Sunteți pe pagina 1din 4

CONVERTOR CCIR/OIRT

Articol publicat în revista „Electronica pentru toți” (EdW)


Elektronika dla Wszystkich, ianuarie 2000, paginile 69-71, Polonia.
Autor: Andrzej Janeczek
Traducerea și adaptarea din poloneză: Mihai Alexandru Vasiliu (mihai.vasiliu.93@gmail.com)

Cui se adresează?
De la începutul anului 2000 s-a închis gama inferioară a UUS FM (65,5-74 MHz). Aceste
frecvențe vor fi folosite în timp de alte servicii (în principal mobile), iar posturile de radio FM vor
utiliza frecvențe numai în domeniul FM superior (87,5-108 MHz). Pentru unii ascultători, cei cu
echipamente de radio vechi, echipate cu numai partea joasă a intervalului de FM, rămîn 3 moduri de
rezolvare a situației: cumpărarea unui radioreceptor nou, reajustarea celui vechi pentru gama
superioară (a se vedea EdW 12/99) sau montarea unui convertor UUS CCIR/OIRT. Pe piața puteți
găsi mai multe astfel de convertoare, cea mai mare parte bazate pe UL1042 (echivalent: S042P,
К174ПС1) sau LA1185. Deoarece convertoarele cu UL1042 au fost deja prezentate în EdW, mai
jos prezentăm o descriere a convertorului cu circuit de tip LA1185, mai puțin cunoscut. Acest
circuit are un design complet diferit, dar are parametri similari și este disponibil în Polonia la un preț
comparabil cu UL1042.

Cum funcționează?
Pentru a construi convertorul a fost utilizat circuitul integrat specializat SANYO LA1185
într-o capsulă cu un singur rînd de pini (S9IC).
Schema bloc a structurii interne a acestui circuit integrat este prezentată în Figura 1.

Figura 1. Structura internă a circuitului LA1185


Acesta este un circuit adesea folosit în blocul UUS care operează în intervalul de frecvență
87,5-108 MHz (fosc=118,7 MHz, fpcz=10,7 MHz). El este format din patru blocuri principale:
• RF − Amplificator radiofrecvență
• MIX − mixer echilibrat
• OSC − oscilator (generator)
• BUF − separator oscilator (buffer)

Parametrii de bază ai circuitului LA1185:


• frecvența de funcționare: > 118 MHz
• tensiune de alimentare: 4,5 V (1,5−8 V)
• putere maxima: 150 mW
• interval de temperatură de funcționare: −20 ... + 80°C

Schema electronică a convertorului descris este prezentată în Figura 2.

Figura 2. Schema electronică a convertorului

Semnalul de la antena telescopică (de exemplu de la antena receptorului existent) prin


circuitul rezonant de intrare L1-C2 este direcționat către amplificatorul RF, în circuitul de ieșire al
căruia se află circuitul L2-C6. Ambele circuite de amplificare sunt reglate în jurul valorii de
100 MHz (centrul benzii CCIR). Semnalul amplificat este trimis la una dintre intrările mixerului
prin condensatorul C7. Semnalul de la oscilator este trimis la a doua intrare a mixerului, prin
separator. Elementul care determină frecvența oscilatorului este circuitul L4-C9, conectat prin
condensatorul C10. În soluția model, a fost folosit un rezonator cu cristal de 32 MHz în locul
elementelor LC. Utilizarea rezonatorului este atît de bună încît nu trebuie să reglați circuitul
rezonant, iar convertorul funcționează foarte stabil. Folosind circuite LC, puteți adapta cu ușurință
convertorul la frecvența de funcționare corectă, cu o stabilitate puțin mai mică și, în același timp, un
preț puțin mai mic. Semnalul de ieșire (diferența de frecvență a intrărilor mixerului) din circuitul
L3-C8 prin condensatorul C12 este alimentat la intrarea vechiului receptor. Designul dispozitivului
este simplificat la minimul necesar și asigură recepția doar a unei părți din noua bandă de frecvențe.
Acest lucru se datorează faptului că banda CCIR este mai largă decît banda OIRT, dar dacă doriți să
recepționați întreaga bandă, circuitul oscilator ar trebui să fie echipat cu un comutator și două sau
trei rezonatoare cu cristal comutate sau trimmere pentru condensatorul C9.
În practică, un convertor cu un rezonator ales corespunzător poate asigura pe deplin
recepția unei secțiuni de interes a benzii de frecvență, unde se află postul de radio preferat.
Instalarea și punerea în funcțiune
Întregul convertor este montat pe o mică placă de circuit imprimat. Dispunerea elementelor
este prezentată în Figura 3.

Figura 3. Schema de amplasare


Toate bobinele (fiind fără miez de ferită) pot fi realizate cu ușurință manual, înfășurînd
cîteva spire de sîrmă pe o tijă sau burghiu. În montajul model, bobinele L1, L2 aveau cîte 4 spire,
iar L3 - 6 spire de sîrmă de CuEm de 0,8 mm cu diametrul de 4,5 mm. Bobina L4 ar trebui să aibă
aproximativ 10 spire de sîrmă de CuEm 0,8 mm bobinată la un diametru de aproximativ 6 mm.
Puteți utiliza o bobină gata făcută din seria 6x6, de exemplu cu codul 510.
Cel mai bine este să închideți placa asamblată într-o carcasă din tablă cositorită, din care să
fie scoase cablurile de alimentare și două secțiuni de cablu coaxial pentru intrare și ieșire (una către
antenă și cealaltă către intrarea receptorului). Pe placa de circuit imprimat există linii marcate
pentru montarea tablei de ecranare, sub formă de „cruce” (o tablă merge de-a lungul circuitului
integrat, iar cealaltă perpendicular prin pinul 5 al US1), astfel încît toate bobinele să fie protejate
reciproc. Desigur, nu trebuie să uitați să conectați masa convertorului cu masa receptorului radio
folosit.
Alimentarea internă a receptorului radio poate fi utilizată pentru alimentarea montajului,
amintindu-ne că, în cazul unei tensiuni mai mari de 8 V, la circuitul de alimentare al convertorului
trebuie conectat un rezistor potrivit sau, de preferat, un stabilizator integrat 78L05 care scade
tensiunea la 5 V. În prima instanță se poate folosi o baterie de 4,5 V pentru alimentare.
Dacă toate componentele sînt lipite, reglarea se poate face prin strîngerea sau întinderea
bobinelor pentru cea mai puternică recepție a postului. De regulă, există întotdeauna cel puțin un
post de radio cu putere mai mare de emisie în zona în care vă aflați și ar trebui să îl putem
recepționa imediat după pornirea alimentării.
În cazul unui oscilator fără rezonator de cuarț, cel mai bine este să reglați bobina L4
împreună cu condensatorul C9 folosind un frecvențmetru conectat printr-un adaptor de sursă (cum
este descris de exemplu în EdW 12/99) la pinul 8 al circuitului integrat.
Pentru a verifica reglarea corectă a bobinelor, puteți utiliza un tuner de casă, constînd
dintr-un tub de plastic, de exemplu, o bucată de manta izolatoare, în care este introdusă o secțiune a
unei tije de ferită la un capăt și o tijă diamagnetică, de exemplu, o secțiune de sîrmă groasă de
aluminiu sau alamă (un șurub M3 din alamă). Introducerea unui material de ferită în bobină
determină o creștere a inductanței bobinei (frecvență mai mică) și un material diamagnetic - o
scădere a inductanței (creștere a frecvenței).
Merită amintit aici că scăderea frecvenței de rezonanță a circuitului LC se poate obține prin
strîngerea spirelor sau adăugarea unei spire, precum și prin creșterea capacității condensatorului
(creșterea frecvenței de rezonanță a circuitului LC poate fi obținută prin îndoirea spirelor sau
scăderea unei spire, precum și prin reducerea capacității condensatorului).
Figura 4 prezintă diverse posibilități de extindere a gamei de posturi recepționate în
varianta cu oscilator LC sau cu cristale de cuarț, iar Figura 5 prezintă exemple de scale de frecvență
pentru citirea semnalului recepționat pe scala de frecvență a vechiului receptor.

Figura 4. Extinderea spectrului de frecvențe

Figura 5. Exemple de scale pentru conversie

Montajul model, în ciuda lipsei de ecranare, a funcționat corect cu un rezonator cu cuarț,


crescînd sensibilitatea rezultată a receptorului LUIZA (autorul avea la îndemînă un astfel de
radioreceptor), deși în unele locuri pe scală se putea observa o ușoară străpungere a vechilor posturi
de radio din banda OIRT. Deoarece sistemul a fost lansat la începutul lunii decembrie 1999, cînd
ambele game erau încă active, trebuie să presupunem că în anul 2000 nu va apărea o astfel de
problemă, cînd emisia OIRT va înceta pentru totdeauna.
Merită adăugat că LNB-ul descris după corectarea elementelor LC a fost utilizat
experimental ca LNB de 6 m/20 m (10 m). În acest caz, semnalele de la începutul benzii de 50 MHz
au fost primite pe receptoarele SSB/14 MHz și 28 MHz prin conectarea unui rezonator de cuarț de
36 MHz, respectiv 22 MHz.
Am aprecia orice comentarii cu privire la utilizarea neobișnuită a montajului descris, în
special ca LNB 2 m/10 m (11 m).
Autorul, fascinat de parametrii buni și simplitatea circuitelor LA1185, a decis să
construiască - cu utilizarea a două astfel de circuite integrate - întregul traseu al receptorului SSB
26-30 MHz folosind IF. Filtru ladder compus din rezonatoare de 40 MHz. Într-un circuit LA1185 a
fost folosit un oscilator LC reglabil - VFO, iar în celălalt un oscilator cu cristal - BFO.
În viitorul apropiat, pe paginile revistei EdW vom prezenta o descriere a implementării
unui astfel de receptor care să permită recepția SSB în gama 11 m/CB (sau radio amator 10 m),
lucru solicitat de mulți cititori.
Montajul cu piesele necesare și placa de circuit este disponibil în rețeaua de magazine
AVT sub formă de kit școlar cod AVT-2396.
Andrzej Janeczek

Lista de componente
US1....................LA1185
R1.....................22Ω
C1,C12.................15pF
C2,C6,C8,(C9,C10)......47pF
C3,C4,C5...............1nF
C7.....................6,8pF
C11....................10nF
X*.....................27,145MHz (32MHz)
L1,L2,L3,(L4)..........vezi textul
Atenție!
Elementele cu asterisc nu sînt incluse în kit.

S-ar putea să vă placă și