Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA DE C.C. Al U.T.C . ANUL XIII - N R.

150 5 83
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
,
DE
...... , ....... " .... pag. 2-3.
RADIOTEHNlcA PENTRU ELEVi ..... pag.4--5

Ohmmetru liniar
FET
CQ-VO ............................................ pag. 6-7
Oscilatoare cu
ATELIER .......................................... pag. 8-9
Antene TV de mare
eficacitate
LABORATOR .................................. pag. 10-11
Interfon cu posturi
Oimensionarea
electrice
Regulator de

metalice
PENTRU TINERII DIN
AGRICULTURA ............................... pag. 12-13
Noi surse de energie:
. Biogazul
AUTO-MOTO ................................. pag. 14-15
"Dacia" 1300:

Autoturismele "Oltcit":
Caroseria
FOTOTEHNICA .............................. pag. 16-17
Port-bec pentru aparatul
de
a

Filtre cu sensibilitate

CITITORII RECOMANDA ............. pag. 18-19
Amplificator stereo pentru
automobil
T ester pentru circuite
integrate
TEHNiCA MODERNA .................... .
Memorii EPROM
REVISTA REVISTELOR ................ .
TDA 1083
Generator RF
Voltmetru
L-metru
MEMORATOR .................................. pag. 23
<,bM 3900
SERVICE ........................................... pag. 24
(CITITI iN PAG. 8)
m lIFI[ATOR
AUDIO
Prin sale, acest am-
se n cate-
1a-
fl.zioloigic al volumu-
talEH08se
la
de ca-
pro-
pentru reprodu-
cerea cu.el de
1 000 mV de
50kfL
de 64 W pe
'. kHz, cu un
dts1torstun* K <100/0
50 W cu
ampiifica-
de
kHz ( la
eficacitatea taie-joase:
12 sub 30 Hz; taie-inalte
-12 peste 10 kHz;
eficacitatea reg1ajului de ton:
t20 dB la 50 Hz la 10 kHz.
Cele subansambluri ate am-
piificatorului snt in schema
bloc din figura 1.
Blocul de alimentare (fig. 2) fur-
tensiunile de :t 21 V pentru
amplifcatorul de putere, J: 16 V
(stabilizate) pentru preampUficato-
rul corector, + 12,4 V
pentru indicatorul optic al puterii
de virf 23 V pentru
releu! de temporizare,
Transformatorul de '.''''""'Ii-i!H,.""",,
pe un miez cu
bobinnd 735 de
CuEm 0 0,6 -mm n
de spire CuEm 0 mm
dar varianta mono a
catorului. In varianta stereo, trans ..
formatorulare S= 22 cm
2
, n"prlmar
500 de spire CuEm 0 0,8 mm n-
secundar := 2 X 49 de spire CuEm 0
2mrn,
Preampllflcatorul corector (fig. 3)
avantajele amplificatoa-
relor (Zin,-mare,
prin includerea unui ""',,1"01"".1''''
de ton n circuitul de
tnd doar

Student VICTOR DA VIQ ..
BucurafiSt:'
ile libere ale membranelor difuzoa'
relor pe infrasonore
(0,5-2 Hz), fenomen ce apare
uneori la alimen
tate din Filtrul aternJ"
de motor
sernil'Hilul n"'rl,HOrr,a, de
PreampUftcatorul nu are nevoie
de reglaje, ci doar de o realizare n-
evitind buclele de pe
cabiaj, fo'osind numai piese de cali-
tale, Banda de proprie
este 5 Hz-52 kHz cu '-3dB
pete {cu fiittmle
AmpIUIcatAruI de. putem. (fig. 4)
are o de mnpUfiooor ape.-
cuplaje3e galvantce
meAlaJe&. din
ameiiorarea
joase, Ga fif:R:JUCHft,a
de condensatoare
-16'1
Condensatoare!e C4-Cj 1 impile-
d pe u Itraso-
nu intrafea
14-SJItQ.
J.


. ' 3 spre filtre
, 10Kn.
t
1HOnf
acestea se
valori: condensa-
la
a'fec-
TEHNIUM 5/1983
(Ia puterii maxime
a amplificatorului) trebuie
perfeCt simetric la cele alter-

In continuare se trece la reglajul
hmitatoareior de curent. Aceste li-
mitatoare n primul rnd
d ifuzoa rele, constituind
pentru tranzistoarele amplificato-
rului elementele active din cir-
cuitul respectiv (17, o, T8 , 04 ) co-
suficient de rapid. Pentru re-
glajul acestor circuite, SR, SR6 au
cursoarele spre punctul me-
dian Se paralel
pe sarcina un voltmetru de
c.a. Din generator un sem-
nal sinusoidal de 1 kHz cu nivel co-
astfel ca la ci-
tim pe voltmetrul de c.a. tensiunea
puterii la care do-
rim se realizeze limitarea. Se re-
apoi SR5 SRc cnd, pe
respective, sinusoida
ncepe se limiteze (evident, ne
oprim la pragul de limitare). Elimi-
ns.res limitatoarelor din nu
audio ale
amplificatorului.
Tranzistoarele finale se aleg cu
f3 < 25 la curent de colector = cu-
rentul maxim al amplificatorului,
pentru a nu se la
frecvente nalte. Ele se
pe radiatoare cit mai eficiente, im-
Prof. R, SANDUL.E:SCU
TEHNIUM 5/1983

D1
1N4001(
R11-470.n
10mA
T6- B0139
SR3
R17
O,4.n
1
C 9-011"" f
'---*-_ .... 5W Ca-O. 1f..1F
2 R16 -lOnjiw
SDT9207 (2N30SS)
100.0.
2
......... ---o-27V
1
1
7 T 3=8(174 (ZN930)
Nu, nu este o Este o reali-
tate. Casa de a
tehnicii pentru tineret din Tulcea,
prin cercul de a
realizat un nou tip de mixer de su-
A fost pentru prima
la Cmpina, la
de a
sraUOG RAFlE:
"Stere010-
Y::<f"Hf"\,::.m::<Tf"HI', Ed, teh-
imaginea sinesteziL
De asemenea, Clubul tineretului
din Slobozia (Bd. Chimiei nr. 1, tele-
fon 910/11010) este dispus ofere
schemele de realizare constru-
la asemenea orgi
de lumini dinamice att pentru clu-
buri case de ct pentru
incinte familiale.
3
DI51PATIA w
'TERml[A
o R
thj
-
c
-
este cea care
transferul de ntre
capsula tranzistorului. Ea este de-
prin deci nu
avem cum o Valoarea
ei este de obicei, n cataloage,
pentru tranzistoarele de putere, sau
se deduce din parametri,
cum vom vedea.
Ajuns la fluxul termic se
O parte, de obicei mult
mai o ia pe calea relativ "n-
a termice dintre
aerul ambiant, R
thc
-
a
pentru tranzistoarele
utilizate radiator, aceasta este
singura cale de re-

biant fiind n acest caz:
Rthj-a = Rthj-c + R
thc
-
a
(2)
Vom la momentul potrivit
cum se deduce din datele de cata-
log pentru tran-
zistoarele de putere.
parte a fluxului termic
ajuns la se spre
radiator, prin
R
thc
-
r
Uneori,
tranzistoarele de putere se mon-
direct pe radiator, prin strn-
gere n R
thq
-
r
este atunci (orientatIv
0,1-0,5 C/W), mai se
unge capsula n prealabil cu vase-
Alteori, cnd se im-
. pune izolarea (de exemplu,
BllllIllllNll1
Constructorilor care nu cu-
nosc de ohmme-
tru le propunem se singuri
de avantajele ei experimentnd schema
din figura 1.
Montajul are la un circuit integrat
amplificator (AO) de tip
PA741 , "A741 sau echivalent, in confi-
de amplificator neinversor, care
la un instrument indi-
cator M. adaptat ca sensibilitate cu aju-
torul serie, P (vezi fi-
gura 2 neinversoare
(+) i se un constant
de fixat de tensiunea Uz a
diodei Zenar iar inversoare i se
o din tensiunea de
de raportul R,./(R", + Rx),
unde Rx este (de
iar Rrq este o de re-
(etalon).
presupunem nti Rx = Rrq, si-
n care tensiunea pe intrarea inver-
soare a AO este cu din
tensiunea de prin
R.. face ca tensiunea de vireze
spre valoarea care corespunde
dintre cele tensiuni de
intrare. Prin urmare, tensiunea de
valoarea 2. Uz, din care o
tate (Uz) cade pe dioda Zener, iar cea-
(Uz) se distribuie pe gru-
pul serie M + P.
P astfel ca acul instrumentului indice
in capul de
nlocuim
prin alta de valoare Rx > Rre{, tensiunea de
devine mai mare ca 2.Uz, deci acul
instrumentului "bate" peste capul de
Dioda 01 a fost n paralel
cu instrumentul tocmai pentru a limita
de tensiune pe acesta, protejn-
du-I (pentru un timp scurt) n
Fiz. A. MRCULESCU
R, > R,<f (sau la Rx = 00, cnd bor-
nele de snt "libere").
Pentru Rx < Rrer, tensiunea de
este sub 2.Uz, deci .acul n interva-
lul gradat al scalei. Mai mult, se poate de-
monstra (vezi "Tehnium" nr. 10/1979,
p. 16) acului este direct pro-
cu valoarea lui Rx. Prin ur-
mare, putem citi liniar pe scala instru-
mentului valorile R, cuprinse n interva-
lul O-R'ef. lund pentru RTer mai multe re-
zi$tente de. precizie (1 kn, 10 kfi, 100 k.o,
1 Mn, 10 Mfi), selectabile printr-un co-
mutator K, un ohmmetru liniar
cu mai multe domenii. de (0-1
kn; 0-10 k,U etc.), cum se n fi-
gura 1.
Pentru a putea efectua citirile
le, se utilizarea
unui instrument indicator avnd scala di-
(liniar) ntr-unul din intervalele
0-100, 0-10 sau 0-1, cu sensibilitatea
de ordinul sutelor de microamperi sau al
miliamperilor. Dioda Zener O2 poate
avea tensiunea Uz n-
tre 3 V 7,5 V, n de ea de sen-
sibilitatea instrumentului alegndu-se
valoarea de calibrare,
P. Exemplul din figura 1 a fost calculat s4
experimentat pentru un instrument cit!
1 mA, cu Dz = PL5V1Z (Uz = 5,1 V).'
INDICATII CQMSTRUCTIVE
Alimentarea montajului se face de la
baterii de 9 V legate n
serie, cAu minusui grupului conectat la
I ntreru I I se nchis
(contact) numai in timpul lucrului.
R, se pentru un
curent de cea 10 mA prin dioda Zener O,.
Pentru Uz = 5,1 V obtinem Ro = (U-Uz)!
10 mA = (18 V-5,.1 V)/10 mA = 1.3 kH.
cnd snt mai multe tranzistoare pe
radiator), ntre ra-
diator se o de
sau alt material rezistent la
bun conductor de
n timp bun izolator
electric. se
de radiator (cu
tubulare speciale sau tuburi din fi-
de Rthr.-
r

cont n acest caz de contactul capsu-
de rondelei
de contactul cu
titlu informativ ea are
valori de ordinul a 0,5-1,5 C/W, pu-
tnd cobor chiar la 0,1-0,2
C/W rondela este foarte sub-
este pe ambele cu

n fine, de la radiator energia ca-
este n aerul ambiant
prin T
thr
-
a
(radiator-am-
biant). Despre aceasta din -
a radia-
torului, R
thn
- vom vorbi ntr-un
capitol separat.
Intorcndu-ne la figura 3 pentru
concluzii, nu ne dect cal-
a circu-
it!,A'ui termic
R1/ti-a = R1h}-c + Rlhc-a Il (Rthc-r + Rthr-a),
Rt/ti-c + Rzhc-a (Rthc-r + Rrhr-a) (3)
Rthc-a + Rthc-r + Rtflr.-a
Dioda O, este de cu siliciu,
de tip lN914, lN4148 etc. Ea se poate
monta direct pe bornele instrumentului.
Valoarea se calcu-
n de Uz de curentu! ma-
xim al instrumentului (Ia cap de
Pentru Uz = 5,1 V I.u = 1 mA
orientativ P = Uzl'.\! = 5,1 V/l mA = 5,1 kH.
Pentru o valoare mai
mare, de exemplu P = 10 kn (liniar).
Precizia depinde de di-
mensiunea scalei instrumentului (se va
un aparat cu mare, preferabil
cu de circuitului
integrat, de de
Rj -R5 (se folosesc
cu abateri de cel mult 1-2%), ca de
exactitatea Ultima
ne folosim pentru calibrare re-
zistenta Rx etalon (1-2%),
Domeniile de selectate cu
comutatorul K snt: 1 = 0-1 kD.; 2 =
intuit, probabil, de ce ne-am
facem acest calcul
(dealtfel, numai n compli-
cat): cunoscnd rezistenta
Rihj ...a temperatura admisi-
a limax' vom deduce,
pe baza legii lui uhm termice, pute-
rea de a unui tran-
zistor dat, n date de
PROPAGAREA
n figura 3 ilus-
doar formal simplificat
transferul de de la jonc-
spre mediul ambiant, a
lua n considerare fizice prin
care are loc efectiv schimbul, facto-
rii de care acesta depinde
cantitativ, ca ter-
mice a diferitelor din compo-
sistemului. O -
chiar - a aspectelor
este desebit de
constructorului amator n alegerea
a practice.
este calea
de propagare a prin sub-
solide ntre corpurile so-
lide aflate n contact direct. Acesta
este cazul contactului
(se interme-
diar este umplut cu silico-
'= 0-10 kO; 3 = 0-100 kn; 4 = 0-1 M!l;
5 = 0-10 MH.
Pentru a putea
mari (mega-
ohmi). montajul trebuie ecranat cores-
se
bine la bornele R, nu se cu mna n
timpul
Numerotarea terminalelor AO din fi-
gura 1 corespunde integratului }.LA741 n
sau n Oll cu
2x4 terminale.
CALIBRARE
piesele utilizate snt de precizie,
calibrarea pentru un domeniu
de se
pe celelalte domenii. Pentru
mai exigente este recomandabil
se ajusteze capul de pe fiecare do-
meniu n parte. In acest scop se proce-
02
PL
5V1Z 1N914
(ulibrare
TEHNIUM 5/1983
n speciai la de
iar general
cOl1ec:tat la precum al
contactului pentrU'
a nu mai vorbi de propagarea
rii prin masa radiatoruiui.
Cantitativ, transportul de
prin n unitatea de timp
este direct cu aria su-
de curentul ter-
mic cu derivata temperaturii
normala ia (legea
lui Fourier). Factorul de
nalitate se coeficient de
(sau conductivitate) ter-
depinde de natura corpului,
fiind o de material pentru
domeniul temperaturilor ordinare.
EI se de obicei cu se ex-
n W/o Cm.
Cteva concluzii practice pe care
le putem desprinde de aici snt:
- exploatarea ia maximum a su-
disponibiie contact;
tranzistorul se stringe in
pentru a se asigura un contact
mai intim cu rad iatorul , iar. su-
de contact trebuie fie
netede;
de aer
.nr;::of.:.toiln .. de contact, se reco-
de montare, unge-
un strat fin de vase-
IZOlarea electrl-
utilizarea unor me-
contact
mai conductivitatea ter-
mare (idem netede,
strin-
radiatoarelor
cu conductivitate ter-
mare, cum snt cuprul sau alu-
(vom reveni asupra acestui
... <:>.. 't\
unei sufi-
a radiatorului, in spe-
cial n zona sau in
tatea locului de a capsulei,
mai a
deaza astfel:
- cu alimentarea ne
este n
cu nseriata;
- dm K domeniul dorit, de
exemplu 1 (Rl = 1 ko.);
- la bornele Rx o
de precizie de 1 kn, care nchidem
de alimentare;
- P astfel ca
acul instrumentului indice exact ca-
pul de n cazul nostru 1 mA;
- deschidem 1, deco-
etalon Rx de 1 kn
_ aparatul. pentru
masuratori propnu-zlse.
- asigurarea unei temperaturi
de lucru cit mai coborite a radiato-
ruJui (prin dimensiuni, po-
etc.
COOvecJla, cale de propa
gare a caldurii prin fluide, este ntl-
n cazul nostru curen-
de aer care radiatorul
capsula. De fapt, ea n cea
mai mare parte transferul de
ambiant, deci tre-
buie
ca
de aer pot fi naturali (liberi
sau de cind
se exclusiv de
densitate provocate de tem-
peraturH, sau artificiali cind
aerului este inde-
pendent de fenomenul termic (de
obicei cu ventiiatoare), Indiferent de
natura de esen-
pentru intensitatea transmisiei
termice snt viteza accesul lor la o
ct mai mare din
corpului pe care il
Cantitativ, schimbul de prin
n unitatea de timp este di-
rect cu aria de
ntre fluid corpul solid n
cu de
dintre peretele corpului fluid (legea
lui Newton). Factorul de
tate. numit coeficient de schimb su-
perficial de sau coeficient de
este de para-
metrii fluidului, ca natura, starea,
forma pozijia prin care
are loc schimbul.
ConcluzII practice:
- utilizarea unor cu
ct mal mare (cnd
vom vorbi despre calculul radiatoa-
rei OI", vom vedea o
a pentru o putere
de foarte avanta-
joase snt modelele cu "aripioare",
care permit mare la vo-
lum redus;
- radiatoarelor astfel
nct fie
a de aer pe ntreaga supra-
(cu aripioarele n verti-

- plasarea radiatoarelor ia exte-
n figura 28 este prezentat un ate-
nuator reglabil cu J-FET n serie,
unde
RI, deCI Au = R2 / (rds + R2).
cum spuneam, po-
sibilitatea nlocuirii ambelor rezis-
prin FET-uri; in acest caz se
folosesc de obicei FET -uri comple-
(canal N - cana! P), cu
tensiune de De
asemenea, schemele practice de
mai pot fi completate cu
CirCUite de pentru liniariza-
canalului.
amplificatoare, FET -ul ca re-
n tensiune
poate juca rol de de in-
trare, de (emitor
sau colector), de
etc., servind In general la
controlul' manual sau automat al
o
aparatului (pe laterali
cutiei, de
sau, nu este. posibil, prac-
ticarea unor de aerisire care
asigure cit mai a
de n jurul
radiatorului n partea de jos
in partea de sus a cutiei); o.
- atunci cnd se impune (Ia pu-
teri foarte mari), utilizarea unor
ventilatoare electrice pentru
a radiatorului a altor com-
ponente cu
- plasarea radiatoarelor ct mai
departe de celelalte surse impor-'
tante de din incinta apara-
tului sau din exterior (redresoare,
transformatoare, calorifere
etc.);
- utilizarea unor radiatoare cu
cit ma.i netede (bine
fuite) n nici un caz vopsite, pen-
tru a nu frna de aer etc.
Radll4h'S, o cale de
propagare a se face
n cazul nostru, cu att mai mult cu
ct temperatura de lucru a capsulei
a radiatorului este mai mare.
Se toate corpurile emit
prin lor electro-'
magnetice (vizibile sau invizibile),
cum toate corpurile absorb,
mal mult sau mai
primite de la corpurile invecil1.?te.
- Energia rad de un corp depinde
de temperatura, natura fOrma cor-
pului, de natura aria sa
.nu depinde de mediul
Mai precis, energia
sau de un corp in unitatea
de timp este direct cu
aria sau recep-
toare cu puterea a patra a tempera-
turii absolute a (legea Ste-
fan-Boltzmann).
Se mai de asemenea, la
emisia la energiei ra-
diante o are
culoarea (ea n coe-
ficientul de a.1 le-
gii, ca unul din factorii determi-
Astfel, un corp negru-mat
absoarbe practic toate
care cad pe el, deci are
la cnd
un corp cea
al de

Astfel, n figura 29 canalul
lui rolul de
din colector, in al
etajului fiind Au = rds/ RE, controlabil
prin tensiunea de Uc apli-
grilei, iar n figura canalul
locul de deci
Au = Rsi rds.
G
mai mare
deme.


iar una
mult mai
n aceste
termice o pentru
controversata alegere alb-negru n
ceea ce culoBrea radiato-
rului. Din punctul de vedere al pre-
energiei radiate de
este preferabil ca
radiatoru! fie negru-mat; noi ur-
toate mijloacele
capsulei,
deci nu avem nici un interes

care
parte din

se face
anume ca ra-
plasate n exterior.
ridica pro-
posibilitatea
energia
nvecinate de
pe care

NR. VUTOR)
Oscilatorul prezentat n figura 8
Le.
circuitului oscilant LI CI
pentru a asigura: un defazaj supli-
mentar tie 180
0
de defazajul
introdus de tub de 180
0

de f = O pe ntreaga
LICI este rezonant pe f, a
VI poate fi nlocuit cu un tranzis-
tor cu efect de cmp. adaptnd pola-
R trebuie fie
de valoare. pentru a conserva
factorul de calitate O.
n figura 9
emitorul prin sa de
valoare r la de
serie f, astfel ne-
cesar
LI CI efectul selectiv la
de cu Le de-
fazajul nul necesar
Pentru oscilatoare le la
ridicate, n scopul de a
elimina efectul de al
CI) a se n pa-
ralel pe L. care cu CI'
un circuit oscilant rezo-
nant pe t.
Se n acest fel o impe-
pentru decu-
plajul emitorului numai
serie a (r) la rezo-
Condensatorul n serie cu
L, scurtcircuitarea
de emitor n L.1 se
din = 1, iar C,
6
1 -7- 5 nF
OscUatoarele armonice OVERTON
Oscilatoarele pe frec-
V04UGl
de serie a cuar-
pot pe frec-
armonice impare ale cuar-
fizic-meca-
nic pe una din armonicele impare.
serie r, cu ordi-
nul armonicii, ceea ce
practic acest mod de la
armonica de ordin 7. Pentru func-
pe 3f.., 5f.,. 7f..
nu este nevoie de nici o multiplicare
de
Toate montajele clasice
nnd pe serie pot fi utili-
zate n serie
acordnd circuitul oscilant pe 31",
51", 7L La un astfel de oscilator
(fig. 9), L" n paralel pe
este strict pentru a
elimina efectul de al
paralele CI" care devine cu att mai
cu ct armo-
este mai (L3 C
p

(j/i = \); i = 3, 5, 7; (j), = 2 "iT f;.
Deoarece cristalele nu ating, pe
mai mari
de 20 MHz, oscilatoarele "overton"
ating 150 MHz.
D.e exemplu, cu un cristal de
15 MHz n montaj 1I0verton" putem
numai 45, 75 105 MHz func-
de ordinul armonicii impare do-
rite.
Oscilatoareie "overton" nu con-
armonicele de ordin par, exis-
tente de obicei ntr-o de
multiplicare a se-
se face cu circuite acordate
adecvate.
Oscilatoarele lucrnd pe frec-
de folo-
sesc proprietatea de a
prezenta un caracter inductiv
atunci cnd este excitat 'ntre frec-
f, fi' (fig. 3). Un condensa-
tor conectat n parale! cu
conduce la un circuit
oscilant, trebuie asi-
de amplificare
faza pentru a-I transforma n oscila-
tor
La curbelor L ale cuar-
cu1/Cu; a condensatorului,
cnd XI X, se la
o fu ntotdeauna
ntre: f, < fII < fi" valoarea acesteia fi-
ind mai bine depin-
znd de valoarea elementului exte-IlO
rior C. Modificnd C, se fII
undeva ntre f, fiI (fig. 3, linia ntre-

Schema a oscilatoru-
lui n montaj paralel este n fi-
gura 10.
Deoarece elementul activ ampli-
ficator (tub sau tranzistor) intro-
duce un defazaj de 180
0
, iar circui-
tul acordat, format de LCICe, defa-
de asemenea cu 180
0
,
de f = 360
0
= 0. in-
trare, pentru
lor este
Cea de-a doua amplifi-
carea circuitului, care depinde de
divizorul CI Ce, precum de im-
R, R, ale montajului,
este numai R, R,
au valori ridicate (de ordinul zecilor
sau sutelor de kO),. pentru a evita
amortizarea circuitului oscilant for-
mat din condensator a
un Q rid lcat.
Circuitul rezonant, cont
de schema a
cel prezentat n figura 11; ca-
pacitatea CA < C,
deci f" > 1,.
Pentru amplificatoarele cu rezis-
de realizate cu am-
plificatoare circuite
TTL sau CMOS, Rc se ca o
de cteva zeci
de kn.
Schemele practice de principiu
snt prezentate n figura 12: variante
cu anodul (colectorul) la sau
cu catodul (emitorul) la pen-
tru tuburi tranzistoare.
oscilatoarele Colpitts este
",,,irlo,..,i'<>
Un montaj extrem de
care de asemenea pe frec-
de a cuar-
este oscilatorul PIERCE (fig.
13), a de lucru este
mai dect fi) ca-
de ajustaj n para-
lel parazite a elemen-
tului activ.
Teoretic, n ele-
mentul activ o
care pier-
derile astfel

Circuitul anodic este
acordat pe o infe-
de a
un efect induc-
tiv. Pentru ca acest montaj osci-
leze, sarcina sa trebuie fie induc-
Montajul se n gene-
ral cu tuburi sau tranzistoare FET la
care de intrare este ridi-

Oscilatoare annonlc:e pe
de
Cristalele de lucrnd pe fun-
damentala de
mai mare de 20
dect foarte rar,
tului rigiditatea a
de care este foaiie
la devine
In montajele multipli-
catoare de se
cristale cu la
20 MHz. Aceste montaje la
fundamentala toate armo-
pare impare. circuitul de
favoriznd armo-
pe care este acordat atenu-
celelalte. Figura
scheme de
unor
schema cu pen-
partea de oscilator
ca o n
tod, iar n anodic, pe
trece cea mai mare parte a curentu-
lui, este un circuit oscilant,
acordat pe do-

mai com-
vedere al rea-
lor, lu-
sau armoni-
cele ordin impar. este mai
dect a montajelor cu

Oscilatoarele
de
3. SIMPLE
ASUPRA UNUI
Cu o ge laborator uzu-
(generator de I.F. cu reglaj fin,
numeric, punte RLC),
putem o parte din principa-
lii parametri ai unui cristal astfel: se
montajul din figurq, 21
cu ajutorul generatorului de I.F., se
lent n jurul
de a
Cnd trecem prin de re-
serie a (f,), volt-
metrul o Citim
n acel moment
de numeric. Cnd
n benzile de ama-
tori, poate fi un re-
ceptor bine calibrat (vezi FT277ZD).,
Capacitatea (Cp ) poate fi
cu o punte RLC pe baza
de de 1 000 Hz. pun-
tea nu mici (5 -
10 pF), se pe borne o
capacitate de cca 100 pF se echi-
puntea.
Conectnd reechili-
brnd puntea, se Cp prin dife-
TEHNIUM 5/1983
celor doua valori. Valorile ti-
pice pentru Cp snt 5 - 15 pF.
de paralela
este de
f
p
= fs( 1 +
CunosCnd f s Cp se poate deter-
mina f
p
n lui
C
s
C. echi-
pament special de laborator nu este
statistice au
dat valori tipice
care pentru curente snt
F(kHz) Cs(pF)
300 CT* 0,025
500 CT 0,012
800 CT 0,007 --;- 0,009

1000 AT* 0,01
100
p
1---
5f=28MHz 5 6k
,
10n
...-..
x5= 29000KHz
x3=29010 KHz
deplin
*CT/AT tipul de a cris-
talului, cea mai mare parte a crista-
lelor, fiind ntre 1 20 MHz, snt
AT.
Cu aceste valori se poate calcula
o fi"
In s-a. realizat o mai
a osci-
latoarelor cu elementele pre-
zentate pot constitui un ajutor n
practice, la nivelul exi-
sporite cu care snt con-
realizatorii diverselor mon-
taje.
F(kHz) Cs{pF)
3000 AT 0,02
5000 AR 0,025
10000 AT 0,025
-
20000 AT 0,025
4,5
MHz
CI= COS 400E
400H'E
't

1 MHz 10+20 MHz
R

IK 1 K
C1
...
120pf 12 pf
-
C2 = 18PF 18pF
C3

6,8nF 1nf
GEN
COAX
IF
BIBliOGRAFIE
- Edmond
Nicolau
-Gh.1.
Mitrofan
- G. Bajan,
Gh.
Stancu
n radio-
voI. 2, Ed.
1956
revistei
Radio REF, 1979
revistei
"Tehnium", 1974-
1982
revistei
"Sport
1968-1972
"The Radio Ama-
teur's Handbook".
1977-1978
"Generatoare de
impulsuri de
tensiune linear-
Ed. teh-
1980
"Generatoare de
rad , Ed.
1972.
M.FLORESCU
____ .,.."./''''
Pentru n tabelul 2
snt prezentate datele
ale antenelor cu 9, 13, 18 25 de
elemente.
Se vede antena cu 25 de ele-
mente se poate utiliza atunci cnd
este o cu o
ea nefiind
pentru de
grupuri de antene, lungimii
mari dificile la linia de
coborre.
Pentru cei care snt de o
asemenea ea este pre-
n figura 3. Pentru antenele
cuprinse n tabelul 1, dipolul activ
este prezentat n figura 2, iar pentru
antena cu 25 de elemente n figura 4.
Oatele constructive pentru an-
tena cu 25 de elemente snt date n
de lungimea de .
R=O,6 V-R=O,2
V=0,48 V-OL=O,08
D1=0,41 01-02=0,13
02,03=0,40 02-D3-04=0 17
D4,05,06=0,39 04-05-06=0' 18
07,08,09=0,38 '
010 ... 014=0,37 06 ... 012=0,2
015 ... 017=0,36 012 ... 014=0,22
019=0,35 014 ... D19=0,24
partea din stnga snt date lun-
gimile e!ementelor n multipli de ,
iar n partea din dreapta
intre elemente succesive, de
asemenea n multipli de lungime de

O
este introducerea primului director
n imediata apropiere a vibratorului,
n scopul totale
a antenei. II
O din domeniul UIF co-
rect circa patru
canale, dar este construi-
rea unei antene pen-
tru ntreaga a IV-a, datele fi-
ind cuprinse, de asemenea, n tabe-
l.
mod normal, aceste antene se
pot executa din sau de
aluminiu sau cupru. Nu se va utiliza
de care se
foarte puternic. Forma
poate fi sau dreptunghiu-
alte forme fiind nerecoman-
date.
n mod uzual, diametrul vibratoa-
relor este de 6-8 mm, iar al ele..;
mentelor pasi ve de 5-8 mm. Deta-
de vor fi
jos.
Pentru antena de elemen-
tele se vor dimensiona din de
10-12 mm (sau ca material
fiind recomandat aluminiul.
Trebuie metoda
de unii constructori, de a
dispune reflectoarele n diedru de
circa 120
0
, nu sensibil pa-
rametrii antenei, dar poate conduce
la de ceea ce
de adaptare.
Practica a dovedit se pot
rezultate superioare celor cu
antene lungi, prin gruparea antene-
lor n mod sinfazic, pe vertical, ori-
zontal sau in Prin acest mod
de conectare se reduce sensibil un-
ghiul de cres-
cnd In figura 5 este
prezentat suplimentar pen-
tru etajarea pe a antene-
lor. de de etaje. Se
poate Observa ca dublarea antenei
conduce la un de 2 dB, care
nu s-ar fi decit 9u un
mare de directoare suplimentare.
MOdul de dispunere a antenelor pe
este prezentat in figurile 6
9. De remarcat dipOlii vibratori
6 789
se dispun cu unul spre
lalt ia grupul de antene gru-
pat, in perechi, la patru antene.
Principala a grupurilor
de antene este cuplarea acestora n
mod sinfazic. Cel mai simplu mod
de conectare este cu linie sau
cablu de 300 o. n figura 8
snt variante de legare.
Pentru antene situate la o
de 1/2 lungime de
fiderul se la
(varianta A), el fiind de
300 o. In a doua cuplarea
se face la dipolul inferior, de ase-
menea cu o linie de 300 0,
ntre antene fiind de o lungime de
Se poate aplica le-
garea fiderului la antena
pentru cazul n care ntre
antene este de 1/2 lungime de
dar n acest caz linia de sinfazare va
prezenta o la
Deoarece coborrea se face cel
mai adesea cu cablu coaxial, la sin-
faza rea se lega-
rea cu linii de cablul coaxial.
n figura 7 este modul de
legare pentru ... etaje. Lungimile
segmentelor de cablu sint: L 1 -
; L3 - 0,32 ; L2 - 0,165 .
TEHNIUM 5/1983
A = lungimea de medie
B = bucla de adaptare dipl
In plus, se mai impun urmatoa-
rele liniile L3 vor avea obli-
gatoriu exact lungime se
vor conecta la a di-
polilor. Linia L2 are rolul de adap-
tare n
In mod similar se poate realiza
schema din figura 10, pentru patru
etaje. Lungimile liniilor de
lungimea de snt: li - 0,32;
L2 - 0,32; l3 - 0,83; l4 - 0,165.
Modul de dispunere a liniilor este
similar cu cel pentru etaie.
Schemele de mal sus se pot
aplica pentru antena cu 9 ... 18 ele-
mente. Pentru antena cu 25 de ele-
mente se aceleasi scheme,
mai putin buclele de adaptare. In
practica se SChemele dm fi-
gura 11 pentru adaptarea
Varianta A o linie in scurtcircuii
de 1/4 lungime de varianta B
are o de lungime de 11-
derul fiind conectat la i/4 de unul din
capete. L 1 are n realitate 0,62 A, iar
L2-0.21 A.
Conectarea prin aceste linii asi-
o adaptare n impe-
chiar antena in-
tre 50 80ft
O de
pentru antenele cu mare
este n figura 12. Pentru
aceasta se linii ri-
gide n sfert de lungime de la
capetele dipolului, linia de cuplare
fiind ia capetele inferioare
ale acestor linii. Sfertul de
este considerat
cu factorul 0,83.
a antenei de la
poate direct o linie
pentru de la
fi o linie de 75 fi prin
de_ adaptare.
in cele ce vom analiza
constructiv varianta a
unui grup de antene, n DX
via care cele mai
mari
Cuplarea pe se face n
de scopul
lungime de'
axele antenelor, se
tatea iar la
gime de
unghiul scade la circa
2/3 din unghiul de directivitate al
unei singure antene. La legarea
unghiu! scade cu
pentru antene. Cuplarea
conduce ia un
plimentarde 2 dB. n ansamblu, an-
tena cu patru ghiduri de
un suplimentar de
6,5-8 dB.
a asemenea -
cu 7 elemente - cu reflectoare
rabolice este n figura 13.
tregul ansamblu este realizat o
din de
cu niveluri de anco-
rare, sub
diat
lor. La uti-
liza dimensionale ante-
nelor cu 9 .... 18 elemente, mai
refiectorul.
realizare pe
14. Se poate re-
se dispune
activ. Deschide-

cu 100(, n
unei structuri ct
mai apropiate. de un paraboi,oid.
(Cf)Nl'SNIU\I,!:Rl! iN HR. VUTOR)
9
I n
o TURI
Praf. MIHAI VORN8CU
MontaJUI prezentat n fig.ura 1 bele postUri stau pe "a5-
este unul din cele posturi ale Cnd unul din interlocutori
unui interfon care poate fi montat
ntre camere mai
dintr-o _ ntre birouri
ntr-o sau chiar ca aparate
portabile (de exemplu, cineva mon-
o de televizor pe
altcineva trebuie stea te-
cheme partenerul,
trece comutatorul pe "vor-
face apelul. ce ter-
mesajul, spune "terminat"
trece pe pentru a
da posibilitatea celuilalt post
pe
Pentru a nu uita postul deschis
pe
nal s-a montat un LED nseriat cu
AlO care ne poate atrage
Pentru dintre cele
posturi se poate folosi conductor
de sonerie.
POSTUL 2
FIG.2
la care poate tune':'
montajul este de 30 m.
Se ca difuzorul fie
montat cit mai aproape posibil de
etajul de intrare. posi-
bilitatea de ecranare cu de fier
de 0,3 mm a etajului de preamplifi-
care (inClusiv R5 A7 C6 din figura
1). aceasta nu poate duce dect la
transmisiei semnalu-
lui.
Este bine ca interlocutorii evite
cuplarea ambelor posturi pe

levizor, pentru a supraveghea ima- F I G' .1
ginea).
Montajul cuprinde un difuzor mi-
de circa 10 n, care
ca difuzor ca microfon. Deoa-
rece asemenea difuzoare se
mai la 15 n, s-a montat n para-
lel o de 33 0, care devine
n momentul n care
I
,
.--c
R
=6::=J_:r-__ -,33Q .. .470.
33k.Cl R9
difuzor la 10 n.
C9 A

Tranzistoarele TI T2
un etaj preamplificator, care
16V
T,- un etaj final de RlO
amplificare de putere. 470.0. 4 .. .4,SV
Fiecare post al interfonului se ali- __
la o baterie de 4,5 V sau la Ci. +
baterii de 4,5 V montate n ___ ... LED - B
ralel (nu n serie!). Un comutator cu
trece montajut n starea
sau In
de lucru, comutatoarele de la am-
I nAREA
nTELOR
Snt cazuri n care dorim Inlo,;.
cuim o ai para-
metri nu i mai sau cnd
dorim o
pentru tensiune sau putere.
Pentru este necesar
un mic calcul, care ne va
asigura succesul. '
Diametrul srmei se cu
formula:
1
d=-
2,91
unde am notat:
[mm]
P - puterea pentru care se
rezistenta n
10

I[
FLORIN TITULESCU
\Nati;
U - tensiunea de lucru n
p - rezistivitatea srmei n
ohmi' mmc/m;
p - a sr-
mei n W/cm
2

Valorile utilizate pentru
rea snt:
- fier de p = 4 ... 5,5 W/cm
2
;
- de fiert p 5 .... 7 W/cm
2
;
- p = 9 .... 11 W/cm
2
;
- p = 10 ... 11 W/cm
c
.
Lungimea a srmei se
cu

r
[m].
unde Ru este valoarea la rece a
n ohmi, cu

u
2
Au = -(-1 -+-O'-t -)P-
iar r a materia-
lului n ohmi/metru este
1'=
d
2
Am mai introdus a -
Manganin 86 Cu, 12 -Mn, 2 Ni
Constantan 60 Cu, 40 Ni
66 Cu, 34 Ni
Ni-crom 81-79 Ni+Cr
Feronicrom 60-62 Ni
15-20 Cr
25-18 Fe
Aliaj tip 1 16 Cr, 5 AI, 79 Fe
Kanthal A 21 Cr, 4,9 AI,
3,8 Co, 70,3 Fe
Aliaj crom 30 Cr, 2,5 Si
siliciu fier 67,5 Fe, 18 Cr,
3,5 Si, 78,5 Fe
crom- 94-69 Fe
mangan 6-30 Cr
0,5-1 Mn
coeficientul de cu tempera-
tura a t - temperatura
la care se n
ac, d- diametrul srmei n mm.
Diametrul de spiralizare este O :
(4 ... 10) d, iar pasul spiralei P = (2 ... 3) d.
Cele mai multe din valorile nece-
sare acestor calcule snt tabelate
pentru ghidare mai jos para-
metrii celor mai uzuale aliaje utili-
zate la realizarea de

0,42 5 ... 10 960
0,44-0,52 -5 1 270
0,4 20 1 230
1,1-1,2 130 1 390-1 420
1,0-1.5 130 1 050-1 300
1,2-1,4 50 1 450-1 500
1,35 80 1 250-1 510
0,95 1 480
1,05 1 470
0,32-0,63 850-1 450
TEHNIUM 5/1983
Multe tipuri de casetofoane ra-
diocasetofoane snt cu
motoare de cu regulator
mecanic de ani
de utilizare, colec-
torul sau regulatorul mecanic se
Evident, aceste motoare
pot fi inlocuite cu unele de
tip, fi nlocuite cu mo-
toare reguiator meca-
nic, ca dimensiuni
mod ieftine mai
acest caz este
nevoie un regulator electronic
pentru a
indiferent de sarcinii, ten-
sil:/nii temperaturii.
In continuare reali-
zarea regulator. EI
poate fi n scopul nlocuirii
regulatoarelor electronice defecte
realizate cu piese discrete sau cu
integrate (de
integrat de
setofoanele
propus are
"ncape" n locul celui defect. ca-
zul nlocuirii motoarelor cu regula-
tor mecanic prin motoare reglate
electronic, fi am-
plasat de
nare.
PR8NCBPUJl DE REGlARE
de fiind de cu-
rent continuu, cu magnet perma-
nent, are de
tensiunea de alimentare cuplu!
conform diagramelor din
1.
tensiunea
de alimentare de valoare
motorul dezvoltind cuplul M (punc-
tul A pe presu-
punem la un moment cuplul
rezistent la valoarea
iru valoare a
alimentare (cea
ar
de
1 I
Ing. EKART BMRE
motorului (punctul E de
nale, n loc de punctul D).
In concluzie, pentru a tu-
este
schimbarea tensiunii de alimentare
cu de cuplu
rezistent. Intruct tensiunea de ali-
mentare a regulatorului depinde de
consumul din restul aparatului, se-
mai pune problema
tensiunii motorului de tensiu-
nea de alimentare.
DESCRIEREA SCHEMEI
Schema se
n figura 2. Grupul RI, P, Re for-
un divizor rezistiv de pol ari-
zare a tranzistorului TI de co-
R3 are rolul de polarizare a
diodelor DI' D2, iar grupul R5, Rn, R7
un traductor curenHen-
siune; de tensiune varia-
de constituie
semnalul de eroare Re-
R4 curentul prin
diode; de tensiune varia-
pe aceasta constituie' semnalul
de eroare, cu
tensiunii de alimentare a regulato-
rului.
Condensatorul CI la rea-
lizarea impulsului de demarare; el
regimul dinamic de

Condensatorul C2, de ne-
este folosit pentru evitarea
n a tranzistorului
regulator T2
Oiodele DI' D2 (polarizate direct)
tensiunea de n
vederea de tensiune.
Tranzistorul TI este amplificator
de eroare, iar T2 constituie elemen-
activ de reglare. Bobina de
reduce sCntei lor de la
perii.
La pornire, prin cuplarea alimen-
curentul de a con-
densatorului CI deschide tranzisto-
rul TI implicit pe T2 (deoarece cu-
rer.ltul de colector al lui TI este n
timp curent de al lui
T2). Pe tensiunii la
periile mot6rului, apare tensiune pe
Chim, DAN SERACU
4-6 V (redresor pentru
acumulatoarelor, acumulator auto
de 6 V etc.). Se circule cu-
rentul electric. timp de 10 ,minute,
care se
se eiectroliza cel mult
10 minute. La se ntrerupe
curentul electric, se scoate obiectul
din se cu de ro-
binet din se n

2. ale
se cu
UuplllUla prin n
a 6,25 g borax, iar aces-
i se mai cteva
amoniac. n urma aces-
n
M rv
l
grupul Ro, Rn, R7 care prin divizorul
RI' P, Rc de re-
gim n tranzistoarele TI T2
Tranzistorul T2 rezis-
astfel ca motorul
puterea
re cuplului rezistent. In cazul
sarcinii (cuplului rezis-
tent), se de ten-
siune pe grupul Rs, R6, R7,
de tensiune care prin divizorul RI,
P, R2 se transmite ia baza tranzisto-
rului TI astfel se conduc-
a tranzistoru-
lui. T2
In cazul tensiunii de ali-
mentare, cu ajutorul tensiunii de re-
de diode, tensiunea
motorului de cuplu va

Montajul se pe circuit
imprimat (fig. 3). Tranzistorul Te va
fi montat pe un radiator (fig. 4).
In cazul montajului de
la tensiuni mai mari, dimensiunile
radiatorului trebuie cores-
II""Ulrllill:;r,CI'l N
Se regulatorul
(motor) cu ajutorul semi-
reglabiiului P se tensiu-
nea de la 4 V. Se
apoi motorul observind de
tensiune la (pe motor). Ea tre-
buie fie n caz contrar, divi-
zorul RI, P, R2 nu este bine ales sau
amplificarea tranzistoarelor este
Se spoi tensiunea de
alimentare cu 2 V. de
tensiune pe motor trebuie fie
practic neobservabile; n caz con-
trar se valoarea lui R4 sau
tui tratament obie9tele vor
un luciu deosebit. In final, suprafe-
tratate se cu
se
3. Obiectele din cupru se pot
snt frecate cu o
ce se prin amestecarea a 40
9 fin 50 cm
l

de 125 cm
1
alcool etilic
90%, 15 cm
1
ulei de in 100 cm
1
care se cu
se
4. Obiectele gamlturUe de
bronz sau ahRI1I1I'Ii se foarte
bine snt frecate cu o n-
ntr-o
de amoniac (25-35%). Se reco-
ca se efectueze
la aer liber, folosind de cau-
ciuc. Obiectele mai mici se pot
se ntr-o so-
prin diluarea amonia-
cului concentrat cu o cantitate
de
5: SUDfSlfeietie obiectelor din ar-
gint sau nnegrite se pot
foarte bine n mod ca
obiectele din bronz sau
6. ObiecteBe de aur me-
dalioane, inele etc.) se cei
mai simplu se cu o so-
lutie de n care s-a in-
I

I

AluminiU
... Cu p r tJ
core n mm
se tranzistorul TI cu unul
cu amplificare n curent mai mare,
Se apoi motorul regu-
latorul n casetofon se
Pentru CI se ia valoa-
rea care conduce la porni-
rea Valoarea se fi-
din semireglabilul P cu ajuto-
rul unui stroboscop sau cu o
brne Se
nu este depen-
de volumul de redare (acesta
de obicei tensiunea de
alimen.tare) .
LISTA DE MATERIALE
Tranzistoare: TI EFT 373,
AC 181 cu f3 2: 30; Te - 80136,
8D138, 8D140, 80238 cu f3 2: 50.
Rezistoare: RI - 330 fl/0,25 W,
20%, pelicular; R2 - 220 0/0,25 W,
20%, pelicular; Rl - 820-1 000 ni
0,25 W, 10%, pelicular; R4 - 240 ni
0,25 W, 20%, pelicular; Ro, Rh, R7-
22 fl/0,25 20%, peliculare; P -
250 fl/O,25 semiregiabil, tip heli-
pot (bobinat).
Condensatoare: CI - 1-30 J..IFI
10 V, tip electrolitic; Ce -
4,7 nF/50 ceramic.
Diode: - 1N4148, 1N4149,
1 N914, O2 EFD106,
EFD107, OA1072.
Bobina L2 - 12 spire 0 0,3
CuEm pe de 0 2 mm
8-10 mm
trodus praf de
rezultat se mai poate tre-
cndu-le cu o de de tip
"Menta" se poate
utiliza n cazul obiectelor mai
mari din argint, cum snt tacmurile,
farfuriile, etc.).
7. Metalele lustruite se pot
cu o ce se astfel: se ia o
din n care se in-
troduc 15 g care se topesc
pe a unui bec cu gaz.
Topiturii i se treptat, n
mici sub agitare conti-
2 9 praf de 1 9 oxid de
fier (III), 1 g tartrat de potasiu, 1 9
carbonat de magneziu, iar la
ntreruperea se mai
cca 10 cm
3
astfel n-
ct se o de consis-
smntnii.
9. metalice aBe obiec-
teBol' se pot cu o
pulbere prin
amestecarea a 25 g nisip fin
nat, 12,5 9 ponce,
fin, 5 g de 5 g pul-
bere de carbonat de sodiu.
Tot n scop se poate folosi
un amestec de 45 9 de
3 g tosfat trisodic fin
2 g ras.
II
de
carbon din sa,
are deci o putere
decit cea a gazului metan natural.
De asemenea, biogazul are o putere
de circa 4 ori mai
dect gazul lichefiat (butan, propan)
din buteliile de gaze lichefiate
(22000 kcal/mc).
Considernd o putere de
aproximativ 5 000 kcallmc la un
de 64% CH
4
temperatura
de 20C, pentru a Inlocui 1 mc de
biogaz snt necesare: lemn uscat
2,2-2,8 kg; lignit 1,32-3,05 kg;
0,52-0,59 kg; combustibil ca-
forifer 0,52-0,58 kg;
0,45-0,55 metan natural
0,59-0,60 gaze licheflate
0,23-0,24 mc.
verificate n cu
de biogaz (In-
dia, China, Filipine), producerea
unui volum de biogaz de 1,5-2 mc
pe zi este pentru o gospo-
din 3-4
persoane, nlocuind consumul zilnic
al unei butelii de gaze lichefiate cu
perioada de folosire de 30 zile.
. seama un ma-
de pe
180-200 i biogaz, o cantitate de 1,2
mc pe zi posibilitatea zil-
nic concomitent
timp de cca 3 ore, suficient pentru
hranei.
Pentru unei camere
consumul de biogaz este considerat
de 0,08 mc pentru 1 mc volum de
n 24 de ore (con-
sidernd o cu izolare ter-

. Pentru o n este ne-
cesar a se (n mode-
rate) pe camera care se
o cu dimensiuni
de 3,00x3,00 de 2,3
m, este pe zi de circa, 1,80
mc biogaz.
Deci pentru nevoile zilnice -
-, in
mai sus sint necesari cca 3 mc bio-
gaz/zi.
caracterului
a! biogazului poate exista
-ca, n amestec cu aerul, n
sau sCnteilor, se pro-
incendii sau explozii.
dioxidului de carbon din
biogaz face ca acest pericol fie
mult mai mic dect in cazul gazului
metan sau al gazelor lichefiate.
Pentru a prentmpina eventualele
accidente, este necesar ca n
preajma de producere a
biogazului a conductei de aduc-
se evite utilizarea
deschise, precum producerea de
scintei.
La locul de utilizare
de biogaz -
mirosul specific -
inainte de
12
SURSB
INERGIE
printr-o aerisire a n
acest caz, se impune identificarea
locurilor unde au loc de gaz,
lucru care se face n mod
ungnd zonele cu o
de n Formarea de
locul unde gazul.
DESCRIEREA INSTA-
LATIEI
Pentru a veni n ajutorul numeroa-
selor un colectiv de
proiectare din cadrul Institutului de
chimie a con-
ceput din anul 1979 un fermen-
tator pentru producerea biogazului,
avnd capacitatea de fermentare de
5 10 mc, destinat in-
dividuale, apoi de 25 50 mc, ca-
destinate n speCial micilor
(pentru cantine,
etc.). Din cu spriji-
nul Consiliului pentru
Tehnologie, precum Televi-
ziunii acest tip de fermentator a fost
difuzat pop'uiarizat.
Tipul de fermentator (avnd capa-
de fermentare de 5, 10, 25
50 mc) care se va descrie n cele ce
a fost conceput pentru a
satisface cerinte:
- simplitatea a ex-

- elemente-
lor componente;
- posibilitatea capaci-
pentru a se putea realiza o tipo-
serie;
- posibilitatea ele-
mente,lor componente n vederea or-
unei centralizate
a lor.
cum se poate vedea din
de ansamblu din figurile 1
2, se compune din
principale anume: o de
fermentare cu ax vertical,
termic, avnd o scurgere de
preaplin: un clopot
care poate culisa pe n
cuva de fermentare.
n ciuda
are regim de
continuu, cu necesitatea o
la 12-16 luni.
Cuva de fermentare se poate exe-
cuta semiingropat n terenul natural,
fel ca cel 1,5 m din
mea ei fie Astfel
conducta de preapiin poate fi con-
cu o de cca 5% prin ta-
luzul de din jurul fermenta-
to(ului spre o de scurgere.
In interiorul cuvei 4 opri-
toare metal.ice pentru a fixa
cea mai de jos a clopotului.
La tipurile de 25 50 mc capaci-
tate, este posibilitatea
unei conducte din de
2" sub de n
interiorul fermentatorului prin care
poate circula apa la max.
60C n caz se dispune
de o asemenea
n fermentatorul va
n regim mezoti! cu para-
metrii tehnico-economici

Clopotul, care n cuva
fermentatorului, se din ta-
profiluri metalice.
Prin axul clopotului tu-
bul de alimentare, avnd la partea
o pilnie, iar la partea in-
are prin
bride sudate, la o oarecare
o din sub
de conuri sudate la
care are rolul de a distribui uniform
pe materialul de
fermentare, ct acela de a mpie-
dica degajarea de biogaz prin tubul
de alimentare. Mantaua clopotului
are un rebord inferior sub de
trunchi de con, care un
inelar interior, ce se
umple cu beton simplu. Rolul aces-
tuia este de a greutatea clopo-
tului n vederea presiunii
necesare n utilizarea biogazului
(150 mm la 5 10 mc
200 mm la 25 50
mc capacitate), ca prin aceasta
se consume metal n plus. Turna-
rea betonului de lestare se va exe-
cuta pentru de 5 10
mc nainte de a fi introdus clopotul
n cuva de fermentare, iar la fermen-
tatoarele de 25 50 mc, intro-
ducerea n prin gura de vizi-
tare.
La partea este sudat
un pentru furtunul de cauciuc
prin care biogazul este condus la"
consumator.
ntre tubul de alimentare manta
s-au metalice,
care au rolul ca prin pe
a clopotului
crusta se fer ..
materialului.
Pe capacul' clopotuiui s-au
zut urechi metalice n vederea
acestuia.
La de 5 10 mc clo-
potul este dimensionat pentru o
medie de biogaz,
iar pentru cele de 25 50 mc pen-
tru o mai mare.
Cuva de fermentare se prin
asamblarea a 4 inele din beton ar-
mat marca B 250 (373 kg ciment,
0,490 mc ciuruit, 0,875 mc ni-
sip 185 I la 1 mc beton),
avind grosimea peretelui de 10 cm
la 5mc, de 12 la 10 mc, de cte
20 cm la 25 50 mc.
fermentatoarele
mai mici (5 10
are o lungime de 1
mentatoarele de
mai
son in lungime de
cu cte
alta la
beton
plasa avnd
au diame-
capacitatea
mat din !:lAfnii,nAIA
prin crearea
monolit, folosindu-se
turi 10-15
beton) din
miinel.
Inelele au capete cte
un profil n vederea ct. mai
a acestora. Toate tipurile de
inele se vor turna n cofraje meta-
lice, putindu-se asigura astfel o cir-
cularitate esen-
pentru asigurarea n in-
terior a clopotului), ct un
avndu-se n un
astfel qe cofraj se poate de
zeci de ori.
TABEL CARACTERISTICI
Cnlil"lllMUIIIlI'I 5/1983
inel i se vor prevedea
2-3 din beton cu dia-
de 10-12 mm pentru
manipulare.
Inelele din beton armat care for-
cuva de fermentare se
pe o di.n beton ar-
mat marca B 150 (265 kg ciment,
0,775 mc nisip,
mc beton).
cu
alta
din beton 0
de 15 cm.
montarea primului inel se
va executa n (ct timp be-
tonul este un circular
care conturul inelu-
adinc de cca 6-8 cm cu gro-
grosimii pe-
inelului, plus cte 0,5 cm de
se bitum cald.
imediat se primul
de bitumului).
ce!orlalte inele se
de bitum cald de cca
pe tot conturul profi-
pentru mbinare ct
este cald, se

celor 4 inele la
5 10 cm capa-
celor rosturi
im!hin.:::lriP. monolitizare la cele
semiinele ia fermentatoarele de
25 50 mc capacitate, 3e va exe-
cuta pe o hi-
din straturi de bi-
tum topit, care se termoizo-
cUI/ei ba-
loturi uscate invelite saci
rle pentru a
Diverse ipoteze de
TabeSu! nI'.
le in
o intreprindere de
termolzo-
totaUtate de


proprie" fari

Materiale
buc.
mm pt. clopot, kg
materllale metalice
miflJnte
s
clopot,
clopot,
va face
ca pe fiecare semiine! fie
cte pe
generatoare, iar generatoa-
rele vor fi astfel alese incit fie
calate cu 90 ntre cu cite
la cele ale semiine-
asamblarea inelelor se
genelratloa,'e pe intreaga cir-
cu 90 intre
se face, de prefe-
cu corespun-
fermentatoruiui,
uneia din amintite
alteia echivalente. Se evita
de materiale
TEHNiUM
preveni umezi rea paielor, altfel efec-
tul de termoizolare se
la anulare, cu nega-
tive asupra de biogaz.
Pentru buna a fermenta-
toruiui chiar in de se
n plus ca, pe exe-
se execute
deasupra un tip so-
lar, dintr-un cadru me-
talic sau din lemn, acoperit cu folie
de
La fermentatoarele cu
de 25 50 mc se vor ngloba ia tur-,
nare pe interiorul semiine-I
cte 4 metalice de
100 x 100 x 6 mm pentru prinde-
rea unei bare rotunde din cu
diametrul de 8 mm, pentru a asi";
gura ghidarea clopotului metalic.
Tot la acest tip de fermentator (25
50 mc capacitate) la inel.ele supe-
rioare se vor 6 de
8 x8 x 50 cm pentru inglobarea ce-
lor 6 stilQisori metal ici din orofilurile
laminate 16 role pentru ghida-
rea clopotului cnd acesta
cea mai de sus. Pe interiorul,
fermentatoarelor se va executa o
cu mortar de ci-
ment.
COSTURI APROXIMATIVE,
CONSUMURI DE MATERIALE
Costul unui fermentator depinde
de volumul de fermentare, de apor-
tul personal al beneficiarului la efec-
tuarea unor de ntreprinde-
rea sau atelierul care le
cum din tabelul nr. 8.
Tabelul nr. 8
Fermentator la capacitatea de (mc)
5 10 25 50
16300 26000 107000 153000
11 000 14500 92 000 135 000
11 500 75 000 112 000
,Principalele materiale de con-
de capacitatea fer-
mentatorului, se dau n tabelul nr. 9.
fermentator de capacitate (mc)
5
1100
80
110
4
3
60
155
25
10
1890
125
210
7
4,2
75
40
305
25
4100
200
320
9,5
7,7
150
51
970
23
50
6200
260
460 .
21
13
220
76
1650
23
(tUlpini, paie etc.) a fi tocate in
prealabil.
- Apa este re-
comandabil fie
- Se va evita introducerea n fer-
mentator a apelor provenite din
cu perlan,
etc.), precum a dezinfectan-
de var, cre-
etc.).
- optime de aciditate
pentru fermentarea snt
cuprinse n intervalul de pH 7-8
pH
sub 6,5) procesul de produ-
cere a biogazului n acest caz se
introducerea n fermen-
tator a cca 1 I lapte de var pentru
fiecare mc capacitate. Nefiind la n-
demna hirtie indi-
catoare de pH, se ca in-
troducerea laptelui de var se exe-
Principalii indicatori tehnico-eco-
nomici ai de biogaz de 5,
10, 25 50 mc capacitate se redau n
tabelul nr. 10.
Tabelul nr. 10
Indicatori
de fermentare (me)
5 10
Ritm de allmen-
tare, mc/zl 0,08 0,16

de blogaz, mc/zl' 1.6 3,2
me/an 576 1152
Disponlblllzare
combusIIbI con-
ver4ional, lc.cJan
Valoarea inves-
0,45 0,9
tl1lei, mii Iei
Necesar animale
16 26
in echivalent
porei, .buc. 15 30
Tennen de recu-
perare a Investl-
11i1or pe seama
t.c.e. disponibili-
zat, ani 2,75 3,0
COltul blogazu-
lul,lellmc 0,70 0,62
cute Cind se pro-
de biogaz cnd n mod si-
gur nu snt alte cauze (pierderi de
gaze la tem-
peraturii materialului. supus fermen-
sub 10C, nealimentarea rit-
etc.).
In caz se nfundarea
de preaplin, se va cu
ajutorul unei srme groase, eventual
beton, cu diametrul 6 mm, prin
liber respectiv prin
. dintre clopot inelul de beton n
dreptul de preaplin.
- Alimentarea se tasa cel mai
cnd clopotului este
aproape de limita
- Se folosirea lichi-
dului care se scurge prin teava de
25 50 2S -SO
Firi ncilZlre Cu IncAlzire
0,4 0,8 0,4
,
0,8
8 16 24 48
2800 5600 8400 16800
2,2 4,4 4,28 8,56
105 150 107 153
55 110 144 288
2,5 2,5 1,12 1,12
1,64 1,35 1,91 0,74
preaplin ca fertilizant, n
etc.
- Pentru utilizarea biogazului la
mai mari de 10 m (max.
30 m) se va folosi un furtun sau'o
cu diametrul mai mare de
25 mm n interior.
- SE\. ca n cazul folo-
sirii biogazului ia de
cu gaze lichefiate (aragaz) se
orificiile duzelor ar-

Acest tip de fermentator este
omologat cu bune
rezultate la multe indivi-
duale sau C.A.P. din
precum la C.A.P. sec-
torul agricol Ilfov.
FIG.4
CLOPOT METALIC MULTIFUNCTIONAL
014 _J
k.1
[
J. 1

/'-1

r---
I=cd

11 In
_.
1
I m
L50xsax5
r
..E-
I L50xsax5 0219
f-
I.l
41
.a
d(o)
L50xsax5
r--
...
:-:
--_ ..
L50x50x5 I .
L p(l6)
J CI
I
1J'\45
O

-1
\ beton simpl u
,.
L20X20X4/

.&:
pentru lestore
VI
.I.A ;;)

Dimensiuni in mm
Volum de
o b c d e f 9
h i j k 1 m n o p
termen tare
25 619 2400 2600 2940 3300 1500 550 440 250 150 700 880 530 8 4 2640
50 619 3000 3300 3940 4000 1900 650 440 250 150 700 1000 530 8 4 3580
r s ti u Ivi
200 188 60\621219j
200 188 6016212191
13
Evident, principalele cele mai
delicate organe ale elec-
trice snt alternatorul releul de
tensiune de aceea seria
acestei a a
cu ele se va ocupa de iocalizarea
n schema de cone-
xlJni de reglare a farurilor.
In general, precizarea
intervenite la un consumator tre-
buie cu cercetarea
fuzibile respective, sta-
rea comutatorului care l deser-
a consumatorului iar, n fi-
nal, se face controlul conexiunilor
cablurilor.
SIGURANTElE
fuzibile, care au
de a proteja ntreaga
potriva accidentale de
curent, s1nt amplasate ntr-o
ce se pe contraaripa a
sub vasul ce lichi-
dul de a parbrizu!ui. Tre-
buie se consuma-
tor din i corespunde o anu-
de o va-
loare. Inlocuirea acesteia cu o alta,
de valoare poate duce fie la
deteriorarea consumatorului
valoarea n amperi este prea mare),
fie la arderea a
fuzibile intensitatea curentu-
lui pe care o poate suporta este

In tabelul nr. 1 se curentul
nominal consumatorul

14
ng. M. STRATULAT
CONEXIUNilOR
cele trei de fixare se n-
masca plastic a faru-
lui prin deplasarea succesiv
n n sus - cu capota
rului Se
reperul 1, figura
spre din
suporturile lor de
3 arcul 2. Se scoate
fasungu! becuiui,
cele arcuri de a
care becul devine liber
fi
Montarea se face in ordine in-
observnd ca la-
din fasungul becului coin-
cu degaja rea
din soclu. Se se cu-
nainte de montaj
fasung soclu, iar
se globul
de atingerea cu mna sau
matenale grase, mal ales n
becurilor cu iod.
REGLAREA FARURUlOR
nlocuirea becurilor din far
periodic) este necesar
efectueze controlul
farurilor.

este
efecte uneori
becuri lor cu fascicul asi-
(cod european), ca acelea
pe "Dacia" 1 300,
faza ntlnire
Se pot aparate op-
tice, cu o nu com-
dar, n lipsa lor, pose-
de autoturism poate regla fa-
rul cu ajutorul un!Ji panou sau pe-
rete vertical plan. In acest ultim caz
se astfel:
1 . Se
pneurile .. Ia
nale bar! n
1
2
4
5
6
avnd
se aduce
"' .. i ..."' .... t"'li'>
de re-
de jos
des-
n.o,c,,",,:n<> la 110-
nu se mai m-
dar apar fenemene
in figura 5 se schema cir,..
cuitelor de aer cald/rece la autotu-
nsmUi OLTCIT-Club, unde: 1) in-
trare aer rece sub tabla
de nchidere a corectorului de aeri-
sire; 2) intrare aer cald din
toarele de aer stnga
dreapta; 3) duze de dezaburire
parbriz (aer rece, aer cald); 4)
aer la picioare (aer rece, aer
cald); 5) aerator central, pen-
tru locurile de pe bancheta spate
(aer rece, aer cald); 6) aer la
picioarele pasagerilor de pe ban-
spate (aer rece, aer cald); 7)
evacuare aer cald n pasajele
P) pulsor aer; A) levier de
repartizare aer "sus-jos"; A') clapete
repartitor aer; S) levier de
debit aer cald; S') aer cald a
grupului de C)
levier de a debitului de aer
rece; C') aer rece a grupului
de re-ventilat ie .
n plus, mai alte orificii,
care nu au putut fi prezentate n fi-
o pereche de aeraoare late-
rale numai pentru aer rece de
asemenea, o pereche de duze late-
rale stnga dreapta (aer cald, aer
rece) pentru dezaburirea degivra-
rea geamurilor laterale - n-
frecvent numai la autoturisme
de.
In interiorul autoturism ului snt
amenajate princi-
pale: bord infe-
tabla de nchidere), scau-
nele (culisante, separabile, ra-
batabile cu memorie ban-
cheta spate comenzile
(pedale, cutia de viteze
GARNISAJUL. Interiorul carose-
riei autoturismelor OLTCIT este gar-
nisat conform celor mai noi principii
de securitate, confort termic to-
nic, cu materiale sintetice (PVC pe
suport textil) textile tip jerse, co-
lorate maro-coniac, verde albas-
tru, n armonie CU paleta de culori a
caroseriei: bleu Mamaia, alb, galben,
verde, bej, bleu turcoaz. Din
punct de vedere al formelor volu-
melor, toate piesele de garnisaj res-
prevederile regulamentelor in-
optice datorita deni-
n plus.
care din sens contrar li se
pare drumul se iar dis-
intre este de
ori mai mare dect n realitate.
De aceea, la "Dacia" 1 300 faru-
riie de trebuie fie montate
TEHN8UM 5/1983
c os RI
referitoare la
riie interioare, iar acele zone sus-
ceptibile de a intra n contact cu pa-
sagerii n caz de coliziune cum snt:
de bord, volanul. centura
geamurilor. ecranele parasolarelor,
panourile interioare de panou-
riie laterale interioare, snt rambu-
rate cu structuri absorbante de
energie sau deformabile, me-
nite diminueze riscurile de
sau de agravare a acci-
dentelor. Pentru aceste zone s-au
folosit ca materiale poliureta-
Con-
fortul termic la nivelul tactil
astfel nct centrelor lor
fie intre 40 60 cm.
Pentru reglaj se vor folosi ace-
panouri. observnd nclina-
rea farurilo!" trebuie astfel n-
ct centrele petelor lor luminoase
se afle la 10-15 cm linia Le
se afle pe linia
OI". ing. TRAIAN
este realizat prin aceea Cci este
aproape imposibil ca vreo parte a
corpului pasageri lor pe scaun
vreo negarni-

o s-a acordat
garniturii de pavilion, care este de o
cu totul aparte. Este
vorba de o cu
sandvici, prin
n tensiune cu
un ajustaj cu strngere, ele-
mente de fixare), ceea ce i
excelente fonoabsorbante.
antivibratorii, insonorizate contri-
buie eficient la rigidizarea pavilionu-
lui la seCUrncHt:li:i pasagerilor, n
cazul autoturismului.
Din punct de vedere arhitectural,
caroseria autoturismelor OLTCIT
este n volume
trei conju-
cu amenajarea con-
automobilului dublu caracter:
pentru transportul a 4-5
pasageri 50 kg bagaje ntr-un
portbagaj de 307 dm
3
, caracter de
pentru transportul a 2 pa-
sageri 260 kg ntr-un spa-
de 631 dm
3
.
Din analiza con-
structive ale caroserie; alte
reale securitate la ni-
.vel nalt, eficacitate
zgo-
motelor aerodinamice. ri-

rece
J..-V din exterior
r,ece
mterlOr.
caroserie
cald
interior
caroserie
ae r ca ld
.I-V interior
grup
la cori>ziune, inlOCUirea
a elementelor cele mai
expuse lovirii frontale sau laterale,
accesibilitate la grupul motopropul-
sol" utilaje de ridicat, confort
termic tonic ridicat
ACU ULAT ARE
Capacitatea
Curentul de (A)
Tipul
Tensiunea
la 20 h
bateriei

(Ah)
li 1
2 (V)
C
20
6F8 6 8 0,8 e,4
6FiS 6 16 1,6 0;8
60584 6 84 8,4 4,2
60598 6 98 9,8 4,9
6Ds112 6 112 11,2 5,6
12D570-1 12 70 7,0 3,5
12 70 7,0 3,5
12 84 8,4 4,2
12 Es"l05 12 105 10,5 5,25
12R45 12 45 4,5 2,25
12D72 12 12* 7,2 3,6
12-44 12 44 4,4 2,2
12-55 12 55 5,5 2,75
12-66 12 66 6,6 3,3
12-71 12 17 1,7 3,85
12-88 12 88 8,8 4,4
12-110 12 110 11,0 5,5
12-143 12 14,3 7,15
12 18,0 9,0
12 32,0 16,0
12 4,4 2,2
12 7,7 3,85
12 48 4,8 2,4
12-150 12 15,0 7,5
*
12-27 12 2.,7 1,4
...
IRI-Bie PfNIRU
RAIUlUI MARII
unifor-
la aparatele de
uzuale se prin pozi-
a becului din lan-:-
terna acestora. Pentru ca
de fie
trebuie existe . posibilitatea de-
becului atit pe cit
n plan orizO'ntal, lucru obtenabil
prin utilizarea unei sfe-
rice speciale (de tip articu-
cu care snt marea
majoritate a aparatelor de. de

In cele ce se dau datele
constructive necesare pentru reali-
zarea unei astfel de Fo-
tO'amatorul O' va putea astfel con-
pentru un aparat de
de pentru n-
locuirea alteia uzate,pentru diverse
sau etc.
Desenul de ansamblu este cel din
figura 1, unde reperele indicate
snt: 1) corpul lanterne! (partea su-
2) tija duliei; 3) semi-
4) su-
5) 6)
buri superiO'are; 7) cu filet;
8) pene; 9) cablu de alimentare; 10)
inferioare; 11) dulie.
Tija 2 are posibilitatea se depla-
seze vertical (sus-jos), se
n jurul propriei axe basculeze
(stnga-dreapta) n orice plan vertical.
. Apeste snt posibile
sferei 5, intre semicuplele 3
4. Sfera este n fapt din
semisfere, Jocurile dintre acestea,
semicuple fiind reglabile prin
rarea dintre semicuple. Acest
lucru se face prin strngerea
!or superioare, de cnd
devin greu de
efectuat, astfel nCt pozijia becului
ulterior reglajului.
Intr-o (figura 2), se-
micupla se stringe prin
ceea ce permite regla-
rea jocurilor n de
practic efectuarea unor
foarte fine n faza a reglajului,
de blocarea tijei. Reglajul se
cu la nceputul lucrului
pentru ulterior devine mai dificil

Asigurarea cablului electric de
alimentare contra smulgerii se face
cu ajutorul a pene, 8, care se
string prin
7. 10 servesc prinderii
semicuplei inferioare de partea su-
a lanternei n care se prac-
un orificiu cu diametrul de
30,5-31 mm trei de 4,5 mm
ia 120
0
pe un cerc de 37 mm.
Dulia 11 este un model
cu prindere pe filet M 10.
n continuare descriem
reperelor. '
Reperul 2 - de otel cu dia-
Ing. v. CALINESCU
metrul exterior de 10 mm aiame-
trul interior maxim de 7 (7,5) mm.
Diametrul interior minim nu este
fiind necesar doar ca
trecerea cablului de alimentare
fie (figura 3). exe-
se
Reperul 3 - semicupla -
se face din laminat conform
din figura 4 sau celei din figura
5, n varia(lta cu filet; se
Reperul 4 - semicupla -
se face tot din conform din
, figura 6 sau celei din figura 7 pentru va-
rianta cu filet; se
Reperul 5 - sfera - se face de
asemenea din conform
din figura 8. strunjire se
prin (tot pe
strung) se taie pe diametru cu o
(1 ... 1,5 mm). Semisfe-
rele se
Reperul 6 este un M4 cu
cap cilindric lung de 10 ... 12 mm.
Pentru strngere snt trei
asemenea Snt de prefe-
rat cele din
Reperul 7 - filetat -
se prin strunjire, conform
din figura 9, dintr-o
(textolit, de
exemplu) doar n lipsa acesteia
din metal sau
Reperul 8 - cele pene - se
dintr-un material plastic
adecvat, n de
dintre cablu peretele interior al ti-
jei.
Reperul 9 cablul elec-
tric de alimentare, bifilar, ca-
pabil suporte un curent de 1 A (Ia
220 V). . .
Reperul 10 este un M4 cu
cap cilindric, lung de 8 mm. Snt ne-
cesare trei de acest fel.
preferabil din
Lungimea tijei poate fi
n de
lanternei posibil
a becului.
co
eventual

de pozi-
M 42)(1
9

5
5
TEHNIUM 5/1983
N
.,.... o
.,....
REPARTITIII
5PE[TRAlA
A RADIATIEI
Fotografii folosesc deseori
legate de spectrul luminos de culori
fundamentale sau compuse, de
treimi de analize
de culoare. In cele ce se
100 - 280 nm
280 - 315 nm
315 - 380 nm
380 - 780 nm
380 - 440 nm
440 - 483 nm
483-"- 492 nm
492 - 542 nm
542 - 571 nm
571 - 586 nm
586 - 610 nm
610 - 780 nm
780 -1 400 nm
1 400 - 3 000 nm
3000 nm -1 mm
Aprecierea culorilor nu este tot-
deauna la persoane dife-
rite, vrsta jucnd, ntre altele, un rol
important in ceea ce capa-
citatea de a culorilor, n
special a limitei inferioare. cum
se n
de Fabry Saidmann):
TEHNIUM 5/1983
,
MARIUS ORAoEANU
face o recapitulare a culorilor (sau a
domeniului spectral) n
de lungimea de a ra-
lucru extrem de util celor
care fotografia color.
ionizante
optice
milimetrice
ultraviolet C
ultraviolet B
ultraviolet A
vizibile
violet
indigo
albastru
verde

galben
portocaliu

A
B
C
N
.,.... o
.,....
FilTRE
[U SEnSIBili A
UARIABll
in practica a
filmul cu sensibilitate (Ag-
fapan Vario XL, IIford XP-1), care
posibilitatea de a lua ima-
gini ntr-o extrem de a
nivelului de iluminare.
Acest fel de film gama
de lucru n tehnica
alb-negru, oferind un nalt grad de
adaptabilitate la de foto-
grafiere, constituie o
filmelor uzuale.
Dezavantajele de principiu ale fil-
melor cu sensibilitate con-
stau n: mai mari (film plus
developare);. developare sp.eciali-
de n laboratoare de
profil (developarea este
individual, de lucru fiind
ma.i dificile); nu se de re-
dect ca de
35 mm; nu dect ca-
A filmelor cu sensibilitatea
In acest sens rezultatele ob.,.
tenabile pe filme de sensibilitate
(15.,.-18 DIN) snt net supe-
rioare celor date de un film cu sen-
sibilitate ,
in de cele spuse mai sus,
trebuie notat faptul n
fiecare fotograf optim cu o
film + revelator, experi-
bine care
cu certitudine r-epetabilitatea
rezultatelor. '
Informativ vom prezenta un film
din categoria celor cu sensibilitate
Ultrafln
1 + 10
1 + 20
Lelcanol
Neofln-Blau
Neofln-Rot
Reflnal
Atoma'
respectiv TURA 150. Fil-
mul are sensibilitatea de
22 DIN poate fi expus ca avnd de
la 19 la 25 DIN. Puterea sa de
este de 140-150 linii/mm
la sensibilitatea ce con-
stituie o pentru un
film de medie.
Developarea filmului se face n
revelatori Adin grupele
AGFA sau TETENAl. In de
'tipul reve1atorului se ating diverse
Desigur "atingerea"
unei anumite se poate
face prin prelungirea timpului de
deyelopare ntre anumite limite.
In tabelul snt date citeva
exemple de developare. Timpii
(minute) corespund unei tempera-
turi de 20C unei mode-
rate a filmului n
developarea, se poate
o sensibilitate de 27 DIN.
trebuie spus fiecare
dintre revelatorii
imaginii anumite caracteristici par-
ticulare privind contras-
tul, gradul de etc.
de oprire a de fi-
xare snt uzuale.
Prin accelerarea filmului
n timpii pot fi
Filmul dispune, de o
antihalo, fiind
cu un strat special de cu-
loare gri.
22
22
22
22
22
19 4,5
25 20
25
22
25
RmPll I[ATOR5 REU
PEnTUAUTOm BIL
Student VIOREL Slatina
Schema constituie un amplificator de
de putere destinat
amplificate a semnalelor de amplitudine (26
mV) relativ (47 kO).
Prin gabaritul redus, fiabilitatea mare n
final, prin faptul tensiunea de alimentare este
de 12 V, montajul este recomandat pentru folo-
sirea ntr-un automobil ce o de
semnal cu (minicasetofon, de
exemplu) sau pentru sonorizarea programelor n
unde nu este nevoie de o
putere mare.
Caracteristicile tehnice mai importante ale
amplificatorului snt:
- amplificare n tensiune: x 160 (+ 45 dB);
- sensibilitate la intrare: 26 mV pentru 3,6 W
putere pe o de de 4
O, respectiv pentru 2,2 W putere pe o
de de an;
- curent de repaus n tranzistoarele finale:
25-30 mA pentru o alimentare la 14 V;
- consum: 200 mA la puterea pe impe-
de de a O, respectiv 350 mA ia puterea
pe de de 4 .o;
- de 30 Hz - 30 kHz pentru
pe 4 O, respectiv 10 Hz - 30 kHz pentru
pe a O;
- neliniaritate pe benzile de 3 dB;
- distorsiuni armonice la 1 kHz: 0,7% la 3,6 W
cu 4 O de respectiv 0,5% la 2,2 W
, cu a O de ,
Comportarea amplificatorului din punct de
vedere al pentru semnale cu
18
ntre 20 Hz 40 kHz este n grafi-
cul Se liniaritatea este per-
(semnalul nu este atenuat) pentru banda
de ntre 100 Hz 14 000 Hz
Schema (fig. 1) la intrare un etaj
preamplificator realizat cu tranzistorul TI, care
preia semnalul, l prin condensatorul
electrolitic de 22 MF l transmite etajului pilot,
realizat cu tranzistorul T2 semi-
reglabil din colectorul acestuia punc-
tul de al tranzistoarelor; cu
diodele montate n serie, el curentul
de colector al tranzistoarelor finale, elimi-
nnd distorsiunile de trecere.
TS
-+A2.'\I
De aici scnema este perfect tranzis
toarele T, T4 respectiv T, To, n simetrie com-
preiau semnalul din etajul pilot I
Semnalul ce trebuie debitat pe
se ia din punctul de nseriere a tranzistoarelor fi-
nale prin condensator electrolitic.
cum am amintit mai sus, amplificatorul se
la tensiunea de 12 V, din bateria au-
toturismului sau dintr-un redresor bine filtrat. Pe
traiectul ntlnim dioda D6, care pune
n scurtcircuit bateria sau redresorul n cazul co-
a montajului, fapt care duce la ar-
derea fuzibile de 1,5 A (2A).
Condensatoru! electrolitic ce reali-
un filtraj suplimentar, iar LED-ul pu-
nerea sub tensiune a aparatului.
Dioda Dhva trebui suporte minimum 2
pentru cazul n care este
1,5 A, respectiv 3 A pentru de
Montajul este simplu nu pune probleme
punct de vedere constructiv.
o a cablajului imprimat la scara 1/1
2). snt montate conform desenului.
zistoarele (0,25 W) condensatoarele - cu
celor de filtraj - snt 1n ver-
pentru o miniaturizare ct mai
Evident, constructorul poate realiza propria
de cablaj, acest lucru depinznd de pie-
sele pe care le
REGLAREA MONTAJULUI
montarea pieselor pe cablajul imprimat
o verificare se amplifica-
TEHNIUM 5/1983
n rndurile
datele
unui aparat
i ....... :>rli,"to
unele
cuitelor i ... t,,,,,,,, ... ,,,t,,,, ooenlticmC:lle.
Aparatul
lesnind
tare "IP>lrifi'r'all-C
.late, n
inclus
nale. n
sortarea
de tensiune.
Conceput cu

buzunar" {fig.
n magazinele
cum
n .......
1-1- !---
i"" i>""
Y
OI!" !)O 40 50
'l<lO ""'''' ""'"
furnizate
-
\
I
I
I I
1kl1-" 4it'!Slt:: '10"-
5ng. IANCU ZAI:-tARIA,

din tensiunea
la convertizorului, cu-
de circuitul de nega-
reprezentat de
R6, curentul de colector al
tranzistorului Deoarece suma
de ai tranzistoa-
relor din
este
de dioda R7, scade
amplitudinea
rarea I a TI'.
tensiunea la convertizorului
Se ast-
fel un de stabilizare de 15.
de sus (pe a po-
i corespunde ten-
siunea converti-
zorului cu ten-
parametric),
V, timp ce opuse i
revine tensiunea
III a transforma-
Tr., de circa 2 15 V.
Cnd tensiunea la t ... ""..., ... l",t,"\_
rujul T4 scade sub
nii dictate de dioda + .. ",., ... ii"+,,.,,-,
T4 se nchide. n
torul T5 n
tate de
reduce ntructva
de comutare al tranzistoare-
lor oscilatorului, sporind astfel ran-
damentul convertizorului la peste
70 % consumul din bateria de
este direct
la

Utilizarea unei
cu consum mai redus
nic 24 V/20 mA sau
un miliRlnOp.rrnejtrl
'"'''
k><'Ol<
100 n se aduce
ntre 25 30 mA
Se scade tensiunea de alimentare la 12 V se

ca tensiunea ea
4 56
8
68
trei de ale convertizo-
4, vizorul de semnali-
butonul gradat cu care este
Rh 7, bor-
contact electric ale bateriei
9 socluri pentru circuite in-
tegrate, cu 14 2) cu 16
6) terminale.
reducerea pierderilor
energetice prin disiparea compo-
nentei continue n I a
transformatorului Tr., se reco-
1mperecherea tranzistoare-
lor din etajul oscilator, T2 T,.
'Reglajul indicatorului optic reali-
zat cu circuitul integrat testat se re-
duce la alegerea valorii
CI. pentru realizarea do-
rite a "Illnjrillnr
convertizorului se re-
alegerea valorii maxime a
R7 pentru care tensiu-
nea la convertizorului nu
mai depinde de micile variatii ale
circuitului de
oscilatorul nu
se vor inversa ntre ele cape-
II a transformatoru-
de tensiunea la care se
de
butonul gradat al
se poate conci ude asupra facto-
de amplificare al circuitului in-
teg rat testat.
1
valoarea de 6 V, iar curentul de colector fie de
20
un generator de semnal
kHz) un osciloscop pot face
" ............. 'Iot al amplificatorului (vezi "Teh-
poate fi montat ntr-o
cu dimensiunile de
120 mm, unde pe o de
s-au dat necesare celor
a LED-ului
19
MEMORII EPROM
ORGA DE LUMINI CU
MEMORIE EPROM
Memoriile EPROM permit program-
rea de utilizator cu datele dorite
acestora n caz de nevoie cu
raze ultraviolete. Ele permit, de aseme-
nea, o stocare de tensiu-
nea de alimentare au o densitate mare
de celule de memorie de cip, deoarece
nu mai avem nevoie, ca la RAM, de cte
un bistabil la fiecare
Una din cele mai utilizate de
realizare are ia principiul flo-
tante. Electrodul al tranzistorului
MOS al elementului de memorie nu este
realizat cu contacte electrice. Pentru a
reda conductibilitatea se injec-
electroni printr-un proces de ava-
introducnd astfel o
Student GUNTER ZEISEL
restabilind
rea tranzistorului. este su-
pentru a sarcina cu o
pierdere mai de 30% pe o
de 10 ani. se face cu un gene-
rator de raze ultraviolete care
sarcina prin curentul fotoe-
lectric produs. Memoria are o
de deasupra pentru a permite tre-
cerea. razelor ultraviolete. O memorie
EPROM se poate reprograma de cel
100 de ori o a per-
.
Cele mai des folosite memorii EPROM
snt de tipul 2708 (respectiv 8708)
cu o organizare de 8
(1 kbyte) 2716 (8716) cu o capacitate
de 2 x 8 (2 I<byte).
O ce nu se la sis-
teme cu microprocesor este
n Este vorba de o de lumini
ce unei memorii
EPROM. memoria este convenabil
se pot mari
de care se 1.024
de cicluri.
Poarta P4 un generator de
tact care un
din trei circuite CDB 493. Se folosesc
zece pentru a baleia cele 1 024 de
adrese ale memoriei. .cu
adresele din ia EPROM-
ului se vor datele programate.
ai aflate n ,,1" logic lIor satura tranzistoa-
rele de ale . triscelor prin
amorsarea acestora se vor aprinde becu-
rile Se vor folosi triace
de 400 V becuri de maximum 150 W.
Pentru a nu introduce "in
la amorsarea triaGelor
se un circuit de sincronizare cu
EI este conectat ntre punctele
E. F, G poate lipsi de tot, n acest caz
conectndu-se la F tensiunea de +5 V.
Prin circuitul de sincronizare, tranzis-
toarele de (TI ... Tg) snt ali-
mentate numai n jurul trecerilor prin
zero ale tensiunii de pe baza
lor in acest moment se un ,,1" lo-
gic, traiectul respectiv este amorsat;
avem "O" logic, el blo-
cat pe Pl. P2.
P3 un impuls de aproximativ
300 J.1.S la fiecare trecere prin zero. n
a?est caz nu mai este nevoie de
dl.n CDB 413, deoarece din circuitul
CMOS-CD 4093 mai o
pentru realizarea generatorului de im-

I
(D4093
20
pulsuri. De asemenea, In locul celor trei
CDS 493 se poate folosi un
la 1 024, tot de tip
CMOS, CD 4040. Tranzistorul SC 516 se
poate inlocui cu un montaj Darlington
BC 177-BD 136. nu dispunem de
putem folosi tiristoare n .Iocui 10f.
In . memoriei
EPROM, nu dispunem de pen-
tru acest scop, ne putem
de unui EPROM dintr-un mi-
crosistem. in acest caz becurile lIor
programul din EPROM (n care putem
avea, de exemplu, limbajul de asamblare
al microsistemelor sau un limbaj de
asamblare. pentru BASIC). folosi-
rea EPROM-ului n orga de lumini, el se
reintroduce 1n microsistem. '
Pentru amplasarea becuriior, o propu-
.nere ar fi o de n
opt regiuni sub care se becurile' de la
De asemenea, se o
sincronizare cu muzica, n locul oscila-
torului care impulsurile de tact se Dot
folosi impulsuri formate frecven-
joase din melodie aduse la
nivel TTl pe'ntru comanda

r=:==-- JI'
(-3
~ p
L? ~ 9
~ - '
.1
(1-tI...tI
c"-,---;;-, z ~
I
r--- JI'
c:= , ~
c--;;
...---'
t-;;
C p
~
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
~ ' 2 ~
CIi
C":I 9 10111 -----""-1 li
....
IZ
-II1II
IZ
1:1
8
16
ga/ben0'5
~
~
~
(\)
Yl?ru'e0,5,
illiJastril
"':o--
27
"-o--
[JJ43
I
L __
~ ~
I
I
I
40 T ' giIIJ;'n l'
- - - ~ 'yerde
I
I
I
I
I
_________ . ___ J
..
~
(W)
I
5;
:1
:l
i
::z::
w
1-
IDA-1083
Din circuitele ;ntegrate speciallii-
zate, TDA 1083 un loc
aparte, n sensul poate echipa un
radioreceptor MA in exclusivitate
sau cu ajutorul unui tuner poate de-
veni .eRementu& de i'ntr-un re:-
ceptor MF.
In receptia. programelor MF, sem-
nalul esle primit de un etaj. ampfiifii-
cat aplicat etaju.uti mixer autoos-
cilant care la
circuit lC 10,7 MHz.
cu it semnalul este
piezoceramic
integrat. Tot
snt montate
15.
MA" tuneruF sc.Qs de
toru::immnol> fntrare
monice este
cilant
se face pl'infl''-un
de la care se ia semnar,
catm de nivet
6-1,
C;y are va.&orUe 30
300 p.F. pe;
carcase cu diametru de 10 mm.,
Bobina pentru 2,5-7 MHz are 80
UOlTmETRU
Aparatul a de prin-
cilpiu Oi permite
rea tensiunii continue la 20 V.
in ampUficatorul de
curent continuu se folosesc tran-
zistoarele compuse care in
montajul K 101 K T1. Acest fapt per-
se, de ori li-
mita, a tensiunilor
l-metru
rate tot de atitea ori,
de intrare.
Voltmetrul se de la o
de tensiune de 4,5 V
un curent de cea 10 mA In
montajul de amplificare pot fi mon-
tate patru tranz.istoare BC 109.
RADIO, 211982
RADIO REF, 2/1981
TEHNIUM 5/1983
- 900
NICOLAEM ARINESCU,
,ing, GASOR
. S .. -Be,ruJasa
COMPARATOR
ERATOR DETR,EPTE
FILTRE .DE JOASA
Pentru a obtine fdtre cu n
filtre carac- bune. necesar se
teriisti(::ile desene. respecte valOrile pieselor indicale.
l?s
TEHNIUM 5/1983
GHERZAN MARCEL - Baia Mare.
Schema este -
unele tranzistoare snt nepolari-
zate. un amplificator
o n re-
sau unul din plic I.P.R.S.
APOSTOL MAR BAN
Chiar n transformatoarele mici, de
se poate
face bobinajul dorit
0,06-0,08.
la o mai CI
mai
MaUlESCU
t't:><r'nn'L",,,,rhl'H
radioclubul unde
primi necesare ca.
radioamator deci pu-
construi o de emisie-re-

PAVEL OCTAV ...:... Bira Per-
CONSUL TATIE
la apar din cauza
folosirii unei antene suplimentare.
Receptorul Gloria are de fe-
orice
acordul circuitului de intrare.
Antenele Vagi snt folosite la emisie
cu randament bun.
RADOVAN FLORIN -
Se pare defectul nu este
zor, ci antena care nu este corect
experimental o
de n locul antenei.
PiRVU GHEORGHE - jud.
tUl!va, semnaJ pentru
zi!, se
superioare.
FERICEAN CONSTANTIN -
nlocuirea tipului de de
canale ia "Dacia" este destul de
GRIGORE,
Ne n scrisoare despre un
defect al televizorului Temp 6M, de-
fect care s-a manifestat o vreme
prin instabilitate pe cadre, iar n ul-
tima de timp imaginea s-a
ingustat (are de 5 cm) este
(partea de sus a imaginii
apare jos).
cum se televizoarele
Temp 6M snt n exploatare de
peste zece ani, deci tuburile snt
destul de epuizate, iar piesele com-
ponente n special rezistoarele
snt devalorizate, unele prezentnd
chiar intrerupen.
Cele defecte - desincroni-
necesitnd mari modi- nem solicitate:
sistemului de alimentare YARBAN CRISTIAN -
cu energie. In mod normal, decodorul stereo se
Vom publica datele referitoare la la discriminatoru-
iluminare, etc. n rubrica lui, dar, nu schema apa
foto. ratului nu determina punc-
IORDACHE CLAUDIU - Bucu- tul de al discriminatorului,
Autooscilarea se cupla firul care vine la poten-
poate datora cuplajului dintre etaje de volum la intrarea deca-
deci se fiecare etaj sau dorului, apoi decodorului la
primul etaj amplificatoare/or.
valoarea rezistorului din emi- Asupra montajelor Dolby vom
tor. mai reveni.
STAN MIHAIL - Vilcea. Nu putem IONESCU DAN - Prahova.
deduce tipul caracteristicile unui Motorul de la picup are in-
tub catodic dimensiunile sale pentru 110 V, care nseriate
fizice - multe tuburi ntre permit cuplarea motorului la 220 V.
ele. Faptul o nu este
POPESCU - Gorj. De- bine curentului
tectul televizorului dv. n n capul de Modificarea vi-
a unor etaje tezei se face schimbnd pe
(sunet baleiaj cadre). axul motor nu pe volant.
regimul acestor etaje IOAN 1. - Craiova.
valorile cu cele date pe pentru sugestiile re-
Eventual piesele cu abateri feritoare la suplimentul de mode-
de valori. lism.
RUG ILIE - Hunedoara. Nu CHIOSA AUREliAN Birlad.
nem date despre TV Dx n Tranzistorul 2N2646 este TUJ, iar
dv. AC 180 este pnp cu germaniu; am-
GOMOIU BOGDAN - jud. bele se construiesc la noi n
un amplifi- GABRIEL nlo-
cator AF cu putere de 10 W, cel mai 2SB 56 cu EFT 333.
recomandabil este ru- la redresor se pare nu este su-
brica HI-FI o ficient filtrajul - deci condensato!'
n de piesele ce le A electrolitic cu valoare mai mare.
reproduce amplificatorul magneto- TOADER DANIEL - Tubu-
fonului "Maiak" este probabil riie din seria D se foloseau fa apara-
va satisface dv., mai tele alimentate din baterii, iar tubul
ales acest amplificator are o pu- DT 100 este o de mare putere
tere D ar fi con- din de radioficare. Un difu-
chiar amplificatorul cu zor poate fi folosit ca microfon.
TBA 810. care 7 W pe IlO Piese se pot de la magazi-
4 .
POPESCU ION - Nu 1. M.
zarea inversarea imaginii - au
cauze diferite ce nu se infiu-
reciproc.
Depanarea televizorului va trebui
n ordine
defectelor, anume inversarea
imaginii provine din defectarea
condensatorului C23. Acesta este
de tip tubular, de culoare
este montat n partea sus a
Este suficient
un terminal al condensator\Jlui
imaginea va reveni la normal, dar cu
dimensiuni mai mari, dimensiunea
stabilindu-se din butoane'.
Instabilitatea pe cadre (care este
etapa a provine
din lipsa impulsurilor sincro ca-
dre. Se vor verifica, n ordi:1e, con-
densatorul C 19 (4,7 nF), apoi ele-
mentele concentrate R18-R21-R23.
Acestea se montate ntr-un su-
port de plastic aveti acces numai
la terminalfl
ntre terminalele notate pe sche-
se rezistoare cu valo-
rile indicate.
n final o verificare a tuburilor
este
partea de
baleiaj a schemei televizorului
Temp 6M.
CITITORII DIN
SEPOT ABO ..
NA ADRESiNDU-SE LA
'LEXIM ""!"-. DEPARTA ..
.EXPORT .. 'f'it..
.. ' . 0 . 80X
U6--'11,TEL'EX . 11$;
..
C.tMBRIE. Na J.
TIDanlI executat
COIftbinatut .. polipafit -Ca.. SebdeliiB' . .. 1

S-ar putea să vă placă și