Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA LUNARA EDITATA DE 0.0. AL 'U.T.O. ANUL XVIII- NR.

214 9/88
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
SUMAR
LUCRAREA PRACTiCA
DE BACALAUREAT ............. pag. 2-3
Sistem de reglare
INITIERE IN .
RADIOElECTRONICA .......... pag. 4-5
Conversia triunghi-sinus
Surse de curent constant
CQ-VO .......................... pag. 6-7
Etaje RF de putere
Filtru activ
Amplificator selectiv sau
d,e
................ pag. 8-9
TV
HI-FI ............. , ............ pag. 10-11
Experiment
INFORMATICA ................. pag. 12-13
pentru
COMMODORE 64
Kempston - Joystick
AUTO-MOTO .................. pag. 14-15
Regulator electronic
Automat pentru
de parbriz
Concursul '88"
TVDX ......................... pag. 16-17
Optimizarea
Amplificatoare de
DIALOG .................. pag. 18
"Tehnium" n opinia .
cititorilor
LA CEREREA CiTITORILOR ... pag. 19
ATELIER ...................... pag. 20-21
Indicator de ritm cardiac
Oscilator cu tonuri
Semnalizare
fotoelectric
Semnale dreptunghiulare
REVISTA REVISTELOR ......... pag. 22

VFO
Regulator de
MMN 8080
PUBLICiTATE .................. pag. 23
ntreprinderea
"ELECTROAPARATAJ"

SERVICE ....................... pag. 24
Magnetofonul ASTRA 205
N PAG. 8-9)
,
... L... . ........ " ..... JLliJLJE
I TE E REGL RE AUT
I IEI
E LI T c
Pornind de la schema a
unui sistem de reglare
utiliznd module S.R.A. pentru ser-
tare de 19 pe care le-au execu-
tat, n cadrul productive la
I.E.A., elevii cele clase, am
realizat schema-bloc apoi schema
de a sistemului,
iar a aparatului s-a
realizat n cu sprijinul conti-
nuu al colaboratorilor din ate-
lierul de specialitate (S.R.A.) de la
ntrepri ndere.
Aparatul realizat este un sistem
analogic de reglare a in-
dustriale lente din chi-
ali-

Modulele
surarea, reglarea, indicarea n!:l .. o ........o-
trUor de proces:
slune, nivel, debit practic al
rui parametru fizic convertibil n
semnal electric.
Schema-bloc a sistemului de re-
glare elemente
clasice cunoscute: de
scriere a
element de traductor
un panou de al
ce posibilitatea
manual al procesului teh
a automat cu lege
de reglare de PI sau semna-
ale comenzilor, ale
n sistemul de
cazul de bucla de reglaj
este cu mo-
dule 1):
8101 -
ce la intrare 220 V /50 Hz
la tensiunile de +24 V /1 A;
-24 V/O,5 A; +24 V/0,5
S.R.A. 9601 - modul
de tensiune 15 V (modulul este
protejat la supracurent suprasar-

S.R.A. 4201 - Pi discontinuu.
Acest modul este destinat
proceselor lente n ca-
zul olomQ,nt",.t", .. de "',,," ..... '.+;0
de tip ventil sau
de un servomotor
Parametrii PI ai aparatului (banda
de constanta de
timp de integrare) se pentru
servomotoare cu timp de parcurgere
a domeniului de la 60 la 300 de se-
cunde
.. 15V
REED
NUl VENTIL
ULE
Modulul la intrare sem-
nalul de (de la traductor)
semnalul de (de la blocul
specializat S.R.A. 7401),
semnalul de abatere, care se prelu-
mai departe n blocul PI n
A BLOC
BLOC
timp, se transmite n exterior
pentru semnalizarea
rii din limitele prescrise cu modulele
S.R.A. 2101 2111. ....\
n modulul PI, semnalul de a:w'1
tere este nsumat cu semnalul ma-
2l. V
_----ob f\J 0----...
50Hz
I INSTALA TIE I


TEHNIUM 9/1988
q

modului derivativ
- se numai cuplat cu mo-
dului PI, avnd efect de a
secunde.
Schema a modulului
este destul de dar ele-
mentul de este un circuit de
derivare realizat cu AO un con-
densator
comandat
tot cu AO.
de de-
cu un
Modulele S.R.A. 2101 2111 se
la supravegherea
reglarea a proceselor in-
dustriale lente. Ele ie-
I., din limite pentru semnale de
\;;. intrare unificate.
Modulele o
un nivel sau "max"
150 mA.
Modificarea

Fiecare
circuite inrIQ!"\,e:.nrlolnto
nalizare
comparator
de un etaj putere.
ale comparatorului snt scoase
bornele
tensiuni
tric de
nectarea
S.C.A.

ntre de
n care snt montate
componente ale buclei
comenzii
de la
blocare
regulator,
nou ale comenzilor t::Jli.I:;l\,;lHClU:i',
semnalizare defect
menzilor.
gama O ..;.-
ntr-o
de curent O ..;.- 20
convertorului este
de care "''''''''''O''''o",to
de de
siune n plaja 0..;.-10 Vc.c.
Acest semnal se regulato-
rului PI O de refe-
de este
un motor bifazat ce la
24 V/50 Hz, cu o de 50 W.
Motorul este este co-
mandat de relee tip RI 130 ale
bobine snt alimentate de la
de putere
Modul de lucru cu aparatul
Se de la panoul de co-
de reglare, automat sau
manual.
A. Butonul de A/M
transmite un de tensiune la
un bistabil S.C.A. care
comanda sau
optic pe pa-
nov
ca n modulul Pen-
a bloca regulatorul
comenzii manuale nu se
tensiune mare se foloseste
un releu reed, contact nor-
mal nchis la


butoane pentru
B. La bistabilul
calea Se stabi,-
de se reali-
acordarea BP, Ti,
Td elementul se va
roti sens sau altul, aducnd
eroarea aproape de zero.
Utilitatea aparatului
Este un
foarte util n '<:>hrtr.::.trt ..
!ieI" de instruire
Elevul are cu-
unei bucle de re-
glare ei,
practic de acor-
dare a parametrilor de reglare n
conformitate cu calitatea
lui procesului tehnologic, deci de
a pro-
1
17 9;10 32 33
3,4
9,10
11.
+ 2!.V- ALBASTRU
-2!.V MARO
- GALBEN
ALB
Generarea a semnalelor si-
nusoidale cu ajutorul oscilatoarelor
cunoscute nu de pro-
bleme, dar snt unele n
care se ,,sinteza" lor prin di-
verse mijloace, n special n cazul
foarte joase. n
acest scop o de tehnici
componente specializate, dar
metode mai simple, cu piese
accesibile, care au la conversia
unor semnale triunghiulare sime-
trice cu ajutorul unor
"transformatoare de semnal". Se ob-
astfel forme de
dintr-o succesiune de segmente Ii-
niare, care pot simula cu o aproxi-
de sinu-
soida
1. Caracteristica de transfer
Pentru a mai bine princi-
piul metodei, curba
de transfer intrare (E) - (8)
n figura 1. Att timp ct
semnalul (tensiunea) de intrare E
cuprins n intervalul (-a,
+a), tensiunea de S este
cu E. Este vorba de A'A a
graficului, care se cu bi-
sectoarea axelor de coordonate,
avnd S=E panta cu
1.
Atunci cnd modulul semnalului
de intrare ntre a b (deci
cnd E se ntre -a -b sau n-
tre +a +b), tensiunea de S
tot cu E, dar cu
:> m de rela-
lia m=(M-a)/(b-a); se astfel
segmentele AB A'B'.
In fine, atunci cnd modulul sem-
nalului de intrare este mai mare ca
b (deCi cnd E<-b sau E>b), tensiu-
nea de
cu -M, respectiv cu +M).
Vom vedea mai departe cum
poate fi practic curba de
transfer ce
se fac privind alegerea pragurilor de
tensiune a, b M.
presupunem am realizat deja
"transformatorul de semna'" care
caracteris-
la intrare un tren
de semnale triunghulare simetrice
(fig. 2, semnalul E cu linie
Am ales o amplitudine U a semnalu-
lui de intrare semnificativ mai mare
ca b.
Semnalul de S, este repre-
zentat n 2 cu linie n-
Conform caracteristicii
descrise, att timp ct E de la
zero la +a, avem S=E;pe grafic, por-
OG interva-
lului de timp de la zero la t
1
este co-
E 8.
n intervalul de timp de la t
1
la t
2
.
cnd E n continuare ntre +a
+b (segmentul GD), tensiunea de
S mai lent, seg-
mentul GH.
momentul t
2
, cnd E atinge
valoarea +b, continund
spre +U, tensiunea de S
mne la valoarea +M. Gra-
ficul S poate fi intuit n continuare
pe baza curbei de transfer propuse,
succesiv segmentele HJ,
JK, KL, LN, NP, PO etc.
n ansamblul semnalul de ie-
S cu o cu
deosebirea este format n ntre-
gime din segmente Ne-am
prin urmare, ca el fie pu-
ternic distorsionat de sinusoida
deci inacceptabil din
punct de vedere al speci-
fice

1
-15V
L i
... 0 +b E
1,41 = a + (b-a)ml
04 43211
=rt:4x1N4t48
Cu toate acestea, o mate-
(descompunerea n
serie Fourier - pe care nu o vom
face aici) ne conduce la concluzii
contrare: se aleg anumite va-
lori "optime" pentru b, m
U, mai precis se iau
a=arbitrar
b=2a
m=0,618
U=5a/2
un semnal de S cu dis-
armonice totale sub 1,55%!
In sa vom numai
termeni impari (n sinus) ai dezvol-
Fourier, fiind absente armoni-
cele de rang 3, 5, 7, 13, 15, 17. Fu n-
damentala (avnd f
cu a semnalului de intrare) va atinge
o amplitudine practic cu M (=
1,618 a), armonica de rangul 9 - ni-
velul de 1,23%, iar armonica de ran-,
gul 11-0,83%.
Privit pe osciloscop, un astfel de
sEftnnal ne-ar trezi din nou suspi-
ciuni, segmentele liniare fiind net vi-
zibile. nu ochiul
este un prost instrument de apre-
ciere a distorsiunilor; de exemplu, el
distinge cu greu unui nivel
de 10% al armonicii de rangul 2
ntr-un semnal pe care "ar jura"
o
2: Conversia cu diode
Un circuit simplu care permite ob-
caracteristicii de transfer din
figura 1 este dat n figura 3. Vom
considera ia nceput diodele D
1
-D
4
snt "perfecte" prag).
Semnalul triunghiular de intrare
se la bornele E, iar n punc-
tele notate cu -a, +a, -M, +M se
continue avnd va-
lorile respective de
rea din convertor este cu S
vom presupune ea
este la o de
foarte mare n raport cu R
l
R2 t
Pentru IEI < a, nici ..
una din cele patru diode nu con-
duce, deci tensiunea de S va
fi cu cea de intrare
R
l
n serie nu produce atenuare, im-
de fiind
foarte mare). Se astfel seg-
mentele A'O OA din caracteristica
de transfer.
Atunci cnd E valoarea
+a, dioda D
1
prag) n
divizorului rezis-
tiv R
1
-R
2
, tensiunea de va
valoarea lui E prin
raportul m::::R
2
/(R
1
+R
2
), ceea ce co-
respunde segmentului AB din figura
1.
Crescnd n continuare, E atinge
la un moment dat valoarea +M, cnd
se deschide dioda 02' n acest fel
la este adus con-
stant +M.
n mod se
circuitul pentru valorile negative
ale tensiunii de intrare E, cnd inter-
vin succesiv diodele D3 D
4
.
Pentru a Cont de valoarea re-
a pantei m (0,618), rezis-
R1' R
2
R3=R2 se vor alege
astfel ca:
m = 0,618
De exemplu, se pot alege R
1
=arbi-
trar R
2
=R
3
=1,618 R,. In realitate
nu diode "perfecte", tre-
cerea din blocare n
cndU-SA ntotdeauna treptat, pe
TEHNIUM 9/1988
parcursul ctorva zecimi voit din
tensiunea In conse-
curba de transfer a montajului
din figura 3 nu va prezenta
nete la mbinarea segmel\telor, ci
de curbate.
Desigur, "rotunjirea" se va
manifesta mai pregnant la tensiuni a
M joase, unde se mai simte bine
efectul pragurilor de
nnd cont de efect de prag,
valorile tensiunilor a M vor fi
corectate practic cu cca 0,6 V n ca-
zul unor diode cu siliciu.
Experimental se ampli-
tudinea a semnalului triun-
ghiular de intrare este U=3 V-':-5 V
(distorsiuni minime ale semnalului
de
Nu ne aici de natura ge-
neratorului de semnale triunghiulare
(s-au publicat numeroase astfel de
scheme), dar aceste
semnale trebuie
amplitudinea simetria ct mai con-
stante n timp.
se
repede cu
de de tensiune
poate pentru faptul unul dintre
primele aparate care se dovedesc
indispensabile n laboratorul lor
este tocmai un stabilizator de ten-
siune Ei se
mai greu cu de de
curent constant, care la o
li se pare chiar
contradictorie. orice
generatoarele
electrice de fapt, ten-
siune, iar curentul electric este doar
rezultatul acestei eensiuni
la bornele unui circuit extern de
Prin urmare, intensitatea
curentului electric poate fi
prin mqdificarea re-
de In particular,
intensitatea este atunci
cnd tensiunea de sar-
snt constante. atunci care
este "secretul" surselor de curent
constant? Ce snt ele de fapt, la ce
servesc cum pot fi realizate prac-
tic?
La aceste ne-am propus
prin articolul de
nu nainte de a face cteva pre-
fundamentale referitoare la
generatoarele electrice.
1. Surse de tensiune
Orice generator electric, indife-
rent de principiul de
nare, poate fi caracterizat prin
specifice, anume
electromotoare E, re-
r. In general,
aceste pot fj variabile n
timp, dar pentru simplificarea anali-
zei care noi le vom presu-
pune constante. E are di-
mensiuni de tensiune si se
n iar r are dimensiuni
de se
n ohmi.
Atunci cnd la bornele generato-
rului se un circuit ex-
tern de n particular o rezis-
R (fig. 1), ansamblul serie este
parcurs de un curent electric cu in-
tensitatea " conform legii lui Ohm
pentru ntregul circuit:
E rl + RI (1)
de unde deducem
E
1=--
r+R
(2)
La bornele A-B ale generatoru-
lui, respectiv la bornele
de R, vom o ten-
siune
U = RI (3)
mai dect electromotoare E,
U = E - rl (4)
rl reprezentnd
de tensiune pe r.
Din punct de vedere al
practice, pe noi ne toc-
mai tensiune U,
tensiune la borne.
din (4) tensiunea U nu este ca-
pentru generatorul
consjderat, ea depinznd att de pa-
TEHNIUM 9/1988
3. Conversia cu tranzistoare
Cu titlu informativ
transformatoare de semnal
poate fi cu tranzistoare
n loc de diode. De exemplu,
schema din figura 4
"echivalentul n tranzistoare" al dio-
dei 0
1
din figura 3.
de la care ncepe ate-
nuarea tensiunii de intrare E este
aiCI +u, din tensiunea de
alimentare a montajului
prin intermediul divizorului r
1
-r2'
S-au folosit tranzistoare
opuse (n loc de unul singur) pentru
nlocuirea unei diode, din conside-
rente de a pragului de
T 1 ..
n emitorul o tensiune de apro-
ximativ u-O,6 V, n timp ce T
2
se
deschide atunci cnd i se n
emitor un cu cca 0,6 V mai
mare dect cel al bazei, deci un po-
aproximativ egal cu u.
4. Realizarea
Schema din figura 3
poate fi, desigur,
"pragurilor",
respectiv al segmentelor din care va
fi ,,sinusoida".
tor va diodelor din
montaj. Problema care se este
aceea a mperecherii precise a
componentelor (diode, n
vederea ct mai exacte a
pragurilor de tensiune alese.
la ora nume-
roase circuite integrate cu
de conversie triunghi-sinus
(de exemplu, 8038-lntersil, XR2206
- Exar etc.}, vom opta n continu-
are tot pentru varianta componente-
lor discrete, din motive lesne de in-
(pe cele de dv.,
mai su-
perioare oferite de componentele
discrete n domeniul
mari, de peste 100 kHz).
Pagini realizate de fiz. A.
rametrii intrinseci ai generatorului
(E r), ct de circuitul extern de
respectiv de intensitatea I a
curentului solicitat, implicit de re:-
de R. Din combina-
rea (3) (4) putem scrie:
R 1
U R + r E = 1 + r/R E (5)
expresii ce pun n mai bine
rolul divizorului rezistiv din
r R (fig. 2). Mai precis, deducem
din ultima expresie tensiunea U
este o din
electromotoare E, depinznd de ra-
portul rIR. Cu ct acest raport este
mai mic, respectiv cu ct r este mai
mic n cu R, cu att va-
loarea tensiunii U se apropie mai
mult de E.
Pentru ca tensiunea U fie prac-
tic de de
R, implicit de intensitatea I
a curentului solicitat, trebuie ca ra-
portul r/R neglijabil n
cu unitatea,
r/R 1 (6)
Spunem n acest caz avem de-a
face cu o de tensiune con-
putem admite aproximativ
U = E (figura 3, dreapta 1 orizon-

Practic, (6) poate fi nde-
pentru orice domeniu de va-
a lui R se reduce cores-
a gene-
ratorului, la la r = o (ne-

In general, pentru o valoare
a interne r, tensiunea la
borne U liniar cu intensita-
tea curentului 1, conform
(4), graficul U = f(l) fiind o
(figura 3, dreapta 2) cu att
mai mult cu ct r este mai mare. In-
tensitatea curentului este
intern la o valoare 18 (cu-
rent de scurtcircuit) care cores-
punde R = O (scurtcircuit la
bornele generatorului), avnd ex-
presia:
'8
E
r
(7)
Intuim din re-
pericolul mare n care snt
puse sursele de tensiune
n cazul unui scurtcircuit accidental
la borne: r fiind
foarte nimic nu se mai opune
la curentului
atunci cind de R
scade excesiv. Se pot astfel
limitele admise prin ge-
neratorului, acesta prin au-
todistrugere, ca tensiunea U
semnificativ n apropie-
rea momentului final.
Tocmai de aceea se
ca toate sursele de tensune con-
(n particular stabilizatoare
de tensiune) fie echipate cu cir-

..,!!..E
u
CD


u
1
o

r = :"VVK.1L 11 R
E=5V 1= 10uA n(O:-5k.fl.)
(rr) I Y
1- *-__ J
Schema din figura 5
toate principiile
cu un semnal triunghiu-
lar de intrare (E) ct mai simetric
stabil, cu amplitudinea de 5,00 V.
Pentru a nu perturba
de "transformare", la a
fost intercalat un repetor de ten-
siune cu foarte mare de
intrare (realizat cu un amplificator
cu alimentare diferen-
acest ele-
ment poate limita drastic performan-
la nalte, nu se
alege un suficient de ra-
pid. Diodele vor fi mperecheate ct
mai precis (din punct de vedere al
caracteristicilor I-U), iar rezisten-
vor fi din clasa de
precizie 1 % ct mai apropiat de valo-
rile indicate. Semnalul sinusoidal de
se culege ntre S' sub

cuite interne de al
rol este de a reduce practic la zero
tensiunea la borne atunci cnd in-
tensitatea curentului atinge o
IM (fig. 4).
2. Surse de curent
generator
electric cu circuitul
de (fig. 1), interesn-
du-ne de data aceasta de modul n
care intensitatea I a curen-
tului. Mai precis, dorim ce
trebuie
ansamblul pentru ca intensitatea I
de valoa-
rea de R. Fie,
pentru concretizare, la valoarea

ar
ca!culul el ar putea da
pe loc, anulnd derivata
expresiei I f(R) impunnd con-
EI nu ar mai fi
atunci "suficient" de
mai mult ca sigur, nici nu ar citi
articolul
Vom pleca deci de la cele expuse
anterior, fixndu-ne asupra
(2), care depen-
I = f(R). Deoarece am impus
ca I fie constant, mai
precis I == 1o, deducem
valoare trebuie se
pentru cazul particular R = O (scurt-
circuit la bornele generatorului),
privind din nou (2),
tragem concluzia E r
trebuie
E
-= la (8)
r
O prima concluzie
deci, anume intensitatea 10 fur-
de sursa de curent constant
este numeric cu raportul EIr,
care la rndui tocmai
curentul de scurtcircuit al genera-
torului.
inlocuind n (2) expresia lui E
de (8), E = r la. deducem :
r 1
I = r + R la = 1 + R/r 10 (9)
De aici lucrurile devin foarte
clare, observnd intensitatea I
este o din /0.
cu att mai mare cu ct raportul R/r
este mai mic. La intensitatea
I devine cu lo)
atunci cnd raportul R/r se
sau este practic neglijabil n raport
cu unitatea,
R/r 1 (10)
Spre deosebire deci de sursele de
tensiune pentru care am
dedus r = O (sau r/R 1), n
cazul surselor de curent constant
r trebuie fie
foarte mare n cu R, res-
pectiv R/r 1.
(CONTI NUARE N NR. VIITOR)
5
(URMARE DIN NR. TRECUT)
cea de-a doua
litate, anume f"07iC'!t.:ont,Q
serie.
de
de
iar n
care
tod. aceste
o stabilitate
foarte ridicate.
De asemenea, este bine de
toate conexiu ni pot fi
tate conductoare mai
de mare rezistivitate, cum ar
nichelina sau manganina (care pot
fi cositorite). acestor
conductoare dar
Q-ul este foarte
Fenomenul de oscilare
foarte nalte apare
ficatorul AF, mecanismul
mare a circuitelor osciiante
mente parazite fiind absolut

Tratamentele aplicate
mai de mai sus,
AF (ECL 11)
din este
prin n interio-
rul balonului de
Ordinul de al
lor "antiparazite" aplicate direct la
din soclu este de circa 100,0
n 10 100 ,O n anod 100,0
-;- 1 k,O n ecran la pentode.
Introducerea unei n.
anod, deci n circuitul de putere,
produce pierderi nsemnate deoa-
rece de
de a tuburilor este de ordi-
nul a kiloohmi, astfel nct
randamentului este de
circa 1%.
folosirea unor
neinductive (de volum),
avnd ca aceea din anod su-
porte puterea de ordinul
la amplificatoare RF de circa
100W.
Metoda de la punctul 2 presu-
pune de re-
a circuitelor parazite, lucru
care se poate realiza n principiu
prin executarea unor conexiuni
lungi sau prin nserierea unor in-
antiparazite).
unor conexiuni
1958"
MASA
Ing. TUDOR
V03200()OO,fB
a tuturor datelor
rad ioreceot ie,
toarele de impor-

- la triode A <jJ.
jJ.=coeficientul de amplificare al tu-
bului, de
catalog;
- la pentode A=SZa
S=panta tubului de catalog);
la a cir-
cuitului de = QwL (alegerea
acestei este la

Deja putem face primele observa-
cu aceste date.
Astfel, la trioda de putere RF (vezi
tabelul 1) raportul:
Cgk . --= 10 -+- 30 jJ. = 2 ...;- 5 .
Cak
(2) poate fi
sau nu numai
1. UNGVAY, Y05AVN
Pentru radioamatorii n-
pentru receptori reco-

mand realizarea acestui montaj care


( fundamental
\, le de a semnalelor telegra-
fice (CW). Filtrul activ prezentat
Decelernai multe ori, alegerea

<;:e
sint ..
tajele.
AmpUficatorul. sel.ectivderadio-
contribu en principal .Ia
.semnal-zgomot,
. .la
. eliminarea mai. si-
a Pe de
parte, serioase probleme de

variabUecu mai multe ali,;.
nlerea circuitelor este pentru
acoperiri mari, existnd. pericol de
plif carease
cu iar comutarea
circuitelor pentru. diferite. benzi im
multiple o con-
greoaie.
Ampliflcatorul de se
cu nunece;..
acordul continul,l,
fel o cugabarit
- condensatorul. variabil. Ca..:
mutarea.benzilor se. face . mai

lor, iarelemantul ampHficatorpro-
TEHNIUM 9/1988
tuoului (indiferent de
sau caracteristicile circui-
telor).
Pentru a ne referi la un caz con-
cret, de tubul RF 3C28,
cu Cak = 0,1 pF, Cgk = 2,1 pF, jJ. = 23
deducem Cak =, jJ. = 23, se
la pentru
trecerea n oscilator.
Tuburi speciale pentru mi-
crounde, de exemplu 2C39A (meta-
loceramic), avnd Cak = 0,35 pF,
Cgk 6,6 pF, jJ. = 100, conduc ia
Cgk
Cak = 190> jJ. = 100.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
fig. 12a: Schema a
amplificatorului cu grila la fig.
12b:
fig. 13: standard a
osciiatorului n trei puncte cu cuplaj
capacitiv (Colpitts), cu de
intrare n
C2
A 2::
este destinat n primul rind
receptoarelor de tip sincro-
poate completa etajele
de ale receptoarelor
filtrului
este de amplificarea
tranzistoarelor T 2 (BC 107) T 3
(BC177), ai factori de amplifi-
care (f3) trebuie fie ct mai mari
n limita egali. Atenu-
area semnalelor nedorite se re-
prin apropie-
rezistentelor R
4t
R5'
R7 R1Q' de cte 10 kn.
Montajul este alimentat direct de
la sursa receptorului prin comutato-
rul K1> care este un du-
biu intrarea-ie-
din filtru. In acest scop poate
fi folosit un comutator care are cel
3x2 recuperat din re-
ceptoare vechi tranzistorizate.
..
unui.modul qe se poateecrrJ,na.cu
mai
mare . esteirtiPre;;entatde . 'zgamotul

amplif!CC!toare1or, .lTlo-
.
urmare .,a
m .... ar,..
.... de . ame$tec
banda. i o,..
AcestelcomponenterH.1 sa pot
filtrlilui
de. intrarea.amplifi-
catpru1vi .. a
mixeru1ui, . sosesc . semna ele di ntr"'o
care . au <diverse . nivel uri ..
Unele dintre aceste .. semnale fac ca
amPUficatorul. ln de
semnallTlar.e sau II 1 .
semnalu . .vI
sistemul .. RAA 'orutuf
nu. va
perturbatol'1.
zii detreo.,,,
intermediari. ....... ... ., .'. . ..
perturbator, ."v.tndOIIJro.Plltudina
mare(> 5mVhdUC' . .mo ..
se mani-
C1
unor
sau a
semnalului .util.
Atenuarea . efectelor descrise se
pl'inutilizarea unor ampli-
ficatoare cu nivel de ridicat
mixere care lucreze
niveluri de sute de mili-
Amptificatorulva avea o reac-
curentul
staticcalcul.atpehtru un. regim de
sem
l1
al. mare. Mixerele vor fi in ge-
neral .. Sub forma dublu
cu .. diode, raportul dintre
tensiunea oscilatorului tensiunea
semoalului util cit mai mare, diodele
liniarizate cu
pe ct posibil de ptunghiu-

Un ali element deosebit.l repre-
.. dereglaj automat de
nvel.care n de
nlvelulglobalalsemnalu!ui prezent
la intrarea . prhnului . mixer sau a pri-
mului etaj . al amplificatorului de
n
acestui circuit un rol. foarte
tant il elementul
tor. Deoarece pentru n1/:!ntlnt:\!rt:\ll
a nu trebuie
se asupra amplificato-
rului de RF,s-a ajuns la mo-
de atenuator cu diode PIN.
Din cele prezentate mai sus re-
nu o
pentru etajul de intrare ntr-un re-
ceptor. Fiecare
un compromis in de scopul
propus .. Receptoarele care
n zonele urbane sau cu
nic vor fi cu amplifica-
toare de RF ct mai multe circuite
acordate. dispune de un
condensator cu
multiple, se va alege de com-
promis n care amplificarea de
se va la o
De aSemenea, ele-
mentul de RAA se va plasa cit mai
aproape de circuitul de intrare, avn-
du-se nu distor-
siuni . pentru semnale mari. Recep-
toarele. din zonele
aglomerate, pot da rezultate exce-
lente prin utilizarea de
la intrare, a exa
cu amplificatorului de
1.
dintre utilIzator receptor!-ll
TV este de comanda TV. In
sens modern, comanda TV
att direct, ct prin in-
termediul telecomenzii.
Nivelul tehnic actual permite controlul
digital al analogice (de exem-
plu, reglajul de volum), ca comutarea
programelor, comanda pornit/oprit etc.
Avantajele imediate snt imunitatea la
fiabilitatea comodita-
tea n exploatare. Simplitatea schemelor
electrice din faptul se
cu semnale de tip (impulsuri).
n prezent, ntreprinderea "Microelec-
tronica" produce circuitele integrate
MMC1024 MMP1025 destinate teleco-
menzii receptorului TV.
acestor circuite este n lucra-
rea (1). Procurarea includerea acestor
circuite integrate specializate ntr-un
receptor TV existent snt dificile pentru
constructorii amatori. Unul din criteriile
care a condus la elaborarea comenzii TV
prezentate n continuare a fost implemen-
tarea ei cu componente electronice uzu-
ale. S-au utilizat circuite integrate CMOS
doar acolo unde nu echivalent
TTL, ca in cazul multiplexorului analogic
MMC4051.
Comanda se poate monta n orice
receptor TV cu selector electronic, deoa-
rece nu n blocurile
Comenzile propriu-zise se
dau prin impulsuri TTL scurte, att de la
- -, ct de
la blocul de Aceasta con-
duce la pe du-
rate foarte scurte, a de tele-
care este alimentat, de
din baterii.
+'Sv
8
Tot din de economie de energie
de a comanda TV
poate n regim de
(STAND BYj, n care snt alimentate doar
dispozitivele strict necesare, receptorul
TV propriu-zis fiind deconectat de la re-
Trecerea prin
pornit/oprit un canal de teleco-

Comutarea programelor presupune
schimbarea tensiunilor continue pentru
diodele varicap din selector, ct cea a
tensiunilor de a benzii. Pentru
cele programe selectabile cu co-
manda TV selectarea a
program sau baleierea nainte
napoi ar fi din punct de ve-
dere al canalelor de teleco-
imobilizate, es.te
implementarea unui n inel,
ceea ce conduce la exploatarea ntr-un
singur sens a celor programe.
Schema putea fi cu circuitele
specializate SAS560, SAS570 (2) sau pur
simplu cu un registru cu tranzistoare,
. folosit frecvent n telecomenzi (3). Or,
chiar modul de lucr.u al blocului de selec-
tie ii programelor a impus
(programului) selectate la un moment dat
de utilizator, dat fiind se trece prin
diferite prin taste.
programului cu cte un LED, po-
n unui reper cores-
acelui program, nu este cea mai
avnd n vedere din-
tre utilizator receptorul TV
de semiobscuritate n care se
frecvent emisiunile TV, S-a ales de aceea
programului curent cu o
LED, n orice Aceasta a
reclamat implementarea n
inel cu un TTL, decodificarea
Ing. VICTOR DAVID
pentru cifra LED fiind mai simpla.
Pentru controlul volumului prin teleco-
s-au considerat suficiente opt ni-
veluri audio, baleiate nainte/napoi cu
ajutorul impulsurilor de pe au
fost, alocate canale de teie-
Principiul aces-
tui reqlaj snt detaliate n (4).
Din cele prezentate reiese posibilitatea
pentru partea de a
dispozitiv de cu pa-
tru canale. Se construirea
unor telecomenzi scheme publicate
n "Tehnium" (5), (6).
2.
2.1. Comanda PORNIT/OPRIT
Caracteristici:
- consum redus n regim STAND BY
(starea OPRIT);
- indicarea regimului STAND BY cu
LED;
- canale de alocate: 1.
Schema a comenzii TV este
n figura 1. Schema de co-
pornit/oprit este cu cir-
cuitele integrate C11, CI2 cu tranzistoa-
rele T1-T4.
S-a valorificat proprietatea circuitelor
integrate TTL de a vedea nivel HIGH pe
n gol. Astfel, starea HIGH
este cu co-
menzi, n timp ce un impuls negativ (tre-
cerea prin LOW) este cu co-

Impulsul respectiv se fie cu comuta-
torul K1, fie din conectorul
de pe intrarea E1. Se ob-
n HIGH a A (pin
2) a registrului CI1 pr.in R1,
ca de la
impulsurile parazite de amplitudine
survenite accidental prin firul E1.
ca "fa .. ... , G?,
C\ 8 = I", ...
+VA,
Registrul CI1 se n regim de
care (MC = 1),
starea la 0,,1 (pin 13) dect
cnd starea pe intrarea A este de
cea pe frontul al im-
pulsurilor ceasului realizat cu tranzistoa-
rete T3, T4.
In acest mod se para-
zite generate de comutatorul K1 sau sur-
venite pe calea E1. astabilului
este un compromis ntre viteza de prelu-
are a comenzii durata a tran-
parazite.
Este n continuare intrarea A
(pinul 14) a bistabilului separat din nu-
C12. La fiecare nou impuls,
acest bistabil realiznd, prin in-
termediul etajului cu T1, T2, atragerea/
eliberarea contactelor releu lui Rei afi-
curente cu LED1. Deoarece
acestui bistabil i este intrarea de
resetare a s-a n
R10, care in-
trarea de reset n LOW atunci cnd poarta
G1 nu n starea
OPRIT. In stare, pe QA
(pin 12) a lui CI2 avem HIGH, ceea ce
saturarea lui T2 blocarea lui
T1. Releul Rei nefiind nu snt
alimentate celelalte circuite din
nici receptorul TV.
Chiar este prin comu-
tatorul K2, ,,6" la nu-
Cl2 (pinii 9, 8, 11) nu poate
provoca resetarea deOat"'\
rece CI4 CI7 nu snt alimentate! .. )
La unui impuls pe intrarea bi-'"
-Stabilului separat din
OA n LOW, se T2
se n, releul Rei
prin intermediul contactelor acestuia x-x
y-y, alimentnd receptorul TV res-
pectiv celelalte circuite din Din
acest moment, efectul R10
este neglijabil, intrarea de reset (pinii 2,
3) a fiind la nivelul logic
dictat de poarta G1. De aceea,
resetului n starea PORNIT nu
starea LOW a OA, deci starea POR-
NIT/OPRIT nu este de comen-
zile date prin K2.

i'v
__ -o.UUII:
Tv


y
TEHNIUM 9/1988
Se remarca alimentarea a numai doua
circuite integrate n regim STAND BY,
2,2, Comanda programelor
Caracteristici:
- 6 programe selectabuile cu o sin-
gura alocate pe cele trei benzi:
0J J
n banda 1-11 TV;
1 n banda III TV;
5 - n UIF:
- preselectarea primului program (O)
la trecerea n starea PORNIT;
- cu, LED a programului
curent;
- canale de alocate: 1.
Circuitul de selectare a programelor
este compus din Cii, CI2, CI4, CI8 din
tranzistoarele TS-T22. Afisarea este re-
cu C16. .
Tranzistoarele TS-T1 O si T14-T 19
comutatoarele de tensiune pen-
tru diodele varicap, n timp ce Tii, T13
T20-T22 comuta benzile TV.
Oecodificatorul CI4 are n
Conversia n se
face cu inversoarele 11-16 din capsula
C18, astfel nct avem n
HIGH, celelalte n LOW.
De exemplu, la se'lectarea programului
,,4" se vor satura tranzistoarele T9 Ti8
prin dioda 011, tranzistoarele T12
T21. Colectorul lui T18 va tinde spre
t-28,5 V, ceea ce trecerea tensiu-
nii pozitive de pe cursorul
lui P5 spre LI,,,,,,,,!, prin dioda 017
n
Celelalte tranzistoare fiind blocate, dio-
deie 013, 014, DiS, 016, 018 vor fi la
,1,',', 'ndul lor blocate, deci tensiunea varicap
fi numai de PS. Dioda 012
de tensiune de pe
017. In timp, colectorul lui T21
tinde spre +12 V, deci se va trimite ten-
siunea la UBl,
benzii '" TV, iar Ulii snt n
gol.
Se lipsa consumului de curent
din sursele de +28,S V +12 V pentru
programele, respectiv pentru benzile ne-
selectate, aceasta
dispozitivului cu sursele existente n re-
ceptorul TV.
Schimbarea programelor se face din
comutatorul K2 sau pe calea E2, impulsu-
rile determinnd incrementarea celor trei
bistabili din capsula C12. Cnd se
ajunge n starea ,,6", n LOW a
6 a decodificatorului CI4 (pinul 7)
prin G1, n HIGH a
de resetare a care
ajunge astfel din nou n starea "O".
La trecerea n starea PORNIT, tot G1
va comanda resetarea condensa-
torului C3 care fusese
prin dioda 06.
Graficul de ale dispozitivului este
deci:
pornit .... O .... 1 .... 2-.3 .... 4 ... S
f. t I
acestor se de-
codificnd starea QH, Qc, Qf) ale
CI2 cu circuitul C16.
2.3. Comanda volumului
Caracteristici:
- gama de reglaj: - 36
dB ... O dB pe 7 trepte de 6 dB;
- stare de MUTING;
- preselectarea nivelului de -36 dB la
trecerea n starea PORNIT;
- canale de alocate: 2.
Controlul digital al volumului se reali-
cu circuitele C11, CI3 CIS. Impul-
surile date prin K3 sau pe calea E3 folo-
sesc la incrementarea C13,
n timp ce de la K4 sau de pe calea E4
sosesc impulsuri de decrementare.
reversibil CI3 este
zut cu pentru prevenirea
limitelor de naintelnapoi. Ast-
fel, n regim de incrementare, la
pe Qn a HIGH, prin poarta G3
prin dioda 03 se Pe
avem 0111 (7)
deci, ajuns n stare,
nu poate din ea dect prin
impulsurilor de decrementare. Analog, n
regim de decrementare, cnd ajunge n
starea 0000 (O),
BORROW ....G3 .... RESET
starea dect prin aplicarea im-
pulsuri lor de incrementare.
La 'trecere n starea PORNIT, conden-
satorul CS este deci intrarea
de a va fi acti-
prin dioda 04. Condensatorul C4 fi-
ind la rndul
1, 18 , n LOW, n se va n-
0001 (1). La trecerea n starea
OPRIT, condensatoarele C4, CS se des-
rapid pe bara de alimentare +V'I
prin diodele 02, respectiv OS.
corespund nivelu-
rilor de ale semnalului audio, selec-
rEHNfUM 9/1988
_-----------'0 T-t2.V
t'\e<eombWl"zat"

8
5OR'I. I
.......

TV
I
K-101
x-x
__
auolO

RECEPTOR TV
CDB 442
9 6
E2 E3
tate prin multiplexorul analogic CIS de pe
divizorul rezistiv R 14-R20. Se
starea "O" corespu nde totale
(MUTING).
este n tabelul
S-a preferat cuplarea n curent alterna-
tiv a din divizorul rezistiv
deoarece efectul de nivel
(pocnituri) este mult atenuat.
R21 n curent continuu intra-
rea amplificatoarelor audio din unele re-
ceptoare TV.
R11, R12, R13
TTL la multiplexorului
CMOS. Alimentarea cu -SV
a lui CIS este iar consumul de
curent pe pinul 7 al circuitului este negli-
jabil.
2.4. Sursa de alimentare ,
n figura 2 este schema
a sursei de alimentare. care fur-
tensiunile de 5 V t 12 V (ne-

Din motive de n fu
viznd reducerea nedorite
dintre comanda TV celelalte circuite
din receptorul TV, masa receptorului
masa snt comune, s-a pre-
ierat utilizarea unui transformator separat
TR, de tip transformator de sonerie.
3. INDICAT" CONSTRUCTIVE
n figura 3 se conexiunile din-
're comanda TV, receptorul TV teleco-
audio
+2.S,5V'
U"aricatp
V
U BJ\,2.
1>=-' ......... ;)-----"'"""0
Uun"
4- X EFDI\o8
E4
K4
T-f.

TV
Comanda TV se n in-
teriorul receotorului TV.
La televizoc.r,jle cu sepa-
rate de acord (de exemplu, la modelele
hibride tip H2) se pe panoul
frontal doar tastele de
LED-ul pe(ltru indicare STAND 8Y ci-
fra LED. In cazul receptoarelor' TV cu
programator omniprogramabil culisant,
acesta se complet,
d u-se tot separate, de
30-100 kn, cu demultiplicare
acestea se pe placa de co-
menzi TV astfel nct fie accesibile de
la panoul frontal. Se desfac vechile cone-
xiuni de la comutatorul K101 (fostul co-
mutator de al receptorului TV) se
noile conform schemei
electrice, K101 devenind
sistemului TV. Ali-
mentarea receptorului TV se va realiza
acum prin contactele x-x ale releului Rei
(cu perechi de contacte normal
deschise).
Se cablul ecranat dintre
cursorul de volum
amplificatorul audio se de
asemenea cu cablu ecranat, la intrarea
respectiv la audio de pe placa de
TV. n acest mod, volumul
poate fi controlat din
vechi, prin tastatura sau prin tele-

Celelalte conexiuni din nu se

Q
b

P"T. COMANDA
::=i
d
e.
:=1
Cof\eeto ...
tt
Conectarea comenzii TV cu receptorul
de se face prin conector
pentru ca, la defectarea receptorului, co-
manda lucra independent
prin simpla tragere a conectorului.
In figura 3 este posibila in-
terconectare a comenzii TV cu teleco-
manda din lucrarea (6). Diodele prote-
decodificatorului CDB442
cnd, accidental, se dau comenzi att prin
ct de tastatura
Se legarea comenzii porniti
oprit la cea mai
a decodificatorului (pinul 9). Teleco-
manda se poate alimenta cu
+S V tot din sursa de alimentare a co-
menzii TV.
-Se interzice pornirea receptorului TV
cu comanda deoarece se
poate distruge circuitul CMOS. Schema
face
precizarea se la probe care se
fac pe ale schemei.
O va fi ale-
gerii transformatorului de TR, care
rebuie o de cea
nai calitate, nu se n-
excesiv chiar cnd
continuu n caz contrar fiind o
de incendiu.
Cnd receptorul nu se pe-
rioade mai ndelungate, se
complet de la sistemul
receptor TV prin comutatorul K 101.
4. BIBLIOGRAFIE
1. C. G. Constantinescu, "n-
drumar pentru voi 3, Editura
1987
2. M. Bodea, C. "Circu-
ite integrate liniare - manual de utili-
zare", voi 2, Editura 1980
3. V. de
- "Tehnium" 7/198S, 8/198S
4. V. David, "Controlul digital al volu-
mului", "Tehnium" 11/1987
5. G. Cabiaglia, ra-
de , "Tehnium"
2/1979
6. Milian
"Tehnium"
f
Si-ore Nivel ele ReZ51-en>Cl
-'1,'Qf}
numr&11Y

dlVl
(De.. S A)
divizor
O 0000 -00
3W-.Q.
1\ OOCA ) -36
3-'15 .n.
2 00-10
629.0..
O 001\-1 -24
4
k.o.
OAOO -'\9
5
2., 50 K.o.
-12-
b
5,ooKn
011,10 -b
t
9,98K.Q.
O

Montajele descrise n continuare
se unui cerc larg de ama-
tori Hi-FI
aduse setului de montaj
neasa ,Amplificator de 15 W".
Amplificator HI-FI
Amplificatorul HI-FI, prezentat n
figura 1 b, a fost realizatfolosind se-
tul de montaj ,Amplificator de 15
W", a este
n figura 1a.
aduse setului de
montaj permit transformarea aces-
tuia n amplificatorul HI-FI prezentat
n [1], ale snt net
superioare:
Putere 25 W/8 n, sau 40
W/4 n.
Banda de 20...;- 90 000
Hz. .
Distorsiuni armonice: 0,1%, ntre
20 Hz 20 000 Hz, la puterea nomi-

Raport semnalizgomot: > 76 dB
Tensiune de alimentare: 50 V.
Curent consumat: 0,8 A pentru 25
W 1,4 A 40 W.
propuse reies din
compararea schemelor prezentate n
figurile 1 a 1 b snt
- se
R1=1. ti KU:
- condensatorul C
4
=100 j.lF/16 V
se n C
4
=100 pF/25 V;
- R
7
=470n se
n R
7
=33n;
- se conform sche-
mei, R
20
=1,8 kn;
- condensatorul C
s
=100 pF se
n C
s
=680 pF;
- condensatorul C
2
=10 j.lF/40 V
se n C
2
=10 j.lF /63 V;
- R
3
=150 kn se nlocu-
cu grupul serie R
3
=82 kn, P
1
=
100 kn;
- condensatorul C
6
=220 pF se
n C
6
=22 pF;
se conform sche-
mei, C
a
=4,7 ...;- 10 nF;
- se conform sche-
mei, grupul serie R
19
=220 n, Cg=330
pF;
-

...=R
1s
=56 n
aceleasi n cazul variantei de 25 W/8
n se la R
14
=R
1S
=1000
n cazul variantei de 40 W/40;
- grupul D
1
Rg se cu
circuitul format din
T7 C
1O
R
22
P
2
, R
21
; acesta se reali-
pe o de circuit impri-
mat se pe radiatorul
tranzistoarelor finale, avndu-se n
vedere realizarea unui bun contact
termic ntre T 7 radiator;
- dioda D
1
=1N4001 se conec-
n serie cu R
12
;
- condensatorul C
a
=1 000 pF/25
V se cu C
a
21 000 j.lF/40
V;
Ing. BARBU POPESCU
- tranzistoru I T 2=BC 171 A (care
se va folosi n circuitul
se nlocuieste cu un tranzistor de ti-
pul BD135, 80139, 2N1711,
2N2219A etc. (Uc.m250 V Pd:2:0,6
W).
verificarea a monta-
jului, punerea n este sim-
se la:
- din P
1
(fixat n
se tensiunea U/2
=25 V;
- din P
2
(fixat cu cursorul
spre R
22
) se curentul de re-
paus la cca 50 mA.
n cazul unei ngrijite,
pe
deplin efortul depus.
Ca preamplificator poate fi folosit
montajul original "Philips" din [1],
prezentat n revista "Tehnium" nr.
2/1978, pag. 19, sau montajul pro-
pus de autor n figura 2. Acesta

- un comutator K
1
care permite
selectarea surselor de program;
- un etaj adaptor realizat cu
tranzistorul T
1
piesele aferente;
- un corector de ton pasiv, reali-
zat cu P
2
P
3

piesele aferente;
- un etaj amplificator de ten-
siune realizat cu tranzistoarele T 2, T 3
piesele aferente.
Repetorul pe emitor realizat cu T
1
are rolul de a adapta
mare de intrare surselor
de program cu ne-
corectorului de ton.
Corectorul de ton permite corec-
tarea caracteristiciide n
limitele 15 dB la 40 Hz 15000
Hz.
conexiunii bootstrap rea-
cu condensatorul C
12
, etajul
realizat cu tranzistoarele T 2 T 3
permite unei
mari, de peste 60 dB n des-
aplicarea nega-
tive (a valoare se din
P
4
), coeficientul de distorsiuni scade
la cca 0,01 % pentru un coeficient de
amplificare de 8 ...;- 10 ori (16 ...;- 20
dB), reglabil din P 4'
Grupul R
19
-C
14
limitarea
benzii audio n domeniul
lor ultrasonore.
P
s
la re-
glarea balansului (n varianta
"mono" P
s
se
Punerea n se la

- aplicnd la intrarea preamplifi-
catorului un semnal de cca 100
mV/1 000 Hz (n punctul "A"), n
.n care P
1
este la maxim
P2' . P3, P
s
snt n
din semireglabilul P 4 se
toare electrolitice de
mare tensiuni de lucru peste
40 V, de medie
mare putere cu UCEU :2: 80 V etc.).
O o
amplificatoarele n punte. Acestea
snt formate din amplificatoare
de putere identice, care primesc la
intrare semnalul AF defazat cu 180
0
la care de este
direct, punct de
(fig. 3).
Tensiunea n de
poate atinge valori mari, fiind prac-
tic cu tensiunea de alimentare
din care se scad de ten-
siune de pe tranzistoarele finale
din circuitele de emitor
colector (R
1S
' R
17
, R
1S
', Rn').
Din acest motiv se fo-
losirea unor de de
an (n caz contrar se distruge-
rea tranzistoarelor finale a difu-
zoarelor).
Practic, puterea de un am-
plificator n punte este de cca patru
ori mai m"are dect a unui amplifica-
valoare a
este
se au

a) fiecare
mod inrl",,,,on,Mo, .. t
Undu-se ca
b) de reac-
vor avea valorile riguros
egale:
R6=R6'
c) curentul repaus va avea va-
lori identice:
IR=IR'=50 mA;
d) tensiuniie mediane: U/2=22 V
(sau 23 vor fi riguros egale (n
punctele M');
e) radiatoarele tranzistoarelor fi-
nale (2N3055 cu UcEo:2:40 V) vor fi
dimensionate
ce s-au efectuat cele de mai
sus, se de
conform figurii 3; tensiunea
ntre" punctele M M' nu
trebuie 30,...;- 40 mV;
n caz contrar se asupra
lui P
1
(P,').
Condensatoarele C 11 C' 11 prote-
de n cazul\
tranzistoarelor finale, j }
schimb banda audio n do:::
meniul joase; ele se pot
elimina numai ce tensiunea n-
tre punctele M M' s-a redus sub
20 ...;- 30 mV din P
1
(P,').
Pentru defazarea semnalului cu
180
0
se pot folosi montajele din fi-
gura 4.
S 2A


P1 100V
100kfi
R3
82ki
C1

2,2pF
350mVr.:; R2
- 150kIT
R20
25W/Sfi
--
Il.OWl4fl)
TEHNIUM 9/1988

Montajul din -figura 4a
cea mai de etaj de-
fazor, cu sarcina ntre
emitor colector.
Amplificarea n tensiune este uni-
n cazul folosirii acestui etaj
defazor cu amplificatorul
de putere din figura 3, sensibilitatea

ste de cca 200 -7- 250 mV .


. ". Etajul defazor de tip
prezentat n figura 4b permite
nerea unor superioare;
n acest caz, pentru
unei bune simetrii va trebui ca R10 =
R
l
i Rs=Rg (se vor prefera rezisten-
cu
Pentru sensibi-
(de 220 -7- 250 mV),
Rs Rs' (din figura 3) se vor la
valoarea de 3900.
Montajul propus permite
rea unei puteri mai mari, de cca 100
W/8!l, cu
- tensiunea de alimentare se
la 50 V;
- n locul perechii T 4. T s (T 4', T:, '),
de tipul B0135-B0136, se folosesc
tranzistoare de tipul B0235-B0236;
- fiecare tranzistor final (T 6, T 7,
T
s
', T/) se cu cte
tranzistoare de putere, 2N3055, co-
nectate n paralel, fiecare cu rezis-
_ de 0,220/5 W n circuitul de
emitor;
- RH' R,s, R17" R
1S
' se.
n 0,220/7 W.
Montajele propuse n cele de mai
sus se de la o
care livreze tensiu-
nea n la curen-
tul mediu consumat (cca 2 -7- 2,5 A
n cazul variantei de 75 W cca 3 A
n cazul variantei de 100 W).
BIBLIOGRAFIE
[1] Philips, Audio Amplifier
Systems, 1972.
TEHNIUM 9/1988
e2

S2 4A
R2
33k
t
en
I.IOLF
2SV
R18
3,Jkn.
RS

..... --...
I,lkn. 44+46V
PU6
CI.
10IJF
16V
R'\4
3.3kn
G,SW
PL16
Din ce n ce mai populare, calculatoarele personale de tipul
DORE un interes crescnd n rndurile informatIcII. Do-
rind tuturor celor care ne:-au Soli?itat pentru COM-
MODORE, ne grupajul din numar
fie n parte, cititorilor el, desIgur, neepUlzmd pro-
blema.
Trebuie autorul, ing. Obretin, este_ cel care
duce Clubul de Calculatoare de la Casa de Cultura a
.. Grigore Preoteasa". . . .
Asteptam n continuare sugestiile propunerile dv. pentru rubnca de m-
,.
Ing. OBRETIN
tDEFine FuNction poate fi foarte frecvent n programe perso-
nale, atunci cnd se joystick-ul. Spre exemplu, in portul 1 (Ia Com-
modore 64) se poate "citi" joistick-ul cu:.
DEF FNJO(Y)= 15-(PEEK(56320)AND 15)
un mic program ce poate fi folosit. combinind ON-
-GOTO;
10 DEFFNJO(Y)=15-(PEEK(56320) AND 15)
20 ON' FNJO(Y) GOTO 50, 60, 20, 70, 30, 30, 30, 80
30 GOTO 20
50 PRINT "NORD"; GOTO 20
60 PRINT "SUD"; GOTO 20
70 PRINT "VEST": GOTO 20
80 PRINT "EST': GOTO 20
se include "butonul de foc", atunci trebuie o sepa-
sau schimbat 15 cu 31 din de (linia 10).
Pentru cei ce doresc scrie jocuri, poate fi un punct de plecare.
Incluznd cteva comenzi PEEK, se poate de exemplu,
pe ecran ..
2. O mai la Commodore 64, este FRE.
Aceasta poate fi de cei ce doresc afle ct din memorie au folo-
sit sau ct a mai liber scrierea unui program.
Introducnd:
PRINT 38911-(FRE(O)-65536* (FRE(O) < O))
sau
PRINT 38911-{FRE(0) + 2116)
pe ecran va volumul de memorie
La fel, se poate afla memorie este
PRIN FRE(0)-65536*(FRE(O)< O)
sau
PRIN FRE(0)+2 t 16
3. Programe ce nu pot fi listate .
la Commodore 64 VIC, 774 775 vectorul de LlST.
valoarea cu POKE, programul nu mai poate fi listat. Tot ce tre-
buie este POKE 774, 255.
Este o idee PEEK pentru a piti ce trebuie fie la
adresa 774 n caz programul.
programul este doar "citit" nu rulat, poate fi listat ocolindu-se

n cu alte "metode" de secretizare exemplu REM SHIFT
l) evita listarea unui program.
o memorie se pot schimba n 808 809 nume-
rele existente. Acest lucru face ca atunci cnd tasta BUN/STOP sau
RUN/STOP-RESTORE, rularea programului nu se Dar nainte
de a schimba aceste valori, este bine vechile valori existente.
4. Un "START-RECE" computerul) este un mod
simplu de a memoria de a "reset"-a orice program.
Dar acest lucru trebuie frecvent?
Se poate evita defectarea .ntr-un mod simplu:
SYS64738 pentru C64
. sau
SYS 64802 pentru VIC
care pe monitor va mesajul uzual de la deschiderea calculato-
rului.
un singur lucru nu se poate introdus POKE 650,
128, face se repete o att timp ct este
ceva: cei ce au VIC pot avea la conectarea calculatorului ./a
televizor.: imagine care .
Introducnd POKE 36864; 133, se poate corecta acest neajuns.

RUN/STOP-RESTOBE face ca imaginea joace" din nou.
5. REMarci grafice /
ncercat majuscule sau simboluri grafice n
cam ce apare la listare.
Spre ... y, ... rn,","
10 'rem ram ic
listare apare:
10 rem input #rogram chr$rafic
computerul literele "SHIFT=ate" ca
BASIC.
Un mod simplu de a evita acest lucru este REM
mele (").
Restul mesajului va normal.
6. Un joc care n este un joc dificil, mai
cnd trebuie reluat .de fiecare
poate fi la foarte multe programe di
anulndu-se coliziunea ntre sprites-urile jocului, simplu, schimbnd val
din anumite ale memoriei.
programului de pe disc sau de pe nu se i
imediat comanda RUN. .
Se POKE A, B, unde A din memorie, iar B noua
loare. Numai introducerea acestui POKE se comanda RUN.
n tabelul 1 snt date cteva dintre aceste POKE-uri pentru mai multe p
grame distractive mai cunoscute (pe Commodore 64).
7. cum i numele, programul face ca la fiecare
sare de. n difuzor se un "beep", de tasta

Este foarte util pentru cei se scriu programe, deoarece "aud" fiecare
atunci cnd este
. Fiind n limbaj "Beep--Key".:..ul cnd se un
gram n limbaj BASIC.
Titlu: 64 BEEP - KEY
Scop: UTILITAR
Pentru: C64
100 PRINT" {ClRl !RVSJ BEEP-KEY" : PRINT" 12 DOWNI
UN MOMENT ... "
110 FOR 1=49152 TO 49228: READ A:CK=CK+A:POKE 1, A: NEXT
120 IF CK< > 9872 TEHN PRINT" EROARE IN DATA ":END
130 SYS 49152: PRINT" {HOME" IRVSI H; :TAB(8); "ACTIVAT
{6 DOWNl"
140 END
49152 DATA 120, 169, 013, 141, 020, 003
49158 DATA 169, 192, 141, 021, 003;
49164 DA TA 096, 165, 251, 197, 197, 208
49170 DA TA 004, 201, 064, 208, Q.26, 165
49176 DATA 197, 201, 064, 240, 020, 162
49182 DA TA 006, 189, 070, 192, 157, 000
49188 DATA 212, 202, 016, 247, 169, 015
49194 DATA 141, 024, 212, 169, 004, 133
49200 DA TA 252, 165, 197, 133, 251, 198
49206 DA TA 252, 165, 252, 208, 008, 173
49212 DATA 004, 212, 041, 254, 141, 004
49218 DATA 212, 076, 049, 234, 000, 050
49224 DA TA 000, 000, 129, 064, 244
8. RAM TEST _
Programul are ca scop testarea intregii memorii RAM.
Spre deosebire de alte programe similare scrise n limbaj BASIC,c
program are avantjul fiind scris n este foarte rapid n
cru. .
introducerea programului salvarea pe sau disc, se
manda RUN. este o eroare, va mesajul "EROARE I
DATA", care programul se
programul .este introdus corect, va mesajul READY,
programul este alocat n memoria calculatorului.,
Pentru nceperea testului se introduce comandaSYS 884.
ii!; Imediat, n din stnga-.sus al. ecranului, va uncursor-flash
'"vor fi testate. c
Testul n introducerea tuturor numerelor ntre O 255 n
din memoriaARAM. parcurQerea !:,ltregii memori! va
sajul TEST +OVER. In caz contrar, daca se o. RA
aceasta va fi pe ecran.
Titlu: RAM Test
Scop: Utilitar
Pentru: C64
800 FOR A=864 TO 995: READ D:POKE A, D: NEXT
864.DATA 84, 69, 83, 84, 32, 79
870 DA TA 86, 69, 82, 32, 32, 66
876 DA TA 65, 68, 32,.66, 89, 84
882 DATA" 69, 32, 169, 8, 133, 58
888 DATA 169, 0, 133, 57, 160, O
894 DATA 24, 141, 0, 4, 145, 57
900 DATA 209, 57,240,21, 152, 72
906 DATA 165, "58, 72,' 32, 179, 3
912 DATA 104, 133, 58, 104, 168, 169
918 DA TA O, 230, 57, 208, 7, 230
924 DATA 58, .24, 105, 1, 208, 221
930 DATA 200, 208, 2.18, 32, 193, 3
936 DATA 230, 58, 165, 58, 201, 160
942 DATA 144, 207, 76, 208, 3, 162
948 DATA 10. 160. O, 185, 106, 3
954 DATA 32, 210, 255, 200,202, 200
960 DATA 246, 72, 152, 72, 169, 32
966 DATA 32, 210, 255, 32, 201, 189
972 DATA 104, 168. 104, 96, 169, 13
978 DATA 32, 210, 255, 160, O, 185
984 DATA 96, 3, 32, 210, 255, 200
990 DATA 192, 10, 208, 245, 96, O
PROGRAM
BOULDER DASH - 111 -
FROGGER
JUMPMAN JUNIOR
PAC MAN
SHAMUS
ZAXXON
A
Pentru cei ce au un calculator personal din familia Spectrum
(HC sau TIMS), montajul le va fi de mare ajutor, Realizat
n cadrul Clubului de Calculatoare de ing, Nicolae
Berbece, acest KEMPSTON-JOYSTICK se poate cupla direct la
calculator, eliminndu-se astfel o (interface 11),
Condensatorul Ci este de 47 MF/40 V, R
1
-R
6
de 5,6
kn, iar R
7
-R
11
de 330n.
Se pot folosi integrate de tipul 74LS03 sau CDB403,
sv
(1 Lf
Rl
p---c::J----o DO
1>---c:::::J----o 01
02
1)---c=:::J-----o 03
11>---.---...-_ 04
CONCURSUL
"INFORMA TICA
NTRE
CRE TIVITA E
U"TILIT TE"
in vederea. introducerii rapide a progresului
in toate sectoarele de. activitate, actualul concurs
vista "Tehnium", cu Comisia pentru
din cadrul Comitetului Central
hAlul Comunist cu sprijinul de
formatiei
domeniu de aplicare n al
.Reamintim vor trebui ia data
pe adresa:
nI'. 1, sector 1, cod 79784, o ce va
tine'tiUul la care numel.e nn;onlllrr,,"'wp
autorilor (sau autorului), locul de pe care o yt:&UI.t:.,::
profe.sia de virsta,. telefoanele de la sen,iciu
Regulamentul'.concu rsulul a fost Itublicat in
vistel.or .. "Tehnium".
SSTr pe microcalculatorul
(URMARE DIN NR, TRECUT)
. i- ;20 CP
09:30 ,..iR
0':l4-0 CP
0950 dF::
0960 LO
0970
09;:;0 RRA
0990 RF::A
1000 AND
1010 DR
1020 LD
1030 LD
1040 LI)
1050 LD
1060 INC
1070 fNC
H\;30 BR.t10') LD
1090 LI)
1100 INC
1110 INC
1120 O . .JNZ
1130 INC
1140 HALT
1150 dR
1160 BR.::.HX LD
1170 dR
1180
1190 RElJRS LD
1200 LD
1210 LD
1220 RUMO() LD
1230 Le,
1240 DEC
1250 INC
1260 DEC
1270 LD
1280 OR
1290 dR
1300 R.ET
1:310
1320 LINE LD
13:30 AI)R.l LD
1:340 INC
1350 LD
13e0 INC
1370 LD
1380 CP
1390 ,..lR
1400 CP
1410 ,..IR
NC .. E:;:;:::'HX
E "L
3
5;3H
D,A
A, (:X+10)
(DE) ,A
E;,8
IX
IX
A, (IX+0)
(HLJ ',A
H
IX
BRMOlJ
IX
FCHAD
HL,4-000H
MOl)E1
HL, E: '1=""":; -':911
DE, :':A'JE
BC,e,912
A, (HL.i
(DEi ,A
HL
DE
BC
A"B
C
HL,BUFFR
E, (HU
HL
[:', (HU
HL
A,D
40H
C,BRSHX
5BH
NC,BR.::.HX
1420
1430 LM1
1440
14.50
1460
1470
1460
1490
1500
1510 lJIEt..I
1520
1530
1540 Vl.Jl
1550
1560
LD B,32
LD A,(HU
LD (DE) ,A
INC HL
INC DE
D...fNZ LMI
HALT
,.IR
LO
LO
LD
LOIR
PET
HL, SSAlJE
DE,4000H
BC,6144
1570 ATTRB LD HL,SSAUE+6144
DE,5600H"
BC,766"
1560 LI)
1590 LD
1600 ,.JR lJlJ1
1620 INURT LD HL,SSAUE
1630 LD BC,6144
1::40 INUL LO A, (HU
1650 CPL
1660 LO fHLI,A
1670 INC HL
1680 DEC BC
1690 LO R,B
1700 DR C
1710 dR NZ,INlJl
1720 RET
17:30
174-0 E:REi=W, LO [lE ,.GOTON
HL, (2:3\':.1:3)
(HLl ,E
1750 LD
17e0 LD
1770 INC HL
17E;0 U) - (HLl ,o
1790 RET
1:::;00
1810 GOTON DEe SP
1820 DEC SP
1830 5CAN CALL 28EH
184-0 LD A,E
lE:70
1;;:;;:;0
1900
1910
INC A
dR " 5CAN
LD (I'/+O) .. 255
LD HL;9900
LD .' HL
}:;OP A
LD (2:3620) IA
1920 ::.ET 7,fIY+1:1
1930 ...fP lB7DH
1.94-0
1950 POINT PUSH SC
1960 LD A,B
1970 CALL 22BIH
1980 LD B)A
1990 INC B
2000 LD A, (HU
2010 p;;.o;p RLCA
2020 DI..INZ PXP
2030 POP SC
2040 RET
2050
2060 COP"{l
213713
21380
21390
2100
2110 CP3
2120 CP2
2130
2140 CPl
2150
2160
2170
2180
2190
2200
2210
2220
2230
2240
2250
22e0
2270
2280
2290
2310
2::;;20
2:3:30 CCI,p,...2
2:34-0
2:350
2:::::'0
2:370
23;;:;0 (Pe.
2:390
24-00
;:.:1.'llil
LD
CALL
LI)
CALL
LI)
LD
LI)
, LD
CALL
RR
INC
,..lR
RRC
RRC
CALL
INC
..JR
LD
CALL
LD
AOD
LD
CP
..JR
(S5TK) ,5P
PRST
E, "G"
PRN
D,O
C,0
B,D
E,E-0H
POINT
E
B
NC:,CPl
E
E
PRN
C
NZ,CP2
E, "/"
PF::N
A,6
o
D,A
192
C.,CP3
LD (:.:.TI< 1 5P
CALL Pf=;:::'T
L[) E, "I"
CALL PRN
LD Di 0
CALL PA::,::'
INC D
CALL PA:::5
! n C1 1'1
24-20
24-::;;0
24-4-0
2450
24Ef0
24-70,
24-E;0
2490 PA5;:.
25013 CP4-
2510
2520 CP7
2530
2540
2550
2560
2570
2580
2590
26130
2610
2620
26:30
264-0
2e.50 PRST
2t,60
2e.70
2680
2690
2700
AD()
LD
CP
LD
LD
LD
CALL
RR
'INC
INC
JR
r=::RC
RRC
CALL
INC
,.JR
LD
.JR
D,A
192
C .. CPe,
E,"+"
PRN
c,.e
B,O
E,60H
POINT
E
B
B
NC .. CP7
E
E

C
NZ,CP4
E " " ...
PRN
LD E,iSH
CALL ::'RN
LD E, "R"
CALL PF::N
LI) E,lBH
2710 PRN CALL 1F54H
2720 ...fR (,POl
2730 LD 5P, (55TK)
2740 RET
2750 POL IN A, (2:39)
2760 ANO 80H
2770 JR NZ,PRN
2780 LO A,E
2790 OUT (2391 ,A
2;:;00 PET
2;310
2620 5STK OEF5 2
2630 CHARS DEF5 512
264-0 FIN DEF5 0
2850 ZZZ EQU FIN-BOOT
2;:';70 END

-
Releul regulator de tensiune ce se
I} dotarea autoturismelor are
rolul de a varia curentul prin excita-
alternatorului, astfel nct curen-
tul de a bateriei fie
constant, indiferent de regimul de
al motorului autoturismului.
De calitatea fiabilitatea releului
regulator depinde timpul de al
bateriei.
Propun, n articolul de un re-
gulator electronic pentru
bateriei, pe care l-am realizat care
a dat rezultate bune n cei doi ani
de cnd pe autoturis-
mul personal.
Avantajul regulatorului electronic
este reglajul curentului de
care a bateriei se face foarte simplu,
prin rotirea unui el
avnd o fiabilitate
n figura 1 este schema
a regulatorului electronic.
cum se vede din schema
regulatorul este foarte
simplu este compus dintr-un sta-
bilizator realizat cu circuitul integrat
{3A723 un element regulator reali-
zat cu tranzistorul Tl.
Modul de nu are ne-
voie de suplimentare. A
fost o de cu-
rent cu R6, care
curentul din alter-
natorului la 3A, pentru a-I proteja.
Reglajul tensiunii de a ba-
teriei se face din P1.
Domeniul de reglare a tensiunii de
a bateriei este 10 + 16
VC.c.
Montajul se pe o bu-
de sticlotextolit dublu placat;
desenul cablajului, la scara 1 :1, este
dat n figura 2, iar desenul de am-
plasare a pieselor este prezentat n
figura 3. Pe pastilele laterale ale ca-
blajl!,I,ui se vor lipi papuci tip
"tata.
Montajul se va ncaseta ntr-o cu-
tie de pe care se vor
monta, izolat de prin in-
termediul unui izolatar de
tranzistorul T 1
metrul Pl'

Pornirea oprirea a
de parbriz, atunci cnd
meteo impun acest lucru
(de exemplu, etc.), pot dis-
trage auto,
avnd efecte nedorite, iar
rea "pe uscat", are ca
efect uzura componentelor. acestui
mecanism deteriorarea parbrizl..l-
lui. Din acest motiv, autoturismele
moderne snt din fabrica-
tie cu automate care oor-
14
Ing. ALEXANDRU VASILIU
+/2 V
RI

CI
5
Cutia n care se regulatorul
electronic se va prinde rigid de ca-
roseria autoturismului n locul ve-
chiului releu regulator.
Se va determina fire-
lor care veneau la vechiul regulator,
astfel:
- se pune cohtactul fiecare fir
n parte se va atinge, scurt, la
firul care va face scnteie este firul
,,+" se la papucul notat
cu ,,+" al regulatorului electronic;
- firul este firul de excita-
Ing. LUCIAN TOACSEN,
Alba Iulia
nirea a de
parbriz.
Montajul descris acest
deziderat, prezentnd
. avantaje:
- fiabilitatea
redus de
componente;
temporizarea pornirii
warelor este practic
de tensiunii de alimentare;
- prin montarea dispozitivului se
schema de co-

[]]
-R4-
\
II
-R3-
@}R2-:

;t)
n
'"
-
)
--o
[J-R4::
-R5-
CDn
"'
se la borna "Ex" a re-
gulatorului electronic;
- se va lega borna "M" a regula-
torului electronic, prin intermediul
unui fir cu papuci la capete, la unul
din de prindere pe auto-
turism ale regulatorului electronic.
Astfel montat regulatorul, se trece
la reglarea tensiunii de a
bateriei:
- se un voltmetru la
bornele bateriei;
- se motorul autoturis-
mului;
- se P
1
cnd voltmetrul 14,1+
14,2 Vc.c.
o mai de re-
glaj este aceea prin care se
direct curentul de a bate-
riei, procedndu-se astfel:
- se o de H1/
15W pe firul care alternatorul
de borna ,,+" a bateriei (firul
care este legat la plusul bateriei);
- se motorul autoturis-
mului;
- se P1
astfel nct tensiunea la
capetele fie, ca va-
loare, a zecea parte din capacitatea
bateriei (pentru baterii de 44 Ah se
pentru 4,4 Vc.c.);
- reglare se scoate. rezis-
pentru reglarea cu-
rentului de a bateriei.
LISTA DE PIESE:
CI-{3A723; T
l
-2N3055; C
l
-100 pF;
P
l
-1 k!l; R
l
-15 kH; R2> R
3
-3,9 k!l; R
4
-
,3 kH; R
5
-100 H; R
6
-O, 24!l/5 W.
O-opri!
1 mi:il
2 - mare
parbriz
.12V
COMUTAlOR
CLlMATIZARE
O-oprit
1
2
la venlila!oruI ins!.
de climatizare
fEHNIUM 9/1988
intrebarea llr. 3B
care este ordinea din inter-
a celor trei vehicule ajunse simultan
cum vor proceda acestora.
ntrebarea nr. 3 C
Cum va proceda vehiculului
care a intlnit indicatorul" trecerea"
a' observat un vehicul apropiindu-se din
stinga sa cu lampa de semnalizare in-
acestuia de a executa virajul spre
dreapta?
defectarea automa-
tului neafectnd
torului de parbriz conform schemei
clasice;
- nu reglaje, valorile
pieselor utilizate nefiind cr!tice.
DESCRIERE
Circuitul integrat /5E555 este utili-
zat ntr-o de circuit
astabil. Cifrele din repre-
terminalelor pen-
tru capsula T0116 (14 terminale).
Cu valorile pieselor indicate n
de pe terminalul 3
(6) este la pentru aproxi-
mativ 2 secunde, ceea ce
releulu i executarea a-
trei curse lip de
parbriz. Pauza dintre aou'a
este de maximum 14 secunde, fiind
din de 5 MO.
TEHNIUM 9/1988
Releul util.izat trebuie
un curent mai mic de 200 mA,
ferm la 9 V un-
contact normal nchis si unul nor-
mal deschis, capabile suporte cu-
rentul
MONTARE
n felul n care a fost
schema se poate monta pe autotu-
rismele Dacia 1310 si 1410, avnd
comutatorul pe parbriz
al pompei de a parbrizului
prin levier dispus n
dreapta volanului. de circuit
imprimat pe care s-a realizat monta-
jul se poate monta sub bord, execu-
tndu-se
- alimentarea cu plus 12 V prin
ventjlatorului de cli-
matizare existent, utilizndu-se una
din libere ale acestuia, iar
de se poate face de
la una din bornele de ale apa-
ratelor de bord;
- de 5 Mn se
n bord, ntr-o ct
mai auto;
- contactul normal deschis al re-
leului se n oaralel la bornele
U3{6J
,,+" .. 53b" ale comutatorului
de parbriz;
- contactul normal nchis se
n serie pe firul (negru) care
vine la borna 31b a comutatorului
(ntre punctele a b,
narea firului).
t1= 0.693 { R1 + P1+ R21 (1
f2= 0,693- R.?-(1
emisiunilor de televi-
ziune la mare mai ales co-
lor, realizarea unor antene
de mare
In acest scop, Intreprinderea Elec-
tronica - I.E.I. - Bucu-
a realizat Introdus n produc-
unele subansambluri
care permit montarea mai multor
antene TV - acordate pe canale di-
ferite - pe pilon comun, folosind
un singur cablu de coborre la tele-
vizor.
Deoarece n unele este
mai multor
TV, necesar de a
datele ale canalelor de tele-
viziune n benzile l-V, conform nor-
melor OfRT.
n tabel snt notate lungimea de
medie (Am),
(fm), (fM), frec-
de imagine (fi)
de sunet (1s).
in n um-
bra unor obstacole nalte sau cnd
cablul de coborre este lung ate-
nuarea de acesta face ca
fie
nivelului mic al semnalului
la borna de a receptorului
TV (n jur de 50 jlV/75 !1), apare ne-
cesitatea folosirii amplificatoarelor
de
ntreprinderea Electronica Indus-
a realizat amplificatoare indivi-
duale de montate pe pilon,
acordate pe unul din canalele 2 ...
12 (FIF) amplificatoare de
pentru oricare din canalele 21
... 40 (UIF).
Amplificatorul individual de an-
pentru benzile FIF, tip P.
36874, are caracteristici
tehnice:
Amplificarea:
- mai mare de 22 dB pentru ca-
nalele 2 ... 5;
- mai mare de 20 dB pentru ca-
nalele 6 ... 12
Factor de zgomot:
- mai mic de 6 dB pentru cana-
lele 2 ... 5;
- mai mic de 8 dB pentru cana-
lele 6 ... 12
Student ANDREI BUTUC
de lucru: 75 n
Tensiunea de alimentare: 12 Vc.c.
de un alimentator tip P.
36875
Curentul absorbit: maximum 20
mA.
Amplificatorul individual de an-
de - pentru ca-
nalele 21 40 (UIF), tip R. 40521,
are caracteristici teh-
nice:
Amplificarea: mai mare de 20 dB
Factor de zgomot: mai mic de 10
dB
de lucru: 75 n
Tensiunea de alimentare: 12 Vc.c.,
de alimentatorul tip
P.36875, cu un curent absorbit de
maximum 30 mA.
Amplificatoarele snt cu
o cutie de un sistem de
fixare pe pilon, astfel nct fie ne-
o lungime de cablu
la antena
Pentru coborre spre televizor se
sumatorul pentru insta-
TV individuale - produs I.E.!.
- tip: R. 30855 .
Sumatorul permite nsumarea
semnalelor primite de ia antene
de (3 antene n domeniul
FIF o n UIF), folosind un
singur cablu de coborre la televizor.
Caracteristicile tehnice pentru
fiecare intrare:
- atenuarea: max 3 dB;
- de lucru: 75 .n
- raportul de
max. 3.
Sumatorul se pe pilon,
astfel nct fie aproxi-
mativ lungime de cablu pen-
-c21 .... 40
coaxial 75 .n.
La televizor
Pilon )11-2- ancorat minim n 4 puncte

Banda
UIF
Banda V
UIF
tru conectare la antene sau amplifi-
catoarele de canal.
Cablul de coborre se
la borna de
TV. Se la
antenelor echipate
cu amplificator se vor monta
electrice (Ia bornele special
zute) care conectarea
traseului de alimentare.
faptului nivelurile sem-
nalelor provenite de la antenele ast-
fel nsumate nu snt egale, sumato-
ruf permite reglaje pe n ve-
derea unui nivel uniform
la
mai sus descrise folo-
sesc numai cablu coaxial de 75 n si
antene canalului
pentru FI F (canal 2 ...
12). Pentru canalele UIF (21 ... 40) a
fost o de
TV de n
serie Electrometal-Timi-
sau avnd
de tensiune minimum 14 dB,
cu unghiul de deschidere
de 50 de 55 raportul
20 dB.
Pentru punerea la a insta-
de antene se va executa o le-
ntre piJonul metalic
al o de (cu
o de 10 !1), con-
form normativelor n vigoare.
TEHNIUM 9/1988
.))
Pentru TV la mare
se impune utilizarea n
amplificatoarele de a
unor tranzistoare cu de
factor de zgo-
mot redus.
n continuare se
amplificatoare de UHF, realizate
cu tranzistoarele BF960
BFR90, care se
prin fi2: 5 GHz zgomot de
2-2,5 dB la 800 MHz.


TEHNIUM 9/1988
AMPLIFICATOARE
DE
26 13 10
CALIN CHElCAN, Y03-200551/BU
+1SV
Amplificatorul din figura 1 asi-
un de 26-30 dB n
canalele 21730. cum se
primul etaj este realizat
cu tranzistorul BF960 (MOSFET
cu conectat n
montaj cu
Grupul C
l
, C
2
, L
l
un
filtru trece-sus de tip K-constant,
trecerea
mai mari de 480 MHz.
Prima se prin
R4' iar grila 2 prin re-
R2' R3'
Astfel tensiunea UG2-s=4 V,
ceea ce face ca tranzistorul
lucreze ntr-un punct de
nare caracterizat de I [)=8 mA
amplificare
Semnalele amplificate snt pre-
luate de pe Dr filtrate de
filtrul L
2
-C
s
-L
3
-C
4
.
un etaj de am-
plificare realizat cu un tranzistor
bipolar (BFR90), montat n cone-
xiune emitor comun.
Semnalele amplificate snt pre-
luate din circuitul de (L
4
;
C
6
) prin Ls se la intrarea
televizorului. .
INTRARE
Pentru decuplare s-au uti.lizat
condensatoare ceramice de 1 nF.
Bobinele au date
constructive:
L
l
- 3 spire CuAg 0,5 mm,
cu 00,5 mm;
L
2
- fir de CuAg 1 mm - lun-
gime 37 mm;
L3 - fir de CuAg 0,4 mm-
lungime 30 mm;
L
4
- fir de CuAg 1 mm - lun-
gime 37 mm;
Ls - fir de CuAg 0,4 mm -
lungime 10 mm;
Dr = 12 spire CuEm 0,3 mm pe
de RF cu diametrul de 2
mm.
S-au folosit trimere tubulare
cu capacitatea de 0,5 7 6 pF.
Cotele de a carcasei,
precum dispunerea compo-
nentelor se n figura 2. Se
de fier
Cutia are o de 20 mm,
iar pentru trimere pen-
tru condensatoarele de trecere
se la o de 10
mm.
Se montarea am-
plificatorului ct mai aproape de
alimentarea dintr-o
bine avnd tensiu-
nea de 12 7 15 V.
Reglajul se din C
s
C
6
, imaginea unui
program TV.
n figura 3 se schema
de principiu a unui preamplifica-
tor de destinat canalelor
21-50. Se folosesc tranzistoare
de tip BFR90 BFR91, polari-
zate pentru unui factor
de zgomot minim.
S-au un de 26
dB n gama 470-700 MHz un
zgomot maxim de 2,2 dB.
Semnalele de la se
la primul tranzistor
(BFR91) prin filtrul C
l
-C
2
-L
l
,
care adaptarea im-

Primul etaj un de
cca 10 dB.
Semnalele amplificate snt pre-
luate de pe o a circuitului
de aplicate prin n
emitorul tranzistorulu
(BFR90).
Bobinele L3 L
4
snt O""''''ili'7<:11'./O
din conductoare din
argintat cu diametrul de 1 mm
lungimea de 25 mm.
Prizele se iau la de 5
mm de capete.
Amplificatorul se pe
o de sticlotextolit simplu
placat.
Forma cablajului dispunerea
componentelor se n figura
4.
Bobinele L
1
L
2
3
respectiv 2 spire snt realizate
din conductor CuAg 0,8 mm.
Diametrul interior al bobinelor
este egal cu 3,5 mm.
ntregul montaj se
cu de fier (gro-
sime 0,5 - 1 mm) sau sticlotex-
tolit dublu placat.
Bornele de ali-
mentare se prin tre-
ceri de
Amplificatorul se n
imediata apropiere a antenei
se (cu cca 15 V)
printr-un conductor separat.
17
Primim la zi de zi nume-
roase scrisori ale cititorilor, unele

propuneri, cele mal multe adreslnd
sau
sugernd teme ce i
chestionarul comun cu
publicat anul trecut pa-
ginile revistei noastre, chestionar
realizat n cadrul unei anchete efec-
de Centrul de pentru
Problemele Tineretului, am inversat
sensul acestei
a adresat o serie de citito-
rilor mai ales cu privire la opiniile
lor de noas-
la care am primit nu-
meroase Ele au stat la
baza unei analize detaliate de
colectivul de cercetare a conci uzi-
ilor trase n urma unor dezbateri din
inclusiv
de mbunatatlre a tematlclI,
formei de prezentare
a revistei. succint n cele ce
cteva dintre datele con-
cluziile din studiu (pentru
comparare cu opiniile cititorilor des-
pre revista vezi
numerele din iulie august a.c.).
TEHNOFILII
Desigur, o constatare im:
n orice asemenea ancheta
este aceea privitoare la caracter!sti-
cite principale ale c;:ltito.rilor I?ubl.lca-
respective: la
un lot autoselectat (acel
dintre cititorii "Tehnium" care au
considerat de datoria n interesul
lor chestionarului),
poate aprecia d.atele
tice ale pot fi
rate ca dnd o imagine apropiata de
aceea a cititorilor revistei.
1.
Cine sint, lectorii revistei
"Tehnium"?
Datele ae mai sus vorbesc de la
sine mai ales pentru cititori ca
aceia ai "Tehnium"-ului, cu
cifrele: a prea
mult asupra comentariilor, con-
sem predominarea cititorilor ti-
neri (aproape 80% la 39 de
ani), mai ales la de an., (un
sfert din total ntre 16 18 am); ca
atare, un grup masiv de elevi
(aproape 30%), dar pe primul loc
grupul de tineri muncitori,
nari tehnicieni cu. medi!
(37,3%); dintre
de facultate aproape totalitatea
domeniilor tehnice;
snt cvasitotal de sex la!
ca n mare
municipiilor n general,
urban. Concluziile cu privire la
posibili lectori ai revistei se impun
de la sine.
Este evident prin profil, revista
se unei categorii relativ
bine precizate de lectori, care cu un
cuvnt pot fi TEHNOFILI. O
este cum poate ea
contribui n mai mare n
cu alte forma-
tive, cum snt de cele ale
lii de
lo'r de cercetare sau
U.T.C., la dezvoltarea acestor inte-
rese. Caracteristicile socio-demo-
grafice ale acestor
reies din datele de mal
sus. Ele pot fi completate
prin alte aspecte investigate, dintre
care ne oprim doar la pro-
bleme legate de interesele crea-
tiv-tehnice ale lectori lor care au
puns la
HOBBY
asupra lot
de timp liber,
cei mai dintre lectorii "Teh-
nium"-ului pe primul loc
(ca cei de la
lectura unor tehnice
fice generale: 91,0%. Semnificativ
este faptul n cazul revistei
"Tehnium", pe locul doi se
practicarea unui hobby
(78,8%), procentaje mari nre-
gistrndu-se la lectura
de profesionala
(76,4%) urmarea unor cursuri de
(41,3%);
mai oarecum
este ponderea de numai 25,6% a ce-
lor care participarea la olim-
piadele concursurile
ceea ce pare indice
practicarea hobby-uri lor este fa-
de tineri cititori mai mult
n mod personal dect prin angaja-
rea n unele de acest fel.
Oricum, cum a rezultat din an-
samblul anchetei, largite interese
ale tinerilor, inclu-
siv n ceea ce te-
practice din
aceste domenii, impune atit
rea n acest sens a re-
vistei, dar un efort conjugat mai
sistematic pentru ncurajarea, stimu-
larea acestor
pentru a pune la
celelalte fara
de care aceste interese nu se pot
materializa dezvolta.
- de
altfel pe deplin - a cititori-
lor revistei, n de an-
este de
surile lor la ntrebarea referitoare la
creative de
procenta-
jele celor care au brevetate
(5,2%) sau descoperiri
(6,3%) snt relativ mici, seama
de dificultatea lor auten-
tice, dar de vrsta celelalte ca-
racteristici ale
lor creative apar ca remarca-
bile la alte capitole: 43,5% a
fi propuneri de a
muncii, 24,8% iar 22,2% in-
nebrevetate.
pste 50% se privesc pe ei n-
ca "oameni creativ!" (5,5%
pund negativ, iar 44,2% nu pot apre-
cia). peste 20%
orea de manifes-
FRED MAHLER
tare a 43% dau aprecieri
potrivite acestor iar cca
36% le ca existnd n mare
masura sau intru totUl.
Este de altfel interesant mai su-
bliniem procentajul lectori lor re-
vistei care snt
n o treime
din total. Astfel, pozitive\
remarcate mai sus ale "tehnofiliei"
*Cititorilor decurgnd din
caracteristicile lor profe-
sionale sau de timp liber, li se
cele legate de manifesta-
rea - desigur' numai la o parte din-
tre ei - a de creativi-
tate. De aici, desigur, ca
"Tehnium" continue situeze
aceste ale ti-
nere n centrul sale.

ALE "TEHNIUM"-UlUI
Ne vom mai referi pe scurt la
cteva dintre multiplele aspecte Uf-
n n cu
cititorilor despre
Cei mai dintre
53,6%, snt citesc cu re-
gularitate revista; doar snt\'I\)
dar recunosc ca o cltesc:41."
numai uneori; n schimb 36,5% o c- '
tesc cu regularitate a fi
iar 4,3% o citesc uneori nefiind abo-
faptul citi-
torilor, peste 90% citesc "Tehnium"
cu regularitate este desigur o confir-
mare a generale dintre
cititorilor. De
altfel, 12,9% revista ca
foarte 31,8% ca accesi-
51,1% "nici greu, nici de
numai 2,7% greu de
les, iar 1,1 % foarte greu de
Semnificativ este faptul peste
80% dintre re-
vista este "att pentru ct
pentru iar cte
aproape 10% fie mai mult pentru
fie mai mult pentru ne-
Cu toate rezultatele pre-
dominant pozitive, att ponderi le
unor cititori relativ ale
celor care citesc cu mai re-
gularitate, dar mai ales sugestiile
critice cuprinse n alte
unei conti-
nue tematice, de
nut, ca actualitate varietate, pre-
cum a tuturor rubricilor
articolelor publicate, spre a
chiar dintre
interesele, respectiv
tuturor cititorilor
n varietatea a pre-
lor.
TEHNIUM 9/1988
....J
TEHNIUM
ICATOR
ITM
DIAC
cardiace i se
sngelui n sistemul circu-
lator presiunea Apara-
tura pentru
metodele de prelucrare a datelor
privind activitatea
snt impuse de parametrii generato-
rului de semnal, inima.
Bolile sistemului cardiovascular
snt, pe plan mondial, cele mai nu-
meroase, cele mai frecvente. De aici
interesui mare pentru studiul acestui
sistem.
are o valoare
n de relaxare, in-
tre 65 80 O cu so-
licitarea unor organe sau a ntregu-
lui organism, ritmul cardiac poate
ajunge la 180 sau chiar
mai mult, sau scade la 30

ritmului cardiac prin
analiza a undei de puls este
atunci cnd este o
pe un interval de timp mai
lung (de exemplu, la patul unui bol-
nav ntr-o de reanimare).
Metodele pietismografice snt di-
verse variante de sesizare a curgeri;
pulsurilor de snge. n montajul pre-
zentat detectarea pulsului se face
printr-o
Traductorul este format dintr-un fo-
totranzistor o de ca
n figura 1. Cititorul poate
alte de a becului
fototranzistorului pentru a prinde
pulsul (poate prinde becul ntre
degete, de exemplu).
pro-
duse la trecerea undei pulsatorii
ale flu-
xului luminos care cade pe fototran-
zistor.
Detectorul de puls este format
dintr-un generator de curent un
repetor pe emitor. Generatorul de
curent pragul de
nare al fototranzistorului luminat
constant de bec.
Cu circuitul integrat j3E555, pe
care l folosim prin terminalul 4 ca
detector de prag amplificator, ob-
aprinderea LED-ului n ritmul
datorate inimii.
Prin introducerea degetului, becul
nu va ilumina direct fototranzistorul.
LED-ul va fi stins degetul este
destul de opac sau va fi aprins
fototranzistorul prin
deget (vezi figura 2).
Pe noi ne ca atunci
cnd rotim P
1

prindem un domeniu al cursorului n
care, prin sngelui din va-
sele sangvine, LED-ul va pulsa. n
regiune sntem la pragul
,o
CORNEL DEllCOSTEA
TRADUCTCRJL
1
ROL 033.8
(V J
\
\

\
\
dintre inhibarea CI
(vezi figura 3).
Vom roti spre
dreapta sau spre stnga, astfel nct
LED-ul aprins perma-
nent stins permanent.
Ne vom opri n zona de trecere.
montajul nu
reglajul se face din R
2
*, care poate
fi ntre 470.0 1,2 k!l.
:::1 .. f>PACj .Cl
.
Repetorul pe emitor ne facilitea;
domeniului de lucru n ju-
rul pragului de activare a CI---UF
Sensibilitatea montajului poate fi
prin introducerea n
n serie cu P
1
, a unui
suplimentar, P
2
=500n
lin., pentru reglaj fin (cursorul po-
va fi la mijloc
pentru a fi rotit la dreapta sau
stnga sau putem folosi cursorul
LED
APRINS
I + LUMINOS ....
l' PULS
l'
LED
STIN$ 3
2
8
una din valorile fixe sau ma-

Becul utilizat a fost de 2W-12 V
(alimentat la 9 V). cu be-
cul, montajul are un consum de 0,17
A.
n concluzie, cel mai mod de
a prinde pulsul este de a aduce
montajul la marginea domeniului de
trecere, de rotire din curso-
rul P
1
(eventual 1=>2)
dinspre zona cu LED-ul stins spre
zona cu LED-ul aprins.
cititorul de
la pentru amatori la
una
nu are dect un divizor
la pinul 2 cu o de 10 MO
spre V+ una de 100 kO spre
mai ales sau
un traductor profesional care
este exact ca un crlig de rufe are
un bec cu o intensitate
pentru scopul prop
montat pe unul din iar pe
fototranzistorul. Acest tr -
ductor este prins de deget pe o por-

CI

1
TEHNIUM 9/1988
ntotdeauna constructori
- cum este firesc -
ei n domeniul noii lor
pasiuni cu abordarea unor montaje
simple, cu rezultate sigure ime-
diate, cu piese accesi-
bile.
astfel de care i ten-
s.istematic pe este
pa filatoare", un circuit de tip
multivibrater astabil realizat cu
tranzistoare, avnd ca n co-
lectorul unuia dintre ele un bec care
se aprinde se stinge cu o
rit m i citate.
In figura este o va-
de filatoare
pentru alimentare la 3 V (baterii),
utiliznd un bec de de 2,5
V /0,2 A. Se pot folosi orice tranzis-
Reieui fotoelectric propus are un
larg cmp de Simplitatea
montajului l face fie recomandat
n special
Schema de principiu un
trigger Schmitt constituit din
tranzistoare npn. Elementul cheie
este celula foto, de tip lDR 03 sau
lOR 05. n obscuritate valoarea re-
a.tinge 1 MO. n timp ce n
unui fascicul luminos ea
scade la citeva sute de ohmi. Celula
este n cir-
ul de al primului tranzistor.
riggerul Schmitt cuprinde un bas-:-
culant bistabil comandat. Ia trecerea
unui electrod al monta.-
jului, printr-o valoare
prag. Bascularea depinde
de valoarea tensiunii aplicate pe
baza tranzistorului T
1
se va-
tensiunea, triggerul Schmitt
starea cnd tensiunea de
prag va fi
Montajul unoscilator
realizat o ce
la semnale dreptunghiu-
Iare. semnalelor de
se poate regla ntr-o foarte
(4 decade). Montajul este rea-
lizat pe baza circuitului integrat
{3M393N, circuit ce
comparatoare independente un
etaj comun de alimentare.
Se poate utiliza, de asemenea, cir-
cuitul sau {3M339/{3M2901.
Primul amplificator este conectat ca
trigger Schmitt la o
tensiune liniar Perioada de
a acestei tensiuni liniar va-
TEHNIUM 9/1988
nalelor BlU se fac prin aplicarea
unor semnale modulate cu
audio. Se pot determina
S. MARIN
toare de medie putere, cu germaniu,
de tip pnp (seriile AC, AO etc.).
Pentru tranzistoare' de tip npn se in-
doar polaritatea
a condensatoarelor electrolitice.
Duratele de respectiv de
iluminare a becului, pot fi . modifi-
cate prin ajustarea indepen-
a celor de 4,7
k.o. Practic se va experimenta mon-
tajul cu serie
din cite o (1 k.o) un
trimer (10-25 kO), urmind se n-
n final cu de
valorile alese.
Condensatoarele s-au luat n mod
de valori diferite,
rindu-se unui asimetrii n
basculare, respectiv o de
stingere a becului n ra-
tensiune de prag. poate fi
cu ajutorul elementului
variabil R
2
pentru' a asigura buna
a
rent de luminii ambiante.
Astfel. cnd celula nu
este n contact cu fasciculul lumi-
nos. baza lui T
1
este pozi-
tiv de R
1
R
2
in fascicu-
lului luminos, bazei lui T
1
se apropie de cel al emitorului gra-
valorii lOR
Tranzistorul T l' este blocat,
elibernd bazei lui T 2.
care devine pozitiv. n aceste condi-
T 2 devine conductor. releul ter-
minal este traversat de un curent
contactele se nchid. Dioda O, pla-
n paralel cu releul, supra-
tensiunile posibile care dis-
tranzistorul T 2' Alimentarea se
face cu baterii de 4.5 V mon-
tate n serie.
"Le Haut Parleu(' nr. 1454)
Ing. VASILE CIOBANITA
riabile depinde de curentul de
care a condensatorului C
1
de
valoarea R 1 R
2
. Tran-
zistorul 2N2905 este utilizat ca ge-
nerator de curent constant.
AI doilea amplificator
tensiunea liniar cu o ten-
siune prin R
4
la
apar impulsuri dreptunghiulare.
Tensiunea de alimentare cu
5 V s-a ales pentru compatibilitate
cu .circuitele integrate TTL.
nu se impune, se
poate tensiunea de alimentare.
Mo"tajul poate fi utilizat .ca tra-
astfel nivelul la care apar distorsiu-
nile neliniare, puterea la vrf de mo-
precum regimul optim de
lucru al etajului de putere.
Circuitul prezentat n asi-
la semnale sinu-
soidale. Oscilatoarele snt realizate
cu amplificatoare
nale {3A741 , alimentate cu tensiuni
simetrice (9 V).
amor-

este cu Wien,
iar stabilizarea amplitudinii se face
cu ajutorul diodelor conectate n
paralel. Se o stabilizare a
amplitudinii mai dect cea re-
prin utilizarea tranzistoare-
lor sau cu filament.
de snt de-
Y03APG
terminate de valorile R
condensatoarelor C,
f =_1_
o 27TRC
ntruct R au valori de
1 M!l, valorile C necesare
anumitor se
simplu cu
C= _1__
27Tf
o
unde f
o
se n kHz,
iar C n nF.
semireglabile de 10
k.o modi-
ficnd astfel forma semnalelor.
Cele pot avea, de
exemplu, valorile 700 1 900 Hz.

120A
2 xAC128,AC180 etc.
port cu intervalul de aprindere. De-
sigur, pot fi folosite condensa-
toare identice (orientativ ntre 25
ductor
du-se pentru anumite domenii ale
tensiunii de intrare mai
ov
470 stabilind ritmul dorit de
basculare prin alegerea a
din baze.
C.
REL.
3000..
+
9V
bune de 0,1%. notate n
se ia capsula cu 8
terminale a circuitului {3M393N .
..----.... --..-----------...... --4I-.SVl15mA
,2K..n..

JlJL
ti
6
18224
8226
8228
18238
8080
8251
INS 8255
INS 8205
8212
8214
8216
INS 8224
8226
8228
8238
,
.I\--......... - - - 9 - " " ' I I - - - t - - - ~ .... ' ........ +12\1
Il

TMS
TMS 8251
TMS 8255
TMS 8205
TMS 8212
TMS 8214
TMS 821
TMS 8224
TMS 8226
TMS 8228
TMS 8238
K 588 IA 12
K 5881K 1
K 589 AP
K 589
I
1
I
I
I
I
I
I
7880
MCY 7851
MCY 7855
UCY 74 S 405
UCY 74 S 412
UCY 74 S 414
UCY 74 S 416
UCY 74 S 424
UCY 74 S 426
UCY 74 S 428
UCY 74 S 438

cn"".,IUI''''" 9/1988
TEHNIUM 9 1 1 ~ A R
TUDOR VIRGil - lud. Bihor
n defectoscop tranzis-
toare pnp de tip EFT317 sau
EFT319.
BUTU CONSTANTIN - jud. Me
hedinJi
exact piesa care pro-
STANCU HORIA - Satu Mare
duce zgomot. La capul magnetic
stereo se n para-
lel.
OZORCHIEICi CODRIN - ia,i
. Nu solici-

MARIN DANIEL - jud. Prahova

cu autorul Nu
schemei la care refe-

COD REA MARIUS - Blaj
Nu putem toate
schemele imaginate de cititori.
IND REI FELIX -
o Quagi
de tipul prezentat n 2/1981.
Interconectarea antenelor a fost
Magnetofonul Astra 205
n sa att tuburi, ct.
tranzistoare. De remarcat faptul
tranzistoarele snt plantate n ampli-
ficatorul audio, n oscilatorul de
premagnetizare, respec-
tiv n stabilizatorul de tensiune.
A nlocui tuburile de la preamplifi-
cator, 6C52 6H2, cu tranzistoare
nu este o chiar atit de sim-

oeJa
ION -
Alimentarea motorului tnfazic de
la se face inter-
calnd condensatoare n circuit. Mo-
dul de conectare valoarea con-
densatoarelor au fost publicate.
Un amplificator construit debi-
teze 10 W nu poate fi solicitat li-
vreze o putere mai ma.re riscul

GHEJU VIOREl - Re,l,a
Componente electronice
procura numai de la magazinele de
specialitate - nu poate
pune .Ia
szOCS LASLO - jud. Vaslui
Schema este am-
bele tranzistoare sint bune. va ge-
nera semnal dreptunghiular.
itMA MARIAN - jud. Dolj
Zgomotul motorului se aude n di-
fuzor din cauza cuplajelor parazite
intre firele de alimentare (motor)
circuitul de intrare preamplificator.
pe motor de
decuplare (20-100 nF). Intre dife-
rite subansambluri se
Tubul 6H2 are echivalent direct
tubul ECC83. n acest etaj snt cu-
prinse toate circuitele de
schimbarea tubului ar nsemna nlo-
cuirea tuturor acestor circuite, ope-
pe ct de pe att de la-

tubul 6C62 poate fi nlocuit cu
o din ECC83 la care elec-
trozii se la
cu ajutorul se
nivelul semnalului.
tranzistoare 2N n locul
tranzistoarelor SC.
TOROSZI
"Tehnium" anul nr. 10 a
publicat receptorul care acum este
noutatea din plic.
MOlDOVAN PETRE - Tg.
Indicator se poate monta la
rea audio preamplificator.
La se poate cupla direct
cablul de coborre al antenei.
POENARU - Craiova
BOB025 nu poate fi nlocuit.
In televizor trebuie
amplificatorul de interme-
sunet.
RADU GHEORGHE - Slobozia
Alimentarea etajului este
ntre 9 12 V; punctul A nu este
conectat; tranzistorul poate fi BC170
(BC107-BC109).
MIHAI - Con-
stanta
Greu de depanat un ceas electro-
nic aparat de expe-
I.M .
ar fi nlocuirea
primului tub cu un tranzistor cu
efect de cmp (este o im-
mare la intrare).
Indicatorul de nivel se
cu tubul EM84 sau 6FG6.
Este recomandabil
starea condensatoarelor de filtraj .
II
1