Sunteți pe pagina 1din 24

I

I
R
A
,...
O
R
cu TENSIUNE
-=
Adesea, unui montaj snt de sursa de alimen-
tare. De aceea, n montajele cu tranzistoare se a se folosi sisteme de
a tensiunii, ce 'Se foarte cu foarte
bune. In cele ce vom prezenta un astfel de montaj experimentat
care poate asigura la tensiune ntre O 10 V. Sistemul este
alimentat de un transformator cu un secundar cu punct median ce trebuie
dea tensiunea de U. = 12-13 V. Tensiunea este de diode
I
semiconductoare de tip DS1M, SD1 sau EFR 105-106. Tensiunea
este unui sistem de stabilizator cu trei tranzistoare o
Zenner. Dioda Zenner D este de tip DZ 310 si ea valoarea
z .
tensiunii maxime la Tensiunea de poate fi ntre
Este foarte important a ct
mai exact valoarea pieselor
folosite n montajele noastre, n
cial ale condensatoarelor, fapt semna-
lat de altfel de cititori. n
cele ce cteva date informative
aSl:lpra condensatoarelor fixe.
Capacitatea 1'nlp-r;lnf.;'L
Se prin capacitate
valoarea pe condensatoL
obicei, ea este la temperatura
de +20C de 800 Hz. In
cazul condensatoarelor ca-
pacitatea este frec-
de 40-120 Hz, iar n cazul conden-
satoareior cu r'lr,II<::l',Yj:l,n
ceramice - de 1
Comitetul Electrotehnic a
prezentat 3 serii standardizate de valori
pentru condensatoare (tabelul
(Cifrele din tabel pot fi cu 10",
unde n are valori ntregi.) In procesul
de prod condensatoarele se reali-
cu abateri de la valorile nominale,
cu n de de-
osebim 3 clase de condensatoare:
+20%, 5%. Condensatoarele
- mai mari de J-lF nu au o
valori standardizate. Cele 3 serii
amintite snt: E 24,
cum se vede din tabel,
I
GEORGE D. OPR.ESCU
Realizarea primului radioreceptor - fie cu un
singur tranzistor - constituie pentru un construc-
tor amator o i va
conferi, n afara imediate, argumentul
unor montaje mai complexe, cu un grad
sporit de dificultate.
Aceste prime montaje - de aici de a
reveni periodic asupra lor - o an-
gajare Profesionistul de miine nu-i, deseori,
dect amatorul de azi.
Cunoscutul constructor experimentator Geor-
ge D. Oprescu n cele ce
scheme de radioreceptoare deosebit de inte-
resante - jilvantaj decisiv - nesolicitnd piese
care nu s-ar n Simple de reali-
zat din punct de vedere tehnic, aceste radio-
receptoare se impun prin naltele lor per-

o circa 10 V cu ajutorul R
2
, de tip bobinat, cu valoarea
de cca 200,Q.. Se folosesc tranzistoare, T
1
T 2' de tip EFT 351-353
un tranzistor T 3' E FT 213-215. Valorile pieselor snt trecute pe
Montajul se poate realiza pe o de pertinax cu dimensiunile
de 110 x 100 mm. realizare, montajul a fost experimentat n
la un curent de circa 1 A; tensiunea de brum la bornele sardnii
a fost de numai 8-9 mV. Pentru cei ce au este indicat ca mon-
tajul fie Tacut pe cablaj imprimat.
Transformatorul de are miezului de 4 cm
2
, primarul
2 x1 350 spire di,1) Cu-Em cu = 0,2 mm, iar secundarul 2 x 178 de spire
dinCu-Em cu = 0,6 mm.

//Oo-----i
la seria E 24 corespunde de
5% . (clasa 1), la E 12 - de
10% (clasa a II-a) la
de:!20% (clasa a III-a). Condensatoarele
fabricate la noi, la I.P.R.S., fac parte
din_ cefe 3 serii 3 clase de
Coeficientul de Se
de capacitatea no-
este la temperatura de
20C 5C. n cazul n care temperatura
este mai mare sau mai capacitatea
condensatorului este posibil nu se
mai ncadreze n toleranta De
aceea, plecnd de la . de mai
sus, se tem-
Seria
Tolerante
E 24

5%
,0
1,1
,2
1,3
1,5
1,6
1 ;8
2,0
2,2
2,4
2,7
3,0
3,3
3,6
3,9
4,3
4,7
5,1
5,6
6,2
6,8
7,5
8,2
9,1
E12 E 6
10% 20%
1,0 ,0
1,2
1,5 1,5
1,8
2,2 2,2
2,7
3,3 3,3
3,9
4,7 4,7
5,6
6,8 6,8
8,2
+
Cv
Figura 1 cea mai de
radioreceptor.
Dioda semnalul de se-
lectat de circuitul de acord L1/Cv. Antena se
printr-un condensator de 100 pE Ca se va
folosi o de 10-30 m. Se va folosi
o la fie cu o de metal
n sol, fie la de alimentare cu
Bobina S va avea priza intre ia 1/2
din numarul total de spire se va cu
- n cu cu
sau conductor emailat bobinat n
timp cu un fir de pentru capa-
ntre spire. Grosimea srmei - maximum 0,25
mm diametru. In functie de condensato-
rului Cv, pentru gama de medii, bobina va
avea de spire:
50 pF 100 pF 200 pF 300 pF 500 pF
tip de fabricatie. cu factor de amplificare mai mare
de 50 (EFT 317) n rest, orice tip de tranzistor. n
majoritatea cazudlor, de polarizare poate
avea 30 kn, este bine ca valoarea ei fie
precis la punerea n a radiorecep-
toruiui. Transformatorul aperiodic de
L3 L't poate fi n diverse variante, pe inel
de ferit sau miez autoecranat sau, n cazul
cel mai simplu, un miez drept de 4-6 mm. Se va
folosirea unui miez din primele
cazu! al treilea, doar de peste 10 cm
de antena cu ferit pot
autoosdlarea care se mani-
prin lj va avea
150 de 300 de spire, bobinate cu
mm diametru. Dioda
de de spire, respectn- II
du-se n Poteniometrul de I
rizare a tranzistorului T
J
la functio-
stabile. O de totul functio-
perfect! Chiar cnd bateria ajunge aproape de
limita la 0,5 V!
aceste montaje sub o
si veti avea satisfactia de a le considera drept punct
de p'lecare pentru montaje electn:mice (inter-
foane, magnetofoane portabile, instrumente de

I 180 de spire 130 de soire 100 de spire 90 de spire 60 de spire
17 2 Mll la reglarea volumtJlui I
R se pe maximum de II
in cazul unor tranzistoare cu factor foarte II
mic de amplificare, valoarea ei va fi foarte mare sau
poate fi din montaj. n caz montajul acro-
n vreo a gamei de se poate
Pentru gama de unde lungi, de spire se
va cu cifra trei. Drept se poate folosi
un tub de la vitamina C sau o cu miez de
ferocart sau ferit de 4 ... 10 mm diametru,
rezultate mai. bune putndu-se acorda
din mez domeniul de
se mai ncerce valorii de pola-
r/9.f
[

Acest tip de radioreceptor simplu este deosebit
de util, calitatea pe aceea a unui
receptor de format mic. Nivelul se
prin dezacordare de pe
receptionate. .
AI doilea aparat, reprezentat n figura 2, este un
radioreceptor portabil. Circuitul de acord este reali-
zat cu condensatorul Cv de orice -valoare a capaci-
bobina l,. avnd tot de spire din tabel,
dar fiind pe un baston de ferit cu diametrul
ntre 6 12 mm o lungime de 7 cm. Bobina
L? se va bobina spre cald al bobinei LI
SI va avea ntre 5 15 spire din va-
loarea tatonndu-se.
T
L
\Ia fi un tranzistor de de orice
Pentru amatori existen-
unui :enerator cu tuburi 'este foarte
util. Este am mai prezentat
astfel de scheme. tranzistorizate. dar
DE
.......................... ..
Ing. M. ZAMFIR
ntotdeauna o este bine-
Ceea ce este interesant este
faptul montaju1 un tub
foarte iar rezultatele sint foar-
te bune. Pentru acest generator se
o T de tip ECC
82. 12AU7 etc. Prima
ca .oscilatoare cu cea de-a doua
ca inversor de si
etaj cu pe n acest fel
o defazare de 360
0
a tensiunii
din anoOO celei de-a doua triode n
cu tensiunea de la grila pri-
mei triode la o si
montajul pe
Oscilatorul n banda 20 Hz-
20 kHz, care este n 3 sub--
benzi. Comutarea pe una dintre cele 3
subbenzi se face cu ajutorul comuta-
torului K cu 2 sectiuni, fiecare sectiune
avnd 3 Reglajul fin n
unei subbenzi se face cu ajutorul poten-
dublu P
J
, care are valoarea
de 200--250 k.o. este montat ca o
Pentru a realiza o
a tensiunii la iesire atunci Cnd
s-au cir-
cuite de anume: re-
R3 n catoda primei
triode becul L (15 W /220 V) montat
n catoda celei de-a doua triode. T en-
siunea la ajunge la 3-4 V
cu distorsiuni maxime de circa 3%.
!

cu un grad Celsius in jurul
C.-C8
temperaturii de 200C, K = --,
C
o
(20-8)
unde Co - capacitatea condensatorului
la temperatura de 20C; ce- capacitatea
condensatorului la o

Cauzele care modificarea
valorii condensatorului snt: dilatarea
(duce la capaci'::
dilatarea dielectricului
in special, va-
constantei dielectrice cu tempe-
ratura. La alegerea unui anumit tip de
condensator ntr-o
trebuie seama de acest coefi-
cient. Astfel, la acest
coeficient are o
nu ne pune nici o la acordul
circuitelor are mare se
la compensarea acestui co-
eficient, o capacitate se
cu 2 condensatoare montate
in paralel, unul dintre condensatoare
avind un coeficient de po-
zitiv, iar condensator un coefi-
cient negativ.
--...,..
1'::10=1_
f.5V
+
+
200 V
Fig.f
Valorile pieselor snt trecute pe sche-
utilizarea unor
de O,SW cu
condensatoare stiroflex ceramice In
circuitul oscilatorului pentru o ct mai
stabilitate a frecventei.
construit generatorul, se com-
cu un generator etalon pentru eta-
lonarea scalei de n
timp putndu-se nota la butonul poten-
P
2
nivelele de
rate pentru diverse subgame. Montajul
se poate realiza pe un din
de aluminiu cu dimensiunile de 100x
100 mm se va ali menta la filament cu
6.3 V + 200 V tensiune la
anode. De asemenea, se va putea alimen-
ta. eventual. de la alimentatorul pentru
montajele cu tuburi construite anterior.
Pe panoul frontal se va fixa axul comu-
tatorului K, Pj -P
2
bornele a, b. Panoul frontal se poate
realiza dintr-o de material plastic
cu dimensiunile de 120x120 mm.
nscris printre noului con-
curs Tehnium ;71? n nr. 9 (septem-
brie) de participare!
Nu la data de 30 de-
cembrie 1971, pe adresa - Scn-
teii 1, - o prezentare a
origi nale cu care partiei pa.
..
Pentru a telecomanda o (model mic) este
o de putere relativ i'n stare
asigure o pe o de 20-30 mlntre
operator obiect.
(fig. 1) este format dintr-un etaj oscilator,
de (f=27,120 MHz0,6%) un gene-
rator de (f=1 000 Hz) care
etajul oscilator.
Generatorul de tran-
zistoare SFT 321 (13)60) montate ntr-un circuit multi-
vibrator al semnal este amplificat tot de un tran-
zistor S FT 321.
L
71-402
Ing. SERGIU
Printr-un condensator

de
este din de cupru cu el de
aer pe diametru de 014 mm
i 402.
de mm 6 spire cu ,0
2,5 spire de la colectorul tranzistorului
de unei
.. de 1
cu Jl5 de
Bobina de a Lc se
pe o cu
18 spire cu 9
Verificarea generatorulUi de se face
cu ajutorul unor montate punctul Q
Deoarece oscilatorul nu este cu cristal de
pentru etalonarea oscilant LC
3
se va
folosi un undametru de precizie (de de
pentru a nu din limitele
frecventei alocate statiilor de Acordul
bobinei' L se montlnd un bec de 3,8 ViO,07
A ntre b c. Alimentnd ptin
reglarea miezului bobinei Lc,se va o lumin'ni-
tate a La reglajul final se va folosi
un de cmp eta lonat plasat la metri
de Calitatea semnalului modulat poate fi
fie cu un receptor de control, fie utiliznd un
radioreceptor cu "de unde scurte.
Antena este de la receptorul Spatz-Baby.
se pe o cu circuit impri-
mat (fig. 2) se ntr-o (fig. 3) compar-
n camere (n camera se
cu circuit imprimat. iar la partea
se introduc baterii de 9 V). Pe peretele
lateral se butonul B.
Receptorul (fig, 4) este o de
fiind la care trebuie asigu-

SFT32f
2xSFT32{
Bobina l 12 spire cu de00,3 din Cu-Em,
pe o cu mm Cl! miez
reglabil (de la circuitele de intrare U.U.S. ale recepto-
rului Mamaia). Transformatorul de cuplaj Tr are
raportul 1/3 si este utilizat ca defazor n etajele ampli-
ficatoare de jOZlSi\ IZ! receptoZlrele S 631 sau Ct 50nr
S 632 E.
Montajul se pe o cu circuit imprimat,
iJr se respect;; valorile piC'selor din recep-
torul nu pune probleme speciale de reglaj.
Ar;ordul circuitului os,cilant se ascu!tl'ilo
cu o in punctul a.
torul In f'nctiune.
Deoarece st'tiJ pe un singur canal, releul
R, avnd dOll:: atras eliberat, a fost necesar
ca se utilizeze un servomecanism ce permite mode-
lului redus execute comenzi: mers
nainte napoi n linie mers la stnga; mers
la dreapta.
Servomecanismul (fig. 5) este dintr-un elec-
tromotor 1 c;)re printr-un melc 2 o 3.
cu un pinion 4. Roata 3 se liber pe un
ax 5, montat pe o 6 din material izolant. C
pinionul 4 o 7, pe al ax 8
fixat un disc programator 9 un levier 10.
P,ltru perii de contact 11,12,13,14 fixate n suportul
15 un contact permanent cu discul 9.
n fig. 6 schema a servomeca-
nismului, se la un impuls de
discul 9se i;)r peria 13 pe o
a discului 9. releul R
2
ce
sensul de rotatie al motorului de propulsie MP al
masinii. la un impuls de electromotorul 1
curent prin periile 11 14. rotind levierul
10 cu 90(deci va merge la dreapta). la nceta-
rea impulsului, releul R
j
se iar prin con-
tactul normal nchis periile 12 14 pune sub
tensiune electromotorul 1 rotind din nou levierul 10
cu 90 (aduce mecanismul de directie al n
pozitia la un nou impuls lung. levierul10 se va
roti cu 90 va merge spre stnga).
Servomecanismul se pe n
partea din a acesteia se printr-o de
mecanism (fig. 7).
pe nre se instalatia de
va fi cu pentru a folosi la maximum
spatiul disponibil. (Montarea se cu succes n
autocarul produ< de Fabrica de

n incheiere, amintim cei ce vor experimenteze
sau execute statii de trebuie posede
o autorizatie de M.T.Te.
rer;;';;,1-:: i
I canism I
J '---,..oIr"'-
1C==='.v-fi
I
I
I
L
SK.
43
12
P402

Fl,.",
v

DIODELE ZENER
ct mai a caracteristicilor elementelor de circuit,
utilizate ntr-un montaj electronic, va n mod pozitiv
parametrilor a unei bune sigure evitndu-se n modul
acesta un volum de suplimentar chiar eventualele
Redresorii cu stabilizarea a tensiunii n special folosesc
dioda Zener ca element de caracteristicile ei impunnd nemijlocit
valoarea tensiunii de precum aparatului ali-
mentat de la acest redresor.
Venind n ajutorul constructorilor amatori dio-
deie Zener de tensiune, produse de I.P.R.S.
Tipul U I Iz max. P disip la Temperatura de
U direct max.
z z
diodei (V) (mA) (mA) T=45C (0C) (V)
(mW)
i DZ 308 7,7- 8,7 5 30 240 -60 ... +120 0,9
DZ 309 8,5- 9,7 5 30 240 -60 ... +120 0,9
I DZ 310 9,5-10,6 5 30 240 -60 ... +120 0,9
I
i
: DZ 311 10,5-11,7 5 30 240 -60 ... +120 0,9
I
t
t....ll:':=====$"$==:!1
Iesire

a) In/rare (on/eno}
h)
o
l3ornt1 de onlend
ft"dIIIJt())1
. pentru
eanalele 8 -8
Ing. A. CI9NTU
Ing. FL SAVUlESCU
n zona de serviciu a TV de pe canalul 6 multe televi-
zoare care nu pot programul (1) deoarece nu au n blocul
de IF bobinele necesare acordului.
n cele de adaptarea unei conversii suplimentare prin care semnalele
canalului 6 (sau ale alt canal) snt convertite ca n semnalele
canalelor 1-5.
Autorii au experimentat cu succes o de convertor (fig. 1) care permite
canalelor 6 sau 8, cO'mutatorul de canale al televizorului (<<Rekord)
fiind pe canalul 3. cpnstructiv este perfect montajul
este relativ simplu de reglat. In plus, sensibilitatea televizorului este sub-
staf'tial fiind n chiar cu antena de
In figura 1 este schema de principiu a convertorului. Convertorul este
realizat cu tubul 6H3lT din blocul P"rP), Ti fiind
iar T
z
oscilator n trei puncte cu pe condensatoare.
Consumul de curent al convertorului nu 8 mA la tensiunea de 250 V.
Ca amplasare n cadrul televizorului, s-a adoptat 'Prinderii cu
ruburi de blocul n prelungirea acestuia, ce s-a
de tensiune pentru
n tabel este lista pieselor necesare.
Piesa Valoarea Piesa Valoarea
Rezis-

Conden-
tente satori
R
1
75.0. 0,5 W C
1
1 nF
R
2
200 ka "
..
C
2
4,7 nF/300 V
Il
R3
10 kD. " " C
3
39 pF tubulari
R
4
1 kfL " " C
4
12 pF ceramici
R
5
47 kD " " C
5
6,8 pF
..
R6
12 k!2. 2W C
6
100
R
7
22 kn 0,5 W C
7
15 pF tubular ceramic
C
g
22 pF
..
"
C
g
5,1 pF "
..
C
10
10 pF
" "
Bobine Constructiv bobinele snt identice, reglajuJ
cu miezul din carcasa cu
l1
0,37 }lH 0 8 mm, din Cu-Em cu 0=0,3 mm, bobinaj
L
2
0,414 yH
Reglnd miezul, bobinei poate fi ntre 0,34 O,48)"'H. Bobinele
snt ecranate cu ecrane din aluminiu cilindrice cu 0 = 20 mm.
Ideea convertorului este ca circuitul L
1
C
3
C
4
al
fie acordat fin pe una dintre f ale canalelor 1-5 (n cazul de 80,5 MHz),
iar canalului de sg fie cu o
toare a oscilatorului local.
n cazul montajului de oscilatorul are 98 MHz pentru
canalului 6 114 MHz pentru canalului 8. Comutarea celor (sau
mai multe canale) se face, la nevoie, simplu, cu ajutorul unui K (sau
pentru a nu mai complica montajul cu un comutator special.
n lipsa unui generator de semnal sau vobulator, reglajul convertorului este
mai dificil, dar, cu oarecare se poate face n timpul emisiunii postului
de televiziune respectiv.
Priza ntre C C o de intrare n televizor de 75n.asi-
amortizarea deci de de trecere pentru cir-
cuitul anodic al mixerului. Reglajul acordului se face cu ajutorul miezului diamag-
netic (din folosind emisia postului de televiziune de pe canalul ales (n
cazul de 3) avnd ca oscilatorul nu lucreze (C
8
dezlipit).
Pentru se poate alege f a canalului 2, iar reglajul se
ntr-una dintre zilele Cnd existf programul II.
pus la punct (ca amplificator de suplimentar pe
canalul 1-5), facem ca oscilatorul lucreze reglnd miezul lui LZ'
optime a canalului (n cazul de 6 sau 8).
Montajui trebuie realizat cu conexiuni ct mai scurte, evitndu-se cupl.jele pa-
razite. Bobinele L
1
L
2
se In figura 3 a b se dau detalii construc-
tive asupra convertorului.
Obs. canalelor 1, 2, 3, 4 5 se face prin eliminarea adapiorului
descris mai sus.
antena
cititori ne-au cerut prezentarea constructia unei antene pentru recep-
n bune a emisiunilor de televiziune. acestor solici-
antena canal de sau Vagi.
acestei antene snt: ridicat, directivitate mare,
de instalat.
Este a fi att n situate la mari de emi-
ct n pentru suprimarea a reflexiilor.
Elementele de - dipol - reflector - director, se din
de aluminiu sau cupru cu diametrul de 10-15 mm. Acestea, la rndui lor, se
pe un suport din metal sau lemn rigidizndu-se cu sau cleme
- ntregul ansamblu prinzndu-se de un pilon. Deschiderea dipolului S este de
75-80 mm, iar ntre capetele de prindere a cablului de coborre - 50 mm.
Este recomandabil a se utiliza ca ntre televizor cablul co-
cu de 75.0. (cel care se n
Intrucit antenei Vagi este 300.Q., adaptarea cablului la
se face prin intermediul bucle de adaptare (fig. 2),
tot din cablu coaxial. n cazul cablului bifilar. se exclude bucla de
adaptare. Cablul de coborre bucla de adaptare se la dipol fie prin
(Ia cupru), fie prin intermediul unor (Ia aluminiu).
n tabelul datele constructive ale antenei Vagi cu 3 elemente
pentru canalele 1-12 de televiziune.
Depanarea radioreceptoarelor cu tran-
zistoare, gabaritului lor redus
a mici la elementele com-
ponente, se mult mai dificil n
cu radioreceptoarele echi-
pate cu tuburi electronice, studierea
schemei electrice n prealabil fiind ab-
solut
O des la acest tip
de radioreceptor, cum este cazul ra-
dioreceptorului portabil Zefir - a
rui o -, se
printr-o
cu nivel n difuzor
parazite.
depanarea a ori-
aparat un generator de
semnale standard instrumente de
adecvate, dar) cum nu dispu,:
nem totdeauna de aceste instrumente,
vom remedierea defectului amin-
tit printr-o mai anume
prin substituirea pieselor presupuse
defecte.
nlocuirea bateriilor de alimentare sau
chiar a unor tranzistoare nu de
obicei, acest mod de func-
deci substituirea unor piese nu
se face la intimplare.
n majoritatea cazurilor, efectul este
provocat de schimbarea circuitului de
nchidere a componentei alternative,
deci de degradarea sau pur simplu de
dezlipirea din circuit a condensatoare-
lor de decuplare (C
le
, C
z
:! sau C
28
, n
ca'zul nostru).
,e
Se vor determina punctele de cone-
xiune . ale acestor condensatoare (se
circuitul imprimat ca un diapo-
zitiv n unei surse de - bec
puternic), apoi, lund un condensator
electrolitic nou de capacitate 100-150
J-lF la cel 6 V tensiune de lucru,
se va monta pe rnd n paralel cu ele-
mentele sus-amintite, observnd reve-
*--.......... __ .... Spre


Fig. 1
Fig. 2
Spre le/evizor
Canal Reflector Dipol B Director C de
TV A (mm) (mm)
1 3350 2760
2 2840 2340
3 2200
!
1 790
4 2000 1 620
5 1 830 1 510
6 990 815
7 950 780 I
8 905 740
9
\
870 720
10
1
840
i
690
11 805 665
12 780
i
640
I
Ing. 1. MIHAI
nirea la normal.
Controlul sud urii n circuitul imprimat
este obligatoriu, conden-
satorul electrolitic pierdut capaci-
tatea, el va trebui nlocuit cu unul nou,
avnd caracteristicile celui initial mon-
tat. Generatorul de semnale 'standard
este substituit de n tim-
(mm) adaptare a b
(mm)
2340 1 900 900 600
2000 1 600 760 510
1 550 1240 590 395
1 400 1 120 535 355
1 290 1 030 490
j
330
690 560 270
I

180
660 535 255 !
i
170
630 515 240
i
160
610
I
495 230
r
155
585 i 475 225 150
560 455 220 145
.. 545 440 215 140
BZid
pui a unei de ri;!O,v
emisie. S-a amintit doar un fenomen
legat de radioreceptorului
Zefir - publicarea schemei electrice
dnd posibilitatea studierii
a modului de realizare, n
felul acesta unui deziderat al multor
cititori.
T6-SfT373 T7-EFT323
violet
PfNlnD
----------- -
-----....----- - ----- --
--- --- -- - ------ --
=== === = ======= =
--- --- - - -_-.:._- - -
--- --- - - ------ - -
--------- - -----------
------ - --------
cu 8ATIRII
Electrificarea n care locuim nu impune la serviciile
aparatului de radio echipat cu tuburile 1 R5, 1T4, 1S4 3V4. Pentru aceasta
propunem nlocuirea bateriilor cu un alimentator de la de curent alter-
nativ, ilustrat n schema
miezului de fier al transformatorului Tr este de 5 cm
2

AB pentru 220 V are 2 200 de spire din Cu-Em, cu de 0,15 mm;
CO are 680 de spire din Cu-Em, cu de 0,25 mm,
iar EF are 28 de spire din Cu-Em, cu de 0,5 mm.
Oiodele redresoare 0
1
snt de tipul OR304, D7J, 0226 sau orice punte
redresoare ABC. Socul de filtraj S1 este pe un miez de fier cu sec-
de 2-4 cm
i
, bobinat n ntregime cu de cupru de02,5 mm diametru.
Oiodele redresoare O, snt de tipul EFR105, EFR106 sau patru de
seleniu cu de 8 cm
2
/.
Socul S este pe un miez de fier cu de 2-2,5 cm
2
,
bob'inndu-se de cupru cu diametrul de 0,6-0,8 mm.
Reglarea a tensiunii de filament se face cu receptorul conectat, prin
cursorului de pe R, a valoare este de 6.Q,
din de sau alt material cu rezistivitate mare, bo-
. pe un suport ceramic adecvat.
Poate fi o de de valoare mai mare,
dar care reziste la trecerea unui curent minim de 300 mA.
A

8
____ 1-__
fi
BOV
tenSfl/ne
rlnodrC8'
---0+
1,2Y

L T
laborator u-
nui voltmetru electronic este
foarte Descriem un volt-
metru electronic cu tran-
zistoare cu siliciu ntr-un mon-
taj Tranzistoarele cu
siliciu, care au reziduali
foarte mici si o foarte sta-
bilitate fac ca perfor-
fie foarte ridicate.
Se vor folosi tranzistoare
cu siliciu de tip BCI08, produse
la I.P.R.S. (sau echi-
le
I
RI
Ing. M. IVANC!U'VICI
fiind
ca sistemul
II! fie practic, insensibil la varia-
tensiunii de alimentare.
a dovedit a-
cind tensiunea de alimen-
tare cu 25%, eroarea
de nu 2,5 C;o.
Cu acest montaj se pot
tensiuni continue pe 4
de sensibilitate: 1; 2,5; 10;
25 V. Comutarea se face
cu comutatorul cu 3 K,
RECEPTOR
cu
TRANZISTOARE
propunem un re-
ceptor cu amplificare cu
5 tranzistoare 1 Acest
receptor are 2 etaje de amplificare
aperiodice de un
amplificator de
'm etaj de putere n contratimp.
Aparatul se poate realiza numai cu
piese se poate monta
ntr-o cutie din material plas-
tic pentru
cei ce doresc cutia
aparatului Zefir, care
se poate de la magazinele
de specialitate. ntregul montaj se
a fi realizat pe o de
pertinax sau circuit imprimat cu
dimensiunile
Receptorul este destinat a lucra n
banda de unde medii. Circuitul
selectiv de la intrare rol
de cu el fiind
Ing. ANDREI IONESCU
Uzat pe o de sau
cu )2S= 8-10 mm lungi-
mea de 8-10 cm. Pe o de
hrtie cu diametrul barei de
se bobinele Lj L
2
din
de Cu-Em cu q;= 0,2 mm.
Bobina S se de aseme-
nea nct aluneca pe
pentru a putea varia cuplajul
cu circuitul acordat Li - Cr, n
timp ce bobina Li se poate fixa pe
cu Carcasa cu ce-
le bobine se la circa 1/3
din lungimea barei de
Bobina Li are 80-90 de spire, iar
L
2
7 spire. Bobinele L3' L
4
se rea-
pe un tor de cu diame-
trul de 8-10 mm. L3 va avea 80-100
de spire. iar L
4
25 de spire din
de Cu-Em cu 0,1 mm. Bobina
fiecare avnd 4
Ca instrument de se
poate folosi un microamperme-
tru de 100-600 pA, cum ar fi
cele utilizate la magnetofoanele
Tesla B5 (de 400 pA). Pentru
etalonare se la intrare
tensiuni cunoscute,
toare (pentru fie-
care - 2-3 tensiuni)
se P2-
P5, scala este
. P2-P5 snt toa-
te egale au valoarea. de circa
5 k.Q. R14 'este
de adus la zero. Montajul se va
alimenta la tensiunea de 9 V,
deci de la 2 baterii de
plate de 4,5 V fiecare. Montnd
la intrare o punte de redresare
detectoare D2E, D2B, EFD 108
l5 se va realiza pe un tor similar
va avea 200 de spire din
de Cu-Em cu 0,1 mm. Se poate
folosi o
la borna A. Primele etaje folo-
sesc tranzistoare de ti p Jr 401,
E FT 317, E FT 319, E FT 230 etc. Acor-
dul se cu un condensator
variabil de valoare maxi-
150 pF. Amplificatorul de
este simplu. Traf'lzistorul
T 3 este de tip E FT 352, E FT 353,
Tr 16, 2S8171, ac 70, ac 71, CC 602,
ac 603 etc., iar tranzistoarele
T
4
, T
5
pot fi de tipul EFT 322,
E FT 323, 'IT 16A, ac 72. AC 131 etc.
TransformatoarEde Tr
1
Tr 2 se
de ia magazinele de specia-
etc.), ca n figura 2, se pot
sura tensiuni alternative cu
de circa 50
kHz etalonarea res-
Montajul este simplu
de realizat, relativ ieftin foarte
robust.
mare de intrare
- peste 0,5 Mfi -
instrumentul descris mai sus
n special la n
montajele ce folosesc tranzistoa-
re.
Fig. 2
+
litate sint cele utilizate la apara-
tele Electronica, de tip S632 T,
S631T, Mamaia, Albatros etc.
Astfel de piese pe
permalloy nu pot fi realizate de ama-
tori. Se va folosi un difuzor miniatu-
de 8 a de la aparate
Electronica. folo-
sit este cu iar
rea se face de la tensiunea de 6 V.
01 este orice tip de detec-
toare, exemplu: EFO 104, EFO 106
sau EFO 112. Valorile tutu ror piese-
lor snt trecute pe Se re-
ca n etajele de radiofrec-
condensatoarele fie de tip
styroflex, ceramice sau cu
1(5-220
-L.t5-
I!
(1
il_--f-..-
Il
It
UTU
E
Folosim montaj prezentat n trecut al revistei noastre
tub cu neon de tip MH-3 sau similar pentru a determina starea de func-
a unui microfon cu (fig. 1). Microfonul M se ntre bornele
A-B, iar la bornele B, C D se un transformator de de la
orice radioreceptor. ntre bornele B-C se secundarul (cu mic
de spire iar la bornele B D primarul (cu mare de spire
Alimentarea montajului se face de la o baterie de
de E=4,5 V, la bornele 1-1 '. Vorbind n fata microfonului, M
proprie deci curentul prin el. n secundarul transformatorului "fir
apare o tensiune electromotoare ce duce la plpirea becului cu neon
n ritmul vorbirii. n cazul cnd microfonul este defect. becul cu neon N nu se
aprinde.
AI doilea montaj permite ncercarea capsulelor telefonice, a electro-
magnetice a difuzoarelor cu magnet permanent (fig. 2). n acest 'sens, la bor-
nele A-B se un P de 1-2 MSl , iar ntre bornele
B-C un condensator C
1
(0,01 fi F la tensiunea de lucru de 200 V). La bornele
C-D se capsuia sau difuzorul D. Sistemul se alimen-
de la tensiunea E=80-120 V. n cazul cnd capsula D este
apar cu audio ntre hertzi 5 kHz, n
de cursorului P. (care se aud n capsula
D) nu apar, bobina capsulei sau a difuzorului este Cu
ajutorul acestui montaj se poate caracteristica de a difu-
zorului D determina eventual, membrana este bine nu frece
n ntrefierul n care
(Va urma)
Ing. GRIGORE MORARU

Sensibilitatea schemei propuse este -
cu un fascicul luminos focalizat se poate
narea releu lui de la de ordinul zecilor de metri.
snt multiple:
- diverselor piese transportate n faza
pe benzi rulante;
- vizitatorilor la muzee etc.;
- muncitorilor de la presele mecanice;
- deschiderea a garajului;
- paza
- aparatelor de (se la
capul scalei, iar obturarea ntre sursa de si
FR se face cu o foarte cu acul
indicator);
- scheme de reglare a temperaturii etc.
Cnd fluxul luminos are o valoare tranzistorul
Ti este n stare de iar tranzistorul T;/. este
n stare de blocare. Starea de conductie la Teste
de polarizarea bazei prin di'vizorul i R si
FR (valoarea de ntuneric). Starei d'e
blocare a tranzistorului T
2
este de divizorul
Rh Rs, R".
Cnd fluxul luminos valoarea FR
scade, tranzistorul TI trece n stare de blocare.
Saltul de tensiune care apare pe colectorul tranzisto-
rului TI se transmite direct pe baza tranzistorului T ,
trecndu-! instantaneu n starea de conducie. fi,
releul electromagnetic R este a'nclan-
iar prin contactele sale se pot face
sau
. Dioda D,l tranzisto:ul T
2
ia supratensiu-
nrle de care apar la de-
releu lui electromagnetic R.
Transformatorul Tr se pe un miez cu sec-
de 4,3 cm
2
, n primar bobinndu-se 2050 de
,CONTINUARE iN PAG. 17,

I
Din 4 m de 1/2" se
cadrul din solidarizat
prin gusee de de 1 mm grosime.
Piciorul central trece prin aceste gu-
see liber, fiind legat de ele doar prin
arc. Mnerele se pot procura de la un
magazin de biciclete, iar puferul de
E
DE
Rei
,,------
,
Ing. M. LAURIC
cauciuc care drept -
de la ferometal. Pedalele le
dintr-un de cau-
ciuc.
Arcul, dimensionat pentru o greu-
tate de 60 kgf, are
rele caracteristici:
- material: de arc cu 9J de
5,5)(1 500
- diametrul de r.jJ 15 mm
- diametrul mediu: !Z> 18 mm
- de spire: 25
- pasul: 12 mm.
Prima de sus se pe
superior, iar ultima pe o
cu piciorul.
cind copilul sare, at&
pe pufer, pedalele
cu ghidonul se vor centi-
metri n jos sub greutatea sa, compri-
mnd arcul cu ajutorul guseului supe-
rior (ultima de jos a arcului este
de piciorul central).
n arc permite ca
fie mai mare,
copilul putnd nainta destul de repede
prin aceste
Sportul acesta este foarte usor de
producind deliciul copiilOr.
la se pot realiza foarte ne singuri uti-
lajul necesar, bare de buzunar.
Se de lungimi se taie filetele exterioare
interioare (1,3,9). Se tae barele (4) cu filet M 6 pe 20 mm la capete. La
rotUfI. n Interior. se sub unghi de 90" (5). La asamblare, pe
filete se va cu unsoare sau ulei. Elementele 3 1 se ntlnesc la
mijlocul mufelor. Pe capetele tevilor de se de cauciuc.
Conform cu necesare ca se dau prin
3 5. Apoi se introduc barele 4, fixnd se strng
fluture M 6. Barele de buzunar snt gata.
SE POATE
PE
Orice pescar pe ca pe uscat. n fond,
o constituie sportul n sine' timpul petrecut n aer liber.
de la urma urmelor, se poate completa cum de altfel majori-
tatea reclamelor comerciale) de la orice magazin de specialitate. Deci, cu
ne putem doi papuci care, chiar nu vor fi comozi la
fel cu cei de n mod sigur ne vor da posibifitatea de a
cum se din desenele (2) de frnare (4)
stabilitatea att la mersul nainte ct n timpul
Din material lemnos cu grosimea de 10-12 mm vom (1), deri-
voareie (2) de frnare (4). Pentru a nu naufragia n n care
i papucii snt cu cte 4 blocuri de fiecare.
lor cu derivoarele (2) se pentru lemn (cte 4
cu ti> de x 30) cu cap inecat cu cte din lemn (3) cu tr-
(30X30).
Pentru a nu se desface n ncleierea se face cu un adeziv sintetic se
cu cuie (ti> 1,5x25).
de frnare (4) se prind cu balamale (6) de partea din spate a
Pentru ca la oprire mai 'in asigurnd astfel spri-
jinul ia se cte metalice (5) din de
moale (5x25x400) prinse cu (8 - M4x25).
Blocurile de (pot fi din mai mici) conform
desenului (8 d, 8 s, 9, 10), se prind de papuci cu dei de polistiren. Pe partea
a se prind pentru picioare din
folie de cauciuc sau PVC de cca 3 mm grosime.
ntregul ansamblu se cu vopsea de ulei n
2-3 straturi.
lista materialelor necesare:
Nr.
Denumirea Material
cri.
Dimensiuni
U 2 S2f 10 x 400 mm
2 Mufe 4
3 filetate 4 stS 10 x 350 mm
4 Bare 2 Ol50 s'25 6 x 200 mm
5 filetate 4 otel 95 14 x 400 mm
6 fluture M 6
----
M6
7 Cauciuc
8 Coturi
9 de 95 10 x 400 mm
Denumirea
1
i
2 Derivor
i
3 de asigurare
i
4 de frnare
I
I
I
5
I
6 Balamale
7 pentru
picioare
8 Blocuri de
laterale
9 Bloc de
anterior
10 Bloc de
posterior
PIESE DE PRINDERE
pentru lemn
cu cap necat
Cuie
pentru bala-
male (cu cap necat)
mecanice cu

Clei sintetic, vopsea de
-----
.-..-. ... --
--------
-_....-_---
----
---
-------- --- ----
-.--.----------.--.--... ..
.....
t'l'tlIPT't'l
l"lfIlL
Fiz. M. SCHMOl
a dispune de tuburi electronice, putem, to-
vizualiza forma unui curent alternativ cu aju-
torul unui dispozitiv simplu de realizat de
orice constructor amator.
Dispozitivul descris mai jos se compune dintr-un
fir de bronz (eventual cupru) de 60 cm lungime, cu
diametrul de 0,15-0,25 mm repliat n montat
in plan vertical. La mijlocul este cu
lac o de (A). se
ntre polii unui magnet permanent ct mai
puternic.
In momentul trecerii curentului electric alternativ
prin fir - conform cmpurilor magnetice
asupra -, se produce o deplasare a
oglinzii (A) de planul vertical n de frec-
intensitatea curentului. Dar
(A) o de (S), de
la becul (8), pe care o pe oglinda rotitoare
(C). rotitoare (C) este din-
tr-un paralelipiped din lemn sau carton pe ale
laterale se lipesc patru oglinzi. Oglinda
rotitoare este cu ajutorul unui motora:;
electric (pentru (M) a se re..'
cu ajutorul unui reostat(P)montat n serie cu
motorul sau cu ajutorul unei frne mecanice. Oglinda
(C) este direct pe axul motorului. Oglinda
rotitoare (C) la rndul ei, raza de
de la oglinda (A) pe ecranul de
sau hirtie de calc cu ulei bine ntr-un
cadru rigid (E). Pe acest ecran se imaginea
formei de respectiv sinusoida curentului al-
ternativ.
Astfel, n cazul n care oglinda (A) oglinda roti-
toare (C) stau pe ecran va un
punct luminos, imaginea sursei punctiforme de
oglinda (A) este iar oglinda
(C) se pe ecran va o linie
oglinda rotitoare (C)
iar oglinda (A) este de
mai sus, prin trecerea curentului prin fir, pe ecran
va o linie
In cazul n care snt n ambele oglinzi (A)
(C), atunci, prin compunerea lor, pe
ecran va forma de a semnalului de
analizat.
LISTA DE MATERIALE
Material Dimensiuni brute
2 de lemn 1 200x400
grosime 10-12
2 Idem 1200x220
grosime 10-12
4 de brad 30x30x1200
2 de lemn 400 x 220
grosime 10-12
4
moale
5x25x 400
4 Din cca 10x30
Folie de cauciuc
2 sau PVC grosime cca 3 mm
-.
4 1 200 x 190x 125
1
2 480 x 400 x 75
2 360x400x 75
IlO
8 Din rp 40x30
20-24 Idem rp 1,5 x25
16 'dem conform balamalelor
8 Idem M 4x25
ulei, hrtie etc.
Evident din punct de vedere constructiv, se
la alegerea constructorilor cotele dimensiu-
nile) care snt n de piesele utilizate, respectiv
de forma magnetului, a a
sursei de etc.
De remarcat faptul n cazul n care se simte
nevoia vitezei de a oglinzii rotitoare
(C) n vederea nu este nece-
sar se motorului, ci se va
de de pe oglinda rotitoare (C), care
ar putea deveni deci nu un paralelipiped, cum am
ci o etc.
Alimentarea firului cu se face cu o ten-
siune de 1-3 V, de la un transformator cobortor de
tensiune 50 Hz).
rotitoare are dimensiunile
15 x 15 x 25 mm, iar ecranul pe care se face pro-
iectia 25 x 80 mm. Resortul R este din cele folosite
la 'ntinsul sforii de la aparatele de radio.
Realizat reglat, aparatul
m
i
ATELIER ATELIER A
T:
E
L
I
E

IfOV
TR
__
8_------0 B
A
"------0+
fig. 3
AC/Jmlllolor {j-/2v:
T
n noastre practice de zi cu zi ne
lovim adesea de necesitatea unei surse de ten-
siuni variabile.
Transformatorul universal descris mai jos satis-
face n mare necesarul ntr-un laborator
radiotehnic, el fiind realizat cu un redus.
Cteva dintre ce se pot da
acestui autotransformator universal:
- la alimentarea aparat acolo unde
reteaua scade la din valoarea ei;
la tensiuni de
60 V, cu o 2 n 2 etc.
de toie de ferosilidu
cu de cm". Toate
fi separate, izolate ntre ele cu
sau
bobinaj va fi marcat. Vezi
din (fig.
De asemenea, toate se vor
n acelasi sens.
Primar:'a si b: 2x550 spire, ci> 0,3 sau 0,35 mm
. c: 2 V- 10 spire, ci> 1,2 mm
d: 4 V- 20 spire, ci> 1,2 mm
e: S V-40 spire, ci> 1,2 mm
f : 16 V-SO spire, 1 mm
g: 32 V-160 spire, 0,7 mm
Se pot folosi alte dimensiuni de cu
bobinarea tuturor

claviaturi;
Claviatura dE! tip Mamaia din are
6 X 2 Pentru a nu solicita contactele la
un cu rent prea mare, se vor lega n paralel
contactele ntre ele, conform fig. 1, iar n fi nal
vom pentru fiecare 1 x 2
Claviatura astfel se va lega conform
fig. 2 (punctul din drep-tul bobina)
nsemnnd n:eputul
Tehnician EUGEN
Se ca bobinajul
fie impregnat n sau de albine
la 100-110"C de 5-10 minute, pentru
unei bune la
corosivi.
Cum
Cu regletei terminale R, primarul
transformatorului se la reteaua de 110 V
(1 cu (3 cu 4) sau de
la de B vom o tensiune
de la O la 60 V, cu o variatie din 2 n 2 V, prin
introducerea daviaturii, ca in ae mai
V: daviatura
4: V: 2
6 V: 1+2
S V: daviatura 3
10 V: 3+1 etc.
Vom avea nu introducem toate clapele
claviaturii, duce la blocarea acesteia.
De aceea, vom deconecta 1
pentru a nu avea cu
Tot de la vom putea o
punte de seleniu sau diode, ca n fig. 3, de unde
vom tensiunea ori-
acumulator de 6 sau 12 V cu maximum
:3 A, suficient pentru o
La borna A vom alimenta orice tip de aparat
acolo unde poate avea de tensiune
de ia 20% din valoarea
Se !, iar cu ajutorul
daviaturii descrise mai sus se poate
o compensare a tensiunii chiar
a la 95 V respectiv, 175 V.
Folosindu-se un voltmetru un ampermetru
de curent alternativ, etalonate n mod con-
de la caz la caz, n de scopul
se un aparat de mare utilitate
avnd un gabarit redus.
APARAT ELECTRIC
PENTRU
1 200 de spire. iar pentru de 220 V se vor mai pune n continuare
1 000 de spire. totaliznd 2 200 de spire. Srma va fi: pentru
rarea de 120 V - cu = 0,27 mm cu email, iar, n conti-
nuare, pentru de 220 V se va folosi cu = 0,2 mm.
Secundarul va fi dimensionat pentru 6 V cu prize ca n fig. 3 va avea 62,4
spire pentru 6 V, deci de la zero la 2 V vor fi scoase prize cum
0-20,8 + 10,4 + 10,4 + 10,4 + 10,4 = 62,4; srma va avea dia-
metrul de 1,1 - 1,2 mm.
Aparatul - realizat de elevii Liceului energetic din n cadrul
atelierului electric - se compune din:
a) ansa - din (poate fi cu succes
o de fier de electric scos din COI1-
form desenului pe care dorim pe lemn;
b) dispozitivul de prindere al ansel;
c) transformatorul de alimentare cu energie al ansel prin inter-
mediul dispozitivului din fig. 2.
Figura 3 schema de principiu a transformatorului.
Datele constructive ale transformatorului: se un pachet de
tole E + I cu de 5 cm
2
pe care, n de tensiunea de alimen-
tare a se vor bobina cum pentru de 120 V-
. A
/
Figl
ansa
220 v
!OOO/6fl
tp ::0(2-
ffOv
Fig. 3
_---06'162.4
'>-----0 5v 51, S
>-----04 v 41,0
\.----08 v 9f,2
\.-----0 2 v
o
MEMORATOR ELECTRONIC
Pentru diferitele bobine pe care le
la transformatoare, relee,
etc., este Ct mai
a materialului cu care ""' .....
atelier folosim de cupru cu email.
tabelul cu datele caracteris-
tice ale diferitelor fire produse de industrie.
de spire calculat n fereastra
a tolei.

Cu aceste date putem determina comod din
Cum in calcul greutatea eventual, nu-
LA DOMICILIU'
Metoda de a modela n subtire
este destul de veche, dar cunos-
de marele public. Operatia nu este
si articolul de vine
ajute pe cei ce doresc confectioneze
lucruri frumoase de bun gust - ta-
blouri, plachete, brelocuri etc. - cu
minimum de utilaj tehnic
ndemnare.
Materia este placa de
metal (grosimea de 0,1-0,15
mm) din cositor, sau cupru, iar
ca scule vom folosi 4-5 locuri de scris
din lemn tare,care la un vor avea
diferite forme, de la ascutit la semi-
rotund. Modelul ce a fi execu-
tat n metal va trebui fie desenat pe
hrtie de calc apoi copiat pe placa de
metal. Pentru acest lucru se o
de cauciuc cu
cu grosimea de 5-10 mm (de la maga-
zinele cu furnituri de avnd
dimensiunile de cca 300 x 300 mm. Du-
ANDREI
ce am lipit la desenul n calc
pe placa vom totul pe
placa de cauciuc cu unul dintre tocu-
riie ascutite la vrf vom trasa conturul
ntregului' desen. terminare, des-
prindem hrtia de calc de placa
ncepem de bombare, pe
spatele de a scoate n re-
lief tot ce semnificativ. A-
trebuie nu-
mai pe placa de cauciuc, cu
-mare folosind ntreg arsenalul de
scule avute la Este bine ca
la nceput modele mai sim-
ple, cu un grad mai mic de complexitate,
ca apoi treptat ajungem la portrete,
peisaje etc.
Cnd am terminat, va
trebui ca un
aspect acea pa-
metaiului. Astfel, supra-
fetele n relief vor trebui fie mai
curate lucioase, iar celelalte mai
mate.
Pentru a acest efect, se folo-
negru de desen; picurat pe
o de se unge ntreaga su-
a modelului. uscare, cu
o de se
ncet, cu bombate.
Pentru acestui efect de cu-
loare este indicat se pe
un lac. Cel mai indicat este
cel pe de cu uscare
care, diluat cu tiner, se
poate ntinde ntr-un strat cu
o moale.
Sigur uneori, n de modeiu
ales, trebuie un cadru pe
care placa - modelUi
- fie fixat. Acest suport-cadru poate
fi o de placaj cu grosimea de
4-5 mm mai mare dect modelul nos-
tru, pe care am lipit, de exemplu,
de sac. Modelul metalic se prinde de
placa suport cu cte un ac cu
la colturi.
la acest cadru mai confectio-
din un mic pim-
tru fixare n perete, aspectul estetic
dndu-ne un plus de
f
2
J
1/
5
RUL
-
VA
N


T
PE T I
'V
SCAZUT
Acest revelator ntre 5' +6 10C. Utilizarea este,

Metol ....... .
Sulfit de sodiu anhidru
....
Hidroxid de potasiu
de potasiu
....... .
15 9
50 9
15 9
20 9
2 9
la 1 I
Dizolvarea hidroxidului de potasiu se face separat se ulterior
solutiei.
S'e n variabile, n de temperatura apei, cum

HfC
sOc
Timpul de revela re 5 minute.
1 : 1
nediluat
pagini realizate
de ing. D. POlDAN
Care snt fotografului de
a lucra pe sau n m-
de fum, sau pur simplu atunci
cnd este att de nct
contururile obiectelor devin neclare?
n unei fotografii executate la
mare sau n smo-
gului industrial, amatorii de precizie vor
fi principala
calitate a unei fotografii este de a reda
precis ceea ce nici ochiul uman nu vede
suficient de clar. Dar o asemenea foto-
grafie nu este n realitate
dect ca instrument de cercetare a unor
obiecte care ascunse privirii.
este doza-
rea distribuirea zonelor de neclari-
tate astfel nct fotografia
ntreaga capacitatea de
a reda plastic fotografului.
cteva tipice le
corespund tipice, de la care
pornind, fotograful poate
rezolva aproape toate cazurile care se
ivesc.
Primul, cel mai frecvent caz, poate
ce! mai caz, este acela n care
aparatul foto nu vede nici ceea ce vede
ochiul uman. E vorba de corpurile si-
tuate la o foarte mare foto-
grafiate sau spre n
zonele alpine.
ochiul distinge perfect a-
fotografia care are
contrastul foarte mic planurile
tate au contururi difuze. Efectul se da-
de albastre
sau ultraviolete, la care ochiul nu este
sensibil, dar emulsia este
foarte care se impune
este filtrului galben de
densitate medie, care nu echi-
librul n spectrul vizibil, dar
care prin reducerea componentei
bastre puterea de
a obiectivului. Calitatea fotografiei ob-
este de formula
a obiectivului. Astfel, o-
biectivele mai simple, formate din
mai grupuri de lentile, separate
prin straturi de aer, dau rezultate mai
bune dect obiectivele complexe. n
orice caz. nu ne vom aventura facem
asemenea fotografii cu obiective ne-
tratate.
Vom remarca n asemenea cazuri
utilizarea teleobiectivului este aproape
Acest auxiliar al
fotografului are dezavantajul de a reduce
contrastul destul de redus al
planurilor In
se poate lupta mai mpotriva granu-
care apare la o dect
mpotriva gradului redus de contrast
al unui negativ cu ajutorul unui
teleobiectiv cu medii.
Cteva suplimentare ne pot
fi de un real folos. Trebuie combatem
de supraexpunere care
n urma alurei curbei de
sensibilitate a exponometrului. Un mic
dispozitiv care permite adaptarea filtru-
lui galben n ferestrei exponometru:
lui este un auxiliar care
calcule de cu un grad mic de
precizie.
luminii s-a prin filtrul galben, nu
vom mai introduce n calculul timpului
de expunere factorul de corectie al fil-
trului. Diafragma are valoarea
8 pentru obiectivele cu luminozitate 3,5
8-5,6 pentru obiectivele cu luminozi-
tate-2.
Pelicula este de 15DIN sau
de 1SODIN, aceasta deoarece au un
coeficient de contrast mare permit
mari din cauza sufi-
cient de
de pro-
are particularitatea dife-
foarte puternic precizia planu-
rilor de precizia planurilor
apropiate. n de iluminare nor-
iluminarea unei zile cu nori)
fondul mascat ntr-o de
ntuneric n care se pot distinge numai
foarte aproximativ siluetele imprecise
ale obiectelor masive. Rezolvarea ideii
fotografice depinde de fotogra-
fului. Se va porni de la premisa n
orice caz planurile nu vor
fi redate cu claritate. Trebuie
deci obiecte. n aceste planuri
care, redate chiar neclar,
pentru privitor. Asemenea o-
biecte snt blocurile proiectate pe fun-
dalul cerului, crestele etc. O
posibilitate de rezolvare ar putea fi
sau crearea unor de
iluminare favorabile a subiectului,
snd fundalul tratat
adaptarea unei diafragme suficient de
mari astfel nct neclaritatea plan urilor
din afara zonei de punere la punct
mai Desigur n
acest mod nu pot fi tratate peisaje de
tip clasic, dar procedeul convine n ca-
zurile n care privitorului trebuie
subiectul principal al
fotografiei.
exploatare foarte diferen-
a zonelor de claritate duce la con-
cluzia n orice caz va
fi de privitor. Se impune
astfel o concluzie pelicula uti-
nu are rost o
prea dar este necesar un
contrast indicat. Tratamentul chimic
care poate aceste caracteristici
este supradeveloparea unei pelicule nor-
male subexpuse. Se va seama
prin acest procedeu din
dispar, deci nu-I vom adopta
dect n cazurile n care se poate
la ele a pierde din puterea de ex-
presie a fotografiei. expono-
metru lui snt suficient de precise nu
corectie.
Cu totul altfel se
w

cnd n surse de lu-
concentrate (becurile felinarelor,
ferestrele luminate ale etc.).
n acest caz structura fotografiei este
de distributia acestor surse lumi-
noase de sau zonele de'
ce le pe diferite o-
biecte. unei asemenea fotogra-
fii depinde de reflexiilor date
de sursele de de unghiul de
fotografiere.
Din punctul de vedere al tehnicii tre-
buie evitate supraexpunerile. Acest de-
ziderat este cu att mai dificil de nde-
plinit cu ct exponometrului
nu ne pot fi de nici un ajutor. n ce
pericolul supraexpunerilor. Zo-
nele aflate n ntuneric nu pot fi redate
dect la timpi de expunere de ordinul
orelor. Dar nici nu este re-
darea acestor zone. in schimb zonele
luminate prin supraexpunere pierd
lucirea uneori chiar
Unii fotografi pentru foto-
grafia de noapte" dispozitive de iradiere
care aureolele surselor
luminoase. A.ceste dispozitive snt n-
tocmai pentru a reda sim-
bolic sursei luminoase n
limitele latitudinii hrtiei fotografi ce. A-
tunci cnd asemenea dis-
pozitive devin inutile deoarece particu-
lele de iluminate o
care sursei.
Fotografiile executate n noaptea,
ploaie snt de un efect,
uneori, din cauza pot de-
veni
n o recomandare: cnd
fotografiem pe ne
lumina, deci vom fi
timpii de expunere mai lungi, ceea ce,
la rndul riscul
aparatul foto. De aceea vom prefera
subiectele cu un caracter mai static
vom un suficient
de puncte de sprijin pentru aparat.
DIIPIZITII
pentru expunerea prin
(fig. ;1 ; 1) care se cu ajutorul unui Sll-
rub cu (fig. 1; 2. 3) de obiectivul ap.'r,J-
tului de Colierul cu prin
intermediul unor nituri din
de aluminiu care rolul de o
de Vom utiliza. de o
pl de pe care
.praimpresiune
Este cunoscut faptul aplicarea procedeelor
de expunere prin supraimpresiune
din cauza succesive a
negative pe pozitiv. astfel nCt combi-
narea celor imagini este foarte
n plus. determinarea timpului de expunere se
face destul de greoi, deoarece presupune ca
suma celor doi timpi de expunere fie
cu acel timp care le dorite pe pozitiv.
Toate aceste neajunsuri se pot cu
ajutorul dispozitivului din figura 1, care se
_pe legea reflexiei permite
combinarea (suprapunerea) celor imagini
pe aparatului de
pentru aplicarea procedeului de
supraimpresiune mai este necesar un ai doilea
proiector, care poate fi, de exemplu, aparatul
de diapozitive. Modul de lucru este
foarte simplu. Fasciculul de al aparatului
de trece nestingherit prin placa de a
dispozitivului. Fasciculul de care provine
de la aparatul de diapozitive se
sau total n de indicele de
al stidei de unghiul pe care i face cu orizontala
(fig. 2)
Adoptnd diferite pentru aparatul de
proiectat diapozitive diferite diafragme
nem pe aparatului imaginea n negativ
a viitoarei Toate celelalte ele-
mente ale expunerii punerii ia punct se de-
<;3 pentru o fotografie
Dispozitivul dintr-un colier cu
6
STETI HRTI
'J '1>
-
Industria produce o de sortimente de hirtie pe care
amatorii nu o cunosc ntotdeauna n Cteva date infor-
mative:
ROT AX: Hirtie c lor - argint pentru copieri prin contact, sensibilitate
numai n albastru
Sensibilitate: 500-100 lux sec.
filtru galben

culoare moale
S 1
contrast
SP 2 N 3 H4
foarte
contrast
EH 6
---------------------------------------
chamois S 11 SP 12 N13 H 14 EH 15
--------'-------------------------- -----
semimat S 21 SP 22 N 23 H 24 EH 26
--------------------------------_. -----
chamois semimat S 31 SP 32 N 33 H34
Tonalitate: gri-albastri
BROMOFORT: Hirtie brom-argint pentru copieri prin
Sensibilitate
Sensibilitate: 20--80 lux. sec.
oranj sau galben dens.

foarte
culoare moale contrast contrast
BS-O BSp-O BN-O BH-O BEH-O
chamois BS-1 BSp-1 BN-1 BH-1 BEH-1
BS-2 BSp-2 BN-2 BN-2 BEH-2
chamois BS-3 BSp-3 BN-3 BH-3 BEH-3
EH 36
hirtie
hrtie
hrtie
hrtie
emulsia.
Cote le se vor adopta in de diametrul
obiectivului.
n ncheiere. o sugestie: ncercat expu-
negative alb-negru filtrate prin filtre
de culori diferite pe pozitiv colod Cu
gust, rezultatele snt mai mult dect in-
teresante.
BS-4 Bsp-4 BN-4 BH-4 BEH-4 carton
BS-5 BSp-S BN-5 BH-5 carton
chamois mat 8S-6 BSp-6 8N-6 BH-6 BEN-6 carton
roz mat BS-7 BSp-7 BN-7 BH-7 BEN-7 carton
n ele revelator, tonuri gri-albastre sau tonuri brune.
Bromoforte se in variante cu raster, cristal etc.
FORTEZO: Hirtie dor-brom-argint pentru copieri prin
Sensibilitate
Sensibilitate: 20-50 lux. sec.
filtru galben-verde sau oranj.

------
culoare moale normal contrast
F-50 F-70 f-90 hirtie
chamois F-51 F-71 F-91 hirtie
F-52 F-72 F-92 hirtie
chamois F-53 F-73 F-93 hirtie
F-54 F-74 F-94 carton
F-55 F-75 F-95 carton
chamois F-S6 F-76 F-96 carton
roz F-57 F-n F-97 carton.
Tonalitate: brun
Forteze se n variante cu raster, cristal etc.
PORTURA: Hrtie clor-brom-argint pentru copieri prin sau contact.
Sensibilitate: 150-180 lux. sec.
filtru galben-orani
culoare,
Carton PP
carton PM
Tonalitate: brun
se n mod special pentru portrete.
I
li
H I
Cu ocazie
exprimate de mai
cititori ai revistei noastre
privind prelucrarea
hirtiei fotografice color.
la Combinatul
roduc materiale foto de foarte buna
re noul tip de hirtie
OLOR tip 2.
cestui material, destinat n special
amatori, au sim-
la minimum durata procesului
ncomitent cu asigurarea unei inalte
rHor.
se din tabelul 1, duratele de
nt .... foarte mici, iar privind
sint, de asemenea. accep-
cu +O,S'C).
este posibil intotdeauna diSpunem
seturi originale, acestea se pot prepara
din componente conform
chiar de fabrica
8ng. VIRGil lAURIC
Tabelul 2 - de preparare a revelatorului
cromogen
Nr.
crt.
Denumirea
Componenta A
1
2 Sulfit de sodiu (anhidru)
3 Dietilparafenilendiaminsulfat
4 Hidrosilaminsulfat sau hidrosilamin-
clorid
Componenta B
1
2 Carbonat de sodiu (anhidru)
3 de potasiu
Cantitatea
400 mi
2,0 9
3,0 9
1,2 9
400 ml
50,Og
0,5 9
Se componenta A cu B se comple-
cu la 1 000 mI.
dorim cu
vom ia fiecare dintre cele
componente cite 2 9 de hexametafosfat de sodiu
- Schema de prelucrare a hirtiei FORTECOLOR tip 2
Denumirea
de prelucrare
Temperatura
de lucru
Developare

ntrerupere

Albire

Fixare

Timp total de prelucrare
filmelor a
direa a cineamatonsmuluJ. .
Costul redus sensibil de
(35 mm), gabaritelor a apa-
20+0,5C
1<l='2SOC
20+ 2"C
1 <l='25C
20+
rn:-25C
20+
rn:-2SOC
Durata

4- 8 minute
10-20 secunde
5 minute
10 minute
7-10 minute
10 minute
5- 8 minute
10 minute
51...0.61 minute
f5mm
Tabelul 3 - de preparare a de in
trerupere
Nr.
crt.
Denumirea
1 Tiosulfat de sodiu (cristalizat)
2 Sulfit de sodiu (cristalizat)
3 Metabisulfit de potasiu
4 la
Cantitatea
200 g
10 9
15 9
1000 mi
Tabelul 4 - Reteta de preparare a de albire
Nr.
crt.
Denumirea Cantitatea
1 750 mi
2 Complexon feric 60 9
3 Chelaton B 10 9
4 Tiosu,wat ie sodiu (anhidru) 170 9
5 Sulfit de sodiu (anhidru) 10 9
6 Tiouree 5 9
7 Borax 10 9
Se cu la 1 000 mi
Ca solutie de fixare se va folosi o baie
de tiosulfat de sodiu 200 g/I, eventual
cu adaos de 2 g/l benzosulfit de sodiu ORWO
COLOR 176).
n incheierea procesului de prelucrare indicat mai
sus se poate utiliza, n mod suplimentar, o baie de

30%-80 mi
la - 1 000 mI.
Corectitudinea poate fi con-
verificnd preparare indicele de
aciditate al acestora, cu ajutorul unui pH-box impru-
mutat de la un prieten chimist, indice ce trebuie
tabelului 5.
Tabelul 5
Nr.
crt.
Denumirea
1 Revelator cromogen
2 ntrerupere
3 Albire
Indice de
aciditate pH
10,5+0,2
5,0+0,5
6,50,5
Se n apar codificate;
acestea nu pot fi procurate ca atare, le putem
nlocui astfel (raport de greutate 1:1 ).
Complexon feric = (FeCl
a
)
Chelaton B = sare a acidului diamin-
tetraacetic.
/6ml11 Supra/efa linlJ/R/l/9
9.5mm tfil'er/te f'ormale tie /iim
SuperB jlentru "Jne -amatori
81'11m -8mm- -Ijmm
I1tJrm. .
....
I
N
in 4 al revistei noastre
a fo'st o
fotografierii la
un teleobiectiv costisitor,
care ca amplificator un binoclu.
Sistemul este foarte avantajos,
iar rezultatele sint de
pe oricare fotoamator.
MATEI ALEXESCU
Un dispozitiv oarecum similar !-am
preconizat pentru fotografierea astro-
n cu cca 2 ani. EI
avantajul dimensiuniior greu-
reduse, deci poate fi purtat cu
n- orice loc. n timp,
de sistemul preconizat n articolul citat,
sistemul nostru are un dublu avantaj,
anume: 1) nsumarea
obiectivului aparatului cu cele ale ocula-
rului binoclului 2)
este cu mult mai mare, ea fiind
cu
filmului de ocularul hin,,,rl,,I,,;
tr-o
este cu produsul din-
tre grosismentul binoclu lui
de la planul focal principal al ocularului
la planul filmului. n fine, trebuie
remarcat faptul n de un apa-
rat reflex monoobiectiv (Zenit B), am
utilizat cu deplin succes - cu
unor suplimentare - un apa-
rat Zorki-4, rezultate similare.
Pe scurt, cum am procedat:
Pe o de metal - fier gros de
3 mm - am fixat un binoclu Zeiss Dienst
glass 10x50. am fixat
aparatul Zenit B; n locul obiectivului
am montat o de fier de
80 mm (din care 5 mm pe exterior
cu M 42x1, pentru fixare la aparat). O
la 30 mm de de la ocula-
rul binoclului (fig. 1) permite introdu-
cerea unor filtre
se pune problema altui
tologra+lc (('or!\lI. FEO
etc.), unde imaginea nu direct
pentru punerea la punct-
mereu prin manevrarea ocularului-,
se astfel:
Exact n planul filmului se o
de geam m2\tuit foarte fin
microscop cu emorrlnC>l
carborund 700), care se va
nerea ia punct a Soarelui
mai comod de sau a
cu un reper ocularu-
lui.
Se scoate se apa-
ratul protectoare,
si se spre Soare.
In momentul n care imaginea Soarelui
se in cadrul se
locul pe corpul aparatului
grafic, unde cea de-a doua a
binoclului imaginea Soarelui;
se fin, dar foarte exact, acest
loc.
n acest mod, reperul de pe ocular
clarului imaginii pe film, iar
cel de pe aparat - momentul cind ima-
ginea ajunge n cadrul filmului. Deci,
nu mai dubii asupra corectitudi-
nii pozei; evident, pentru foto-
grafiere se va monta protectoare.
Nu vom mai insista asupra unor deta-
lii mecanice - necesitatea unui montaj
ngrijit, coaxialitate protejarea
perdelelor cauciucate ale obturatoare-
lor etc. Vom da unele date despre
rezultate concrete.
n fig. 2 este o imagine a Soarelui
la 11 martie 1971, ora. 17,05.
Film de 32 rOST (17DIN), expunere
secunde si filtru de nr. 5.
imaginea Soarelui
12,6 mm, corespunznd la o
de 1 398 mm; diame-
trul obiectivului binoclului fiind de 50
mm, luminozitatea este de 1:28 (g=10,
d=139,84 mm).
n figura 3 este o imagine a pri-
mului al Lunii, la 2 apri-
lie 1971, dar cu o luminozitate mai mare
- 1 :23,4, prin la
117 mm. Film AGFA iSOPAN RAPID
(25DiN), expunerea 1/10 secunde, de-
velopat n revelator AGFA 40; metol
1,5 g, sulfit de. sodiu 18 g; hidrochinon
2,5 g; carbonat de potasiu 18 g;
de potasiu 1 g( la 1 litru de timp
de 6 minute cu cca 1 minut
de necesar).
O recomandare: n unele pe-
rioade, pe Soare se mai multe gru-
puri de pete, dintre care unele foarte
ca o a solare,
de intense. Amatorii pot foto-
grafia cu succes aceste pete prin inter-
mediul dispozitivului descris. Recoman-
cu filmul pozitiv de
de mare contrast, care fie
developat n revelator:
A: metabisulfit de potasiu:
40 9
hidrochinon: 40 g
de potasiu: 8 g
la 1 litru.
B: hidroxid de potasiu: 100 9
la 1 litru.
Cu 5-10 minute nainte se
volume egale din A B, plus
un volum dublu de (egal cu suma
volumelor celor Develo-
pare - 40-50 secunde la 1lfC.
Se vor utiliza se vine n
contact cu revelatorul).
succes!
r/>42/40
Capfl/@tatpe5mm, M42xf

Teava- proiEctoare
4porot
fotografic
FUIO
1"
Binoclu
Zeiss -(0)(50
I t?so x (00
3
....... '30
I BINOCLUL SE F/XEAz4 PRIN STRIN6EREA SA ;NTRE 40 x (OOJ< 3 -11 250 le fOO)( 3 I
I cu rFL F 4 s(JkUBURI M4, LUNGI OE 70

IUllg de 10
raturii de luat vederi de proiectie snt numai cteva
dintre avantajele filmului ingust.
Astfel, au pelicule cu de 16 mm,
9,5 mm (Pathe), 2x8 mm (normal), 2x8 super
83 mm (Kodak).
Dintre acestea, in tara se mai
frecvent pelicula de 16 mm, in special in cinecluburi,
peliculele de 2x8 normal 2x8 super pentru
marea majoritate a amatorilor.
cum se n (dimensiunile peli-
cuielor filmului in din cel de
(2 X 8) formatul ({super o dezvoltare a
formatului (<normal, astfel nct la
de 8 mm se o mai mare a ima-
ginii.
la prima vedere de
rea imaginii in cu numai 1 mm (de la 3,28 x
4,37 mm la 4,01 x 5,36 mm) conduce la un supliment
al suprafetei utile de cca 43%.
Evident, au fost modificate ele atIt
ca devenind longitudinale, ca dimensiuni
de la 1,27 mm la 1,14 mm), ct
ca pas.
Modificarea acestuia din in
vitezei normale de 18 face ca
durata proiectiei unei pelicule normale de 2 x 7,5 m
se scurteze cu cca 1 minut, ajungind la 31/2 minut.
'suprafetei cu 43% ne va da la
pe ecran o imagine de calitate la
un de cost specific (pe metru de sau
pe minut de mai ridicat cu cca 25%.
deci este destul de greu de optat pentru
unul dintre cele formate. n orice caz, trebuie
fim atenti la procurarea aparaturii (de luare a
imaginii intrucit foarte putine aparate
pe ambele formate,
,URMARE DIN PAG. 9)
spire cu = 0,15 mm, iar n secundar se
240 de spire cu fJ = 0,45 mm.
FR este de la televizorul Oliver,
iar R - releul de 24 V - 10 mA.
FllATElle
In curnd va fi in
o noua serie
de marcI din co-
drul emlslundar de alta.
fa va cuprinde 6 marii
o aVInd valaat ea
flomtnala de 11 iei.
STRUCTURA
IMAGINII

Posibilitatea de a unei fotograme depinde n primul rnd
de negativului. Aspectul de neuniformitate pe care l
imaginea se de conglomerate
de de argint. Dar aceasta nu este singura Aspectul
neregulat al imaginii se mai faptului
nu snt n plan, iar la proiectie umbra
se suprapune cu umbra celorlalte.
Impresia de nu este deci de
ai argintului metalic din emulsie care au o
ale dimensiuni snt de 2-3p. deci snt mult prea mici pentru
ca vizibili la normale.
Se poate vorbi astfel de trei tipuri de
care se particulelor de argint, macro-
care se suprapunerii prin
a umbrelor aruncate de particulele care se distribuite n adncimea
emulsiei, care este chiar de particulele de
argint.
imaginii la 5-8 ori, n
de pelicula procedeul de developare folosite. Aceste
teoretice snt necesare amatorului pentru a care snt factorii
de care trebuie seama la alegerea prelucrarea peliculei.
factori snt: natura emulsiei totografice, de deve-
lopare, gradul de nnegrire a imaginii, coeficientul de contrast,
felul revelatorului.
de materiale negative este
sensibilitatea n actuale,
de tehnologiile de adoptate, aproape
legea care spune cu ct sensibilitatea este mai mare
cu att este mai mare.
impune, mai ales n cazul aparatelor de fotografiat
de formate mici, ca materialele fotografice de sensibilitate
nu fie utilizate dect cnd de fotografiere snt nefavora-
bile, atunci cind iluminarea este foarte Este foarte impor-
alegerea a materialului fotografic pentru imaginiie
care vor fi mult:
alegerea unui material de sensibilitate n vede-
rea obtinerii unor mari este determinat2 si de contrastul redus
al materialelor sensibile. .
o ntre contrastul subiectului
Astfel, subiectele cu contrast ridicat, cu multe dimen-
siuni mici, subiectele care nu suprafete mari cu ilumi-
nare ascund fotogramei. Tot
zonele n care subiectul nu are contururi precise datorate
nepunerii la punct sau aparatului de fotografiat n momentul
pun n structura a imaginii.
Alte cauze ale unor zone cu contrast redus pe
imaginii fotografice pot fi: alegerea unui filtru
obiectivului, reflexiile parazite etc.
O mare asupra o are caracterul expunerii.
Supraexpunerea duce sistematic la a
mari de particule de argint metalic. Un efect
negativ asupra are subexpunerea care
intensitatea negrului, producnd zone cu contrast redus n care
aglomeratele de argint snt foarte vizibile.
este depinde n principal de sensibili-
tatea peliculei negative, este tot att de prelucrarea
nu o poate dect ntr-un mod relativ,
poate duce la mari pierderi ale prin adoptarea unor
procedee nepotrivite.
Copierea n pozitiv pe o hrtie cu contrast mare pune n
toate imaginii reproduce exact conturul
granule. Este de dorit ca la executarea unor mari
se ia o hrtie cu un coeficient de contrast mai redus cu
unei texturi a hrtiei gra-
imaginii.
Tot astfel se va evita adoptarea unor diafragme prea nchise la
se va recurge la geamul mat difuzant al apa(atu!ui de
a reduce fasciculului luminos al condensoru-
lui. In cazuri se poate complet la condensator. O pier-
dere de contrast la copiere nu este negativul a fost
suficient de viguros.
Cea mai a procesului de prelucrare n cu
este revela rea. fotografi care a expune
corect a developa normal este cheia succesului. In general, fiecare
pentru materialele de developare acele
care permit tuturor aspectelor legate de con-
trast n normale.
procedee de revelare recomandate care ar trebui
asigure foarte fine. De ceie mai multe ori, rezultatele
snt discutabile in fond nu se va apela la ele dect n n
care cazul concret al negativului care fie prelucrat per-
mite aplicarea lor. Mai exact, tuturor acestor pro-
cedee n a mpiedica aglomeratelor de argint pentru
a a mpiedica developarea n
adncimea stratului de emulsie pentru a prentmpina formarea ma-
aparente. Desigur, n acest caz contrastul materialului
negativ scade puternic, ceea ce permite evitarea zonelor de negru
dens n este foarte mare. Acest din efect se
compensatoare. Revelatorii procedeele cu o
astfel de au marele avantaj de
expunere. Utilizarea lor este numai atunci cnd con-
trastul subiectului este mare, astfel nct coeficientul mic de contrast
al materialului nu
Un exemplu elocvent este cazul revelatorului Atomal - A-49
- care rezultate foarte bune la prelucrarea filmelor foarte sensi-
bile sau celor foarte sensibile. Este un revelator compensator,
{CONTINUARE N PAG. 23)
CIIOlIAIII HH

MOTOR
Ing. L. VIRGIL
Continua dezvoltare a industriei constructoare de automobile,
att prin parcului auto ca de autovehicule ct prin ridicarea
a acestora, utilizarea unor materiale
de exploatare auto de o calitate din ce n ce mai
Astfel, acestor industria a asimilat o serie de
produse)ca: pneuri cu benzine cu la
uleiuri cu caracteristici superioare.
n cele ce ne vom ocupa de acestea din astfel
mai multor cititori care ne-au semnalat din a carac-
teristicilor diferitelor uleiuri de motor din comert.
n decursul anilor, au produs pentru motoare auto:
uleiuri rafinate grupa 400, uleiuri aditive tip 413 AM SR 211, uleiuri aditivate de
Cti dintre posesorii unui Trabant
nu au ntmpinat
faptului nu au putut avea un control
direct asupra de combustibil
din rezervor sau asupra
sistemului dinam-baterie?
n cele ce propunem eli-
minarea acestor prin adap-
tarea unui indicator al nivelului de
combustibil n rezervor si a unui am-
permetru, fapt care, n timp, va
bordul al auto-
turismului.
Indicatorul de nivel pentru
combustibil
Pentru a realiza acest lucru avem
nevoie de elemente principale,
anume: cu plutitor apa-
ratul indicator. n schema din figura 1
acestea snt a, respectiv b.
Procurarea lor se face de la magazi-
nele cu piese de schimb auto (Bucu-
resti str. Doamnei), fiind cele care
autoturismul I.M.S..
procurate aceste piese, asu-
pra lor vom face cteva
anume:
- La cu plutitor vom scur-
ta plutitorului, astfel nct atunci
cnd cursorul descrie cursa
(unghiuld:, fig. 2) plutitorul
descrie un arc de cerc ale extre-
se afle la o cu
rezervorului. Scurtarea tijei
se face prin prin se
lungimea segmentului (1) cu
care se va scurta tija (vezi fig. 2).
segmentului 1, mbinarea
tijei se face cu ajutorul unei bu-
de (de la rezervele cu
cu cositor (fig. 3).
- Se trece apoi la reetalonarea sca-
lei, ntruct el a fost reglat pentru
tensiunea de 12 V. Reglarea o vom
face prin apropierea celor bobine
de axul acului indicator. Aceasta se
Ing. M. PETRESCU
face surubul ce fiecare
n cursul vom
ca la cele pozitii extreme ale plu-
titorului aparatului co-
scalei, iar la
borna + 6 V (vezi fig. 1) tensiunea
fie ntre 6
6,4 V. n acest scop se poate folosi
chiar acumulatorul a-
reglare, pe scala a
aparatului vom aplica vopsea
sau vom lipi hrtie, iar acul se va VOpSI
cu lac de unghii. aceste
efectuate, vom trece la
tajul elementelor.
Se va ncepe cu montarea la rezer,
vor a cu plutitor.
aceasta, n peretele superior al rezer-
vorului, vom practica o de-
cU;Jare avnd diametrul egal
cu diametrul aflat sub corpului
n care se
aceasta vom nsemna centrele
celor cinci de fixare.
n aceste puncte de 2 mm, apoi
cu un dorn le vom la 4 mm,
care vom fileta cu M 5. Se va mai
o din cauciuc
sau cu grosimea de 1-1,5 mm,
avnd la exterior diametrul cor-
pului iar la interior diame-
practicat n peretele re-
zervorului, care se poate monta
totul, prinznd garnitura ntre
peretele rezervorului.
n continuare, etalonarea decurge
astfel:
Cu rezervorul gol, pe
indicatia acului cnd instalatia
este sub tensiune. aceea,
n rezervorul gol vom introduce 2 I de
combustibil vom conecta aparatul
indicator. Vom ca n acest caz
acul indicator fie la extremitatea
a scalei sau foarte aproape de
aceasta. Se vor mai introduce apoi n
rezervor 4 I de combustibil vom n-
.:\r.
erI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
8.
9.
10.
11.
Caracteristica
Densitatea n gr./cm
3
la 201'
Punct de inflamabilitate marcusson n C
Vscozitate n grade Engler la 50
0
e
[n licele de a Dean-Dar\'s
Punctul de congelare n e
tie %
Continutul de (prin metoda
Aciditatea n mg KOH/g
Aciditatea alcalinitatea
C ifra de coes ( contradson;
de mecanice la centrifugare
STAS
35/58
5489/56
117/56
55/58
39/56
3864
24/50
23;50
22/49
20/59
33/54
-110 SR 211
Xi 751/49 31i0165
0,890 0,898
233 230
9,i 10
90 98
-12 -20
0,005 0,59

0,04
alcalin
0,31
lipS{1
Simbolul uleiului
Ulei special
5220 w 40 M 20w 40 ){ 20 w 40
pentru loco-
Extra S Extra S1 :Extra Sp
motive Diesel
0,896 0,893 0,89(j 0,893
219 219 220 206
,8 ,8 8,8 8,8
104 118 116 119
-24 -30 --30 -30
0,62 0,99 0,74 1,01
lips,l
0,18 0,5
alcalin 0,078 0,11
0,9 i 0,058 0,2

Datele din tabel pot diferi ntructva de cele n normeI .. de fiintl f'xtrase din bull,tint' d\' analizfl de laborator.
tip M 20 W 40 Exha.
n tabel reproducem cele mai importante caracteristici fizico-chimice ale
acestor uleiuri. Atragem datele din tabel pot diferi ntructva de cele
n normele de fiind extrase din buletine de de labo-
rator.
Interpretarea datelor cuprinse n tabelul de mai sus ar necesita un
considerabil, ca nivel caracterul revistei. Trebuie re-
marcate la uleiurile superioare caracteristici:
- Reducerea fapt care pornirea mo-
toarelor moderne construite cu jocuri foarte strnse.
- Ridicarea a indicelui Dean-Davies, denotnd o reducere foarte
a uleiului la temperatura de lucru a motorului (85-95C).
- Coborrea punctului de congelare la - 30 C, utilizarea
semna pe scala aparatului Indlcatia
acului cu valoarea 1/4, Se n
acest mod la 12 I (1/2) eventual, la
18 I (3/4), Cu rezervorul plin, indicatia
acului trebuie fie la extremitatea
din dreapta a scalei, n tot acest timp
autoturismul se va afla n pozitie ori-

Astfel scala, se poate con-
fectiona carcasa n care se va intro-
duce aparatul n de paralelipiped
sau cilindru, din sau material
plastic, imaginatie

Amplasarea se poate face ntr-un
decupaj n bord sau n oricare alt loc
dorit. Atentie! Vom avea pre-
vedem iluminarea aparatului, pe
care o vom conecta la iluminarea apa-
ratelor de bord,
Alimentarea laborna A (fig. 1) se
va face de la intrarea n siguranta a 7-a
(fig, 4), unde apare tensiune pe pozi-
tia 1 a cheii de contact. Sectiunea con-
ductoriior: O,7&-1 mm
c
,
ntruct unele snt mai deli-
cate, cernd o ndemnare,
este bine ca ele fie de un
specialist.
v max.
{
J. L 1
<:lJCl f eClva
Ampermebul
Este util prin faptul va-
loarea curentului de a bate-
riei de acumulatoare sau consumul n-
registrat la bord.
Aparatul se poate de la
magazin amintit la nceputul
acestui articol, de data aceasta fiind
instrumentul ce autoturis-
mul (Nolga.
Acesta este un ampermetru cu indi-
catia 20 A.
necesare as-
pectul scalei, pe care o vom face, de
cu aceea a indica-
torului de nivel. Carcasa,
va fi si ea cu a indicato-
rului 'de nivel, iar conectarea aparatu-
lui la a autoturismu-
lui se va face prin doi conductori avnd
fiecare de 6 mm
2
Legarea
acestor conductori se face la cele
capete ce vor rezulta prin con-
ductorului de 6 mm
2
ce de la
borna 30 a electromotorului de por-
nire 22, nainte de nodul releu - cheia
de contact. (Vezi schema
electrice din cartea la
conectarea unui consumator acul am-
rm
lldJ
Vedere din spate
a aparaldui
h rezerVDrulUI
( lunqu'mea S1?9MHltulu/
ce se taie
I
respectiv n de motoarelor.
In final, ceva despre exploatarea uleiurilor de
Pe ,aditivi, M 20 W 40 Extra un aditiv detergent care
depunerile n motor, la schimbarea a ulei ului.
Din cauza reduse este o a consumului de ulei ntre
schimburi, consum care, la utilizarea altui ulei, nu este eventual
Un consum de la 100 9/1 000 km pentru un motor de 1 000 - 1 300 cm:l nu
trebuie ne sperie.
n de nlocuire nu date practice.
torul pentru uleiul SR211 un parcurs de 2500 - 3000 km ntre
schimburi de ulei, iar pentru M20W40 Extra cca 5 500-6000 km. Acesta din
avnd o relativ de punere n vnzare, ca practica
ne confirme cifrele de mai sus.
permetrului se spre +, se
vor inversa conductorii la aparat sau
la ra n i
conductorului de 6 mm
2
se
poate face aproape de locul de intrare
a grupului de conductori din compar-
IlO
capitonajelor interioare de pe
laterali, vom aplica, prin lipire cu ara-
cetin sau alt liant, pe partea
a de duroplast, ob-
prin a
unor de baie din buret, 3-4
n figura 5 se ..'a de realizare, anume: a -
ticate n bord sau pe o b - n c - n paralellplpedlca
timentul motorului (grup ce straturi de carton ondulat (recuperat
firul ce de la borna din diverse ambalaje) sau de
electromotorului) n peretele ampora, de asemenea din diferite am-
mor. Pentru aceasta se desface pe o balaje. Grosimea acestor materiale a-
de al plicate trebuie n final cca
acestor conductori, la cca 20 cm nainte 20 mm pentru a avea eficacitatea
de intrarea n perete, cel fiind Vom avea ca acoperim
astfel a n-
mai gros.
n final, totul
izolatoare.
se cu inclusiv metalice ce
Amplasarea - de
indicatorul de nivel al combustibilului.
Izolarea a caroseriei
Autoturismele Trabant, deficitare
la acest capitol, dispun de un siste,:n
de de capacitate In
pe vreme rece, interiorul
se greu se
repede, n scopul la maxi-
mum a acestui dezavantaj este nece-
o izolare Modalitatea
de a rezolva aceasta este ur-

scoaterea interioare
ale ale pernelor din spate ale
ascund
repunerea capitonajelor la lo-
cui lor, vom perna din spate
vom inchide ce liber
la partea a acesteia - la-
tura dinspre portbagaj. Aceasta o vom
face cu ajutorul unei perne din
de 1 m cu un diametru de
10 cm cu sau resturi
de
De asemenea vom nchide spatiile
aflate deasupra capitonajelor din spate
cu din n fel
nct orice comunicare
ntre compartimentul
portbagaj. Efectul acestor nu
va ntrzia se arate n cursul
riilor pe vreme rece,
N
s
HIIRR
PINIRU PARRBI
M. BAGHIUS
n automobi-
lului electronica din ce
n ce mai mult vom
noi pasul. ce am
descris unui turometru
a unei tip licurici, vom
prezenta unui
tor de parbriz cu
foarte util atunci Cnd ploaia nu
este foarte fu
poate duce la zgrie-
rea parbrizului. Este vorba de un
sistem de multivibrator astabil,
simplu eficace, ce se poate rea-
liza cu piese de rom-
Sistemul se poate folosi
att la automobilele cu tensiunea
de alimentare de 6 V ca si de 12 V
(ct la cele cu de 24 V,
se o R
J
= 470Q).
Sistemul simplu,
anume fiecare tranzistor este pe
rnd iar apoi blocat.
este de
conden-
satoarelor electrolitice C;,
iar constantele. lor de timp (ale
circuitelor) fiind diferite, durata
de blocare a celor tranzis-
toare este Astfel. conden-
satorul se atunci Cnd
tranzistorul T
j
este deschis (T
2
n timp este blocat) se
prin P
j
,
Cnd T
j
este blocat. Pentru reali-
zarea schemei se vor folosi
trazistoare, anume de tip OC 74,
AC 121. TIn, E FT 124, E FT 125 etc.
Dioda D este o redresoare
de tip D 226, D 7 sau
E fD 110. Valori le pieselor snt tre-
cute pe iar ea se poate
realiza pe o de pertinax cu
capse sau de circuit imprimat. Cele
P
1
P
2
se scot
la bordul automobilului cu fire din
ce merg la bornele 2-j,4-5 de
pe montaj. Cele
metre trebuie fie cu
PJ deter-
ct timp prin releul R trece
curent. deci Ct timp
de parbriz. Astfel, re-
glnd pe PJ (montat ca
putem aranja ca
1, 2 sau 3 curse.
P
2
la ce
interval de timp n
de parbriz.
n P
2
=00,
n iar cnd
P
2
=500 k al cursei)
n la
intervale de timp mai mari de 60
de secunde. Releul R trebuie
o de circa 100.0.
trebuie fie de un
curent de circa 50 mA EI trebuie
rinduri de contacte,
care reziste la un curent de
minimum 2A EI este actionat a-
tunci cnd tranzistorul T
2
des-
chis. n acel moment el trebuie
contacte si des-
alte contacte. 'in figura
Pentru tinerii cititori
un nou joc
- --- - - - --
pe ct de amuzant instructiv,
pe att de de construit,
stimuHnd in timp
memoria,
- -.-- - ---,.
__ _ -- _ -- -,
-- ---- -- -- --
-- --- -- -----
-----------
-- -------
------- -- -
- --- -- -- -
CROCODiLI
spiritul de previziune
Un joc pentru doi fiecare dintre avnd o de avioane
proprie, cu care raiduri, ncercnd doboare avioanele adversarului.
Pentru joc se un panou vertical de placaj de 10 mm grosime, avnd
o de 625 cm
2
(25 x 25), montat pe un suport lat de 25 cm, cu
de 60 mm. Pe latura n partea a panoului vertical se
o decupare n de arc de cerc, n care se un buton K accesibil
dintre cei doi Pe suport se de ambele ale pa-
noului vertical, cte o indicatoare (bec de semnalizare) L
1
L
2
. Panoul
vertical are 6 x 6=36 de Liniile verticale de snt marcate de la 1
la 6 n kilometri), iar cele orizontale cu N, S, E, V, NE SV (puncte
cardinale). Numerotarea liniilor verticale se ncepe pe O a panoului de fa
dreapta, iar pe de la stnga, astfel nct o
pe ambele avioanelor snt tije metalice, nfipte n centrul
care ies n afara panoului de o parte de alta cu 10-12 mm.
Fiecare de genul acesta posibilitatea stabilirii unei elec-
trice prin panoul vertical. Individual, cte 10 benzi metalice
(acestea reprezentnd avioanele) sau chiar mici avioane metalice, la
care se vor aripile pentru a le putea monta pe tijele panoului vertical.
se folosesc benzi metalice, capetele acestora vor fi ndoite arcuite pentru
a presa pe cele tije ntre care se Introduce avionul. Fiecare dintre cei doi
avioanele sale pe una dintre panoului vertical, anume'
un avion pe 2 dintre cele 36 de tije metalice. Astfel, ce s-au amplasat de
ambele ale panoului toate avioanele, care ncepe jocul
capetele firelor cu crocodil de care dispune pe tije metalice adiacente
pe butonul central. Aceasta cu lansarea unui proiectil.
avionul adversarului a fost lovit, indicatoare de ambele ale pa-
noului se aprind, deoarece circuitul electric se nchide prin cleme, tije avion.
Avionul {{lovit se scoate din joc. Este bine ca cu conectarea clemelor
se cu voce tare careul respectiv, de V-4-3, pentru a evita lovi-
turi n gOI
Fig.
2a este
cia-1
A
Acest
automobilele Da-
Renault etc. La alte
% 500k.
A
repaus.
Fiecare 3 lovituri cnd i vine rindul. Este cel care
primul toate avioanele adversarului. un
avionul adversarului se pe tije cu al nainte de a juca el poate
deplasa avionul propriu ce a jucat l poate readuce n
sau l poate n noua Se separarea conductorilor ad-
versarului n timp ce unul dintre pentru a evita
De obicei se folosesc tije nfipte n muchia panoului n care se ele-
mele adversarului, pentru a evita orice scurtcircuitare. Pentru tije se vor folosi
segmente de cuie sau de circa 35 mm lungime care se nfig prin
centrul Nu se vor folosi pentru a evita spionajul reciproc prin
Montajul electric se va executa schema folosind un trans-
formator de sonerie becuri de 6,3 V/O,3 A; n locul transformatorului poate fi
o baterie pentru cu becuri adecvate. Butonul K este de tipul
celor folosite la veioze.
jocul cu 36 de vi se pare prea lung, un panou cu 16
(4 linii verticale -1, 2, 3 4 - 4 linii orizontale - N, S, E, V), reduC,!du-i
n mod dimensiunile. avioanelor se poate reduce
el la 4.
un joc mai mare, un panou cu 8 linii verticale (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8) 8 orizontale (N, S, E, V, NE, SV, NV, SE). Nu este necesar
avioanelor, dar stabili, de jocul se Cnd
unul dintre 3 sau 5 avioane ale adversarului.
Pe scuri, regulile jocului
1. Fiecare 10 benzi metalice (avioane) pe cte 2 tije oare-
care (Ia alegere) de pe panou lui care-i revine.
2. Se decide cine ncepe jocul. Acesta clemele la tije de
pe partea sa pe buton. se aprind, adversarul trebuie
din avionul dobort. Fiecare are dreptul la 3
Cnd vine
3. Cnd o fiecare
cu voce tare,
4. Cnd este deplaseze avioanele
este avionul adversar,
o care nu se deschide
numai exemple de utilizare a
tre. Cu ocazia Anului n pomul de
n tehnica vitraliului vor o cu
Modul de executare nu
operatia n cteva
3. Se taie de-a
cu ajutorul dlSiOO,Zltlvulul
lame
pe baza se
6. Pe o
eventual cu
ntre
primei
pe carton
mului de metal al este de 2-3 mm (pentru sticla de
2-3 mm). Se cu oarecare fiecare parte
7. Realiza,rea nervurilor, a fi o cere
ndemnare. In practica constructorilor de .vitralii se folosesc prbfile
n de dublu T pentru nervurile interioare de U ntors pen-
tru nervurile exterioare (fig. 5), profila din plumb sau dintr-un aliaj pe
de plumb. Aceste profile se forma sticlei. La punctele
de sau de se lipesc intre ele cu cositor.
Deoarece procurarea profilulUi de plumb nu este la ndemna tuturor,
vom realiza direct nervura ntre sticle. Acest lucru este posibil pe
prin turnare sau prin topire Din fig. 6 a, se vede s-a format
ntre marginile de un gol n de dublu T
mitat placa de marginile cartoanelor lipite supe-
In acest plumb topit (sau amestec de Pb cu cositor
de lipit), suficient pentru a fi fluid (fig. 6 b).
. Prin topire se la topirea metalului direct n
dintre sticle cu un ciocan electric de lipit suficient de puternic.
a doua cale o ntoarcere a ansamblului o, formare pe
Formarea a nervurii are avantajul unei superioare
a unei foarte b,une, lucru de loc neglijabil pentru o
Marginea se fi cu profil U.
In cazul nervurilor din profil, se poate folo,sind un ames-
tec sicativ, chit, ciment de Portland cu ulei de in etc.
Nervurile pot fi vopsite n negru lucios sau argintiu pentru un aspect

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
llllOlljlEB
PENTRU
Astfel cum am anuntat n
rul nostru. din
n continuare alte piese de
pentru camera copilului,
anume cele destinate studiului.
cum se poate vedea din
desenele este vorba de
o de lucru o
pior pe perete.
de data aceasta
prin a proiecta
piesele, a executa desenele,
corect cotate. desenele
te. trecem la procurarea materia-
lului.
Pentru avem ne-
voie de placaj gros, de
de 12-16 mm, iar pentru pe
o de placaj sau panel
pentru mai este necesar
lemn de fag pentru picioare. Ne
vom ngriji materialul
necesar cu piesele cum
ar fi balamalele 2 butoni,
1 cepuri de lemn,
metalici crligele respective. Insis-
ca procurarea materialului
se din timp; este foarte plicti-
cos ntrerupi fucrul pentru
ba una, ba alta.
o recomandare,
sculele pentru a le avea la
in stare. Nu lucrati cu scule
defecte, accidenta.
In ceea ce tehnica. de
lucru, va fi ca cea
n articolul n din
luna august (nr. 8. p. 18),
de piese relativ groase
(12-14-16 mm) executate prin
ncleiere cu cepuri de fag aparente.
foarte la executarea
rllor pentru cepuri, acestea tre-
buind fie pe linie sime-
Vedere
trice.
'-'IIPII
'jUIIU
Arh. N. lEANDRU
Canturile vizibile se prin
unor de furnir cu clei
gros. In final, att ct si
pot fi finisate cu
lac de parChet Pallux sau vopsite
n culori de ulei sau chiar stropite
cu Duco. vom aplica
de finisaj la ntregul
mobilier din
Cteva specifice:
- nu posibilitatea
singuri cele 4 picioare de
fag. mai bine la un mese-
mai experimentat;
- pentru
pior se pot executa din fier beton
cu diametrul de 5 mm sau
din de cupru de 5--6 mm.
Srma de cupru are avantajul nu
trebuie ca fierul beton
si se poate
de pe un fir electric de cupru
cu diametrul respectiv.
Printr-o prelucrare exe-
cu suportii
pot o
ndoituri, striviri etc. Este nece-
o la executa-
rea buclei in care crligul de
prindere.
Crligele de prindere pe perete,
seama de greutatea pe care o
trebuie fie foarte corect
executate. Aceasta nu
trebuie folosim piroane sau cUie
groase n perete, pentru
n majoritatea cazurilor acestea nu
dau rezultate bune ne putem alege
cel mult cu o mare n perete.
A De aceea vom folosi crlige de
n dibluri de lemn mon-
tate destul de adnc n perete cu
ipsos.

vedere
I
I
" ,1
l'
PlCIOR
subsonice.
Ca
anul de o
de tip {{Scoub, de la baza Wallops
Island, cu ca realizarea
testarea satelitului amintit se nde-
ntr-un termen mai scurt
dect cel planificat prealabil.
Planorul hipersonic american de
tip <difting body, denumit X-24A tre-
buie reproiectat, ca urmare a rezulta-
telor n zbor efectuate n
anul acesta. Noul aparat, denumit
X-24B, lung de 11,9 m lat de 5,8 (n
partea va fi mai greu dect
precedentul cu aproape 700 kgf va
fi dotat cu un motor XRL-11,
avnd de 45600 N (cca
4500 kgf). Planorul este destinat tes-
unui aparat pro-
iectat pentru viteze supersonice mode-
al doilea semestru
an. Din cele 12, opt au
n Cosmos (patru cobo-
selenar), snt
tite pentru peripluri, iar
cele care ar fi trebuit echipeze
misiunile radiate din program snt sto-
cate pentru diverse la expo-

Cel mai recent lansat la vas-
laborator stiintific destinat
lor a primit numele
Cosmonautul luriGagarin. EI are
un deplasament de 45000 tdw este
cea mai mare de acest tip din
lume, fiind cu echipament ultra-
destinat n
atmosfera
Astronautul american, colonelul
EXPERIENTE
,
...
DE
LA
In cteva minute poate avea loc o
care va permite unui
peisaj ce poate once pom de

n acest scop, pe o bucata de car-
ton un desen adecvat pe care-I cu aju-
torul plastilinei pe o de plexiglas sau
n 3-4 capsule de
(cam la acid benzoic. Pe o de
azbest n timp toate capsulele.
Macheta o deasupra capsulelor. La
nceput se va evapora apa, iar apoi, cnd acidul
va ncepe sublime. acoperiti macheta cu
un capac de La nceput val;!orii de acid
benzolc vor forma o In acest timp,
vaporii vor sublima se vor transforma n
frumoase cristale albe fulgi lor
de care vor acoperi macheta peisa-
jului.
STRUCTURA I MAGI Nil
(URMARE DIN PAG. 18}
F
o
T
o

Kf'!71.11HI'IP se
care
o latitudine de expunere in Alamal
latitudinea de expunere, permite
peste 10 ori ale fotogramelor.
Caracteristicile chimice ale revelatorilor de snt
slaba aicalinitate, sulfitului de sodiu unor
mai mici de de potasiu dect n revelatorii normali.
revelatoare de acest gen mediului al-
calin, creat de sulfitul de sodiu de aceea se mai rapid
dect revelatorii puternic alcalini.
Orice revelator poate fi considerat de se
cu dar utilizarea acestui procedeu duce la o redare
a zonelor din si sensibilitatea
a filmului. ..
Este necesar sa se gradul de reducere a
imaginii cu ajutorul revelatorilor sau procedeelor speciale este
foarte limitat.
de revelare care duc la a granu-
acestea snt adoptarea unor timpi, temperaturi grade de
agitare mai mari dect cele recomandate de
n secretul unel bune este
evitarea peliculei prea sensibile, expunerea deve!oparea

n luna noiembrie a.c., statiile automate sovietice Mars-2 3 robotul ame-
rican Mariner-9 vor survola planeta Destinat satelit al planetei
Marte - 1 210/36000 km), cu o de 20,5 ore, robotul Marinen>-9
(vezi fotografia) va studia conditiile de n regiuni
distincte ale planetei, detectarea conditiilor capabile unor
forme primitive de
Thomas P. Stafford, comandantul na-
vei Apollo-10 (mai 1969), succesor
din august 1969 la conducerea grupu-
lui de lui Alan B. Shepard,
a fost recent numit director adjunct
la de a zborurilor cd'
echipaj de la Houston, de
astronautul-sef Donald K. Deke
Slayton. contra-
amiral Shepard luat din nou n'
primire vechiul post de al
grupului de americani.
CUVINTE
ORIZONTAL: 1) Revista prefe-
... - Tuburi electronice; 2) cu
largi n tehnica radio,
televiziune, etc; 3) ...
caii-putere! - de lungime - Di-
minutiv masculin; 4) Face minuni ... n
domeniul electronicii! - Calc ... 5) ...
subacvatice - Pro-
de -
de la ... 6)
Mineral argilos alb,
folosit la fabricarea
izolatoarelor de por-
- Podgorean
(pop.); 7) Tip de re-
electromag-
- e-
lectroni! 8) Cai-pu-
tere! (pop.) - Tur-
nuri de pe-
troliere... medaliate
cu aur la Leipzig -
Lot de piese ac-
cesorii de schimb; 9)
n sfr-
- Un aparat bine
indica-
tiile- din Tehnium!
10) Bun conductor de
electricitate - Posta
- Oras' n
Cehoslovada; 11) In-
pe coasta Spa
- Carbon azot...; moderne n
(sau
de ei n
1) cu pasiune revista Tehnium ... (fem.) - Indicator
la aparatele de control; 2) Primele .. - Muchie -
n RP.D. 3) de radio (Un lTiOntaj radiotehnic) - Teh-
4) Nicolae Cristea - Diminutiv masculin -
(sing.); 5) de capacitate pentru lichide -
- n Filipine; 6) Curs ... central - Aparat electric de - Stra-
... 7) .. - n Spania - Cteva .. , metale; 8)
- electromagnetici; 9) Pereche de poli electrici ...
Jocuri de organizate de revista Tehnium (sing.) - Luat la
mijloc ... ; 10) Electric ... n final- Model de navomodelism prezentat n pagi-
nile revistei - Tehnician! 11) Soi de - Tehnicieni... marginali - Re-
vista ... pe terminate! - Gene ... 12) Proces metalurgic de nnobilare a meta-
lelor - Sport de pentru care s-au dat sfaturi tehnice n nr. 8
al revistei ... ; 13) Domeniu larg reprezentat n coloanele revistei noastre.
RUP, OST, ASH, ONS, RIPO, ITIE, ANEO, OAN.
Ioan ROMAN - Sibiu
APTITUDI NI LE
SE POT VERIFICA?
REPREZENTABILE
SPATIALE
..
ANTON TABACHIU
-psiholog-
sub forma imaginilor geometrice, snt considerate
drept un element important n cadrul aptitudinilor necesare n cu
caracter tehnic. Nici nici cea ndeosebi pictura,
sculptura grafica nu pot fi concepute un anumit nivel de dezvoltare a
n nu se poate lipsi de posi-
bilitate de a vedea cu ochii mintii.
Pentru om capacitate are o mare valoare dar este condi-
de individuale de Din acest motiv
nu putem vorbi de o dezvoltare a acestei aptitudini la oamenii.
Unii gndesc n imagini, la caracterul abstract al ei.
Testul pe care vi-I prilejul de a constata n
care o serie de probleme cu ajutorul
Pe linia de su- ...,' \,
al obiect. De exemplu: ,
Obiectul de la litera A are 4 la-
. terale, o o
Deci n total 6 De aceea
s"'a scris cifra 6 pe linia
Obiectul de la litera B are o su-
3 inferioare, 4
externe laterale 2 interne late-A.:.,........
rale. Deci n total 10 De aceea s-a
scris pe linia cifra 10. c. .a. __ --
acum figurile de mai jos cnd
siguri ce
trebuie Apoi testul. Limita
de timp este de un minut. 3
DA NU
DA NU
DA NU
DA NU
DA NU
m
4 9ltJ

fiecare pereche de zaruri. Daca,
n ceea ce punctelor, primul
zar din pereche poate fi pus n celui
de-al doilea, DA.
nu, NU. Limita de timp este de
2 minute. Nu Este pre-
ferabil nu dect o

PARTEA l-a
(2)5, (3) 8, (4) 7,. (5) 5, (6) 11,
(7)6, (8) 6, (9) 8, (10) 5.
PARTEA aJI .. a
1-NU,>2-DA, 3-NU,4-NU, S-DA.
PA.RTEA a Ue-a
A-3, B:...4,C:...4, E-3.
la de difuzare a presei se de
citeva zile, almanahul 1972.
Bogat flustrat, cu multe pagini policrome, al-
manahul constituie o encidopedie ori-
pasionat al tehnicii contemporane.
N.B.: Almanahul un inedit al
revistei Tehnium
Pe fiecare rnd, primul de-
sen un ooiect
solid. un alt desen
din acel rnd acelasi
obiect ntr-o pozitie
ncercuiti acelui de-
sen. n caz contrar nu n-
cercuiti nimic. Limita de
timp este de un minut.
'2
o
3 4
(],
l)
Comparati
date de dv. cu solutiile co- C
recte ale testului. Acorda-
cte 2 puncte pentru
fiecare corect din
partea l-a, 5 puncte pentru
fiecare corect din
partea a II-a 3 puncte pen- D
tru fiecare corect
din partea a III-a a testului.
Din totalul de puncte reali-
zat cte un punct
pentru fiecare gre- E
la partea a Il-a a testului.
Suma raportati-o


1 . 2
la etalon:
Capacitate foarte de reprezentare n
Capacitate de reprezentare n
Capacitate de reprezentare n .
Capacitate de reprezentare n
48-60 pct.
41-47 pct.
34-40 pct.
0-33 pct.
COLABORATORII AI REVISTEI:
.. Ing. R. COMAN ing. L. FLORU Tehn. NIC. HANU
Ing. M. IV ANCIOVICI. Ing. M. LAURIC. Ing. V. LAURIC
Biolog EL. MANTU Ing. L. MARTIN ., Ing. 1.
Ing. R. MOSCOVICI Prof. 1. Ing. D.
PETROPOL Fiz. VLAICU RADU .. Ing. L. RUBEL ., Ing.
IL. SUCIU ., Arh. E. VERNESCU Ing. D. ZAMFIRESCU
Dr. ing. FL. _
CP.C.S.
Prezentarea ADRIAN MA TEESCU
Prezentarea ARCADIE DANELIUC
,i BCJIClJlre:sti.
Telefon: 17 60 10, interior
Tiparul executat la Combinatul poligiraf:ic Scinteii

S-ar putea să vă placă și