Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA LUNARA EDITATA DE G.G. AL U.T.G.

ANUL XIII "R. 131 4/82


CONSTRUCTII PENTRU AMATORI

................................... pag. 2-3
Seara "TEHNIUM" la Rm-
nicu Vlcea
100 de ani de la
inventatorului - constructor
pilot inginer AUREL VLAICU
PENTRU
ELEVi............................................... pag. 4-5
Tranzistorul cu efect de
cmp
Divertisment
Modul
ca-vo .......................................... pag. 6-7
Adaptarea n polarizare a an-
tenelor de
Filtre TV
Etaj de putere
CITITORII ......... ... pag.8-9
,
100 DE ANI DE LA
INVENTATORULUI-CONSTRUCTOR IUIIL 'L4IaU
PILOT INGINER
n pag. 3
".
....
II
Intrate n
organizate de "TI=HNIUM",
ntlnirile cu cititorii reVistei s-au
soldat ntotdeauna cu dialoguri fruc-
tuoase, cu utile schimburi de expe-
De membrii re-
(ing. ILIE fizi-
cian ALEXANDRU MARCUlESCU,
ing. CRISTIAN CRAcIUNOIU,
LIN
(ing. NiCOLAE ANDRIAN,
19SIF lINGVAY, ION
r.ALUNGA) au fost tinerilor
vlceni la sediul Caseide a
stiintei si tehnicii din Rmnicu Vl-
cea,' manifestare sub semnul
a 60 de ani de la crearea
U.T.C. a 25 de ani de la nfiintarea
U.A.S.C.R. '
Subiectele dialogului au fost nu-
meroase si printre ele putem aminti
cele legate de
lor radio si TV la mare de
conditiile obtinerii autorizatiei de ra-
dioamator, de constructia' navo si
aeromodelelor, de aniversarea mare-
lui inventator romn Aurel VI ai cu
etc. etc. Tinerii pion ieri
vlceni s-au de asemenea, de-
osebit de perspectivele
de construc-
tori amatori pe plan 'local, precum
de de sporire a bazei
materiale necesare cercurilor de
modelism, radio,
Schimbul de la care au
a
tineret,
-
directorul Casei
tehnicii
VIAN - a reliefat diversificarea
muncii de educatie ce se
n frumosul si
rul edificiu al casei, pu-
de majoritatea tineri-
din oras.
Chiar dotarea numeroaselor
cercuri
radio si televi-
n vederea sprijinirii eficiente a
tinerilor
a o serie
cu Ministerul
n urma s-a de-
finh omologat o de
componente electronice: compo-
nentele de uz didactic.
Schemele electronice moderne
fac apel o mare diversitate de
componente. Din
clasa de componente didactice
fost incluse toate
din profilul
densatoare
O componenta
un electronic
punct vedere
zoare, infor-
foto-cinema, hidrospeologie,
mOdelism), care cuprind circa 400
de tineri (dintr-un oras cu 80 000 de
locuitori) este co-
pentru materializarea
n cele mai bune conditii a muncii
constructorilor amatori. '
Este pe plan local aici
au avut loc interesante
si utile cum ar fi: Simpozionul Cen-
trului de Concursul de
Simpozio-
nul tinerilor vlceni. Dar,
n aceiasi timp, se face imperios ne-
cesar un sprijin mai din
partea Comitetului Vlcea
al U.T.C., a celorlalte organe or-
ale U.T.C., pentru ca toate
Casei de a
tehnicii pentru tineret fie finali-
zate unui de
creativitate deloc de neglijat.
Entuziasmul si pasiunea dovedite
n actTVitatea cercurilor tehnice de
elevii DIANA TEORESCU, LAUREN-
PASCU, O_VID!U
CRISTIAN BOBILCA, ANDRIAN
MERFU, AL-
fRED COBAlA, PETRE FlORIAN,
CATRINA DUMITRU, ADRIAN SI-
NESCU, rezultatele obtinute n acti-
vitatea de de tineri
BELGUN, FLOREA
VASILE JIANU, LUDO-
VIC sau LUCIA
constituie o carte de
pentru tinerilor vlceni.
De aceea ne
cale c>n'''''''''nt",
Casei de a
din Rmnicu Vlcea, de un
competent organizator avnd un
specialist extrem capabil n
ndrumarea cercurilor tehnico-apli-
cative, vor n viitor mai adecvat
de factorii responsabili n
tinerei (C.S.)
I I
cepta o de de
1 000 M.n.. Un tranzistor cu germa-
niu de uz didactic are curenti rezi-
duali mai mici de 40J.! A Diodele cu
siliciu din familia 1 N4000 se nca-
n au un
curent invers de vrf de 10)1 A
de 5 A n norma produ-
De asemenea se ad-
o tensiune de vrf 1,32 V
de o care are
V. Un circuit integrat logic poate
didactice
snt cu
ceea ce conduce la dezvoltarea gn-
dirii tehnice si la aprofundarea cu-
de specialitate.
Tot n categoria componentelor
de uz didactic au fost ncadrate
cele care mici defecte
aspect, asupra func-
Ele au n general perfor-
identice cu componentele de
uz industrial, dar nu au o prezentare

Clasa componentelor de uz didac-
tic o n n-
tre o unitate si
mnt. Ea valorifica o categorie de
rezultat inevitabil n
de serie a
ol"""ty",ni,...,., alte
bile. acelasi timp,
didactice snt o ; ..... .
cu efecte n ridicarea
fortei de n industria

foarte al
n organizate cu
ocazia celei 60-a a
U.T.C., n municipiul Oradea au avut
loc foarte gustate
de localnici: o ntlnire a
nieriior din cercurile
li ve o alta, a tinerilor constructori
amatori, cu o de lucru a re-
vistelor "T eh-
nium".
Invitat
Prunariu,

Lingvay redactorul
a avut UfF schimb
n acest an poporul romn
toreste 100 de ani de la nasterea
unuf celebru fiu al AUREl
VlAICU, pionier al mon-
diale.
a
creator romnesc, AUREl
la evenimente ce mar-
nceputurile fiind
astfel printre primii inventatori care
au reusit si
zboare cu aparate mai grele' dect
aerul.
AUREl s-a la 19
noiembrie 1882 satul Bintinti, azi
comuna Aurel Vtaicu,
o n satul
natal, iar liceul la si Sibiu,
unde n anul 1900 si ia bacalaurea-
tu!. .
n anul 1901 se nscrie la Politeh-
nica din Budapesta, apoi n anul
1903 se la Politehnica din
Munchen. absolvire, se
la "Oppel" din
Busselheim. unde mai
multe pe care le breve-

n anul 1909 se ntoarce n satul
natal cu fratele
Ion, planorul "V!ai-
cu"-1909.
n anul 1910 la Arsena-
lul Armatei din Bucuresti avionul
"Vlaicu"-I, cu care
n anul 1911 construieste
,,vlaicu"-II, cu care turnee
n mai toate din iar in
anul 1912 la concursul in-
de de la Aspern
(Austria), de 43 de concu-
renti din 8 Aici avea
prhrml mondial absolut, n-
vingnd marile vedete ale epocii
Dumont, Bleriot etc.).
In amintirea succeselor repurtate
de VlAiCU acest pe ae-
roportul s-a

cu

acest
40-50 m, satul avio-
nul s-a nclinat pe aripa
s-a izbit de
Pilotnd numai din volan, la o
mai VlAICU, nchir-
dndu-se, l-a rotit spre
dreapta, avionul cabreze
aducndu-I astfel n limita de
Fiind la avionul nu a
mai putut fi redresat.
Astfel s-a stins din marele in-
constructor
populare memoria
lui YlAICU este pe
Academia R.S.R. n .... rn"" ... '
post-mortem n rndul membrilor

Aeroplanul "Vlaicu"-II avea cea
mai n epoca res-
Superioritatea avionului
consta n - 200 kg;
de decolare si aterizare
- 60 de
100
de
stinga
2 ore.
Corpul avionului, de care se fixau
celelalte organe, era format dintr-o
de duraluminiu cu 0 60
3 (respectiv 2,6 m
3,4 m).
In partea din avea instalate
crma de profunzime si
Profundorul avea , .. rr,,,,tt ... .. ,:::dQ
mensiuni: lungime - 2,6 m,
- 1,2 m, cu vrfurile rotunde.
erau formate din pla-
nuri semicirculare cu diametrul de
1 600 mm. Scheletul profundorului
si cel al directiilor erau confectio-
nate din lemn de de
30 mm diametru, aripa avea imver-
gura de 10 m profunzimea de 2,6
m. Bordul de atac de era
din lemn de
de mm diametru,
curbate si de
mufe din din
aripa avea un diedru de 5, ceea
DATELE CONSTRUCTIVE
ce-j asigura o foarte stabilitate
eleroane. Centrul de
greutate se afla la m sub
Stabilizatorul si
forme) spatele
o de 1,6
1,8
Toate aceste elemente
penaj) erau mpnzate o
parte cu
Pe tubul central, bordului
de atac n spatele de
fug$ al se cele
elice ce se sens invers
una de Elicele aveau
diametrul de 2,4 de 2,75
si se roteau cu
. Motorul era marca
Gnome, rotativ de 50 200 tu-
sului de
cu"-I
sensului elicei
Gal!.
Postul
aflau
de
prin (inele din
cauciuc), iar la bechie cu arcuri spi-
rale.
Hobanele erau con-
din pian cu 0
3 mm prin rigidizarea acestora se
asigura un sistem nedeformabil n-
aparat.
coada tubului central se afla un
sistem de ntindere
ancoraj.
avionului se
realizau printr-un singur volan, care,
prin nvrtire la dreapta la stnga,
profundorul, executnd ur-
carea respectiv, coborrea avio-
iar prin deplasarea volanului
n orizontal la dreapta sau la
stnga, avio-
nului, vira la stnga sau la dreapta.
pro'fundorului se rea-
liza prin cabluri n de V
ce se uneau nainte de intrare n tu-
bul central prin cei doi su-
care cablurile cobo-
rau pe suporturi la tamburul fi-
xat de axul volanului. de
transmisie 'de :27.
nului.
Rezervorul de
se afla montat
central, de unde,
ducte se
Acesta se pornea prin
elicei din spate se n-
treruperea contactului
la reconstituirea
avionului "Vlaicu" -II
m-am servit de originale de
la Casa precum si
de primite de
la care n
anul macheteie
scara 1/10
TIAIZISTIIUI
CU EFICT II CliP
tranzistoarelor cu efect
de cmp (principiul de
propus de W. Shockley, n 1952) a
constituit, la vremea o
n tehnica dispo-
zitivelor semiconductoare. Ele rea-
duceau n marea familie a tranzis-
toarelor "calitatea" prin n-
locuirea a tuburilor electro-
nice: foarte mare de in-
trare, cu toate ei prac-
tice.
n literatura de specialitate, tran-
zistoarele cu efect de cmp snt no-
tate prescurtat prin TEC
sau FET (de la denumirea dispoziti-
vului n limba - field effect
transistor) .

figura 1, unde este re-
Fiz. A.
schematic structura a
unui FET. Un strat semiconductor,
n cazul de de tip n, este echi-
pat cu electrozi pe
opuse. snt cu ter-
minale exterioare care
dispozitivul n circuitul de al
etajului respectiv, alimentat de la o
de tensiune E
2
avnd ca sar-
o Rl. Electrozilor li
se astfel o tensiune U2, care
produce de-a lungul stratului semi-
conductor un curent i
2
al
lor majoritari de (n cazul de
curent de electroni dinspre mi-
nusul spre plusul sursei de alimen-
tare).
ntr-o parte a stratului se-
miconductor amintit este "implan-
o regiune semiconductoare. cu
tip opus de (aici de tip p),
de asemenea, cu un elec-
trod. Terminalul acestuia, denumit
serveste la conectarea dis-
pozitivului n circuitul de intrare
(sau de din sursa
de alimentare El sursa de semnal
S. Conform indicate n fi-
sursa El produce o de
tensiune u
1
pe singura
p-n a tranzistorului (in-
deoarece are minusul aplicat
zonei p plusul zonei n).
Am notat provizoriu cu indicele 1
referitoare la circuitul de
intrare cu indicele 2 pe cele co-
circuitului de
Ulterior vom reveni asupra acestor


Sursa de semnal, S, produce va-
ale tensiunii (inverse) de in-
trare, u
l
. Acestea, la rndul lor, con-
duc la ale grosimii barierei
de din (a se re-
vedea tranzistorului bi-
polar). In este modifi-
- n "ritmul" semnalului dat de
S - aria transversale a re-
giunii prin care curentul pur-
majoritari (i
2
). re-
giune se canal. Terminalul
(electrodul) care ca-
nalui cu majoritari se nu-
sugestiv, iar
electrod, la care ajung
majoritari, se Pentru
o analogie ntre
FET -urilor cea a tu-
buri/or electronice, terminalele
mai snt
uneori denumite catod, res-
pectiv
natura zonei semiconduc-
toare ce canalul, FET-u-
riie se mpart n tipuri: cu ca-
nal N (exemplul din cu ca-
nal P. Vom continua descrierea
referindu-ne tot la cele
cu canal N.
Atunci cnd tensiunea de intrare,
U1, (n valoare .stra-
tul al devine mai
gros, reducndu-se astfel
nU transversale a canalului. In con-
n
curent continuu a canalului, deci
scade i
2
. Pentru o valoare,
u
c
-
o
, a tensiunii de aria sec-
canalului este redusa practic
la zero curentul i
2
atinge valoarea
n FET -ul
este blocat. Invers, pentru u 1=.:0, sec-
canalului devine
sa (n curent con-
tinuu) atinge valoarea Ro-
Curentul i
2
este maxim. (Orientativ.
uc-o este de ordinul zecilor de
iar Ro de ordinul sutelor de ohmi.)
Cele discutate mai sus pot.fi.ur-
n graficul din figura 2. care
curentului i
2
n
de tensiunea de intrare u
1
Vom re-
veni pe parcurs cu referi-
toare la a
acestei caracteristici.
ntorcndu-ne la figura 1, obser-
. stratul al
(zona simplu) nu a fost de-
senat simetric in raport cu
semiconductoare p.
n faptul pe .ce. ne
apropiem de tensiunea in-

(drena are un "mai. pozi-
tiv"), deci grosimea. sttatu-
lui
Tot cu caracter introductiv,pre-
n figura 3 o famHie de ca-
racteristici de iesire ale FET-
lI
lui,
o familie de curbe 1
2
=.f(U2)'
pentru diferite valori u,=
Se la nceput i
2

rapid cu lui U2l' pe parcurs
devine mai
ca n final se la
zare a curbelor (ceva
saturatia). Acest efect este
canalului prin
tensiunii inverse pe (ca o
a lui U2)' :pentru
valori mai mari ale tensiunii de in-
trare u, (n cu-
rentul '2 este mai mic, caracteristi-
cile fiind mai "coborte".
de lucru ale FET-ului
corespund, de "n
ale caracteristicilor de
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
*-
':{
Nu nu este vorba d'
n schema de principiu (li
"figura 1: ntre minusul ali
(punctul M) terminalele
R
2
R3 de polarizare a
(punctul N) a fost intercalat un
densator electrolitic, C
3
. Ce rost
el sau, mai bine zis, ce efect
asupra sunetului generat de mult
brator?
n acestui condensator.
(cu scurtcircuit ntre M N),
este cea rlo.,,,'Yic;,,;i ;
de exemplu, n 9/1980
revistei. Tranzistorul suplimentar T
3
semnalul generat,
sa ntr-o tel
n (cca 50.n..).
r;lu intuit acum efec:.
tul luik ':C
3
, mpreun
montajului. La nch
rea de ",Ii,.,.,."" ... +.""",
toate condensatoarele se
C
3
se
un scurtcircuit ntre punctele M
N, deci multivibratorul este
tat "normal" ncepe funct
neze, genernd un semnal cu frec-
de valorile R
2
R;3t
C
l
C
2
. In cazul schemei simetrice
(C
l
= C
2
=.: C, R
2
=.: R3 ::.:; R etc.)
-- cum este de -,
perioada este aproxi-
mativ de 1,4.R(..n..).C(F).
de a oscilatorului
nostru, f
o
, este deci de cca 1 500 Hz
(f
o
= 1/T).
Pe ce trece timpul, con-
densatorul C
3
se (prin R
2

R
3
), tensiunea la bornele sale cres-
cnd. Punctul N un
Descrierea circuitului integrat
TDA 1420, pe care ne-o propunem
n continuare, este doar un pretext
pentru a prezenta unele aspecte te-
praq.tice referitoare la
amplificatoarelor AF
de putere. Este, o invi-
constructorilor nce-
de a jmita"
- cu
nente discrete -, astfel
un modul cu ajuto-
rul se pot experimenta co-
mod rapid diverse montaje de
amplificatoare nu numai ampli-
ficatoare ).
*
Schema de principiu a circuitului
TDA 1420, amplificator AF de putere,
este cea din figura 1. n
componente discrete, ea tranzis-
toarele de putere TI' T
2
(pereche, npn),
tranzistoarele de medie putere T
3
, T
4
(pereche, complementare), diodele DI
-D5 rezistentele R" Rz. Prin modul
de conectare, aceste piese
amplificfltoare de curent
mentare: un circuit Darlington de tip
npn (T l!Ti) un circuit I:ompus (pSl'U-
do-Darlington) de tip pnp 12' 1'4)' Prin
complementaritatea tranzistoarelor 1;
T
4
(numite defazoare) se au-
todefazarea pentru atacul n
contratimp al tranzistoarelor de putere.
Diodele D3-D5 polarizarea ini-
(de repaus) a amplificatoarelor de
curent. RI' R
2
servesc la
stabilirea din bazele tran-.
zistoarelor finale, totodata
aproximativ a re-
de intrare a tranzistoarelor de':
fazoare. Diodele DI,D2' montate n an-
tiparalel ntre emitoarele colectoarele
lui TI T 2' au rolul de a proteja aceste
tranzistoare mpotriva efectelor
n cazul la
unor consumatori inductivi (de
OI IRTI IIT
(negativ) din ce n ce mai mic
de n
de polarizare a bazelor (prin R2 R3)
scad treptat. Lucrurile se petrec ca
cum R
2
si R3 ar.
n timp, ceea ce se traduce pnn sca-
derea a de oscila-

si o
cu'rentii de fiind tot
mai mici, tranzistoarele Tl T
2
se
tot mai mult - n sem-
perioadele lor de - de
starea de
MARK ANDRES
variabila, cu o (func-
tionarea la un moment
dat, de sub li-
mita
un cuvnt important are, n acest
sens, de spus curentul de al
condensatorului C
3
).
Forma a semnalului gene-
rat depinde, practic, de caracteristi-
cile tuturor pieselor din montaj.
Pentru valorile indicate n
s-a o n timp a frec-
de forma celei prezentate n
figura 2 (linia Consumul ma-


condensatoarelor C
l
C
2
devine tot
mai emi-
tor-colector ale lui T 1 T 2 n con-
fiind tot mai mari. Este ca si
cum C
1
C
2
ar
n timp, implicnd o de
crestere a frecventei de oscilatie.
Din combinarea acestor doua
efecte contrare, ca si a altora de im-
pe care le-am
neglijat pentru simplificare (de
exemplu, factorilor de am-
plificare ai tranzistoarelor),
un "tren" de semnale cu
M
r
P
1-3
k.o.
bob.
111
lTllllCII IAl
pIu, de curent continuu). Pre-
lor se prin faptul inte-
gratul TDA 1420 nu este destinat exclu-
siv de amplificatoare AF.
Alimentarea circuitului se face cu
tensiune
nu de maximum 44 V (va-
loare 32-36 V), cu plusul
la terminalul 5 minusul la 3. Consu-
matorul se ntre terminalul
4 terminalul 3 (minus), n ca-
zul montajelor cu minusul la Cu-
rentul de vrf maxim admis este de 3,5
A, iar puterea de cca
30 W.
AMPLIFICA TOARELE DE CURENT
Pentru a mai bine
rea montajului .n ansamblu, vom consi-
dera separat una din sare
complementare, de exemplu amplifica-
tornI de curent realizat cu TI T 3 (fig.
2). se si-
milar, cu micile care deose-
besc ntre ele circuitul Darlington cir-
cuitul compus de exemplu,
numerele 7 8/1980 ale revistei "Teh-
nium"). .
Dioda DI este avnd cato-
dul la plusul sursei; putem face deci
de ea (atit timp ct induc-
consumatorului RL negli-
'
Semnalul alternativ al sursei de atac
(tensi unea de intrare, Ve) este adus
terminalul 2 prin condensatorul de
trare, Ce. Baza lui T3 a fost
prin R83, care
TEHNIUM 4/1982
I
M. ALEXANDRU. Baiulii
rent de repaus pentru T3 pentru TI,
implicit un curent de repaus prin con-
sumatorul RL Vom vedea mai departe
asocierea celor amplificatoare
complementare permite montajului n
ansamblu n B; n
acest caz, curentul de repaus este
foarte mic.
Tranzistoarele TI T3 snt ambele
n montaj de repetor pe emitor. "De-
blocarea" circuitului' se face de
pozitive ale semnalului de
intrare. Un impuls pozitiv de curent,
iB3 , aplicat n baza lui T3, se
amplificat n emitor: iE3 = (1 + /33)-iB3 =
/33'iB3 (am notat, cum se
/33 = hllD = factorul de amplificare n
curent al tranzistorului T3). n
punctul M acest curent se n
componentele iD (prin RBI ) iBl (prin
baza lui TI, respectiv prin de
intrare a lui TI, hll TI). Curentul din
emitorul lui TI este hl = (1 + /3J)'iBl =
= /31'iBl , iar curentul prin consumator
iL = iEi + iD = iEI = /3I'BI (putem ne-
glija pe iD, de ordinul miliamperilor,
n cu iEI, de ordinul ampe-
rilor).
Pentru a calcula amplificarea
. . l' A iL iEI
10 curent a ClrcUitu Ul, i = --;- = -. - ,
183 le3
trebuie stabilim n prealabil
dintre iei i E3 , care este de
forma: i Bl = kiE3 , cu k:::; 1. Va rezulta
in final:
Ai =. k{-JI'f33.
183
__
o
ti
xim a atins 'cca 40 mA, nceta-
rea curentul absorbit
la cca 0,8 mA. C
3
poate fi
ales ntre 10 flF si 200.JJ. F, iar C
1

= C
2
ntre 10 nF 47 nF. Nici valo"
riIe nu snt critice.
Partea a experimentului
ncepe abia acum. presupu-
nem la momente arbitrare de
timp, t
1
, t
2
etc., ntre
ele. bornele M N pentru o frac-
de Condensatorul C
3
practic instantaneu,
ciclul de a se reia
de la nceput (curbele cu linie ntre-
din figura 2), rezultnd n an-
samblu forma de din figura
3. Mai mult, doar
condensatorul C
3
, conectnd
la bornele M-N, pentru o
Coeficientul k l putem determina
observnd RBI , hllT!, ca
rezultanta lor n paralel,
R8 j'hllTl .
R = R + h ' au la boroe
BI II TI
tensiune, UeETI: UeETI = Rei'i D = hiITI'
iBl = iE3 'R, de unde k =
= = RBI
i E3 RBI + hllTl
n lui RBI sau pentru
RBI hll TI ar rezulta k = 1 deci
A = /31'/33, De exemplu, considerind
/31 30 /33 = 80 (foarte de, reali-
zat n cazul tranzistoarelor cu siliciu),
ar rezulta A; = 2 400.
Pentru valori mai mici ale lui RBI ,
coeficientul k este subunitar A scade
o va-
loare (de unde interesul
mare pentru acest circuit). n conc:u-
zie, prin alegerea a lui RBl se
poate controla amplificarea a
circuitului.
Un alt
T'
de reglabila,
R, ciclul de variatie a frecventei
poate fi reluat din 'orice faza ante-
n acest scop, la bor-
nele M-N se poate conecta perma-
nent circuitul din figura 4. Mane-
vrnd cursorul lui P ntre cele doua
la intervale
dorite de timp, butonul de sonerie
B, putem succesiuni de su-
nete cu efect deosebit. Tinnd buto-
nul con-
relundu-si ciclul propriu de
abia eliberarea lui B.
Prin urmare, de
multiple cu un montaj extrem' de
simplu, cu piese uzuale. Alimentarea
se poate face de la baterii (9 V sau
2x4,5 V n serie) sau de ia un redre-
sor filtrat (6-9 V).
sa de intrare foarte mare.
Astfel, n baza lui TI (punctul M) sem-
nalul "vede" o de intrare
Rei = RBlh
llTl
+ (1 + /31) . RL'
RBl +, hllTl
iar 1n baza lui T3 o Re3 =
= hllT3 + (1 + /33)Rel .0
de prim ordin ne conduce la Re3 =
= /31;/33'RL Pentru un difuzor cu
RL = 8.0 considernd,
ca mai sus, /31 = 30, /33 = 80,
o de intrare a circuitului
R3 = 20 000 .o.
cum se montajul Darling-
ton nu n. tensiune. Raportul
dintre tensiunea de V" cea
. V A v" b .
de mtrare, e, u = v:- este su Uni-
tar, sensibil egal cu k n realitate, tre-
buie admitem chiar o de
tensiune de cea 2 X 0,6 V ntre
baza lui T3,
pe cele (cu
siliciu) nseriate.
Transmiterea la dis-
mari se face n cele mai multe
cazuri prin intermediul cmpului
electromagnetic. Acesta este difuzat
n de antena de emisie
a sistemului de sub
forma unor unde plane. an-
tena de se pe
de a celei de, emisie, este
pe cu
este, la ace-
polarizare, atunci intensitatea
semnalului captat este
Cmpul electromagnetic este ca-
racterizat prin a
componente: cmpul electric
(E) cmpul magnetic (R); produsul
lor puterea, iar raportul
este egal cu de a
mediului n care are loc propagarea.
In mediul ambiant impe-
are valoarea Za ::: 120 li; ast-
fel, se o
sau n mediul
de propagare, se poate determina

Plecnd de la acest punct de ve-
dere, n general se numai
o de cmpul
electric din considerente practice.
Analiznd o S,' din spa-
prin care trece o, se
poate ntlni una din. pre-
zentate n figura 1. Intr-o
de a semnalului de
(fig. 1 a) cmpul electric
poate avea nclinare de
sau se 'poate roti cu vi-
teza w, lund la diferite
unghiuri de nclinare (o<:) valori dife-
rite s,au egale.
proprietate a cmpului
electric, care este de configu-
sistemului de antene al
torului, se polarizare. In fi-
gura 1 b s-a reprezentat cmpuJ
electric cu polarizare
unghiul c<:.:::0 polarizarea este ori-
pentru cX. :::90
0
, de ori-
pOlarizarea este
n figura, 1 c polarizarea este elip-
iar n fig.ura 1 d polarizarea
este in ultimele ,ca-
zuri s sensul de rotire al
vectorului E; n' figurile respective
s-a ales spre stnga.
Din punct de vedere constructiv
snt mai de realizat att antene
de emisie ct antene de
cu pOlarizarea iar n acest
caz pentru polarizarea ate-
nuarea n propagarea cmpului elec-
tromagnetic este mai de
cazul orizontale.
6
n la mari
la mai mari de 100 MHz
apare efectul Faraday, care
n modificarea de-a lungul
de propagare a unghiului ol., ceea
ce face ca semnalul captat
n intensitate cu cosoc.
Modificarea unghiului nu este con-
n timp, deci stabilitatea unei
radio este
In gama undelor metrice,
cel mai bun l au antenele Vagi, dar
adaptarea n polarizare, n
efectului Faraday, face
ca uneori fie nlocuite cu antene
cli mai mic, pot re-
cmpul cu orice
polarizare (de antene spi-
rale sau circulare).
In cazul n care antenei nu
poate fi din cauza sensibi-
reale areceptorulu; atunci in-
de devine ceva mai
Pentru a fi cit mai
sensibile la modHicarea unghiului 'oL
(care este cu concen
electronilor din
invers cu frec-
de se folosesc
antene, rotite una de alta cu
I 90
0
Semnalul care n aceste\ condi-
ar pe o va
pe astfel suma lor va
mne
Pentru de
transmisie se pot, emite sem-
nale cu dar cu
Cmp electric nclinat diferit (unul
orizontal, altul vertical), urmnd ca
o sistemul de an-
tene de cu' sau etaje
suplimentare de suprimare a interfe-
(cazu! prin sa-
tetit).
Tot 'prin alegerea unei antene
la o polarizare
toare se poate rezolva problema
uneori la
canalelor de televiziune, re-
flexiilor, cnd, din cauza
de drum ntre semnalul
direct cel reflectat, apare o ntr-
ziere n timp prin apari-
contururilor multiple pe imagine.
Pentru aceasta, la emisie cmpul
electromagnetic are o polarizare cir-
cu rotire spre dreapta, iar un
astfel de semnal se se
va roti spre stnga.
la se o
la polarizare
dreapta cu un raport ri-
dicat, care va atenua reflexiile, iar
claritatea imaginii se va
REF L'ECT
7r
0R "
SE CONEC-
TEAZA 038
CABLUL __________
COAX)AL
(cazul antenelor elicoidale cu reflec-
tor).
O la care contribuie
adaptarea n polarizare este mbu-
raportului semnal/zgomot,
prin unui, nivel de
zgomot mai mic, anume numai
cel care are polarizare cu
semnalul util.
n sensul celor prezentate mai sus
recomand radioamatorilor care lu-
pe de 430 MHz o
antenei este
de 12 dB lungimea
este 1 038 mm, iar dia-
grame; de directivitate este de
Spirala se
cupru cu diametrul de
n
care este
un diametru
1
1
I
48
1 SE
I CDNDUCTORUl
1 CENTRAL OU C
,1. EXTERIOR
,/
=173 mm va fi ct poate de con-
stant.
Pentru realizarea antenei
cu cablul de alimentare a im-
este de Zc==
:::7511. s-a ales metoda folosirii unui
segment de linie serie a unui se9"
ment de linie paralel n scurtcircuit
(fig.3). Raportul de
n tensiune nainte
a fost 2,8, respectiv mai
bun 1,1 n banda de lucru.
Reflectorul se va realiza dintr-un ca-
dru metalic sau din lemn pe care se
o Fixarea
n reflector se va face cu
unui izolator din sticlotexto-
TEHNIUM 41UJ82

-H-
n cazul a pro-
grame de ca de exemp(u
n municipiul unde progra-
mul 1. se pe cana-
lui 6, Iar programul 2 pe canalul 9,
cu antene n canalele respective,
acestea se pot lega la un singur ca-
blu de coborre, folosind un filtru de

Schema filtru lui este n
figura 1. La intrarea filtrului tre-
ce-jos se antena cu care se
FI TI TV
dB
o
-5
-10
-15
-20
-25
COBORiRE
150 170 190
CANALUL
6'
r
24PF 10'O}.t-
I
6
/
8pF
canalele 2-6, iar la
intrarea filtrului ttece-sus se
antena cu care se ca-
nalele 9-12.
n figura 2 este
circuitului imprimat pe care se mon-
bobinele si condensatoarele
filtrului celor trei ca-
bluri. Dimensiunile snt de
100/40/1,5 mm.
O cutie avnd dimensiu-
nile 100/40/40 mm filtrul
I 4J DI TI
I.M.
Curbura caracteristicilor de
a tranzistoarelor de putere
nerea unor puteri importante din cauza
distorsiunii a semnalului.
Acest lucru este mai
semnalul ce a fi amplificat este
modulat n amplitudine.
Spre a se evita acest lucru, o
n utilizarea unor structuri
simetrice, din tehnica
amplificatoarelor de
Tranzistoarele folosite snt 2N5150, un
pnp, 2N3866, un npn, ambele n clasa
C.
Semnalul de la intrare se simul-
tan ambelor tranzistoare. Condensatorul
C, are rolul de separare a componentei
continue; valoarea sa
gradul de distorsiuni ale semnalului.
Randamentul optimal al etajului de-
pinde de tensiunea de alimentare, de
frecventa de lucru si de curentul mediu
de colector (le), '
cum se n figura 2, la o
a puterii de intrare, pe un
singur tranzistor puterea de
importante, iar de
amplitudine este practic
A din
Din folosirea etajului simetric
conduce la o de
ntr-o excursie a puterii de
(50-250 mW). Puterea de n acest
caz valori cuprinse ntre 0,46 W
2,24 W.
Verificarea anvelopei de se
face pentru semnalul de la intrarea de
la etajului n care curba din figura
3 este edificatoare. Teoretic aceasta se
poate determina din ce se sta-
bilesc ntre tensiuni putere pentru anu-
'mite .
Se att la intrarea, ct la iesi-
rea etajului, este de 50 ,Din
relatia U
2
== P.R la intrare ten-
siun'ea ntre 1,54 V 3,46 V, iar
la vom avea 4,8 V si 10,6 V. Cum
gradul de are M ==
U max - U min
M (in-
U max + U min
trare)== 48%, iar M == 38%, situa-
destul de
Pentru banda de 2 m, bobina L, are
cte 3,5 spire CuAg 1, pas 1,0 8 mm, iar
L
2
are cte 5 spire din cu
pas diametru ca L,. eta-
jul nu se bine, la intrarea lui L,
se reduce spirelor la 3.
le de SR se con-
struiesc pe ,suporturi de (20 de
spire CuEm 0,25).
Este interesant de experimentat acest
montaj n benzile de unde scurte (chiar
3,5 MHz), cu tranzistoare complementare
din seria BD, n regim de amplificare
pentru semnalele AM SSB,
BIBLIOGRAFIE: "MOTOROLA DOCU-
MENTS"

TEHNIUM 4/1982
I
O,47nF
2NS160
L2
I I
q47nF 1nF
L2

4-40pF SOJ\.
2-12pF
ETAJ DE PUTERE SIMETRIC
Bo b !'na L -lungimea D-diam.erf"lJI d -dl'sTanfa ele
interior
spirelor
la
[mm]
[mm] [mmr
0,03 10 4
0,07
10 5
0,10 10
"
i I
-
210 230 250 270
6
permite fixarea lui sub antene.
circuitului imprimat se fi-
n mijlocul cutiei prin iipire pe
toate laturile. Pe unul din capace se
colierul care cutia pe
suport.
Se folosesc condensatoare de ti-
pul disc izolate CG 12.
1,5
0,5
50 100 150
3 2
4
2
5 2
"

Bobitlele snt din srma de cupru
cu diametrul de 0,8 mm au di-
mensiunile din tabel.
RADU VASILE
(BIBLIOGRAFIE: SMIRENIN, "MA-
NUAL DE E.E.S.,
1953, pag. 173)
200
Pout
2,24W
250
I m''':\
I 250 mW
numesc Dobre
Mircea, snt student
un pasionat al
nicii. cu
res schemele
de revista
doresc foarte mult s&
devin un colaborator al
acestei reviste. n spe-
ranta dorinta mea
poate deveni realitate,
trimit pentru cititorii re-
vistei schema unui
stroboscop realizat de
mine: o origi-
foarte si
de realizat.
P
2.50
Kn
/1/7.
fOO
I<D.

Grupul CI' O
2
, 0
3
, C
3

tensiunea de la 220 V la 12 V pen-
tru alimentarea montajuluI Prin re-
R
2
' P se
condensatorul
lui
tranzistoarele T
1
T
2
vor bascula
brusc, trecnd n conductie. Con-
d.ensatoru '. C3 se va prin T 2
SI prin primarul bobinei de soc. In
secundar va lua un impuls
1
Sunetul captat de casca
CT face ca aceasta genereze cu-
rent alternativ. Acest curent este
amplificat n mod obisnuit de tran-
i
8
== PL 12 Z;
== 107; T
2
140;C
1
==
o:. 2,2 ,UF 112 V; C
2
== V; C3 ==
-100jJF/25 V; R
1
== 150 D;/16 W: F-l"
.: 100 kD.; P == 250 k.olin; L
1
==111 0K
120 fulger pentru blitz
t:v220V
de tensiune, necesar
amorsarea fulger. 1\1I".rli+"I",r,rl
valorile lui R
2
* si putem
maxima de aprindere
fulger.
Grupul 0
1
, R1' C
2

tarea cu energie a
Bobina de soc cuprinde n
rarea 1 30 de spire 0 0,6-0,8
iar n 1/ 7 000 de spire
0,1 mm. Ea se va realiza pe o
miez.
DAN IULIAN
Craiova
zistorul T
1
si redresat de dioda O,
apoi este aplicat pe baza lu i T 2'
Cnd curentul din colectorul lui T 2
se ntrerupe, de pe baza
-9V
lUMI" BilA I E
numesc Le Ngoc Quang snt student vietnameZ'jn anul IV
la Facultatea de geologie-geografie a din Bucuresti.
Snt radioamator si revista "Tehnium" din anul 1978. Am
realizat cu succes "Tehnium" o de lumini, o de am-
plificare etc. As vrea propun eu o de lumini dil'lSmice,
pe care am construit-o plecnd de la un circuit bascuiant astabil.
le-am
schema cu LED-uri din figura 1, lu-
nd valori mari pentru con densa-
toare pentru' a putea ob-
serva usor aprinderea -:,i stingerea
LED-urilor. Graficu'l de comportare
n timp ca n figura 2. Fiecare
tranzistor este deschis un interval
de timp t==2/3T, unde T este pe-
rioada ciclului.
n figura 3 este o apli-
a circuitului pentru comanda
unor ghirlande de becuri alimentate
de la prin intermediul unor ti-
ristoare. Tranzistoarele TI' T
3
."i T')
snt pnp, de tip BC177, BC178,
BC179 etc., iar T
2
, T
4
:oi T
6
snt npn,
de tip BC171, BC107, BC108 etc.
O a schemei este
n figura 4, unde toate tranzis-
toarele snt de tip npn. Aici fiecare
bec va lumina o treime din perioada
ciclului.
Tiristoarele vor avea tensiunea de
lucru de minimum 400 V ::ii curentul
maxim n functie de natura becurilor
folosite. Fiecare bec figurat n
se poate nlocui printr-o
de (de exemplu
10x26 V 10,1 A, legate n serie). Prin
dispunerea a beculetelor
se pot realiza diverse efecte de lu-

SEIERATIIR DE lll1Mllr
.. .
Generatorul de zgomot este foarte
util pentru verificarea a unor
amplificatoare de IF, RF, sau pentru
compararea a re-
ceptoare. EI este format din genera-'
torul de zgomot propnu-zis, format
din o Zener (PL 3,3 - PL 4,3)
invers (0,5(I-inv < 6
si un amplificator de banda In
principiu pot fi folosite orice fel de
tranzistoare, de calitatea lor depin-
znd generatorului.
Cu montajul din schema
s-a o tensiune de zgomot cu
un spectru de 300 kHz - 40 MHz,
cu un nivel de 100 mV pe
o de 75_f'L Potentiometrul
permite un reglaj de -40 dB. Pentru
niveluri mai reduse se poate monta
un atenuator la iesire.
G. Brsan
V03BPT
"PRACTICAl WIRElESS")
.---------------.--.-------;0' +9 ii
100
f<D.
fPL3V3Z
.
2,2.dF
'-.... --


oF n
1
t<f!
2.
X
8F214
lui T
3
se n fel nct el
ncepe releul
REL. Releul este atras un timp limi-
tat, care circuitul revine singur
la
Sensibilitatea mare a montajului
face folosirea lui n instala-
de automatizare, precum fo-
losirea ca aparat pentru aprecierea
sunetelor. Se mai pot co-
manda diferite elemente de
cum snt: un motor, o sonerie, o
de avertizare. Reglarea sensi-
montajului se face din po-
de 10 k.o..
releului folosit este ntre
500 si 1 aOOn.
Montajul poate fi asamblat pe o
de circuit imprimat ca n fi-
gura 2. Alimentarea se face de la
baterii de 4,5 V legate n serie
sau dintr-un]edresor filtrat. T
1
, T
2
si
T 3 snt de tip EFT 322.
___
TEHNIUM 4/1982
P
10
K1J.
BIIIIIA rrl
Sonda este de-
aparaturii logice TTL prin vi-
zualizarea unor puncte din cir-
cuit (circuit deschis sau seminivel - 0,
stare zero = L, stare unu
= H, impulsuri P).
Semnalul de intrare se prin
RI. Diodele DI , D2 RI au
rolul de a proteja intrarea la aplicarea
unor supratensiuni accidentale.
Tranzistoarele TI, T2
comparatorul (detector de nivel) dife-
pentru starea L. Pe baza lui Te
se tensiunea de prag (VL = 0,7
0,8 V) prin divizorul R5 Pe baza
lui TI 2vem tensiunea de intrare.
6,8K
t5V Ve,"
TEHNIUM 4/1982
Ing. PAUL CHIRULESCU
Ing. CRISTIAN COLONATB
Va..; > VL , T2 este blocat, deci
T3 saturat semnalul LO va fi "unu"
logic.
V/t..; < VL , T2 e saturat, deci Tl
e blocat semnalul LO va fi zero
logic.
Semnalul de intrare V IN se
pe baza lui T4 T5 compara-
torulpentru starea H.
este cu
lul bazei lui T5 este 2,4 - 2,5 V = V H
tranzistoarele T4 , T5 snt pnp (din
considerente de a niveluri-
lor). Semnalul rezultat este HI, care
este zero cnd VIN> Vii.
se face pe un digit tip dis-
!!.'
19
t51/ Ve.::
3 D
Q,
5 8
2 r 10
/C3
Q
S
10
H -v
LIFD
,CDB!t7!.rE:
play cu segmente pe care apar li-
terele L, P, H, O, n de intrare.
este cu diode LED, de orice
cu un curent anodic/ seg-
ment de 10 - 15 mA.
Circuitele le, IC2
logica de decodificare a semnalelor
[O, Hi P.
Detectorul de impulsuri im-
pulsurile ['O m P.
Acest semnal este zero cnd La intrare
se impulsuri valide (din zero n
unu invers).
Cei doi bistabili din circuitul CDB
474. (ICl) au rolul.de a memora polari-
tatea ultimului front aplicat n ace-
timp de a rejecta impulsurile 'para-
zite (nestandard): O - H sau O -- L.
bistabililor snt conectate la
intrarea unor monostabili i,:are gene-
impulsuri de aproximativ 0,3 s
peptru fiecare impuls primit.
In NORM, este
cea mai su:'. In MEM,
Vc:c + 5\1
.J...
Vec 't5'V
R,2S
0,3
7
le 1-
Cbl5/ff2lE
DS

P
GIJD
INIfI'tB
t>
/C5
C,D!'?;' /.r121g
bG
Q
IN'r11t-B

fi{
orice front este memorat pe
LED-uri (D3 orice ul-
de nemaifiind
n considerare de detector. Aceasta
este o posibilitate atunci cnd se
detectarea unor impulsuri
foarte scurte, cu mare de re-
greu de cu un oscilo-
butonu-
bistabilii se
se poate un alt
Utilizarea s-a la depa-
narea unor de circuite logice
TTL din de calcul.
Avantajele ale unei astfel de
sonde constau gabaritul mic, mane-
vrabilitatea
n depanare cnd snt de
rat zeci sau chiar sute de niveluri lo-
gice.
Deoarece tensiunea de 5 Veste stan-
dard n echipamentele de calcul, ali-
menta rea sondei s-a direc.t din
echipament, consumul ei fiind neglija-
bil.
/3
Rf7
270
12.18
3 2
2.70
,-'cc+5v
CON' ITllal
n schema oscilatorului, diodele
se vor realiza din tranzistoare cu
germaniu legate cu baza la colector.
introduse n montaj ca
(nefigurate n
fi dimensionate la limita
n cazul n care nu.putem utifiza si-
ultrarapide.
Oscilatorul care semnal
de comutare a comenzilor are o
de 600 Hz, cu o mare sta-
bilitate, formarea impulsuri lor fiind
de un circuit monostabil

In figura 4 snt indicate regla-
jele oscilatorului. R
l
permite un re-
glaj fin al R
2
R3 ser-
vesc la reglarea
maxime pentru o ct mai
aproape de iar R
4
din eta-
jul amplificator permite reglarea
pragului de basculare a monostabi-
lului. Condensatoarele de 43,5 nF
(C) se prin legarea n paralel a
mai multor condensatoare de valori
mai mici.
Pentru comenzile de se fo-
circuitul din figura 5, care
nu comentarii. Transforma-
torul din acest circuit este de tipul
celor utilizate la n aparatele
de radio "Mamaia", cu secundarul
de difuzor legat n emitor prima-
rul legat spre tiristor, cu ambele
sectiuni n serie.
A'limentarea de se
face cu o cI) pre-
n figura 6. In R, -ri-
ca reglaj al pragului de pr?-
+ 20V
10
D rUTEII
iar R
2
ca reglaj al tensiunii de
5 V pentru. circuitele integrate.
Miezul transformatorului de
este prezentat n figura 7. Diferitele
dimensiuni, n de tipul de
tole disponibile, snt cuprinse n ta-
belul nr. 2 (grosimea tolelor rntre
0,35 0,5 mm).
Pentru o tolele .
se taie n dreptunghiuri cu n figura
8 si se n straturi alter-
nante (vezi tabelul nr. 3).
Bobinajul se face cu un conductor
izolat cu email, bumbac sau
straturile fiind izolate cu de
bumbac sau cele bo-
binaje snt realizate n
pentru simplitate. Carcqsa se face
din textolit sau sticlotextolit, de
1,5-2 mm grosime. ntregul miez se
strnge cu juguri din cornier sudat
M10. Tolele prelucrate se
recoc la temperaturile indicate n ta-
belul nr. 2.
Tiristoarele diodele de putere
snt din I.P.R.S., pentru
radiatoare folosindu-se sectiunile in-
dicate de furnizor. Radiatoarele vor
fi obligatoriu izolate ntre ele. Pen-
tru se poate mOllta un mic
ventilator.
1K
Feroslliciu
pentru
transfor-
mator
Ferosiliciu
pentru
transfor-
mator
Tola
_----......... 20V
---.4-.... 5 V
L
h
e
10 6,5 15 6,5 30 43 7,5 53
9,5 15 10
10 15 11
8 20 8
eTala
d IV
a V
b VI c
75
d
550-700
600-750
800-850
550':"'700
600-750 i
e
b
20V
+
1 SK VI VI
2,5K

III
STRAT
II
1
IMPAR
III IV V
VI VI
STRAT P4R
TEHNIUM 4/1982
IV
RECONSTITUIRE
1982

b l Ion
ESTRU EM T AL
566

BATIU MOTOR
BASCULA
DE ATERIZAJ
@
/'
Il
BUCSE DIRECTIE VOLAN
, ,
Q)
12
": :
r - -.:... I
I 1-
______ 1 I
II
II
II
I I /
I I /
,1/
-------
RECONS TITUIRE
l
EME
DfSPOZITfV PT. INTINDEREA
ANCORAJELOR ORIZONTALE
@

ANCORAJ LEGATURI VERTICALE SPATE
14
DISPOZITIV PT. INTINDEREA
ANCORAJELOR VERTICALE

o
o
.
...
AMORTIZOR TREN
( SANDOW)

SINA CUl
,
A CAPUllUI D


DE J A M B
.....
IEHIIUUM 4/1982
DE MITRI4 DIRICTI I
Se stie respectarea a
geome'triei este.
att pentru pneunlor,. Cit
pentru de drum"a vehlcululul:
Unul dintre parametrII care sufera
cele mai frecvente este
unghiul de
rat o Incorecta
poate fi efectele
pe care le are asupra uzurii pneului.
Astfel, n cazul unei convergent.e
prea mici mare
lor), profilul pneulUi se uzeaza,
cum se n figura 1 a, n
timp ce efectul
prea mari prea Inchlse) uzeaza
pneul, ca n figura 1 b. Dar nu tre-
buie se uite acest procedeu de
diagnosticare a este
tardiv pentru pneuri. un-
ghiului de se face, _de
cu o dupa?
metodologie
Dar nu fiecare posesor de automobil
un astfel de dispozitiv; de
aceea vom prezenta mai jos
metode simple mai cunoscute
pentru verificarea . _
Prima dintre acestea necesita
sau un snur cu diametrul de
0,8-1,0 mm, la capetele se
cte un crlig
din cum se n
figura 2a,
tele din spate, la
mea centrului rotii. Pentru o buna
fixare, lungimea cordonului trebuie
..
b
2 3
a.
TEHNIUM 4/1982
J
Ing- MIHA._ STRATULAT
prin n mod cores-
n de ntre
puntile vehiculului respectiv.
n'tre flancul pneului din
spate se un distan-
tier 3 (figura 2b) de grosime "a"
(care poate fi o de lemn cu
dimensiunile 15 x 10 x a). Grosimea
"a" a piesei se alege ast-
fel nct sfoara se sprijine pe flan-
cul pneu lui din cnd snt
,,,deschise" la maximum. De exem-
plu, pentru autoturismele "Lada" di-
mensiunea "a" trebuie fie de
26 mm.
Unghiul de se
jocul "c" care se stabi-
n flancul pneului ante-
rioare, atunci cnd n locul primei
piese se o alta
dimensiunile de 15 x 10 x b. Daca
n acest caz sfoara nu se mai spri-
pe flancul anterioare, con-
este Grosimea "b" se
alege n de reglaju1 neces.ar
al vehiculului respectiv, cind
snt reglate la "nchiderea"
De exemplu, pentru "Lada"
mm.
Dimensiunile "a" "b" se stabi-
lesc experimental pentru fiecare tip
de vehicul n parte, cum ur-
avem un dispozitiv de
a se re-
la unghiul de conver-
maxim (nchidere .a
.pe.rtect pe di-
rectia de mers rectiliniU. Se mon-
apoi sfoara ca n figura 2, n-
treptat de flancul pneu-
lui posterior (de exemplu, cu un
bler) cnd se tan-
dintre pneul din
b
3
n situatie se jocul
"b" dintre pneu.
Se reface apoi reglajul
la _
dere a se repeta
procedeul descris,determinndu-se
astfel dimensiunea "a".
deci c$ pot exista trei
situatii la verificarea cu acest proce-
deu: '
la montajul calei cu grosimea
"a" sfoara nu fie n contact
cu flancl:'1 _ o
n acest caz, Sint
deschise prea mult - convergenta
este prea (figura 3a);
la montajul calei cu grosimea
"b" sfoara se pe flancul pne-
ului din (figura 3b); acesta. este
indiciul unui unghi de
prea mare; "
- cu cala de grosime "a sfoara
se pe flancul pneu lui ante-
rior, iar cu cea de grosime ea l
sau cel mult este
la flancul este n care
unghiul de se
ntre limitele prescrise de fabricant.
Este important ca, nainte de a
efeptua pneurile fie
umflate la presiunea pres-
de fabricant, vehiculul fie
pe un teren plan orizontal,
n cartea
nii cu volanul pus exact pe direc-
tia de mers rectiliniu. Pentru a rea-
iiza cu precizie din
se poate pro.ceda. astfel:
mai nti se aduc din
ntr-o la virare
ntr-un sens, apoi se volanul
n sens invers, la blocarea
lor, nregistrnd de
al fractiunilor de rotatie ale volanu-
lui. acest la
tate se obtine cifra cu care trebuie
rotit acum' volanul n sens invers
pentru a stabili a di-
rectiei. .
O a doua modalitate de
a o determinarea
1\-
I
I
I
I
i i

II I

a
!
" 5
b
4
2 3
I,n.ru""",<-, de
stie
n viraj este deter-
printre altele, de o
a n viraj.
asa cum fi-
roata . exteriorul
fie cu un
mai mic dect cel al
fit . Numai n acest caz
cnd
se nscrie ntre
rotile vor evolua:
a 'lateral pe
lucruri snt
noscute, dar se mai n
cazul unui trapez de cu o
,
organic de
ct
snt mai n-
este mai mic si
indirect,
poate servi ca
a
se poate folosi
simplu, compus
confectionate din
de 4"':"-6 mm
5): unul fix (1) altul
montat un ax fixat n pla-
din se pre-
(3), n
se un
fixat pe platoul mo-
a celor
nu
mm. cum se va ve-
confectionarea unei perechi de
de dispozitive este al-
tor scopuri.
Pentru
ghiula.e
din
ordine de idei, utilitatea
acestor platouri se face
pentru stabilirea tehnice a
de
iu fl/3
sens opus,
aceasta n-
ale or-
de directie nu
na,/"\,.",,,t,.,o '
n
sensuri (spre stnga
spre dreapta
ntre cu maximum 30').
Defecte ale trapezului de
cnd:
(u n e
al unei
cea pres-
acesta este
unora din ele-
mentele sistemului de ca:
levierele bara sau levierul
de directie, sau bara de co-
nexiune,' n de structura sis-
temului
revistei
expunerii
semiau-
un ex-
prin masu-
zone mult diferite
ca luminozitate de partea imagi-
nii de interes maxim.
Expunerea automata n
masurarea luminii hr-
tiei
nici o
folosirii aceluiasi lot
.
Dispozitivul electronic
nere este un to,-nn.r>r.I?<>trw
de precizie la care
se face automat
xului luminos al
cu un element
valoarea
de intensitatea
zona de imagine in
surarea.
Captarea luminii, concomitent cu
a hrtiei, se
face pe Lund n con-
eil"lo ... " ... '" 1, unde (1) este
ratul de si (2) masa de
distingem:
1 a - fotore-
ceptoru I para-

de pe a imaginii
unui format.
Pentru alte formate va fi
sau va zonele ne-
din
1 b - Captarea
ceptorul plasat
dat de un sistem optic convergent
1
se face
riscul
rect n zona de interes maxim prin
asezarea fotoreceptorului (5) n pia-
nul imagine. Practic, fotoreceptorul
se sub hrtia pre-
lund fluxul luminos transmis.
Masa exponometrica este o masa
de avnd, cel n parte,
blatul din sticla. Dedesubt se poate
manual elementul 10tore-
Acest mod de preluare a Iu
p
de masurat pare cel mai avan-
tajos, dar realizarea acestei
mese speciale.
Sistemul din figura 1 b,
are avantajul con-
dar un eventual
corector
format cu
Indiferent de de captare
a luminii folosit, schema electronica
In continuare "Le
Haut-Parleur", nr. 1557) o
masurare si temporizare precise
pentru practica fotografica cu
Dimensiunile reduse ale montaju-
lui permit introducerea lui n masa
dealtfel reco-
si pentru economia de
o.
manopera ,:>i material prin
renuntarea la o constructie meca-
.
Ca element fotoreceptor se folo-
seste o cu CdS (sul-
de cadmiu). Caracteristica unui
asemenea fotoreceptor este liniara
ncepnd de la foarte re-
duse, de ordinul a Ix la va-
lori de ordinul 100 domeniu aco-
de plaja de iluminare
de aparatul de
Schema de este cea din
2. R
1
/R
2
fur-
tensiunea n baza tranzisto-
rului T
1
. Curentul de emitor este in-
vers cu foto-
FR cu ilu-
minarea fotoreceptorului. Conden-
satorul C se va ncarca cu att mai
repede cu ct iluminarea este mai in-
Tensiunea de la bornele con-
densatorului C se tranzisto-
rului cu efect de Cmp, T
2
, care fur-
tensiunea V
1
aplicata pe in-
trarea 1 a unui amplificator diferen-
Din jocul R
4
/R
5
se
o tensiune de V
2
.
Cnd cele doua tensiuni V
1
V
2
de'"
vin egale, amplificatorului
blocarea tranzistorulu i T 3
anterior n conductie.
Releul se si contactele
sale, deschizndu-se, ntrerup circui-
tul becului aparatului de
Schema completa este n
figura 3. Puntea de polarizare a ba-
zei tranzistorului T
1
are diode
care pragul de deschidere.
Potentiometrul P
1
permite reglarea
tensiu'nii de practic
la preluarea hrtiei. Re-
,zistenta R
1
limiteaza plaja de varia-
tie. Condensatorul C din schema de
principiu devine o baterie de trei
condensatoare el' C
2
, C
3
, conecta-
bile cu ajutorul unui comutator rota-
tiv. Valorile acestor condensatoare
snt n progresie cu
de cca 2 (100 nF, 220 nF, 470 nF).
Prin alegerea uneia din valorile C
1
,
C
2
, C
3
combinnd cu reglajul efec-
tuat din P
l
se sensibilitatea
montajului, echivalenta cu a hrtiei
fotografi ce. Tensiunea de
a condensatorului se pe grla
FET-ului T
2
, regasindu-se decalata
la bornele R3' Amplifica-
torul diferential este format din tran-
zistoarele T 3" T 4, T 5' Tranzistorul T 3
ca de curent
cons'tant pentru alimentarea e'mitoa-
relor tranzistoarelor T 4, T O' Diodele
si 0
4
o tensiune de cca
1 V .. La tJornele R6 va fj
o tensiune de cca 0,7 V cores-
punzator, un curent de emitor de
aproximativ 1,4 mA. Tensiunea de
V
2
este de raportul
Rg/RlO si este reglablla
cu ajutorul semireglabilului P
2
, pu-
tndu-se astfel compensa dispersia
tranzistorului T
2
. Tensiunea V 1 este
cea prin R
4
. Tran-
zistorul T
6
de comanda a releului
are tensiunea de emitor de
dioda' Zener DZ
1
la cca 6,2 V si
conduce atta vreme ct V 1 este mai
dect V
2
. Cnd V
1
pe
V
2
, tranzistoarele T
s
T
6
se blo-
releul se deschide se n-
trerupe alimentarea becului de la
aparatul de
Circuitul n
23-25 V, dioda' iZener DZ?
partea de alimentare urmnd a asi-
gura o tensiune nominala de 24 V,
. Se poate folosi, desigur, o alta
de alimentare. Dioda lumii
(LED) din are
de martor, fiind odata
cu actionarea ntrerupatorului de
alimentare de la 11'
ea n curent,.,
polarizarea diodei Zener
DZ1
Actionarea circuitului se face
snd 'butonul 8 (tip sonerie, .. dar cu
contact normal nchis). Tranzfstoa-
rele T 7 S T 8 servesc' i au-
tomate a condensatoarelor
odata cu stingerea becului L al apa-
ratului de Contactul K
1
al re-
leului este normal nchis. el
se va nchide la dezexcitarea bobi-
nei releului. Prin R
15

R
14
se n baza tranzistorului
T
7
un pozitiv de cca 1 V,
ceea ce face ca tranzistorul con-
si sa loc descarcarea con-
densatorului prin de limi-
tare a curentului, Rn Grila tranzis-
torului T
2
va reveni" la nul,
ceea ce va duce la anclansarea ne-
a releului. Pentru' a evita
acest lucru, s-a introdus tranzistorul
T 8' Contactul K
1
este nchis, contac-
tele butonului 8 de asemenea T
8
conduce prin R
17
R
16
,
scurtcircuitnd bobina releului. Pen-
tru efectuarea expunerii se
butonul 8, ceea ce duce la blocarea
lui T 8' Tranzistorul T 6 bo-
bina releului lampa L 'Se aprinde.
Concomitent se deschide contactul
K1' ceea ce duce la blocarea tranzis-
toarelor T 7 si T 8 pna la sfrsitul ex-
pl.lnerii, chiar s-a luat mna de
pe butonul B.
1
2
serveste aprinde-
rii manuC;l.le a L pentru opera-
de ncadrare punere la punct.
intregul circuit se poate realiza pe
o de circuit imprimat de cca
9x 17cm.
Releul folosit, indiferent de tip, va
fi 12 V, iar cel cont::iC-
va trebui suporte un curent
de cca A.
Pe parcursul montajului se va lu-
cra cu la lumina

ca efectuarea mon-
tajului fie unui elec-
tronist care interveni asu-
pra diferitelor valori ale pieselor din
schema n cazul folosirii altor com-
ponente echivalente.
Pentru reglarea se
face o proba mamJllI, aflndu-se tim-
pul de expunere c0rect. o
foaie de hrtie pe masa de se
se CI
-C
3
pna timp
automat asigurat. Valorile conden-
c.
satoarelor pot fi schimbate
practica nencadrarea
aparatului n cmpul
timpilor de expunere necesari.
Pe durata aprinderii luminii nor-
male n laborator, masa exponome-
sau dispozitivul care
se va proteja cu o bu-
de hrtie sau de cu-
loare '
n ncheiere, lista com-
ponentelor cu care a fost experi-
schema.
Un dispozitiv accesoriu de mare
tehnicitate, destinat foto-
grafice PRAKTISIX PENTACON
SIX, este prisma Ea se mon-
n locul prismei normale de vi-
zare,
a luminii,
n figura 1 se poate observa
prisma pe aparat, iar figura
2 componente ale
acesteia.
Montarea se face pe cele patru
de fixare a aparatului foto-
grafic, fiind bu-
toaneior de blocare (13) simultan cu
asezarea prismei. Se libere bu-
toanele (13) prisma se
pe aparat.
Imaginea este dublu redre-
Ocularul are un grosisment de
cca 2,5 x, imaginea prin
obiectivul normal cu
de 80 mm avnd grosismentu! gene-
ral 0,8 x.
Montura ocularului drept
suport pentru diverse accesorii, pa-
lentile de vizor n
unghi etc.
este
respectiv se pe o
cu diametrul de 25 mm,
prin integrare. Zona de
este n imaginea
astfel nCt determinarea expunerii
se face pe partea semnifi-
a subiectului.
Ca element fotoreGeptor este folo-
o cu CdS
care lumina de pe re-
dresoare a Tensiunea de lu-
cru este de o baterie cu
oxid de mercur de tip Mallory PX13
n (14). se
face cu aducndu-se acul
instrumentului Tn dreptul reperului
fix prin manevrarea butonului de re-
glaj (3). Acul si reperul snt vizibile
prin ocular, sau din exterior n fe-
reastra de citire (2).
Snt posibile feluri de
rare: 1) cu complet des-
2) cu de lucru.
Butonul cu
de ASA
si DIN. Pe inelu! de
expunere
ducerea
inelul (7) se
si reperul (8).
TEHNIUM 4/1982
1. Rezistoare 5% - 0,5 W: RI = 10
R2 = 150 O; R3 = 2,2 kO; Rt = 2,7
Rs = 22 kO; Rn = 330 O; R7 = Rx =
= 8,2 R9 = RIO = 6,8 kO; RI I = 1 kfl;
O; RI4 = 820 O; RIS = 15 kO;
= I kfl; RI7 = 3,3 = 2,2 kO;
= 5,6 O; Rezistor RI2 =
O; Semireglabil: P, = 10 kO; Po-
PI = 10 kO liniar.
C.VASU .. E
Pentru introducerea
se inelul
de reperul
din aparat. La co-
borre, inelul (4) este indexabil pen-
tru fiecare unitate DIN. Utilizarea
unei lentiie Fresnel impune repera-
rea de punctul alb,
aflat reperul triunghiular.
Pornirea oprirea sistemului de
se fac cu ajutorul butonu-
lui (1), prin rotirea acestuia. Punctul
verde corespunde conectat,
punctul deconectat. Pentru
unei lungi a bateriei
se va avea totdeauna se de-
conecteze circuitul de
utilizare. Controlul tensiunii nu
este necesar, fiind n
punte. Bateria se
1-2 ani de utilizare.
Pentru efectuarea se
procedeaza astfel:
1. cu diafragma com-
plet
a) Se introduce valoarea sensibili-
filmului utilizat.
b) Se inelul (7) la valoarea
deschiderii maxime a diafragmei
(2,8 de Se
inelul diafragmelor (7) poate fi inde-
xat n intermediare.
Se obturatorul apar-
fotografic.
d) Se circuitul de
surare. 4i
2. Condensatoare
= 100 nF sau 47 oF
= 220 nF sau 100 oF sau
C3 = 470 oF sau 220
C4 I 000 V.
3. DI
= 6,2
LED -
e) Se subiectul orientnd
aparatul astfel nct zona de interes
maxim se afle n aria de
rare la vizare. Se roteste bu- 13 --"----
tonul (3) cnd acul v'ine n
dreptul reperului. iluminarea
cmpului imagine este se ur-
miscarea acului la exterior
n fereastra' Se va avea
prin
montura ocularului se
ne,:::.rf;;nr,,,, masca de
cu aparatul. Ocu-
obtura cu bu-
spre
citesc
g) Se circuitul de

2, cu diafragma de lu-
cru
a) Ca mai sus.
b) Se aduce
reperului (9),
se
dreptul
(7) care
Se obturatorul apara-
fotografic.
Se alege timpul de
de natura
3 6
J
13
e) Se circuitul de ma-
surare.
f) Se subiectul. Se re-
'
fie
8
5
4
1
9
Pentru obtinerea unor
cu durate mari precise se folo-
sesc, de obicei, metode: 1. n-
sau unui con-
densator si 2. divizarea unei frec-
stabile la o valoare cu
perioada cu timpul dorit.
n cele ce ne vom referi
la prima nece-
sare n acest caz
- reglare a

- stabilitate n timp;
stabilitate cu temperatura.
1
mng. ANDRIAN NICOLAE
ndeplinirea primei sE!:
tJ0ate realiza destul de daca
elementul de reglaj este un poten-
tiometru liniar de valoare de
bobinat. Pentru a .0
stabilitate n timp, trebuie
ca elementele constantei de timp
nu-si modifice valorile. Acest lucru
posibilitatea folosirii con-
densatoarelor eiectrolitice, care snt
instabiie n timp cu temperatura.
Se impune utilizarea unor conden-
satoare neelectrolitice (polistiren.
etc.). Asemenea condensatoare se
n oscilatorul for-
mat din portile N1 (pinii 11, 12, 13)
N2 (pinii 8, 9, 10), cu C5, C4,
R5 si semireglabilul R4.
Din R4 se de frec-
a oscilatorului audio, avind
fmediu = 1 kHz.
Prin schimbarea valorilor C1 C2
se ritmul de a tonu-
lui (este mai lent pentru
mai mari viceversa).
Prin modificarea valorilor C5 C4
se diferite pentru sunet
(pentru capacitati mai mici sunetul
are un ton mai inalt, iar pentru capa-
mai mari are un ton mai grav).
Pentru valori mai mici ale lui C3,
sunetul trece mai direct de la tonul
inalt ia tonul grav, iar pentru valori
_mai mari trecerea se face mai glisant.
la mai
mari de 2,2"uF. In acest caz este ne-
utilizarea multiplicatoarelor
de capacitate.
Obtinerea unei mai mari
cu temperatura utilizarea
unor scheme compensate ct mai
eficient Impotriva clima-
tice.
n continuare snt prezentate trei
scheme care ntr-o mare
enumerate mai
sus.
Schema din figura 1 ca
element de un integrator de tip
Miller cu compensarea curentului de
polarizare a amplificatorului
(AO). n momentul
(pentru un moment) a butonu-
lui B; condensatorul se
AO sare la nega-
tiv al sursei (-12 V). ten-
siune nu se transmite la intrarea
tranzistorului T dio-
gei D3' Deci tranzistorul este blocat.
In acest mor.nent ncepe
condensatorului C. La terminarea
AO trece la o ten-
siune de cca + 12 V, comandnd
deschiderea tranzistorului T. Pentru
calculul constantei de timp se folo-
formula: CR
4
R,/R
2

Valorile de pe permit
nerea unor timpi de la 10-15
minute, cu o precizie de 3-5%. Ca
element de se poate folosi
un releu (R) de tranzistorul
T. Acesta comanda n mo-
dul. descris mai sus. Schema func-
corect snt ndeplinite
R, R
2
R4=R3 R,.
Schema din figura 2 permite
nerea unor timpi mult mai mari
la 30 de minute). Se
un multiplicator de capacitate, reali-
Rezistenta R6 si condensatorul t6 for-
un fi Itru trece-jos la ire.
C6 ar avea valori mai mici, tonul
ar fi mai strident.
Pentru cine doreste
un alt etaj final de< amplificare, ntre
sursa de semnal si final se
a se monta un potentiometru d.e vo-
lum, fiind ca acesta poate atenua
semnalul oscilatorului care are o am-
plitudine de cca 2V vrf la
vrf.
Pentru a deveni de re-
zat cu amplificatorul
A01. Capacitatea
nuta se cu formula: C'=C'
R
2
/R
3
. Deci cu valorile indicate
se o multiplicare alU
1 000.
condensatorului se
face cu un curent constant furnizat
de generatorul realizat Ctl" tranzis,
toarele T, T
2
. Este o com-
n Reglarea
curentului se dln rezis-
R
5
. n acest mod se
limita a timpului cu
cursorul P n pozi"
tensiunii" de
+20 V.
se culege de la
lui A01, fiind de un circuit
comparator realizat 9u amplificato-
rul A02. In acest etaj se
reglarea perioadei de
temporizare a releului. re-
glat este P.
rea condensatorului fiind se
poate folosi un liniar,
care se din minut n minut,
cu subdiviziunile dorite. Tensiunea
de se pe intrarea in-
versoare a circuitului integrat A02.
Pe intrarea neinversoare se
un variabil n de
valoarea de moment a
condensatorului C. Ct timp poten-
pe intrarea neinversoare este
mai mic dect cel pe intrarea inver-
soare, lui A02 se la po-
masei. Cnd pe
intrarea neinversoare (+) a
cu tensiunea de la
amplificatorului A02 apare
un pozitiv (+15 V), care
releului R, prin
intermediul tranzistorului T 3' Preci-
zia unui asemenea temporizator
de curent, sirena poate fi
la baterie. Deoarece consu-
mul montajului este apreciabil, o sim-
baterie de 4,5 Veste
Pentru aceasta, n figura 2 am indicat
o alimentare de la 14 V, tensiune ce
poate fi fie la bornele unui acu-
mulator auto (n cazul n care semna-
lizarea se pe autoturism),
fie la trei baterii de cte 4,5 V montate
n serie.
Nu se folosirea unui di-
fuzor de mai de 7.n.
14 Vcc BD 237 SVcc
+ +
7500
+
100 jJF 16V
DZ6V2
R7
15kQ.
FIG.2
ca

T2
AC180K
FI G.1
TEHNIUM 4/1982
.-------:-:--::-----------<.---------<it12V

I-
Ri
T
B0135
ov

ajunge la 3%.
(fig. 3) re-
un temporizator ce utili-
un multiplicator de capacitate
cu 10000. Acesta este realizat cu
circuite integrate, A01 A02.
F?losind o capa-
citate se poate o
temponzare de 2 200 de secunde,
precizia apropiindu-se de 1,5%. In..,
este de un comRa-
rator similar celui din figura 2. n-
condensatorului se face lo-
garitmic. Gradarea acestuia se reali-
comparativ cu un cronometru.
Bibliografie:
1. C. Bulucea, Circuite integrate
liniare.
2. Electronics, aprilie 1972.
3. J.F. Gazin, Manuel d'applica-
tions C.I.L.

20 si.
I D ITIU
Montajul este conceput n scopul
pornirii sau opririi unei
atunci cnd temperatura mediului
peste o
de o de
Folosirea diodei cu germaniu ca
sesizor de se
pe faptul n sens de
de tensiune pe
depinde de curentul care trece prin
de temperatura
respectiv a mediului ambiant.
la cele diode folosite
se un curent identic, influ-
temperaturii asupra
este factorul determnant asupra
derilor de tensiune. tempera-
turile snt identice,
derile de tensiune vor fi egale, iar
apare o de tempera-
ntre cele
rile de tensiune vor fi diferite. Folo-
sind un amplificator se
poate un semnal pentru
o n cazul n
care diferenta de tensiune
pe cele doua trece peste o

Aparatul prezentat are ntrebuln-
multiple. Astfel, se poate folosi
la controlarea reglarea
, a temperaturii de a unor
aparate electronice sau electrice.
temperatura peste o
termometrul electro-
nic prezentat un avertizor
respectiv, oprirea a in-
De asemenea, dispozitivul
se poate utiliza la reglarea
a temperaturii n camerele de locuit,
In din subsol, depozite,
automobile etc.
Montaful a fost folosit practic la
evitarea de condens ntr-o
de subsol. tempera-
tura este mai mare dect
a subsolului, n din subsol
se o umiditate de
condens. la un geam se mon-
un ventilator (exhaustor), care
burlan trage aerul rece din
se formarea conden-
Aerul rece fiind mai greu, ca-
burlanului va fi la aproximativ
TEHI\IIIJM 4/1982
N. GALAMBOS
10 cm de Burlanul va
avea un diametru de aproximativ
15 cm. Un ventilator axial corespun-
acestui diametru extrage
ntr-un interval destul de scurt aerul
rece umed din
restabilirea echilibrului de tempera-
procentul de umiditate ajunge
la o valoare Pornirea si
oprirea ventilatorului snt automate,
fiind asigurate de dispozitivul des-
cris.
n acest caz, dioda de
este n exteriorul
ntr-o cutie cu orificii, iar
dioda de' n din
subsol. La temperaturii n
exterior peste o dis-
pozitivul unui
releu, respectiv pornirea ventilatoru-
lui. temperatura din
se apropie de cea venti-,
latorul se automat.
schema n fi-
gura 1, se redus al
elementelor componente.
de tensiune de
la diodele sesizoare de
D
1
D
4
semnalul de ie-
A al amplificatorului
IC1. In s-a indicat folosirea
circuitului 741 (amplificator
In locul lui se pot uti-
liza amplificatoare cu
tranzistoare.
Semnalul de iesire din circuitul in-
tegrat are o destul de
P.entru a un prag de co-
bine determinat, este nece-
sar ca acest atingerea
unei valori prescrise; fie transfor-
mat ntr-un semnal de
Acest lucru se cu ajutorul
tranzistoarelor T 1 T 2, care snt fo-
losite ntr-un montaj de multivibra-
tor monostabil triger Schmidt.
Folo_sind. o _
varianta de per-
mite o basculare asigurnd
astfel un semnal
tranzistorului final T
3
. Tranzistorul
folosit pentru T 3 va trebui fie co-
relat cu puterea releului
utilizat.
H
-10V
s
t
Tranzistorul T
3
este polarizat n
asa fel nct fie evitate in-
termediare. Emitorul este polarizat
fie R
15
dioda Zener D15
In acest fel, de ale
tranzistorulu i snt distincte.
La un semnal pozitiv primit de la
T 2, tranzistorul T 3 conduce, iar re-
leul se
cum diodele
sesizoare D
1
D
4
snt cu germaniu.
Dioda D3 este cu siliciu este folo-
n scopul circl,Jitului
integrat n cazul unei ntreruperi ac-
cidentale a care duc la
dioda sesizoare D
1
. R
7
(1
M .l'l.) din bucla de
de 1 k .n. de la intrare
amplificator diferen-
(ICi) un de 1 000.
etajul semne de instabilitate
sau (balansare),
se poate reduce valoarea lui R
7

rind respectiv mic-
coeficientul de amplificare.
In acest fel stabilitatea etajului se
considerabil. Valoarea
pentru R
7
este o valoare medie la
care majoritatea circuitelor integrate
corect n schema pre-
Dioda Zener D
2

semnalul de intrare la 6 V, ntruct
circuitul integrat se la
semnale care se apropie de +12 V.
Diodele D
1
D
4
trebuie fie sor-
tate pentru o n

ct mai Reglarea a
este posi-
cu ajutorul R3'
Reducnd valoarea prin
reglarea lui R
3
, curentul prin
D
1
, avnd un efect similar cu
rea temperaturii mediului ambiant n
care este D
1
sau respec-
tiv temperaturii mediului
ambiant n care este D2
(temperatura de
Calibrarea
Se cablul de la
dioda sesizoare D
1

Se una
cele diode, ntr":o cu
o de
de aer. Se pune montajul n
se se stabilizeze
termic diodele piesele compo-
nente ale aparatului, timp de o
Se apoi R3
n fel ca reteul RL fie n prag
de In acest fel, montajul
este calibrat, iar dioda D
1
se poate
monta n amplasq,mentul
pentru functionare.
unei tensiuni de ali-
mentare stabilizate este
ntruct schimbarea tensiunii de
mentare introduce erori, dezechili-
brnd montajul calibrat la o tensiune
Se folosirea unui
alimentator cu tensiune
19
o deosebit de
pentru este
locuintelor.
Se ntr-o us-
temperatura poate cobor
la 18
0
C de
disconfort termic.
n realitate, temperatura din locu-
inte este sub
pierderilor mari de prin pe-
de dar mai ales
prin rosturile feres-
tre).
pierderile de la nive-
lul usilor si ferestrelor snt usor de
riu se poate spune
lucru despre pierderile prin zidu-
rile prefabricate), care
cu exteriorul si care snt
expuse vnturilor reci predominante.
Pentru acestor pierderi
mai multe solutii, de la cele
mai simple, ca aplicarea tapetelor
izolatoare, la construirea unui
dulap pe peretelui
pe o adncime de 30.-:-:-40 cm. Ta-
pete izolatoare nu se n co-
dar pot fi nlocuite cu
Polirom, care se cu prenacl;az
pe peretele de si
cu hrtie de ambalaj.
Descrierea acestei se
seste n nr. 10/1981 al revistei noas-
tre'. de este aprecia-
bil, iar izolarea a
este de-a dreptul
Acest fel de izolare este recoman-
dat pentru dormitoarele
mai ales ale copiilor.
este relativ costisitoare
nu se a fi dect
pentru peretele n
faptului n
care fenomenul de condens
tapetarea mochetarea nu snt po-
sibile, descriem n continuare o
de izolare a
prin placarea lor cu panouri izo-
lante.
Avantajul major al metodei este
condensului, paralel cu o
crestere a coeficientului de izolare
de 90-95%. Dezavantajul
este minor, el constnd din
rea cu 4-5 cm a peretelui pe care
se care duce ia o pierdere
de 0,15-0,20 m
2
din
a
figura 1, se
la o placare -
una izolatoare cu de mi-
alta cu
de PAL avnd grosimea de
12-18 mm.
ntregul ansamblu a fost proiectat
pentru izolatoare
60 x 60 cm pentru PAL
250 x 125 cm, dar el poate fi re-
proiectat pentru alte dimensiuni
ale materialelor.
Scheletu I pe care se
este constituit din rigle de
brad cu dimensiunile
2,5 x 5 x 250 cm, fixate solid n
perete ntre ele la
125 cm.
20

dssigner
Fiecare se prinde de perete
cu cte trei suruburi n dibluri ncas-
trate n zid' (fig. 2).
Diblurile trebuie
obligatoriu forma unui trunchi de pi-
cu baza mare n interiorul

Gaura din perete se cu o
cu vrf Diblul se
ca interiorul apoi se ia
cu o cantitate de ipsos care
se pe fundul diblului,
care introducem diblul n I
astfel nct baza
fie la' nivelul peretelui.
Nu trebuie ipsos de-
ct pentru cel mult trei dibluri, deoa-
rece timpul de a ipsosului este
foarte scurt.
o uscare de 2-3 ore, gaura
se cu mortar de ciment var
(1 ciment - 1 var - 4 nisip fin), iar
a doua zi putem ncepe montarea ri-


-
glelor, care se face cu suruburi de
40 mm lungime.
Pentru a facilita holz-
surubului, vom practica cu
de cte un orificiu n .
fel nct se ngropa
capetele n masa riglei.
In dintre rigle for-
- una peste alta - de
ce n prealabil
am stropit cu att supra-
peretelui ct a Ope-
este pentru a preveni
localizarea unor insecte (gndaci,
etc.).
Peste izolatoare vom
monta de PAL, care se prind
de rigie cu plasate din 15
n 15 cm.
placarea a perete-
lui se poate trece la acoperirea lui
cu un tapet cu care vom
?coperi ai
In cazu! n care tapetarea nu ne
convine, vom proceda la chituirea
a rosturilor, ca a lor
pentru ngroparea capetelor de
rub, care putem noul
perete n culoarea
O solutie mai este con-
struirea unui dulap pe ntreaga su-
a peretelui, lucrare care se
poate executa numai de tm-
plarul specialist.
Prinderea dulapului de peretE;) se
face tot cu suruburi si dibluri. Pen-
tru a nu ocupa o mare,
adncimea dulapului nu va 35
cm. Depozitarea diferitelor obiecte
n acest ngust unele
probleme, dar ele pot fi rezol-
vate de amatorul inteligent
inventiv.
Dulapul se pe
niveluri; de jos de-
lenjeriei, iar cea
de sus pentru obiectelor
de uz ocazional (sac de dormit, cort,
saltea
In figura 3
a

lativ pentru amatorul exeniat
sau pentru specialist. :
Alte locuri pe unde se pierde
dura snt rosturile de la ferestre si
Aici problema este n parte re-
prin lipirea unm oe
burete (purfix) pe ce vin
n contact la nchidere.
Din izolarea cu burete nu
'este mereu eficace permea-
la aer a materialului,.
n 'locurile de vnt, singura
care radical pro-
blema este lipirea ferestrelor cu
benzi de hrtie aerisirea
perii prin de la bal-
con; izolarea usii se face mai bine
cu de b'umbac, care se
sesc n mercerii ntr-o
de grosimi care o
tate foarte a rosturilor. Benzile
de hrtie au de 5-6 cm si se
lipesc cu o de aracet (3 'ara-
cet + 2
. ungerea se C-
teya minute apoi se
In n care fereastra este
singura cale de aerisire, vom monta
pe lungimea zo-
nei de contact a ferestrelor cu ca-
drul.
Burletii. se vor lipi cu prenadez,
evitndu-se prinderea lor n sau
ace.
O cale. de a
este de intrare -n apartament.
Aici este suficient tot ca-
drul cu fsii de burete, care se
vor lipi de toc cu clei de
de oase) cald.
Incheiem lucrarea ce vom
monta un prag n partea a
tocului ce vom lipi burete pe
zona de contact a pragului cu usa.
efectuarea acestor
se va realiza o egalizare a tempera-
turii n tot apartamentul n ace-
timp, se va constata o
cu 3-6C a temperaturii, ceea ce
integral problema confortu-
lui termic n apartamentele ce bene-
de
o
----42.5
D

TEHNiUM 4/1982
EXPRES
INTERIOR
'1-8PIII011
81PIII012
n magazinele de specialitate stau la dispozitia celor inte-
noi tipuri de aparate dEt radioreceptie construite n con-
de Intreprinderea "Electronica",
SUPERSON - receptor cu
de lumini; n gama undelor
medii 535-1 605 kHz si n gama unde-
lor ultrascurte 65-73 MHz. Valoarea
semnalului de
este de 455 kHz pentru unde medii
(MA) $i de 10,7 MHz pentru UUS (MF).
Receptorul de la
de 220 V circa 6 VA.
Orga de lumini becuri de
putere 6 V 140 mA pe fiecare din
cele 3 canale; - frecvente joase,
galben - medii; albastru -
n.a1te.. " ' ,
In aceeas)1 maniera este constrUit SI
radio receptorul
iNTERS()N posibilitatea re
ceptiei emisiunilor de radio cu
de amplitudine n gama de
unde lungi a emisiunilor de
radio cu modulatie de n
gama de unde ultrascurte.
Linia a casetei, precum
parametrii aparatului l la ni-
velul ultimelor cerinte mondiale.
Game de unde: LW - 150-300 kHz;
FM - 65-73 MHz
Sensibilitate LW - 55 dB;
FM - 22 dB
Frecvente intermediare: LW -
455 kHz; FM - 10,7 MHz;
Putere audio 400 mW - cu
10% distorsiuni
Putere din max. 6
VA
Banda de audio:
200 ... 6000 Hz
posibilitatea recep-
emisiunilor de radio cu
modulatie de amplitudine (MA) n
gama de unde medii si a emisiunilor
statiilor de radio cu de frec-
(FM) n gama de unde ultra-
scurte.
Game de unde: MA - 535-1 605 kHz;
FM - 65-73 MHz
Sensibilitate MA - 46 dB;
FM - 22 dB .
intermediare: MA - 455
kHz; FM - 10,7 MHz
Putere audio 700 mW - cu
10% distorsiuni
Putere din max. 6
VA
Banda de audio
200 ... 6000 Hz
,
Aceste aparate au

EXPRES 800 lei
INTERSON 800 lei
SUPERSON 1- 1 000 lei
SUPERSON 2- 1 000 lei
o a motoarelor
auto depinde de modul cum se face
aprinderea amestecului carburant,
forma impulsului electric aplicat bo-
binei avnd n ceie din efectul

Montajul are scopul
impuls de o ce opti-
motorului.
Impulsurile de ia (pla-
tine) snt aplicate unui circuit bas-
culant (formator de impulsuri drept-
unghiuiare), la se
o de 3 etaje cuplate galva-
nic, Tranzistorul final trebuie montat
pe un radiator.
Un comutator stabileste functio-
narea sistemului pe "clasic" sau
"electronic".
Sistemul a fost experimentat pe
autoturisme "Skoda".
L ____________________ _
Elementul al montajului l
constituie o tunel de tipul
la care, utilizfndu-se zona
na,",,,tl\/<:l a caracteristicii, se poate
acoperi o de
cum se
depinde
de dimensiunile fizice ale liniei si de
valoarea elementelor variabile Cv si
Ct. Socul de alimentare este format
din "10 spire pe un corp
rezistor,
Montajul se pentru frec-
peste 400 MHz.
,,'TOUTE l'ElECTRONIQUE",
. SR
4700 nr. 4/1979
__ . _________ L
Montajul emite semnale acustice
luminoase cu
Acestea nlesnesc
tempouJui n sport, muzicii
Receptorul este recomandat pen-
lucru n SSB, CW n gama de 7
MHz.
La intrare apare circuit acordat III
7 MHz, ce semnalul si
pe bazele tranzistoarelor
Pe emitoare soseste semnal
de la local, semnal tot
7
colectoarele tranzistoarelor
este montat un transformator de au-

etc. Se pot emite ntre 40 200 de
semnale pe minut.;:
V
1
, este tranzistor pnp de:: tipul
EFT 323, iar V
2
, V3> V
4
, Vs. Ve srft npn.
SC 10.7. Tranzistorul V
7
este
SD 135. Difuzorul este cu
de 4 JL.. .
"MODELIST KONSTRUKT\:OR",
nr. 10/1981
L1 are 30 de spire CuEm 0,35, pe
(2) 8 mm bobinaj
L
2
are 4 spire peste L
1
. Cupla-
cu oscilatorul se face printr-o
3 x 15 spire sau
transformator pe un tor de
x 8 spire).
jur de 1)JV.
receptorului este n
Pentru n furnir, pentru de-
coratiuni interioare sau diverse alte
de modelism, alelie-
etc., decu-
paje perfecte, comod rapid,
confectionarea unor scule de
preducea, cu materiale la indemina
oricui.
Se pot obtine foarte usor decu-
paje de
sau
in aproape orice
Citeva forme uzuale vedea
n figura 1.
O asemenea prin
presare sau cu
muchia pe de
unde vrem conturul.
Muchia se ascute pe tot
perimetrul n trei variante clasice,
cum putem vedea n figura 2.
Sculele 1 si 2 se"
prin indoirea sudarea unor de
din otel la forma
lor apoi rea pe con-
tur. gabaritul permite, aseme-
nea scule se prin turti-
rea unui inel de la cald, ca
scula de la nr. 7.'
Sculele 4 5 snt realizate prin
strunjirea corpului apoi a
lui cu degajare defor-
marea la cald a tubului prin introdu-
cerea pe un dom de forma
conturului ce dorim il
Pentru extragerea dopului de ma-
terial decupat se n laterale
ce permit impin-
dopului cu o sau
Mod de organi-
zare a unei multimi de date n vede-
. lor Primele din
2) Cel de testare constituie
un element de n
de el selectndu-se
nicile datelor de
Hait! de
4) Gos-
5) la
Dans de origine 6)
sesc hrtia de turnesol
Mijloc de transmitere a
cel de programare fiind
descrierii de date ce
a fi realizate de un sistem
de calcul. 7) pentru "European
Space Agency" ... - line, atribut
un echipament de sub con-
centrale de prelucrare
programare de nivel
8) subiectCUVINTE
I
Pronume posesiv. 9) n conformi-
tate cu un mod sistematic de cerce-
tare (pl.) Termen folosit
desemnarea memoriei. 10) a
care la baza mai mul-
tor de efectuare a
n anumite sisteme de
de obiecte sau simboluri
ce este unei
(cu perioada
de teren.
........ .,..,,.. 1) Reprezentarea gra-
a unui sistem de calcul
sau program Pus n circu-
2) Trecere n alta
a unui text (ideea calculato-
rului n acest sens a fost
din 1946). 3) Carei!
ochiului. Abreviatie
de +"y,.....,', f;,,;,"
4) Beneficiar al c""'''lr',l!r)r
de un centru de calcul.
de redare a textelor
german. 6) Refren
din calcul. 7) A
4

5
Scula nr. 3 este de cele-
lalte ca mod de realizare. Ea se
aduce la forma prin piiire
ajustare, neavind o degajare n in-
terior.
Evident, se pot face diverse ti-
puri de de exemplu trei
preducele rotunde, cu
.----Rama
,
7
ca scula 6; cu o ast-
fel de se poate produce o de-
cupare unei frunze de
trifoi.
Cind se decuparea, intot-
deauna materialul de decupat tre-
buie pe o din lemn
sau carton gros.
..
oriunde,
ViJl;:'ilU HCI, dar este
pe o
de
ia in,""Iaryur,,:, oricui) .
De ia un magazin speCliallzat se
un de de
de culoare
de cu-
GANCEA TRANDAFIR - Arad
Respectarea normelor STAS pen-
tru articolele trimise la se
n special la desene. ci-
titori ne trimiteau scheme desenate
n proprii, ngreun;ind
foarte mult descifrarea materialelor.
La amplificator trebuie
un microfon cu de cel
20Q.n..
telefonice se
mai greu. Schema casetofo-
nului Montana nu o
mim pentru
GHEORGHE - Cluj-Na-
poca
Nu datele de catalog ale
tiristorului indicat. Vom reveni si cu
alte sisteme din tehnica HI-F(
MUNTEAN VASILE - Bucuresti
cu radioclubu" mu-
nicipiului telefon
3705 13.
AVESCU N. - Tg. Jiu
Am sugestiile dumnea-

VASILE DANIEL - Constanta
Fototranzistorul ROL 32 nu' poate
fi nlocuit cu o
FABIAN - Cluj-Napoca
Difuzoarele la care referiti au
de 4.n... .
RADU -
etajul final bobinaj linii.
GANEA GHEORGHE -
Scrisoarea dv. a fost in-
treprinderii "Electronica".
FILIMON DOREL - Ineu
Cu televizorul Sport nu se pot re-
canalele 21-37 TV.
MARE AUREL -
Nu modificati
magnetofonul. .
CHELMUS VASILE - jud.
Se pare n blocul UUS
montat 6H3 si nu 6H1. Dubla
6H3 se poate nlocui cu ECC85.
GRAMA IORGU - jud.
etajul final audio.
procura piese prin magazinul Dioda,
Bd. 1 Mai nr. 126, Bucuresti.
FLORIN - jud. Prahova
Dungile ce apar pe ecran provin
dintr-o a etajului final linii.
GRIGORE -
Magnetofonul "VESNA" -3 este
construit cu componentv discrete.
elementele principale fiind tranzis,
toarele.
Alimentarea cu ('rwrgie clpctricJ
se poatt' face prin ,>au de la
prin intermediu unuI n',JrE'-
cu contactele
transformatorului si ale tuburilor
aferente. .
BOGDAN FLORIN - jud.
Nu schema de
dv.
BELCEA COSTEL -
Defectul descris este destul de
complex,
la serviciile unui atelier spe-
cializat.
VLAD MOISE - Constanta
Nu avem n vedere editarea unui
catalog de semiconductoare. Elimi-
narea zgomotului din televizor se
poate face prin reacordarea unor
circuite oscilante.
DUMITRICA CIPRIAN -

Cu 100 mW n normale de
propagare se poate A lucra 1 km
obstacole). Intr-un oscila-
tor, BF 214 se poate nlocui cu BC
171.
URSE LAURENTIU -
Nu se construiesc convertizoare
12/220 la putere de 1 kW.
TRUNC ANTON - Carei
n zona dv. nu este
programului
2 TV. In rest, este dificil a spune
ce anume este defect; oricum, verifi-
etajul final cadre.
DAN - Sibiu
tubul detector circui-
tul RAA.
UDREA VIOREL -
KT602 - BF 179; KT 604
- BF 259.
FLORIN -
FLOREA COSTACHE -
DAN MITREA - Craiova, CON-
STANTIN GIURGIU - Cmpia Tur-
zii, ADRIAN SPOREA -
ZOLTAN SILVESTRU - Sf. Gheor-
SOI stabili/at (12 V).
Zgomotul de fond carp a tlpiirut
pan' a fi provocat de cond( 'nsatoa-
rell' dectrolitic(' cart' mi(
capacitatE''; (C24. C3 el. C5 din
rt'(ht'sor).
Dac;] amplificarea d veri-
ficdti ')tarc,) condensatuanlor C2.
ghe, IOAN RADU -
GEN BOLBORICI - Craiova;
Materialele trimise
fost retinute pentru o pu-
blicare: %,
ADRIAN _ - lovrin,
A.GH. MINDREAN - Vadu-Spart,
PANAITESCU - Bucu-
CRISTIAN AN.GHElINjiA -
Craiova, DORU SOlDU - $ucu-
DAN BAlDUNESCU -
MARIAN - Mi
ADRIAN
SANDU DUMITRU -,.Po-
tigrafu, ION -
FLORIN -
MIREA RAVEICA - IOAN
- FLORIN
VORANU - Galati, ATTILA KO-
RCSY - Tg. NICULAE CA-
ZACU - FLORINEl IRIMIA
- DOREL -
Lugoj, ION IONESCU - Cmpina,
ION DUMITRESCU -
PAVEL STAN - VASilE BA:
DEA - P. Locului ION VLAD ....;.
MARIN -
GABRIEL MITROI - Bu-
-
JENO GUZRAN -
LIVIU - CI-
PRIAN - AN-
DONIE GLiGOR - Ocna
MARIAN COZMA - Galati, DANIEL
FUNARU - PETRE
- DAVID MOLDOVAN -
Apahida, MIHAI PETCU - Resita,
DANIEL UNGUREANU -
JOHN 'VAN - FLORIN
IORDACHE - VICTOR
PURCEA - Tr. TRAIAN
BUZACHIS - Sulina
Materialele trimise la redactie nu
ndeplinesc de publiCore
I.M
C10, e18.V:t mat fi'( orndncLirn sa
bine cu c.lPdi'lc
m'tice. Nu ntd(rn ";1 avqi
toare defect('.
Tranzisto.!rt'lv din 1l,1grw!ufon '>t'
pot inlocui a)tfel: MP 39U T 355
MP 25-[[T 351: MP 40-HT
MP 41-ffl )25: 202-i\[) le)
J'

I

S-ar putea să vă placă și