Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTI LUNARA EDITATA DE C.C. AL U.TaC.

CONSTRUCTII
SUMAR
LUCRAREA DE
BACALAUREAT ................ pag. 2-3
multitest
A244D
INITIERE iN
RADIOElECTRONICA ........... pag. 4-5
Pe scurt despre atenuare
atenuatoare
Temporizator

CQ-VO ......................... pag. 6-7
Etaje RF de putere
ATELIER ....................... pag. 8-9
de timp pentru
osciloscop
HI-FI ....................... : ... pag. 10-11
Circuite SONY n

Minicasetofon
INFORMATiCA ................. pag. 12-13
de titluri
AUTO-MOTO .................. pag. 14-15
Concursul pe teme rutiere
'88"
LABORATOR ................... pag. 16-17
K.S.F. - Comutator HI-Flde
standarde fonografice
Stroboscop
CITITORII ........ pag. 18-19
Comutator senzorial
Dispozitiv pentru tabla
Tambur electronic
FOTOTEHNICA ................ pag. 20-21
Meopta Color 3
Becul cu halogeni -
utilizare
REVISTA REVISTELOR .......... pag. 22
. Amplificator 50 W
de lumini
Termometru
PUBLICITATE .................. pag. 23
I.A.E.M. -
SERVICE ........................ pag. 24
Radioreceptorul AZI MUT
c
ANULXVIII- 2
T I
N PAG. 2-3)
n practica si reglarii te-
levizoarelor necesare un minim
de de masura control (in-
care faciliteaza
sau
Combina multitest realizata de au-
tor (prezentata n fotografie) este
conceputa monobloc, cu alimentare
a sectitmilor care o com-
pun care realizeaza urmatoarele

--- AVO-metru;
-- catometru:
tranzistormetru;
capacimetru;
generator bare TV (orizontale):
generator
voltmetru
verificator tirstoare;
OGrAl NOVAL MARE HEPTAL
n:::n/l'''' ..... ". 7/1988
-- detector de spire n scurtcir-
cuit;
alimentator cu tensiune regla-
bila.
Schema cuprinde urmatoarele
piese principale:
Tr. -- transformator de de
cca 30 W (S,,,I,::: 8 cm
2
); comuta-
toare cu contacte argintate,
'cum urmeaza:
-- 1 buc. comutator 2x5
poz. dublu (etajat);
-- 1 buc. comutator 1x 15 poz.
(pentru AVO-metru);
-- 1 buc. comutator 3x3 poz.
(pentru AVO-metru);
-- 1 buc. comuta.tpr 1x7 poz.
(pentru alimentarea filamentelor la
catometru);
-- 1 buc. comutator 2x2 poz.
(pentru tranzistormetru);
7- 2 comutatoare 1x3 respec-
tiv, 1x4 poz. pentru voltmetru elec-
tronic;
-- microampermetru cu sensibili-
tatea de 100 pA pentru
catometru, tranzistormetru, voltme-
tru electronic, detector de spire n
scurtcircuit;
-- microampermetru. cu sensibili-
tatea de 100 pA pentru AVO-metru
(de la aparatul sovietic T --20);
-- punte redresoare 3PM 1
buc.;
-- redresoare 1 PM05 . 2
buc.;
-- tranzistoare cu siliciu BC 1 07 --
9 buc.;
-- tranzistor putere medie BD135
1 buc.;
"- tranzistor putere 2N3055
uc.;
tranzistor de frecventa --
tip BF200 -- 1 buc.; ,
-- diode EFD108 -- 4 buc.;
-- diode Zener -- PL 12Z -- 2
buc.;
-- socluri diferite: noval (mic,
mare); octal; heptal; decal;
-- rezistoare, con-
densatoare, conform
schemei.
Date constructive pentru transfor-
matorul de
S 8 cm
2
(tole E + 1, siliciu)
Nr. de spire pe voit:
-- primar: 6 splV;
-- secundar: 6,6 splV.
Diametrul srmei:
-- primar 0::: 0,3 mm CuEm:
244 D
Circuitul integrat A244 produs
RFT are n
radioreceptoarelor pentru traficul
de radioamatori, In telecomanda
sau pentru receptoare de radio-

La terminalele '--2 se aplica
semnalul de la termina-
lele 4--5--6 snt utilizate pentru
osci/ator, 12--15 pentru filtrul IF.
10 pentru indicatorul de acord,
iar 7 pentru iesire IF.
Circuitul A244 O are echivalent
circuitul TCA 440 poate func-
la 30 MHz.
In figura 1 este prezentat un
receptor pentru gama undelor
medii.
Aici intrarea are bobinele pe o
bara de la care L 1 ::: 95
spire, iar L2 ::: 9 spire din CuEm
0,15. Oscilatorul are L3 ::: 143, L4
::: 55 spire, iar L5 ::: 25 spire,
toate din CuEm 0,5, bobinate pe,
o cu diametrul de 6 mm,
cu miez de Celelalte circu-
ite snt transformatoare FI acor-
date pe 455 kHz. Tot n circuitul
FI se un filtru piezoce-
ramic de 455 kHz.
Amplificatorul audio este tot
un circuit integrat A211 eChIva-
lent cu TBA 790.
n figura 2 circuitulA244 O apare
n configuratia unui receptor
pentru telecomandei pe 27 MHz,
TEHNIUM 7/1988
-- secundar 0 = 1 mm CuEm.
Pentru evitarea comutatoarelor,
care snt greu de procurat, s-a re
curs n catometru lui la
utilizarea unei matrice cu contacte
realizabile cu ajutorul unor miniba-
nane (vezi fotografia).
Toate piesele subansamblurile
electronice snt prinse pe versoul
panoului frontal, care se executa din
material izolant rezistent (de prefe-
textolit) pe care snt montate
instrumentele de comuta-
toarele, becul
respectiv, (n cazul n
care nu se prefera montarea lor n
interior).
R1, R,2, Rc." RS 4 au
valori experimentale cuprinse ntre
4,7 n 150 .o,n de
interna a instrumentelor folosite.
Combina multitest, si
prezentata n articolul de est'e
in ideea separarii per-
fecte a (evitarea interfe-
periculoase, mai ales cu ca-
pacimetrul, care este a:limentat n
c.a.). O construita, ea da pose-
sorului deplina prin posi-
multiple de masura con-
trol pe care le prin con-
stru a mon obi oc care pres upu ne
comoditate n exploatare.
Combina,
prin asamblarea mai multor module
pe versoul unui panou
frontal d'in textolit pe care snt mon-
tate instrumentele de co-
mutatoarele, sigu-
diferitele pentru in-
cum se vede n fo-
tografie), este relativ de con-
struit nu pune probleme deose-
bite. bunul tehnic
al amatorului constructor snt deci-
sive n realizarea' unei
care confere pe
un design comodita-
tea
a) AVO-metrul are o cla-
din cea a aparatului
sovietic T-20, la care s-a
capacimetrul de proprie,
alimentat la 220 VC.a. cuplat co-
la comutatorul de func-

Gradarea instrumentului
(n domeniul cel frec-
vent utilizat n radio-TV,
1 nF-0,5 pF) se face cu ajuto-
rul unor etalon, utiliznd
serie-paralel.
b) Voltmetrul electronic de ase-
menea nu pune probleme deosebite;
simpla respectare a valorilor piese-
lor din intrarea n
De n
schema acestui modul,
masa numai pen-
tru voltmetrul electronic, nefiind le-
la punctul comun al restului
schemei (.1.), pentru evitarea unor
Montajul este stabil da-
tranzistoarelor cu sili-
ciu unei scheme de amplificator
d
este de ccai 00
kU/V. de a primului co-
mutator de selectare a de
lucru pe zero a
voltmetrului.
Celelalte trei ale acestui
comutator servesc tipului
de semnal supus
1 b - sem nal de
(radio);
1 c semnal de
1 d - tensiuni continue.
Comutatorul 2 pentru se-
lectarea tensiunilor maxime
rate:
2 a - 3 V;
2 b 30 V;
2 c -- 300 V.
c) Detectorul de spire n scurtcir-
cuit pe principiul ntre-
ruperii intr-un circuit os-
cilant, atunci. cnd n paralel pe
acesta este o ;:ivnd
spire n scurtcircuit (primare de
transformatoare de de
audio, de cadre, primare se-
cundare de transformatoare de linii
etc.).
Fenomenul fizic bine cunOscut, de
ntrerupere a
din circuitul oscilatorului echipat cu
tranzistorul BC107, se
amortizarea a
de spirele aflate n scurtcir-
cuit n bobina care se
bobina (avnd o
de 0,1 H) nu are
n scurtcircuit, nu se
rupe, iar instrumentul
indice valoarea de la pune-
rea n
n caz contrar (cnd avem spire n
seu rtci rcu it), prin ntreruperea osci-
locale, instrumentului
de scade aproape de zero.
Nu pot fi testate a
valoare este sub 0,1 H (sub valoarea
L
1
).
Bobina L
1
poate fi ast-
fel: pe un miez de E + I de la
un transformator driver TV (ce se
poate procura din se rebo-
o cu
mm, ct permite
fereastra Din P
6
se re-
regimul optim al oscilatoru-
lui.
d) are o
testeaza amplificarea n
curent, prin lui 1;, din
normal
la determnarea
(prin
e) SC!lema
toarelor este
Din P
5
se
n a
manda moment care
se aprinde. Pentru ncercarea
toarelor se va
K
chis). Din P
s
se rlp'::!/""rlirl,=>_
rea tiristoruiui (sau
luminozitatea becului.
f) Schema
nal TV

bazndu-se
7'" !IIl. :: ..... ..... :::'.7 .... .... ""::U &> -:: ... 11'.''''''21.1&11 J ....
(URMARE DIN NR. TRECUT)
nainte de a trece la partea fru-
a subiectului, mai men-
atenuarea (n tensiune,
curent, putere), ca orice raport adi-
mensional, poate fi este frecvent
n decibeli (dB). conform

au (dB) = 20 IgA
u
(11)
ai (dB) = 20 IgAj (12)
a
p
(dB) = 10 IgA
p
(13)
unde intervin logaritmii zecimall (n
baza 10) ai rapoartelor Au, Ai, Arr
de multiplicare
(20 pentru tensiune curent, 10
pentru putere) nu au fost ntm-
ci cont de
(6). n cazul
perfecte de
pe baza (6) putem deduce

au (dB) = ai (dB) = a
p
(dB) (14)
n tensiune, n cu-
rent n putere, exprimate n deci-
beli, snt egale ntre ele, deci putem
vorbi de o atenuare.
3. DE SIMEn-lIE
Rl Z'
Au
(17)
sau numeric R, = 100 n . 9/10 90 O,
iar din (15) deducem R
2
II Z =
= Z R1' unde putem nlocui pe R
l
cu expresia (17), rezultnd R
2
11 z =
= Z/A
u
'
Dezvoltnd expresia R
2
11 Z
formula de grupare n
efectund calculele,
n final .
Z
R
2
= -- (18)
Au 1
iar pentru exemplul numeric ales
R
2
= 100 0/9 = 11,1 O.
Se poate verifica atenua-
torul astfel o ate-
nuare n tensiune cu valoarea do-
Au = 10 adaptarea
de la bornele 1-2,
la cuplajul cu sursa de semnal.
r------1
[ARE si
JI
OARE
Ceea ce nu este n regula cu
atenuatorul nostru este faptul
privit dinspre consumator (fig. 10).
dinspre bornele 3-4, grupul
atenuator plus o im-
de
de Z, mai precis:
Zo = R2 II (Ri + Z) (19)
Prin urmare, n,u este
de conservare a
de deci
schema divizoru lui. rezistiv din fi-
gura 2 nu se la
unui atenuator n sensul celor dis-
cutate anterior.
Din acest exemplu prost tragem
concluzia un atenua-
tor corect proiectat t rebu ie pre-
zinte o ,simetrie intrare-ie-
n caz de adaptare
sursa consumatorul au
Z, deci atenua-
torul trebqie prezinte el impe-
r--------.,
Se adeseori mai bine dintr-o
dintr-o cu re-
zultate negative, motiv pentru care
vom ncepe noi analiza propriu-
a atenuatoarelor cu un exem-
plu prost, respectiv cu divizorul re-
zistiv cel mai simplu, prezentat deja
n figura 2. Ne-am convins
raportul R
1
/R
2
variabil, nu este posi-
conservarea de impe-
I
I 1
I
. dar vedem ce se
dorim acest
divizor pentru un raport fix.
respectiv pentru o valoare
a Mai precis,
din nou o de
semnal un consumator adaptate
perfect ca (fig. 4)
ntre ele un atenuator de
forma celui din figura 2. si-
schematic n fi-
gura 8, unde problema este de a de-
termina valorile R
1
R
2
n
de atenuarea A.J,J de impe-
L a sursei de semnal
a consumatorului.
Privit dinspre sursa de semnal,
ansamblul + consumator
are schema din figura
9. de conservare a adap-
impune ca la bornele 1-2
avem o ,.
cu Z,
R
i
:;:= R
1
+ R
2
II Z = Z (15)
iar ca atenuarea' n ten-
siune valoarea Au se
scrie
+
Z
. (16)
R2 11 Z
Pentru concretizare numenca,
presupunem Z = .100 n, Au 10.
Din (16) putem scoate ex-
presia R
2
11 Z = R
1
/(A
u
- 1). pe care o
introducem n (15)
un calcul elementar,
4
I ..,
ISursa
,
I
I I
L _______ J
1

Zi
+
2

2
4
Consumator 1
I
t I
L _____ , ___ ..1
3
4
r--------l
I
I
1
I
Consumator I
I
I
I
I I
, __________ J

dante egale la bornele intrare
cele de Plecnd de la
s-au ales schemele si-
metrice cele mai simple, prezentate
n figurile 6 7 cunoscute n lite-
sub denumirile de atenuator
n Tr, respectiv atenuator n T. n
continuare vom analiza n detaliu
aceste scheme fundamentale. care
constituie practic punctul de ple-
care al atenuator rezistiv.
4. ATENUATORUL N 'iT
cum se n figura 6.
acest atenuator este alcatuit din trei
dispuse sub forma literei
Tr, dintre care snt egale ntre
ele, motiv pentru care au fost no-
tate ambele cuR
l
. Schema este
fel perfect ... -" ...... "'Ml._
avnd
Zi = Zo = R1 11 (Rl + R2) . (20).
Prin urmare, bornele de Intrare
cele de se pot inversa ntre
ele, iar pentru a impune de
conservare a de impe-
este suficient ne
de un singur cuplaj de exemplu,
cel cu consumatorul (fig. 11) -,
tratndu-se exact la fel,
simetriei. Evident, pentru
adaptarea de sursa co-
la bornele 1-2 trebuie
tot Z. .
Dimensionarea atenuatorului
n determinarea celor
valori R
l
R
2
. n acest scop avem
nevoie de matematice,
pe care le deducem cont de
valoarea a n ten-
siune de de conservare a

a) ca atenuarea in len-
slune valoarea

se
poate deduce analiznd schema
a grupului +
consumator (fig. 12).
tensiunea de intrare Uj se
la bornele grupului serie R
2
+ (R
1
11 ,
iar tensiunea de UQ.. Ia bornele
grupului R
1
II L, deci pu-
tem scrie:
A R
2
+ (R
l
/1 Z) (21)
u U R
l
II Z
Dezvolnd expresia R
1
II Z
efectund calculele deducem:
R
2
R
2
Au = 1 +-+- (22)
R
l
Z
o ntre
necunoscute R1'

datele
ale problemei, Au Z.
b) de conservare a
cere ca de in-
trare Zj a grupului atenuator plus
consumator fie cu impe-
danta Z a consumatorului,
Zi = Z = Rl II [R2 + (Rl II Z)] (23)
Efectund aici calculele,
nem cea de-a' doua
2R
1
Z2
Rf - Z2
(24)'
iar prin rezolvarea n raport cu R
1

R
2
a sistemului de (22)
(24) problemei:
Au + 1 . Z
(25)
A2- 1
R
2
= u Z (26)
2Au
Exemplul nr. 1. Sursa de semnal
consumatorul au impe-
Z = 75 0, se se in-
TEHNIUM 7/1988
tercaleze ntre ele un atenuator n 7T
care nu afecteze adaptarea de
asigure o atenuare
n tensiune Au = 10. .
Practic nu avem decit sa mlocUim
n expresiile (25) (26) valorile Au
Z impuse:
10 + 1 . 75 il = 91,66 O;
10 - 1
100 - 1 . 75 n = 371,25 1/..
2' 10
Valorile R
1
R
2
din cal-
cul pot fi rotunjite n de exi-
problemei concrete (n ge-
neral, o abatere de 1%
acceptabil
Inalte practice, datele ini-
ale problemei se la
nuarea n putere sau n curent, iar
foarte frecvent aceste snt
exprimate n decibeli, nu n rapoar-
tele definite prin (2), (7)
(8). Deoarece ne aici ex-
clusiv de cazul particular al adap-
(teoretic) perfecte de impe-
putem utiliza concluziile for-
mulate n paragraful 2, respectiv re-
(10) - (14) care
dintre
.A
u
' Ai, Ap' au (dB), ai (dB), a
p
(dB).
Evident, atenuatoru lUi n 7T
prin (25) (26)
este ca atare numai pentru
atenuarea Au ca raport sau
atenuarea Ai ca raport, numeric
cu Au n cazul nostru particu-
lar.
EXEMPLUL NR. 2. Se dau Z = 50
au = 20 dB se cer valorile Rl'
R2 ale atenuatorului n 7T corespun-

Conform (11), dedu.cem
IgA
u
= a
u
/20 = 1, deci Au = 10. Inlo-
cuind n (25) (26),
10 + 1
10 - 1
50 n = 61,11 !l;
100 - 1 50 il = 247,'5 n.
R
2
= 20
EXEMPLUL NR. 3. Se cere real i-
zarea unui atenuator n 7T o pentru
Z = 75 n o atenuare n putere
A
p
= 10.
(10) ne conduce la valoa-
rea n tensiune, Au =
= IlAp = IAO = 3,16. nlocuind n
(25) (26)
3,16 + 1
. 75 n = 144,44 !!;
3,16 - 1
10 - 1
---. 75 n = 106,80 n.
6,32
(CONTINUARE IN NR. VIITOR)
De la amplificatoarele magnetice
(cu transformatoare) 1 la tranzistoare,
tiristoare apoi la triace - aceasta
a fost calea treptate a
montajelor de tip de lumini".
Pentru a ilustra avantajele
nute - de toate celelalte va-
riante - prin utilizarea triacelor,
trei exemple tipice de
Joase
:111
Tr.
TEHNIUM 7/1988
Montajul a fost conceput
pentru oprirea a unor con:
sumatori de la dupa
un interval de timp prestabjlit, regl<;t-
bil din P. In
:le valorile componentelor P (100 kO
-1 Mn) C
3
(47 j..(F-1 000 j..(F) din
circuitul propriu-zis de temporizare,
durata poate fi de la
cteva secunde la ordinul sute-
lor de secunde. Cu valorile indicate
n s-a o ma-
de cca 70 s, - de
exemplu - pentru utilizarea monta-
jului ca temporizator foto, respectiv
cu rolul de a stinge automat,
scurgerea intervalului de expunere
prestabilit, becul aparatului de
rit. durata la ordinul
ctorva minute, aparatul poate fi fo-
losit ca automat de sau de
hol.
Blocul de alimentare cuprinde un
transformator de sonerie, o punte
redresoare un condensator de fil-
traj, C
1
Pentru a se o mai
reproductibilitate a duratelor
de temporizare, a fost introdus un
stabilizator (T1, Dl' R2' C2), care de-
o tensiune de cca 8,4 V,
avnd n vedere faptul s-a utilizat
un releu cu tensiunea de
de lumini cu unul, res-
pectiv trei canale (figurile 1, 2 3).
In toate cele trei cazuri se folosesc
becuri de (220 V),
de 6 V. Stabilizatoru! este voit su-
pradimensionat de consumul de
curent al montajului (cca 200 mA,
de numai cca 25 mA, ct ar fi
fost suficient), n ideea sale
independente pentru eventuale alte,
scopuri.
De asemenea, a fost introdus
un indicator optic pentru conectarea
aparatului la (LED n serie cu
o de limitare, R
1
).
Temporizatorul propriu-zis este
din circuitul R-C, care
constanta de timp (C
3
P n serie
cu R
6
), dintr-un comutator elec-
tronic de tip triger SChmitt, realizat
cu tranzistoarele T
2
T
3
, care are
ca releul electromagnetic
ReI. La alegerea releului se va avea
n vedere faptul prin contactele
sale de lucru, k (normal deschise),
se nchiderea, respectiv
deschiderea unui circuit de
Modul de de utili-
zare a montajului din
conectarea la
din dublu 11, se trece
comutatorul K n T. Prin
aceasta condensatorul C
3
ncepe
se ncarce prin grupul serie R6 (limi-
tare) plus P, astfel
tranzistorul T
3
blocat, ceea ce per-
grupnd n paralel multe _
pe fiecare canal, fara a. bi-
curentul maxim suportat
de triac.
Joase
Inalte
2
>
o
N
N.
mite lui T
2
, pOlarizat n
de. R3' Releul este deci anclan-
contactele sale de lucru k nchi-
znd circuitul de alimentare a consu-
matorului conectat la priza tem pori-

condensatorului
C
3
ia o tensiune, cu-
rentul absorbit de el scade, permi-
la un dat intrarea n
a lui T
3
. In acest moment
circuitul triger T
2
se
ferm releul revine n re-
paus, ntrerupnd alimentarea con-
sumatorului.
nainte de a,.comanda un nou ci-
clu de temporizare, comutatorul K
se trece pentru un timp scurt n po-
R, ceea ce permite
a condensatorului C
3
prin re-
de limitare R
5
.
Pentru o utilizare poten-
P i se va monta un buton
cu "cioc" (sau cu un reper), iar pe
panoul cutiei se va fixa un disc pe
care vor fi divizate marcate di-
verse valori intermediare ale duratei
de temporizare. Experimental s-a
o aproximativ
a duratei cu + P.
cum se triacul se com-
ca un tiristor EI
permite utilizarea ambelor semialter-
ale tensiunii de a
mai fi n acest scop (ca la
tiristoare) redresarea n
punte.
Triacele folosite trebuie su-
porte tensiuni de cel 400 V, la
curentul dorit (valoarea de vrf a
tensiunii de este de cca 112
220 V =: 310 V, dar mai snt fluctu-

Filtrele pentru canale, sub
de R-C, pot fi optimizate ex-
perimental, folosind exclusiv con-
densatoare nepolarizate.
Semnalul de se culege
n toate trei cazurile de pe bornele
de difuzor ale amplificatorului AF
(magnetofon, radioreceptor etc.),
prin intermediul unui transformator
de tensiune, Tr. Raportul
de transformare va fi ales prin tato-
nare n plaja 1:1 -:-
1:5 (prize n
iar va avea o
. de ordinul zecilor sau
sutelor de ohmi, pentru a nu
(sau chiar periculos)
rea amplificatorului.
(URMARE DIN TRECUT)
n figura 7 este scos n
elementul de cuplaj
iar tabelul 1 o
a valorilor ca-
interne, conform cu da-
tele publicate n cataloagele de tu-
buri.
Interpretarea acestor
poate face
observare a
Astfel, la
anodul se
capacitatea ce
va mare
(schema cu catod la n
schema cu la
anodului asupra cato(jului este
de grilei,
care rol de ecran, astfel nct
capacitatea grila catod, respectiv
va fi mica.
La pentode sau tetrode grila 2
(sau ecran), care n mod normal
la
a anodufui asupra
grilei astfel nct capa-
citatea ce ia ntre doi
electrozi (Cag) este de valoare re-
depinde n mare de
ecranului (Ia tuburile
pentode tetrode RF grila ecran este
mult mai dect la tuburile de
AF). Prin
intrare este re-
n mod (de circa 50
ori de ,triode).
montaj cu grila la te-
troda cu fascicul sau pentoda cu
grile supresoare conectate intern
un aspect nou, care de altfel
poate fj intuit privim cu
tubului. Astfel,
electrozii de deflexie a fasciculului
sau grila supresoare se din
nou n cu anoduL Conse-
este formarea unei
Cak de valoare relativ
mare. capacitate nu este
altceva dect de cuplaj"
Comparativ cu trioda
n montaj la tetrodele
cu fascicul sau pentodele cu grile
su prj3soare conectate intern pre-
un cuplaj inoportun intrare-ie-
de circa 100 de ori mai intens,
n ultima a tabelului 1 el
fost pentru
valoarea a pante! S pentru tu-
burile de RF si AF, deoarece stabili-
tatea etajelor' RF depinde n mod
de aceasta. la prima
vedere o valoare mare a pantei part;
(,01<
a
l\JE
PUTERE
TUDOR
V03 sa 20D oacle
tuburile de putere se
construiesc n mod cu
pante mici tocmai pentru a se putea
realiza un de putere satis-
n unei bune sta-

In de lucru AF, unde
problema are alte as-
pecte, o valoare mare a
pante! este n general
dar n cazul RF devine dis-
astfel incit o valoare mo-
poate deveni
Nu este momentul tragem
concluzii definitive asupra. perfor-
diferitelor tipuri de etaje
RF, dar putem cel intui
pentoda cu supresorul conectat in-
tern sau tetrode cu fascicul nu vor
aduce avantaje de
ne referim la montajul cu grila la
per-
este de
u
ase.
FIG.5. a
Fig. 5: Moduri de oscilatie n exci-

a. fosc 'acord
b. fos
c
facord
c. trenuri intermitente autoblocate; fos
e

f acord; f facord
d. impulsuri singulare; 'acord
Cag
b FIG.7
u
asc
u
asc
t
CgK
U
05(,
c
Fig.
t
FIG.5. b .
FIG.5.c
FIG.5.d
FIG.6. O
t
t)
t
.'

6: parametri ce
peste de lucru:
suprapuse
a. fose P faeord
b. fosc faeord
FIG.6.b
COK
(,OS
a
TEHNIUM 7/1988
reaza
re-iesire,
puns' pentru toate cazurile
particulare nu este posibila, De
aceea este necesara o analiza 'In de-
taliu a ctorva de
RF,
si considerate tipuri
tale, .
ntr-o masura
mica, totalitatea
snt variante
prin artificii
alimentarea, polarizarea
modul de cuplaj cu sursa de excita-
tie sau a sarcinii (antena) etc,
. Pentru nceput sa consideram cla-
sicul etaj cu catod la masa cu cir-
cuite acordate n grila
anod echipat cu trioda sau
(figura 8 a, b. ci. Pentru
vom considera numai componentele
esentiale care intervin n curent al-
terna'tiv la frecventa de cu
mentiunea ca bine 'cunoscutul
:T de' adaptare cu antena sau Cuplajul
capacitiv cu de acord
fiind plasat tubului prefi-
nal) reprezinta variante care se re-
duc la schema
S-a
general la care
circuite este Cir-
cuitele oscilante. Fixarea la

.. " c .. apatul "cald" al circuitelor cores-


. ' unde direct p =
. priza corespunde
raportului tensiunilor de masa.
In teoria de se de-
monstreaza ca daca circuitul de sar-
cina este dezacordat i'n sens
inductiv la rezonanta
de circuitul intrare, '
montajul ndeplini
de intrare pe o
de
teorii se constru-
iesc si se utilizeaza oscilatoarele cu-
noscute sub denumirea de "oscila-
toare Miller"
interne ale tubului in-
ca de acord n
Iei pe circuitelor le-
de
rea de
intrare. Intrarea in os-
datorita
Cag care leaga
Fara o expunere mate-
matizata. unei
fundamentale ct se poate
utila tuturor cu att mai
mult cu ct aceasta nu com"
porta dect aritmetice la n-
... emina chiar 'incepatorilor.
\;''- Astfel, intrare n osci-
a acestui etaj poate fi ex-
primata n rezumat:
S Rintr, pintr.
f li
1J Cag 2
urmatoarea a
rezonanta a cir-
de 'MHz;

acestei relatii este
deoarece ne permite, fara
nici un experiment, sa stim daca
etajul realizat va oscila sau nu la
frecventa de lucru. utiliznd un anu-
mit tip 'de tub care
datele de
Formula este
zul pentodelor si
precisa n ca-
se poate aplica cu
la trioda care lu-
de valoare scazuta
raport cu interna
. o buna
Astfel n cazul unui tub de
cunoastem Ries. aceasta rezis-
optima de sarcina pe care do-
TEHNIUM 7/1988
sa functioneze
Un ex'emplu de verificare
a relatiei
Astfel,
EL11
S
Cag == 0,8 := 7
la frecventa rezulta re-
e rezistenta echivalenta a
de intrare. Rintr = 635 1 L
Evident ca realizarea unui circuit
cu un factor de calitate att de sca-
zut, care sa asigure o asemenea va-
loare a echivalente para-
lel, nu este posibila dect amor-
tizarea circuitului, n pa-
ralel pestE1 circuit astfel
calculata, In aceasta monta-
afla n de
de intrare re-
o prima posibilitate de nla-
a oscilatiilor. dar aceasta nu
poate fi aplicat'a dect n cazul cnd
nu este necesara o selectivitate
buna a acestui circuit.
Cea de-a doua de ca're
este
la o priz.a ct
de masa.
circuitului de sarcina la
mai de masa nu
pOsibila nu vom mai
putea puterea maxima de
avem nevoie .
rezumat, tratamentele aplicate
circuitul de intrqre si consecin-
ce deriva din acestea snt:
1. amortizarea circuitului;
pierderea la intrare:
puterii de
concomitent cu o
etajului
la o
pastrarea n limite ac-o
tensiunii necesare de
atac, ceea ce necesita am-
plificarii etajului de
puterii
complicarea circuitelor comu-
prin introducerea prizei.
constata deci ca.
o data cu
lucru
va scadea.
Solutia radicala a
sta n' utilizarea
construit pentru RF
Pentru
ct mai
tubul de
de
adaugate o serie de
ecrane care izoleaza iesirea
iar terminalele au fost scoase
rai, avnd o !6ngime minima realiza-
bila tehnologic.
Aceasta modificare mai ales a
constructiei interne a condus de
asemenea si la diminuarea induc-
proprii ale terminalelor de
cu m vom vedea, au
osc;:i-
pe ridicate
un rezumat ai celor de mai sus
privind utilizarea tu burilor n benzi!e
. urmatoarele
concluzii etajul cu ca-
tod la masa cuplat la circuite acor-
date:
--- folosirea triodelor este
imposibila la aceste
-- utilizarea unor tuburi
(vezi tabelul 1)
n mod ",n,rr''''nc>
Cg
Este bine de cala li-
mita domeniului MHz), chiar
cu tuburi de de stabili-
tate nu poate luata prea mare.
Astfel se considera satisfacatoare

2d Cag 0.4.
de stabilitate i 11 se poate
2
exprima prin raportul 5, sau
0.4
exprimat n decibeli' 14 dB.
Un etaj astfel dimensionat,
nlocuirei'! lilbului cu un altul
fie fie capacitatea
oricum si pierde
sau va oscila.
Se mai impune o Im-
portanta referitoare la tetrode
Dentode.
catod. grila de comanda.
grila ecran se comporta ntocmai ca
o trioda. existnd deci o capacitate
relativ mare ntre cele doua
echivalenta Cag a
DacCl ecran ia nastere un
cirCUit paralel (de regula
Cak
acesta nu se poate forma dect din
elemente parazite), atunci tubul va
genera pe ecran
astfel produse vor pu
lea ajunge la anod prin fluxul de
electroni si. chiar daca circuitul de
nu este acordat pe o frec- .
etaju
necorespunzatoare
functioneaza asemanator cu
ECO
Se impune deci la pentode luarea
unor masuri deosebite sub acest
ce se produc prin acest
mecanism, subliniem, corespund
genului de pe fun-
damentala' -- 5a. n lipsa exci-
'tati ei. Daca neexcitat nu osci-
leaza dar rezerva de stabilitate este
foarte redusa. n regim dinamic eta-
va necorespunzator
catre parametrica
(CONTINUARE IN NR. VIITOP,)
Ing. GABHIEL
Schema pe care o prezint ilu-
streaza mecanismul de a
unui osciloscop ce permite
rea simultana a doua semnale. A
8. n urmatoarele moduri'
NA T, CHOPA T, A, la alegere
Particularitatea de cele
prezentate anterior n consta
n sincronizarii pe mo-
sau "cho-
pat" cu oricare semnalele A
sau 8. Se astfel pe ecran
.- viteze de baleiere (pentru baza
de timp) TIMP/OIV: 0,1 IJ.S; 0,5 IJ.S; 2
10 IJ.S; 50 IJ.S; 200 IJ.S; 1 ms; 5 ms;
ms; 100 ms; 500 ms;
sincronizare pe front crescator
sau descrescator (+/---). lucrul n
automat sau declansat al ba-
de timp (AUTOIDECL);
-- sincronizare externa sau in-
terna (EXT/INT);
sincronizarea se face n dome-
(T.l.V.), un comutator al canalelor
Y/l Y B un circuit logic care
fealizeaz sincronizarea comutatoru-
lUi electroniC cu generatorul de
T.LV.
Generatorul de T.L,V. este realizat
din' bistabilul de A, ge-
neratorul de curent constant, grupat
n jurul tranzistoarelor T
12
, T1:J. T
14
,
condensatorul Ca tranzistorul "P5
care l descarca periodic, repetorul
pe emitor T
3
T4, circuitul de limitare
r- - - - - - - - - -,
I
I COMUTATOR
I ELECTRONIC
I I
ATENUATOR AMPLIFICATOR Y
A r- CALIBRAT A r--- CANAL A
ATENUATOR
CALIBRAT B 1--
AMPLIFICATOR Y
CANAL B
6
I
I
I
I
I
I
.. -
I ------11----.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
AMPLI FICATOR
FINAL Y
SEMNAL
SINCRONIZARE
sincronizare (P3), selectat de comu
tatorul K2 (+/--), va determlfla sela
rea bistCl.bilului A. Q 4 va
trece n QA = O tranzistorul T5 se
va bloca. Curentul debitat de sursa
de curent constant din Rp ,
Tu. T13 Tl4 va pe C
Tensiunea pe acesta lini
n timp, aeoarece Incarcarea sefact:l
cu curent constant. Imediat ce ten-
poz Ye
I
r-----
_____ .J
I
I
I
I
I
I
r--
J
I

I __
SINCRO
EXT

I
I
I
I
I '---Ilo
I
I
I
!
DE TIMP
I
I AMPLIFlCATCJ;
UT STINGERE
I
I
l rl f-
l --
-
I
I
I
I
I
I
INTixT t AL, sJCRo'll 1 <HOP/ALT :
OECl SINtRO B A IA SA[) B I
I
I
NIVEL TIMPI DIV I
AMPLIFICATOR
FINAL Y
x
L ____ _
imaginea celor doua semnale A 8,
stabila totodata corelata n timp
Schema-bloc a unui astfel de osei-
loscop este prezentata n figura 1,
iar schema care face obiectul pre-
zentului articol este ncadrata n
chenar cu linie ntrerupta

-- consum redus: +5 V
+ 15 V -- 20 mA; --15 V
60 mA;
30 mA;
_ _ _ _ __________ ..J
niul de 20 Hz---10 MHz al
semnalului de vizualizat;
-- amplitudinea semnalulu i maxim
admis pentru sincronizare externa 6
V
'-- amplitudinea semnalului dinte
de ferastrau la 14 Vvv.
(fig. 2)
Schema se compune dintr-un
nerator de tensiune liniar
a amplitudinii (T:,), circuitul de inhi-
bare a declansarii (T
G
), circuitul de
amplificare si sincronizare (TI: T 10)'
Sa consideram comutatorul K 1
(AUTOIOECL) pe OECL. jn
repaus. starea Olstabllului de declan-
A este: Q '1=0; QA=1. Tranzisto-
rul T
s
estE' saturat. tensiunea pe Ca
este de 0,2 V, Iar tensiunea la iesire
de ---1 V (emitorul lui T
3
). Semnalul
de amplificat comparat
cu nivelul dat de de
siunea pe C
8
ncepe sa Ti',
se satureaza, fortnd J=O. Un noU
impuls de va fi deci
inhibat. Cnd tensiunea liniar varia-
bila atinge un anumit nivel, reglabil
din P
2
, T;, deschide reseteaza
bi s tabilul, Q",=1. Ca urmare, C
8
se
descarca prin T". Cnd tensiunea pe
C
8
ajunge la 0,2 V, Ta se blocheaza,
J=1 o noua este per-
misa. Spotul va pleca mereu din
acel punct.
TEHN'UM 1/1988,
-15V
-lSV --""'-----'--
n regim automat, o declan-
.,
' " re este de, atingerea ten-
i ni de repaus la ies re, cnd Te se
\"" T
11
se deschide for-
S=O, setnd bistabilul A. Ciclul
se reia a mai fi sincro-
n iza rea. Condensatorul C
6
antici-
semnalul de stingere a, spotu-
lui, micsornd o ntrziere
datorata amplificatorului de stin-
gere, care ar putea duce la o supra-
punere peste imagine a cursei de n-
toarcere a spotului.
Comutatorul electronic este reali-
zat n jurul circuitului
IC4--MMC4066, care patru
comutatoare analogice,
Semnalele pentru comutare snt
culese dinaintea etajului
tor Y final, din colectoarele
diferentiale ale canalelor Y
tiv Y li, acestei
se pot regla independent
semnalelor A B pe ecran
. Pentru modificarea U oscilo-
.scop cu un singur canal va fi deci
"dublarea" amplificatorulu i
Y n punctul unde se face co-
mutarea.
TEHNIUM 7/1988
AMPLIFICATOR
Y
-15V
Blocul logic care Sin-
cronizarea comutatorului electronic
cu generatorul T. L. V. este grupat n
jurul bistabilului IC2 al astabilului
format cu IC3,
Diodele 0
4
realizeaza sem-
nalY' a=OUO 1, iar O" 0 6 se!!1nalul
b=Oi"OA, Se a=b,
presupunem comutatorul K3
(A B/A sau B) pe "A_sau
B", Se bistabilul IC2 (0=0;
0=1), a=,,1"; b="O", indife-
rent de intrarea CK a bistabilulu i
IC2, Pe ecran se va putea vizualiza
un singur canal, anume acela
care va fi selectat din comutatorul
K4 (A/B) cu posibilitatea
rii pe acest canal, deoarece a=,,1" va
deschide mod permanent calea
ampijficatorul final Y unui sin-
gur canal, anume celui ales din K
Semnalul de sincronizare pentru ge-
neratorul T.l. V, este cules din am-
plificatorul final Y,
Pe "A si B" a lui K3, sem-
nalele a b vor evolua ca n figura
3 pentru modul AL TERNA T, respec-
tiv ca n figura 4 pentru modul
CHOPAT. Modul de lucru (ALT
IMP/DIV 0,1 0,5 2 10 50
fJ,S fJ,S fJ,S fJ,S fJ,S
R17 10 kn 50 kn 200 kn 1 Mn lOkn
e
s
200 200 200 200, 100
pF pF pF pF nF
CHOP) se alege din K5. Pe ecran
vor aparea ambele canale,
presupunem comutatorul 6,/B
pe "A" (fig, 3). Pentru 01=
,,1", generatorul T.L.V. este n asteJ?-
tarea semnalului de sincronizare. 01
=,,1" face a=,,1".
Pe amplificatorul Y va
semnalul de pe canalul A, care va
sincroniza baza de timp, n urma
. 01=0 si a="O"; b=" 1 ",
Pe ecran va aparea' canalul B, dar
sincronizat de semnalul de pe
canalul A. n ciclu- (O 1=1;
a=,,1"; b="O") se face
din nou cu canalul A- In urma sin-
01=0, dar de data aceasta
pe ecran apare canalul A-
se Canalele A
B apar alternat pe ecran, dar sin-
cronizarea se face numai cu semna-
lul de pe canalul A-
Pe CHOPA T a comutato-
rului K5, sincronizarea se face
principiu, dar pe ecran apar
canalele A B comutate cu jumata-
tea frecventei astabilului format cu
IC3, '
Pe pozitia B a lui K4 sincronizarea
se face cu semnalul de pe canallli
B.
Deoarece de chopare nu
este cu frecventa semnalu-
lui, pe ecranul osCilo$cO'pului nu se
va observa comutarea spotului de la
un canal la
T1
200 1 5 20 0,1 0,5
fJ,S ms ms ,ms S S
50 kn 200 kn 1 MH 50 ku 200 ko 1 Mn
100 100 100 10 10 10'
nF nF oF
LISTA DE PIESE:
R1 = 56 kO; R2 25 k!l; R3 = 75
kO; R4 = 470 kO; R5 = 47 kO; R6
1,8 kO; R7 = 5,6 kO; R8 = 4,7 kO; R9
4,7 kO; R10 = 18 kO; R11 = 4,7 kO:
R12 4,7 kfl; R13 = 2kO; R14= 18
kO; R15 1,5 kO; R16 100 il; R17
n tabel; R18 4,7 kO; R19 = 7,5
kO; R20 = 4,7 kO; R21, R23' = 22 kO;
R22 6,8 kO; R24 7,5 kO; R25,
R26 = 36 kO; R27 51 kO; R28 = 1
kil; R29 = 2 kO; R30 = 2 kn; R31 =
1,3 kO; R32 = 220 il; R33 = 5 kD;
R34 4,7 k!l; R35 = 4,7 kO; R36 = 5
kO; P1 5 kO; P2 10 kO; P3 = 5
kO; DZ1 PL6V2; 01 -;- 09 =
1N4148; T1 -:- T4 BC171; T5
2N2219; T6 -;- T11 BC171; T12
T14 BC251; T15,T16 BC171; C1
100 nF; C2 100 nF; C3 = 4,7 nF;
C4 = 18 pF; C5 = 4,7 nF; C6 4,7
nF; C7 470 pF; C8 -- n tabel; C9 :
1 nF; IC1 CDB472E: IC2
CDB472E: IC3 CDB400; IC4
MMC40Ri),
BIBLIOGRAFIE
Colectia revistei "Tehnium", 1979
Anca' Mano/escu, Anton Mano-
les eu, Culegere de probleme de cir-
cuite integrate liniare,

CIRCUfTE SON
1N AUDJOFRECVEN1
n prezent un mare de firme n ntreaga lume
care o mare diversitate de circuite integrate speciali-
zate n domeniul
Firma SONY produce n aparatura de
circuite integrate multe componente discrete
proprii.
Vom prezenta n cele ce caracteristicile desti-
unor componente SONY n ultimii ani n scopul
circuitului (componentei) al eventualei

Tabelul 1
circuite integrate pentru magnetofoane casetofoane;
circuite integrate pentru reductoare de zgomot de tip
DOLBY;
TABELUL 1: Circuite pentru magnetofoane radioreceptoare
TENSIUNE
INDICATIV ALIMENTARE
DOMENIU
UTILIZARE

NR. PINI
(V)
CX20023 1,6 -:-- 3,5 preamplificator R/PB
stereo
casetofoane
mici tip
WALKMAN
SOP 24
20089A 0,9-:-- 2,2 amplificator stereo
pentru casti
SOP10
10032A 6 8 preamplificator R/PB
stereo
magneto-
foane DIP 16
10033A
20107
20172
CXA1034P
1115BP
1116S
CX10006
CX20077
CX20078
CX20/87
CXA10970
CX20188
CXA 10980
CXA1100P
CXAll01M
CXA1101P
CXA1102M
CXA1102P
CXA 1163M
CXA 1163P
CX-065B
CX-069A
CX-891
CX10031A
CX20084
CX20123
CX-857
CX10053B
CX1Q054
CX20029
6 -:-- 8 preamplificator microfon -,,-
stereo
1,8 3,5 preamplificator, CAA,
'amplificator final driver casetofoane
pentru LED-uri
0,9-:-- 2,2 amplificator putere stereo casetofoane,
radio
1,8 -:-- 7 amplificator stereo casetofoane
3,5 -:-- 14 preamplificator PB, mixer, casetofoane
comutator electronic deck
4,5-7 14 preamplificator record,
mixer, comutator
8 -:-- 18 detector
plunger
8 16 DOLBY B C
8 -:-- 16 DOLBY B C
-,,-
cap
banda
magneto-
foane
-,,-
8 -:- 21 DOLBY B C nregistrare magnetofoane,
8 -:-- 21
12 -:-- 16
9 -:-- 16
7 -:-- 16
5 -:-- 16
15
3,6 -:-- 14,4
1,8 -:-- 14,4
9 -:-- 12
1,8 -:- 10
redare stereo (R/PB) casetofoane
DOLBY B; R/PB stereo
-11-
--,,--
controlu I
controlul
controlul motoarelor
fara perii
servocontrol al
cabestanu lu i
auto
-1'-
magnetofoane
pick-up-uri
magnetofoane
pick-up-uri
magnetofoane
deck
-,,-
DIP 14
SOP 24
SOP14
DIP 16
DIP 20
DIP 24
SIP 9
SOP 28
SOP 28
SRK 42
OFP 48
SRK 42
OFP 48
'DIP 16
SOP16
DIP 16
-,,-
-'1-
SIP 8
SIP 8
SIP 8
DIP 16
SOP16
0,9 -:- 4,2 servocontrol motoare
perii
magnetofoane SOP 20
pick-up-uri
1,9 -:- 12 AM radio stereo MA stereo SOP 20
1,0 -:- 2,0 MA/MF FI-MF detector radio AM/FM SOP 18
1,0 -:-- 2,5 PLL, stereo, multipiex. FM stereo SOP 16
2-:--9 MA-MF frontend, FI,
detector, decodor MA/MF stereo QFP 48
,
Ing. AURELIAN
circuite de control al motoarelor de antrenare a ma
foanelor, casetofoane/or pick-up-urilor;
circuite pentru radioreceptoarelor.
Tabelul 2 cuprinde componente discrete, respectiv
toare cu efect de cmp cu siliciu galiu-arsen.
1238M
CXA 1238S
CX20111
CX20177
CXA1015M
CXA1017M
CXA 1019M
CXA 1019P
CXAl191M
CXA 1191P
CXA 1030P
CXA1031M
CXA1032M
CXA 1033P
CXA 1111P
TIPUL
2SK43
2SK107
2SK121
2SK125
2SK152
2SK300
2SK581
2SK582
2SK613
2SK722
2SJ 131
3SK164
3SK165
3SK166
2SK585
2SK586
2SK587
2SK671
2SK676
2SK677
2SK878
2 -:-- 9
2 9
5-:--8
2-7
5-8
2 -7,5
2 -7,5
2 - 8,5
2-7
2 - 4,5
FM/AM frontend, FI,
detector
MF stereo,
MA
MF, MA
radio
MA stereo pilot detector MA stereo
MA frontend, FI, detector, MA radio
AF
MA stereo detector pilot
MA/MF frontend, FI
detector, AF
$li
idem plus mute
MA/MF frontend, FI,
detector
MA/MF frontend, FI,
detector, audio
MA stereo
radio
MA/MF
-,,--
-,,-
1,8 - 4,5 idem numai MA
radio MA
NR.
PINI
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2-7 idem numai MA radio MA
2 - 7 MA/MF frontend, FI,
detector
MA/MF
radio
TABELUL 2: Componente discrete

TO-92
TO-92
TO-92
TO-92
TO-92
Minimold
S Pack
S Pack
Minimold
TO-3P
TO-3P
Minimold
Disk Mold
Ceramic
Disk Mold
Ceramic
-,.-
J. FET canal N
-,,-
-,,-
-11-
MOSFET
can. N
AF,IF
UHF, mixer"
oscilator
AF,IF
-,,-
-,,-
UHF, mixer,
oscilator
AF,IF
AF, amplificator
putere, complem.
2SJ131
MOSFET AF, ampl. putere,
can. P complem. 2SK722
GaAsMESFET UHF ampl.,
'cvadripol mixer, osc.
-,,- UHF ampl.,
mixer, osc.
-,,-
GaAsMESFET
-,,-
--,.-
-'1--
AIGaAs/GaAs
HEMT
(hetero
interface FET)
UHF ampl.,
oscilator
SHFampl.,
oscilator
SHF ampl.
SHF ampl.
SHF ampl.,
mixer,osc
amplificator LN
microunde
-,,-
-,,-
MES = Metal Semiconductor
HEMT High Electron Mobility Transistor
SOP 30
SRK 30
SOP 24
SOP 28
SOP 20
SOP 24'
SOP 28
DIP 28
SOP 28
DIP 28
DIP 28
'SOP 28
SOP 20
DIP 16
DIP 24
TENSIUNEA'
DE ALIMEN-
TARE (V)
10
10
10
10
5
5
10
10
5
170
-170
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
TEHNIUM 7/1988
Circuitele integrate liniare au
n ultimii ani o deosebit de

In cadrul circuitelor integrate li-
niare, de circuitele amplifica-
toare comparatoare
etc., un loc aparte este ocupat de
circuitele de larg consum, ca de
exemplu TBA790. Acest circuit se
la si este
unul dintre cele mai folosite compo-
nente n practica amatorilor.
Circuitul cuprinde 23 de tranzis-
toare 10 fiind realizat
pe o de siliciu n
variante. Varianta de
noi pentru acest montaj este cea
radiator, din de
Puterea de circuitul inte-
grat este pentru a asculta
un program muzical n
Montajul prezentat cuprinde un
preamplificator cu posibilitate de
mixare prin microfon un am-
final de putere, realizat cu
"circuitul integrat TBA 790.
Preamplificatorul este realizat cu
tranzistoarele 1
1
T
2
cuplate galva-
nic, cu emitoarele la
Amplificarea montajului este
cu produsul celor
tranzistoare.
Preamplificatorul este cu
un circuit de montat n bu-,
de Rolul aces-
tui circuit (R
s
, R7' C
s
) este de a re-
duce distorsiuni le neliniare si de a
banda de am p'lifi cate.
Pentru de tipul CROM, cir-
cuitul de devine R
S
-C
5
,
prin scurtcircuitarea rezistorului R
7
cu ajutorul comutatorului K
1
.
Pentru a se un raport sem-
nal-zgomot ct mai bun se
tranzistoare cu zgomot redus
(BC109C, BC173).
Cu ajutorul comutatorului K
2
se
mixarea programului mu-
zical cu microfonul. Cnd comutato-
rul K
2
este programul mu-
zicalscade n intensitate (este nse-
riat cu rezistorul R
1O
), peste el su-
<;a>rapunndu-se semnalul provenit de
(!>Vip microfonul ncorporat. Comutato-
.... rul K
2
se fie au-

Amplificatorul final este realizat
cu circuitul integrat TBA790. Monta-
jul este relativ simplu, necesitnd un
foarte mic de componente
pasive.
Semnalul de intrare (programul
muzical sau programul mixat) se
7 prin interme-
diul condensatorului C
s
,
care intrarea n primul
tranzistor al preamplificatorului.
Etajul prefinal din circuituJinte-
grat este alimentat n curent conti-
nuu prin intermediul .
. Grupul R
12
-C
9
coefi-
cientul de n curent alterna-
tiv al circuitului. Pentru ca aplicarea
negative fie n
banda de condensa-
torul CQ are o valoare mare.
Daca se valoarea lui C9
se o a nega-
n curent alternativ la
Joase, ceea ce duce reducerea
benzii audio n zona
joase.
Rolul de a prentmpina intrarea n
a ntregului amplificator l
are grupul R
13
-C
12

a amplificatorului
este de condensatorul C
11
.
Mixajul programului muzical este
!"ealizat cu ajutorul unui microfon
mcorporat, care poate fi de tip 23 S
ce' se poate procura
din magazinele de specialitate.
TEHNIUM 7/1988
R15
MIC
Microfonul un preamplifi-
cator ncorporat, alimentat cu ajuto-
rul R15
Semnalul este preluat prin con-
densatorul C
15
adus la intrarea
amplificatorului final cu ajutorul co-
mutatorului K
2
.
Pentru indicarea ntre-
gului montaj s-a introdus o
LED (de de
culoare cu rezis-
R
14
. Consumul acestui element
indicator este relativ mic de
consumul montajului n sine (plus
motorul).
Alimentarea ntregului montaj se
face la 6 V, tensiune de ba-
terii (4 baterii R6) sau de un redre-
sor stabilizat.
RB
R11
PRE - .... _-GO"""'OO
AMPLI.
o
Regulatorul de nu este pre-
zentat n avndu-se n ve-
dere asemenea montaje aUA mai
fost publicate n ultima vreme. In fi-
gura 1 este prezentat unul din ca-
nale (canalul stng), al doilea fiind
identic.
Cablajele amplificatorului
preamplificatorului snt prezentate la
pentru realizarea ele
vor fi
Student ANDREI BUTUC,

C1[.1
canalul
.....-dreapta
'1">--4----' C 13
II
o o L.o
1
OUT
;;;:+
R1L.
LED
R
l
- 33 kO; R
2
- 15 k!l; R3 - 220 n
R
4
- 2,7 k!l; Rs 1,5 k!!; Rs - 4,7 kO
R
7
- 2,2 k!!; Ra - 560 il; Rg - 22 kn
RlO - 10 k!l; R
1l
- 1,2 k!l; R
12
- 100 n
R
13
- 1 !!; R
14
- 560!l; R
15
- 10 kO
C
l
- 10 jJ.F; C
2
- 1 nF; C
3
- 330 pF; C
4
- 10 jJ.F; C
5
- 20 nF; C
6
- 100 jJ.F; C
7
-
100 nF; Ca - 4,7 jJ.F; Cg - 47 jJ.F; C
lO
-
10 nF; C
11
- 2,2 nF; C
12
- 0,1 jJ.F; C
13
-
220 jJ.F; C
14
- 47 jJ.F; C
1S
- 1 jJ.F; C'6
0,01 ,uF; C
17
47 j.1F.
II
Chim. D. SERACU, I.C.P.C.I.S.Z.S.D.-Fundulea
o de titluri cuprinde cum i spune numele) o
a unor titluri de articole, metode de lucru etc.) grupate
anumite criterii. O asemenea trebuie pe numele au-
torului (sau autorilor), titlul, sursa (carte, biblioraft etc.), anul apa-
revistei (sau volumul), paginile ntre care se De ase-
menea, la fiecare inserare (titlu), ea trebuie cteva cuvinte speci-
fice domeniului tratat de material, cuvinte cunoscute sub denumirea de CU-
VINTE-CHEIE. Ele snt deci cuvinte legate strict. de materialul res-
pectiv, ca parcurgerea lor cititorul da seama des-
pre ce le-ar citind textul "in extenso".
Astfel, n cazul articolului "Calcule Chimice", inserarea acestuia (mpre-
cu cinci cuvinte-cheie) ntr-o de titluri ar n felul
tor:
BASIC, PROGRAM, CHIMIE, CALCULE, SIST. PERIODIC, D. Seracu.
Calcule Chimice, Tehnium, 1988, 2--3, 12--13
Pentru a ntr-o asemenea n primul rnd trebuie stabilite
PREZENTAREA PROGRAMULUI
Programul de Titluri"
este n 4 subrutine:
.. subrutina 1 permite crearea de
noi biblioteci de titluri, pe o
de operator;
subrutina 2 permite inserarea
de noi titluri la o biblio-

subrutina 3 permite afisarea
listarea (Ia sOlicitare) a ntregii bi-
blioteci;
subrutina 4 permite cautarea
cel mult 5 cuvinte-cheie n bi-
blioteca de titluri.
1. Crearea de noi biblioteci de ti-
tluri (etichetele 890--1(90) se
prin nregistrarea ntr-un
nou, deschis sub numele temei
introduse la eticheta 90, a titlurilor
n ordinea introducerii lor de la con-
n cazul n care s-a
terminat introducerea 'de titluri, la o
solicitare a calculatorului, pen-
tru primul cuvnt-cheie se va tasta 0
[900J. La ntlnirea acestui caracter,
calculatorul l n
rul.deschis [910], l nchide revine
la nceputul programului, la eticheta
170.
ntregul program a fost conceput
de asa nct la ntlnirea ca-
racte'rului 0 pe primului cu-
vnt-cheie, acesta fie recunoscut
ca sfrsit de fisier.
n cazul n care operatorul nu are
nevoie si de o la solicita-
rea de ia eticheta 170 va
cu NU, sau doar tastnd <CR> (pe
parcursul ntregului program, pentru
simplificarea la
suri negative este tastarea
butonului CR). La solicitarea
toare [190J nsa, operatorul va ras-
punde cu DA, sau doar D, moment
n care programul se reia de la 90.
2. Inserarea de noi titluri (1100
--1390) se ncepe cu deschiderea
fisierului cu titlul identic cu tema in-
de operator (Ia eticheta 90)
copierea acestuia ntr-un al doilea
denumit "COPIE" [1100--112
0; 1140). La ntlnirea caracterului
de de ,,0" [1130), se
original [1170J,
care se ncepe nregistrarea n con-
tinuarea fisierului COPIE a titlurilor
introduse de la [1180--136
0J. La introducerea caracterului de
terminare (0), se
acesta la i se
numele pe numele al
temei [1370--1380], iar
aceasta se trece la instructiunea 17
0. .
3. Listarea bibliotecii de titluri
permite (Ia Solicitare) lis-
tarea la a
bibliotecii de titluri (mai cuvin-
tele-cheie), cu tema de opera-
tor [220--330).
4. cel mult 5 cuvin-
te-cheie n biblioteca de titluri se
compune la rndui din alte
subrutine: cea de listare)
a cuvintelor-cheie si cea de
n
10 DIM
cuvintele-cheie care se efectueze n cazul n care se ga-
sesc suprapuneri ntre cuvintele-cheie stabilite cele de la nregistrare, se
numele autori,lor, titlul sursa unde poate fi anul apa-
sau volumul paginile ntre care se date absolut ne-
cesare materialului original.
. Din cele de mai sus reiese clar ct de este o asemenea mal
ales cnd avem la o
Tocmai acesta este scopul punerii pe calculator de majoritatea bi-
bliotecilor mari din lume a lor de titluri. Chiar amatorul nu
dispune de o ce s-ar putea numi
are cteva sute de titluri, un asemenea program utilitatea, acesta
fiind scopul nedeclarat al prezentului articol.
Programul este conceput de nct utilizarea mai
multor biblioteci introduse n (memorii) externe, fiecare din ele gru-
pnd titlurile pe o (de exemplu: auto-moto; foto --
si de ce nu -- supe; ciorbe etc.). Natural, n cazul teme se vor alege
cuvintele-cheie specifice acesteia, n cazul temelor culinare ele fiind de ti-
pul: legume, materialele necesare pentru care se n
de alimente. \
n cazul n care operatorul
Ifstarea) cuvinteror-cheie
folosite la tema acestea
snt citite pe rnd din fisier, puse n
ordine alfabetica listate (Ia
solicitarea operatorului),
cont ca nu se (Iisteze) de
mai multe ori cuvnt [670
--850].
Pentru n biblioteca de ti-
tluri se soli introducerea de la
a maximum 5 cuvinte-cheie,
precum a de suprapu-
neri dorite (370--420). corec-
tarea unor eventuale erori de tastare
[430--470] se deschide fisierul cu
numele identic cu tema la
eticheta 90, din care se citesc pe
rnd titlurile. Se cuvinte-
le-cheie cu cele introduse de opera-
tor. de suprapuneri
(cuvinte identice n cele liste)
este mai mare sau egal cu cel intro-
dus la eticheta 390, se AU-
TORII/TITLUL
(revista, cartea, dosarul etc.)/
sau VOLUMUL/
PAGINA (de nceput -- cea de
[480--630). La solicitarea
operatorului, n paralel se efectu-
eaza listarea titlurilor
La terminarea se intero-
gheaza operatorul are alte
subiecte de n cadrul ace-
teme [640--650J. n caz afir-
mativ, subrutina este de la
eticheta 370, iar n caz negativ se
iese din ei, trecndu-se la
cu eticheta 170.
Programul limitarilor im-
puse de capacitatea limbajului BA-
SIC) permite cercetarea a maximum
2500 cuvinte-cheie [10), adica o bi-
cu cel mult 500 de titlu ri
Acest impediment poate fi nsa de-
printr-o alegere judicioasa a
temelor sub care se deschid fisierele
de titluri. .
Tocmai n folosirea fisierelor ex-
terne programului rezida marele
avantaj al acestuia de altele de
acest gen, la care stocarea titlurilor
se face la (de exemplu, sub
forma de DATA). Aceasta deoarece
din acest punct de vedere volumul
bibliotecii de titluri este limitat doar
de capacitatea memoriei externe fo-
losite (disc de masa, magne-
tica, discheta, etc.).
Un alt mare avantaj este utilizarea
programului att pentru gestionarea
unei biblioteci de titluri, ct pentru
unor liste bibliografice III
domenii sau teme. ..
n fine, dar nu n ultimul rnd,
un avantaj major al programului
este ca are deosebit de
vaste, ncepnd cu' elaborarea de
liste bibliografice (amintite mai sus)
pe domenii, teme, subteme etc.
mergnd la a la ntre-
de genul "Ce gatim pentru
azi?" .
20 PRINT I=1 TO 20:PRINT I:PRNT
PRINT
40 PRINT TAB(15);NI
H
;TAB(63);HI
H
50 PRINT iAB(15);N, B 1 B L lOT E C A li E TIT L URI
60 PRINT TAB(lS);NI
N
;TAB(63);NIN
70 PRINT tAB(15);N-------------------------------------------------u
80 PRINT TAB(26);NCoMPilare D. Seracu (1988)N:PRINT:PRINT:PRINT
90
100 PRINTNSUBRUTINE:
N
Crearea unei noi biblioteci de titluri
U
110 PRINT:INPUT TAB(10);H1.
120 PRINT:PRINT
130 PRINT:PRINT TAB(10);N3.
Inserarea de noi titluri intr-o biblioteca existenta
U
Listarea bibliotecii de titluri
N
140 PRINT: NT
a cuvi cheieH:PRINT:PRINT:RESTORE
1 In net necesara
TEHNIUM 7/1988
)I! "
f'RINT:INPUT"Doriti o alta subrutina N;Rx
IF .LEFT:o.(R:d.
7
1 )= .. .. THEN 100
PRINT:: INFUT .... Itorj. ti o al ta teMa .... ; TE)$.
IF LEFT:O:(TE:O: p l)=HD
N
THEN 90
END
N=0:PRINT:JNPUT
H
Doriti listarea bibliotecii de
IF TAB(lS);NBIBLIOTECA DE TITLURI
N
:
LPRINT:LPRINT
IF THEN LPRINT:LPRINT NpN / / /
NJSURSA.;N /
OPEN
GOSlIFJ 860
IF THEN CLOSE +1:60TO 170
N=N+l,
PRINT:PRINT N;N I I N;TITLU:O:;u / /
IF N/7<>INT<N/7) THEN 320
a contioua
7
tastati orice caracter
N
IF INKEy.=NN THEN 310
GOTD 250
CLOSE t1
PRINT:INPUTNDoriti o sau listare a cuvintelor cheie folosite
IF THEN GOSUB670
PRINT:INPUTHCite cuvinte cheie aveti N;V
IF V)5 THENPRINT A X 1 M U M 5 C U VIN T E
C HEI E ! **************N:GOTO 310
PRINT:INPUTHMiniMUM cite din ele doriti ia le regasiti N;Z
IF Z>V TBEN PRINT CHR:o:(7) IIAlI UN NUriAR MAI MIC
CU' HVH I 390 ;1"1;" ."'
PRINT:f'RINJHIntroduceti cuvintele cheie H:FOR 1=1 TO V:PRINT 17:1NPUT
NEXT, r
PRINT:INPUTHExista cuvinte cheie tastate gresit
IF THEN 480
PRINT:INPUTNCare nUMar -,NUM
IF NUM}V THEN PRINT CHR:o:(7):PRINT:f'RINT************** ATI T A S TA T
G E SIT ! ***.)Eo********** U :: GOTO 450
470 PRINT NUM" ::INPUT O:c:(NUM) :GOTO 430
480 OPEN
N
l ":1:1,, TEMA:o:
490 PRIN1:INPUTNDoriti si o listare a titlurilor gasite N;LISTA_
500 THEN LPRINT TAB(20),NLISTA TITLURILOR CARE INCLUD
CUVINTELE CHEIE: u,ELSE 530
LPRINT:FOR 1=1 TO V:LPRINT I:LPRINT
520 FOR 1=1 TO 130:LPRINT
N
_
N
;:NEXT I:LPRINT:lPRINT
GOSUB fJ60
iF THEN 560
550 CLOSE' '1:60TO. 640
J::::: 1 'ro v
570 FOR J=l TO 5
580 IF THEN W=W+l
NEXT j
600 NEXT 1
610 IF W)=Z THEN PRINT lAB(5)N- / -,rITLux;N / /
; AN:*. ; U ; ; NR:d. ; ..... ; ... ; PG:*.
620 IF THEN LPRINT TAB(5);N-

630 W=0:GOTO
640 F'RINT:F'RINT"Avetisi alte subiecte de cautat in dOMeniul .... :INPUJ Vp;
650 THEN 37.
660 G"OTO 170
67.
680'N=N+1
690 FORI=(L+l) 1'0 (L+5):INPUT A:o:(!)= ....... 4 THEN 730
700 NEXT 1
710 INFtUT TI TLU:d." SURSA:O: 7 AN:o:" NR:O:
7
f'G:o.:: L=N*5: GOTO 680
REM **** ARANJAREA IN ORIlINE ALF.ABETICA A CUVINTELOR CHEIE ****
730 CLOSE tl:FOR 1=1 TO L-l
740 M=1
750 FOR J=I TO L
760 IF A:O:CJ)(A:O:(M) THEN M=J
770 NEXT J
1/1988
Articolul 1: n scopul unui comportament dis-
ciplinat preventiv pe drumurile publice, ct pentru cu-
respectarea de intregul tineret a norme-
lor de de revis-
tei "Tehnium", cu sprijinul de specialitate al
din Inspectoratul General al organi-
anual un concurs pe teme rutiere
Articolul 2: Concursul se va anual n trei nu-
mere consecutive ale revistei "Tehnium", prezehtindu-se
grafic imagini din de texte
explicative care vor cuprinde probleme de de
specifice pietoni/or (A),
(B) (C).
Articolul 3: Publicarea imaginilor de
textele explicative se va face anual in
trei numere consecutive ale revistei" Tehnium".
Articolul 4: La concurs pot participa tinerii care
au implinit virsta de 14 ani, ct colective de membri din
cadrul cercurilor de tehnico-aplicative din sistemul
U. T. C., ntreprinderi etc.
Articolul 5: la concurs snt datori co:..
menteze, cu temeinic justifica te n spiritul con-
duitei rutiere preventive, toate publicate in fie-
care al revistei.
Articolul 6: Scrisorile cu pentru fiecare
se vor expedia pe adresa re-
vistei "Tehnium" - Piata Scnteii nr. 1, Cod
79784, pentru Concursul pe. teme rutiere" Circulatia" -,
la data de 15 a lunii (data
La 7 ianuarie 1987, n ju-
rul orei 20,30, n dreptul statiei
ITB cu refugiu pentru tramvaie
Pica Ecaterina,
61 ani, Gabriela Chervase, 59
angajndu-se n traversare
neatente prin loc nepermis,
au fost grav accidentate de un
autoturism (16-B-7272, Dacia
1300, condus de Nicolae
chinescu).

La data de 15 ianuarie
1987. ura 9,00, pe linia de cen-
a municipiului
dinspre comuna Tunari spre co-
. muna Cristina Po-
pescu, 24 de ani, coborind din
autocamionul 21-B-6552, s-a
. angajat n traversare prin fata
acestuia, fiind de
autocamionul 21-PH-5080.
Articolul 7: Juriul, constituit din reprezen-
. ai C; C. al U. T. C., 1. G.M. - -
ai revistei" Tehnium", va examina scrisorilor
primite n vederea premierii celor mai bune
Articolul 8: .Premiile se anual de redac-,
revistei "Tehnium". .
Articolul 9: apreciate ca fiind foarte bune
vor fi recompensa te cu premii:
a) un premiu special al revistei n
valoare de 1 000 de lei;
b) un premiu special al revistei" Tehnium" n valoare
de 1 000 de lei;
c) trei premii constnd din obiecte n valoare de 600 de
lei;
d) zece constnd din 5 almanahuri
5 almanahuri "Tehnium";
e) mai pot fi acordate alte premii din partea unor n-
treprinderi sau
Articolul 10: Cele mai bune vor fi populari-
zate prin intermediul presei.
Articolul 11: Concluziile desprinse n urma
primite a celor aprecia te'
vor fi inserate n scurte note, care vor fi
supuse spre conducerii a re-
vistei "Tehnium" ce vor stabili adecvate pentru n-
disciplinei rutiere prevenirea accidentelor de
circulatie.
La 3 iulie 1987, ora 18,00,
pe ploaie, n Cmpulung,
Nicolae Poienaru, 19 ani, depla-
sndu-se pe acostament cu um-
brela a brusc
pe carosabil, se asi-
gure, n fata unui autoturism
ARO, fiind accidentat mortal.
La 5 iulie 1987, ora 0,40.
n Sibiu, Cristea Traian, travcr-
si nd strada, n se
asigure, prin unui troleibuz
stationat, a fost accidentat de
autoturismul 4-SB-2332, condus
de Nicolae, 25 de ani.
iAAQ fi.;; 4
TEHNIUM 7/1988
ntrebarea nr. 1 A
Autotursmul de culoare verde se n
care. n pietonul de
pe se poate angaja n traversarea
ntrebarea nr. 1 B
Cum trebuie procedeze din punct de vedere
al conduitei preventive biciclistul
rul vehicululu greu din desenul
ntrebarea nr. 1 C
pe ce se prioritatea ntre
cei doi de vehicule din punct de ve-
dere legal al normelor de
TEHNIUM 7/1988

IS
K.S.F :-COMUTATOR
HI-FI DE STANDARDE
FONOGRAFICE
FLORIN HAR'TNER dB
40

"

[p
Daca egalizorul n puncte de frec-
este destinat eliminarii unor
diferente, dar numai acolo unde dis-
pe care le introduce snt
neglijabile n raport cu foloasele

aduse, K.S.F. preamplifi- 3 O
catorul dozei electromagnetice (do-
tat cu o de regula
diferitelor discuri printr-o
produce ascultatoru-
lui o Unele dis-
aud bine" -- altele nu. Ce
fa-
milia de firme careia i res-
pectivul standard; este
denaturarea mesajului muzical pen-
toate celelalte.
decursul timpului, K.S.F. mi-a
dovedit cu utilitatea att la
ct si (mai ales) la imprimar;
pe magnetica. Redarea benzi-
lor nregistrate prin K.S.F. ofera as-
cultatorului unei singure
scene pe care
din lume. Dispar acele piese "cu
multi basi", nalte" etc.
Standardele de care feluri-
tele case se determina
fie ureche", fie dupa nivelul la
imprimare, astfel: se testeaza un
disc cunoscut, de exemplu ELEC-
TRECORD (imprimat n studiourile
proprii) = R I A A = k 1 si se reg!eaza
pe VU-m. Pentru celelalte discuri
(necunoscute) se comuta K.S.F.;
cnd se nivelul de refe-
firma poate fi
la (se
vor ntocmi 6 fise numerotate
K.1--K.6). .
Neavnd control vizual, recunoas-
tem standardul discului cnd melo-
dia se aude perfect echilibrat, adica
la fel de puternic clar n tot spec-
trul de solistul este deta-
de orchestra, consoanele speci-
fice nu mai (cu deosebire la
discurile avnd 45 r.p.m.).
ca acest dispozitiv este
destinat publiculu i larg, oferind -- la
un cost accesibil -- nalte perfor-
mante.
20
10
I
I
I


l'
6
--
..

-r==;:.
I


Iv"--
lk4.
10
.-
""4
, .... 1'111
k1
"".
"


"!lai
...
!""Ii ',(II

)J
.-
la-
N.

1 :
_'Il>:

.::=.;
III
III


--
5
'ti:
"-

-,

R 9 C 7 1
9
k2 R 1 C 20
1 9? C 10 Cii

r\
,
OUTL
n cu opt ani am reali-
zat K.S.F. cu tranzistorul dublu
BCY55 si cu j.1A741 , n urma progre-
selor notabile repurtate de industria
si n circuite integrate, am
redesenat ntregul material folosind
componente autohtone de cea mai
calitate, respectiv !1A 726
(tranzistoare perechi, termostatate)
(3M301A.
Trebuie mentionat ca lectura dis-
curilor se va fa'ce cu o magne-
avnd Z=47 kO, rezultatele K.S.F
fiind direct cu fidelita-
tea lectorului folosit.
de intrare este 47 kO
Intrarea se face prin C 1 n baza lui
01 (= 02 prin Cu rentul
lli/=IIi:=500 nA.
fenomene tranzitorii. R4 - C4 si R5
C3 un filtraj suplimentar,
micsornd posibilitatea diafoniei din-
tre canale. Filtrul C2 -- R2 elimina
zgomotul ce poate fi reflectat n
oglinda de curent. R10 un
negativ pe baza lui 02 n
timpul comutarilor.
Filtrul C7 -- R9 infrasu-
netele provenite din exterior (meca-
nism pick-up, disc ondulat etc.),
C20 R25 iesi-
rea C12. C21 -- P1 (respectiv C21 --
P2) feresc de para-
zite.
Din montaj se va prevedea ca P1
P2 un reglaj separat pe
canale.
U L (R)= 0--600 mV (pe o
de 22 kO).
ALiMENTAREA MONTAJULUI
Se va avea n vedere adoptarea
Jnui stabilizator dublu de foarte
calitate, protejat la scurtcir-
:::uit, capabil debiteze 2 x Imax =
2 x 150 mA (din termo-
statul din !5A 726 consuma la pornire
cca 60 mA).
Transformatorul de retea va fi
ecranat cu tabla de fier 'de 1 mm
gr()sime.
secundare se vor pro-
teja cu de cca 0,8 A n
eventualitatea ca se strapunge vreu-
nui din primele condensatoare de
filtraj (2 x 2 200 j.1F).
MATERIALE NECESARE
IlO 2 x C li 726; 2 x C 12
!3M301A; P1 = P2 5 k.o/log.; 1 buc.
comutator rotativ 2 x 6 Ci =
1 j.1F/50 V (nepolarizat); C2 = 2,2
j.1F/15 V; C3 = C4 100 j.1F/15 V: C5
= 2 200 pF; C6 = 33 pF; C7 = 220
j.1F/Umin = 3 V; C8 = 22 nF; C9 =
87,6 (82T5,6) nF; ClO 20,6
(15'-:-5,6) nF; C11 C12 = 57,5 nF
(56+1,5) nF; C13 = 58,7 nF (56T2,7)
nF; C14 C16 = C18 = 22 nF; C15
86 nF (39+47) nF; Ci7 = 133 nF
(100-+-33) nF; C19 110 . nF
(100+10) nF; C20 2= 10 j.1F/15 V; C21
= 220 pF; R1 R6 = R7 = 51 kO; R2
= 150 kO; R3 = 510 kn; R4 = R5 =
220 f2; R8 47012; R9 = 56 O; R10 =
4,7 M(\6R\1 = 3,3 k.o; R12 =
35,9' --} kO; R13 Ri5 = R17
100
= 4,7 kfl; Ri4 = 47 kO; R16 = 27 kf2;
Ri8 = 18,3 . k.o; R19 = R26
41
= 2,2 kO; R20 = 24 k!l; R21 = 2,7 kO;
R22 = R23 = R24 = 15 kO.
BIBLIOGRAFIE
Amplificatoare de audiofrecven-
-- B. 1. T.
Editura 1972.
Circuite integrate analogice -
Catalog, Editura Tehnica, 1983.
Circuite integrate liniare nr. 4 -
Manual de utilizare, Editura Teh-
nica, 1985.

Toate rezistoarele pot fi de 0,125
W.
Piesele notate cu asterisc, precum
toate componentele din bucla de
vor avea
1%.
Ambele canale vor fi identice; ast-
fel, condensatoarele' rezistoarele
dinkL kR vor fi sortate perechi.
n figura 1 se pot urmari curbele
realizate de K.S. F. pe baza datelor
din tabelul alaturat.
Oglinda de curent (03 si 04) prin
R2 lui O 1 02
(emitor comun) n regim de izozgo-
mot, amplificarea ia
aproximativ 100.
TABELUL STANDARDELOR CONSIDERATE UTILE
DESCRIEREA MONTAJULUI
cum se poate observa din fi-
gura 2, cele circuite integrate
CI1 CI2 snt cuplate n
o amplificare sporita,
necesara pentru scopul
propus -- urmarirea precisa a 6
curbe ce ntre ele nu foarte
mult.
.6
Sarcina etajului o con-
stituie CI2 (cu mare de
intrare).
Se simetria colector 01
la intrarea inversoare a lu i CI2 co-
lector 02 la intrarea a ace-
integrat.
Prin C5 - R8 se introduce o com-
pensare absolut nece-
acestui tip de montaj. C6 a fost
ales conform uzinei pro-
ducatoare. R23 R24 amortizeaza
K
1
2.
3.
4.
5.
6.
CARACTERISTICI (j.1s)
t.1 t,2 1.3
75 318 3180
100 318 2720
100 318 1590
100 398 1590
50 318 3180
57 318 1590
disc,
r.p.m.
pe

minut)
Electrecord, R.C.A. etc.
Balkanton, E.M.I. etc. 33 1/3
Supraphon, C.B.S. etc.
copie coloana
film sau nregistrare

Idem, k 1, k2, k3 45
Idem k4
TEHNIUM 7/1988
,
Sntem elevi ai Liceului Electro-E-
nergetic din de
Cu toate amindoi
sntem n ultimul an de liceu bi-
viitori la studen-
ai Politehnicii, mai
timp pentru pasiunea
Practic, revista "Tehnium" ne-a
trezit pasiunea pentru
ncepnd cu cele mai simple montaje
evolund spre cele mai complexe.
Astfel am ajuns
unele montaje n de piesele
disponi bile.

Propunem, spre publicare o
.'. de stroboscop care,
de orga de lumini, vine ntre-
seria montajelor de divertis-
ment folosite la muz-
cal-dansante sau discoteci.
Efectul psihic este deosebit, deoa-
rece complexul de
cu efectele lu mnoase este
completat de o .. lumi-
deci de un efect
stroboscopic, care impresia
dansatorii se sacadat,
cu imaginile filmelor de la n-
ceputurile cinematografiei.
DESCRIEREA MONTAJULUI
Montajul este din
principale: circuitul de alimen-
tare a tubului cu n gaze
comanda acestuia.
Circuitul de alimentare a tubului
este din dioda redresoare D 1,
rezistenta limitatoare de curent R
condensatorul C l'
R
l
are puterea de 16 W.
deoarece tot curentul ce este absor-
. " ''''.'b. it de montaj trece prin ea. Puterea
de tub este
"cu tensiunii de la bornele
acesteia, valoarea condensatorulu i
care se pe tub
deci:
U
2
CR
P=--
2
Condensatorul C
l
, montat n para-
lel cu electrozii tubului cu
care n xenon, are rolul de a men-
in la bornele aces-
tuia o tensiune de peste 300 V.
Amorsarea tubului are loc cu aju-
torul condensatorului C
2
, care prin
intermediul tiristorului Th se des-
pe primarul bobinei de induc-
astfel nct n secundarul aces-
teia se un impuls tensiune
de cteva mii de
condensatorului C
2
este
prin intermediul R
2
Co-
manda tubului este reali-
prin intermediul tiristorului Th.
De tensiunea de vrf
a acestui tiristor este de
minimum 400 V.
Astfel se pot folosi ti-
puri: T1N4, T1N5 ... T1N8; T3N4,
T3N5 ... T3N8.
Polarizarea tiristorului se poate
realiza n mai multe variante. Noi
propunem doar din acestea.
Prima este un generator" de impul-
suri, de fapt un monostabil realizat
cu tranzistoarele T
l
T
2
. Schema
este si de aceea nu
asupra ei; de faptul
impulsurilor este
din Pl'
A doua de a ti-
'TEHNIUM 7/1988
ristorului se cu ajutorul
unui filtru de de tip tre-
ce-jos, format din condensatorul C
5
R8' Acest filtru co-
deschiderea tranzistorului
T 3t care la rndul lui des-
chiderea tiristorului; prin
metrul P
2
se nivelul semna-
lului care este preluat direct de pe
difuzor.
REALIZAREA MONTAJULUI
Montajul este realizat pe o
de circuit imprimat al cablaj
.oi
este redat n figura 3. Bobina de in-
esta pe o de fe-
cu diametrul de 4 mm lungi-
mea .de 30 mm. Primarul are 20 de
spire CuEm 0 0,7 mm, iar secunda-
rul are 3200 de spire CuEm 0 0,1
mm.
Condensatoarele C
l
C
2
trebuie
prezinte de ct mai
mici, la o tensiune de minimum 350
V.
Pe snt trecute valorile
tensiunilor
n diferite puncte, iar valorile piese-
lor folosite snt trecute de asemenea
pe
Montajul este realizat cu piese pu-
ieftine, de
cu tubului, care este de ti-
pUl IFK '120 sau similare, utilizate la
blitz, indiferent de forma acestora
De stabilitatea monta
jului este mai de 2% pentru o
de de 10 C.
Pentru a veni n ajutorul electro-
amatori care nu pot procura
B
7; tubul cu n xenon propu-
6C.(()'I- nem o a stroboscopului
astfel nct fo-
losirea (dar, evident, nu cu rezultate
att de spectaculoase) a unui tub
!J fluorescent de tipul celor
.
,
BOGDAN BOTEANU,
MARIUS BUHOCIU
existente n
Se poate utiliza orice tub fluores-
cent cu puterea ntre 14
40 W.
Puntea de diode F407 (se poate
utiliza o punte 3PM4 sau cu ten-
siuni nominale mai mari)
a prin
tmstorul Th1 se alimenta-
rea tubului (fig.4). de 375
0/40 W are rolul de a limita curentul
din circuit, iar RlO are rolul de a
o de pur-
de prin tub; valoarea
acesteia se va tatona ntre 4 si 10
MH (Ia o putere de 1 W) astfel nct
tubul amorsat ntre
aprinderi.
Transformatoru I Tr.1 are n acest
caz secundare, una
de 4 V care are rolul de a alimenta
circuitul de al tiristorului
1
alta de 5-6 V pentru
unuia dintre filamentele tubului (cel
de-al doilea poate fi chiar ars), pen-
tru a se produce termoemisia n-
gazului.
'- - --- - - - - - - - - --- - ---- - -- -- - - '- -
r:
ISI(
rv
1
, ,
Clasicele butoane
rele mecanice snt
mai .mult nlocuite
toarele senzoriale.
Schema electrica
1
Ing. K. RADVANSKY
R6-51Q.Q.
duce, la CBB se stare
,,1" pentru R stare logica
peLltru S, acesta ie-
Q trece n stare ,,1"1
tranzistorul T3 conduce releul an-
LEO-ul 0
1
, de culoare
verde, va lumina, semnanznd starea
"cuplat"

rABE.LA DE. ADE.
R
O
O
1
1
este prezen-
cu 'ajuto-
de tabla
fi sec-
pentru
S
Q Q
O 1 1
1 1 O
O O 1
1
NE.MO[ gFICAT
PENTRU
k
1
AZ
NTE.RZIS
a
p
DISPOZITI
T
CLAUDIU
OI.
1N 4001
ReI 12V 130o.n.
Pentru decuplare se atinge senzo-
rul O; tranzistorul T
2
va conduce,
CBB va bascula, iar va de-
veni "O" logic; tranzistorul se blo-
releul pierde alimentarea,
O
2
"semnaliznd starea "decuplat"
Alimentarea se face de la o
deJ 12 Vcc; reducerea la 5 V
.3
B(171
montaj se face prin rezistorul R6
dioda stabilizatoare 0
3
, sen-
zor se pe cablaj imprimat.
conform desenului din figura 3.
BIBLIOGRAFIE
Practica electronistuiui amator.
Editura "Albatros", 1984,
pag. 287.
(prin Intermediul unor axe metalice
B consoie - C) pe o masa
ori pe o de lemn de
circa 40 mm (O). Celelalte capete
ale axelor B snt montate n
iar dispozitivul este ac-
manual, cu ajutorul manivelei
F. n placa din lemn O este fi-
pe suporturile G, din
de 4-5 mm, n care
caz dispozitivul este mobil.
potrivit desenelor 1 2,
care n mod clar 'formele p.ie-
selor si modul de montare. Stabiliti
singuri dimensiunile. Felul n care 11
putea folosi este demonstrat n
desenul 3.
TEHNIUM 7/1988
TAH
SILVIU UNGUREANU
de la GOB 4192 E
1,SK
1/2 COB
47QE
J 1/2
.......,r--I Ck CI17 Q J-e---II
K
TEHNIUM 7/1988
c o
,
o C El
Qo Qc
COB
Up
R13
1k.n..
l
R6
la COB
4192E
,19
'.1.: ..
1
I
i
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Pentru acest caz se poate folosi ta-
belul 2, care este util fotoamatori-
lor ce nu dispun de aparate cu vi-
zare prin obiectiv.
c} Profunzimea cmpului focala
sistemului optic. Este cunoscut
faptul un teleobiectiv o
punere la punct mult mai
dect un obiectiv normal cu att
mai mult dect un superangular.
Profunzimea cmpului scade pe
ce a
obiectivului. Spre exemplu, super-
angularul Hologon 5,6/15 clar
ntreg obiect ncepnd de la
0,5 m la infinit, pe cnd pentru un
obiectiv TAIR11, 2,8/135, focalizat
pe infinit la cel
mai apropiat punct clar se
la 15 m de aparat Valoarea focale!
obiectivului implicit
profunzimea cmpului prin interme-
diul raportului de reproducere, a
valoare este baza
focalei abscisei obiect.
executnd o fotografie cu
raport de reproducere rnd
sisteme optice cu
rite, parametrul care este
abscisa obiect. De exemplu, se rea-
o fotografie cu uni-
nti cu un teleobiectiv cu
focala200 mm, apoi cu un superan-
gular cu focala 29 mm. Raportul de
reproducere fiind (G = 1),
profunzimea va fi mm
la diafragma 11), dar
obiect vor avea valorile S = 400 mm
pentru teleobiectiv doar S 58
mm pentru superangular. Se in-
astfel prejudecata conform
folosind un superangular
s-ar putea imagini ale
obiectelor avnd o profunzime mai
mare dect a altor obiective, n con-
similare. Mai mult, se va con-
stata utilizarea superangularelor
pentru fotografierea la mare
este chiar deoarece
I obiectul trebuie se
foarte aproape de lentila a
sistemului optic.
Luminozitatea unui obiectiv
grafic este de
minim de deschidere (gradat pe
scala diafragmelor) este
pentru de ex-
ploatare a obiectivului. In dome-
niul fotografiei de aproape, cnd
abscisa obiect este valo-
rii minime de pe scara
focalizarea se poate face
prin intermediul accesoriilor men-
anterior (inele
burdufuri) care prin
: tirajuiui, provocnd
aceasta mari pierderi de
O cu raportului de
reproducere, luminozitatea unui
tO
obiectiv are o de

N = N' (G + (2)
n care:
N - de deschidere real;
N' - de deschidere rela-
tiv (cel gradat pe scala diafragme-
lor);
G -- raportul de reproducere.
Reducerea poate fi
la abscise
care de cinci ori
obiectivului, devine im-
n cazul de
ducere mari. De exemplu, o
grafie la scara 2:1, ii, se
n realitate cu sistemul op-
tic diafragmat la valoare 33, care se
aproape de limita admisi-
fenomenului de difrac-
n domeniul suprauni-
tare se o n-
tre de a dia'fragma sis-
temul a o
a pro'funzimii
de a cont de valoarea
pentru de
deschidere, din punctul de vedere
al
pe care o
deschiderii relative a siste-
este cea a
expunere. Ia
zarea peliculelor alb-negru prelun-
girea timpului de expunere (acolo
unde imobilitatea subiectului o per-
mite) este la. peliculele
color ea este de
care con-
controlului expu-
aceste singura so-
este flashul, dar utilizarea
acestuia n macrofotografie este
destui de o oare-
care Fotogra-
ful care un aparat foto cu vi-
zare obiectiv a ex-
n sistem TTL este scutit de
care ie 'deter-
minarea de expunere, indi-
ferent de tocata tipul constructiv
al obiectivelor, deoarece determi-
narea pe fluxul luminos
modulat sistemul optic. Cei care
'nu dispun de un astfel de aparat,
dar doresc execute macrofoto-
grafii, folosind obiective inter-
schimbabile, vor trebui
la pentru a determina
raportul de reproducere (pe baza
abscisei obiect a focalei) apoi
execute o a timpului de
expunere cu
k = (1 + G)2 (3)
normale snt cele
pentru ma-
Cf()fo'toclra'fiii<)f Au
de o
Din punctul de
.... -rnrE
M
:2l :: ...... :211:: .111.21018'''- .,..".".
vedere al formulei optice, majorita-
tea snt asimetrice sau semisime-
trice; de aceea reproducerea la
mare se val face ntotdeauna
cu obiectivul inversat. lor
destul de permite
unor considerabile
a prea mult tirajul.
Principala calitate o lumi-
nozitatea (1:1,4-1:2), care
permite fotografierea. n pre-
care de iluminare. in cate-
gorie se nscriu unele obiective cu
85-105 mm, a
este cu cea a
obiectivelor normale. Aceste obiec-
tive de lumi-
nozitate ale normale,
dar mai libertate de
fotografului, deoarece per-
mit obiectivului, de
obiect. a reduce raportul de re-
producere. \.. :'
b) Supel'angularele. Acest tip de
obiective se atunci cnd
dorim rapoarte foarte
mari de reproducere, deoarece ne-
un tiraj considerabil mai re-
dus de cel al obiectivelor nor-
male. Spre exemplu, pentru
rea unui raport de reproducere de
5:1 cu un obiectiv normal avnd fo-
cala de 50 mm, este necesar un tiraj
de 300 mm, pe cnd un superangu-
Iar cu focala de 35 mm
cu un tiraj cu 90 mm
mai redus. Nu se utili-
zarea n macrofotografie a super-
angularelor cu mai de
29 mm, deoarece sub va-
loare a focalei, deformarea imaginii
devine Din
motiv nu se utilizarea
obiectivelor cu n
cu lentile
care conduc la o re consi-
a imaginii. Un alt
inconven.ient al superangularelor
folosite n macrofotografie este
acela dintre obiect
lentila a obiectivului este
nu permite iluminarea co-
a obiectului. Cu att
mai mult superangularele snt
inadecvate la fotografierea de
aproape a lumii vii (a insectelor sau
animalelor mici), deoarece o astfel
de activitate o
Pentru reproducerea
obiectelor cu o mai
de 5:1 nu se mai la super-
anguiarele deoarece are
loc o re a cali-
imaginii. Pentru acest caz se
folosesc obiective speciale,
ca cu cele
de mic:roscop. Ele au tocala cu-
ntre 16 40 mm, iar monta-
rea lor pe burdufurile se
face prin intermediul une:
defilet.
c) Teleobiectivele. Utilizarea te-
leobiectivelor n macrofotografie se
de un inconvenient major,
anume a tiraju-
lui. pentru un superangular
de 35 mm tirajul necesar
unei fotografii cu
este de 70 mm, pentru un obiectiv
normal de 100 mm, pentru tele-
obiectivul de 135 mm el devine de
270 mm, iar pentru teleobiectivul de
?OO mm atinge valoarea de 400 mm.
in primele cazuri se pot utiliza
pentru tirajului inele distan-
Pentru teleobiectivul de 135
mm tirajul necesar este prea mare
pentru a folosi un set de inele se
poate recurge li:! serviciile unui bur-
duf extensibil. In ceea ce
teleobiectivul de 200 mm, acesta
poate fi utilizat pentru re-
producerilor la scara 1 :1, dar numai
n cu un burduf perfor-
mant (a extensie fie de cel
200 mm); utilizarea sa este
de luminozitatea mai
(1 :4) de cea a tele-
obiectivelor de 135 mm (1 :2,8) sau
chiar a unor obiective de 180 mm
(NIKKOR 180/2,8). se
atunci la utilizarea teleobiectivelor
n macrofotografie? Nicidecum.
Dezavantajele ale aces-
tor sisteme optice se pot trece cu
vederea, de ra-
portul fie reproducere nu snt prea
mari. In concluzie, teleobiectivele
snt indicate pentru fotografia de
aproape, cu ca lor
nu 200 mm,
iar scara de reproducere
fie 1:1 (scara ia care tirajele
snt compatibile cu fo-
tografului amator). Executnd foto-
grafii cu teleobiectivul, beneficiem
de o serie de avantaje, deloc de ig-
norat, pe care nu le poate oferi
nici unul dintre sistemele optice
enumerate mai nainte. Primul din-
tre acestea ar consta n libertatea
de care i se fotogra-
fului, mari ntre
obiect lentila a obiectivu-
f
TorrnotuL oodru/uL
24"36
60,,80
I
8
r----
12
de
6
--------
21

--
:--2.8 -- SuperQfl7
u1or
"Ochi de peste'
'-------
Superon9ulor 35
50 NormaL
85
foca 10
105
lung6 Norma.l
135 Teleoblectev roca/O lunga
200 usor
000
TeLeo61ctw
500 Teleo6/l!.ch.v
::>500
TABELUL 1
Clasificarea obiectivelor fotogrofice funct,ie
de dis tanta
,
R9f'?rt de.
Deschidereo re/oU-va
reproducere /1 16 '22-
,. 10
81 4047 180
-1: 5 22 3(2 44
4: 4 14 20
lt
4; :3 10 /5
1, Q 4,5 6
1: 4 1,5 Q 3
2:1 0,5 0,8
,
3: 4 0,'3
J5
0,8
4, 4 0,2 0,32 0,44
5: I OJQ 0,28 0,35
10'1 0,4 0,1 OA8
n mm calcula-
ta pt.o valoare a pete! de difuzie de
0,03 mm
p
/'I'lm]
S
7
6
5
4
3
2
Fig 3
Dependenta profunzimii obiect P de raportul
CI e reproducere G
TEHNIUM 7/1988
F otoamatorii de la noi din cu- O
nosc folosesc capetele color pro-
dus.e de firma MEOPTA de tip
MEOCHROME 1 si 2. De curnd
a reaiizat un nou mo-. VASILIe
. ung. a !I;;;
dei de cap color a carUI construc le
se deosebeste de primele
Aspectul exterior este redat n fo-
tografia 1.
Principalele deosebiri de pri-
mele tipuri constau n:
- nlocuirea camerei de amestec
de tip globular cu o
dintr-o translu-
un bloc translucid din poli sti-
ren expandat (figura 2). Lumina este
spre camera de amestec
prin reflexie pe un plan nclinat la
45. Pentru fiecare format (24x36
cm, 6x6 cm, 6,5x9 cm) o ca-
de amestec;
- introducerea unui sistem de
a luminoase
constnd dintr-o
de tip special care n, pa-
ralel cu filtrele de cu-
loare; este de circa
trepte de expunere sau echivalent
cu 60 de de densitate; regla-
rea este
lui. De exemplu, pentru teleobiecti-
vul de 200 mm, la raportul 1 :2, dis-
t
tanta obiect-obiectiv este de 600
.;,hm. Pentru unor imagini
1nedite ale insectelor sau animale-
lor mici, pe care fotograful le
pe ndelete, a
atrage teleobiectivele snt
cele mai indicate.
Un interes particular l
obiectivele cu
(85-105 mm), care se folosesc mai
rar (de obicei la fotografia de por-
tret) care, prin pe care o
la
obiectivele normale, cumuleaza o
serie din avantajele ambelor
tirajul redus, compatibil cu seturile
de inele -- ca
cel al obiectivelor normale li-
bertatea de carac-
teleobiectivelor. Aceste
au fost exploatate de con-
structorii de obiective macro, care
pe
macroobiectivele derivate din
obiective normale, sisteme ma-
cro cu (105 mm), pro-
duse care se de un justificae
succes.
Macrofotografia prin teleobiectiv
\.'a; un alt avantaj: acest sis-
optic este cel mai adecvat spre
utilizare n cu un set de
lentile Un astfel de set
cuprinde de obicei trei lentile pozi-
tive (+1, +2, +4 dioptrii), care se
n obiectivului prin in-
termediul filetului de filtru. Prin
combinare se un
sistem optic convergent care are o
mai dect cea a obiec-
tivului n pen-
tru tiraj, se o
a raportului de reproducere. Redu-
cerea focale a obiectivului
n unei lentile
este cu att mai cu ct
focala acestui obiectiiJ este mai
mare. De aceea, la teleobiective
acest efect este mai
utilizarea lentilelor
o justificare. De
exemplu, posesorul unui teleobiec-
tiv cu foca/a de 200 mm poate
folosind o
cu puterea de 5 dioptrii, un raport
de reproducere de 1: 1 a folosi
nici un dispozitiv de
raportul de reproducere 1:4 pe care
l-ar fi ar fi folosit un
obiectiv normal cu 50 mm.
Asocierea lentilelor cu
focalele lungi este din
punctul de vedere al
care se n limite accepta,,:,
bile puterea a lentilelor
obiectivului nu
5 dioptrii.
TEHNIUM 7/1988
n acest articol se vor aborda pro-
bleme referitoare la utilizarea becu-
rilor cu halogeni, mai exact la mo-
dul n care s-ar putea prelungi du-
rata de a acestora.
Este cunoscut faptul acest gen
de pe principiul
superficiale a filamentului
de wolfram ntr-o de ha-
logeni, care, n de
la o
de atomi de wolfram,
n balonul becului are loc redepune-
pe filament a acestor atomi.
are
avantajul, cel teoretic, de a nu
conduce la epuizarea fiiamentului n
timpul deoarece acesta
se reface continuu. n realitate, nu
ntotdeauna lucrurile decurg
pentru pot avea loc scurgeri de
gaz halogen ato.mi de wol-
fram pe electrozii becului,
pot exista depuneri de atomi din
lament pe ba!onului de
din cauza atingerii acestuia cu de-
getele. Dar aceste nu
duc la scurtarea a be-
cului nu eie fac obiectul acestui
articol.
n cele mai multe cazuri, distruge-
rea filamentului are loc
cului termic ce apare la aprinderea
becului. Acest lucru se
foarte simplu aplicnd legea lui Ohm
- lumina este de tip difuz nu mai este necesar
densorul n aparatul de
- reglarea culorii se face continuu pe un
de 200 de ,
- filtrele snt de came de
mensiuni relativ mari, ceea ce permite un sistem de
cu ntre diviziuni mai mari.
Puterea se
de tip halogen cu la 12 este de
transformator/stabilizator (tip ST
Intensitatea luminii furnizate este
de modelele anterioare.
Capul color MEOPTA COLOR 3 este destinat aparatelo.
de de R.S.C. (AXOMAT 5, OPEMUS 6
MAGNIFAX 4), dar poate fi folosit pe alte aparate de m
rit prin
U
R
Acest moment este cel critic de-
oarece intensitatea curentului
fi de zeci de ori mai mare cea
ca filamentul
distruge
MvI:lGll';:I,Q posibilitate
ct
deri este mare.
In continuare, momentul
este cei al n regimul nomi-
de filamentul se n-
1"i>1!.,.",,:;,to e!ec-
curentul scade mult,
la .
cele ce se
adaptare tr"'I"Olro<>
regimul nominal mult mai
integritatea,
tutui. timp este prelungi-
rea becului la ce! de 5 ..:;-
10 durata de lucru.
Aceasta are o mare eco-
deoarece
cu halogeni este foarte scump
de aceasta, defectarea lui
poate surveni pe n
toiul lucrului, sa
foarte caz frecvent prac-
tica celor ce fotografii co-
lor folosind ,aparatele de cu
cap color.
Schema este
n Descrierea se
1age cont de modul de lucru
al releului de timp notat cu ReI. La
aiimentarea cu energie
acesta va n continuare "nchis"
contactul K la consumarea tim-
pului prestabilit, care
propriu-zis, deschiznd con-
tactul.
Schema
exemplul dat pe l:in aparat
de tip "Krokus". In principiu, aprin-
derea becului cu halogeni nu se mai
face brusc, ci este de o
preaprindere care se
montnd n serie cu primarul
transformatoruiui Tr. rezistorul R.
11> co-
la circuitul for-
mat din R lui Tr, Primind
mai
R),
TOMA
B se va aprinde
ce filamentul se va
pentru expunerea pro-
a hrtiei fotografice se ac-
C,,-.&are este
C>in),..,., .... cu C
2
Se n-
pe C
1
, releul de timp este
alimentat, contactul K n-
chis. Rezistorul R este scurtcircuitat
de contactul K de
C
2
. Pe durata becul va lu-
mina la ntreaga putere. trece-
rea timpului de expunere, releul va
deschide contactul K, deci becul va
primi doar o parte din
puterea pen-
tru a mal hirtia fotogra-

Deschiznd contactul el' releul nu
mai este alimentat, contactul K se
nchide, dar simultan C
2
se' des-
chide, astfel R
cu transformatorul Tr. n acest fel se
poate expune acum po-
ca n ante-
C
l
.
n
torul cu rolul de a becul
aprins ntreaga putere chiar
trecerea timpului fixat, pentru
diferite motive, de exemplu pentru
realizarea clarului. Acesta se poate
monta chiar n carcasa releu lui.
1
1
se poate monta la
rndul pe carcasa transformato-
rului Tr.
la aprecierea con-
structor alegerea valorii
R. Se va lua n calcul faptul pute-
rea lui Tr. este de 120 W. Se reco-
o valoare n jur de 100 n, la o
putere mai mare de 15 W. Se are n
vedere ca fie
astfel nct n faza de prea-
prindere becul fie cores-
scopului n sensul
pe de o parte, o aprindere ini-
prea nu ar semnifi-
cativ . aprinderea a becului,
iar pe de parte, o preaprindere
prea ar impresiona hirtia
ar fi ea o tre-
cere prea de la starea ini-

nu se dispune de un rezistor
adecvat, se poate monta n 'locul lui
un bec ,electric cu puterea
de 40 -:- 60 W.
n ce C,
se poate utiliza chiar butonul
al aparatului de
miciie cerute de le-
schemei.
21
Amplificatorul este conceput
cra n banda de 80 m
bita 50 W pe o sarcina IL
un tub electronic
n montaj cu la masa.
Filtrul li de la face <orI"',n''''''''''
de a tubului
ximativ 1 000 D)
lui de 75 O.
Bobina L are 16 spire Cu
bobinate un suport
diametrul 35 mm
mm.
'in care ...l T este domeniul
prin instrument.
Astfel, pentru domeniu I
daca curentul maxim prin
R8 800 n. Din R 1 se
maxima
formator de sonerie
22
.
'
'.'.4l'
} / f
II
n folosirea unui sistem de
cu un circuit CD8400.
, dintr-un tranzistor tip
circuit imprimat.
MlODV TECHNIK, 4/1988
(6.2V)
R9
1k
VD2
sZX 21/6.2
(SZX 21/6,8)
(-8V) T
27uF/400V
'1Ji2
... 220V
r
TEHNIUM 7/1988
MIMUEECIETA
;.
, INTREPRINDEREA
DE APARATE ELECTRICE DE MASURAT
CALEA NR. 26
CONT VIRAMENT 30.17.80701 B.N.
el! I
ORDIN
Pentru ridicarea ntregii
colectivul Intreprinderii de
Aparate Electrice de Timi-
n acest an, efor-
turile vizind asimilarea unei game
variate de di-
cu
superioare, la nivelul tehnicii' mon-
diale.
cteva dintre noile pro-
duse ce prestigioasa
AEM-
MINICENTRAlA DE AVERTIZARE
INCENDiU 1 SIGUR
1 SIGUR

. ...ntralizate a
. "endiu
(al circuit
rea

alimentare
snt
} .mpon; In,.."""",

de
-tampon; de alimentare a
circuitelor electronice Sub
limita admisi pentru buna func-

CARACTERISTICI TEHNICE:
tensiunea de alimentare: 220
V/50 Hz sau 24 V c.C.;
de
bateriei):
(in.clusiv detec-
W n (ex-
eletect'oarele)
o
max. 1 mA;
n -- min. 20 mA'
n sc.urtcircuit -- max. 300' mA cu
decuplarea a liniei de-
fecte;
masa:
III
X 160 mm mi.,i"'" .... +."I'"
x
170 mm alimentatorul;
4& de linii supravegheate: 1
-;- 3;
1\\) de cietectoare pe linie:
max. 15.
Produsul are codul intern 1 Si-
GUR, iar codul de
3715111.
ISU-1 este
unei de piese
TEHNIUM 7/1988
cu
siuni mici mijlocii
scule, repere din materiale
plastice, componente electronice,
instrumente chirurgicale etc.) care
un grad de foarte
ridicat sau care orificii si
zone n care accesul este foarte difi-
cil. Efectul de (datorat fe-
nomenului de produs de
cmpul ultrasonic n tot volumul de
se intens pe
durata pieselor n
pe
CARACTERISTICI TEHNICE:
" tensiunea de alimentare: 220
V/50 Hz;
41) puterea 4200 VA;
.. de lucru: 20 kHz, re-
,
puterea
max. 250 W;
tip de transductoare ultrasonice:
magnetostrictive ceramice;
.. dimensiuni cuve: 550 x 165 x
165 mm;
dimensiuni de gabarit: 650 x 715
x 900 mm;
" masa cca 40
kg.
SISTEMUL DE TELEGESTIUNE A
ENERGIEI ELECTRICE STEE-256
STEE-256 este un echipament
destinat supravegherii c.onsumului
de energie al unui consu-
mator sau grup de consumatori
pentru folosirea a energiei
electrice si ncadrarea n normele de
consum stabilite. n acest scop, sis-
temul culege de la traduc-
toarele de putere folosite - con-
toare generatoare de impulsuri
(CGI) -- n timp real
cal cu lele ene rgeti ce necesa re
consumului de energie
ncadrarea consu-
mulu n, normele stabilite infor:..
asupra ce pot fi
luate pentru ncadrarea n aceste
norme, datele le
la cerere
regimurilor anormale' de

STEE-256 poate gestiona la
256 CGI, care se pot n ma-
ximum 16 grupe, A de struc-
tura sistemului energetic al consu-
matorului respectiv.
. Toate energetice
nte se n timp la un ceas
de timp real, programat la
rea pe minut, zi, si an.
Pe display se rezuhatele
procesului de gestiune: puterea mo-
puterea medie pe
paliere si ener-
gia pe sfert de orar,
pe palier, pe ziua pe ziua
graficul consumului
orar pe ziua planificat
realizat; a de putere; informa-
t!i privind
lista
orar pe paliere.
La se la ce-
rere, Semnaliza-
rea se acustic si optic la
regimurilor anormale de
functionare sau la nencadrarea n
normele de energie stabilite
DAN
Amplificatorul de echipat
cu tranzistorul BF960 poate fi folosit
n toate cele 12 canale din benzile
I-III-TV.
CONSTANTINESCU MIHAil -
Craiova
Circuitul integrat la care
nu poate fi nlocuit cu un alt circuit
integrat.
MOlDOVAN PETRU - Tg.
La intrarea receptorului sincro-
se poate cupla direct cablul de
75 n. Un indicator de acord electro-
nic nu este folositor.
RENEANU -
MOCEANU MIHAI - Ciuj-Napoca
Obligatoriu tranzistoarele din eta-
jul final vor fi montate pe radiatoare
de
szOCS lASlO - jud. Vaslui
tensiunea de alimentare la 6
V sau chiar 9 V si oscilatorul va

CIOlAN VALERIU - Birlad
Nu canalele
de televiziune la care referiti.
Selectoare de canale receptoare
complete TV procura din ma-
gazinele de specialitate.
Schema receptorului "Neptun" a
fost n "Tehnium" nr
4/1976.
IACOB CRISTIAN -
Nu schema la care re-

Antenele descrise n scrisoare
Radioreceptorul 'ALIMUT
n UL (165-285 kHz), UM
(525-1605 kHz), US, (5.95-11.97
MHz) n UUS (65,5-73 MHz).
Semnalul IF-MF are 10,7 MHz,
fanteziei nu
Nl:LU - jud.
Tranzistorul T2 este BC108(npn),
asa cum este notat n .
. DAscALESCU
Vom publica atunci cnd va
cineva "Tehnium".
KlUMPNER CRISTIAN -
un amplificator la
aveE toate datele.
MINDRICEl NICOLAE - Bucu-

incercafi introducerea semnalului
prin borna de pick-up n
fel nct nivelul de intrare
ct mai mic posibil. o n-
registrare cu ajutorul micro-
fonului pentru
BARBU E. - jud. Dimbovita
Alimentat cu o tensiune mai
avertizorul nu va
La aparatul "Gloria" ali-
mentarea primelor tranzistoare.
PETRESCU EMIL - Zimnicea
Tranzistorul 104NU71 poate n-
locuit cu EFT377.
Pentru alimentarea ceasu lui con-
un convertor care livreze
tensiune la de 50 Hz.
DRlEA ION - Voineasa
o Vagi.
GEORGESCU ANDREI -
O a imaginii
iar semnalul IF-AM are 465 kHz.
Blocul FM este echipat cu
tranzistoare BF195. iAr blocul AM
tranzistoare BF194. Amplificatorul I r-
circuitul integrat UL 1211N,
- --1'- --- --- -- ---.-'------,.- - - - ---- -- - --:-
Al
tIIi .... U
k i "II
:11: :1 (
II II II II

- -1
'--_._-,-----,
o
I .
:11:
:11:
s K
II
O o 0lr I
011 o oi
o II o 01
o o
lr'
:11:
o o,
o 01.
I
I
I
I
I
I
1
L _ -::.:...-.::.. -___ .: :-_:- :... ...,.::.. -...:-.:_-==--_-:.:.J-1
11V o,oSA
corect circuitele din
FI cale
g''''\"I''\I'III\;;.;:))'WII.I MARIUS - Alba lu-
datele solicitate.
BENONE -
au semnifi-
- reglaj automat al am-
transmis ii cu o sin-
CAF - control
automat ai VFO - osci-
lator cu
Schema un fil-
tru le uus.
0,-
Vom publica filtrele teleco-

Oradea
blitz se
m!'1n,;:",.in,plt:> cu articole foto.
- jud. Mehe-
numai 1 A, ampii-
ficatorul trebuie alimentat la o ten-

GABRIEL - Comarnic
Cana!ul FI F n care este transpus
canalul UIF depinde de
ecran la
din convertor.
MIHAI -
con-
grila
laM.
final AF circuitul
energie electrici:i
V baterii sau de la
curent (220V)

S-ar putea să vă placă și