Sunteți pe pagina 1din 28

nr.

12/97
. pentru
SYMPO YO-1997-VASLUI
editia a XVIlI-a
,
n perioada 29-31 august 1997 s-au n fruntea clasamentelor
Simpozionul al prezentate la Campionatul de
radioamatorilor romni Campionatul premiate de juriul condus de Vasile
de n organizarea Durdeu/Y05BLA, s-au aflat la categoria A
Romne de Radioamatorism, a de
Comisiei Vaslui de Radioamatorism
(secretar Cristian a Locul I - Amplificator de putere pentru
Vaslui pentru Tineret Sport a 144MHz- Folea lon/Y05TE;
Radioclubului Cercului Militar Vaslui. Locul I - amplificator transmatch pentru
Locul de ales a fost US - Alexandrescu loanlY03BY;
de la Poiana la circa 10km. Locul II - Transceiver QRP pentru cinci
de Vaslui, de dealuri, ntr-un frumos benzi - losif/Y05AT;
peisaj natural. de vremea Locul II - Amplificator de putere pentru
pe aproape ntreaga a 14MHz - Geber RobertlY08BPY
simpozionului. iar la categoria 8 de
S-au prezentat o serie de Locul III - Reflectometru US - Florescu
interesante, cum ar fi : Florea/Y09BVG;
O de a radioreceptoarelor. Locul III - Reflectometru 3+150MHz -
cu acoperire - dr.ing. Radu Radioclubul
lonescu/Y03AVO; la categoria A, din cele 15
Despre meteor scatler Folea lonl Y05TE; prezentate, au primit premiul I , iar
Necesitatea pentru la categoria 8, din cele 7 prezentate
radioamatori - Voica Adrian/Y02BPZ; nici una nu a ntrunit punctajul necesar atribuirii
pentru UUS; primului loc.
prezentarea FT1 FT50R produse de Participarea destul de (peste
firma YAESU - Adrian Munteanu/Y050BL; 150 de persoane) a reflectat de
Faximil - un mod de transmitere a comunicare a radioamatorilor prin viu grai,
imaginilor - Florin Y08CRZ; nu numai prin intermediul undelor radio, dar
n GSM - Bretan Gabriel/Y09FLD; nivelul referatelor prezentate ca
Istoria radioamatorismului n calitatea practice expuse au mult
Vaslui - Cristian de dorit ( cu unele evident).
n pauza s-a vizionat caseta Cu la revederea de la
unui frumos film realizat de membrii unei viitoare (de la interesul pentru
va cu
VILOIR, n insulele cele mai practice
Heard (Antartica), n ianuarie 1997, la care au prezentate la Concursul de
participat 20 de radioamatori. vor fi publicate n revista
A urmat apoi acordarea titlurilor Naicu/Y03SB
medaliilor de campioni
Redactor ing. NAICU
Abonamentele la revista TEHNIUM se pot contracta la toate oficiile din prin filialele
RODIPET SA, revista figurnd la 4385 din Catalogul Presei Interne.
Periodicitate:
abonament: 5000 de
Materialele n vederea se trimit recomandat pe adresa: OP 42, CP 88. Le
cu deosebit interes. Eventual, un de telefon la fi
Articolele nepublicate nu se restituie.
-
ELECTRONICA LA ZI
., p

TELEFONIA - PROCESOARE AUDIO
ing. Nicolae Sfetcu
n figura 1 este
diagrama bloc a unui telefon
digital mobil care procesoarele
audio de (PABV) pentru
a minimiza de circuite
componente pasive existente.
PABV fac parte din categoria
analogice pentru prelucrarea
a semnalelor, figura 2. O
a acestora este conversia
semnalelor analog <-> digital, precum
transferul rapid al semnalelor spre
dinspre procesoarele digitale de semnal
(PDS). Circuitele de
unei clase a produselor de
semnal mixat care include circuitele
analogice necesare o de
interconexiuni pentru a
facilita transferul rapid eficient al
ntre domeniile analog
digital.
n tabel este familia
PABV produse de Texas Instruments
pentru a fi folosite n telefonia fir
din circuite integrate
cu 20 pini. Domeniile de temperaturi
caracteristice sunt ntre O+70C, sau
-40++85C.
Diferitele circuite integrate din
familie se deosebesc prin tipul metodei
C.1. Tens.alim.(V}
TCM320AC36 +5V
TCM320AC37 +5V
TCM320AC38 +5V
TCM320AC39 +5V
TCM320AC40 +5V
TCM320AC41 +SV
TCM320AC42 +5V
TCM320AC43 +5V
TCM320AC44 +5V
TCM320AC45 +5V
.
TCM320AC46 . +5V
TCM320AC47 +5V
TCM320AC56 +5V
TCM320AC57 +5V
TLV320AC36 +3V
TEHNIUM Nr. 12/1997
de compandare utilizate (/-1 sau A)
la pinul CLK al PABV.
de tact are un efect
semnificativ asupra filtrului
dispozitivului. de ale
filtrelor capacitive comutate sunt direct
cu de tact.
Aceasta are ca efect global
de a
PABV cu de tact.
De exemplu, n cazul
TLV320AC36, aplicarea unei
de 4,096MHz la pinul CLK o
de de cea
cu standard de
2,048MHz, figura 3.
INTRARE
ANALOGICA 1
u sau A
/-1
A
p
A
/-1
A
/-1
A
ANTENA
COMUI
DUPLEX
Telefonia celulara digitala.
Diagrama bloc.
CONDITIONARE
SEMNAL I
IESIRE
. Frecv. (MHz)
2,048
2048
2,6
26
1,152
1152
1,944
1,944
Figura 2
Aplicatii
General
General
GSM
GSM
DECT
DECT
USDC
USDC
Fiecare membru al familiei
PABV a fost optimizat pentru a opera
la de tact
Aceste
caracteristici de filtraj compatibile cu
semnalele benzii vocale.
PABV includ ADC, DAC, etaje
de filtrare amplificatoare. T.1. a
dezvoltat, n acest sens, familia TCM
320AC 3x/4x de circuite integrate
monolitice care complet banda
(200Hz+3,6KHz), n care a
inclus TLV320AC36 (figura 4), cu
caracteristici electrice:
- alimentare la 3V;
- de de 300Hz
+3,4kHz (OdB);
- putere de 20mW (2mW n
cazul
- la microfonul
electret la
- compatibil cu toate PDS;
- dimensiuni reduse.
n prezent se 5V
pentru alimentarea telefoanelor mobile
a altor PABV,
de reducere a acesteia la 3V.
Interfata analogica pentru PDS.
Observatii
foarte

Toate GSM au

Toate DECT au

Toate DECT au

vo
DIGITAL
/-1
1,536 PABX fir standard a
A 1;536 PABX fir Ofic. Central COMBO
/-1
2,048 General Versiune mai
A 2,048 General a lui 36/37 .
/-1
2,048 General Versiune a lui 36/37
A 2,048 General slJPrim.
u 2,048 Vers. Ia 3V a lui 36
"
1
TLV320AC36 FT J capacitive
att anti-aliasing de timp continuu, ct
comutate, pentru a
semnalul de intrare de conversia
AD, figura 5.
PABV sunt realizate dintr-o
de transmisie una de
controlate prin unitatea
de timp. Semnalele de intrare
de la microfon sunt amplificate printr-
un amplificator de programabil ,
pentru a le ncadra n nivelul de intrare
al semnalelor (figura 6). Semnalele
amplificate sunt trecute printr-un mtru
anti-aliasing un FTS, apoi convertite
n cod digital. Pinul de
comutat pefmit FTB audio precise
consum redus. Semnalul filtrat este
dirijat la amplificatorul de
care poate fi conectat direct la
un difuzor piezoelectric.
Att ampl ificatoarele de intrare
ct cele de o muting
ELECTRONICA LA ZI
a) cu casca
permite o
a amplificatorului
de care o
a fi nevoie
de componente active suplimentare.
Amplificatorul de are un

larglme banda 31 ooHz
2.048MHz)
OdB
banda 6200_H-.z ----iE>
(tact 4,096MHz)
600 3400 6800
(numaT - -
/
/
- -,
receptie)
/
/
/ Raspunsde
/ primul ordin
/ (numai transmisie).
Raspuns de
ordinul 6
(transmisie si
receptie).
,
,
,
,
-r __________________________________________
Caracteristicile filtrului PABV-efecful frecvenfei de tact.
n starea LOW codarea/
decodareB de 13 bit si, n starea
. +VCC
Figura 3
C'-I----..... >
TLV320AC36 - Schema simplificata.
AOC
(UNIAR/
COMPANDAT)
DATE
L1NEARE/
COM PAN DATE
SPRE/DINSPRE
PDS.
ajustabil realizat cu R1 R2.
Este recomandabil ca valoarea R1 +R2
> 10Kn, pentru a reduce efectele de
ale amplificatorului,
R1 +R2<100Kn, pentru a minimiza
zgomotul distorsiunile datorate
con.stantei de timp a
paralele dintre (R1 +R2) capacitatea
pinului de ajustare a
EARGS.
Etajul de poate fi inhibat
Figura 4
prin folosirea de control muting
HIGH, codarea/decodarea care este cu ajutorul PDS. a Aceasta previne transmiterea
Starea pinului de Cnd functia este ambele semnalului audio permite
/LiNSEL, face ca datele de sunt inhibate. ntr-un ncorporarea unei n sistem.
intrare fie decodate, telefon, poate fi b) cu microfonul
sau permite transferul direct al datelor pentru secretizare. Tensiunea de pentru
DAC. Semnalul analog de la DAC Dispozitivul din figura 6 are un amplificatorul microfonului tensiunea
este trecut prin filtre capacitive consum de 40mW. de alimentare pentru microfonul electret
comutate, care o n PABV este proiectat pentru a sunt generate n CI. Aceasta
afara benzii o (sinx)/x. permite o cu circuitele externe ale
Tehnicile de i_P_D_S __ . _________ d_is...L-0_z_it_iv_u_lu_i_. --.
iru
2
/MICMUTE
MICIN
MICGS
VMID
BIAS MIC "---.LJ-L...I' __
EARGS '---"---"-_
/EAR MUTE
/PDN
1--+-t::.FILTRU DE TIMP
CONTINUU
,...-_-t:>VMID
capaCltor
c omutat
FTJ
ORDINUL 6
256KHz
BANDA DE
REFERINTA ........::::----........
256KHz
8KHz
Filtru
capacitor

FTJ
ORDINUL 6
FTS
ORDINUL 1
TLV320AC36 Diagrama " bloc.
Figuro", S'
DOUT
'1--f>F'1?1 FSX
/TSX-DClKX
CLK
DCLKR
FSR
DIN
'TEHNIUM. Nr. 12/1997
-'-9
lL- ..
'rrf. ' .''riVm

NOUT TI EDITORIALE
,
n cadrul seriei de carte
ELECTRONICA
primului titlu.
Este vorba despre lucrarea

PERFORMANTELOR T.V.
I
COLOR. Artificii tehnice n
practica depanatorilor T.V. - de
Naicu Horia Radu
Cartea se
cu
depanatorilor 1. V., dar alto.r
categorii de cititori de
fenomenul de televiziune.
Lucrarea este rodul unei
foarte ndelungate a
autorilor n domeniul televizorului
n culori, oferind inedite,
nepublicate n prezent.
Un capitol important al
se la posibilitatea
unor noi
receptoarelor de televiziune n
cul ori teletext
etc.). Sunt explicate pe larg cu
exempl e concrete, multe
probl eme subtil e referitoare la
re proiectarea unor etaj e
din televi zorul color,
meni te contri buie la
acestor aparate,
aspecte care nu sunt suficient
cunoscute de
Sunt oferite date practice
referitoare la caracteristici le unor
dispozitive semiconductoare
utilizate n 1.V. col or, tensi unile
pe pinii principalelor circuite
integrate ntlnite n majoritatea
televizoarelor moderne
Un alt capitol al
principalele tipuri de
sisteme 1.V. color (standarde,
caracteristici) utilizate pe plan
mondial. .
Cartea alte
extre-m. de utile celor
de domeniul
televizi unii, ceea ce o face de
neli psi t pentru . bi bli oteca
acestora.

TEHNIUM. Nr. 12/1997
3V 3V
DOUT DR
VCC
DIN DX
Cl Cl KR . la interfata
RF a telel.
CLKX celular.
MICIN
FSR FSX
PABV FSX
FSR Xl
EARA
TLV220AC36 POS
CASCA EARGS TMS320C5X
q
GENERATOR TACT
Interfata la PDS a PABV.
Figura 6
Cnd amplificatorul de intrare
este illhibat, dispozitivul transmite
numai coduri zero.
, n modul linear de operare,
microfonului permite un control
. ajust abil al volumului , ceea ce
constituie un avantaj pentru utilizator.
Cuvntul pentru date are lungimea de
16 Primi i 13 date li neare,
iar 13-15 permit ajustarea nivelului
vo!umului r:l trepte, ntre -18dB mO
+3dB mO. n modul de operare
compandat, datele sunt transmise
n cuvinte de cte 8
Modul de operare este selectabil prin
pin. Folosirea modului linear
software-ul din PDS.
e) cu PDS
PABV permite o
st andard cu PDS. Transmisia
pot fi operate interdependent.
fantastice din Web un ghid
pentru cele mai bune dintre cele mai bune
(homepages) , care permite economia de timp efort n
dorite. pentru descoperirea
produselor de calitate n "Veb o ntreprindere
destul de al eatori e - unele documente sunt bogate n
ilustrate copios plasate avantaj os pentru
n Web, spre deosebire de altele, banale uneori,
chiar vulgare -, autorul vine n aj utorul uti lizatorului
cu cteva criteri i radicale, ce cal ificativul de fantastice:
n grafica atitudinea
Volumul ofera acele care o n stabilitate n
plus, acestea au fost grupate pe categori i, a omite, la
dintre ele, o listare a unor supl imentare,
Autorul, Edward J . Renehan j r., este de profesie istori6 biograf, dar
o n navigatia prin World Wide Web, fapt care l-a
se numere rintre colaboratorii aoro iati ai editurii Jamsa Press.
Grupul Editorial ALL pune la
CARTEA PRIN ' PQSTA
DO peste 250 de ti/uri din toate doJ,eniilel
Sunati la tel. 01/311 .15.47, 01/312.18.21, sau scrieti-ne pe adresa: O.P. 12,
C.P. 107, beneficia permanent de'avantajele pe care vi le
"Cartea prin
- o reducere de 10% din valoarea comenzii
- acces gratuit la cataloagele noastre
NOI ADUCEM
,
3.
' ;
o
()

Schema n figura 1
a fost n ideea de a fi extrem
de de a asigura o
pentru semnalul
audio, adresndu-se audio".
Sche.ma cteva
interesante:
- ntregul circuit inve.rsarea
de att de de amatorii
unui sunet de calitate;
- deoarece un circuit corector de
ton este totdeauna, orict de bine
realizat, cauza unor ale
semnalului audio, s-a avut n vedere
ca la plasarea de
Rin
5x33K
o-c::::J--o
o-c::::J--o
o-c::::J--o
o-c::::J--o
o-c::::J--o
51
Schema electronica
a preamplificalOlului.
RECORD
control al tonului n
amplificarea circuitului fie
iar fie (100%).
Suplimentar, comutatorul S2 scoate din
circuit elementele active ale
corectorului de ton;
- pentru de ton la
inferior al benzii audio este
,un circuit convertor de
care o n
serie cu un rezistor;
- elemente de circuit
sunt utilizate pentru atenuarea sau
amplificarea capetelor benzii audio,
ceea ce permite unei simetrii
absolute a celor curbe (figura 2).
Se atenuarea sau
AUDIO
PREAMPLIFICATOR AUDIO
mici ale semnalului audio. n prezent,
aproape toate amplificatoarele sunt
cu comutator care
din circuit corectorul de ton!
- controlul volumului se face prin
controlul negative. Pentru valori
mari ale n cazul
semnalelor de nivel mic,
este - pentru
mici, 'n cazul semnalelor cu valori mari,
ca valoare.
Utiliznd un liniar, efectul
este logaritmic are, la
antiorar, o valoare de OdB,
comparativ cu alte scheme.
R6
ing. Aurelian Mateescu .
armonice totale este inferior valorii de
0,05% la 1 kHz 3,5V rms la cu
de volum la valoarea
Valoarea a tensiunii
de atinge 10 V rms.
Realizarea a montajului
nu probleme deosebite
schimbarea componentelor
active n limite destul de largi , n
de de procurare. Desigur,
calitatea acestora
totale ale montajului, ca
calitatea componentelor pasive. Se
ca toate componentele
fie verificate atent naintea pe
R9
15K
53l
MUTE -=:=-
OUT
Figura 1
de este de 6000; cablaj pentru a se evita
- reglajul balansului nu a fost pierderea de timp.
se necesar, Circuitul inte.grat Signetics tip
se utilizarea unui 5534 se poate nlocui cu succes cu 381
de volum cu sau 387, iar 071 072 cu
concentrice (ca la reglajul / de Microelectronica S.A.
nivelului de nregistrare de la Circuitul de alimentare (figura 3) .
ca.setofoanelor); este simplu cuprinde un circuit de
- pentru cu ntrziere {mute) la pornire, deosebit de j
orice audio, intrarea este necesar la amplificatoarele de putere.
de un etaj buffer, Circuitul "pune" la semnalul livrat
inversare de de preamplificator pe o de circa
\ 4 secunde, timp in care etajele finale
7
6
4
- coeficientul de distorsiuni n parametrii normali de
CistiQfdBl
1"""""-0..
--

.......
./
"-
Iii""
accentuarea nalte joase 2
se face n limita a 6dB, n jurul o
frecventei de 1 kHz. Pentru unii audiofili, 2
valoare poate dar -4
nu
suporturilor de semnal (banda
CD etc.)
lOOHz
....


---
Figura 2
7'
--

....
-
-
1 KHz 10KHz . . f[Hz)
Caracterls11ca de frecventa a coreCtorului de ton
4 TEHNIUM eNr. '11/1997
LABORATOR
VOLTMETRU CU 3% DIG ITI
ing. 'NaictJ
Montajul prezentat n figura 1
un voltmetru electronic de
precizie, cu 3% care poate
la valoarea 1999, sau altfel spus
a sensibilitate la cap de este
de 200mV (?au la alegere, de2V).
AFISOR4
DP3
cn
,
chiar un avantaj de cele cu cristale
lichide; care n mai buna lor
vizibilitate, att n semiobscuritate, ct
uJlghiuri de mai mici.
Montajul realizat, n
principal, cu circuitul integrat CMOS,
AFISOR3 AFISOR2 AFISORl
DP2 DPl
MMC7107
'----.-.-0 + 6V
pinilor circuitului
integrat MMC71 07 este n
figura 2.
Pentru putea tensiuni
de intrare, aplicate ntre pinii 30 si 31,
avnd oricare din cele
+ 6V
21
c
D l.D2 = 1 N4148
rezultatului se
face cu ajutorul a patru cu LED-
uri , cu 7 segmente. 'in marea
majoritate a aparatelor electronice
afisoarele cu cristale lichide,
nici cu LED-uri nu trebui'e
neglijate. n schema
nu este important "consumul" de curent
ar, fi. de la
, ,1
portabile alimentate din baterii), atunci
, cu LED-ud se pot ytiliza cu
un succes

Microreleul este de . TR
Figura
I
de tip MMC71 07 cu
ICL7107, produs de Intersil). Varianta
mai mai dar mai
greu de a circu,itufUi este 7137
(compatibil pin cu pin cu 7107). Circuitul
integrat un analog-
digital cu sistem de compensare
a derivelor, destinat
comande direct cu 7 segmente,
cu anod comun, de
limitare a .curentului, dispunnd de
generatoare de curent constant.
putere nu va II
fi folosit si pentru 50Hz , __ ----.
inci ntelor . ,
n timpul ' J ,
..
regimului tranzitoriu Schema
de l a pornirea alimentatorului.
etajelorfinale. Figura 3 '-----+---...... -----o 17V
TEHNIUM Nr. 12/1997
este necesr ca circuitul integrat fie
alim'entat cu tensiune de
5V. Pentru a putea alimenta montajul
(respectiv' ci.rcuirul integrat
MMC7107) cu 9 tensiune de
+5V (Ia pinul1) se recurge la un artificiu.
Acesta dintr-un convertor de
tensiun.e realizat cu circuitul
integrat de tip MMC4049, care
'inversoare. Tensiunea
cu ajutorul acestl:Ji integrat, a
'diodelor D1 D2 condensatoarelor
5
, j

Dl
Cl
Bl
UNITATI
. Al
Fl
Gl
El
D2
ZECI B2
A2
F2
E2
C
SUTE B3
F3
E3
MII-AB4
POl
OSCl
Figura 2
OSC2
OSC3
TEST
REFHI
REFLO
CREF
CREF
COMMON
IN HI JINTRARI
INLO
NZ
C1 C2 este de circa -3V se
la pinul 26 al circuitului MMC7107.
Curentul furnizat este de valoare
dar el este suficient pentru
convertorului AlD.
Stabilirea plajei de a
voltmetrului se face extrem de simplu,
cu ajutorul valorii P
a rezistorului R2. Astfel , se aleg
P=1 Kn R2=47Kn, plaja de
este 0+200mV, iar P=22Kn
R2=470Kn plaja devine 0+2V.
Pentru s-au folosit
cu 7 segmente, cu anod
comun, de 0,5" -12,7mm- (mai vizibile
Figura
6
3
dect cele de 0,3") de ti pul D350PA,
TDSR5150 etc.). Se pot util iza pentru
montarea acestora pe cablaj cte
socluri de ci rcuite integrate cu
24 de pini , sau reglete. Cel de-al
patrulea nu va dect cifra 1
(segmentele b c) semnul minus
(segmentul g). Semnul minus este lipit
la un de cifra 1, dar acesta este
un dezavantaj minor. Semnul plus (+)
nu se considerndu-se
Se poate utiliza, se
un special 1 (overflow
display), dar n acest caz se va
mod if ica cablajul
o
:
LABORATOR
circuitului,. ca n cazul cnd se
de 0,3" (7,62 mm)
produse n (MDE21 01 ).
Punctele zecimale ale
se "aprind" prin punerea lor la prin
intermediul cte unui rezistor de 18012
(se 'eventual, prin
intermediul unui comutator de game).
Cablajul montajului este
prezentat n figura 3, iarn figura 4 se
schema de plantare a
componentelor.
Atragem nainte de
amplasarea componentelor pe cablaj,
se vor monta mai nti (care
o
----o
; 2 }, Rl
o
IC2 o C2 + IN e--e
+5V -IN '
o
Figura 4
trec pe sub C.I.)
. , Etalonarea voltmetrului se face
din P prin compararea
cu ajutorul unui alt voltmetru
calibrat (de numeric). Se
valori
cu cele aparate (cu o
precizie de circa 1 %).
. Bibliografie
1. Le Haut-Parlel,J r nr.1855 (15
dec 1996) 1790 (15 iulie 1991);
2. Tehnium nr.7/1996;
3. Data Book MOS Integrated
Circuits , Optoelectonic Devices,
Microelectronica S.A., Third Edition,
1991-1992;
4. Radio Romn nr.5/1995.
TEHNIUM. Nr. 12/1997
, 1
I
LABORATOR
Al:JTOMAT
ing. Aurelian Mateescu
Multi audiofili si doresc
n acordurile muzicii preferate.
Dar niciunul dintre acestia nu va dori
ca CD-ul, magnetofonUl sau
amplificatorul alimentat
a doua zi, consumnd inut il
energie implicnd riscuri prin
nesupraveghere.
R6
Montajul prezentat
integral deoarece va
nt reru pe nu numai alimentarea
aparaturii audio-video, dar se si
de la ' d'e
energie.
Functionare. Schema
a dispozitivului este n
figura 1. Intrarea aparatului est e
la de linie a sursei de
semnal audio, care este
de la priza
automat. La pomirea aparaturii, sursa
de semnal automat se
pe "pornit" (S2-pornit).
Cnd se S1, atunci
montajul sub
tensiune, triggerul Schmitt T3-T 4 trece
se vor m9nta una sau mai multe prize
normale pentru alimentarea sursei de
semnal, a ampl ificatqrului etc.
Butonul 81 va trebui suporte
curentul de pomi re al aparatelor cuplate.
Releul va fi de calitate,
preferabil cu contacte care suporte,
la tensiunea un curent de
Figura 1
minimum 2A. n cazul n care releul are
mai multe contacte, se vor cupla n
paralel pentru a capabilitatea
curent. ,
Reg,laje. Pentru nceput se va
micsora valoarea rezistorului R9 la
10+20Kn, astfel ca durata
la cteva ' secunde. Se
apoi R 1 cnd valoarea
tensiunii la intrare este
n a
aparatului. aceea, valoarea lui R9
o o
n stare de lucru si releul
REL, care nchide ci rcuitul paralel lui
S1 . Aparatul audio este alimentat si
ncepe functioneze, furniznd la
ies i rea de lini e o ten siu ne de
care este
aut omat.
tensiune,
prin intermediul lui CS, starea
t riggerului Schmitt deci f eleul
ancl ansat. n cazul n care sursa de
semnai nu mai ten'siune la
de li nie, 1-2 minute
trigge'rul va bascula, curentul n releu
devine neglijabil contactul REL 1 se
deschide, ntrerupnd circuitul de
alimentare a sursei de semnal a

o
o o
o
o o o
o
Realizarea montajului se face
conform cablajului imprimat din figura
2. Montajul se va introduce ntr-o cuti e
din material plastic sau metal pe care
TEHNIUM. Nr. 12/1997
Figura 2
se restabileste la cea din
Valorile din o
temporizare de circa 1 minut.
Prin scurtcircuitarea 1l,lI ' R1 O se
triggerului.
Montajul nu probleme
deosebite de reglare .punere n
"
TR
220Vco
Lista de piese
T1 ; T2, T3 = BC107, BC108,
KT31 B etc; T4=BD13S, BD137, BD139;
REL .. , releu cu U nOn-)= 12V,
Iriom=30+S0mA; Tr=transformator de
tip, sonerie furniznd n secundar
10+1'2V/100mA c.a. ; S1=buton cu
revenire
La aparatul audio
o

o Q O
C. li.
cC::P
+ Lt)
U
7

LABORATOR

, ,
LA MONITOARELE MONOCROM
ing. Adrian Codoban
Cei ce mai la Pentru alb ER = EG = Es = 1
calculator un monitormonocrom de tip Ey =0,3+0,59+0,11=1 -
VGA sau SVGA mai vechi au avut Pentru verde pur ER=Es=O,
curiozitatea I au observat EG=1 Ey=0,59
n arnplificatorul video al monitorului Pentru galben Ey=0,89.
doar semnalul de verde EG, n (1) se
de cele trei semnale de semnalul EG are ponderea cea mai
furnizate de placa VGA: ER, EG Es mare semnalului de
(figura 1).
Monitor monocrom VGA sau Sl/GA
H
V
Figura 1

ntr-o oarecare spectrul culorilor
furnizate de'o VGA color
furniznd monitorului monocrom
. semnalul de Ey. Semnalul de
se pe catodul tubului
cinescop- n de
culoare, implicit variind intensitatea
n zona a
ecranului.
E
De aceea s-a ales
ori ce de a o schimba
ducnd la imaginii. '
n cazul monitoruluj monocrom
Ev=O,59SG (2)
Pentru alb ER;Es=X EY=0,q9.
Pentru verde pur ER=Es=X,
EG=1 Ev=0,59.
Probleme apar, de exemplu,
Mentor monocrom VGA sau Sl/GA
E B
E

Figura 2
n televiziune semnalul de atunci cnd monitorul ar trebui
este definit de o (dreptunghi, chenar)
Ey=O,3ER+O,59EG+O,11Es (1) verde pe un fond alb. Ecranul
unde monitorului va fi alb complet, deoarece
Ey - semnalului de monitorul nu
ntre alb verde (1)
ER - semnalului (2)].
EG - semnalului . aria verde nu este de un
verde; verde pur (EG=;t1), probabil o privi re
Es - semnalului foarte va sesizeze o
al bastru; ntre zona zona
8
verde. Asemenea probleme pot
la alte de culori, aici
am exemplficat numai un caz mai
evident.
a foarte pentru
rezolvarea acestor neajunsuri este
n figura 2.
. n intercala rea
ntre placa VGA amplificatorul de
a unui bloc de nsu mare
a celor 3 semnale de
Pe fiecare din rezistoarele R 1,
R2 R3 se tensiunile ER, EG
Es, iar la intrarea A.V. se forma
a semnalului de de
(1).
de calculat valorile R 1 ,
R2, R3 RO astfel nct se
de culoare 0,3,0,59 0,15.
n figura 2:
IR+IG+ls=ly
ERiR 1 +EG/R2+Es/R3=Ey/RO
EY=(RO/R 1 )ER+(RO/R2)EG+
(RO/R3)Es

RO/R2=0,59; RO/R3=0,15
Pentru valorile RO=270n,
R 1 =3K, R2=590n R3=5K am
rezultate foarte bune cu un monitor
monocrom de tip Panatek, culoarea
verde pur fiind ca un gri deschis,
iar fondul alb alb.
Blocul sumator poate fi introdus
n capacele mufei cu 15 pini pentru
placa VGA, sau n interiorul monitorului.
Nivelurie mari ale semnalelor (+12Vw)
precum de intrare a
amplificatorului video (75n) nu impun
ecranare a acestuia.
TEHNIUM Nr. 12/1997
LABORATOR
DE
,
Dan Istrate
Ghirlandele luminoase sunt
ntotdeauna apreciate att de cei mici
ct de cei mari, dar foarte des ele ne
pun probleme de
Diodele luminiscente LED au o
de foarte mare asociate
unui circuit de electronic, ele
o fiabilitate cu att
mai mult cu ct acest e
electronice" sunt lipite direct pe circuitul
imprimat. Contactele imperfecte sunt
astfel evitate ci rcuitul" imprimat este
decupat n forma (de exemplu un
.
Rl
Clipirea LED-urilor plasate pe
conturul circuitului imprimat va aminti
de ghirlande. Cu att mai
mult cu ct o parte din LED-uri sunt
bicolore ntre culori:
verde.
Schema montajului este n
figura 1. LED-urile sunt grupate n 5
grupe, dintre care patru sunt comandate
de circuite oscilante astabile cu
AI cincilea grup este
constituit din patru LED-uri simple de
culoare portocalie ce vor lumina
continuu (D22-D25). Ele sunt dispuse
pe circuitul imprimat pentru a simboliza
piciorul bradului. Aceste LED-uri au rol
estetic; dar ele
tensiunii de alimentare a montajului.
Cele patru grupe sunt identice
din punct de vedere al principiului de
LED-urile sunt montate n
serie. Cele 4 grupuri sunt astfel
TEHNIUM Nr. 12/1997
constituite ghirlande
ce bradul.
Pentru economie, LED-uril e
dispuse n centrul circuitului imprimat
pot fi simple, de culoare
a altera efectul luminos scontat.
Restul I.:.ED-urilor sunt bicolore
de tip antiparalel. Cele 4 grupe de LED-
uri sunt comandate prin intennediul. unor
buffere inversoare de tipul MMC4049,
de un circuit astabil realizat cu o
NAND trigger Schmi tt
(MMC4093), drept
inversoare.
R3
Schmitt VO = Voo. Condensatorul C
ncepe se ncarce prin R
pentru de intrare a unei
CMOS este de cteva zeci de
MO, tensiunii Uc este de

Uc = Voo(1-exp(-t1RC))
Condensatorul C se va
cnd se atinge pragul de comutare
V1 . Tn acest moment t1 ,
i nversorului t rece n OV
condensatorul C ncepe se descarce
pe R
Uc = V1 exp(-(t-t1)/RC)
Figura
MMC4049 MMC4049
Circuitul astabil are la cnd
caracterul trigger Schmitt (figura tensiunea sub ntvelul V2 de
4) ce din "O" n "1" la comutare a inversorului. La acest .
tensiunii V1 din "1" n "O" la tensiuni moment t2, Uc = V2 condensatorul
mai mici ca V2. Aceasta este o se din nou cnd atinge
de tip histerezis. V1 , conform
unui astfel de Uc = Voo(1-exp(-(t-t2)/RC +
circuit oscilant astabil este V2exp( -(t-t2)/RC)
n cele ce La punerea sub Ciclul este reluat
tensiune, condensatorul C (figura 4) logice starea n ritmul
este tensiunea la borne succesive
Uc=O. stare este ale lui C cu ajutorul R.
la inversorului trigger

' , semnalului
Figurq 2
;,
, \
Figura 3
dreptunghiular astfel generatse deduce
di n F=1fT cu T=At1 +Llt2; Llt1 Llt2 se
deduc astfel:
Din V2 = V1exp(-Llt1/RC) => Llt1 =
, " RCl n(V2N1)
' . . .. :-: . Din V1 = VDD(1 .. exp( -Llt2/RC) ) +
.' , " V2exp(-Llt2/RC) => Llt2 = RCln((VDD-
V2)/(VDD-V1 ))
T = At1 +Llt2 = RCln(V1 (VDD-V2)/
(V2(VDD-V1 ))
Cele patru oscilatoare au
elementele de circuit astfel alese nct
ele au apropiate, dar diferite,
n principal de (R1,C1); (R3;C2),
' ,(R5,(3) (R7,C4).
Semnalul dreptunghiular
aplicat prin etaje tampon
Lf=D-urilor. Etaje.te tampon au rolul de
10
023 024
o o
a izola genera orul de LED-uri de a
n Astfel LED-
urile bicolore vor altema culoarea cu
generatorului, iar LED-urile
simpl e vor cl ipi cu
Alimentarea montajului
este de 15V, fiind n figura
2. Ali mentatorul este clasic, cu
R
JUl

LABORATtlR
Zener tranzistor n serie. ntreg
montajul este situat pe
circuitul impri mat. Doar transformatorul
va fi montat extern.
Lista de piese R 1 =560KO;
R2=R4=R6=R8=1000.; R3=330KO;
R7=470KO; R9=8000; R10=2000;
C1 =C2=C=C4= 2,21lF; C5=470IlF; ,
C6=O,1IlF; 01+06=013+021=
MDE1141 ,MDE1142 sau MDE1143;
p7+D12=D22+D25= MDE1531P sau
MDE1531G; DZ1 =PL 15Vsau DZ15V;
P1=1PM05; T1 =BD135; 11 =MMC4093;
12=13=MMC4049
Vo
VOO
Vi '
Figura 4 VDD
'Nr. 12/1997'
r

:CQ-YO
AMPLIFICATOR LINIAR DE PUTERE
PE'NTRU
Robert Gerber IY08BPY :
La const ruct ia acest ui
ampl ificator liniar 'folosit de o
ntr-un "QST" di n
noiembri e 1957. Da, nu este nici o
liniarul este lucreze
cu 4CX1 OOOA, cu
o pe de 1 OOOW la o
cu aer de aproape 2m
3
/minut.
Acest tub de tensiune relativ
curent mare, are rezultate exceptional e
n AB1 privind
amplificarea n RF. Maximum de putere
la se poate cu o
incredi bi l de
Tubul 4CX1000A
excelent la mecanice termice.
Stabilitate
sistem de
contacte radi'al e ' Ia soclu -(un soclu
deosebit), design,
posibil itatea unei aer eficiente,
totul ca 4CX1 OOOA fie un foarte
bun amplificator liniarue 1 kW! n,clasa
AB 1, se excelent n SSB
CW"
Schema de principiu este foarte
este n figura 1.
Tubul este montat cu catodulla
atacul se face-pe grila de
Fiind o foarte s-a
la un circuit acordat n G1, n
locul lui montndu-se o
de 1 00Q/1 OOW. Deci este
vorba de un montaj cu
foarte stabil care necesitatea
unei fiind
practic

o-t>R4
l mA '
. Ml el o ,
o-t>R2

. R4
IG2 o--e:-.:-

UA o-t::>-P
1
,
2,5mA
M2 el l
,
" - R5
IA
TEHNIUM. Nr.,' 12/1997
Tensiunea de negativare- se <conde,ns'ator de 320pF L2 se
printr=un soc de RF decu'pl at si n banda de 14MHz. Bobina ,
prin de' R2. L2 are 8 spire din de Cu'de <l>6mm;
de acest pe un ci li ndru cu D=40mm
lucru pe instrumentul M1 cu o lungime abobinajului de 85mm.
pe 1<31 . de 1 mAx2 a ', n placa tubului 4CX1000A se
K1 . de' grupul L 1 R3. Bobina L 1 este
negativare de 60V se, din peste R3 cu o de
P. n de repaus <j>2 mm, 4 o lungime a
dinspre al lui Peste bobinajului de ci rca 50mm.
ntrerupt de contactul rel eufui RL2/2, Instrumentele M1 M2 sunt
tensiunea de negativare de 11 OV foarte necesare deoarece pe
fii nd la G1, tubul fii nd bl ocat. acestora se poate face 'acordul corect,
Filamentul este alimentat cu 6V/ a se pune n pri mejdie tubul.
10A di n TR1 [1 liniarul ui. nainte de a se aplica tensiunile,
Tensiunea de ecran de 325V se la este
"vine" din blocul de de sau antena de
alimentare la "cerere" pe 500 sau 750 . Numai n acest caz se
G2 prin R4, curentullG2 citindu- trece la aplicarea tensiunilor pe montaj.
se pe i nst rument M1 ;,' n Se poate observa aceste1ensiuni
mAx1 00, pe se pot apl ica doar ntr-o ordine'anume:
K1. n primul rnd se
nalta tensiune HT se pri n venti latorul BL, acest lucru f ii nd
de Rf este de 2400V, n semnalizat de vjitul aerul ui antrenat
Este posibilitatea de 'de becul L 1 care se va
unei tensiuni pe deci aprinde. apoi pe
pentru acord.ul al fi nalului. blocul de comutatoare S1, S2, S3 n
Pe bara de plus a tensiuni i anodice se modul prezentat n continuare.
poate citi curentul IA pe un de Prin S1 se tensiunea de
2,5Qf18W, tot pe instrument n primarul lui TR1, n acest
M2, darcu K2 pe IA n mAx500. moment . t ensiu nea de
1 Pri n . C2 for mat ' di n 4 negativare de 110V, tensiunea de 24V
tensiunea de 6V/10A curent
la fi ltru n': S-au pus 4 condensatori. n alternativ la fi lamentul tubului.
paralel ca acestea reziste.la putere. Se cel trei minute ca
Fil t ru l n constitui t di n C5=150pF, fil amentul se bine abia
C6=200pF, la care s-a mai un aceea putem comanda tensiunile'
I
' +HT -
2500V
Figura
t:.
RL3/l .2.3
MUFA DE
ALIMENTARE
+ <1--+ ..... -.
, 2500V
325V
'(stabl

BL
o o
22QVco
Rl3
1.2,3
---->-.......
+24V
E
'lVCO/lOA
. =-=----------'
S3
NI
CQ-YO
RLN2
8

C
14 .
Rl2J2
Dl BIAS

11
Rl2Jl

5
RL2J4 -
1-..
D3
Fjgura 2
de HT de ecran. ca tensiunea de negativare
Comanda de cerere a acestor la 60V pe G1;
tensiuni se face pe 82, iar de RL2/3 tensiunea de 24V
anulare a acestora se face pri n la releul RL3 de la liniarului,
pe 83. Aceste comutatoare contactele acestuia cu
sunt cu revenire, 81 fiind un contact antena.
normal deschis .(ND), iar 83 un contact Deci, prin PTT- ului,
normal nchis (NI). a introduce semnal,,instrumentul
n.-figura 2 avem schema de . M2, pe IA, va indica curentul
CB8 - blocare, semnalizare de mers n gol , care va fi de circa
- se prin pe 2S0mA. Tensiunea de negativare de
82 se 24V la releul RLA la 60V va fi n acest moment din
releul RLC (acesta aflndu-se n blocul P, punnd pe G1 un alt instrument.
de alimentare). vedem mai nti ce Acest reglaj valabil pentru
contacte face RLA: lucrul n clasa AB 1, existnd mici
- RLA/1 pe 82, deci e un de la un tub la altul (n plus
contact de pentru RLA; sau n minus), n de gradul de
- RLA/2 face posibil contactul ntre La un tub nou, cu -60V pe G1
tensiunea de + Tx de 13,SV s-a un curent de repaus de
ce vine din transceiver la trecerea pe 300mA.
emisie baza tranzistorului BD137 n Din acest moment se poate
colectorul se releu( RL2; aplica instrumentele M1
- RLA/3 LED-ul L2 M2 fiind de mare ajutor. Trebuie
. bicolor, care va indica: existe posibilitatea ca se
verde-starea de aplica gradual, cu
tensiune de ecran; deoarece curentul pe G1 G2 poate
- starea de lucru avnd UA foarte rapid. Deci, cu ochii pe
UE aplicate. M1 M2, vom aplica
Trecerea pe emisie se va face de la zero la mai mare, ce Ig2
prin PTT-ului din transceiver, ajunge la 3S-40mA, verificnd
+ Tx, la borna C. Releul RL 1 pe Ig1, nu
face cu G1 . De asemenea, de
este tranzistorul BD137 n 8e un acord al
colectorul se releul RL2. filtrului 1t IA curentul n
Acesta va face contacte: precum pe Ig2 pentru ca
- RL2/1 pune la cablul de nu 40mA.
ntre intrarea pentru . valoare se
(poate apare Ig1), vom
RL2/2 pune la reduce din iar filtrul
de negativa re P face . 1t. Toate aceste reglaje se vor face cu
12
tensiunea HT/2.
ce am terminat, PTT-ul liber,
pe 83, deCi, am anulat HT
ecranul, iar acum putem pune
comutatorul K dinalimentator pe
HT (acest' comutator nu ' se
sub tensiune). n
continuare pe S2, apare HT
tensiune de ecran, putem aplica
prin pe pedala de
PTT.
8e face din nou un al
acordului filtrului 1t pe
urmftrim se mai poate
la maximum posibil al
lui IA pe
Cu din finalul
transceiver-ului A412 pe 14MHz (circa
BW) am obtinut un curent IA la
4CX1000A BOOmA!. n tot timpul
probelor, acordurilor montajul s-a
comportat normal , Nu au
i.
Pentru ca totul bine,
trebuie respectate
- sarcina (antena) fie tot timpul
la Ar fi de preferat o
bine Antena 12AVQ
pe care o am, are o destul
de mare n 14MHz, dar folosind un
cuplor de am fac un
acord optim, ntr-un timp mai
ndelungat, dar e de tub. Am
ncercat n 21 MHz unde antena este
mult mai bine Qm
fac acordul mult mai repede,
folosesc cuplorul. Pe .
transceiver-ul scoate circa 3W,
am n 4CX1 OOOA un curent de
circa 600mA;
TEHNIUM' . Nr. 12/1997
CQ-YO
- fie
foarte fine de la zero la mai mare,
tot timpul
instrumentului M1 ' pe G1 mai ales
pe G2 pentru a nu 40mA a nu
apare de pe G1.
lucru I cnd facem acordul
filtruiui n;
- tubului , un element foarte
important! Ventilatorul este primul care
se ultimul care se
- tensiunea de ecran HT se va
aplica numai ce au trecut cel
trei minute de la aplicarea tensiunii de
filament.
Operatia de oprire a li niarului
' . BREAKER/ 1 DA
1
putere TR 1 capabil ,furnizeze n
secundar 2A la 2.400V
transformatorul TR2 al tensiunii de
ecran pot fi alimentate cu tensiune de
numai n cazul cnd apare
tensiunea de de 24V din liniar.
Aceasta va aprinde L2 va
pe releul RLC. Prin contactele
sale, RLC 220V curent alternativ
n primarele celor transformatoare.
La TR1 prin R1 de 600n/
20W ce se opune primului
de pomire) laTR2 direct n primar,
unde un montaj format dintr-un
releu .RLB n paralel cu un condensatbr
electroliticde '2000JlF/100V. Releul
TRl
ntre alimentator liniar
este cu un cablu ecranat cu
patru fire, capabile suporte tensiunea
curentul debitat - n special la plus
minus HT. Aceste fire sunt:
1) plus HT; ""'3
2) minus HT; " 1, t'l.. \
3) plus
4) plus 24V;
5) ecranul - masa. . '
Tensiunea de se
printr-un filtru de RF - de tip industrial-
care poate re,zi'sta la 15A. Acest filtru
este montat separat, nu a mai
avut loc n ..

I I
_+--....:;.:.-Cl ....... K
RlSI1.2.3,4
I 1
I I
22OVco
I 1
I 1 6--_-'
I 1
1 1
I 1
l ' I
TR2
Rl.B
1 1
1 1
1 1
1 1
I I
115Vco
1 1
I I
1 I
Figura 3

D2 .. Dll
HT
't 325V" .
(Stobl
" '
decurge n modul prezentat n cele ce RLB la tensiuni mai mari ; La Y08KAE s-au probe pe
n cazul de la 85V. de 50n, semnal
Se pe contactul S3 care nt rzierii de timpul de din transceiver-ul IC735. direct pe
va ntrerupe tensiunea de 24V al condensatorului , releul intrarea liniarului. liniarului a fost
RLC din bloool de al imentare RLA RLB va cu o ntrziere de circa la de prin
din liniar. n acest moment "cade" 3 secunde prin contactele sale va "PowerMeter"tipVECTRONICSPM30,
tensiunea de ecran HT, l ucru scurtcircuita cu de 3000W.
semnalat de L2 de pe liniar L2 din. se aplice tensiunea la primarul lui Cu din IC735, de 2W
blocul alimentatorului. n continuare se TR 1. Contactele de lucru ale releelor respectiv 1 OW au putut fi toate
pe S1 prin care se RLB RLC trebuie fie capabile a reglajele necesare liniarului. S-astabilit
tensiunile de negativare, 24V pentru ' "rupe" 20A. n secundar TR1 n acest fel valoarea ..a
relee tensiunea de filament, se stinge 2x900V care se unei condensatorului C3 din filtrul n, ' n
LED-ul L2. A n lucru doar redresoare cu cte 4 di ode paralel cu variabilul C2 pentru acordul
ventilatorul pe care l mai cteva semiconductoare pe opti m pe n final s-a constat
minute pentru ca tubul Cu ajutorul comutatorului K se numai cu 9W din IC735 "Power
se bine. Apoi poate alege HT, sau HT/2. Meter" -ul a indicat 900W - o' amplificare
asupra BL, se stinge condensatori de filtraj , care a semnalului de 100 ori. Un de
L 1, aceasta fiind ultima dau 7JlF, dar care s-au 20dB la o care a peste
pentru oprirea liniaruluL dovedit 2.400 ore, cred este foarte
Blocul de alimentare cu n secundarul transformatorului La tensiunea de un
tensiunea de ecran HT TR2, puntea redresoare curent anodic de '650mA"puterea
Alimentatorul de mare putere electroliticii de filtraj, se 450V care este de 1.560W! .,
. care tensiunea de ecran HT se stabilizatorului prin de puterea
se ntr-o cutie, schema de R3 de limitare. Am diode randament de circa 60%.
principiu fiind cea din figura 3. De la Zenner nseriate (de tipul 10DZ100) componente
montate pe radiatoare. La am Figura 1: R1=100n/100W
tensi unii este de becul cu 325V pentru R2=100n/5W; R3=30n/ '
neon L 1. Transformatorul de mare tensiunea de ecran. 10W; R4;::: 1.0/0, 5W; R5=2,5n;
TEHNIUM. Nr. 1,2/1997 ,16
CQ-Y o
RADIORECEPTOARE CB
Aurelian
Introducere
, n ultimii ani, n ti nde
ia amploare o de
marelui
Tr.
455KHz
'1
public. de mai mult timp,
att n cfit la noi sub
denumirea de CB (Citizen Band
=Banda aceasta este
n exclusivitate
particulare
radio efectuate la nivel de familie sau
grup n interiorul unui '
apartament, bloc, n timpul
excursiilor sau ar concediilor, n
tabere etc.), telecomenzilor
sau
Prezentarea materialului de
este de unei anumite
n cadrul benzii de 27MHz,
radioamatorismului
clasi c, dar mult mai
activitate trebuie
deoarece din rndul se
noile de
R6=20x47kn/0,5W; R7 NC; C1=4,7nF/
1 kV; C2=4x1 nF/5kV; C3=10t:lFf4kV;
C4=15nF/1 kV; C5=condensator
variabil 150pF; C6= condensator
vari abil 200pF; C7=2x640pF/2,5kV;
C8=C9=6x27nf/1 kV; Ci O, Cii =1 OnF;
01 =PLbV2Z; Li =4 spi re <1>
2mm, lungimea bobinei 50mm, peste
R3; L2=8 spire <1> 6mm, lungilJlea
bobinei 85mm, 0=40mm; Rfc1 RF
2,5mH; RF. 180 spire <1>
0,6mm bobinate pe o
de <1> 22mm. Ultimele 15 spire boblnate
cu pas tot mai mare;
20kn; Mi =instrument de 1 mA/90n;
M2=i nstrument de 2,5mA/ 90n;
3x2 ,K2=comu-
14
radioamatori. Lucrnd n CB, ti,nerii
nu numai ei) se pot cu
probleme, specifi ce de trafic, aspect
important pentru efectuarea
radio, fie sunt privite ca un mijloc
de rel axare, fi e sunt considerate
deosebit de utile n anumite
Canal
1
2
3
4
5
6
' 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tr.
455KHz
Figura 1
Frecventa Frecventa cuart
emisie cuart rec. '
(FI=455kHz)
26965 26510
26975 26520
26985 06530
27005 26550
27015 26560
27025
-
26570
27035 26580
27055 26500
27065 26610
27075 26620
27085 26630
27105 26650
27115 26660
27125 26670
27135 26680
27155 26700
27165 26710
27175 26720
27185 26730
27205 26750
, -.
ing.

jnacest sens,- este
celor ce au n
Romnia primul club CB, nur;nit EC
(Ecoul Membrii acestui club
pot primi indicative cu prefixul 233,
acordat noastre pentru activitate
CB.
Canal Frecventa Frecventa
emisie cuart rec.
(FI =455kHz)
21 27215 26750
22 27225 26760
23 27235 26770
24 27245 ,. 26780
25 27255 26790'
26 27265 26800
27 27275 26810
28 27285 26820
29 27295 26830
30 27305 26840
31 27315 26850
32 27325 26860
33 27335 26870
34 27345 26890
35 27355 26900
36 27365 26910
37 27375 26920
38 '
27385 26930
' ,
39 27395 26940
4D 27405
1
26950
tator 2x2 T=tub 4CX1 OOOA. R2=R28=4k3; R3=750n/16W;
Figura2:R1=100kn; R2=470n; R4+R20=390kn/2W; R21=R22=39K.OJ
R3=300n; R4=4k7; R5=27kO; 2W; R23r:=;2kn/25W; R24+R26=10kn/
RL 1=releu-13,5V/18mA, cu 2 perechi 10W; R27=560/7W; 01 =1 N4Q06;
contacte; RL2=releu 24V/18mA, cu 4 018+022.=F407; 026=1N4148;lRLB=
perechi contacte; 24V/ releu TGL200-3799 la 200V, cu 4
70mA, C\J 3 perechi contacte; perechi contacte; RLC= releu 24V cu 4
RLA=releu RM1 24V/ 50mA; perechi contacte; C1=2000/J.F/100V;
Ci =2x1 OO/J.F; C2=2200/J.F; C2+C4=1/J.F/6kV; C5=4/J. F/ 12kV;
G3=0, 1/J. F; 01+04=1N4148; L 1=bec C6=C7=2x200/J.F/360V; L 1=bec neon
neon/220V; .L2:;:,LEO bicolor 220V; L2=LEO K=comutator 1x2
verde; i A; Si , S2, S3, BREAKER=
B 1 BL=venti lator; iOA; 02+017= 1 N4007; 023+025=
Tr=B0137; TR1 =transformator de 1 OOZ1 00; =transformatqr.
tensiune pentr:u negativare, relee, tensiune (HT) ; TR2=trans-
filament. . formator tensiune (ecran). '
Fig ura 3: R1 =600n/20W;
TEHNlUM .'J . 12/1997
CQ-YO
specifice benzii de
27MHz se pot pe 40 de
canale cU de 1 OKHz, situate n
domeniul de cuprins ntre
26,965 27,405MHz.
exacte atocate celor 40 de canale sunt
indicate n tabelul (coloana a
doua).
n ceea ce aparatura
n pe
walkie-talkie de tip (I a care
puterea este foarte
ceea ce face ca la
care se pot efectua bilaterale
sigure fi e la 50+150m),
ntlnim aparate complexe, care pot
pe mai multe canale care
permit sigure la mult
mai mari la 5W),
cu sintetizoare de PLL, pentru
asigurarea maxime n orice
canal selectat.
Receptorul, f!e este cel
asociat ca n cazul
transceiver-elor, fie o
unitate trebuie o
foarte selectivitate deoarece n
unele zone, n special n cele urbane,
se o oarecare n'
acest sens, este foarte
denumirea canalului 27 CB
(27, 275MHz), n "grand
boulevard pari sien". Selectivitatea
receptoarelor de tip care
walkie-talkie ieftine
este ceea ce faptul
uneori , acestea mai multe
canale. n fie spus, acesta ar fi
un avantaj deoarece permite monitori-
zarea a mai multor canale!
Pentru unei
ridicate, se
la receptoare de tip
n care se folosesc
sintetizatoare digitale de
f iltre piezoceramice de
schimbare de

Ascultarea benzii ,CB este
pentru ntre limitele
26,965 27,405 MHz putem ntlni
toate ti puril e de emisie n fonie,
provenind uneori de la mare
ceea ce ne face ne gndim la trafi c
DX!
"De aceea, propunem n acest
material receptoare simple, care
pot fi folosite pentru ascultarea benzii
publice, pentru diverse
experimente, sau ca receptor de control
pentru sistemele de
TEHNIUM. Nr. 12/1997
telesemnalizare (n scopul
aprecierii
semnalelor de
transmise de radio
Receptoarele sunt de
t ip avnd
scheme relati v simpl e; ele
folosesc un osei lator local pilotat
cu amplificatoare de o:
cu +
transformatoare si fi ltre ceramice
cu pe 455KHz. n
acest fel, se o
selectivitate o stabil itate net
receptoarelor cu

cele
scheme au fost preluate (cu
unele miei corecturi
din revistele RADIO
RADIO.
P re z e n t a r e a
receptoarelor
n figura 1 se
a primului
radioreceptor propus pentru
reali zare. Semnalul de
captat de
se mixerului
amplificare dar printr-
un filtru de cu de
aproximativ 400kHz.
selectare a benzii 26,965-
27,405 MHz se face prin
intermediul unui circuit LC. n
oscilatorul local se un
a este cu
455kHz mai dect
-canal ului ce trebui e
ntre
canal ul ce a fi

din oscilatorul local este
n tabelul
(coloana a treia).
Mixerul are ca un
transformator de
acordat pe 455kHz.
Un prim amplificator cu control
automat al
nivelul
un canal de
sel ecti vitate, compus dintr-un
transformator acordat un fi ltru
ceramic multiplu. Cel de-al
doilea amplificator de
cu control automat
al aduce semnalul de"
455kHz la un nivel suficient
pentru a
circuitului de MA.
U-
:J
o
U-
:J
8
o
N
N
( '5 '
.....
o::
a....
N
o::::t
O
. U)
U-
n.
o
--'" "
l a:>
15


CQ-YO
Ultimul etaj este format dintr-un pentru a monta o serie de (SIEMENS) poate fLinlocuit direct cu
amplificator audio. comutabile,n scopul unui K174PS1 (CSI), sau UL 1042N (CEMI-
Schema a receptorului receptor multicanal. Filtrul ceramic POLONIA). Opernd unele
CB este n figura 2. Un poate fi, n ordine acesta poate fi nlocuit cu circuitul
. circuit integrat S042p CFU455G, SFZ455A, SFD455D integrat ROB796 (ICCE);
simultan functiile de oscilator si mixer; (produse de firma STETTNER). - circuitul integrat TDA.1046
sDnf foarte stabile Transformatoarele de (SIEMENS), poate fi nlocuit direct cu
n deo.arece provin de la un acordate pe 455kHz, sunt echivalentul romnesc, produs la
Mqntajul este extrem de simplu din seria 7x7mm (TOKO sau S.A., sub cod;
nu contine inductante n echivalente). Cele transformatoare - filtrul ceramic poate fi nlocuit
local. O vorfiselectate pentru a avea cu filtre L T 455G, nseriate printr-
punte introduce, mai un condensatorde 22 .. .47pF;
GU .cuartul, 'reactia Circuitul de intrare, format din - cei care
pemtru bobinele L 1 l2, se pe o squelch, pot nlocui circuitul integrat
Primul amplificator de cu diametrul de 8mm, TBA790T cu circuitul integrat TBA915.
este realizat n miez. Bobina L 1 are 12 spire, iar L2 n figura 3 se cea de-a
:RF din circuitul integrat are 2 spire bobinate peste L 1; pentru doua care este mai
TDA 1 046, (oscilatorul mixerul din ambele bobine se conductor permite realizarea unui
acest circuit integrat nu sunt folosite). CuEm 0,5mm. receptor compact, fiabil ieftin,
+v 00:- . -..-...... ---..-iI--...----..---4---..---..... ----4I-1II deoarece un singur
(+6 .. circuit integrat- TDA1083/A283D.
100uF + Reamintim acest circuit

. Figura
Conexiunea transformator-filtru
ceramic dintre cele amplificatoare
de permite
conservarea avantajelor specifice
rezonatqarelor piezoelectrice
(selectivitate mare, de mare
pre.cizie) inconvenientele
parazite pe
diferite de455kHz).
Detectorul MA face parte din
circuitul integrat TDA 1046 cu
o de . nivel,
amplificatorul audio realizat (fu circuitul
integrat TBA790T. Banda de trecere a
acestui amplificator final a fost
la domeniul ce permit o
inteligibilitate a vorbirii.
Realizarea a
receptorului se face pe -o de
circuit imprimat cu dime'nsiunile de
65x120mm; suficient
16
4,
8
lOnF
J2 1--...... _ ...... ----,
3 5
5
Pentru rei ' teresap,
autorul materi alului publicat n
RADIO PLANS propune o serie de
ale acestui receptor:
- nlocui rea filtru lui LC din
circuitul de cu un filtru ceramic
specializat, ca de exemplu SFE27MA
(STETTNER);
- n scopul se
condensatorul conectat
ntre terminalul 4 al circuitului integrat
TDA 1046 cu un filtru
BFU455K (STETTNER);
- folosirea dublei de
(10,7MHz 455kHz);
- realizarea unui oscilator local
pentru toate canalele CB, utiliznd un
sintetizator dig.ital de
La rndul lor, autorii acestui
material fac
- circuitul integrat S042P
integrat toate blocurile
necesare unui
50K receptor mixer,
oscilator, amplificator ' de
detector,
amplificator final, stabilizator.
=!=- Deoarece de
lucru a oscilatorului local se
spre limita la care '
poate opera oscilatorul din
structura circuitului integrat .
TDA1083/A283D, s-a preferat
realizarea unui oscilator extern cu
tranzistorul T1 a, a
se n
conformitate cu valorile din
coloana a treia a tabelului
prezentat.
dintre
semnalului cea a
oscilatorului local este prin
intermediul transformatorului de
Tr1 , acordat pe
455kHz. Pentru
acest transformator este nseriat cu un
filtru ceramic de O
a
atenuarea parazite se
prin intermediul circuitului L8
condensatorul asociat, acordat de
asemenea, pe de 455kHz.
Semnalul de de
la detectorului (terminalul 8) este
filtrat trece-jos la circa 3kHz, care
este aplicat amplificatorul audio de
putere, cu intrarea pe terminalul 9.
Circuitul de al acestui
amplificator este n fel calculat
nct caracteristica unui filtru
TEHNIUM. Nr. 12/1997
VIDEO-T.V.
FUNCTIONAREA 51 DEPANAREA VIDEOCAsETOFOANELOR
, ,
- PARTEA
ing. Naicu
ing. Florin Gruia
A. SISTEMUL DE mecanici. Standardul VHS n figura 1 este simplu, banda, avnd
TRANSPORT MECANIC AL BENZII casete video bobine un traseu scurt n afara casetei , ea
MAGNETICE (role) dispuse n plan o n de "M".
n videocasetofonului au (roia debitoare roia acceptoare). Se poate 'observa banda
existat mai multe sisteme de transport Sistemul mecanic de pe traseu mai
mecanic al benzii, n de transporta benzii magnetice, prezentat multe role ghidaje, al scop este
diversele standarde pe GHIDAJ BANDA
(VCRlSDT, VCRlLP, SVR, Beta-format ROLA DE IMPEDANTA
LVR etc.) , prezentnd fiecare difefite CAP STERGERE AUDIO
avantaje, dar dezavantaje. Nu ne
propunem le trecem n n CAP DE STERGERE
cadrul acestui serial.
Standardul care a cea
mai mare parte dintre dezavantajele
celorlalte sisteme, la un de cost
ct mai este VHS (Video Home
System) dezvoltat de firma
JVC. n de diferitele trasee
parcurse de banda de
n care aceasta n contact
cu discul cu capete magneti ce
rotitoare, au diverse tipuri de
trece-sus, cu frecventa de la
300Hz. n acest fel: semnalul de
este limitat la domeniul
300-3000Hz, suficient pentru a asigura
o inteligibilitate a vorbirii.
De remarcat unei
controlate n tensiune n
circuitul terminalului 9.
emitor-colector a tranzistorului
T2 constituie o a divizorului de
la intrarea amplificatorului de
Valoarea acestei
rezistente si implicit a este
de tensiunea pe terminalul
16, care n de
de
n continuare cteva
date concrete, referitoare la
componentele acestui receptor CB.
Toate bobinele se pe
carcase cu diametrul de 7,5mm cu
conductor CuEm O,25mm. de
spire este: L 1 - 3 spire; L2 - 3+4 spire;
L3 - 3 spire; L4 - 8 spire; L 1 - 1
Transformatorul de
Tr1 are
L6 cu 150 spire CuEm
O,08 .. :0,09mm;
L 7 are 30 spire CuEm O, 1 ... 0,1 2mm.
Bobina L8 cu condensatorul
asociat un ci rcuit rezonant pe
de 455kHz. Pentru aceasta,
TEHNIUM. Nr .. 12/1997
BANDA MAGNETICA
GHI DAJ
(DIN CASETA)
L8 va avea Zx75 spire CuEm
O,08 ... 0,09mm. Att bobina L8 ct
rii e transformatorului Tr1 se
pe mosorelul de al
unor transformatoare de
recuperate de la orice
radioreceptor scos din uz. Sare
5 ... 8 spire CuEm O,25mm, bobinate
pe un tor de cu dimensiuni reduse
(2x3 .. .4x5mm). Filtrul ceramic cu
de 455kHz poate fi
din serie FP1 P (CSI); se poate folosi
filtrul L T 455G care este
procurabil mai ieftin.
Referitor la circuitul integrat
folosit n acest receptor CB,
pe de
componente electronice la ora
att circuitul integrat TDA 1083
(TELEFUNKEN), ct echivalentele
A283D (RFT) K174XA10 (CSI), toate
comercializate la foarte
accesibile.
Reglaje
n oscilatorul local a filtrelor
ceramice n ampli f icatoarele de
cele
receptoare de la prima
ncercare. Pentru
maxi me se
impun de acord,
efectuate n ordinea mai jos:
- se circuitul de
prin intermediul condensatorului
ajustabil (Ia primul receptor), sau al
miezurilorde (Ia cel de-al doilea);
- se miezurile
transformatoarelor de
al bobinei L8 (pentru cel
de-al doilea receptor).
n timpul acestor reglaje se
unui nivel sonor
maxim. schimbarea
antenei o a
reglajului circuitului de pentru
unui randament maxim.
Schimbarea n scopul
alt canal CB, nu
presupune reglaje, cu unui
reglaj al miezului bobinelor L4, L5
pentru cel de-al doilea receptor.
Concluzii
Cele radioreceptoare CB
prezentate n acest material sunt
simple, att din punct de vedere al
ct al
acestora sunt notabile, folosirii
circuitelor integrate, a a
filtrelor ceramice. Acestea o
sensibil itate selectivitate, ceea
ce permite separa(ea a
canale adiacente, chiar receptorul
se n imediata apropiere a unui
puterni c.
17
[O
ti - idf
- .
CAPETE VIDEO
Figura 2
de a asigura o a benzii
de capetele magnetice, precum
a unei tensiuni mecanice n
Ghidajele de intrare din
zona discului cu capete video,
nclinarea a benzii, determinnd
o stabilitate a imaginii, prin citirea
a pistelor video. Roia de

transportul benzi i din punctul de vedere
i \
Figura 3
VIDEO-T.V.
presoare, frne etc.) care
primele,
materialului a
de contact, ceea ce conduce la o
a
Este util se de
Manualul Service al aparatului care se
deoarece astfel se poate
afla denumirea a componentei
care se cu codul
fabricantului pentru a putea fi
exact piesa De exemplu: Part
no. MB740680, Part Name=Capstan
belt, n traducere Cod nr ...... ,
al de longitudinale, audio/control. Denumire = Curea de volant).
reducnd pe ale a discului cu Sistemul de transport mecanic
imaginii. Pentru ntfnderea benzii este cape e n raport cu banda al benzii este pus la punct de
utilizat un ghidaj situat pe un de est e ilustrat mai n figura 3; fabricantul videoc:l setofonului nu
ntindere, tensionat de un arc reglabil. acest lucru fiind determinat de este necesar, n mod normal, se
njurul rolei debitoare, de obicei, necesitatea de a se putea nregistra nici o asupra acestuia
este petrecut un ambreiaj cu care pis ele vi deo oblic de marginea (cu cazu rilor cnd se
este solidar cu de ntindere. benzii. produce vreo Sunt
Presiunea acestui 'colier de pe Part ea a necesare o serie de reglaje
roia debitoare tensiunea videocasetofonului unele n cazul cnd a fost o
a benzii. n vederea
benzii ("loadil1g") este utilizat un motor
separat, destinat acestui scop.
n figura 2 este
schema de principiu ilustrnd modul de
a benzii n jurul discutui cu
capete magnetice rotitoare (capete
video) a acesteia de
capul de stergere si de capul combinat
Ore functionare 500 1000
Ans. sup cu capete rotitoarE C C
Curea de incarcare
Curea de volant
Curea de contor
Ans. de C
Ansamblu repede-nainte C
Ansamblu repede-napoi C
presoare C
Ans cap AUDIO CONTROL
C .-
Ansamblul rolei debitoare
Ansamblu rolei colectoare
Ring (inel) FF, REW C
Ansamblu tensionare C
Ghidaje de C C
Motor volant
Motor disc capete
18
de care a mecanice, sau n
sunt prezentate n Tabel.. - cazul unei uzuri foarte avansate.
S-au notat cu C de Numai ne gndim
cu U cea de ungere cu cea unei piste video este de doar
de nlocuire (schimbare) a dispozitivului 491lm, ne seama ce important
respectiv. este ca transportul benzii se '
Ca o const at are n mod constant , smucituri,
atragem asupra componentelor laterale sau de
confectionate din cauciuc (curele, ringuri ,
1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
De aceea, la nlocui rea unei
C C/I C C C C/I C component e mecani ce asociate
sistemului de transport al benzii

(ghidaje de capul audio/control,
, I
ansamblul rolei presoar.e, de
.c C C
etc.) este o verificare
C
!;
C C
a corectitudini i regl aj ului acestui
C C C
sistem mecanic. Pentru aceasta
C C/ C
C C/ C
o met odologie
C/U C/U
de n manualul de
C/U C/U
service al fabricantului) care trebuie
C
Astfel, la nlocuirea unei
C C componente mecanice este necesar
C C C C C C C ca vizeze, n

principal , acele (subansambluri)

implicate n schimbarea
TEHNIUM Nr. 12/1997
VIDEO-T.V.
transportul benzii se va verifica roia
presoare. Se va verifica
la casetelor video
o precum plaja de "TRACKING".
Figura 4
care a avut loc. se
asupra altor componente, ntr-un mod
impropriu, se pot produce unele
n sistemul de transport
mecanic al benzii, ceea ce poate
determina o distrugere a
benzii (prin zgriere,
ondulare sau rupere) . ntreaga
a unui videocasetofon este
asftel nct
banda fie ntotdeauna
perfect indiferent de
care se (derulare,
oprire etc.) .
n vederea reglajului ghidajelor
de se astfel : se
(desfac) de fixare
(de tip inbus) doar att ct
ghidajului de se
lejer. se desfac prea
mult , benzii va nvrt i
ghidajele, denaturnd Acest
lucr.u este vizibil n figura 6. Se
apoi, cu o
n figura 7, care are o
degajare (un la mijloc. Rotirea
ghidajului se va face cu pentru
a nu se deforma banda n
B. SIMULAREA PREZENTEI
CASETEI VIDEO 'N
COMPARTIMENTUL DE
La unele tipuri de care
permit prin a 2+4
extragerea ansamblului de a
casetei video se astfel :
- se introduce o se
n "STAND BY";
- se scoate de
alimentare din
- se desfac de fixare
se scoate ansamblul (cu tot cu
caseta video Se
acest ansamblu deasupra
videocasetofonului, firele de conexiune
fiind de obicei scurte, avnd
punem 'un material izolator dedesubt,
spre a nu se produce accidente
Prin cu capul n
jos, s-ar putea ca videocaseta se
iar comutatorul de
a casetei se schimbe, de
aceea este necesar se blocheze
Modul de verificare a sistemului sistemului cu casetei n ansamblu;
de transport a benzii se poate fototranzistoare a - se introduce n
n figura 4. Se introduce o n de detectare a se comenzile dorite.
Ghidaje rotitoare La unele videocasetofoane

_
--_ -_ -_Q- - -_ -__ - _ _ _- _- -_Q- .- --_c)- __ - _- _- -_ d
sub n
alte speciale, se dioda
din centrul casetei cu un obturator optic
I I I I INCORECT I I I I CORECT I I
l ' I ( de exemplu, un negru) ,avnd
I I
I I
I I I I
: : I I I I nu se suportul de plastic
I lai diodei , de
-- -It - 11 -- -fi
INCORECT CORECT SI SCULE
Ghidaje fixe Figura 5 C. DISPOZITIVE ,
aparat pe modul de redare (PLAY
BACK) se intrarea
benzii n din contact cu discul cu
capete rotative. Banda poate intra n
contact cu ghidajele rotitoare sau cu
cele fixe ntr-un mod corect sau ntr-
unul incorect, ca n figura 5. Trebuie
verificat nu de
ondulare sau de ndoire a benzii
magnetice pe margini.
n cazul n care se
astfel de negative se va
proceda la reglarea ghidajului
la eliminarea
ndoirii benzii. Se 'va
verticalitatea
a ghidajelor, n caz contrar
producndu-se laterale
Se va verifica buna
functionare si n modul de
casetei video n
compartimentul de este
imposibil, n casetei,
comenzi pentru mecanice
deoarece comenzile nu vor fi acceptate.
De aceea, este necesar
microprocesorul simulnd
casetei.
. Cap pentru
,.......c:::!--- surubelnita
Ghidaj
""""<:J--+-_Surub de
fiXare
(INBUS)
Surubelnita
cu sant
Figura 7
cu (SEARCH). n-------...J
cazul unor n Figura 6
TEHNIUM. Nr. 12/199'7
RECOMANDATE PENTRU
REPARAREA
MECANICII VIDEOCASETOFONULUI
- de aliniere - exemplu:
AKAI TF-505MH (Alignement tape)-
JVC- MH2
- pentru
tensiunii benzii (Back Tension Tape) -
exemplu: AKAI BT-001 JVC-PUJ-48076
- de
dintr-o suport de video;
- Aparat de tensiunea
Figura 8
19

L GRESIT ---.1 CORECT
.-GHIDAJ
.- BANDA
MAGNETICA
curelei, se lustruiesc n timp,
contribuind n mod neQativ la
"transmiterea" De
aceea, este util ca la nlocuirea
curelelor de se
respectiv ab raza rea
fuliilor de pe motorul de
a de
acesta.
VIDEO-T.V.
cota De obicei, acest lucru este
precis reglat de fabricant n cazul
discului cu capete sau al
unor asupra ghidajelor, e
o verificare o reglare a lor.
Se astfel:
- se pune o oarecare
se comanda PLAY;
"Ringuril e", sau inelele de
cauciuc de pe motoare, au
(Tension Gauge) - exemplu: o foarte n
AKAI TG-002. aproape toate modurile de lucru (repede
D. NLOCUIREA CURELELOR, nainte, repede napoi, eject, colectarea
Figura 9
- se ghidajele fixe de la
debitareabenzii conform figurii 9,
avndu-se ca banda video se
ncadreze n ghidajului a se
ndoi sus sau jos;
A RINGURILOR A FRNELOR benzii n modul redare etc.). De aceea,
- se n continuare
ghidajele rotitoare conform figurilor
10+14. cu m este fi resc, na i nte su lor de contact se se
de efectuarea privind umple de praf, iar se
depanarea unui subansamblu al dras c, cauciucul din care
mecanice, este necesar ca n prealabil sunt mai repede
fie buna a fisurndu-se. Se n
surselor de alimentare cu tensiune, aceste nl ocuirea lor cu altele
astfel nct .fie prezente toate noi, de dimensiuni.
- se desfac pe rnd,
de fixare aflate n partea
a ansamblelor ghidajelor.
a desfacere prea a
duce la rotirea de la sine a
ghidajelor cu trecerea benzii
deci la continua denaturare a
lor.
tensiunile comenzile logice necesare Att pe roia debitoare, ct pe
motoarelor. roia colectoare (acceptoare) cte
n ceeace nlocuirea un saba de avnd ca materi al de
cure'I-elor originale ale video- frnare cauci ucul sintetic, ca n figura
Cu ajutorul unui osciloscop se
forma de n
Service Manual drept " FM
Envelope out" n punctul de test TP
.... (indicat de fabricant). n cazul
unui reglaj corect se va vedea
forma din figura 13.
. AX
GHIDAJ
INCLINAT
casetofonului cu altele-' similare, este
necesar. se respecte
lungimea forma curelelor nlocuite.
Este, de asemenea,
omogenitatea curelelor care
se n caz contrar P0t apare
precum o de
deplasare a benzii.
Este montarea
unor curele prea ntinse, sau cu
prea mare (prea groase). Se
va avea o la
nlocuirea curelelor de "Ioading"
ceie de la motorul de
a casetei a benzii
magnetice, deoarece sarcina
este mare, n acest caz.
a n faptul
fuliile motoarelor de
sarcinii mecanice importante
pe care o dar a
20
10
a prezentare este
cea din figura 14 unde se
toate posibile, a'sociate cu
oscilogramele anvelopei FM.
n cazul frecvent al unui
osciloscop sau a Service Manual-
ului, se va proceda la reglarea
a ghidajelor rotitoare,
ncepnd cu cel din stnga (L), cu
8. n t imp, acesta pe ecranul televizorului a
astfel de frnare. corectitudinii imaginii, iar n interiorul
La opriri , banda devine crendu- videocasetofonului a corectitudinii
set astfel bucle peri culoase pentru traseului de conform figurii 11.
integritatea sa (n special la scoaterea Banda video, de discul superior cu
casetei - EJECT). Se vor nlocui capete rotitoare trebuie aibe
frnele respective cu cauciuc de n stnga figurii 11, iar n
calitate, nelucios, avnd grosimea ghidajele rotitoare nu trebuie se

E. REGLAJUL GHIDAJELOR Pe ce ne apropiem de
DE reglajul optim imaginea va fi din ce n
Pentru buna a ce mai de dungi
videocasetofonului, pentru respectarea cu cele care apar la
casetelor, t:
pentru stabilitatea parametrilor . I
imaginii sunetului de-a lungul 2
ntregii casete video pentru . .
mecanice a 3 . ....
benzii video este necesar ca
ghidajele de (fie fixe, fie CORECT
rotitoare) fie perfect reglate, la
GRESIT GRESIT
. Figura 11
TEHNIUM. Nr. 12/1997
VIDEO-T.V.
DEPANAREA TELEVIZOARELOR N CULORI (XI)
ing. Naicu
ing. Horia Radu
Sursele de alimentare cu
tensiune ale T.V. color
1. Sursa de
alimentare n
Sursa de tensiune n
avnd schema n
revista TEHNIUM nr.5/1997,
principala de alimentare cu
tensiune a televizorului. Ea
este n principal, cu patru
tranzistoare.
Sursa are ca scop principal
fumizarea tensiunii de +115V,
baleiajului orizontal, precum
a tensiunii de +14V care
etajul final audio tranzistorul driver
linii, n starea stand-by (prin0810) .
Din tensiunea de +115V ia
cu ajutorul stabilizatorului
integrat IC201 (KA33V) tensiunea de
+33V, pentru comanda
diodelor varicap din selectorul de
canale.
Din tensiunea de 14V ia
prin intermediul stabilizatorului de 5V
IC601 (LM7805) tensiunea
pentru alimentarea microprocesorului.
Toate aceste tensiuni sunt
conectate perl'llanent la etajele pe care
le pentru a permite pomirea
televizorului din starea de stand-by.
Tensiunea de (220V c.a.)
derularea cu imagine). La
unej imagini .curate pe tot
ecranul cu reglajul de "TRACKING" pe
mijlocul cursei, imaginea va trebui
fie de tremurat, pe
. Se vor face probe de

REGLAJUL
INALTIMII .
GHIDAJULUI
se redresoare 0601+604,
prin intermediul SW601,
al F601 (2A) al filtrului de
antiparazitare format din
condensatoarele C626 C602 bobina
L601. Acest filtru are un dublu rol: pe
de o parte de a opri componentele
parazite de produse n
receptorul T.V. n pe
de parte de a filtra din
pentru a nu perturba buna
a aparatului.
Tot din tensiunea de se
circuitul de
demagnetizare la pornirea tubului
cinescop, format din condensatorul
C601, termistorul PTC (notat R601)
bobina de demagnetizare (degaussing
coil) L602.
Condensatoarele de pe puntea
redresoare C604+C607 au rolul de a
regimul de comutare al
diodelor.
La redresoare
0601+0604 (4x1N4004) se o
tensiune de circa 300V,
cu condensatoarele C608 C609. Rrin
rezistoarele nseriate R603 R604
(100Kn fiecare) se un curent
n baza tranzistorului 0601, care se va
deschide. Curentul din acest tranzistor
va circula pe traseul:borna (+) a.
condensatorului C608, 7-8
a transformatorului T601',
emitor 0601 , rezistoarele R605 R622,
Curentul are O liniar-
determinnd la bomele
rezistorului R622 o tensiune
de o
- ca o (dar
care nu este masa celorlafte etaje
functionale ale receptorului T.V.).
tensiune se la
bomele grupului C611, R611 se .
bazei tranzistorului 0602. Grupul
tranzistoarelor 0602-0604 constituie un
tranzistor compus, de tip pnp.
La o valoare a
curentului prin tranzistorul comutator
0601, tranzistorul compus pnp se va
deschide, baza lui 0601, care
se va bloca. apoi o
'deschidere a tranzistorului 0601 prin
grupul R603-R604, timp n care
tranzistorul compus pnp este alimentat
cu tensiune pe traseul: R603, R604,
9-10 a transformatorului
chopper T601 dioda 0606.
mai multe cicluri de
deschidere a tranzistorului comutator
0601, timp n care se
condensatoarele electrolitice din
secundarul transformatorului chopper,
se apoi n regimul normal de
a "casetelor de se din nou nu apar
vizualizare cu derulare Se va benzii. Este
reveni asupra reglajelor e nevoie. confirmarea acestui ghidaj,
Se vor strnge de blocare. \ n caz contrar nedorite
REGLAJUL GHIDAJULUI DE verticale.
TERMINAL, DE LA continuare n viitor
INTRAREA BENZII N CASETA
VIDEO
roia presoare, nainte de a
REGLAJUL
INALTIMII ,
GHIDAJULUI
FLANSA
................ 1-- SUPERIOARA
CHEIE DE 1,5mm
HEXAMETRICA
intra n caseta video, banda mai
trece peste un ghidaj ca
n figura 15. acestuia
este n cazul unei
Figura 12a
TEHNIUM Nr. 12/1997
defectuase producndu-se
ale benzii ca n figura
16. Se modul de lucru
repede-nainte sau repede4napoi
se ghidajului
din C, privind din sensul
A cnd dispare
de a se produce
ntre ghidaj roia presoare. Se
sensul de
Figura 12b
VIDEO-T.V.
(blocking). timpului de a lui. +24V pentru baleiajul vertical
Baza tranzistorului 0602 este 0604 n final, valoarea tensiunilor (prin R404), tot prin redresarea
att de tensiunea de compensnd astfel impulsurilor de la pinul S al
din colectorul lui 0603, prin rezistorul lor de transformatorului de linii;
R610, ct de tensiunea de Prin redresarea tensiunilor de. + 12V pentru alimentarea
impuls, prin grupul R611-C611. impulsuri din . secundarul circuitelor' integrate, prin redresarea
CondensatoruieiectroiiticC610 transformatorului chopper (T601) se impulsurilor de la pinul 4 al
este cu polaritate pe tensiuni conti nue necesare transformatorului de linii , prin DS04 n
la emitorul TV. paralel cu CS1 1, CS12 (filtraj)
tranzistorului 0602, cnd acesta este Astfel, impulsurile de la pinul S stabi lizatorul integrat IC501 (de tip
blocat si se pe traseul : al transformat orul ui chopper sunt LM7812);
B-E a lut 0601, rezistorul redresate filtrate cu grupul:D610, . + 180V pentru alimentarea
R60S, E-C al lui 0604 C614, R616, C616, C617, R617, L603, amplificatorul ui vi deo, prin redresarea
rezistoruLR613,printr-uncurentinvers impulsu ril or de la pinul 3 al
care sarcinile stocate n baza +11SV. transformatorului de linii , prin grupul
lui 0601. Cnd acest curent scade sub Impulsurire de la pinul 4 al DS03 n paralel cu CS09 CS08 (filtraj).
o se transformatorului chopper Se mai produc
tranz.istorul 0604. Prin trecerea filtrate cu grupul D611, C619, C621 tensiuni recuperate pentru alimentarea
tranzistorului comutator 0601 n starea tensiunea de +14V, tubului cinescop:
de blocare, se faza care trasee: tensiunea, n impulsuri pentru
9-10 a transformatorului - prin D810 alimentarea n alimentarea filamentului T'K., de la pinul
chopper T601 , condensatorul C610 starea de s and-by a colectorului 6 al trafo linii, prin rezistorul RS06 (cu
prin dioda D606 cu tranzistorul i driver li nii OS02; valoarea ntre 1Q 2,2Q);
plusul tensiunii pe borna sa - pri n L6 C620 alte. tensiunea de accelerare (G2 -
iarminusul pe baza tranzistorului 0601 , t rei trasee. cum, screen) a T.K.;
care va fi blocat stabiliza o 1 serie realizat cu 0607,. tensiunea de focalizare (G4 -
a schemei , sursa e +5V cu IC601 focus) a TK.;
care stabilizarea tensiunilor de etajul final a io. foarte nalta tensiune (FIT),
DZ9Vl HT, de circa 2SKV.
+ llSV
Spre 3.Depanarea sursei principale
pinul l al de alimentare a etajelor care se
1C202,
(TDA830S) pot defecta din
Figura 1
la tensiunii de alimentare
sau ale curentului de se (i Zener
pe bucla: 11-12 cu DZ10 . ar preferabil DZ11 V),
a transformatorului T601 , celula tranzis or. 607 (de ti p 80S0C, sau
redresoare D607-C612 tranzistorul BD13S, 137. 139) dioda D61 2 (care
ampl ificator de eroare 0603. Tensiunea poate fi tensiunea
de i mpuls la borna 12 a de pornire ( 9.3V) a oscil atorul ui linii
transformatorului este de inclus n CI202 'n alimentarea pinului
dioda D607, dnd unei tensiuni 7 al acestuia).
continue ,care, prin intermedi ul Stabi li za orul de +SV
divizorului rezistiv R606-VR601 -R607 microprocesorul la pinul
polarizarea bazei tranzistorului 42, memoria IC1 02 la pinul 8, receptorul
0603. Emitorul tranzistorului este de n eventual
la un constant de este ) modulul de
dioda Zener D609. teletext, fiind realizat cu R623, IC601
se produce o a (LM780S) C61S.
tensiunii de alimentare (de sau o 2. Generarea tensi unilor
a curentului absorbit de etajele recuperate
ale televizorului are loc o n televizorul Royal iau
a tensiunii de a prin redresarea impulsuril or de pe
tranzistorului 0603 n raport cu transformatorul de linii, '
emitorul. Deci, tranzistorul se va tensiuni recuperate:
deschide mai mult, sa din. +2SV pentru driverul H (OS02),
colector va micsornd astfel prin redresarea impulsurilor de la pinul
'polarizarea bazei 0602. Sai transformatorul de linii, p'rin grupul
Tranzistorul compus 0602-0604 se va D61S n paralel cu C623, C624 (filtraj)
deschide mai mult, determinnd D811;
22
Defectul ti piccare apare cel mai
des la televizorul Royal, circa 1
an de exploatare, este distrugerea
condensatorului C610-471lE ceea ce
duce la cresterea tensiunii generale de
alimentare la valori periculoase, ntre
1S0-270V. Acest defect apare n special
la TV care au fost n regimul
de STAND-BY'n perioadele n care nu
s-a vizionat program TV, n acest caz
sursa de alimentare
(alimentatorul n fiind
permanent n n
cu de lucru
a sursei este de circa 30kHz, pe cnd
n cu
la circa
SOkHz, ceea ce n plus
condensatorul electrolitic. La o
acest condensator
capacitatea, n schimb la o
pe punte RLC se
a pierderilor.
efecte
asupra tensiunii generale de
alimentare le poate avea reducerea
condensatorului, sub 10IlF,
dar acest defect este ntlnit relativ rar.
Ca urmare a tensiunii de
TEHNIUM. Nr. 12/1997
1
VIDEO-T.V.
alimentare la valorile periculoase de tranzistorul BUT11AX (sau BUT11AF)
mai sus, apar o serie de alte defecte, a este dimensionat la din punct de
depanare va fi pe larg n vedere termic, montarea
cele ce lui BU508A, 2SC1545 etc., n
Depanarea de plastic, dar de dimensiuni
alimentare mai mari, cu putere mai mare
La tensiunii de mecanice sunt minime).
alimentare peste valoarea de n acest caz, tranzistorul este ,mult mai
+115V spre valori de 150-270V, prima fiabil nu se mai arde cablajul n zona
care se ia este nlocUirea de lui din cauza
0608, de tip BZX79C10V, se
pe schemele existente este poate nlocui cu OZ9V1 sau DZ10V (nu
tensiunea de 25V, sau pe cu variantele de 1 W de tip PL);
cele mai recente de 50V, pe se. 0611 , de tip BYV95B, se poate
vor n realitate, n multe cazuri, nlocui cu BA157, BA159;
condensatoare de 47JlF/16V. Se vor. 0612 se
monta condensatoare de 47JlF/50V. 0613, de tip BZX79C10V, se
sau de tensiune mai mare, a poate nlocui cu OZ10V, sau mai bine
fiabilitate este mai Se pot cu OZ11V (nu cu variantele PL);
utiliza, n condensatoarede22,;.. 0607, de tip 8050C, se poate
100JlF, dar utilizarea nlocui cu BD135, BD137, BD139
valorii din lao tensiune mai la terminale).
mare. De multe ori, n cazul de
C610, se 0601, 0608, n vederea avariilor n
R603, R604, 0602, 0604. receptorul T.V.C. (sau a
Tranzistoarele 0602, 0604 se vor lor) n cazul sursei principale
numai scoaterea din de alimentare n comutatie, autori i
montaj, deoarece n general n n continuare, patru metode
scurtcircuit total. De asemenea, se pot practice de Acestea sunt
defecta, din ramura a sursei foarte simplu de aplicat o
(+14V) 0611, D612, D613, 0607. televizorului , fiind, de
Toate aceste elemente se altfel, unele din ele ntlnite n
se nlocuiesc, este cazul. schemele industriale.
nlocui rea 1. Se va nl ocui condensatorul C610
R603, R604 se (47JlF/25V sau chiar 16V),' chiar
0601 (BUT11 AX, preventiv, se defectarea
BUT11AF), deoarece, n multe cazuri , sa, cu' unul de valoare (47JlF),
una dintre acestea poate prezenta ,daravnc;Hensiunea de mai
ntrerupere care nu mare (63V, 160V, 250V).
se prin 2. O de la fel de
Urmarea uneia din aceste n montarea unei diode
re este nepornirea sursei. Zener de 130V (R2M) la de
Componentele originale din +115V a sursei (punctul de
pot fi nlocuite cu TP601), cU anodul la La o
0602, de tip BC369, se poate avariere a sursei detemsiune
nlocui cu orice tip de tranzistor pnp cnd tensiunea pe
uzual de putere (BC251 , 2SA774, linie ar avea
' 2SA 1015) , dar se va cont de 130V, dioda Zener se va scurtci rcuita,
amplasarea terminalelor; punnd tensiune la
0604, de tip BC547, se poate n restul
nlocui cu orice tip de tranzistor npn etajelor televizorului;
uzual de putere (BC171, 3. Prin utilizarea de
2SC1815) , dar se va cont de la raze X" a circuit ul ui integrat
amplasarea terminalelor; TOA8305A (IC202). de
0601, de tip BUT11AX, se poate la raze X" se la blocarea
nlocui cu BUT11AF, dar numai n TV n n care
capsula 'din plastic, tensiunea de alimentare (deci
BUT11 AF cu radiator metalic, care FIT, care la unei anumite
trebuie izolat care trebuie evitat, din vatori -25KV .. raze X n
cauza' mecanfee}:-- ee- . periculoase pentru n
asemenea, cont de faptul apropiere) peste un anumit prag.
TEHNIUM. Nr. 12/1997
receptorul TVC Royal nu
are n schema sa
facilitate, circuitul
integrat TDA8305A este
pentru la pinul 1 care
are dublu rol (reglaj tensiune RAA -
selector V1 ntre 1 V 12V - circuit
de la raze X - cnd V1 este
cuprins ntre OV n cazul
n a circuitului de la
raze X de a pinL!lui 36
al circuitului CI202 devine foarte mare
practic nu mai driverul H,
n care televizorul iese din

blocarea TV pe
cale, acesta poate fi repornit
numai butonului porniti
oprit (lucru care nu se poate face din
sau de la butoanele
tastaturii locale, n mod direct).
Un astfel de caz concret se
petrece la scurtcircuitarea (chiar
a condensatorului de decuplare
a circuitului de reglaj RAA de la pinul1
a11C202, C214(22nF).
n vederea acestei
se poate montajul
simplu prezentat n figura 1, sau o
Schema
se cu TV prin
intermediul a trei conexiuni : +115V
(sursa de alimentare punctul
TP601), pinul1 allC202 (TDA8305A)
(pinul 6 al IC2d2). Montajul
astfel : la o valoare
a tensiuni i principale (de +115V)
tranzistorul T este bl ocat, la o
a acestei tensiuni peste -circa 130V,
tensiune care ar deveni
pentru ale TV
fil amentul T.K., tensiunea din baza
tranzistorului ; de' divizbrul
rezisti v dioda Zener,
pragul de deschidere al tranzistorului ,'
aducndu-I n n acest
moment pinul1allC202 este conectat
la intrnd n
de ' Ia razele X. Tranzistorul
final linii (0501) se
nemaifiind expus pericolului el
Baza lui Q602.
." Pinul i al
frate chopper
T60L
.2
",
dar prin sa
nemaigenernd tensiuni recuperate de
valori periculoase pentru alte circuite.
. 4. O de a TV o
constituie montarea tranzistorului
suplimentar prezentat n figura 2,
avnd un rezistor de 330. n si
unul de 1 Ko. n colector,
de pe Tranzistorul este
de polaritate npn, cu siliciu poate fi
de tip BC171 (2SC1685 etc.).
acestui mic montaj de
este n continuare.
La curentului prin tranzistorul
comutator Q601, de tensiune
. pe sa de emitor va
ea. De fapt, tensiune (dintre
emitorul tranzistorului Q601 pinul11
al transformatorului chopper T601)
tensiunea de BE
a tranzistorului nostru de
(figura 2). Acest tranzistor va ncepe
se va traseul
dintre baza lui Q602 si emitorul lui Q604
(conectat la pinul11' al trafo chopper)
ajungnd ca la
comanda din baza tranzistorului
compus de tip pnp din Q602
Q604), determinnd astfel blocarea
tranzistorului comutator de putere 0601
ntrerupereatensiunii de alimentare
aTV.
Depanarea etajU,.fJJi de baleiaj
vertical ':
Uneori, ca urmare a
tensiunii de alimentare n urma
sursei, se poate defecta
circuitul integrat TDA3653B. Aceasta
se . ca linie pe
ecran. Se circuitul integrat.
Defectarea TDA8305A
FoarteTar, se poate ntmpla ca
TDA8305A se defecteze la pinul de
alimentare 7, ca urmare a
unei supratensiuni importante, ca
urmare a sursei. De obicei,
0613 n scurtcircuit, iar Q607 se
ntrerupe, astfel nu permite trecerea
tensiunii mari spre circuitul integrat.
Sunt cazuri n care Q607 n
scurtcircui astfel se
TDA8305A.. Aceasta se poate verifica
prin cu ohmetrul ntre pinul
7 pinul 6 (masa).
este de ordinul ohmilor, atunci
circuitul integrat este defect se va
nlocui.
4. Pornirea/oprirea T.V. Royal
mai multe de
pom' eloprire a TV Royal: din butonul
de re,ea. di n tastatura (a
televizoru i). din Vom
ana1iza n continuare toate aceste
posi
Depanarea etajului final linii 'Iizarea butonului de
Ca urmare a tensiunii de C d TV este deconectat,
alimentare C610, de acesta poate fi trecut n starea de
multe ori se distruge tranzistorul final stand-by p ' butonului de
. linii Q501. Acest tranzistor n To microprocesorul se
scurtcircuit CE. Se va acorda (revine la starea prin
, deoarece ntre furnizarea unei tensiuni de 3,6V pinului
. emitor este intern o 33 (RESET). ce tensiunea de
de circa 22-470., iar ntre colector alimentarea de +5V de la pinul 42 s-a
emitor este o Defectarea Q501 stabilizat Pentru a porni TV, trebuie
se printr-un zgomot puternic de la tastatura una din
al trafo chopper unui tastele stand-by, CH+, CH-, sau de la
consum important d in bara de una din tastele CH+, CH-
alimentare NU SE VA ,unul din butoanele numerice (indicnd
NLOCUI Q501, A canalului), butonul STATUS
SE TENS.IUNEA DE (pe telecomenzi le care au acest buton,
ALIMENTARE SI, sau sunt Cnd TV este
EVENTUAL, A SE DEPANA n stare de prin
SURSA. Sursa se va cu o butonului de TV se prin
cu un consum deconectarea de Ia
echivalent (bec de 75-100W/220V)" . Utilizarea tastei STAND-BY de
decuplarea restului TV. Ia
Tranzistorul Q501 se poate nlocui mai n detaliu acest
direct cu 2SD1555, sau tu BU508D, aspect, deoarece sa nu
' dar cu acesta numai corelat cu este Toate celelalte cazuri de
montarea unei exterioare de a TV, de la tastatura
22-470. ntre emitor, deoarece sau sunt destul de
altfel tranzistorul se arde cteva le mai mult
ore prin sau mai cunoscute (de la TV tip
24
VIDEO-T.V.
Goldstar, NEI, Audisonic, Nippon,
Samsung etc.), de altfel
n aceste cazuri este fiind
n setul de comenzi ale
microprocesorului. doar
la oprirea din cu tasta
stand-by: microprocesorul nu se
la pornire el cu
comenzi n care a fost oprit
contrast, volum,
canal- nu se
pentru pornire o
unui anumit canal).
- TV pornit. n
tensiunea la plnul 41 (STAND-BY) al
microprocesorului este O logic (OV).
Prin tastei stand-by, pinul 33
(RESET), a tensiune n stare de
este +3,6V este pus la
pinului 41 prin D114, tasta
stand-by, R104Z. Tranzistorul Q112
este polarizat invers, deci blocat.
tastei stand-by este
cu punerea la a
pinului de RESET, n care
se trece
n stand-by, iar tensiunea pinului 41
devine 1 logic (5V). Deci, la oprirea TV
din butonul stand-by de la tastatura
microprocesorul se
spre deosebire de oprirea din
cnd microprocesorul nu '
se
- TV n stand-by. Tensiunea la pinul
41 este de +5V, iar la pinul 33 este
3,6V. Prin tastei stand-by,
tranzistoarele Q 112, Q 113 se
(dioda D114 este iar pinul19
este pus la Aceasta ' este
echivalent cu tastei
programului 1de la
tastatura care nu
n mod fizic, dar n
de comenzi al microprocesorurui este
tastei cu cifra
1 de la TV
(numai) pe programul 1, dar nu se
aceasta depinde de celelalte
care pot produce resetarea
(pornirea cu butonul de oprirea
cu tasta stand-by),
- TV n stare de sau
stand-by tensiunea se
ntrerupe accidental. n acest caz,
utilizatorul nu intervine, la restabilirea
tensiunii, TV n stand-by se
Astfel, chiar utilizatorul
nu TV (nu este
doarme n timpul . etc.), la
revenirea tensiunii de acesta nu
serialului
TEHNIUM Nr. 12/1997
I
j
TEHNIUM 12/1997
CUPRINS:
ELECTRONICA LA ZI
Telefonia - procesoare audio - ing. Nicolae Sfetcu ................... Pag. 1
AUDIO
Preamplificator audio - ing. Aurelian Mateescu ...... .......... ......... ... .... .. ..... ........ Pag. 4
LABORATOR
automat - ing. Aurelian Mateescu ............ ... .. ....... .......................... Pag. 7
Voltmetru cu 3% - ing. Naicu ..... .. ................................................. Pag. 5
imaginii la monitoarele monocrom
- ing.Adrian Codoban .. ...... ...... ........ ... : ... ... ... ...... Pag. 8
de - Dan Istrate ........ ... ......... .. .. ....... ... .... ....................... ......... ... Pag. 9
CQ-YO
Amplificator Irniar de putere pentru banda de 14MHz - Robert Gerber ............. Pag.11
Radioreceptoare CB - Aurelian .................. ....... Pag.14
VIDEO-T.V.
depanarea videocasetofoanelor (II)
- ing. Naicu, ing. Florin Gruia ............. ... Pag. 17
Depanarea televizoarelor n culori (XI) - ing. Naicu,
ing. Horia Radu ......... .. .......... Pag. 21