de unele expli-
cative.
Plan a doua 'schema ge-
a variantei B detaliile co-
mune necomune ale celor
variante, cele specifice unei anumite
variante prezentnd nece-

Intre cele variante dife-
constructive n ceea ce
corpul, lansatoarele, catargele, cabi-
nele principale detalii de punte,
caracteristicile di-
mensionale cele
Navele din fiind con-
struite ntr-o serie foarte mare, ntre
ele numeroase mai
mult sau mai importante, autorul
prezinte variantele cele mai
mai complexe.
Pentru realizarea unui model de
calitate, este necesar ca n afara acu-
a pia-
nului, se o vopsire adec-
. Culorile vor fi mate (se vop-
selele lucioase) conform
Liniile de se prin
zgriGre. coloratura:
- gri deschis - corpul deasupra
liniei de plutire, lateralele suprastruc-
turilor, puntea de pe
- maro - puntea
puntea postului de 5 mm
la scara 1 :50 pentru toate piesele de pe
punte n babalele.
In cazul variantei B, cu-
loare se cu carmin.
- negru - linia de plutire,
tunurilor (brunate), diferite repere in-
negrite pe plan, antenele, radarele,
, centurile de pe turele (numai la va-
rianta A), babalele mari din prova,
LISTA DE REPERE MATE-
RIALE RECOMANDATE
1. portdrapel prova - 2. u-
rechi - metal; 3. baston simplu -
4. babale - lemn, metalj
5. ancorei - 6. tam-
buchi - placaj, 7. ventila-
- 8. corpul navei - pla-
caj, 9. baston cu suporturi-
10. cabestan - metal; 11. i-
dem 7; 12. idem 7; 13. turela-Iemn,
plastic, metal; 14. protec-
- cauciuc; 15. tambuchi - me-
tal; 16. cabina - placaj,
17. dispozitiv -
lemn, metal; 18. hublou - metal;
19. 20. lumini pozi-
- 21. parbriz - plexi, ce-
luloid; 22. de acces -
23. dispozitiv tele - lemn, metal;
24. proiector - idem23; 25. idem 17;
26. idem 20; 27. catarg - lemn, me-
tal; 28. cablu alimentare -
plastic; 29. goniometru -
30. radar principal - 31. an-
- 32. radar -
33. pavilion - 34. sistem
portpavilion - 35. idem 7;
36. idem 7; 37. - 38.
- de
de 500 kHz. Raportul ntre L2 L2.1 va
fi de 1 : 8. De asemenea, prizele de la
L1 L3 vor fi scoase la 1/8 din
de spire.
in-cazul aparatelor de tipul transcei-
ver care folosesc, att la ct
la emisie, un singur filtru cu cristale
VFO. BFO,
va fi pentru
ambele cazuri (emisie sau
ntregul trebuie bine
ecranat pentru a nu deranja cele-
lalte din aparat. vor fi
realizate cu conductoare ecranate. De
asemenea, borna de +5 V care ali-
toate circuitele integrate va
fi tot cu un conductor ecra-
nat. Consumul total al
este de ordinul a 800 mA, la o tensiune
de 5V.
urechi.
BIBLIOGRAFIE
1. Modelist constructor nr. 6/1968,
U.R.S.S.
2. <<Model bau Heute nr. 10/1973,
R.D.G.
3. nr. 7/1972; nr. 7/
1973, R.S.R.
4. Technicus nr. R.D.G.
S. Vom Vikinger boo. zum Tra-
tlagen Schitt-Herbert Thiel, R.D.G.
6. Kutry torpedowe - Jan Mar-
czak, R.P.
7. Okrety Wo;enie - Jan Mar-
czak, R.P.
8. Modelartz nr. &/1972, R.P.

9. Interavia nr.
39. lansator - plastic, lemn;
40. suport-lemn, metal; 41. vezi 37;
42. vezi 37; 43. radar - lemn, plas-
tic, metal; 44. suport - lemn, me-
tal; 45. vezi 7; 46. portdrapel pupa-
47. vinci - .netal; 48. vezi 7;
49. - 50. container-
placaj; 51. vezi 50; 52. vezi SOi
53. vezi 7; 54. lansator pupa; 55. sca-
acces - 56. colac salvare
- lemn, plastici 57. vezi 55; 58.
acces - placaj; 59.
- 60. striuricirculare-
61. cange - 62. bordaj - s ....
63. suport proiector- demonta-
bil - 64. scaune rabatabi.le-
placaj; 65. bord; 66.
pupa varianta B - placaj,
67. babale - metal, lemn; 68. bare
de - 69. lansator
prova varianta B - placaj,
70. striuri; 71. dispozitive pentru
- metal, lemn; 72.
- metal, lemn; 73. - lemn,
metal; 74. - lemn, metal;
75. suport - metal; 76. cutie
pavilioane - placaj; eli-
ce - plastic; 78. portarbore-
79. - lemn, hrtie,
plastic.
3
n continuarea teore-
tice privind tranzistorul bipolar, vom
face acum o ntre cele trei
fundamentale de montaje (EC,
Ce) din punctul de vedere al am-
semnalelor alternative.
cazul montajului cu emitorul comun
65), tensiunea sursei de alimentare,
se mparte, conform legii lui Ohm,
ntre de
emitor-colector a tranzistorului rezis-
RE din circuitul emitorului (atunci
cnd Conectnd la intrare o
ELEMENTE
DE CI
Fiz. A.
de semnal alternativ, tensiunii
aplicate conduc
la ale curentului de acestea,
la rndul lor, produc ale curen-
tului de colector implicit ale
rezistentei interne emitor-colector. Prin
urmare: are loc, n ritmul semnalului
alternativ aplicat la intrare, o redistri-
buire a tensiunilor pe divizorul Re
Rc,,-RE' deoarece Rc RE pot fi pre-
supuse constante.
Componenta a de
tensiune pe Rc este de zeci de ori mai
DIVERTISMENT
El ECTRIII/C
MARK ANDRES
sensibil peste un anumit nivel de
intensitate, sa sca-
de suficient pentru a-I aduce n con-
pe TI in pe
T
2
Multivibratorul astfel ali-
mentare incepe
Semnalele dreptunghiulare culese din
punctul B (cu de ordinul
sutelor de hertzi) blo-
periodic cele tranzistoare
ale amplificatorului, rezultnd
importante de curent prin bobina di-
fuzorului, care va suna.
Cu alte cuvinte, montajul se com-
ca un avertizor sonor ce
prin iluminarea elementului fo-
tosensibil
mare dect amplitudinea semnalului de
intrare. Prin urmare, curentu-
lui prin Rc snt ele mai mari dect
cele ale curentului de Din combi-
narea n tensiune a celei
n curent, o amplifi-
care n putere n circuitul de
de cel de intrare. Energia im-
este de la sursa de ali-
mentare
Pentru a exprima factorii de amplifi-
care n tensiune n curent se pot lua
n considerare fie amplitudinile (valorile
maxime), fie valorile eficace ale compo-
nentelor alternative din semnalele de
intrare de (curent, tensiune).
De exemplu, folosind amplitudinile (mar-
cate prin indicele max) notnd cu indi-
cele 1 mile referitoare la circuitul
de intrare, respectiv cu 2 pe cele cores-
circuitului de factorul
de amplificare n curent se prin
raportul: Al = 12maxlllmax, iar factorul
de amplificare n tensiune prin raportul
Au = U 2max/
U
lmax'
Raportul Al' care
n curent a memt:aJulm,
dect beta.
acesta din a fost de-
finit n de sar-
(U CE = constant = O).
introducerea sarcinii cu-
de colector scade (limitare ex-
la raportul Au,
U 2max coincide cu amplitu-
dinea componentei alternative din ten-
siunea U
CE
, U
CE
max' De aseme-
nea, U lmax = U BE max' deci putem scrie
Au = UCEmax/UBEmax' Tensiunea UBElJ>
n limitele ctorva zecimi de voIt,
pe cnd U CE poate varia cu
sau chiar cu zeci de volti. astfel
pentru factorul Au valo;i de ordinul ze-
cilor sau chiar al sutelor.
cont de formula puterii n cu-
la (sau reducerea) fluxu-
lui luminos. elementul fotosen-
sibil are o directivitate
(<<vede numai lumina care vine
o - cum este cazul
fotodiodelor punctiforme -, montajul
poate fi comandat de la o
de metri cu ajutorul unei lan-
terne care bate punct. Desigur,' n
cazul lor de tir electronic sur-
sa de va fi pe
Circuitul de alimentare a becului (de
supravoltat, pentru a da
mai va fi cu
un buton prin
ciului. Se poate aplica, de exemplu,
artificiul prezentat n nr. 8/1980, pag. 9,
pentru asigurarea unor impulsuri lu-
minoase de
Piesele utilizate n montaj nu au va-
lori critice. Tranzistoarele pot fi: T
1
-
BC 177, BC 178, BC 251; T
2
- 2N2905,
BD 136, BD 140, BD 238; T
3
, T
4
-
BC 107, BC 108, BC 171, BC 172; T
s
-
2N2905 (sau chiar BC 177, BC 251);
- BD 135, BD 137, BD 139, BD 237.
Comutatorul multivibratorul nu
I
rent alternativ presupunnd nici la
intrare, nici la nu defazaje
ntre tensiuni se de-
monstra factorul de n
putere are valoarea Ap = AI .
de intrare pentru
moltajul EC este prin raportul
Rin = U 1 max/ I lmax = U max' avnd
valori de ordinul sutelor" de ohrlli sau
al kiloohmilor.
n cazul montajului EC, tensiunile de
intrare de snt !l de
tensiunea de atinge va-
loarea n momentul n care
tensiunea de intrare trece prin valoarea
Pentru a demonstr aceasta,
doar polarizarea
Curentul de repaus le produce
la bornele lui Rc o de tensiu-
ne U C cu polul negativ spre colector.
se la intrare sursa alterna-
de semnal, pozitive
conduc la tensiunii U
BE
(ele
se la valoarea de repaus a ten-
siunii U BE), provocnd astfel
de de emitor de co-
lector. lui le conduce la
rirea de tensiune pe Rc. Poten-
colectorului (de unde se culege
semnalul de n curent alternativ) va
suferi deci o atingnd valoarea
concomitent cu maximumul al-
pozitive de la intrare. Analog
se petrec lucrurile pentru semialter-
negative aplicate la intrare.
cum vom vedea n continuare,
montajul cu baza o am-
plificare mai n putere dect mon-
tajul EC o de intrare mai
El este, uneori, utilizat
sale mai bune la
de de
Factorul de amplificare n curent,
AI = 12maxiIlmax = Icmaxllf max' este sub-
unitar (apropiat de valoarea 1), deoa-
rece curentul de colector este ntotdea-
reglaje. La amplificator se
vor ajusta R9 R
11
n
jurul valorilor indicate,
sunet maxim n difuzor.
se la comutatorul fo-
tocomandat (T
I
- T
2
piesele aferente)
se ntre punctul A
plusul un (bu-
ton), se o sonerie elec-

se P Rl n locul
elementului fotosensibil se
doi senzori (unul conectat la minus
la R
2
), montajul poate fi
comandat prin atingerea cu
degetul a celor doi senzori. Se
astfel un generator Morse care nu ne-
manipulator.
Tn fine, amatorul poate din
montajul extrem de simplu
al amplificatorului. Pentru alte utili-
acest amplificator va fi completat
cu o de ordinul sutelor de
kiloohmi ntre punctul C
minusul pen-
tru un consum n gol al montajului
de cca 20 mA.
Schema se compune din trei blocuri
distincte, separate n prin linii
punctate. Primul bloc (T1 -T 2 pie-
sele aferente) un comutator,
electronic fotocomandat, al doilea (T3-
T
4
) un generator de ton de tip multi-
vibrator, iar al treilea -1;, ) un am-
plificator care pe un difu-
zor

Pentru a
presupunem elementul fotosensi-
bil este n ntuneric sau slab iluminat.
Rezistenta sa fiind astfel mare,
putem ar'anja raportul rlivizorului (P +
R )JFR (prin manevrarea
trLlui) in fel nct tranzistorul TI
fie blocat. Tranzistorul T 2 va fi
el blocat, avnd baza la
plus prin grupul R
3
-R
4
. n
multivibratorul are alimentarea ntre-
(intre punctul A plusul sursei)
deci nu n lipsa unui
semnal variabil la intrare (punctul B),
amplificatorul va avea un consum de
curent redus n difuzor nu se va
auzi nimic.
Prin iluminarea elementului foto-
4
*
R,g
50-150
",Q

8/'O,8W
TEHNIUM 2/1981
+u
cc
R
R
B
65 B

87
+
una mai mic dect cel de emitor. n plus,
el este ceva mai mic dect factoruld., care,
cum am anterior, se defi-
n (O( = Alc/
AlE pentru U CE = constant); intervine
aici limitarea a curentului prin
i"t,. ... ,i",'",r,><> de
F actorul de amplificare n tensiune
BC este Au= U 2maJ
aproxima-
cazul montajului Ee
66
O""

1----+'1
(putem considera U CEmax U CBma", ne-
glijnd pe U B!\max)'
n defazajelor n-
tre tensiuni amplificarea n
putere a montajului BC se la Au:
Ap = AU'A!;::;: Au.
de intrare a mon-
tajului BC este Rin = U EBmax/IEmax'
Deoarece I
Emax
este mult mai mare
dect I
Bmax
, de intrare a mon-
tajului BC este mult mai dect cea'
a montajului Ee.
Se poate demonstra n cazul
montajului BC, semnalele de intrare
de snt n ating simul-
tan valorile maxime (fig. 66).
Mai ca avantaj, faptul
distorsiuni1e ale semnalului am-
plificat snt mai mici la montajul Be
de cel cu emitorul comun.
M ontajul colectorul comun (fig. 67)
cea mai mare amplificare
n n el nu n
tensiune. la montajul Ee, sarcina
n regim alternativ este tot ntre
colector emitor, de data aceasta
punctul cald l partea din-
spre emitor.
Factorul de amplificare n curent este:
Al = 12max/llmax = IEmax/IBmax = 1 +
+ IcmaxlIBmax, deci cu o unitate mai mare
dect al montajului Ee. Pentru
duce factorul de amplificare n tensiune,
montajul
o foarte in-
treaga tensiune de fiind
circuitului de intrare. n acest fel, ten-
siunea de intrare este cu . suma
,componentelor alternative ale semnalu-
lui de ale tensiunii U BE: U lmax =
U 2max + U BEmax deci A u =
= U 2max = U 2max 1. Prin
U lmax U 2max + U BEmax
urmare, factorul de amplificare n ten-
siune pentru montajul CC este subuni-
tar, avnd valoarea foarte de 1
(U BEmax U 2maJ. Factorul de ampli-
ficare n putere este, n aproxi-
mativ egal cu cel de amplificare n curent:
Ap;::;:A
I
.
Se poate demonstra la mon-
tajul CC semnalul de este. n
cu cel de intrare. n acest
scop schema din figura 68,
la care pentru nceput
rizarea (simbolurile + - n
Peste aceasta vom aplica apoi
la intrare o de exem-
plu Ea va conduce la
lui U BE, de lui lE, deci
a de tensiune pe RE' Se
astfel la o n
cu de la intrare
aproape. cu aceasta n valoare.
Cu alte cuvinte, tensiunea de
forma semnalului aplicat
la intrare, de unde numele de repe tor
pe emitor dat montajului Ce.
n afara mari n curent,
montajul CC se mai
printr-o de intrare foarte mare
(zeci sau sute de kiloohmi).
(CONTINUARE N NR VIITOR)
din nr. 5/1980, sau n articole de specialitate noi mo-
200; 2 N918
BF167, 214, 215
BF199. 254, 255
172, 250, 251, 252, 253, 237
TEHNIU M 2/1981
E
403,
rT 308
Mfl39, 40, 41, :n
E
308;
de dispunere a terminalelor.
Reamintim regula de
notare corespunde vederii tranzisto-
rului dinspre terminale. Mai
se ia tranzistorul ntr-o
duo! de se '
planul
minalele
cu avtr ........... d'''' ... I,..
2N3375, 3632
se-
MHz)
este deja
IJViJU"Gt<" cu un mare de
fenomenul de QRM se face
banda de 70 cm n
ritatea timpului, pentru
motiv nu
tura
pot afirma
plan local sau chiar limita onzo:ntullw
electric, poate fi efectuat n orice con-
meteorologice cu puteri reduse ale
cu radiante mo-
deste.
De aceea recomand radioamatoJilor
constructia unui transverter, element de
ntre banda de 2 m 70 cm,
element pentru aparatura exis-
la statiile UUS-2 m.
la emisie a semnalului de
432 MHz se n general, prin
triplarea semnalului de 144 MHz, iar la
heterodinarea semnalului de
432 MHz cu 288 MHz conduce la
nerea semnalului de 144 MHz.
Semnalul de 288 MHz este rezultatul
semnalului de
95,833 MHz de la un oscilator
local, cum se n schema
din figura 1.
Oscilatorul local (cu tranzistorul T 4)
n montaj overtone buna
bobinei L6 divizo-
rului capacitiv de 15 pF 56 pF pentru
un cu de 19,166 MHz
(19,166 x 5 =- 96 MHz).
Tranzistorul T 5 un etaj tri-
plor de (96 x 3 = 288 MHz).
Acordul triplorului se cu un
trimer, bobina L
7
fiind miez mag-
netic.
Etajul cu tranzistorul T 6 este un am-o
plificator, acordul circuitului oscilant
(LsC) tot cu un trimer.
Bobina Ls este cu un alt cir-
Rl
7Sn.
144,5 B
MHz @--,
J"
R2
300n.
118
cuit oscilant (filtru) L
9
C, acordat tot
pe 288 MHz.
Amplificatorul de intrare pentru banda
de 70 cm etaje cu tranzis-
toare pnp de AF 239 S
protejate cu diode
tele oscilante din acest arrlpllhc:at()I
linii chiar n
AUlplllc:an;;a primului
cu
kO).
semnale - de la
Anten
1
432 MHz oscilator local,
se unui de amestec ce con-
tine un tranzistor MOS-FET
(40673).
n drena tranzistorului T 3 plan-
tat un filtru format din bo-
binele acordat pe
de 14)
Bobinele din oscilatorul local
se fac din de
rotirea
observarea mo-
mentului cnd curentul de colector al
are valoarea de 2 mA (n circuitul
de fiind montat un
metru). Intrarea n a
observa pe un voltmetru
n baza tranzistorului, care va in-
dica o a tensiunii. n fine, pre-
..
..12V
de 96 MHz mai poate
fi in cu un undametru.
miezului n bobina este
destul n sensul
se va fixa nu pentru o
semnalului ci pentru
instantanee
plarea tensiunii de
Acordul circuitului
cu nivel maxim.
Cu acestea partea de a fost

Partea de
ch6
+12V
ch7
"--111--+----;
R2o--1
4,7kfl 156pF
Fig. 1
+12V
R6.39D R13.39i1
TEHNUJM 2/1981
YAGI prin
are lungimea

A vnd n vedere cele de mai sus,
radioamatorii au incercat combine
cele tipuri de antene, crend o
care elemen-
tele cele mai eficiente de la cele
tipuri descrise, respectiv elementul
activ reflectorul de la antena QUAD
directoarele de la antena Y AGI.
Astfel a luat antena QUAGI,
care, de o Y AGI de
lungime, avanta-
je:
- sporit cu cca 5 dB; adaptare
TEHN IUM 2/1981
50 n n locul antenei.
Se semnal de 288 MHz
rotirea miezului lui
de la L
12
a
poate
ajutorul sarcini ee este un
24 V /0,045 A. Se re-
acordul iluminare
a cnd se cu-
antena de 70 em, se reface
acordul.
Prelucrat de Y03CO
Le 10/1979
n 8/1980 al revistei noastre
cele mai importante
de carte sub egida Editurii Albatros.
Printre acestea se volumul
A-Z,
n o
largu lui sus-
citat n rndui tinerilor constructori
amatori din
Lucrarea
enciclopedie pentru
toate fenomenele
tant al
la baza Int,,:>lelf'lellrli
ntre antene trebuie fie ek
3,35 m La montarea n grup trebuie.
schimb, o adaptare core,t<
care cont de fan
semnalului pe cele patru antene.
Bibliografie:
, QST, octombrie 1977;

RADIOTECHNIKA,
/ 1 9, 1980;
(
{ ROTHAMEL - ANTENEi1;lj
EUJ,H,'Berlin, 1978.
RADIORECEPTOR
REFlEX
Receptorul descris in continuare
se pe feno.m.enul reflex. Cu
ajutorul lui se gama de
unde medii o parte din' gama de unde
scurte.
Montajul tranzistoa-
re, unul de unul de
Tranzistorului de RF
semnalul din Priza
la adaptarea cu am-
Polarizarea tranzistorului
Ing. N. ANDRIAN
TI se face printr-un divizor
metric (R
t
, R2' R3). Ajustarea
a punctului static de se
face din R3' Tensiunea de radiofrec-
nu trece spre baza
tranzistorului T
2
din cauza de
RF, care o
Astfel, semnalul trece prin con densa-
torul este detectat prin inter-
mediul unui montaj cu dublare de
tensiune format din diodele Dt, Dz
condensatoruIC,. punctul 1 apare
o tensiune de ce trece
prin bobinei ajunge
tot n baza Ti .
satorul C
l
componenta audio
din semnalul detectat Tranzistorul
Ti
distincte: de n RF de
amplificare a semnalului audio.
lucru este posibil
mari dintre
0------ ----------- ---,
Acum de RF
nu mai este o n calea semna-
lului de JF. Amplificat din nou de
tranzistorul T
z
, semnalul poate
fi ascultat ntr-o cu cristal sau
avnd de
2000.0..
n figurile 2 3 se dau datele bobine;
L. n ambele cazuri se pentru
bobinaj un tub cu diametrul de 25-27
mm. se
unei singure game, se o
care se definitiv n
montaj. n caz contrar se
folosirea unui soclu de tub electronic
care, lipit n montaj, permite conecta-
rea pe rnd a bobinei dorite.
Alimentarea montajului se face de
la o baterie de 9 V
de cca 40 de
spire CuEm mm, bobinate pe corpul
unui rezistor 0,5 W (> 10 k.Q.).
f I
TECTIA UNEI SARCINI i
basculant bistabil. Ca urmare, prin
T
3
T4 un curent important
care rei eul Rl; deschi-
zndu-se' astfel contactul normal n-
chis 1 Rl, montat n serie cu sarcina
pe care dorim s-o la supra-
curent. la releu lui se in-
chide contactul normal deschis 2 RL,
aprinzind u-se astfel LED-ul D4, care
starea de supracurent.
cauzelor care au
produs supracurenlul, repunerea sche-
mei n functionare se face
prin butonului BP.
lA nPRACUREIT
Circuitul prezentat n figura
se poate utiliza pentru la
supracurent a instrumentului unui a-
pa.rat de sau a unei surse de
tensiune
Acest circuit poate realiza
la supracurent continuu sau alterna-
tiv n regim normal de
absoarbe de la sursa de alimentare
un curent de maximum
Circuitul se compune dintr-un sesi-
zor de curent format din
R1' Rz tranzistoarele 4, Tz un
Ing. IOAN PETRESCU
circuitul basculant bistabil format din
tranzistoarele T3 l.;}n colectorul
lui Te.. se releul RL. In regim nor-
mal de tranzistoarele '4 -
T,I snt blocate, prin ele circulnd nu-
mai curentul 'eBO (circa 00 nA pen-
tru fiecare tranzistor). la
valorii impuse curentului, pe rezisten-
R
1
sau Rz apare o de ten-
siune care deschide tranzistorul Ti
sau T
z
. Curentul prin T.., sau T2 de-
schimbarea circuitului
PEITRU
lUlliilE DE POliTIE
a luminilor de
n de intensitatea ilumi-
ambiante poate oferi posesorilor
de autoturisme avantaje economice
de securitate in unele
speciale. Un asemenea dispozitiv este
prezentat n figura
Schema patru tranzistoare
npn, cu siliciu , T
z
- BC 107, BC 108,
BC 109, BC 171 etc., T 3 - 2N2222,
2N2218, 2N2219, - BD 135, BD 139,
BD 237), o cu siliciu de tip
F 307, F 407, un releu cu
,
S. MARI.N
la 12 V, un de
500 1u1. - 1 Mo. liniar, cinci
de 0,5 W W1 element fotosensibil
care poate fi
fototranzistor, etc.
Prin iluminarea elementului foto-
sensibil peste un anumit prag de
intensitate (reglabil din P),
sa scade apreciabil, negativind baza
lui TI' care astfel este blocat Tran-
zistorul T
z
conduce in acest caz (po-
larizat de Rz), T
3
este blocat de T
z
, iar
Tol este blocat, deci releul se n
R'l R2 se
C I
. R R 0,55 (V)
u re a la. 1 = = ---, un-
- 6_9'1 I (A)
+ de I este valoarea de curent care nu
trebuie Timpul scurs ntre
momentul curentului mo-
mentul intreruperii circuitului este de
15-20 ms, dependent de releul utili-
zat, care poate fi de orice tip care ac-
la 6 V are o a
de 1,5-3 k n. -
repaus. Luminile de snt stinse,
circuitul lor de alimentare fiind ntre-
rupt de contactele normal-deschise ale
releu lui.
La gradului de iluminare
sub pragul prestabilit, elementul fo-
tosensibil su-
ficient pentru a permite deblocarea lui
T, implicit blocarea lui T
z
, deschide-
rea lui T3 14. releului,
deci aprinderea luminilor de
Grupul T
t
- Tz piesele aferente
un circuit basculant de tip
triger Schmitt, care o comuta-
cu prag. In lipsa unui releu'
cu tensiunea de lucru de 12 V, se
poate folosi unul cu o tensiune mai
U (6V, 4V etc.). Tn acest caz.
se va intercala n circuitul de emitor
. al lui T
4
o R avnd valoarea

R ( ) _ 12 (V) - U (V)
il - I (A)
undei (A) este curentul de ancJan-
a releului.
RI) se alege experimen-
tal in jurul valorii indicate, astfel nct
trigerul - T2 comande ferm am-
plificatorut T3 - T+,
__
R.
12V
TEHNIUM Z'1981
IED-ui
TR UCTIR
fOTOElECTRIC
FLOREA M.
o proprietate foarte
a diodelor electroluminescente este
aceea a acestora. n po-
larizare LED-urile emit lu-

INTRARE
dar n polarizare ele pot
fi utilizate ca detectoare de
PF 1 200-PCI B4
Lampa PFL 200 video n tele-
vizoare) poate fi cu rezultate
bune prin lampa PCL84. n acest scop,
picioarele PCL 84 se
conform tabelu!ui
PCL 84 PFL 200
1 se la 1
2 4
3 2
4 6
5 5
6 10
7 7
8 8
9 9
acesta ne SCIJtf'lste
vrarea a
consumul de energie prin
luminii aprinse.
Schema bloc este n figura
iar cea n figura 2, Elementele
de snt
n, 2 un fototranzistor
cu un contact nOf-
fixate pe cte un
partea
a
TEHNIUM z,t1981
IOAN MACAVEI,

Practic, nlocuirea se poate face n
feluri, anume prin inculotarea
PCL84, respectiv prin montarea
ei n locul PFL 200
modificarea pe circuitul im-
primat.
de catod de pe piciorul 7
se prin una de cca 100iL
(eventual poate
1n cazul televizoarelor cu selector
de canale tranzistorizat, condensato-
rul C 336 de 4,7 nF se prin
unul de 470 pF.
Pe baza acestei se pot ima-
gina foarte interesante. De
exemplu, la un sistem de care
LED-uri, prin inversarea pen-
tru scurte perioade de timp a polari-
unuia dintre ele, de exemplu a
unui puhct zecimal, se poate
iluminarea regla astfel
intensitatea De asemenea se
pot utiliza cu simultane de emi-
sie la transmisii prin fibre
optice. Pentru a permite astfel de
este necesar un sistem elec-
tronic de comutare care schimbe
sensul diodei. O asemenea
deosebit de este
cea
la intrarea tranzistorului se
o tensiune
n dioda Cu-
rentul prin este dat de
PFL 200
PCL84
se va deplasa cursorul colector
ce releui La maxi-
montajul un bec de
la cea 3 m, Alimentarea se va
dintr-un redresor
n circuitul de
V= - V2
1=--
R],
ntrarea tranzistorului este ne-
dioda trece n de
videocaptor cu o polarizare
de dintre tensiunile
V V 2' Curentul care prin
Rz la bornele acesteia o ten-
siune cu iluminarea,
Studiile au diodele cu ar-
de galiu preCum
diodele de galiu
dau rezultate n acest montaj, ..
Este evident valorile pieselor tre-
buie adaptate pentru fiecare tip de
.. In articolul din revista
Electronics, prelucrat aici, autorul
diodele de tip Hewlett-Packard
5082-4107 (GaAs) 5082-4440
(GaAsP).
"IIIIY"
Un colaborator al revistei noas-
tre - Florin Molnar, elev la liceul in-
dustrial nr. 1 din Baia Mare - propune
constructorilor montajul a-
O deosebit de
cu tranzistoare curente (EFT
323, EFT 321, Mir 40, Mir 41, AC
180 K etc.), trei rezistoare, un difuzor
un condensator bateria
de alimentare; ct despre
titlul credem, ndeajuns.
AC 16JK AC18JK
Dlf.
8.0.
o.2W _

9
Boi lerul electric o
prepararea calde n
ce nu de
Descriem un astfel de aparat
care poate fi realizat cu mo-
deste. EI are unele de
boilerele din poate
sub nivelul chiuvetei, 'are o ..... rr'to,-ti""
contra ter-
mostatarea este termoizola-
rea puterea deci
nu SUlorelsollClltEtrI
Schema
1). Apa rece, cu
binetul A,
boilerului
spre consumator.
amestecarea n
cu rece, prin deschiderea robine-
tului B simultan cu A.
Partea o constituie con-
boilerului (fig. 2) dintr-un ex-
tinctor portabil cu
(procurabil din i se
aduc unele Din interior
se scoate tubui de se intro-
duce o de n tub
metalic, pentru calor/fer electric (220
V/aproximativ 1 000 W). de
a acesteia (fig. 3a) se taie cu
.. 1 pentru aducnd-o
la forma din figura 3 b. se
te cu cositor (fig. 3 c) o
din de fier sau
desenul din figura 4.
Capacul extinctorului (fig. 5 a) se
la strung, practicndu-i o
(fig. 5 b). Montarea
este n figura 6; se
face cu o confec-
dintr-o foaie de cauciuc de
2 mm grosime.
Apa rece se aduce de la robinetul A
la boiler printr-un furtun de cauciuc
cu diametrul interior de 12 mm. EI
ntr-un (fig. 7), care se
pe mufa a extinctoru-
lui (unde era supapa de si-
din folie de plumb). Gaura
pentru spu mei se cu
un dop metalic, cositorit n focul
respectiv. apei calde se face
printr-o fi 16 n fundul
extinctorului, n care se un
(fig. 8). Un alt furtun de cauciuc
(sau, este posibil, de
face cu un tub
,de Y, unde se produce a-
mestecul cu rece. Se poate folosi
o baterie de robinete
sau avnd
de
acesteia
rezervorul
rete.
electric de rol !
vedea mai departe.
rezervorul se nveleste n final
cu un strat de 1--2 cm grosime din
sau alt material termo-
izolant apoi o foaie de material
plastic.
Termostatul electronic pe care-I
punem (fig. 11) ca 'tr<>.N"r'1"AY
de un tranzistor cu
se ntr-un
sau se
contact termic cu rezervo-
rului. EI se poate fixa cu o de
retea
-==::::;-;:=1)<1==9
A
cauciuc, la 15--20 cm de capacul
zervorului. Izolarea
se face
(vezi detaliu!
tArno!er<lIlJlrrl
rezervor
Initial

prelucrar
chiderea contactuiui
Releul nu mai este ""li,.-nc",+",t
ta de se
bec galben
mandat de T
6
,

o
-..:t 14 1" ---:;8'-"0_.....,.1
ti> 0 0

noua

cu
cositor
PRODRIM TO
OORU MICUl
intr-un mai vechi al revistei Tehnium pu-
blicat un articol privind montarea unui contact intr-un
ceas dind astfel posibilitatea ca lao presta-
se cupleze un aparat de radio sau alt consumator.
Am realizat acest montaj lucra
tor, dar am constatat citeva dezavantaje: timpul de func-
a aparatului cuplat nu o din motive
de securitate, nu putea lucra la tensiunea de 220 V; nu se
putea programa decuplarea la o
Fiind in posesia unui releu, m-am gindit elimin aceste
dezavantaje am realizat astfel un montaj pe care vi-I
trimit, amatori ar vrea constru-

Schema se compune dintr-un releu
B cu 6 contacte normal deschise
2 normal inchise, dar se foarte
bine unul cu 4 normal deschise
2 normal nchise, putndu-se la
B3 la unul din cele de a
consumatorului (9
1
sau avnd
n vedere ca pe ramura care
contactul avem nulul
valoarea maxi-
diodele Iu
intensitate (indiferent
de de
LED-uri se de la o
de curent constant.
Cu ajutorul repetorului pe emitor se
comanda de a LED-
urilor. Acest etaj un semnal
pulsator de deblocare de la un etaj
amplificator (cu T 1)'
Semnalul pentru comanda acestuia se
culege de pe o asigurnd astfel o
de n de
tensiunea de intrare. n locul dio-
dei se un rezistor de 100-200 n,
TEHNIUM 2/1981
lei. Montajul mai transforma-
toru! Tr. capabil suporte bobina
releului, un bec eventual, un consu-
mator ce la tensl-\ni reduse.
Am mai un comutator cu
astfel la
sens, CI
se iar C
2
se
M. ANGHELACHI
H. DEMETRESCU
O. ALEXANDRESCU
Sintem un grup de elevi de la
nr. 11 din Craiova, iubitori ai
electronice. Tn cadrul
atelierului de din
condus de tov. mais-
tru-instructor Adrian Petry, am con-
struit multe montaje de pro-
prie care foarte bine.
FUNCTIONARE
Pentru cuplarea consumatorului, C
este n CI deschis, e
2
inchis.
Se nchide K astfel
montajul este n de
in momentul in care ceasul nchide
contactul C
S
' bobina releului este
Ci
. releu lui prin producerea unui scurt-
circuit in secundarul transformatoru-
lui. Acest scurtcircuit este nepericulos
nu transformatorul, a-
vnd n vedere durata sa foarte
In cazul n care releului,
n incep vibreze,
I C*

; -I 1OOr-aF /25\[
4
x
F107, ... /./J7
se
inchizind contactele normal deschise
astfel apare tensiunea la bornele A,
Al' precum la A', .
rea este de contactul
La se nchid COlltactele
care
B4
se condensatorul CIt (figu-
rat cu linie care n momentul
deschiderii contactelor B
5
(a-b)
B6 (a' -b') se con-
tinuarea la
nchiderea lui precizez
aparatul foarte bine la
alimentarea receptorului de
siune.
EFT 312
12
60139
T3
R2
600
n
R5
2.2kn
11
12
CABINA VARIANTEI B
DETALIU DE
REALIZARE
A BORDAJUlUI
- om
501buc
BO
o 5Hbuc
[IdJD
D
O 52-2buc
440 -lbuc
LSDrn
76 lbuc

rE! <:5-1buc
b


-..'" ,,{ ..
"11 ... ' ..
43-1 buc
44'0-1 buc
L,1.,-lbuc
55-1buc
38-2buc.
OJ
=i9
RADARUL PUPA V . B 24-1buc

lLJ8

23 1 buc.
CABINA VARIANTEI Il A II
o o
44 d
U 761buc
71-1buc

-E>-
2buc
60 -6buc
53-1buc
8 .
;::. 48-1 buc
56
A 2buc

42-1buc
35
19-1 buc .
SUPORT TURELA
P ROVA-1buc

o
SUPORT T URElA
PUPA-lbuc
I
13-2buc.

IIm
TEl-
SECTIUNE A-A
J VEDEREA BORDULUI
DE COMANDA
:TALIU se.2,1
651buc.
36-1 buc.
58 ibuc.
c. 18-7buc.
37-2 buc. 61-1 buc.
39 L.buc
~ ~
f
77 3buc
~
L.9 3buc
'-
W
981
o
,
CATARG VARIANTA A
30-1 bue 32 2 buc
CATARG VARIANTA
17"1 buc.
I J
1 buc
fi)
1-1 buc
I I
I_.J
VARIANTA
..
8"
II
b;
O
7-1buc
( ( - - ~
12-1buc
181
i'!J
O
II1l
~ : : . J
a:::TIJ
6-1buc 15-1buc
67-8buc
10 9 8 7
, \
51.
PLANUL DE FQRtv1E AL VARIANTEI .8'
13
REGLAJE INTRETINERE
14
care
se
nivelul benzinei camera de
constant, mersul ncet
AUTO-
IaTa
C ing.' iVi STRATULAT
derea obturatorului treptei secundare
din momentul n care obturatorul trep-
tei nti a fost rotit cu 45 de
Controlul corecte a
treptei secundare se face folosind o
cu diametrul precis stabilit de
5,8 mm, intre marginea ob-
turatorului treptei primare peretele
. camerei de respective, a-
ceasta fiind ce se
n acest loc in momentul in care obtu-
ratorul primar a fost rotit cu 45'.
Eventualele se
prin deformarea a
pirghiei 4 de a treptei se-
cundare, cum se n figura 4.
rn timp este necesar se
controleze a
clpetelor pe axele IOL n caz contrar,
nchiderii imperfecte, este po-
o a
de ralanti, cu efecte
toare pentru consum, regimul termic
al motorului comoditatea schim-
vitezelor. obturatorul trep-
tei primare nu se inchide ,complet,
cauzele cele mai probabile deta-
lonarea arcului 1 (fig. 5) sauI,deforma-
rea prghiei 4 (fig. 4) de a
pompei de supapei m-
prghie nu tre-
buie se sprijine corpului
carburatorului cnd obturatorul primei
trepte se nchide. Corectarea se face
prin readucerea acest.ei prghii la for-
ma ".:
obturatorul treptei secundare
nu se inchide complet, -aceasta in-
arcul de Tapel 1 (fig.
6) este prea slab. Pentru
se ca dispozi-
tivului de a clapetelor obtu-
ratoare fie lubrifiate cu cteva
turi de ulei, verificnd apoi lor

Pe de parte o
TEHNIUM 2/1981
ntre obturatorul
peta de aer, anume

neze astfel nct,
clapeta de aer este
obturatorul
un joc de 1
camerei
n figura 7. se face
cu o bine iar
se deformarea cores-
a 1.
La modelele mai vechi, fabricate
nante de anul la care clapeta
de aer este cu de
aer, jocul este
1,9 mm.
POMPA DE
Verificarea si
se' e

cum s-a n
acest carburator dispune
circuite de a a-
mestecului la turatiile si sarcinile ma-
ximale. Dintre acestea' nu se supune
reglajului dect treptei
primare. se cu
capacul carburatorului demontat, iar
ca de reglare
dintre de reglare 1 (fig. 8)
prghia de 3, care trebuie
fie de 13,5 1 mm cnd obturatorul
treptei primare este complet deschis.
a reglare conduce fie la o
de carburant n regimuri de
inferioare, fie la nea-
tingerea maximale ale
regimuri.
In cazul n care se impune
suflare a pulverizatorului
sau cel al pompei de accele-
trebuie se demonteze piesa
6 (fig. 5), care ambele pulveri-
8
Zilnic, cei de la volan intilnesc n
acest sezon drumuri acoperite din loc
n loc cu polei - alu-
necoase - aproape n fiecare di-
sau vizibilitatea este
de Cu alte cuvinte, fe-
nomene meteorologice variate care,
de la o la alta, de la o zi la alta, de
la un kilometru la altul, dau o

De obicei, n aceste oa-
menii de la volan conduc incet, corect,
fiecare n parte,
fiecare kilometru cu gri-
... Totul este bine cnd se sfir-
. cu bine. De cite ori n-am auzit
printre
Ce se
cnd face loc sub diversele
sale forme? S-o numim de
neadaptarea vitezei, ne-
executarea a
carea conducerii preventive etc.
Una dintre C.A.P.-ului Pe-
telea, cu pe
acostament, n dreptul
unui cooperator, fie cu
saci pentru Din spatele
se apropia un autocamion. De
el se "inrlr""nt",
8u1'or:rlmiorHlilli.
nu viteza cu starea
cont de la
luat la
-
meteorutiere. Zadarnic. Totul s-a
ruit 300 de metri ... pe o
de n aliniament, unde asfaltul
era ud unde vizibilitatea era
de
similare. Auto.camio-
nul unei intreprinderi intercooperatiste
din se ndrep-
ta Din este ajuns
de un alt autovehicul. C.R.,
autocamionului, cu toate nu se
putea asigura n profunzime, a for-
chiar n momentul Cnd
din sens opus se apropia un alt auto-
camion. Cele autocamioane au
primit lovitura n plin. Dintre fiarele
torsionate snt RoM.
un pasager. Ambii din care se
apropia regulamentar pe sensul
de mers. fii accidentat cu dreptatea
n buzunar o ironie, dar nu
a soartei, ci Cite RoM.
despre conduita nu
Dar ar fi ncercat o sal-
vatoare n spiritul acestei cond uite,
era altul. Evi-
lucrurile snt analizate din punc-
tul vedere al conduitei. preventive.
a cazului se nscrie n-
tr-un
...
asfalt acoperit cu
de nu se vedea la

SDIDE
EXI'DIDIErRICE
Fotoamatorului i-au fost prezentate
o serie de scheme electronice pentru
realizarea unuI exponometru de labo-
rator att n paginile revistei noastre,
ct n unele cu
electronice. Despre- forma construc-
a fotoreceptoare a expono-
metru lui s-a scris sau deloc.
In-rndurile care se face o
prezentare a sondelor exponometrice
- pentru despre ele este vorba
-- astfel nCt constructorul amator
fie n realizeze un expo-
nometru . de laborator complet.
Vom face mai nti cteva
de principju, pentru a realiza o ima-
gine de ansamblu asupra
sondelor exponome-
trica.
a. tipul elementului fotore-
ceptor:
- cu (tub vi-
dat);
- cu fotoelement cu siliciu sau
seleniu;
- cu
- cu
- cu fototranzistor.
n constructiile actuale se folosesc
ca elemente' fotore-
fotod iode mai
cu siliciu (sau
Ing. v. CALINESCU
rului fotoamator acele son-
de pe care le poate realiza utiliza.
de ne vom
referi n continuare la sondele mobile,
pentru determinarea expunerii co-
. de culoare, pentru alb-negru
color, cu
cu element fotoreceptor foto-
fotoelement cu
siliciu sau seleniu.
Sonda este din
rele principale:
corpul sondei; sistemul optic de
colectare a luminii; fotoreceptor; filtre
de cablul de cu blocul
electronic.
Corpul sondei este de obicei din
mase plastice, mai rar din metal. n
marea majoritate a cazurilor, este de
Siste-
mul optic este mai mult sau mai
complicat, n de
--FOTOOIODA.
L-. ELEME.NT DE.
FIXARE. Cf.\8LU
sondei. Filtrele de se folo-
sesc doar n cazul analizei de culoare.
Uneori se poate intercala un filtru
n cazul simplei a expu-
nerii n cadrul procedeului color. Exis-
filtre lor de un
sistem de comutare mecanic, astfel
nct fiecare fi Itru fie intercalat n
fluxul luminos transmis fotorecepto-
ruiuL Concomitent se impune reali-
zarea unui contact electric necesar
treimii de
spectru n care se face
Cablul de con-
ductoare pentru o
trei conductoare pentru cele desti-
nate analizei de culoare. Din totalul
de cinci conductoare, unul
o nu se poate
electric utiliza o ntre
fotoreceptor sistemul de semnali-
zare - va fi necesar
un conductor.
n cazul exponometrelor destinate
exclusiv expunerii, exis-
ultracompacte care n-
n partea elec-
instrumentul indicator.
Ca posibilitate se
n cazul sondelor pentru
de culoare, s-ar putea
la co mutarea filtrelor utilizind trei ele-
mente fotoreceptoare pentru fiecare
treime de spectru. ar avea
dezavantaje prea mari de avantaje,
respectiv vor fi necesare trei sisteme
amplificatoare cu trei instrumente indi-
catoare. In plus. ar necesitatea
ca fotoreceptoarele fie ct mai
apropiate ct mai mici, pentru a
primi spre
Vom face, n continuare, o prezen-
tare a sistemului optic de
colectare a luminii, astfel nct cititorul
constructor realiza o
fototranzistoare. Celulele
fotoelectrice, perfect utilizabile,
au dezavantajul unui gabarit mare.
Se folosesc doar la unele mese de

orC)CedelUIUI fotografic:
- sonde
Sondele fixe atasate den-
sitometre sau analizmire de culoare
de materialul
fotografic
Sondele mobile snt
pe
sau la aparatele
utilizate
Din constructo-
16
pentru fotografia alb-
sonde! se poae,realiza din
(dintr-o ca
pentru un ceas, un stilou, o
pereche de butoni etc.) sau din
de sau Forma son-
dei nu este Se va avea
se bine cablul de
de corp pentru a nu se distru-
ge terminale-le elementului fDto-
receptor. Cablul va,. avea
pentru ca son&cl fie depla-
se n orice n
cmpul imagine.
Cea mai este cea din
figura 1. Fotoreceptorul este o fotD-
luminii este puncti-
foarte exacte,
riie punctift;>rme in cimpul imagine la
nu snt de utilitate,
deoarece ar fi necesare foarte multe
a medie dea
valoarea cu caracter aplicativ. De
aceea, marea majoritate a sondelDr
exponometriCe fac prin
integrarea lor de pe o supra-
oarecare. Integrarea se face inter-
calind un element de difuzare a luminii,
practic sau material
plastic translucid. Grosimea difuzoa-
[,elor trebuie fie foarte pentru
ca pierderile de fie minime.
Figura 2 o cu o.
(sau cu
element de integrare a luminii.
Fotoelementefe cu siliciu sau sele-
niu sint, n marea majoritate a cazuri-
lor. de (ele
provenind de la exponometre uzuale).
Utilizarea lor impune ca
fie ea
Se ca elementul difuzor
fie rotund, prin amestecarea
fluxului de prelundu-se n
2/1981
se poate nlocui cu un simplu geam
protector transparent. are a-
vantajul fluxul de lu-
de n mult mai
decit un difuzor.
Utilizarea altor fotoreceptoare, cu
unei mai mari,
este prin folosirea lor n
mai mare (3-4 Astfel de mon-
taje snt posibile pentru fotodiode sau
electrice se
fac in paralel. In figura 4 este o
constructie cu 4 fotodiode (care pot fi
Incinta care cuprinde
diodele va fi prin alb-mat
sau argintiu -mat pentru efi-
luminoase a sondei. Precizia
de este ceva mai dect
in cazul reflexelor luminii in
(prin vopsire n negru mat),
dar acest dezavantaj este compensat
de faptul partea de
surare poate avea un coeficient de
amplificare mai mic.
Pentru luminoase,
fotodioda poate fi n focarul
unei reflectorizante (fig. 5)
de profil parabolic.
real 1n folosirea unei
lentile convergente cu mare,
care concentreze pe
a difuzorului un flux"intens de
. Utilizind o sau element
::::u siliciu (seleniu), se poate eventual
la difuzor, O ti-
este cea din figura 6. Trebuie
subliniat difuzorului nu
coincide cu planul de formare a ima-
ginii de n principiu se

receptor este mai dect
clare a unei imagini.
Astfel se o micsorare a
gabaritului pe sonde! se
face o mai integrare a fluxului
luminos.
cu sondele descrise se
face n centrul imaginii (sau oriunde
n cmp, avind ca fluxul luminos
perpendicular pe
receptoare). n faptul
se atunci
cnd fotoreceptoare este per-
pe flux (Cnd drumul par-
curs de raze este minim), ceea ce se
n mod normal, in centrul
imaginii (fig. 7 a). Plasarea sondei
intr-un punct oarecare n cmpul ima-
gine va duce la
generale.
Pentru a face n
orice punct al cimpului imagine (fig. 7c),
este necesar ca sistemul optic fie
orientabil. Acest lucru se
cum se n figura 8. Se
lentila fotoreceptorul se n-
tr-un subansamblu A, care poate fi
orientat oricum de 8, cele
o sfe-

Dimensional nu valori critice
sau Se va cont (n
de tipul fotoreceptoRilui) doar de
cteva valori constructive. Diametrul
difuzorului va fi de 2,5-5 ori mai
mare decit cel al fotodiodei de 1,5-,-
2,5 ori mai mare decit cel al fotore-
Pentru elementele cu sele-
niu sau siliciu se ia diametrul difuzoru-
lui egal cu diagonala acestora. Pentru
fototranzistoare se cele prescri-
se pentru fotodiode.
Intre fotoreceptor difuzor
va fi de 2-5 mm. se o
concentratoare de fiu x, aceasta
nu va 30-40 mm in diametru,
iar ca putere va avea 20-25 dioptrii.
Constructiv se folosesc sim-
ple, bazate pe prin lipire.
Elementele fotoreceptoare se vor prin-
de cu mici bride sau alte elemente de
de corpul sondei prin lipi re.
Determinarea optime a foto-
receptorului se face prin deplasarea
acestuia pe dioda fiil"rI 11f'>-
intr-un flux uniform. Se alege
pentru care se o indica-
pe blocul electronic.
Sonda se a fi sau
gri (culori mate).
TEHNIUM 2/1981
'tii
REIiI REA AUrllArA
A rl LUI DE EXPUIIERE
IA APARATUL DE IARIT
IOAN GHEORGHE
coildensatorul C se va
ca, fiind pentru o coman-
Dispozitivul permite reglarea auto-
a timpului de expunere
n domeniul (O, tmax)' tmax fiind dictat de
capacitatea condensatorului C. Pentru
o valoare a lui C de 680 )1.F, timpul
maxim de expunere este de 45 de se-
cunde. 'Prin acestei
va timpul maxim ce poate fi

--........dte releu lui .
+

Alimentnd montajul, condensatorul C
se va la sursei. Prin
butonului B, releul se va an-
contactele 1 2 se vor deschide,
respectiv nchide. Prin nchiderea con-
tactului 2, condensatorul C va polariza
negativ baza tranzistorului T 4' Rezis-
C-E a lui va tinde
zero, releului
la ridicarea degetului de pe buton.
Condensatorul C se poate
simultan att prin circuitul C-T 3-R3' ct
prin C-R
4
-T
4
-R
s
.
a ultimului circuit n
timp, pe cnd cea a primului circuit va-
n de aplicat pe
baza lui T 3 de etajul de amplifi-
care format din T 1 T 2' Acest etaj am-
semnalul dat de dioda F.D.
cit fluxul luminos va fi mai intens,
att a fotodiodei va
aplicat pe baza
T 1 va va
tensiunea pe baza lui T 3'
in stare de n
acesta mai
a condensatorului C, deci
rarea a timpului de expu-
nere. Invers, la iluminarea a foto-
diodei. aplicat pe baza lui T
3
lui
lui C va fi mult
deci timpul de expunere va
Releu! Rei va
la sub
a condensatorului C.
contactelor n
"
flRIATE CITE III
fI TlliRA fIE

Pelicula de 35 mm este de
majoritatea aparatelor fotografice mo-
derne. Se n casete (fig. 3),
a 36 de
24 x 36 mm (tip 135-36) sau 20 de
(tip 135-20). Sint aparate foto-
grafice care fotograme mai
mici, de 24x24 mm (50 de pe
135-36) sau de 18 x 24 mm (72 tie
pe 135-36).,
fotografiere, filmul este tras
napoi in astfel ncit
aparatului se fac la
Pelicula de 35 mm se
n cutii, la lungimi de 7, 17, 30 m.
Pelicula se n casete n camera
.
Pelicula n casete este pre-
din cu numerotarea
fotogramelor. Pe casete se o eti-
din care cel sen-
sibilitatea felul filmului.
Unele aparate fotografice de dimen-
siuni reduse relativ simple snt pre-
lucreze cu casete de tip
RAPID, casete tot cu film
de 35 mm. Avansul filmului se face in
acest caz prin (cu o
nu cu un tambur prin
Filmul nu se mai trage n caseta
aparatul lucrind cu ca-
sete, una debitoare alta rece ptoa re.
Casetele RAPID (fig. 4) nu au
Lungimea peliculei este co-
respunzind pentru 12 24 x 36
mm, 18 24x24 mm sau 24 de
18x24 mm.
Trebuie cteva
tipuri de aparate care cu
casete normale, pelicula
fiind ntr-o receptoa-
re. Snt aparate de medii,
sistemul nefolosindu-se la aparatele
de calitate, deoarece presupune
pierderea a 1-3 finale
nu se retrage filmul n caseta
Pe linia unor aparate a
manevrare fie de
simplitate, s-au construit casete cu
film (nedemontabile, n general) astfel
nct apara-
tului se prin introducerea
scoaterea casetei. Aparatele de foto-
grafiat dispun de sisteme automate de
expunere sau de exponometre incor-
porate cu reglarea n func-
de film sau, cel mai des, pentru o
valoare de sensibilitate. Regla-
rea nu este cel mai adesea
focala (for-
matul fotogramei este redus), combi-
cu o deschidere relativ.
redarea de la 1,2 la 12 m
la infinit. Deoarece diafragma este
sau se pentru 2-3
valori, expunerea se prin mo-
dificarea timpului. In general, timpul
de expunere este modificat automat
ntr-un interval larg, de la 1/500-1/300
s la 1-10 s sau chiar mai m,ult.
Caseta de tip 126 (126-20, 126-12)
film de 35 mm periorat
pe o parte, cu pasul de 30 mm,
pentru 20, respectiv 12, imagini format
28 x 28 mm (fig. 5).
Caseta de tip 110 (110-20)
film lat de 16 mm, periorat pe o
parte, cu pasul de 25 mm, cele 20 de
imagini avnd formatul13x 17 mm (fig.
6).
va trebui nlocuit tran-
zistorul T 3 cu unul care suporte
curentul maxim de al con-
densatorului.
Fotodioda F.D. se va monta n rama
de sub hrtia Din po-
P se punctul de
functionare al montajului, n de
sensibilitatea hrtiei fotografice de gro-
simea acesteia. Reglarea se face prelu-
crnd Cteva probe din hrtia ce
a fi folositi.
Fotodioda de mine este ele-
mentul fotosensibil al unui exponometru.
ea nu este suficient de
se vor monta sau mai multe n
serie.
Dispozitivul a fost realizat a dat
depline.
Formatele respectiv de
18x24 mm, 13x17 mm, snt destinate
fotografiei-amintire (concediu, ex-
cursii, petreceri familiale), prin
pen.tru fotografii for-
matul9x12, 9x14 cm n cali-
tative medii.
Formatele mici - 28x28 mm, 24x
24 mm - permit la 13x18
cm n calitative bune
prelucrarea se face ingrijit:
apropiat ca formatul
mic clasic, respectiv de 24):: 36 mm,
permite de fotografii de
calitate, de dimensiuni relativ mari
(24x3O cm chiar 30x40 cm). Expli-
in faptul aparatura
acestui format
este dispunind de ase-
menea de un mare de acce-
sorii.
Desigur, utilizarea unuia sau altuia
dintre formatele uzuale prezentate este
n de aparatul fotografic folosit,
aparat la rindul in
raport de nevoile de ordin fotografic
ale posesorului.
Este un lucru nu se pOate
vorbi de un aparat fotografic care
fie cel mai bun. Alegerea aparatului
se poate face plecnd de la format.
Fotoamatorul care
fotografii-amintire poate un
aparat pentru formate 24 x 36 mm sau
mai mici.
Pentru fotoamatorul sau'.profesio-
nistul care va aborda mai multe genuri
fotografice, inclusiv fotografia
formatul opti-
mal este 24 x 36 mm, cu utili-
unor aparate de foarte
calitate.
Atunci cind se pune problema
nerii de fotografii de mari dimensiuni,
de reproduceri de mare cu
caracter artistic, de diapozitive desti-
nate tehnicii poligrafice etc., formatul
recomandat este unul realizabil pe
film lat. Formatul de mare
este de 6x6 cm.
17
UTILI 4 R
MICRO-
I
Ing. M. FL.ORESCU
schematic
n figura 1 are la
turbina proiec-
de M.I.-Salda. Spre deosebire de
de u:wale, acest de
are numai paie la
cinci la aparatul director, simplifi-
care -ce o face de
constructori, cu existente
n atelierul sau cadrul atelie-
relor tehnice din C.A.P.-uri.
Caracteri stic i le acestei
snt deosebit de avcmtaioasle.
rind o de
de 60
0,9 kW. Aceste
de circa
ceea ce
18
1
,
IBRalBI
ulei, profii care se
rea betonului. Detaliile de
a acestuia
nrezerlta1:e- n figurile 5 a 5 d.
turnat n beton un
sistem de prindere realizat prin
burile speciale de 7).
De asemenea, nainte de be-
se grinda de
(5), vom
Pentru
cazul in care
numai din
centrare -
(8), reali-
AGLRA 3. SCHEMA
de n scopul pier-
derilor de La construirea jgheabu-
lui, acesta este fixat la imbi-
narea cu butoiul printr-o tra-
(9), iar n cazul tubului de beton
prin cimentare, Detalii suplimentare
statorul din
-220V
SoHz
6 7.
snt
prefa-
TEHNIUM
fntr-o de
pentru corectarea debiiu lui
limitele necesare, precum
oprirea
De o parte de
care este de
servesc
n
pentru
de ad ... ...."" ""onor",,!:,,,,,, I
se podesc cu
realiza
piese
11'\1"''''''''', . '7'('''' are
indiferent
din care se
se la strung pie-
nr""'tl,ni-:"t"" in 14 a', la varianta
se la capete
cu diametru! de 65,1 mm, pe o
::.rlIn ...'im!o de 65 mm. Pe marginea aces-
se transpune profilul pa!elor,
13. Pentru
trece direct .
sculptare cu de
ajustare Pentru
varianta lemn se vor face initia!
fixarea piesei pe asamblarea
acesteia cu una din de fixare
aie axului, care se n
strngerea filetului
se fixarea cu minimum pa-
tru lemn ntre aceste
etapa se
similar piesa din partea opu-
operatie o cen-
trare a turbinei pe ax. Este
recomandabil ca lemnul rotorului fie
fiert n ulei de in nainte de a fi utilizat.
Rotorul astfel asamblat se
similar cu cel metalic. in partea supe-
a rotorului, se axul su-
perior (21),prezentat in figura se
introduc toate
Rotorul se n interiorul
stator, iar ulterior se
aparatul director prezentat in figura
18 a. Acesta se cu cuie,
profilul este din lemn, sau prin
3-4 puncte de 1n partea su-
profilul este metalic.
se
superior. Fixarea su-
perior se face fie cu mecanice,
pentru cazul butoiului de metal sau
beton, fie cu pentru lemn in
cazul butoiului din lemn. Centrarea
rotorului este
(CONTINUARE
TEHNIUM 2/1981
[ a]
FiGURA
OL- 300x 300x4
FIGURA '10.
Placa il
superior [18 ]
<$>1 - rulment
FIGURA 1. SUPERIOR [17 J
..
FIGURA B. superior.
LISTA PIESELOR PRINCIPALE
curea de transmisie
36-

38. curs de
traverse
al1terll1a'tor auto;
CINSTIDCTIA
SllAIUlDI
AVANTAJE. Tn vederea
unor recolte timpurii, se
poate practica cu succes pe teren uri
cu solarii. Avantajul aces-
tora n faptul indiferent de
timpului, n interiorul
solarului plantele au favora-
bile
efectului de soarelui
mne, n mare parte, n inte-
riorul solarului. n timp, I,.Ida-
rea culturilor se face de nece-
de umiditate ale plantelor. Aco-
perirea terenului cusotarii mai
avantajul unor recolte succe-
sive pe tot timpul anului, prin cultiva-
rea unor variate soiuri de legume.
multiplelor avantaje ale cul-
legumelor n solarii,
modul de al acestora, zo-
narea utilizarea lor. ft
MATERIALE NECESARE. In ve-
derea construirii unui solar este ne-
voie de de 2" -2,5", con-
tra rugini cu un
diametru de 1,5 mm, de asemenea
contra ruginii, folie de po-
cu o grosime de 0,15-0,2 mm.
Toate aceste materiale se pot procura
din specializate.
AMPLASAREA. Amplasarea so-
larului se face pe un teren fertil, afnat,
pietre, pe care nu
apa, n curte sau n ntr-un
loc nsorit ferit de vnt. De
orientarea se face pe nord-sud.
DIMENSIONAREA. Dimensiunile
optime pentru un solar, n care se
un mediu adecvat (tempera-
umiditate corespun-
valori precise
tru deschidere,
Astfel, la o deschidere de 3 m,
mea va fi de 2 m, iar de
m. Deschiderea recoman-
este i corespund
m o de
alese.
ce a fost ales locul unde se
construi se stabilesc lungi-
mea se fi
l 1, cea
fiind de 2 m.
continuare se bat din 2
60x15 9
12x2 250
Ridichi de 12x3 250
timpurie SOx40 5
40x25 10
20
KRISTA FILIP
2 m (3 ln 3 m) pe intreaga 11Itngime, a
solarului, fixndu-se, locu-
rile unde vor fi montate arcele. Pentru
a avea un aliniament perfect se intinde
de la primul la ultimul o
efectund, este nevoie, corecturi
la
CONSTRUCTIA. Tn vederea reali-
solarului din
de 2"-2,5", prin indoire, un va-
riabil de arce cu lun-
gimea solaru lui), respectnd dimen-
siunile constructive alese
deschiderea). Pentru montarea ar-
'celor se n n locul
de
cu un diametru mai mare dect cel al
arcului, la o adncime de 0,60 m. La
unul dintre capete, se prevede
cu un dop de lemn, pentru ca n timp,!J1
nu se umple cu In
continuare se introduc in aceste
capetele arcelor, care, ia rndul lor, se
cu ajutorul unor pene din lemn
de tare (stejar).
n mon-
tarea intre primul al doilea res-
pectiv, ntre ultimul penultimul arc,
din gal-
de 2", Ele au rolul de a spori
solarului. se
de vrful primului arc la
baza celui de-al doilea
de la ultimul
du-le prin La ambele
la mijlocul arcelor se
un stilp d in de
Pentru
se
000 1000
500 550
1000 1100
versal, montindu-se ia n locul
srmei, o de 1,5"-2", care, la
rndui ei, se de arc cu ajutorul
unor bride.
La unul din capete se
deschiderii
solarului construim rame din
de 2"-2,5", care se de
stilpul montat anterior prin interme-
diul a 3-4 balamale.
ACOPERIREA SOLARULUI. Du-
ce am terminat scheletul metalic,
acoperim solarul cu foliile de
cu o grosime de 0,15-0,2 mm. In
vederea acesteia, se n
ambele pe ntreaga lungime, un
cu o de 30-40 cm o adn-
cime de 40-50 cm. Se ntinde folia
introducnd marginile n
Acestea se cu Tn
partea solarului, folia de
se n jurul arcului
se din loc n loc cu
de Marginea foliei se
n Pe ramele se ffiOl'ltea-
tot folie de prin rulare
se cu
Acoperirea solariilor se face toamna
(inaintea ploilor) sau in pe-
rioadele mai calde din luna februarie.
n timpul verii (n jur de 15-20 iunie),
folia de se stringe se
la ntuneric, de
n beci. Ea se poate refolosi pentru
acoperirea solariilor, iar r&-
cuperabile se la
tunelelor.

ZONAREA SOlARIIlOR. Tn vede-
rea sau lor,
lui in cepe toamna
prin desfundarea cu cazmaua, la o
adincime de 15-20 cm. Apoi, se ferti-
cu gunoi de grajd semidescom-
pus ntr-o cantitate de 4 kg/mp. Astfel
se
iar n perioadele mai calde luna
februarie se cu grebla, pen-
tru plantat. In n care solarul
acoperit n, timp\J1 jernii, .nive-
larea se face -toamn'a. La
soiariile acoperite din terenul
se n patru Prima
este legumelor-ver-
etc.), a doua
(morcov,
etc.), a treia tomatelor, vinetelor
ardeilor, iar ultima
pepenilor galbeni. Astfel, la 20
octom brie, se pot planta spa-
nac, iar la
lunii februarie nceputul lunii martie
se pot recoltarea prime-
lor culturi, ridichile
de n continuare se
terenul pentru I)
fel nct la data de 10-15 apri-
lie fi plantate de
tomate timpurii de ardei; ntre 20
aprilie 1 mai se pot planta
varza timpurie.
Important este ca n perioada de
plantare a temperatura n
sol, la o adincime de 10-15 cm,trebuie
fie (10
0
C). se
face n rinduri, conform tabelului.
Salata, ridichile,
se direct n acoperit
cu solarii, iar tomate le, ardeii,
timpurii, varza timpurie se
n solarii sub de
Udarea n solarii se face fie n
turnind la fiecare n
fie prin inundare, n adnciturile
ntre rinduri, astfel inct
fie la
TEHNIU M Z'1981
GLORIA 3 este un radioreceptor portabil, tranzistor-
zat, destinat emisiunilor MA/MF. 14tranzistoare,
9 diode, 1 termistor. Este cu telesco-
de pentru
pentru difuzor suplimentar, magnetofon
cordon de alimentare alimentare
auto.
Alimentarea se face cu 9 V c.c. (6 baterii de 1,5 V tip
E 20) sau 220 V c.a.
Game de unde:
UL: 150-260 kHz (2000-1150 m)
UM:525-1 605 kHz (571,4-186,9 m)
5,9-9,9 MHz (51-30 m)
US
2
:11,5-18 MHz (261,1-16,6 m)
122
C /2/.
/OI
TEHNIUM
102
206 205
103 203 10-' 204
201 202 204 207 209 lJ5 106
231 222225
/OS 275 779 227 223
107 214 112 23O:n; 229 218 226 279 2"'"
I0Il m IlO 717 1/3 116 "' 116 717 217 120 227220 718 226
UUS:65-73 MHz (4,6-4,1 m).
Sensibilitatea de zgomot:
UL: mai de 1,5 mV/m
UM: mai de 1 mV/m
US
1
: mai de 150/jJ..,v
US
2
: mai de
UUS: mai de 15/rV.
Seledivitatea: pentru emisiunile cu MA: mai
de 30 dB ia 1 MHz; pentru emisiunile cu MF: mai
de 26 dB la 69 MHz.
Puterea 1,5 W cu max. 10% distorsiuni -
pentru alimentarea de la baterii; 2 W cu max. 10% distor-
siuni - pentru alimentarea de la
intermediare: MA: 455 kHz; MF: 10,7 MHz.
WS US2 USI IM
'j j
322 323
wm
J;J1 .lJ8
JJ9 .uD
21
Montaj ul gama 10 Hz -1 MHz
pe 5 subgame unui cuplaj cu
n punte. Reglajul fin este asi-
gurat de un condensator variabil cu
trei (10-510 pF). Nivelul de
este de apr<?ximativ 2 V pe o
.----...... Sf.!
Ca element traductor este utilizat
un termistor cu de Idl la
20
o
C, montat baza tranzistorului
colectorul tranzistorului
comandat tranzistorul T,
cina acestuia, un releu) V, se
poate controla circuit electric,
de 1 kQ, OZ
Alimentarea se face dintr-un redre- 10V
sor dublu + 15 V. Tranzistoarele
KP 303 se pot inlocui cu BF245.
Radio, 8/1980
Mlodi Technik, 2/1980
+
R13.21\
R2 J2K
NJ J K
N't 3.52/'f
15V

INBICArll1
Schema are un etaj de cu
BC107 un circuit integrat generator
--. .... - ... de semnal acustic.
1.l$I/([ se umiditatea unui
teren, electrozii se introduc n
J. iar se nivelul apei ntr-un
l.t
15V
bazin electrozii se con-
venabil.
Sensibilitatea montajului depinde de
valoarea rezistorului montat n circui-
tul bazei tranzistorului li.
Funkschau, 23/1979
40ft
VllI-oBI-IETIU
Schema un instrument de
- voltmetru-ohmmetru.
tensiuni continue alter-
native pe 4 scale, anume q5-5-5O-
500 V.
Ca ohmmetru, rezis-
se fac pe 5 scale cu multiplica-
22
torul x 1-x 10-x 100-x 1 K-x 10 K.
Partea de este din-
tr-un amplificator cu tranzistoare
BF 244 sau BFW 11. Instrumentul
indicator are o sensibilitate de OO)JA.
Radiotechnika, 11/1980
IE&E,rlll
Montajul permite translata- spire, ambele din RF.
rea gamei undelor lungi n banda de Circuitul din oscilator cel de
I 600 kHz a unui receptor de unde snt bobine de UM ale receptoarelor
medii. Acordul lor se face din mie-
Astfel, in apar un amplifi- zul de Priza bobinei oscilatoru-
cator de intrare (BF 194), un mixer lui este la 1/3 din spire. mixeru-
(3 N 202) oscilatorul local (BF 194). lui se la borna de a
Circuitul de intrare are suport o receptorului de UM fixat pe
de in care circuitul de acord con- de 1 600 k Hz.
13.'i de spire, iar cel de cuplaj 15 J Haut.Parleur, 8/1979
TEHN au M z,'1881
Pentru a radical de ordinul x
din y, se astfel:
se introduce baza (y)
se tastele IINVI W
se introduce ordinul (x)
se .El
Exemplu:
3(r1460
calculator este
extrem de

1460 I INV] 0 3,12 EJ 10,332744

Aceste 2 snt singurele
speciale care nu asupra valorii
imediat. Al doilea (valoa-
rea x) trebuie introdus n fiecare caz
nainte ca fie Tasta EJ
sau orice ncheie cal
cuIul. (nchiderea unei paranteze ce con
una din aceste va nchei
de asemenea calculul.)

Variabila y nu trebuie fie
aplicarea celor 2
asupra unor numere negative,
va imediat prin
mesajului de eroare (<<ERROR).
De asemenea, calculul unei
de ordinul zero eroare!
Tasta - Calcule cu o
O calitate a calculatorului care
de laborioase. Cu tasta
[EJ se pot memora un o ope-
cu acestea se poate asupra
Se
utilizarea tastei n orice calcule care se
cu
Pentru aceasta este necesar:
un ce se
introducem
tasta lE]
De aici nainte nu este nevoie dect
se un de numere cu care
dorim se opereze se apese tasta B
fiecare introducere a unui
pentru a ncheia calculul.
Tabela de mai jos faptul cum
tasta [K]:
m [J lE] m la fiecare intro-
cnd tasta B este
m 1.3 [[J scade m din fiecare intro-
ducere
m 0 fiecare
introdus cu m
m G mparte fiecare in-
trodus prin m
m [2/ [!J fiecare in-
trodus la puterea m.
Exemplu: numerele 81, 67,
21, 32 cu 0,69174385

0,69174385 0 (!g Se introduce
rul constant rn, ope-
fi], apoi se
rn
81 GJ 56,031252
67 G 46,346838
21 G 14,526621
32 G 22,135803
@] sau orice
se din cal-
culator caracteristicile tastei W
G- Tasta Pi
Cnd se tasta (i se
3,1415927, n calculator snt intro-
duse 10 zecimale.
TastaG 1t, nu
calculele in nici un fel poate fi
TEHNIUM 2/1981
oricnd n calcule.
l--"%] - Tasta procent
O multitudine de includ pro-
centaje. Tasta [Z}, prin folosirea ei
de mai
dect ar la prima vedere.
Cnd se tastal % 1,
pe display se cu 0,01,
transformndu-se astfel ntr-o ze-

Exemplu: 43,9 apoi
I % L se va 0,439.
putere aJKI apare cnd este
n cu alte
ceea ce permite rezolvarea unei mari
de probleme. sec-
ale fiecare opernd
asupra permit rezol-
varea problemelor privind
procentele.
LJ n lliI G n [2J la nu-

Exemplu: care va fi dv.
o majorare de 11% n momen-
tul de este 2 460 de lei?

2460 G 11 IZ] ceea ce
11 % din 2460.
snd G, se calcu-
la va-
loare 2 460, ncheind
calculul.
G n G B scade n % din nu-

Exemplu: un tele-
vizor care 3 890 de s-a o
reducere de 38%. Ct va costa?

3890 El 38 r%l ceea ce
38% din 3 890.
B snd G, scade a-
valoare din
3 890, ncheind cal-
culul
fX! n llil B
cu n%. pentru
calcularea procentajelor exacte.
Exemplu: cit 31,258% dir,
270

84,3966 270 0 31,258 [[] El
G [!il mJ B mparte afi-
la n%. la
rezolvarea problemelor de procentaj in-
vers.
Exemplu: 25 15% din ce


25 EI 15 l1IJ El

166,66667
Tasta I DRGI - unghiulare
trei tipuri de matematice
pentru unghiuri, toate se la mo-
dul cum se mparte un cerc.
- grade 1
0
= 1/360 dintr-un cerc
- radian 1 rad = dintr-un cerc
2n
- grade centesimale: 1 grad centesi-
mal = _1_ dintr-un cerc (fig. 2).
400
Calculatorul poate lucra cu toate aces-
te trei tipuri de iar tasta IDRGI
care anume dintre va
fi t
cu trigonometrice cos [ilii]
1 tan I poate fi pentru transfor-
dintr-un sistem n altul. Tasta
CALCULATORUL
DE BUZUNAR
[DRGI este, de fapt, un comutator cu
3 astfel:
cnd calculatorul au-
tomat calculele se fac n grade 0.
cnd tasta IDRGI este o
va calcula n radiani pe display
va (') n extremitatea
cnd se a doua IDRGI,
va folosi sistemul n grade centesimale,
ceea ce se pune n prin
(") n extremitatea a displayului.
Deci, nu apostrof n stnga,
n grade, este ('),
n radiani, iar snt ("), n
grade centesimale.
Li::>RQ] nu are absolut nici un
efect asupra calculelor care nu
trigonometrice.
I sin I I (an 1-- Taste pentru
trigonometrice
Probleme cu trigonometrice se
ntlnesc ori de cte ori este vorba de
triunghi uri, iar acestea se ntlnesc n
practice - construc-
- privind planuri ncli-
nate sau pante. De asemenea, oamenii de
descriu fenomenele electrice sau
de unde elastice sau periodice
ale sistemelor mecanice, utiliznd func-
sinus, cosinus,
Intr-tm triunghi dreptunghic (fig. 3)
acestea sint definite astfel:
sin (}
cos(}
cateta

cateta
------

cateta
tan (}
cateta
acestor taste se face numai
asupra unui exprimat n
una din de unghi specificate.
Exemplu: sinus, cosinus
tangenta unghiului de 90.

IOFFI ION/ci Aceasta ne
sntem n modul (0
90
90
90
O
ERROR (tangenta Un-
ghiului de 90 este ne-

Facem sistemul de grade
centesimale este foarte utilizat la
noi.
ARCSIN, ARCCOS
ARCTAN snt trigonometrice in-
verse. Ele unghiul al sinus
este
Aceste se
naintea tastei de
tasta IINVI.
Rezultatul calculului arcului este n-
totdeauna n grade, deci calculatorul tre-
buie se afle n acest mod de lucru.
I INVI - cel mai mic
unghi al sinus este
(primul sau al patrulea cadran)
I INVI - cel mai mic
unghi al cosinus este afi-
(primul sau al doilea cadran)
I INVII tanl- cel mai mic
unghi a este
(primul sau al patrulea cadran)
Exemple: arcsin (0,514)


arccos 1,4
arctan 15
IOFF\ ION/C I Aceasta ne
sntem n modul o
0,514 30,930637
1,4 l!EYJ Icos I ERROR: valoarea si-
nusu]ui cosinusului
este ntotdeauna cu-
ntre 1 -1
15 I INVII tan I 86,185925
I log I [lnx 1- Tastele de logaritmi
logaritmice sint utilizate n
descrierea a multor fenomene
naturale.
Logaritmii sint de expo-
ei se pot exprima astfel:
alegem un numit (b),
atunci orice alt spunem (X),
poate fi exprimat ca b ridicat la o anu-
putere (y)
x = 1>'
Logaritmul este inversul acestei
poate fi scris ca: y = log b
X
,
exprimindu-se ca logaritmul n baza
b din x.
De ce toate acestea? Logaritmii snt'
foarte utili n manipularea problemelor
complexe, deoarece,prin
complicate, cum ar fi
ridicarea la putere, pot fi ntJ/ ite
prin simple de adunare, s dere
multiplicare.
,) 23
)
- Vadu
Moldovei
Noi nu detinem schema receptorului
US-P. cu radioclubul
Suceava.
AVASILICHIOAIE CORNELIU -

Nu este articolul care
un filtru condensatoare de 47 nF.
Afirmatia orice condensator n
curent alternativ produce scurtcircuit
este Verificarea de
dv. cuplnd direct un conden-
sator electrolitic de 50 .t-tf, care a pro-
dus arderea lacune
n
unui condensator este
de Z = . Verifi-
nF.
de un radiore-
unui televizor provin
final linii al televizorului.
DAN ION - Moldova Ve-
Mn,ntl'iiui din nr. 3/1980 nu poate fi
o
Un de 2000 .n.. se poate n-
locui cu 3 difuzoare de 750 ..O .. legate
n serie. Vom mai publica titluri de
in curs de
ZBARCEA DANIEL -
Casetofoane producem, videocase-
tofoane, nu.
pentru biogaz nu se cum-
se produc de constructori ama-
tori.
mai ample referitoare la
televiziunea n culori primi chiar
de la Radioteleviziune.
LIVIU -
Nu datele tehnice ale
radiocasetofonului dv.
deduce tipul- tranzistoarelor
finale moduh cum snt alimentate
puterea difuzorului.
LAZAR CONSTANTIN - Bucu-

Vom publica un articol
tehnici de verificare a bujiilor bobi-
nelor de
EUGEN - Oradea
n paralel' pe bobina releu-
lui de semnalizare un buzer zgomo-
tul se va amplifica. Se poate monta
POSTI
I
RIDICTIII
un bec suplimentar la bord.
Un montaj electronic pentru nde-
a fost publicat n
anul 1980 la rubrica Revista revistelor.
MARIAN - Arad
Aducnd unui montaj, se
vor schimba parametrii
nu cum se va comporta
la inlocuirea lui A741 cu TBA790 (care
sint total diferite).
V. - Rm. Vlcea
o
poate furniza numai uzina construc-
toare, respectiv Electronica, la care

STOIAN ION -
Nu putem altfel revista, iar
pagina de publicitate nu poate fi su-
Vom publica un """''''.''''1''11'1''''"1''1"'':1_
tor microfon,
rubricile
mai multe
conexiunile bobinei
este un aparat
s-ar putea fie
tranzistoare sau alte piese; lIe-
RADU .- Baia Mare
Circuitul A Y-3-8S00 este special con-
struit jocuri electronice. EI echi-
tiCOllC>vi7n;:.roIA Sport.
SORIN -
Ce rezultate se vor de
magnetofonul pe care
construiti, nu O
singur.
ROIZEN M. CODRUT -
Am publicat vom mai publica
unor nave. Pentru viitor, n
vor
ale unor rachete, avioane, nave mili-
tare, automodele etc.
IONESCU EUGEN -
Vom relua rubrica e H I-FI.
VRINCEANU ADRIAN...,.. jud. Ba-

amplificatoru-
lui cu piesele propuse de dv.
unul din tranzistoarele ASZ
se etajul final
nu este echilibrat.
. etajul prefinal
repartizarea a tensiunii intre
tranzistoarele ASZ.
NEAMTU FLOREA - de
Vede
o pentru canalul
2 TV. La picup se poate monta o
stereo, care in din

NACOV NICOLAE - jud.
Pentru fiecare canal trebuie con-
cite un amplificator de
resp.ectiv cte o
IOAN -
MagaZinele cu articole tehnice nu
motoare
pentru 15iciclete.
LAURENTIU - Craiova
Amplificatorul' (din scrisoare) poate
fi utilizat la "un picup.
.ERDEI KAROL Y - Satu Mare
Unele din tranzistoarele citate se
construiesc de
neasa.
Incinte acustice se la maga-
zinele de specialitate ca accesorii ale
aparaturii electronice.
Tn nu se casetofoane
partea
Traduceri din alte reviste se
pot face cu avizuheditorului respectiv.
UNGUREANU PETRE -
Magazinul' de unde s-a
radiocasetofonul' trebuie livreze
schema
un reglaj al volumului,
la preamplificator un poten-
pentru dozarea nivelului de
la mir:roton,

tru tineret
turii Albatros.
Schema unui alimentator pentru cal-
culator a fost deja
APACHmTEI C. -
nu piese con-
structoriior.
ILIE LAURENTIU -
Din scrisoarea dv. nu reiese clar
cum tranzistoarele
BF200 etc. cu
scrisoare.
NEAMTU MIHAI -
Alimentnd calculatorul cu 9 V n
loc de 3 V, s-a deteriorat circuitul elec-
tronic (circuitul integrat n special).
La casetofon, s-a inversat po-
laritatea sursei de alimentare, sigur
s-au distrus condensatoarele polari-
zate (electrolitice) mai multe ele-
mente semiconductoare.
PODAR IOAN - Jibou
Este mai dificil o

un amplificator de 6 W
scheme prezentat .. -!, "'li.
ADRIAN- jua.
Severin
Nu putem organiza miniconcursuri
cu pe teme de

TUDOR GHEORGHE -
Leordeni
Calculul difu#oarelor
montate serie-paralel se face :ica pen-
tru rezistoare. t
la amplificator boxe
de difuzoare cu putere mai re-
amplificarea la limita dis-
distorsiunilor.
BAKK - Baia Mare
Nu caracteristicile tubului
catodic la care
BARBU -
Tn locul circuitului integrat UL-1490
circuitul TBA 790 ..
C. - -
Tehnium 1980,
unde mai multe montaje de
alimentatoare.
CIUPOCA FLORIAN - Hunedoara
UL-1497 nu are echivalent I.P.R.S.
Schema nu o
TUDOSE - Alba Iulia
Pentru a putea fi publicat, un ma-
terial trebuie schema
conform normelor STAS.
n plus, textul func-

maxim ",,,,,,,,.,y.,,,,,\,
acest curent se va dimensiona trans'

Tranzistorul BSX45 are echivalent
pe 2N2218. Dioda KY 130/150 are echi-
valent N4003.
aparat va trebui
toarele se un
transformator de care va debita
6,3 V pentru 2 x 250 V
pentru anode. locul lui UY1N se
diode F 407 sau 1 N4007,
Tuburile UCH21 se pot nlocui cu
Eet-j 21 a schimba soclurile, dar,
nlocuind soclurile (cu tipul nova!),
montati ECH 81.
n etajul final se
diode 1N914 sau EFO "108 pentru
CAV.
DOBRE -
Nu folosi de la ceas
n alte scopuri.
PARPASCU MIHAI -
Antena TV din elastic a fost o
de 1 aprilie.
KISS IOSIV - Tg.
Nu datele produsului la
care
CHINET 1. -
Tncercati tranzistoare
de tipul B0136.
CAT -
hova
Nu avem n vedere
rubricile revistei nici deschidem
o publicitate.
1. M.

S-ar putea să vă placă și