Sunteți pe pagina 1din 24

,

'REVISTA DE O.C. AL U.T.O.


ANUL XVII - NR. 203 10/81
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
SUMAR'
LUCRAREA DE
BACALAUREAT .... 0.0 ..... o .. o' pag. 2-3
Generatoare de
INITIERE iN
o. o . o o o : pag. 4-5
Fototelefon
TCA1004
Metronom
Avertizor
CQ-VO .: 0'0 o o o. o. o ......... o ... o pag. 6-7
dipol
W3DZZ
Preselector US
HI-FI ...................... o o pag. 8-9'
separatoare .
Circuitul integrat BA 15532
ATELIER ....... o ............... pag. 10-11
Stabilizator
Calibrarea aparatelor de
temperatura
..... o. o o. o o. o o .. pag. 12-13
Filtre active AF
AUTO-MOTO .. 0 o o ... o o o. o o . pag. 14.:....15
Autoturismele OLTCIT: Ghid
practic
auto
ECONOMIA DE ENERGIE .. o .. o.pag. 16-17
Grafic de consum
Automat pentru iluminare
Convertor coc.lc.c.
n TV
\ CITITORII o .. o o. o.pag. 18-19
Generator
Refacerea cifrelor pe .obiectiv
Alimentator stabilizat n
regim flotant
,
... o .................. pag. 20
Praktica B200
PENTRU TINERELE
GOSPODINE . o ...... : ... o .. o . o . pag. 21
ntretinerea repararea
de '
REVISTA REVISTELOR .. o o o o o _ pag. 22
Amplificator de
Regulat9r de putere
Convertor TV
PUBLICITATE .. o o ...... o .... pag. 23
ntreprinderea ELECTRONICA
SERVICE .................. ........ pag. 24
Radiocasetofonul ASAHI
CR-360
(CITITI iN PAG. 6-7)
generate
este de viteza de n-
a condensato-
rului de temporizare; modificarea
acestei viteze se prin modifi-
carea valorii P2.
Forma a semnalelor triun-
ghiulare sinusoidale depinde de
raportul. de
a condensatorului de
tem poriza re. Pentru o ct mai
doi vor avea
valoare. Egalizarea lor se
face prin intemediul semireglabilului
P1, care curentul de
intrare al EI la regla-
rea simetriei semnalului triunghiular
direct la reducerea factorului de
distorsiune a semnalului
sinusoidal. Pentru efectuarea re-
glajelor se vor cele patru
semireglabile la cursei
comutatorul S1 n 2. Se cu-
un osciloscop la de
semnal triunghiular.
aplicarea tensiunii de alimentare nu
apar semnale de triunghiu-
pe ecranul osciloscopului, se
P1 spre valoarea
la acestora. Se trece
P2 n A se P1
pentru a un semnal triun-
ghiular ct mai simetric. La
de semnal dreptunghiular vor putea
fi vizualizate semnale cu factor de
umplere de 1:1 (50%). Se trece P2 n
B (valoarea se re-
din P4 limita de
a subdomeniului, respec-
tiv 2000 Hz. Se readuce P2 n po-
A se P3 la
ne'rea limitei inferioare de
a subdomeniului, 200 Hz. Se
reface reglajut de simetrie din P1.
Se osciloscopul la
de semnal sinusoidal se
P5 la unui semnal cu
cit mai Pentru un reglaj
al semireglabilelor
P1 P5 pentru un dublet de
diode mperecheate se poate
un semnal sinusoidal cu am-
plitudine de 100 mVrms, cu factor
de distorsiune de 2,5% la 1 kHz cu
o de amplitudine de 1,5 dB
n domeniul 20-20 000 Hz. Aceste
valori pot fi considerate satis-
le la sim-

Stab ..
plitatea a acestui genera-
tor de
Amplitudinea semnalului la
rea de semnal triunghiular este de
1,25 Vvv, iar la de semnal
dreptunghiular este de 2,8 Vvv. Im-
la cele trei de semnal
este de aproximativ 10 kn, valoare
pentru cele mai multe

Generator de cu circuite
integrate CMOS. O prezentare ge-
a circuitelor integrate CMOS
a fost ntr-unul din numerele
anterioare ale revistei (11/1985).
Pentru de vom
cteva dintre avantajele acestei fa-
milii de circuite integrate:
- alimentarea lor se face ntr-o
de tensiuni, cuprinse in-
tre 3 V 15 V (max. 18 V);
- consum redus de curent;
- este foarte
mare.
a
circuitelor integrate CMOS va asi-
gura n generatorul prezentat o
liniaritate a rampelor
ghiulare, asigurnd "din start" con-
unui factor redus de
distorsiune a semnalului
sinusoidal.
Reamintim plusul sursei de ali-
mentare al acestor cir9uite inte-
grate se cu VDD, iar minu-
sul cu Vss ele corespund practic
nivelurilor logice H L.. Pentru
amatorii care nu au lucrat cu
acest tip de circuite, vom enumera
cteva de referi-
toare la utilizarea manipularea
acestora, n scopul distru-
gerii lor ireversibile:
- circuitele integrate vor fi
cu terminalele introduse n
materiale bune de
curent (de exemplu materiale spon'-
gioase speciale) sau nvelite n folii
bune de staniu sau
aluminiu; nu vor fi introduse cu ter-
minalele n de plastic,
sau n sau foi ii de
material plastic;
- circuitele integrate vor fi apu-
cate de riu de terminale;
- se vor evita inu-
tile;
- se va evita atingerea
lelor cu obiecte metalice
pensete etc.);
circuitele integrate nu se scot
nu se introduc n montaje aflate
sub tensiune;
- nu se vor aplica semnale pe
circuitelor nealimentate;
, -se va asigura o punere la
a ciocanu-
lui de lipit a aparatelor folosite
pentru
Pentru realizarea generatorului de
descris mai jos se
circuitul integrat CM08-4011 (de
exemplu MMC4011, produs de In-
treprinderea Microelectronica), cir-
cuit care patru NAND
ntr-o cu 14 terminale.
Generatorul de
trei pot fi deci utilizate cir-
cuite integrate cu o
Schema generatorului, n
figura 3, este cu totul
celei prezentate anterior, cu men-
valorile snt
mult mai mari, iar ale condensatoa-
relor mult mai mici, impe-
mari ale circuitului. Modul
de este identic cu cel al
generatorului de realizat cu
circuite integrate TTL.
la fel de simplu ca montajul
anteriof, acest generator de
are deosebit de bune.
Generatorul un domeniu
de cuprins ntre 2 Hz 20
kHz, distribuit n patru subdomenii
cu factor de acoperire de 10:1.
n locul comutatorului S1 al
celor patru condensatoare se co-
un singur condensator de
25 nF, .iar P2 P4 se nlocuiesc cu
un de 1 MO \ res-
pectiv 1 kO, se un
de cu factor de acopenre de
1 000: 1 ceea ce permite acoperirea
domeniului de audio cu-
prins ntre 20 Hz" 29 900 Hz,
continua, fara comutarI.
Printr-un reglaj adecvat, factorul de
distorsiune a semnalului
sinusoidal poate fi redus la va-
lor i sub 1 %. Este o valoare foarte
avem n vedere simplita-
tea generatorului propriu-
zis ale formatorullJi sinusoidal;
valoare este la
toate variantele ieftine ale genera-
torului de specializate.
de este de apro-
ximativ 15 kn, pentru ma-
joritatea deoarece impe-
de intrare a celor mai multe
amplificatoare este de 50-100 kn.
Este recomandabil pentru
conservarea factorului de distor-
siune, se un separator
de de tipul repetorului pe emi-
tor, sau, atunci cnd snt necesare
tensiuni mici, se un di-
vizor de cu valoarea mai
mare de 25 k!l.
Pentru efectuarea reglajelor, se
cele patru semiregla-
bile la
metrul P2n punctul A comutato-
rul S1 3. Se un
osciloscop la de semnal
triunghiular. aplicarea ten-
siunii de alimentare de 12 V ( 1 V)
pe ecranul osciloscopului trebuie
un semnal triunghiular,
ma.; mult sau mai simetric, cu
o amplitudine vrf la vrf cu
din tensiunea de alimen-
tare. Simetrizarea acestui semnal
POZITIA
OMUTA-
RULUI S2
E (10Vvv)
1

2
3
-111.r--
4
:fU=l:.:f---OV
5
f
C 1-47)4 F 1n F
C2=4,7Jl F C5:4,1nF
C3=410nF P F
ec 111
P6
10kn.
.... .... 2 10
.............. 31
................ -..... - .....
-7,5vr .. __________ __________________________ +-______________________ ___
Stab.
2
TEHNIUM 10/1987

. Sfab.
10kn
10kA
P1
10k .Q.
10
565
1
-
130
pF
C1
a
47).1F C4:47nF
C2=-4,7}4F
C5:.4,7nF
C3=-470nF C6=470pF
S2a
ec 171
51
#.J
NV
O O
'\IV

se face prin reglarea semireglabilu-
lui P1.
Cu P2 n 8,
se P4 pentru fixarea frec-
2
kHz. Se trece P2 n
A se di n P3 frec-
a subdome-
niului, respectiv 200 Hz. valo-
rile condensatoarelor de tem pori-
zare snt corecte, reglajul se men-
pe celelalte subdomenii.
a sub-
domeniului 2-20 kHz poate fi ajus-
din condensatorul de 10 nF
(notat cu asterisc), cuplat la
integratorului.
Se osciloscopul la
rea de semnal sinusoidal se re-
P5 pentru unui
semnal cu ct mai Pen-
tru optimizarea reglajului este ne-
o punte de distorsiuni.
reglajul de simetrie a fost bine
se un factor de distor-
siune sub 1 %; n caz contrar, reglajul
de simetrie poate fi cu
ocazie, dar se va avea n ve-
dere el fiind
deci refacerea reglajelor
afer'ente.
Tensiunea semnalului sinusoidal
are valoarea de 300 mVrms. La
rea de semnal dreptunghiul,ar, ten-
siunea vrf la vd este aproximativ
cu tensiunea de alimentare,
iar factorul de umplere este de 1 :1.
Acest generator de se carac-
printr-o stabilitate
la normale de
tensiune. Deriva cu tem-
peratura este de cca 0,01%/oC, iar
deriva cu tensiunea de
alimentare este de cca 0,1%N.
Generator de cu circuite
integrate PLL. Circuitele PLL - de
la cuvintele Phase Loc-
ked Loop = cu calare de
- ca un sistem de control
automat al fazei unui oscilator. Cir-
cuitele PLL snt specializate pentru
n diferite sisteme de co-
n transmisia de date.
Oircuitul integrat PLL-,BE565
(LP.R.S.) este cunoscut din alte
descrise n numerele ante-
rioare ale revistei.
Circuitul a bloc
este n figura 4
un oscilator controlat n tensiune
(OCT) un detector de
OCT-ului substan-
realizarea unui generator de
deoarece acestoscilator
produce simultan semnal triun-
ghiular dreptunghiular
o stabilitate foarte (deriva ter-
este de 200 ppm/C).
cum s-a anterior,
semnalul sinusoidal se din
semnal triunghiular a simetrie
trebuie fie ct mai pentru a
asigura un factor de distorsiune re-
dus. In acest scop generatoarele de
au posibilitatea de reglare a
simetriei, la circuitele
PLt., deoarece simetria semnalului
nu are n spe-
cifice acestor circuite. Conform foii
de catalog, asimetria semnalului
TEHNIUM 10/1987
P1
2501<
01 +V
-v
de la un circuit la altul - In
limitele 10%. Este deci necesar un
reglaj de simetrie, pe care l-am
nut printr-un artificiu deosebit de
simplu, prin echilibrarea de
a celor ale detec-
torului de n acest fel, pe
posibilitatea semnalu-
lui triunghiular, prin dezechilibra-
rea la a celor se
pot rampe cu pante regla-
bile, semnal dreptunghiular cu fac-
tor de umplere variabil implicit
rampe sinusoidale
(vezi tabelul 1).
La circuitul integrat sem-
nalul triunghiular este disponibil la
pinul 9, respectiv la bornele conden-
satorului de temporizare. Acest
semnal va fi preluat printr-un repe-
tor pe emitor care conserva-
rea deoarece
la pinul 9 are valoare mare. Pe de
parte, se un atac corect
al formatorului sinusoidal.
Generatorul de prezentat
n figura 5 domeniul de
cuprins ntre 1 Hz 1
MHz, i prin subdomenii cu fac-
tor de acoperire de 10:1, repartizate
astfel: 1 Hz-10 Hz; 10 Hz-100 Hz;
100 Hz-1 kHz; 1 kHz-10 kHz; 10
kHz-100 kHz; 100 kHz-1 MHz.
Amplitudinea semnalelor In do-
meniul 1 Hz-1 MHz este con-
n ultimul subdomeniu apar
abater'i minime, sub 0,5 d8. Forma
semnalelor este foarte la
de 250 kHz. Peste
ca la majoritatea gene-
ratoarelor de monolitice
speCializate, forma de este
mai mult sau mai U-
mita de
forma semnalelor la aceste frec-
snt de valoarea
componentelor notate cu asterisc
15ka, 03
1
S2
5
de circuitul folosit. (Se poate n-
cerca conectarea unui conden-
sator de aproximativ 1 nF ntre pinii
7 8, cum este folosit normal
PLL-ul.) Pentru cu-
prinse n domeniul audio, factorul
de distorsiune este sub 2%.
La generatorului de
este foJosit un repetor pe emitor
pentru conservarea formei semnalu-
lui sinusoidal pentru a asigura o
relativ (600 O) la
ire pentru toate formele de sem-
nal, n prealabil egalizate formate.
Condensatorul de 100 j.lF de la
rea acestui repetor va fi cores-
la 1 mF, se
montaje cu de intrare sub
10 kO se subdome-
niul de 1 Hz-10 Hz.
referitoare la reglarea
acestui generator le vom face
prezentarea unei alte variante mai
simple de generator de reali-
zat cu circuitul Pl.l.-,BE565, deoa-
rece punerea la punct .este
n ambele cazuri.
Generatorul prezentat anterior
este alimentat de la o sime-
de 7,5 V/20 mA. O posi-
bilitate de alimentare a circuitului
integrat ,BE565 n folosirea
unei surse asimetrice, de
15 V 120 mA. Pentru simplificare a
fost eliminat repetorul de
notabile, deoarece
semnalele triunghiulare dreptun-
ghlulare snt disponibile prin repe-
torul Se pot cupla
de la 600 O; efectul
sarcinii se numai asupra
amplitudinii, nu a formei. Pentru
formei de a semna-
lului sinusoidal s-a introdus o rezis-
serie cu pentru a fi
de eventualele sarcini de

ie,ire
>-....... 10Wv
324, LM324 ....
01 .. 0 6.1N 414&,444 e
Schema a acestui ge-
nerator este n figura 6.
Parametrii acestei scheme snt
identici cu cei la montajul
anterior.
Reglajele descrise n continuare
snt valabile pentru schemele din fi-
gurile 5 6.
nainte de alimentarea montajelor
cu tensiunile indicate, se vor pozi-
toate semireglabilele la
tatea cursei, comutatorul Sl n po-
3 P7 pe corespun-
valorii maxime. .
Pentru a ne convinge mai nti de
eficacitatea reglajului de simetrie,
se un osciloscop la pinul 9
al circuitului integrat ,BE565 (impe-
de intrare a osciloscopului fi-
ind de 1 Mn, nu forma.
semnalului). Prin rotirea lui P1 se va
vizualiza pe ecranul osciloscopului
un semnal asimetric la capetele se-
mireglabilului simetric la mijlocul
cursei. Cursorul acestui semiregla-
bit va fi fixat pe corespun-
unui semnal triunghiular ct
mai simetric. Se P3 n po-
A se din P2 limita
de' a subdo-
meniu lui 3, respectiv .1 000 Hz. Se
P3 n 8 se
din P4 limita de
a acestui sudomeniu, respectiv 100
Hz. Se osciloscopul la ie-
se trece comutatorul S2 n po-
sinusoidal se P5
la unui semnal cu
ct mai Folosind o
punte de distorsiuni, se poate
un factor minim de distor-
siuni prin ajustarea corespun-
a semireglabilelor P1 P5,
asigurndu-se astfel o simetrie
a semnalului
Schema un etaj repetor
pe cu un FET - T
1
(original
K1i303A, nlocuibil cu BFW10,
BFW11, BFW12, BF245 etc.), care
este folosit exclusiv la Ur-
un preamplificator AF cu trei
etaje "cuplate galvanic, T
2
- T
4
(KT301A , respectiv tranzistoare
ca zgomot amplifi-
care din seria BC), un etaj final n
contratimp cu simetria cvasicom-
realizat cu tranzistoa-
rele Ts-,..T
s
(T
s
, Ta = Mii38A, res-
pectiv Ta, T
7
= Mrr42A; se pot fol6si
echivalentele cu germa-
niu din seria AC, respectiv T
s
, Ta =
AC181 Ta, T
7
= AC180, cu o prea-
T1
BFW10
METRONOM
o de metronom,
care plaja orienta-
tiv ntre 30 300 de pe minut,
este cea din figura Apara-
tul este util amatorilor care se ini-
n domeniul muzicii, servind la
acomodarea cu diversele rit-
muri (n cazul de ntre largo -
40 presto - 250
min.).
Schema are la un oscilator
de relaxare (generator de semnale
dreptunghiulare) realizat cu un am-
plificator {3A 741, alimen-
tat cu 9 V. Semnalul
dreptunghiular are un factor
de . umplere foarte respectiv
un raport mare ntre perioada de
"blocare" cea de (cca
4
mperechere
factorul beta).
LED-ul IR utilizat att la emisie ct
la (0
1
) este de tip
A A 1076. Pentru alte tipuri se va
cont, n de valoarea cu ren-
tului maxim direct (implicit se va re-
valoarea rezis-
R
11
).
Trecerea de la emisie la
invers se face cu ajutorul comuta-
torului Kl' cu trei (K
ll
, K
12
Kd. cum se din
difuzorul (poate fi de orice
tip, 4-8 0/0,5-3 W) este utilizat la
emisie ca microfon, cu eventuale
ale valorii Rs, iar
100: 1), astfel nct n difUZor se vor
auzi impulsuri scurte, sub
forma unor pocnituri, cu
din P.
Desimetrizarea semnalului s-a obti-
nut prin introducerea diodelor 0
1
, O
2
,
nseriate cu de valori di-
ferite (R
1
respectiv R
2
+ R
3
). Din tri-
merul R
3
se perioada ma-
n cazul de o
la secunde.
poate fi ascultat ntr-un
difuzor (4-16 ..0/0,5-1 W),
conectat ca n sau poate. fi
aplicat unui amplificator AF supli-
mentar, pentru colective.
la ca difuzor, cuplat prin
condensatorul C
4
la amplifi-
catorului final.
Pentru a bine la tensiu-
nea de alimentare (3 V, res-
pectiv baterii de 1,5 V, tip R20,
nseriate), amplificatorul final a fost
realizat cu tranzistoare cu germaniu.
Curentul de repaus se alege n func-
de tipul LED-ului IR utilizat,
cum am anterior.
Pentru AA,1076, care are un curent
maxim direct de. 100 mA, se va
alege un curent de repaus de cca 50
mA. Tensiunea n punctul median
de (n colectoarele lui T
7
- Ta)
trebuie fie ct mai de
tensiunii de alimentare.
Autorul articolului a
utilizat la emisie la lentile
cu diametrul de 70 mm
de 85 mm, provenite de la
condeAnsoarele aparatelor de
foto. In aceste el a putut
efectua bilaterale
la de 1,5 km.
O pe care o propu-
nem (fig. 8) a fost experi-
plecnd de la ideea folosirii
tranzistoarelor cu. siliciu n etajul fi-
nal. Aceasta a impus ten-
siunii de alimentare, alegndu-se
practic valoarea de 9 V
baterii 3R12, de 4,5 V, legate
BA741
2x7pini
n serie). Dispunnd de o tensiune
mai mare, am preferat o confi-
a preamplificatorului AF,
anume un etaj cu tranzistorul T
2

un etaj cu amplificatorul
{3A741. mai complicat ca
de piese mai n
(din cauza
global foarte mare n tensiune),
acest preamplificator este mai
de controlat, dispunnd de multiple
de adaptare la nivelurile
de semnal de la intrare de. la.ie-
Polarizarea a lui T
2
(cca
4,5_ V n colector, semnal n
se prin alegerea re-
Ra, iar n tensiune
al acestui etaj este controlabil prin
alegerea lui R
7
La rndul ope-
poate fi adus la
dorit prin alegerea a lui R
l
3-
experimentale n scopul
n
special al optime la piesele
-disponibile) se pot face pe tot cu-
prinsul schemei, ncepnd cu valorile
R1 R3' care regimul de
lucru la Important este
se lucreze 'ngrijit n final - mai
bine zis nainte de proba
ii"" se ecraneze montajul se
conecteze minusul la
ecran (cutie de
01,2=
2x1N4148 C 2
P 100pF
100k.!l.lin.
+
9V .!!.
..!!.
TEHNIUM 1011987
Conceput pentru paza unor
peri sau a unor locuri cu trecerea
montajul averti-
sonor evenimentele nedorite,
ce au ca urmare nchiderea unuia
dintre Sl-S3 (nor-
mal deschise). Alimentarea se face
cu tensiune de 12 V (9 -+-
18 V), de la baterii, acumulator sau
redresor bine filtrat, stabilizator.
Avertizorul cuprinde, n
trei blocuri anume un
generator de semnale dreptunghiu-
Iare de un etaj final
de amplificare un circuit de co-

Generatorul AF, realizat cu un
amplificator {3A741 sau
similar, este de tip oscilator de rela-
xare are de lucru
de valorile componentelor Rl' C
1
, ca
de raportul R
2
/R
3
.Grupul R
4
R
5
un divizor menit ofere
amplificatorului tensiune
de alimentare, atunci
cnd tranzistorul T
1
conduce, res-
pectiv cnd contacteler1 snt n-
chise.
Etajul final de amplificare este un
repetor 1n contratimp simetric, reali-
zat cu tranzistoarele T
2
T
3
. Se pot
folosi orice tranzistoare complemen-
tare de medie putere,. de
cu siliciu, mperecheate aproximativ
factorul beta (de exemplu: T
2
= BD13S, T
3
= BD136; T
2
= 2N2219,
T
3
= 2N290S etc.). Difuzorul poate
avea ntre 4 O SO O, n
circuitului integrat
TCA 1003 preze nta t a nteri o r,
TCA1004 este tot un amplificator AF
de putere de dimensiuni
foarte mici, cu alimentare la
1,3 V (maximum absolut S V), desti-
nat protezelor auditive altor apli-
care soli astfel de proprie-

Structura a circuitului este
n figura 1, de unde se
ca la TCA 1003, "compar-
timentarea" ansamblului n'
amplificatoare cu trei, respectiv cu
etaje. pinilor este
1 - intrare amplificator
1; 2 - (O V); 3 - extremitatea
de a de emitor,
amplificatorul II; 4 - amplifi-
(URMARE DIN PAG. 20)
Schema bloc este cea din figura 4.
Pe baza circuitelor integrate folo-
site s-au creat trei blocuri
FB1, FB2, FB3.
Primul bloc preia semnalele furni-
zate de le
mai departe
ser;nnale, U
s
U
SK
Semnalul
UI;3K privind ilu-
. mmarea cu diafragma folo-
iar U
s
comenzii
LED-urilor. Acest bloc este alimen-
tat de tensiunea bateriei (nestabili-
de tensiuni stabilizate,
U
s
, Uref' furnizate de al doilea bloc.
Semnalul cuprinznd
cu diafragma este
completat n al doilea bloc cu infor-
privind sensibilitatea filmului.
Ulterior semnalul este trecut
printr-un convertor analogic/nume-
ric. Apare un semnal pulsatoriu mo-
dulat, AD, care cele trei in-
(B, K, X) corelate care
TEHNIUM 10/1987
de modelul disponibil de
puterea de redare Grupul C
3
(S -+- SO nF)-R
s
(O -+- 30 O) se tato-
experimental pentru
unui timbru al sunetului, el
avnd rolul de a componentele
cu mare, pe care difuzorul
le distorsionat sau nu le poate
reproduce.
Circuitul de gru-
pul celor trei .. Sl-S3'
conectate n paralel plasate dis-
cret n locurile tranzistorul T
1
n regim de elec-
tromagnetic Rei, cu contactele de
lucru rl normal deschise.
n repaus, respectiv n stare de
"veghe" I cnd toate cele trei (sau
mai multe) snt des-
chise, tranzistorul T
1
blocat
R
7
dintre
emitor. Releul se el n
repaus, cu contactele r1 deschise,
deci oscilatorul nu alimen-
tare.
Atunci cnd unul din
toare se nchide, chiar pentru un
timp scurt, tranzistorul T
1

polarizare 1n prin Re astfel
n' Este
releul din colector, care prin anclan-
nchide contactele r1' Se asi-
astfel alimentarea cu automen-
att a releului, ct a divizo-
rului R
4
-R
5
, implicit a generatoru
lui, chiar ulterior
de a fost redeschis. O
avertizarea nu mai
cator I intrare amplificator II;'S -
n amplifica-
tor 1; 6 - ajustarea ampli-
ficator 1; 7 - alimentare +VB; 8 -
amplificator II.
Circuitul se optim I.a o
avnd n continuu o
de cca 480 O n alterna-
tiv (Ia 1 kHz) o de cca
3200 O.
Schema de testare utili-
zare de (ITT
Semiconductors, prospect
62S1-20o-1E) este n figura 2.
de 10 kO la
controlul volumului, putnd fi supri-
mat (se cu
scurtcircuit, rezultnd un volum ma-
xim, fix). Toate componentele au to-
de 1 0/,.
Temperatura de lucru
poate fi n domeniul maxim
(O -:- SOC), iar temperatura de sto-
care ntre limitele extreme: -20C
+12SoC.
comenzii timpului de expu-
nere prin intermediul
unui al treilea bloc. Semnalul Us
este de asemenea convertit furni-
zat ca semnal pulsatoriu, BM. Pen-
tru comanda a convertorului
analogic/numeric, blocul al t!eilea
semnalul ADS. Daca ten-
siunea bateriei scade sub o
valoare, se prin
semnalul PSC .
Cu comutatorul de cod Go, G1, G:
G
3
se modul de lucru al
aparatului. S2
memorizarea ultimei valori
prin ntreruperea convertorului ciclic
analogic/numeJic. Prin
S3 se for-
marea timpului de expunere care se
atunci cnd magnetul pentru
a doua perdea curent.
Display-ul cu 16 LED-uri puncti-
forme pentru timpului de ex-
punere este conectat direct
printr-un multiplexor.
ReI.
:I:
* 12V
01
1N4007 B
30mA
T2
Rl 2N2219
+
(2

12V'ii"
220pF
RS
T1
2N2219
101<.0.
Dif.
an.
3W
poate fi gect prin ntrerupe-
rea In acest scop a fost
butonul cu revenire B, care
n de repaus are contactele
nchise (se scurt butonul se
avertizarea ncetnd ime-
diat, cu ca toate
de fie des-
chise).
Releul, de cu un curent
de lucru ct mai mic (10 -+- 30 mA),
se alege n de valoarea mi-
a tensiunii de alimentare. De
exemplu,
la 12 V apreciem o ma-
de 1 V, va trebui
alegem un releu cu
la cca 10 V cont de
tensiunea care cade la pe
tranzistorul T
1
). dispunem de
un . releu sensibil cu tensiunea de lu-
cru mai de exemplu de 6 V,
vom intercala n serie cu el o rezIs-
Dioda 0
1
este obli-
gatorie, ea avnd rolul de a proteja
tranzistorul T
1
mpotriva tensiunilor
mari de produ.se de bo-
bina releului la ntreruperea
a curentului.
Tranzistorul T
1
(npn, cu siliciu,
sau medie putere) se alege n
de curentul nominal al releu-
lui. Se acest tranzistor
nu este solicitat dect la pornirea
avertizorului, alimentarea
a I"'eleului cu
nere prin contactele r1'
Divizorul se
experimental, In de exempla-
rul de tranzistor T
1
, pentru a asigura
blocat-saturat a
acestuia.
7
r---------TCA1004-------- -,
t I
I I
I I
I I
I I
I
I
1
I
I
I
I
L ________ _
4
I
I
I
J
I
I
I
...J
2
8
480Jl.
3200JLN
.--"
I
I
I
I
I
I
I
--,..
t
I
c9
10k
Jl.
I
3
681l
Ing. ILIE MOLDOVAN. V03CZD.
ADRIAN MOLDOVAN. V03CZI
nivelului activitatII so-
lare (n prezent ne undeva
aproape de minim) legat de
aceasta, rea a pro-
n benzile superioare de US
strnesc un interes crescnd pentru
be.nzile de 80 40 m.
In de aceasta, dimensiunile
mari ale antenelor filare sau dipol
normal posibilitatea multor
radioamatori de a aborda aceste
benzi. Una din de rezolvare
este aceea de folosire a antenelor
dipol scurtate cu "trapuri", a
lungime este mai de 0,5. A, ele
constituind, de altfel, subiectul pre-
zentului articol.
Practica a randamentul
acestui tip de este ntru totul
acceptabil lungimea a
anten'ei nu va fi mai de 0,2 A.
Trebuie de la nceput
un dezavantaj al acestui tip de an-
cu care ne putem
anume acela are o mai
de dect dipolul
normal (nescurtat).
cum se scurtarea dipo-
lului sub 0,5 A duce la
ponderii componentei capacitive n
de intrare a
antenei, dar n timp scade vi-
zibil (aproximativ cu
coeficientului de scurtare)
componenta
Componenta n prinCI-
piu, poate fi (mal
ales pentru o prin
Bobina va avea o asemenea in-
nct de rezo-
a circuitului format din
componenta a antenei
cu mijlocului
benzii sau a unei de
ca de exemplu cea de telegrafie.
. Practic se cte o bobi n
fiecare al dipolului, dispuse si-
metric de punctele de alimen-
tare a antenei, ca n figura 2.
presupune con-
struirea a bobine identice, dar
are incontestabile avantaje: n pri-
mul rnd, randamentul ante-
nei, cu att mai mult cu ct bobinele
snt mai aproape de di-
polului, iar componentei
active se face mai lent (aproximativ
n cucoefi-
cientul de scurtare). In al doilea
rnd, prin a con-
densatoare fixe
de poate fi pentru
benzi.
. Vom prezenta mai nt dipolul
scurtat pentru o (fig.
2). Bobinele Lo LQ, a induc-
este n snt plasate la
o B, dar simetric
de punctele de alimentare se
astfel:
_ 1 490 ( UV _ XY) ( 1 )
Lo- F2 W Z
1
[
2000(71,3/Fl -B) 1]
U=ln -
D
i ntercalarea unei bobi ne L ntre
punctele X, X' ntre care se fl- .'
derul (fig. 1).
V=(1-
71,3
Varianta antenei Rin KUS
rez
..lF
rel
Dipol normal I
43 1,2 3,6
I
L
Dipol scurtat capa-
(Lo = 40 ,uH) 26 1,9 1,7
Idem, cu
(Lo 30,uH) 25 2
""1 "'2
Varianta antenei 2 3 4
Dimensiunile
A,m 16,9 7
antenei
B,m 10,1 5,1
D,mm 1,6 1,6
Frecventa de

F
1
, MHz 3,6 7,05
F
2
, MHz 7,05 14,1
Rezultate
L
o
, jlH 13,5 10 42 20,3
L
1
, ,uH 10 7,6 31
C
1
, pF 51 17 63

[
2 OOO(A-B) ]
X = In D - 1
Y = [ F1 (A-B) ] 2 _ 1
71,3
Z = 3,28(A-B)
, (71,3 )
W = B
unde: F
l
este de
n MHz, A este de la un ca-
la centrul dipolului, n m, B este
dintre bobine centrul di-
I polului, m, iar D este diametrul
srmei din care se
antenC}, n mm. ,
A se alege de n
de locul de instalare, iar ra-
portul B/A n!J trebuie luat mai mare
de 0,6-0,7. Intre aceste limite in-
bobinelor va fi
(50-100
n o nu poate
o degajare de nct
nu fie de corpurile meta-
lice sau de din jur de
aceea se poate ajunge n ca
antena rezoneze mai jos
dect n formu-
lele de calcul de mai sus. Pentru a
corecta aceste este bine ca
de la nceput ne impunem o frec-
cu 5-10% peste cea nece-
'
n cazul n care antena se mon-
teaza pe un singur pilon "II'JVER- .
TED V", se impune'ca acest procen-
taj fie mai mare deoarece
de va fi
mai apropierii ex-
ei de sau de
sol.
Acordarea antenei pe
se face din supli-
mentare care se la cape-
tele dipolului sub forma a fire
dispuse n cruce (fig. 3), care se co-
- sitoresc pe firul antenei, n imediata
apropiere a ultimului izolator. Prin
scurtarea sau lungirea se
respectiv se frec-
a antenei,
mult mai de realizat dect prin
modificarea avnd ca
avantaj suplimentar ntr-o
oarecare a benzii de trecere
a antenei. ,-
interes unele date experi-
mentale comparative ntre un dipol
nescurtat dipoluri scurtate
(cu ca-
n banda de 80 m. In toate
trei cazurile antenelor a
fost de 15 m, iar alimentarea
cu cablu coaxial de 50 n.
Pentru antenele scurtate A s-a
ales 10,1 m un factor de
scurtare de 2), iar B = 4,9 m. Firul
antenei n toate trei cazurile a fost
de 2,2 mm, iar lungimea
condensatorului pentru varianta
cu de cca 50 mm.
L
t
t,
l<O.S.A
,x X
A
La
A
L1
C1.
B
x
B
X
<
Rezultatul este prezentat n tabe-
lul 1, unde: R'II - ante-
nei n ohmi (Ia KUS
rez
- coeficientul de unde la
de -
banda n % a antenei pentru
KUS :s 3.
Trebuie precizat se adap-
fiderul cu dipolul scurtat, se
poate la un KUS :=:::;
1, caz n care de
valoarea din tabel,
sub valoarea n cazul dipo-
lului normal.
Cum deja s-a dipolul
scurtat cu "TRAPURI" poate fi
transforma,t pentru lucrul n
benzi. Pentru aceasta, n paralel pe
fiecare se cte un
condensator ca n figura 4. n acest
caz valoarea pentru B nu mai poate
fi arbitrar.
. Fie de realizat o care
rezoneze pe F
1
F
2
(F
2
fiind cea mai mare),
tuate n benzi nvecinate. In
acest caz, partea a ante-
nei (de la centrul dipolului la bo-
bine) se ca pentru un di-
pol normal, B = A/4 pentru
F
2

de calcul vi-
bobinei Lo care,
potrivit formulei (1), corespunde lu-
crului cu antena pe cea
mai (F
l
) ca dipol scurtat.
Pentru nceput se ia valoarea lui A :=:::;
1,5 B. Circuitele rezonante L
1
-C
1

L; -C; trebuie acordate pe
F
2
pentru care capetele dipolului si-
Iiltuate n exteriorul bobinelor apar ca
deconectate.
Pentru tensiunea de radiofrec-
F,
aceste circuite rezonante snt echi-
valente cu o L care este
de L, prin
L (2)
Valoarea a L.
a
pentru F
1
a fost deja de-
astfel folosind
(2), putem determina valoarea lui L,.
aceea, pornind de la F
2
= putem calcula ca-
pacitatea n pF pentru C
l
astfel: C,
= 25 300/F
2
L, (3)
radioamatorii propun
utilizeze condensatoare fixe, atunci
calculul cu formulele 1-3 trebuie
efectuat de mai multe ori, schimbnd
de fiecare valoarea lui A.
Din acest motiv n
continuare un program BASIC pen-
tru calculul unei antene fie pentru
una, fie pentru benzi, care
poate fi rulat pe SPECTRUM,
HC-85, TIM-S etc. Pentru calculul
antenei pe o se ia F
2
= O, iar pentru verificare se cal-
culul unei antene n patru variante
Lai
1< o.sA
L l'
TEHNIUM 10/1987
6. Se- de 100
Hz pe pinul 11 al CI6 apoi forma
semnalului n punctul indicat.
7. Se trece comutatorul K1 pe
"M" apoi K2 succesiv pe
"E" "R", va-


sub forma unui tabel din care treiese
pentru benzile superioare
poate fi tehnica de
calcul.
PROGRAM W3DZZ
10 CL.S
15 PRINT AT 10,5;
de la un la centrul dl-
pol ului", "(n metri)"
20 INPUT "A = "; A
22 CL.S
25 PRINT AT 10,5;
dintre bobine centrul di-
polului"" "(n metri)"
30 INPUT "B = "; B
32 CL.S
35 PRINT AT 10,5; "Oiametrul
srmei antenei (n mm)"
40 INPUT "O = "; O
45 PRINT AT 10,5; "Centrul pri-
mei benzi (1.85, 3.65 sau 7.05)"
50 INPUT "F
1
= "; F
1
52 CL.S
55 PRINT AT 10,5; "Centrul ben-
zii imediat superioare"
57 PRINT AT 14,2;
antena pentru o in-
F
2
= O"
60 INPUT "F
2
= "; F
2
62 CL.S
70 L.ET U = L.N(2 000*(71.3/F
1
-B)/0)-1
80 L.ET V= (1-F
1
*B/71.3) 12-1
90 L.ET W = 3.28*(71.3/F,-B)
100 L.ET X = L.N(2 000*
(A-B)/0)-1
110 L.ET Y= (F
1
*(A-B)/71.3) 1
2-1
120 L.ET Z = 3.28*(A-B)
130 L.ET L.
a
= 1 490/F
1
! 2*(U*
V/w-X*Y/Z)
140 PRINT AT 7,5; "Lo = "; L.
a
, "In-
n microhenry"
150 IF F
2
= O THEN GO TO 200
160 L.ET L., = Lo*(1-F
l
! 2/F
2
! 2)
170 PRINT AT 10,5; "L.
l
= "; L.
l
,
n microhenry"
180 L.ET C1 = 25 3001(F
2
! 2*L.
1
)
190 PRINT AT 13,5; "C
1
= "; C
l
,
"Capacitatea n pF"
200 STOP
L.aimprimarea pe a pr9gra-
mului comanda:
SAVE "W30ZZ" LINE 10
constata la fiecare a
programului de 'pe acesta se
va autolansa n
TEHNIUM 10/1987
loarea C14. Se va folosi
un instrument de cuplat la
pinul 3 al acestuia. Timpul ntrzierii
va trebui fie de cel o se-
eventualele vor fi
n trafic.
Semnalul din dozat prin
P, de 500 il (cu varia-
este aplicat prin K celor
6 ale bobinei L.,care mpre-
cu condensatorul de 1 nF, n
serie cu CV de 1 nF (3 pa-
ralele de la "Selena" etc.),
filtrul prin care semnalul este selec-
tat n raport de banda de unde
SC'J rte do
Semnalul este aplicat bazei primu-
lui tranzistor, unde o
amplificare, care se culege din
emitorul lui T
1
se bazei ce-
lui de-al doilea tranzistor; princapa-
citatea de 470 pF, semnalul din emi-
torul lui T
2
este aplicat transceiveru-
lui.
ntre baza colec-
torul primului celui de-al doilea
tranzistor cte un ansamblu
format din P = 25 k!!,
n paralel cu cte un condensator,
care au rolul de a stabili regimul op-
tim de amplificare a tranzistoarelor,
Aceste trebuie fie
cu a Con-
densatoarele de 47 8,2 pF au rolul
de a bloca eventualele
care pot
Oin semireglabile
de 10 kH aplicate n emitoarele celor
tranzistoare se regi;'
mul dinamic al tranzistoarelor.
Pe baza celor tranzistoare,
n raport de amplificarea pe care o
dorim, trebuie existe o tensiune
ntre 0,65 V 1,1 V.
acest preselector
n prezent transceiverul
meu am cu el perfor-
deosebite la Dx, de exemplu:
cu transceiverul preselector in-
trodus pot Dx la un
control de 5-6-7, iar cu el introdus
scade zgomotul benzii, iar semna-
lul devine 5,9 + 10 -;- 15 dB.
Bobina L. are o 0 40 mm
din calit, teflon etc. este
cu 41 de spire din CuEm 0
8. Se K4 pe
"TONE" se cu un osci-
loscop pe de audio-
a tonurilor programate
din K3 la trecerea lui K2 de pe "E"
pe "R". Se de asemenea
aprinderea diodelor L.EO cores-
emisiei
9. Se de micro-
fon receptor la transceiver, pre-
cum comenzile pentru releul de
existent.
10. Se imunitatea la
semnalele receptorului venind cu
de 100 kH de la va-


IULIAN PQPQVICI. V07CtoI
1 mm, la care se scot
prize mediane: 1,8 MHz =
3,5 MHz = 29 de spire; 7 MHz = 20
de spire; 14 MHz = 11 spire; 21 MHz
= 8 spire; 28 MHz = 3,2 spire.
Valorile snt
prin calcul prin tatonare snt
valabile numai cu C de 1 nF nseriat
cu CV de 1 nF. Am preferat acest tip
de acord ntruct toate
semnalele nedorite, ct
"splattere" ale vecine frec-
pe care Celelalte
condensatoare snt cu n cel
mai caz ceramice (nu vor fi sti-
roflex sau multistrat).
10,6S""2
V
I
lnF
28MHz
21MHz
14MHz
L 7MHz
lSMHz
1.8MHz
loarea Astfel 'etalonat, in-
diferent de volumul semnalelor din
difuzor, VOX-ul nu va comanda tre-
cerea n emisie. Aceasta se va face
numai la primirea unor sunete su-
plimentare prin microfon.
n simpli-
tatea l tuturor
celor de modernizarea
proprii sau de club. Autorul
la cu eventuale date
suplimentare pe adresa: Y09CXY,
P.O. Box 113, R-2000,
Prahova.

.1QOHl
.JIJI!III----III
. .,

o
ntreg montajul se' ntr-o
cutie
Semnalul se introduce se
scoate numai prin treceri de sticla,
Tensiunea de lucru se aplica
printr-un condensator de 1 nF.
Pe o cu Z = 75 5
preselectorul a atins n benzile de
1,8 MHz, 3,5 MHz 7 MHz amplifi-
carea de 40 dB, iar n benzile de 14
MHz 21 MHz amplificarea de
45 dB.
n banda de 28 MHz are amplifica-
rea de 35 dB. \
fi foarte bucuros partene-
rii mei de trafic n benzile de unde
scurte l-ar construi mi:-ar scrie c-
teva din impresiile lor.
BIBLIOGRAFIE:
,;Ham Magazine", 1971-1979
I'OnF ;.t100,..F
, .12Vcc
270.0.
T2=2N3632 OUT
ca F .

7S..a.
Pl=SOO
7
n vederea unei auditii de
calitate a unui prqgram muzical so-
nor, ri' categoria HI-FI,
partea a electroacus-
tic este totdeauna din in-
cinte acustice cu mai multe difu-
zoare. Fiecare difuzor este speciali-
zat n redarea unui spectru de frec-
bine definit. Separarea inter-
valelor de dirijarea lor
spre difuzorul predestinat se fac, n
majoritatea cazurilor, cu ajutorul re-
separatoare pasive. Ele snt
intercalate ntre amplificato-
rului de de putere
grupul de difuzoare. Acest aranja-
ment se aproape n exclu-
sivitate pentru puteri de audio
la 50 W. nu mai este
din punct de vedere ener-
getic pentru puteri mai mari, deoa-
rece o separatoare include tot-
deauna con-
ductoarelor din care snt
nate bobinele, sau chiar rezistoare)
care din puterea
este sepa-
rarea a subbenzilor .de frec-
audio amplificarea lor sepa-
folosindu-se pentru fiecare cte
un amplificator audio de putere. Ul-
terior, n urma la fiecare di-
fuzor predestinat, spectrul de frec-
este inteQral, pier-
deri de putere. Aceasta con-
rr
Ing. EMIL MARIAN
n deza-
vantajul de a fi mai deoa-
rece snt necesare mai multe ampli-
ficatoare de de pu-
tere, dar rezultatele com-
pe deplin costul aparata-
jul.ui folosit. Cea mai efi-
pentru separa-
rea a semnalului audio util n
mai multe subbenzi de
"este utilizarea separatoare
care folosesc filtre active (fig. "1). n
acest mod se o uniformitate
n banda de trecere o
atenuare cu foarte n
afara ei.
Cea mai construc-
este benzii de audio-
n subbenzi, folosind
pentru acest lucru un filtru activ tre-
ce-jos un filtru activ trece-sus, de
ordinul III. Schema gene-
a unui filtru activ de ordinul III
este n figura 2. Utiliznd
un aranjament adecvat al impedan-
se pot folosind
a schemei fil-
tre active de tipul trece-jos (fig. 4)
trece-sus (fig. 3), ambele de ordinul
III. S-a ales acest grad de complexi-
tate n scopul unei
ct mai mari (18 n afara
benzii de trecere. de
transfer pentru cele tipuri de"
filtre snt
Cl C3
C6(C1+ C3)
F(s)::
trece-sus C1(C3+C5+ C6)+ c3ic5 + C6 J + _____ 1 ___ ) 5
2
+
R7 C5 C6( Cl+ C3) (C1+ C3) R2
+( 1
C5 C6R4R7
+ C3+CS+C6 )
CSC61C1+C3) R2 R7 5 + CS C6(C1+C3) R2R4R7
1
R1 R3 R5 C2 C4 C 7
F(s) = - ----------------:------
trece-jos 5
3
+(RSR6+R3R6+R3RS + Rl+R3 ')52+( 1 +
, R3 RS C4 C6 Rl R3 C2 RSR6C4C7
+ RSR6+ R3RS+R3 R6+R1RS+R1R6)5 + R1+ R3
R1 R3RS R6 C2 C4 R1 R3RSR6 C2 C4 C7
Pentru unei caracteris-
tici de tip Butterworth (uniformitate
n banda de trecere ate-
nuare mare n afara ei) se
parametri de calcul:
f
o
- de
Q = 0,707 - amortizarea:
A = -1 - amplificarea n banda
de trecere;
A = -18 - atenuarea
n afara benzii de trer.ere.
EXEMPLU DE CALCUL
Presupunem f
o
=500 Hz, Zin=20 kH
de intrare a filtruluil.
Se alege: RIN = 20kA (1%,) J
R .. R.lN = 1Q. = 10 k.n..
- 2 2
C= __ 1 __ = 1 =1S92-1Cf8F 'se alege C=1SnF
2TI fo RIN 2TI 500 20 -10
3
I ,
C1= C3= C5= C= 1SnF
C6=-i-= se alege C
6
=8,2nF
8
0,4074
2TI f
o
C
R4 = 0,4742
2nfoC
= 0,4742 =9484.n. ;
2TT- 500 '1,592 -10-6
se alege R4 ::{8,2 +1.2H<A.
R7= 5,1766 .;: 5,1766 8 =103S32.a..; se alege R7=(100+3.6)k
2TTfo C 2TT 500'1,592 ,10
R=RIN =R1=R3=R5 =10k..n.
2
c - 2,4553 =
2- 2TT fo R
2,4553 = 7,82 -10-8 F .
2TT. 500.10.103 I
C4= 2,1089
ZTT fo R
= 2.1089 " =6,71-1O-
8
F
2TT-5001010
3
C - 0,1931 _ 0,1931 :Q
7- 2TTfoR - 2TT'500.10.103= 6,511liF
se alege C,= 68nF
Este necesar ca," pentru adaptarea
dintre de intrare a filtre-
lor sursei de semnal,
fie un bloc adaptor de impe-
Schema a
separatoare cu filtre active este pre-
n figura 5. S-au calculat,
pentru cteva f
o
uzuale, va-
lorile elementelor componente ale
separatoare (vezi tabelul
turat).
100 0,080 0,391 0,336 0,0307
200 0,040 0,19& o, 168 0,0154
300 0,027 0,130 0,112 0,0102
400 0,020 0,0977 0,0839 0,00768
500 0,016 0,0782 0,0671 0,00615
600 0,0013 0,0651 0,0559 0,00512
700 0,011 0,0558 0,0479 0,00439
800 0,010 0,0488 0,042 0,00384
900 0,088 0,0434 0,0373 0,00341
1000 0,008 0,0391 0,0336 0,00307
2000 0,004 0,0195 0,0168 0,00154
3000 0,0027 0,0130 0,0112 0,00102.
4000 0,002 0,00977 0,00839 768 pF
5000 0,0016 0,00782 0,00671 615 pF
R
2
= 8 148 .o; R
4
= 9 484 .o; R
7
=
103532 .o;R = 10 k.o.
n figura 6 este schema
a unei de
cu de intrare
Zin = 20 k.o. pentru
joase introduce o atenuare de 6
iar pentru frec-
nalte 18 Acest tip
de avantjul
unui mai mic de componente
electrice pasive, adaptndu-se foarte
bine la difuzoarele existente n co-
O este
n figura 7.
prinse n de 2%. Se reco-
montarea n serie sau paralel
a elemente (rezistoare sau
condensatoare) valorii
finale cu o punte RLC.
In toate cazurile, elementele pa-
sive ale vor avea valorile cu-
t!!''rA':J':.t1f
oe
/NrRA.RJ!!'
AI'fP.t/.I='/ (: A
al!!
P4/rRRE
schemele electrice
prezentate vor fi de un real folos
constructorilor amatori care utili-
amplificatoare de audiofrec-
de putere mare.
BIBLIOGRAFIE:
Audio Magazine, 1975
Audio Handbook, 1972
AI'f-P.t/,t:"/(;'ATtUe
OE"
A MPL /'</(:;fTOIfi!
OE PL/T,-el
o;
1-----1 ;::'/..t t-----1
"",,,.,ECVe""'.T.!"
_;,1).1/ /NT.RAR.E
AC'T7V;e

o; .P4/.rJ'A:'4'
;t:'.Rc.(;' V.tlA/.T.G

TEHNIUM 10/1987
;(>e
'/OOk.JZ.

1
C./. 1
/3 A '?4-'1'
Circuitul integrat BA 15532 este
produs de firma ROHM
este un amplHicator
dual de zgomot mic, construit spe-
cial pentru audio de
instrumente de
control. EI este compatibil cu cir-
cuitul integrat NE5532, produs de
firma SIGNETICS, larg
utilizat n aparatura de fideli-
tate. Circuitul are OI L8.
Parametrii maximali la Ta = 25C
snt n tabelul 1, iar caracteristi-
PARAMETRUL
Tensiunea de alimentare
Puterea
Tensiunea de intrare
Tensiunea de Intrare de mod comun
Domeniul de de lucru
Temperatura de
TEHNIUM 10/1987
I'lVr-eAJeE
1
/,J
R6
'G,t2k.JZ.
C;>'

/f3 Fi.ll ,(>1-
6!06k..J2.
... F
1
9'?nF
1 ,qB


",..
C,
I'" ... F
Ing. AURELIAN MATEESCU.
cile electrice ale circuitului pentru
temperatura mediului de lucru Ta =
25C tensiunea de alimentare V"
15 V, VEE = -15 V snt cuprinse n
tabelul 2.
terminalelor este pre-
n unde: 1 - 1;
2 - intrare inversoare 1; 3 - intrare
neinversoare 1; 4 -
(GROUNO); 5 intrare neinver-
soare 2; 6 - intrare inversoare 7
2; 8 - pin alimentare
SiMBOL VALOARE U.M.
V
-1SV
+-1511
comun
Siew rate
PARAMETRUL
Separarea canalelor
Curentul de repaus
BA 15532
Vce
SIMBOL MIN. TIPIC MAX. U.M.
12 13
12 14
13
120
"4 8 mA

STABILIZATOR
Alimentatorul de curent continuu
stabilizat prezentat n figura 1 ntru-
cteva care I fac deo-
sebit de util n laboratorul radioelec-
tronistului amator. cteva dintre
ele:
- domeniu larg de reglaj: O
24 V;
curent maxim n 3A"
- curent limitat: 3 A; .' ,
- CUfE;lnt de scurtcircuit: 1,5 -:-
3,5mA;
- de < 1 mn;
- componenta pe
< 10 mV;
- factor de stabilizare: > 500;
- la
- la si
scurtcircu it. '
Ing. V AI-ERIU BULF,
ing- MIHAI COCRNAI
sibil o alterna-
(relativ peste
cea Pentru a reduce
efect se la preluarea
unei din compo-
direct de la intra-
rea n stabilizator aplicarea ei pe
intrarea inversoare prin intermediul
P1, condensatoru-
lui C9 R18 (fig. 2). Am-
plificarea n curent alternativ este 5.
-Reglajul se face prin vizualizarea
componentei alternative pe
ajustarea din P1 la minimali-
zarea ei.
TenSiunea de bine sta-
se cum am spe-
Cificat, cu ajutorul amplificatorului
2, al diode 015 al re-
R19, R20, R21. Valoarea
tensiu(nii stabilizate este Ustab =
R21 ) .
Uz 1 + --. Din conside-
R20
rente de stabilitate s-a ales
o Zener PL5V1 Z.
Am plificatoarele 3 si
4 dau o de iesire de
forma n figura 3.
acestei caracteristici se reduce con-
siderbil puterea pe ele-
mentul regulator serie Ti n caz de
scurtcircuit pe la tensiuni
de apropiate de valoa-
rea de 24 V.
La tensiuni de mici,
este n cazul
care consumul se n jurul
curentului maxim de 3 A.
Limitarea curentului se face cu
ajutorul unui circuit format din am-
plif!catorul 3, dioda 010,
Rii una din
de realizate cu R7, R8,
Ri0.
Intoarcerea caracteristicii de iesire
se cu ajutorul
lulUi 4, al R12, R13,
R14 al condensatorului C8.
Acesta din are rolul de a per-
mite tensiunii la la
conectarea la retea a stabilizatoru-
lui, prin ntrzierea tensiunii
de la intrarea inversoare.
3 si 4 snt
aplicate, cu oea amplifi-
catorului de eroare, unei
din diodele 012, 014 si
Dia '
Etajul redresor este realizat cu
diodele 01, 02, 03, 04 de tipul
F402, F802 sau F112. Se pot 'utiliza
3PM ... , dar curentul maxim
pe care L pot suporta acestea este
la In se vor folosi
d.ode ce la
mal man de 2-3 A sau cu un
curent maxim mai mare de 4-5 A.
Deoarece circuitul integrat ,BM324
se la o tensiune ma-
de 32 V, se un stabi-
lizator simplu cu R2 si
diodele 05, 06, 07. '.,
Oiodele 08, 09, 011
stabilizatorul n cazul fenomenelor
tranzitorii la pornire, la decuplare de
sarcini inductive etc.
,Pentru limitarea curentului prin
redresoare la punerea n
se va monta ntre punte
condensatorul de filtraj C5 rezis-
R1 de 0,2 -:- 0,5 .o/min. 5 W.
Co:,densatoarele Ci, C2, C3, C4,
C6 C7 snt utilizate pentru evita-
unor impulsuri parazite
dinspre spre Acestea
vor fi de neinductive la
tensiuni de lucru mai mari de 100 V.
unele componente au un vo-
lum mai mare (transformatorul de
Tr., tranzistorul T1 cu radiator
condensatorul de filtraj C5) si
pofida faptului n se 'utili-
multe piese,
de a folosi un amplifica-
tor cvadruplu realizarea
montajului se poate face la dimen-
siuni reduse.
Ve

n principiu, acest stabilizator li-
niar este compus dintr-un amplifica-
tor de eroare 1, ce un tri-
plet _de tranzistoare, T3, T2, T1, o
sursa de tensiune de bine
cu
2, dioda 015 de
R19, R20, R21 circuite de
cu 3 4.
, Din punct de vedere al
In continuu, 1
are + 1; deci ca re-
petor neinversor al tensiunii de refe-
prin in-
termediul P2.
La din stabilizator este po-
Isa
OII
Ima.x f
ATENTIE, TORI!
(Urmare din nr, trecut)
n cele din au
rezistoarele, i

() probleme de ...
9, """. 1'\4' mai uneori erori .de mar-
care). Nu a cazul de abateri
r semnificative de Ia valorile nomi-
2,,\(.Q,. na!e, n schimb, un semireglabil
10 care prezenta rezistenta co-
'fl" avea o portiune unde cursorul
40kiQ. J 140'11 ......... pista (deformare
din
10
Nici o
de nu este exage-
,chiar fi n situa-
de a verifica la ohmmetru conti-
nuitatea unui cordon !ItaI!
TEHNIUM 10/1987
Reglarea calibrarea aparatelor
de temperatura se fac cel
mai comod cu "simulatoare" de ter-
mocupluri, respectiv montaje ce pot
imita termocuplurilor,
debitnd tensiuni reglabile foarte
mici, de ordinul la o re-
foarte 0,1
!l), cu o stabilitate elec-
ct mai
Un astfel de montaj se poate rea-
liza cel mai simplu prin utilizarea
unui divizor rezistiv alimentat
dintr-un acumulator sau
de curent de "brum"
industrial, debiteze
la 200 mA Schema unui astfel de
aparat este n figu ra 1.
Aparatul poate debita fie O 10 m V,
fie O 20 n de
comutatorului de
utilizare se sursa de ten-
siune astfel:
- se trece K
1
pe plaja a va-
lorilor de
a ",..""ct<:!t<:!

de cca 1 Vvv.
In final se la cele trei
iesiri forma care tre-
buie indicate
n tabelul 1
de mijloc semireglabilului P1).
de simetrie
orice in-
la P1, acesta trebuie rea-
dus n pentru care
corespund reglajele de
GENERATOR DE
CU AMPLIFICATOARE

Amplificatoarele snt
bine cunoscute de
tii amatori, din numeroasele pre-
publ icate n lite-

Realizarea unui generator de
cu amplificatoare
pentru domeniul audio (20-20000
Hz) unele probleme n spe-
cial' la peste 10 kHz, Cnd
se cu amplificatoare ope-
standard, compensate in-
tern.
cele ce vom descrie
un generator de pentru do-
meniul joase foarte
joase. EI este destinat unor
TEHNIUM 10/1987
2 S&!22UJi L ! LiLiL, & ' .. L,.U.t".w.'
OI". ing- IOSIF LINGVAV
- se fin dir;t P
1
valorile

n asemenea de
tensiune pe divizor P3
1 H) va fi de 10. respectiv 20 mV.
un voltmetru de precizie se cali-
cursorul P
3
n iesire.
7;",tlCl>r,tlCl>i!ICl> vor de
preferabil cu -, cu
o de 2 W. Se utiliza
de 1 W, acest caz,
acestora,
scade foarte
este de
curentului ce trece
de coeficientul termic al
lor
modu-
liniilor de
.... h., .... efecte-
+ dina-
alte
domeniul
sunetelor. Generatorul
prezentat n figura 7
genera semnale cu forme
stabile cu amplitudinea con-
n domeniul 0,05 - 1 000 Hz.
Pentru amintite mai
sus este suficient domeniul de frec,,-
0,25 - 25 Hz, acoperit prin
subdomenii cu factor de aco-
perire 10: 1. Generatorul produce
semnale sinusoidale, triunghiulare,
dreptunghiulare derivate ale
acestora, prezentate n tabelul 2.
Factorul de umplere al semnale-
lor dreptunghiulare poate Ji modifi-
cat ntre 50% 0,5% (1 :1 ... 100:1).
Amplitudinea semnal la ie-
generatorului de 10 VVV
J
pentru orice
(axarea semnalelor este n
tabelul 3).
Cele patru amplificatoare ope-
standard (741 sau cvadru-
piui LM324) snt folosite n
de integrator, compa-
rator, amplificator respectiv se
parator de De remarcat fap-
tul lucrnd n domeniul frecven-
foarte joase, s-a evitat folosi-
precIzie relativ necesarul
de piese
miliampermetru) de calitate, monta-
jul dezavantajul unui
consum exagerat de curent, respec-
tiv 100-200 mA, ceea ce presupune
utilizarea de surse voluminoase si
grele. .
Un aparat similar, tot cu
de sub 0,1 n la se
. poate realiza cu un circuit inte-
grat liniar amplificator
n montaj repetor de tensiune offset.
Schema aparatului este
n figura 2 cuprinde un circuit in-
amplificator liniar un po-
de 10 kO prin care se di-
tensiunea offset, tensiune ce
apare pe circuitului inte-
grat.
intrarea neinversoare (+) la
cea inversoare la cr-
integrat se un re-
de tensiune cu in-
foarte '
Stabilitatea n a aces-
tei surse de tensiuni foarte mici este
de parametrii termici ai
integratului folosit, respectiv de coe-
ficientul termic al tensiunii offset.
a fost experimentat cu
un , cnd la s-au
15 mV, cu o stabilitate mai
de 20 jJ.V/o C.
S1 se cu-
un osciloscop pe 1 a
comutatorului S2. aplicarea
tensiunii de alimentare, pe ecranul
trebuie
cu
Vvv a
se din reglarea lui P1.
reglarea simetriei,
po-
indicate pentru P3, trebuie
fie de 25 Hz. Se trece cursorul po-
P3 la extre-
mitate (spre P4) se P4
se infe-
respectiv 2,5 Hz. Factorul de
acoperire de 10:1 se va
pe subdomeniu cu limitele
de 0,25 Hz 2,5 Hz. Se
de semnal dreptun-
ghiular, conectnd osciloscopul n
punctele 2, 3 4 ale comutatorului
S2. Pe una dintre aceste se
reglarea factorului de um-
plere, care trebuie varieze ntre
50% 0,5%, la rotirea lui P1 de la
cursei la una dintre
extrem . .
Pentru reglarea factorului de dis-
torsiune a semnalului sinusoidal
este necesar se simetria
Montajul poate fi experimentat
realizat cu alte tipuri de amplifica-
toare liniare. La lor se va ur-
o ct mai a tensiunii
o11set, cu coeficient termic ct mai
mic. Astfel, cu ,BM301A s-au
18 mV la cu o stabilitate
de 6 C, ceea ce repre-
o precizie de 0,02%!
Aparatul se de la o
de tensiune de 9 V
sau 12 V. Are un consum de cca 1
-:- 2 mA.
Pentru orientare la acest aparat
se poate calibra axul
lui direct n n urma compa-
valorilor de pe un voltme-
tru etalon. Avnd n vedere stabilita-
tea a sursei, aceasta
poate fi chiar la
"profesionale", 'Cnd, evident, indica-
de pe axul vor
fi doar citirea
cndu-se pe un indus-
trial cu clasa de precizie corespun-

O una dintre aceste
variante de surse de tensiuni foarte
mici cu cu
ajutorul tabelelor ce cuprind
ratura n de tensiunea
tromotoare pentru fiecare de ter-
mocuplu n se la
calibrarea
control automat
va
sinusoidal, mai mult
+
distorsionat. este necesar
se axezecorect semnalul din P2
se regleze distorsiunea
Deci factorul de distorsiune
depinde de a
P1, P2 iar re-
se va face n ordinea
folosind o punte pentru
rarea distorsiuni lor.
Se osciloscopul la
rea se S2 pe po-
1, n care se amplitu-
dinea semnalului triunghiular (cea
10 Vvv). Apoi se P5 P7,
cu comutatorulS2 n 4
respectiv 5, pentru a la
amplitudi.ne ca la semna-
'lui triunghiular. In final se
formele de si axa rea lor, care
trebuie cu cele indi-
cate n tabelul 3.
Alimentarea generatorului se face
de la o de tensiune
de 10 V/10 mA, cu
diode Zener (valoarea tensiunii de
alimentare nu este ge-
neratorul un curent foarte
mic, este necesar ca redresorul
la pe cele ramuri.
condensatoare electrolitice de cel
1 000 pentru ca forma de
a semnalelor per-
la foarte joase
(0,05 Hz).
II
rIJ.TR!
Modul de utilizare a programului
se poate deprinde cu ur-
mnd exemplele de mai jos.
Exemplul 1. se calculeze un fil-
tru activ trece-jos de tip Butterworth
cu de de 2 200 Hz
care prezinte o aten.uare de
nimum 25 dB ia de
4000 Hz.
Introducem programul n
calculator comanda RUN
apare mesajul:
CPT1UN:I:
1. calcuLuL unU
fi I..tru
;.
c4rcualeLor
Deoarece prima trebuie cal-
parametrii filtru lui, la acest
mesaj cu ,,1" "EN-
TER". n continuare apar pe rnd
mesajele:
INTRODUCETI URMATORII
.. Buterwortht
de taiere
-introducet ordinul filtrului n
La aceste mesaje ast-
fel
- la mesajul 1 cu "Ip"
"ENTER"
la mesajul 2 cu b"
"ENTER"
- la mesajul 3 cu
,,2 200" "ENTER"
- la mesajul 4 cu
,,25", "ENTER", ,,4000" "ENTER";
n acest moment calculatorul va in-
dica ordinul minim al filtru lui "n = 5"
necesar unei de
minimum 25 dB la de
_4000 Hz.
- la mesajul 5 cu ,,5"
"ENTER", dar programul
valoare de cea indi-
mai sus.
rezultatele:
BuHerlIIorth
f2=2200HZ
f
n .. 3
H=2154.8
f2=1833.6
(;)1=6.3139
Q2=6.3139
f3=1876.2 (;)3=3.1269
Ultima valoare f, = 2 200 si A, = o
se va cu un circuit foarte
simplu (fig. 3) pentru care trebuie
1/(2-rr R . C) =
2200. Alegem C = 10 nF va re-
zulta R = 7 234 H. Pentru sinteza
unlii cJrcuit care ce-
lorlalte cupluri de valori vom
folosi 2" din program:
Calculul valorilor componentelor
circuitelor.
Programul valorile
componentelor pentru 23 de circuite
cu care se pot sintetiza diferite ti-
puri de filtre active. Aceste circuite
snt numerotate de la 1 la 23 la n-
12
,
ceputul programului, trebuie op-
pentru unul din aceste circuite.
Circuitele se mpart n trei categorii:
O-MIC, a-MEDIU O:-MARE.
Circuitele cu a-MIC pot reali-
zeze pentru parametrul q doar valori
mai mici sau egale cu 2, cele cu
O-MEDI U pot accepte pentru
parametrul Q valori mai mici sau
egale cu 20, iar cele cu O;:-MARE
valori mai mari dect 20. In afara
acestor categorii, circuitele 22
si 23 cu care se poate realiza n
principiu orice tip de filtru.
care apar n dreptul
circuit au
toarele
L P -trece-j os
HP-trece-sus


AP-trece-tot
LO-O Q:S 2
MQ-O
HQ-O mare;
GP-filtru
introducem comenzile
ne apare ta-
cu circuitele pentru care putem
valorile componentelor
Q-MIC Q-i'1EDIU
1. LP-LQ . a. LP-HQ
Q-MARE
16.LP-HQ
2.BP-LQ-R 9. BP-MQ-R 17.BP-HQ
3,BP-LQ-C 10,BP-MQ-C 18,HP-HQ
4.HP-LQ 11.HP-MQ
5.RP-Q,5 12.AP-HQ
19,AP-HQ
20,BI=<-HQ
6.AP-LQ
7.61=<-LQ
13.6R-HQ /21.LP/HP-HQ
22.GPl
16.BR/LP/HP-MQ 23.GP2
Deoarece pentru filtrul pe care
vrem valoarea lui q
este mai dect 2, alegem circui-
tul nr. 1 si introducem" 1", "ENTER".
n contin'uare introducem parametrii
f O, care trebuie
pentru anumite valori ale compo-
nentelor de pe n cazul de
am introdus valori:
f = 2200, 0=0,618, C2(nF) = 10,
C4(nF) = 1, K = 1 am ur-'
rezultate:
1.LP-LQ
Rl1=4.655.996'5
C2=lE-8
P3=112404..13
C4:1E-9
K=l
F:2200
Q=0.618
GSP=0.39774403
Parametrul K factorul
de amplificare pe care dorim
circuitul, iar. parametrul GSP
produsul dintre sensibili-
tate amplificare. Acest parametru
este bine o valoare ct mai
iar n cazul n care pentru GSP
o valoare mare, este indicat
se utilizeze componente cu tole-
ct mai mici, iar amplificatoa-
rele utilizate un
produs de
ct mai mare.
Pentru set de valori
f = 2 200, 0=1,618, C2(nF) = 47,
C4(nF) = 1, K = 1, rezul-
tatele:
1. LP-LQ
Rl1=2647.1802
C2=4.7E-S
R3=42064..2S8
C4=1E-9
t<.=1
F=2200
G=1.6le
G5P=2.7826?4.G
Filtrul rezultant se va compune din
cele trei circuite conectate n cas-
Gircuitul din figura 3, circuitul
nr. 1 cu primul set de valori
circuitul nr. 1 cu cel de-al doilea set
de valori.
Exemplul 2. se realizeze un
filtru trece-sus de tip cu
riplul egal cu 1 dB cu
de de 300' Hz.
Filtrul trebuie o atenuare
de minimum 60 dB la de
50 Hz.
Folosind programul de
calcul la fel ca n cazul exemplului
nr. 1, date
pentru parametrii filtrului:
Cebisev * riplu z l
fc=300Hz
trece sus
0=3
f(3dB)=242.498?6
f1"'300.87
(2=61217.08
1;)1=2.0177
Q2=0
f(3 dB) frec-
pentru care atenuarea filtru lui
devine cu 3 dB, deoarece n
cazul filtreior de tip (trece-
sus) de se
ca fiind cea mai
pentru care atenuarea filtrului devine
cu riplul (n cazul nostru cu
1 dB). Programul f(3 dB)
deoarece n foarte multe cazu'ri se
cere se specifice banda de tre-
cere a filtrului pentru o atenuare de
3 dB.
Pentru de valori ale-
gem nr. deoarece 01
este mai mare de cazul n care
pentru: C1 nF) = 47.
C12(nF) = O, C3(nF) = R5 = O,
valori pentru
componentelor:
11.HP-HQ
Cl1=4.71::-8
R2=6736.2219
R4=88896.264
R5=10000
K=1.1361512
F=300
(:)=13,196754
C3=lE-8
R6=1361.5122
Q::2.0177
GSP=4.3642891
n cazul acestui exemplu, parame-
trul P calculat de program
ia optimizarea lui GSP.
pentru o valoare a lui P, atunci
vom un alt set de rezultate.
Pentru set de valori ale
lui f si a vom folosi circuitul din
figura '12. Valorile lui R C trebuie
1/(2 . TI R 'C) =
607 . 08. alegem pentru C
valoarea de 100 nF atunci R
= 2 622 H. Astfel de circuite simple
ca acelea din figurile 3 12 nu apar
dect n cazul filtrelor active trece-
jos trece-sus de ordin impar.
Exemplul 3. 9 se realizeze un
filtru de tip Butterworth
cu banda de ntre
(1 = 1 600 Hz f,2 = 2 200 Hz
care prezinte o atenuare de
minimum 40 dB la de
800 4 000 Hz.
parametrii fil-
trului la fel ca n cazul exemplului
nr. 1 seturi
de valori pentru f a:
eu t te r th
t re ce 'jOS
fC=2200HZ
1'1=5
f1=2200
f2=2200
(3=2200
Ql=0.618
Q2-1.616
(;)3=0
Pentru a realiza filtrul propus ale-
gem circuitul nr. 10.
pentru valori ale com-
ponentelor C11 (nF) 10, C12.(n
O, C4(nF) = 1, R6 ='0, atunci
trei seturi de
pentru componentele din schema
10.BP-MQ-C
C11=1E-8
R2-16399.496 R3=61506.94.
C4=lE-9
R5iii3996.e37 R5=10000
K=13.9144se
110.,1634- \'1=&.314
p::4.00eSS16 GSP=19.562616
10.6P-t1Q-C
Cli=lE-8
R2=11676.463 R3d6712.641
C4=lE-9
RS"'399S.83? R5=10000
K;13.9?44SEI
1"=2156 Q:6.314
P::4.0005816 G5P=19.56aa16
10.BP-t1Q-C
CU.1E .. B
Rlie12832.4.?2 R3s5aen.264
C4elE .. 9
R5e32158.S4.12 R6deaetl
1(=6.2771568
0193.13
1='=4.3717294 G5P.a.312S969
unui filtru trece-
Fig. Circuiti! 1. lP-lQ
Fig. 14. Circuitul 2. BP-lQ-R
Fig. 15. Circuitul 3. BP-lQ-C
Fig. 16. Circuitul 4. HP-lQ
Fig. 17. Circuitul 5. AP-Q.5
varianta a
TEHNIUM 10/19&7
'-
. .
I
.-,
. .::. 4 .e
....
'1 i 1
r I I fk ...
''', I ! I 1 I
';:.
4 .4 2
-
. -
-
I
1
lA\ ..1. I i
J 1.- 1/ 1 \ <".,
i
l
j l
\.A
o
-5
1
! !
! f I \
!
I "'-4
r
!
1/ I
\
I
1
.,
I
-5
j
l 1
\ 1
I
I
! I
\
1
I
! I
../ I
! 1
\\.
I
I I I 1 i
l f
I
-10
-35
I ..,i i l!
,/ I 1
! ,./ 1 I
.:3 e, 1 3 6 10
Fi9, Caracteristica dE
't (3n:: fE r a unu i fi l t ll t re ce-.j()S
si.: E;S 5 1.1 il U i fii. t rut rei: 12- S li S .:
'-5
-10
-15
'-20
-25
-35
I
!
./
r/./
r ./
r'
.1
//
...."
v
.... "
.?
.3
Il 1\
l'
\tl
I .ll\.

1/ \ i"-..
1./'/ 'r\.
r\
'"

"-
r-.
"-
r..
.6 :1. e. 10
de
transfer a ceLor trei circuite
.: o fii P ':1 rll:: n t. E: ." l efi l 1. r 1.1 1. 1;,1 i
I
-10 I
1
-15
1
-20 1
1
-25
I
i
!
i
... 3S
I
1
I
'-45
.1
Fi g.
1;.r:trtsfe
II
I 1/ \ I
I
II
\
I
\ !
! J
,
LI'
1\
1/ \
I
i\
J \

.6 1 3
de
o; U) ba la
-1 I
1
I
I
6 10
Simetrica ei fata dreapta w=l
r Fig. 22. Circuitul 9. BP-MQ-R
Fig. 23. Circuitul 10. BP-MQ-C
Fig. 18. Circuitul 5. AP-a.5
varianta b
Fig. 19. Circuitul 6. Apla
Fig. 20. Circuitul 1. BR-la
Fig. 21. Circuitul 8. lP-MQ
de calcul pentru circuitul 1. lP-lQ. T(s) re-
de transfer al circuitului, unde cu s s-a
notat J.2.PU.
T(s) R
1
=R
11
11R
12
w = 1 I R 1 C 2 R .3
C
4
qp ::: J R3C 2/ R 1 (41 ( 1 + R 3/ R,l
K=R
12
/(R
1
R,2) (1d); GSP =qpl/C2R,/(4R3
de calcul pentru circuitul 2. BP-lQ-R
T(s) = -K I [S2+ (wp/qpl S J
R,::: R1111 R12 (2b); 1 I R
1
(2(3R4
q p ::: J R 4 (2/ R 1 (31 ( 1 -+ (2/ (3) ( 2 d ); K = R,i<o I ( R
11
+ R
K 0= G SP = q [ 1 ... ( (3/ (2))
de calcul pentru circuitul 3. BP-LQ-C
T(s) =-K ((W
p
Iqpl S / [S2+lwp/qp) S
('=(''''-(12 (3b);
qp=JR3(,/R2(4f(1+R3fR2) (3d); K =\(11Ko/((11+(12)
Ko=GSP
Relatiile de calcul pentru circuitul 4. HP-LQ
T(s) :: K s21 [s2+(UJp/qp) s +
(':::(11+(12 (4b)
q p = V R 4 (1 I R 2 ( 3/ ( 1 + ( 1 / ( 3 ) ( 4 d) K = ( 111 (( 11+C 12)
. GSP l1
de calcul pentru circuitul 5. AP-Q.5
2 2 2]
Tp(s) = [s2-( w
p
/qp)s+w
ll
] I[S+(LUp/qp)S+LUp
TN(s) = - [l-(wp /qp ) s+ / [$2+ (wp/qp) s -+ w ]
Rs=lh+Rs (Se); (5=('(2/((1+(2)
w = 11R
4
R
s
(S( 3= 1 / R s R 6C le 2 (5e Il qp = 1/
w
p( R 4 C 3+R S (2 )
TEHNIUM 10/1987
( 10)
( 1 b 1
( 1 e)
( 1 el
( 20 )
( 2e l
( 2e)
( 2f)
( 30)
( 3 e)
( 3e)
( 3f l
(40 )
(4c l
(4e)
(4f)
( 50)
(Sb)
( 5d l
( 5 f)
de calcul pentru circuitul 6. AP-LO
z 2 2 2
rIs) =K rs - (wp fqp)s + w p] I[s +(wp/qp)1IS +w p)
== 1 J R 1 CzC3R4
2 [( 1 fR
4
(2) "" (1 IRI. C3)] = (1/R1 (2)(RsfR6)
(JC2/( 3+ J(;f (6d'); K:;: R6/(Rs+ R6)
GSP =
de calcul pentru circuitul 7. BR-lQ
( 2 -
T(s)=1'< (s2+ W p )![s2+(l.JJp/qp)s+
wt=1/R
1
(2(3R4 (7b);(1/Rt.C2)+(1fRt.(3)=(1JR1(2HRsIR6)
qp= (\!C2/C3+VC3/(2) (7d) 'K::R
6
!(R
s
",R61
GSP =q pVR 4C 3/R 1C 2
de calcul pentru circuitul 8. lP-MQ
T (s) ='Kw g / fs
2
+ (w
p
I q p)s", w;]
R1=R11IR12(8b);
qp.::: J R3 (2 /R 1 C 4 ![ 1+ ( R
3
/ R ,-( R
6
C
2
' RsG.)]
K = [R12/ {R11',-R
12
ll [ 1 .... ( R 6/ R 5)]
GSP = qpv R1C 2 /R 3 Cd1 + (R6/R;; )]2
de calcul pentru circuitul 9. SP-MQ-A
T (s) :: - K (w p I q p ) s I [ S 2 (I.JJ P / q p ) s .... I.JJ ]
R 1= R 1111 R 12 ( 9 b) W = 1 r R 1 ( .2C 3 R 4
q p = J R 4 ( 2 IR 1 C 3 1[ 1 + t C 2 rc J ) - (R It R 51 R 1 R 6 )J
K :: [R 121( R 11+ R 12 )] q p [ 1 ... ( R 5 ! R 6 ) J J R 4 C 3 IR 1 (2
G S P ::: q p [1 ... ( R 5 / R 6 )]2J R 4 C 31 R 1 ( 2
Relaliile de calcul pentru circuitul 10. BP-MQ-C
T(s) =-1< (wp /q p)s ![S2+ (wpfqp) s +
C 1 :;: C 11 + (12 (1 O b ) w; = 1 I C 1 R 2 R 3 ( 4
q p = J (1 R 3 1(4 R 21 [ 1 + (R 3/ R 2 j -(C 1 R 5 1 (4 R 6 )]
K= ((11/[Cl1fo C12))qp [1 + (Rs /R 6lJ JC1R2/(4R3
G S P = q p [ 1 .... (R 5/ R 6 )]2J ( 1 R 2 / ( 4 R 3
de calcul pentru circuitul 11. HP-MQ
T (s 1 = K s2/ [s 2+ { w p /q p ) S + w
(1= [111"(12 (11 b); /(,R2[3R4
q p = J R 4 C 1/R 2 ( 3/ [ 1 + ( (1 I[ 3 1 - ( R 4 R 6/R 2 R 5 )]
K :;: ( (11/( 1 )[ 1 + ( R 6 / R 5 )]
G S P = q p [ 1 ... ( R 6 fR 5 )iJR 4 [ 3 fR 2 (1
(CONTINUARE N NR.
( 60) 1
(6 bL
(6 c),
(6 e) \
(6 f),
(70) ,
(7t L
( 7 e ),
(7f),
(80) )
(8c) )
(8d 1,
( Se),
(Bf) ,
(90) J
(9b),
(9c) ,
(9d) ,
( ge l,
( 1001,
( 10 eL
(10d l,
( 10e ),
( 10 fi)
( 110 })
( 11 c ),
(11 d),
( 11 e),
(11f),'
VIITOR)
li
/'
AUIOI 81
Modificarea consumului de
combustibil se ex-
ploatarii defectuoase
nerii a
autoturismelo!'
unor
precum a
care intervin parcurs care
.4

2 se pe
TUB EMUlSOR
(tr.II)
de probleme
li
IJ
I
A
CLAPETElOR
C. Al TE "SECRETE" ALE
AUTOTURISMElOR OLTCIT
Orice tip de autoturism hOu, o
de timp, zi-
cem de acomodare, unele
probleme specifice att
torilor auto ct celor
mai vechi, cu
n categorie au-
toturismele Oltcit, la care aceste
probleme specifice pe care le-am,
numit secrete pot deveni n-
destul de pen-
tru unii dintre auto
care nu cunosc sau pen-
care la unii ama-
tori care, la rndul lor - n necu-
de - dau sfaturi la
sau fac
acoperire. Exemplele
cele mai ntlnite se la
sularea" sau "capsarea"
la electronice
la rl",rY\ r,nt,<:> "'::,,,
adeseori doar
normal.
in alimentarea
dintre po-
sesorii de autoturisme Oltcit nu
un
sub caro-
a din
Inlocuire ulei motor x
Inlocuire filtru de ulei x
nlocuirea filtrului de
cu ocazie verificarea si-
tei de acces a benzinei n carbu-
rator si trebuie chi.ar a car-
buratorului.
- Ulei motor peste nivelul
maxim al jojei de ulei. Nivelul
uleiului poate la efectua-
rea schimbului de ulei (Ia 7 500
km), prin introducerea unei can-
mai mari dect cea reco-
sau prin
benzinei n ulei (porniri repetate
la rece, de de-
Pe de benzina
se nu constituie
indicat a se evita
(ulei peste nivelul ma-
deoarece riscul ca
de ulei fie antrenate
prin sistemul de recirculare a
gazelor din carter elemen-
tul filtrulu de aer. O colma-
tat elementul fil-
- care este din material
fi n so-
cu dero lichid,
uscat. .
in tim-
este cu-
Oltcit snt
145 SR 13
Reglare de securitate Control sub caroserie a e-
(cabluri excentrice) 15000 carterelor a
I-C-o...l.n:";'tr";'o";'! ---- condudelor
15000 Control reglare faruri
1--.::.;;;.:..:.:....-------1--- --- comenzii
Control. (nlocuire) de reglaj de la bord
_____
I
____ 1_5_000_ (OLTCIT Club)
ontrol grosime discuri R.estrngere co=-Iec:"'t""'o-ar-e--=d-e-
I
spate 15000 admisiee-vacuare a co-
Inlocuire lichid de


Control nivel lichid trans- Re-strngerea piulitelor de
misie X 7500 fixare a planetarelor pe
ntrol nivel lichid de --X-- arborii de din cutia
ntrol nivel electrolit ba- ------i/:-;...::d-:=:ec;-v:.:.it.:.;;e_ze:"""''---;-:--''''-:-:-_I
terie X 7500 Verificarea
I--.;..;.,..;..;.,..-..,.--..,.....,,----I--- --- receptorilor indicato-
Control comp1etare cu rilor de bord
___ I __ strngerii bor-
Verificare presiune pneuri X 7500 "elor condudorilor la
X
---
X
X
X
Control rotuie de demaror alternator
pivoti i transmisie 15000 (bateria X
TEHNIUM 10/1987
15000
50000
30000
20000
7500
Schema numai
cu componente din se cuplea-
din afara autoturis-
mului, de la un comutator "mascat"
numai de auto.
Cnd este alarma rea-
semnalizarea cu in-
pe o de
timp, atunci Cnd una din portiere
sau portbagajul au fost deschise.
SCHEMA SE COMPUNE DIN:
- de derivare, cu
C1, 01 R1, cu rolul de a crea un
impuls scurt negativ pentru declan-
monostabilului;
monostabilul, realizat cu circui-
tul integrat ,BE555N componentele
anexe, care un impuls pozi-
tiv cu de timp
astabilului;
- astabilul, realizat tot cu 555;
care semnale, att timp
ct este validat, pentru comanda cla-
xonului;
s-chema de a claxo-
nului, cu tranzistoarele
80135 (8D137; 8D139) 2N3055,
ambele pe radiatoare
toare.
Ing- PAUL ANDREESCU

La iesirea din autoturism, condu-
'auto alarma de la
comutatorul K1, care trebuie re-
ziste unui curent de cel 5 A
(Ct claxonul). In cazul
cnd una din portiere sau portbaga-
jul este deschis, Cnd alarma este
unul din contacte se n-
chide la de derivare
un impuls scurt negativ
care monostabilul.
Aceasta un impuls pozitiv
cu durata de valoarea elemen-
telor R2, P1 C2 formula
T 1,1(R2+P1)C2.
Pentru unei durate de la
cteva secunde la sute de secunde
se aleg valorile R2
C2, astfel: R2 ntre 150 kO 10 Mll
C2 ntre 10 ,uF 100 ,uF.
stabilirea duratei pe care o
dorim, se R2 + P1 cu o

n nu se pune
problema unei durate foarte precise
si deci elementele alese nu trebuie
fie de precizie.
DE DERIVARE
.
cr.
LU
o-Q
Z
o
lL.

...J
a..
01
__ ______
6
....... ,7 555 N 5
1
C2
l00JA'125V
aer, numai In pneuJ respectiv
care este indicat a fi mon-
tat pe puntea spate).
de pierdere a stabi-
oarecum cu cir-
pe iarna, are loc
numai n n care un
pneu ncepe aerul, mai
ales pe puntea din spate.
pierdere nu este instan-
tanee, ci are loc lent, pe
de mai kilometri, n
de cauza
- necarea motorului. Poate
avea loc n timpul mersului
se mult timp cu
tras) sau la pornirea la
rece sau la cald a motorului, prin
folosirea unei tehnici de pornire
Este cunoscut faptul
la pornire este interzis a se da
cu ajutorul pedalei de
La rece, se trage
doar (inclusiv pe timp de
dar la o mai
se demarorul cu
cheia de contact, iar la cald se
la fund pedala de accele-
care se
demarorul. Orice ncercare,
pentru a defini un "stil personal"
de pornire a motorului, com-
lucrurile de obicei con-
duce la necarea motorului.
O necat (chiar n
carburator s-a un dis-
pozitiv care acest fe-
nomen se pune pro-
blen:a aducerii. motorului n
TEHNIUM 10/1987
stare de pornire
o de 15 minute se reia
manevra de pornire, care,
nu 2-3 n-
este demonta-
rea, la ntmplare, a unei bujii.
bujia este obligato-
riu, se
toate bujiile, se se
se la 0,6-0,7
- Trecerea peste un vad. In
normale, se pot trece, cu
pentru a nu "face va-
luri", yaduri cu la 15-20
cm. In cazul n care, din
cauza apei ce poate ajunge
la capacul ruptor-distribuitorului
(delcou), se motorul, nu
trebuie cobort - n - din
autoturism, ci ncercat mai nti a
se cu ajutorul demarorului
(cu autoturismul n n
treapta 1, se repetat
demarorul). ce se poate
cobor din autoturism, posesorul
autoturismului ca-
pacul delcoului l bine
cu o Apoi reface
montajul
mul.
Impulsul pozitiv dat de monostabil
astabilului,
care, de asemenea, are
R4 R5 cuprinse ntr-o mare
de valori. R4 se va alege
de cel 150 kO, pentru ca durata
ct claxonul este nu fie
mai de 1 iar R5 nu
mai de 300 k!l, pentru ca pauza
ntre sa nu fie mai
de 2 secunde.
Formulele de calcul al acestor du-
rate snt:
--.:-pentru durata unei a
claxonului:'
T1 = O,7(R4 + P2)C5;
- pentru durata pauzei ntre

, T2 = 0,7(R5 + P3)C5.
impulsurile pozitive, de la
pinul 3 al astabilului, des-
chiderea tranzistoarelor T1 T2
anclansarea claxonului. Acesta va
semnal'iza acustic cu
att timp ct astabilul va fi validat de
monostabil.
DETALIICONSTRUC.TIVE
Montajul va fi executat pe sticlo-
textoli! cu traseelor circuite-
lor imprimate valo-
rilor ce le parcurg,. O
se va acorda cir-
cuitului de alimentare a claxonului.
Conectarea montajului la baterie
se va face cu conductoare multifi-
Iare, care reziste la1 O A si care
fie de lungime ct mai
Comutatorul se va monta astfel
nct n "decuplat" asigure
punerea la a schemei pentru a
eventualele para-
zite ale claxonului n timpul depla-
autovehiculului.
Pentru montaLului contra
s-au condensa-
toarele C7, ca, dioda Zener 04 si
dioda 03. '
Circuitul format din 02, C3 si R3
montajului mpo-
triva claxonului la cupla-
rea alarmei sub tensiune.
nainte de montarea alarmei pe
autovehicul, este bine fie ncer-
separat numai cu bateria c!a-
xonul, n vederea alegerii parametri-
lor de
Montajul poate fi ncercat la au-
toturismele care baterii de
6 V. tensiune nu
parametri ai schemei, Se
are n vedere modificarea corespun- .
a rezistentelor R6 si R7 cu
valorile din paranteze. .
Avantajul prnci pal al schemei
propuse este nlocuirea releului cla-
sic cu un releu electronic (2N3055).
mult mai fiabil piese n
care,. cu un gabarit mult redus.
BIBLIOGRAFIE:
Circuite integrate linare, voI. 3.
Manual de utilizare
ClAXCJ.IUlUI
CUPLAT
o----411.-..12V

555N 5
C
IOnF
I
I


===m
Jl I CLAXON
I
I
IMPORTANTI
CONCURSUL DE JOCURI LOGICE, edi1ia
a II-a,
La cererea celor care la data de 1 octombrie 1987 nu au de-
finitiveze machetele jocurilor logice concepute, revistelor
"Tehnium" a aminarea datei' de expediere a acestor
la 31 octombrie 1987 (data
Din regulamentul concursului, prezentat n revista nr.
5/1987 n revista "Tehnium" nr. 5/1987, reamintim:
Concursul este or'ganizat pe
A. Jocuri pe de machete: a) jocuri de o
b) jocuri' competitive.
B. Jocuri pentru calculatoare personale: a) jo-
curi competitive la care un partener fie calcula-
torul; b) jocuri intre sau mai multe persoane,
avind ca suport calculatorul.
Fiecare joc propus trebuie fie de: ..
un model sau.
descrierea jocului fi regulamentul acestuia fi spe-
cificarea la care 8 de autor
profesie, loc de te-
vor acorda premii: premiul I
II (1 500 lei); m (1 000 lei); premiu
mai p.articipant (500 lei); premiu
pentru cea mai participare (3 000 lei);
(obiecte in valoare de 500-1 000 lei fie-
care); 2 premii pentru cele mai de
lansare a jocurilor logice (2 000 lei fiecare).
15
Pentru ncadarea consumului de
energie sau gaze n nor-
mele lunare este nevoie de
rea a contoru-
lui compararea acestora cu con-
EUGENIA cARBUNESCU,
GHEORGHE SALUTA
5652
sumul admis. Pentru evitarea unor .... ---.............. --------
48
44
respective. Pe se
contorului, ncepnd cu
ultima citire (n partea de jos a axei)
terminnd cu un care re-
citirea plus consumului es-
timat pe luna
Etapa n
marcarea pe grafic a consumului
maxim admis de norma pe luna res-
printr-un punct P.
In exemplul din s-a consi-
derat o de 31 de zile, ultima ci-
tire, la data de 1 a lunii, a fost 5600
kWh, iar norma de consum pentru o
de 3 camere - 47 kWh.
Deci punctul P se la inter-
datei de 31 cu 5 600
+ 47 = 5647.
Unind punctul de origine O cu
punctul p, se dreapta de con-
sum ideal, uniform, n limita normei.
Cum se graficul astfel
Periodic se citesc
ile contorului se pe
11
..c.

grafic puncte care consumul
nregistrat n diverse zile.
aceste puncte se sub
dreapta OP cum se exemplifi-
cat n figura a), putem fi siguri
sntem n limita normei. punc-
tele se deasupra curbei, con-
sumul normat a fost tre-
buie luate de reducere a lui.
n figura b este o ase-
menea n care s-a intervenit
la timp la lunii s-a ajuns
n limita consumului lunar normat.
Figura c un contraexem-
plu n care nu s-a ncadrarea
n limitele normei.
De citirile se pot face
aleator, nu zilnic, pentru
vor fi corecte la orice

calcule zilnice, se poate folosi o me-
cum este
n cele ce Exemplul nostru
se la cazul particular al con-
sumului de energie ntr-o
dar poate fi aplicat
pentru o de produc-
pentru consumul de gaze etc.
. :::t.
Pe o foaie de se tra-
axe. Pe se no-
zilele lunii, ncepnd cu data
ultimei citiri a contorului de
reprezentantul ntreprinderii de dis-
a energiei electrice
seama de de zile ale lunii
@
@
40
36
32
28
24
20
16
12
5608
5604
CONVERTOR
C.CI CADINDIU,
Aparatele de universale,
tip AVO-metru, cuprind de obicei,
pentru mari,
o a comutatorului.
acestei n cir-
cuitul de se introduce o
de tensiune de va-
loare mare, cu ajutorul este
efectuarea Va-
loarea tensiunii acestei surse poate
fi ntre 9 V 15 V, n func-
de tipul aparatului. Deoarece, n
mod uzual, instrumentele de
universale snt cu o bate-
rie proprie de 1,5 V, s-a conceput o
de convertor c.c./c.c. care
tensiunea de 1,5 V c.c. n
15 V C.C., cu ajutorul se
mari. Unele
strumente de (de exemplu
MAVO-35 din a
I.A.E.M. - un lo-
special pentru o baterie de 15 V
(care nu se produce n n care
se poate introduce cu facilitate
montajul electronic propus. Din
schema se tran-
zistorul T ca oscilator, ali-
6
CONSTANTIN pADURET
mentat de la tensiunea de 1,5 V. Bo-
binele L2 L3 n
oscilatorului, iar bobina L 1 este n-
cu L2 L3, pe ea
du-se nalta tensiune. Un redresor
cu dioda D1 .un
stabilizator cu dioda Zener 03
dioda D2 aduc tensiunea la
circa 15 V c.c. Pentru filtrare este
folosit un condensator de capacitate
Ci, electrolitic, iar un alt con-
densator 92 bateria de ali-
mentare. In serie cu dioda D1 nu s-a
mai conectat o de limi-
tare, deoarece curentul debitat de
sursa + 15 Veste foarte mic snt
suficiente proprii ale bo-
bine! L 1 si diodei D1 n sens direct.
Ansamblul L2, L3.se
pe o de cu diametrul ex-
terior de 12 -:- 15 mm, fiind folosit
un conductor CuEm 0 0,15 mm; L 1
= 100 de spire, L2 = 30 de spire, L3
=' 10 spire. Se nti pri-.
mele 10 spire, se scoate priza 3, se
apoi 30 de spire, se
scoate priza 2, urmnd a se bobi na
n continuare ultimele 100 de spire .
:J
:J
L-
a
'"
...
c
o
(,)
o
........
o
U
"O
C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31
Executat n acest mod, aparatui
imediat. se do-
o tensiune de rezis-
torul R1 se cu un poten-
semireglabil de 25 kO sau
de 100 kO, iar dioda Zener D3 va
II
Il
__

11
II
Il'a-::::a---------l
II
II
+ ?,f) V.
avea o valoare Deoarece
tensiunii generate este re-
lativ mare, capacitatea condensato-
rului Ci va
OI
+f5V.
_1,5"V.
+15V
-+- 1, SV

C1 C 2
II
TEHNIUM 10/1987
OPTIMIZARI
La televizorul cu circuite inte-
grate, spre deosebire de cele cu tu-
quri electronice, durata de a
tubului cinescop este mult
Acest lucru se mai multor
cauze, printre care snt semni-
ficative.
La pornirea televizorului cu circu-
ite integrate nalta tensiune de
18-20 kV fas-
ciculului de electroni apare aproape
instantaneu, catodul tubului cine-
scop neavnd timpul necesar
rii, este rece din
din el snt smulse particule de mate-
rie .
. De asemenea, filamentul tubului
cinescop este alimentat din secun-
darul transformatorului de linii cu o
tensiune n impulsuri cu
vrfuri de 28 Vvv a valoare
este de 6,3 V.
Pentru a elimina aceste dezavan-
taje, am realizat un temporizator
simplu care o ntrziere de
20 la 30 de secunde la pornirea
televizorului. Pentru temporizator a
se consulta revistei
"Tehnium", numerele 3/1979,
4/1982, 3/1983, 5/1984 etc. De ase-
menea, am realizat un alimentator
(fig. 1) care alimentarea fila-
mentului tubului cinescop cu o ten-
siune
de 6,3 V, cu o a cu-
rentului prin filament, n decurs de
1-2 secunde, la 300 mA.
Se astfel la
butonului de pornire-oprire al televi-
zorului alimentarea fil'amentului, n-
Ing. CAROL SZASZ. Lugaj
catodului cinescop apoi,
n de durata
(20-30 de secunde), pornirea efec-
a televizorului prin contactele
releului din temporizator.
.,
L A INTR
7{)IC/L
DIN TV.
Realizarea presupune ca
n televizor:
- se izoleze pe modulul de fi-
nal video piciorul 1 8 al tubului ci-
nescop;
- se conecteze fiamentul ci-
nescopului la aiimentatoru-
lui;
- se conecteze pe tensiunea
de 6,3 V ce de la
transformatorul de linii, o
de 27 O la 7 W;
- se vor deconecta firele de ali-
mentare a televizorului de la ntre-
de se vor conecta
la contactele de lucru ale releu lui
din temporizator, releu ale
contacte trebuie reziste la 220 V
0,5 A.
. Valorile pieselor
T
1
...,.. B0135; T
2
- BC107; TR -
transformator pentru sonerie; PR -
pR
punte redresoare 1 PM 05; C
1
- 470
J.LF/16 V; C
2
- 10 J.LF/16 V; OZ -
PL8V2Z; P - semireglabil 10 kO; R
1
-27 017 W; R
2
-240 O; R
s
-6,8 kO;
- 100 kO; R
5
- 56 kO. Cablajul
imprimat este prezentat n figura 2.
V//
AUTOMAT
PENTRU
ILUMINARE
. Sarcina Rs poate fi o de bi-
rou sau un circuit de iluminat casnic
sau chiar industrial; de asemenea,
poate fi o caz n
caretraductorul FT poate lipsi
aparatul pentru reglajul
manual al puterii. Se impune pre-
grupului C3-R6, care pren-
autoamorsarea triacului da-
de tensiune.
Recomand la cuplarea nu-
lului a fazei, aparatul nefiind se-
parat n curent alternativ. De aseme-
nea, se impune ncasetarea ntr-o
cutie bine Rezultate mai
bune se alimentarea .se
face prin transformator de
redresare
LISTA DE PIESE:
R1 = R4 = 1 kO; R2 = 47 k!l; R3 =
6,8 k!l; R5 = 10 0-100 O; R6 =100
0/2 W; R7 = 3,9 kO/6 W; R8 = 10
0-100 O; P = 100 kO lin; C1 = 50
nF; C2 = 33 nF; C3 = 0,1 J.LF/450 V; O
= 1N4005; T1, T2 = EFT351-353; T3
= AC180, EFT322; T = TB6.
ALEXANDRU GHIOCI.
'Cu ajutorul acestui aparat cantita-
tea de energie
iluminatului' natural cu cel artificial
se automat n de
. necesitate, astfel iluminarea inte-
riorului n timp practic con-

Modul de din
controlul tensiunii de cu ajuto-
rul triacului T,' acesta fiind coman-
dat cu impulsuri de la mul-
tivibratorul format qu Tl, T2 T3.
Constatind practic deschiderea
triacului depinde de im-
pulsuri lor, am construit un traductor
montnd n circui-
tul al tranzistorului T1
un fototranzistor FT. Pentru o varia-
a de cteva zeci de
hertzi se o a puterii
de la 50%, anume cnd lu-
mina puterea con-
scade invers.
R8 se alege astfel ca la
mai mici de 50 Hz
ture fenomenul de plpire, iar R5 se
n de curentul de
deschidere al triacului folosit. Dioda
O cu (i)4-R7 re-
dresorul care o tensiune
de cca 5 V, nefiind nevoie de ten-
siune Fototranzistorul FT
se ntr-un tub se orien-
spre lumina Reglarea
P se se
dorit.
TEHNIUM 10/1987 '
Mecin
0,51/
LA
t./}fE5COP
17
GENERATOR
Student CRISTIAN TUDOSE
Aparatul permite de
semnale sinusoidale dreptunghiu-
Iare cu factor de umplere reglabil.
dome-
niul 1,5 HZ-1,5 MHz. Un divizor de
prin 2
14
. face utili-
zarea generatorului ca temporizator
la 10 000 secunde.
Generatorul pentru semnale smu-
soidate este format dintr-o retea
Wien un amplificator cu impe-
mare de intrare (fig. 1). Ele-
mentul reglabil al Wien este
dublu P
1
Este foarte
acestui po-
simetria
lor. In orice n special spre
unde se la valoarea
trebuie
valoare. Orice asimetrie n-
tre elementele Wien duce la
implicit la varia-
amplitudinii semnalului generat.
Aceste se orict de
ar fi stablizarea amplitudinii,
n cazul nostru fiind cu o
cu L.. Efectul
de stabilizare n faptul ca
lampa sau
n de
respectiv semnalului de
Astfel, bucla de nega-
din care face parte'
permanent nive-
lul de
---,
I
I

I

,
I
I
I
I
I
I
I
Atenuatorul decadic de la
tensiuni ale semnalului
de 1 V, 0,1 V 10 mV,' R 1-\
ALIMENTATOR STABILIZAT
IN REGIM FLOTANT
Alimentatorul stabilizat descris
mai jos avantajul unor per-
ridicate cu un
foarte redus de compo-
nente. Componenta o
constituie circuitul integrat stabili-
zator de tensiune (5 V - 1,5 A).
p.A 7805, care are proprietatea de a
ntre terminalul de
V
out
terminalul M o tensiune con-
de 5 V. Pentru a la
rea stabilizatorului o tensiune dife-
de V
o
este suficient trans-
terminalului M la o
18
SORIN STAMU
valoare tensiunea de
va terminalului M
conform liniare:
VE = V
o
V
M
, cu VE < Vj.
Aceasta se practic cu
ajutorul unui repetor de tensiune
(realizat cu un amplificator
onal care are rolul de a
factorul de stabilizare al montajului
prin eliminarea efectelor
curentului prin terminalul M) un
divizor de tensiune. Cu valorile din
tensiunea de la sta-
Re
bi'lizatoruiui (VE) poate fi n-
tre 5 V 24 V, limita sta-
bilindu-se cu ajutorul
trului P
1
. la suprasarcina
sau scurtcircuit este de
circuitele inteJneale stabilizatoru-
lui integrat uA 7805, curentul maxim
debitat fiind aproximativ 1,5 A. Cu
ajutorul
R
VE (1 + 3 ) V
o
R
1
+ R
2
schema se poate recalcu la pentru
orice alte domenii de ale
tensiunii de avnd n vedere
ca Vi-V out nu
valoarea n
catalog (pentru p.A 7805, 30 V); se
poate utiliza, de asemenea, alt tip
de amplificator (ROB101,
ROB709 ... ) sau stabilizatoare de
tensiune (LM323K, LM309K,
LM345K) cu corespun-
ale parametrilor montaju-
,lui.
+,18V
1(21
L@
}.

se dintr-un conductor rezistlv
dimensionat pe un ohmmetru de
precizie.
REFACEREA
CIFRELOR
PE
OBIECTIV
VIOREL OL TEANU
vechimii sau folosirii in-
tense, se destul de des ca
unele cifre marcate pe carcasa
obiectivului, cifre reprezentnd dis-
diafragma, profunzimea etc.,
se Aceasta face ca
obiectivul dificil de utilizat
n anumite cum ar fi fotogra-
fierea cu un blitz necomputerizat
sau stabilirea profunzimii.
Pornind de la modul de
nare a acestor cifre, refacerea lor se
pO,ate executa n feluri.
In cazul cifrelor care au fost mar-
cate pe carcasei prin sim-
pla scriere a lor o gravare n
adncime), se pot folosi literele ci-
frele adezive de tipul .. Vitolit" sau
",Letrase(', de dimensiuni corespun-
Inaintea lor, supra-
TEHNIUM 10/1987
Tr.
Calibrarea valorii semnalului la ie-
se face
P
2
Calibrarea este nece-
pentru gama de 0,15-1,5 MHz,
unde parazite ale poten-
ale firelor de cone-
xiune au o pondere Din
trimerele C
1
C
2
se cape-
tele de superior respectiv in-
ferior, pentru gama sus
Pentru celelalte game,
extreme depind numai de precizia
condensatoarelor aferente.
Formatorul de semnale dreptun-
g hiulare este realizat cu un amplifi-
cator Pentru a
va fi bine cu spirt, iar
aplicare se vor un timp
care, cu ajutorul unei pensule
moi fine, se va aplica un strat
de lac care le va asigure! o
n timp.
n cazul cifrelor care au fost mar-
cate pe carcasei prin gra-
varea lor n adncime, se vor acoperi
adnciturile
cifre cu o de vopsea folo-
sindu-se o
Pentru o mai identificare a
valorilor se pot folosi vopsele de di-
ferite culori. ce se vor acoperi
astfel toate cifrele (trebuie fim
nu atingem lentilele obiec-
tivului cu vopsea sau cu degetele
murdare de vopsea), se va
se usuce timp de 1 ... 2 minute,
care, cu ajutorul unei moi de
sau al unei sugative, se va
surplusul de vopsea aflat
deasupra cifrei. se va face
cu mare pentru a nu ntinde
vopseaua a obiectivul.
naintea va fi
bine cu o de
cu spirt, iar
rea surplusului de vopsea
va fi cu o
foarte cu Se
vor evita vopselele pe de ulei,
care se greu care, cel
n perioada cnd sint proaspete, se
nmoaie la
astfel praf.
Pentru o este bine ca
se efectueze citeva pri-
vind dimensionarea de vop-
sea ei
TEHNIUM 10/1987
+18V
PR
@
fronturi abrupte ale semnalului s-a
aplicat o prin R
13
(fig. 2). Histerezisul astfel introdus
este suficient de mic pentru a per-
mite reglajul factorului de umplere
T9
....... --+18V
Os
+sv
la 1 :20 din P
4

Pentru a tem pori de
sau 'foarte
joase, semnalul este aplicat unuidi-
vizor de Acesta este reali-
ELECTRONIC!
O de dimen-
siuni reduse cu un consum elec-
tric mic se poate realiza cu ajutorul
unui circuit integrat CMOS de tip
MMC4069 de
(MICROELECTRONICA).
Circuitul MMC4069
. inversoare, dintre care trei snt folo-
site drept oscilator de foarte
(172 Hz), care
n tensiune oscilatorul de audiofrec-
realizat cu celelalte trei inver-
soare.
Oscil.atorul de poate
debiteze fie semnal triunghiular, fie
dreptunghiular, n de
comutatorului K de efectul acus-
tic dorit.
oscilatorului de co-
este de elementele R,
C
1
, iar a celui de
de R3 C
2
. Condensatoarele C
1

C
2
vor fi cu hrtie sau stiroflex.
Tranzistorul T
1
adaptarea
intre cele oscilatoare.
Semnalul de
nut este amplificat de tranzistorul
T
2
care are drept fie o
de 50 0, fie un difuzor mi-
de 20 7 100 !l. n cazul n
care se ca nivelul audio
fie mai, ridicat, n emitorul lui T
2
(n
locul lui Rs al difuzorului minia-
se primarul unui
transformator de adaptare tip "ra-
dioficare", difuzorul de impe-
fiind legat n secundarul aces-
tuia.
n cazul n care montajul
fie folosit pentru de
semnale audio cu puteri mai mari de
1 W, tranzistorul T
2
va fi un
Darlington de tipulBD675, cu
transformator de
tor dimensionat n emitor.
Montajul se de la ba-
terii (4,57 15 V) sau de la un redre-
sor realizat cu un transformator de
T1 P100kA
2N2222
8
zat cu CMOS de 14
MMC4020. .
Cnd comutatorul K este
nat, este resetat prin
pinul 10 la O V. La
sa ncepe temporizarea,
LED-ul 0
1
stingndu-se tensiunea
la urcnd la 5 V.
S-au folosit i nversoare de putere
CMOS din capsula MMC4049 pentru
snt compatibile cu forma-
torului de semnal dreptunghiular,
la compatibilitate TTL
permit folosirea semnalului pentru
calibrare, acest ultim lucru pentru
poarta CMOS niveluri lo-
gice la foarte apropiate de O
V, respectiv V
OD
' Tensiunea V
DD
de
5 Veste de la un stabiliza-
tor prin prestabilizare
folosirea amplificatorului de eroare
cu BA741 (fig. 3).
Transformatorul de trebuie
asigure 2 x 9 V, 200 mA' c.a. Se
diodele stabilizatoare au to-
de aceea trebuie
nate pentru tensiunilor din

Ca constructive
amintesc lipirea cu ciocan
electric a FET-ului T
1
scurtarea fi-
relor de conexiune ale elementelor
din Wien. O idee de
este cea din fotografie.
sonerie' o punte redresoare
(1PM05, eventual 4x1N4001) un
conde.nsator de filtraj de 1 000
V. Pentru niveluri audio ridicate.
sursa de alimentare se va redimen-
siona
Sirena se pune n prin
aplicarea tensiunii de alimentare
poate fi att de mode-
( .. amatori de
divertismente (sonerie
ct ca avertizare n diverse sec-
toare de activitate.
BIBLIOGRAFIE:
1. Circuite integrate CMOS, Ma-
nual de utilizare, Editura Tehnica,
1986.
2. Catalog condensat
1984.

R4
12k.o.
T2
2N1711
.1.
20';'100.n.
.0
"Praktica 8200" este un aparat fo-
tografic monoreflex cu expunere au-
produs ,de industria despe-
cialitate din R.D.G. EI este aparatul
de al ctorva variante construc-
tive, o
dispune de o automatizare
a timpului de expunere, un
sistem de a lu-
minii, avnd ca element fotosensibil
o GaAsP; de asemenea,
dispune de un sistem de cu
LED-uri, are un aspect modern,
cut,
Aparatul timpul de ex-
punere pe baza unei diafragme
prestabilite, n intervalul 1/1 000-40
s. parcurgerea unei din
cursa butonului de n vi-
zor se timpul de expunere
determinat. Timpul de expunere co-
respunde de iluminare in-
stantanee sau unora anterioare, fo-
losindu-se un sistem de memorizare
(MEIY10RY). Aparatul poate fi utili-
zat cu prestabilirea timpului de
expunere, diafragma rezultnd pe,\
baza sistemului de inte-
luminii. aparatul
dispune de un timp "mecanic" avnd
valoarea de 1/90 s, timp care cores-
punde cu lampa ful-
ger. Restul timpilor de expunere se
exclusiv electric, obtura-
torul fiind de tip electromagnetic, cu
perdele metalice cu deplasare verti-
Utilitatea timpului mecanic
apare n cazul bateriilor, al
electronice sau n
de foarte
,
Ca. se o
baterie cu oxid de argint de 6 V /175
mA, a capacitate este sufi-
pentru circa 2000 de de
imagini. Consumul de curent al apa-
ratului este:
- la n regim
"automat" ................ 10 mA;
-'- la in regim
,automat cu memorizare .... 35
mA;
- cu timp de expunere "B", de:..
..... 10 mA;
- cu timp de expunere "B", per-
dea 35 mA.
Aparatul permite conectarea unui
sistem de transport al filmului cu o
de imagini pe se
n cazul fotografierii n serie
Aparatul o genera-
de obiective (Prakticar), pe baio-
neinterschimbabile cu alte ti-
puri similare. Obiectivele cu filet
(M42) pot fi folosite cu adaptor, dar
fie au-
,
Snt de cteva deza-
vantaje ale modelului 8200:
- citirea mai a valorilor
diafragmei, n special pentru
torii de ochelari;
- sesizarea mai a punctu-
lui cursei la care se
sistemul de a
luminii;
- unei culori violete n vi-
zor n
- citirea a timpilor de ex-
punere din vizor n de ilumi-
nare
- expunerea a materialu-
lui fotosensibil n cazul unor imagi,ni
to
Ing. VASILE CALINESCU
cu grad ridicat de contrast (deza-
vantaj corectabil de
tori).
n cele ce se vor pre-
,zenta unele construc-
tive ale aparatului.
Prin cuplarea obiectivului cu apa-
ratul se pe prinde-
rea
rile electrice necesare transmiterii
valorii efective a diafragmei, siste-
mul Prakticar traducnd electric po-
diafragmei.
Obturatorul are perdele din
lamele metalice cu deplasare verti-
eliberarea celei de-a doua fiind
de un electromagnet cu
rol de Timpul minim de lu-
cru este de 0,98 ms (1/1 024 s).
efectuarea expunerii, perde-
lele obturatorului revin n ini-
independent de rearmarea
aparatului.
Timpul de expunere este in
vizor pe o cu 16 LED-uri
punctiforme care corespund timpilor
(fig. 1).
In aparat ntre-
care n
de modul de lucru al aparatului:
- pentru aplicarea
tensiunii de lucru, de de-
este du-
,blat de un circuit de nchidere cu
care alimenta-
rea la terminarea lu-
minii, indiferent
este eliberat;
-' pentru
memoriei. pe intervalul de la efectua-
rea la efectuarea,
fotografierii (ridicarea oglinzii).
este la fie-
timpului de prin aprinde-
rea a LED-ului
pentru intervalul 1/1 000-8 s.
Pentru timpi de expunere ma.i
(nerealizabili) se aprinde intermitent
LED-ul
OVER. Pentru timpi n intervalul
8-40 s se aprinde continuu LED-ul
UNDER.
Pentru timpi mai lungi de 40 s (ne-
realizabili), LED se aprinde
intermitent.
Prin a deci an-
se
obturatorului luarea imaginii.
Comanda obturatorului se face cu
precizie de o de In-
se face cU
A
precizie de
tate de In aceste
cnd timpul real de expunere este
ntre valori de se
aprind ambele LED-uri.
AUTOMATA
CU MEMORIE ( .. A4tomatik-ME-
MORY
U
) ,
Modul de lucru este
dar naintea propriu-zise
se .. ME-
MORY
u
Expunerea se va face con-
form de iluminare din
momentul al luminii.
Acest mod de lucru permite fixa-
rea expunerii n cazul unor
de iluminare deosebite, pentru o
din cmpul imaginii.
3. SEMIAUTO-
MATA
La a
torului apar in vizor
(n prealabil s-a fixat un anume timp
de expunere):
- timpul de expunere ales, cu
semnal intermitent;
- timpul de expunere necesar, cu
semnal continuu.
Prin diafragmei se
aduc cele la coinci-
determinndu-se astfel dia-
fragma Precizia
rii n acest caz este de de

FS,
CMP
IMAGINE

LUMINII
care fotografie, luminii
efectuarea fotografierii nefiind con-
comitente. In paralel se un al
doilea MEMORY, care
permite nmagazinarea valorii
rate pe o oarecare;
- pentru formarea
timpului de expunere, aflat n
cu primei perdele a
obtu ratorului.
in schema de lucru de ase-
menea
- liniar (divizor de
tensiune) pentru introducerea sensi-
filmului manu-
ale (OVERRIDE);
- (di-
vizor de tensiune) pentru introduce-
rea valorii diafragmei, aflat n obiec-
tiv.
Regimurile de 1ucru ale aparatului
snt descrise n continuare.
1. AUTOMATA
("AUTOMA TIK")
La a
rului se sistemul de
surare n vizor apare indicarea
4. ,,8"
Obturatorul deschis atta
vreme ct se
rul.' Sistemul de a luminii
este deconectat. obtu-
ratorului este
5. CU LAMPA
FULGER
Obturatorul meca-
nic, la valoarea de 1/90 s. In acest
regim aparatul poate fi folosit
baterii. ...
Masurarea intenoara a luminii se
face folosind o GaAsP
care dispune de o li-
luminii/curent (cu-
rentul de scurtcircuit) ntr-un inter-
val larg de iluminare. tem-
peraturii este asupra
curentului de scurtcircuit.
Avnd n vedere sensibilitatea fo-
todiodei, de 1,6 nA/lx, la o iluminare
extrem de de 10 mlx se ob-
un curent de 16 pA, suficient de
mare pentru a fi amplificat ulterior.
Sensibilitatea 'a fotodio-
dei (PH203) este
n spectrul vizibil (fig. 2), fiind rela-
tiv de sensibilitatea ochiu-
lui.
Fotodioda este 1n
oglinzii. Oglinda are o semi-
prin care lumina este
prin intermediul unor ele-
mente optice al unui concentra-
tor, la
are avantajul
lumina n aparat prin ocU
OVER
1000
SOO
250
12S
60
30
15
8
4
2
1

UNOER
500 600
A(nm)
Kode
larul vizorului are o negli-
asupra
Zona din imagine repre-
circa 20% din total este pla-
conform figurii 3.
Pentru timpului de ex-
punere se preiau care in-
tervin sub forma:
Bt = CRK210-X/10
unde 8 - densitatea luminii; K -
valoarea diafragmei; x - sensibilita-
tea filmului C
R
- de
calibrare.
Valorile diafragmei
filmului snt traduse electric prin di-
de tensiune, cum s-a
tat.
Deoarece raportul valorilor de ilu-
minare n care poate lucra camera
este foarte mare (64000 : 1). se pro-
la o comprimare de semnal.
Se practic la o logarit-
mare a valorilor diafragmei ilumi-
printr-o de
(CONTINUARE 'IN PAG. 5)
TEHNIUM 10/1987
NTRETIN!TttA
RtTiATtATt!A
DE
Un obiect deosebit de util ntr-o
este de Fap-
tul rufele se mai repede
att efort fizic, la unele tipuri
apa se poate direct n bazinul
alte tipuri au
pentru rufele snt motive
pentru care orice
greu la serviciile de
Ca la orice agregat cu piese n
care, la de apar o
serie de care trebuie re-
mediate ct mai repede, n caz con-.
trar producndu-se deteriorarea ei
chiar accidente prin electrocutare.
Pentru a preveni toate surprizele ne-
a nu ne dispensa prea
mult de serviciile de
trebuie ce
pot astfel nct le putem
preveni sau ct mai repede.
de ALBALUX 9,
ALBALUX 10, ALBA LUX 11, ALBA-
LUX 12 snt construc-
tiv. deosebirile fiind
toarele:
- de ALBALUX, 9
este cu de
element aflat sub aceasta;
- de ALBALUX 10
este de mai
avnd doar bazin de n care
se introduce apa n afara.
acesteia. Prin butonului
comutator (poz. 1, fig. 1a), motorul
este pus sub tensiune,
n final nvrtirea pulsatorului deci
rufelor;
- de ALBALUX 11
are, ca ALBALUX 9, un element
pentru apa din bi!zin. n
plus. ea mai are 9 de sem-
nalizare (poz. 2, fig. 1b) tip LSA-01
M sau LSD-6-CTA, de 0,2 W. Ele-
mentul o de
1 900 W, se amplasat sub bazi-
nul
:- de ALBALUX 12
are, n plus de ALBALUX 10, un
cu temporizare n do-
meniul 1-4 minute (poz. 3, fig. 1b).
Puterea a de
ALBALUX 9 ALBAlUX 10
este de 450 W, iar a celorALBALUX
11 ALBALUX 12 este de 300 W
elementul
Cele patru tipuri fac
parte din categoria de
rufe cu pulsator. Caracteris-
tica lor este aceea ru-
fele snt acoperite n cu
de meca-
fiind de un dispozitiv
(pulsator) care se n jurul
axei sale cu o ce poate fi
sau un
oarecare de
Pentru a ajunge la piesele n
care trebuie o parte
a carcase; metalice.
este cea (fig.
2). Pentru demontare se scot buto-
nul (sau butoanele) comutator (1)
cele butoane de cauciuc (2)
de la partea Folosind
se desfac cele
buri care se prin din
care s-au scos butoanele de cau-
ciuc. Prin tragere de n
n jos se desprin-
derea de pe
o se interiorul
de (pentru tipul AL-
BALUX 10 vezi figura 3).
Defectele principale, cauza lor
modul de remediere snt prezentate
n tabel.
Pentru a veni n sprijinul "depana-
torilor" amatori, descriem n conti-
TEHNIUM 10/1987
DANIELA MUNTEANU,
alava, - Ra.u
nuare modul detaliat de remediare a
celor mai des ntlnite dintre defec-

Se sub
furtunul de cauciuc (poz.
7, fig. 3) nu este deteriorat este fi-
xat pe cuvei de
(1), ori aceasta ori
de evacuare nu este sau
este n zona simeringu-
lui (poz. 11, fig. 4). Pentru a ajunge
n acea conform
din figura 3, se astfel: se
nu fie n
se vizual aspectul ba-
zinului de (1); se umple ba-
zinul cu se
snt sau nu scurgeri pe ax (3);
pe ax se go-
bazinul se jos cureaua de
pe (5) (4) ce o
ce se scot (2) roata
(4) de pe axul pulsatorului
(3) prin intermediul unei de
lemn sau chiar cu coada ciocanului,
se bate n ax ce acesta,
cu pulsatorul, iese inspre
interiorul bazinului de (1).
Conform figurii 4, cu ajutorul unei
chei fixe sau reglabile, al unui
tip MOPS sau cu o cheie
se desfac (8) (9) ce
strns butucul (2) pe partea
a bazinului ae (12). Se veri-
apoi gar[litura (10) care,
este se cu
una scoaterea butucului
se trece la eliminarea din el a sime-
ringului (11). de scoatere a
simeringului se va face cu
deoarece n snt depu-
neri tari de produse sodice sau
din si-
meringului se cu n el
introducndu-se noul simerihg.
nainte de montarea la loc a pieselor
se starea de bronz (6)
a celei cu nas (7), deoarece la un
montaj aceasta din
poate distruge pulsatorul (5).
Pentru remontarea pieselor pu-
nerea n a de
lat se astfel:
- se stringe butucul. (3) pe pere
tele bazinului prin intermediul
(8) (9). avind nu
se garnitura de clingherit (10);
- se introduce cu butucul
(3) (6) (7) fixate
pulsator (5);
- se unge cu ulei n punctul mar-
cat cu din zona a
antrenate (4);
- se introduce roata pe
ax, ca de strngere
(1) fie in dreptul din bu-
tuc;
- se cureaua, se nvr-
de pulsator, iar nu
se ,aude nici un zgomot suspect se
butonul comutator;
se introduce n
- butonului co-
mutator se vizual
rea a curelei, iar auditiv se
ca zgomotul produs
nu fie hrit, de piese metalice
n rotire
toate cele de mai sus snt n
se trece butonul comutator
pe oprit, care se scoate
din
O cu fixarea la loc a capacu-
lui a butonului comutator, 6pera-
de remediere se termi-

Furtunul este rupt in zona de
indolre din afara
necazuri n
pere deoarece o parte din apa din
n timpul
sau la evacuare, ajunge pe rardo-
care devine
2
este mozaic sau ori
se poate degrada este din ma-
teriale lemnoase, 'Cum se scoate ca-
pacul am explicat mai ce
colierul de metal (poz. 3, fig. 3, de-
taliul B) se desface, se trage de fur-
tun (2) n jos ce iese de pe
cwvei (1). Se scoate apoi f.urtunul
prin orificiul practicat n peretele
iar n locul lui se
un furtun nou care se va strn,ge
bine cu colierul metalic.
Deblancarea clemelor de contact
scoaterea
din material plastic
(poz. 1, fig. 3, detaliul A), se
ct mai 'bine clemele de contact (2),
care eventual se strng cu un
patent.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
21
AMPLIFICATOR
..
Radioamatorii care .do-
resc perfor-
n banda de 2 m
pot construi n acest scop acest am-
plificator. .
Elementul principal este un tran-
zistor MOSFET tip 8F963.
Circuitele rezonante snt
nute chiar din partea a
de montare n modul prezen-
tat Se circuit du-
biu placat, pe o parte a execu-
tndu-se cablajul, iar
nnd
Amplificatof'ul se din con-
densatoarele trimer, se nchide n-
i tr-o cutie care. se
chiar dipolul ante-
nei.
RADIOTECHNIKA, 2/1987
convenabil asupra deschiderii tiristoare-
lor, se poate varia puterea de in-
tre O 2 kW. Comanda tiristoarelor se face
prin impulsuri aplicate prin transformator. Acest
transformator este construit pe un miez de
are 3 din CuEm 0,1, fiecare
avnd 180 de spire. Tiristorul trebuie suporte 15 A
la 600 V.
TELEVIZIA ELEKTRONIKA, 5/1987
Montajul transpune unul din canalele
21-39 TV n unul din primele 12 canale TV.
Semnalul de la antena UUS este aplicat li-
niei L 1 amplificat de tranzistoarele VT1
VT2.
Tranzistorul VT4 este oscilator local, iar
tranzistorul VT3 este mixer. La acest tranzis-
tor, pe emitor se semnalul TV, iar pe
semnalul de la oscilatorul local.
Prin condensatorul C7, semnalul (prin cablu
coaxial de 75 !l) se la intrarea televizo-
rului. Consumul de curent nu 15
mA. Liniile L 1 L2 au lungimea 22 mm, iar L3
are 24 mm, diametrul srmei fiind de 1 mm.
Prizele pe L 1 snt la 4,3 5,5 mm, pe L2 la
3,5 12 mm, iar pe L3 la 4 mm.
RADIO, 4/1987
I
(11
3 ... 12
o
I
1N914
(6
1n 01 (7 1n
.... ---------...... -"*1-=-=-0 .12V

(2 220
(s
60mm
o
o
o O O
+12V
VT1- VT4
-8V
r-----------r-------, n
fU C4 I Iv
I l' 1\
) C7J60
R8100/{

r9V
iesire
,
TEHNIUM 10/1987
Televizor alb-negru portabil, echipat cu
tub cinescop (autoprotejat) cu diago-
nala de 31 cm
benzile I-V, FIF-UIF, norma
OIRT sau CCIRT
montat vertical,
echipat cu 3-6 circuite integrate .
Programator: omniprogramabil, tip P 8,
cu 8 taste
Selector de canale electronic: cu tran-
Televizor alb-negru echipat
cu tub cmescop (autoprotejat) cu dia-
gonala de 44 cm
benzile I-V, FIF-UIF, norma
OIRT sau CCIR (OIRT-CCIR)
echipat cu 3-6 cir-
cuite mtegrate
Programator: omnlprogramabll, tip P 8,
cu 8 taste
TEHNIUM 10/1987
zistoare bipolare pnp sau cu tranzIS-
toare MOSFET
Difuzor: P 21495-3 W/8.Hamplasat la
teral v
de dimensiuni re- .
duse, n diverse culori
Gabarit: 380 x 290 x 270 mm
Masa: 9 kg
Consum redus de energie: 23 W/12 V
c.c. sau 35 VA/220 V/50 Hz
Puterea audio: 0,7 W
Selector de canale: electronic, cu tran-
zistoare bipolare pnp
41) Difuzor: P23112-1 VA/8 n
Putere audio: 0,7 W
41) Puterea de la re-
60 VA/220 V/50 Hz
41) Gabarit: 500 x 370 x 300 mm
.. Masa: 14 kg
Categoria: standard
.. Moduri de mono-stereo
.. Poate fi utilizat cu combina
"STEREOSON 2" (sau cu ra-
dloreceptorul cu plck-up), ori indepen-
dent
Poate n urmatoarele va-
riante:
A. Amplificator de sononzare mono
sau stereo, cu pOSibilitatea a 8
(4 mono 4 stereo). cu reglaj
de nivel pentru fiecare mtrare;
B. de radioficare mono, de
tere medie, pentru ntreprinderi.
de
Tipul
A - Microfon (3
B - Chitara ( 2
C - (1 intrare)
D - Auxiliar (2
Reglare nivel pentru fiecare intrare
Reglaj fiziologic
Muting
Indicator de de. tip LED
Buton comutare amplificare/radioflcare
cu limitarea benzii de pe ra-
dlOficare -
Schema include:
tegrate, 38 de tranzistoare,
3 redresoare
Puterea de la sursa de ali-
mentare:
la putere max. 350 VA
Semnal: max. 50 VA
RADUS'
Cel mai simplu este procu-
un bloc IF+AF sunet (cu CI) pe
care n S,S MHz, apoi
acest bloc lasemnalui de
IF sunet preluat de la detectorul te-
levizorului.
MIHALACHE CEZAR - Craiova
Sunetul (fluieratul) pro-
vine de la transformatorul de linii;
rigidizati miezul.
La radioreceptor pro-
vine de la redresor - toate
condensatoarele de filtraj cele de
la grila 2 de la tuburi.
SA V DORIN - jud.
fQarte bine (mai ntii)
schema a combinei muzi-
cale cnd perfect cum func-
modifi-
altfel la serviciile
unei cooperative de depanare.
CIMPOI - Hunedoara
Timpul TUC (corect UTC) este
decalat cu ore (minus) de
timpul C.F.R. (iarna).
Procurarea aparatelor de
se poate face numai de ntreprin-
dere prin la produ-
(IEMI).
PAVEL CRISTI -
Schema unui convertor CCIRI
OIRT a fost n Almanahul
"Tehnium" 1983.
I UllAN - jud. Galati
trimitem prin schema so-
E47C.
AMBRUSAN MIRCEA - Gherla
Nu datele componentelor
enumerate n scrisoare. Pentru tele-
vizor cu o
TOTH ERNO -:- jud.
Nu schema
ARSIN TRAIAN - jud. Dimbovita
O cu livrarea televizorului
schema n care
este schema selectorului de ca-
nale.
NEGREA ANTON
Radiocasetofonul ASAHI-CR-360
are ca elemente de circu-
ite n partea de receptor,
circuitut toate
pentru partea MA ampli-
MANEA CLEMENT -
pentru amplificatorul de
una din schemele publicate
n revista
- Alba Iulia
Stabilizatorul de nou tre-
buie lucreze cu tensiuni.
procura de la
"Cartea prin
POP IOAN - jud.
Tranzistoarele la care
snt de productie '#P.R.S.
BEJAN PETRU -
Vom mai publica materiale despre
ce se pot realiza la au-
toturismul "Trabant".
RUSNACK RUDOLF - Cluj-Na"
poca, . str. Rakoczi, BI. 1, ap. 16,
a revistei
"Tehnium". .
STOIANOF ROMEO -
Vom publica noi scheme de am-
plificatoare cu . tuburi electronice.
VICTOR -
Defectele la magnetofonul dv. snt
destul de complexe, o depa-
nare prin scrisoare este Deci
trebuie un specialist
local. Montaj,ul pentru
TV-satelit a fost o (special
pentru 1.04).,
URSACHE ADRIAN -
toate circuitele n ,
(88-108 MHz) apoi pe fie-
care circuit oscilant, att de la sem-
nal, ct de la oscilator,
cte un condensator de 22 pF.
Mai apoi un acord fin din
miezurile bobinelor; nti din oscila-
tor ca toate din
gama UUS apoi din bobinele de
acord pentru a avea o nor-

BOBOCEA LUCIAN -
Depinde ce bloc RF la ce
se eventual pe
la
TRIFAN - Cimpia Turzii
Vom reveni cu montaje pentru re-
'
TUDORA FLORIN -
Bd. Muncii nr. 19 A, bl. SO MB, sc.
A, et. 3, ap. 12, jud. Olt, cod OS38,

"TehOium .
ALEXE FLORIAN -
cu
"Electronica" din dv.
VERES DETER - Tg.
sistemul de alimentare
tuburile PY88 PLSOO.
MARIUS - Piatra

Nu un echivalent pentru
circuitul PC1221C.
COJOCARU PAUL -
Am trimis scrisoarea dv. autorului
articolului.
MI.RCEA -
Vom publica un temporiz.ator foto.
LUCHIAN LIVIU .;.... Suceava
Nu partea produce slaba
ci capul magnetic. Acesta
nu este bine centrat semnalul de
pe pista din margine este mai mic.
1. M
'ficator FI pentru FM.
Blocul de casetofon are ca pream-
plificator amplificator audio circu-
itul HA 1367.'
2SC4S8. Alimentarea cu tensiunea
de 6 este de la sau
din baterii.
Osci/atorul de premag-
netizare tranzistorul
Partea de radioreceptor va fi pu-
n

/
... e

E
I
I
l} SI'S
I
I
I
,. ITI!]
j
J
AR
r--'
,............

>C
;)
u ::
U ii a:

S-ar putea să vă placă și