Sunteți pe pagina 1din 48

REVIST LU PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI

DE STAT Redactor ILIE


SUMAR
Cheie 2
Termostat 4
Amplificator 6
Amglificator liniar RF
de 8
Superheterodina SSBCW 11
Telecomanda radio 16
Metode electrofizice de
combatere a igrasiei 18
Detector de
20
Vu-metru cu led 22
Amplificator de 100 W 23
nzidirea placarea
de baie 24
Filtre pentru antene 27
Memorator 29
Termostat electronic
pentru radiatoare
electrice cu ulei 30
Transceiverul TFIN 97 31
Amplificator audio 38
Interfon 41
pentru
acumulator. NiCd de 4 Ah 42
pompelor
submerse 44
Circuit .temporizator 45
Egalizator de 46
M
ontajul prezentat este un circuit tipic cu
auto-zero, n care una din DAC
(I0UT1) este spre un nivel care
o de nul ntr-un sistem.
se de obicei, echili-
brarea Pentru a zero nivelul de
predeterminat al DAC se ca
dispozitiv extern, o cheie n care este ncorporat
un rezistor pelicular care, cnd este introdus n
o tensiune n punctul cen-
tral al divizorului rezistiv (punctul A) care va
R.I
+1511 Il/Ao..
Ing. Sfetcu Nicolae
egala tensiunea la DAC (IOUT1)' n
momentul tensiunilor, se
un solenoid care dispozitivul de
nchidere a
Folosirea unui DAC_pentru a genera po-
codat permite. b programare
intern pentru a necesita chei diferite
pentru dispozitive de nchidere diferite, sau
n dispozitivele de securitate pe
care permit o schimbare a codu-
lui n de, de ex., de ora din ziua res-
..
R.6
20fJ.l..

D5
11{4tItB
r3
/jDI3I
D8
I#lOlJl
/f'6
5()(}1L
fig. 1
TEHNIUM nr. 2-3/1997
Aceasta ar putea constitui un obstacol suplimen-
tar n calea eventualilor care ar trebui
ce cheie n diferite momente
ale zilei.
Pentru a face sistemul de nchidere ct
mai sigur posibil, se un circuit, pentru
a ne asigura atunci cnd cheia este
n trebuie se realizeze un nul ntr-un
timp mai mic de 250 ms. aceasta nu se
cheia trebuie va fi inefi-
timp de 5 minute, care se poate intro-
duce o cheie, temporale se vor
; J i'J f.' ; J i'; i !., ;.
lulian Cosmin -
'
repeta. Aceasta va reduce posibilitatea
unui n locul cheii, ntruct ar nece-
sita un timp mai mare pentru ajustarea la valoarea

n montaj, fig. 1, pentru programarea se
DA 0830 Semiconductor), dar
se poate nlocui cu succes cu DAC 1208, sau ori-
care alt DAC adaptat Circuitul inte-
grat - de tensiune de precizie - (LM 329),
cu tensiunea de de 6,9 \/" se poate nlocui
cu o tot de Semiconductor (LM
129), sau se poate realiza o de tensiune
cu componente discrete. Amplificatoarele ope-
356) se pot echivala cu oricare alte
circuite integrate cu pe JFET
Semiconductor, Analog. Devices, etc.).
lucru este valabil pentru comparatoarele
393).
Masa (semnul J,) se va lega la masa
montajului chiar la stabili-zatorului de ali-
mentare. Pentru programarea se folosesc
comutatoarele binare (CB), n de posi-
Cablajul montajului este prezentat n fig. 2.
Bibliografie:
I.P.R.S. - Full Line Condensed
Catalog; national Semiconductor -
Data Book
ntenele verticale ale
receptoarelor auto
sunt de dimensiuni
mici n raport cu lungimile de
curente de la
de amplitudine. Re-
n tensiune se la
30 dB iar de intrare este
de aproape 10 KQ pentru 30 MHz.
tolit simplu placat, ntr-o
bine plasat la baza
antenei baston
(auto) ntre radio-
receptorul existent.
o de
foarte ANT.
astfel nct, chiar cu
adaptarea la rezo-
nu se dispune
dect de un semnal
foarte slab.
seama de
aceste a fost
conceput acest am-
plificator care lu-
la circa
70 MHz.
TEHNJUM nr. 2-3/1997
Amplificatorul (vezi figura) va fi
realizat pe o de sticlotex-
P.S 100
,....-----------........ ... A<:ym.
Pt...l0Z
T
ermostatul prezentat se
compune din trei dis-
tincte: traductorul de tem-
care poate fie un ter-
mocuplu-termistor, tranzis-
tor etc - amplificatorul pentru
reglarea puterii dispozitivului de
iar partea a treia este o
de de wattaj,
care poate fie o
sumersibil sau alt dis-
pozitiv de
Montajul descris este adaptat
pentru fotografice la care se
cere temperatura de 25C cu o
precizie de 1C.
Din aceste motive, cu ajutorul
amplificatorului se pragul
de ntrerupere a curentului n
rezistenta de Dealtfel, ter-
mostatul dintr-o parte de
o parte de reglare a
puterii n rezistenta de
Schema este n
fig. 1. Amplificatorul are
o parte este pentru
este din
tranzistorul T 1 cea de-a doua
parte este amplificatorul de putere
pentru aprinderea L com-
din T 2 T 3 T 4
Tranzistorul T 1 sem-
nalul dat de traductorul de
care apoi este
de miliampermetrul gra-
dat direct n grade Celsius
metoda Acest sem-
nal este compensat cu alt sem-
nal stabilizat cu ajutorul po-
tentiometrului R12 dioda
01 care pragul de
conductie al etajelor amplifica-
toare T 2 T 3 T 4, respectiv deter-
valoarea temperaturii care
trebuie fie
cum se aici
avem semnale care sunt
compensate unul pe altul n
de temperatura

...
o
o
m
:::J
o
b
Vi
o
A!
IV
o
J
W(')
W ...
o
::l
11
Ing. M. Istrats
()
1-1

re:
,,1-1
c:-i
'"'A!
"'",
:l'J
ai
HC
Hr
Il
-i
o
"
"
Jl,
A!
Iv
...
A!
...
0'1
A!
...
e
A!
...
'04
TEHNIUM nr. 2-3/1997
tensiunea de tra-
ductorul de este
mai dect tensiunea
cu tn
,cazul ,acesta temperatura
lichidului este prea
Ca urmare a acestei
de tensiune, amplificatorul de
, 'c.c.,format din T 2 T 3 T 4, ampli"
conduce semnalul,
aprinznd lampa' L.Cnd<dife-
intre cele tensiuni
este mai de 0,5-0,7 V,
dect tensiunea de
deschidere a fui 2, lampa se
aprinde mai tare.
Cnd de tensiune este
mai de 0,5 V lampa se va
stinge.
Partea de reglare a puterii n
ce baia
este de lampa L
prin cele
J ,
FR. Lumina o

este unica ntre
partea de partea de
reglare a puterii din
de conexi-
u,ne 'nu poate fi
deoarece tensiunea de ali-
m e n t are ai n sta I a e i de
este foarte mare (de
22 C c. s . ) . I n ten sit at e a
luminii este factorul determi-
nant pentru comanda triacului.
Cu ajutorul R6
R7 se instrumentul
M, care trebuie fie un mili-
ampermetru. Tranzistorul final
poate fi Ac 188, dar cu radia-
tor de
Alimentarea de
este de un transformator
pentru t'uburile electronice de
6,3 V 1 A.
Pentru a elimina variatiile de
curent date de T 4 primind sem-
nal de la traductorul de tempe-
redresarea tensiunii pen-

DupiLEKTOR
ste vorba de un detector
de umiditate care prin
interme.diul a doielec-
trozi umiditatea
solului a sub un anumit
nivel.
Aparatul este foarte intere-
sant prin faptul ne aduce
aminte nu am udat florile
dar este deosebit de util chiar
utilizat ca avertizor in culturile
irigate.
,.,. p:::ratul se compune djntr .. un
multivibrator ce un
semnal dintr-un amplificator
din electrozii detectori.
TEHNJUM nr. 2-311997
.'
iru 'alimentare a fost
n.2
Puterea elementului de
este de triacul 03' Dioda
04 de tensiune
care apar la comutarea triacului.
de filtrare, din
Li L2C4 C5' pentru a
filtra impulsurile perturbatoare
date de tric;c care devin
aparatele de
radio televiiiune.
lermostatul, respectiv partea de
se dintr-un
montaj care are montat n
interior lampaL,care poate fi de

6,3 V/O,2A cele fotorezis-
FR.
bobinelor de Li
L2 se face pe un miez de fier. Bo-
bina Li are 140 de spire cu
de Cu 0,7, iar L2 are 140 de spire
cu Cu de 0 0,7 bobinate n
straturi.
E1 E2
2x
BC550C
copul montajului este de a
asigura o de cali-
tate sau chiar
foarte acolo unde
de sau ecranare o
imagine de televiziune cu contrast
foarte slab, de zgomot -
zise "ploaie sau
imagine.
In figura 1 este schema
de principiu a montajului amplific?-
tor construibil de amatori. In
figura 2, e s"chema
alimentatorului de la In figura
3, e realizarea montajului n
sistem modul pe o metal-
izata de steclotextolit, cu dimensi-
unea de 35x50 mm grosime circa 1
mm. departajate pentru
montaj sunt ca la cele-
lalte montaje descrise n tot
prin cu ajutorul unei
AMPLIFICATOR
cu vrful pilit ca o
format E recomandabil ca
fie de
1,5 ... 2 mrn
se
cu fin se cu un
strat subtire de colofoniu dizolvat n
spirt. Apoi, cu ajutorul unui letcon
se me-
folosind ct mai aliaj
de cositor.
se distrugerea
se decapant
acid sau care
poate servi la lipirea dar
care distruge iremediabil monta-
jele electronice, mai ales cele de
calitate.
Faptul n gravurii
colofoniu topit nu afectea-
cu nimic mon-
tajului, cu de a nuexa-
gera cantitatea de colofoniu, n
mod inutil cel mult
aspectul gravate, dndu-; un
aspect de produs industrial.
Ceea ce eo noutate pentru con-
structorul acestui montaj, este
realizarea amplificatorului n sis-
tem de montaj "simili SMD",
"Surface Mounted
Device" - piese montate pe
s u p r a fa , d j re c.t p rin lip i re,
aproap.e universal
la ora n industrie,
ndeosebi la productia
de calculatoare, televizoare, multe
alte aparate electronice,care
devin pe zi ce trece mai ieftine
mai
George Dan Opr9SCU
Tehnica SMD piese
microminiaturizate care se pozi-
n montaj,
se lipesc cu micromanipulatoa-
re, cu pipete aspirante, prin pro-
grame d-e calculator electronic
specialiiat pe sistem de automati-
zare Nici gnd pro-
2
punem pentru amatori con-
o linie de pro-
SMD. Dar folosind "piese
discrete", eventual din montaje
recuperate, cu capete scurtate, se
reduce mult din timpul de lucru
se spoo lumea viitoru-
lui, acum. Ce piese se pot utiliza?
Rezistoare de 1/10, la
de Watt, destul de mici
pentru a fi plasate n montaj, mai
ales cu capetele scurtate. Con-
densatoare ceramce tip disc, de
asemeni ct mai mici. Toate
piesele vor avea capetele bine
de oxid vor fi bine cosi-
torite, pentru ca lipirea pe placa de
montaj se cu un minim de
cositor, cu contact mecanic
electric ct mai bun. Dar piesele
cele mai importante sunt cele
tranzistoare care trebuie
fie de tip special.
pentru montajele publicate
anterior se puteau folosi orice tipuri,
n cazul de nu se
cea mai e cea
a tranzistoarelor de radiofrec-
care
scopului, de amplificare de
foarte de la cteva zeci de
MHz la 800 MHz. De exemplu,
tranzistoarele BFR 90, BFR 96, cu
fr de
la care amplificarea se
reduce la unitate, pe faptul
fasoane banda ......
de la josul VIF a limita
TEHNIUM nr.2-3/ 1997
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3
A
B
C
O
E
F
G
de sus a UIF, un zgomot
extrem de redus sub 2 decibeli, la
o amplificare de cteva
zeci de decibeli, sunt destul de fia-
bile, cu alte cuvinte "se poate
merge la sigur", cu conditia de a
nu tensiunea de alimentare
de circa 12 volti.
Cur e z uita te tot bun e ,
tranzistoarele BFT 50, BFT
90, 2SC 3358, KT 606, 610,
640, 913, apoi cu rezultate
mai spre UIF din cauza
fT mai redus, tranzistoarele
BFX 89, BFY 90, BF200, de
asemenea se pot testa tran-
zistoare BF diferite care pot con-
veni pentru posturile de televi-
ziune de pe cele 12 canale VIF,
de difuzare
Detalii privind montajul. Se mon-
la nceput toate piesele mici,
4
bl
1\ ca U'
: coox iol
TEHNIUM nr. 2-311997
A
B
C
O
E ...... + ........ j .......::.w.=.--+-f-fl'-... -", ... .
F

G

tranzistoarele se ultimi-
le, se face o verificare a
ntregului montaj. Toate piesele,
cum s-a la alte mon-
taje pot diferi ca valoare cu 50
%
,
un condensator de 1 nano-
farad poate avea ntre 500 1200
picofarazi, (montajul admite valori
ntre 200 o 5000 pF) (5 nF).
n cazul
celorlalte piese, tot 50
%
Piesele
desenate la intrare la
amplificatoruiui n circui-
tul emitorului, sunt plasate doar n
cazul folosirii unor tranzistoare cu
fT redus zgomot mare, nl)mai
pentru primele 12 canale. Intre
baza colectorul lui T 2 e figurat
un circuit serie dintr-un
condensator, un rezistor o
Lx, care are
drept scop reducerea zgomotului
de fond introdus de tranzistor n
UIF prin spirelor
se obtine acordarea
pe un post de pe
UIF. Se eventual un cir-
cuit similar pe T l'
Bobina Lx, trei spire cu
diametrul exterior circa de 3 mm
- bobinaj
pe un sau cui care se
scoate, srma fiind chiar termi-
nalul mai lung al rezistorului',
sau o de de cone-
xiuni ntre spire
circa 1 mm.
La lipirea tranzistorului n mon-
taj, capetele vor fi lipirea
ct mai rapid pentru a nu fi
defectat prin termic. In caz
tranzistorul are
conexiunea se la
emitor.
Bobinele de (drossel RF)
(1 ... 2) vor fi pe
din plastic, din mine consu-
mate de pix. de spire nu e
critic, ntre 20 ... 50, bobinate
cu de
0,1 ... 0,25 mm diametru.
Partea e alimentato-
rul. S'e n transformator
care n secundar
maximum 8 sub cel
100 mA. Pentru redresare, o
cu siliciu, convins
una 1 N4148, 1 N4Q01 .. ,
400,. sau o de
tranzistor.
Filtrajul, la consumul foarte
redus l o de filtraj
n "PI", cu condensatoare de
100 microfarezi un rezistor. Se
poate monta un indicator de
functionare cu LED de orice fel,
alimentat din punctul "X".
Un format mic,
dar cel putin de 1/2 watt, permite
reglarea prin reglajul
tensiunii de alimentare, ntre 2 ...
12 La borna "Acum" se
poate un acumulator n
caz televizorul - portabil - se
n
Tn fig. 4 se felul cum ali-
mentatorul se poate monta ntr-o
Ia un loc cu amplificatorul.
Caseta poate fi din plastic, cele
montaje pot fi protejate prin
din de fier -,
Pentru foarte precare de
se ca amplifi-
catorul se monteze pe stlpul
antenei exterioare; iar alimentarea
se face din prin alimentator,
care trimite tensiunea de alimen-
tare prin cablul coaxial prin inter-
mediul unor bobine de separate
L3 L4 bobinelor L1
L2' Cablul poate atinge peste
50 metri. Bobinele de separare se
vor monta chiar n montajele din
fig. 1 2.
Cu concentrare,
folosind piese de calitate accep-
o "tehnologie se
un rezAultat oon, cu o cheltu-
In starea cu
antena de din
de n ntr-o
foarte se pot
viziona majoritatea posturilor
locale din UIF, cu
antene de gabarit mic, se prind
posturile programelor 1 2 TVR.
Singura antena e de
trebuie caz.

de spectru pentru radiocomunicatii n


unde scurte inclusiv cele pentru radioamatori
o . gama ntre 1,6 30 MHz
este pentru o varietate de servicii de
radiodifuziune, comunicatii aero navale, transmisii
date dar traficul pentru radioamatori. Dar
indiferent, este vorba de telefonice
sau telegrafice o varietate de tehnici de modu-
de exemplu: de amplitudini (A3),
telegrafie (A 1), SSB sau FSK (frequency shift keyed)
spectrul HF de care ne este total uti-
lizat pentru radiocomunicatii diverse la mare
de diverse servicii dar de radioamatori. Echi-
pamentele moderne de radiocomunicatii n
transmit mai multe tipuri de
de specificul informatiei, desigur
toate acestea depinznd de tipul de modulatie,
frecventa de lucru comunicatiei, versa-
tilitatea echipamentului fiind de mare iar
utilizarea amplificatoare/or liniare de putere este de o
necesitate
Pentru unele tipuri de CW sau FM Iiniari-
tatea amplificatorului RF de putere nu este o carac-
dar aceasta este obligatorie pen-
tru transmisii SSB cnd distorsiunile de inter-
modulatie trebuie fie minime. Cu distorsiuni mici
de este posibil transmitem
semnale SSB n spectrul utilizat de o trans-
misie A3 aici de ce pot lucra se
a mai utiliza puteri de ordinul KW,
. unde tuburile electronice sunt de nenlocuit, acum cu
putere de ordinul a sute de Autiliznd tranzistoare
se obtin radio. In acest context pen-
tru tranzistorul BLW96 ce poate furniza o putere de
200 W pep cu distorsiuni de mai mici
de -30 dB, constructorul (PHILIPS) uti-
intrare
o-t-
m
f-+-
transformator
de mtrare
control
t

driver
clasa A
f-+-
m

transformator
de ula' c p j
Ing. 1.
Y03CO
lizarea a tranzistoare BLW96 n AB, ali-
mentat la SO V ca s.e o putere de 400 W
pep cu distorsiuni de mai mici de -
26 dB.
Acest tranzistor de mare putere este montat n
general n combinatii cu BLWSOF.
Cu opt tranzistoare BL W96 au fost construite
amplificatoare cu putere de 1 KW. La
acestor amplificatoare de mare este
starea de n care elementele con-
structive ale tranzistorului sunt
dimensiunile radiatorului le impunem personal.
Aceste ca
impun utilizarea unor componente pasive speciale dar
a unor tranzistoare special construite. Liniaritatea n
schimb este puternic de amplitudinea
armonici/or de
Amplificatoarele care n clasa AB sau B
armonici cu amplitudinea de la -10 la
-19 dB. Montajele 'n contratimp reduc armoniciJe
pare iar unui regim adecvat al tranzistoarelor,
reduce nivelul armonicilor impare
practic n clasa AB spre clasa A. Etajul pre-
final (driver) foarte aproape de clasa A, deci
ntr-o puternic a caracteristicii.
aC situatie cu totul de retinut, att
ct nivelul intermodulatit nu sunt constante
cu frecventa au valori diferite n diverse puncte din
ceea ce coresput1de
Acest efect se poate'atribui armonicelor reflectate. __
Schema unui amplificator cu . .'
Aici Jrei elemente majore:
regimul de lucru al tranzistoarelor, transformatoare
cuplaje, componentefe. Clasa AB pentru etajul final ...
este pentru compromisul ntre liniaritate, disi-
cast. Lucrnd n contratimp avantajul
control
t
-
""v
"X"
t-+-
h

m
f-+-O
'N
circuit de
corec ie
etaj putere
clasa AB
tranformator
de
TEHN/UM nr. 2-3/ 1997
-----------------------__ -1_1'1".
INPUT HYBRIO
TRANSFORMER TRANSFORMER

SO:12.Sn 12.S:2S-2Sn 2S-25:12_Sn 12.S:S0n
300W Implifi
disparitiei armonicilor pare ,crearea unei impedante
de avnd maximum de transfer al pu-
terii n etajul prefinal
n clasa A.
Performantele etajului fir),al sunt limitate de
conditiile electrice termice. In clasa AS cele mai
severe conditii sunt n regim de telegrafie CW sau
FM. In aceste cazuri puterea etajului trebuie
situatie cnd se neadaptat la
Pentru aceasta se intervine cu un detector
de vrf ce regimul etajului prefinal
mentinndu-se pe colectoarele etajului final o tensi-
une de n anumite limite. Cnd se
impune a se lucra cu diverse tipuri de deci
diferite impedante atunci sunt incluse circuite de
limitare a curentilor de colector prin temperatura de
pe
Acest control al curentului este determinat de con-
trolul asupra sursei. De exemplu pe capsula tranzis-
torului este fizic o ce electric n
controlul tensiunii stabilizatorului. Cnd temperatura
pe rezistenta jonctiunii diodei scade
tensiunea sursei, scade obtinndu-se ten-
siunii de alimentare.
TEHNIUM nr. 2-3/1997
cum se n schema bloc ntr-un ampli-
ficator cu etaje apar trei transformatoare.
Transformatorul de trebuie adapteze im-
colector-colector la sarcina care este
de 50 n. .'
Transformatorul de intrare trebuie
adaptarea cablu lui de cuplaj de 50 12 la impedanta
de intrare a etajului prefinal, iar transformatorul de
cuplaj ntre etaje trebuie adaptarea ntre cele
pentru maximum de transfer de
energie. Sunt cunoscute tipuri de transforma-
toare la amplificatoarele de
conventionale, cu linii de
transmisie, cu cu cablu coaxial sau cu fir
dublu pe un singur strat.
Transformatoarele conventionale au un miez mag-
netic pe .care se separat cele
Transformatoarele cu linii se fac practic
din cable coaxiale prin care se obtin comod
de impedante cu raporturi de: 1:1; 4:1, 16:1 etc.
Impedanta caracteristi1 a cablului coaxial Zo trebuie
asigure relatia Zo= ZL n care ZL este impe- \
danta de iar ZT este impedanta de a
etajului.
fig. 3
rit
~
e
~
~
.
~
......
I
"1
fig. 3
,'.
Ve
--c::::J--:---o +50V

Il' 'UHr + T.- Vb
"
. SUPERHETERODINA
I
revista "Tehnium" nr. 6 7 /1993 a fost
I
prezentat un montaj care utiliza un singur circuit
integrat tip BA3054 care era un
cu conversie nat
emisiunilor cu
(SSB) telegrafice (CW) din banda de radioama-
tori de. 160 m. Era o pentru
banda de 80 m. Deoarece schema nu
piese multe scumpe, autorul a realizat
receptoare distincte, dar cu cu
model de circuit imprimat pentru cele
benzI. Astfel s-au eliminat att comutatorul de
ct de de circuit
,imprimat respectiv.
Conexiunile RF au scurte, iar montajul a
rezultat foarte compact, deoarece sursa era sepa-
Cele receptoare au fost utilizate cu suc-
ces n excursii concedii.
Montajul prezentat mai jos 1) de
data aceasta un receptor superheterodina cu
BA3054, destinat emisiunilor SSB CW
din banda de 160 m. cum se autorul
a credincios autoimpuse la
schema de a nu utiliza nici un tranzistor
suplimentar. Circuitul integrat B3054 are o arhitec-
foarte doar 6 tranzis-
toare nici un alt element de
Acestea sunt conectate intern trei, astfel
nct emitoarele a tranzistoare fie legate la
colectorul celui de al treilea; conexiune
nu este din exterior. Desigur,
destule receptoare realizate cu un singur cir-
cuit integrat, unele avnd bune Dar
aceste CI au o cu zeci de
tranzistoare diode sute de Cu6
tranzistoare discrete se poate deasemenea realiza
un receptor, utiliznd fiecare. franzistor, pentru un
etaj distinct.
autorului de a utiliza un singur CI de tip
BA30S4 poate unora de sens; de ce
nu mai folosim un tranzistor SC'107 (ca
amplificator AF) substantial amplifi-
carea.
Pentru un hobbist tocmai optimizarea unei
scheme simple constituie o provocare.
proportiile, este ca cum se o
ascensiune a dispune de tot echipa-
mentul necesar.
Schema din fig.1 este rezultatul unor calcule
n care s-a se
performantele la maximum lunele
compromisuri. Parametrul la care nu s-a nici
un rabat a fost selectivitatea.
un receptor SSB nu
canalele adiacente cu cel putin 40-60 dB,
schimbarea de cu toate ce
apar (oscilator local, de inter-
suplimentare, etc.) nu se Un recep-
tor cu conversie poate realiza practic
sensibilitate poate de asemenea. realiza
de produs, cu ajutorul unor fittre active, o
selectivitate teoretic orict de cu o exceptie ......
nu poate elimina produse de
semnalele ce se n banda (ve;z:

Dar de cable coaxiale construite este limitat,
deci atunci cnd avem de vom inter-
veni asupra impedantei etajului final.
n acest mod a fost proiectat experimentat ampli-
ficatorul al o
Etajul prefinal este cuplat la final prin transforma-
torul T 2 care o adaptare de 100:5,S deci un
raport ae 4,5:1. Acesta este construit din cu
pe care se pentru primar 9
spire din CuEm cu priza la mijlOCi iar pentru
secundar 2 spire CuErn 045.
Transformatorul de intrare este tot pe miez de
cu are pentru primar 4 spire din
CuEm 045 din fire n paralel, iar
n secundar 6 spireformate tot din fir paralel din
CuEm 045 cu n mijloc la cte 1 din
centru. \
Se tranzistoarele sunt protejate termic
prin grupul 01 R5R6.
Transformatorui T 4 transferul impedantei
colector-colector al etajului final de 9,6 la impedanta
de de 50. Acest transformator se face pe
toruri de (ca
are n primar 6 spire din de cupru cu
de 8 mm, iar n secundar 14 spire din 4 fire de
TEHNIUM nr. 2-3/ 1997
CuEm 05 puse n paralel. se la
0,25 cu de
etajului final este prin controlul
riguros al tensiunii de Montajul de control este
format din tranzistoarele TR5 TR6. Aici rezistorul
R17 este format din 3 rezistoare bobinate ce pot disi-
pa 17 W.
Rezistoarele R17 tranzistoarele TR5 TR6 se
vor monta pe radiatorul de ct mai aproape de
locul unde sunt montate tranzistoarele finale RF. -
Celelalte componente au date: Li, L6'
L7 au cte 2,5 spire 055 n cu 6 special
pentru L8 Lg au cte 3 spire paralele tot n
miez de cu 6 Bobinele L
2
L3 au
13,9 nH bobinate n aer iar L4. LS au 21 nR.
Transformatorul T5 este balun construit ca
T 4 pe taruri de 36 x 23 x 15 are 8 spire
din cablu coaxial cu diametru de 4 de SO w
8 spire CuEm 1 pentru de balans.
Cu aceste date, alimentat la 50 V, amplificatorul
400 W pep n toate benzile de unde scurte
pentru radioamatori.
Bibliografie
PHILIPS Technical Publication 036
____________________________________________ __
revista Tehnium nr. 6/1993). Curba de selectivitate
(n RF) este ntotdeauna la un
receptor cu conversie fiind pe
oscilatorului local, care se la
detectorul de produs. de este
cu dublul frecventei de a filtrului trece-jos din
de RF. La CW, fiecare de unde
n locuri, chiar n AF un filtru
foarte ngust, centrat pe 800 HZ.
scheme de receptoare cu conversie
care acest dezavantaj principal, dar cu
unor complicatii majore de pe scurt
este vorba de utilizarea "pe dos" a binecunoscute;
scheme cu defazaj de formare a semnalului 888.
Dar receptorul este
n canalul de cu un
filtru SSB adecvat, avnd banda de trecere de
2-3 KHz (cu o atenuare de 6 d8 la capete) o
de 3 ... 5 KHz la o atenuare de 40-60 d8
este posibil se elimine semnalele din banda lat-
care se
detectorului de produs trebuie fie pe flan-
cul caracteristicii filtrului (exact ca n excitatoarele
888 utiliznd metoda
cont de aceste considerente, n schema
din fig. 1 s-a optat pentru utilizarea unui filtru SS8
industrial de tipul EMF 500 V cu cristalul
de pentru oscilatorul de
Filtru electromecanic utilizat are perfor-
superioare- se poate procura relativ
L1' L3' L5 - 10 spire
L2' L6 - 70 spire
L4 - 90 spire
0,1 JlF
Autorul a realizat o cu filtrul eleetra-
mecanic de MF200+E-0310, de asemenea
cu pentru de 160 m.
Pentru a se filtrul electromecanic, care
poate sugera unora montajul ar fi
unui "trabant cu aer conditionat", autorul a experi-
mentat diverse variante cu filtre Le, cu 2,3 sau 4
circuite cuplate, dar rezultatele au fost slabe,
notabile de schema cu conversie
n ciuda faptului s-au utilizat bobine cu
factorul de calitate Q = 1 O la o inter-
de 200 KHz, 'atenuarea benzii laterale
nedorite a fost (cu trei circuite Le slab
cuplate). Folosind mai multe circuite acordate,
selectivitatea se poate a se atinge
filtrului electromecanic), dar
amplficarea scade inadmisibil de mult receptorul
devine inutilizabil, nedispunnd de de
amplificare
Schema din fig. 1 a fost pentru o sin-
cea de 160 m aceasta din mai multe'
motive.
a) se poate realiza o atenuare mare pentru
imagine, se alege cu
de 500 KHz (sau chiar 200 KHz), eu
ajutorul unui circuit de intrare neacordabil, de
a folosi ARF sau un circuit de intrare
extrem de sofisticat.
b) se poate realiza o stabilitate a .....
absolut unui receptor SSB, deoarece
12 ... 16V

C13flC12
C14 360p
I
;f 11 I
/Ls
4f:a,
Cv 2x300pF
C2 =C3 = C4 = C5 = 4,7nF
C10 = Cii = i0nF
C12 = 2,2 nF
C26 = 47pF
Obs. Pinul 5 se la
Pinul 10 este liber
RS
100.0
R6
18KQ
fig. 1 I
TEHNIUM nr" 2-:311997

2x470 PFrC
fig. 2
oscilatorul local pe o mai
de 2,5 MHz. '
c) radioamatori VO nu au posibilitatea nici
de a banda de 160 m.
acum schema n detaliu. Se
existenta unlli etaj de a unui
detector, de produs cu oscilatoarele afe-
rente. Filtrul SSB este conectat direct ntre SF
DP.' . . .
Din schema a superheterodinei lipsesc
toate etajele amplificatoare: ARF, AFI AAF.
Amplificarea se doar n cete etaje
DP) care sunt active au un aprecia-
. bll, spre deosebire de etajele cu diode (pasive),
care mtroduc atenuare etaje amplifica-
toare suplimentare. .
SF DP au o ntructva
sunt realizate cu cele structuri
din BA3054. .
Cele tranzistoare din partea de jos a
schemei, care servesc injectarea semnalului
oscilatoarelor locale, sunt folosite n calitate de
oscilatoare locale. Primul oscilator local este de
tipul Clapp ntre 2300 2500 KHz.
Condensatoarele Ci O, C11' C12 C13 sunt cu
styraflex,iarcondensatorul variabil are 2x300 pF
este cu diel.ectric solid de tipul n radiorecep-
toare Cosmos. Se poate folosi un condensator
variabll dublu cu aer, de dimensiuni mai mari,
obligatoriu cu demultiplicare.
asupra trimerului C14' a bobinei L5 aventual
asupra condensatorului C13 se poate stabili exact
acoperirea nu se receptia
ntregului segment de la 1 ,81a 2 MHz).
VO pot face emisie doar n 1,81
. . , 1,85 MHz. Filtrul care constituie cir-
cuitul de intrare, are o de trecere de circa
180 KHz la 3 dB. Li L2 L3 se
pe maximul n reglaje succesive n
mijlocul benzii receptionate (1,9 MHz).
Condensatoarele fixe ale filtrului sunt cu styroflex.
Filtrul corect doar ntre
receptor se un simplu
(fig. 2), care antenei (care-
poate avea lungimea de 20 .,. 40 m) n SO n.Cuplajul
capacitiv al filtrului prin Ci n paralel cu
Lt apare o de circa 500 filtru-
lUi). de intrare n 13
este de circa 5
60
TEHNJUM nr. 2-3/1997
."
reglnd Li, dar caracteristica de
a filtrului se nemaifiind
"plata. In mod normal filtrul se doar la
punerea n
circuitul de intrare are o (L2) cte-
plus de varianta cu
CirCUite LC cuplate, filtrului sunt
, remarcabile efortul suplimentar. Astfel,
nu este prea
nu eXista ARF, cu Circuitele aferente s-a
o. atenuare de 55 ... 60 dB a imagine
peste 90 dB a intermediare. Cuplajul
prin Ci atenuarea la
(n gama de unde medii).
FIltrul EMF500 - 3 Veste de tipul cu late-
deoarece n banda de 160 m se uti-
banda (LSB) prin
schimbarea de spectrul semnalului SSB
se O atentie s-a acordat
a filtruluipentru a se asigura ter-
a se o amplifi.:
care maxima. Bobll*ele conectate la portile filtrului
(dispuse n interiorul carcasei acestuia se cu
ajutorulcondensatoarelor C7' C8' C15 C16'
Acordul se face pe maxim, atunci cnd se
o care produce la o
audio de circa 1650 Hz. Se va ca
trimerii C8 e16 nu fie ntr-una din
extreme; cazul, se e7 C15'
Deoarece tnmeru se rotesc cu 360
0
, se poate verifi-
ca acord (pe maximul
este In plaja de reglaj; pentru aceasta trebuie
existe ale rotorului pentru care se face
acordul. Oricare din aceste este
se o pozitie pentru maxim,
probabil este cu (sau
capacitatea ar mai trebur (sau
dar trimerul nu permite.
trimerii au blocaj mecanic n pozitiile Cmax
Cmin, evident de acprd este
Acordul incorect al filtrului conectarea unor rezis-
prea mici la capete (sub 100 Kn), reduc fac-
torul de transfer neuniformitatea caracte-
de a filtrului n de trecere.
Deoarece rezistenta de a SF este de circa
200 Kn filtrul a fost conectat direct n colectorul
tranzistorului (Ia pinul 13. 1 nu este 1l1li......
este Deoarece de intrare n DP """,-
{ntre pinii 9 6 este de circa 5 Kn este necesar ca
nu fie direct la DP .
EMF
SKQ
fig. 3
:14 , 1 :', ' "tca. YO
r f{f , \
S-a la clasica a unui divizor
capacitiv, deoarece trebuiau conectate rezistentele
de polarizare care ar fi rezistenta de
intrare implicit amplificarea. De asemeni ar fi
problema n ceea ce redarea
frecvente lor audio inferioare de detectorul de
produs, (nu aici aceste aspecte). Solutia
este de a conecta o
L4 ntre pinii 9 6. n curent continuu la
audio, poate fi conside-
scurtcircuit. La de 501,65 KHz,
cu bobina filtrului con-
densatoarele Q15 C16 constituie un 'circuit serie
la In tig. 3 se care este schema
reactanta bobinei L4 este n jur
de 900 n, se poate de 5 K.o se
poate transfera sub forma unei rezistente de
100 Kn l'a bornele filtrului (n paralel cu L). Valoarea
condensatorului de acord trebuie cu circa
200/0 pentru a se putea redresa acordul cu induc-
L + L4' La intrarea OP se o tensi-
une de circa 4,5 ori mai la fil-
tru!ui. Amplificarea n tensiune a ansamblului circuit
de intrare +SF+ filtru SSB este de circa
70 ... 100 ori (37 ... 40 dB).
Oscilatorul de este cu cuart (Q)
pe de 500 KHz. Schema
din schema Colpetta) permite
pe frecventa serie a cuartului.
Modificnd acordul circuitului LS' C24' C25 n
anumite limite, oscllatorul poate din
Amplitudinea de oscilatie se
atunci cnd frecventa de a cir-
cuitului LC este cu frecventa serie a
amplificarea n fiind cea ma
mare. Cu toate acestea, oscilatorul poate conti-
nua oscileze circuitul Le este
dezacordat: n acest mod se poate modifica
de n anumite limite (zeci
Hz). Cei care doresc utilizeze un circuit Le la
oscilator pot realiza schema din' fig. 4, la
care frecventa de oscilatie va fi
fig. 4
detectorului produs se face tot nesime-
tric de la pinul 7. Condensatorul C18' care scurtcir-
componentele a fost ales astfel nct
rezoneze n mijlocul benzii audio cu
inductanta radio. Astfel se atenuarea
componentelor audio sub 400 Hz 2,5 KHz.
Acest aranjament duce la.
detector-ului de produs de 3 .. , 4 ori (10-12 dB)
de varianta cnd se conecta la detectorului
de produs o de 3,3 Kn cu un
condensator iar casca se cupla conden-
sator de blocare a componentei Este bine
se cont de sensul de conectare ai n
circuit, pentrU a nu se produce n o demagneti-
zare care ar desensibiliza coasca.
De obicei plusul este indicat pe sau
corespunde firului Folosirea unui alt tip
de n de casca n de
2x2 Kn duce la a
mpntajul devine neperformant.
Ingustarea benzii audio este deoarece
filtrul EMF 500 permite redarea la
300 Hz la 3400 Hz; ngustnd banda
2 KHz se reduce zgomotul selectivitatea
(mai ales la
testa alte valori pentru condensatorul
Cu aceste precautii s-a o n
tensiune de 250 ori dB) de
produs. Prin urmare amplificarea a receptoru-
lui de 17.000 - 25.000 ori n jur de
85 dB. In aceste conditii, al
torului devine sezizabil n
pune problema
Folosind un filtru ...
elimine complet
frecventa de 500 KHz 1"',,"1"\ UO I'"U'(
s-a .... n.u, .. ilt"ili"...,"""
un raport semnal +
absenta semnalului, zgomotul la
a fost n jur de 5 mVef. Un
produce la un semnal
este copiabil ntro J .... " .. ,'I',1''''
doar atunci cnd
2 Vef n
produs. Pentru a fi
rec:eDUDrle.z:e corect
semnale mai mari 100 la
sar se utilizeze un atenuator n
ntre
receptorului (fig.
Atenuatorul are
fiecare.
Receptorul nu are nici un
sau RF. Cu ajutorul
torul poate
se
mai puternice, se
atenuator. Trebuie
doar
treptele nu au exact 10
atenuatoare mai ........
cu tolerante 1 %.

semnale

este nece-
care se
intrarea
10 dB
Receptorul se de la o bine fil-
de 12 .". 16 V. Consumul este de 7 .. , O mA.
TEHNIUMnr"
1997
Se ca oscilator un circuit TTL tip CDB400
pilotat cu pe

6"1
SN 7400
I I 100,..-n ---1-----+--1
+
4,SV 6V
2
100 O
1000
2
36 Kb
/laRx
1
fig. 5
Bobinele L1 ... LS se pe carcase ecranate
cu miez de utilizate n modulul
de sunet al televizoarelor alb negru cu circuite inte-
grate' "Electronica" (1 Ox1 Ox15 mm). Bobinele L1' L3
L5 au cte 10 spire, bobinele L2 LS au cte 70
spire, iar bobina L4 are 90 spire. Se
CuEm 0 0,1 mm. Bobinele cu 10 spire se
de-a gata n unele module sunet, iar bobinele de 70
TEHNIUM nr. 2-3/ 1997
L = 15 spire, CuAg1 pe cu diametrul de 15
mm. Prize la spirele 4 5,5.
f
o
=.3.SMHz ..... 3,8 MHz
680pf
spire pot fi n lantul AFI de 455 KHz al recep-
toarelor "Electronice" (cele care cu 1 nF).
Reglajul bobinei L4 este4 critic:
introducerea miezului la maxim. Bobina transmatch-
ului (fig. 2) se cu o 0 30 mm are
50 spire bobinate cu CuEm 0 0,6 mm cu prize
din 7 n 7 spire (bobinaj Acordul
se poate face maximul de modificnd L
C; este suficient acordul n mijlocul benzii.
n ceea ce antena, bune rezultate poate
oferi dipolul/2 pentru banda de 80 m sau pentru 40 m,
chiar nu este prea nalt, cu trans-
ntr-o n T. Pentru aceasta se unesc
Oos) cele fire ale fiderului (bifilar sau coaxial)
se la transmatch. Trebuie obligatoriu o
de (chiar la calorifer!). Antena este
acum de fosta coborre a devenit o
mai mult sau mai Fosta
dipol a T -ului)
drept capacitate randamen-
tul antenei, dar sa este Autorul a
rezultate excelente n trafic cu-un dipol de
2x8,3 m suspendat la numai 15 m alimentat
de o linie lucrnd n benzile de 80 m 1S0 m
ca n T. Folosirea transmatchului este obligato-
rie. Realizarea unui dipol Xl2 performant pentru banda
de 1S0 m nu este la ndemna oricui (aproape
2 x 40 m lungime, suspendat la 40 m sau chiar 80 m,
pentru traficul DX (hil).
Pentru o long Wire poate fi sufi-
este bine
16 CQ YO
A
nsamblul prezentat este format dintr-un
receptor un n bada de 27 MHz
este destinat unor mici automa-
interioare sau comenzii unor Sistemul
este monocanal, lucrnd n regimul "tot sau nimic".
Raza de este de puterea
n cazul prezentat nu
metri, astfel nct este orice pertur-
bare a traficului radio a aparatelor electronice din
imediata apropiere.
Receptorul (fig. 1) se compune dintr-un etaj
detector cu urmat de etaje
amplificatoare de curent alternativ, un detector
prag un amplificator final de curent con-
tinuu; Tranzistorul final, BD 135, are drept
un releu sau un motor electric de
putere, alimentat din ca recep-
torul. folosirea a surse
de energie distincte, pentru receptor pentru
Filtrele din de amplificare au fost
. astfel concepute nct electrici
/ de motor nu introduce comenzi false n
receptor.
(fig. 2), se compune dintr-un oscilator
modulat n amplitudine cu un semnal de
produs de un multivibrator. Drept
se un fir conductor de 0,5 + 1 m
lungime.
Realizare practici reglaje
Bobinele receptorului sunt identice,
17 spire, cu bibinate cu con-
ductor CuEm <1>=0.8 mm, pe carcase cu miez de
de diametru 8 mm. carcase cu miez de
de diametru 8 mm. de str,
prin bobinarea a 50 + 80 spire cu conduc-, .
tor CuEm 0.15 pe o de ordinul sutelor I
de kiloohmi sau pe o de plastic cu diametrul:
de3 mm. ..
Condensatorii trimeri din circuitele oscilante nu
sunt obligatorii se folosesc bobine cu miez
reglabil, locul lor a fost pe cablaj.
Cablajele imprimate dispunerea pieselor. sunt
prezentate n figurile 3, 4, 5, 6. S-au. folosit compo-
nente de 0.25 W conden-
satoare
Pentru reglarea se mai nti
multivibratorului, cu un osciloscop sau
folosind o radio cu mare, conec-
n paralel cu rezistorul R3' Trebuie se
un semnal cu de 800-1000 Hz.
acestuia este de elementele CS' C6' R4
RS'
semnalului de se
cu un de cmp, sau conec-
tnd n locul antenei una din sondele unui mA .de
RS C9 R7 R8 R10. C12 Rla
R3 BC2. BC23S
B0135
fig. 1
TEHN/UM nr. 2-311997
."
_________________________ ....I_;PI"'
curent alternativ,
fiind n aer. oscila-
torul miliamper-
metrul va indica trecerea unui
curent. n caz contrar se va
asupra miezului
bobinei condensatorului
trimer de acord, eventual
" asupra rezistorului R1' la
semnalului RF. Acordul
final pe de 27 MHz
se va face instalarea
a montajului cu
antena complet
receptorului se
conectnd o
radio n paralel cu R7' conden-
satorul C1 O fiind deconectat. Se
1

BC238
R2 la' caracteristic
receptorului cu Rs pentru
un semnal maxim, iar apoi cu n
se acordul pe prin modificarea
BC238
receptor, cu piese
c12
R13
e
bBC30S
c
b
_l_cBD13S
e e
c6 R9 R12
BC239 BC238 BC238 fig. 3
bobinei a trimerului C2'
Conectarea lui C10 trebuie determine o diminuare
a de dar nu trebuie modi-
fice semnalul util provenit de la acest
condensator, semnalul de este redresat
amplificat, astfel nct tranzistorul final se n
emitor cu piese
Rl R3 R4 C6 RS R6
e
C2 R2 ca
CS
BC238 BC238 BC238
fig. 5
TEHNIUM nr. 2-311997
22K 5K 1S K 7SK 2.2 K
BC238
BC238
fig. 2
Valoarea lui"C10 se alege n fel nct
tranzistorul final fie blocat n semnalului
de la
Antena receptorului este un fir de cupru de
20+30 cm lungime. Reglajul final al receptorului se
receptor,
fig. 4
instalarea n cadrul sis-
temului comandat.
Realizat corect ansamblul
probleme, constituind un bun experi-
mental, dar o pentru constructorul
amator.
emitor
vt7 O &!o!
rlli
o'l non
fig. 6
'18 ,I,.A'CEREREA CITITORILOR

a contl,'nutu,lui de umiditate
n peretii o perturbare a
regimului functional al prin
temperaturii pe suprafata a
peretilor prin aerului interior 1n
urma continue de pe suprafata de
asemenea, existenta umezelii dez-
voltarea mucegaiurilor, care
bunurilor materiale.
diverse moduri prin care apa poate
n ziduri: stropirea n timpul ploi lor; defectiuni ale
instalatiilor de infiltratii 1n subsoluri; condens;
inundatii; migratia ,etc. Dintre acestea,
prezenta lucrare se n special de umiditatea
care inexistentei sau
a hidroizolatiei Acest fel de
umiditate se mai igrasie.
Metodele electrofizice de combatere a umezelii 1n
au ca fenomenul de
cmp electric. Fenomenul de poate fi
definit astfel: la unui mediu poros,
saturat cu un fluid electrolitic, se o de
potential electric continuu, atunci sub influenta aces-
tuia n mediul poros ia o a fluidului
de la anod la catod.
Pe baza existentei n mod natural a unei
diferente de potential electric ntre mediul
a folosirii fenomenului de electrooso-
au primele metode de electrodrenare
numite METODE PASIVE. Instalatia conform acestei
metode, se compune dintr-un de electrozi metalici
montati din loc n loc n de igrasie, n
lungul ei la limita a electrozi
se ntre ei cu un condl1ctor electric, care se
la prize de prin functia
(fig. 1).
diferenta de potential care constitu-
ie sursa de energie, este pentru
mpiedicarea migratiei ascensionale, atunci apa se
va deplasa prin fundatia (mediu poros) de la
polul pozitiv (constructie) la polul negativ (teren)
constructia se lent, prin evaporarea apei de
dE!asupra cotei electrozilor din perete.
In cazul cnd diferenta de potential nu
poate furniza energia umezelii,
se introduce n circuitul electrozi de perete-prize de
o de alimentare cu curent electric con-
tinuu, cu polul plus la constructie cu
polul minus la care
o de energie,
numele de METODA ACTIVA (fig. 2).
Metoda o mai mare n
exploatare, mai ales n unde.,
existentei cablurilor electrice subterane sau a liniilor
de tramvai, pot curenti "vagabonzi" care ar
Ing. ConstantIn Mlhlescu
putea perturba functionarea a unei instalatii

In cazul metodei active, sursa de alimentare asi-
n ca sensul liniilor de curent fie
ndreptat de la spre. fundatie terenul ncon-
De asemenea, avantajul metodei active
n faptul mult perioada de timp
peretilor de metoda
Durata n acest caz, n functie de
natura materialelor constructiei respective, de natura
'terenului, grosimea peretilor, de climatice
umiditate, nsorire), de la 20-30' de zile
la 60-90 de zile n cele mai dificile situatii.
fig. 1
fig. 2
TEHN/UM nr. 2-3/ 1997
'Retencuirea de pe care s-a
tencuiala se face cu un mortar de perlit,
hidrofobizant, var ciment, mortar Ce are
'superioare n ce difuzivitatea la vaporii de
Noua se poate executa 2-4 .
de la intrarea n .functiune a
Realizarea unei instalatii active se poate prezenta
cum de-a lungul afectate de
tencuielii alterate, se.per-
, la baza zidului, orificii cu diametrul de
40 mm lungi 2/3 din grosimea zidului, n care se
la locului electrozi tubulari de ciment-
grafit. Pentru realizarea unei de potential
ct. mai uniforme n planul dintre
n jur de 50 cm. Fiecareelectrod are
nglobat la exterior un de grafit,' pe
care este, montat prin presare un de
Legarea electrozilor n circuitul e,lectricse
face cu UR conductor de cupru, lipit la fiecare' alec-
trod de metalip. Acest contact. se ..
cu un chit anticorosiv. In functie de caracteristicile
sursei de alimentare Cu curent continuu, se
de electrozi
tot din calcul prizelor de
O a acestei metode este ,metoda cu
electrozi alternat la polul plus. la poltil
1. d
fig. 3
fig. 4
TEHNIUM nr. 2-3/ 1997
minus al sursei de curent (fig. 3). Prin transport elec-
troosmotic, apa ,de la electrozii tubulari
pozitivi la cei negativi, unde n
evaporare procesul de uscare al
zidurilor.
.Pentru impiedicarea unei noi ascensiuni,
uscare, se electrozii ntr-un singur
circuit se la prize de
n faza Trebuie remarcat faptul
011 ntotdeauna o proble-
ma. In ace aste caz'uri se o automa-
de electrodrenare care n functiune atunci
cnd zidul se iese'in functiune cnd
zidul este uscat (fig. 4).
Circuitul electric al unei asemenea se
nchide prin fundatia ntre electrozii tubulari
din perete electrozii plini din fundatie prin inter.,.
mediul unui redresor automatizat.
att timp c&t umiditate n ziduri;
pe ce peretele se rezistenta sa elec.,.
iar curentul absorbit de la sursa de ali.;
mentare (redresor) scade, cnd circuitul electric
este ntrerupt, la uscarea a peretelui.
O de control, n serie n circuitul elec-
tric al orientativ de umidi-
tate prin variatia fluxului luminos cu
curentului,

O asemenea are avantajul
prizele de ea permanent
n intrnd n automat n momentul
unei noi de a apei
din n momentul

procesului de uscare se mai poate realiza
prin ventilarea a orificiilorelectr(tzilor, sau prin
introducerea n a unof capsule
Apar cnd nu se pot perfora orificiile pentru
turnarea electrozilor n locurile stabilite pe plan.
Aceasta elemente,lor cum sunt
stlpii de beton armat, fundatii Qin de sau
grosimea prea a In astfel de cazuri, pe
aceste portiuni electrozii vor fi constituiti din benzi ori-
zontale din mortar de ciment-grafit, de 1 cm grosime
15 cm dispuse la baza zidului.
Pentru executarea orificiilor se un aparat
percutant sau un aparat similar, cu
burghie cu diametrul ntre 2 4 cm.
Avantajul cu electrozi din ciment-grafit
de cele cu electrozi de cupru sau alte metale
n faptul electrozi nu se
nu se n timp, lucru care asi-
. un contact permanent ntre electrod
Consumul de energie pentru o
la o de locuit nu 0,5% din
consumul obtinut necesar aceasta n
perioada de functionare a
Materialul de are ca n domeniul
combaterii din peretii concretizate
prin numeroase ale dr.ing. M. Moraru expe-
rienta proprie a autorului.
Reluare din tehnium 3/76
N.R. \
ca de energie un transforma-
tor W o de tip 68110.
20 LA CEREREA CITITORILOR
D
.
etectorul de este un circuit
care cu ajutorul unei diode
luminescente valorii Rrestabilite
pentru. temperatura mediului controlat. In figura 1
este o a acestui circuit.
Elementul care temperatura mediului este ter-
mistorul T montat ntre punctele A1 82' in acest
caz, circuitul va semnaliza atingerea unei temperaturi
minime cu ajutorul semi-
Ps2
soo

2K2

reglabil Ps. dorim semnalizarea tem-
peraturii maxime, termistorul trebuie montat ntre
punctele A1 A2' iar ntre punctele 81 82 vom
face scurtcircuit.
Acest montaj este un trigger Schmitt, avnd
stabile la care depind de valoarea
tensiunilor de pe cele Tensiunea de pe
intrarea inversoare a circuitului depinde de pozitia
cursorului de valoarea rezistentei
termistorului. presupunem temperatura
este peste valoa.,rea cu ajutorul potentiometru-
lui semireglabil. In acest caz tensiunea la cir-
cuitului este de tensiunea de alimentare
dioda (DL) nu Pe
temperaturii rezistenta termistorului,
producnd tensiunii de pe cursorul
Cnd tensiune va
valoarea tensiunii prezente pe intrarea neinversoare,
amplificatorul va trece n starea avnd la
o tensiune n jur de I.V. Trecerea este foarte
din cauza pozitive cu ajutorul
rezistentelor R3 R4 care aduc napoi la intrare o
parte din tensiunea de Tot din cauza
pozitive, n stare tensiunea de pe intrarea
neinversoare a circuitului va fi mai dect n
starea motiv pentru care comutarea
va avea loc la o putin mai ridi-
proprietate a triggerului Schmitt asi-
o semnalizare des
n jurul valorii Cnd tensiunea la
circuitului este dioda DL
semnaliznd limitei fixate. Circuitul revine
n starea (dioda DL atunci cnd.
temperatura cu cca -1 C peste valoarea
In figura 2 am prezental o a circuitului
de sesizare. Acest montaj' contine detectoare,
unul (cel de sus) pentru valoarea
It


BA324
x

8A324
fig. 1
pentru valoarea Limitele se cu -ajo.::-
torul semireglabile P1 P2'
Pentru semnalizare am folosit o lumi- - -'
dar n caz de neyoie se poate folosi cte o
pentru fiecare prag. In figura 3 este
schema unui oscilator, care poate servi la alimenta-
rea diodei luminescente cu semnale alternative. i
2701<
8A324
e
4701< 33nF'I
+V ..
fig. 2
TEHN/UM nr. 2-s/ 1997
Acest lucru este necesar n special
acolo unde de iluminat
observarea
continue a diodei.
Pentru alimentarea montajului
se poate folosi o de tensiune
de la
(printr-un transformator de sonerie de
e,emplu) sau o baterie de 9 V.
In ncheiere cteva apli-
practice ale montajelor prezen- Te
tate. Un circuit care 300
temperaturii de OC poate
fie util auto, avertizandu-i
de posibilitatea pe
se varianta cu
limite, montajul poate semnaliza
atingerea unei temperaturi periculoase ntr-un anu-
mit loc din motor. La sau fierberea diferitelor
lichide montajul poate fie, de asemenea util.
Sensibilitatea a detectorului permite utilizarea
lui n montaje avertizoare de incendiu, iar se
un releu detectorul cu un sin-

U
n interesant receptor pentru banda de 2 m
e.ste realizat de DBSRM prezentat n peri-
odicul CQ-DL. Montajul este cu schim-
bare de 1 0,7 MHz 455 KHz, elementele
fiind; circuite integrate S042P
TCA440.
Acordul n se face cu o varicap de
tipul BB105. In circuitul de se mai
tranzistoare MOS-FET
HF Reg.
TEHN1UM nr. 2-311997
+1.2V(;+8V;l.tOV:>
Al.
DL
Rl. 2K2
fig. 3
gur prag poate fi .folosit la alimentarea unui
electric, pentru a ntr-o
(limitele depind de calitatea
masei de . incintei, de amplasarea
termistorului, lucrnd ngrijit, se pot plaje-
de reglaj de 3 ... SOC).
\f: '" \
,)
Receptorul este cu reglajul n
RF prin modificare? grilei doi a tranzis-
toarelor.
Bobinele RF sunt construite pe carcase cu
diametrul de 5 mm cu miez. Bobina L1 are
5 spire CuAg1 cu la spira 1, bobina L2 are
3,5 spire iar cuplajul o bobina L3'are 2,5 spire
din cu diametrul 08 mm.
Alimentarea este cu 12 V.
Fl4SS
r ---

""r.Fi.45S

r-- :

AAlII
IOOuF
1
aCla1
,: 22 PRACTIC
VUMETRU CU LED
I
ndicatorul cu diode LED pentru a indica
. faptul nivelul auditiei este
corect, amplificatorul normal. EI
este dispus pe panoul din fC\ta conferentiarului,
microfon, pentru a putea fj observat de
acesta. Pentru observarea amplificatoru-
-lui, cea mai ar fi constat din dis-
punerea unei simple diode LED - culoare -
cu un rezistor de 1 kiloohm, n para-
lel pe din difuzor. Un zis circuit "clipper"
care n ritmul vorbirii E
o mult prea de aceea s-a preferat un
indicator mai complex, cu diode LED, dispus tot
n paralel cu difuzorul Indicatorul
dinamic nivelul auditiei, de la vorbirea n
la vorbire asurzitoare-vociferare, care poate
leza auditoriul. Schema nivelmetrului cu diode LED e
n figura. Pentru nivelelor se uti-
un divizor rezistiv, pentru n
tr.epte a nivelului Pentru
G60rgeDan
nivelelor se celule inversor din ci
itul integrat COB 404 (echivalente F7 404, EL 7
C II 236) sau ca patru cel
NAND dintr-un circuit integrat cuadruplu, plus
celule separate dintr-un al doilea circuit simil
folosit tot ca inverSQr prin legarea n paralel
- vezi figura -, ,circuitul respectiv are
mirea de cod qDS 400.(echivalenta 7918, K 155
3, C 1130 CI). Intruct circuitele integrate pentru cal
culator (digitale) tip TTL au nevoie de alimentare de
circa 5 volti iar tot complexul e alimentat dintr-un-
redresor de 12 volti, s-a anexat un alimentator spe-
cial care reducelttensiunea de la 12 volti, la 5
Tranzistorul Ti poate fi de tipul BD '135 sau echiva-
lente, consumul montajului fiind de circa 100 mA, nu
are nevoie de radiator de Dioda 07 care e o
zener de 5,6 poate fi cu o
zener de 5 Volti n serie cu o de
cu siliciu, n sens direct. Astfel se drca
5 altfel de tensiune pe jonctiunea cu
siliciu a tranzistorului, ar fi dat o
tensiune pentru cir-
12V
cuitul integrat digital care
normal doar ntre
4,5 ... 5,5 maxim. Diodele
01 ... 06 sunt LED - lumins-
cente. Primele trei 01 ... 03 ,
prin
deschidere circuitului
inversor 1 la tensiunea
de 0,2 ... 0,5 Volti, Poarta nr.-2
se deschide la pragul 0,5--:,: ..
0,8 Dioda 03 la
pragul de 0,8 ... 1,2 Volfi:'
Diodele respective vor fi de
culoare verde nivele
mici de Praguri medii de
0,8 ... 1,2 Volti 1,2 ... 2 Volti
audio sunt indicate de diode
luminiscente galbene iar diodele
LED la 2 ...
2,5 peste pragul de 2,5
... 5 Volti, indicnd o putere
de de peste
5 W
I
supramodulare. Pe
ce se diodele
vor pe r.nd, n linie.
Oratorul :v-a da seama de
nivelului mediu al vor-
birii, pentru asigurarea unei
optime. Regrarea
vumetrului se face astfel ca
se respecte criteriile de inteligi-
bilitate aceasta prin reglarea
cursorului potentiometrului
semireglabii, cum s-a
mai sus.
TEHN/UM nr. 2-3/ 1997
--------------_____________ --.J.i
'
i?;il"i
'
i?k
ii
;'.];.al
M
' oda retro se face n domeniul
instalatiilor electroacustice prin aparitia tot
- mai a unor instalatii de sanarizare
duplHP1243
fie mixate. Banda de trecere este de 2dB ntre
100 Hz 8 KHz sau de 4dB ntre 50 Hz 12 KHz
cu un raport semnal zgomot de 65 dB.
cu tuburi electronice. Amplificatorul prezentat poate
debita o putere de 100 W deci o putere efi-
cace de 75 W. Acest montaj este cunoscut cu denu-
mirea PP100 prezentat n HP1243. Ia intrare pot fi
conectate 4 surse de semnal care au posibilitatea
Etajul final echipat cu EL34 are aplicat
pe grile o tensiune de--30 V de la un
redresor special. Tensiunea de ecran este de 390 V,
iar tensiunea este de 800 V.
It
de principiu

Reprezentant unic in Romnia al produselor:
VISA Electronlcs , MJM
DUE CI Electronic
s.c. S.R..L...
Mj'M=';;;:;:;:;;';'7:;'==';::;;-,,', """"",," ,,}
Telecomen,zile VISA
d" uaicate - nlocuiesc telecomanda
onginal pierduta sau
d" H .. iaaiverule - simultan
mai multe familii de TV si VIDEO
.. .atversale - adaptabile la peste 25.000
de aparate TV VIDEO, SAT HlFI
Livrtli de la 1 blK, scpal
pallIU socictlti si pcrsolIIe fIZice!
Socielllile beneticiaZii 8l'11U1it de urmlltoarele:
rafturi de elCpu!ll!fe cataloage(C811e .;. ditehetl)
pliante ,p1''?'pecte , aulOco1ante ,etc.

OlRT-CCIR si CCIR.QIRT (model normal, tip",,'"
walkman. pentrU radio auto) tripla are , etc.
, D U E C I sprayuri tehnice pentru servicellri olcctrOllisti , dopanatori :
pentru contacte" antistanzare c1II'ltare , ricre , etc.

\, Liv:rllri,imediate prin r::::::-:7I
W colet{l.re ramhul'l!l in
SUNAn ACUM tr- toate !
,t pentru a primi gratuit un
pachet de prezentare al tuturor "
,. si serviciilor noastre I
Str. Teodor Sperantia Nr.7 Bl.PB13 Ap.5 ORADEA - 3700 .. BIHOR Teljfax:059j479805
TEHNIUM nr. 2-311997
PRACTIC UTIL 24
C
ada de baie este un obiect sanitar construit
, dintr-un recipient deschis pentru executat
din la interior care
igienice sau curative. Ea este
cu un orificiu de scurgere cudop un ori-
ficiu de prea plin care se prin intermediul unui
sifon, la conducta colectoare.
Cada este cu rece prin
robinete sau orintr-o baterie de baie (cu sau
Apa se poate produce centralizat ntr-un
boiler, local n cazanul de baie, ntr-un de
cu gaz sau energie sau chiar ntr-o
de
Dimensiunile uzuale ale de baie sunt
prezentate n tabelul 1.
Conform fig. 1, de baie normale au n
plan, (a) sau (b)
cum rama este sau nu la una
din Elementele principale ale unei
de baie, sunt: reciptentul propriu-zis (1), ghearele
pentru fixarea picioarelor (2) - 4 orificiul
pentru scurgere (3) orificiul pentru prea-plin (4).
Cada de baie se pe se mon-
sau cu una (a), cu (b)
sau cu trei (c) laturi lipite de perete, conform fig. 2.
Din motive estetice cada de baie se poate placa la
exterior cu diverse de gresie,
etc) sau cu orice alte material rezistent la
(exemplu: din bazalt sau granit).
fig. 1
MirCea Munteanu - UMtlUl-I",MI
Placarea, dar mai ales
nzidire a cu peretele casei nu
buie oricum. Lfi n
n ziduri, mentinerea u
n baie, interventii greoaie sau chiar
imposibile la ventilele de scurgere prea-plin chiar
la sifoanele de sunt montate sub

Pentru a preveni aceste neajunsuri n
continuare ctev..a aspecte legate de ngrijirea
placarea a de baie.
a

fig. 2
fig. 3
"',
-.:t'l!)
r--:
l!)
TEHNIUM nr. 2-311997
fig. 5
Prima mare se va acorda modului corect de
fixare a att n plan ct pe n plan,
cada se cu buza de perete, se
poate chiar cu 1-2 cm n tencuiala zidului
(vezi detaliile "a" "b" din fig. 3).
se din fig. 3-a de
de pe peretele de deasupra se vor
putea monta nclinat astfel ca apa pe placaj
se ct mai nspre
de montare, de la
la partea a trebuie fie
62,5 cm, iar cea de 54 cm. Deoarece con-
form fig. 3 placajul de pe (executat de obicei
cu de trebuie montat sub buza aces-
teia, ca de montaj fie
57,5 cm, considernd de la cota a pardoselii
sub fie 55 cm, dimensiune n
care o de 10 cm 3 rnduri de
(3 x 15 cm = 45 cm). Pentru respectarea acestei
se asupra picioarelor de
rezemare sau eventual, cada se va fixa pe
montarea a fie pe picibare de
rezemare, fie pe se de la ventilul de
scurgere preaplin se racordul
sifonului de
Se trece apei la prepararea mortarului pentru
compus din 4 nisip, 1 parte var (n
volume) la o de lucru

TEHNIUM nr. 2-8/1997
b fig. 6
Pentru ca partea a placaj ului fie
la linia "a" din fig. 3, trebuie ca, de aceasta,
se execute cu 2 cm nspre
Trasarea liniei pentru executarea se face,
conform fig. 4, astfel:
- cu ajutorul nivelei de de aer un dreptar
vertical, tangent cu buza iar pe
un punct al acestei verticale;
- se de ori pe fiecare ce
trebuie o
- la cele semne ale laturi apoi
cte o linie "a" pe
nspre aliniat de liniile "a", se pun pe par-
de carton asfaltat (2) late de minimum
15 cm. Cartonul se va ridica pe perete pe o
de minim 10 cm, conform fig. 5,
trasarea pe carton a liniei "b", se mortar se
la ntreaga se va
executa cu rosturi verificnd n
ca ei mai ales muchia fie mereu la
2 cm de verticala "a" din fig. 3. Cei 2 cm de car-
ton asfaltat din afara au rol de izolant
hidrofug pentru placaj.
Aproximativ 60 cm de din mijlocul se
va executa mai nspre pentru ca vrful
picioarelor intre de la linia "a" (fig. 3) spre
lucrul n picioare (vezi fig. 6).
Golvl se poate realiza sub forma unui dreptunghi
(fig. 6 a) sau al unei pane (fig. 6 b). Nesocotirea
acestui mari neajunsuri (n spe-
cial dureri la glezne genunchi) atunci cnd se
a ceva n Pe_ntru a crea golul
din fig. 6 a se vor utiliza 2 bare de beton cu
diametrul de 12 cm cu rol de buiandrug pentru
, de deasupra.
-: Tabelul 1 -
L B H Capacitatea
la prea plin)
mm mm mm - litri
1200/420 A 1200 700 420 175
t500/420 B 1500 720 420 198
1700/420 C 1700 , 750 420 215
, ,PRACTIC UTILI 26
La nzidire, n zona spre buza vom
utiliza de
de tigle sau b.c.a. la dimensiuni cores-

- la placare este bine ca pe se
ntreg de plus plinta.
n locul ei se va pune o mai
de Este inestetic ca
Conform fig. 7, n dreptul ventil ului de preaplin a
celui de scurgere se va un (gol) vertical n
placaj.
se monteze sus, la buza
- la nzidite placajul se va
marginea acesteia, a,stfel oa apa se
atunci cnd se stropesc Pentru n (fig. 2b), materialele
, necesare la nzidire sunt prezentate n tabelul 2.
Pentru montarea placajului de se vor
respecta din articolul "Placarea peretilor cu
n "TEHNIUM" nr. 11/1986.
- fata a placaj ului trebuie fie
2-5 cm mai dect verticala la buza
n loc de ncheiere cteva sfaturi utile:
- la muchia de de pe
cea mai a trebuie acopere
celor de pe latura
- Tabelul,,2 - .--------------

Nr. Ti ul
crt. Materiale U.M.
A B 'C
1. Carton asfaltat m.p. 0,33 0,36 0,40
2. (240 x115 x 63 mm buc 63 ,'72 78
3, beton m.1. 2 2 2
4. Mortar pentru m.c. 0,06 0,075 0,09
5. Mortar pentru placat m.c. 0,075 0,085 0,1
6. Ipsos sau ciment kg 10 12 15
Aracet 1. 1,5 1,8 2,0
7. de buc 45 55 60
8. de gresie 10 x 10 cm buc 20 24 28
Ing. Predolu Petre
D
eoarece tranzistoarele cu
germaniu au fost scoase din
de peste 10 ani,
repunerea n a televi-
zorului la defectarea blocului stabi-
lizator de tensiune,
tranzistoare cu siliciu din

Se folosesc nlocuiri:
- 2N3055 pt. A0149 '
- 80135,137,139 pt. T402-
AC180 KV
- SelFIS pt.T403-AC181 KV
Prin schema s-a
folosirea tuturor compo-
nentelor pasive inclusiv
locul de plantare, fiind necesare
minime.
Tranzistorul de balast T 401-
2N3055 are rolul de
serie n montaj, "OARLINGTON"
cu tranzistorul T402 TIP SD 135,
137, 139 pentru reducerea rezis-
'tentei serie de
Tranzistorul astfel compus, este
comandat de tranzistorul amglifi-
cCltor de eroare T 403 tip SCIFIB.
In fig. 1 2 se


respectiv schema mOdifi-
In paralel cu tranzistorul
T 401 se o de
wataj R401 39 /5 W n sehe cu
dioda 0401. Rezistenta este
pentru polarizarea
a tranzistorului de eroare.
preia de ase-
menea o parte din curentul de
-
Dioda 0401 ca
pentru cazul inverse a
de la acumulator.
Tranzistorul 2N3055 se mon-
n locul vechiului tranzistor
pe ,foHa de
buie se Inverseze coneXIUnile
de intrare + de la emitor la colector
de + de la colector la emi-
tor cum se n fig. 3 4.
(vezipag. 28). -
TranZistorul T 402-80135 se
n locul tranzistorului
AC180KV cu
precautii de marcajul termi-
nalelor pe circuitul imprimat.
- la
- Colectorul la emitor
- Emitorul la colector
Se tensiunea de
n punctul +Aj la 10,8 V cu ajutorul
semireglabilu ui R406.
TEHN/UM nr. 2-311997
'C nd trebuie se cu-
pleze mai multe antene
de televiziune la un
singur cablu-fider spre televi-
zor, se folosesc filtre electrice
care n sem-
nalele transmise prin antene $i
le la

Functie de nivelul cmputui
electro-magnetic receptionat,
mai multe situatii: .
1. Toate canelele TV se recep-
cu nivel suficient pentru
o a se folosi
amplificatoare de
2. Toate canalele au nivel mic
la mare
- Tabelul 1 -
CanalTVI
1 2 3 4 5
C1(pF) 8,2 5,6 3,9 2,7 2,2
C2(pF) 47 39 39 33 33
L1 (spire) 17 17 15 15 15
se folosesc amplificatoare
de
a. O parte din canale se
direct din
iar altele prin
amplificatoare
Pentru canalele 1-12 TV
receptionate direct
amplificator de
se folosesc filtre trece
banda de tip T in structura
din fig. 1.
Valoarea elementelor
de circuit se prezintA n
tabel 1.
Oba. Bobinele sunt car-
bobi-
nate pe dorn 8 mm din con-
6 7 8 9 10 11 12
1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1 1
18 18 15 15 12 10 10
26 26 25 23 23 22 22
17 spire 5,6 pF 5,6 pF 17 spire
canal 2 f) 11 It-t--I
- .L
39PF
15spire 2,7 pF 12,7pF 15spire
o- . t
canal 2 J..1!I'.l 75 n
r
33PF
-- -- --
;6 1,8 pF 1,8 pF 26 - - - I -
canal 2 0 I To'
r
18PF
....... ---.... - .......
canal 21, 3i
.L
.3,3pF
;
3 spire
TEHN/UM nr. 2-311997
fig. 3
.'
TvDx 27 "
c

fig. 2
ductor cupru-email 0,5 mm <
pentru canalele 1 + 12,
pe dorn 3.
Pentru banda UIF se
filtru trece sus cu de
fo de circa 300 MHz cu
schema n fig. 2.
fig. 1
Componentele L,C au valo-
rile:
L = 3 spire pe dorn - 3 mm
cupru-email - 0,5 mm

C = 3,3 pF
Pentru o mai ntelegere,
se exemplu:
a) se filtrele
pentru canalele 2,4,6 21,37
n cazul n care pentru canalele
21,37 se o
de iar
toate canalele se recep-
direct din antene
amplificatoare de
Schema filtrelor valoarea ....
componentelor se n
fig. 3.
'* Pentru bo-
binelor se cont de obser-
L.
Obe. 2 Filtrele pot asigura
o atenuare ntre canale
acestea cu cel
Canal 2
Canal 4
Canal 6
Canal 37/9
5,6pF
1.
Canal 21
n
PF
(Continuare din pagina 26.)
16 MHz de
n+3 canale).
n cazul cu ampli-
ficatoare de schema
filtrelor este de
primul caz, cum se
n fig. 4.
Valoarea componentelor
- Tabelul 2 -
Canal TV/
1 2 3 4 5
'
pentru canalele 1-12 se pre-
n tabelul 2.
Oba. 3 Condensatoarel'e
sunt de tip ceramic disc iar
bobinele
conductor cupru-
email 0,5 mm bobinate pe
dorn 3 mm. '
-
L
6 7 8 9 10 11 12
14 13 12 12 12 6 6 5 5 5 4 4
33 22 15 12
7 5 4 4
televizor
fig. 5
10 6,8 6,8 6.,8 5,6 5,6 ,6 5,6
4 .3 3 2 2 2 2 2
Exemplul 2
se filtrele
pentru canalele 2, 4, 6 21
37 n cazul n care toate cana-
lele folosesc amplificatoare de
(canalele 21,37 au
antene separate).
-Pentru canalul 37 se face
conversie n canalul 9 FIF,
deoarece nu se pot realiza fil-
tre de pentru U I F cu
. componente Oiscrete, iar
realizarea filtrelor cu linii se
face greu cu
amatorilor. - -
Pentru canalul 21 se
un condensator de
cuplaj de 1,5 pF ntre linia L
cablul fider, care constituie un
filtru trece sus.
T
BA 570 este un circuit integrat MAIMF desti-
" nat n radioreceptoare MAIMF porta-
- bile, stationare auto.
Pentru receptia MA (unde lungi, medii scurte) cir-
cuitul integrat oscilator local, mixer, amplifi-
cator FI, detector MA, circuit RAA de 60 dB
1
pream-
plificator audio un etaj de Pentru
MF (unde ultrascurte) circuitul integrat contine: ampli-
ficator !imitator FI, stabilizator de tensiune, preampli-
ficator audio un etaj de
Etajul intern de poate ataca direct un etaj
final B, cu o putere de la 6 W.
Configuratia terminalelor: 1. intrare filtru FI;
2. intrare; 3. acord oscilator; 4. oscilator;
5. detector MA; 6. decuplare; 7. limitator
MF; 8. V+; 9. 10. compensare;
11. 12. intrare preamplificator; 13.
14. cuplare RAA; 15. intrare amplificator FI;
16.
Ing. Emil Mar/an
L
ucrarea de un vechi colaborator
al redactiei noastre este un ghid practic n
domeniul radiocasetofoanelor
prin modul problematicii.
Valoare'a a mai n
comentarea celor 193 de desene, diagrame
scheme electrice precum celor 10 tabele
despre depanarea unor radio'casetofoane
catetofoane produse de principalele firme din
lume.
n cititorilor
Cititorii interesati procure tehnice
din domeniile radio, audio-video, calculatoare
etc: se pot adresa TEORA din
Calea nr. 211 sector 2.
Aici n mod deosebit cititorii revistei Tehnium
pot 271 Scheme Electronice
121 Scheme de Radioreceptoare.
TEHNIUM nr. 2-3/ 1997
.-
UTlt ' 29
, 3Q , " AUTOMATIZARf
T
ermostatu, original din com-
punerea radiatorului electric cu
ulei Favorit
construit pe principiul Icon ..
uleiului, este o din
import relativ In cazul
acesta poate fi nlocuit cu
unul electronic, care este mai ieftin
mai fiabil.
este n
fig. 1. 81 scoa-
terea termostatului de sub tensiune
atunci cnd radiatorul nu poate fi
supravegheat.
Traductorul este un termistor de
2.2 kQ (Ia temperatura camerei),
care se pe corpul radiatorului
n partea a acestuia (mai
rece dect partea se
n circuit cu fire
torsadate.
LED-ul V7 ter-
mostatul este alimentat, iar LED-ul
V8, rezistorul de putere R12 este
conectat la reteaua de 220Vca.
Comutatorul de putere este format
din tiristoarele VS V6, conectate
antiparalel. Se folosesc tiristoare de
30 A, curentul maxim core-
unui radiator cu 14 ele-
mente este 8.1 A, din motive de fiabi
litate de reducere a gabaritelor
radiatorelor _ de care acestea se mon-
folosit radiatoare de
100 cm ).
Pentru simplificarea constructiei se
poate folosi un singur tiristor, reatiznd
n acest caz o '
mo-
numai una din cole 2 bobine. Acesta
galvanic reteaua de 220 Vea
de circuitul reglat manual (prin PQten-
tiometrul R11, asigurind securitatea)
persoanei care
torut.
Transformatorul T1 1n
secundar o tensiune de 16 Vea.
Masa montajului se la
contactul de punere la de
protectie al prizei Schuko. Se va folosi
._ o de 16 A. Carcasa trebuie
asigure protectia impotriva atingerii
accidentale a aflate la tensi
unea de 220 Vea.
Termostatul se pe
cablul de alimentare, la o de
cca SO.Cm de radiator. solutie
avantajul lipsei ter-
mice asupra componentelor electro-
nice, care ar exista 1n cazul
pe radiator.
Jn fig. 2 este prezentat cablajul
imprimat.
fig. 2
BIBLIOGRAFIE
[1] Radiator electric cu ulei, Etecfro-
Prospect.
[2] Tehnium, nr. 9/1988, p. 22.
[3] Desan P., Bejan N., Relee elec-
tronice. Editura DelfIn. 1993.

n
aplicatie tiris-
toarele inde-
plinesc functia
;- - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - ; IeSTl X3 : - - - - -
51
de contactor
static de pu-
tere. Comutatia
acestora nu
per-
n re-
de c.a.
Releul K1 lo111
este de tip :.eK
RES-9 (RSA.
524.201,
r = 500 n, cu-
rent de anclan-
de 30 mA,
curent de
mentinere de
5 mA), la care
se
I fU
I 1K
I
I
I
I
I
fig. 1
TEHNIUAf nr. 2-311997
.'
---------------...:.------__ --.J.s.,
1. MOTIVATIE
I
lulan Popovlcl- Y07DJ - Caracsl
corect, ne-am dato-
ria, cum altii, care nu mai sunt printre noi,
cnd eram tineri Altfel, riscul
iminent mai tinem nici letconul
n tot ca o expresia "TFIN" din
inter-
cu voia i vom
descrie n cele ce
< cu insatisfactie n ultimul
timp vocatia n constructii
ntr-un .mod care faptcare:va
n timp repercursiuni grave in viata
care vin noi, cei care acum avem ani
ne aducem cu simpatie aminte
de marii constructori radio de la caren()'j am
"prins" ndeletnicire, curpar fi.' 2. OSCILATORUL CU
PAULlAN, Y03NP, creatorul faimosului (VFO) II
transceiver A - 412; GEORGE PINTiliE, Y03
AVE, creatorul/ minunatelor aparate.:'pEf,ultra ..:;
scurte; de minunatul col.ectiv de la
transceiverului "Unirea" altii, m-am <gndit
n c e pe mp re zen t are a tinerei ge n e raJli.,u nor
aparate simple sau complexe, da,r ,din
toate punctele de vedere, inclusiv economic care
cu cu imaginatie pasiune mai
departe, spiritual demnitatea
inteligenta a

aceste deziderate vorfi corect transmise
\
de noi, mai ales cei. tineri ,le vor
Este piesa cu cea mai mare din acest
aparat De stabilitatea ei depinde tot ce se ntm-
receptie, ct la emisie. '
Oscilatorul' este de tip Colpitts, cu o foarte mare
stabilitate 1n timp care n experientele de-a
lungul anilor s-a dovedit foarte fiabil. Precizez
subansamblele acestui tranceiver sunt prezentate pe
modulefunctionale, se vor construi, pe module
separate vor fi conexate cu cabluri coaxiale de
75 Q. Toate modulele, n mod obligatoriu se .....
cu de fier dublu de 1 mm

V.F.O. COMUN EMISIE
-
llLoOSC
9V1
1121f21n
Sf2I
MIX.REC.
1
4n7
Sf2I
Q1-1 = 2N2222
L.OSC = 32 sp. 0,1 mm CuEm termoplast pe oala de 10,7 MHz
- se
TEHN/UM rir. 2-311997
+12Voo
1>
gnd
32 CQ-YO
RECEPTOR CU
101lJn
100,.,
La articolului voi prezenta modul original
de constructie al transceiverului.
VFO-ul propriu-zis l constituie transzistorul T1
de tipul 2N2222 ansamblul aferent.
EI produce oscilatii de mare stabilitate
acuratete .n segmentul de cuprins ntre
3,480 MHz 3,820 MHz.
Tranzistorul T2 este receptor pe emitor cu un
factor de amplificare de aproximativ 30; din emi-
torul lui se extrage semnalul de aproximativ 1 V,
care se n mixerul receptorului (detec-
torul de produs la receptie).
Tranzistorul T3 este capabil amplifice foarte
stabil curat semnalul primit din T2, de
nct livreze mixerul la emisie sem-
nalul de aproximativ 1,3 V; semnal ce poate fi
reglat la pragul necesar din semireglabilul
de 2K2.
Ansamblul VFO se complet, inclusiv
condensatorul variabil, iar semnalul se scoate prin
treceri din alimentarea se prin con-
densatoare de trecere de 1 N. Condensatorul vari-
abil este monoax ca cele din amplificatorul de
la receptie.
3. RECEPTORUL CU

Acest tip de receptor este o parti-
a receptoarelor cu

+i2V
4::'

10k
Ci 1
39121

1()
1\
(1)
f,1)
11210n
ROOO1
&
2N2219A
C
(U
(II
1121n
gnd
..
nimic mai prejos dect acestea, chiar n anu-
mite conditii este superior, prin faptul nu
attea zgomote de conversie sau
frecvente imagine, iar se folosesc anu-
mite artificii este un aparat performant prin
sensibilitate selectivitate.
RECEPTOR CU
-
L 1 = 15 sp. 0,12 mm termoplast bobi
nate n vrac pe miez de 10,7 MHz priza la
sp. 5 de la masa.
L2 = L5 = 5 sp. CU.Em. 0,12 mm termoplast
bobinate peste L3 L5 la
de masa pe suport 8 mm cu miez fero-
cart.
L3 = L4 = 32 sp. CU.Em. 0,12 mm termoplast
bobinate pe suport de 8 mm cu
miez de ferocart.
Lsoc A.F. = 3 x 300 sp. CU.Em. 0,12 mm ter-
moplast bobinate n trei tronSOafle de 1 00 sp. n
vrac cu spatiu de trei mm ntre ele pe suport de
de J.F. de 4 mm.
Tor 1 tor 2 = 3 x 9 sp. 0,1 n'lm torsadate pe
toruri de I.F. cu diametru 10 mm.
L 1 = se pune n
Condensatorul variabil este monoax cu cel din
V.F.O.
TEHNIUM nr. 2-311997
S - METRUL
+12Vcc
gnd -:-
Sensibilitatea este de folosirea n
amplificatorul de a trei tranzis-
toare, ntr-un filtru controlat prin trei
sectiuni ale condensatorului variabil.
Primul tranzistor BF 200 este special ales
pentru zgomotul foarte mic; el are att n cir-
cuitul de ct n colector, sisteme
oscilante selective, controlabile prin conden-
sator variabil.
Potentiometrul de 47 K este scos pe panoul
frontal cu el se amplifi-
carea n I.F. a aparatului n limitele a
12-15 dB.
Cel de-al doilea tranzistor marcat prin T5 este de
asemenea cu circuite selective n
Potentiometrul de 2K2, este scos de asemenea pe
panoul frontal cu el se poate controla amplifi-
carea zgomotul ntregului ansamblu n limite
deosebit de favorabile.
Cel de-al treilea tranzistor se este
un tranzistor de emisie. Pentru a evita
de o voi explica faptul aceste
tranzistoare folosite la amplificatoare RF la
receptie, ntr-o altfel cum
se vede pe au zgomot mic amplifi-
care mare foarte de aceea acesta ......
AMPLIFICATOR DE MICROFON
spre mix.
formator DSB D-----N
max. 0,55 V
gnd
TEHNIUM nr. 2-3/ 1997
1:S1< 21<7
gnd
Microfon
condensator
FORMATOR 0.8.8. AMPLIFICATOR
Vw
nu au folosit tranzistoare
pentru controlul
(n 0,78 V
total intermodulatia,
2K2 aflat n baza lui
aproape a zgo-
a Tranzistorul
+12\)00
... O
1"S spre preamplificator
amplificator final

gnd
Tor = 12 x 3 x 10; 2 x 9 sp. torsadate; CuEm 0,12 mm
termoplast
Soc AF = 3 x 200 sp. CuEm 0,12 mm termoplast;
bobnate vrac n 3 sectiuni de cte 200 de sp.
pe o J.F. cu diametru 4 mm
T6, nu semnalul ci numai l
din punct de vedere al
pentru a fi livrat detectorului de produs
(mixerului). !'
Detectorul de produs (sau mixerulla
cum denumirea face produsului
rezultat din amestecul ce are loc la nivelul lui ntre .....
semnalul de ce vine din
AMPLIFICATOR FINAL AUDIO FILTRU REJECTOR
100n
_______ __ ____ 2_2_0P ________ __
TEHNIUM nr. 2-311997
PREAMPLIFICATORUL AMPLIFICATORUL FINAL
A
-r>---il
1i2ln
1,2
semnalul de un anumit nivel ce vine din VFO, nu
oricum nu la orice nivel. Semnalul ce vine din
amplificatorul de pe tranzistorul T6
poate avea orice nivel, pentru este contro-
labil din tranzistoarele T4 T5, dar semnalul de la
VFO trebuie maxime 1,3 V, altfel nu va avea
loc calarea n a semnalelor (conversia sau sin-
crodinarea) sau va avea loc eronat rezultnd un
semnal cu efect de clopot sau nedetectabil.
cum se vede pe la intrarea n
detectorul de produs am folosit un procedeu
absolut nou anume dubla de semna!
de IF anume - inductiv -
prin torul 1 cele de 100 N
folosite. Detectorul propriu -zis l constitu ia
2 diode Schottky de tipul ROD 01 care practic
nu au zgomot se deschid la un semnal foarte
mic, mult mai mic dect cele cu germaniu. De pe
mediana torului 2, semnalul rezultat direct
TEHNIUM n'a 2-3/1997
+12V/1A
A
7812<+)
rru
IN -t> g <1- OUT
este
pus dintr-un de
de 22N.
faptul taie
care mai trec
lorile da.te In
ntre O - 3,1
pentru a fi
nu mai un
arhicunoscut, care
traductoarelor electroacustice, fie
9
COtvlUN
Af'iT
cu ntre 2 - "150 ohm sau de
.. Amplificatorul
schemei pe de
400 mW.
Cei .care
nejustficat
catorul fina! reaUIZ1:.tt
de circuit integrat.
DE ALIMENTARE
4. S - METRUL
Orice aparat care se trebuie .
. S-metru, nu pentru altceva, ci pentru este nece-
sar vedem cu ce semnal vine corespondentul
sau pe care o Pentru aceasta, la
aparatul prezentat vom folosi direct semnalul de
luat de la filtru lui audio
anume din punctul "X" pe potentiometrul de 10 K.
Din potentiometrul de 50 K se gradul de
sensibilizare al ansamblului, iar din cel de 250 ohm
scala aparatului.
5. AMPLIFICATORUL DE MICROFON
Acest subansamblu are de asemenea o impor-
pentru el trebuie prelucreze
soc
10iZ1u
40iZ1iZ1iZ1u112liZlVoo
It
corect semnalul de vorbire livreze formatoru-
lui DSB o de absolut
suficient de aproximativ 2 V, pentru a
realiza stabilitate sensibilitate.
A fost folosit un microfon electret cu tranzistor
FET incorporat o de
n adaptarea lui cu tranzistorului T13.
Pe emitorul lui T13 trebuie tensiunea
de maxim 1 V, pentru alimentarea
microfonului., T14 T15 constituie:oamplificatorul
propriu-zis nu nici un fel de comenta-
riu ntruct schema este foarte Din
de 1 K situat n emitorul tranzis-
torului T15, se nivelul semnalului spr-e
formatorul DSB.
CIRCUITE DE AUTOMATIZARE A
Il

dAt}
24Vcc
FINAL EMISIE:
+12\..100
oscilatorul este alimentat
permanent la emisie la

Al.
+24Voo
ANTENA
1 + 12 Vcc .
.-l.J I . (RECEPTOR; VFO; AMPL; PREAMPLlF. FINAL EMISIE)
....L (v' .l AMPLIFICATOR AUDIO FINAL; S-METRU
100n 10f2!n l.e. = 7812 sau echivalent pe radiator de cel
1 50
TEHNIUM nr. 2-3/ 1997
6. FORMATORUL AMPLIFICATORUl
DSB
Are rolul de a amesteca semnalele din VFO cu
cele venite din amplificatorul de microfon; din
celor 2 semnale semnalul cu

n raport de dozarea care se face din semireglabilul
'de 2K2, recomandabil se poate face ca
fie sau ntr-o
de la 60 dB. ntruct semnalul rezultat are un
nivel mic apare necesitatea lui, lucru pe
care I face tranzistorul T16 de tipul 2 N 2222. Pe
colectorul lui se va culege un semnal DSB de aproxi-
mativ 0,5 V ce va fi aplicat etaje: pream-
plificatorul amplificatorul final de emisie.
7. PREAMPLIFICATORUL AMPLIFI ..
CATORUL FINAL DE EMISIE CU FILTRU
SELECTIV
cum se vede pe semnalul DSB
obtinut n colectorul tranzistorului T16 se pe
T17 apoi pe T18, rezultnd un semnal de aproxima-
tiv de 2,5 V; apoi se tranzistorului final de
emisie T19 de tipul 2N4933, alimentat la 24 V -
3,5 A, care aproximativ 10 W DSB, pu-
tere care nainte de a fi prin releul
comutator de n este prin fil-
trul selectiv final care laieorice semnal situat maL
sus de 3,9 MHz, rezultnd practic un semnal DSB
cuprins ntre 3,5 - 3,8 MHz, n raport de valoarea
unde este situat la un moment dat VFO-ul. Cei care
doresc acestei puteri pot aborda o
deja cu tubul electronic de tipul GU-SO n
montaj cu grilele la care poate fi deschis
foarte cu putere de 1 O W.
8. SISTEMUL DE ALIMENTARE
Autorul a pornit de la ideea ca totul fie simplu
util, de aceea a adoptat schema care se vede, ce
o tensiune de 24 VI 3,5 A, foarte bine fil-
electronic. ntruct transceiverul,
n afara tranzistorului final, care se cu
24 V, se Clj 12 V, a fost sursa
de tensiune de tipul 7812 prin care se
plus 12 V. 7812 va fi cu
radiator, la fel ca tranzistorul T20 din stabilizarea
serie pe tensiunea de 24 V.
9. CIRCUITE DE AUTOMATIZARE
DISTRIBUTIE A
A fost o cu releu
cum se vede n
TEHN/UM nr. 2-311997
Este nevoie de 3 grupuri de contacte, primul grup
comutarea tensiunii de la receptie la
emisie; al doilea grup comutarea tensiu-
nii numai la emisie (plus 24 V), iar al treilea grup
comutarea antenei de la la
emisie.
10. CTEVA CONSIDERATII FINALE
Autorul a construit n trafic cu acest,
transceiver, 'el se foarte bine, comparabil,
la receptie cu o cu filtre profesionale.
Dimensiunile lui reale, alimentator sunt: de
200/200/40 mm, deci foarte mici. A fost
metoda de "totul n aer", gen amplificatoare de
lundu-se ca suport o de cablaj sti-
clostratitex de 200/200 mm pe care s-a totul, .
n mici incinte ecranate, cu semnalul trecut prin tre-
ceri de este deosebit de fia-
conferind o la vibratii, mai
mare dect prin proiectarea constructia
terminarea constructiei se o
cutie din de aluminiu. Se ca ali-
mentarea nu fie n interiorul transceiverului ci
separat. Pe panoul frontal al cutiei se vor scoate:
axul condensatorului variabil, axele, celor
potentiometre de axul
de instrumentul
S-metrului va fi o ce va fi
cu ajutorul unui frecventmetru, iar pentru
efect mai pot fi situate 2 LEDURI verde
respectiv de receptie emisie. Pe panoul din
spatele cutiei se borna de mufa
pentru difuzor, mufa pentru microfon
comutare, mufa alimentare.
Cei care doresc
la telefonul 049/511821 sau n
=- UREZ SUOCES .-
BIBLIOGRAFIE:
le pot
- Revista "TEHNIUM" de la aparitie n
- MAGAZINE;
- RADIO-
- RADIO - CSi;
- TUDOSIE CON ra
Aparate electronice
- ILIE ANDREI CIONTU; Editura
Teora; 121 scheme de receptoare;
iULIAN POPOVICI; Editura
Amplificatoare TV pentru amatori.
AMPLIFICATOR AUDIO DE
2 x 12.5 W
TDA "1554Q P == K2 vcc
2
/2R == 125 W
1 swnt produse qs PHILIPS fac L _
parte din categoria amplificatoarelor de Pentru Vcc V, Rl :: 4 "f. rezulta K ==.O-?,
fidelitate putere, fiind construite n clasa B. unde. K reprezinta de a
Cteva din performantele acestora ar fi: de De deduce.m
2 x 1 W / 4 n la V == 14.4 V maxima a curentulUi pnn unul din difuzoare va fi:
ce Imax ::: KVcc I RL ::: 0.7 14.4 I 4 == 2.52 A, deci
curentul maxim absorbit de circuit va fi 5.04 A.
Curentul mediu absorbit de la sursa de alimenta-
tabelul de re va fi:
de jos sunt schema
l'I'ill":'I''''.:lIl'i:l integratuiui dinspre
necesitnd
calitate de 220 n.
schema deosebt de
condensatoare de
Schema principiu este n figura 1.
Principiul de a unei de circuit
atacarea a amplifica-
toare cum se mai jos:
dR
dB
fi:
Imed == 21max /3.14 == 3.2 A
Puterea de la sursa de alimentare va
Pabs == Vcclmed == 14.4 . 3.2 := 46 W
Puterea de integrat va fi:
Pd == 46 - 25 == 21 W
Sursa de alimentare trebuie furniza vr-
furi de curent de peste 5 A. Regulatorul de tensi-
une este construit cu LM 338 K, circuit integrat de
generatia a doua caFe- poate 'furniza un curent
maxim n sarcina de 5 A atta timp ct puterea
pe acesta nu 30 W. Nu vom
integratul la valoarea a curentului
furnizat la ci vom devia o parte din acest
curent printr-un tranzistor extern de putere. ,
difuzorul 'Intre Presupunnd de tensiune pe digda __
C'on"ln'::H la bornele difu- 01 emitor baza a tranzistorului
15 1.4 .5 13
O--ll
:2 "
4 TDAlSS4Q 8
9 TDA155.5Q
01 egale, raportul dintre curentul furnizat de - --'
o li curentul furnizat de Q2 n este: ..
11/12 == R/ R2::: 0.1/0.13::: 0.77. Astfel un vrf de
TDA lS54Q
4J12.5W
11
41l2.!iW
iT1
~
t:
~
;::s TRAf"
~ a l l
~
~
C2
02
2N3.0SS/8
- - - - - - - - - - - - - - ~ . - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMPLIFICATOR AUDIO
DE PUTERE
R4
22
+ CS
1.0u
1.N4007
02
LH33SK
03
1H4007
RS
soo
RS _ ~ . _ 04
120
+ C6 ,
10u
1.N4007
+ c?
47u
R9
470
+14.4V
.'
__________________________________________ __
curent de 5 A se dis-
tribuie astfel: 11 = 2.17 A
12 = 2.82 A.
R4 curentul de
polarizare de 10 mA care
curge prin R8, iar R9
o predeschidere
a tranzistoarelor 01 r,_
02 la functionarea n gol V
a sursei. Din R7 se
valoarea tensiu-
nii stabilizate la 14.4 V,
tensiune de
PHILIPS. Oiodele 02,
03, 04 sunt pentru protectie, ele neintervenind n
functionarea a sursei. Regulatorul
LM338 K contine integrate circuitele de
la suprasarcina, functionare a tranzistoru-
lui serie n aria de de compen-
sare n fracventa Controlul exercitat asupra dis-
tribuirii curentului de prin raportul R1 / R2
extinde inter la suprasarcina protectia
asupra tranzistorului 02. Circuitul
LM338K se n capsula TO-3 ca n figura
de mai jos:
Pentru o functionare tranzistorwl 02, 11,
12 trebuiesc montate pe radiatoare de con-
fectionate din aluminiu nnegrit.
IH
OUT
fig. 3
Puterea de 02 este:
P2 = Imed 01 (Vin - Vstab):;: 1.8.10 = 18 W
Puterea pe 11 va fi:
P1 = Imed 1 (Vin - Vstab) = 1.4 .10 = 14 W.
Regimul termic al tranzistorului 02 se '
Rt-m = 1C / W n prezenta vaselinei siliconice.
Cu aceste date Rr = 6.3C I W, ta = 30C.
Aria suprafetei radiatorului este de relatia:
Rr = 650 K / A + 3.3 (K1/4) (dr 1/2 unde A este
n cm
2
, d - grosimea radiatorului n mm, = 2.1
pentru aluminiu, iar K. este o ce depinde
de pozitia culoarea radiatorului ca n tabelul de
mai jos:
K
pozitie alb negru
vertical 0.85 0.43
orizontal 1 0.5
Astfel pentru 02 A = 52 cm
2
la o grosime
de 4 mm K = 0.43. Pentru 11 Rr = 5,78C
IW, iar A = 57 cm
2
, pentru tj = 160C (maxima
este 170C), Rtj-c = 2.5C / W, ta = 30
o
-C;
K = 0.43.
Rtj..c te Itra tr Ir
fig. 4
ca n figura de mai jos: '--_______________ --'
tj-c - temperatura a jonctiunii
tc - temperatura capsUlei
tr - temperatura medie a radiatorului
ta - temperatura mediului ambiant
Rtj-c - rezistenta jonctiune.
Rtm - rezistenta de montaj
Rr - rezistenta a radiatorului .
Se scrie relatia: tj - ta = Pd (Rtj-c + At-m) + Pd Ar
Pentru 02 avem tj = 200C, n calcule o
190C, Pd = 18 W, Rtj-c = 1.5C / W,
12 Rr = 2.7C / W, i<M A = 157 cm
2
pentru o grosime de 4 mm, ta = 30C, Rtj-c =
2.5C / W, K = 0.43, tj = 160C.
Cu aceste valori o temperatura de aproxi-
mativ 100
0
e pe radiator ceea 'ce este prea mult,
-deci vom redimensiona radiatoarele astfel nct
temperatura pe ele fie de 70
0
e la ta = 30
o
e. .......
Pentru 11 Rr = 40 /14 = 2.8C I W, pentru
02: Rr = 2.2C / W pentru 12 : Rr = 1.9C I W.
TEHNIUM nr. 2-811997
M
ontajul un interfon care
. _ n conditii optime pe o
de 50 m. Interfonul poate fi folosit pentru
crearea unei ntre apartament blocului,
apartament boxe de la subsol sau pentru ori-
entarea unei antene.
Montajul cuprinde difuzoare n cu
impedanta de 8 n.
sunt de tipul BC107 (T 1, T 2) iar T 3,
T 4 T sunt cu germaniu de putere.
Ampllficatorul de putere transformatoare
defazor de de tipul celor folosite la radiore-
ceptoarele Albatros. Pentru schimbarea
8carlat MihaJ-Petre
posturilor s-a folosit un comutator KAD cu 9
care n claviaturii televizoarelor
indigene.
Prin introducerea celor leduri se un
optic asupra n cale se interfonul
- Verde - Alimentarea se
face la o de tensiune de 9 V.
Montajul se itnroduce ntr-o cutie de iar ntre
bornele A B se introduce' un condensator ceramic
de 47 F pentru ecranare vor fi
ct mai scurte se va folosi conductor cu
diametrul de 1 mm.

Lista de materiale:
T 1 = T 2 = BC 107
T3 = EFT 323
T 4 = T 5 = EFT 353
C1 = C4 = C6 = 47 nF
Ariile radiatoarelor vor fi:
- pentru 11 : A = 150 cm
2
- pentru 02 : A = 220' cm
2
- pentru 12 : A = 290 cm
2
F
::2
C3 = 10 nF
C2 = 47 nF
C5 = 5 Il
F
C1 = 4,7 nF
Puntea redresoare se va monta de asemenea
pe un radiator de cel 300 cm
2
n
conditii de mai sus radiator negru montat
vertical. Tranzistorul 01 nu are nevoie de radiator.
La cablajului se va cont de
obligatorie a unui singur punct de
TEHNIUM nr. 2-311997
R1 = R2 = 2,2 M
R2 = R4 = 33 K
R6 = 6,8 K
, R5 = 680
R7 = 100 K
R8 = 100
Rg = 10 K
R10 = R11 = 820
cum se pe schema de principiu.
Cablajul imprimat se va realiza de- fiecare
amator n parte de dimensiun!le pieselor pe
care le
n ncheiere facem ca CS, C6, C7
sunt cu tantal, ca, C9 cu mylar, iar C1, C2, C3, C4
sunt ceramice. De asemenea este bine ca direct la
bornele lui Cf se monteze un condensator de
100 nF pentru a preveni eventuale ce pot
apare la curenti mari.
M
ontajul
simul-
a 5 acumulatori
NiCd avnd capacitatea
C == 4 Ah, prin procedeul cla-
sic Deza-
vantajul duratei mari a proce-
sului de de 16 ore,
este n parte compensat de
avantajul curentului relativ
mic de necesar,
Cii O (400 mA), ceea ce con-
duce la simplitatea
Cu elementele
folosite n sursele de curent
constant (diode Zener
DZ3V6 rezistoare de
6.8 Q), se curenti de
== 350 mA.
Durata este con-
de temporizatorul rea-
lizat cu U2, U3
portile U1. LED-ul 02
starea
iluminarea
este
este n afara perioadei de
la de
350 mA, iar iluminarea n
impulsuri (== 1 . t Hz)
este n perioa-
da de 16 ore de la
350 mA.
Reglarea se
face astfel: se
12, 13 ale U 10
la 08 a
U3; se rezistorul R4
Andron Uviu
din t r - u:n lot o are car e de
rezistoare de 13 kn la
unei de
o
poate fi
adaptat
temporizator, fiind suficient
se .conecteze la ter-
minalele rezistoarelor R8,
R1i, R14, R17 R20 din
colectorul tranzistorului 06.
Pe durata la
350 mA, tranzistorul Q6 este
saturat (VCES == 0.3 V).
nafara perioadei de
care la 350 mA, tranzistorul
06 este blocat, dar curentul
sau rezidual o
de men-
tin ere, 1 a de
== 15 mA.
Diodele D4, 07, ptQ.,
D13 016
acumu= .
latorilor decu-
p Iar e ade I ai r e ea,
la deconectarea
lor de la
(n lipsa lor apar
curenti de
de == 1.5 mA).
R9, R12, R15, RiS
R 2 1 sun t re zis t oa re
de 2 W.
Tranzistorii 01 ... 05 se
pe radiatoare
de cel putin 30 cm
2
.
Bibliografie
[1] Ardelean 1.,
Circuite integrate
CMOS. Manual de uti-
lizare, Editura
1986.
TEHNIUM nr. 2-3/1997
iri
~
e
~
~
~
......
~
. ~
_;J#9f
i
(1;1#2f
1i
2$,];1
D
in cauza pretului de furnizare a pro-
blemelor de pe retea, tot mai multi con-
sumatori casnici vechile
izvoare sau apa se mai la
adncime, modalitatea pentru
a scoate apa din este folosirea unei
pompe scufundate n de 220 V.
Pentru a reduce gabaritul pompe;, a
proiectat circuitele electromagnetice la o densi-
tate de curent mult mai mare dect cea de la
bobinele din aparatura consi-
dernd apa supli-
mentar. De aceea, pompele de acest tip
probleme, ct timp scu-
fundate. Dar vara, pe vreme de cnd
debitul subteran scade, iar consumul se
poate ntmpla ca apa din put prea
mult, iar pompa n aer. acest
lucru nu este sesizat la timp, pompa se va
se va defecta.
Pentru ca acest pericol, montajul
prezentat un termistor cu coeficient
negativ de prins pe corpul pompei
cu La temperatura camerei el
are valoarea de 470 n. Circuitul 741 este folosit
n montaj comparator, iar potentiometrul Peste
dupl Radi6tsehn/ka
astfel reglat nct diferenta de dintre
inversoare neinversoare fie
Ca urmare, circuitului este practic la
tiristorul nu este amorsat, iar prin contactul
normal nchis al releului pompa curent
electric.
Cnd corpul pompei ncepe se
valoarea rezistentEii termistorului scade, la
CI 741 apare o tensiune care deschide
dioda Zenner prin rezistenta R6
poarta tiristorului, l
releul. Acesta ntrerupe circuitul de alimentare al
pompei, iar dioda LED optic peri-
colul de avarie. Pompa n stare,
alimentare, cnd butonul B
pentru a ntrerupe alimentarea tiristorului.
R8 curentul de alimentare al diodei
LED, iar dioda 02 ca o
mpotriva supratensiunii produse prin
autoinductie la sau la decuplarea
releului. Capacitatea C1 dintre poarta tiristorului
previne parazite. Tr este un
transformator de soneri emodiflcat astfel nct
asigure o tensiune de minimum
15-16 V, pentru ca stabilizatorul 7812
lucreze corect.
680 LED
7842
R
2
220V
680
TiM05 1PM05
TEHNIUM nr. 2-3/1997
T
emporizatorul din permite pornirea
a unui aparat, prin actionarea unui
releu. Temporizarea are loc prin
Jmpulsurilor generate de circuitul astabil format cu trei
dintre cele porti trigger Schmitt ale circuitului
40106. Cu valorile indicate, frecventa impulsurilor de
generate este n jurul a 1/2 Hz, dar ea poate
fi n limite destul de largi prin locuirea valo-
rilor condensatorului sau rezistentei.
Impulsurile zecimal
74LS90, care impulsurile de la O la 9
la pe patru biti, codul binar
contorizat. Acesta este
decodat de circuitul 74LS45, care I transpune din
nou n sistem zecimal. Trecerea timpului este mar-
din n secunde prin aprinderea suc-
a LED-urilor legate la circuitului
decodor.
3)( -116 40i06
5
R
ealizat o n lumea
tismentelor cu circuite digitale" dar cu clrcL;!lt
integrat dintr-o tiP
4011 (patru porti SI-Nu c.u 9,ou,a realrf:ate
n tehnologie CMOS), "lrcurrclul din flgur?
cnd una cnd dintre cele doua diode luml-
nescente. Frecventa de "clipire" poate
nlocuind rezistenta de 2,? kllo9rml cu
potentiometru de 4,7 kQ sau pnn modificarea valOrii
condensatorului electrolitic. Montajul este calcu,l?t
pentru alimentarea de la o de 6 V, cL;! c,ondltla
rezistentei de 330 n, de limitare a
curentului prin diodele
valoarea maxima suport?ta cure[ltuiui I
unei CMOS nu are, vO,le s,a
10 mA deci valoarea curentulUI pnn dlodele LED va
trebui acestei cerinte.
TEHNIUM nr. 2-3/1997
du", Ezermester HobbI
20 de secunde, cnd 9
(pinul 11) trece n starea 1 logic (High), prin cele trei
porti de la circuitul 40106 se tranzis-
torul BD 139, care releul din circuitul de
conector. Releul cuplat transmiterii
impulsului de de la celor trei triggere
Schmitt la pinii 6, 7 ai 74LS90, ceea ce
determina "nghetarea" mentine n
starea ultimului contorizat.
Desigur, intervalul de temporizare poate fi variat
prin culegerea impulsului de de pe o
a circuitului decodor.
Circuitul temporizator poate fi pornit sau oprit prin
simpla cuplare sau la sursa de alimentare
de 5 V Resetarea circuitului (aducerea
la zero) are loc de fiecare automat,
prin circuitul RC legat ntre pinii 2, 3 ai
74LS90 alimentare.
10)( LED
74 LS 45
dup4 Ezermester Hobbl
2)( LED
21<2.
o
__________________________________________________ __
.A. n circuitul de al AO BA 709 (fig. 1) se
I
plasate 10 circuite active formate din cte un
tranzistor cu componentele pasive adia-
cente condensatoare) care
astfel nct fiecare yn
filtru acordat pe cte o din banda audio. In
a cursoarelor tuturor
metrelor se o de
n ntreaga de Prin deplasarea
cursorului la stnga sau la dreapta
se o accentuare sau dezaccentuare a
pe care este celula a
egalizatorului.
Racordarea celulei egalizatorului pe o
se face din parametrii C1, C2, R1, R2'
In tabelul ,,1" sunt date valorile acestor parametri
pe fo impuse. In
chema n locul AO ROB 709 se pot folosi
alte amplificatoare de zgomot redus, de
exemplu: 381; BM 382; BM 387; ROB 101; ROB
8135 etc. In locul tranzistoarelor BC 107 se pot folosi
BC 109 sau BC 173, selectate cu 200 cu zgomot
redus. Pentru varianta stereo vor fi efectuate
2 montaje de acest tip.
fo Hz 31,25 62,5 125 250 500
C1nF F 10 4,7 2,2 1
C2nF 330 220 100 47 22
R1K 33 33 33 33 39
R2 220 200 220 270 330
REVISTA REVISTELOR
1K 2K
220n
10 4,7
39 39
270 330
Lucian Nistor - Ssverin
4K
100n
2,2
39
470
8K 16K
47n 33n 22n
1,5 1
36 30
;10
220 130
dupl.H. P.
F
irma GE-CO are
comercializat un amplifi-
cator cu caracteristici
HI-FI ce poate furniza 2x30 W
ntr-o de
20 Hz - 20 KHz cu 01%
distorsiuni la 10 W 0,5% dis-
torsiuni la 30 W.
numai
preamplificatorul n varianta
stereo.
Caracteristica de
20 Hz - 2o--KHz 1dB.
caracteristicii de
la 20 Hz + 15 dB -
20 dB iar la 20 KHz +
14 dB - 12 dB. Raportul sem-
nal/zgomot - 55 dB pentru
toate iar diofonia ntre
canale mai de - 55 dB.
Nivelul semnalului de
este de 500 mV pe 10 KQ.
TEHNIUM nr. 2-311997
R8dactor ....
Ing. 1.
RedIIctI-
V.
V. MOCANU
C. ROMN
G. PINTILIE
T. DUMITRESCU
nr. 1
79 784, sector 1
Telefon: 222.33.74; Centrala:
223.15.10/ 1628/ 1182, Fax:
312.82.72
Tehnoredactare
G. HARALAMBIE
Ultor.
PRESA SA

PRESA SA
Director:
Ing. S. PEL TEACU
Director economic:
Ec. 1. CIUCESCU
Abonamentele se fac
prin oficiile
catalog 4120 RODIPET.
Difuzorii de se pot adresa
direct sau
serviciului Difuzare,
telefon: 223.15.10 / 2495
n contextul ultimilor doi ani n care n au pe o serie
foarte de bunuri electronice foarte diversificate att ca domeniu de uti-
lizare ct constructiv, de la fabricant la fabricant, au inerent pro-
blemele legate de diversificare. _
Principala ntrebare care pune orice rezolvarea
aspectului al problemei) este: .Ce s4 cump4r7". Prin aceasta
o serie de alte .sub1ntreblri-: _Oare meriti banII?", .Este bun'r,
.N"u cumva este prea scump pentru ce-mi trebuie mie?", etc.
In acestei apoi utilizatorul) de bunuri electro-
nice nu este singur. Cu sau voia lui, el este protejat prin anumite legi
(standarde) mai cunoscute public41ui larg, ct prin legi juridice.
In viziunea sunt patru domenii n care trebuie protejat
1. Protectia ele tip electro.ecurltate. Prin aceasta se asi-
gurarea bunul respectiv nu n nici un mod
utilizatorului, cu ca acesta utilizeze corect. n
vederea de acest tip, fabricantul trebuie ia toate
ca bunul nu fi de electrocutare, nu fi
de incendiu, nu emaneze substante toxice, etc.
2. Protectia la pertlRlHllll. Prin aceasta se faptul ca respec-
tivul bun electronic nu perturbe n ultima vreme, nu fie perturbat)
altor aparate electrocasnice de uz curent.
3. Atltl ...... obIll_OIIe de cllre vlnzltor a ......tce.uIullra.
tult al bunului pentru o pello_' anumiti de timp. n
perioada este prin lege ca fiind de minimum 6 luni.
4. Atltl ...... unei corecte Intre c"ltat .. pra-
du.ulul (prin acea.ta tntelellnd performantele .ale,
taclllIIIlle ele ulii ..... durata ele vllIII. etc.) .. pretul ....
Primele trei tipuri de sunt asigurate prin legi standarde obligatorii,
pe teritoriul respectate mai mult sau mai actualmente. -
Pentru primele domenii standarde care limitele
n admise ct metodele tehnice de verificare a ndeplinirii lor. Aceste stan-
darde sunt obligatorii att pentru produsele autohtone ct pentru cele din
C. POPESCU - S.U.A. import.
S. LOZNEANU - Israel Incadrarea n aceste standarde trebuie de institutele
G. ROTMAN - Germania specializate vnzarea produselor pe
N. Asigurarea service-ului gratuit n perioada de trebuie fie confir-
G. BONIHADY _ Ungaria de certificatul de care bunul care trebuie indice
___________ +_ care este perioada de garantie, cine service-ul unde.
cu Cel de al patrulea domeniu, calitate - nu este practic
din legiferat, el poate corect numai cu unei prompte
"AMATERSKE RADIO"- Cehia corecte a asupra produselor de pe
"ELECTOR" "FUNK Revista propus, ca n numerele viitoare o informare
- Germania "HORIZONTY asupra stadiului din a dintre cele patru domenii de
TECHNIKE" - Polonia "LE HAUT n special, o a produselor electroniQ.e de pe
PARLEUR" - prezentnd concluziile sale asupra lor.
"MODELIST CONSTRUCTOR" Scopul de revista prin publicarea acestor analize periodice
"RADIO" - Rusia este acela de a asigura ghidul obiectiv necesar practic
"RADIO TELEVIZIA singur n neinformat sau informat subiectiv. ca
ELECKTRONICA" - Bulgaria seria de articole care va urma constituie un ghid util, att pentru
" RADIOTECHNIKA" - Ungaria care vor o ct mai ct pentru
"RADIO RIVISTA" - Italia care trebuie ia toate pentru a se asigura
"TEHNIKE N VINE - Iugoslavia produsele comercializate, se n parametriii prin legile
la acestei

S-ar putea să vă placă și