Sunteți pe pagina 1din 24

TEHNiCA MODERNA ..... : ..... pag.

2-3
a
circuitului' integrat /3E 561 Z
cu optocuplor
Filtru cu patru (urmare) ,
INITIERE iN .. ' .
RADIOELECTRONICA ......... pa9. 4-5
rl
amplificatoa're '
Polarizarea tranzistoarelor cu
efect de cmp (urmare)
.............. , ............ pag. 6-:--7
Arrlpli'ficsltor liniar cu grila la
AUDIO ......................... pag. 8-9
Simboluri grafice J:IlIU"lin,.Vir1P/,,\
Preamplificatoare
redus
("'","\..,,.',....., ...... 0 de laborator
pag. 10-11
...................... pag. 12-15
. nlocuirea C.1. de cale '
sunet ,
Depanarea receptoarelor T; V.
color TELECOLOR 3006 (3007)
ATEliER ...................... pag. 16-17
matricial cu
CITITORII ....... pag. 18-20
Minitester - 2
Comutarea .j:..... "'+;"'''',;;; ... l n
sisem monitor
Cromatic
+5 V/5 A cu L T 1074
LA CEREREA CITITORilOR .... pag. 20-21
Tabelul al atribuiriL
-
HercLiles--
U 418 B
......... pag. 22
pentru
constructori i, amatori
Redactor
ing. ILIE MIHAESCU
Secretar general
de
ing. HAICU
Colectivul redactiei:
v. Stach, V. Cimpea"u,
1.
G.
M. Marlnescu
Adresa
79784
Presei
nr. 1, sector 1,
of. p. 33,
telefon: 61(3 35 66,
61760 1012059
S.C.
"PRESA
S.A.
Director:
ing. S.
Director economic:
ee. 1.' Clucescu
Editor asociat:
S.C."TEHNIUM
ROMFABER" S.R.L.
Diret4tor general:
ing. I.G.
Director economic:
ee. AI. Crl,an
Tiparul: 'Imprimeria
IICoresi"
Abonamentele 'se fac
prin ,oficii/e
catalog, nr.4120.
Difuzorii. de
doritori difuzeze
revista se potadrfftsa
direct la redactie
telefonic sau la sediu,
Corp C1, etaj,5
camera 509.
"TEHNIUM
ROMFABER" S.R.L.:
. cursuri
depihatorj- T.V.

cataloage, phante,
,prospecte etc.
2

tehnice
publi'citate
pentru orice produse
260 ,Iei
Dr. Ing. ANDREI CIONTU
Circuitul integrat fiE 561Z, reali-
zat la fosta IPRS este un
circuit, PLL utilizabil la frec-
de 30 MHz. cum se
n (1), acest circuit se poate folosi
ca:
- demodulator MF sub 30 MHz;
- demodulator sincron MA;
- receptor pentru emisiuni MA.
Pentru primele n
tre terminalele 2 3 ale capsulei tip
DIL, se un condensator,
a se cu,
formula:
300
Co(pF) = fo(MHz)
n care f
o
este de
a OCT, care, este un multivibrator
de la care excursia
de se prin
de curent. Pentru cazul receptoru-
lui acordabil ntr-o de frec-
ntre terminalele 2 3 se co-
- un, condensator variabil.
n loc de condensatorul, C
o
se
un rezonator cu
se poate 'observa cum oscilatorul
controlat n tensiune devine un os-
cilator pilotat pe Variind ten-
siunea de alimentare pe pinul 16 in-
tre +12 +18 V, se poate constata
,Ia pinul 5
este n acest fel OCT de.,
vine, de' fapt, un oscilator de refe-
Circuitul fiE 561 Z mai are
ncorporat n el un detector de
(CP) la a intrare de
se (intern) semnalul so(t) ori-
gine de cu f
q
a rezo-
natorului cu
-ba cea de-a doua intrare a detec-
torului de (pinul 12 sau 13), se
poate aplica un semnal de frec-
cu f
q
, dar de varia-
semnal care poate
de 'Ia un oscilator de frec-
urmat de un divizor de frec-
Tot n interioliUl circuitului
este integrat un amplificator tip
"filtru trece jos" cu posibilitatea
constantei de timp din exte-
rior. circujtul fiE 561 Z
poate fi utilizat in cadrul scheme-
lor de stabilizare (blocare
n a
de
- FrecvEm'ta rezonatorUiul cu
(f ) trebuie fie sub 30 MHz. Auto-
prezentei note de laborator, a
schema cu fA = 10,7
MHz f
q
= 15 MHz. Divizorul de
rapid (Div F) la
semnalul de f va':'
Cnd OCT are
varieze (f
oQT
), semnalul
la intrarea 12 variaza faza, la
rea CP apare semnalul de eroare
\j <p(t) , care, filtrat, se diodelor
varicap din compunerea OCT
care l pe astfel ca
V <P. = O. In concluzie, cu ajutorul cir-
cuitului fiE 561 Z se poate realiza un
oscilator stabilizat -pe o
cu un multiplu N (ntreg) al
f
q
Bucla de stabilizare
evident, un divizor de
cu N,' care trebuie fie
cu att mai rapid cu ct
oscilatorului 'este mai mare.
aCT
fOCTf
q
+U O' F
(13 18V) IV.
N
tw'on
100p
16
CP FTJ
2 3
D
Q( f
q
)
divizorul de este progra-
mabil ntr-un anumit interval de va-
lori ntregi (N variabil) se poate rea-
liza un sintetizor de
o. de fixe cu
stabilitatea pilotului cu Un'
asemenea sintetizor, de reali-
nve a
561Z
circuitului PLL Z, ar putea fi
util radioamatorilor.
BIBLIOGRAFIE:
1._ A. Circuite Inte-
grate IInlare, voi.
2. Celet de .. rclnl (fiE 561 Z) IPRS,
Ing. RISTEA ION, Briila
Cnd ntr-o oarecare
este limitarea unui curent
sub o valoare PRO-
CU OPTOCUPLOR, des-
n continuare, este o .

Curentul trece printr-o rezis-
la bornele va deter-
mina o de tensiune propor- '
cu valoarea sa. La bornele
este conectat LED-ul
optocuplorului.
Alegand adecvat valoarea rezis-
n fel nct la curentul
maxim se o tensiune sufi-
deschiderii LED-ului, se rea-
deschiderea fototranzis-
torului din optocuplor.
Conectat ntr-un anumit punct al
sclJemei, adecvat-ales, fototranzis-
torul va comanda limitarea nece-
se' eficace in ce
presupun. fenomene tranzitorii
aleatoare. .
n continuare, este ca
exemplu, o de ten-
siune, la scurtcircuit. -
n . .... ,
DESCRIEREA
1. Sursa poate debita tensiuni
continue ntre 3 30 V, cu un cu-
rent maxim de 0,8 A.
2. Curentul debitat n scurtcir-
cuit este de 1,07 A.
. 3. Curentul debitat n de- .
la bornele de 1 .
ohm/9 o de.
tensiune. .
. 4. Cnd curentul ajunge la valoa-
rea de 1,07 A, 9Ptocuplorul co-
manda corespunzatoare
Avnd 1n, vedere rapid a tensiunti de
al optocuplorului (1,7 its), I 5. Procesul de limitare
TEHNIUpj' 11/1 ..
ing. MARINESCU
(URMARE DIN NR. TRECUT).
Gain
dB
20
o
- 20'
-40
-60
lt,
.......
v
Temperature =27
V
V
,..,..
-
FTS 2
/'
V
.....
,..
t....-""
r\
/ "-
/ r-.....
Case = 1
--1-.

---I--l-+++I-------+-+--+--I-f-++-H
I----t--+--+--+-t-t-t-H-- f- f--- -- -1- 1---
I----t---j--t-+- -+- - ..-_.- -1----+----1-i--l-+++-+------!-----l-I--l-f-+++I
- !--- - -- ..--+-t-+-f-++------- ,---1---
-80
10 100
Frequency in Hz
1 K -80 1
10 100 1K
n Gai
dB
20
o
-20
- 40
- 60
Temperature :il?
-
-
---
--
--
FTS 3 Case = 1
_1---
_:---
--
--
-
-
:..-
-1--
Gain
dB
20
O
-2 O
-4 O
-80
f-requency in Hz
iemperature=27 R EJ 2 (ase=1
--

1'"
-so
10 100
Frequency in Hz
1 K 10 100
Frequency in Hz
1K
Gain
dB
20
O
18
T empe ra ture = 27
--1--1---
REJ
Case = 1

"
I
\ I
n 21
Gai
dB
20
. O
Temperature=27 REJ 3
r---
-r-.
(ase=1
1---
L..- i--

r"--I--.
.......... \
,
20 -20
.......... /'
"\.
'-
/
-40 -40
\ I
-60 -60
-- ..
I
-80
10
100 1K
10K - 80
10 100 1K
Frequency in Hz
2:xD10N11. - -#o39V 2N3055
2xl.OV
22001-'
BD 139
BC 337
VEDERE de SUS
A .
CNY 21
C


K
i
F
=SOmA
Pv = 120mW
'T . HNIUM 11/1893
E
IC :..50mA
UCEO= 32 V
P = 130 W
iN 4007
ntr-un domeniu liniar, n zona de
neprovocnd
sau fenomenul de "pomping". (tre-
ceri rapide din starea .;..... complet
blocat - n starea - complet satu-
rat -ale elementului de reglare se-
Frequency in Hz
K
15K
15K
100n.
1
lK
rie)
6. Dioda 6S15P _a fost
pentru a mpiedica diverse alte, ten-
siuni din montajele ali-
mentate de stabilizator. ,
7. Un comutator cu
6SISP +-3 V
La
+30V
max.1,07 A
poate trece un miliampermetru cu
scara 0-30 V 0-1,5 A pe
tensiunea de sau pe rezis-
de 1 ohm/9 realiznd
astfel posibilitatea de citire a
tensiunii curentului debitat. .
3
P rin se apli-
carea unei a semnalului de ie-
la intrarea unui etaj. Semnalul
transferat de la la intrare se
semnal de '
poate fi:
semnalul de semnalul
aplicat la intrare sunt n ne-
semnalele sunt n opo-
de se fo-
n generatoarele de semnal
(oscilatoare), iar n
amplificatoare. n amplifica-
toarele cu mai multe etaje poate
exista local (ntre anumite etaje)
o dar nega-
are rolul dominant.
Aplicarea unei pozitive
modulul iar o
l scade.
(transmiterea de semnal
de la la intrare) poate fi intro-
deliberat" anu-
mite scopuri, dar o
care poate modifice
etajului respectiv n-
tr-un mod nedorit (intrarea unui
amplificator n regim autooscilant,
de exemplu).
Introducerea negative, n
cazul amplificatoarelor,
unele avantaje, cum ar fi:
para-
metrii dispozitivelor active influen-
de tensiunii. de alimen-
tare sau a
benzii .de (de trecere),
A
micl?orarea distorsiunilor neliniare,
modificarea (n sensul dorit) a im-
__ de intrare
Aceste avantaje se ou
coeficientului de
amplificare n domeniul
lor medii modulului
'
Schema bloc a unui amplificator
cu n reprezentare monofi-
este n figura J a
sub de graf n figura 1 b .. In fi-
gura 2 circuitele sunt prezentate
sub de cvadripoli.
Amplificatorul are coeficientul de
transfer iar de
coeficientul de transfer Ji.
Semnalul rezultat Ia com-
paratorului este suma a
semnalelor de intrare (U,) de
(Ur). Aceste semnale au fost
considerate tensiuni, dar ele pot fi

Comparatorul are doar o pre-
n realitate el nee-
xistnd ca etaj distinct.
de este (n prac-
un circuit exterior amplificato-
ruluL Acesta are circuite de
parazite interioare.
Referitor la amplificatorul cu reac-
din figura 2, pentru ca amplifica-
torul fie ct mai
este necesar ca de in-
trare a circuitului de
fie ct mai mare, iar cea de iesire
(Z,es) ct mai practic negl'ija-
de de intrare a
amplificatorului la bornele
1/1)'
. ne referim mai ales la ampli-
de tensiune, scopul am-
este n special ampli-
de putere, pentru
semnal de putere care
sa fie aplicat sarcinii (difuzorului n
cazul amplificatoarelor de audio-
Amplificarea de ten-
siune s-ar fi putut cu un sim-
plu transformator.
La circuitul din figura 2 o
amplificare (A =
- U1
o amplificare cu
= . ). Se poate defini un factor
d
-. Vr
e f3 = -=-.
- Y.2
'Avem:!)1 = 'l, + Jlr
Compa
Ui
Ur
1
Amplificarea cu va
reactie

fi: (U 1 = U i - U r )
A - !l2 _ A
_r - li, - 1 _ Jjd. ' unde.d re-
coeficientul de amplificare
al amplificatorului' reac-
Produsul f3 . A denumirea
de transmisie pe iar (1 :- f3A)
sau (1 + f3A) se factor de
sau de desensibifizare.
pe A f3 de forma:
A = A e
i
<p
1
= A (coi4' 1 + 1sin4'I);
J!. = f3e
j
<p
2
= (COS4'2 + j Sin4'2).
unde: 4'1 este defazajul introdus de
amplificator, iar 4'21 defazajul intro-
dus de reteaua de
Coeficientul de amplificare cu
(Ar) devine:
Zies
,
A = -----'--
_r 1
Modulul lui Ar este:
Ar=
A
n de valoarea sumei de-
fazajelor (4'1 + 4'2)' distingem
mari
1) 4'1 + unde n = 0,1,.2 .. "
total' este zero;
COS(4'1 + 4'2)
B
U1 A U2
p
reactie (U1= Ui
,
A
{U2=
Rezu Ar = :-;=:==::;:;A:;=::::::;===-
v 1 - 2f3A + f32A2
= ___ A ___ .
1 - f3A
TEHNIUM
ing. NAICU
(URMARE DIN NR. TRECUT)
o
La toate TEC-J se la sim- Curentul de este neglijabil.
bol alinierea conexiunii grilei Pentru a un anumit curent de
cu cea a sursei. repaos IDO' rezistorul din circuitul
pe pe
l
sursei va avea valoarea: Rs = U
GS
,
la TEC-GI sensul cu-
rentului ce trece prin Ioa
n ?azul unde UGS este tensiunea de polari-
directe a acestor Jonc- zare curentului
Sensul tipul Ipa, n conformitate cu caracteris-
canalului. este spre tlca a TEC-ului respectiv
interior canalul este de tip .N, I D(UGS)'
iar este spre extenor . Circuitul prezentat o
(iese) canalul este de tip P. oarecare stabilitate a punctului de
Pentru TEC-Gi legarea bazei la de dispersia de fa-
(sau la oricare alt electrod) se . a TEC-urilor.
II>
explicit pe Din figura 6 se pentru
R
1
=R
G1
II R
G2
II 138' .
Pentru polarizarea unui TEC-GI
Se mai uneori simbo-
luri att pentru TEC-J ct TEC-GI
la care nu grila baza sunt marcate
cu ci sursa, lucru care
sensul curentului care curge prin
tranzistor.
.simbolul TEC-Gl
cu grile de (figura
4). In de tipul canalului se
mai o pe
interior (canal N) sau exterior (ca-
nal P).
CIRCUITE DE POLARIZARE
STABILIZARE A PUNCTULUI
STATIC DE
Cel mai simplu circuit de polari-
zare pentru TEC-J sau TEC-GI cu
canal este cel din figura 5.
Este un circuit de polarizare auto-
similar cu ce.1 folosit la polari-
zarea tuburilor
Se slfnt necesare!po-
opuse pentru UG.S U
os
.
Deci grila drena nu se la pote-
de sens cu. sursa. Acest
montaj nu se poate utiliza la polari-
zarea tranzistoarelor bipolare
nici a TEC-GI-urilor cu canal indus.
Deci drena are un pozi-
tiv de iar grila unul nega-
tiv. Acest lucru se
lund sursei (U s) pozitiv
de cu U
s
= I DRs.
Dar grila (poarta). absoarbe un
curent neglijabil, deci U
G
este apro-
ximativ zero, indiferent de valoarea
lut R
G
. U
GS
= -IDR
s
.
In graficul din figura 6 se
modul de determinare a m-
punctului de
. Se pot scrie Uc;>s = -RsI
D
=Uos + 'o(Ro + Rs)
TEHNIUM 11/1993
caracteristici de transfer externe
(min. max.) ale diferitelor exem-
plare de TEC, limitele ntre care va-
curentul de 1
1
'
2
, la o
a dreptei de
unei Rs date, sunt
relativ restrnse. panta drep-
tei de ar (U
GS
=
const.), limitele ntre care ar putea
varia curentul de ar fi foarte
largi (13 1
4
),
se o insensibilizare
mai a punctului de
nare deci o mai a
curentului de 'o. se va utiliza
unul dintre montajele prezentate n
continuare.
n figura 7 se pentru
pOlarizarea grilei, divizorul rezistiv
R
G1
RG;2' Pe R
G2
va o
de tensiune de pol ari-
zare, EG' pe care per-
mitefoiosirea unui rezi stor Rs de
valoare mai mare pentru a
curent de ca n ca-
zul precedent: .
EG - U
GS
Rs = unde EG
I
D
= ED ------'=--sau U
GS
= EG - RsI
D
:
+ R
G2
O pentru
stabilizarea punctului de
nare al unui TEC, este cea din fi-
gura 8, cu divizor de tensiune re-
de foarte
mare Ia intrare (R
G3
). se do-
unei
foarte mari de intrare, acestei rezis-
i se tehnica "bootstrap"
(figura 9). de intrare va
fi: Ri = RG3 (1 + unde
cu canal indus nu se poate folosi un
circuit similar cu cel folosit fl figura
7, deoarece de tensiune pe
Rs este n sensul inverse
a grilei.
In figura 10 se un circuit
de polarizare simplu pentru TEC-
GI, cu canal N indus. Montajul pre-
zentat are un dezavantaj, anume,
din cauza U
GS
fix,
punctul de se va modi-
fica cu temperatura. Pentru a m-
stabilitatea se
va introduce un rezi stor (R
s
) n$e-
rie c!J conexiunea de sursa (figu ra
11). In acest caz U GS este n mare
parte dependent de curentul de

R
D
UGs=Eo ( )-'-loRs
R
G1
+ R
G2
Presupunnd I D scade din
cauza temperaturii am-
biante, U
GS
va ceea ce va
tinde pe 'D' contra-
carnd lui
Deoarece rezistorul Rs va reduce
TEC, acesta va trebui
decuplat cu uncondensator C
s
. Va-
loarea acestuia se alege astfel nct
o
la care ne
astfel nct, n
sursa TEC-ului fie la
Se poate utiliza circuitul din fi-
gura 12, folosind pentru polarizarea
grilei o la
(R
G
). Deoarece I
G
= 0, vom
avea U
GS
= U
DS
' .
dorim unui sem-
nal ct mai nedistorsionat la
ct mai este na-
cesar ca U
GS
< U
DS
' Pentru aceasta
circuitul din figura 13,
R
G2
unde U
GS
= U
DS
'
R
G1
+ R
G2
la ultimele circuite prezen-
tate se stabilizarea punctului
de al TEC"GI prin reac-
de
din circuitul de Pentru a eli-
mina efectu1" negative
etajului, re-
ducerea de intrare)
efectele de stabilizare
ale punctului de se
ca n figura 14. Cu aju-
torul lui C
F
s-a
de n iar comun
s-a legat la In cazul tranzis-
toarelor TEC-GI cu canal N
cu (G1, G2), cea de-a
doua se Cl,l o
tensiune n. raport cu sursa
(fig. Divizorul RG2' RG'2 se alege
astfel nct ae tensiune pe
RG2 fie mai mare dect tensiunea
la bornele lui Rs.
Ing. AUREL FILIP
S-a la 28.03.1944, n locali-
tatea jud. Arad.
A absolvit Facultatea de Electro-
Calculatoare Electro-
nice din cadruII.P.
la Centrala Nuc/earo-
din ca de se-
automa-
calculatoare. I
Din anul 1962 este radioamator
(Y04NQ)
Pasiuni legate de n
special radio.
QTC DE VO
Simpozionul de Campionatul
de a radioamatorilor, 1993,
intre 10 12 septembrie la Tg. Jiu. .
Cu o participare destul de o organizare
bune din partea gazdelor, cei au audiat interesante referate ,i
putut admira aprecia practice.
Printre cei ce au obtinut titluri de campioni la il
pe Zaharescu Dorel (Y07FPE) Nlmara Sorin David (Y07CKQ)
la edilie a acestui important eveniment din viata raeilolamlato-
rilor romni, revistei "Tehnium" a acordat trei premii pentru
de astfel: ing. Filip Aurel - Y04NQ, (Amplificator liniar cu
ing. Nimara Sorin - Y07CKQ (Echipament de trafic -
ing. Adam Andrei - Y02AXY (Transceiver cu conversie).)
Stimulator a fost gestul firmei ELECTROCONEX Tg. Jiu
de Dumitru Y07CGS care a acordat un premiu de 15000 Iei
Iru referatul "Trafic n 1296 MHz", iar firma STAR-GLASS a oferit frumoase
cu pe.
Multi radioamatori au sugerat "Tebnlum" unei
(supliment) care
In acest scop, noi sugestii

Ing. AUREL V. FILIP, Y04NQ' _________________ -------____________ _
CAPITOLUL 1.0
GENERALE
o cu intrarea n vigoare a noului regula-
ment pentru de amatori,
de clasa/_pot J,ttjJiza puteri sporite n tra-
fic. Amplificatorul prezentat n continuare cores-
punde acestor 10
n n care utilizatorul dispune de un
excitator (transceiver) cu o putere de n
domeniul de 60-80 W, amplificatorul de putere
prezentat devine un echipament util n
asigurnd o amplificare n
putere de 5-6 ori.
Pentru utilizare, n amplificator s-au ales patru
tuburi 811A (triode cu factor de amplificare
mare) Alegerea acestora s-a din \
rele considerente:
a) Tuburile 811A se mai se pot
procura la rezonabile (1 buc. 811A
7.5 $ SUA comparativ cu 1 buc. 3-500
Z.care 98 $ SUA).
b) La o tensiune relativ (1500 V),
prin conectarea a patru tuburi n paralel, se
un impuls mare de "curent deci pu-
tere
c} n toate benzile de
unde scurte dintre electrozi au
valori mici chiar foarte mici).
d) Patru tuburi 811A conectate n paralel reali-
o de intrare de circa 75 ohmi.
deci cuplarea amplificatorului cu excitato-
rul se
e) O serie de firme care produc echipamente
pentru radioamatori au utilizat utili-
aceste tuburi n amplificatoare de pu-
tere. firma VECTRONICS care a
lansat pe un amplificator cu 4x811 A n
anul 1993. .
f) n unei ngrijite atente,
amplificatorul nu ca atare nu
este neutrodinarea.
Ca s-a abordat cu n
catod (cu grila la
unui excitator cu o putere de n domeniul a
60-80 W, precum tuturor avantajelor
pe care le pe
care nu le mai mentionez. .
C::IRCUIT ACORDAT
INTR.ARE
R CiRCUiT ACORDAT
LA /NTRARE
NOTA: SEMNALELE
LA lE: f'if2
E
A
S-AU OSCILGRAF/Ar
AMPLificA TOI2ULUi.
I TEHNJUM. 11/1
I
.-.1
,,-- . __ -:;;::._--, .. :::1".'''.' Y -- --_ _-- --
calitate, amplificatorul prezentat ur-

- .Puterea de 50-75 W de

- Putere input: SSB 1000 W PEP
CW 1000 W
RTTY 650W
- de 50-750hmi (filtru 1T)
- de intrare: aproximativ 70 ohmi
- Game de 3.5; 7; 14; 21; 28 MHz
- Necesar de putere
de la max. 1250 W.
CAPITOLUL 2.0
2.1. CIRCUITUL DE INTRARE
de intrare a patru tuburi 811A co-
nectate in paralel este de circa 75 ohmi. Acest lu-
cru cuplarea amplificatorului cu exci-
tatorul in sensul dintre cele
componente se poate realiza cu un cablu coaxial
a fi necesare in
amplificatorului circuite speciale de adaptare.
Avnd n vedere o serie de experi-
mentale privind amplificatorului n
regim liniar (fig. 1), se unor
circuite de adaptare, comutabile pentru fIecare
Acestea electromag-
asigurnd refacerea semnalului
la cu distorsiuni de liniaritate minime. De-
sigur schema
costul, dar efectul efortul.
Schema a circuitelor' de intrare, cu
toate datele de realizare este prezen-
n fig. 1A. referitoare la bobinele
L 1 C1,. C2 sunt prezentate n tabe-
lul tab. 1.
Comutatorul KB1 este compus din doi a
cinci fiecare (poate fi utilizat un singur
galet dublu).
Din motive de stabilitate, am adoptat ca
acest comutator KB2 fie independent de co-
mutatorul KB1 (comutare benzi n filtrul de ie-
In acest mod mai apare un buton n plus pe
panou, dar n ansamblu se
Desigur cei doi comutatori (KB1
KB2) pot fi coaxiali (cu
intregul ansamblu (bobine, condensatori, co-
mutator KB1) este realizat ntr-o
din care ies cele cable coaxiale de
conexiune axul comutatorului. Incinta este
cu orificii pentru ma-
nevrareadinexterior a miezurilor bobinelor L 1.
CAPITOLUL 2.2
Regimul a tuburi lor este n
clasa AB2. Punctul de n regim stati.c
se alege astfel nct tensiunea de negativare
fie mai dect tensiunea de iar exci-
fie mai mare dect tensiunea de negati-
vare. in acest fel, pentru anumite perioade de
timp, grila de devine fapt ce
conduce la unui curent n circuitul
- catod.
Pentru triodele' cu factor mare de amplificare
ce n clasa AB2, regimul liniar de
esta asigurat raportul ntre cu-
rentul anodic curentul de are valoarea 5:1.
Pentru monitorarea a curentului de
n (fig. 2) se indicatorul
IG. Monitorarea curentului anodic se
cu un indicator comutabil prin KM care poate
tensiunea puterea
de S-a adoptat de
rare a din motive de stabilitate. Astfel,
indicatoarele montate pe panou nu au conexiuni
de RF, ,iar grilele tuburilor se la
direct la soclu.
Aducerea tuburilor n clasa AB2 se
prin tensiunea de negativare de dioda
Zenner. Trecerea din starea de n starea
/ de emisie se cu: RELN, care n starea de
n serie cu tuburile o rezis-
de 10 kO/20 W,
Aducerea tuburi lor n regimul de
liniar se prin acordul filtrului de
dozarea curentul de
Ir momentul n care raportul acestor este
5:1, semnalul de la este la fel de bun cu
C\el de la intrare.
'---
TEHNIUM 11/1993
2.4 CiRCuiTUL DE iNTRARE
TABELA 1.
e4 C2.
MHz
r
F ,.,F
3.5' 820 820
7 420 4-2.0
14 220 22.0
2{ 150 150
28 100 400
NOTA:
LI
08SERVATii
fir. s .
16 SP. SP
9
1/
" "
7
" " "
5
l' l'
"
4-
O;STAtVTAT
220v
SOHz.
INPEDAN,TA j)E iNTRARE.
811A
Z
. Zs + R/ 1-_______________ =
- 4
_ ,,(2400 + 35500_
1 + -160
Z/ - iMf>. iNTR, cu GR-iLA LA ft1A
Z s - in P. l>E SARCN _
R,i - iNTE'!f!NA
f - AMPLJF.
I
1. TOA TE' CARCA SELE
pl'ND PRE' VAZtJTE
AU pf EXr. !Otmtm s/ LUNGiMEA 35mm
cu MIE: z. /JE FERir '
2 .. TOATE' 808iNELE
IZOLAT CtJ EMAiL
L" SE REALizEAZA /)IN CONDUCTOR,
CU j2f Im,.".
CAPITOLUL 2.3
Filtrul de este de tip 1T, la ora fiind
cel mai mult la asemenea gen de amplifi-
catoare.
Filtrul a fost dimensionat pentru cazul concret
de utilizare n amplificator, realizarea lui ne-
punnd probleme deosebite. Cei doi condensa-
tori variabili sunt componentele de ale fil-
trului, valorile caracteristicile lor trebuind res-
pectate pentru ca filtrului de
fie
Cp are valoarea de 350 pF o ntre
de minimum 1 mm. Trebuie fie r13alizat cu
de
l
calitate contactele. rotorului asigu-
rate suplimentar cu o Intreg ansamblul
trebuie fie rigid, jocuri mecanice de-
care pot la (rotire).
Condensatorul Ca este un condensator de tip
din receptoarele mai vechi, dublu cu
o capacitate de minimum 2x450 pF.
formulate pentru Cp trebuie asigurate pe ct po-
sibil pentru Ca. Capacitatea lui nu este sufi-
pentru banda de 3,5 MHz astfel nct, n
n paralel cu Ca, se mai conec-
prin intermediul comutatorului de game un
condensator suplimentar de 500 pF. (S-a folosit
un condensator cu la o tensiune de 1 KV).
Comutatorul de" . (KB2). are 5 .co-
celor CIOCI be.nzl, un
de sacadare cu dublu arg cama. cu profII,
gurnd o stabilitate buna pel)tru fJecare
Presiunea pe contact se realizeaza cu doua
curi echidistante de punctul de contact, Iar
de contact pentru fiecare este
de circa 6 mm
2
(Utilizat ntr:u_n circUit' de
continuu KB2 poate rupe fara probleme
de fa 10 A). callt. . _ .
Cele bobine (L3 L4) se potri-
vit detaliilor din fig. 3.- Ele se c,!J
perpendiculare de tnanlera IOcat
conexiunile la comutator sa fIe cat mal scurte.
Pentru conexiuni s-au utilizat conductori din cu-
pru neizolat cu 0 2 din cupru cu
dimensiunile 1,2 x 4,5. _
Filtrul 1T este montat ntr-o incinta complet
din de fier, din
facndu-se cu cablu coaxial.
In structura filtrului 1T au mai fost o
prelevare de semnal de iegire pentru .monitora-
rea semnalului (MS). precum o .. prele-
vare de semnal pentru monttorarea puteru. rela-
tive de Detaliile sunt prezentate n fig. 3.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
7
ing. NAleU
Simbolurile prezentate mai jos sunt standardi-
zate la noi n n STAS 11200 (standard pe
care corespunde .cu C.E:I. 417.
In figura 1 este prezentat simbolul grafic pen-
tru cu cristal sau
Se pe echipamente pentru marcarea bor-
nelor destinate doze! piezoceramice.
Dimensiuni reale: 1, 12a, 1, 12a.
Jn figura 2 este redat simbolul grafic pentru
sau ntrerupere cu scopul de
a marca butonul cu ajutorul (de
exemplu a unei benzi magnetice) este
printr-un sistem de frnare debreiere (deco-
nectare atunci cnd mecanismul de
antrenare Dimensiuni
reale: 1,16a x 1,16a. '
Simbolul grafic pentru rejectare (figura 3) se
reamplificatoarele prezen-
tate n cele ce au ca etaj de
intrare montajul din figura 1. Avan-
tajele montajului sunt
Zgomot redus. Se
pentru reducerea
etajul de intrare se
toda n paralel a
sau chiar punerea
paralel a A.O., 'evident, n anumite
Prin utilizarea
relor bipolare cu structuri
pnp-npn, acestea n
Iei n curent alterQativ n
curent continuu, asigurndu-se
zideratul reducerii zgomotului.
Utilizarea tranzistoarelor cu struc-
a permis, combinat cu
alimentarea cuplarea gal-
a Eliminarea
condensatoarelor de cuplaj la
zgomotului. Etajul se
poate cupla galvanic cu intrarea
. unui A.O. care poate cuprinde n
bucla de
scopului propus (figura 2).
Se ajunge astfel la montajele
pr?ctice propuse spre
In figura 3 este
schema a unui preamplifi-
cator de cu
caracteristici tehnice:
. - banda de =
20-20000 Hz;
- tensiunea la intrare
= 0,2 mV;
- coeficientul de amplificare =
60 dB;
- capacitatea de
= 34 dB;
- coeficient de distorsiuni ar,..
monice = max. 0,05%;
- de intrare = 1 kO;
- raportul semnalYzgomot
min, -63 dB.
R2 liniaritatea
etajului de intrare. Condensatorul
C3 caracteristica de
la S;:A .)drior al
benzii. Curentul colector al
rechii T1, T2 este de cca. 70
poate fi variat
R5
reducerea n
tului sub asi-
8
IN
IN
pe aparatele echipamentele de redare a
sunetelor nregistrate pe disc. sau pe banda mag-
n pentru marcarea organului de
prin intermediul se
rejetarea sau ejectarea discului sau casetei. Di-
mensiuni reale: 1,25a x 1,30a.
n figura 4 este prezentat simbolul grafic pen-
tru balans, aplicat pe orice fel de echipament
pentru marcarea organului de a balan-
suluL Dimensiuni reale: O,44a 1,39a.
Simbolul din figura 5 se pentru nre-
gistrare video color, pentru marcarea butonului
cu care un magnetoscop este pus n de
nregistrare. Dimensiuni reale: 1 ,44a x 1,36a.
Simbolul grafic pentru megnetoscop n culori
(figura 6) se pe echipamente de televi-
ziune color, pentru a marca bornele butoanele
de control destinate la un magnetos-
cop culori.! Dimensiuni reale: 1,OOa x 1,48a.
In figura 7 este prezentat simbolul grafic pen-
tru cap de redare a discurilor video, aplicndu-se
pe aparatele echipamentele video pentru mar-
carea bornelor, comutatoarelor organelor de
referitoare la capul de redare a discuri-
lor video. Dimensiuni reale: 1, 12a x 1,11 a.
Simbolul grafic pentr camera de luat vederi n.
culori 8) se pe aparatele echipa-
mentele video, cu' scopul de a marca borneh{
organele de destinate camerei de luat
vefieri n culori. Dimensiuni reale: O,80a x 1,24a.
In simbolurile originale au di-
menSiunea a = 50 mm.
Ing. AUREUAN MATEESCU
RS
o reducere sem-
a zgomotulUl.
n figura 4 este prezentat u,n
preamplificator
simplu, realizat pnn miCI modlflcan
ale schemei anterioare. Circuitele
de a caracteristicii de frec-
- C6R9R6R7 (Ti = 120
1S0KJl..
-Ua
RS
- C6R10 (T2 = 2700
Prin nchiderea comutatorului
S1, valoarea constantei de timp Ti
= 60
- tensiunea la intrare
Un" = 0,25 mV;
- tensiunea la
UOUT = 500 mV;
-..:. raportul semnal/zgomot este:
___ Cs

Rg
68Kn.
-1SV
91
220Kn.
TEHNUJM
IN
j
mai de 0,8 dB.
Constantele de timp ale
sunt stabilite:
- de R7C4 R9C5 la T1 = 70
- de C6R7R9 la T2 = 318
- R10C6 la T3 = 3180
R11C9R12 la T4 = 7950 =
= R11 x C7 /2 pentru R11 R12
Circuitul R11C9R12 am-
plificarea a
joase.
. Realizarea prac-
tica nu deosebite
componentele sunt alese cu
sortate n ceea ce
parametrii. Se vor utiliza compo-
nente de calitate,
cu condensa-
toare cu sau polistiren.
Perechea de tranzistoare T1 T2 va
I
I
fi pentru un zgomot
ct mai redus un factor de ampli-
ficare mai mare de 200 pe ct se
poate mai egali pentru T1 T2. Se
pot utiliza:
Ti = BC 415, BC 416, BC 253, BC
179, KT 3107
T2 BC 413, SC 414, SC 239, SC
:109, KT 2102fL
Amplificatorul va fi
dej3M101A, 208A,,308A, 201A,
cu /de
sau de tipul
Se ncerca
de
alimentare tre-
o tensiune stabili-
bine
9
16 14 12 10
1S 13 11 9 a 7 6 S4 3 21
22 24 18
19 21 23 25
1 -
2- b
3 .. c
4 mul tiplexate catod comun
5- e
f'
7- 9
8- catod minute
9- catod zeci secunde
10- (atad s.ectlflde

16- g'
17 - f'
18- + SV
19-0V [GN.OJ
anod comun
20- reset cronometru
21- }es}re !mputsresetJ pentru ex. hrtie
23-1eslre Impuls ceas
22 - masa sem'nal
ptav. o metru
CU flA 7805

1- la colector T 6 I f ig. 9
2- iesire
3- iesirecasca
4- GND
5- +SV
K"'K
K
h
sg
f e
d c
b
tlp;a
o
71
67
cu
R25 (fig. 9) se re-
S
"","",.n,i<i helitrim pentru o
. mai reglare a
4
Condensatoarele electrolitice sunt
.. cu la tensiunea de
3 nare de 10 acolo unde nu
2

condensatoarele Cl, C5 din
1
17. Condensatoarele neelectro-
sunt de tip multistrat, n spe-
C 1 din figura 9. .
S-a ales o
pentru completul de cronometre,
aceasta fiind mai de .. realizat
practic, de eventual de-
panat . sau modificat. De asemenea
se . poate la unele blocuri
(avertizorul optiC sau acustic, unul
dintre. timere).
Pe cut!a n care este asamblat
4>2,5
2
N
m
BA 7805 se va monta pe un mic
radiator. Tensiunile furnizate de cele
secundare ale transformatoru-
lui sunt de 6,5 AC. respectiv
19 AC., la un curent de 700
mA respectiv 20 mA
comutatoarelor
se vor
1I1.,..,1i .... "'"7a
pe discul comutatoFU'-
lui.
BIBLIOGRAFIE:
- revistei TEHNIUM
-- Data Book, MOS Integrated,

folosite, 1n toate ca-
zurile, sunt de 0,25 W de
tipul RCB sau RMG, CU'
R23 R24 (figura 9)
Microelectronica S"A .. , ed.
1991-1992.

11
odulul cale sunet la recep-
toarele T.V. clasice eChipate cu 4, 5,
6 circuite integrate att am-
plificatorul F.1. acordat pe a doua
sunet (6,5
MHz) ct .. amplificatorul de audio-

La receptoarele T.V. cu C.L,
ct si la cele cu consum redus de
energie, numai AFI sunet este. mo-
dulizat, AAF fiind plasat pe placa de

In cele ce ne vom ocupa
doar de primul caz. n' ambele si-
calea de sunet
C.1. (AFI AAF). fac tele-
vizoarele cu 2 3 C.1. carE:l au AAF

1 I
I
I
!
I
I
ecj1ipat cu tranzistoare.
In cazul TV. cu 4, 5 6 C.1. cele
integrate care ca-
lea de sunet fi:
- n
acest semnal;
- s
din sem
modulat n
- semnalul
la o putere decca. 2W.
modulului

Din semnalul videoc1:>ffiPf
tiv la terminalul 3 al niodu
terminalul 8 al modului F
este extras. sem
doua i n+" ... ""oAi
(6,5 MHz). S.V.C. se
C200 filtru lui de
citiv prin C202, format
(C201, L201) secundar
C203, C204).
Cu ajutorul filtrului se
semnalul F.I.-2 sunet
pe divizoruJ
C204, de unde se
trareaC.1. 201 (pinul 6).
Oivizorul capacitiv
pF), C204 cu
n
a lui T201, la
va bloca).
rlA1tArI'T'Iiru:a saturarea a
Acesta. va pre-
foarte CE
la. intra-
7 la TBA 790K,
toate modulele cale sunet
cu acest circuit de
a . la oprire, care
vital pentru
poate cele trei va-
de module cale sunet prezen-
sunt pe tipuri
cablaj modulele echi-
C.l.de tl" TBA 790T si MBA
un tip. de' cablaj'
,m ,,, .. ,,,.., ",t jar modulul cu C.1. TBA
tip de cablaj.
existnd tipuri de ca-
blaj, vor exista, evident, si va-
nante de sisteme electrice. Acestea
doar n partea de AAF. SChe-
mele electrice ale celor tipuri
<:1e prin ordinea num-
arul pmJlor celor C.1. ct si
prin modul de conectare a' buclei de
n c.a. din
exteriorul C.1.
La C.L TBA 79QK
este pe ultimele
etaje din C.1. (ntre pinii 12 si
3), fiind o paralel-paralel. '
C.L r;Af?A 810AS nega-
tIva se aplica pe toate cele trei etaje
djn C.L (ntre pinii 12 .6):, . fiind o
paralel-serie.
In ceea ce .schemele
electrice al.e AAF echipate cu C.1.
TBA 1eOT MBA 810AS s-a utilizat
cabataj imprimat, dar
valori ale elementelor pa-
sive R, C din lor.. '
.Cele trei variante. de module su-
net prezentate (echipate n AAF cu
IBA 7eOT, TBA 190K sau MBA
81OAS) - exceptnd tranzistorul
T201 - perfect
la toate tu C.1. .sau
portabile. .
Vom n continuare cum se
pot nlocui circuitele integrate de
pe aceste module.
Primul C.1. tipTAA
avnd capsula (figura
terminalele aliniate
rnduri' line:') sau
661 tpl"mil"la.I,.:>Ie> pe rnduri
'. TAA 661 un amplifi-
cator-li.mitator F.1. cu 4 etaje, un de-
modulator MF simetric "cu coinci-
un stabilizator de ten-
siune, care o
ntr-o de ten ..
siuni de alimentare.
terminalelof este

1. Dezaccentuare
2, Decuplare
3. NC (neconectat)
4. NC (neconectat)
5. Decuplare
6. Intrare
7. Decuplare
8. EI.
9. Masa
10. NC (neconectat)
11. NC (neconectat) .
12. Intrare demodulator
13. V-t
14. AF.
C.!. . MAA 661 este echivalent cu
TAA 661 B. Aceste C.L se pot nlocui
intre el.e cu pinului 4 care
la MAA 661 trebuie izolat la
AI doilea C.Lpoatefi: TBA 790K
avnd capsula CB 99 .. {figura 4a).sau
TBA 790T, TBA 810AS, TGA i50T
avnd capsula CB 105 (figura Ac).
terminalelor C.I.TBA
790K este
1. Bootstrap
? NC (neconectat)
3. Compensare
4. NC (neconectat)
5.
6. NC (neconectat)
7. Intrare
8. preamplificator .
9. NC (neconectat)
10.
11, NC (neconectat)
12.
13. NC (neconeetat)
14. V-t
Radiatorul extern este conectat
constructiv la masa preamplifl.cato-
rului.
. terminalelor la C.L
TBA 7.90T, TBA 810AS, TCA 1 SOT ,
este
'1. V-t
2. Ne (neconectat)
C202
760pF
MOD"'#.. CAI..E :!JUNET
3. NC(neconectat)
4. Bootstrap
5. Compensare
6.
7. Decuplare preamplificat6f
8. Intrare
9, Masa preamplificatorului
10. Masa preamplificatorului
11. NC (neconectat)
12. .
Aripioarele (TABS) sunt
conectate constructiv la masa
preamplificatorului.
C.1. TBA 790T 810AS nuse
pot nlocui direct ntre ele deoarece
au schema interna precum impe-
de intrare diferite.
C.1. TBA 810AS parte din a
'doua de C.1. are o
mai cu impe-
interne mai mici ca TBA 790T.
Din aceste motive, elementele
pasi ve exterioare, celor C.1.
diferite, schema
fiind (cu
trasee imprimat).
Prezentam mai jos un tabel cu va-
'Iorile pieselor care trebuie schim-
bate atunci cnd se un
,C.1. cu altul:
..
C.l. MBA 810AS C.1. TBA 790T (TCA1S0T)
C213 .100 pF!6 V
G216 0,22 pF
0,22 pF
C220 10 nF
R203 47 n
R204 330n
22 pF!10 V
1 nF 20%
0,33 pF
1 nF 20%
82 n 10%
1 kn 10%
module (cu TBA 790T
810AS) condensatorulC214
iar C217 are valoarea
mnrlifiif'a."o
TBA 790T se
cu TCA 1 SOT,
Rolul tasterului este de a asigura
tensiunile de necesare se-
lectorului de canale, practic a ten-
siunii de alimentare (Ia bornele V2
de.. comutare a .. benzii (Ia
borna V4) de +12,5V a tensiunii
pentru comanda varicapurilor, cu-
ntre. O, 5 29 V (Ia bornele
Vs . U5),
La borna 161 a ansamblului de
comutare se tensiunea de
+12,5V. La unua dintre
cele comutatoare, ten-
siune va ajunge la borna 61 (benzile
SIIII), . borna 77 61 prin dioda
D8949 (banda Sili) borna 76
(bandaSIVN).
Se toate comutatoa-
rele sunt simetrice, cu co-
mutatorului K6,. SIVN pre-
diodei 08959. La
acestuia, tensiunea-de +12,5V
ajunge la borna 60 (A V)a tasterului
de unde prin dioda 05081 R5083
se la boma 8 a modulului sin-
croprocesor cu scopul
constantei de timp a pe
(pentru vizualizarea pro-
gramelor de la videocasetofoane).
Tensiunea Vs selecto-
rului de canale prin
intermediul Or. 2195, deoarece ea
tranzistorul Tl02 care
att la utilizarea selec-
torului n domeniul FIF (ca etaj de
amestec) ct n domeniul UIF (ca
amplificator de F.I.).
La borna V4 a selectorului se
o tensiune de cca 10
V n cazul. benzilor SI/II,
SIV/V pentrubJocarea diodelor de
comutare 0103 0107 n lipsa ten-
siunii de +12,5V la borna 77 a pro-
gramatorului. Tensiunea
provine. din redresarea impulsurilor
primite de la pinul.l1 al tra10 linii cu
dioda 02191. Tensiunea este
de C2193 se prin R2192 la
borna V4 a selectorului.
Tensiunea pentru comanda diode-
lor. varicap se culege de pe cursorul
R8978-R8983 (100
kn) apare la borna 160 a ansam-
blului. de comutare.
au cele terminale conectate la
b9rne1e 69 ( +27,5V) 64 ale
ansamblului programator. De fa
borna 160 a ansamblului .de comu-
tare. modulul CAF este scos
din tensiunea. se n
baza tranzistorului repetor pe emitor
T2591. Colectorul acestuia este po-
(arizat de la +33V, iarln
se tensiunea din (pe
R2591) . care se la bornele V5
U5 ale modulului selector.
n tabelul de mai jos sunt prezen-
tate tensiunile de la. bornele tasteru-
lui la comutarea diferitelor benzi.
Senzi
Sorna taster SI/II
61 (V
2
selector) +12.5 V
77 (V
4
selector) OV
76 (U
a
selector) OV
160 U
5
selector) 0,5-:-29 V
MODULUL AFI-CC (figura 3)
Modulul amplificator in-
cale (imagi-
ne-sunet)
.
- selectivitatea recep-
torului T. V., realiznd caracteristica

- reglajul automat al am-
(RAA) , cu se.lec-
torul de canale;
- detectarea semnalu-
lui \ de
Modulul are 32, acesta
reprezentnd primele cifre . din
numerotarea tuturor componentelor
14
1 ........ Ing. NAICU 111111111
DIN NR.TRECUT)
de pe modul. In cele ce
pe. schema sunt figurate
3 4 din codul compo-
nentelor respective .de pe modul.
Modulul cuprinde: un preamplif-
cator de F. L, un filtru de selectivi-
tate circuitul integrat
A2400 (care
de amplificator F.I., refacere a pur-
video pentru sin-
video, prearripHfica-
tor video etaj de RAA).
Semnalul de. F.1. de la
(boma 9) selectorului de canale se \
SIli SIVIV
. +'12,5 V OV
+12,5 V OV
OV +12,5 V
V 0,5-:-29 V
fa pinul (terminalul) 34 al
dulului AFI-CC, de unde prin divi-
zorul capacitiv COO; C25, ajunge
baza .. tranzistorului TOl, cu rol
preamplificator F.1. Tranzistorul este
npn, de. tip SF245 n montaj EC
(emitor comun), prin C02 fiind. de-
cuplat emitorul la. Etajul reali-
o amplificare de cca 15-20
dS pentru a compensa in-
troduse de filtrul de selectivitate
Colectorul tranzistoru-
lui este polarizat n c;c. de tensiunea
de +12,5V de la borna 32 a modulu-
lui prin 1.::..05 L01. Saza este pol ari-
de la tensiune prin divi-
zorul rezistiv ROl, R02, iar emitorul
de
R03 la trecerea
de emitor.
Semnalul de F.l.. din colectorul
preamplificatorului este aplicat prin.
C04 filtrului de selectivitate.
Deoarece receptorul T. VI. este .bi-
standard (OIRT -CeIR), caracteris",:
tica .a filtru lui
are o cu anumite
specifice celor
standarde. . .
filtrul se ca un n-
treg (oricare dintre elementele sale
ntreaga sa caracteris-.
fiecare circuit acordat
mai.mult o
a caracteristicii, astfel:
--- circuitul. LOi capacitatea
palierul ca-
racteristicii;
1..04, L08 tot palierul
curbei;
....,. LOS, L09 (circuit
capacitatea fi-
de imagine
pe flancul Nyquist;
--- L07, .C08 (circuit serie) contro-
flancul stng al caracteristicii;
- C06, L02
de sunet a canalului
adiacent inferior;
- C07, L03, R06 ate-
nuarea de sunet propriu;
- R07, C09, C10, LOS (circuit n
T . pooit) de
imagine a canalului adiacent supe..:
rior (n OIRT);
- capacitatea
nclinarea pa-
Herului curbei.
Semnalul EI. de
i
la fil-
tru/vi se simetric (pinii 1 $i
16) la intrarea C.1. 01 de tip A2400
(TOA440P).
Amplificatorul de
acesta, cuprinde
o amplificare de mi
circuit integrat
curent
gru.
Integratul se ali
yu + 12,SV prn Or.
modulului de
pinul 13 al
filtraj suplimentar
la pinul 14 al C.1.
La intrarea CJ. con
n c.c.cele
1 16) pentru a
a am pUficaton
C.1. 01.
etajul .... ""'1 .:. ... +"..,.
de. tip sincron.
ponente neintegrate
care un
38,9 MHz (
8 9 aiC.!
cUite;,onstituie
amptiflcatoarelor-lim
deC.!. cu
se semnalul
de F.1. im
Reamintim
al uDui
cel ai unui etaj de
cativ al)ume: cele
. nale de I.F .de la intrare
, MA, altul nemodulat) vor fi
atunci printre
de la. se va gasi
J.F. modulator al unuia di
nalele de la intrare.
Cu ajutorul .. circuitului
L09-C1S,
modulat cu
F.1.
tuia cu serl'ln,alul
propriu-zis, .
(VF) dellloldUl,
lui dealb(deci am .. ",,,,,",
lului) se in R12
pinul 10 ai C:r
Circuitul integrat .4\2400
un preamplificator de
semnalul
color ($VCC) de la i
ruluLde cca. 3 ori (10
la (pinul 11 alO.!.
cu amplitudinea de cca.
bit din R12). De aici
ajunge la terminalul 4 af
prin intermediul circui
Or.01, R13, C19. care
adaptarea de VF,
filtrare a sem
de ,o (filtru. "trece jos").
Circuitul de regla; automlilt
(RAA) este
C.1. A240D. Are rolul de .. a
__ o _ .... _ ...... __ ....... __ ... ___ .f."", I ,..,V ''''''' ,..,.
nul 1.4 al modulului AFI-CC (deci
prin' Dr. 2191) va fi mare, deci pe
R2194 va o mai mare
de tensiune, la pinul V1 o
tensiune de valoare mai
Identic n cazul n UIF,
rezistorul R2194,
tensiunea la borna V
nlocuit de care
tensiunea de la Ux U3
CAF (figura 4)
La receptoarele T.V.C.apare ne-
cesitatea unui circuit de
control automat al oscila-
torului local, deoarece deriva ma--
xim de pe
este n acest caz de doar
La T.V. a-n o
1It11t:: L..vv, L..V'+, rUIUI unor
de la ra-
dioelectrice, rezistoarele R 11 R 1 O
egalizarea
de pe cele iar
condensatoarele C16 C17
decuplarea la pentru

Circuitul este excitat n punctul
median (priza C 12, C 13),
pe cele semnalele fiind
egale n de la frec-
de acord a circuitului deriva--
.
Pentru a realiza tensiunii
de eroare, se punctul de nul al
comparatorului (punctul median
dintre R12 R13) la un al bo-
binei
LJi.hJO" ,L..Cl fJl tU.t::f '1l:1 ::iIHIUllcUH:I Ci Cim-
r
l
.":
belor semnale, tranzistorul se va,:
deschide curentul de emitor!
pe rezistorul R5584 apari-
unei tensiuni de -3V care n-
condensatorul C2593 se
la borna 12 a modulultlj CAF,
pri n i ntermedi u Icon ectoru lui
Bu 1004-8t5004. tensiune
se n baia tranzisto-
rului T02, npn, prin A3505 bk>cn-
du-I modulul CAF
normal. tensiunea de
(Ia borna 12 a modulului CAF) lip-
(este tranzistorul T02 se
va satura, calea semnalului
de F.I.-irnagine modulul CAF iese,
din' (cazul unui
program T. V.
Diodele 003 (de tip SAL 418),
montate n valoa-
rea tensiunii de eroare de la iesirea
modulului CAF la 0,6SV (tensiunea
de deschidere a unei cu
valoare suficient de mare
de r .. 6
S
reali-
cum ar fi
de limitare a
sunet, extragerea
pentru reaH;z:area
(n pre-
a semnalu-
Integratul
realizeze un
prin n cu-
- reglaj electronic de vo-
neuWizat n cadrul aces-
de receptor T. V. (terminalul 5
N NA. VIITOR)
1S
.Montaiu'Prezentat permite'
sau a 16
de cte 16 caractere.
Fiecare caracter este din
puncte .'uminoase ntr-o matrice de
5 x 7. Se pot mesaje
de 16 litere, cifre .sau caractere spe-
ciale, mesaje introduse de con-
structor ntr-o. memorie EPROM de
2. KB, de unde sunt apoi citite perio-
diC. "
Componentele de. ale mon-
tajuluJ sunt patru tip VQE 10
produse n fosta (ROG. care au o
destul de mare n
Fiecare
eate patru elemente matriciale
compuse din. 35 LED-uri (5 co-
loane x 7 linii) patru cip-uri de co-
memqrie pentru. coloa-
nele. elementelor. de
cu 7 ma-
triCile cu 5 x 7 puncte permit
rea, pe cifre, a literelor mari
mici, a unor caractere sau simbo-
luri speciale, precum
unor jocuri de lumini prin aprinde-
rea a anumitor LED-uri.
ai!?i montaju-
lUi: unor mesaje de
automate mai complexe, pentru
avertizare, pentru sau
nelea unor jocuri de lumini.
In Fig. 1 este
terminal.elor VOE 10. Dis-
tingem:
- 5 terminale de a celor
cinci coloane de LED-uri din ma-
trici. Cnd sunt Tngol sau
sunt legate la "plus", aceste
aprinderea LED-urilor.
Pentru stingere. este lega-
rea la
7 pini de a
pe cele linii. Ll.n.-inrlol""Q
O
1
ADRESA IN BINAR
NUMARUL
COMBINATIEI NUMARUL NUMARUL
'<TEXTULUI) LINIEI ELEMENTllUI
o O O O O O O O O 00
O O O O O O O O O O 1
15 O O O O O O O 1 1 1 1
16 O O O 0'0 O 1 O O O O
31 O O O O O O 1 1 1 1 1
32 O O O O O 1 O O O O O
o O O O 100 O
127 O O O O 1 1
128 O O O .1 O O O O O O O
256 O O O O O O O O
x = STARE LOGICA OARECARE
DA TE In EPROM
DATE PT. CDWiNDA
CELOR CINCI DAT E
COL o AN E tUlJ..[lSITE
o O O O O X X X
O O O O O X X X
O O O O O X X X
OOOOOXXX
OOOOOXXX
O 00 O O X X
x X X X X X X X
X X X X x x
o O O 00 XX
o O O O .0 X X
unei linii se face simultan pentru
toate cele patru dar fie-
care element o
proprie, conform datelor memorate
(de exemplu printr-o
pentru validarea da-
1'1>1"':!7Anfp. la un moment dat pe
pentru coloane. liniei
face
n
a coloanelor.
(memorarea) datelor se
al semna-
o
INCEPUT LfNIA o -
SFIRSIT LINIA o
INCEPur LINIA 1
SFIRSIT LINIA 1
INCEPUT LINIA 2
(NEFOLOSITA
INCEPU T LINIA 1) -
Ilo
lului aplicat pe terminal.
Montajul cuprinde
circuit imprimat: placa de
cea Schema
este n Fig. 2. Ea
pentru astfel oe matrici
tranzistoarele pentru
faptul
tei
ca
+5V
le
o
S
5
CI 1
19 22 231
14 13 12 11
CI 4
+5V 6
+sv
-6
4020
10 8
11
PLACA

"" lfl
COLOANA O
::s
lfl
VALIDARE: O
QJ
MASA
<:S
QJ
COLOANA 2
S-
a.; VALIDARE: 3.
<:S
QJ MASA
>
'-" NE:CClNE:CTAT
c::>
COLOANA 1
....-i
VALIDAR,E: 2
U
CS
MASA
>
COLOANA ;3
W VALIDARE: 3.
---l
<:C MASA
:z:
t-----4
+ 5 VOLT
::E
a:::
COLOANA 4
W
r-
la principiului de func-
sunt prezentate n Fig. 4.
un oscilator (CI 9.1. CI
9.2) care continuu
impulsuri dreptunghiu-
Iare cu perioada de 1,4 ms (osci!o-
grama 1). Fiecare front pozitiv
al semnalului generat
,
a) Avansul cu o unitate al unui
de linii (CI 5.2) cu 8
EI la cele trei
un (ntre O 7) n bi-
nar pe de-o parte consti-
tuie 3 din adresa EPROM-u-
lui .(Ci.1), iar pe de parte se-
una din cele 7 uti-
lizate ale multiplexorului Ci 3
care liniile
b) (cu o ntrziere de
circa 1 unei bas-
cuie (CI 9.3 9.4) care trece n
n care la 11 apare
1 logic (oscilograma 2). Implicit
1Q trece n O logic.
stare a basculei are
efecte:
c) un oscilator de 50 kHz
(CI 7.1 7.2) prin aplicarea unui
1 logic pe intrarea 2 a acestuia.
d) O logic pe intrarea 1 (im-
plicit pe selec-
a multiplexorului CI ceea
ce stingerea
lor de pe linia mpie-
dicnd vizualizarea etapei de
"setare a datelor" care
TEHNIUM 11/1993
ACA
2 3 4
543
+sv

MASA
LINIA ....
LINIA :3
LINIA
LINIA o
LINIA 2
LINIA !5
LINIA (ii
5 6
14 13
7 8
12 11
5.1
4520
9
o pornit, oscilatorul de 50
kHz impulsuri dreptun-
ghiulare care pe frontul pozitiv pro-
incrementara
binar cu 16
(CI 5.1) - oscilograma 3.
4 biti ai adre-
sei EPROM-ului pe de parte,
una din cele 16 ale
multiplexorului CI 2. Frontul nega-
tiv care prin in-
teresul CI 8.1 un front pozitiv (n-
trziat cu 10 microsecunde) care
este transmis prin multiplexor la
una din de validare .a ele-
mentelor de (oscilogramele
4, 5, 6 7). EI are ca efect memora-
rea de elementul de a
datelor nregistrate n EPROM la
adresa care sunt apli-
cate n acel moment la cele 5
pentru coloane ale de
Cnd se ajunge la ultima
(terminalul 16 al multiplexorului,
transformat n front negativ de
inversorui CI 8.2, produce re-
venirea basculei n starea
deci stoparea oscilatorului de 50
kHz. un tren de 16 impul-
suri (circa 320 ilS) a produs citirea a
16 seturi de date din EPROM n-
. lor n memoriile elemente-
for de Cu aceasta s-a termi-
nat etapa de setare a datelor pentru
linia de LED-uri. O cu
revenirea basculei n starea
linia de LED-uri este n-
INTRARI VALIDARE 16 ELEMENTE
cepe etapa de care
circa 1,1 ms, la
front pozitiv al oscilatorului de linii.
In continuare ncepe ciclul setare
- pentru linia
din cei 11 de
adrese ai EPROM-ului, au fost' folo-
doar 7 (4 pentru elementele de
3 pentru selectarea linii-
lor). 4 (deci 16 combi-
sunt periodic de
un binar CI 4,
printr-un divizor de frec-
CI 6 de impulsurile cu-
lese de o a
de linii. s-a indicat folosi-
rea 6 a lui CI 6, ceea ce cores-
punse unui raport de divizare cu
2
7
= 128 a o schimbare
a (textului) la
aproximativ 1,5 secunde. Acest in-
terval poate fi modificat prin utiliza-
rea altei a lui CI 6.
Se poate la schimbarea
a textului
la CI 4 CI 6. celor 4 ai
EPROM-ului o poate face un comu-
tator manual (pentru masaje fixe)
sau un automat complex (de exem-
plu, sau tefllporizator cu mai
multe
Programarea EPROM-ului o face

IN 7 LINII

constructorul, bit cu bit, n .
de textele, simbolurile sau efectele
luminoase dorite. Un programator
simplu a fost publicat n nr. 8/1992
(pag. 16) al revistei Tehnium . .n
prealabil se va ntocmi un tabel cu
datele ce trebuie scrise la fiecare
din cele 2048 de adrese ale EPRO-
M-ului. Un exemplu de tabel este
dat pentru unei
"test" n care toate LED-
urile sunt aprinse (toate datele n-
scrise
n EPROM sunt O). orice
linie incepe la o care este
multiplu al lui 16 orice
(text) .ncepe IC\, o mul-
tiplu de 128. Amintim un EPROM
nou sau are nscris 1 logic la
toate adresele, iar utilizatorul tre-
buie "scrie:' O logic acolo unde
este necesar. In cazul nostru, O lo-
gic se traduce prin LED aprins. . ..
La realizarea cablajului se vor
evita prin fire lungi
paralele, iar ntregul montaj se va
ecrana.
de alimentare sunt 5
V/O,8 A. Sursa trebuie fie stabili-
iar pentru placa (con-'
sum 50 mA) se va prevedea un filtraj
separat.
SCHIMBAREA PT. EI..EJoIENTE
@
-U-10 }AS


@

-:-u:: v EI.DIENT1.l. o
" 'ru--

--U::vAllDEAZ El.EHENT1JL 1
II
'r--u
------
li\: V/IU'tfC.AZA ElDIENTUL
. BASCULA STOP ose. 50 KHz
11
-
-
-
-
S-a Mscut la 3.02. 1935 insatu/'
din jud.
Absoll'ent al de
din Institutul Politehnic Bucu-

'. A debutat In Tehnium n 1983.
A lucrat' In cadrul Ministerului
Energiei' Electrice' la Institutul de

actuale Jn domeniile:
Iludio-l'ideo, bijuterii electro-
pice.
I
Ing. c.RAMBU
. Propun micilor ama-
tori unui aparat. cu trei'
astfel: .
- 1 - verificator de calitate a
erlst.telor de
o cu . lansarea n
de serie a T.V.C; CRO ..
MAT'C. gama de televizoare color
s-il .completat 'cu un produs care n-
deplinea toate strict nece-
sare unui. televizor color modem:
aQ88a' . de televizor propriu-zis apt
" n i sistemele
standardeleOIRT I
aceea de monitor AV.
' .. . t-v.c ... CROMATIC
'mai trzlu . TELECOLOR 4507/
C.ROMATIC 02 etc.) in
nitQf AVa pus utilizatorilor o Ero-
(pentru. unii chiar dificila) .
anume: injectarea unei tensiuni de
+12 Vcc la pinul nr.1 din mufa AV o
cu aplicarea' semnalelor analo-
gice de video audio pentru a fj ur-
cu ajutorul N.c.in postura de
monitor. . ,
Cum videocasetofoane
furnizau.o astfel de tensiune deco-
existau n acel moment
de rezolvare a
problemei.:
A. utiUzarea unui alimentator se-
per.t din care se 'aplice tenslu-
comutare a tv.C.' in
- 2-testor de LED-uri (diode
electroluminiscente);
...,. 3 .- de curent conti-'
nuu 4,5 V (n lipsa unei surse
manevrabile de la
,VALENTIN MIRCEA BAANZAN, Y03BBK
18
FUNCTIONARE
In figura 1 este sche-
ma unul oscilator de tip Colpitts,
avnd ca element activ un tranzis-
tor ac 107 a de tran-
este 300 MHz.
In cf:lzuf n -care cristalul de verifi-
cat este Jn stare de pe
emitorul lui T1 se culege un semnal
de RF, dublat ca valo,are de. redre-
sorul dublor de' tensiune aplicat
n final pe baza tranzistorului T2 de
tip ac 107, cu Ic = 100 mA.
Pentru curentului final
Legare. sau. atingerea
se face pe a.
Testarea a
se face prin introducerea
n notate ..
cunoscnd' faptul
loc polul al
Modul de utilizare a bat:erililor
de 4,5 Vnu mai'
acesta rezultnd din
a schemei din figura l' a
aproximativ al miniaparatului
gura 2.
din colectorul lui T2 poate fi utilizat "In
orice fel de traductor: bec cu fila- vederea unui
ment, LED, miliampermetru etc. Am deci ct m.ai,
optat pentru utilizarea diodei elec- terti volum miC,
troluminiscente avnd n vedere" s-a utilizat un
consumul minim din bateriile de ali- de. model
mentare. Schema conduce
la un consum minim de 3 mA tip RS) se
10 mA maxim. f:lstfel inct dispunem de
Domeniul de al cristale-
lor de este 1 MHz la 47 i in. ..
MHz,domeniu extins fap-fIQura;2 folosite
tului am la condensato- cr/stalelor w de.
rul Cdin baza T1, acesta constituin-: ' se executa din tuburile
du-se din capacitatea f:l ale pixurilor cu patru
montajului folosit (vezI Tehnium nr:. 4/1983
Aprinderea"i diodei LED . ....
prin gradare, calitatea cristalului de' Pentru extragerea tensh"
cu ct aprinderea este mai in- .. curentului din cele 3 baterii
cu attcristaluf losit un conector tip
bine Invers. Capacul acestei cutii.
vr01
TltASW
t.l(lSTiNT
PE PLACA
MOO\IL. . AV.
'UAV
sistem monitor cand o il11-
puneau;' .
a. utilizarea unei tensiuni interne
de +12 Vcc din tv.c. aplicarea ei
prin diverse metode pentru a co-
LA'+ 12Vcc '
(Pi ti.7 VI 02-)
separat scumpea
complica ansamblul in intre:-
cazuLB tensiunea de
era modulului AV
unui comutator
suplimentar sau prinutil.iza-
cOl1nutlltor'ului
80lJlrld astfel una din' te-
ui (aceea de
aceste pot fi
prin efectuarea uA.or cone-:-
pe a
lui AV din aceste tv.c.,
rezultat comutarea televi-
'in. sistem . de monitor prin
a ultimei taste a pro-
grama1torului (tasta nr. 8 pentru tv.
. sau CROMATIC 02,
. 6 pentru tv.C. TELECOLOR
similare cu 'acesta).
se schema elec-
modulului AV din figura 1 se
circuitul integrat VI01 (o
4. este utilizat
pe celelalte tranzis-
fi utilizate 1n alte scc)-
In. cazul de unul din aceste
,:trstnzistoare va. fi utilizat drept co-
electronic deterisiune
'(functie pentru care a fost
de proiectantul modulului o.ri-
AV). Pentru' aceasta sunt ne,:"
doar conexiuni. pe
AV, anume (vezi figura 2):
conexiunea de la pin 12 al
Ib ........ '" ,,,,la
,
.-, baza tranzistorului VI09
I47n
1n
4,5 V +
8C107
1.2
jack'
...
________ ____ 6-______ __ ____ __
Ing.
o 1
LT
1074 .
12345
1 -VIN
2-Vc
3-GND
4 -FB
5- VS
W
n' figura 1 este prezentat
pin-out-!J1. circuitului L T 1074 1n
, capsula TO-220 cu 5.terminale.
, O de +5
, V /5 A este n figura 2.
Foile de catalog de pot
fi comandate la: . .
Linear Technology Corporation.
1630 McCarthy Blvd. Milpitas
CA 95035 - U.S.A.
, . BIBLIOGRAFIE:
Circuitul integrat L T 1074 este un I - EDN 1991
stabilizator blpolar monolitic .de 5A
cu de comutare de
la 200 kHz cu limitare de curent
BR745
..
. Inspectoratul Generat ai Radiocomunicatiilor are ca obiect de
activitate gestionarea spectrului de ramoelectrice n '. scdpul
sale eficiente rati-onale. .'. .
. n acest scop; Ge1).eral al
autorizarea echipamen!elor radio electrice de
spectru precum a celor ce pot de
radioelectrtce, controlul tehriic al emtsunilor
radioelectrice pe ntreg' terb
toriul .
ttTABELUL, AL ATRBUIRll BENZILOR DE
poate fi procurat de la sediul Inspectoratului General
al - 77208 Splaiul Independentei
, nr.202 A, telefon 638.70.38, fax 31224797, 10721. .
Introducere'
Publicarea Tabelului al
Atribuirii Benzilor de
tat ,n continuare' cu TNABF, pentru
prima in Romnia,' constituie
un moment de' mare
'
'fNABF na-
este 10' cu
atribuirea benzilor de sta-
de organismele competente ,
ale Uniunii de. Tele-
(UIT), atribuire cu- \
n Art. 8 al Regulamentului
al UIT. .
TNABF are. o astfel de
care consultarea
legerea sa de public. in acest
sens .TNABF este format . din
o prezentare apoi
tabelul de ane-
xele sale. .
Prezentarea cuprinde
paragrafe:. ii
- 1.1. - Atribuirea' benzilor de
n acest paragraf se face
O' . prezentare a problemei
S.C. TEHNIUM ROMFABER S.R.L.
servic;i de documentare, informare,' intermediere
diverse domenii ale tehnicii.. .. " .
la' cerere pliante, cataloage, scheme. electnce, albume,
calendare, etc. . . l . .. .. . d' para
; cursuri de specializare p domemu. epan nI a. :
telor radio, TV alb-negru color, casetofoanelor vldeocasetofoanelor, cu du
rata de un an. . : d' . t
Tehnium pune. la cataloage de componel!te m. 1gene s r me,
suplimente specializate scheme electrice pentru depana-
, rea aparat urii electrocasnice.. ---
Adresa Presei nr. 1
i Corp C et, 5 cmera r . . . .
Telefon.: 618 35 66,617 60
1
10/2059, 1182,.Of. P.T.T.R 33
atribuirii benzilor de la ni- '
vei a con-
. in care mai multe servicii de
pot utiliza
de
- 11.2. - termeni
Acest paragraf a fost introdus cu
scopu'l ca pen'tru .
TNABF termenii specifici
Cu-
prinde.o enumerare a termenilor fo-
n tabel notele
nale Termenii sunt in-
de definirea lor conform cu
Art. 1 al Regulamentului.' 'Radioco-
.'
'- 1.3.. - structura TNA9F. n
acest paragraf este att
structura TNABF ct
codurilor folosite In coloanele
TNABF pentru desemnarea notelor
a modului de utilizare
I p,ttea a II:'a - TNABF ta-
belul propriu-zis, pentru domeniul
de de la9 kHz la 1 'GHz
anexele 1 2 notele in li-
mitele pot fi utili-
zate . de serviciile
o .'. .
-tNABF' prezentat .aici a fost apro-
bat cu Ordinul ministrului
nr. 261 din data .12.08.
Domeniul frecventetor de la1
la 3 GHz va fi' publicat n voi
al TNABF, la d '
31/12.1993, defin
.aprobarea de ministrul
iar n volumul
TNABF !)unt cuprinse atri
pentru domeniul de
3 GHz, volum care se va publ
cursul anului 1994. .
TNABF va fi actualizat
n conformitate cu
de noile
care se
blema atribuirii benzilor de

Modificarea TNABF se face
Ordinul . ministruluicom
se de R.A.
ratul General al Radiocomu
lor. .
publicarea.
conduce la o mai info
furnizorilor de echipamente
lectrice a utilizatorilor
loace de
, precum la o orilantlu9
a . "tili7J:dl"ll'i
mijloace de
PRIMA"CONfERINTA'
. DE.OPTOELECTRO
i. n perioada 25-26 noiembrie 1993 s .. au. in local ... '
de Telecomunicatii din
. Conferinte Na'ionale de sub
, Academiei. Romne,. Ministerul Tehnologl,i,
Asociatiei Oamenilor de
Eveniment \ deosebit de important att prin
(140 de ct ,iprln tematica
la toate ramurile fundamentale aplicathre
conferinta. cons.ltuie un succes deosebit al
Romne de. (pre,edll1te prof. univ. dr .. ing.
rlan) care doi aoi de la Infiil1tarea !Sa.
Dorind Conferln,ei Anuale (CNOR '$3) .
multe editii revista spre publicare
domeniul .

de Hercules este pilotat cu pe unul
?in, acest scop. '
, are ca e,lement ,de un circuit integrat
qe"tipllhMMC 4001 sau MMC 4011. , ' , , , ' ",' " "
Etajul final de realizat. cu un, trartzistor de putere,
n o putere de aproximativ 500mW, ceea 'ce o de
sIgura ,20 m. '
pAOUAAAU EMIL, -Tg. .
modul de utilizareacircuituluiU 418 B realizat de firma
funken. ' . '," ,', .'
este de fapt un receptor AM/FM pentru 'UM UUS.
Circuitul admite o tensiune de alimentare intre ,3 15 V, puterea
fiind de 600 mW pe o de 8 n.
U418 B
=
-
Realizat cu cdm.ponente care se prin
radioamator, acest manlpulator este de construit
avnd bune.
n circuite bistabile impul-
suri cu perioade diferite In corelare pentru timpII linIIlor punc-
telor. .'. . '.
Toate tranzistoarele sunt de tipul npn.,. BC 108 (T1+T7), singurul
pnp fiind Ts.(BC 178 echivalent). .
RADIOELEKTRONIK 1/1984
Montajul este' de fapt o transpunere a unul. oscilato; cu tunel, utili-
zndu-se in cazul de' un tranzistor Semnaful este sl-
nusoidal (max. 1,3% distorsiuni), valoarea fiind de valorile
circuitului pscilant LC. valoarea lui R trebuie valoarea
lui C.
Banda de este' ntre 10 Hz 200 kHz. cu indi",
a scalei de 200 mV. .
Rezistorul de 49,9 K o
ainstrumentului. .
TOUTE L'ELECTRONIQUE 447
3,3
kQ
Acest redresor un amplific,ator
onal Bi-FET. de tipul TL081. Banda de trecere este de
aproximativ 2. MHz, iar. d, intrare' este .
mare. Cons4mul etajul!Ji este de aproximativ 1 mA.
FEA/SA

Calea Floreasca 242, Romnia, R-7232I ,
telefon: 633 00 20, telex: O 11757, fax: (4P 1)-312 76 83
SISTEME DE R,EGLAII,E AUTOMATE
-SII
fiti competitiv n domeniul dv.,
instalatii automatizate realizate cu echipamente produse
de FEA SA:
'SRA - Sistem de .egla.e analogic
. SCA - ,Siste'll de automat,
Aceste sisteme de automatizare, folosite separat
sau competitivitate, flexibilitate,
economie de spatiu de energie, n conditii deosebit de
avantajoase de
deosebite snt confirmate de rezultatele-in
exploatare la diverse tipuri de aplicatii industriale/att la
obiectivele din ct din Egipt, Irak, Germania,
Cehoslovacia, Pakistan, Bulgaria, China.
Sistemele au o conceptie tip
Eurocard 100 x 160 mm, n sertare standardizate de 19".
Sertarele snt montate, n de solicitAri, n panouri,
cutii, pupitre, dulapuri. Conectarea echipamentelor cu
se poate face, la cerere, prin cleme de
racordare, conectoare TBS sau reglete tip matrice.
Dintre cele mai solicitate pentru care firma
sisteme complete de automatizare,
amintim:
O contorizare energie
O de temperaturi, debite, presiune,
nivel
O diverse
O automatizarea fabricilor de bere
Ambele sisteme snt ntr-o dezvoltare pentru
satisfacerea celor mai diverse aplicatii:
1. standard numerice cu cristale lichide
(L.C.D.).
Seiko Instruments
1. Module de cu cristale lichide cu matrice
de puncte (L.C.M.) de tip caracter de tip grafic.
3. Microimprimante tehnice pentru de hrtie
TIHNfUM 11/1.3
cuprinse ntre 38112 mm. '
Accesorii consumabile de schimb:
module de iluminare pentru
interfete serie/paralel pentru imprimante;
capete termice;
hrtie
. diverse. componente .. ollic.e.
contactati-ne pentru.cataloage detaliate
suplimentare.
SRL
B-dul Magheru nr. 8, et. 6, camera 12-13
Tel./Fax 211 43 45 sau
Tel. 61549 05, 6154904, 614 18 58 int. 179, 180
23
istribuir(JEl produsalor firmei
. programatoare
,RRd:1M.

programatoare Ire.,.lfilU'''''IIUIl .I!.I; DA! t) 11_
etasterede IntlAt!lra1ta
CLI ..

S-ar putea să vă placă și