Sunteți pe pagina 1din 286

Cuprins

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Cuprins

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Cuprins

Cuprins :

Capitolul 1 – Materiale, scule şi aparate folosite în instalaţiile electrice

1.1.

Materiale conductoare ………………………………………………………………… Cabluri electrice pentru instalaţii electrice fixe şi mobile …………………….

3

1.1.1. Conducte electrice – bare de forţă ……………………………………………

1.1.2. Cabluri de energie ……………………………………………………………….

1.1.3. Cabluri de comandă, control şi semnalizare ………………………………….

1.1.4. Cabluri pentru comunicaţii ………………………………………………………

1.2.

Materiale semiconductoare ……………………………………………………………

4

1.3.

Materiale izolatoare ……………………………………………………………………….

4

1.4.

Siguranţe electrice ………………………………………………………

6

1.4.1. Siguranţe fuzibile …………………………………………………………………

6

1.4.2. Siguranţe automate ……………………………………………

1.5.

Reglete (Conectoare) ……………………………………………………………………

10

1.6.

Aparate de măsură analogice şi digitale ………………………………………………

11

1.6.1. Voltmetrul – Măsurarea tensiunii …………………………………………

11

1.6.2. Ampermetrul – Măsurarea intensităţii curentului electric …………………

12

1.6.3. Wattmetrul – Măsurarea puterii active …………………………………………

1.6.4. Varmetrul – Măsurarea puterii reactive ………………………………………

1.6.5. Voltampermetrul – Măsurarea puterii aparente ………………………………

1.6.6. Contorul – Măsurarea energiei electrice ………………………………………

1.6.7. Multimetrul analogic şi multimetrul digital ……………………………………

13

1.6.8. RLC – metrul ……………………………………………………………………

1.7.

Aparate de conectare acţionate manual ………………………………………………

17

1.7.1. Separatoare ………………………………………………………………………

1.7.2. Întreruptoare (Disjunctoare) …………………………………………………….

17

1.7.3. Butoane …………………………………………………………

51

1.7.4. Limitatoare de cursă …………………………………………………………….

1.7.5. Comutatoare cu came …………………………………………………………

52

1.7.6. Prize, fise şi cuple ………………………………………………………………

1.8.

Aparate de conectare acţionate electromagnetic ……………………

1.8.1. Relee ………………………………………………………………………………

1.8.2. Relee de timp …………………………………………………………………….

1.8.3. Contactoare ………………………………………………………………………

56

1.9.

Protecţii …………………………………………………………………………………….

57

1.9.1. Releul termic ……………………………………………………………………

58

1.9.2. Termistorul ………………………………………………………………………

59

1.9.3. Protecţia cu relee electronice …………………………………………………

1.9.4. Relee de măsurare şi supraveghere …………………………………………

61

1.10.

Aparate de protecţie contra supracurenţilor şi supratensiunilor ……………………

1.10.1. Bobine de reactanţă uscate ……………………………………………………

1.10.2. Bobine fără miez de fier ………………………………………………………

1.10.3. Descărcătoare …………………………………………………………………

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Cuprins

1.11. Tablouri de distribuţie …………………………………………………………………….

63

1.12. Avertizoare sonore ………………………………………………………………………

1.12.1. Soneria …………………………………………………………………………

1.12.2. Buzerul …………………………………………………………………………

1.12.3. Hupa ……………………………………………………………………………

1.12.4. Sirena …………………………………………………………………………

1.13. Dispozitive electronice de putere ………………………………………………………

1.13.1. Softstarterul …………………………………………………………………….

1.13.2. Convertizorul de frecvenţă …………………………………………………

1.14. Scule şi aparate ……………………………………………………………………………

79

1.14.1.

Şurubelniţa ……………………………………………………………………. 79

1.14.2.

Cleştele şi patentul ……………………………………………………………

80

1.14.3.

Decada de rezistenţe …………………………………………………………

81

1.14.4.

Surse de tensiune şi curent ………………………………………………….

82

1.14.5.

Osciloscopul …………………………………………………………………

83

1.14.6.

Generatorul de funcţii …………………………………………………………

84

1.14.7.

Identificatorul de cabluri ………………………………………………………

85

1.14.8.

Reflectometrul şi puntea de măsură ………………………………………

85

1.14.9.

Locatorul ……………………………………………………………………….

86

1.14.10.

Cleşti ampermetrici / multimetre …………………………………………….

87

1.14.11.

Cleşti ampermetrici / wattmetre ……………………………………………

87

1.14.12.

Aparate pentru măsurarea prizei de pământ ……………………………

88

1.14.13.

Aparate de măsurat rezistenţa de izolaţie (Megohmetrul) ………………

91

1.14.14.

Analizoare portabile / staţionare de reţea electrică trifazată ……………

92

1.14.15.

Echipamente pentru testare relee de protecţie …………………………

93

1.14.16.

Termometre digitale portabile în infraroşu (Pirometre) ……………………

93

1.14.17.

Camere de termoviziune în infraroşu ……………………………………….

94

1.14.18.

Plăci de achiziţie de date …………………………………………………….

94

1.14.19.

Pistoale şi ciocane de lipit. Staţii de lipit şi deslipit ………

95

1.15. Jgheaburi şi Plinte …………………………………………………………………………

98

1.16. Minicoloane ………………………………………………………………………………

101

1.17. Poduri de cable ……………………………………………………………………………

102

1.18. Sisteme de fixare ………………………………………………………………………….

1.19. Sisteme de ventilaţie ……………………………………………………………………

1.20. Volan. Joystick …………………………………………………………………………….

Capitolul 2 – Motoare electrice ………………………………………………………………

2.1. Motoare electrice rotative ………………………………………………………………

2.1.1. Motoare electrice de curent continuu ………………………………………….

2.1.2. Motoare electrice de curent alternativ …………………………………………

2.1.2.1. - monofazate ………………………………………………

2.1.2.2. - trifazate ……………………………………………………

 

2.1.2.2.1. - asincrone …………………………………………

2.1.2.2.2. - sincrone ………………………………………

2.2. Motoare electrice liniare …………………………………………………………………

 

2.3. Motoare electrice pentru condiţii speciale ………………………………………………

108

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Cuprins

Capitolul 3 – Instalaţii electrice de iluminat …………………………………………………

3.1. Echipamente pentru iluminat electric ……………………………………………………

3.1.1. Lămpi electrice …………………………………………………

3.1.1.1. Lămpi electrice cu incandescenţă ………………………………….

3.1.1.2. Tuburi fluorescente …………………………………………………

3.1.1.3. Lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune …………………

3.1.1.4. Lămpi cu vapori de sodiu ……………………………………………

3.1.1.5. Led-uri ………………………………………………………………

3.1.2. Corpuri de iluminat ………………………………………………………………

3.2. Calitatea iluminatului ……………………………………………………

3.3. Întreţinerea instalaţiei de iluminat ……………………………………………………….

Capitolul 4 – Senzori şi traductoare …………………………………………………………

4.1.

Măsurarea presiunii ……………………………………………………………………….

4.2.

Măsurarea debitului ……………………………………………………………………….

4.3.

Măsurarea nivelului ……………………………………………………………………….

4.4.

Măsurarea temperaturii …………………………………………………………………

4.5.

Măsurarea vibraţiilor ………………………………………………………………………

4.6.

Măsurarea turaţiei …………………………………………………………………………

4.6.1. - cu contact direct (Tahogeneratorul) …………………………………………

118

4.6.2. - fără contact ………………………………………………………………………

4.7.

Măsurarea umidităţii …………………………………………………………………

4.8.

Măsurarea mişcării unghiulare (Selsinele) ……………………………………………

119

4.9.

Detectori de prezenţă …………………………………………………………………….

4.10.

Detectori de mişcare ………………………………………………………………………

4.11.

Detectori de fum …………………………………………………………………………

4.12.

Măsurarea intensităţii luminoase (Luxmetrul) ………………………………………….

4.13.

Frecvenţmetrul …………………………………………………………………………….

4.14.

Fazmetrul …………………………………………………………………………………

Capitolul 5 – Măsurări electrice ……………………………………………………………

5.1. Măsurarea elementelor de circuit pasive ………………………………………………

5.1.1. Măsurarea rezistoarelor (rezistenţele) ………………………………………….

5.1.2. Măsurarea capacitoarelor (condensatoarele) ………………………………….

5.1.3. Măsurarea inductanţelor (bobinele) …………………………………………….

5.2. Măsurarea elementelor de circuit active …………………………………………………

5.2.1. Măsurarea diodei ………………………………………………………………

5.2.2. Măsurarea tranzistorului ………………………………………………………

5.2.3. Măsurarea tiristorului ……………………………………………………………

5.2.4. Măsurarea diacului ………………………………………………………………

5.2.5. Măsurarea triacului ……………………………………………………………….

5.3. Măsurarea mărimilor electrice …………………………………………………………….

5.3.1. Măsurarea tensiunii electrice …………………………………………………

5.3.2. Măsurarea intensităţii curentului electric ……………………………………….

5.3.3. Măsurarea puterii în curent continuu ……………………………………………

5.3.4. Măsurarea puterii în curent alternativ monofazat şi trifazat ………………….

5.3.4.1. Măsurarea puterii active ………………………………………………

5.3.4.2. Măsurarea puterii reactive …………………………

5.3.4.3. Măsurarea puterii aparente …………………………………………

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Cuprins

5.3.5. Măsurarea energiei în curent alternativ monofazat şi trifazat ………………

5.3.5.1. Măsurarea energiei active …………………………

5.3.5.2. Măsurarea energiei reactive ………………………………………

5.3.5.3. Măsurarea energiei aparente ………………………………………

5.3.6. Măsurarea defazajului ……………………………………………………………

5.3.7. Măsurarea factorului de putere ………………………………………………….

Capitolul 6 – Elemente de electronică aplicată …………………………………………

6.1. Componente pasive ……………………………………………………………………

6.1.1. Rezistoare ……………………………………………………………………

6.1.2. Capacitoare …………………………………………………………………

6.1.3. Bobina ………………………………………………………………………….

6.1.4. Electromagnetul …………………………………………………

6.1.5. Transformatorul şi Autotransformatorul …………………………………….

6.2. Componente active ……………………………………………………………………

6.2.1. Dioda ………………………………………………………………

6.2.2. Tranzistorul …………………………………………………………………….

6.2.3. Tiristorul ………………………………………………………………………

6.2.4. Diacul …………………………………………………………………………

6.2.5. Triacul ……………………………………………………………

6.3. Scheme electronice explicate ………………………………………………………… Redresorul ………………………………………………………………………………

Circuite basculante ……………………………………………………………………… Darlington …………………………………………………………………………………

Optocuploare ……………………………………………………………………………

Capitolul

7

Elemente

teoretice

şi practice necesare proiectării instalaţiilor

 

electrice …………………………………………………………………….

121

7.1.

Generalităţi …………………………………………………………………………………

123

7.2.

Culori caracteristice pentru butoane şi semnificaţia lor ……………

129

7.3.

Culori caracteristice pentru indicatoare luminoase şi semnificaţia lor ……………….

130

7.4.

Influenţe externe. Grade de protecţie IP şi IK ………………………………………….

131

7.5.

Cantităţi şi unităţi de măsură …………………………………………………………….

7.6.

Semne convenţionale folosite în electrotehnică + imagini cu aparate ……………

7.7.

Semne convenţionale folosite în electronică + Imagini ……………………………….

7.8.

Măsuri de protecţie împotriva şocului electric ………………………………………….

140

7.9.

Tipuri de conexiuni pentru motoarele electrice trifazate ………………………………

142

7.10.

Capitolul 8 – Proiectarea instalaţiilor electrice. Dimensionarea componentelor

163

8.1. Calculul instalaţiei de iluminat …………………………………………………………….

8.2. Alegerea conductoarelor în funcţie de intensitatea curentului ………

176

8.3. Alegerea presetupei în funcţie de conductorul folosit ………………………………….

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Cuprins

Capitolul 9 – Aplicaţii practice. Scheme explicate ………………………………………

185

9.1.

Instalaţii de iluminat ………………………………………………………………………

9.1.1. Iluminat obişnuit …………………………………………………………………

9.1.2. Iluminat cu dimere ………………………………………………………………

9.1.3. Iluminat de siguranţă ………………………………………………

187

9.2.

Acţionări electrice …………………………………………………………………………

9.2.1.

Schema de pornire a unui motor cu o viteză şi un sens ……………………… 188

9.2.2.

Schema de pornire a unui motor cu o viteză şi două sensuri ………………

190

9.2.3.

Schema de pornire a unui motor cu două viteze şi un sens (Dahlander) …

192

9.2.4.

Schema de pornire a unui motor cu două viteze şi două sensuri (Dahlander 198

9.2.5.

Schema de pornire Stea – Triunghi a motoarelor asincrone trifazate ……….

215

9.2.6.

Schema de pornire Stea – Triunghi a motoarelor asincrone trifazate cu două sensuri ……………………………………………………………………

9.2.7.

221

9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.3.

Protecţia împotriva electrocutării ………………………………………………………….

 

9.4.

Protecţia împotriva trăsnetului …………………………………………………………….

9.5.

Protecţia împotriva focului …………………………………………………………………

9.6.

Capitolul 10 – Instalaţii pentru îmbunătăţirea factorului de putere …………………….

 

10.1. Factorul de putere în instalaţiile electrice ………………………………………………

10.2. Cauzele şi efectele consumului de putere activă ……………………………………

10.3. Mijloacele de ameliorare a factorului de putere ………………………………………

10.4. Caracteristicile condensatorului …………………………………………………………

10.5. Calculul bateriei de condensatoare ……………………………………………………

10.6. Descărcarea bateriilor de condensatoare ………………………………………………

10.7. Echipamentul electric ……………………………………………………………………

10.8. Scheme electrice de conectare a bateriilor de condensatoare ………………………

10.9. Compensatoare sincrone ………………………………………………………………

10.10. Eficienţa economică a ameliorării factorului de putere ………………………………

Capitolul 11 – Instalaţii de acumulatoare ……………………………………………………

11.1. Acumulatoare ……………………………………………………………………………

11.2. Regimuri de utilizare a bateriilor de acumulatoare ……………………………………

11.3. Scheme de încărcare a bateriilor

Capitolul 12 – Comunicaţii ……………………………………………………………………

229

12.1. Cablarea structurată ………………………………………………………………………

231

12.2. Soluţii pe cupru ……………………………………………………………………………

234

12.3. Realizarea patch cord-ului ……………………………………………………………….

243

12.4. Soluţii pe fibră optică ……………………………………………………………………

251

 

Bibliografie ………………………………………………………………………………… Adrese de INTERNET (selectate) ……………………………………………………… Lista schemelor …………………………………………………………………………… Lista imaginilor …………………………………………………………………………… Lista tabelelor ……………………………………………………………………………….

191

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Cuprins

Index de cuvinte cheie ……………………………………………………………………

Elemente noi în lucru :

Tipuri de cabluri şi unde se folosesc Calculul curentului de scurtcircuit, capacitate de rupere, selectivitate Iluminatul normal, de avarie Avertizare de incendiu Public adress + Fire detection Automatizare PRAXIS Echipamente antiex DEIFF Protectie generală şi punere în paralel Redresoare, invertoare, convertizoare Calculul căderii de tensiune – c.c. şi c.a. Calculul secţiunii Regimuri de funcţionare a echipamentelor Tipuri de treceri şi materiale de etanşare Cutii de conexiuni, tipuri, moduri de conectare Sisteme de distribuţie la nave Sisteme de alimentare Stopuri de avarie – tipuri, amplasări, instalaţii deconectate încaz de avarie Modul în care se setează un automat pentru generator Realizarea unui proiect, pas cu pas

Prefaţă

Această carte se doreşte a fi un manual pentru salariaţii RETEC. În această carte, am sistematizat o suită de informaţii cu caracter atât practic, dar şi teoretic. Cartea se doreşte a fi un îndrumător practic pentru ingineri, maiştri şi muncitori care activează în domeniul electric şi de automatizări. În capitolul 1, sunt prezentate o parte din materialele, sculele şi aparatele folosite în domeniul instalaţiilor electrice. Sunt prezentate materialele conductoare, materialele semiconductoare şi materialele izolatoare. Apoi sunt prezentate pe scurt siguranţele, regletele, aparatele de măsură, separatoarele, întreruptoarele, tipurile de legături, butoanele, limitatoarele de cursă, comutatoarele cu came, prize, fişe, cuple, relee, contactoare, protecţii, tablouri de distribuţie, etc În capitolul 2, sunt prezentate motoarele electrice rotative de curent continuu şi de curent alternativ, monofazate şi trifazate, asincrone şi sincrone. Un subcapitol este reprezentat de motoarele electrice pentru condiţii speciale. În capitolul 3, sunt prezentate lămpile electrice cu incandescenţă, fluorescente, cu vapori de mercur, cu vapori de sodiu şi led-urile. Tot în acest capitol se face referire la calitatea iluminatului şi la întreţinerea instalaţiei de iluminat.

În capitolul 4, sunt prezentaţi senzorii dar şi traductoarele pentru diverse mărimi măsurate, cum ar fi : debit, nivel, temperatură, vibraţie, turaţie, umiditate, mişcare unghiulară, etc. În capitolul 5 este prezentată măsurarea elementelor de circuit pasive şi active, şi măsurarea mărimilor electrice. Capitolul 6 prezintă câteva elemente de electronică aplicată, adică componentele pasive, componentele active şi câteva scheme electronice explicate.

Capitolul 7 prezintă elemente teoretice şi practice necesare proiectării instalaţiilor electrice, cum ar fi culorile caracteristice pentru butoane şi indicatoare luminoase şi semnificaţia lor, gradele de protecţie IP şi IK, semne convenţionale, tipuri de conexiuni pentru motoare electrice trifazate. Capitolul 8 este un capitolul orientat spre inginerul proiectant de instalaţii electrice şi explică cum se calculează diferite tipuri de instalaţii electrice. În capitolul 9 sunt arătate scheme electrice explicate atât pentru iluminat cât şi pentru motoare electrice.

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Prefaţă

1

Capitolul

1

Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

1 Capitolul 1 Materiale, Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice
ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Capitolul 1.1.

Materiale conductoare

Materialele conductoare au o rezistivitate care nu depăşeşte 10 -5 ÷10 -3 [cm]. După natura conductibilităţii electrice materialele conductoare se pot clasifica în:

- Materiale conductoare de ordinul I. Aceste materiale prezintă o conductibilitate

de natură electronică, rezistivitatea lor creşte odată cu creşterea temperaturii, iar

sub acţiunea curentului electric ele nu suferă modificări de structură. Materialele conductoare de ordinul I sunt metale în stare solidă şi lichidă. Dacă luăm în considerare valoarea conductivităţii lor, materialele conductoare de ordinul I se pot împărţi în:

--materiale de mare conductivitate, cum sunt: Ag, Cu, Al, Fe, Zn, PB, Sn etc.

--materiale de mare rezistivitate, care sunt formate de obicei din aliaje şi se utilizează pentru rezistenţe electrice, elemente de încălzire electrică, instrumente de măsură etc.

- Materiale conductoare de ordinul II. Aceste materiale prezintă o conductibilitatea

de natură ionică, rezistivitatea lor scade odată cu creşterea temperaturii, iar sub acţiunea curentului electric ele suferă transformări chimice. Din categoria materialelor conductoare de ordinul II fac parte sărurile în stare solidă sau lichidă, soluţiile bazice sau acide, soluţiile de săruri (deci toţi electroliţii).

Tipuri de cabluri electrice

MGH – Cablu de forţă neecranat MGCH – Cablu de forţă ecranat FMGCH – Cablu de semnal ecranat FMGCCH – Cablu de semnal ecranat pe fiecare pereche şi per total FFR – Rezistent la foc (Fire resistance)

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Capitolul 1.2.

Materiale semiconductoare

Materialele semiconductoare au o rezistivitate electrică ρ cuprinsă în intervalul (10 -3 ÷10 10 )[cm]. Caracteristicile de bază ale materialelor semiconductoare sunt următoarele :

rezistivitatea materialelor semiconductoare variază neliniar cu temperatura; rezistivitatea lor scade odată cu creşterea temperaturii; prin suprafaţa de contact între 2 semiconductori sau un semiconductor cu un metal, conducţia electrică este unilaterală;

Natura purtătorilor de sarcină dintr-un semiconductor depinde de natura impurităţilor existente în semiconductor. Materialele semiconductoare se pot clasifica, la rândul lor, după mai multe criterii. Astfel după gradul de puritate distingem :

Semiconductori intriseci. Aceştia sunt perfect puri şi au o reţea cristalină perfect simetrică; Semiconductori extrinseci. Aceştia sunt impurificaţi şi natura conductibilităţii lor depinde de natura impurităţilor.

După felul impurităţilor pe care le conţin, semiconductorii extrinseci pot fi :

donori, dacă impuritatea are valenţa mai mare decât cea a semiconductorului; acceptori, dacă impuritatea are valenţa mai mică decât cea a semiconductorului.

Capitolul 1.3.

Materiale izolatoare

Materialele izolatoare (electroizolante) prezintă o rezistivitate electrică ρ cu valori cuprinse între 10 8 şi 10 18 [cm]. Oricare dintre proprietăţile electrice şi neelectrice ale materialelor electroizolante poate servi drept criteriu de clasificare

a acestor. S-au impus totuşi criteriile cu caracter general cum sunt: natura

chimică, starea de agregare, stabilitatea termica, forma şi caracteristica esenţială

a materialelor componente la care se mai adaugă eventual, starea finală şi

transformările necesare pentru obţinerea produsului finit. Astfel, după natura lor chimică, materialele electroizolante se pot clasifica în materiale organice, anorganice şi siliconice. Materialele de natură organică prezintă proprietăţi

4 / 350

Ing. Vornicescu Silviu – Manualul electricianului şi automatistului modern

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

electroizolante foarte bune, având însă o rezistenţă redusă la solicitările termice şi mecanice. Materialele de natură anorganică (marmura, azbestul etc.) au o comportare inversă materialelor organice. Materialele de natură siliconică îmbină în mod favorabil cele mai bune proprietăţi ale materialelor organice şi anorganice. Luând în considerare starea de agregare a materialelor electroizolante vom distinge materiale: solide, lichide şi gazoase. Folosind drept criteriu de clasificare stabilitatea termică, materialele electroizolante se împart în clase de izolaţie şi au caracteristica comună temperatura maximă la care pot fi utilizate timp îndelungat. Pentru determinarea stabilităţii termice, pe lângă temperatură, se pot utiliza şi mărimi electrice (constante de material) ca de exemplu scăderea rigidităţii dielectrice cu creşterea temperaturii, mărimi fizice sau mărimi mecanice. O clasă de izolaţie cuprinde materialele care au o stabilitate termică comparabilă, la o temperatură de serviciu dată. Clasificarea materialelor în clase de izolaţie este în prezent nesatisfăcătoare deoarece se referă la grupe de materiale ce pot intra în constituţia unui sistem de izolaţie, dar nu oferă posibilitatea alegerii unui material pentru condiţiile impuse de un anumit scop sau loc de utilizare. Ca urmare este căutat un alt criteriu de clasificare a materialelor adoptat de CEI (Comisia Electronică Internaţională). Această clasificare cuprinde în fiecare grupă materiale de aceeaşi formă şi stare finală, care necesită pentru utilizare acelaşi mod de prelucrare. Din punctul de vedere al proprietăţilor lor electrice, materialele semiconductoare se situează între materialele conductoare şi materialele electroizolante.

Materiale izolatoare ceramice

Materialele izolatoare sunt folosite atât pentru izolarea cablurilor cât şi pentru jgheaburi şi minicoloane. Incendiile devastatoare şi urmările lor au determinat măsuri potrivite pentru a micşora numărul victimelor în caz de incendiu dar şi pentru a micşora pagubele. O contribuţie importantă pentru mai multă siguranţă în cazul unui incendiu o reprezintă folosirea materialelor fără halogeni, adică materialele fără clor, fluor sau brom, pentru instalaţii. Materialele fără halogeni pentru instalaţii se remarcă, în cazul unui incendiu, prin faptul că nu degajă gaze toxice sau corozive. În plus emenaţia de gaz este considerabil redusă. Aceasta nu înseamnă doar mai multă siguranţă pentru oamenii surprinşi de foc, dar lupta împotriva incendiilor devine mult mai uşoară. Utilizarea materialelor fără halogeni pentru instalaţii ţine seama şi de faptul că foarte mulţi oameni au suferit datorită asfixierii şi intoxicării cu gazele emanate. În cazul unui incendiu materialele fără halogeni nu degajă gaze corozive pe când un material obişnuit care conţine clor în combinaţie cu umezeala aerului, respectiv cu apa din stingătoare, formează acid clorhidric. De asemena există şi materiale plastice fără halogeni care sunt cu autostingere şi contribuie la protejarea împotriva incendiilor a aparaturii electronice.

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Capitolul 1.4.

Siguranţe electrice

Siguranţa electrică este un dispozitiv care întrerupe automat un circuit electric, în cazul depăşirii valorii nominale a acestuia.

Capitolul 1.4.1.

Siguranţe fuzibile

Fuzibilul este un element al unei siguranţe electrice în formă de fir sau de lamelă, care se topeşte atunci când este parcurs de un curent mai mare decât cel admis.

Părţile componente unui element de siguranţă :

Adaptor

Capac

Corpul siguranţei

Protecţie pentru corpul siguranţei

Parametrii unei siguranţe :

Curentul de declanşare (A)

Tensiunea de lucru (V)

Puterea de rupere (kA)

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Corpuri de siguran
Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Corpuri de siguran
Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Corpuri de siguran

Figura 1.x – Corpuri de siguranţe

ţ iile electrice Figura 1.x – Corpuri de siguran ţ e Figura 1.x – Adaptoare pentru
ţ iile electrice Figura 1.x – Corpuri de siguran ţ e Figura 1.x – Adaptoare pentru

Figura 1.x – Adaptoare pentru siguranţe

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Capac ş i
Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Capac ş i
Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Capac ş i

Figura 1.x – Capac şi protecţii pentru siguranţe

Figura 1.x – Capac ş i protec ţ ii pentru siguran ţ e Figura 1.x –
Figura 1.x – Capac ş i protec ţ ii pentru siguran ţ e Figura 1.x –

Figura 1.x – Siguranţe fuzibile

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Siguran ţ e
Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Siguran ţ e

Figura 1.x – Siguranţe fuzibile tip MPR

iile electrice Figura 1.x – Siguran ţ e fuzibile tip MPR Figura 1.x – Corpuri de

Figura 1.x – Corpuri de siguranţe miniaturale

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Siguran ţă miniatur

Figura 1.x – Siguranţă miniatură

Capitolul 1.4.2.

Siguranţe automate

Capitolul 1.5.

Reglete (Conectoare) Definiţie, Rol, Imagini

1.5. Reglete (Conectoare) Defini ţ ie, Rol, Imagini Figura 1.x – Reglete (Conectoare) 1 0 /
1.5. Reglete (Conectoare) Defini ţ ie, Rol, Imagini Figura 1.x – Reglete (Conectoare) 1 0 /
1.5. Reglete (Conectoare) Defini ţ ie, Rol, Imagini Figura 1.x – Reglete (Conectoare) 1 0 /

Figura 1.x – Reglete (Conectoare)

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Capitolul 1.6.

Aparate de măsură analogice şi digitale

Capitolul 1.6.1.

Voltmetrul – Măsurarea tensiunii

Voltmetrul este un aparat de măsura care măsoară tensiunea. Se montează în paralel cu sursa şi consumatorul. Se poate monta direct pentru tensiunile mici sau prin intermediul unui transformator coborâtor de tensiune, pentru măsurarea tensiunilor mari.

âtor de tensiune, pentru m ă surarea tensiunilor mari. Figura 1.x – Voltmetre analogice Figura 1.x
âtor de tensiune, pentru m ă surarea tensiunilor mari. Figura 1.x – Voltmetre analogice Figura 1.x
âtor de tensiune, pentru m ă surarea tensiunilor mari. Figura 1.x – Voltmetre analogice Figura 1.x

Figura 1.x – Voltmetre analogice

surarea tensiunilor mari. Figura 1.x – Voltmetre analogice Figura 1.x – Voltmetre digitale Ing. Vornicescu Silviu
surarea tensiunilor mari. Figura 1.x – Voltmetre analogice Figura 1.x – Voltmetre digitale Ing. Vornicescu Silviu

Figura 1.x – Voltmetre digitale

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Capitolul 1.6.2.

Ampermetrul – Măsurarea intensităţii curentului electric

Ampermetrul este un aparat de măsura care măsoară intensitatea curentului. Se montează în serie cu sursa şi consumatorul. Se poate monta direct pentru curenţii mici sau prin intermediul unui transformator coborâtor de curent, pentru măsurarea curenţilor mari.

de curent, pentru m ă surarea curen ţ ilor mari. Figura 1.x – Ampermetre analogice Figura
de curent, pentru m ă surarea curen ţ ilor mari. Figura 1.x – Ampermetre analogice Figura
de curent, pentru m ă surarea curen ţ ilor mari. Figura 1.x – Ampermetre analogice Figura

Figura 1.x – Ampermetre analogice

curen ţ ilor mari. Figura 1.x – Ampermetre analogice Figura 1.x – Ampermetre digitale Aten ţ
curen ţ ilor mari. Figura 1.x – Ampermetre analogice Figura 1.x – Ampermetre digitale Aten ţ

Figura 1.x – Ampermetre digitale

Atenţie ! Nu se va deschide niciodată circuitul secundar al unui transformator de curent dacă circuitul primar este sub tensiune. Înainte de orice intervenţie în circuitul secundar, bornele secundare ale transformatorului trebuie să fie scurtcircuitate.

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Capitolul 1.6.3.

Wattmetrul – Măsurarea puterii active

Capitolul 1.6.4.

Varmetrul – Măsurarea puterii reactive

Capitolul 1.6.5.

Voltampermetrul – Măsurarea puterii aparente

Capitolul 1.6.6.

Contorul – Măsurarea energiei electrice

Capitolul 1.6.7.

Multimetrul analogic şi multimetrul digital

Aparatele de măsurare de tip multimetru permit măsurarea mărimilor electrice cele mai uzuale : tensiune, curent, rezistenţă. Primele tipuri de multimetre au fost realizate pe baza microampermetrelor magnetoelectrice (ex : MAVO 35). Următoarea categorie de multimetre au reprezentat-o cele electronice, la care partea de bază este un voltmetru de curent continuu cu impedanţă mare de intrare, datorită utilizării amplificatoarelor electronice. Multimetrele numerice reprezintă o categorie de aparate de măsurare perfecţionate, de precizie mare, la care mărimea electrică de măsurat se converteşte într-un număr, pe baza unui convertor analog-digital. Partea de bază a multimetrelor electronice o reprezintă un voltmetru de curent continuu de 0,1 V

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

sau de 1 V, ce permite măsurarea tensiunilor de până la 1.000 V datorită divizorului de intrare. Celelalte mărimi electrice pe care trebuie să le măsoare sunt convertite, prin convertoare adecvate, la o tensiune în gama voltmetrului de bază. Un multimetru foarte folosit în România a fost MAVO – 35 şi încă se mai găsesc în multe locuri de muncă sau pe la electroniştii cu vechime. Aceste aparate foarte bune se construiau la IAEM – Timişoara, fiind implementate pe la începutul anilor ’70 de la chinezi. La început se construiau cu mecanisme, comutatoare şi rezistenţe chinezeşti. De menţionat este că chinezii l-au moştenit de la nemţi care l-au construit prin anii ’40 şi era prezent pe unele avioane militare ca aparat de intervenţie la bord. Chinezii spuneau că originalele nemţeşti erau “adevărate opere de măiestrie”. Deşi anii au trecut acest aparat poate fi dat ca exemplu de robusteţe, fiabilitate şi ergonomie. La ora actuală se folosesc foarte mult multimetrele digitale, care sunt foarte ieftine, au o eroare foarte mică astfel încât valoarea măsurată diferă neglijabil de valoarea adevărată, măsoară o gamă largă de parametri şi sunt mici ca volum. O componentă importantă a unui multimetru digital este voltmetrul ce funcţionează împreună cu convertorul analog – digital. Atât voltmetrele cât şi convertoarele se împart în două mari categorii şi anume :

Voltmetre numerice neintegratoare, realizate pe baza convertoarelor analog – digitale neintegratoare, eşantionează tensiunea necunoscută şi îi măsoară valoarea instantanee, obţinând astfel o viteză de măsurare mare. Când tensiunea de măsurat este afectată de perturbaţii este necesară filtrarea acesteia, ceea ce reduce considerabil viteza de măsurare a voltmetrului. Principalele tipuri de voltmetre numerice neintegratoare sunt cele cu aproximaţii succesive, cu rampă liniară şi cu rampă în trepte. Voltmetre numerice integratoare, realizate pe baza convertoarelor analog – digitale integratoare, măsoară valoarea medie a tensiunii necunoscute prin integrarea acesteia pe un interval de timp determinat. Durata unei măsurări nu poate fi mai mică decât durata integrării, care este dictată de perioada semnalului perturbator, cel mai frecvent fiind frecventa retelei de 50 Hz. Aceste voltmetre nu depăşesc cadenţa de 10 măsurări pe secundă, dar prezintă o bună imunitate la tensiunile perturbatoare suprapuse peste cea măsurată, ceea ce le face să fie cele mai răspândite. Principalele tipuri de voltmetre numerice integratoare sunt : cu conversie tensiune – frecvenţă, cu simplă integrare şi cu dublă integrare. De asemenea voltmetrele numerice folosesc o conversie intermediară tensiune – timp sau tensiune – frecvenţă, datorită uşurinţei cu care se poate măsura numeric durata şi frecvenţa, excepţie făcând voltmetrele cu aproximaţii succesive.

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Multimetrul analogic MAVO

Figura 1.x – Multimetrul analogic MAVO – 35

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Multimetre digitale 1
Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Multimetre digitale 1
Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Multimetre digitale 1
Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Multimetre digitale 1

Figura 1.x – Multimetre digitale

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Capitolul 1.6.8.

RLC – metrul

Capitolul 1.7.

Aparate de conectare acţionate manual

Capitolul 1.7.1.

Separatoare

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Separator de sarcin

Figura 1.x – Separator de sarcină echipat cu un modul de protecţie diferenţială

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Separator de sarcin

Figura 1.x – Separator de sarcină echipat cu telecomandă

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Capitolul 1.7.2.

Întreruptoare (Disjunctoare)

Întreruptoarele diferenţiale asigură o protecţie diferenţială globală pentru mai multe circuite. Reprezintă o soluţie economică pentru realizarea protecţiei în instalaţiile electrice pentru locuinţe.

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor

Prezentare generală

Definiţie Întreruptoarele pentru protecţia motoarelor sunt întreruptoare pentru comutarea, protecţia și separarea circuitelor de forţă care au drept consumatori în primul rând motoare. În acelasi timp ele protejeză motoarele împotriva deteriorării prin pornire cu rotorul calat, suprasarcină , scurtcircuit sau întreruperea unei faze într-un istem trifazat de alimentare. Acestea posedă un declanșator termic pentru protecţia înfășurărilor motorului (protecţia la suprasarcină) și un declanșator lectromagnetic (protecţia la scurtcircuit). Întreruptoarele pentru protecţia motoarelor pot avea următoarele echipări suplimentare:

• declanșator de tensiune minimă,

• declanșator de deschidere,

• contacte auxiliare,

• indicator pentru starea declanșat.

Declanșatoare de tensiune minimă Aceste declanșatoare deconectează întreruptorul când tensiunea nu este prezentă. Se introduc în schemă din motive de siguranţă. Declanșatorul de tensiune minimă U-PKZ0 alimentat prin intermediul contactului auxiliar cu acţiune anticipată VHI20-PKZ0 permite închiderea întreruptorului. La căderea tensiunii declanșatorul acţionează asupra mecanismului întreruptorului. Se asigură astfel evitarea repornirilor necontrolate ale mașinilor. Circuitele de siguranţă nu sunt afectate de întreruperea conductoarelor.

Alegerea unui întreruptor depinde de tipul de protecţie cerut de aplicaţie (protecţia sistemelor de distribuţie, protecţia motoarelor, etc) şi de condiţiile prescrise ale instalaţiei.

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Întreruptoarele pot funcţiona la temperaturi cuprinse între – 25 °C şi +70 °C. Pentru temperaturi peste 40 °C (65 °C la întreruptoarele utilizate pentru protecţia circuitelor de alimentare motoare), trebuie să se ţină cont de declanşarea cu temperatura.

s ă se ţ in ă cont de declan ş area cu temperatura. Sec ţ ionare

Secţionare deplin aparentă

Orice întreruptor poate realiza secţionarea unui circuit, conform regulilor de mai jos :

poziţia de secţionare corespunde poziţiei OFF mânerul de acţionare nu poate indica poziţia OFF dacă contactele nu sunt efectiv deschise dispozitivele de încuiere nu pot fi montate dacă contactele nu sunt deschise

Montajul unei manete rotative sau a unei telecomenzi păstrează aptitudinea de secţionare a întreruptorului.

Funcţia de secţionare a circuitului este certificată de teste care garantează :

fiabilitatea mecanică a sistemului de indicare a poziţiei absenţa curenţilor de scurgere la pământ capacitatea de ţinere la supratensiuni între conexiunile din amonte şi aval

la supratensiuni între conexiunile din amonte ş i aval Func ţ ii ş i caracteristici Protec

Funcţii şi caracteristici

Protecţia reţelelor de distribuţie reprezintă protecţia :

reţelelor de distribuţie alimentate de un transformator reÍelelor alimentate de un grup generator cablurilor lungi din sistemele IT (cu neutru izolat) sau TN (cu neutru legat la pământ). Pentru protecţia sistemelor de distribuţie în curent continuu se utilizează declanşatoare magneto – termice.

Clasificare după tipul comenzii :

manuală

electrică

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Clasificare după tipul conexiunilor :

fix

- legături în faţă sau în spate

debroşabil

- debroşabil pe soclu

- legături în faţă sau în spate

- debroşabil pe şasiu - legături în faţă sau în spate

ş abil pe ş asiu - leg ă turi în fa ţă sau în spate Figura

Figura 1.x – Întreruptor (Disjunctor) 250 A

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Scule ş i Aparate folosite în instala ţ iile electrice Figura 1.x – Întreruptor (Disjunctor) 800

Figura 1.x – Întreruptor (Disjunctor) 800 A

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

Disjunctoare de alimentare generală

Declanşatoare magneto – termice

alimentare general ă Declan ş atoare magneto – termice Protec ţ ie la suprasarcin ă (termic
alimentare general ă Declan ş atoare magneto – termice Protec ţ ie la suprasarcin ă (termic

Protecţie la suprasarcină

(termică)

 

Prag de declanşare (A)

Ir

Reglabil de la 0,8 la 1 x In

Protecţie la scurtcircuit

(magnetică)

 

Prag de declanşare (A)

Im

Fix sau reglabil de la 5 la 10 x In

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

In – curent nominal

Declanşatoare electronice

electrice In – curent nominal Declan ş atoare electronice 1. Prag de declan ş are a

1. Prag de declanşare a protecţiei la suprasarcină (LTD)

2. Temporizarea la declanşarea protecţiei la suprasarcină (LTD)

3. Prag de declanşare a protecţiei la scurtcircuit (STD)

4. Temporizarea la declanşarea protecţiei la scurtcircuit (STD)

5. Prag de declanşare a protecţiei la scurtcircuit instantanee

6. Priză de test

7. Indicarea sarcinii

Indicarea sarcinii se realizează cu un led montat pe partea frontală care indică sarcina în procente :

aprins

: sarcina este de

90% din valoarea Ir reglată

pâlpâire : sarcina este de 105% din valoarea Ir reglată

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice

De asemenea o trusă de test se poate conecta la priza de test de pe partea frontală pentru a verifica funcţionarea întreruptorului după montarea declanşatorului sau a acesoriilor.

Protecţie la suprasarcină (LTD)

(termică)

 

Prag de declanşare (A)

Ir

Reglabil de la 0,4 la 1 x In

Protecţie la scurtcircuit

(STD)

(magnetică)

 

Prag de declanşare (A)

Im

Fix sau reglabil de la 2 la 10 x In

Exemplu de reglaj :

Care este pragul de declanşare a protecţiei la

de

250 A echipat cu un declanşator de 160 A

reglat la Io = 0,5 şi Ir = 0,8 ?

suprasarcină a unui întreruptor (disjunctor)

Răspuns : In x Io x Ir = 160 x 0,5 x 0,8 = 64 A

R ă spuns : In x Io x Ir = 160 x 0,5 x 0,8 =

Care este pragul de protecţie la suprasarcină a unui întreruptor (disjunctor) de 400 A reglat la Io = 0,5 şi Ir = 0,8 ?

Răspuns : In x Io x Ir = 400 x 0,5 x 0,8 = 160 A

Acelaşi declanşator, cu aceleaşi reglaje, dar instalat pe un întreruptor (disjunctor) de 630 A va avea un prag de protecţie la suprasarcină de 630 x 0,5 x 0,8 = 250 A.

Declanşatoarele nu au calibru propriu. Pragul de declanşare depinde de calibrul întreruptorului (disjunctorului) şi de reglajul protecţiei la suprasarcină LTD. De exemplu, pentru un declanşator reglat la valoarea maximă, pragul de declanşare este :

250 A, când este montat pe un întreruptor de 400 A, de calibru 250 A 630 A, când este montat pe un întreruptor de 630 A

Pentru reţelele de curent continuu, disjunctorul şi declanşatorul sunt livrate complet asamblate, deoarece nu sunt interschimbabile.

Criterii de alegere a întreruptoarelor pentru aplicaţii de curent continuu :

curentul nominal, care determină alegerea calibrului tensiunea nominală, care determină numărul de poli în serie necesari pentru întreruperea circuitului curentul de scurtcircuit maxim în acel punct al instalaţiei, care determină capacitatea de rupere tipul de reţea

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA 132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone /

ALEWIJNSE RETEC ROMÂNIA

132 Al. Moruzzi Str, 402 Building, 800223 GALATI , ROMANIA Phone / Fax: 40 236 448022; 40 236 449146

E-mail : s.vornicescu@retec.ro Web site : www.retec.ro

Revision : 1.71 Date : 2009-03-23

Capitolul 1 – Materiale, Scule şi Aparate folosite în instalaţiile electrice