Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA LUNARA EDITATA DE 0.6. AL U.T.O.

ANUL XII- NR.132 11/81


CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
,
...,
DUBLA STBRBDrDNIB
C i t i i n pag. 10
14SINI DI BOBINaT
permite spi-
relor n grupe de cite o. ceea ce
este de obicei suficient Vom prezenta
pe scurt componente a face
referiri dimensionale, acestea
nnd la latitudinea dv., n functie de
materialele de care de
dimensiunile bobinelor pe care
le realizati.
Pe suportu'l din lemn (1), care poate
fi o se piesa (2), care
intreaga Pentru
fixarea axului (3) se folosesc
piese (4) realizate din tabla Axul se
la ambele capete. la
pe care se va prinde manivela se face
un filet scurt. fiind
filetat pe o lungime de lungi-
mile bobinajelor pe care le
Manivela este din
trei piese principale. manivelei
(5) se face din care
asigure rigiditatea, partea fiind
dintr-o de sub-
cu un (piesele fi 1) ..
Montajul se face cu Pe ax se
piulije (11) de o con-
structie mai cu o mar-
gine care permit fixarea
unor bobinaje diferite. Pentru partea
de se un angrenaj
melcata Intrucit n angre-
najul nostru nu apar eforturi deosebite,
nu trebuie cu
Montajul acestui filtru activ trece-jos
poate fi pe drept cuvint numit universal,
deoarece, prin schimbarea a
patru condensatoare, se regla frec-
benzii de trecere domeniu
larg.
Filtrul este compus dintr-o R-C
perechea de tranzistoare npn/pnp
1).
2
n = se 547, BC4T_
12= se 557, SC41b.
Ing. M. FLORESCU
Praf. M. VORNICU
Valorile condensatoarelor CI -C
4
se
in de
a benzii de trecere. Deasupra acestei frec-
atenuarea mtrului se la 16 dB
(fig, 2). Pentru calculul capaci-
condensatoarelor folosim formu-

FIG.1
precizia pe care o cer n mod normal
asemenea angrenaje. Pe axul (3) se vor
lipi cu cositor, cu trei-
patru spire de (10), care vor con-
stitui melcul. Diametrul sirmei de-
pinde de dimensiunea pe care
i putem realiza. Melcul
roata (8), care are 100 de ce se
vor executa manual cu pila o tra-
Se este
posibil) ca tie
sau cu ajutorul unui cap divizor
de la o de frezat. Roata (8) se
cu un suport din de piesa
unde f este a benzii de
trecere (n figura 2, punctul A la - 3dB
1 350 Hz). Pe grafic, f = 1 350 Hz n
acest caz:
dB
--
v----
l"-
1
(2), astfel incit .roti-liber
prin angrenare cu melcul. De
care roa1a (8) se rigid
indicatorul (9). Roa1a (8) se va grada
pentru fiecare 10
Nu au fost indicate suplimentar un
de care lipsa
jocului axului fixarea diferitelor
ale dimensiuni sint legate
de dimensiunile pieselor constructive.
Tot in de dispozi-
tivul se poate comple1a cu un suport
pentru mosorul de pe care se ia srma
de bobinaj.
= 5,6nF;
C = 4,46-10-
6
= 3310-> F = 33 nF
4 1350 ' ,.
Trebuie faptul f se
n Hz, atunci n
far-azi (F).
FIG.2
-
I
1
I
I
o
-3 dB- --------------

'"
!
10
30
40
I
I
I
"

I
I
I

i
-------- -------- -----1--1------- -------
I
:
...........
1"
I
I
I
I
! ; I
I I
I I
I I
I
I
I
!
I
!
I
I

I
I I
:
I
I
500 1000 h500 2000 2500 t 3000 Hz
2700Hz 1350 Hz
TEHNIUM 11.11981
Propun constructia unui amplifica-
tor de sonorizare cu ri-
dicate. montaj. ce se inscrie in nor-
mele HI-FI. Rezultatele cele mai bune
au fost cu valorile indicate
in schema din figura 1, pe o
de 5 n Astfel, la o putere
atingind m W. distorsiunile sint in
jur de 0,05% practic insesizabile, ten-
siunea de alimentare fiind de 38 V.
Montajul se poate redimensiona
pentru alte puteri, tranzistoarele
recomandabile sint cele trecute in

Se va acorda o mare reg la-
jului condensatoarelor
lor notate cu asterisc.
Din rezistenta de :Ii fi se
amplificarea. Reactia (1,8 kn) trebuie
pe minimum de distorsiuni
o redare a lor de la
50 la 30 000 Hz.
Asupra condensatoarelor se vor
face eventuale astfel incit
montajul nu intre in avind
in vedere cuplajul in curent continuu
existent intre etaje.
Curentul de repaus al tranzistoare-
lor finale tensiunea intre punctul
O + sau intre O - se vor
ajusta cu ajutorul semireglabilului de
1 kO la valoarea de cea 40 mA, res-
pectiv din tensiunea de ali-
mentare.
Cu valorile indicate in am-
plificatorul imediat, ne-
fiind necesar nici un reglaj.
In locul tranzistorului 2 N 1711 (care
este de preferat) se pot folosi tran-
zistoare din seria BD cu factor de
amplificare cii: mai mare. sau din se-
ria BC, avind o putere medie even-
tual pe care se in-
troduce prin presare un radiator tip
sau de
faptului acest tranzistor, cum
se vede in in con-
destul de grele, pu-
ternic este de putere.
In figura 2 sint prezentate diferite
tipuri de radiatoare.
Siguran1a de 0,8 A este
neavind o prea mare;
este recomandam constructorilor mai

Impedan1a de intrare este de cea
150 k.O, iar cea de nu trebuie
TEHNIUM 11/1981
DI
1
aUTORI
Student CORU
sub 4-5 n, deoarece
pericolul tranzistoarelor fi-
nale.
rvO,6V 2;2.KQ.
Jf1+
10JlF
40V
1
n acestei rubrici am mai
amintit cititorilor despre unele
practici existente n perimetrul
Mai precis, ne-am refe-
rit la preluarea unor publi-
cate n pentru a deveni 'fie teme
de de fie suportul teo-
retic al unei a se
indica sursa sau paternitatea articole-
lor respective.
Cu ntrziere (mai bine mai trziu
dect cu surprindere
unele publicate n re-
vista Tehnium pot fi preluate ca atare
de autori mai la capitolul
oferite spre
altor reviste.
Astfel, la rubrica Aparate de
control pentru autodotare din
revista Start spre viitor nr. 3/1981
apare articolul Ohmmebul, semnat
de profesoara Elvira Matei de fa
Casa pionierilor patriei
din articol preluat cuvnt cu
Amplitudinea semnalului de intrare
trebuie 0,5-0,6 V, acesta
putind fi cules de la orice preamplifi-
cator, care va contine eventualele
reglaje volum. ton etc.),
sau de la un magnetofon de orice fel,
avind in vedere impedanta relativ mare
de intrare.
Alimentatorul folosit trebuie de-
biteze o tensiune bine filtram sta-
pentru a in cadrul unei
ridicate. Montajul poate sa-
tisface chiar pe cei mai
constructori, este bine reglat
se folosesc piese de ca-
litate.
a
BC256
8C109A
2
b
CONSUMUL N MONO

2N17Jl
cuvnt eufemisme, copiat)
articolul Ohmmetrul, semnat de
N. ladislau n revista Tehnium
nr. &11978, p. 6-7. Pentru a fi obiectivi,
trebuie profesoara
din a o
de originalitate

unui titlu n
mici de t .. .. ir,tia
I'lIn .. in<:>i,,1 celor scheme
cu ocazie o gre-
unor
care dealtfel snt remunerate.
Oare pnn aceste
face ni n,ni,,> ... 1,..,,.
articol
referitor la desele imprumuturi care se
fac din cuprinsul revistei noastre
nu dorim altceva dect indicarea sursei
bibliografice, precum numele auto-
rului.
Numai
luarea
ntJlm})
n
"""I.,lil':::; .. 'i
file ce pot un
concret elevilor, cadrelor eUclactlcie,
laboratoarelor cabinete-
lor
lIom ma avea
astfe! de situ-
nu s-au dovedit
",." .n,,"."'''"'''' H,\nj:lt;:>llrp.;:>I lor constituin-
abuz.
caz contrar \ilom avea dreptul
de a
toate mij-
loacele, inclusiv ceile
CALIN STANCULESCU
3
PU'TE R
Concepute n cea mai mare parte n
secolul trecut, R, L, C
trat interesul practic
constructive preciziei sufi-
cient de bune a chiar n
unor montaje improvizate.
turat ne propunem aceste
avantaje pe baza unui exemplu concret de
punte R, nu nainte de a reaminti pe
scurt principiul de
*
Schema de principiu a pun-
R n curent continuu
puntea Wheatstone) este cea din figura 1.
Ea se compune din trei cunos-
cute, Rl' R
2
, R3
(de Rx, conectate n serie n
circuit nchis, deci formnd un patrulater.
Pe diagonala AB se tensiunea
de alimentare, U, iar pe diago-
nala CD se instrumentul in-
dicator de <:ero, M. r nu face
parte din puntea ea avnd
doar rolul de a limita la valori nepericu-
loase curentul absorbit de la
Spunem puntea este
atunci cnd curentul prin instrument este
. Pentru a determina valorile L C,
legate ntre ele prin 2, mai avem
nevoie de o pe care o
din 1. pen-
tru ca la de f., pu-
terile debitate de cele difuzoare
fie egale, ded ucem (vezi fig. 7) reac-
XL Xc trebuie fie egale la
!s:
Din din 2
putem calcula acum valorile L C:
L = R si C = .
2nfs' 2n!sR
Exemplu. Pentru R =4 n (ambele difu-
zoare de 40) Is=600 Hz
Z=40 a boxei, con-
C;::::: 67 nF L;::::: 1,6 mH.
0--------,
R }Z1
Z= R
Xc R} Z2
4
M. ALEXANDRU,
nul, I
M
= O. Pentru ca acest curent
fie nul este necesar ca punctu-
lui A fie egal cu punctului B,
n care putem scrie:
Rl Il = R313' R212 = Rxlx, 11 = 12,
13 = Ix 1=1
1
+ 13'
membru cu membru pri-
mele cont de ur-
de
echilibru:
Rl _ R3
R
2
- - Rx-
din care deducem de calcul pentru

R =R
x 3 RI
Instrumentul indicator trebuie
zeroul central (n mijlocul scalei), deoa-
rece n 'echilibrului acul de-
n jurul lui zero, de o parte de
De instrumentul este
cu sau mai multe sensibi-
pentru a se putea efectua nti un
Analog se petrec lucrurile penlru
varianta deriva din figura 6 (pe care
o pot analiza mai comod sub
forma din figura 8).
XL = Xc pentru!s = R
2
ne conduc
la pentru determinarea
valorilor L C:
L = R si C = unde am notat
w
s
' Rw
s
boxei este aici
cu R.
O a frecven-
joase de cele nalte se prin
de condensatoare
bobine. de cu
avnd cte bo-
bine identice si condensatoare iden-
tice din figura 9 (varianta

Z=R
L
Zz
R
reglaj grosier (pe sensibilitatea
apoi unul fin (pe sensibilitatea mare),
a pune n pericol aparatul.
n ceea ce realizarea echilibru-
lui, mai multe variante construc-
tive, dintre care snt mai
a) a raportului R2/RI
modificarea lui R3 b) con-
a lui R3 modificarea raportului
R2/RI'
n exemplul considerat (fig. 2) s-a optat

1
r
R1
R3 I
:U C O
+
Rx
pentru a doua anume s-au
luat: Rl - (valoarea de
R); R" -- continuu,
prin de
surare, P; R3 -- n trepte fixe
de multiplicare, PI - P6)' La
echilibrul avem Rx=p'P/R, deci
valoarea necunoscute Rx este
direct cu valoarea rezis-
nseriate a lui P. Cum R = 1 k O
a lui P n-
tre O 1 k a, pentru fiecare
valoare Pi putem liniar rezisten-
din intervalul 0- Pi' De exemplu, cu
comutatorul KI n 4 (P4 = 10 k.o),
putem cuprinse ntre
O 10 kQ.
Prin cele game se practic
domeniul 10. -1 MO (valorile sub 10
nu pot fi deoarece intervin
semnificativ contactelor, ale
firelor de etc.).
O precizare valorile R P tre-
buie fie riguros egale ntre ele (dife-
de cel mult O,5%), dar nu trebuie
fie de 1 kO (pot avea va-
serie), respectiv din figura 10 (varianta
Cele difuzoare (de joase
de nalte) au R. De
data aceasta ca ntregul
ansamblu
R
L R
2
.
ega cu ,este -- = - pentru vananta
C 2
. . L 2R2 t . t
sene, respectIv C = pen ru vanan a
De aici din de ega-
litate a puterilor debitate pentru frec-
de !s deducem
de calcul pentru valorile L C:
varianta serie (fig. 9):
C=:yf);;
Rws J'2Ws'
-- varianta (fig. 10):

.J 2Rw
s
' W
s
n ncheiere o de se-
cu R, de
tip serie, pentru cazul spectru-
lui audio n trei domenii, delimitate de
C
Z=R
OlF.
JOASE
DIF.
NALTE
NC
NC
Offset
- Vsc
Ne
Offset
In.Inv.
InNei Ilv:
V-
I-l
NC
NC
+ Ve:c
Out put
Offse't
Ne
NC
V+
Output
Offset
5
loarea'ntre 1 k.o 10 k.o). Pe de
parte, (liniar, bobinat)
trebuie un diametru ct mai mare,
pentru a se putea manevra cursorul cu
de 1/100 din unghiul activ total
sau mai mici. Lui i se o
echidistant de la O la 100 pe
ntreaga n aceste
eroarea de este sub 2%, bine-
de multipli-
care Pi snt de precizie ( 1 %).
se fac nti cu butonul K
2
deschis
nerea unei minime a acului (de o
parte sau de a lui zero). Apoi se
K
2
se din P echilibrul
zero).
simplu destul de precis, monta-
jul dezavantajul de a necesita
un instrument indicator sensibil, cu ze-
roul central. Amatorilor care un
circuit integrat amplificator
de tip f3A 741 (sau echivalent)
LED-uri le propunem nlocuirea indica-
iSI !s2' Se folosesc trei di-
fuzoare (de joase, medii nalte) avnd
R (fig. 11).
de calcul pentru CI' C
2
, LI
L
2
snt:
Lt
Wst
R
L
2
=-;
Ws2
evident, am notat W SI = 2n!s1 ().) ,2 =
= unde !sI este de sepa-
ntre joase medii, iar!s2
de ntre medii nalte.
0--1-.--[-1----'
DIF.
MEDii
DIF.
INALTE
DIF.
JOASE
D1F.
NALTE
TEHNIUM 11/1981
r
100n
U=4,5V
p
Bob.lin.
8
,..------------, A
p
...----f,!> +
torului de nul printr-un luminos,
conform schemei simplificate din figura 3.
alimentarea se face
de la baterii de 4,5 V legate n serie,
prin intermediul de limi-
tare a curentului, RI

In
a este intercalat amplifi-
catorul avnd de
limitare pe R3 R
4
. La AO
Fiz. A. MARCUL.ESCU
n cele ce o
dar foarte sim-
pentru calcularea ca-
minime a condensatoarelor de
filtraj n cazul
problema pare la prima
vedere, ea i pune adesea n
pe constructorii ,Cal-
culul riguros al fiind des-
tui de complicat, amatorii
tatoneze experimental valorile nece-
sare, sau pur simplu ad
litteram indicatiile din schemele cla-
sice, ceea ce se traduce de multe ori
prin nejustificate
sau, printr-un filtraj ina-
decvat scopului propus.
*
Ne vom referi exclusiv la redresarea
n punte (fig. 1), lund ca
caracteristice curentul con-
tinuu maxim solicitat de consumator, I
tensiunea de U,
la curentul maxim.
Reamintim n absenta con densa-
torului C tensiunea la bo'rnele consu-
matorului are forma pulsatorie din
figura 2, iar prin conectarea lui C forma
tensiunii devine cea din figura 3 (linia
Efectul de netezire a pulsa-
introdus de condesator depinde
de capacitatea acestuia (cu ct capaci-
tatea este mai mare, cu att este mai
de curentul consumat
(calitatea scade prin
TEHNIUM 11/1981
3
R
o
snt conectate cele LED-uri, n
paralel dar n sensuri contrare, curentul
prin ele ,fiind limitat de Rs.
Amplificatorul se diferen-
(cu + 4,5 V - 4,5 V) pentru a putea
avea la tensiune sau nega-
de n de natura
de dintre punctele C
D. Atunci cnd punt,ea este dezechili-
curentului de de tensiunea
(cu ct este mai
mare tensiunea, cu att mai este
netezi rea, pentru un condensator de
capacitate un curent de
dat). Pentru simplificare, vom presu-
pune aceste snt liniare

Pentru a putea stabili o de
calcul este necesar introducem un
parametru cantitativ care caracte-
rizeze calitatea netezirii. Vom folosi
n acest scop nivelul relativ al ondula-'
m, definit la curentul maxim ca
raportul (exprimat n procente) dintre
tensiunea eficace a
tensiunea Cele
mai sus revin la a spune m
direct cu intensi-
tatea curentului, I invers
nal cu capacitatea condensatorului, C
cu tensiunea U,
m = k. U'C' Presupunnd I
U snt cunoscute (parametrii la
redresorului), pentru a asigura
un nivel m al va trebui
capacitatea condensatorului C =
= k. -' . Evident, pentru a asigura
mU
un nivel al mai mic sau cel
mult ega,l cu m, va trebui

mU
Prima care se pune este
aceea dE) a alege valoarea,
a lui m n functie de scopul
propus. n recoman-

m 1% pentru alimentatoarele des-
100kQ
I
L ___________ _
de este
. de AO n unul
din LED-uri este aprins. La ",,,r"lll"''''"
punctele C D au
tensiunea de a integratului este zero
(n raport cu masa), deci ambele LED-uri
snt stinse. Sensibilitatea acestui detector
de zero fiind foarte mare, precizia echi-
este practic de

Schema de principiu este
n figura 4. de cele
se introducerea rezistentelor de
polarizare a AO (R
6
R
7
), a
condensatoarelor de decuplare
cele surse (Ci C
2
) pentru
tinate unor montaje (pre-
am plificatoare am plificatoare H I-FI,
'instrumente de foarte sensi-
bile etc.);
m pentru alimentatoareie de
uz general (amplificatoare, radiore-
ceptoare, interfoane, generatoare de
semnal, etc.);
m pentru alimentatoareie des-
tinate unor montaje
(multivibratoare, sonerii, sirene,
filatoare, etc.).
A doua n stabilirea
a coeficientului de
k. Calculul
destul de complicat, am apelat la pre-
lucrarea unor date experimentale, ob-
valoarea medie
k -;:tI 250, atunci cnd C este
n microfarazi, I n
in volti.
Prin' urmare, pentru a asigura un
nivel relativ al mai mic
sau cel mult egal cu m(%), trebuie
alegem:
'C ( F) 250.1 (mA)
m(%).U(V)
Reamintim I intensita-
tea a curentului de
pentru curenti mai mici ondulatiile
rezultate prin' alegerea de mai sus a
lui C fiind mai reduse.
De asemenea. valoa-
rea lui C din calcul va fi rotun-
prin adaos la proxima valoare btan-

ExemphJ. un redresor
care trebuie furnizeze U=12 V la
un curent maxim 1=200 mA, cu un
nivel relativ al ondulatiiior de cel mult
2%. ApliCind formula,
sensibilitatea mare
a a
acest montaj
constructorilor la-
boratoarelor scolare. re-
terminalelor la inte,
cele trei variante frecvente
5); circuitul este
terminalelor.
o T12 T
Se stie orice semiconductoare
o capacitate la
nea sa, capacitate care depinde
si unea diodei. n
vedere la capacitatea
-modificnd tensiunea
pe ea, este posibil se realizeze
acordul prin intermediul unui
metru. n precizia acor-
dului va de precizia
metrului
,Acest sistem de diode nu numai
sistemul de acord mecanic, n
cu condensatorul variabil
sau cu sistemul inductiv, dar
posibilitatea de a introduce sistemul ,de
dape sau comutator cu acord ftx pe
posturi sau acordul de la De
asemenea, se poate aplica o tensiune
de la circuitul de control auto-
mat al frecventei. reahzndu.-se un acord
foarte precis. ' .
Legea de, a n
de tensiunea de p61arizare
a diodei este;
C = __ -=1(=. _-:::::=;;=
(C -- capacitatea diodei; K coeftcient
ION YOeBMB
caracteristic tip de U a-
tensiunea de polarizare;
Us - tensiunea eventual pre-
pe indice care depinde
de care a fost
Pentru diodele prin aliere
n = 2, iar l\entru diodele prin
difuze fi = 3. n se de obicei
curba de a diodei n
de tensiunea de polarizare
. observarea acestei curbe, ne putem
da seama de limitele de utilizare. n figura
1 este curba de a capa-
unei astfel de n functie' de
tensiunea curba de
curerltului. n de
domeniul de lucru al
cu el, excursia
sint limitate prin aceea
dioda este unei tensiuni alter-
native. Domeniul de lucru este cuprins
= Ua-UI U
max
= U2
c
-Ua.
de capacitate
este prin raportul: K =
Schema a unei diode vari-
cap este n figura 2.
Un exemplu practic de utilizare a dio-
u
u
dei varicap ca element de 11
acordului este n figura 3. n acest
sens invers prin interm
P, care permi
de acord ntr-o
foarte Condensatorul Care
rolul de a izola bobina de' tensiunea
de polarizare. R nu
are alt rol dect de a bloca tensiunea de
provenind din circuitul
oscilant.
Acest montaj, corect,
are dezavantajul indiferent va-
n . de tensiunea
de este sau nu are loc o
desmetrizare a semnalului sinusoidal prin
aplatizarea uneia dintre a-
ceastti ini-
n ritmul naltei
cum se poate vedea n figura 4.
Acest lucru este sesizabil din momentul
n care tensiunea atinge o
zecime din tensiunea
diodei.
Fenomenul este observat att n cir-
cuitul de intrare, ct n cel al oscilato-
rului local la un receptor aflat n apro-
pierea unui puternc. Deforma,
rea semnalului face o serie de
armonici, care, combinndu-se cu frec-
locale, pot la
n mai multe puncte
ale gamei.
Pentru a elimina acest inconven.ient,
se diode cu tensiune de co-
(BB 139) sau se face apel
la diode varicap montate n opo-
n acest fel se condensatorul
a
C de blocare a componentei continue.
Cele diode fiind montate n serie,
pe ftecare din ele cade numai
din tensiunea din circuit. Deci,
la tensiune
tensiune pe diode, ra':
portul ntre tensiuni este de ori
mai mare ca n primul caz n plus, se
parazite de ca-
pacitate prin montarea lor n
Practic, semnalul sinusoidal nu mai este
deformat. Un avantaj important prezen-
tat n plus de montajul cu diode
este acela permite ca . Rp
de
Pentru a elimina complet efectul rezis-

t
R se tensiune pe o
a bobinei. n si-
apare nici nh fel de
R, deci circuitul
nu va mai fi amortizatsuplimentar
(fig. 5).
O de
n circuitele cu varicap .este com-
pensarea de a
acestora. Modificare.q diodei
varicap n de este
practic de ten-
siunii de difuzie Ud a de
Singura posibilitate de com-
pensare este schimbarea tensiunii ini-
de polarizare, Ua, cu cantitatea de
tensiune care produce modificarea capa-
de difuzie a diodei varicap.
cea mai n a monta o
semiconductoare n sensul
n serie cu sursa de oolarizare a diodei
varicap. Alegerea diodei D
1
se face astfel
nct de tensiune pe dioda care
conduce n sens direct se modifice la
valoarea variatiei tensiunii de
difuzie Ud, astfel ca, n 'ansamblu, ten-
siunea de polarizare Up a diodei varicap
valoarea:
Up = Ua + Ud-Ue.
Up este practic indepen-
n aceste
capacitatea diodei este
Trebuie o
functionare a sistemului acord elec-
tronic, este necesar ca
o stabilitate n timp a caracte-
risticilor sale. n aceste sistemul
de acord cu dioda varicap are o
de cu mult mai mare dect alte
sistem; permite realizarea cu foarte
mare a circuitelor de telecoman-
a celor cu acord pe posturi fixe.
Exemple de diode varicap utilizate mai
frecvent: BA 102, BB 105, BB 113, BB 139.
Practic am realizat un oscilator la
de 5 - 5,5 MHz cu o
de 530 kHz la tensiunea de 0-10 V.
Acest material a fost elaborat un
de practice, realizarea
lui considerndu-se unei
slabe literaturi de specialitate care se
de acest domeniu de folosire a
diorle1or varicap.
SFT 317 EFT 317
SFT 319 EFT 319
SFT 320 EFT 320
SFT 821 EFT 321
SFT 322 EFT 322
SFT 323 EFT 323
SFT 325 AC 180
SFT 331 EFT 331
SFT 332 EFT 332
SFT 333 EFT 333
SFT 335 EFT 335
SFT 337 EFT 347
SFT 341 EFT 341
SFT' 342 EFT 342
SFT 343 EFT 343
SFT '351
EFT 333
SFT 352 EFT 333
SFT 353 EFT 333
SFT 367 EFT 367
SFT 373 EFT 373
SFT 377 EFT 377
SFT 506 EFT 343
SFT 507 EFT 30e
SFT 508 EFT 308
SFT 522 AC 181
SFT 523 EFT 333
SFT 582 EFT 333
SFT 584 EFT 333
SFT 714 SC 107 (SC 237)
SFT 715 BC 108 (BC 238)
SiS 18 BC 109 (SC 239)
TEHNiUM 11/1981
Este cunoscut
sale diverse, torismul, prin aC1'llirtatl
interesante utile pe
pasionante
parte, are o
dul unei mase tot
de
de
tot ce e nou, rac1ioamlat(Jr!!
reflexia pe straturile
releu,
pe

de vreme,
diferite moduri,ca nemuri-
un
fiecare zi la locul ace-
timp, formeze constructori ra-
Y04WO
AmplWcaton,d a fost numeroase
n cea luni. bine att
,,,,,i',",,,,,,,,,,,_

Conceput pentru semnale CW, SSB
AM, amplificatoruf
tetreda GU29 sau
lele la o
medie de RF 100 W.
Tubul este excitat n catod cu cea
10 W printrun cablu ceaxial 50-
700., nu mai de 1 m.
Bobinele li
sele aferente,
adaptare ntre excitator, cablul coaxial
pentru transfer RF catodul tubului
amplificator. Bobina :"'1 are 12
CuEm 1,5 mm, cu lungimea i...,ti3"",.lr",,ii
de 30 mm, pe o din calit
rp 20 mm; priza este la a 6-a sptra.
Bebina L
2
are 14 spire CuEm 0,5 mm,
cu lungimea de 20 mrn,
10 din calit if;
pentru 28 MHz este la a
pentru 21 MHz la a 8-a
tru banda de 14 MHz la
Comutatorul este tip 2x3
Circuitul de
montat n .m,"I'1.",1''''
bului final.
Tubul final este ecranat
cu suficiente
balonuJ se
radiator circular din de alumi-
niu de 0,5 mm grosime, conectat la

Socul din circuitul de filament este
dintr-o
cu 2x40
pe 10
20 mm.
Pentru a evita oseilafiile
anoz1 se prevede cte '10
cu 10 spire CuEm 1
mm, if; 12
iar n interior este
de 100 0/1
snt cu sensuri contrare.
Socul anodic de RF are n totalitate
207 spire CuErn .
0,4 m m, pe o
Instrumentul 400-500
este ecranat, iar condensatoarele de
decuplare snt lipite direct ia termina-
lele instrumentului.
Bobina L.l.
banda de 28 are 4
3 mm, cu lungimea
TEHNIUM 11/1981

Bobina L.j,
zlle de 21 MHz si de 14
re CuAg 1,4 mm, 1.lnrunt'\o<>
19 mm, pe D
21 MHz-este la spira 1,
MHz la spira 3.
circuitul filtrului Coiiins
instrument de
la maonElto'fear18

minti
mentului de
n cazul
c(,stea devin tot
plinit.
Nu mai vorbesc de 11a-
du-se la maxima CEl.!J8clta1te
tatoru I filtru I ui
acordul se
50
I
IA
genuri ca-
incercare
unei statii de
de antene
de nemaipunnd
liniar ia
srme ce se
spre biata an-
PAG. 12)
reacordnd de fiecare
Col/ins, respectnd parametrii

V mA.
.,-,n::',,,,,,,'?'" ca n pauza de lucru
nu
SA
Un instrument deosebit de util ra-
dioamatorilor este cel prezentat 'n
continuare. EI poate fi folosit ca: re-
flectometru, undametru, voltmetru,
ohmmetru si cutie de rezistente. n
compunerea aparatului un instru-
ment, comutatoare; o de
cablu ecranat bifilar, o baterie de
1,5 V citeva componente
nica
1. ntre em
intrarea, respectiv
Pe Rd a co-
K1 se unda direc-
Valoarea se n
Din comutatorul K,2 se
reste sau se sensibilitatea
aparatului. Este' recomandabil. a se
pe o sensibilitate mai
iar pe ce se acor-
dul, se pe o cores-
De obicei, la o de buzunar
nu avem ntotdeauna nevoie de pute-
rea de iluminare n 'conse-
bateriile care o se
n mod nerational.
Prezentul montaj becul
nu n mod ci cu impulsuri.
Trenul de este n asa fel
nct pauzele nu snt
cu ochiul liber.
Montaju! este compus dintr-un multl-
vibrator astabil a se
regla din P1 010-
D1 pantei
frontului de lui
T
2
se T
3
deschiderea
tranzistorului 14, al circuit de
colector se becul. n cazul folosirii
unui tranzistor BD 237 Tir' nu
mai este acestuia
prin radiator.
Ing- A. NiCOLAE
a comutatorului K 1. Pe
, Rr se unda
Presupunnd instrumentul a indi-
cat IX diviz;iuni pentru unda
!3 diviziuni pentru unda re-
raportul de unde
rx+f:J .
rx-/3
2. Undameiru. Pe U a co-
mutatorului K1 se poate frec-
O parte din semna-
lul emis este n circuitul
oscilant LCv. Scala condensatorului
variabil se n MHz.
n momentul n care circuitul acor-
dat
instrumentul va un maxim. Se
pot depista eventualele para-
zite pe alte deCt cele
dorite. Ca n cazul de mai sus, co-
mutatorul la fixarea unei
v. MITREA.,
Domeniul de reglare este n fel
calculatndt luminozitatea becului poa
te fi la o treime din valoa-
rea realizndu-se n acest fel
o economie de energie
n de baterii.
Ceea ce este interesant la ac,Jst
montaj, la care este dat cablajul n
figura 2, este faptul n locul
lui R o putem
o iluminare cu reglaj automat,
lampa dnd n. timpul zilei o
mai iar seara o mai
Cu acest putem lumi-
na scala unui radio (de exem-
plu, de game de la apara-
tul Selena).
Prin faptul iluminarea este co-
pe economia de baterii
se becului.
+ 4.5 .... .12 V.

G
T4= BD 137. BD 139. BD 237.
TUN::ORICE (CU SILICIU) NPN.
DUS =ORiCE CU SILICrU.

3. Voltmetl'u. Comutatorul K1 se
trece pe V. n acest caz, ntre
bornele plus minus se poate
o tensiune Etalo-
narea scalai se (in
de instrumentul disponibii) compa-
rativ cu un voltmetru etalon. Pentru
tensiuni alternative se folosesc bor-
nele V"" minus. Comutatorul K2
scalele de
4. Ohmmetru. Pentru
lor cu valoare mare se pla-
comutatorul K2 pe pozitia O si
K1 pe V. necunos-'"
Rx se la bornele Q si
plus. nainte de s'e
aparatul prin scurtcircuita-
o
ntruct pentru un mare de
constructori amatori o apa-
rent foarte greu de rezolvat (dar cu
care se ntlnesc relativ des) este
(aceea a unor de alu-
miniu ntre ele sau cu
pun n cele ce proce-
dee de cositorire a aluminiu lui.
1. Pe piesei de aluminiu
ce a fi se pun c-
teva de ulei mineral,
care se prin radere cu un
de cositorit, a
pelicula de ulei (pentru a prentmpina
o oxidare a n contact
cu din aer).
aceasta, cu ciocanul de lipit
(cca W) se pe un
strat de saCz (acesta la alumi-
niu, uleiul din zona ce ne
prentmpinnd n con-
tinuare oxidarea).
Se n locul astfel
cositorul (aliajul de lipit).

rea bornelor Q reglarea
valorii rezistentei de
n serie cu de 1,5 n cazul
de valoare acestea
se n paralel pe instru-
melJt:ntre bornele n
timp ce bornele Q se scurt-
n ambele cazuri marcarea
scalei se
cu un instrument
5. ntre bornele R

Aceasta se
caz comutatorul
V.
MARIUS

-se
de
minus se
dle rezisien-
folosi n diverse
de o
I
,
!
n con-
uzuale (de
o
Soos Ludovic.)
amatorii se
centreze asupra procedeului 2
convins vor avea o
11/1981
Temperatura de functionare
a motorului este 70C, n timp ce
efectele de lubrificare ale uleiului ating
140C. prea mari
a uleiului snt grave: pot duce la gripa-
rea pistoanelor, uzura a
fisurarea sau chiar rupe-
rea arborelui cotit etc. Din acest mo-
tiv este recomandabil ca pe orice auto-
turism existe un termometru pentru
temperaturii uleiului. Se
propune schema din '1, care
unei
Sesizorul de poate fie
o cel mai
se poate folosi un termistor (care n
ultimul timp se cu
sau sub de re-
termistorului, R6, dezechili-
puntea miliampermetrul in-
Pe alimentare se pla-
o Zener a
tensiunea vederea elimi-
erorilor. R3 este pen-
tru polarizarea diodei iar R5 pentru
stabilirea tensiunii de Da-
nu avem valoarea n sche-
a R6, se poate calcula
puntea formula:
R6()
H2R4. d "R2 .
. x aca R1
un raport, avem:
C
R2 Kd
R
a = =, eCI In
Ca = 3, = 3.
100
cazul nostru
Instrumentul folosit are sensibilita-
tea 1 mA, dar scala se direct
n e.
Montajui de nu este numai o
ci un mod distractiv de
familiarizare cu circuitele TTL
cu comanda
cu
Acest lucru este
este
mult V. Pe un LED cad aproxi-
de 10 mA.
deci preia
V-1,5 V=
mA, deci
mativ ,5 V la un
R va trebui
restul de tensiune (5
=3,1 V) la un curent de
TEHNBUM 11/1981
in,g.M. ISTRA TE Craiova
Termometn.l
Un alt montaj tot pentru
temperaturii uleiului este dat n figura2,
care este de data aceasta un termo-
metru Sesizorul de tempe-
este o (sau un
termistor), 01. Semnalul este amplifi-
cat cu ajutorul unui circuit integrat
{3A 741 sau alt tip de amplificator
La semnalul este
aplicat pe un etaj cu tran-
zistoare.
In colectoarele tranzistoarelor snt
montate diode electrolumines-
cente (LED-uri) de culori diferite (pen-
tru limita culoarea
pentru cea galben sau verde).
In felul acesta se stabileste domeniul
de n de rezisten-
ta R4.
, Montajul se de la o ba-
terie de 4,5 V sau de la bateria auto.
punnd o n serie o diodE;
Zener, ca n figura 3.
.IOAN TEOOOSIU,
valoarea ei va fi de
n se pot
300 sau 330. n. Se
se trei
tenta R poate fi
Curentul care atunci cnd
este n starea H (in-
de constructor ca un
de minimum 2,4 V) este cu
neglijabil foar-
te slab sau chiar deloc).
Zarul electronic este un dispozitiv
care o ntm-
de logice la care,
cu LED-urilor,
(aproape) ta, la un zar
Principiul de este de-
scris n figura 2. Un oscilator gene-
o serie de durata
de a unui
2
liT 10 8 6 5
0
4.
0
Rx
26 32 43
62
Ko. K.o. 1<.0. K.O.
CDB400
1QOn}:
ce snt de un
la ale se
conectate LED-urile. de osci-
este de 10000 Hz, deci nu poate
fi vorba de reflexele persoanei care
butonul, o oprire pe
o fiind cu totul
La op: irea oscilatorului este
I
+12Y
CD6493
la
n acei moment,
o
GV
rile comandate aprinse
la o a butonului.
Monostabilul de
au rolul de a
zero a
butonul a fost eliberat
mentul n 'care
setat (adus la
un
oscilatorul n
perioade.
Realizarea
de
este deosebit
TTL se vor
soclu. Nu nici
,risc serios de deteriorare a circuitelor
timpul de nu
5 secunde. Mai grija reco-
la lipirea LED-urilor, 2 se
cunde fiind timpul de maxim
admis. Montajul se o
de circuit imprimat cu un
strat se poate alimenta de la un
mic stabiiizator sau de la o baterie
de 4,5 V. Se va acorda
la polaritatea n sche-
o conectare putnd duce
la distrugerea
DATE
de
Pentru a da. un
ficatorului, arn "'!"'
din
cu ueschideri n"<'t"'t"l"""tc.
FIG 1.VEDERE
t ihtrare
/1
5.,---,,----
aceste
de
Cele incinte sonore snt de
calitate, de 4 0./25 fiecare, cu d ifu-
zoare separate frecvente joase
adecvate.
4) este
V sepa-
mari; un
sonerie cu de
VU-metrelor
ten-
filtrate de 12
celor 20 V,-..J am
secundarul cu 200
0,2 mm.
toiG 3, MODUL Cl; CLAVIA-:-URA DE.
paralel cu
pro-
duse

Semnalele su rselor exterioa're intro-
mufele de ntraye snt adaptate
III!!JeIJlanld il'4terrnediul unei
'"(fig. 3), snt
distribuite celor amplificatoare
radio sau auxiliare.
semnal
cu orga de lumini cu indica-
toareie.
Pentru vizuaiizarea pozitiei coman-
AlvpLlFIC,\RE STEREOFON1E
date la
LED-uri tensiunea de
Ve.a. printr-o redresoare 1 N
1004.
de al VU-metrelor
orgii de lumini 5) sealimentea-
cu 12 semnal direct din
pentru a nu in-
un fel amplificarea
Semnalul se introduce ntr-un amplifi-
cator de putere (vezi Tehnium
nr. care se prin inter-
unor filtre la alegere, tranzis-
toarele T6 care frec-
vential cte LED-uri diferit colo-
rate nalte joase.
T5 indicatorul
B. a sensibili-
P4,de 100 kQ
fie
circuit imprimat
de ia care fire
consumatori.
TEHNIUM 11/1981
. generat
sig1A
C1
22nF/400V
prize al mentare 1 2
amp! ificatoare
AZ 2020
o
FIG 4. MODUL ALIMENT ATOR GENER,AL
T1 AC 181
C3

16V
T2
470.n.
C4
punte B30C150 . punte 830'C250
ABalimentare becuri 4V01A pentru SI LED-uri c
CC' la
12Vcc pentru al imenare modul
23Vcc pentru atimentare preampUficaioore din AZ 2020
AC 181
+23V
-()
C6
C5 1CD0f1725V
I

@12V

R3
R2
4,7 K.n
C2 .

I7rI7m T1
R1
8C107
1Mn
P2
50 (J!<fl
25 Kll (5
01

R5 02
R4 L-
! ___ .....l-___ --4---J/.---':"". _____ -4I--____ fa
D1,D2-1N1004 03,D4,DS-tFD 108
+ AMPLIFICATOR Or5W + INDICATOR
FiG.5. MODUL. NDICATOR ORGA DE LUMINI
FG.7 CUT DE ZGfR!AT CABLAJE
. 1
vrf
o de cablaj foarte
este cea prin zgriere cu un spe-
cial dintr-o de bomfaier
(fig. 7).
Se rade cuprul conform desenului
de cablaj copiat cu indigo. aceea
se dau necesare, se
pe placa de pertinax cu valorile
pieselor, se cu lac ECRAN,
pentru fixarea scrisului, iar cuprul se
.. TEHNIUM 11/1981
cu sare $i care se
cu o
de sacz (colofoniu) n tiner. Se mon-
piesele se lipesc cu un letcon
de putere. Cu
verificnd bine piesele, montajul reu-
de la urmnd a se face
reglajele pentru o
re
+
It
I
Nu se ncheiase
cnd N.A.S.A., n
unui nou program
SHUTTLE - naveta i:>fJclpa'a.
Proiectul a fost
North American
tatea ROCKWELL
care e'fectuase deja numeroase expe-
n aerodinamica vitezelor
n tehnologia
pentru asemenea aparate. Societatea
avea n importante
Care a de 100 km
si a zbu.rat cu viteza de 7 Mach.
, Rockwell International
aparatul
fiind principalul
viteza
Pentru o ureche de ce
v se pare mai valoros, de
a sute de sau sune-
Ne de
nici un
la care se limiteze
la maximum 5
5 W PEP!
\
---------- --
praf il simplificat
-r---- suprafete
. ........."
/
.y reglaj -'car

greutate central com pletare c.aerodinamic
miner rosare
fiind simulate ca
de asemenea, materialele de
nrr,tA('tlil n timpul n
corpul- navei se
la 1 500C peft intrados 37().-
650C pe exhatlos. Intreaga
a aparatului este cu
termoizolante. Aceste pot fi n-
locuite n cazul n urma
termice sau mecanice.
La 12 aprilie 1981, OV-102 Columbia
un zbor
de 54h 3<1 in care a efectuat 36 de
"in jurul acestuia, la
14 aprilie 1981 pe una din pistele Bazei
aeriene Edwards, devenind astfel pri-
mul avion orbita!.
OV-102 incepe manevra de ateriza-
maximum 5
Amatorii de QRP fac o datorie
de onoare in a utiliza
puterea red cu care cu
care rezultate nu mai re-
marcabile valoroase, spre deosebi-
re de unii amatori de super QRO care
trec sub sau chiar
voit v<,\: )area puterii
Un ()chipament lu-
crul in portabil, un foarte bun exerci-
de operare in foarte' de-
de cele ideale n plus, uti-
lizatorul unui C!stfel de echipament
tranzistorizat poate fi oriCnd dispo-
nibil n cazuri de
naturale). Din acest punct de _ vedere
ci'fra de 5 W este foarte si
'
Un alt aspect foarte important al
QRP-ului este posibilitatea la
experimente, cu alte forme
de surse de energie; e suficient
,
re la 122 km altitudine, cu viteza de
8340 m/s (24,6 Mach), aceasta
27' la 850 mjs (2,5 Mach) la alti-
tudinea de 26 km. Manevra de aterizare
se ncheie 31 '00", cu o de
120 m/s (0,3 Mach).
Aparatul a fost pilotat de. doi cos,.
monau'ti americani: John' Young, 51
. de ani, Robert Crippen, 44 de ani,
devenind primii cosmici care
deschid o n istoria cosmo-
nauticii
Programul Space ShuHle prevede
construirea a trei aparate: OV-
103 Discovery, OV-104 Atlantis
OV-105, la programului o ast-
fel de fiind de 55 de
zboruri.
Ansamblul cuprinde:
amintesc n acest sens energia
Problema consumului de energie
nu este in zilele noastre
cu viitorul ne va rezerva
surpriza ca de amator cu puteTi
de ordinul multor zeci sau sute de
de muzeu.
Singura care n
o QRO/Super este cordo-
nul de alimentare la priza de att
de acum. Dar n viitor?
Dar n caz de ...
Echipamentul QRP nu
calitate Neglijnd calitatea,
rezultatele vor fi slabe. .
Secretele succesului snt: echipa-
ment de calitate, o foarte
un foarte bun Rx, sensibili-
tate mare zgomot redus, un foarte
bun plus operare de calitate.
deci QRP-ul este o proble-
nu o cum
poate o
Nu din se ntlnesc din ce in
ce mai amatori de QRP n ben-
zile de Pentru a facilita le-
QRP (acestea snt de
feluri: QRPXQRO;
2XQRP), s-a ajuns la mu-
naveta - un avion cargo,
cu anpa delta, cu trei
cu li-
chizi (3 x 1 668 kN); rachetele
toare - combustibil solid (2x
kN); rezervorul de t"n''YIh"",_
tibili lichizi
De notat toate componen-
te snt recuperate
pentru alte misiuni.
de a navetei este
cu motoare de
kN pentru de
pentru
pe cele trei axe; puterile intre
0,1 3,87 kN. Consumul maxim -de
combustibil ajunge la 3000 kg/s pen- ;
tru motoarele navetei,
doar la decolare, 60-400 kg/s.
asupra
(devenite
QRP): 3560, 7030, 14060, 21 060,
28060 .la care snt
participe amatorii de
unde QRO snt rugate as-
culte nti apoi un
Personal utilizez o statie
Home Brew, n CW, transceiver
Este dintr.,.un
pe 28 MHz (am construit un
extern 28/21 MHz). Din semnalul
pe 28 pt-in divizare cu un
CDB 493 selectare cu o
COB 401, semnale
cu de 3,5; 7; MHz.
de 21 MHz se poate
ne fie de la un oscilator separat,
prin mixare fie prin divizare
din 28 MHz prin utilizarea unui C.1. tip
SN 7497 (fie cu o ce simu-
un 7 497).
Comutarea benzilor se face
aplicarea de niveluri logice COI'eSOUll-
(HIGH Su LOW) la
libere din C.1. COB 401.
Semnalele sint transmise
printr-un cuplaj foarte' slab la
cu rol de nrc.rlriillor_ft)rrrl:::lt,r>r
TEHNmM 11/1981
G 747SCA
SCA
ENTERPRISE
COLUMBIA
SRUTT LE CARRIER AIRCRAFT
ANVERGURA __ 59
1
64 m
LUNGIMEA 70.70m
_ ... _18,90m
'1
urATE MAX. __ 285,77 tone
_____ G40,00 1< m I h

Lungimea
ansamblului
Lungime OV-102
ansamblului
OV-102

Greutate gol
Greutate
Greutate decolare
maxi
intrare
zbor planat
aterizare
23,79 m
56,14 m
37,19 m
23,34 m
17,25 m
249,91 m
2
68,04 t
96,16 t
2013 t
29470 km/h
27554 km/h
416 km/h
334 km/h
acordate din colector eli-
componentele armonice nedo-
rite).
Acest etaj este etajul pe care se
face manipularea printr-un montaj si-
miiar cu cel folosit de Y06AJ F. Cir-
cuitele acordate snt comutate prin
diode BA 243. Cuplajul cu etajul
tor se poate face fie printr-un trafo de
adaptare pe tor de (foarte bun
pentru cei ce de o asemenea
'fie, varianta
la Y06KNL, printr-un repetor pe emi-
tor cu 2N2219, dimensionat n conse-
driver cu 2N2219 alimentat la
cca Veste n clasa C, avnd la
un filtru n T. Condensatorul din filtru
este un variabil de tipul celor utilizate
n aparatele radio de buzunar.
Cu se benzile 7,
14, 21 28 cu ambele
banda 3,5
poate livra ntre 350 mW
500 pe Q la etajul final printr-un
circuit corector/atenuator reglabil.
final cu 2 x BD 139 este n
alimentat la 18 V. EI poate
de 4-5 W pe 50 n in
TEHNIUM 11/1981
Pentru
Culorile OV-102 Columbia: extra-
dos = alb, intrados = negru, bord
atac planuri botul = gri, bord atac
ampenaj, bord planuri = negru;
conform schemei. Insemne: United
States = negru, Columbia negru,
U.S.A. = negru, N.A.S.A. = gri, dra-
pelul = albastru, alb,
Realizare
1. de OV-102 pe
tren sau soclu (scara 1 :100, 1 :72, nor-
pentru o de
sau 1 :50, 1 :25, .Ia care model ul este
mai mare).
2. de ansamblu
decolare, n pe
sau pe soclu inclinat (scara 1 :100
sau celelalte pen-
banda de 14 MHz. Peste frec-
puterea scade rapid.
Cu alte tipuri de tranzistoare adec-
vate se poate lucra n benzile de
21-28 MHz.
Receptorul este de tip
avnd un amplificator de RF 2N2219
(2N3866) cu amplificarea ma-
nual, un mixer cu circuitul gen CA3028
simulat cu 3 tranzistoare BC109, un
preamplificator cu zgomot redus cu
2 tranzistoare SC 109, urmat de un
filtru trece-jos Cauer de ordinul 5, ce
o atenuare la de
3 kHz de cca 54 dB, banda de trecere
la 3 dB este de cea 2 kHz.
Semnalul poate fi transmis la- un
amplificator de putere exterior sau,
printr-un etaj de adaptare/amplificare,
redat n casca de cea 50 n. Nu am
de sensibilitate asu-
pra receptorului din lipsa unei apara-
turi
Am receptii n paralel cu
Y06XA care un FT277,
,rind n special slabe DX re-
zultatul este de favorabil
(circa 1 la 1,5 grade S n favoa-
rea lui FT277).

____ _
tru machete de
3. Macheta de Boeing
747+0V-101 (102) (scara 1:100 sau
scara la care se poate procura o ma-
din plastic a aparatului B. 747
(1 :144). Culorile pentru B. 747: argintiu
cu dungile albastru (sus), alb
(jos); N.A.S.A. = 905 = negru;
cheson Gentrai aripi = gri.
4. Rachetomodel a) OV-102, cu
motorul plasat n fuzelaj,
n locul central pentru ajutajele princi-
pale; recuperarea se poate face n
zbor planat sau cu b) An-
samblul Columbia, cu motorul func-
plasat n rezervorul central (stu-
dii de centraj). Pentru lachetomode-
de se recupe-
rarea a rachetelor laterale, a
rezervorului central a navetei, care
, Cu acest echipament la care nu am
folosit cele mai bune componente
active gen FET, MOSFET, tranzistoa-
re de putere de RF, utiliznd o
dipol repliat pentru banda de 20 m,
la circa 4 m n afara balco-
nului la etajul 2 ntr-un bloc de 10 etaje,
cu un balun de tip FRR,...am
rezultate numai Q banda
de 20 m: cca 2700 de n peri-
oada 24 iulie 1980 - 1 iulie 1981, cu
70 DXCC; diploma Olimpiada 80
cu 4 W input; participare la
rele concursuri n scopul
de QRP n conditii
grele de QRM: .
YO DX contest 1980 67 de
SAC 1980 90 de Y2 contest
1980 89 de PACC 1981 22 de
numai 2 ore; SPDX 1981 61 de
DIG 1981 34 de GA-
GARIN 1981 71 de CQ MIR
1981 121 de WWPX CW 1981
167 de
n incheiere, pe
cale colectivului din grupul
QRP Tractorul-Brasov: Y06ALU,
Y06MZ,' Y06AYK, Y06-5148
care, prin ore de
poate cobor n zbor planat.
5. Radiocontrol, cuplat
model, la "' .... ,., .. U",J'-"''',
102 poate fi lansat
oarecare, el
mnd efectueze un zbor planat;
buie alese de care
simultan.
6. Copiii pot realiza modeh,ll avionu-
lui cosmic din poli,stiren:-expandat ma-
siv, la scara 1 :100 sau '1 :72, aparatul
putnd efectua zboruri plarrate cu lan-
sarea din Lansat
cu pe o
modelul poate urca la 6--.-8 m,
evolund pe o traiectorie cu
la punctul de maxim.
tru comoditate se poate adopta un
profil simplificat al abpii, aceasta pu-
tnd fi
au ajutat la acestui mate-
rial n varianta QRP va
stirni interesul unui din ce n
ce mai mare de amatori YO, n
va da noi
de radioamator, va stimula ia
orice radioamator, indiferent de for-
sale, de a
maximum de rezultate cu minimum de
putere
Grupul QRP
cu bucu-
rie n cel mai profund sl3ifit radioama-
toricesc la comentariile,
dv.
n timp
torii de QRP
98 R2200
Q RP o carte
cativ/nume;
QRP; tipul elementului
PA regimul UA, IA,
antenei; cele mai ;nf,,,,ro,,,,::,,,,fc
sub forma ,nI:"TII"!C-\
primit /
cursul unei luni
tru a putea face cunoscute nnnTr_11n
QTC rezultatele dv. n
radioamatorilor.
r
1
Una din cele mai importante opera-
tiuni la care trebuie fie supus sis-
temul de frnare .cu hidrau-
la orice autovehicul, este evacua-
rea aerului din sistem; lucrarea inter-
vine schimbarea lichid ului de
Cnd se de
repara.re, n timpul a fost nece-
scoaterea lichidului sau dnd I-
chidul a fost pierdut prin

AUTO ..
DTO
ABRV VI
It+. -
1 B
Ore ing_ M. STRATULAT
La ultimele modele .de Moskvici
(2136, 2137, 2138, 2140, 2733 2734) n
de frnare apar unele parti-
care fac luarea
unor de n timpul
Ast-
fel, Cnd circuitul de frnare este cu
dublu traiect (fig. 1), circuitul prin'cipal
6 toate cele patru frne ale
iar cel de 7, care
numai frnele din
TR TI
Principiul de n
emiterea unui semna! de radiofrec-
lui prin inter-
mediul un0f metalice Cu rol
de Cnd un obiect (de prefe-
metalic) trece printre cele
(antene), se puterea
semnalului se
un releu.
poate fi realizat cu un
tranzistor de tipul Be 107. Puterea
semnalului radiat prin intermediul an-
tenei se din
semireglabil R1. .
la intrarea receptorului se un
circuit acordat pe
rului. Semnalul este amplificat prin
intermediul unui etaj realizat cu tran-
R:2. ...
1001<.0..
zistorul T2, de tipul BC 107. Pentru a
avea o eroare ct mai se
suplimentar tensiunea prin interme-
diul grupuluiR6-C7. TreCnd prin con-
densatorul ca, semnalul ajunge la in-
trarea tranzistorului T3. Dioda D rea-
redresarea semnalului.
filtrare (prin intermediul grupului R7,
R8, C9), se n etajul final
(T4). Este releul R, care pune
n o sonerie, aprinde un
bec etc. Reglarea se face
din R7.
Montajul poate fi folosit cu succes
la a unui
garaj.
Lj = L
2
= 100 de spire CuEm if>
0,2 mm, pe ci> 8 mm, cu mie?

Cu&n 9iO,2m111
cu
mie:%. sz58mm
+12V

-r- REL
I
n numai Cnd circuitul
precedent se pierznd li-
chiduL n schema sistemului de fr-
nare se pedala de 5
prin un servomeca-
nism vacuumatic, 4. Acesta din
utiliznd efectul amplificator al dife-
dintre presiunea mediului am-
biant cea din colectorul de admisiu-
ne, pistonul pompei cen-
trale 3; de aici lichidul este refulat spre
dispozitivul 2, de unde este dis-
tribuit prin conductele cele
fire ale rotilor vehiculului. n
principal 'mai un regula-
tor de presiune 9, al ro! este de a
repartiza lichidul la frnele din 1
cele din spate 10, n de gradul
de realiznd deci o repartitie
a efortului de frnare n' conformitate
cu a n
timpul
Evident, prima n
umplerea sistemului cu lichid
un anumit nivel care trebuie se
situeze ntre reperele mim> max
marcate pe rezervorul existent deasu-
pra pompei centrale de re-
tinem mentinerea nivelului de lichid
intre reperele' trebuie res-
pe tot timpul ce
se vor descrie si de aceea este necesar
ca, treptat, n 'rezervor se adauge
lichid necesitate.
de umplere cu lichid ncep
cu circuitul de Pentru aceasta
se scoate roata din se
de etrierul3 (fig. 2)
cu capacele supapelor 1 2 de eva-
cuare a aerului.
Propun constructorilor amatori care
in timp sni
schema unei aprinderi electronice
tru Trabant pe care am
care perfect de peste
6 luni. cum se din sche-
curentul prin bobinele de induc-
este comandat de platini inter-
mediul unor tranzistoare. aceste
viteza de
cu ea la
bujie. De asemenea, la
devine de tura',ia
rulul, iar uzura platinilor scade (cu-
rentul prin platini nu 0,2 A),
Reglajul n rezisten-
de 5 a din lui AD 155
astfel ca tensiunea de pe
colectorul KD 607 S fie 0,3 V. Tran-
zistoarele se radiatoa-
re. Montajul se cablaj im-
primat se nchide ntr-o cu-
Se desface apoi capacul supapei 1
n locul ei se un. mic fur-
tun al se ntr-un
vas 4 de cca o unlplut
cu lichid de
al furtunului- trebuie
permanent sub nivelul liG.hidului clin
recipient.
cu o cheie supapa 1 cu
o de se brusc
de mai multe ori pedala de se
lichid din sistem cnd se
n recipientul 4 nu mai apar
bule de aer. Se pedala de
se la loc
corpul supapei 1. Se apoi
furtunul, se supapa
urmele de lichid se repune capacul
de
Aceste se identic
la frna celeilalte roti din
Se trece apoi la u'mplerea' cu lichid
a circuitului principal, care
la frnele din se n
mod cu deosebirea
pentru eliminarea aerului se folosesc
succesiv supapele 2 (fig. 2).
n ceea ce hinele
din spate se astfel: capa-
cul de 1 (fig. 3) al
frnei respective se
a fi necesar se n re roata se
operatiunile enumerate mai sus.
Cu acestea scoaterea aeruluI din
!It sistem se poate considera
Pentru controlul se apa-
pedala de ca n cazul unei ac-
normale; n prima parte a
cursei sale active se este
necesar pentru un efort mic
tine CARNUTU
tie pe care vor fi scoase borne
masa, 2 bobine, 2 ruptoare).

o n timpul iernii, nece-
bunei a tranzistoare..-
lor (bec 6,3 V/O,3 A).
Tranzistoarele snt protejate la su-
pratensiuni prin diodele Zener dintre
colector emitor (tensiune
250
1 N4003 au rolul de a sta-
biliza tensiunea de n baza
tranzis.toarelor AD 155.
Pentru montajului ia 12 V,
se circuitul din baza lui
AD 155 cu desenat la stnga sche-
mei, iar de 5 n.. din emitor
se cu o de 15 n.
Montajul a foarte bine n
intervalul detemperaturi -15C +60C,
pornirea motorului la
temperaturi joase.
TEHNIUM 11/1981
(ceea ce n continua-
re a aerului n sistem), este
repetarea descrise la toate
cele patru frne pe ambele circuite.
In final, dispozitivului de
semnalizare 2 (fig. 1) se
spre partea circuitului principal se
becul de control 8, de cu-
loare aflat pe tabloul de bord.
Pentru readucerea dispo-
zitivului 2 n este nevoie
se 1 (fig. 2) de la
frnele ambelor din se
corpurile supapelor cu o
iu de se apese
pe pedala de cnd becul de
control 8 (fig. 1) se stinge.
pedala n se reface
strngerea supapelor 1 (fig. 2), punnd
la loc capacele de
I
Circulatia actualelor
automobiie, cu gabarit
destul de mare, se des-
tot mai dificil n
mari le n condi-
participan-
tilor la trafic.
Este cu o cu-
tie de viteze
amortizoare hidrau-
constitui surse de do-
cumentare. sugestii
pentru eonstructorii
tri amatori sau eh iar p ro-

, n timp,
turismele
mare snt
te, n sensul majori-
tatea timpului
numai una sau per-
soane, consumul de car-
burant fiind destul de
mare, poluarea- fiind
ea
construc
torilor pentru rezolvarea
acestor situatii au con-
dus la o ' rezolva-
re- de mic
litraj.
Edificatoare n acest
sens snt cele ti
puri de de
mic litraj n
fotografiile
Autoturismul Tom-
car pfolr-
soane 1) are
cu din
caroserie din po-
liester stratificat.
Motorul este monoci-
lindric, n doi de
49,9 cmc, cu
pe
45 km/h.
Aufoturismul
SchmiH (foto 2) cu
locuri, are motor
monocilindric n doi
timpi de 49,9 cmc. Ca-
roseria este din
pe un tu-
bular.
TEHN&UM 11/1981
liee. .
Ambele modele pot
1
2
Montajul permite alimenta-
rea cu 9 V, plecnd de la bateriile auto
de 12 V, a aparatelor electronice cu un
consum redus de curent (radiorecep-
toare, casetofoane etc.). '
Avantajul schemei l stabi-
litatea 'foarte a tensiunii de
Astfel, pentru ale tensiunii ba-
teriei ntre 12 V 14,5 V (deci cu cca
20%), tensiunea de pentru un
I.LI
ce

c:r
.....
z
T1
2N 3055
T2
SC 177
curent maxim de 250 mA, - CL!
numai cca 15 mV cea 0;17%).
Tranzistorul Ti nu radiator,
putnd fi montat direct pe cablajul
imprimat.
Tensiunea de se din
Rz
Montajul este recomandat pentru
utilizare n autoturismele avnd
sul bateriei la
R2
10Qkn
RJ
2kn
... 9 V.ee
w
cr
(/) ..
W
VIZUAll1
I
instrumentele analogice CLi ac
indicator se printre cele mai
vechi sisteme de vizualizare a curen-
tului electric,
pretului redus, ele snt mult folosite
coexistnd cu cele mai com-
plicate aparate digitale de
Denumirea instrumente analogice
este o precizare pentru a le
deosebi de cele nu merice (digitale).
este ana-
logiei dintre deplasarea acului pe o
valoarea elec-
trice aplicate la borne.
Orice instrument analogic
o parte cu care este solidar
acul indicator. Asupra ei
una cu
mea semnalului electric alta pro-
cu deplasarea de {{zero
adesea de un resort). Pentru
fiecare valoare a electrice a-
plicate se o de echi-
libru ntre cele care
este de acul ce se n
unei anumite diviziuni a 'scalei.
Instrumentele analogice pot fi clasi-
ficate, principiul de
n categorii:
,1. Magnefoelectrice (fig. Ia
care moioareapare n urma
dintre un magnet fix cmpul
magnetic produs de curentul ce trece
printr-o Ele
numai n curent continuu (c.c.),
"---'-1-..... /
Cadru mobil O
l"1agnet .
la
24
16.
...L
T
, I
Fiz. GH.
au sensibilitate mare consum pro-
priu redus.
2. Feroelecbice
sesc deplasarea
netice mobile, atractiei (sau
repulsiei) exercitate de o
n curent continuu sau curent
alternativ (c.a.), snt simple robuste.
Precizia nu este prea iar consu-
mul mare.
3. Termice (fig. 20), unde efectul
termic al curentului conduce la
zirea deformarea unei p.iese meta-
lice. n c.c. c.a., chiar
la foarte mmo. Snt robuste
insensibile la magnetice
externe; precizia este destul de
iar consumul propriu mare.
4. Magnetice (fig. 21), uti!Jznd inter-
dintre o mobi-
cmpul magnetic al unei bobine
fixe parcurse de curent. Snt foarte
sensibile la vibratii si la obiectele me-
talice din jur, iar mobile
este prea
5. Elecbodinamice (fig.
forta motoare se Int,,,r,,,,,...til
nii 'cmpurilor magnetice a
ne, una una n
c.c. sau c.a. snt precise. Construc-
este relativ iar consu-
mul mare.
. 6. I nsbu menta cu
23), la care ntr-o se
induc Foucault din cauza cmpu-
Fir
Detaliu:
b
lui magnetic alternativ produs de un
electromagnet fix; apar.e un cuplu de
n urma magnetice.
Se acest la
este un
continuu. Pot lucra
au o precizie medie.
(fig. 24), unde apa-
re o de eledrostati-
ntre piese- metalice supuse
tensiunii ee trebuie Se utili-
la tensiuni mari (kV) nu snt
prea precise.
n figurile 18--24 s-a exemplificat
fiecare instrument s-au dat simbo-
lurile folosite pentru indicarea tipu-
lui respectiv.
Ne vom
electro-
magnetice, cele mai utilizate n prac-

Partea cuprinde un magnet per-
manent (din Ni, AI, Co) piese
(feromagnetice), care comple-
circuitul magnetic. n
unde se cadrul mobil se
o de Tesia
sau chiar mai mult. poate fi
plasat n exteriorul sau interiorul ca-
drului. Prin forma circuitului se poate
crea un cmp magnetic uniform, radial
sau neuniform. Prima
25 a) conduce la o Ilnflhlll!::llr::t
O( a cadrului detorma a=ki cos a, unde
I este intensitatea iar
este o (fig.
25 o (deci
are Cmpurile
neuniforme snt astfel alese nct se
logaritmice, a=logl,
tratice, a= W de alte forme. /
Partea cuprinde un suport
dreptunghiular de aluminiu, ce consti-
tuie o n scurtcircuit. n el apar
turbionari la n cmp
magnetic, ceea ce duce la amortizarea
mecanice; Pe suport snt
bobin.ate 100--4000 de spire CuEm,
cu diametrul de 0,02 mm sau mai mult.
Se o de '50n
-2
Cadrul se poate roti n Jurul axei de
simetrie. instrumente cu axe
de sau
Ele se rotesc
din rn"'Tari'''''O
uneori din safir sau
turi spirale

a
Alte instrumente folosesc
fir
siune
27), Astfel se
-- exceptnd se
conectarea
Acul este din duraiu-
miniu, plastic sau chiar
Pentru echilibrarea sistemului mobil
27
de greutate pe ax), partea

11"0
-s Ax,
Q)
1-
Cl
ro
1-
001-
C
o
u.
acului se
(fig.
ca co-
se aseznd instrumentul
cu acul vertical 'orizontal (fig. 28 b)
el se la indi-
O Pentru se o
citire acul trebuie
(cea 0,1-mm), iar n s!)atele
scalei se introduce o pentru
eliminarea erorii de
Observatorul trebuie
citirea aproape dintr-o
bine ceea ce uneori cons-
tituie un dezavantaj.
Instrumentele electromagnetice cu
ac pot ordinul micro-
amperilor. Clasa de (eroarea
a scaiei) este
uzual 1-2%, dar atinge 0,1%
la aparate extrem bine confectio-
nate. Puterea este de ordi-
nul miliwatilor sau al pen-
tru cu ax chiar mai
, la cu fir de suspensie.
\..;on1!J,letate cu
sau (n paralel), ele
pot tensiuni mai
mari dect cei de bobina
la acciden-
tale fi n mai multe moduri.
Conectarea diode cu
(ca in 11"1'''''''''''','''
V pe instrument, n
sensuri. Un condensator de
. de foarte calitate,
viteza de a ten-
permite operatorului ce
III scala deconecteze manual
n caz de pericol (fig. 29 b).
releu polarlzat, de
contacte situate la capetele scalei ... de-
automat instrumentul (fig.
29 c); readucerea n de lucru se
face manual.
Prin miniaturizare ce-i
de -,
11/1981
a b
tub
de la anod este la ca-
tod. Conform legii- electrolizei, masa
de este
cu cantitatea de electricitate Q ce
trece prin deci cu intensitatea cu-
rentului I t (Q==It). Astfel,
,sub curentului, volumul sub-
stantei ia anod se trep-
tat, iar cel de la catod creste cu aceeasi
cantitate. Bula. de electrolit se de-
lent n tub spre anod, iar
ei care poate fi repe-
pe cale - cantitatea
de electricitate ce a trecut prin dispo-
zitiv. Adesea se n curent
constant (tensiune a sur-
sei) astfel deplasarea indk:atoru-
1 n reg istratoarele
rate care nscriu
electrice
siunilor). Ele
a unor
de timp


pentru vizualizarea
rim! electrice (x) n de
sau n de alt semnal electric
Vom mai mult asupra
mulul tip (x, t). Un asemenea aparat
un mecanism pentru'depla-
transversal pe hrtie,
nrrw",rf .,."",,,, cu semnalul electric
face cu
fel ca un
sau mag n eto-
(fig.), mult mai robust ..
(deci cu un consum
vingerea cu
tiei. Semnalul electric
se
traductor.
nu se
sens o
de sensul
abaterii de la zero a curentului
punctul A. Un bloc electronic
lui este cu timpul ct
curentul.
Practic, dispozitivul are aspectul din
fig. 30 b, unde tubul este gradat n
diviziuni de timp. Cnd bula ajunge
ia tubului 1 000 de ore,
de dispozitivul trebuie inversat
n soclul nCt catodul ano-
dul schimbe rolurile, iar depla-
sarea reperului va avea loc n sens
contrar.
Conectat n circuitul de alimentare
al unor aparate complexe sau blocuri
electronice, contorul ct
au acestea, lucru pen-
tru efectuarea reviziilor periodice, esti-
marea etc.
cator) conectat n acest punct realizea-
comanda motorului. Astfel, de n',;,
ce tensiunea de intrare U ,varia-
x
un curent prin A motorul
cursorul ce tensiunea pe el
cu noua valoare a lui U x'
dintre cursor B
este
cu tensiunea ia
cursorului
pe hrtie lui
Hrtia are o longitudina-
n timp, astfel se
de a tensiunii n
ACtiOnalt'ea este
motor cu de-
la
snt de mai multe feluri.
,tiii70'''7::' frecvent creioane
La
-+ - Uref.
,,--------0
B
+
+
u ...
intervale scurte de timp, vrful care
vine n contact cu hrtia se
simultan cu conectarea aparatului la
de semnal.
Exemple de utilizare a inscriptoare-
lor x-t pentru electrice sau
transformabile n electrice: n-
registrarea tensiunii, curentului, con-
sumului de energie, temperaturii, vite-
debitului, etc.
ce nregistratoarele x-y,
ele conun sisteme identice cu
autocompensare, care de-
plasarea pe axa )( respectiv,
y, n timp ce hrtia este
36). Aplicnd la cele
semnale electrice, se va-
unuia din ele n de
lalt. Se unui
cior mobil ce este deplasat direc-
x; pe el se potentiometrul
pentru pe y care
este astfel rezultante! celor

Fixarea hirtiei pe masa nregistra-
torului se face adesea electrostatic.
Placa suport este izolatoare, iar in ea
snt nglobate conductoare de
37
OJ
t....
1tJ-
'- >
""t'.;::
OJo.
.= (!J
"0"0
.....--
38
forma unor piepteni (fig. 37). Supuse
la o tensiune de ordinul kilo-
ele un cmp electro-
static' ce prin
atrage hrtia spre
Cu nregistratoare x-y se pot trasa,
de exemplu, caracteristicile curent-
tensiune ale diodelor sau tranzistoare-
lor, se poate semnalu-
lui de n functie de cel de intrare
intr-un- sistem alec'tronic etc. Ca ter-
minal al unui calculator, nregistratorul
x-y permite executarea unor desene
complexe, inclusiv scrierea literelor
cifrelor, comandat fiind prin tensiuni
cu o
Precizia inregistratoarelor atinge
0,1%, iar viteza de deplasare a
poate ajunge la metri pe
Este interesant sistemul de com-
pensator automat, s-a extins de la
nregistratoare la unele aparate ana-
logice de n loc de ac indica-
tor, ele o me prin
unei benzi colorate mobile, ce
se n spatele unei scale
gradate care este foarte de
la (fig. 38).
11
'\1
Vreme temperatura apei
de a materialelor fotosensibile
era strict la intervalul 12-16C,
la o riscul des-
prinderii emulsiei fiind cert.
Progresele realizate n tehnologia
de fabricare a materialelor fotosensi-
bile moderne au permis ridicarea ni-
velului temperaturii apei de
la peste 20C, avnd scurta-
rea unor cicluri de prelucrare, implicit
aprod tratamentelor de de-
velopare.
n general se pot considera admisi-
bile intervale de tempe-

12-18C (20C) - pelicule alb-negru
color;
15-20C (22C) - hrtie alb-negru
color pe suport celulozic;
18-24C - hirtie color tipRC n
cazul tratamentelor rapide (25-30C) ..
Deoarece temperatura de
lucru n tratamentele actuale se nca-
n intervalul 20-25C, se poate
considera o de 15-200C de tem-
a apei de
tratamente.
Fotograful amator poate fi pus n
trei
a) temperatura apei curente (de la
robinet) se ncadreze n domeniul
dat;
b) temperatura apei curente de-
domeniul;
c) temperatura ap,ei curente fie
Dulia 3 se prin prinderea
cu cele ale ei de inelul
flectorului 4. Acesta se prinde nede-
montabil prin
de reflector. Corpul 5 se pe
reperul 4. de trecere 6, din
cauciuc sau material plastic, poate
avea forme diferite. Cabrul7 se
mpotriva smulgerii prin prinderea
unui colier (nefigurat) pe

Figura 12 un corp de iluminat
cu inel difuzat corp cilin-
dric neted. Apar de primul caz
doar de ordin .constructiv.
Corpul este din repere, 5
6, de trecere 9 este
pe filet, reflectorul inelul de
difuzare 10.
O a treia este cea din figura
13, corp de iluminat cu reflector profi-
lat corp cilindric profilat (din lemn).
Inelul 4 este cu o serie de
laterale pentru aerisire, corpul
putnd lucra n Un
18
Ing. V. CALINESCU
sub limita a domeniului.
Primul caz, desigur, este cel de do-
rit, dar l ntlnim doar tr-
ziu toamna.
Cel de-al doilea caz este tipic peri-
oadei de iar cel de-al
treilea se iarna
Desigur, pot exista particu-
lare cnd temperatura' apei fie n
mai de ano-
timp. Astfel, n zonele de munte apa
poate sub valoarea de 20C
n timpul verii.
Ce-i de n cazurile b, c? r'I
cazul b se pune problema unui
flux continuu de ceea ce
tehnice ale ama-
torului. In pe baza unor probe,
se poate lucra la temperaturi mai
mari de 20C,
eventuala desprindere a stratu-
lui de De la hrtie
pelicula desprinderea ncepe
de pe contur, iar la filmele per-
forate n jurul
se va face n dar sub
presiune Luarea unor
de tanare a stratului gelatinos
orice risc, putindu-se lucra n condi-
timpilor de Ta-
narea se face cu sulfat de sodiu la
nivelul prin utilizarea unor
de fixare-tanare la tra-
tamentului chimic.
n cazul c nu riscul deterio-
mecanice a gelatinei, dar
.inel metalic 11 se n corpul 5
este destinat prin nfi-
letare.
Materialele folosite nu snt speciale.
metalice, cu reflecto-
rului, se fac din Corpul,
n varianta se. face din
lemn de orice prin strunjire.
Lemnul va fi foarte bine uscat pentru a
- modifica dimensiunile ulterior.
Reflectorul .se Prac-
tic se la orice produs ce
poate fi folosit direct sau cu
Spunnd acestea, vom da cteva su-
gestii: vase capace din aluminiu, re-
flectoare de faruri, cutii metalice folo-
site ca ambalaje, carcase de filtre
auto etc.
snt vopsire,
brunare, nichelare, cromare pentru
metalice,
pe.ntru din lemn.
In figura 14 snt date de exe-
pentru t reperele principale din
ansamblurile 11, 12, 13, care pot fi
.

alimentare cu
rece
termostatat
T
alimentare
bloc
electronic
S7
1
I

generala

,. "
00
va.se de spat:tre
devine duratele de
lucru cresc considerabil. Din punct
de vedere tehnic posibilitatea
unei de
a apei, la construc-
torului amator, care face
obiectul de
figura '1. Apa rece este
ntr-un distri-
apoi la punctele de
Fie n corpul fie ntr-un
punct de pe conducta cu
, se un traductor de tem-
T, care un sem-
nal ST unui bloc electronic de
rare. si Schema este com-
de o serie de robinete, existnd
cel unul general de ali-
mentare, RG' unui de R].
poate fi unul de fabri-
catie la care se
eventual un traductor de
sau poate fi produs artizana! conform
schitelor Ca element
zitor' propriu-zis se un plon-
jor de uz casnic, de putere
gabarit redus.
Blocul electronic cuprinde, n esen-
o de termometru electro-
cu pe releu sau tiristor.
Deoarece n s-au prezentat
scheme de termometre electronice,
nu vom insista n cadrul acestui articol
dect asupra modului de
Cea mai
combinate altfel. Valoarea (fJ A se
va stabili n de grosimea ca-
blului electric si a bucsei de trecere.
Diametrul (/) 60* se astfel
nct inelul filetat se preseze
n corpul de lemn.
REFLECTOR
dU"-1DRtC
'2:CVRT
REFLEC1DR
dGtjbRiO
LUIJG
REFLEC-TOR
c.owiC -4--f-
REFLEC\C)R

fiG., 9 REFl.EC'TOAR.E,
un releu comandat la
reglate (cu aju-
torul unai Releul va
alimenta\ n mod discon-
tinuu,la tensiunea Plaja de
discontinuitate este de histerezi-
sul schemei.
ntr-o arn'plificatorul
schemei nu va comanda direct releul,
-ci va ataca circuite basculante
tip triger-Schmidt. Fiecare circuit bas-
culant va comanda un releu. Cele
relee se reciproc
(printr-un circuit de autoalimentare),
astfel nct ntre praguri de bascu:
Iare loc apei.
O mai
n alimer,tarea a
lui, dar la tensiune prin folo-
sirea unei scheme avnd elementul
de un tiristor.
n figura 2 este de an-
samblu a cu reperele:
'1) corpul; 2) inel O; 3)
4) capac; 5) tub 6)
adaptat; 7) presoare; 8) garni-
de azbest; 9) de racord;
10) traductor; 11)
Corp,ul 1 se face prin strunjire din
dural s.au c,;a capacul 7. Ine-
lul 2, din cauciuc, garnitura 3, din
cauciuc sau clingerit, au rol de etan-
a incinte! n cazul
unei unul din aceste
repere poate lipsi.
Elementul de se ob'(ine de
Urnd succes constructorilor ama-
tori, le reamintim printr-un efort de
se realiza corpuri de
iluminat de celor descrise ntr-o
mare de dimensiuni, cu-
lori.
TEHNUJM 11/1981
la un plonjor. Pentru a putea trece
tublll prin capac este nece-
sar ca zona (cu conexiunile
la cablu! de alimentare) fie demon-
Cum deobicei se
face din material plastic turnat, de-
montarea este cu o dis-
trugere. Refacerea este po-
folosind un ale pi-
se se asi-
cald
rermistor
corp
cor
striar
drept
lui n cazul contactuluidirect cu apa
se face prin sa cu un
strat de (vezi
Tehnium 7/1981). n figura 3 se
zona a reperului 10,
punndu-se n termistorul.
Forma dimensiunile corpului 10
mn la latitudinea constructorului, n
de termistorul avut la
prin stringerea 7 (din reperelor principale se fac
sau astfel nct garnitura 8 conform 4-.7. Desigur, di-
u'l1ple bine tot Garnitura'8 mensiunile date pot fi modificate sau'
se o. tine strns un fir de adaptate ,unor componente, standar-
azbest pe tubul cu elec- dizate sau nu, avute la
Cotele 5* 1/> 6* snt legate de di-
9, din sau pot tubului se
dect cea adapta.
care corespunde unor fur- final, piesele metalice se vQrcro-
tunuri. Garnitura 11 poate fi din cau- ma sau nichela. Prinderea
duc sau clingerit. rulul se face cu un colier ntr-un loc
O trebuie asu potrivit, n de in-
pra traduetoru!ui 10. n tra- de Reglarea etalona-
du eto ru I este n __ lfac cu aj tI-
n corpul metal ro-
11/1981
Ddaliul A
2x45\J
cP70 '

(CONTINUARE iN PAG, 23)
fiG. 1'0

11-----
4
3 -------f'.rh.-koH-_
19
Iri,
, Fiz. GH.
Becurile cu folosite ini-
numai scopuri fotogra-
fice, se acum ntr-o
de puteri. Cele de 40 60 W
pot fi utilizate cu succes ca
de iluminat local, de-
oarece dau un flux luminos axial de
circa ori mai mare dect becu-
rile de putere,
luminii ntr-o singu-
n plus, forma balonu-
lui acestor becuri face ca realizarea
unor corpuri de iluminat simple
estetice fie cu mijloace
de amatori.
pe care o propunem
este o de '(fig. 1 2),
dar permite altor cor-
de iluminat, cum vom
vedea mai departe.
O dulie este ntr-o
dintr-un
tub metalic if; 50 (de la un spray
sau din de fier
3), cu cositor
pe generatoare. O serie de ci> 4,
ori fante alungite, practicate
n servesc la aerisire. Din
se o
cleme (fig. 5); ele se
cu nituri pe
din moale (fig. 6) se
cu un pe postamen-
tul constituit dintr-o farfurie
de (1/> 100-150), cu
jos (fig. 7). O din metal
(fig. 8) se interpune in-
postament.
Il'!:lrlr'!'!IY\!'! din figura 9 mo-
dul n care este n spa-
lumina de o asemenea
cu bec cu
cu un bec de
_ putere. Se vede primul
ntr-un con avnd
o mai dar o
intensitate de circa ori mai
realizarea unei di-
de corpuri de iluminat
tnlnciinrl modulul descris mai sus.
Prin fixarea coliere din
a pe o
cu se un lampa-
dar (fig. 10). O orizon-
n perete poate sus-
unu! sau mai multe becuri
11). Cu a con-
corpul de ilu-
fi suspendat (in centrul
n .. de tavan, ca in figura
toate cazurile se vor asigura
o finisare a
potrivite.
3
70
1111
r
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
gros 0,6
o o o o
r--
14 14
l.f"l
o'
DETALIU MONTAJ

7

Farfurie
plastic
FLUXULUI LuMINOS
3 3
" ..... Oul i e
\
l'
I - - - - - - -f-v.--rl,,--......
O O
.0
O

BRIDA
4
, eLENA
12buc)

5
I
I ('I'

S-a n circuitul integrat
TDA 440 au loc semnalului
de tot-
o amplificare a semnalului
de Acest semnal
amplificat se la
11 al circuitului integrat TDA 440.
semnalului de
imagine (38 MHz) armonicele
sale sint filtrate cu ajutorul filtrului
L 111- C 123. R 112 pro-
circuitul integrat la scurt-
circuit.
Semnalul este condus prin R 112
la de contrast, R 724;
de pe cursorul lui este preluat
aplicat, prin R 301, n baza tranzis-
torului T 301, tranzistorul final de
Condensatorul
C 715 o compensare la
inalte de
cursorului de
contrast.
Pentru nivelului de
negru de contrast
este montat ntr-o punte n felul

Maximul de
contrast se prin R 112 la un
al realizat cu 11
a lui TDA 440, iar minimulla
Imaginea sune-
tul clar.
de folosi o reducere cu
33% a consumului de ener-
gie activitate de
depanare mult simplifi-
deoarece majorita-
tea etajelor snt
realizate pe module deconec-
tabile stabilitate ri func-
ceea ce un
minimum de reglaje. func-
la
mai mari ale tensiunii de
(de la 187 V la 242 V).
unui stabilizator
n aparat.
TEHNIUM 11/1981
realizate cu ajutorul divizo-
rului rezistiv R 721-R 722.
R 301 in-
trarea n a amplificatoru-
lui final de Amplifi-
catorul final este realizat cu tran-
zistorul T 301-BF 458 sau BF 258 n
montaj clasic cu emitorul comun, a
de este
din' grupul R 304, R 305.
Semnalul videocomple.x, amplificat
la valoarea de 90-100 Vvv este
preluat din colectorul tranzistoru-
lui T 301 aplicat catodului tubu-
lui cinescop 7) pentru
modularea curentului de fascicul.
Compensarea este asi-
de R 303.
Grupul C 301-R 302 o
de pentru frec-
nalte,
cu ajutorul bobinei L 301,
n paralel cu R 307, al
bobinei L 303, n paralel
cu rezistenta R 306.
Grupul L 302, C 302
cea de-a doua interme-
de sunet (6,5 MHz) pentru a
mpiedica ei pe ima-
gine.
Cu ajutorul grupului 0302, C 303,
- --
TELEVIZOARE
C CIRCUITE
INTEGRATE
R 308 se limitarea curen-
tului de fascicul pentru
tubului cinescop a diodei redre-
soare de F.I.T.-D 702 (TV 18).
R 309 pro-
tectia tranzistorului final de video-
n cazul
n tubul cinescop.
lucru l eclatorul de pe
7 al tubului cinescop.
Prin dioda O 301 snt aduse im-
pulsurile de stingere cadre ce snt
aplicate n emitorul tranzistorului
T 301 amplificate de acesta.
Alimentarea tranzistorului final
de se face de la
sursa de 176 V (Ui) prin
R 304.
Prin rezistenta R 310 se aduce
tensiunea de polarizare a grilei
Wehnelt de la cursorul
metrului de luminozitate.
Tensiunea de accelerare este
prin R 311 la
electrodul de accelerare (picioru-
3) al cinescopului.
Tensiunea de focalizare
este de pe cursorul po-
R 312 prin
R 313 la electrodul de
focalizare 4) al cinesco-
puiuL
DENUMIREA DIAGONALA
PRET-LEI
TELEVIZORULUI
OLT
OLT
SNAGOV
SNAGOV
SIRIUS
SIRIUS
DIAMANT
DIAMANT
ECRANULUI
R728
4,7M.n.
44 cm
44 cm
47 cm
47 cm
50 cm
50 cm
61 cm
61 cm
2920
3000
2920
3020
3050
3120
3600
3720
pentru buna a televizoarelor cu circuite integrate este de 12'II.;n;.
21
TX-3,51Iz
tran-
zistoare BO 135 poate lucra nu-
mai n telegrafie, debitnd 3-5 W.
Primul tranzistor etajul
oscilator pilotat cu un cristal ce
n banda de 80 m rezer-
radioamatorilor.
ce montajul a fost realizat,
singurul reglaj care se mai prac-
este acordul cuplajului cu an-
tena.
+1ev

L-____ +-______ __ __ __ __ O
"*"
CAPACIIETRI
Din schema se
elementele principale ale instru-
mentului snt circuite 555, iar
ca element indicator un miliamper-
metru cu sensibilitatea de 1 mA.
este m-
n 6 game de valori: 50 pF;
100 pF; 1 nF; 10 nF; 100 nF; 1 j.tF.
i rr
50l10

Bu1 'C2 R1 (2)
(1 )
Nulul instrumentului pe fiecare
se din
metrele de 50 100 a,iar calibra-
rea din de 10 kn.
'---AJ A902
..1 T
o
hjJ{--10-k.::::.HI-.... -O 0-... '1 H
I(tS30V)(1 W)
A 301

I
(9)
,
01 4 SAY12 32 A 301
AIPllflCATIR
Construit cu un circuit din seria
741, montajul are particularitatea
ia intrare o
de peste 1 Ma, iar la o impe-
de 10 kn, intr-o de
cuprinse intre 10 Hz
30 kHz, cu o neliniaritate de
1 dB. ntre intrare este
montat un ce stabi-
amplificarea X1 so.u X10,
atribut destul de util cind amplifi-
catorul este montat la intrarea
instrument de
___
x1
31M.Cl
4 8

6 555 3 2. 555 1--
7
-. __ ----,..-____ ----'
,1 S
1011J:
kHz:
1 k
10k
fRECVENTIETRI
Semnalul alternativ sinusoidal cu
la30 kHz se unui circuit integrat A 002
tip triger, devenind semnal sub de im-
pulsuri (dreptunghiulare). un mul-
tivibrator cu circuitul integrat A301, a frec
M
este de impulsurile venite de
la A902.
Ca indicator se un instrument cu
sensibilitatea de 100 pA.
Reglarea pe fiecare se face
din Pl-Ph de 5
, (1) (7)
L-._._. __ ._._._._._._._._._._.
22
TEHNIUM 11/1.
IONPETRAN
Cluj-Napaca
Adesea avem nevoie la
un desen dat sau o reproduGere
oarecare. In cazul cnd acestea pre-
o densitate mare de linii, curbe
sau alte elemente grafice greu de re dat,
putem apela la o
mai ales desenatorilor pro-
de arhitec-
atelierelor
etc. se
prin pe hirtia de calc a
diapozitivului original
Calcul se prinde cu pe
sticla din rama cadrului rabatabil.
La realizarea se va
seama de generale date n
Nu se dau cote, acestea nefiind
critice. Pentru se poate
utiliza un aparat de foto din
dotare sau unul de n
spatele ramei, la distanta
Se va respecta. strict unghiul
de 90 format de cadrului
axul optic al aparatului.
cADR.U
RABATAB1L
-$--


I
L
$.14-
TEHNIUM 11/t981
CU
4-5 mm
APARAT DE.
SAU

\
I
L
i<:
CARNET
EDITORIAL
Recent a sub egida Editurii
tehnice, n apreciata Serie
volumul Componente electronice pa
sive (catalog) de inginer
Radu Ovidiu. Lucrarea 5 capi-
tole 1n care snt prezentate caracteristi-
cile mecanice electrice ale compo-
nentelor pasive: rezistoare,
metre peliculare, termistoare, varistoa-
re, condensatoare fixe variabile.
Fiecare capitol mai cuprinde carac-
teristicile unor componente similare
fabricate n care se utili-
n
Extrem de util pentru activitatea
constructorilor amatori, volumul Com-
ponente electronice pasive
un indrumar pentru membrii
cercurilor tehnico-aplicative de radio-
2.x4Q.c
/
{2.

'l:::).
R .. ='2';'3
R li<
{Oo
Raclu Ovidiu
Componente
electronice
pasive
Catalog
----
-,,--""----
amatorism,
(C.S.)
LR
LlGHT - RESIS TOR


VDR
YOLTAGE DEPE!::l-
4
DANT RESIS TOR
VARISTOR
VARIABLE
RESfSTOR
VARISTOR
Th

JlC
THERMALLY SENSI-
TlVE RES/STOR: 70"C
IHERMISTOR
'!'
NTC
JOC(;
NEGATIVE TEMP&
RATURE LOEFFICI- SAU
U
ENT RESISTOR
4
L.
f6
l'
23
v PETRE - Calafat
pentru C
2
un trimer 10-
40 pF. Condensatoarele C
3
-C
4
-C
S
snt
cu stiroflex. construi
aveti autorizatie.
MIHAI :....
Vom mai publica divizoare de frec-

UDREA NICOLAE - Cluj-Napoca
La receptorul Car-men 3 nu se
poate monta bloc UUS.
Cluj-Napoca nu
are de a pro-
gramului II TV.
Cartea prin este
n str. Vulturi nr. 31, sec-
tor 3, cod 74123.
SEBASTIANOV CAROL - Deta
Cu televizorul nu se pot
n bune posturile de radio din
banda UUS.
GEORGESCU - Bucu-

Tranzistorul 2SB175 poate fi nlo-
cuit cu EFT343, iar 2SB176 cu AC180.
Tn telecomanda radiatii ba-
rele de se n paralel.
MA TEESCU SORIN - Rm. Vlcea
Receptorului Predeal nu i se pot
monta UUS.
RIGMANYI RUDOLF - Cluj-Na-
poca
Pentru remedierea multiplelor defec-
te enumerate la televizorul Temp 6
astfel: toate tubu-
rile electronice; apoi tensiu-
nile de alimentare; fiind un aparat
vechi, circui-
tele.
NECULAI DUMITRU -
TDA-2020 nu este produs de I.P.R.S.
VICTORIU -
Aparatele industriale sint dificil rle
modificat in sensul
VANCEA FLORIN - Oradea
montaje n ru-
brica HI-FI.
WALTMAN HORATIU - Sibiu
de televiziune cu circuit
nchis produce
PETRE - jud. Giurgiu
Problemele ce au
fost tratate in revista Tehnium.
JUCAN GH. - Cluj-Napoca
Se poate monta MBA810 n loc de
TBA810.
VRLAN DORU -
Vom publica convertoare pentru
diferite norme TV.
IORDAN GEORGE -
Puteti nlocui BC109 cu BC171.
Dimensiunile radiatorului snt bine
expuse n articol.
de snt cum v-a
spus prietenul: 1 kQ are 1 000 Q
1 MQ are 1 000 kQ.
Nu se poate face o ntre
watt voit, fiind ele
diferite.
PEPELIA GH. -
Ne sfatul cum
casetofonul. Noi
casetofonul cum este,
mai Pentru putere mai
mare un amplificator.
SILVIU - Cluj-Na-
poca
de aliniere reglaj la
amplificatorul de intermedia-
n general la circuitele de r
se fac ntr-o o
Ca reface partea ma
a receptorului
ria- schita
ficatorului FI-MA modul'c
face acordul circuitelor. n tim
glajelor de volum
pe minimum, toate clape
dicate, iar nivelul semnalului de in-
trare fie mic (citirea ca
sistemul RAS nu intre n
COSTE L -
Radiocasetofonul se poate monta
pe autoturism numai este
zut a se alimenta din bateria de acu-
mulatoare sau se tensiunea
(n interiorul aparatului)
printr-un stabilizator adecvat, se cu-
tensiunea bateriei.
La restul
n
POPA LIVIU -
La VU-metru diode IN914
de 10 k.0...
OPREA DU MITRU - jud. Ilfov
Chiar pentru un este
o de
folosire.
- jud.
Tu bu I PY88 nu poate fi nt oc uit cu
DY 86. ..
GUZRAN JENO-CSABA - jud.
Harghita
Nu schema casetofonului
Castelli - 3000.
DOTAN VICTOR - jud. Constan-

Pista 1 extremitatea capu-
lui magnetic marginea benzii. Orice
ondulare a benzii deplasare ntre
cap se n diminua-
rea nivelului gamei de
audio.
GHEORGHE - jud.

rubrica de de la
pag. 4-5.
7. L306
MITROI ION -
un etaj final cu piesele
pe care Le la :1
GREJDANESCU LAURENTiu -
.
Vom mai publica echivalente ntre
tranzistoare I.P.R.S. alte tranzis-
toare.
de televiziune pe canalul
2 din nu un cmp
electromagnetic suficient unei bune
n dv.
BARBU CONSTANTIN - jud. Me-
hedinti .
pe UUS se va
uti liza o mai eficace
(eventual
CORNEL - Satu Mare
Vom publica adresele magazinelor
ce Nu credem mai
Tehnium 1970-1980.
ILIE VIOREL -
O se poate izola Tonic apli-
cnd pe rogojini de sac.
NICOLAE -
la loc de 100 kn.
starea tubului electronic
a condensatoarelor electrolitice din
etaiul final de baleiaj pe
MAT FLORIAN -
un radioreceptor cu
conversie schemele publicate la
rubrica CQ-YO.
LUIGI - Hunedoara
n paralel pe circuite 20 pF
sau cu o fiecare
R.M.
8. L302 niezul

S-ar putea să vă placă și