Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA DE ose. AL U.T.C. ANUL XUI - NR.

155 10/83
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
!I
SUMAR
LUCRAREA PRACTiCA
DE BACALAUREAT ........................... pag. 2-3
Egalizor grafic
RADIOTEHNICA PENTRU ELEVI ... pag. 4-5

Voltmetru electronic
Detector de umiditate
CO-VO ................................................ pag. 6-7
Din Simpozionului al radioa-
matorilor - 1983:
Filtre n
ATELIER ............................................... pag. 8-9
Caracterograf
Harmonograf
R.R.R ................................................. pag. 10-11
Reducerea consumului de energie
Regenerarea uleiurilor uzate
Umflarea a pneurilor
AUTO-MOTO ................................... pag. 12-13
Autoturismele OLTCIT: Transmisia
Oglinzi retrovizoare
MUZEUL MARINEI ROMNE . pag. 14-15
FOTOTEHNICA ............................... 16-17
Zenit TTL: Descrierea depanarea expono-
metrului
Filme pentru cineamatori
Sincronizare
CITITORII RECOMANDA .............. pag. 18-19
Logic pulser
auto
Preamplificator pentru n
Frigider pentru ...
LA CEREREA CITITORILOR ............... pag. 20
Radioreceptoare simple
PUBLICITATE .......................................... pag. 21
Televizoare cu circuite integrate
REVISTA REVISTELOR ......................... pag. 22
Controlul bateriei
Receptor
M i1ivoltmetru
MEMORATOR .......................................... pag. 23
Circuite integrate-Echivalente
SERVICE ................................................... pag. 24
Min irad iocasetofonuI "Gnom"
FILTRE N SCARA
(CITITI N
CT

- tensiunea de alimentare:
24 Vcc,
-- curentul absorbit: cca 100 mA;
- domeniul de lucru: 20 Hz -
20000 Hz;
- punctele de inflexiune: 30 Hz;
60 Hz; 120 Hz; 240 Hz; 480 Hz;
960 Hz; 1 920 Hz; 3 840 Hz;
7 680 Hz; 15 360 Hz;
- plaja de 14 dB;
- n punctele de nfle-
xiune: 20 dB;
- banda de trecere: O,25 dB n
interval 20 Hz - 20 470 Hz;
- 1 dB n interval 14 Hz -
52000 Hz;
- tensiunea de intrare:
U i=250 mVef.
schema de
principiu a egalizorului.
Se egalizorul prezentat
ine 3 etaje principale anume:
- etajul de intrare, care
tranzistorul Ti;
- etajul corector tensiune-frec-
care ine tranzistoarele
81
380 lut
C1
50pf'/35V
UNPUTJ
i=l00ir.
2
82
150/(/1
"" ... ,,1"'111'1"'1":::11"1 mari,
duce formei
a semnalului a de-
fazaje suplimentare n ie de

un etaj de amplificare cu di-
n colector emitor. Sar-
cina de fapt un
generator de curent constant, reali-
zat cu unul sau mai multe tranzis-
toare. Folosind ca un gene-
rator de curent constant se
stabilizarea factorului
de amplificare,
de intrare, benzii de trecere
a amplificatorului lucru
n egalizorului, posibili-
tatea iei pozitive n
negative globale.
Tranzistorul T4 pentru
tranzistorul T2 o
Aceasta n curent continuu
o iar n qurent alter-
nativ o mare. In acest fel
se etajului posibilitatea de a
realiza o amplificare mare, cu toate
Itl
-10
-20
10 i 5 1 ti
r 7
5 7 fU'"
Diagrama
Schema a egalizorului cu 10 octave
T
1
- BC109C, BC173C; T
2
- BC 109C, BC173C; T
3
- BC173C;
BC251C; T
5
- BC251C; T
6
- BC109C, BC173C.
Ct!?11

Vcc=24 V
Pl+1O=100k..n
rirea a benzii de
audio n ceea ce
de dorite.
nseriate cu filtrele
(de exemplu, Ri5 cu L 1-C7) asi-
amortizarea
unor prea accentuate ale
sau pe frecven-
centrale de acord ale filtrelor
LC, n punctele de inflexiune alese.
Semnalul util corectat este preluat
din colectorul tranzistorului T2 prin
intermediul condensatorului C3
apoi al semireglabil
R14. Ulterior, semnalul util se
etajului de ire prin intermediul
condensatorului C17, n baza tran-
zistorului' T5. Grupul R13-R14 a
fost pentru a exista posibi-
IitGltea unei fine a nivelului
semnalului de Etajul de
include tranzistoarele T5 T6.
Tranzistorul T5 un tam-
pon ntre etajul corector tensiu-
etajul de ire.
Tranzistorul T6 o impe-
de ire a etaju-
lui de ire al egalizorului.
TEHNIUM 10/1183
jiU. dUD
MODUL DE REALIZARE
Montajul se amplasnd
componentele pe de circuit
imprimat. O de cablaj im-
primat este n figura 3.1.
Pentru cele zece filtre LCR s-a ales
varianta n figura 4.
Constructorul poate face mici mo-
ale dimensiunilor
n de gabaritul folo-
site, ca-
blajului. Pentru unor re-
zultate optime se impune folosirea
cu
Iar condensatoarele electrolitice de
cuplaj dintre etaje vor fi obligatoriu
cu tantal.
montajului impun
Amplasarea blocurilor ionale: 1
- dublu, 100kf1; 2 -
forma de cablu; 3 - mufa de in-
trare; 4 - blocul egalizor (canal 1);
5 - blocul egalizor (canal 11); 6 -
blocurile grupuri Rle; 7 - mufa de
ire; 8 - ecranul; 9 - blocul de
alimentare 24 V; 10 -

2 3
implicit realizarea variantei stereo.
de cablaj imprimat din fi-
gura 3.1 se n dublu
exemplar, iar placa din figura 5 se
ntr-un singur exemplar,
deoarece este pentru va-
rianta stereo.
componentelor pre-
zentate n schema se face
conform figurii 3.2, iar pozijionarea
celor zece filtre RLC (varianta ste-
reo) se face conform figurii 5.2. Fie-
care grup RLC se cu cte
o de
care n final se co-
la masa a monta-
jului (n pe cablaj
n acest scop, 5) pentru evitarea
bobine

realizarea pe carcase tip
de pentru unor
bobine cu dimensiuni minime.
Se componentele pe
de cablaj imprimat, respec-
cu conden-
satoarelor electrolitice, indicate pe
schema
O de amplasare a blocu-
rilor pe egalizoru-
lui este n figura 6.
amplasarea componentelor
pe de cablaj imprimat fixa-
rea lor pe egalizorului (inclu-
siv alimentatorul de 24 V, stabilizat)
se forma de cablu.
Forma de cablu totali-
tatea conexiunilor dintre blocurile
realizate un traseu
printre acestea, ct mai convenabil,
dinainte stabilit. realizarea for-
mei de cablu, aceasta se
prin matisare cu un fir de ce-
Conexiunile din forma de cablu
se folosind cablu ecranat
(n de firele destinate alimen-
iar firul de are o sec-
de 2 mm
2

Obligatoriu se pe
metalic al egalizorului cose pentru
rigidizarea formei de cablu.
TEHNIUM 10/1813
Se suportul metalic
pentru liniare duble
(cu de 100 kH
montare, se fiecare poten-
cu un ohmmetru, deoarece
orice intcerupere a acestora are
negative n
egalizorului. Practic, o ntrerupere
duce la grupului
RLe aferent, cu unei
surse de zgomot de fond.
montarea pe egaiizo- <::)
rului a grupului de se lI.O
fac ntre blocurile
nale cu verificnd cu un
sau ohmmetru continuitatea
fir nainte de efectuarea sudurilor la
cele capete ale acestuia.
Sudurile la tresa a cablu-
rilor ecranate se cu
evitnd categoric suduri superficiale
sau reci. Se te o
faptul de calitatea sudurilor de-
pind montajului
buna lui
efectuarea tuturor
lor ntre blocurile se
(CONTIN'UARE IN PAG. 1)
II'"
1
I
I
-$-- -$.- -<:9.-
i i i
\' \' \'

\ \ \
I I I
/ /
I
-11-- --$-.-
j j
b..
1
-EI
I
_.<31.-
i
\'
\
1/ .1
I
--$'-
i
EC,fAN
, , )
CIO .R1l?
rllO
Circuitul imprimat dinspre cablaj
\
C19 R13 R14 R12 R25 R29 e20
componentelor pe placa de cablaj imprimat
3
Cablajul imprimat al grupurilor RLC
:&
I
I I 1 1
--$'-

-$.- --$.-
-'$--
I i
i
i ..
I
\' \' \' \'
\'
,
'\
"
,
\
/1.1
1
1
.1
/1 .1 1/ .1
I
'1 / I ! I I
--$--- -'$-- -'$-- -4-- --$'-
I I I
j
l

e:
Pozijionarea componentelor RLC
00000
qs. 9: <:!" o,: qs q!. Oe: 0: a,)


00000
"""l1lI
!
-'$'-
I
/
\'
1'/.1
I
_.7.-
..4iI
C/G LIQ.I?H
\
ZI
R21
DI51PATIA

Primul motiv ne ale-
gem o valoare mai pentru
temperatura de
exemplu t =40C (punctul a de
amax
pe axa t ). Dreapta C - perpendicu-
c
n a pe axa tc -
un radiator ideal n J\p.ile ea
graficul A n punctul c,
de P
d
(40C)=120 W.
max
este acum numai din
al doilea motiv citat mai sus, deci
nici la tamax =40C nu putem
cei 120 W de graficul A.
Singura este
un radiator practic, avnd o
R
th
un
r-a
contact imperfect la R
thc

In aceste temperatura capsu-
lei nu va mai coincide cu temperatura
(n extremis cu tamax) decit
la pe ce puterea
de tranzistor tempera-
tura capsulei ea, cu atit mai
repede cu ct dintre
mediul ambiant (via radia-
tor) este mai mare. obser-
ne un radiator real
s-ar reprezenta in planul nostru prin-
tr-o plecnd din punctul
a avind panta de axa t
cu inversul totalg
Vom demonstra
stau lucrurile dind un exemplu
numeric.
Problema nr. 4. Dorim folosim
tranzistorul dat ntr-un montaj care
l la o putere de
de 40 W. t =
amax
40C, ne care este rezis-
R
thc
-
r
+
VOLTMETRU
ELECTRONIC
+
u
R1
1M.fl.
Rl
5M.fl.
R3
4M1l.
R4
5OOkD.
R5
400k!l

50k.a.
R7
40 k.o.
Fiz. A. MRCULESCU
1(1 + lCl=TLOB3CN
R
thr
_
a
(de aici vom putea deduce
radiatorului, R
thr
_
a
,
apreciind contactului,
R
th
,n de modul de fixare
c-r
a capsulei pe radiator).
Prin metoda aplicind
(5) (8), deducem:
t. -t
R Jmax amax =
thj-a P ( )
dmax tamax
100C-40C=15C/W'
40W ' ,
in radiatorului
- se cu m panta
a dreptei D, raportul
P dmax{d)---;P dmax(f) P dmax(d)
t (f)-t (a) = t (f)-t (a)
c c c c
m=
atunci capsu-
are va-
loarea cu 1/m:
t (f)-t (a)
cc 1
R +R =- =-
thc-r thr-a P (d) m (9)
dmax
Numeric, precedente se
inlocuind
Rthc-r+Rthr-a=Rthj-a -R
thj
_
c
= in fd) valorile ob-
=1 5C/W-0 5C/W=1 0C/W. ilo
Metoda de rezolvare a pro- 80C-40C
blemei este R
thc
-
r
+R
thr
_
a
= =1C/W,
- prin punctul P dmax (t
c
)=40 W 4CJN
(valoarea de pe axa puterii se rezultat identic cu cel prin cal-
cul. Ct temperatura capsu-
duce o la axa tc n punctul lei, nu avem decit legea
de d cu graficul A; a lui Ohm circuitului
- unind punctul a de pe axa te' ambiant. fiind de 1CfW,
d b ( C iar puterea de la
e a tc a)=t
amax
=40
0
,cu t =400C _ de 40 W, o
punctul d se dreapta D, care amax
radiatorul de tensiune t
c
-
- se punctul d pe axa to tamax =40W.1 C/W=40C. Deducem
punctul f de tc(f). t =t +40C=80C
c amax .
n cazul nostru SOOC; Nu ne mai
decit principiul metodei este gene-
lei pentru puterea de rai valabil, deci rezultatele
(40 W), la ta =tamax =40C, nu snt o
Montajul descris n continuare se
constructorilor amatori
care un circuit integrat con-
amplificatoare
nale cu intrare pe J-FET n i
ca de exemplu LF3S3N,
TL083CN etc. Desigur, se poate in-
cerca transpunerea lui pe
nale dar n acest caz per-
vor fi mai modeste. im-
punndu-se adaptarea schemei (n
special a de intrare) la noua
sensibilitate
Este vorba despre un voltmetru
electronic pentru tensiune
avnd de intrare de 11 MO.
Kl
a
11
I .!!!!!..45V
I I
I
I
I
I
I
o foarte stabilitate
un reglaj fin al zeroului o alimen-
tare Stabilitatea ze-
rou lui marul constructorilor
care astfel de
scheme) este rezultatul ope-
cu FET, ca al faptului
ele snt n Impe-
de intrare a montaju-
lui - de ordinul a 10
9
n - permite
utilizarea unui divizor cu
de 11 Mn, pe care nu l
semnificativ n nici una din
comutatorului de domenii.
schema de principiu din
figura 1. cu integratul
TL083CN (pentru care s-a indicat n
figura 2 dispunerea terminale/or).
primul este
folosit ca repetor de tensiune,
nnd la ire instrumentul indicator
M (SO-60 jJ.A), semire-
1 140ffset
l 13 +Vcc
I
I +
I
Offset 3 12
-Vec 4 11 Ne
Offset 5 10
I
6 9 +Vcc
Ra
1 O k.O.
-----,-.... - ...... -
I
J
-4;,V
I -
7 8 Offset
KZb
4 TEHNIUM 10/1983
Tn acest scop vedem ce
de fapt n (9):
tc(f) este, prin graficu-
lui A, temperatura capsulei corespun-
pe baza (4) puterii de
disipatie P
d
(t )=40 W;
. max c
tc(a) este temperatura am-
tamax =40C;
P dmax(d) este puterea de
prin
(4) temperaturii t (f) a capsulei; pe de
c
parte (prin felul cum am trasat
paralela la axa t
c
)' ea a fost
numeric cu puterea .de
de
ea corespunde prin (5) radia-
torului valorii t =t =
40oe. a amax
Prin urmare putem scrie:
t -t
.J... c amax
m
P dmax(t
c
)
t -t .t.-t.
c . amaX"1 Jmax jmax
P dmax (t
c
)
t. -t t.-t
tmax amax Jmax c
Pdmax(f
amax
) - Pdmax(\r -
R
th
-R
th
=R
th
+R
th
,
J-a J-c C-f . r-a
tocmai (9).
Pe de parte, din prima egalitate
de mai sus 1deducem:
tc =t
amax
+m'
P
dmax (t
c
) sau ,
te =t
amax
+(R
thc
_
r
+ Rthr-a)P dmaJtc>
(10)
relatie care nu este altceva decit ecua-
dreptei D. in dreapta
D radiatorul (mai pre-
cis,
ambiant) prin sau panta ei
Pentru un radiator dat, cu un
contact dat ia dreapta O co-'
poate fi prin
R10 permite ajustarea capului
de la etalonare, ie care
se fa?e pen!ru un singur domeniu
se pastreaza automat pe toate cele-
lalte, divizorul R
1
-R
a
este co-
rect calculat realizat.
Cel de-al doilea de
asemenea n montaj de repetor, ser-
ca de ten-
siune pentru minusul instrumentu-
lui. Din liniar P (10 kH),
care cu RIl Rl2 10r-
un divizor median al tensiunii
totale de alimentare, se po-
aplicat minusului instru-
O I
1nF
tJ:!:3SV
DA
EFO
o
Vrf metalic Izolator
TEHNIUM 10/1983
4,7Mll
+
(paralel cu ea n
de valoarea tamax este
evident n acest fel se
puterea de respectiv
ordonata punctului de d
cu graficul A. Pentru exemplificare,
n figura 9 am trasat punctat pozi-
n care radiator+con-
tact problema nr. 4 pentru
datele t P
d
(25C) =
. amax max
50 W.
Observatii
1. fizice de
pe cele axe, respectiv 1 W 1e,
le grafic prin segmente
egale, panta a dreptei D (de
fapt a drepte din plan) coin-
cide cu panta n acest
caz m=tg,cx.,1/m=ctgor..:. (9)
devine:
R
thc
_
r
+ R
thr
-
a
=ctg <X,.. (11)
Problemele se pot rezolva deci cu
un raportor cu o de
trigonometrice.
2. Metoda permite,
de asemenea, rezolvarea problemelor
inverse, fiind
(ra-
diator contact la cunoscute),
permite determinarea puterii maxime
de disipatie pentru o valoare t
. amax
propunem, ca
prin calcul
de dreapta E pentru situ-

Problema nr. 5. tranzistor
este montat pe un radiator cu R
thr
-
a
=
1 e{W, contactului la capsu-
fiind de cel mult R
th
=0,5e{W.
c-r
se determine puterea de
t =40
o
e.
amax
(CONTINUARE N-NR. VIITOR)
mentului, deci implicit zeroul elec-
tric al montajului, atunci cnd la in-
trare nu avem tensiune. EI
permite compensarea ii ce-
lor baterii de alimentare, a
tensiunii lor n timp, ca a
mai accentuate n tempe-
ratura mediului ambiant. Deoarece
reglajul zeroului se face este
cazul) naintea serii de
P va fi pla-
sat pe panoul frontal al aparatului.
Alimentarea montajului se poate
face practic de la orice tensiuni du-
ble ntre 2x3 V 2x9 V {se va con-
s41ta n prealabil limita
de catalog pentru integratul
folosit). Experimentnd cu TL083CN,
s-au rezultate foarte bune cu
baterii de 4,5 V.
Divizorul R
1
-R
a
a fost calculat
pentru domeniile. de tensiune conti-
de 0,5 V - 1 V - 5 V - 10 V
-50 V - 100 V - 500 V, aVn-
du-se n vedere utilizarea unui in-
strument cu scala 0-100. EI
Izolator
D!ETECTOR
de UMIDITATE
o de detector de
umiditate cu avertizare este
n figura 1. Montajul se
cu tensiune de
9 V baterii de 4,5 V legate n
serie sau un redresor de 9 V/0,5 A,
bine filtrat). Se poate folosi orice tip
de tiristor de putere (1-10 A
la. minimum 100 V). Traductorul S
este o sonerie sau un bu-
zer care la tensiunea
de cca 8 V.
R3 curentul
prin poarta tiristorului, alegndu-se,
n de tipul acestuia, orienta-
ntre 500 O 2 kO .
Tranzistorul Teste pnp cu siliciu,
de . putere (BCi77, BC251,
BC252 etc.).
amplificarea sa este prea
mare (soneria la simpla
atingere cu mna a bazei lui T), sen-
sibilitatea se poate reduce conec-
tind ntre o
de 10-100 kO (n trimerul
R
2
)
Sonda este din
conductoare de dimensiuni
arbitrare, montate pe un suport izo-
lator conectate la bornele
A-B. Ea poate fi pe o bu-
de circuit imprimat, separnd
prin corodare sau exfoliere meca-
ii paralele de cupru.
Mai simplu, ea poate fi un dop de
plastic n care s-au nfipt
ace. ial este ca
. ntre polii sondei, atunci
cnd aceasta este n mediul
umed supravegheat, fie de ordi-
nul kiloohmilor sau cel mult al zeci-
lor de kiloohmi.
at, montajul conti..,
avertizeze ia ntrerupe-
rea sau cnd sonda
este din mediul umed res-
pectiv. Acest mod de
poate nu n unele aplica-
cng ar fi oprirea au-
a un timp
prestabilit (cteva secunde - sufi-
cient pentru ca persoana n
apropiere ia de situa-
n mod corespun-
.. O astfel de se suge-
n modificarea din figura 2.
cum se n serie cu
intrarea B s-a intercalat un conden-
sator C
l
, care ncepe se -ncarce
n momentul n care sonda detec-'
umiditate. Curentul de
care, limitat de R1' aduce n conduc-
tranzistorul T, care ti-
ristorul implicit avertizarea so-
poate fi recalculat pentru
alte domenii dorite, con-
suma R
1
-R
a
(eventual mai sau mai multe)
de cca,11 Mfl. ' .
din divizor vor, fi sor-
tate ct mai precis, asigurindu-se
abateri de cel mult 2% pentru fie-
care n parte. La nevoie se pot folosi
serie-paralel pentru valo-
rile nestandardizate sau nedisponi,.
bile prin sortare.
la intrarea voltmetrului ata-
o de
conform din figurile 3
4, aparatul permite ten-
siunilor de cu valoa-
rea sub 35 V cu mai
de 30 MHz.
ETAlONARE
Ne ntii trimerul R
10
este n cu valoarea
iar iometrul P apro-
ximativ n mijlocul cursei, care
prin nchide-
rea dublu K
2a
+ K
2P
'
o arbitrara,
S. MARIN
condensatorul
ntrerupe polarizarea bazei lui T si
tiristorul se (prin modul
de soneria nterupe
periodic circuitul de alimentare,
ceea ce permite blocarea tiristorului
la ncetarea comenzii pe
Condensatorul trebuie
pierderi ct mai mici n dielectric (se
unul cu tantal). Durata n-
sale - deci durata
rii sonore - este aproximativ
de constanta de timp ,= R
1
. C
1
(cca 5 s pentru C
1
= 47 R
1
=
100 kfl).
La ntreruperea - prin
trecerea comutatorului K n 2
-, dioda D (orice tip, chiar punc-
con-
densatorului C
1
, aproximativ n ace-
interval de timp R
1
C
1
,
astfel montajul pentru o averti-
zare
+
1
(1
a'
o
+ 1
o---e
T
K
acul va reveni ntr-o mai mult
sau mai in de zero.
Prin manevrarea a
trului P aducem acul exact la divi-
ziunea zero.
Pentru etalonarea
avem nevoie de o de tensiune
ct mai precis
de exemplu U = 5 V. co-
mutatorul K
1
n ia 5 V apli-
la bornele de intrare (+, -) ten-
siunea U, cu respectarea
(obligatoriu!). acul instrumen-
tului undeva n gra-
a scalei, fin cursorul
trimerului R
10
cnd
acului devine exact la capul de
(diviziunea 100). Cu aceasta,
etalonarea este se
pe toate celelalte domenii, n
limitele de precizie dictate de tole-
divizorului. acul "bate"
peste capul de valoarea lui
R10 este prea se
tensiunea U de la intrare, se ntre-
rupe alimentarea apoi se nlocu-
R10 cu un trimer de 15-25 k!1.
In continuare se reiau
descrise.
Necesitatea de a. oferi radioama-
tqrilor posibilitatea
natoarelor de .surplus provenite din
casarea sau deciasarea. unor echi-
pamente profesionale, sau .a .celor
produse n (C.N.F. sau ICSITE),
ne-a determinat
cu att mai mult cu ct ea rev;ine
periodic .n radioamatori-
lor din ultimii.ani [12 .-: 27].
unea pentru filtrele n
i nu n punte) a ,fost de
avantajele acestora, n cazul rezona-
toaretor de surplus,
a .. 1 n general nu reglaje
(cel mult, deci' se
la n nuite de
amator cu dotare
b. Nu rezonatoare de
(ca filtrele n
punte). Singurele condijii impuse
rezonatoarelor pentru filtrele in
snt, in general, ndeplinite,
Ele vor fi prezentate n lucrare la
momentul oportun.
c. Sint, n general. aproape lipsite
de parazite la
mare de de banda de
trecere, deoarece pa-

X
laziteale rezonatoarelor compo-
, nente nI..! snt ,de obicei pe
'
d. La acel i de "rezona.,
toare, . fla-ncuri 'mai . abrupte
mai mari . dec1t filtrele n
punte construite de amator' dar,din
caracteristica' tor de frec-
n general
numai unul dintre ftancuri '.este
abrupt, fiind mai in. ac-
ceptabil. '
de
cont ct de bine se
utilizarea rezonatoarelor de surplus
11 aceste filtre, dezavantajul. men-
punctul d este n general
tolerabil sau poate fi diminuar.1!
2. REZONATORUL CU CUART,
CA ELEMENT COMPONENT Al
FIlTRELOR [1 -11J
Pentru calculul flltrelor se folo-
Se? te schema
a unui rezonator cu in va-'
rial')ta cea mai care este
n figura 1. .
Lk Ck snt
respectiv capacitatea ale
schemei . echivalente (simbolurile
Us
1
au pe criteriul
confuziilor n scrierea cu-
ntre d o);Rs este
serie de pierderi dina-
mice, . iar Co este capacitatea
Ia bornele rezonatorului.
/ este
numai atta timp ct
efectul piezoelectric, deci numai n
jurul (pe fundamen-
Sau pe armonice mecanice). n
afara acestor domenii de
schema

a rezonaton..llui
fizic se reduce numai la Ca, care
indiferent de efectul piezoe-
lectric. / ' ,
la bomelecircuitului
echivalent are un carac-
ter reactiv are o de
ca n figura.2. din care
unei serie
la F s a paralele la F p' Cele
de. snt'
caracteristice rezonator,
pentru fiecare din sale
mecanice sau armo-
sint legate de valorile com.;.
poneritelor, circuitului echivalent
prin
1
fs =----
27T
(1 )
f" f, V1+ C, = f,( 1 + ) (2)
, Co' 2Co
dintre cele .frec-
de se te
terval de se
parat rSau ,La
prin capacitate in serie
torul, intervalul de
scade, deoarece de
serie cre? te, cea de
paralel practic

La dezacordul prin capacitate
paralel curezonatorul, intervalul
scade, pentru
'lenta de paralel
timp. ce de
rie practic (
coeficientul de al
torului echivalent). '
In concluzie, dezacordllrile
citive ale rezonatoarelor
totdeauna la intervalu
de motiv pentru care
zonatoarele utilizate n filtrele
trebuie intervalul de
mai. mare decit banda de
trecere pentru filtru [4',
pag.60,27,30J
Pentrti cantitative ale
dezacordului rezonatoarelor se pot
consulta [4,7,8,9]. ,
dezacordurile prin
conduc totdeauna la
intervalului de
dar, din introduc rezo
(1n afara celor
ceea ce nu
este totdeauna acceptabil n filtre.
Acesta este un motiv pentru care
filtrele n snt concepute de
obicei ca de condensatoare
rezonatoare; Amortizarea supli-
cu o n paralel
(sau n serie) cu rezonatorul nu
A-f = f" - f,,:=:::: . fs (3) de
2C
o
deci nici in-tervfilul de
.. dar curba de depen-


C
k
se co', a cu
/ eficient de cum s-a desenat punctat in figura 2.
intervalul de al re-
zonatorului' 1
Af :=::::-. " . fs (3-:-1)
2ro
Pentru. rezonatoarele 'cu n
AT; cum este cazul celor
care general n tema
valoarea lui ro este cu-
intre. 200 2000. Jn aceste
de
la (2) este atit de nct,
practic, s-ar putea f.olos; semnul
egal n (2) (3).
Prin conectarea in serie sau in
paralel cu rezonatorula unor reae-
tante se produce ceea ce vom de",
numi n lucrare "dezacor';'
dul rezonatorului";
n schemele filtrelor n Cl,.Im
cu care se
dezacordul rezonatoare,lor in filtrE!
trebuie pierderi mici, se vor
analiza numai dezacordurHe cu
condensatoare.
Tn acest caz, sint de luatil,1
cazuri, care pot interveni
U' ,
g
3. CElUl" El.EMENTARAAFll-
, TRElOR . iN TIPURI POSI.-
BILE. ANAUZA RASPUNSULUI
, AMPLITUDINE-FRECVENTA
PentrU utilizarea unu singur re-
zonator ca element selectiv ntre
generator o
ilustrate n,
,raS de
coeficientului de
realizat (curba de in
tudine).
, circuitu-
lui din figura 3.1, o bineve-
,ntre un de
tip filtru unul de tip
exact ceea ce ar fi
util la la a unui
semnal SSB dintr-un semnal DSB,
cele benzi se suprapun
peste banda de trecere cea de
oprire a circuitului. n cazul analizat,
vom 'banda
a semnalului vom spune
circuitului este de tip
tru pentru banda
sau, prescurtat, FBLI.
Principalii parametri ai de
respective Snt pe
anume:
AI = atenuarea n
de trecere;
IAR = atenuarea
lobi de revenire
atenuarea la reven'ire:
B3 = banda
la atenuarea
la 3 dB);
fa = a benzii' de
trecere, ca medie a .celor
care
banda de trecere Ia 3 dB, f3i -
limita dinspre mferioare
respectiv, f3s - limita dinspre
superioare (nenotate
pe desen din motive de simplifi-
care).
Efectul
C2, Rt
descris n
tului
terminalele sale grupul capacitate-
se n echiva-
lentul serie [33].
Valorile Ri Rs, de
obicei egale, amorti-
zarea rezonatorului deci aplati-
curba de n special
n banda de trecere.
Banda de oprire este n
jurul de para-
lel a rezonatorului, practic neafec-
de dezacordul serie introdus
de CI Ce.
n concluzie,
centrale fi) de f" fi' este depen-
exclusiv de valorile lui CI
C2 Banda de trecere este influen-
direct de valorile Ri R." iar in-
direct de centrale
de fs fii' deci de
condensatoarelor CI si Co. In afara
celui de circuitul- are
noduri (punctele comune n-
tre Ri' CI rezonator, respectiv R"
C2 rezonator) un ochi (rezona-
tor, CI Ri trecute ca echivalent se-
rie C2 cu Rs trecute n echivalent
serie), iar dezacordul rezonatorului
este de tip serie, deci un dezacord
"pe ochiuri".
Toate filtrele n care snt
compuse din celule de acest tip (fil-
trele BU) au la dezacordul pe
ochiuri, deci banda de trecere cu-
.ntre 1, fI' a rezonatoarelor
cu att mai departe de t cu ct deza-
cordul pe ochiuri este mai mare, iar
baJlda de oprire este pe f".
In fine, o onece-
"Iobilor de revenire"
ai . caracteristicii de
cum s-a la punctul 2,
a unui rezonator
ca n figura 1 numai ntr-un dome-
niu de limitat n jurul re-
la mult
. de aceasta, rezonatorul
este practic echivalent cu un con ..
densator cu capacitatea en Zona
lobi lor de revenire din' curba de
a circuitului din figura 3.1
fiind relativ de., de
serie, tinde se apropie.
de pe care l-ar avea cir-
cuitul rezonatorul ar fi nlocuit
cu un condensator cu capacitatea
Co. Jocul de valori ale componente-
lor din acest nou circuit stabileste
curba (n o orizon-
punctat), ,Ia care se ra-
asimptotic lobii de reve-
nire ai curbei de
Analiza circuitului din figura 3.2
a curbei sale de se poate
derula similar. Aiqi banda de oprire
este pe de rezo-
serie a rezonatorului - deci
este de tipul FBlS.
grupurile CI, R'I' C2 R" se trans-
n echivalentul paralel, se ob-
rezonatorul este dez-
acordat printr-o capacitate paralel,
deci se o a frec-
de paralel de la va-
loarea f" la valoarea = fo pe
care este banda de tre-
cere. Sntem deci n cazul unui dez-
acord "pe noduri", chiar n ca-
zul de circuitul are un singur
nod (ne legat la borna Se
poate trage deci concluzia n acest
caz toate filtrele n com-
puse din celule de acest tip - deci
filtre BLS -au la dezacordul
pe noduri al rezonatorului (rezona-
toarelor) prin care se te po-
centrale a benzii de
trecere de lor de re-
serie, pe care se
banda de oprire care ne
practic
Flltr. cu .. rala.r.
Riplu ql = Q4 k1, 2 = 1<3,4
dB
0,7654 0,8409
0,01 d8 1,0457 0,7369
0,1 dB 1,3451 0,6850
0,5 de 1,8258 0,6482
1 dB 2;21 0,638
:3 dB 3,45 0,624
TEHNIUM 10/1983
lobi lor de revenire ai
curbei de este i ca
n cazul anterior.
4. FILTRE CU MAI MULTE CE-
lULE. PRINCIPII GENERALE DE
CALCUL. filTRE POUI\IOMIAlE
sau mai multe celule ele-
mentare cu cte un rezonator, ca
acelea din figura 3, pot fi conectate
n (una alta, ca treptele
unei cu ca ansam-
blul dintre celule
corect adaptate, ter-
minate pe de calcul.
Acest mod de a compune filtrele,
asigurnd ca la fiecare n-
tre celule n fie-
care sens fie i (adaptarea
pe imagine), cea mai
veche de calcul a filtrelor:
metoda parametrilor imagine.
Unul dintre neajunsurile acestei
metode i nu singurul) n
aceea calcule foarte la-
borioase o de
proiectare.
Metodele moderne de a
circuitelor, cu un nalt grad de me-
canizare a calculelor, au la uti-
lizarea unor matematice (de
obicei polinomiale), care
aproximeze acceptabii ia de
transfer (curba de pe care
ne-o propunem pentru circuitul
proiectat. Cea mai
de de pentru filtre
este cea de tip filtru trece:-jos (FT J),
din care prin matema-
tice relativ simple se pot re-
de calcu! pentru celelalte ti-
pUfi de filtre. Forma de
pentru FT J este cea a unui
salt ca o (flanc vertical) n
dreptul de Ea
poate fi printr-o mul-
de polinomiale,
felul cum fie distribui-
te abaterile proiectat
de la forma
Dintre acestea,. cele mai cunos-
cute. Snt aproximarea de tip Butter-
worth adesea "de maxi-
mum plat" sau "cu riplu Db")
aproximarea de tip cu riplu
n banda de trecere, sim-
plu "aproximarea Pentru
simplificarea calculelor, literatura
de specialitate filtre gata
calculate, cu valorile componentelor
trecute n tabele pe care le vom de-
numi filtre prototip sau, mai simplu,
"Prototip". Denumirea este ndrep-
deoarece ele snt calculate
pentru de
de 1 rad/s pentru
terminale de 1 n (sau cel putin una
din ele de 1 O). Pornind de la proto-
tipul al ndeplines te
impuse, proiectantul poate
calcula elementele filtrului cu frec-
de termi-
nale dorite, prin simple de pro-
port ionalitate. Astfel de tabele de
prototipuri FT J se pot n multe
de specialitate [28, 29, 31, 34,
35, 37] cu de pro-
iectare n unele cazuri, cu tabele
sau grafice din care se poate calcula
n Filtrele calcu-
late prin se numesc
"filtre
matematice pnn care se face aproxi-
marea curbei de n
Pornind de la un prototip FT J se
poate calcula un prototip de filtru
(FTB), n care se folo-
sesc "rezonatoare" constituite din
circuite acordate le (serie sau pa-
ralel), folosind matematice
prezentate n orice manual de spe-
TABELUL HR. 3
(,
TABELUL NR.1
filtre cu doui rulstoare
Riplu ql = q2 1<1,
O dB 1 ;4142 0,7071
0,01 dB 1,4829 0,7075
0,1 dB 1,6382 0,7106
0,3 dB 1,82 0,717 (x)
0,5 dB 1,9497 0,7225
1 dB 2,21 0,739 (x)
3 dB 3,13 . (x)
cialitate, precum In unele
amatori [22, 24].
i n cazuri si nt publicate
direct tabele:, de valori pentru proto-
tipuri FTB.
O se impune pentru
tabelele de valori ale prototipurilor
de orice fel: pierderile proprii ale
elementelor reactive ce compun fil-
trele duc la deformarea (distorsio-
narea) n
Pentru a putea un
ct mai apropiat de cel propus, tabe-
lele de prototipuri snt calculate de
obicei astfel ca pierderilor
n 'componente fie
prin predistorsionarea corespun-
(n sens invers) a
lui de calcul. Mai rar se intlnesc
tabele de prototipuri cu
'nepredistorsionat, care
Snt destinate cazurilor n care se
componente cu pierderi
foarte mici, cum este, cum se
cazu! rezonatoarelor cu
tabelele numerotate de la 1
la 7 snt pen-
tru calculul unor prototipuri de FTB
. predistorsionare, pentru cteva
tipuri de pentru cazuri
cnd se 2 la 8 rezona-
toare identice cu pierderi neglija-
bile. Datele snt. extrase n majori-
tate. din [34], cu ia 'unor ca-
zuri, nsemnate n tabele cu (x),
care provin din [28] sau [37].
cititorul te de co-
pentru filtre cu
mai mare de rezonatoare, ' poate
consulte fie [30], fie bibliografia indi-
n aceasta. din tabele
se pentru calculul FTB n
care se folosesc rezonatoare LC sa'u
cu linii, care n banda de trecere au fie
o se ca un
circuit rezonant serie, fie o antirezo-
se ca un cir-
cuitrezonant paralel. Aceste rezo-
natoare snt conectate in ramurile
serie (longitudinale) ale filtru lui, n
primul caz, sau n paralel
(transversale) n cel doilea caz
snt cuplate ntre printr-o
de condensatoare. In ambele
cazuri curba de n frec-
a filtrelor are
de a benzii
de trecere poate fi folo-
sin<;l tabele sau grafice corespun-
care de Obicei ta-
belele prototipurilor [28, 31, 34, 37].
Cnd n locul rezonatoarelor men-
se folosesc rezonatoare cu
lucrurile se deoa-
rece acestea nu o
ci a;>a cum s-a
n capitolul 1.
Prin urmare, ele pot fi folosite n'
filtre att ca rezonatoare serie, ct
TABELUL HA:. <4
k2,3 Riplu ql = qs kl , 2 5 1<2,3= K3, 4
0,5412
dB
0,6180 1,00 0,5559
0,5413 0,01 da 0,9'766 O,n96 0,5398
0,5421 0,1 dB 1,3013 0,7028 0,5355
0,5446 0,5 dB 1,B068 0,5341
0,546 (x)
0,555 (x)
1 dB 2,21 0,633 0,535
3 dB 3,47 0,614 0,538
Riplu
dB
TABELUL HR. 2
Filtre cu 3 fulalOllf.
ql = q3 kl , 2 = k2, 3
1,00
0,01 dB 1,1811 0,6818
0,1 dB 1,4328 0,6618
0,5 dB 1,8636
I
0,6474
1 dB 2,21 0,645 (x)
3 dB 3,36 0,647 (x)
ca rezonatoare paralel, dar n am-
bele cazuri "celeilalte" re-
produce o perturbare pu-
un "accident" 'pe curba de
a filtrului, de cazul
cnd s-ar utiliza rezonatoare Le.
Acest accident pe curba de
se prin n
tatea benzii de trecere a unui inter-
val de n care comporta-
rea este cea a unui filtru opre:;;te-
corespunznd "celeilalte"
de a rezonato-
rului. Este motivul pentru care ele
se numesc (mai corect) "filtre cva-
sipolinomiale". Din cele re-
astfel de filtre se pot realiza
n feluri. Cnd rezonatoarele
snt conectate n longitudi-
nale (serie), banda de trecere este'
lor de
serie, iar cea de oprire pe cea de re-
paralel
filtruiui este asimetric, cu
flancul dinspre mari
mai abrupt n cele mai multe cazuri
(cu unele asupra
vom reveni). Vom denumi acest tip
"filtru pentru supe-
(FBlS).
rezonatoarele snt conec-
tate n transversale. ale fiI-
'trului, banda de trecere este
pe lor de para-
lel iar banda de
oprire pe cea de serie,
, flancul inferior al curbei de
este mai abrupt, motiv pentru care
le vom denumi "filtre pentru
(FBlS).
Dishal [30] a studiat filtrele cvas-
polinomiale cu a prezentat
exacte pentru calculul .lor.
Articolul este citat n deve-
nite clasice [34], dar nivelul de tra-
tare este mai accesibil amato-
rului nuit.
O serie de autori [22, 24, 46] au
simplifice proiectarea
acestor filtre neglijnd ca-
paralel (Co) a rezonatoru-
lui cu la.ca-
zul FBLI. Au rezultat de calcul
sl1Jp!e, care snt de fapt cazuri par-
ticulare ale lui Dishal, 'dar
care nu permit nici un control asu-
pra de rezul-
tante nici nu proiectantului
posibilitatea de valorificare
a unui rezonator cunoscut. Exem-
ple de asemenea snt cazu-
rile n care intervalul de
al rezonatoarelor este fie foarte
mai mare, fie mult mai mare
dect banda de trecere
n ultimulcaz, pentru banda de
oprire este departe de cea de tre-
cere, flancul superior al curbei de
este chiar mai abrupt
dect flancul inferior, i structura
fiitrului este cea a unui
Metoda de calcul a lui Disha!
mai mari, n
primul rnd pentru prin dezacor-
duri capaeitive ale reztmatoarelor,
"accidentul" de pe curba
de un flanc foarte
abrupt, apt pentru a fi utilizat ca
flanc al ntr-un filtru
pentru semnalului SSB.
CONTINUARE N NR. VIITOR
Trasatorui automat de caracteris-
tici este un dispozitiv care, ata'?at
unui osciloscop, pe ecra-
nul acestuia familia caracteristicilor
de
Ic=f I(UCE) la=ct.
ale tranzistorului de-
cu zgomot de
fond, se. pot determina factorul de
amplificare f3 n montaj cu emitorul
comun, curentulrezidual 'cao, ten-
siunea de lucru a
tranzistorului, de stabili-
zare a diodelor Zener etc.
Carac:;:teristicile se pot. ridica gra-
fic, punct cu punct impulsuri;
. Ia efectuarea acestei tre-
buie evitate tensiun.ilor
maxime admise tranzis-
toarelor. Deoarece efectele
chiar la puteri disipate mici, duc la
abateri mari, este recomandabil ca
metoda caracteristicilor
.. punct-cu fie fiind
o extrem de
Ridicarea caracteristicilortranzis-
toarelor n impulsuri, i este n
general mai pe
-evitarea termice.' posi-
bilitatea caracteristicii n
regiuni n care se puterea
maxim tensiunea
colector-emitor
MODUL DE FUNCTIONARE
Din schema se
blocuri:
- alimentator;
- generator de tensiune n
trepte;
- generator de impulsuri n
"dinte de
...:. circuite adaptoare de polari-
tate: ,
- circuite ire pe osci-
losc,op). .,.
Stude.nt VALENTIN
transformatorului cu
identice pentru a nu exista compli-
la acestuia pen-
..tru a permite verificarea tranzistoa-
relor npn pnp prin schimbarea'
surselor U
c
la din co-
mutatorul K2; se utiliza un
transformator cu o
rare din cauza masei co-
muneera dis-
pozitivului n variante: pentru
tranzistoare pnp respectiv, pentru
tranzistoare npn.
Generatorul de tensiune in trepte.
Semnalul dreptunghiular. 'necesar
pentru comanda circuitultli.de for-
mare a tensiunii n trepte se
prin limitarea tensiunii sinusoidale
din secundaru'l S2 (fig.1) cu ajutorul
diodei Zener 04. Acest montaj asi-
la ire un semnal trapezoidal
asimetric cu flancuri foarte abrupte,
l1i deoarece limitarea se face la o ten-
'siune (6,2 V) cu ajutorul unei
diode de tip PL6V2Z (fig.2), cele
praguri fiind determinate de
tensiunea Zener, Uz de tensiunea
Ud'
un circuit de derivare
. format din condensatorul C4 re-
a montajului,
care permite unor impul-
suri ce derivata semna-
lului de intrare.(fig.3). Impulsurile
negative vor fi. scurtcircuitate prin
06, iar cele pozitive vor co-
manga deschiderea tranzistorulu.i
. T5. condensatorului C7
are loc. .n curent constant, furnizat
de generatorul T5-06, tensiunea la
borne avnd o Astfel
alege valoarea condensato-
rului .. C7 pentru ,ca ntre
trepte efe tensiune consecutive
fie de 1 V.
. Alimentarea se face de la ea
prin intermediul transformatorului .
Tr. 1 cu i secundare
identice, S1 S2. S-a ales
Alimentarea generatorului de ten-
siune n trepte se face de la redre-
SOf realizat cu
dioda redresoare 03 o de
filtrare de tip din
grupurile R9-C4 R10:-C5. Stabi-
lizarea tensiunii se cu
ajutorul diodei Zener 05.
Tensiunea n trepte la
bornele condensatorului C7 se cu-
lege se tranzistorului de n-
cercat prin intermediul unui etaj
Oarlington, format din tranzistoarele
Ta T9. Amplitudinea tensiunii n
trepte unei trepte) se re-
cu R17, fixat
pe panoul frontal .al trasatorului.
Tensiunea n trepte la
bornele lui C7 la o anu-
valoare, la care se deschide
montajul simulator de TUJ format
din T6 j T7, moment n care tensiu-
nea la bornele condensatorului
scade brusc la valoarea 0,7 V (Ia
care simulatorul, TUJ se
ciclul se (1ig.4 fig.5).
Tensiunea de deschidere a simula-
torului TUJ este din
R16 de pe panoul frontal.
. . Generatorul de tensiune .,dinte de'
.... se compune din:
- formator de dreptun-
ghiulare din tensiunea sinusoidala
(S1) cu ajutorul diode; Zener 02 a
R1; . . .
- redresor, cu
.PNP(1
dioda 01 celula de filtrare RC
cu filtrare R2'C1 i R3C2;
- generator de curent constant
din tranzistorul T2 rezis-
tentele AS R6, care liniar
condensatoru! C3; curentul de n-
. se prin polarizarea
bazei tranzistorului T2 din
R5
ct bune a frontu":'
lui anterior al "dintelui de
(flg.6).; ,
RMONOG
Ing.
Harmonograful este. un dispozitiv
relativ simplu. cu ajutorul
se pot familii de
un deosebit
cut. Aceste dispozitive au
subiect de concursuri, iar
realizate au fostexpu
galerii de
Curbele se ca ..... i-
zarea traiectoriei .' nct de pe
platanul mobi.! 7, n contact prin in-
termediul unei foi de hirtie cu creio-
nul 6. Se
care sau platanului,
care acesta este oscileze li-
ber. Ev,ident, fiind
fi contururile des-
avnd un perimetru
ce n ce mai mic, cnd osci-
traiectoria devine
punct. Platanului i se poate imprima
o care de
axe, el. avnd teoretic 4
grade .de libertate, ceea ce
curbelor de amortizare o
varietate de
a confect iona dispozitivul,
ne vom procura nti o de
traforaj de la o veche sau o
vom Ca atare. Vom 'suda
solid de 2, ce se
din fier-beton de 0
10-12 mm. In partea
o din
ce i asamblarea demonta-
1, de
asemenea de
grosime.
oscilant .5 este prins, cu o
balama de penar,de partea 4,
9u un mic joc pe 1.
Ea se poate roti n jurul 1
din PVC sau alt
matertal plastic de 6-8 mm gro-
sime. In mobil se un
creion carioca, un pix cu sau
un cap ROTRING prin filetare sau
--:- etaj Darlingto('l format din tran..:
zistoarele T3 T4; I
de a con-
C3, format din rezis-
tranzistorul Ti.
pauza de
din perioada tensiunii sinusoidale
dintre doi de conse-.
cutivi, deoarece n acest timp con-
densatortll C7 din generatorul de
) tensiune n trepte .. curen-
tul de al, tranzistorului de
avnd un salt brusc.
nu se cont de acest lucru, ca-:-
racteristiea de pe ecranul osc;losco-
pului apare incorect doarece nu se
cond ia I a=ct. pentru care
se familia de caracteristici.
Comanda tranzistorului de
se face prin intermediul unor re-
montate n circuitul bazei,
de' tensiune fiind' transfor-
trepte de curent I B. Amplitu-
dinea' acestor trepte de curent se
alege.din comutatorul K3 poate fi
de 10, qO sau 100flA pentru a putea
fi att tranzistoarele de
putere, cit cele de putere
medie i mare.
Tensiunea amplificaforu-
lui pe al osciloscopului se
pe R12 din
torul tranzistorului de
este cucu rentu I ce
trece prin tranzistori deci Ic.
le va deci, pe ecranul osci-
loscppului pe
. MODUL DE
..:... se osciloscopul
trasatorul automat; .
se intensitatea fo-
calizarea spotului;
10/1983
n
fundul
dimensiuni de
ia diagonal
utate metalic
g
de
de am
gurilor, de
alegerea ei
de la caz la caz.
ntre punct
legare 3 centrul platanului, unde
trebuie se n de
repaus vrful pixului, este de 600
mm. Celelalte dimensiuni se' aleg n
de materialele disponibile.
Orientativ, ca
mea aparatului nu
7.50 mm dela sistemul de
deoarece bara 1 nu va mai
fi suficient de
Hirtia se. a.fi
ndoituri, pentru a-avea o

din plastic.
Pentru nceput,
imprimate vor fi de amplitu-
dine (20--:-30mm),. altfel dete-
riora ins.trumentul. Formele .cuca-
racter deosebit se an-
trenament. ndelungat, care va
perrrHte apa-
ratului. .
Pentru a
i suprapune peste un desen un
altul, cu 9 culoare prin
schimbarea creionuJui de pe
mobil.
- se trasatorul auto-
mat ,Ia osciloscop prin cele
pe X Y; n acest moment.
apare O) care se
pe . ecran.
Pentru tranzistoare: .
- se din K3/curentul '8
de a tranzistorului de ...
surat; \
- se alege din K2 structura tran-
zistorului ce trebuie (pnp
sau npn);
-'se introduce tranzistorul n so-
clu se imaginea

-:- dispare linia
(fig 7a, 7b) se scoate imediat tran-
zistorul deoarece este scurtcircuitat
EC;
- familia de caracteristici.
ncepe se deplaseze cu timpul pe
tranzistorul de in-
n eKistnd . pe-
ricolul de distrugere a acestuia;
- apare familia de caract&-
ristici simptomul prezentat mai
sus, tranzistorul de este
,bun se pot face celelalte determi-

Diodele dioda Zener (de mini-
mum 1 W) se introduc n soclu ntre
C, pe ecranul osciloscopului vi..:.
zualizinC! caracteristica diodei pola-
direct sau invers, pe care se
pot face
au fost efectuate cu
un osciloscop tranzistor/zat de tip
"OT -01", rezultate similare
s-au pe alte tipuri de osci-
loscoape cu amplifica-
toare de calitate pe X
care nu defazaje Jntre
semnalele aplicate.
suport
! l'
/80
Superl ul de toc
PLATANUL
cte un la mufa de in-
trare pe cele se
separat, fiecare
dintre cele identice
ale ega!izorului, care se veri-
tensiunilor n punctele
de ionare a blocurilor
montajului. Verificarea. se face com-
parnd valorile cu cele
n schema
Eroarea este' de 2%.
Se un voltmetru cu
mare de intrare.
terminarea pen-
tru fiecare "canal" se scot
de la mufa de intrare, se reface ali-
mentarea pentru . ambele.
canale cu aceasta egalizorul este

In scopul unei
fine a finale, care tre-
buie fie. pentru cele
ale egalizorului, se
cursoarele
semireglabile R14 R'14, la
amplitudinii maxime simi-
lare pentru fiecare canal./ .
., se dispune de un generator
de semnal de un
osciloscop,se poate vizualiza efica-
citatea n fiecare punct

de inflexiune, n final o
cu cea din figura
2.
Pentru obt inerea cu . exactitate a
maximumului sau minimumului de
amplificare n punctele de nflexiune
se poate modifica fin cir-
cuitelor LC, asupra bobi-
nei (cteva spire n plus sau n mi-
nus).
Maximumul sau minimumul de
amplitudine pe punctului
de inflexiune (pentru am-
de 20 dB) se re-
modificnd n limite foarte
mici valoarea aferente
grup LC (eventual prin sor-
tarea de "aceea<? i" va-
loare, cu mai mare).
Reglat pus la punct, montajul
va oferi construc-
torului, posesor al unui aparat cu
multiple, competitiv .cu
similare de acest tip reali-
zate de orice
BIBLIOGRAFIE:
John Markus - "Electronic Circu-
its" '- New York 1974;
"Soundcraftsman" 1012-:- R.F.G.;
Paul Gray - "Analysis and Design
'of Integrated Circuits", 1977.
9
3
8
R DUCEREA
CON U ULUI
D E .IE
Fiz. MARIN GEORGESCU,
Centrul de cercetAri RtimnicuVncee .
Propunem o foarte sim-
cu ajutorul' se poate re-
duce la 50% consumul de
deci de energie, la
de baie ca aceasta
la o a confortului. In-
se pe faptul
aproape din timpul Cit fa-
cem baie ,(cnd ne ne
etc.) apa curge inutil.
In principiu, este vorba de interca-
larea unui ventil electromagnetic in-
tre pentru a bateriei de
robinete furtunul (fig. 1).
Electroventilul este alimentat de la
un redresor'de tensiune (maxi-
mum 12 V) comandat de un mi-
(fig. 2). Microntre-
se introduce ntr-o cutie
care se. prinde pe perete la
nivelul suportului pentru Pentru
'a nu intra n contacte .pe
cutiei se O peste
care se o
de cauciuc, microntreru-
prin
(fig. 3).
Suportul pentru se face tip
prghie se deasupra cu-
,Uleiurile snt acele uleiuri
eate, de lucru
duratei de s..;au degra-
dat, nemaiput1nd asigura
rea n ii normale a agregatelor
motoarelorindustriale.
der (fig. 4) n
fel inct, atunci cnd se
pe suport, prin intermediul
rubului (4)' fie microin-
Se perechea
de contatte de la
care npozqia nchide elec-
troventilul.
Astfel, cnd ridicat de
pe f suport (robinetele bateriei fiind
deschise), electroventiluI este des-
chis apa curge. eind ne
sau ne se
pe suport, este
nat, iar electroventilul nchide apa.
1 n momentul Cind din nou
apa curge la. temperatura la
care a fost la nceput.
Toate cablurile vor fi trecute prin
.iar intrarea n cutia ,
rului la electroventil se va face cu
Celelalte se vor
face. cu chit tiocolic sau un alt chit
izolant rezistent la Nu am in-
trat n de teh-
ntruct aceasta depinde de po-
fantezia amatorului.

de trei ani nici o defectiune.
Ing. N. A.POSTOl..
ing. D. MARGINEANU,
ing. N. GUTESCU,
C. D. s:a. P. "Peeo"
uleiurifor uzate li se
o atent ie mereu
activitate este de De-
cretul Consiliului de Stat nr.
465/1979 de Regu lamentu I
M.I.Ch. nr. 2 200/1976. eonform
acestei toate con-
sumatoare de uleiuri lubrifiante' au
de a colecta preda uleiu-
riie uzate PECO.
Degradarea uleiurilor minerale se
fabe prin oxidare i impurifi-
Tr.
2:1
Fig. 1: 1. Robin,.
2. robinet rece; '3.
ventil electromagnetic
Fig. 3: 1 - cutie; 2 - mi-
3 - pirghia
4 -
de cauciuc; 5 - Il
.presetupa pentru cablu; 6 -
cablu
care. n de mediul con
ile de lucru.
Oxidarea uleiurilor. de . m
produce n punctele calde

lui) n
conduce
ox
imeri-
sau' moi), ce-
din degradarea
e asemenea (2),
motor se
, cu din camera de ardere:
peroxizi, sul-
icu plumb,
combustibili
praf din aer, rezultate din
Fig. 2: i --
tor, V.E. - ventil electromag-
netic '
Fig. 4: 1 - cutia cu mi-
2 -perete;
3 - suport 4 -
reglabil
pieselor motorului (praf de
aluminiu, antimoniu). .
uleiurilor s1 nt apro-
rmitoarele (3):
ii. i conta-
narll cu produsele " de ardere,
de
cu carburant; indicelui de
Viscozitate, temperaturii de
inflamare
uleiului deci a coroziunii motoru-
lui.
Pentru. ,vaJorificarea ulei.urilor
uzate se actualmente dife-
rite tehnici metode, dintre care
cele mai multe
de ordin economic sau ecologic.
Valorificarea prin combustie n ca ...
Fig. 1: Rezlltenl_ .a oxlel.. .' IUlCeptlblllta'.. Ia adllivare ."tloxi ..
danti (II'. 1); 1 - u'el M 20; 2 - u ... reaenerat fractia f; 3 - u'li M 20 +
0,3% PUOI; 4 ..... fractia fi + 0,3% P1108; A 1715 - abeorbanll cor"-
pun,dtoare lungimII de unda.
Fig. 2: Rezlltenl. Ia OXldareJ' lueeeptiblllta'.. Ia adltlVllr. axld .... ti
(III'. 11): 1 - ulei M 20; 2 - ul Ngenerat Ir. II; 3 - u.eI M 20 ... 0,3
%
P1108; 4 - ulei regenerat". 18 + 0,3% 1'1108; P1108 - ad.tlY
antioxldant, (dtrotolfat de Zinc).

Actualmente problema
uleiurilor uzate a de-
venit deosebit de cu
1n dezvoltate indus-
trial cele care nu dispun de
materii prime necesare lu-
sub aspecte: 1) la-
tura economisirea de
respectiv reducerea efortului va-
lutar ,pentru importatoare de
reducerea a phel-
tuielilor de 2) latura
respectiv diminuarea gra-
dului de poluare a mediului nconju-


Pentru exemplificare putem
(1) la nivelul anului 1980 numai
n membre 'ale C.E.E. s-au
,consumat 4,3 milioane tone de
uleiuri IUbrifiante, s-au generat 2,3'
milioane tone de uleiuri uzate, din
care doar 50% au fost colectate,
0,6 milioane' tone de
uleiuri regenerate, reprezentind
echivalentul a 12miHoane tone de

In vederea
uleiurilor uzate a economisirH
s-au .elaborat sau snt n curs
ii i reglemen-
tara .noas-
cadrul politicii de
a materiilor prime, valo-
S 16 2,1. 32
TIMP DE OXIDARE I h
l.i'"'I
r:: 1,21------1---"''--4-----4-_---1

8 16 24 32
TlM,P DE I h
LA w
RAPIDA
PNEURILOR
Din practica care
pneu riie la de ben-
PECO dotate cu compresor se
ie poate
consuma nejustificat de
tatea ei) un timp prea mare.
Se pentru de cele
mai multe ori, sntem nevoiji de-
completventilul pentru ca
aerul fi admis n pneu
(u neori doar desfacerea a
ventilului nu permite. accesul aeru-
iuDo
\ in cazul subliniat mai sus,
cu scoatereafurtunului de alimen-
tare de pe aerul cu
putere din pneu,' ventilul mai nainte
scos trebuie acum montat la. loc, dar
nu in orice fel, ci rapid cu preci-
zie. Dar cum faci toate acestea
cind ventilul este atit de mic, iar el
mai trebuie pentru
asta avem la doar capa-
cul, care este o destul
de greu de. manevrat. In. tota.cest
timp ct cu ventilul cu
aerul din pneu iese, iar n
spatele dv. "dexteritatea"
care nu prea

totul se petrece cala
vent
o
ce iese din
10 minute
(controlul cu
rea ve cele 5
(4 + rezerva). In sin-
la volan, de-
loc altora.
Cazul ideal este atins prea rar
n general, numai de auto-
care mult (profe-

Pentru a manevra cu mai
mnele industriale sau incinerat<l>are
(4) i. legate de ar-
dere, de utilajului mai
ales de poluare prin ,emisie. de sub-
nocive cv plumb.
Mult m;:ii rentabile sint procedeele
care prin regenerare fabri-
carea de .combustibili de focare
Isau uleiuri de .
Rentabilitatea acestor ii
este de asigurarea, prin
colectare unei
constatl1te a uleiurilor uzate de
modul de rezolvare 'a problemei de-
care se (gudroane
acide, absorbante), n
mediului.
Procedeele moderne de regene-
rare a uleiurilor uzate snt confrun-
tate cu probleme deosebite:
'rea a de aditi-
i i; te-
rea gradului de impurificare ca ur-
mare a duratei de serviciu;
de calitate impuse uleiului
< regenerat, eliminarea subproduse-
lor; pOluarea a mediului n-
flexibilitatea mare a pro-
cesului.
n aceste ii, vechea tehnolo-
gie de regenerare, care cuprinde
dezemulsionare. dezh idratare,
rafinare cu H
2
SO 4,neutralizare cu
NaOH tratare cu decolo-
rant, nu
efectuate intr-o serie
de laboratoare institute speciali-
zate au aplicarea de
diverse procedee noi sau suplimen!'"
tare cum snt: dezbenzinarea,trata-
rea cu prOp'an, distilarea n vid,hi-
10/1983
ADRIAN CURELEA
"ventilul pen-
tru a avea controlul sigur al prinderii
stringerii lui n propun o
care timpul de lu-
cru. Din figura 1 se vede este
vorba despre un simplu mner (1)
care se la un de
(2). Singura este
montarea bine. (eventual fo-
losind un adeziv universal)' a
celvlui n corpul mnenrlui.
lui astfel completat va servi de acum
nainte numai. n scopulstringerii
(sau desfacerii) ventilului
se va face.' mai .. or mai repede).
A doua. ie n
a modifica un de exis-
tent ,conformfigutU 2 b (1 n fig. 2 a,
piesa 3), i se un
4 (fig .. 2c).Capacul.astfelmodificat
se 1) pe valva 1
(fig .. 2a) ,a' vrem o
.. cnd. 4
supapa 2 (fig. 2a) aerul n-
cepe din ..
Cu o care (II) se aduce
furtunul comprimat
se piesa 3
ct
se
3, care veri-
ano metru prEl.siunea.
ia se pentru toate
Ite Timpul de lucru este
mai scurt, nu au loc pierderi de aer
nejustificate din pneu, nu ne> mai
cu montarea demonta-
rea ventilului.
n figura 2b au fost trecute
doar cotele care se la
de ventil, celelalte
du-se intacte.
drofinarea. "j n principiu, toate sche-
mele de regenerare moderne (1) au
trei faze 1) pretratare; 2)
distilare in vid; 3) tratament final ce
include de obicei hidrofinarea,
care este greu de realizat din punc":
tul de vedere al catalizatori-
lor cu i organometa!'"
licj
I li ceea ce calitatea aces!'"
tor uleiuri regenerate, i mentali-
tatea unor c6nsumatori este
uleiurile regenerate Snt de calitate
rezultatele
contrariul, anume lubri-
ii avnd ca uleiuri regene-
rate snt comparabili
cu uleiurile din
cum se vede din figurile 1
2, uleiurile regenerate au o rezis
w
mult mai la oxidare, dar
au o susceptibilitate la aditivare an-
ceva mai decit
uleiurile minerale direct din
,.
BIBLIOGRAfiE:
1. ,.Second European Congress
on the Recycling uf .used oils", Pa-
ris, 1980, p. 6;
2. "World .011 reserves decline
again",in: Information about ihe oii
industry, Voi. 16, nr. 9, 1977, p. 7;
3. "Waste oii atCleveland", in:ln-,
du stria I lubrication, and Tribology,
sept. 1975,p_ 166;
4. Audibert, F.,' "Les huilse usa-
gees. source de matiers premier
ei d'Emergie", in: Informs .Chlm.;
145, 1915, p. 119. J
---+-11--- - -------, ---' __
1Z0
Randolinot
1
c T FOANE
Functionare depanare
n ,multe
cauzate nejustificat de Editura'
constructorii amatori au
putut intra n posesia'
"Casetofoane -
depanare".
de un colectiy de
cu expe-
n domeniul aparaturii
electronice. lucrarea este rezul-
tatul unui vast mate-
ria/ bibliografic, al de
laborator, al repa-
acestui tip de aparate.
ntr-un mod judi-
ciosgradat, cartea cu
referiri la con..;

tofoanelor, urmnd utilizar$a lor.
De foarte
bine prezentat este ,al doilea ca..;
pitol, ce include de-
panar.ea reglarea casetofoane-
lor. ,. Cu schemele anexate,' car-
tea constituie un util instrument
f!!t .. mina jconstructorilor amatori
pentru depanarea
casetofoanelOL
Stelion lOlneanu
Enin
Matio5 Vesman
Mrton Endre
Casetofoane
depanare
11
\
OGLINZI
RETROVIZ,OARE
Activitatea auto
este de o solicitare
a intensitate depinde
de rulajului.
care consumul nervos
snt de diferite naturi chiar
ele nu n mod
t ient,su I este.
"treaz" prompt De
exemplu, n mod normal, zgomotele
emise de vehicul nu snt sesizate
dar unor ale
caroseriei sau ale echipamentului de
rulare, vPitul unui rulment, modifi-
carea structurii zgomotului emis de
motor prin ionarea unui ci-
lindru trezesc ia
Pe
automobilului a drumurilor, solici-
auditive, olfactive de discon-
fort au astfel nct canalul in-
viz.ual a rol pri-
mordial, furniznd 90---,95% din da-
tele necesarerulajului. Acesta este
motivul pentru care
Ing. M. STRATULAT
a automobilelor a crescut nencetat,
iar n' structura
dispozitivelor care
aria de observare s-au
amplificat. .
Un fapt mai in' cunoscut
foarte neglijat este aria
de observare a cmpului exterior din
care organismul uman poate
depinde de tim-
pul disponibil de observare, deci .de
viteza de rulaj. psihomoto-
rii, ale rezultate snt prezen-
tate n figura 1, se ia
ca nivel de cmpul. vizual
posibil fie investigat de organism
la 20 kmlh, pe vite-
zei vehicu.lului se n-
ajungnd. ca la 100 krn/h
ea reprezinte numai .12.:....14% din
cmpul vizual din care pri-
la viteza de
20 kmlh. Orice obstacole sau, peri-
cole situate n afara acestei zone
(care este simetric n lungul
axului vehiculului) trec neobservate,
operativ sau deloc. nu ui-
cu posibili-
de observare, factorul de risc
al accident.ului n mod obiec-
tiv cu:. viteza, independent de
ale
Privirea auto este
(n timp) n mod
de observare. Un bi-
al timpului mediu de observare
este n figura 2, din care re-
o destul de mare parte a
timpUlui. de rulare este ob-
exterior lateral
din in ii. 'n grafic, cifra refe-
ritoare la de observare n
cuprinde timpul n care privi-
rea. se spre-
oglinda retrovizoare' Se
vede deci o mare parte din du-
rata rulajului o oh.-
cmpului posterior "lateral
al Ori. de cte ori
" torul auto se execute
.un viraj, o schimbe sen-
sul de .sau
plece .din el trebuie
cerceteze zonele din
spatele vehicululu.i pentru a asi-
gura securitatea sa, a pietoni/or sau
a partenerilor de trafic.
acest caz a
dispunerii corecte a
dispozitivelor de observare, ca
folosirii .Ior o im-:

AUIHIUIISIIII "HIICII"
Dr. ing. TRAIAN CANTA
10 11 12 13
.\
1
"de ce . instalarea a
chiar trei oglinzi retrovizoare -
exterioare-
mai ales la
risme.
Se pune intrebarea: cum
fie dispuse oglinzile ..
pentru ca lor
Ifie La ntrebare
poate da un corect
ia n considerare faptul privi
omului are o de vizibilitate
eficacitate el
este de cca 30, si
de axul central de observ
afara acestei limite, sensibilitatea
scade
40%, astfel nct chiar obiecte cu
mensiuni importante pot
observate. Pe de parte, s-a
statat n ... ,.."14'", ... 1",,
de observare sensibilitatea
este deosebit de la
obiectelor mobile. T
particularitate a1privirii
ferice atrage ia asupra i
oglinzilor retrovizoare
n apropierea limitei zonei d
citate ele pot at
.Ia unui
recare aflat n ..
,obiectelor remarcate
cnd oglinda retrovizoare este
tot mai lateral i de
ca
rea oglinzii astfel ei
mai mult de 30 cu axa longitu:-
a inii. Se pare
de observare rapid
la oglinzii dincolo de

Pe de parte, plasarea
lor. precum unghiul lor de
dere depind de dimensiunile f'tc.,Clmll;'.,
ri/or vehiculului, de plasarea
caroseriei, de tipul oglinz
cu acest ultim aspect se
oglinzile retrovizoare pot fi
plane sau sferice, n ultimul
cmpul de observare fiind mai mare;
Trebuie oglinzile
sferice imaginea a
cmpului observat,' schimbnd pro,:,
dimensionale afectlnddis-
punerea a obiectelor.
Aceasta in apre-
cierea a a direo-
iHor de care a vitezelorobie.o-
telor observate de n spatele
aceasta cu att mai accEm-
tuat cu ct raza de a oglinzii
este mai De aceea standardele
razele mi-
nime. de El de re-
flectare la 1 200 mm pentru autotu-
risme 1 800 mm pentru vehicule
gr,'e.
J n . ceea ce te oglinda retro-
vizoare din interiorul mii, ea tre",,:
buie asUelnct, pentru 'a o
privi, ochiul observatorului nu se
de la de mers nainte
cu un unghi mare de 30 Des-
chiderea a
cmpului oglinzii trebuie fie de
18, iar pe de 6
(f;g.3).
ce' Regu-
lamentului Comisiei economice pen-,
tru ntreagaF n\ cu
"Oglinda
trebuie asigure posibilitatea oh-
drum cu ambii ochi pe
.' n spatele inii, pe o
de 20 m de 60 m
ochii (fig. 4). Se pet-
mite cmpului deobser-
vare de
toarelor pentru cap sau a unor echi-
pamente suplimentare, ca panouri
antiebluisante, . storuri,
parbrizullJi din spate, dispozitive de
cu condijia ca. acestea
nu acopere mai mult de 15% din
cmpul de observare permis de gea-
mkl' posterior".
In ceea ce oglinda exte-
din partea a vehiculu-
lui, ,.trebuie asigure posibilitatea
de observ.are n spatele automobilu-
" lui cu ambii ochi a unui drum pe o
de 2,5 mlao de
10 m de ochii auto
trebuie fie sub un
unghi \ mai mare de' 55 de linia pri-
viri.i nainte" (fig. 5).
Pentru oglinda .retrovizoare late-
din dreapta, i norme
"ea trebuie asigure ob-
servarea unui drum oritontalcu am-
bJi ochi, in spatele automobilului, pe
o de. 3,5 m de
30 m de .Ia ochii In plus,
trebuie posibilitatea
de a vedea drumul pe de
0,75 mncepind de la de
4 m in spatele (fi.g. 6).
prin urmare, cteva din nor-,
mele. ional.e uzuale privind
montarea oglinzilor retrovizoare.
Este bine se c;\i nu-
mai. acestora la bord nu
este nu
format reflexele perma-
nente a cmpului din spatele inii
cu ajutorul lor. Statisticile
majoritatea aripilor lovitese
nefolosirii oglinzilor late-
rale sau celei exterioare, i aces-
tea se dotarea vehiculului.
de ce, nainte de orice mane-
de ire, plecare de pe loc,
ire din trebuie fie
operativ
oglinziior retrovizoare.
I nainte de a porni motorul, trebuie
se la loc oglinzile
snt se
regleze pozijionarea lor pentru reali-
zarea cmpului corect de
a fi mutarea
corpului sau . capului
'oglinda retrovizoare. inte-
este cu mecanism
. de schimbare a unghiului de reflexie
pentru a mpiedica orbirea (cazul
"Daciei"-1300), el trebuie folosit

()
". . '
,0
17 () 1 I
16 15 14
13ro
90
'> 80
QJ
:0. 70
60
50
6 40
u
IV 30
"O 20
10
o
N
nainte
o 20
. Lateral stnga
Oglinda
La dreapta
Oglinda
n jos
Spre bord
40 60 80 100 120
Viteza de rula} (km/h)
Timpul d o bserv a re (%)
o <:) g:. g ....:J
6
Muzeul Marinei romne
din anul 1969 n municipiul
Constanta. Rod
marinarilor, al sprijinului organelor
de partid de stat, al ne-
mijlocite a Consiliului Politic Supe-
rior al Armatei Comandamentului
Marinei, muzeu! a nceput prin pre-
zentarea unor document\? expo-
nate legate de istoricul marinei
noastre. In ultimii ani fondul docu-
mentar al acest!,.Jias-a
continuu s-a restructurat prin ac-
tivitatea a colectivului de
specialitate, prin de
prin n ar:..
hive, biblioteci, prin conti-
cu marinarii i,
n mase, prin
. rea cultivarea iilor marinei
noastre.
Perioada deal IX-lea
Congres al P.C.R., preg-
nant de gindirea.secre-
tarului general al partidului,
dintele
NICOLAE j.,a i pus
amprenta de neconfundat asupra
marinei romne, care a
cunoscut cantitative
mai ales (4llitative
precedent n istoria ei. Marile muta-
operate n modul de abordare
prezentare a istoriei poporului 110S-
tru exprimate personal de secretarul
general ul
NICOLAE au impus
muzeului un de organizare
prezentare; lucru se re-
de la intrare, unde me-
sajul general, fir
zitor asupra istoriei neamului nos-
tru: "Putem afirma, pe baza faptelor
istorice, P9Porui s-a
de-a lungul in spa-
tiul fiecare
metru de fiecare
si ni stropite cu su rea si ngele
mqfilor in cele
mai grele timpuri, nu
unde s-au
ci cu el, cu
cimpiile,cu riurile codrii falnici,
au neclintq i pe aceste melea-
guri. fiinta, dreptul la

Dezvoltarea
a continuarea politicii de in-
dustrializare au determinat
flotei maritime. ifluv(ile,
pe baza navale
proprii, a .
pavilionului nos:"
tru pe toate .oceanele lumii.
a produselor
pe toate meridianele, mesager.al po-
liticii de dezvoltare a
schimburilor economice reciproc
avantajoase, al sentimentelor de ..
pace n toate lu-
mii, marina a ajuns la o
ploare pe care ii tri
nu o visau. dezvoltare ex-
a
unor cadre de
politico-ideolo-
care utilizarea aces-
tor mijloace tehnice ultramoderne la
cei mai parametri de
ca o confirmare a.
rrilor Congresului al XII.:-Iea al Parti-
dului Comunist Romn Conferin-
a partidului din decem-
brie 1982.
Formarea crearea omului nou
Impun, pe de spe-
cialitate, un nalt nivel de
un puternic spi-
rit care
act ioneze la locul de ia nive-
lul actuale ale
noastre soc.ialiste.
muzeografiei,. care a cu-
noscut n ultimul timp o
dezvoltare, a impus o de
modernizare a muzeului,' un nou
abordare prezentare a ac-
tiuit,;;.ti!ny care asigure afirmarea
cultural
pentru a veni n ntmpinarea publi-
cului larg, educnd modelnd pOli-
tic, istoric, filozofic, etic estetic
personalitatea
n actuala Muzeul
romne prin mijloace
cifice marile momente ce au

rea poporului rom.n,
materiale spirituale,
de milenii n
puternica
de naviga-
Marea Nu
acest context
n istoria
ite de restri n-:
la fel de bine cum
aVnt prosperitate
cu dezvoltareaflotelor
TEHNUJM .. 10/1983
Alutus (Olt), Samus Cri-
sius Tibiscus Piretos
(Prut), Argosos etc.
Un loc important n muzeu
prezentarea lui Do-
brotici, Mircea cel Iancu de
"Hunedoara, cel Mare, Mihai
Viteazul, Constantin Brncoveanu
pentru dezvoltarea folosirea mij-
loacelor de n eforturile
militare ale poporului romn mpo-
triva invaziilor cotropirilor
Snt de exponatele .A:lin
care Mircea cel
domnea la "marea cea mare" si
era singurul al Dirsto'r.
consacrat epocii moderne
cuprinde concrete ale preo-
luptei pentru a se regu-
Principatelor Romne drep-
tul de a avea o pro-
prie care navigheze pe
pe sub pavilion dez-
voltarea mijloacelor de n-
j organizarea flotilelor mi-
litare n aderarea
marinarilor militari la ideile
lor de la 1848, modernizarea princi-
palelor porturi
marinarilor militari in pen-
tru cucerirea de stat
a Romniei snt bogat variat pre-
zentate, la loc de frunte fiind cele
legate de activitatea marinarilor n
bateriile de de la Calafat,
scufundarea monitoarelor otomane
"Duba-Seifi", construi-
rea asigurarea podurilor de vase
peste etc.
Revenirea Dobrogei,
vechi romnesc. Ia patria
dezvoltarea statului romn cu-
cerirea au dat noi im-
pulsuri pe Du-
mare. Marina este
cu nave moderne fluviale
maritime, militare comerciale. Ex-
ponatele ce cuprind perioada de
cucerirea de-
pline satu-,
TEHNIUM 10/1983
lui" romn pentru o o
proprii, pentru
de
ie excluderea
rii transporturilor pe Du-
mare unor state
Eroismul marinarilor n
pentru ntregirea neamului este pre-
zentat printr-o de or-
ginale, printr-o serie exponate
prin care publicul vizitator ia
de misiunile ce au revenjt mari-
nei romne cum au fost ele nde- .
plinite; atacul flotei austro-ungare n
portul Rusciuk, sprijinirea capului
de pod la Turtucaia, asigurarea for-
trecerii sprijinul n
foc al flancului drept 'al trupelor din
Dobrogea, salvarea a numeroase
mijloace de transport din mna ina-
micului.
ntlnirea cu care vor-
besc despre 'evenimentele privind
realizarea statului unitar ro-
mn, de rea Partidului Comu-
nist Romn, de activitatea
tilor tilor pentru atragerea
n
mpotriva dictaturii
militaro-fasciste, pentru libertatea
Romniei
un minunat mijloc de educare n
spiritul patriotismului a celor ce vizi-
muzeul. .
Un bogat material, care cuprinde
piese originale, grafice,
scheme, fotografii, machete,
de elanul patriotic, ade-
ziunea la poporului
a efectivelor marinei romne n tim-
pul 'de eliberare
-antiimperia-
din august 1944 al
antihitlerist.
Ultimele ale muzeului ilus-
politica a P.C.R. n
anii socialiste, prin mij-
loace specifice: machete, fotografii,
di'orame exponate atractive. Ele
mariie n
Noua a Almanahului Teh-
nium propune cititorilor tri con-
un bogat sumar din care nu
lipsesc rubricile Ghid pentru cercu-
rile tehnico-aplicative, Radioamaio-
rism, Atelier, HI-FI,
Laborator, Auto-Mota,
Tehnium Service, Divertisment.
cteva titluri de materiale propuse
spre realizare constructorilor ama-
tori: Reglarea SSB,
MF-10 W, Sintetizor de
comandat digital, Redre-
sor de precizie, Amplificator 200 W,
Voltmetru digital, Generator AF, Tu-
rometru, automat de par-
briz, Fotografii color prin transfer.
Rubrica Tehnium Service cuprinde
o de scheme radio, ca-
setofoane magnetofoane.
dezvoltarea modernizarea marine!
militare comerciale, a porturilor
maritime fluviale, ca urmare a
ideilor, si n-
nnoitoare: cuprinse n do-
cumentele Congresului al IX-lea al
P.C.R., dezvoltate completate apoi
la congresele
nale care au urmat. Snt ilustrate
grija a partidului statu-
lui rolul determinant al
NICOLAE n 'orienta-
rea ntregii spre crearea unei
puternice moderne baze tehni-
co-materiale, care a asigurat dezvol-
"tarea precedent a marinei ro-
mne, a .porturilor maritime flu-
viale, a transporturilor pe calea ape-
lor flotei de pescuit ocea-
nic.
n ultima a muzeului se pre-
machetele 'canalului
re-Marea platforma de foraj
marin, nave militare si civile, rod al
construite n
noastre .
. O de fotografii-document
din timpul numerol1selor vizite de
lucru alesecretaruluf general al
partidului, NICOLAE
n porturi, pe
rele de navale, ct pe
canalului
din Romniei de
eforturile ntregu-
lui popor sub conducerea partidu-
lui a secretarului general, n-
cheind acest traseu cronologic prin
istoria marinei noastre.
de idei, teze, ndemmrri
mobilizatoare, izvorte dintr-o
a celui mai nsemnat
bat al poporului romn, ce se des-
prind din cuvntarea la
pe problemele muncii organizatorice
politico-educative de la Mangalia
constituie pentru personalul muzeu-
lui un program concret de
prin aplicarea vom cultiva cu
mai spiritul de dra-
goste de partid popor,
de trecutul glorios de al
patriei noastre, de mun-
cii, punnd ntreaga capaci-
tate de efort n slujba acestei nobile
misiuni.
15
ZENITTTL:
La aparatul fotografic Zenit TTL,
de modelele vechi ale acestei
s-a introdus lumi-
nii prin obiectiv (Through The Lens,
de unde
Avantajele sistemului snt:
...:... posibilitatea de exact
pe imaginea para-
indiferefilt de unghiul obiecti-
vului folosit;
- expunerea . se reali-
a ntrerupe vizarea,
'rind suprapunerea acului instrumen-
tului peste un reper, prin
reglarea a diafragmei tim-
pului de expunere. Schema
o punte de rezistoare, d,e tipul
celei din figura 1. Pe o a
ii se face alimentarea cu curent,
iar pe este conectat un in-
strument pentru sesizarea echilibru-
lu i. Acesta este .caracterizat
printr-un curent nul prin instrument,
ceea' ce se cnd ten-
siunea la bornele acestuia este
(deci DIA = C/B).
Schema este n fi-
. gura 2. este.1nchis la
o a
care nchiderea dia-
fragmei la valoarea
Cele patru ale snt con-
cum (s-au
din figura 1):
A = fotorezistbrul FR, care,
printr-o de plastic transparent,
de pe o a pen-
taprismei. Prin forma acestui ghid
optic se lumina de pe o
ca cea n. figLJra
3, deci se exclud de la
superioare ale cadrului,
ponderea cerului sau
fundalul.ui scenei fotografiate;
B= un rezistor cu valoarea cu-
ntre 1,6 11 kn, s.electatcu
un comutator, K1' de buto-
nul pentru introducerea ii
filmUlui;
C = un iometru semiregla-
bil,.cu care se face calibrarea expo-
nometrului;
,iD ':::=' un rezistor variabil n trepte
(intre 3, 13,9 kD) selectate cu un
comutator K2' de. butonul
cQre timpul de expunere.
Indicatorul. de nul este un. mi-
c!,oampermetru cu zeroul la mijlocul
$calei.. .Acul. situat 'sub baza
pentaprismeinpartea apare
n ",izor indreapta imaginii redresate
Unreper'.s(jb de cerc
a acului
iar reperele + -
.0 dezechilibrare . ce duce la
sUbexpunere.
cititorii care . sufi-
de
. ndem nare, ... '
Fiz. GH. SALUTA
descriem mai jos
modul de remediere a unor defecte
ale exponometrului.'
DECALIBRAREA exponometrului
conduce la sub ori supraexpuneri
sistematice ale filmu,lui. Se. dato-
fotorezistorului
sau timpilor reali de ex-
punere. naJnte de a trece la recali-
brare, - prin probe
efectuate ,cu' alt tip de film'-
sensibilitatea a peliculei este
cea pe ambalaj:
CGRGZIUNEA CGNT ACTELGR
CGMUTATOARELGR apare
aparatului n
sau cu vapori c:orosivi. Se
. prin de
contact, observate pe unele
ale comutatorului.. A nu se confunda
cuscLJrta intrerupere. a circuitului,
care are loc in mod normal la trece-
rea comUtatoarelor 'de .pe o
pe cea
NTRERUPEHEA PISTELGR cir-
imprimat pe care,
cursorul comutatorului de pe buto-
nul vitezelor se produce n cazul
uzurii excesive. Manifestarea este si-

RUPEREA LAMELEI cursorului de
la un comutator !Survine cnd "se
peste cap" butonul' respectiv, n
ciuda limitatoarelor de cu
care este .. Se
prin imposibilitatea pun-
acul tot timpul spre reperul +.
REFUZUL DE a
exponometrului, bateria nu
este se lipsei de
contact ntre lamelele elastice ale
\
1, din cauza defor-
sau coroziunii lor.
Decalibrarea se simplu,
prin regiajui fin al
cuo cu de
1,2 mm,. prin gaura
scoaterea din figura 5.
Pentru corectarea subexpunerii se
cursorul n sensul acelor de
ceasornic, jar supraexpune-
rii ,se face prin Gpe-
se face cu n
vizor deplasarea acului. Se
prin cu unexponometru
de calitate, sau
nerea unei apreciate ante-
rior prin probe pe film (de
exemplu, 1/2, dE] de situ-
In timpul
aparatul va fi ndreptat cu obiectivul
spre o uniform
de soarele unei zile senine ori de un
bec puternic."
Se poate intmpla nu
iometrului n drep-
tul pentru calibrare. Atunci
trebuie capacul. superior al
aparatului, cum se va mai
ie este dealtfei nece-:
pentru remedierea celorlalte
defecte. i de aceea va fi
mai n conti-
nuare:
1. Se prin
manivela de rebobinare a filmului,
"contra" prin blocarea furcil
ce mosorul casetei
filet pe stnga,
vom roti n sens invers acelor
sornicului.
2. Se scot butoanele de reglaj
filmului timpului
Fiecare este fixat pe
prin cte trei mici
rale. Vom fi deosebit de i
pierdem bila micul arc ce se
sese sub fiecare din aceste
care servesc la indexarea
lor.
3: Se desface discul contorului
imagini, prin
let pe stnga! Este o
'lcheie" ce poate fi contec-
din de
(eventual cozi de burghiu) ncas-
intr-o de lemn tare (sau
aluminiu),' ca n figura 4. Sub discul
contorului devin accesibile trei
buri ce maneta de + .. ",ne>rvwf
a filmului.
4. Se scot cu cele
buri . amintite. mai sus. La + ........... i, .. "' .. ,,,,,
operat iei se va observa
a arcului spiral de
a manetei. Acum are as-
din figura 5. . ..
5. Se desfac notate X n
.figura 5. Acum capacul este liber
poate fi scos. Aparatul ca n fi-.
gura 6,unde s-au notat principalele
elemente' ale schemei electrice. Pen-
tru acces la cele comutatoare,
cursorul ace.stora'poate fiscos prin
desfacerea unor laterale
care-I pe lun
n cazul trei pentru
1/30 s
1160
1/125
ffil'!:r .... -C 11250
1
FR
B
. + 1,5 V
1
La echilibru:
O C
-:-
A B
2
3
Zooa unde
se msoa-
ra 1 u mina
I PEnTRU
InEAmATORI
Cineamatol'ii folosesc, de
de 8 mm, n unele cazuri
cadrul cluburilor de proJi!, de
exemplu), filme de 16 rnm. In co-
se materialele fotosen-
produse de
firma ORWO (R.D.G.) n curnd,
vor fi mate-
riale (R.S.R.) pentru tehnica
pentru uzul cineamatori-
exclusiv pelicule reversi-
sau color, usor de
i ntr-un mic labo-
In cele ce urmeaza
succint materialele foto-
folosite de ci-
la noi din
Gama cuprinde trei tipuri
care plaja de sensibilitate
respectiv UP15,
UP27. S-a mai folosit ti-
care se mai pro-
senlSlb!lItcltea de 15 DIN
AS;A-22j3C>Slr) este un film
Se
deosebit de
Devin astfel posibile
cu alcool a contactelor, rearcu-
lamelelor cursoare-
de circuit
uzurii excesiye.
se poate' executa
lipirea foarte
peste cele uzate sau nlo-
de circuit cu
I se cu-
la nevoie
de
se
n partea
blocat cu
remontarea capacului ne vom
de arcul pentru rea-
de Se
care este
sus de ea.
ca partea
roata
cu clinchetul n stare
piesa n
arcului, acesta
n
se introduce piesa pe iar.
arcului n fi-
acest rotirea piesei pe
va fi h:npie-
cu mna, iar
cu un
din
Ing. V. CALINESCU
trial sau de pentru macro-
lumina este suficient

in de iluminare
UP15 este doar n anumite cazuri in-
dicat ca, de la filmarea titluri-
lor n filmul de (desene
animate sau obiecte). Si-
gur n cazul unei ilu-
foarte puternice, utilizarea fil-
UP15 se va putea extinde.
UP21 are sensibilitatea de 21 DIN
(100 ASA-90 GOST), fiind, de ase-
menea, sensibilizat' pancromatic.
sa este foarte iar
puterea de (peste 80
de linii/mm). Suportul filmului are o
colorat ie ie.
Acest film este indicat pentru fil-
cu timpi de expunere scurt i
sau n de iluminare nefavo-
rabile. Este filmul cel mai potrivit
pentru sport, n amlJrg sau la
n exterior, fil-
cu incetinitorul. Pentru' peisaje
este indicat
n de iluminare reduse.
La filmul UP21
poate fi folosit ii J cnd
cantitatea de este
Astfel, el devine filmul
normal pentru familiale, pen-
tru spectacole ii spor-
tive n Se de aseme-
nea, pentru filmul de cu
obiecte sau pentru cu inceti-
nitorul n de iluminare pu-

UP27 are sensibilitatea cea mai ri-
respectiv de 27 DIN (400
ASA-360 GOST). Este un film sensi-
bilizat Are o gra-
o putere de
(peste 80 de liniilmm); Ca la
celelalte tipuri, culoarea suportului
este
n de iluminare
utilizarea filmului UP27 este res-
fiind doar n cazuri
de intensitate Se
te cu filtre rO? ii (rO? u foarte
nchis) pentru efectului de
noapte (filmare la lumina
lunii).
UP27 se la cu .
orice fel de iluminare Da-
marii. sale este in-
dicat pentru la lumina am-
realizarea' unor
scene cine-verite. Poate fi folosit si
pentru pe timp de noapte,
Cnd de iluminare Snt sufi-
ciente. In de iluminare re-
se pentru cu
ncetinitorul.
n general vorbind, filmul UP27
corespunde perfect la lu-
de intensitate.
FILME COLOR
tipuri de filme color snt
oferite de ORWO pentru
amatori, UT15 UK17, primul pen-
tru de zi al doilea pentru
Ambele filme se
printr-o mare fideli-
tate, prin n re-
darea culorilor.
UT15 are sensibilitate de 15 DIN
(25 ASA-22 GOST) este ecnili-
brat pentru de zi 5 600 K.
Are foarte putere
de (peste 80 de
linii/mm). sale snt ace-
i ca pentru filmul UP15 la lu-
Se exclude practic
folosirea filmului UT15 la ar-
deoarece sensibi-
ii practice prin aplicarea pe
obiectiv a unui filtru de conversie
(filtru 812) devine aprecia-

UK17 are sensibilitatea de 17 DIN
UP15 in domeniul 400-650 nm.
400 500 600 nm 700
UP21 n luinemob 420-610' nm;
400 500 600 nm 700
UP27 n domeniul 420-675 nm.
400
(40 ASA-32 GOST) este echili-
brat pentru 3 200 K
(becuri cu halogeni sau spe-
ciale de tip nitraphot). G sa
este foarte puterea de rezolu-
(peste 80 de linii/mm).
sale corespund celor ci-
tate pentru filmul UP15 la ar-
Filmul UK17 este, n gene-
ral, utilizabil pentru orice fii la
suficient de in-
Folosirea sa la n lu-
este cu un fil-
tru de conversie adecvat (filtru ro-
R12), dar mult dia-
fragma.
teoretic prin folosi-
rea filtrelor de conversie, filmarea
pe UT15 la sau pe
UK17 la de zi nu este indi-
att din cauza sensibili-
practice, ct faptului
redarea culorilor va fi
de utilizarea (UT15
pentru de zi UK17 pentru

O june asupra valorilor date
Comanda a
fulger prin contactul aparatu-
lui fotografic ca gal-
nu este nici atunci
cnd acestea snt identice construc-
tiv. n cazul unor identice pot
nesincronizate sau
se "'poate nu se una sau
nici una din snt
diferite, n plus riscul deterio-
acestora poate chiar
pericol de electrocutare pentru foto-
graf.
Pentru sincronizarea celei de-a
doua mari posibi-
i, anume sincronizare prin cablu
si sincronizare cablu.
descriem o ie din prima cate-
gorie, fulger elec-
tronice.
Cele condensatoare de
0,1 pF se simultan cu con-
densatorul fulger prin inter-
mediul diodei D.
condensatoarele se
brusc, curentul de des-
chiznd tiristorul Th, prin care se n-
chide circuitul de amorsare ai celei
de-a doua Timpul de ntr-
ziere este extrem de scurt, de ordi-
nul microsecundelor, practic nul
de timpul de deschidere al ob-
turaforului, .. Dioda va fi de tip SAY
12 ... 32 sau Tiristorul
poate fi de orice tip, tensiunea
de lucru este mai mare de 350 V si
curentul de 1 A. '
foarte impor-
!anta este respectarea ilor,
In caz' contrar ndu-se
500 600
nm
700
pentru puterea de ie a filme-
lor n ie trebuie specifi-
c nd respectivele valori cores-
pund folosirii unor obiective cu pu-
tere medie.
Filmele se la de
2x8 mm pentru format de 8 mm nor-
mal (lungime 2x7,5 m) sau format
super 8 (lungime 2x1Q m) sau la
de-16 mm (role cu 30 m film)
cu pe o sau pe am-
bele.
Pentru UP15, UP21, UP27 se pot
folosi toate filtrele uzuale n fotogra-
fia alb-negru.
Pentru UT15 se folosi-
rea filtrului UV, cnd este necesar si
eventual a unui filtru polarizant pen-
tru eliminarea unor reflex;; nedorite.
Pentru UK17 nu este nevoie de
nici un filtru, eventual un filtru pola-
rizant poate fi util pentru eliminarea
reflexiilor.
. n figu ri si nt date cu rbele de sen-
sibilitate pentru filmele
alb-negru.
Alimentare
+
spre
1
+
2
lampa a doua. Determinarea pol ari-
se va face cu un instrument
pentru prima iar pentru ca-
blul secunde prin
De plusul se la borna
a cablului.
de 1 kO vor fi de tip
miniatural, de numai 0,1 W, pentru a
juca de n cazul de-
condensatoarelor de 0,1
De aceea, aceste se vor
monta aerisit pentru a nu provoca
ale pieselor n
caz de ardere.
Montajul 'se poate introduce n
carcasa primei sau ntr-o ca-
din material plastic
pii.
17
LOGIC PULSER
Ing. ROMEO MARCULESCU.
ing. CRISTIAN COLONATI
PRINCIPII DE FUNCTI0P:iARE
"Logic pulser" este un dispozitiv
care permite testarea integra-
telor aflate n a fi nece-
scoaterea lor sau ntreruperea'
traseelor.
Fentru verificarea integratelor este
necesar ca circuitul din care acestea
fac parte fie n sau
car alimentat. '
Conectind pulserul ntr-un punct
al circuitului ce a fi verifi-
cat pe butonul START /
STOP K2., acesta un tren
de impulsuri care permite verificarea
ilor, traseelor sau nodurilor
nuite a fi defecte.
Verificarea circuitelor integrate se
poate realiza utiliznd pulserul o
(fig. 1) sau un oscilo-
scop.
Avnd n vedere pentru
se
anterioare acesteia, principala pro-
este trecerea din starea "jos"
(O) n starea "sus" (1).'
Se tranzistorul T4(fig. 2)
este saturat deci, prin conectarea
iri,; la 5 V, prin T4 'va circula un
curent foarte mare care conduce la
distruQerea tranzistorului.
Daca avem n vedere faptul
T4 poate fi n
iar caracteristica de ire a
TTL este cea n figura 3, se
poate observa pentru un curent
cuprins intre 112 123 mA, tensiu-
nea de este 'de 2-3,5 V\
De fapt, pe proprietate se
ntreaga metodologie de
realizare a pulserului.
cont tensiunea de in-
trare n starea "sus"
este 2 V, pentru un cu-
rent mai' mare de. 112 mA, irea
TTL devine 2 V, reprezentnd.
starea "sus" pentru poarta .!
toare. ,
deci curentul n limitele
112-125 mA, se starea 1
a distruge tranzistorul din ca-
drul irii TTL-ului anterior.
I Pulserul are de lu-
cru diferite: 3 Hz pentru vizualizarea
cu ajutorul unui LED
800 Hzvizualizare cu osciloscopul. EI
este cu un buton ST ARTI
STOP; la prima se gene-
trenuri de impulsuri drept-
unghiulare, pe una din
alese, iar la a doua a buto ....
nului generarea este iar
irea . pulserului o \impe-

Faptul' pulserul are n 'starea
nUl\! influ-
circuitul, deci nu trebuie
deconectat din' circuit de fiecare
se repetarea

TEIiN&UM 10/1983
GHEORGHE
Pentru realizarea unei antene ief-
tine cu i caracteristici de
ca o
propun izolarea
de caroserie
la
1300 standard
torului astfel
Materiale necesare: 6
toare conform
2
din
din textolit
2 izolatloar'e
sau cauciuc (fig.
puci de
0 12.
OPERATU
Se bara ac-
aSl:ipra de fixare
Ma din partea a barei.
Se tampoanele de
cauciuc asupra
lor Ma, care att tampoanele
ct 'bara de suporturile de fixare a
barei pe autoturism.
Se de ia clamele
de rigidizare de la 08,5 mm la 0
12,5 mm de la
de fixare a barei
o mm la
4)

I
<l>;Y
._._*-
papuc!ior de
de surubul de fixare M8
din partea a autoturismului,
conform din figura 4.
Se lampa de control
voltmetrul ntre borna + a bate-
de acumulator bara
de
sau voltmetrul nu
antena este pentru
I
. 1
A'
racordare la receptor.
Avantajele propuse:
- antena este mai
- nu se caroseria, loc
unde ar
-:- inconvenientele la
. montarea husei pe
- se o foarte

materialele izolatoare s-ar pu-
tea vinde n punga cu anexe a re-
ceptorului sau constructiv s-ar pu-
tea izola bara
DITI
Pentru a putea asculta n
semnale de ordinul
construirea
din figura
Preamplificatorul
REALIZAREA PRACTiCA
a fost realizat o
imprimat placat.
cablajuiui este n fi-
la scara 1 .
Pentru o tensiune la ire
de 2 V, fiind saturat, curentul debi-
5-2- V
280 mA. tat este:
10 n
CARACTERISTCI TEHNICE
Ing. ANCR.AN
etaje realizate cu tranzistoare
de putere, tip pnp, cu germa-
niu.
Reglarea volumului se poate face
cu R
1
Polarizarea
efectuate pe o de
un ari au un frigider <;u compre-
sor "Arctic" circa 1/3 din ener-
gia pentru un
apartament cu camere. Deconecta-
rea de la a frigiderului n sezonul
rece ar nsemna deci o eco-
nomie de energie Simpla scoa-
tere a alimentelor nu pro-
blema, deoarece multe dintre acestea, ca:
fructele, laptele etc., trebuie, n
acela';li timp, ferite de .l.d n ,.fri9,-
.der" ca acela din ngrijit,
este foarte util n va
este o cutie cu peran du
din placaj sau P
grosime, cu r
se pot introduce ru
mm

de brad
material sau de
termoizolant (2). ei este n-
;f$), pe care se
adez garnitura
dintr-o
de o
cu
(4) din p
din

perfect
fe .
e 1-2 straturi.
.. trebuie se eze
(5) al ferestrei, de pre-
de ia Cuva
a 6 (pe balcon). iar cu
lor filetate (7) se
itura (4) calce bine pe
aportului de din
prin geam, n interio-
rul frigiderului se ine o
intptdeauna peste QOC. Desigur, calcule
precise snt greu de temperatura
depinznd de un mare
de factori: temperatura tempe-
ratura din volumul cuvei, supra-
geamului care nchide cuva, grosi-
mea felul izolat iei termice. Avnd n ve-
dere economia ce se ob-
ncercat. Cnd se
vine o noapte se even-
tual fereastra de la interior. Un
papuc)612
cu papuci de racordare;
- se poate aplica la orice
tip de autovehicul cu ca n
nu instala-
de sem-
etc.);
- poate fi n i con-
dijii bara spate la alte tipuri
de autovehicule sau capota portba-
gajului.
Personal am realizat an-
de aproape
6 luni
primului etaj se face cu
R2' a valoare se stabi-
experimental, astfel nct n co-
lectorul tranzistorului T
1

o tensiune de
de minus 2 V. De asemenea, rezis-
torul R'4 va avea o valoare care
tensiunea U
CE
a tranzis-
torului T
2
la minus 2,5 V.
Condensatoarele C
1
C
2

galvanic cele etaje, iar C
3
de-
sursa de alimentare din
punct de vedere al semnalului au-
dio. ,
Amplificarea a montajului
este n jur de 55-60 dB
(500-1 000). pot avea
puterea ntre 0,1 0,5 W.
Condensatoarele C
1
C
2
trebuie
o tensiune mai mare de 3 V,
iar C
3
mai mare dect tensiunea de
alimentare (4,5-9 V).
Tranzistoarele pot fi de orice tip
de (EFT 322-353,
MP 40 etc.).
Cu acest amplificator pot fi ascul-
tate semnale provenite de la detec-
torul unui radioreceptor sau de la
capul de redare al unui casetofon
(magnetofon) .
termometru fixat n care se poate
citi prin geam, este bine venit.
Ing. EUGEN. BOLBORIC.J
Liceul iMdustrial enargetic
Craiova
300-400
19
Pornind de la ,ideea
cu con-
struirea reglarea de radio-
la semnalu-
lui de demodulat,
mai jos ctev.a variante de
montaje bazate pe un nou tip de ce-
de amplificare de rad i ofrec-
care produce demodularea
semnalulu,;.
n figura A poate fi
de demodulare. Un circuit
acordat se pe baza unui
tranzistor . de de tip
pnp cu germaniu. Tranzistorul nu
tensiune de polarizare pe
doar cu un curent
foarte mic;: de colector, 'Curentul rezi-
dual, care prin n
lipsa In circuitul colecto-
ruluieste o de
loare foarte r:nare, de 100 kO. I n
aceste tranzistorul, asigu-
Jind o amplificare destul de mare,
pe
a caracteristicii, prin aceasta
nndu-se demodularea semnalului
de Ca rezultat, la ie-
acestui detector se o
tensiune de a postu-
rilor locale, de ordinul a 100 ... 300
mV, ceva mai mult decit la
alte celule de echi;.
pate cu mai' multe piese cu d,iode
pentru demodulare. Acest lucru. este
posibil faptului tranzis-
torul, fiind foarte "deschis",
lui de intrare este foarte
mare,' de ordinul sutelof. de kilo-
ohmi, circuitul oscilant de la in-
trare putnd fi inclus total, sau la. o
la 'se
strice factorul de calltat$.
Realizarea: receptorUlui
A. este foarte Se
pe o de .. de 100-150mm
lungime 8-12, mm. diametru un
de 60 de spire, cu la ju-
cu conductor de 5 x
0,07 mm sau 10 x 0,05 mm sau
chiar conductor emailat de
0,1-0,2 mm diametru",' pe o
dfn cteva straturi de hrtie
de scris. Bobinajul se va face astfel
nct mijlocul bobinei se afle la
circa un sfert din lungimea barei de
Condensatorul. variabil va
avea capacitatea' de circa 500 pF
va fi de format cu cele
de cte 270 pF cuplate
n paralel. n cu foarte bune
rezultate se poate folosi un conden-
sator cu dielectric aer, cu exact ace-
capacitate. n cazul n.care va-
loarea mult, se va
schimba de spire al bobi-
hei; astfel acesta se. va dub1a la o re-
ducere a ii" condensatorului
'variabil la Pentru
n zonele puternic" ecranate, de
exemplu n blocurile de beton ar-
mat, circuitul oscilant se la
o la o
eventual chiar ntr-un orificiu al pri-
zei de" curent, folosindu-se pentru
Izolare un condensator cu valoarea
n izolat la o ten-
siune mai mare de 1 000 V, pentru
ie. '
Tranzistorul folosit este unul de
de orice tip, cu con-
de a fi cu pnp, cu li-
.de mai mare de
10 MHz. Astfel convin EFT 317 ...
319;,AF 126 ... P 401... P 403 sau
altele Condensatoa-
rele de 0,1 pot fi sau cu
GEORGE D. OPRESCU
hrtie iar valoarea lor
poate fi de 0,1-1
Ce acest montaj? se
o de
mare, de 1 000-4 000 0, ntre bor-
na de sepoateaudia
emisiunea posturilor locale de radio
la o intensitate de. mare
pentru un montaj.att de simplu.
Montajul poate fi inclus n
orice casetofon' portabil, ca adaptor
radio, care se' pot executa im-
de foarte calitate. De
asemenea, poate fi inclus n caseta
amplificator de audiofrec-
la fel, pentru audierea pashJ-
rilor locale de radiodifuziune;
Montajul din figura B o
mult mai n
unui etaj
mentar de orice
tip de tranzistor pnp. n cazul
tranzistorului de fac-
torul de amplificare nu pune nici o
1010si chiar
tranzistoare cu beta sub 10, monta-
jul presupune ,folosirea pentru T2 a
unui tranzistor cu factor de amplifi-
care ct mai mare. Casca
Trebuie de cel pu-
500 n pentru o
Bine realizat, aparatul o audi-
cu casca pe
in sau foarte cu
"casca la urechi.
Pentru utilizarea unei cu im-
mai de 30-100 n, sau
a unui difuzor de radioficare prin
transformatorullui, ori a unu; difu-
zor care are foarte mare
a bobinei mobile, direct, de
20-750 0, se 'montajul din
figyra C. Cele. tranzistoare din
'eta,ul de snt cuplate
n montajOarlington. Ele pot fi de
orice tip,. de exemplu EFT EFT
322 sau echivalente,. de orice fabri""
Tranzistorul T3, mai. solicitat,
este bine . un mic radiator
sub de
de acest.rE:!-
ceptor nu volum mai mare de-
ct la cel . prezentat n schema, B,
doar posibilitatea unui tra-
ductor acustic de mai
n caz se o
cu sub-
pentru. a 50: .. 200 n,
montajul poate fi .realizat sub
n. format de cutIe de
chibrituri, n buzunarul
pentru al sacoului. Alimenta-
rea se poate face la 1 ,5 V, dintr-o
rul variabil; nlocuindu-secu un
condensator fix de circa 250 pF, ce-
ramic sau stiroflex. Acordul fix, pe
un singur post, se prin pozi-
t ionarea bobinei pe bara' de
Montajul din figura O poate fi uti- .
Iizatn camera copiilor, n excursii,
n locuri etc., fiind
destul de n difuzor. Pen-
tru reproducerea sunetului se poate
utiliza un difuzor de radioficare cu
original. Pentru
o ie de calitate este bine se
demonteze transformatorul,' se
care snt montate alter-
nant se' plaseze la loc n pa-
chet tolele E de o parte tolele I de
alta, separate. printr-o de hr-
tie, care redl;lce miezului
prin ntrefierul astfel Apara-
tul .este foarte de montat n
carcasa unui difuzor de radioficare.
Singura ie este de-
de' piesele masive
metalice, mai ales de magnetul difu-
zorului. . "
Montajul din figura E, realizat cu
piese de o
foarte a postunlor locale de
radio. n de tensiunea apli-
de transformatoarele folosite,
puterea difu-
zorului se n limitele a 50 mW,
pentru o tensiune de 3 V, 100mW
pentru 6 V peste 250 mW pentru
12 V. T ransformatoarele de defazare
de pot fi procurate, din co-
sau din alte aparate demon-
tate. De asemenea, ele pot fi con-
foarte de ama-
tor, prin ,bobinarea unor miezuri de
tole . de ferosiliciu sau permalloy, cu
ntre 0,25 1 cm
2

Transformatorul Tr. 1 de defazare
va avea n primar 2 000 de spire, n-
cu conductor emailat de
0,07-0,1 mm; secundarul va
500 + 500 despire, cu conductor
ifei. T alele se vor asambla
ntrefier de 0,1 mm. Transformato
de Tr. 2 500+ 500
spire, cu
0,07:--0,12 mm pentru prtmar
de spire cu oonductor
0,25-,-0,35 mm diametru pentru
cundar, cu tolele montate ..... " ... i.'"''
Un asemenea tip de t,..onQfnrn'\!!Itl"'lr':
se poate utiliza la montajul prece-
dent (figura O), eventual cu un nl!-
mai mic de spire (800 n pn-
mar). CUIlJ se n
schema E, se un
metru de volum, preferabil cu vari!l-
cu In
caz nu se poate procura unpo"
iometru de 100 kO, se
nici un inconvenient. unul de va-.
loare,. mai mare, de 500 kfl-2 Mn.bran-,
n paralel, pentru respewcta-.
rea valorii de o
de 100 kOJranzistoa-
rele folosite snt identice celor des-
crise n montajele precedente. Con.,.
densatoarele electrolitice trebuie
probate pentru a nu avea q
mari de sau pentru a nu fi cla-
A ie la sensu I de are!
(CONTINUAflE N PAG. 23)
.. 50PF
Ferita va avea o lun-
gime doar 40-59 '
de spire 100, cu pnza la Jumatate; ,
eventual se la condensato-
vizoarele cu circuite integrate snt constru-
principii tehnice moderne, asigurnd o re-
calitate a imaginii sunetului recep-
iabilitate n un consum redus
ie Aceasta faptul pro-
I - Intreprinderea "Electronica" - garan-
na a produselor sale un an de
la data
se asigura o de
este bine
te n continuare.
TELEVIZOARE
CU CIRCUITE
INTEGRATE
dintre ecranul televizo-
teh3SlJlec'tatc)r va trebui fie
diagonala ecranului.
Fondul din spatele televizorului
fie de culoare eventual
luminat de un bec de' putere
Se va evita amplasarea televizo-
rului surse de (calori-
fer sau sobe) sau introducerea sa n
piese de mobilier, ntruct nu se asi-
o televizo-
rul se va introduce ntr-o
de mobilier,
o corespun-

Pentru a avea o imagine de
calitate, se va evita di-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
1
I

I
I
I
I
I
051
8A243
",
1114
.,
'OCA
L5'
a razelor de pe supra-
ecranului.
Nu orificiile din placa
spate a aparatului din placa de
fund n timpul
Nu vase cu lichid (vaze
cu flori spre exemplu) deasupra te-
levizorului, ntruct, prin
lor lichidul poate
trunde in provocnd avarii
sau incendii. In caz telezivorul a
fost n de umiditate
sau a accidental li-
chid n interior, nu-I nainte
de 12 ore.
Nu televizorul n func-
supraveghere. La
02
: lnf
R17
tZ5
15pF
4.1K,n Lf1
01
1'"'
0(36
T"F
-(27 Q18
lOOpF 2'lKn.
DV3
88139
I '73'
DENUMIREA DIAGONALA PRET
TELEVIZORULUI ECRANULUI (Iei)
OLT
OLT
SNAGOV
SNAGOV
SIRIUS
SIRIUS
DIAMANT
DIAMANT
rea camerei iar n caz nu
I timp ndelungat
cordonul de alimentare din
'. Punerea n a televizo-
rului se face n etape:
- conectarea televizorului la
sursa de alimentare;
- conectarea antenei;
- de
prin intermediul
se face oprirea televizoru-
lui.
Televizorul se de la

i
:116 :
'--Ir------+--.
006
1
1'-"', I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
44cm 2920
44cm 3000
47cm 2920
47cm 3020
50cm 3050
50cm .. 3120
81 cm 3800
81 cm 3720
de curent alternativ de
220 Vef-50 Hz, sau de la acumula-
torul auto de 12 Vcc (n cazul televi-
zoarelor portabile).
Pentru alimentarea de la re-
de bord a autoturismului sau
de la o baterie de acumulatoare, se
va proceda n felul
- se un conductor la
borna a mufei de alimen-
tare, care se va lega la polaritatea
minus a de bord a autoturis-
mului;
- se un alt conductor la
borna a mufei de alimen-
tare, care se va conecta la polarita-
tea plus de bord a autotu-
rismului. In serie cu acest conductor
se va lega conectorul
n care se va introduce de
2 AT (2 am peri -
Antena are un rol deter-
minant asupra imaginii re-
lonate.
In cazul care dispun
de de se
va conecta televizorul printr-un ca-
blu coaxial avnd carac-
de 75n la priza de
n apartamentul dv. n ve-
derea cablul coaxial se
n prealabil cu
mufe.
Cablul coaxial mufa an-
se pot procura din
magazinele . de spe.cialitate ale co-
socialist. In eventualitatea
ansamblul
cablu coaxial, acesta se
de asemenea n magazinele
de specialitate.
In unde nu in-
de pentru
alegerea tipului de a mo-
dului de instalare este necesar se
cont de locale de re-

ntre antena
televizor se face cu cablu coaxial,
cu de 750
la care, la dinspre televizor,
se mufa de 12.
I I-f0' , I
'------ ___ ._-1..._' _______ . _____ -'-1
Garantia pentru buna functio-
nare a televizoarelor cu circuite
Integrate e a da 12 luni.
TEHNIUM 10/1983
211
MILIVDLTMETlW
Lucrnd ntr-o de
ntre 20 Hz 20 kHz, cu o
de intrare de 800 kn,
acest instrument este cu
scalele 10 mV, 100 mV, 1 V, 10 V
100 V.
tip ML 709 poate valori de
vrf, valori eficace valori medii ale
tensiunii.
Diodele 2D5604 pot fi nlocuite cu
1N914.
cum se instrumen-
tul 3 circuite integrate de
"RADIO ELECTRO-
NICA", 4/1980
RECEPTIR
Modelele din clasa F1E F3E pot fi echipate
cu receptorul prezentat
Primul etaj este un detector cu
care semnalele de Snt am-
plificate de un circuit integrat apoi distribuite
la cele detectoare de canale, respectiv la
cele relee.
Circuitul de intrare este acordat pe
de 27 MHz, bobina L
1
fiind pe o carca-
0 5 cu miez de pe care snt bobinate 11
spire CuEm 0,35. Acordul acestui etaj se face din
miezul bobinei. Bobina L
2
are 110 spire CuEm
0,08, bobinate pe corpul unui rezistor de 500 kfl.
L3 este un drose! bobinat ntr-o de cu
CuEm 0,08 (ct ncape).
Filtrele L
4
Ls snt construite tot n oale de fe-
cu miez variabil ele se unul pe
1 700 Hz, iar la It pe 1 500 sau 2 000 Hz.
Circuitul integrat poate fi nlocuit cu {3A741.
22
"MODELIST KONSTRUKTOR". 3 1983
el
+ ,5xl0B C2
6800
Wi
R3 331
CONTROLUL
BATERIEI
Montajul poate controla tensiunea
bateriei de acumulatoare de la un
autoturism, ia fiind de 6
diode LED.
ntre gunctele 1 2 se
bateria. In circuit este o
de SZ 600/5,6, echi-
cu PL5V6Z.
Dioda 0
1
este de culoare
R1
470
:lD
Sl60015,6
ea tensiuni sub 10 V (reglaj
din R
3
); celelalte diode snt de cu-
loare verde se aprind n in-
dicnd 11 V, 12 V, 13 V, 14 V. Pragul
de se din R
10

Montajul a fost experimentat pe au-
toturisme "Lada".
"FUNKAMATEUR", 2/1983


Rl
C12
Al
+ 33,0)(108
TEHNIUM 10/1183
08 A
C
08 E
08
120 U
TBA 530
TBA 540
TBA 950-2
TDA 440 P TDA 440 P
"SIGNETiCS-MBlE-PHllIPS"
S.M.P. I.P.R.S.
/-LA 711
/-LA 723
/-LA 741
/-LA 758
LM 108 A
LM 201 A
LM 208 A
LM 301 A
LM 308 A
N 5723
N 5741
NE 555
NE 561
NE 565
NE 5008
TAA 550
TBA530
TBA 540
LM 324
LM 339
LM 358
LM 381
LM 382
LM 387
LM 393
LM 2901
lM 2903
MC 3302
N 53A 1
N 5711 A
N 5711 K
TBA 570
TCA 520 B
TCA 640
TCA 650
TCA 660
TDA 0301
TDA 0308
TDA 0324
TDA 0358
TDA 0555
TDA 0723
TDA 0741
TDA 1028
TDA 1029
TEHNIUM 10/1983
CLB 2711 EC
(JA 723
(jA 741
PA 758
{3M 108 A
fjM 201 A
f3M 208 A
f3M 301 A
f3M 308 A
f3A723
f3A 741
f3E 555
f3E 561
f3E 565
DAC 08 M
TAA 550
TBA 530
TBA 540
f3M 324
f3M 339
f3M 358 N
f3M 381
f3M 382
f3M 387 N
f3M 393 N
f3M 2901
f3M 2903 N
f3M 3302
f3M 301 A
CLB 2711 EC
CII 72
TBA 570 A
TCA520 N
TCA 640
TCA650
TCA660
f3M 301 A
f3M 308 A
f3M 324
f3M 358 N
f3E 555
f3A 723
f3A 741
TDA 1028
TDA 1029
MLM
MLM 339
MLM 358
MLM 393
MLM 565
MLM 2901
MLM 2902
MLM 2903
MLM 2904
UTIL
De obicei, repunerea sforll la
scala unul radioreceptor constl-
o operalle ,1 care II
pune In dificultate pe multi de-
panatorl. Le venim In ajutor pu-
blicind modul In care se mon ..
sfoara la aparatele
"Omega" ,1
540
0324
TDA 1046
TDB 0555
TOB 0723
SAS 560 S
SAS 570 S
SAS 6800
560 S
SAS 570 S
SAS 6800
Resort spiral
Tambur
CA
308
CA 324
CA 339
CA 723 C
CA 741 C
CA 758
CA 3054
CA 3189
CA 3401
Ce acest montaj? n aer li-
ber, n apropierea posturilor de ra-
dio, el o foarte
a posturilor locale. Pen-
tru baza pri-
mului tranzistor se poate pe
de sus al bobinei L (scade
selectivitatea). Cu
sau (antena
la cum s-a indicat la pri-
mul montaj), seara se pot "prinde"
multe posturi de radio din ve-
cine. In caz pe se bobi-
250 de spire cu conductor de
0,1 mm, se pot posturile
din gama de unde lungi. Cu o bo-
15 spire, din conduc-
tor emailat de 1 mm, cu diametrul
bobinei de 12-15 mm, miez,
devine ionarea postu-
rilor de radio de unde scurte din re-
giunile nvecinate. Astfel, cu
ingeniozitate, prin folosirea unui co-
mutator rotativ simplu cu trei
aparatul poate fi utilizat - ca sensi-
bilitate cu rezultate modeste - pen-
tru ionarea celor trei game de

In toate cazurile, montajul se
poate realiza fie pe de perti-
nax metalizat, n cablaj imprimat,
fie, mult mai simplu, pe carton per-
forat.
23
HAILL STEFAN -
ia programelor TV la mare
se straturi-
lor atmosferice puternic ionizate.
nu se face n concor-
cu ia a emi-
i de
cmp electromagnetic reflectat de la
o sau chiar de la un munte.
S. - Timisoara
Capul magnetic din magnetofon
este necentrat mecanic.
COCOS CRISTIAN - Urzicen!
Defectul este destul de complex
este greu de stabilit prin scrisoare.
Apelati la o
ION - jud. Hunedoara
cu o
"Electronica" .
POTOP - ti
Tensiunea se la
transforrnatorul de linii. Linii pe
ecran apar dintr-o para-

Redactor-sef: ing. IOAN ALBESCU
adI.: prof. GHEORGHE BADEA
Secretar responsabil de redactie: ing. ILIE
Redactor responsabil de flz. ALEXANDRU
Prezentarea ADRIAN MATEESCU

Editura Scinteia
SILVIU - Alba-Iulia
Un receptor UUS se poate con-
strui cu tranzistoare BF214-BF215.
Schema radioreceptorului "Royal" a
fost
PATICA NICOLAE - jud. Gorj
Dificil de programul 2
TV n localitatea dv.
La receptor mai i un difu-
zor de 40/4 W.
KOVACS IULIAN - jud. Bihor
Bobina la care referiti este un
RF are 4 spire bobinate pe un
miez de
AlEXE LIVIU - jud. Prahova.
Receptor.ul reflex publicat nu
poate fi construit altfel - nu func-
La televizor tensiunea con-
de alimentare este insuficient

BRiHOC' VASILE Strehaia
Antenele Vagi s1 nt bune pentru
toate normele TV.
DOBRE SilVIU - jud.
La casetofon defectul este n co-
mutator (contact imperfect). i
comutatorul de regim (play) cu
spirt; totul va reveni la normal.
PQLESCKI GABRIEL - Giurgiu
! n numerele viitoare vor fi prezen-
tate articole despre tuburile N ixie.
fRANCIUC VASILE - Suceava
La casetofon firele de
IIHDEX 442121
alimentare, eventual contactele. La
rad ioreceptor trebu ie i
tensiune la tu-
buri.
SEVERIN SORIN - Sibiu
Nu un cablaj special pen-
tru circuitul TBA 570. Receptorul
poate fi. construit pe un cablaj
Ca jocul electronic
nu mai linii pe ecran, acor-
oscilatorul pe un canal inferior
- de exemplu 5.
LEON DUMITRU Hune-
doara
Defectul in televizor provine
din etajul oscilator, respectiv din
PCF80Z. in primul rind
tubul piesele aferente. Nu
mult' timp caPL500
anoda
Vom publica datele solicitate
despre autoturismele "Skoda"
PASCU NICOLAE - Oradea
Nu adresele soli-
citate.
BlACA GHEORGHE -
. ca de ie-
Ire a magnetofonului fie
deci un sin-
gur difuzor de 4 n.
CITITORII DIN
SE POT ABO-
NA ADRESiNDU-SE LA
ILEXIM - DEPARTA-
MENTUL EXPORT-IM.
PORT P. o. BO X
136-137, TELEX Un6,
,STR. 13 DE-
NR. 3.
TIpand executat la
COI8bJnatui poIipaftt..c.. Scinteii ....
1. M.

S-ar putea să vă placă și