Sunteți pe pagina 1din 24

PENTRUC

SUMAR
PAGINILE ELEVULUI .. " ........ pag. 2-3
Interfon
Comutator senzorial
Limitator
INITIERE N
RADIOELECTRONICA ; ......... pag. 4-5
automat
Regulatoarele integrate de
tensiune
ASC
CQ-VO .......................... pag. 6-7
Transceiver 80 m
Etaj final de putere
Alimentare de
HI-FI ............. , .......... : .. pas. 8-9
Amplificator HI-FI 10 W
Filtru pentru discuri vechi

AUTOMATIZARI ............... pag. 10-11
Ceas cu
oprit-pornit
ATELIER ...................... pag. 12-13
Radioreceptor
INFORMATiCA ......... ....... pag. 14-15
n programare
Calculatorul electronic
ntre
LA CEREREA
CITITORILOR ................. pag. 16---;17
Introducere n televiziune
CITITORII RECOMANDA ....... pag. 18-19
de lumini
Amplificator de TV
FOTOTEHNICA ................ pag. 20-21
Determinarea timpului de
expunere la
Pentru cineamatori
REVISTA REViSTELOR .......... pag. 22
Amplificator '
Girofar
PUBLICITATE .................. pag. 23

SERVICE ....................... pag. 24
Radioreceptorul
"SANYO TH-630"
A R. 2
PAG.10-11)
CI
INTERFON
Bucuresti
n paginile ,revistei "Tehnium" au
fost prezentate multe scheme de in-
terfoane, cu complexitate con-
variabile, la
care mai varianta de-
n continuare pentru cei care
dispun de un C.I. final de putere
TCA150 (TBA790) cteva piese
procurabile din cu convin-
gerea ea va satisface pe cei
mai constructori amatori.
Fiind foarte sensibil - ntr-o ca-
de locuit
tul unui ceas indiferent
de a ceasului de
receptor -, interfonul se
bine la alte divertisment,
de' sunete din as-
cultate n cu o de
cel 8 il, supravegherea unui
a unei prin control
fonic etc.
Sensibilitatea a monta-
jului se preamplificato-
rului tranzistorizat, figurile 2-3
(Emil Marian - Montaje electro-
nice de care o
amplificare mare, zgomot redus o
adaptare la amplificatorul fi
naL
Din schema-bloc (figura 1, va-
rianta interfon) reiese folosirea di-
fuzoarelor (Z=8 H) n loc de mi-
crofon, utilizarea transforma-
toarelor de adaptare. de
este nelimitat. Liniile de
ntre chiar la
100 m, snt realizate cu conductor
izolat pentru auto-
ecranare.
Pentru alimentare se poate folosi
orice cu unui fil-
traj bun, cu mari bo-
de de stabili-
zare. Montajul se bine la
tensiuni de 9 -;- 14 V, cu un consum
de maximum 30 mA.
REALIZARE PRACTiCA
Piesele componente se lipesc pe
o de pertinax sau sticlotex-
tolit placat, al circuit a fost
conceput n fel nct elimine
de acoperire
corodare. Desenul cablajului fiind
numai din linii drepte, cir-
cuitul poate fi realizat operativ cu
ajutorul unei
dintr-o la polzor. In fi-
COMUTATOR
SENZORIAL
numesc Mihalea Corneliu snt unul din miile de
tineri de Citesc cu viu interes re-
vista pe care o deosebit de intere-
dori propun' un montaj electronic simplu
cu multiple '
Z= 8n

o
Este vorba despre un comutator
senzorial care un releu n
cele prin inlermediul
senz.or succesiv.
In principiu, montajul este compus
dintr-un amplificator de curent
un zecimal.
Amplificatorul de curent conti-
nuu este realizat cu tranzis- .
toare din seria BC. lui
este foarte neavnd nevoie
de
zecimal este un circuit
integrat de tip CDB490, care este
capabil la pinul 12
1 O n de impulsurile apli-
cate pinului 14. Aceste impulsuri
vin de la amplificatorul de curent
continuu ori de cte ori este atins
senzorul. Aceasta la
prima atingere, de exemplu
--[>-
z:; 8.0
::iLi::Irea la pinul 12 era O,
va comuta n starea 1.
Astfel, montajul va trece prin cele
n de de
atingeri ale senzorului. Impulsul
aplicat pinului 14 la pinul
12 cele 0(0 V) respec-
tiv, 1 (3,6 V). stare este apli-
n continuare tranzistorului fi-
nal, de tip BD, care are drept
n colector un releu.
montajul ar putea avea
multiple din care enu-
mera numai cteva: comanda unui
televizor, aparat de radio, magneto-
fon etc.
__ ----u+
eC179
RE'L.
--.... ,Li
5 "ce
...... -HC1iIU 2 ,

Set1zot"
COB 490
TEHNIUM 4/1990
gurle 3 4 cablajul este din
partea pieselor. .
La transpunerea desenuluI pe
se vor trasa mai nti
paralel la intervale de 3,5 mm ca sa
formeze 10 pentru placa
preamplificatorijlui (fig. 3) la in-
tervale de 2,5 mm = 13 pentru
etajul final (fig. 4).
Folosind piese cu. valorile indi-
cate lucrnd ngrijit, montajul
"din prima".
R6 R16 se aleg prin tatonare
pentru amplificare raport. sem-
nal/zgomot optim. In montaJul ex-
perimental am folosit 120 kO pentru
R6 39 O pentru R16. ,
Liniile punctate din figura 3 Sint
cose din conductor izolat.
ntre masa final ului
(marcat cu asterisc) se face cu un
conductor la masa
ruJui ntr-un punct experimen-
tal, unde nivelul de brum mi-
nim, evitnd formarea buclei de

Condensatorul "C" de la intrare
(punctat n figura 2), cu valoarea de
30 -7- 50 pF, are rol de filtru trece-j.os
va fi lipit chiar pe bornele de in-
trare.
Comutarea difuzoarelqr n regim
de ascuitarelvorbire se
cu o cheie sau similar cu
1 x 6 contacte, masa fiind
Se nchiderea montaju-
lui ntr-o cutie
electronic la masa preamplificato-
rujuL
Pentru sugestia de design vezi
fotografia.
DE MATERIALE
C.1. = TCA150, TBA790; T1, T2 =
8C107; T3 BCi77, 178; P = 10 kn
R1 = 56 kO; R2 = 680 kO; R3 =.
680 n; R5 5,6 kH; R6
R7 = 12 kO; R8 = 330
H;R9 18 R10 6,8kO;R11=
1,2 kO; R12 =.: 3,9 kH; R13 = 1 k!l;
R 14 = 12 R 15 = 56 kH; R 16 =
20 -7- 160 100 !l; R18 = 1 il;
C1= 100 0,47 MF; C3 = 100
MF; C4 = C5 0,47 MF; C6 =
50 MF; e7 MF; C8 = 100 MF; C9
100 C10 100 MF; C11 = 68
pF; C1 500 MF; C13 = 0,33 ,uF;
"C" = 30 -7- 50 pF,
n vederea de la un
preamplificator de microfon a unui
semnal electric cu o
unor nre-
de calitate, se folosesc n-
totdeauna limitatoare de amplitu-
dine. Montajul prezentat are avan-
tajul de a fi foarte eficace
permite unUi
semnal electric nedistorsionat
foarte stabil la O ntre
250 mV si 1 V a tensiunii furnizate
de prea'mplificatorul microfonului
este la iesirea limitatorului
prin semnalului electric de
cu un procentaj de cca _ 6%:
Analizind schema, se observa ca
este vorba de un ampiificator de
tensiune care tranzistorul
T1. Bucla de for-
din diodele 01-D2, nseriate
cu grupul R3--R4-C2, limi-
TEHNIUM 4/1990
(1
10 F
Intrare
R2
+12V
.. -+- -
1, 3.5mm
-,-
(-)
p
(-)
p
. *'
la masa preampHf.
LIMITATOR
Ing. EMIL MARIAN
100k..o. R3
180 klL
1;2=
2xBA243
T1
BC173C
C3 UA=12 V
100 tarea de amplitudine La
uF.la tensiunii de 0,6 V la bor-
I nele celor diode montate n
ace,stea n starea de
In acest fel, grupul
R3-R4-C2 ca o
de care
amplitudinea semnalului de
n urma unor se
experimental valoarea
pentru
R4 (cca 300 -7 450 !l). Ampli-
ficarea montajului este de cca A =
14. Montajul se practic
pe o de sticlotextolit placat
cu folie de cupru, n varianta mono
sau stereo. realizare, monta-
jul se se
practic n electroacustic,
preamplificatorul al mi-
crofonUlui.
4,7pF
Iesire
,
270Jl.
::UELa :l_." ::1::::1"" __ .. .. ..
RE
1
Constructorii amatori s-au fami-
liarizat n cu
rele integrate tensiune
chea serie 78XX, produse la ora
de numeroase firme
din lume (de cele reali-
zate de TESLA indicativul
MA, cele produse la LP.R.S.-
au indicativul j3A etc.).
cum se aceste regula-
toare au fost concepute pentru va-
lori nominale fixe ale tensiunii sta-
bilizate, specificate ultimele
cifre ale codului exemplu,
MA7805 are UN = 5 V, MA7812 are
UN 12 V etc.), schema I'IO'rlo,',;)l16
de utilizare fiind cea din
aici un prim inconve-
Printre tipice ale regu-
latoarelor integrate de tensiune am
schema din figura 1 (MA350
catalog Fairchild), care, repre-
un pentru acumu-
latoarele auto de 12 V sau 6 cu li-
mitare a ma-
xim de Pentru care
sau au posibilitatea pro-
cure un astfel de regulator, schema
este deosebit de
perfecti (n sen-
sul progresive a curentu-
lui pe de faza fi-
a
Ideea
tului maxim
poate fi eXPI()at,ata
unor montaje cu componente dis-
crete, de exemplu cum se
n varianta
figura 2. n plus, a
aici mult dorita blocare
a n momentul n
care tensiunea la bornele bateriei
atinge valoarea prestabi-

Am experimentat cu bune rezul-
tate acest montaj
acumulatoarelor de 12 limi-
tnd curentul maxim la 3 A. acest
scop am utilizat un redresor. (trans-
formator de ou de
0,5 A n primar plus punte redre-
soare capabil furni-
zeze o tensiune de r.c;a 17 V (valoa-

nient practic, anume necesitatea de
a procura un anumit tip de regula-
cu valoarea a tensiunii.
tensiunii de U
o
n sensul ei de valoarea
este n cazul
familiei artificiului
din cum vom
exemplu con-
avea drept ur-
a
stabilizare n ra-
...... de
l constituie cu-
absorbit de ter-
minalul 3, pe care l-am notat cu I
p
.
Conform sctlemei interne de
regulatorul ten-
siunea U,N ntre pinii 2
3, atunci cmd ntre pinii 1
(intrare) 3 se o tensiune
bine, Uj, cu-
n plaja bi-
cnd nu se la ie-
un curent mai mare dect cel
maxim admis. Apelnd la artificiul
din figura 2, tensiunea
de IJ-
o
nu f!1ai coincide cu UN'
Mal exact, tensiunea UN se
acum la bornele R
1
(tot ntre pinii 2 3 ai regulatoru-
lui), iar tensiunea de U
o
la
bornele grupului serie R
1
plus R
2
.
Un calcul elementar pe baza
lor din ne conduce la expre-
sia tensiunii U
o
sub forma:
78XX
U'
I
0-----1 78 X X
3
10
2 ---+
I
p
3
..... -----'
Uo=(1+R2/R1)'Ui'J+R2'lp (1) Uj
I
p
1
n primul rnd, ten-
siunea U
o
nu poate fi dect mai mare
ca UN (eventual cu UN, pentru
R
2
=0. caz care ne readuce la
schema din figura 1).
Se de asemenea, de-
tensiunii de U
o
de
valoarea curentului de polarizare I
p
'
implicit - ceea ce este mai supa-
- de ..l1'jJ ale acestui
curent, datorate ten-
siunii de alimentare, temperaturii
etc. Orientativ, pentru familia 78XX,
..lIp snt de ordinul a 0,2 mA.
Exemplu. presupunem
avem un regulator de tip 7805, deci
cu UN = 5 V, pentru care I
p
= 5 mA
..lIp = 0,2 mA dorim sa-I
ca n figura 2, cu R
1
= 500 il R
2
=
1 kO Conform re-
(1), valoarea a tensiu-
IlO
U
o
= Rr1d+ Rz( Id+1p)
UN=Rf1d; Id =UN!R1
nii U
o
rezultate va fi de cca 20 V,
deci plaja U
o
din R
2
de cca
5 V -;- 20 V. la tensiunea ma-
U
omax
= 20 V snt scontate va-
..lIp = 0,2 mA, acestea vor "in-
duce" In rezultatul
de ordinul a:
..lU
omax
= R
2
..l1 p =
= 10
3
n-0,2'10 'A = 0,2 V
AUTOMAT
rea medie); la curentul de
de 3 A, pe
timp ndelungat.
Piesa a montajului o
constituie "tranzistorul" Darling-
ton, TD, de n pn, practic
orice care admite curent ma-
xim de A de de
cel W (supradimen-
sion are Personal am
utilizat pe radia-
tor
este n
emitor. Pentru a opti-
bazei sai e, se re-
se realizeze nti me>n-
din figura 3 Rx).
lui va fi orien-
tativ ntre 180 820 n, astfel n-
ct se asigure un curent de cca
3 A prin circuit, iar de ten-
siune colector-emitor pe TD (figu-
rat pentru simplificare ca un tran-
zistor npn se apropie
de valoarea
toare {aproximativ ntre
1,2 V 1 In aceste,
unei Rx
cea 10 -:- 33 il j'ntre
Darlingtonul trebuie se blocheze
curentul prin circuitul deve-
practic nul.
Revenind la schema din figura 2,
limitarea curentului
maxim de este
de grupul Rf,-T,. R
5
In Out
+

Adj
R1
+
U
C- I
1
T
o
rolul de traductor, de
tensiune pe ea ducnd la deschide-
rea tranzistorului T
1
atunci cnd in-
tensitatea curentului atinge un prag
prestabilit, Imax' De exemplu, pen-
tru I mal\. = 3 A, valoarea lui Ro se va
tatona In jur de 0,25 O. Prin deschi-
derea a lui T" Darlingtonul
reduce stabilindu-se
astfel automat regimul de
nare lai max' R
4
are rQlul
de limitare a curentului prin baza lui
T1, dar ea permite, aduce-
-
Acum:!!.
R2
R*
rea In a acestui tranzistor
atunci cnd - desi nu este
valoarea a cu-
rentului - tensiunea la bornele ba-
teriei ajunge la pragul maxim ad-
mi.s, U
amax
(cca 14,5 V).
tensiunea acumula-
torului este n per-
de grupul D
z1
, R6' P1.Prin
ajustarea a cursorului lui
P
1
ne vom asigu ra tranzistorul T 2
este adus n la atingerea
pragului U
amax
. In acest moment, T
2
TEHNIUM 4/1990
de reale ale
regulatorului, deci o n-
a factorului
de stabilizare, fiind
neacceptabil de mari pentru nume-
roase practice.
Noile familii de regulatoare inte-
grate de tensiune - 117, 217, 317 -
cont n primul rnd de acest ne-
ajuns major al 78XX. Ast-
fel ele au fost concepute pentru un
curent de polarizare incomparabil
mai mic (de exemplu, pentru
pA 117/217/317
Ccipsula- TO-3
Out
(la
117/217/317
Capsula TO-220
I
-'$--
I
'---_._ In
...... Out
'---__ Adj
Terminalul Out conectat
inte rn la
pA 117/217/317, produse Fairchild,
I
p
are valoarea de 50 pA, iar
valoarea de 100 pA) de
asemenea, pentru scontate
mult mai reduse (tipic 0,2 pA,
maximum 5 pA n cazul se-
rii pA 117/217/317). Valori similare
se ntlnesc pentru regulatoarele
LM117 /217 /317.
l pe T 1 practic la satu-
ceea ce are drept rezultat blo-
carea Darlingtonului, deci nceta-
rea de curent prin baterie.
Valoarea Ro (care de-
pinde de exemplarul de tranzistor
T
1
, ca de -valoarea pentru
R
4
) se va stabili n final, pe cale
plecnd obligatoriu
de la o mai mare (cea 0,6 -7--
0,5 U) spre una mai
Experimentarea montajului pe
acumulator, deci .. pe viu", se va
face numai verificarea preala-
a circuitului de li-
mitare n curent (se acumu-
latoarele au interne
foarte mici, putnd fi considerate ca
un scurtcircuit pentru bornele de
+
Uj =17 V
TEHNIUM 4/1990
(URMARE DIN NR. 2)
Prin ultima (30) am ajuns, la un re-
zultat familiar amatorilor, poate mai de
noscut n locul lucrului mecanic LAS vom
figureze energia de cmp sau nmaga-
de acesta, n de sensul
pentru efectuarea acestui lucru. De atunci
cnd a A' snt de semn, iar deplasarea lui
A' o de A, ca rezultat al
coulombiene de respingere, cmpul "elibe-
o cantitate de energie cu W p
n modul cu L
AB
. Tocmai energie ne
pe noi n practice o vom denumi
n continuare energie expresia sa fiind
de (30) sub forma:
W
e
= U.1.t (31)
Ea se mai uneori cu W (risc de a fi confun-
cu simbolul watt). cu E consa-
pentru intensitatea cmpului electric), L sau A
(ambele cu aluzie la lucrul mecanic echivalent) etc.
Important este cauza
acestei energii, care este, cum am exis-
unei tensiuni electrice, precum modul con-
cret de manifestare a acestei prin deplasa-
rea n timp a sarcinilor electrice, respectiv
prin intermediul curentului electric.
Adeseori ne n ct de
multa energie ne poate furniza o n unita-
tea de timp. Se introduce n acest scop o
Pe, putere prin
raportul:
P = W
e
e
t
care, conform (31), are expresia
Pe= U-'
(32)
(33)
Cu aceste amintite, sntem
acum n concret problematica
anume analizarea principalelor fi-
zice elemente de circuit ntlnite n electricitate

5. Rezistivitate. . Conductivi-
tate
presupunem ntre puncte date A B
o de sau tensiune
LJ, pe care o vom conSidera
n timp Spunem, simplu, avem de-a
face cu o sau o de tensiune

ale Dil! acest
motiv, tranzistorul T
1
trebuie verifi-
cat atent nainte de utilizare tot
din acest motiv tensiunea de intrare
a fost cam la limita

-
Pentru ca furnizeze n exterior
este necesar oferim posibilitatea
sarcini electrice, de a produce efectiv
curent electric. Facem acest lucru ntre
A un corp solid sau de (un
ionizat, o de lichid etc.)
de a permite trecerea
oIQ,f'frl"C> el. Practic, toate corpurile din
unor de
foarte mare - pe acestea
bune de
iar intro extrem de
motiv care le denumim izolatoare elec-
ntre aceste extreme o va-
de corpuri care, cum
vom vedea, au electronica acestei
de secol XX.
Pentru a caracteriza cantitativ proprietatea de a
conduce electricitatea este necesar ne refe-
nu la ci la din care snt ele
astfel factorii de dimensiuni
. semnificativ Se
problema de a defini o carac-
material (ntre limite date de
presiune etc.) cum este
- pe care o vom numi conductivi-
acest scop revenim la sursa de ten-
siune U presupunem unim punctele A B,
pe rnd, cu diverse fire conductoare (metalice) din
material omogen, de exemplu fire cilindrice
cu S, dar de lungimi I
diferite. inten-
sitatea I a curentului I"ezultat este cu att mai mare
cu ct S este mai mare cu
mai mare cu ct lungimea I a firului este mai In
plus, se iau valori diferite pentru tensiunea
U, se intensitatea I direct pro-
U. Toate aceste rezultate experimen-
tale, valabile ntr-o n
date, pentru orice material, pot fi sintetizate prin re-

s
c.U.--
1
(34)
unde c este o de speci-
materialului.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
In fine, pentru indicarea a
momentului final al n
paralel pe bornele de P-M se
mai poate conecta un circuit supli-
mentar cu un LED (fig. 4), (lranja-
mentul fiind astfel nct
LED-ul lumineze la
atingerea pragului U
a
= 14 -7-- 1'4,2 V.
Acest circuit se nchide (din K)
conectarea acumulatorului la
borne, n special s-a optat
pentru o valoare a lui R7'
pentru o marcare mai a pragu-
lui.
o--------.-------------__
DZ1
PL12Z
R6
120.0..
*
RS
P
+
: Acum.12V

Rezistoarele
din'
etc. cu diametrul de cel
0,8 -7-- 1 mm. Se mai multe
spire pe un suport cilindric 0 1- 1,5
cm, apoi se ,.ntinde" spirala
pentru Ci suficient spi-
rele (n vederea unei bune raciri).
R
2
poate fi aproximativ,
avnd rolul de
a regimului termic al Dar-
lingtonului; Ro, n se va ta-
tona experimental direct montaj,
folosind tot becul de 12 V/45 W
drept provizorie. -
M(-)
TRANSCEIVER 80 m
(URMARE DIN NR. TRECUT)
6
snt prezentate schema cabla-
jul imprimat modul de plantare a pieselor de la I
scala a transceiverului.
4/1990
Pentru foarte radioama-
tori, mai ales snt handi-
chiar de la nceput de faptul
nu tuburile electronice
sau tranzistoarele "speciale" nece-
sare construirii unor etaje de putere
de unde scurte, propun
care este de
autor de aproape 8 ani cu care am
rezultate foarte bune, toate'
piesele din ea fiind de in-

De foarte ani, analiznd
structura a unui tranzistor
de putere de am
ajuns la concluzia, la care de fapt au,
ajuns foarte radioamatori,
multistrat din care el
este fabricat pot fi nlocuite prin
'piese discrete; acesta nefiind un
"surogat" sau un nlocuitor de mo-
ment, ci un dispozitiv foarte sigur
foarte bun, singurul lui inconve-,
nient este acela n montaj
loc mai mult dect tranzistorul pe
care l

Tensiunea de
la nivel de aproximativ 250 mW,
de pe placa A la transceiverul
,,A-412" sau alt tip de transceiver,
este printr-un cablu coaxial
de 75 n, scurt de aproximativ 15 cm,
la borna ,,1 N", de unde de pe torul cu
L 1 L2, unde de fapt se
o adaptare de
prin condensatorul de 330 pF se
bazei primului trazistor, care
n sarcina ce apare n colector rea-
o putere de aproximativ
1 -;- 1,5 W, n raport de exemplarul fo-
losit mai ales, de calitatea torului.
Prin de 3 nF se
tensiune de RF n bazele tranzistoa-
relor finale, care n ra-
port de folosit pe fiecare
o putere de
25 sau 60 W.
n varianta pe care am experi-
. mentat-o am folosit pentru T2 T3
cte trei tranzistoare D8139 res-
pectiv, trei tranzistoare 8D140.
Acestea se cu
cu factorii beta ct mai mari
ct se poate egali.
Conform cataloagelor de fabri-
factorul al tranzistoarelor
8D139, 140 8D135, 136 este 50
MHz tot conform teoriei, ele pot
lucra foarte bine ca amplificatoare
de RF la din valoarea
de (FT), fapt, de
altfel, confirmat de o
cu experimentarea acestui montaj.
Cei care doresc lucreze numai
n banda de 1,8 3,5 MHz pot folosi
tranzistoarele 8D235 8D236,
dar acestea nu pot lucra mai sus de
3,5 MHz.
DETALII DE
Pentru a construi acest montaj
avem nevoie de un radiator de alu-
miniu, preferabil cu aripioare de
cu mijloc plat. Se
tranzistoarele 3 cte 3 n
cu terminalele, se pe
radiator locurile de prindere a co-
lectoarelor, iar cu o de
rit se orificiile de prindere.
Sub toate tranzistoarele se mon-
o folie de de cali-
tate, pentru altfel colectoarele
ramurii neizotate, atingndu-se gal-
vanic (direct) de radiator, I trans-
pe acesta n radiant de radio-
lucru ce va pune mari
probleme, inclusiv pentru pertur-
radio TV.
La trecerea de prin-
dere prin tranzistoare radiator,
toate vor fi' izolate cu un
material de calitate.
prin prindere, n
cu terminalele, tranzis-
toare "compuse", unul cu
np.n altul cu pnp.
In apropierea tranzistoarelor si-
condensatorul variabil prin
prindere cu direct pe ra-
diatorul tranzistoarelor.
el, pe suporturi de
material plastic la aproximativ 20
mm de radiator, bara de fe-
pe care se L5 L6,
TEHNIUM
BIBLIOGRAFIE:
ETAJ FINAL
"Silicon power circuits manual",
R.e.A. Harrison - 1984.
LISTA DE PIESE:
DE PUTERE
T1=2N3866; 8LX65; 8FW16A;,
2N2222; 8FW17A;
T2=8D139; 8D135 (3
'T3=8D140; 8D136 (3
IULIAN POPOVICI, V07D.J, Caracal
L 1 =L2=6 spire 01 mm Cu izolat
cu polivinil, bobinate pe tor "Elferit"
cu 0=20 mm;
iar imediat ea mufa de radio-
Recomand ca aceasta,
ca cea de la intrare, fie de
calitate.
n continuare se
pream plificatorul cu T 1, care tre-
buie fie ecranat total de res-
tul montajului. mare la T1,
ntruct colectorul lui este chiar
capsula tranzistorului. Nu este ne-
cesar un radiator de mari dimen-
siuni. O de dublu cosi-
n banda de 1,8 7 MHz poate fi
acordat o ,se poate
lucra n banda, iar n banda de
3,5 MHz trebuie reacordat de trei
ori.
n banda de 28 MHz trebuie rea-
cordat la fiecare 150 kHz. Celor ce
doresc le urez
succes dori foarte mult sa-mi
scrie care snt opiniile lor despre
montaj.
L3=L4=8 spire 01 mm Cu izolat
cu polivinil, bobinate pe tor "Elferit"
cu 0=25 -;- 30 mm;
L5=11 spire 01,5 mm Cu izolat
cu polivinil, bobi-
nate pe cu 010
mm;
L6=1,75 -;- 2,50 spire Cu izolat cu
polivinil, bobinate
la "rece" al bobinei L5
(peste ea);
RF; 50 spire 0,1
mm, bobinate pe de 3 mm.
L8
L7

.. --..
... ..... -
direct pe carcasa
tranzistorului, de aproximativ 3 cm,
este
L 1 L2, situate pe torul TR 1, vor
fi montate separat de T1, pentru a
nu se cu L3 L4. Semna-
lul va fi trecut spre T1 prin trecere
de
ntregul montaj trebuie n final
dimensiunile de 30x15x15 cm,
foarte compact, neavnd nici un ele-
ment de n afara axului
condensatorului variabil.
Tensiunea de alimen-
tare a montajului se prin con-
densator de 1 nF sau trecere de
cu 1 nF.
Tot montajul se prin pro-
cedeul "n aer", a
cablaj imprimat. .

n benzile de 1,8; 3,5 7 MHz,
avnd ca o
cu d,e 75 n, am
realizez 23 W. In banda de 28 MHz
ntre 5,5 8 W, n raport
de partea de jos a benzii sau partea
spre 30 MHz are
nu mai lucreze corect
nu poate realiza o putere mai
mare de 5,5 W.
Cu o bine dega-
acordndu-I
etajul poate realiza de-
osebite.
Pentru lucrul n emisie se proce-
astfel: tensiunea de
din transceiver pe
borna "IN", liniarul fiind cuplat la
printr-un reflectometru care
va sta permanent la montaj. Ma-
condensatorul variabil
la unui minim de re-
a unui nivel, maxim de

Din acest moment liniarul poate
lucra n emisie foarte bine. Ei
de acord astfel:
+3SVCC
r
100nF
OUT.
ALIMENTARE
n
II
LS n L6
DE
K. FILIP
Prezentul montaj se pentru ceasurile alimentate de la
in momentul n care se ntrerupe alimentatorul
automat n
n figura este schema Pentru rea-
lizarea acestuia este nevoie de un transformator de sonerie. Rezisto-
rul Rv curentul de alimentare la cca 5 mA. Pentru protejarea
acumulatorului se. n serie dioda SY360 LED-ul
VQA13, LED ce preia o tensiune de 1,5 V. Cele con-
densatoare (de 470 J.LF 100 nF) impulsurile de
snt legate direct de sistemul electric al ceasului.
Dioda att timp ct ceasul
cu alimentarea de
La realizarea montajului trebuie avut n vedere calipiturile se
corect. Pentru conectarea la circuitul ceasului propriu-zis se
poate folosi un
Constructorul ceasului cu acest ali-
mentator mai multe

V :
fV
VQA13
7
propunem un amplifi-
cator audio cu tuburi electronice
capabil livreze o putere de 10 W
n satisfacerii
de .calitate cerute n
1. Caracteristici tehnice:
- puterea de Pn
10 W;
- sensibilitatea la intrare
puterea la
- banda de
pentru o neliniaritate sub
= 20 - 20 000 Hz;
- coeficientul de distorsiuni
THD :S 0,05% pentru = 8
- alimentarea:
- anod +300 VC.c./150
mA pe canal;
- filamente 6,3 VC.a./2 A
pe canal.
2. Descrierea schemei
Primul etaj este un amplificator
de tensiune echipat cu pentoda
special pentru etaje
semnal cu nivel mic, tip EF86.
plajul cu prima a tubului T2 =
ECC83 s,e face galvanic, anod Ti
T2. In acest fel se defa-
zajui atenuarea
joase introduse de ...
de cuplaj.
Sarcina a celor
triode din T2 are valori diferite de-
oarece trioda de jos are un coefi-
cient de amplificare mai mic.
Etajul final, n contratimp, lu-
n ABi. Tuburile T3
T 4 au n grile de preve-
nire a parazite.
Liniarizarea caracteristicii ampli-
ficatorului este cu ajutorul
unor de
- ntre secundarul lui TR.1 ca-
todul lui T1;
- cu ajutorul R8-C4
pentru T1 (anod);
- grupul C8-R 12 pentru grila
anodul triodei de jos.
3. constructive
Montajul se poate executa "cla-
sic", pe reglete cu cose sau pe cir-
cuit imprimat.
Pentru un montaj stereo, alimen-
tatorul va trebui asif1ure +300
FILT
Majoritatea discurilor vecnl, inre-
gistrate la viteza de 78 rot/min, pre-
n momentul o to-
nalitate aproape
ntotdeauna de un
De cele mai multe ori, aceste nre-
vechi se
valorii artistice a unui program mu-
zical sonor, deoarece ele nu mai
snt compatibile cu actu-
ale n unei
Metoda cea mai de ame-
liorare este nregistrarea
discului pe o de magnetofon,
intercalnd pe traseul electric dintre
pick-up magl1etofon un filtru de
In mod practic, fil-
trul se ntre
preamplificatorului de la pick-up
intrarea la magnetofon
pe magnetica.
Semnalul electric furnizat de
8
LI le
Vc.c. Ia 300 mA 6,3 VC.a. Ia 4 A
pentru filamente. Celula de filtraj a
alimentatorului va fi din
cte un drosel de 8 H, ncadrat de
condensatoare de 50--100 p.F /
385 V pentru fiecare canal.
Pentru transformato-
ruiui de se va consulta artico-
lul pe n "Teh-
nium" nr. 6/1989.
Caracteristici le transformatorului
de iesire snt:
- anod-anod Raa =
8000 O;
- S = 9,5 cm
2
;
- primar 2 x 1 875 de spire
CuEm 0,18 mm;
- secundar N
2
EMIL MARIAN
preamplificatorul, pick-up-ului se
la intrarea montajului prin in-
termediul condensatorului C 1. Eta-
jul care tranzistorul T1 este
de tip repetor pe emitor. EI are rolul
de adaptare a ntre
sursa de semnal filtrul propriu-
zis. Filtrul este format practic din n-
serierea a filtre de tip gama
realizate din grupurile C3-C4-P1
si C4-R6-P2. Semnalul electric
corectat de cele filtre se
ulterior, prin intermediul
condensatorului C7, unui al doilea
etaj de tip repetor pe emitor, care
tranzistorul T2. EI are rolul
de tampon ntre filtrul propriu-zis
montajului, oferind, tot-
odata, acestuia o de ie-
Montajul se ali-
de la o de tensiune
TOR HI-FI 10 W
Ing. AURELIAN MATEESCU
R10
47kll..

r s!lpF/350V
Rl1
1Mfi
t.::.J C9
:L.. sOpF/3s0V
cu CuEm 0 1,2 mm; pentru
Rs = 8 n
N
2
= 3750 V -, _8_ = 118 spi-
8000
re (CuEm 01,2 mm).
Transformatoarele de iesire se
vor ecrana n cutii din de
moale cu grosimea de 1 mm.
Se va ecrana tubul T1 si conexiu-
nile sale vor fi ct mai scu'rte posibil.
Traseul de va fi ecranat.
Se vor lua toate pentru
evitarea brumului de
Ca preamplificator corector se
poate utiliza o ce
tuburi electronice sau chiar un
montaj cu tranzistoare, cu adapta-
rea a de intra-

Se
pentru preamplificatorul corector
amplificatoarele de putere.
Executat atent, cu componente
verificate de calitate, ampli-
ficatorul va da
Puterea de este suficient de
U
a
= 12 V. Reglajul mon-
tajului se face n timpul
pornind de la n care po-
liniare P1 P2 pre-
valoarea Se
P2
n momentul unui ton
agreabil. gama de
R, 180kll.
(,
o---{i
1pF
Intrare
RZ
R1
30k Ua::>j-300V
!a =1 SOmA
pentru casnice. Re-
zerva de putere o
ca posibilitatea experi-
expansiunii dinamice, ceea
ce nu poate fi la am-
plificatoarele tranzistorizate.
experimentarea celui
mai simplu mijloc de a ex-
pansiunii sonore: montarea unui
bec de de 3,5 V/200 mA n
paralel cu incinta Se
o valoare a expansiunii de
cca 10 dB. este
filamentului este
la "rece" la "cald"; cnd semnalul
audio este slab, filamentul are re-
va consuma din
energia spre
rnd-o. Cnd tensiunea de iesire
filamentul se iar
sa de cteva zeci
de ori, puterea co-
Efectul acestui artifi-
este remarcabil.
BIBLIOGRAFIE:
Tehnium, 1970--1975
G.D. Oprescu, HI-FI - ASC
G. Racz - audioamator
Ghidul radioamatorului construc-
tor, U.R.S.S., 1973.
anumite "goluri",
se treptat
metrul P1 apoi din nou
metrul P2, la unui re-
zultat optim.
aceste semnalul
furnizat de montaj
pe banda In acest fel se
poate aduce o calita-
unui program muzical
sonor vechi nregistrat pe un disc la
viteza de 78 rot/min.

TEHNIUM 4/1990
n cele ce urmeaza 0\
de
cu componente
constructorilor Ea exe-
6 variante dinamice cu
pe 4
-, o
, -
-- cte
una pe stingere
alta};
T
i
3
G
'l
8
9
A 13
11 ()
l
{
{ I
,1 l
o I
O O
{] {/
o O
f o
C
o
()
f
7'
I
!
o
O
O
{)
o
o
o
I
1
7
i
O
tJ
Din SPA se pot
toate celelalte variante.
Vom avea n vedere ca atunci
cnd se face comutarea pe SI sau
SD, jocul se afle ntr-o stare care
se cu una din secven-
jocului ales.
Acest mod de selectare este ne-
cesar deoarece B =
C = O este

Cu circuitul specializat de ceas,
MMC351, descris n (1) (2) se
poate realiza pro-
cednd la demultiplexarea semna-
lelor de
se face din sursa de +5 V pentru
a consumul. de o ali-
mentare la 10 V se economisesc ast-
fel cca 2,5-3 kWh/an.
CEASC
1. CEASUL ELECTRONIC
Schema poate fi cea din
(1), dar ntruct majoritatea amato-
rilor separate cu
anod comun, s-a preferat schema
din figura 1.
Tranzistoarele T1- pot fi cu
germaniu, de mica
(EFT 321-323, 308, 38S etc.), Iar
T5-T9 cu siliciu, de putere
(8C107-109, 170-173, SNC-1,
SNC....:.2 etc.).
Alimentarea elementelor de afi-
T I

Bloc
2. CIRCUITUL DE DEMUL TI-
PLEXARE PROGRAMARE
Semnalele A, 8, C, O snt aplicate
la decodorului 8CD-zeci-
mal (fig. 2), de tip MMC4028.
acestuia snt preluate, sincron cu
semnalele a4-a1, prin intermediul
unor din circuitele
CI4-CI6. Se nti coinci-
dintre minute minute-zeci,
apoi dintre ore ore-
zeci, cu ajutorul cte unui monosta-
bil de prelungire cu 0,4 ms a
dintre cele patru semnale. Coinci-
a/tme17tdre
45 '*' AcJ..
C
100
T+fOI7V(4 ....
+ .. 0,4 V /6S'lIJA +5Vh5amA I
p
C
B
A
,
... J
D.f

CI.,
R{ 1001< Ra 'tlM
351
r-


al' .. '" C.,

.r .1 1 47pF

JFf<1"-' Il-
r-rc (/2 ...::...::::::
-il
.=:;
,..-J--tc
......----..
le 1-.. .r----'1..
-il -
-
R2f.:.R2T
,foa ORE
2ccI
i
1
- R
7
.;.R.f(J
R?;+R6.1Qk . / 3k9
I
PJl
ORE
dintre minutele orele pre-
scrise se cu ajutorul
celui de-al doilea monostabil din
C17, care trebuie durata im-
pulsului de 0,55-0,85 ms. Semna-
lul de are exact 1 024
Hz,' ct este de multiple-
xare la o de 0,85 ms amin-
mai sus, coeficientul de um-
plere rezultat permite ascultarea lui
ntr-o prin.
.'
<14
a,

11."
(
I I
R
44
.::-R.f5
.(Ok

1
Rl6 +R
f&J
51<6

T5';-
-

1?2.0
MINl/TI: MINOTe-
1,70
lEei

L..-- h-
Q
4
OPRIT-PORNIT
, Majoritatea vi deocasetofoanel or
nefiind n
standardul OIRT, canalul sonor al
postului nostru de televiziune nu se
poate prin partea de tu-
SEVER CavaSf"8
ner a acestora, astfel nregis-
emisiunilor TV se pot face
numai din AUDIO-VIDEO
ale televizoarelor care au
aceste din fabricatie sau
adaptate ulterior (vezi "Tehnium"
nr: 10/1988, pag. 10 "Tehnium"
7/1989, pag. 20).
In cazul vrem facem nre-
ale programului TV ntr-o'
de timp auto-
mat prin TIMER, apare problema
____________ -. ________________ ______ --____________________ --------------____ -,
______ -1 __ ________ __________________ ________________________________ ,

r'l "' .. _____
.0
luare de la pinul 11 al
tului integrat C16.
Comutatorul HZ-H-MZ-M
de tip decadic, cu patru
la nevoie, se pot folosi socluri
de tuburi electronice sau conec
de diferite tipuri, pre-
cu cte o
O o consti-
tuie demultiplexarea cifrei zero
pentru ore-zeci, ntruct ceasul nu.o
din motive estetice. In
acest scop se semnalul
cifrei unu aplicat tranzistorului T10
demultiplexat-inversat cu
ale circuitului C14.
Contactele disponibile la
comutatoarele decadice (2-9 de la
ore-zeci 6-9 de la minute-zeci)
snt legate la a4 a2 pentru ca, in
caz se cifra la progra-
mare, fim mai repede
nu este n ceva.
In caz se extinderea
de la o din 12
ore la o din 24 de ore se
pqate folosi semf\alulde AM/PM
furnizat de circuitul CI1 la pinul 15,
intercalnd un circuit suplimentar
CI11 de tip MMC4011, cum se
n figura 3.
3. CIRCUITUL DE ALARMARE
Semnalul de de 1 024
Hz un minut poate fi am-
plificat ntr-un etaj final cum este
R32-T1:"'-' T2-:-R33 din (2) sau cel
din figura 4. In varianta n
prezentul articol el se la pinul
11 al circuitului C18, fiind transfor-
mat n semnal continuu prin conec-
tarea monostabilului dispo-
nibil, spre deosebire de celelalte, pe
modul de lucru retriggerabil.
Semnalul continuu cele
patru oscilatoare ,realizate cu trigge-
rele Schmitt din CI9 cuplate prin
din C110, un
efect (3). Etajul final are ca
pornirii opririi aparatului de tele-
viziune o cu nceputul, respec-
tiv o cu vi-
deocasetofonul programat pentru
nregistrare pentru o pe-

Pentru aceasta, ca nu se
nici un fel de n videoca-
setofoane, am folosit un sistem de
releu comandat de de ten-
siune pe o prin care se
videocasetofonul din
sursa de curent, care nu
nici o asupra aparatului.
de tensiune pe
R* este n cazul n care VC
este n (programat)
cnd se pentru nregis-
trare puterilor diferite ab-
sorbite n cele cazuri.
De exemplu, n cazul unui VC
care are puterea de cca
22 W, de tensiune pe o re-
de 100 n este n jur de 9 V n
timpul pe nregistrare
de numai 4,3 V n cazul cind apa-
ratul este programat n
cnd puterea este de
cca 10 W. redresare filtrare,
aceste tensiuni ajung la 12,6 V, res-
pectiv 6 V. de tensiune di-
ferite U
1
U
2
, n cele
snt redresate filtrate apoi
folosite pentru aprinderea unui
LED dar numai n al doilea
caz, deoarece este astfel
nct n primul caz
se o de tensiune
mai dect tensiunea de
a diodei Zener deci
nu se asigure aprinderea LED-u-
lui. n cazul cnd ve auto-
TEHNIUM 4/1990

o dar
aceasta poate fi cu un difu-
zor de orice
Comutatorul K2, cu sec-
permite cuplarea-decuplarea
alarmei, semnaliznd validarea si
prin aprinderea punctului de la ulti-
mul digit. '
4. AL8MENTARE
Din figura 1 se alimen-
tarea de +10,7 V se ia de la bornele
acumulatorului.. n cazul
tensiunii dispare numai
alimentat la +5 V, ceasul
Alarma
este tot de la
bornele acumulatorului, pentru a nu
risca pierderea a unui
apel.
catalog se admite ca al;-
mentarea circuitelor CMOS fie
ntre 3 V 18 V, se pot folosi' A
de la 3 la 12 "pastile" de acumulator .D
conectate 'n serie. Trebu ie n c
vedere limitarea curentului maxim B
debitat de la cca 65 mA
acumulatoarelor
Cd-Ni cu diametrul de +-i
20-25 mm), iar tensiunea stabili,.. .0,7
la U = Nx1, 35 -:- 1,4 V/element,
unde N este de elemente:
n cazul de s-a folosit un 'bloc
cu 8 n serie.
Dioda 01 este cu germaniu, pu- ,
tndu-se folosi o colec-
de la un tranzistor
EFT321-323, AC180-187 etc. De
la 4-5 elemente n sus, D1 poate fi
si cu siliciu. ,
. BIBLIOGRAFIE:
1. MiCROELECTRONICA DATA
BOOK, first edition - 1985.
2. 1., "Ceas electro-
nic cu "Teh-
nium" nr. 2/1987.
3. Ardelean 1. "Circuite inte-
grate CMOS". Manual de utilizare,
Editura 1986.
mat pentru nregistrare, puterea ab-
creste; astfel creste si
rea de tensiune pe R* peste limita
de a diodei, aprinznd
LED-ul care printr-uh op-
tocuplor releul ReI. Acesta por-
aparatul TV deci ncepe n-

Acest sistem poate fi folosit
pentru telecomanda oprit-pornit a
televizorului o cu VC, din uni-
tatea de a acestuia, n
cazul lui zilnice. S-a
K prin care
sistemul descris se n ca-
zul folosirii normale a aparatului
TV.
Montajul este simplu de realizat,
singura dificultate fiind dimensio-'
narea R*, care se face n
de puterea videocasetofo-
nului. Pentru amatori calculul rezis-
fiind mai este bine
se o de 100
H la W, iar redre-
sarea tensiunilor U
1
U
2
pe el n cele
ale VC, sa se o
Zener cu tenSiunea de
mai mare dect U
1
masurata mai dect U
2
. Re-
R
l
* se astfel ca
prin dioda LED nu un CU""
rent mai mare 20 mA n cazul lui
U
2
, cu . Rl * =:::: U
2
/O, 02. Desi-
gur, aceste de de
tensiune pe R* se pot folosi pen-
tru comanda unui triac sau direct a
unui releu, dar personal am folosit
metoda prin optocuplaj pentru
mamea
montajului.
TEHNIUM 4/1990
ILIE
Suceava
{:::
41<-7
::;\
Rj.9
-

40k
- L...(
h

r--L

LISTA DE COMPONENTE
CI1-MMC351; CI2-CDB447;
CI3-MMC4028; CI4-6, 10,
11-MMC4011; C17, 8-MMC4098;
CI9-MMC4093; R1-100 k!l;
R2-10-:-47 M!1; R3-R6, R11-
R15, R29, R41, R42-5,6-:-10 k!1;
R7-R10, R28-2,2-:-4,7 kO; R16-,
R19-4,7-:-6,8 kO; R20, R44-
330-:-470 O; R21-R27, R43-100
-:-220 O; R30, R31, R34-6,8-:-12 kO;
R32, R33-12-:-15 k!1; R35-33 kO;
R36, R38, R40- 56,-;-68 k!l; T1-T 4,
60
yalf Ho.lV 1f
Hl
r-05:

T12- EFT321-323; T5-T10-
BC170-173; T11-BC250-253;
D1-F107; 02 D3-BA170-172;
R37-120 kH; R39-82 kH; C1-47
pF; C2 - semireglabil 5-:-30 pF; C3,
C4, C7-180-:-220 pF; C5, C6,
C9-0,1 ,uF; C8-68 riF; C10-1 ,uF;
C11-33-:-39 nF; C12-47 nF;
C13-33 ,uF; C14-10 J.LF; HZ-
H-MZ-M - comutator decadic;
H, M - butoane K1,
K2 - comutatoare cu
T -

R*
r;.7V
(5 33K.

II p..,HH
. ( I T 68
CI" :>--

. 4011

tl-r----"
4098:l-
(!l
b
=L..200
c 5=r--'
. .r-
1-4

1,--:J
R,1f 40k'=
200


+j
r;>
"-b CI5 r; 1 R .. Hk R" 1
(l2 .... 56k

4011 S- II'" Cq
'- CI 04
:::: o;;
... 1--- '
.... --o
-
r-C 40g8 P- ....
1'<12:
-
c,
i=r-
. --0
.... -o
HO,7V

200
'
r---
J
9


Cl6 b-
-- Sec.
t- v Le t:J.-t--
o,rv
f
v
4041 h.
..-:>M
i e-
-'"
9
V
de La. p/n 10 -(/5
la. pen 13 -... C_'_6_--u
PM
de la pl'n 15-e/",
t40,7V
'----<1'r
Q--------< sec
R 4
.2:

.1
demodulatorului (1)
utilizarea unui multiplica-
tor analogic, la se
semnalul F.L-M.F., amplifi-
cat limitat, pe o intrare
semnal trecut printr-o defa-
zoare "LC" ce introduce un defazaj
monoton q,?pendent de
instantanee a semnalului F.I.,
pe intrare. Multiplicatorul
n acest caz ca un de-
tector sensibil la fiind
semnalul F.I.-M.F. amplificat li-
, mitat. La multiplicatorului se
astfel o ce va con-
o de frec-
direct cu defa-
zajul, deci monoton de
semnalul modulator de audiofrec-
ce poate fi ex-
cu ajutorul unui filtru trece-
jos, la pinul 14.
12
reco-
realizarea unui
tu ner UUS, de amato-
rii mai
S-a adoptat o defazoare de
forma din figura 1, care un
factor de calitate apare[lt n
mai ridicat, ce a fost recalcu-
pentru de 10,7 MHz
cu ajutorul date n (1), re-
zultnd pentru C1 C2 valorile de
15 respectiv, 82 pF, iar pentru LO
valoarea de 2,28 ,uH. La realizarea
a bobinei LO se va avea n
vedere faptul ca de rezo-
pe capacitatea proprie a bo-
bine; fie valorii de 30
MHz, pentru a nu negativ
calitatea defazoare LO-
C1-C2.
Schema receptorului
zat cu circuitul
este n figura
acestea fiind
pacul de acord.
Bobina LO se va realiza pe un miez
de tip ca acela utilizat n
radioreceptorul SOLO 500, cu co-
dul color verde,
puncte albe" are 8 spire cu
de cupru cu pOliuretan
(eventual cu diametrul de
0,18 mm.
Dispunerea pieselor pe placa de
sticlotextolit a circuitului imprimat
este n fiaura 3.
Reglajul. lipirea pieselor pe
verificarea corecte
a acestora, se de-
codorului la intrarea amplificatoru-
lui de se alimen-
montajul cu o tensiune de
+13 V, consumul,
care' nu trebuie sa 70
mA. Se desface puntea P1 se ali-
blocul de acord cu
siunea de de-
rotind
riabil de acord, se va
din
nale de radio ce
folosi
nu
"S".
(b) care tre-
se recunosc
semnalul este redat
tensiunii
este foarte
curba n
Pentru reglarea decodorului se
astfel. Se
receptorul pe programul 3, la o
cnd se emite un program stereo,
cursorul semireglabilului R10 fiind
la unul din capete. Cu o
II se R10 cnd dioda
LED-D1, ce emisiunea ste-
reo, Se
ct mai exact (un semn pe
placa de stictotextolit) se conti-
rotirea cursorului cnd
djoda D1 nu mai Se no-
Acum se
aduce cursorul lui R10 la mijlocul
dintre aceste repere.
realizarea reglajului corect
se reface P1, iar cu semire-
se va ca acul in-
indicator arate un
reper situat la scaiei,
ce va fi notat cu care va
continuare -corect
TEHNIUM 4/1990
(27
R16
FILTRU
(11

( 1 ----1---..............,
TEHNIUM 4/1990
R2

f
buie
siuni
post.
fost

rator de r::lrlioti'p.l":l"p.nt:'i

metru.
Montajul a fost realizat
n cele mai bune
BIBlIOGAAFDE:
1. A. "Circuite in-
tegrate liniare". Manual de utifizare,
val. II;
2. A. "Circuite in-
tegrate liniare". Manual de utilizare,
val.
3. Marinescu: "Ratjiorecep
toare cu circuite integrate".
DE
2 8 12
e2
(1
II

write k
IN PROGRAMARE
Se a trei structuri if/then
care se deosebesc numai prin membrul stng al
ce le (a;::::: x, b;::::: x, c 2: x).
Pornind de la facem o reno-
tare, anume numim r(1) pe a, r(2) pe b r(3)
pe c. Avantajul este toate au nume (r)
un de ordine (indice). tnfelul acesta
cele trei structuri au forma
STELIAN NICULESCU, CRISTIAN ARTEMI,
"MIRCEA MARIA CRISTINA NICULESCU
if r(i) 2: x
then
let k: = k + 1
end
(URMARE DIN.NR. TRECUT) let k: = k + 1
end
respectiv, pentru i = 1, 2, 3,

read x
4. Indexarea avantajele ei
it b 2: x
then"
let k: = O
Fie a, b, c a trei persoane. se pre-
cizeze cte dintre acestea snt cel egale cu o
valoare x. O -a acestei probleme este:
read x
let k: = k + 1
end
read r(1), r(2). r(3) <::> read (r(i), i: = 1,3)
let i: = 1
while i S 3
if r(i) ;::::: xthen let k: = k + 1 end
let i : i + 1
let k: = O
read a, b, c
it a;::::: x .
then
if c;::::: x
then
let k: = k + 1
end
end
write k It
n loc de i S 3 i S n, cu
un n dat, pentru n valori, nu nu-
CALCULATOR L ELECTR NI
Ing. MIHAELA GOROOCOV" Dou"A GENERA 1"1
(URMARE DIN NR. TRECUT)
la fel ca
se reguli cu
cea ... Cu alte cuvinte, se
suc-
cesive, fiind - cum am
zut cu complementul
de 2. In plus, intervine un compara-
tor pentru compararea resturilor
succesive ale cu
rul.
in concluzie, putem spune ALU
trebuie - minimum -
patru blocuri de sumatorul,
cel de realizare a complementelor,
cel de deplasare cel al lo-
gice. Pentru a transporta
(este vorba de mai multe linii para-
lele) ntre aceste blocuri se folo-
bus a
cu o (cu
diferite accese pe ambele sensuri)
este extrem de
de lucru
prezentarea func-
in principiu a cen-
trale. Facem o precizarea
este vorba de un ,ABC", o ini-
pentru a ne familiariza cu anu-
mite deoarece n timp lu-
crurile au evoluat spre structuri de
microprocesoare deosebit de com-
plexe (practic microcalculatoare
ntr-un cip) cu cele mai diverse ar-
hitecturi interne despre care, n n-
cheierea serialului nostru, vom face
cteva scurte pentru a da o
idee cititorului celor care vor
primii n asu-
pra ritmului n care n
prezent calculatoarele moderne.
un alfabet, un limbaj
elementar, aceste lucruri deosebit
de noi vor fi dificil de vor
transforma, extrem de
calculatorul ntr-un Credem
acesta este sensul n care tre-
buie serialul nostru, ca o ini-

ca o familiarizare, care cre-
eze premisele unor rea-
mai deosebite, pentru care
avem qeja o de dis-
In studiului micro-
procesoarlor citito-
rilor volumul n micropro-
cesoare", autor Gheorghe
explicnd, ntr-un limbaj deosebit,
cititorului neinformatician
narea structura a micro-
procesoarelor. desigur,
foarte multe volume n ulti-
mii ani care acest subiect,
motiv pentru care cititorii
ne scrie cu privire la ceea ce ar dori
n continuare rubricile
noastre de
revenim la registrele
de lucru; n cadrul centrale
se pot executa toate tipurile de ope-
cu principale:
1. se un algoritm a
derulare fie
2. se de cteva me-
morii de lucru cu dublu rol: memo-
rarea adreselor (pentru a n ce
punct al programului de lucru ne
a in-
cu care se
Aceste memorii temporare se nu-
mesc registre; pe unele dintre ele
le-am mai amintit n cadrul prezen-
noastre: de pro-
gram, registrul de'
acumulatorul; n de acestea,
unitatea mai fi-
alte registre cu o
sau generale, de care uti-
lizatorul dispune n cu
programului. Mai mult
dect" att, registrele de pot fi
multiplicate (2 acumulatoare, de
n de structura pro-
cesorului. Nu n alte detalii,
invitnd cititorul care se
informeze mai mult consulte bi-
bliografia
n figura 7- se poate vedea modul
n care snt interconectate n cadrul
centrale registrele de
adrese (de memorie) de intrarei
precum rolul pe
care l au circuitele de
Acestea stabilesc nor-
a datelor ntre blocurile func-
comandod n timp
n concor-
cu ceasul sistemului.
cum se poate observa din
figura 7, dintre
un bloc al sistemului
se face prin intermediul co-
mandate. (Pe parcursul serialului
nostru am mai referiri la circu-
itele cu trei "three states", ce
A
'lntrri'
B ___ ----...--I--..... [)-- B2
etc.
pentru
complementul
de 2.
Fig. 6: de SAU ,1 SAU
exclusiv pentru realizarea comple-
mentulul de 2
TEHNIUM 4/1990
mai pentru trei, a modifica dect i ::; 3 n i ::; n,
evident, cu citirea lui n (read n) nainte de con-
structurii repetitive.
cum s-a vom accepta a scrie:
read (a(k), k = 1,n)
Aeste vorba de vectorul a(l), a(2), a(3), ... ,
a(n). In cazul dorim a implica numai compo-
nentele de rang par vom scrie:
wrlte (a(i), i = 2, n, 2)
Prin urmare, scrierea
(a(i), i = v, W, r)
cu lista
A a(v), a(v + r), a(v + 2r), a(v + 3r), ...
In cazul a doi indici vom scrie
a(i, j), j = 1, n), i = 1, m)
este vorba de o matrice cu m linii n co-
loane. Puteam scrie
a(i, j), j = 1, m), j = 1, n)
enumerarea elementelor se face pe co-
loane.
De exemplu, scriem
a(i, j), i = 1, 2), i = 1,3)
atunci este vorba de lista
a(1,1), a(1,2), a(2.1), a(2,2), a(3, 1) a(3,2)
Linia 1 Linia 2 Linia 3
sau
a(i, j), i = 1, 3), j = 1, 2)
pentru lista
a(1,1), a(2,1), a(3, 1), a(1,a), a(2,2), a(3,2)
Coloana 1 Coloana 2
observnd elementelor din liste este
numai ordinea (enumerarea) fiind alta.,

n cazul listelor cu doi indici se pot utiliza
la indicilor.
5. Exemple
5.1. Fie v un vector numeric real cu n compo-
nente (n :2: 3). se determine de cte ori trei
componente vecine au 'semn snt ne-
nule.
Solu'ie
read n
II

read (v(i), i = 1, n) read n, (v(i),
i = 1, n)
let x : = O
let i : = 3
while i ::; n
it v(i-2)*v(i - 1) > O and v(i - 1) *v(i). > O
then
let x: = x + 1
end
let i : = i + 1
end
write x
5.2. Se un vector
A
a cu m compo-
nente numerice reale pozitive. Intre oricare
componente vecine se insereze media lor arit-

Solu'ie ' .
cu b vectorul ce va rezulta (cu 2m-l
componente) cu j indicele acestuia.
read m, (a(i), i = 1, m)
let k : = O
let j : = 1
letv:=2
while v : = 2
let b(j) = a(i - 1)
let b(j + 1) = (a(i -'1) + a(i/2
let j : = j + 2
1e1 i : = i + 1
end
let b(2m - 1) = a(m)
write (a(i), i = 1, m)
write (b(i), i = 1, 2m- 1)
write (a(i), i = 1, m), (b(i), i = 1, 2m - 1)
5.3 Fie n valori din {1, 2, ... ,8, 9}
se determine pentru fiecare din-
tre cele 9 valori (de cte ori va 1, de cte ori
2, ... , de cte ori 9), furniznd "una cte una (nu toate
o valoarea numindu-se x.
Solu'ie
Notnd cu.f(l), f(2), ... ,f(9)
vectorul respectiv, pentru 1, 2, ... ,9,
se
read n
II II
letf:=O
let i : = 1
while i ::; n
read x
let f(x): = f(x) + 1
leti:=i+l
end
write f
care este din rangurile compo-
nentelor lui f coincid cu elementele pentru care
se
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
Ilo

DECODI FI (A TOR r--

se prin faptul 'n
semnalull:!i de
ele snt blocate.) In versiunea cea
mai aceste pot fi tran-
zistoare MOS comandate prin
De altfel, orice
poate fi de
", n care una dintre este
chiar semnalul de In ge-
neral, magistrala este
cu alte cuvinte, datele
n ambele sensuri, la care au aces
att de ct cele de
a datelor. In figura 8 se poate
observa schematic un registru ge-
neral, din care se pot citi sau n care
se pot nscrie dAatele de la magistra-
lele respective. In figura 9, sntem n
cazul magistralei de
date cu pentru
scriere, respectiv citirea datelor din
registru.
ADRESE-
-
REGISTRUL -
-
Jt
DE ADRESE DE

-
MEMORIE -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
.... -
DE CITIRE
1
t
MAGISTRALA DE SCRIERE
TEHNIUM 4/1990
INTRARE
MEMORiE
J 1

-
COMANDA
DE SCRIERE
IN REGISTRU
In viitor vom continua
prezentarea centrale.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)'
REGISTRU .
DE

CITIRE DIN
,\,.L
REGISTRU
MAG I STR A L ADE DATE
15
,
VF

S(f)
T
z


:z

Lt.J
o
, al
I ul
-J
5,
i <tI
l:l

-
T = s
CVI03f'ea


AJI:. f i f I
Galben (
i O 0,'9
Cyan O f i 0, 7
VQ.f'J,e o i O 0,51
Mov O I 0,41
Ro,,,,
,
O
(/
0,3
Alba."'", o O I (J,U
Neyu
O O O O
Rezu 1 tanta benzilor
laterale pentru
semnalul In

TEHNIUM 4/1990
>1
eli
OI
>,
I
,
I
I
I

O
+0,
-062-
-etSl
... O,n
+0,""
-0,1
O
Il:
t
::::>
o::
::::>
::::>,

ffi\
alI
0::, -Ja
, ,
I
I
I
I

_ J __ l __ !.. __ -- ----
0,1

2;03
\Cel Yc.
O 4 O
-0,44 0,44
','!!
"l'"
161
.. Of'$' 0,6' ... 0'1
O," .,J8
1"0,%9 0,6'
... o..,s 6i
-q CS'

-0,13
."
.. 0,4" <',# I'S -0,13 141
O O O O O
Semnalu l lnsumat la
Ee ieSIrea celor
modulat'Oare
Rezu ltanta benzilor
laterale pentru
semnalu 1 n
f
Din expresiile (47) (34) se n sistemul,NTSCtrebuie satis-

fpi f
ps
= 4,5 MHz = (n + n' + 1 )f
H
' (48)
Este deci obligatoriu ca ecartul ntre de imagine cea de su-
ne} fie egal cu un multiplu ntreg al de linii.
In perioada n care s-a elaborat sistemul NTSC, neavnd la cir-
cuitele moderne de divizare, se foloseau divizoare simple care pentru a fi
stabile nu puteau avea un factor de divizare mai mare dect cel mult 13. Ca
urmare, s-a ales 2n + 1 = 455 (34) devine pentru standardul ameri-
can:
f
H
fsp = ,455"2
Pentru standardul european avem:
f

2
(49)
(50)
Din expresia (48) pentru ca n' fie ntreg, mai
f
H
de cea din televiziunea AN este f
H
= 15 734 Hz, iar pentru f
v
valoa-
rea f
v
= 59,94 Hz, De aici
f
sp
= 3,579545 MHz (51)
n general se f
sp
= 3,58 MHz.
Pentru a asigura ntre n de TV n
culori se de la f.s
p
cu un oscilator cu prin di-
succesive f
v
.
Semnalul de Ponderare
Semnalul de se cum am prin modulare n
a cu semnalele EI Ea.: Mai trebuie
o reducere a amplitudinilor, pentru a nu aparea
Din studii statistice s-a constatat la o imagine sub de
de bare colorate cu 100% se admite o de numai
33%, de alb, respectiv de negru, atunci n de transmisiune a
unor imagini nu va
Se pentru nceput o transmisiune cu semnale de cu-
loare A nu 33% din amplitudine, dar a asigura ampli-
tudine semnalului de revine la a impune ca primele
bare. colorate (galben cyan) nu amplitudinea
de 1,33 V. In

E
Ygb
+ IEelgb = 1,33 V (52)
E
ycy
+ IEGicy = 1,33 V (53)
Se n care intervin de ponderare a b:
1,33 0,89 = I a
2
(E
R
- Ey)29b + b
2
(Es Ey)29b (54)
1,33 0,7 = l a
2
(E
R
- Ey)2cy + b
2
(Es - Ey)2cy
Rezolvnd sistemul, se
1 1
a = 0,877 = 1.14; b = 0,493 = 2,03
Semnalele de culoare ponderate vor fi:
E
R
- Ey Ea - Ey
-----
1,14 2,03
Semnalul CVBS astfel va fi:
E
Mod
= Ey +
E
R
- Ey
1,14
+
Ea - Ey
2,03
Modulul faza semnalului de vor fi:
lEGi
Vi
E
R
- Ey
r +(
Es - Ey
1,14 2,03
2,03(E
R
;- Ey)
'Pc = arctg
1,14(E
a
Ey)
r
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
Pentru cazul unei mire de bare n culori dispuse n ordinea descres-
a valorile tuturor semnalelor snt date n figura 30, iar
semnalul CVBS se n figura 29,
Pentru a comenta semnalul reprezentat n figura 29, putem observa

- n dreptul culori s-a nscris faza (de exemplu pentru galben
167; pentru cyan 283,5 etc,);
- poate avea o amplitudine care n limita plus sau mi-
nus A culorii respective (galben 0,45, 0,63 etc,);
- pe ordonata din stnga este tensiunea de
n
- pe ordonata din dreapta este tensiunea de radiofrec-
procentual cu polaritate Se poate observa ni-
velul de alb corespunde la 10%, cel de negru la 72% cel de stingere la 75%;
- mai apare un semnal de sincronizare a culorii numit burst, despre
care vom vorbi ceva mai trziu;
- figura se la durata unei linii complete cu T = 64
Se I1 (MAQ), din cele
MA-PS, se poate reprezenta n planul sub
de de fazori, cum am mai anterior, asociind lun-
gimea cu unghiul cu (figura 31).
n sistemul NTSC in care se folosesc din motive de banda cum s-a
anterior) semnalele EI Ea avnd axele decalate, se poate
n mod automat o ponderare se axelor I Q ale semnalulUi l:'n
calaj de 33 de faza de In acest caz, semnalul de
va fi: '
sau
Ee = Easin(wspt + 33) + Elcos(wspt + 33) =
= Easin(wspt + 33) + Elsin"{wspt + 90 + 33)
Ee = lEei sin (wspt + 'Pc)
lEGi are valoarea din (42) iar EI
'Pc 33 + arctg --
Ea
(61)
(62)
(63)
17
ORGA
DE LUMINI
IOAN FENVEDI, Cristuru - Secuiesc
Deoarece lucrez n domeniul
electronicii, dori fac cteva
asupra sche-
mei n revista "Tehnium"
nr. 4/1989,pag. 16.
Schema la care fac referiri
i-am adus cteva
este ORGA DE LUMINI
de studentul Tiberiu Bratu. Orga
cu filtre digitale, pe
avantajele eVigente,
unele In primul rnd -
cred este cel mai important lu-
cru - se poate observa faza re-
nu este de circuitul
de al montajului
acest lucru depinde de.
ch.erului n
In al doilea rnd, intrarea monta-
jului un semnal de nivel re-
lativ mare (peste 0,7 V), ceea ce nu
permite cuplarea la
de linie a surselor de semnal (mag-
netofon, casetofon etc.), iar cupla-
rea la mufa pentru difuzoare are dez-
avantajul la modificarea volumu-
lui trebuie po-
P (5 kO) pentru a
efecte. Intrarea este
de a primi semnale monofo-
nice pentru a
ntre sunet Pentru
rarea neajunsurilor relatate am
descrise n conti-
p"::ire.
A. Separarea fazei
Pentru realizarea
mai multe anume:
- folosirea transformatoarelor de
impulsuri pentru comanda triace-
lor;
- folosirea optocuploarelor (Ia
intrare sau la comanda triacelor);
- legarea unui transformator de
separare n calea semnalului de in-
trare etc.
Eu am ales ultima
anume transformatorul de sepa-
rare.
B. Cuplarea orgii la de
linie a aparatelor audio
Am realizat acest lucru cu ajuto-
rul unui preamplificator simplu
avnd ca transformatorul de
separare. Preamplificatorul reali-
sumarea semnalelor stereo
(L+R).
n figura 1 este
schema a preamplificato-
rului, care 741
(C.I.) componente pasive ..
Integratul este alimentat de la o
de tensiune
avnd Ua = 12 -;- 15 Vc.c. (nu este
valoarea lui U).
R1, R2 (100 k!l) au rolul de a face
suma semnalelor L R n plus,
cu P1 (1 MO - trimer),
permit stabilirea etaju-
lui (maximum 10). R4 (1
k!l) are rol de a proteja C.1. n caz de
scurtcircuitare a transformatorului.
Transfor,matorul Tr. este de tip "ie-
de la receptoarele "Albatros"
etc., care se va rebobina pentru un
raport de transformare .1 :1. EI va
bobine identice avnd
n1 = n2 = 400 de spire din
CuEm 0 0,1 mm. de spire
conductorului nu snt
critice. In orice caz, se va pune o
ntre cele
bobine (electrosecuritate).
Sursa pen-
tru alimentarea preamplificatorului
am prin -mqdificarea ali-
mentatorului originar. In acest scop
se va ncepe cu demontarea trans-
formatorului de sonerie debobi-
narea secundarului cnd
numai bobina
pentru 5 Vef (secundarul transfor-
matorului de sonerie are configu-
5 V + 3 V = 8 V). ce s-a n-
"surplusul" de 3 V, se va
pune o se va bobina
cu CuEm 0 0,15 mm un
secundar pentru 7 VC.a. -;- 9 VC.a.
Astfel, redresare cu diodele
01, 02 filtrare cu Cl C2, vom
o tensiune de cca
11 V -;- 15 Vc.c. Restul alimentato-
AMPLIFICATOR
L
'R
-Vcc
La. stob/lhator
..
rv 220,V
+ Ve,
DI
-vcc
D2
C
1 C2
2)(
25' "
61-1)2 ::: 1/V4001
La -triac.
rului neschimbat. Compo-
nentele din alimentatorul diferen-
nu snt critice; se pot utiliza
orice diode de putere capa-
de valoare relativ (O =
= 1N4001; 1N4148; C ,= 100 J.i.F -;-
470 J.i.F). Schema alimentatorului
modificat este n figura 2.
Punerea n reali-
zarea se i nterco
alimentatorul cu preamplificatorul,
iar transformatorului de se-
parare se la orga exis-
se aduce pe
din mijloc se un
semnal audio la intrare. Semiregla-
bilul se pentru amplifi-
care MO) apoi se
ncet amplificarea cnd
la de
5 kO de la minim la maxim
o de efecte luminoase.
Observatii. Tija
se va izola de cutia montajului
(mai ales la cele metalice) se va
utiliza buton de plastic, deoarece
aceasta sub tensiunea
lei. Nu se va lega masa orgii
(schema la cea a pream-
plificatorului. De aceea, pe schema
preamplificatorului masa a fost no-
prin simbolul cu
(.), spre a o distinge de masa ge-
a montajului (1.).
1. SCHEMA DE PRINCIPIU
DE ANTENA TV
Pentru unui factor de
zgomot ct mai redus a unei am-
mari n canalele benzii 3
FIF, de la nceput s-a mers pe ideea
unor trazistoare cu perfor-
deosebite n
Principalul element al
de TV la mare l
constituie amplificatorul de
Constituind prima din
parcurs de semnalul de frec-
el practic raportul
semnal/zgomot al ntregului sistem
de
18
Ing. DANIEL Rm. Vilcea
Montajul descris n acest articol
se printr-un zgomot
propriu extrem de mic, amplificare
mare, Amplifi-
catorul a fost experimentat cu re-
zultate foarte bune la ca-
nalului 10 TV.
Cu acest amplificator. n condi-
tuturor' lor
. date, se pot per-

- amplificare (75 0175 !l) :2: 45
dB;
- factorul de zgomot:::; 2 dB.
Primul etaj este realizat cu tran-
zistorul MOS-FET cu
canal N, de tip BF981, n montaj
(fig. 1). Acest tran-
zistor se printr-un
factor de zgomot propriu de aproxi-
mativ 1,5 dB, o de 14 mAN
un n putere de 28 dB.
Semnalul FIF dorit a fi
TEHNIUM 4/1990
nat este selectat cu circuitul de in-
trare Ll' L2' CT1 de
aplicat la poarta G
1
a tranzistoru-
lui T
1

Amplificarea etajului este contro-
de G
2
de
Semnalul amplificat de T
1
este aplicat celui de-al doilea etaj
prin tiltrul de L3' CT2 con-
densatorul de cuplaj C
2
.
AI doilea etaj de amplificare este
realizat cu tranzistorul BFR91A I')
montaj emitor comun. im-
de intrare de va-
lori mici, pericolul de
este redus. Semnalul amplificat de
T
2
este aplicat filtrului de L4'
CT3 prin condensatorul de cu-
plare C
4
la boma de
Amplificatorul este realizat pen-
tru a putea fi montat direct n baza
sistemului de antene, ,n scopul m-
raportului semnal/zgo-
mot care ajunge la televizor.
Alimentarea cu energie
se face pe cablul de cOborr,e. Expe-
rimental s-a observat ca-
zuri n care, n unei re-
dificile, prin reglarea a
valorii tensiunii de alimentare a am-
plificatorului, se poate m-
a imaginii.
Tensiunea de alimentare, n acest
'caz, poate varia cu 2 ... 3 V de
valoarea n
n figura 4 este prezentat alimen-
tatorul reglabil utilizat, care o
tensiune n intervalul
0 ... 15 V, foarte bine filtrata.
2. DETALII CONSTRUCTIVE
2.1. Piesele mecanice
Pentru a permite o asamblare
dar qin considerente de
montajul se
"n aer". Amplificatorul se mon-
ntr-o din
Cu grosimea de
0,5 ... 1 mm, de la
de copt din
Dimensiunile acesteia modul
de aranjare a pieselor se dau n fi-
gura 2.
Se va ncepe prin realizarea car-
casei. Cu ajutorul unui foarfece de
al unei de se
vor realiza reperele din figura 3:
- cutiei 1 buc.;
- 2 buc.;
-:- capacul 1 buc.
Carcasa se va asambla prin indoi-
rea la 90 a pe liniile n-
trerupte cositori rea muchiilor a
pe contur.
2.2. Componente electronice
Rezultate deosebite se vor
numai utiliznd componente elec-
tronice noi, de calitate.
Se vor folosi condensatoare tri-
mer tubulare, din
punct de vedere al de lu-
cru. Folosirea unor trimere neadec-
vate poate compromite calitativ

Bobinele se din
de cupru argintat 0 0.5 mm, bobinaj
un dom cu
diametrul exterior 3 mm. Datele
lor snt prezentate n tabelul din
figura 1. .
Condensatoarele snt de tip cera-
mic disc, de dimensiuni reduse.
Condensatoarele de decuplare C
1
C
3
snt de tip ceramic disc,
terminale.
Rezistoarele utilizate snt obliga-
toriu chimice, de 0,25 W, cu tole-
de 10%.
Trecerile de se
cu elemente de de
tipul celor utilizate n selectoarele
TV, iar cele de curent continuu cu
condensatoare de trecere de 1 nF
tip GPX sau CZZ401,1.
2.3. Asamblarea amplificatofului
Lipirea componentelor ncepe cu
cea a condensatoarelor trimer
CT
1
, ... CT
3
, montate n fel nct
de reglaj n afara
carcasei. Celelalte componente vor
fi montate ca n figura 2, care este
la scara 1 : 1. Piesele se
n planul trecerilor de
la
lor.
TEHNIUM 4/1990

tjg.
0.. v ?if;h! . Dom
S Ire sIrma sJ mer
L1 2,5 0,5 [uAg 03
L2 5,5 0,5 [uAg (i)
L3 6,5 0,5 [uAg 1f>3
L4 5 0,5 [uAg
SRF 20 0,22 [uEm !tfJlta
*8obinele se n aer;
lng1
Condensatoarele vor avea lungi-
mea terminalelor ct mai iar
cele de decuplare C
l
C
3
se vor lipi
la terminalul tranzistorului ct mai
aproape de punctul de din

Tranzistoarele snt ultimele piese
care vor fi lipite. Ele se vor monta ct
mai aproape de metalici.
Trebuie se de fap-
tul n cazul tranzistoarelor
MOS-FET, termice dato-
rate lipirii dezlipirii terminalelor
duc la a zgo-
motului propriu.
Se ca la lipire respec-
tivul terminal fie prins cu penseta
ntre n care se face lipi-
rea pentru ca ter-
mic nu se propage la structura
semiconductoare.
Letconul utilizat va fi de putere
obligatQfu
3. PUNEREA N
REGLAREA
terminarea
care trebuie fie extrem de ngri-
se va face o verificare a corecti-
tudinii pieselor, care se ali-
montajul respectnd po-
laritatea .
20B
60
ros 0,5 .... 1
des surata cutiei
60
100
TV
gros 0,5 ... 1
Reglarea amplificatorului
n acordarea circuitelor rezonante
,pe canalului
Ideal ca reglajul se cu
tip vobulos-
cop. In lipsa acesteia se poate n-
cerca un reglaj pe imagine. n
acest caz rezultatele depind foarte
mult de indeminarea
persoanei care face reglajut.
perete
Aceasta se face pe etaje, ince-
pnd de la intrare spre Se
pe rnd asupra conden-
satoarelor trimer CT
1
, ... CT
3
la
imaginii optime a sune-
tului maxim.
asupra, bobinelor L1'
l3' L
4
se pot ale frec-
n jurul centrale de
la 10%.
ncheierea reglajului se
pune cagacul se pe
contur. In urma acestei
poate un dezacord
care va fi remediat.
O reglat, amplificatorul
poate fi montat pe lund
toate de mpo-
triva intemperiilor. .
Cei ce vor lucra ngrijit,
nici un, rabat vor intra
n posesia unui amplificator robust,
cu deosebite.
BIBLIOGRAFIE:
1. M. TV la
mare Editura
1989
2. revistei
capacul
65
de la amplificator
la televizor
.9
DETERMINAREA
TIMPULUI DE EXPUNERE
LA
Praf. MICKEV D. MaC_ORNITA
GENER,AlE
la executarea fotocopiilor avem probleme cu determi-
narea timpului de expunere la de redare.
Pentru prima timpul de expunere se ex-
perimental este de mai parametri, printre
care: scara de deschiderea obiectivului, ti-
pul de aparat de (respectiv calitatea siste-
mului de iluminare), puterea timpul folosit, tensiunea de
alimentare, densitatea negativului, sensibilitatea hrtiei,
calitatea temperatura revelatorului etc.
parametrilor, se execu-
tarea de probe, pe fragmente de hrtie cu timpi
de expunere; analizarea acestor fragmente,
se timpul de expunere pentru
Expunerea materialului fotosensibil se face for-
mula: E
E = i . t (1) sau t = -, (2)
unde E = expunerea, I = intensitatea luminii, t = timpul.
La schimbarea de iluminarea se
cu dintre sursa materialul
fotosensibil atunci
_ (f32+
1
) 2
t
2
- t
1
--
f31+1
(3)
n care
Y h
{3 = y. = t+z'
(4)
S-au notat: t
1
= timpul la prima expunere; t
2
= timpul
la a doua expunere; f3, = scara de redare la prima
expunere; {32 = scara de redare la a doua expunere;
Y' = dimensiunea Imaginii pe film; Y dimensiunea ima-
ginii pe aparatului de f = a
obiectivului; Z' = extensia obiectivului; h = dintre
obiectiv aparatului de
Abaca face direct din formula (3),
plecnd de la timpul t
1
stabilit experimental pentru o anu-
de redare {31 dnd valoarea lui t
2
pentru (32'
noua de redare.
ti mp initial
de expunere
@
A-A"
Folosirea abacei se impune n special la color,
unde timpul de expunere este foarte important, procentaje
de 10% filtrarea
"
exponometrele de laborator snt mai
practice, dar foarte scumpe, iar cele prezentate pentru
fotoamatorii nu pot fi construite chiar de ori-
cine.
de asemenea, la maririle foarte mari, ex-
punerea este de efectul Schwarzschield, care
formula (1) n:.
E = 1 t
P
unde p = coeficient Schwarzschield, care este de
materialul fotografic folosit, intensitatea lungimea de
a sursei luminoase etc.
ABACEI .
Pentru efectuarea de se folosesc
logaritmilor:
10g(A'B) = 10gA+logB
log( :) = 10gA-logB
(5)
Abaca n figura 1 este
dintr-o , reprezentnd timpi de expu-
nere n secunde la 100 s) o '
reprezentn(j de redare la {3 19).
tO
1 Disc suport
Scala ex
interioara
Ax
TEHNIUM 4/1990
Dispunerea timpilor este modelul unei scale
logaritmice a unei rigle de calcul, iar dispunerea n concor-
a de redare ({:I=1; {:I=2 ... ) se face cal-
cule preliminare folosind formula (3) (vezi tabelul).
Exemplu:
t
1
= 1 s; {:I1 = 1
t
2
= 1'( = 2 25 s
1 + 1 I
Pe scala snt trecute valorile n cm ale
de la aparatului de la Aceste
se astfel: .
H = H'+h ({:I+1)'f+(-i+ 1)f = f (6)
n care: H de la la (cm); h'
de la la. obiectiv (cm); h de la
obiectiv la (cm); {:I scara de redare.
Exemplu: se calculeze la care se
rama pentru de redare ({:I=1; {3=2 ... ;
f3=5).

1
,5= 20 cm;

(2 + 1)2
5 22,5 cm;
2

=
(5 + 1)2
5 36 cm.
5
dorim sa avem pe scala a abacei o a
(H), formula (6)
f32 + f3(2 - T) + 1 = O
gros 2 mm
2
gros 2 mm
gros 2 mm
4
5
gros 2 m m
10
- 2 + V (2 - - 4
f3 = f f
t
2
=31 s. Tot pe scala ,n dreptul lui se
la care se rama de
aparatului de H=41 cm.
Putem calcula pentru lui H ales (20 -7- 105 cm) pozi-
pe scala (valorile negative nu au
sens).
.ABACEI
Modul de asamblare a abacei este prezentat n
A-A, iar reperele 1, ,2., 3, 5 se vor din ABS, 2
mm grosime pentru din
FOLOSIREA ABACEI
n figura 1, abaca este n pentru
. exemplul de calcul prezentat mai
Decuparea reperelor se face prin traforare, de
ajustare cu pita (sau strunjire, pentru cei care au
posibilitatea) .
se face cu de protejare cu un
strat de lac se face n stare
pentru a prentmpina lipirea scalelor ntre ele).
Fiind necesare 10 s pentru expunere la o de
{:I=3 (format hrti.e 9x12 cm 24x36 mm), ct tre-
buie expus pentru format 18x24 cm?
scala cu reperul 10 s n
dreptul reperului {:I=3 de pe scala . Citirea se va face
n dreptul reperului {:I=6 ({:I=24 : 3,6 cm 6) pe scala
Abaca se poate executa din carton. Se prin
contact pe hrtie abaca n prealabil,
se tot prin contact pentru pozitivului,
se se se cu o
DESPRE FIL TRE
Chiar n prezent, majori-
tatea cineamatorilor au abordat
filmul color, snt pa-
ai celei de-a arte
care filmul alb/negru.
Pentru cei din categorie
problema filtrelor, care,
n mod paradoxal, snt mult mai
des folosite dect n cazul fiI-
cu color.
In cazul folosirii peliculei alb/
negru de culoare din
snt traduse n diverse
de gri ce pot fi subliniate,
accentuate sau diminuate cu
ajutorul filtrelor.
Cel mai adesea folosit este fil-
trul galben. EI o parte
din prezente n atmo-

pune n valoare albul norilor. De
asemenea, filtrul galben clari-
tonurile de gri.
Un filtru verde mijlociu accen-
traducerea tonurilor verzi
n gri mai Cele-
lalte culori devin gri mai
mai dense.
Filtrul portocaliu filtrul
culorile mai rare din
Aceste filtre' o
densitate cerului
verzi traduse n griuri
foarte dense. Efectul acestor to-
predominant n con-
trast cu exploziile de alb gene-
rate de nori, raze de s'Oare, refle-
xii diverse.
Cu ajutorul unui filtru ce
poate fi dublat de un filtru verde,
TEHNIUM 4/1990
se pot realiza efecte de noapte
n zi.
Utilizarea filtrelor impune, fi-
resc, o continuitate, ceea ce nu
permite schimbarea sau alter-
narea lor fiecare plan reali-
zat.
De asemenea, utilizarea aces-
tor accesorii, care opresc o
parte din lumina ne-
o a
este de
densitatea filmului utilizat si
este de un coeficient
de
Coeficientul este raportat la
diviziunile diafragmei n propor-
de 2:1. Astfel, coeficientul 2
o deschidere a diafrag-
mei cu o (de exemplu, de
la 5,6 la 4). Coeficientul 6 cores-
punde la 3 trepte ale diafragmei
(de exemplu, de la 8 la 2;8).
Cineamatorii mai pot utiliza
filtre neutre. Den-
sitatea acestora se n
procentajul de
(25%, 50%). Aceste filtre nu
asupra culo-
rilor, ci asupra valorilor de expu-
nere, de
trarea unei diafragme mai des-
chise pentru evitarea contraste-
lor puternice sau pentru reduce-
rea profunzimii cmpului.
Filtrele UV (pentru raze ultra-.
violete) snt folosite la altitudine
(peste 1 500 m) sau pentru
aeriene la
marginea In cazul filmRri-
lor la altitudine utilizarea filtre-
lor selective este la gal-
ben sau oranj slab.
Ecranul de polarizare
n lumina reflec-
de
EI n re-
flexele sticlei, me-
talice, apei. Acest filtru poate fi
folosit la nreqistrarea unei
scene n spatele
unei vitrine' pentru eliminarea
reflexelor Utilizarea a-
cestui filtru importante
ale diafragmei. In filmul
color pot fi utilizate filtrele neu-
tre, filtrele UV ecranul de pola-
rizare (cu ca acesta
fie riguros neutru).
RACORDURI
Realizarea unui film de ama-
tor trebuie, firesc,
unei idei directoare. Grija pen-
tru continuitate trebuie mar-
cheze ntreaga realizare a filmu-
lui, indiferent de dimensiunile
lui. O de planuri disparate
doar ideea unui mon-
taj haotic.
Planurile trebuie se racor-
deze coerent pentru constitu-
rea unor scene de aces-
tea se unesc n ce re-
n fapt, frazele unui
film. Acest aspect al
de decupajul filmului, iar n
structurarea
lor, lor de
montaj, de racordurile necesare
ntre planuri
cinea-
matori snt chiar de la n-
ceputul de montajul
de ce a guvernat
vreme cinematograful de avan-
(de exemplu, o de
automobil ruleta unui cazino).
Dar cteva sugestii pentru
utilizarea unei gramatici coe-
rente n exprimare.
se poate face prin
opuse ale camerei:
- un panoramic de ridicare
corelat de de
coborre pe un obiect, pe o fi-

- a per-
sonajelor:
- racordul ideilor: un afis de
turism, o n 'unei
un val nspumat, o

- legarea efectelor de con-
trast: plan foarte
plan foarte apropiat;
- utilizarea elipsei: un auto-
mobil automobil re-
morcat de o a
n general racordul nu trebuie
fie nici nici gratuit. EI
trebuie mereu justificat de lo-
gica a discursului ema-
nat de la creatorul peliculei, de
la autorul ei.
21
AMPLIFICA TOR
Amplificatorul este destinat a nlesni. citirea unor casete magnetice.
Capul magnetic de se la un circuit integrat
zut cu preamplificatoare. Amplificatorul de putere preia semnal
de la cu valoarea de 22 kn. cum este prezentat,
montajul stereofonic. Alimentarea se face cu 6 V. Alimentarea
motorului de antrenare este electronic ca nu existe fluc-
n viteza de deplasare a benzii.
RADIO, 8/1989
GIROFAR
Montajul permite comanda aprinderii succesive a
becuri dispuse n cerc, care de girofar.
KF507
1490
cum se din schema alimentarea se s
face cu 12 V dintr-un acumulator auto, iar becurile snt de
15 W, ceea ce face ca fie n pri- R1 R3
mul rnd posesorilor de autoturisme.
Tranzistorul T1 un stabilizator de tensiune
la sa se S V necesari pentru alimentarea cir-
cuitelor integrate a trei tranzistoare.
o r'-1____
Tranzistoarele T2 T
3
un generator de im-
""""'=-+1 ..... 3 2
102
...1... KZ260/5V6
2xKC508neoo pod
Rl1
R12
6x10k

pulsuri a se din
R14 .... P: Pr.in tr,anzistorui impulsurile snt introduse la
circUitulUI 101 de tiP 490 (CDB490), care este un numa-decadic. snt conectate la in-
R I ,,1 decodificatorului 442.
De la decodificator snt folosite numai 6 care co-
f2Wtfo modul de alimentare a celor 6 becuri pentru sem-
jJ'I nalizare. Tranzistoarele T
11
-;- T
1
& deci cele care
un curent mare, se vor monta pe un radiator de (o
de aluminiu).
Tranzistoarele KF517 snt de putere, care trebuie
un curent de colector de SO mA. Tranzistoarele
KD60S se pot nlocui cu 2N30SS.
AMATERSKE RADIO, 9/1981
TEHNIUM 4/1990
''1\
TEHNIUM-
PUBLICITATE
o afleptatii indelung de cititorii nOflri va n
curind. Cu ocazie facem cunoscut tuturor celor
din din ncepnd din luna mai vom publica, n
cadrul rubricii "Tehnium - publicitate", pentru
schimburi privind ac-
cesorii audio-video; ansambluri subansambluri RF, VHF,
UHF, SHF; componente diverse; reviste, cataloage, cule-
geri de scheme etc. '
cu "Pentru revista Tehnium" se pri-
mesc prin de publicitate "Presa din Bucure fii,
str. 13 Decembrie nI'. 24, sector 1, telefon 16 01 33, 14 15 16 sau
16 79 45, ele urmnd a fi dirijate spre publicare n revista
Tarifele percepute pentru aceste snt cele n vigoare
practicate de Editura "Presa
pe cale pe beneficiarii rubricii de mare
publicitate vom n continuare ofertele partenerilor tra-
din din n folosul cititorilor
\,
MIHAI MARIUS -Slobozia
Da, circuitul TBA790K este un
amplificator.
Ca sa tubul cinescop cu
un ecran cu cristale lichide trebuie
sa nti acest ecran.
La receptorul "Top" nu lu-
cra cu niveluri foarte mari. Cu re-
ceptorul la care va nu
selecta posturi; nu are circuit acor-
dat. Sigur, prin abonament va
asigura primirea revistei "Teh-
nium", '
MITiCA NICOLAE -
La televizor starea teh-
nica a tuburi lor electronice. Pentru
programelor UUS con-
o antena cu datele canalului
2 TV.
Caracteristicile HI-FI snt nomi-
nalizate n prospectul aparatului,
In sensul ca el anumite
norme
Interesante propunerile dv. Me-
ditam la ele.
PAPU BEBE - Giurgiu
vom trimite schema solicitata.
n unui complex de recep-
TV-SHF este mai complicat

NICOLAE COLE-
GII - Baia de
Aprovizionarea cu materiale,
piese componente electronice a
constructorilor amatori, att ca sor-
timente, ct ca convena-
bile, este o preocupare mai veche a
noastre. Din biro-
a nvins toate demersurile
noastre unui magazin
"Tehnium" a fost practic imposi-

unui magazin
sau chiar a unei care apro-
vizioneze constructorii amatori
se materializeze.
pentru bunele apre-
cieri la adresa revistei.
"SCHWARZ ALEXANDRU - Si-
biu
cum unele din pro-
punerile dv. au fost concretizate,
Restul, n timp.
MOVILA DORU - jud. Con-

semnal pentru VU-metru de
la mufa de magnetofon. Ca con-
aparatului mon-
un LED (n serie cu 800 O) n pa-
ralel pe C83.
Nu schema VU-me-
trului n cartea la care re-

POCORA ANTONEL - Letea,
jud. Tulcea
ntre difuzoare micro-
fon se produce atunci cnd o parte
'din energia de difu-
zoare microfonul,.
microfonul este montat mult n spa-
tele difuzoarelor, efectul de
poate fi eliminat.
NICOARA VALENTIN - Oradea
de cuplaj are n-
realizate cu CuEm
0,15; n primar snt 1 100 de spire,
iar n secundar 2x500 de spire.
ISAC BOGDAN - Constanta
Vi s-a expediat adresa autorului.
VASILE -
Aprovizionarea cu materiale a
constructorilor amatori este o
preocupare a Deocam-
sntem n tratative cu furnizori

Nu n abordarea
unor montaje unor "sfa-
turi" de la
Vom cont de !':lIoestiile dv,
1. M.
....
'2
ti
c
o
(.)
Q)
ti
Q)
-;
'ti

I
..J
W
CI:
o
:;:
'1(
"
o
"
"-
-----II -1 t-t-------....... 'O
A g','.1 .1 va 18"- "-
"
r-I
> ...... --1.....,.._ ...
o
"-
I
"'"
"'"
"-
')
J
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0.0.
'<fi a:;,
.-11
I '<fi
co.-l
<.) <.)
00
00 :-:
(j)
rl
03
C\2
H
o
1:.'-
(j)
.-1'
-<
ro
C\2

0.0..
t<)co
rl.-l
(j)
o

S-ar putea să vă placă și