Sunteți pe pagina 1din 24

ANUL XXIII - NR.

275
TEHNiCA MODERNA ........... pag. 2-3
Filtru cu patru
INITIERE N
RADIOELECTRONICA .......... pag. 4-5
Polarizarea tranzistoarelor cu
efect de cmp
CQ VO .......................... pag. 6-7
Dlvlzoare de rapide
AUDIO ........... ; ......... : ... pag. 8-9
Lou.dness
Amplificator audio
LABoRATOR .................. pag. 10-11
Cronometre de laborator
SERVICE ...................... pag.
Depanarea receptoarelor T.V.
color
Starea de Stand-by n
receptoarele moderne de T.V.
n culori (continuare)
ATELIER ...................... pag.
Convertor pentru banda radio
MF"CCIR
VIDEORECORDERE ............ pag. 18-19
Conducerea a
capetelor video rotative la
formatul Video-8
CITITORII ....... pag. 20-21

REVISTELOR ........... pag. 22
Tuner UUS
10 /1993
2
ing. ILIE
Secretar general
de
ing.
Colectivul
V. Stach, V. Cimpeanu,
1.
G.
M. Marlnescu .
Adresa
79784
Presei
nr. 1, sector 1,
of. p. 33,
telefon: 618 35 66,
61760 1012059
S.C.
"PRESA
S.A.
Director:
ing. S. Pelteacu
Director economic:
ee. 1. Ciucescu
Editor asociat:
S.C. "TEHNIUM
ROMFABER" S.R.L.
Director general:
ing. I.G.
Director economic:
ee. AI.
Tiparul: Imprimeria
"Coresi
ll
-c
Abonamentelese fac
prin oficiile -
catalog nr. 4120.
Difuzorii de
doritori difuzeze
revista se pot adresa
direct la
telefonic sau /a sediu,
Corp C1, etaj 5
camera 509.
S.C. "TEHNIUM
ROMFABER" S.R.L.:
cursuri
depanatori T.V:

cataloage, pliante,
prospecte etc.

tehnice
pu blicitate
pentru orice produse
, 220'lei


ing. MARINESCU
(11 .. ,( 14= LM741A
R4
10K
(11. .. (14= LM741A
Modificarea valorii Co (fig. 3) se
comparnd graficele: REJ-
.. REJ 1; FTS-FTS 1; FTB-FTB 1; FTJ-
FTJ 1.
valorii rezistorului R3
duce la factorului de cali-
tate a, pe cnd valorii re-
zistorului R3 duce la fac-
torului de calitate a. Acest lucru se
poate observa la circuitele din fi-
gura 4 figura 5, comparnd grafi-
cele: REJ-REJ 2 REJ-REJ 3; FTS-
FTS 2 FTS-FTS 3; FTB-FTB 2
FTB-FTB 3; FT J-FT J 2 FT J-FT J 3.
Note:
1. Circuitului din figura 2 ii co-
respund graficele: REJ, FTS, FTB
FTJ.
Clasica de filtru din fi-
gura 1 este pentru insen-
sibilitatea la parametrilor
componentelor, ct pentru posi-
bilitatea de a oferi, separate:
(3) trece-sus, (6) (9)
(4) trece-jos. Aceste avantaje
ca dezavanta-
jul creat de faptul pentru imple- ..... -C::::J""""C:=:J
mentarea circuitului este necesar
un amplificator cvadru-
plu. a acestui fil-
tru este:
= 21TR
o
C
o
(11. .. CI4: LM741A
.r-------------------------____
R3 R4
10K @ 10K
Cl1. .. C 14=LM741A
O modificare a acestui filtru se
n figura 2. rezistoa-
rele R 1 = R6, se poate o a pa-
tra de filtru rejector (3). pe
FTS (5), FTB (6) FT J (7).
rezistoarele R1 = R6 = R2,
filtrului rejector filtrului
au unitar, indi-
ferent de factorul de calitate A, care
este determinat de rezistorul R3.
de (sau de
se din
1
f = 21TR
o
C
o
(o
10n
C 11 . ( 14 =LM741A
Co
10n
2. Circuitului, din figura 3 i co-
respund graficele: REJ1, FTS1,
FTB1 FT J1.
3. Circuitului din figura 4 i co-
respund . graficele: REJ2, FTS2,
FTB2, FTJ2.
4. Circuitului din figura 5 i co-
respund graficele: REJ3, FTS3,
FTB3, FTJ3.
Desenele.. circuitelor graficele
au fost cu ajutorul unui
calculator MBl 386SX rulnd pro-
gramul MICRO-CAP II.
Bibliografie: -,
Electronic Design - Februarie
1993 .
TEHNIUM 10/1993
Gain
20
dB
O
- 20
-40
-6 O
=27 6
-"
i..---'
.......
--
FTB Case = 1
1-"" r--
-r-.,
--
--t-.
ro-
1
-80
10 100 1K
Gain
dB
, 20
o
- 20
Temperature=27 7
, -

..-
---
- 40
-60
-80
10
Gain
dB
20
B Temperature=27
o
- 20
- 40
- 60
- 80
1
Gain
dB
20
o
-20
-4 O
-60
- 80
10
1,..-1"" L __

--
9 Temperature = 27
-
Temperature = 27
Gain
dB
20
" '$W
O

-20
-40
-60
-80
, 10
TEHNIUM 1011993
Frequency in Hz
FTB 2 Case = 1
./
/'
V

,..-
100
Frequency n Hz
r\.
\.
""
..........
-ro--
FTB r " Case:1
ro---
r-
10
Frequency in Hz
F TB 3
100
Frequency in Hz
F T J 2
L\
L \..

.... 1"'"
100
Freqency n Hz
'\
r--
ro-
--
100
Case = 1
Case = 1
,,,"
"-
'" ..........

r--- ....
10k
1-1-
1K
--
1K
1K
" r---
!'
1K
Gain
dB
20
o
- 20
-40
-6 O
-80
Gain
dB
20
- 20
-40
-60
- 80
'" '"
10

f----
1
Gain
dB
20
o
-2 O
-40
-60
86
,-
./
v-
10
Tempera ture = 27
Temperature = 27
-1-
r-r--- c--J--
_.
Temperature =27
1./
V"
v-
/'
/'
Gain
dB 14 . Temperature =27
20
- 20
- 40
- 60
80
10
Galn
dB
20
-20
-40
15
/'
V
... 60
- 8 O
1
-
Temperature =27
./
v
......-
./
F T J
........
'" ........
100
Freguency n Hz
f T J 1
........
"
Kl-
-;-----
r--'
,-----
.'- r--'--
It>
10
Frequency in Hz
FTS

/
100
10
FreQuency in H z
F T J 3
1--1-
-
100
FreQuency in Hz
F TS 1
./
.-
-
Frequency in Hz
Case=1
.

i"--.
.:---..,
"-
........
r-.......
i'-.
....
'"
1K 10K
Case = 1
t-...

"
.....
.........
r-.......
r-....
" r--.
100 1K
Case = 1
'"
lK 10K
Case= 1
-
'"'-

--
1K
Case= 1
--.....
,
..
-
100 1K
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
ing. NAICU
cum s-a anterior, att
la tranzistoarele bipolare, ct la
tranzistoarele cu efect de cmp
TEC (sau FET, de la engl. Field
Effect Transistor), pentru a
amplificarea semnalului, n cazul
unui tranzistor utilizat ca amplifica-
puterea Se
va evita a carac-
teristicilor. In figura 1 este pre-
caracteristica de
10 = f (U
DS
) a unui TEC, n cone-
xIune cu sursa unde se
poate observa regiune de
Uos.
minim
TEG -J frEC cu grila jonctiune)
o O


;;:::0

Go----IIII!IIlBI--_
TEG-G! (TEC cu grila izolata)
tor acesta trebuie polarizat n regiu-
nea
Practic, regiune este cu-
ntre regiunea de saturare a
tranzistorului, cea de blocare si hi-
perbola de (care repre-
o

Curba de care
de. cea
(n de puterea me-
die pe care o dispozitivul),
este o de re-
G
2
d LJ---......... -----. G
G
1
s
Cbnal N Ganal
4
P = 'D . U
DS
'
punctului de
nare al tranzistorului cu efect de
cmp sub hiperbola de este
de necesitatea de a men-
TEC-ul sub t(3mperatura la care
!I----U B
.lii""IP---
fiabilitatea tranzis-
torului sunt afectate. tem-
este de 85C pentru ger-
maniu 200C pentru siliciu.

este o putere medie, deci

I
cs
TEHNIUM 10/1993
Uinfr:
este posibil ca, pentru scurte peri-
oade de timp, puterea de vrf
puterea me-
die, cu ca temperatura in-
nu fie prea mare. "
Regiunea de
este (linia din
dreapta figurii 1) de tensiunea ma-
U
OS
.
ce n anterior al re-
vistei am prezentat polarizarea
tranzistoarelor bipolare,
polarizarea tranzistoarelor
efect de cmp.
In ce constau ntre
aceste tipuri de tranzistoare?
Principala n
modul cum se trecerea
curentului electric. Astfel, la tran-
zistoarele bipolare, la
curentului electric
tipuri de de majo-
ritari minoritari (electronii go-
lurile), pe cnd la tranzistoarele
unipolare (sau mOriopolare), dintre
care fac parte tranzistoarele cu
efect de cmp (TEC), nu-
mai un singur tip de (fie
electroni, fie goluri).
TEt-INIUM 10/1993
"'h..
V)
C
O
U
10
nainte de a prezenta montajele
de polarizare ale tranzistoarelor cu
efect de cmp, ne reamintim cla-
sificarea acestor tranzistoare
simbolurile lor:
cu
TEC-J
{
-cu canal de tip N
- fig. 2a-
- cu canal de tip P
- fig. 2b-
T.E.C.
cu
TEC-GI
(TEC-MIS: TEC-MOS)
- de tipul prin m-
(canal in-
dus)
- de tipul prin m-
(canal ini-

Ft2
canal N
fig. 2c -
canal P
fig. 2d
[
- canal N
- fig. 2e-
- canal P
- fig. 2f-
10


RS
Facem precizarea tranzistoa-
rele cu efect de cmp cu
TEC-GI, care utili-
un substrat semiconductor,
sunt TEC-MIS (Metal Izolator Semi-
conductor), iar izolantul. utili-
zat este bioxidul de siliciu (Si0
2
)
denumirea tranzistorului este TEC-
MOS (Metal Oxid Semiconductor).
TEC-J este un TEC de volum
curentului are loc n vo-
lumul semiconductorului), iar TEC-
GI este un TEC !:le (deoa-
rece curentului are loc la
semiconductorului).
Se simbolurile tran-
zistoarelor cu efect de cmp cu .
grila TEC-GI din figufa -2:'"
sunt (c cu e d cu f)
doar linia care re-_
canalul conductor este n-
la TEC cu canal indus,
pentru a indica la tensiune de
U
GS
= O curentul prin
tranzistor va deveni nul. .
n figura 3 simbolurile
pentru TEC-J la care baza nu este
n interiorul capsulei la
sau la In normale de
lucru, polaritatea tensiunii de
este cu cea a tensiunii de

RO Co
.......--111 .. ---
0
RS
Cs
N NR. VIITOR)
IVIZOA E
DE
RECVE
Circuitele integrate TTL divizoare
de ca de
exemplu CDB 490E, COS 429E,
CDB 493E, CDB4192E, CDB 4193E
(toate fabricate n se pot folosi
pentru a diviza
maximum 20 MHz. Daca este nevoie
de a diviza mai mari,
trebuie folosite circuite divizoare de
mare (rapide). n s-au
realizat unele divizoare rapide de
integrate, ca <le exemplu:
ROB 8136 (ICCE) - divizor cu 4
n tehnologie
de intrare 100
MHz (a dat chiar la 240

API E
dr. ing. ANDREI CIONTU. Y03fGL
tive, vom prezenta n continuare
unele idei (experimentate cu suc-
ces) referitoare la posibilitatea
nerii de diverse rapoarte de divizare.
Un divizor de regenerativ
clasic este prezentat n figura 1. EI
este format dintr-un mixer
substractiv (de cu' filtrul
de acordat pe
de intrare, un
amplificator un multiplicator. de
cu N-1. dorim ca
,- -
J Mx2
fa I
1
f1
1:
N1
I J
I
I
L
1+N1
_1
Mx1
-,
fa I
f1 :N2
L
i
MHz). de intrare,
15 MHz. cu 8 pni.
divizarea de se cu
N.
DP 6 C (IPRS) - divizor cu 5 (sau
6) n tehnologie
130 ,MHz, garantata.;
15 MHz. Capsula
DIL ,(dual in line).
DP 11AB (similar SP 8695A,
- divizor cu 10 (sau 11), tehnologie
200
MHz, 150 MHz, 100 kj.,Jz.
DIL.
DP 111 AB (IPRS) - divizor cu
100 (sau 101, sau 110, sau 111).
130 MHz
15
, MHz. DIL.
Ce facem n n care,
pentru ?e
divizare dont, aceste 4 cIrcUIte
integrate divizoare nu ne satisfac?
Relund unele despre
divizoarele de regenera-
6
Din egalitatea f
1
-(N-
1)f
2
=f
2

de
amorsare a acestor scheme este, .ca
la Qscilatoarele electronice, aceea
la aplicarea tensiunii de
alimentare active
(tranzistori) sa existe o prin
a circuitelor, n urma la
multiplicatorului de
existe (fie num.ai pentru scurt
semnal cu (N-1)f
2

In continuare procesele sunt
cumulative n timp prin bucla de
hlontajul n
(de aict- denumirea de regenerativ).
se o divizare
cu N cu ajutorul schemei 1, este
nevoie de un multiplicator de
cu N-t Se presupune a
realiza un multiplicator de
este un lucru cunoscuL facil (un
f 1--HooI
I
I
FTB
-,
I
r
'-----IX (N -1) t---------'
; tN-1) f2
I
I
L
element activ deformant al
semnalului sinusoidal de intrare de
f
2
un circuit selectiv de
acordat pe armonica
n schema 1 multiplicatorul
-,
I

J
f2
I
I
J
:N1 f2
(dar bucla este se
N-1=1 N=2. Deci un
divizor de rapid cu 2 are o
Variante ale schemei
'N .
_._ .J
- - - - -1
N 1) I r ; a f
2
:N
1 sunt foarte n'
de specialitate. Mult mai
sunt divizoarele de
regenerative Gare au' Ia
schema din figura 2.
dintre schemele 1 2
este aceea schema 2 n
locul multiplicatorului cu N-1
bucla de un divizor de
cu N-1 pe calea
Din egalitatea, tot (f
1
-
f
2
)/(N-1) = f
2
f
2
= f
1
/N
sechema 2 exact ceea ce face
schema 1. n acest caz, un
avantaj 8,1 schemei 2 de 1,
totusi? Noi credem da. Nu trebuie
mai fie realizat multiplicatorul de",
(acestea nu se
neputnd fi standardizate, precum
divizoarele de ci fie
folosit un divizor de
standard, integrat, de care
dispunem. Avnd, de exemplu, un
divizor cu 6, cu ajutorul schemei 2
putem o divizare cu 7 etc.
astfel de divizoare cu 1
+N 1 1 + N2 sunt legate n
(figura 3) se un raport global
de divizare (1+N1) (1+N2).
O conexiune ceva mai
este n figura 4, n care o
de tipul 2 este ca
divizor suplimentar pe calea
Nu este greu se calculeze
raportul global de divizare, care
este: (1+N2)N1+1. Alegnd
convenabil N 1 N2 se pot
cu ajutorul ultimei expresii, o serie
de rapoarte de divizare. Se
:N 1
"'----1 X N 2
I
L
N2f2
I
:(N1+N2) J'
- - -.-
TEHNIUM
MDE 100 :
32,1 MHz
56
22n
pot imagina alte scheme de
conectare a divizoarelor de
pentru a. alte rapoarte de
divizare. cazul cnd, nu
putem raportul dorit, se poate \
face o ntre schemele de
1 2 schema de
din figura 5. La
(f1-N2f2)/N1=f2 de
unde f
2
=f
1
/(N
1
+N
2
).

ROB 8136
In toate schemele prezentate mai
sus, mixerul Mx a avut la un
FTB acordat pe
lor de intrare. Dar mixerul poate fi
aditiv, FTB fie acordat pe
suma
La schema bloc din figura 8 avem:
(f1+N2f2)/N1=f2, de unde se
f
2
=f
1
/(N1-N
2
), care
o cale de a obtine
r---
15p
X3
...... ___ OUT
MULTIPLICATOR
CU TREI
10,7MHz
dolari.
Prin acet articol s-a
punerea la radioamatorilor
a unor de realizare a lor
cu componente discrete, existente.
Ct de necesar este, un
divizor rapid de n practica
radioamatorilor constructori, ar fi o
chestiune pe care s-o
Un divizor de
-------,
Ilo
rapide de rapoarte de divizare ct
mai mari. Divizorul de
rapid (prescalar) este urmat (n zona
de MHz) de un divizor
de programabil manual,
realizat cu circuite integrate TTL. n
cadrul receptoarelor indoor (de
interior) TV SAT, s-ar putea evita
discriminatorul de tip PLL
pe
Mx1(-) IMx2{-} __ ___
I
I
f1 ----0-1 F1 F2 ........... :N22
...... _ ..... .... _ ..... -
....... _ .. :N11
I
I
I
r
I
)
........ --.... XN21 I
I
I
L ___ _
I
. I
___ ..!.(N21..:!:N22LJ
........ --....f2
"---------.... XN12
- permite, de asemenea,
de diverse rapoarte de

4
N
2
N
1
- N
2
1 3
2 2
;3
ro
4 -
5 -
6 -
7 -
di'!izare globale.
In figura 6 se. ca exemplu
unui divizor de cu
7, care a fost realizat practic. S-a
folosit mixerul echilibrat MDE 100
(ICCE) precum divizorul cu 4
ROB 8136 (lCCE). Din
74
A
9 MHz s-a 10,7 MHz.
In figura 7 este o
bloc
cititorilor' de a calcula
raportul global de divizare.
TEHNIUM 10/1993
diverse rapoarte de divizare, rapid ar putea permite extinderea (400-600 MHz) care este dificil de
realizat, AFI s-ar dispune
de un divizor de rapid care
valoarea
intermediare (reducndu-se
de
n zona :::;10,7 MHz, unde
s-ar putea folosi circuite integrate
discriminatoare specializate (TBA
120).
n tabelul 1. de la un
cu digital existent. de
exemplu, acesta direct 20
MHz, prin montarea unui divizor cu
o intrare ar putea
la 100 .MHz (orice
se va cu 5). In
realizarea sintetizoarelor de
pe din ce n ce
10 11
N
1
- N
2
N
1
- N
2
9 10
8 9
7 8
6 7
5 6

5
3 (4).
Valorile ncerc.uite n-are sens sa fieI
realizate cu schema 8, deoarece
circuite integrate. n ce
divizarea cu 9, se
varianta N
1
=10, N
2
=1 este de
preferat variantei N
1
= 11, N
2
=2.
n concluzie, problema divizoare-
lor de r,apide nu este
Perspectivele industriale, la
noi n sunt reduse. Cele
fabricate n unele de
foarte mari .. ,
, mai mari, este nevoie, de asemenea,
de divizoare de ct mai
Radioamatorii constructori vor
desigur, arfe
Mx(+)
f1 +N2f2 \
f1
0----
FTB - : N1 f2
XN2
N2F2
7
orice aparat electroacustic
are n dotarea proprie cel pu-
un etaj care
o serie de LOUDNESS
ntr-o foarte de
turi. Semnalul de intrare
este preluat din emitdruJ tr
lui T2, prin intermediul co
rului C2, ulterior apli
rului de ton propriu-zis.
o com
n banda au-,
dio, n scopul optime, con-
form a
unui program muzical sonor. Aceste
etaje sunt cunoscute
sub denumirea de etaje corectoare
de ton. Unul dintre cele mai des fo-
losite etaje corectoare de ton este
cel cunoscut sub denumirea de
LOUDNESS. El are de a ate-
nua semnalele de
din zona medii, efectul
fiind scoaterea n a semna-
lelor de Un
efect similar se poate pe
cale, anume: nemodifi-
aplitudinea semnalelor de frec-
medie suplimentar
amplitudinea semnalului de audio-
n zona lor joase
nalte. Montajul de tip LOUD-
NESS prezentat n figura 1
acest principiu.
electrice ale montaju-
lui sunt
- de intrare Zi = k!l;
- de Ze = 5k!l;
- tensiunea de intrare U, = 250
mV RMS;
ing. AUREUAN MATEESCU
tranzistoarelor Darlington
de putere a simplificat structura
schemei electrice a amplificatoare-
lor audio de putere. S-a redus nu-
componentelor electonice din
nu mai este sor-
tarea perechilor de tranzistoare. Prin
utilizarea amplificatoarelor
nale integrate n cu tran-
zistoare Darlington de putere, se
tehnice ridicate
o compactitate a montajului.
Amplificatorul prezentat (figura 1)
are un mic de componente
o putere medie pentru di-
verse ale constructorului
amator: nlocuirea unui CI de putere
medie, dublarea unui amplificator
pentru. stereofonice, etc ..
Circuitul integrat TAA 761A este
amplificator de tensiune, asigurn(j
atacul direct al etajului final con-
struit cu o pereche de tranzistoare
Darlington complementare. Pentru a
'asigura o compensare efi-
cele diode se vor
monta cu o pe radiatoruj tran-
zistoarelor finale. Montajul este ali-
TRANZISTOARE
- banda de de lucru ..if =
16 Hz -;-.20 kHz;
- caracteristica de transfer: de
tip LOUDNESS;
- amplificarea n zona
lor joase nalte: A = 9 dB;
- raportul semnal/zgomot SIN?
65 dB;
- distorsiuni armonice totale
TH D::;O, 1 %;
- distorsiuni de
TID::;0,03%;
- tensiunea de alimentare Ut =
18 V.
Semnalul de intrare se eta-
jului de intrare prin intermediul con-
densatorului C1. Etajul de intrare re-
un etaj amplificator de ten-
siune de tip dublet super-G. EI are
caracteristici:
- o de intrare

R1
1f2
BV
GSS
'
Gss
Type (min) (max)
volts na
JIS58 25 4
TIS59 25 4
CU EFECT DE CMP
.TIS73 30 2
TIS74 30 2
- CANAL N-
TIS75 30 2
TIS78 f300 2
DE PLASTIC)
TIS79 f200 2
.2N3819 25 2
2N5245 30 1
2N5246 30 1
.2N5247 30 1
2N5248 30 5
8
- o de

- de etaj tam-
pon ntre intrarea montajului co-
rectorul LOUDNESS propriu-zis;
- semnalul de intrare
(A = 20 dB) cu distorsiuni foarte re-
duse, practic inexistente.
Analiznd a
etajului de intrare n
tranzistoarele T1 T2,
se dubletul complemen-
tar concomitent bucle
de (realizate de
tre R1 R4) care
avantajul unei constante
n banda de cu
distorsiuni extrem de reduse. Tipul
de. polarizare cu care este dotat eta- .
jul de intrare R1 R2)
acestuia o comportare foarte
n ceea ce stabilitatea
punctului static de
R6 220kfL
tip RC, care sem
situate n z
medii, cu circa 9 dB
semnalele de jo
Semnalul audio, prel
se ulterior
lui de care tranz
T3. Acesta este amplasat n
montajului ntr-o
repetorlemitor, ndeplinind
etaj tampon ntre de
RC mon
Din emitorul tranzistorului T3
nalul audio prelucrat ajunge la
rea montajului prin intermediul
densatorului C lO.
REALIZARE
GLAJE
Montajul se pract
mono sau stereo) pe o
de sticlostratitex placat cu
de cupru. La realizarea cabl
imprimat se va cont de
pe care trebuie le
[7
D2 1N4001
r2 BD676
R9 22k
VGS(off) JY 151 loss r ds(on) C
iss
(min/max) (mm/max) (min/max) (max-}- (max)
volts mmhos ma ohms pf
0.5-5 1.3-4 2.5-8 6
1.0-9 2.3-5 6-25 6
4 -10 50 - 25 18
2-6 20 -100 40 18
0.8-4 8-80 60 18
2-10 .75-3 2-10 1500 1.5
2-12 .75-3 2-10 2000 18
8 2 -6.5 2-20 8
1-6 4.5-7.5 5-15 4.5
.5-4 3 -6 1.5-7 4.5
1.5-8 4.5-8 8 -24 4.5
]:-8 3.5-6.5 4-20 6
TEHNIUM
CI
P 4, U_F_+--+iF..
un cablaj propriu unui
montaj de
de cvadripol a etaj
traseu de gros de _
minim 3 mm, lipsa buclei de
-etc) .. Se vor rolosi componente elec-
trice de calitate, verificate indi-
vidual nainte de plantarea pe pla-
de cablaj imprimat rea-
mentat de la o de ten-
siune, iar sarcina este ia
amplificator printr-un condensator
de separare.
tehnice ale amplifi-
catorului sunt
- de intrare R1 = 400
kO
banda de
35 Hz la 30 000 Hz pentru o neli-
ntre O 1 dB
PARAMETRUL
TEHNIUM 10/1993
lizarea a montajului, se
o verificare a
acestuia, deoarece orice
duce la cel la
parametrii Din
de vedere electric, montajul se
ntre etajul
etajul amplificator
galvanice care
CONSTRUC- ,
TIVE:
- se vor utiliza cu peli-

--- C 1 se va prefera fie de
calitate de tipul tantal; ce!elalte con-
densatoare electro!itice vor fi sortate
pentru pierderi minime;
- tranzistoarele finale se vor
monta cu diodele D1
02 pe un radiator de min. 1000 cm
2
;
- se pot utiliza alte amplifica-
toare cu
toare se va da
ne scrie sau ne
rea montajului se reali-
obligatoriu folosind conductor
ecranat. Montajul de la
prima ncercare, nefiind necesare
reglaje suplimentare. Se
ecranarea montajului ajutorul
unei cutii din de (cu pere-
de mm).
conform
tensiunii maxime de lucru a
acestora;
- sursa de alimentare poate fi
dar filtrarea va fi asi-
de un condensator de min.
4700 ",F/40 v.
In figura 2 este prezentat cablajul
circuitului imprimat,
conceput pentru utilizarea AO .,-p..A
761A de Sieroens
(AIL6). Deoarece acest AO este mai
accesibil, circuitul se va modi-
, fica pentru capsula DIL 8 sau DIL
. 14 n de circuitul de care
. dispune constructorul amator. Se
Ll.4 ::: 18V
ruia a fost realizat, montajul va
scoate n cu efi-
zona
lor joase nalte proprii unui sem-
nal de In acest mod
este de tip LOUD-
NESS, astfel cali-
tativ de audiere a unui
program muzical sonor.
pot proba BA 709, BA201A, BA301A,
sau chiar clasicul 741 cu perfor-
ceva mai
Se va acorda ten-
siunii maxime admise de AO utilizat
pentru. a se evita deteriorarea mon-
tajului prin distrugerea A.O.
Tranzistoarele Darlington comple-
mentare sunt produse de I.P.R.S.

BIBLIOGRAFIE:
Practica electronistului amator
Catalog Siemens 1988-1989
revistei TEHNIUM.
confinnd'UM
mOntaje d 1;;
aVertizo
a
e alarme
pentru I "re
oportunitatea aces-
. OCUln
aUfoturisme
9
cele ce
un complet de .
mai multe
metre, toate cu
rul toto.
Examinnd schema
gura 1, se
este din trei j.nl'lli1<:::,ull1hiA
principale, anume: timer-ul
expunerea hrtiei
timpi de
tervalul O, secunde
cunde, n 1
10
3
TEHNIUM
1
Familia de receptoare T. V. color
tip TELECOLOR CROMATIC,
asamblate n ntreprinderea "Elec-
tronica" S.A, pe baza
elaborate de firma Stassfurt (din
fosta R.O. cuprinde va-
riantele TELECOLOR 3006, 3007,
TELECOLOR 4106, TELECOLOR
4507, TELECOLOR 5601, 5602,
5603, precum CROMATIC
CROMA TIC 02. Variantele TELECO-
LOR 5601, 5602, 5603, cu
TOPCOLOR 5101, familia
de T. V. color de rom-
din receptorul
T.V.C. CROMATIC.
Televizorul TOPCOLOR are dia-
gonala ecranului de 51 cm, televi-
zoarele din familia TELECOLOR au
diagonala de 56 cm, iar cele din fa-
milia CROMATIC de _67 cm.
Vom prezenta, n continuare, toate
aceste tipuri de T. V. COLOR.
TElECOLOR 3006 (300n
1
Receptoarele de T. V. color din
categorie cuprind va-
riante ntre care foarte mici
Ambele tipuri de aparate
13 circuite integrate, 64 de
diode, un multiplicator .(triplor) de
tensiune 47 de tranzistoare (TE-
LECOLOR 3006) respectiv 49 de
tranzistoare (TELECOLOR 3007).
Minore -apar la nivelul de-
codorului de culoare, varianta 3007
o
(nr. 74) cu tranzis-
toare (T90 T91).
Schema a acestui T. V.C.
a fost n 6/1993 al
revistei noastre.
Aceste aparate pot
programe T. V. color emise n siste-
mul PAL sau SECAM (bisistem), co-
mutarea automat, pre-
cum sunetul n ambele standarde
(OIRT CCIR), avnd a doua frec-
de 6,5 MHz. res-
pectiv 5,5 MHz.
Consumul mediu de la de
c.a. 220V/SO Hz este de 98W.
Conectarea unui videocasetofon
12
ing. NAICU
la aceste televizoare se face doar
prin borna de nefiind
zute cu modul audio-video. Un ast-
fel de modui A-V pentru TELECO-
. n afara celor patru module deco-
nectabiie, blocul de cu-
prinde:
- ansamb ul comutare
MODUL SELECTOR
LOR 3007 a fost prezentat 'in revista
8/1992.
Receptoarele T. V. pot ,
benzile I-V (canalele 1-65), fiind
cu selector FIF-UIF.
pentru (tip
DIN, miI). 200.0) pentru magneto-
fon (47 k.o, min 100 mVef).
cum' se poate observa pe
schema a T. V., se pot dis-
tinge trei blocuri mari
- bloc (P23291-000,
respectiv 72.51.02.10.00);
- (P11665-..!.020, res-
pectiV 12.03.10-2100);
- bloc alimentare (P23290-010,
respectiv 12.03.00.94.00).
BLOCUL DE RECEPnE
Cuprinde patru module deconec-
tabile:
- modulul selector
(45.01.07-00.00);
- modulul 32 A.F.I.C.C.
(49.12.01-00.00) ;
- modulul 37 sunet
(P37.133-010);
---' modulul 35 C.A.F.
(72.50.04-20.00) .
(72.50.06 03.00);
- ansamblu programator
(72.51.01-4S00);
- placa de conectare, care con-
pentru difuzor,
mufele pentru casca audio mag-
netofon;
- de volum, ton,
contrast
Pe blocul de se am-
plasate alte componente circu-
ite de
Blocul este amplasat n T. V. n po-

MODULUL SELECTOR (fig. 1)
Cuprinde att selectorul FIF ct
selectorul UIF.
Este de tip pri-
mind la intrare semnalul captat de


importante:
- adaptarea
ntre intrarea receptorului
T.V. (750);
- semnalul de FIF sau
UIF primit la intrarea de
- schimbarea de frec-
(heterodinarea)
semnalul de
UIF) n semnal de
(F.I.);
- semnalul
- cu a
programare comutare,
sibilitatea alegerii canalu
- mpotriva
radioelectrice;
- reglarea
(RAA)
1. SELECTORUL FIF
Semnalele primite de fa
la borna VI se
tranzistorului TlUl prin i
filtru/ui "trece-jos" l101
celui "trece-sus" L 130-C1
fie cu C183. Banda de
ni a acestor filtre e
49-230 MHz.
Diodele 0113 D114,
antipa'ralel,
o
t

ii
i
I
I
'ti
e
.!
m

j
jN...J

];
S e
'c
:1'
:>
! J
D<J
siuni periculoase provenite de
sau de la tubul c
Circuitul serie C104, L 131,
semnalele de F.1. cu o
are de cea 40 dB.
T101 constituie
plificatorul FI F fiind un
pnp cu germaniu; de tip G
montaj ac
satorul C184
Emitorul
pOlarizat de la borna V2
prin L 120 R130. Baza
tensiunea de
borna V 3, prin intermediul
lui R131, decuplat cu C111
Colectorul tranzistorului este
tat la prin bobinele L141,
L133.
Condensatoarele C110 C1
rol de filtraj de decu
C109 are rol de antiosci
znd nivelul semnalului aplicat
trarea tranzistorului.
Amplificatorul FIF are ca
un filtru de acordabil,
cu circuite. cuplate.
Primarul filtrului
varicap 0110 la
prin C179, de valoare n
paralel cu de acord.
Diodele varicap au rolul conden-
satoarelor de acord, D1,10 avnd
prin va-
tensiunii de
prin R103 L122 de la borna V5
Condensatorul C130 filtra-
rea tensiunii de de com-
ponentele de FIF. La borna V 5 se
tensiunea de pe re-
zistorul R2591 situat n emitorul
tranzistorului T2591 (repetor pe
emitor). In colectorul tranzistorului
se 33 V, iar pe baza acestuia
tensiunea de la borna 160 a tasteru-
lui, respectiv tensiunea de
a diodelor varicap (considernd mo-
dului CAF scos din
Condensatoarele C2596 C2197
au rolul de filtraj.
de acord este comuta-
pe cele benzi, cu ajutorul
diodei 0103. este ur-
cnd se tensiune
la borna .. V 4 (!a
unui canal din banda III) prin L 123,
R104, 0103, L 132 L133 ia
un curent de cea. 5mA care deter-
deschiderea diodei. n acest
caz, prin C116 0103 punctul din-
tre L 141 L 132 se
pus la de acord va
consta doar din L 141. se re-
un canal din benzile 1
sau 2, la borna V J nu se va aplica
tensiune dioda 0103 va fi
iar de acord va
consta, n acest caz, din L 141 n se-
rie cu L 132 U33.
Trimerul C198 la alinie-
rea benzii III, iar R132
circuitul n benzile 1-11.
Secundarul fiitrului de este
realizat similar cu primarul. Astfel,
capacitatea de . acord o constituie
dioda varicap 0111, cu
C180 (de valoare Tensiu-
nea de a varicapului este
tot de la borna Vs prin
L 1.22 R133.
In banda li! este con-
din L 142 la prin
D104 de tensiunea de la
borna V 4) C116. n benzile 1-11
(dioda 0108 fiind induc-
de acord
ia L 142 a bobinelor
n banda III cuplajul ntre
secundar este realizat
tanta ntre L 141
n benzile -II "Ui .... IClIUilJi
un
constituit din
rului
Semna!ul de FIF se de la
filtrului de inter-
bobinei strns
cu L 142 (in banda ct
cu L135 (n benzile I-li) prin in-
termediul rezistorului R110 (100) se
etajului mixer realizat cu
T102, pe emitor.
Tranzistorul T103, cu siliciu, npn,
de tip SF235 n montaj BC co-
constituie etajul oscilator lo-
cal Condensatorul C192
baza in domeniul FIF. Polarizarea
colectorului este de la
borna V2 prin L120. R138, L 101.
Baza este n c.c. prin divi-
zorul rezistiv R137-R136, iar emito-
rui de tensiunea care apare pe R135
trecerii curentului de emi-
tor.
Oscilatorul este de tip Colpitts,
avnd circuitul acordat format din
capacitatea diodei varicap 0112, n
paralel cu L 138 L 139
(pe banda III) puse la prin
dioda de comutare 0107 C197.
Dioda este de tensiu-
nea dela borna V 4, care
prin L 123, R141, 0107 L 140 cre-
curent de cca 9 mA. La re-
n benzile 1-111 dioda 0107
este iar de acord
prin nserierea cu L 140.
Pentru asigurarea pozitive
se divizorul capacitiv
C190, C191. In benzile 1-111 (cnd
0107 este este
prin C193.
Semnalul de la oscilatorul
local se prin C196 R110 pe
TEHNIUM 10/1993
emitorul lui T102 (etajul de ames-
tec).
Etajul de amestec este realizat cu
tip de tranzistor ca cel din
oscilator, n montaj SC. Condensa-
torul C125 decuplarea ba-
zei la Polarizarea colectorului
n c.c. se face de la borna V x prin.
R123, L 128 L 126, baza este pol ari-
2
r 77, - 61
SA'f3CI13
08949
prin divizoru! rezisti v . R 120,
R121, iar emitorul prin R110 n serie
cu R107 de tensiunea care
apare la trecerea curentului de emi-
tor.
Amestecul este de tip aditiv, am-
bele semnale care se
(semnalul de FIF cel de la oscila-
torul locai) aplicndu-se pe
terminal al tranzistorului (emitorul).
Etajul de amestec are ca
un filtru de cu circuite cu-
plate, Primarul l constituie C139 n
paralel cu L 126 n serie cu L 128
(prin C140 la Secundarul
este din C141 n serie cu
C142 bobinele L127 n serie cu
L 128. Bobina L 128 primaru-
lui secundarului constituie cupla-
jul inductiv "n al filtrului. ie-
de F.I. se pe la borna V9
de pe priza C141 C142.
Condensatoarele C125 si C140 au
rol de iar R122 este re-
de a de
SELECTORUL un:
Semnalul de' intrare se la
de unde interme-
diul
din
de
pe
T151, pnp
GF147S, n
T format
L 161, avnd frec-
de 450 MHz, 'se
emitorul tranzistorului
de <>,."..nliifi"",t,.,.,.
3i
c (01
4,?nF
C 03
ROS 4,7nF
10011.
lOi R04
T01
SF245
2,2Kn
HOOUl-FHAlE COMUNA 32
4912.01- 00.00
de tip
avnd
Baza
3
Z.36
este 'decuplat la (n domeniul
UIF) prin C152.
Polarizarea emitorului n c.c. se face
de la Lh prin L 158 R151, iar baza
prin R152 de la U3 unde se
tensiunea de RAA. Colectorul este le-
gat la prin linia
L 152.
Amplificatorul de UIF are ca sar-
un filtru de realizat cu
circuite acordate din linii
(n Primarul filtrului de
este din L152 cu
diodei varicap 0152,
la prin trimerul Ci 54 (fa-
la
L155
cu capacitatea diodei vari
cap D153, la prin-
trimerul C155 (identic cu primarul).
Diodele varicap sunt comandate
ce tensiunea de la borna prin
L156 R154
site n timpul
cu oS()ilaton
se
marul si
'
L153 sunt
selectoru-
sunt folo-
selectorului
local) iar cu
ntre
Semnalul de UIF e cules din se-
fi!trului de linia L 156
cu L 155)
intrarea de ",n-,o",tor-
torul lui
Tianzitorul cu germa-
de tip GF147, mixerul
Este montat n cone-
xiune BC, baza tranzistorului fiind
la prin C 158.
Polarizarea emitorului n c.c. se
face de la borna U, L 158, R155,
L 152 baza
prin din termistorul
T 156 n paralel cu R 157 n
cu R158. Colectorul este pus la
prin L153, L 154 L 155,
Condensatoarele C 159 C 157 alt
rol de decupiare. Termisto-'ruI
stabilitatea cu temperatura a
osciiatorulu.
Oscilatorul este de tip Colpitts,
avnd circuitul acordat format
L 157 (linie n '\/4) cu capa;'
citatea diodei varicap 0154. Con-
densatorul C 163 decupla-
rea diodei varicap. Cu linia L 158 se
reglajul liniei L157.
Oivizorul capacitiv este format din
C 160 C 161.
Din amestecul ntre semnalul U1F
aplicat L 156 semnalul prove-
nit de oscilatorul local prin C 161,
ambele aplicate pe emitorul lui
T152, iau nastere o multitudine de
Dintre acestea se
semnalul de F.i. pe filtrul realizat cu
circuite cuplate )n picior". Primarul
filtrului este compus din capacitatea
de a tranzistorului T152, L153
L 154. Condensatorul C165 L155
cuplajul "n picior". Se-
cundarul este compus din L 115
C 124 se cu primarul prin
O 155, Dioda este prin
R160 L158 de tensiunea de la
borna cnd se pe
UIF.
Pe traseul
Ri semnalul de
rul ajunge lui T102
(din selectorul care
ca amplificator de
F.1.
televizorul o
de prin int,o:>yo,o.r',
filtrului separator se dis-
celor semnale (FIF
la ale selecto-
mabile.
VHF)
se pe televi-
un filtru
pentru
(CONTINUARENR.
celorlelte
componente este prezen-
tetii. in legenda. ntl.

R1C
1201<4
(17
'Klnf
14 12 16
13
tip
s astfel tensiunea TPG de 1
dispare. tensiunii B+ de
118V blocarea etajului
nal de linii. Succesiv devin nule
siunile din transformatofui'
de linii. n
mentate de tensiunea de
de SV, prin
14
TEHNiUM
CI se
se n
cazul descris
Revenirea la starea
din starea de functionare
numai cu ajutorul CI .,.., it ""f,...,-,
de Prin
tastei "NTREFH IOERE .
TARE" de pe
microprocesorul
la terminalul
tensiunea din
5

-
Montaju, permite
emisiunilor de radiodifuziune pe
unde ultrascurte, cu de
din banda C. C.1. R.
(88-104 MHz) ntr-un receptor pre-
a emisiunile de ra-
diodifuziune cu de frec-
din banda O.I.R.T.
(66--73 MHz), a se interveni cu
nimic n schema receptorului. Con-
vertorul o schimbare de
(alta dect n
receptor) astfel nct semnalul cap-
tat de fie "convertit" din
banda C.C.I.R. n O.I.R.T. aplicat
apoi receptorului, care-I prelucreazJ
"normal", aidoma unui semnal veri-
tabil emis direct n banda O.I.R.T.
Ansamblul convertor + receptor lu-
ca un receptor _cu
schimbare de
Convertorul (denumit uneori
"apaptor" n mod impropriu)
1
10nF
H
R
PFWE 3

dintr-un de
ixer) un osciiator local.
poate un etaj
amplificator de (ARF)
sau un etaj de
montajui descris
mai jos nu are aceste ultime
a) prima
este
b)
este
ntruct acoperi riie benzilor
C.C.LR. O.I.R.T. sunt diferite
MHz, respectiv MHz), varianta
nu permite
de 7 MHz din banda
C.C.I.R. se "alege"
fixnd valoarea oscilato-
rului convertorului. Circuitul de in-
16
co
ing. [UNU ZAMF6RESCU
trare al convertorului este "fix".
(neacordabil) nu se pune pro-
blema alinierii ca ntr-un receptor
clasic; ar trebui ca
la butonului de acord al
receptorului (care att
(mai scump de un simplu osci-
lator LC), avantajele sunt evidente:
practic nu este I;.lCeSar nici un re-
glaj delicat, care se modifice ne-
dorit, n timp sau la tempe-
raturii, tensiunii de alimentare sau
10nF
o .... a
62
IH
C
3
750.n.
kn.

receptor
,
a
C1
zistorului ar fi cu un cdn-
densator de capacitate suficient de
mare la s-ar amorsa
pe ge,grupu!
C1, C2 L, schema fiind urfoscila1
tor Colpitts. Capacitatea paralel a
pF) nu poate asi-
gura decuplarea priQ urmare osci-
latorul nu poate oscila. Doar la frec-
de serie a
1s, pe armonice im-
pare 3fs, 51s, se ca
o (sute de ohmi) asi-
"decuplarea" bazei oscilato-
rului LC de tip Colpitts. frec-

coincide _ cu fs, schema va oscila pe
fs, fs; schema va oscila
+9V
..
I,0nF
7
1
,2
BF 199
22pF
C4
122bpF
1.2 k.o..
oscilatorului
de acord a
semnal al
rice simultan
de intrare al convertorului. .
se se
circuit de intrare
densator variabil)
acesta va
acest caz
din
acordului
convertorului
tatea atenuarea "ima-
gine".
Schema
care
manevrarea
prima irtt",,-rr,,:.r!i!:!l"::\
este 1 0, 7 ci este
deva n intervalul 65-73 MHz!
Varianta n
este deci al
acest
in<>t<>h,ilit",tc. de

este chiar tensiunea
de alimentare n limite largi
(de la 4,5 V la 15 V!). pare inu-
utilizarea unui osciiator cu
8,867

MHz
si
multiplicare etc.
receptorui
C2
pe 3 1s etc. de lucru este
de elementul cu facto-
rul de calitate cel mai -mare
lui dar este
asupra

mite mici
pentru aceasta
masiv
de a modifica
de lucru se poate solda
din oscilato-
este
se com-
nu contri-

. ,rezerva de panta a
aproape de ultima.
de (1n general
au pe ele
armonicii a treia
Schema permite ,,..,,,,,,,,,,"'-
rea pe
tone"). Introducnd
circuit Le au-
xiliar), putem constata
pe 1/3 din pe el,
pe fundamentala
TEHNIUM 10/1993
'Invers, un de 9 MHz, n
schema poate oscila pe
9 MHz fLC = 1s), sau 27 MHz
hc = 31s).
Bobina L 1 are 8 spire cu cu
o 0,2 mm bobinate
pe o cu 06 mm de tipul
, utilizat n receptoarele TV
(tipul dar cu miez de
practic pe
plaja de reglaj a bobinei, cu
valorile indicate pe
masiv cu
miezului, nu este nde-
h(=31s frec-
este practic, f LC, ,ceea ce nu
este de dorit.
Tensiunea de se culege din
emitorul tranzistorului T1. se
dispune de un receptor de radiodi-
fuziune cu posibilitatea de
a banda de radiodifu-
ziune de 11 m,atunci. oscilatorul
cohvertorului poate fi "auzit" ca o

direct n receptor. Pe
8,867 pe armonica a doua a aces-
teia nu trebuie se nimic.
se "aude" aici,
schema pe fs, circuitul
L 1 C1 C2 fiind ineficient. La o reali-
65 66 ,67 '68
mai dect a semnaluluI. In
acest mod, se
nea din gama C.C.I.R. ntre
91,6 99,6 MHz, receptorul
65-73 MHz.
Utiliznd UR' de 10,7 MHz
de procurat), se poate recep-
aproximativ ntre 97 105
MHz, reducndu-se de
spire aiA bobinei L 1 (cu o sau
In orice acoperirea
nu poate 8 MHz (de pe scala
receptorului de
deci, modul de lucru
corect al convertorului este fs-fh =
fi 65-73 MHz), vedem ce
pot produce alte sem-
nale ce ar la intrarea mixe-
ruluiconvertorului. Principalul "ne-
caz" este dat de semnalele fi,
chiar de semnalele puter-
nice din gama O.I.R.T. La receptoa-
rele clasice, cu interme-
acest gen de
(produs de un semnal perturbator
exterior avnd fi) este ate-
nuat, n de circuitul de intrare,
de un circuit suplimentar
montat la intrare ,acordat pe fi. In-
truct fi este variabil,
nu mai este iar circuitul
69 70 71 72 73
91,6. 92,6 93,6 94,6
zare fenomenele nedorite
descrise mai sus nu apar totul
"merge dintr-un foc"; dar o
este sau ina-
defectul poate fi
eliminat pe baza celor descrise mai
sus.
Convertorul o schim-
bare de de tip
oscilatorului este de
de intrare neacordabil de
"face ce poate", producnd o
atenuare. Dar, n realitate,
semnalele O.I.R.T.
n receptor, ca ser-
vind linia de interconectare recep-
tor-convertor, care nu este perfect
trebuie
"coabitarea" C.C.I.R. "con-
vertite" cu O.I.R.T. pe s?ala
III,' J f \,x ti; fiii!'! '" t "{ ' f t 'if:\j:M 1'1!"'"" "
, I ..
1 ,J ) t 1 j'(j f! 1 t
'ofera din stoc coaxial
la cerere livrlm orice specificatie pentru:
x
TOKEN RING
TRANSCEIVER
ETHERNET, TWINAX
10BaseT, RS 232, RS 422)
telefonie, telefonie mobUa
antene
sisteme automatizarl
tara.
""iZ " ,-'iN \ttr " iiiW,"'4'" 'h '1' "''''Jil' fi< CI. 'i' l;
:,f;:jj:':'O,91,-6f1:'B5,13,:O j
I IfJQ,B-464D.f54
f li: : R f J:' " f" 1 J} , \ : 1 # " j l f;
TEHNIUM 10/1993
receptorUluI, cu conUl\let :::ia IIU ;:'0
ci se pe
tot ansamblul conver-
tor-linie-receptor este ecranat, sem-
nalele O.I.R.T. nu pot de-
ct atenuate pe la intrarea converto-
ruluL
modului de lucruinfra-
"imagine" de tip
fh-f's = fi nu mai ntruct fh <
fi.
fh + fs' (tot de ordinul doi), precum
date de armonica a
doua (52,2 MHz) sau a treia (78,3
MHz) ale oscilatorului local al con-
vertorului. Prima cores-
punde gamei 38,9 ... 46,9 MHz, unde
nu puternice care este
"departe" de


(gama C.C.I.R.).
(38,9-46,9) + 261 = 65-;.-73 MHz.
2fh + fs' = fi cores-
punde unor semnale perturbatoare
din gama US (12,8-20,8 MHz), iar
fs'-2fh = fi unor sem-
nale din gama 117,2-125,2 MHz.
Ultima o posi-
bilitate de fiind
aproape de gama
(C.C.I.A.) dar n acest interval nu
( OI R7 )
f(N HzJ
(CCIRJ
sunt de radiodifuziune. n fine,
2fh-fs' = fi nu apare
ca o de ntruct
2fh < fi. Cititorul poate studia posi-
bilitatea ca din
de tipul 3fh"':'-fs' = fi sau
fs'-3fh = fi.
Revenind la se
schimbarea de este de
tip aditiv, semnalul apli-
cndu-se a
tranzistorului T2. Circuitul de intrare
este reprezentat de filtrul SOSHIN
de tip PFWE3.
Antena este de tip
"baston" sau de tip dipol n V, cu-
noscut sub numele de "urechi de ie-
n ultimul caz fiind necesar
un circuit de simetrizare (balun),
dar n cazul locale o
de 70-80 cm poate fi
Circuitul de al mixerului,
L2C3, este acordat n mijlocul benzii
\V.....,. ,'''" -, T' - --
de circa 7 ... 10 MHz, fiind
de R de 470 ... 6200. Acori;
dul lui nu este critic; bobina L2 nu <:tI
avut miez de acordul s-a
cut cu ... letconul, schimbnd con-
densatorul C2. o mai
era utilizarea unui ....
Bobina L2 a avut 5 spire cu 0 0,5'
mm bobinate cu pas pe o
9u 0 9 mm pe o lungime L 7 mm.
L3a avut 2 spire
bobinate la
"rece" al bobinei L2 (cel decuplat la
la o de 2 mm.
Receptorul utilizat are intrare si-
de 2400., iar linia de interco-
nectare este de tip bifilar cu dielec-
tric solid. Imediat
L2, s-a conectat un atenuator sime-
tric, format din R 1 R2, de
6dB, pentru a separa circuitul de ie-
al convertorului de circuitul de
intrare al receptorului, pentru a re-
duce ntre cele cir-
cuite a le la parametrii
Oricum, convertorul con-
un de circa 10 dB.
s-au indicat tensiunile
continue n emitoarele
tranzistoarelor, n cazul
cu 9 V. Aceste valori sunt orienta-
tive. Consumul total este ceva mai
mic de 4 mA.
Montajul trebuie realizat pe circuit
imprimat, compartimentnd cele
etaje, pentru a se evita cupla-
jul magnetic ntre cele bobine.
Deci, se va realiza din o "cu-
tie" n utili-
de la amplificatoa-
rele de TV. Se va evita am-
plasarea bobinelor mai aproape de
1,5 ... 2 cm de ecrane. Toate conden-
satoarele de decuplare vor fi de tip
iar condensatoa-
rele Ci, C2, C3 C1I-, de tipul disc
ceramic (de circuit). In figura 2 este
n gama
C.C.I.R. cu ajutorul
convertorului pe scala receptorului
O.I.R.T. acesta din nu
are intrare pentru 2400., ci este pre-
cu ncor-
convertorul se va cupla la
receptor legnd borna (a') la masa
convertorului, iar (a) printr-un fir
izolat se va apropia de antena re-
ceptorului, eventual o
pe aceasta. Firul fiind izolat, se
va realiza un surogat de cuplaj ca-
pacitiv.
s.c. TEHNIUM ROMFABER S.R.L.
prestatii consulting
in domeniul industriei electronice
Oferim consultin'g n domeniul electronicii n
domenii:
1. pentru "en gros" de
a unor produse electronice destinate co-
(calitate, competitivitate,ncadrare n normele
etc.).
2. asigurarea buletinelor de avizare
a produselor ce a fi comercializate din. punct de
vedere electrosecuritate
3. pentru comerciale sau persoane
fizice privitor la probleme de (teoretice sau
practice) cu caracter de unicat.
4. Proiectarea la fabricarea de bunuri
electronice de larg consum.
5. la punerea n a aparaturii
electronice industriale profesionale semiprofesionale.
6. 'Ia punerea n a-aparaturii de
studio radio /'.
7. Consulting cu prioritte la orice nivel 'cu privire la:
- bunuri de larg conSl;Jm (radio,TV, casetofoane, apa-
Hi-Fi, videocasetofoane, camere de luat vederi, per-
sonal computere);
-
de studio radio TV, industriali, calculatoare, TV
cablu);
- linii de pentru bunuri electronice sau linii
de asistate de calculator.
Telefon 618 35 66
17
E
E
ClO
r-..!
E
a
E
E
co
Conducerea
0,6rnrn
la formatulO,6rnrn
3 4
5,4
SP=2,005crnls
LP=1,0025 - "-
SP= 34,4 jJ
LP=172
pis t C1udio
-,
,
' ...
f1 f2 f3 f4
pilot
banda 8 mm
__ ____ __ -c ______ ______________ -w,'
18
D=40mm
1500 rot/min
trei variante de videocasetofoane n
matul Video-8 anume: .
- Video-8 mono care patru frec-
pilot. destinate celor capete
mobile; de (0.732MHz),T
audio MF (1.5 MHz) de
(4,8 MHz) ca
a excursiei de de la 4,2 MHz la
5,4 MHz. .
- Video-8 stereo care un sunet
complementar modulat n impulsuri de va-
(PCM), patru pilot de a
pistei; de (0,732 MHz),
modulate n prin
canale audio (1,5 MHz pentru Stnga+Dreapta
1,75 MHz pentru Stnga-Dreapta)
de cu (4,8
MHz) excursie de 4,2 MHz la
5,4 MHz.
- Video HI 8 cu mai
cea a de (6,7 MHz) pentru
o excursie de de la 5,7 MHz la 7,7 MHz.
Formatul Video-8 a mai fost prezentat n revista'
n 1/1993 (comparativ cu forma-
tut VHS).
In figura 1 sunt prezentate semnale-
lor Video-8 stereo cu o parte a pistelor rezervate
semnalelor audio PCM, celor sunete MF
de
In figura 2 este o parte a pistei
cu, amplasarea pilot.
benzii magnetice de 8 mm se
face pe 221 din discului rotativ.
Acesta este cu capete pentru su-
netul complementar (pe 36), pentru semnalele
video audiq MF (pe 180) pentru
pilot (pe 5). In figura 3 se cele ca-
pete mobile A a, precum capul mobil E des-
tinat Viteza este
de 3,12 m/s. Viteza de deplasare a benzii este de
2,005 cm/s n SP 1,0025 cm/s n LP (n Long
Play viteza fiind la
. Cnd capul A se la nceputul n
punctul 4, capul a se n punctul 2. Intre
punctele 4 1 capul A (sau
sunetul complementar ,modulat n impulsuri de
(PCM). Intre punctele 1 3 capul
A (sau semnalele de lumi-
audio modulate n
Intre punctele 3 5 capul A (sau ci-
pilot destinate pistei.
capului A ncepe n punctul 4 se ter-
n punctul 5. Ea este din 36. PCM,
180 video audio 5 pentru pistei
(n total 36+180+5=221). .
Cnd capul A este n punctul capul a este n
punctul 2, iar cnd capul A trece de la punctul 2
la punctul 3, capul a se va deplasa de la punctul
4 Ja punctul 1.
In figura 4 se disting mai bine capete-
lor A a. Acest sistem permite introducerea unui
semnal audio complementar n timpul intervalului
dintre punctele 4 1.
ntre punctele 3 5 din figura 4 sunt nregis-
. trate de' capetele rotative video (pe o
de 5) patru pilot care siste-
mul de a alinierii (ATF).
Capetele video sunt mai late dect pistele
astfel cnd un cap de exemplu
pilot f2, el culege $i pilot f1 f3 n-
scrise pe pistele adiacente (figura 2). nivelul
semnalelor f1 f3 este identic, capul respectiv
este perfect centrat pe nu este o
a sistemului ATF. Este cazul capului mo-
bil din figura 5, cnd V1=V2 (deci V1-V2=0).
Tensiunea V1 se la bornele circuitului
acordat pe 45 kHz. n urma fenomenului de
care apare ntre f1=101,02 kHz 12=117,19
kHz, ia 12-f1=16 kHz, iar ntre
f2 f3=162,76 kHz se produce f3-f2=
45 kHz. Acest lucru tensiunii V1
la bornele circuitului de 16 kHz a lui V2 la bor-
nele circuitului de 45 kHz. V1=V2
este cabestanul roti nou-se cu

viteza de deplasare a benzii scade, ten-
siunea de f1-f2 este mai mare
dect cea provenind de la f3-f2, deci V1>V2. Di-
V1-V2 accelerarea ca-
bestanului viteza de deplasare a benzii va
.
Cnd V1=V2 viteza de rulare a revenit la normal
capul mobil se va deplasa pe axul central al
pistei 2 cu V1-;---V2= +V cabestan.
banda se prea rapid, tensiu-
nea la bornele circuitului de 45 kHz va fi mai
mare .dect cea de la bornele circuitului de 16
kHz, deci VZ>V1 V1-V2=-V cabestan. Cabes-
tamil se va roti mai lent banda se va deplasa cu
o mai Capul mobil va fi ghidat n
mod automat spre centrul axului pistei 2 (fig. 5).
TEHNIUM 1011993
Comanda cabestanului nu se va face n timpul
tuturor pistelor ci numai n timpul unei piste din
astfel de la pista 2 reapare la pistele 4, 6, 8
etc. Este suficient de a se comuta circuitele acor-
date pe 16 45 kHz pentru a se o ghidare
a capetelor rotative n timpul' tuturor
pistelor. .
pistelor se face perfect, n ciuda gro-
simii foarte mici a acestora: 34,4 la SP 17,2
n modul LP. Calculele pe-
rioadelor pilot este n medie 58 pentru 5 de fie-
care
CARACTERISTICI ALE CAPETELOR ROTATIVE
ALE PISTELOR LA FORMATUL VIOEO-8 STE-
REO
1. Vitez.a de a discului cu capete: 1500
rot.!min.
liniilor ntr-o N=625x25=
15625.
Fiecare a discului (cu 360)
corespunde cu 625 linii.
de pe 15625/625=25
rot/sec. (sau 25x60=1500 rot/min.).
2. Viteza capete
Diametrul discului cu capete: 40 mm.
discului: 40 "1T=125,6 mm.
de pe 25.
Viteza (125,6x25)-v=
3,12 m/s
3. Lungimea pistelor:
Fiecare este din: 36 sunet com-
plementar, 180 video audio FM, 5
pilot (total 36+180+5=221, figura 1).
36
0 125,6 36 1256
=360' = , mm
125,6
180 =---. 180 = 628 mm
360 '
125,6
5 = 360' 5 = 1,74 mm
n total lungimea unei piste va fi de: 77,1 mm -
figura 1. Pista video are o lungime de 62,8 mm.
62,8
Lungimea unei linii video este de:
312,5 .
= 0,2 mm.
4. pistelor video.
nclinarea pistelor este de 453'06"=4,885. tg
4.885=0.085. ntrefierul capetelor video: 0,3 m.
pistelor L=0,085x0,2=O,017 mm la oprire
17 respectiv 17,2 la LP 34,4 la SP.
5. Lungimea unei linii video: VxT=3,12 m/s. 64
mm.
6. Lungimea de la
a excursiei de A = _V_ =
f
max
3,12 m/s "
= 5,4 MHz = 0,58 (banda cu metal).
7. de lungimi de pe pista video
Lungimea unei piste video: 62,8 mm
L
"'1 52
unglmea unei piste utl e:62,8 ' -= 51 mm
64
lungimi lor de pe utila:
51 mm
0,58 mm' = 88000
4

. 2 .
capul A
TEHNIUM 10/1993
4
y -1 . \ 8
lu
1 3
41 : 5 I 6 7
__ 4,2 -+
!
8
,t
4,8
frecvent a
,
I
. 1 2 3 4 V::: 3J 2 mI s
L... __
I 1 2 3 4, ..... - __ 1 6 7 8
0732 4 2 5"4 ) 3 ,12. m J s
t f, A=
5,4 MHz
0,732
1 2 3
A -= 3,12 X 2m/s =0,84 jJ
74MHz
5
8. lungimilor de pe semicadru
de 20 ms: 88 000.
9. lungimilor de pe
88 00OX50=4 400 000, deci 4,4 pe deci 4,4x52
pe linie.
10. punctelor pe linie n sub-
228x2=456, la 3,8 MHz.
La sistemele PAL SECAM se produce o sen-
atenuare a ridicate ale semna-
lului de ceea ce reducerea
de puncte la cca 300, corespunznd la
2.8 MHz.
11. a semnalului de lumi-
Excursia de
4,2 + 5,4 ")
= 4,8 MHz (purtatoare
2
I
I I
6
.1
7
I
8
I

... 1
I
,6}
I
v= 6,24m/s
i I I I I
I 7 I 8
! .... 6
I .. ,
I i
5,4 6,4 7,4
Banda 4,8-1,8=3 MHz.
Banda 5,4-4,8=0,6 MHz.
Indice de f/fmod=0,3/2,8=0,107 lumi-

Negru: 3,8 MHz; _Alb: 5,6 MHz.
Indice de al 75/20=3,75
M=(5.4-4,8)/2=0,3 MHz. -
12. de perioade pe de 5:
125,6 mm' 5
5 = = 174 mm
360 ' ,
Lungimea de
unei pilot de 101 kHzeste cu V/f.
(CONTINUARE N PAG. 21)
fl=10\02 f2=117,19 f3=162,76 f4=146,48 f1=101,02 fl=117,19 f3=162,76 f4-=146,48
, i t t f
: : : S9: es. : 8
H
3. :
I ,1 I I I I I I I I I I I I I I
I 1V'1! I \vr-I I I tv2" I I I
I
.\
I
I
1
cap I
mobil. I
V1- '12=0 m I
, ro I
1
I
1
I
V1-V2 = o
1
V1- V2 =0
...::tI
I
2
1
NI -
J! I
11'1\ c..
rol I

I
'1 .
11'1
c..
" I
V1- V2 =+Vc I
1. t.. I
Ilnce Inire I
9:
V1-V2=:...Vc
'Ci'
"-
'11- N2=+Vc
I
7
V1-V2=-Vc
I
'"
1
1
V1 - V2=+ Ve
I
I
V
V1- V2=- Ve
t
ea :
I I I

1
V1- V2= o
I
I
I

Vf- V2=+ Ve
1
I
7
V1-V2=-Vc
19
sursa permite ali-
mentarea consuma-
tor de 60-70 W, avnd ten-
siunea de lucru de maximum
30 V. Avantajele pe care le
sunt .
- reglaj continuu al tensiunii sta-
bilizate ntre 2,5 30 V;
- reglaj continuu ai curentului
absorbit ntre 0,6 2,5 A;
- stabilitate foarte a tensiu-
nii de
- limitare la supracurent;
- la procesele tranzito-
rii'

pentru curent, putnd fi
de princomutato-
rul K2.
Rai, Ra2 se'vor d;'-
mensiona n de aparatul ;de
utilizat.
Tranzistoarele 2N3055 sunt
tate pe un radiator comun, cusu-
de circa 400 cm
2
Ra-
diatorul este realizat din
de de aluminiu cu grosimea de
2 mm dimensiunile aproximative
200x 100 mm, care se ndoaie sub
'- a tensiunii
stabilizate a curentului absorbit;
- filtrare foarte a brumuiui
din
t ing. MIRCEA FAlLON, Y02LAK, 1
. forma literei U si se su.-
prapuse, fiind strnse bine cu
buri/e de fixare a tranzistoarelor. Se
mai poate ncerca montarea tranzis-
toarelor de putere pe peretele din
spate al cutiei, acest perete
este din aluminiu.
Schema de principiu este n
fig. 1. Transformatorul de' este
. realizat astfel nct debiteze ma-
ximum 3 A. Miezul este format din
tole FeS; (1;+1)12, cu de
. 12,6 cm
2
. are
840 spire din Cu Em 0 0,4 mm.
de 30 V, are 130 spire din Cu
Em 0 1 mm.
care lampa de semnali-.
zare a are (29+50+21)
spire din Cu Em 0 0,2 mm.
mai multe
tensiuni diferite (prin
prizelor), astfel utilizarea
de semnalizare pre-
cum utilizarea unor tensiuni supli-
mentare n cazul sche-
mei.
Redresarea este
de 3PM05
montate n paralel. Utilizarea a
o fiabilitate n
cazul unei ndelungate la
curentul maxim permite
curentului debitat la 5A n ca-
zul cnd, desigur, se datele
transformatorului.
Condensatoarele C 1-C4 aten u-
vrfurlle de tensiune ce se fac
la diodelor redre-
soare. Filtrajul tensiunii redresate se
prin condensatorul C5, de
3300-6800 J.LF.
Amplificatorul de eroare al sursei,
realizat cu CI
12
(BA741) este alimentat cu tensiune
(40 V) de pe doidele
01--'-02. La fel este alimentat ope-
CI
1
(tot BA 741), care
foarte utiliznd o
de 5,1 V, care are 0:= 1 (cel
mai apropiat de zero).
Tensiunea de pentru CI
1
se culege cu ajutorul
lui P1, cu care se tensiu-
nea de
Circuitul CI
1
un etaj
DarJington, format din tranzistoarele
T5 T3 care, la '(ndul lui, co-
tranzistoarele de putere T1
'-2-
r
T
I
ZJ,
FIP1
7j
2N3055
PRI,
3PMOS
R.,
'OI

10
DZ
PLz.oZ C
:,

1fV220V
20
T2. S-au utilizat tranzistoare
2N3055 pentru puterii \
disipate pe pentru
rirea sursei.
. Limitarea la supracurent
prin intermediul tranzistorului
T6, care culege pentru o
din tensiunea de pe R5,
prin P2. Acest poten-
permite fixarea pragului de
intrare n a curentu:"
lui. In momentul pragului
fixat, . se aprinde lampa L2. Pe pozi-
de curent maxim, tranzistoarele
T4 T6 sunt practic blocate, limita-
rea nu mai sursa poate
debita la 5A, prag a de-
duce la arderea F
(folosirea acestui curent este uneori
pentru experimente de
chiar produce o
de tensiune).
Oiodele 04-08 sursa
la procesele tranzitorii. Miliamper-
metrul conectat la are scala
att pentru tensiune, ct

Cablajul imprimat este dat n fig.
2, la scara 1: 1. F, de tip
radio (n tub de este
pe cablCilj, ntr-un suport adecvat:
InstrtJInentul utilizat la indicarea
si curentului este un mi-
liampermetru magnetoelectric cu
clasa de precizie 2,5 (mai mult dect
a se etalo-
n (de la O la 30) n
am peri (de la O la 2,5 de la O
la 5), stabilindu-se valorile rezistoa-
relor Rs, Ra I Ra2 astfel 9a la cap
""de aparatul indice valorile
maxime ale tensiunii si curentului.
La etalonare se vor folosi sarcini co-
(rezistoare care
respectivi di-
sipe puterea la acele va:
lori).
Carcasa sursei poate fi
din de fier sau aluminiu, perfo-
n dreptul radiatorului, pentru
aerisire. Gabaritul este la latitudinea
constructorului, astfel ca accesul la
6tJI35
lJ, FI,O?
,i-t
Ce

(2,5"+30) V
'li
Rs (O,'+2,5)A
SCIO?
-1-
Ne
1-

4
A 1-41-

5.,1..12
TEHNIUM 10/1993
65
iesire. circuitul imprimat fie comod pen-
tru n caz de depanare.
Pe panoul se
cele doua lampI de semnali-
zare L 1 L2 (sau LED-uri pentru
cei mai cu de
miniaturizare), .de
reglaj P1 P2, de re-
K1, instrumentul de co-
mutatorul K2, precum bornele de
'Pe panoul din spate se
un orificiu pentru trecerea cablului
de alimentare (printr-un inel de cau-
ciuc) . se poate ncerca de aseme-
nea montarea lltr-un su-
pprt adecvat, pentru a asigura acce-
sul mai comod, desfacerea car-
casei. Eventualele
mn la fantezia amatorului.
(URMARE DIN PAG. 19)
v = 3,12 m/s, f:=: 101 kHz
A = 3.120 =003mm
101.000 '
de perioade n timpul unei de
1,74 mm: N 58
0,03
CARACTERISTICI ALE FORMATULUI Hi 8
Excursia de 5,7 la 7,7 MHz
(5,7+7,7)/2=6,1 MHz
Banda 6,7-1,8=4,9 MHz
de pu'ncte pe este
de 0,7 ori de linii utile ale imaginii (fac-
torul lui Keel), cca 400 la 625 de linii. Cele
400 de puncte verticale corespund ntr-un sistem
omogen la 400x4/3=530 puncte orizontale,
la 5 MHz cca. 625 de linii.
Banda a formatului Hi 8 fiind
de 4,9 MHz, se poate admite de
puncte pe linie este de 500.
o atenuare
a ridicate ale semnalului de
ntre 4 5 MHz. atenuare ne-
o n jur de
360 de puncte orizontale (3,5 MHz) 270 de
puncte verticale.
BENZII DE TRECERE
Lungimea de pentru un sem-
nal limitei superioare a excursiei
de este de cca 0,6 cu o metal.
S-a anterior se pot nregistra 88 000 de
lungimi de pe de 51 mm, cores-
lacca 456 puncte de imagine pe linie, n
la 3,8 MHz.
faptului excursia de se si-
ntre 4,2 5,4 MHz la formatul Video-8
color la 4,43 MHz, va fi necesar
se nregistreze de ale
semnalului video independent de de

n figura 6a se spectrul n
de
n figura 6b semnalul de culoare este suprapus
peste o de 0,732 MHz. Frec-
TEHN1UM 10/1993
a excursiei de se situ-
la(4,2+5,4)/2=4,8 MHz banda infe-
se ntre 4,8 1,75 MHz, banda de
trecere la formatul Video-8 fiind de 3,1 MHz. La
formatul Hi-8 este la 6,7 MHz,!
cu o excursie de la 5,7 la 7,7 MHz. laterala
4,7 MHz, corespunzator la 430
puncte pe linie, iar indicele de cres-
cnd la 1/4,7=0,21. Pentru a avea un minim de
distorsiuni, se transmite banda la
o cu
re)+nf. . '. ,
Figura 6c prezmta spectrele la HI-8.
.. de a la, 0,732 MHz.
Utiliznd metal, cu capete vi-,
deo model nou, lungimea de
pentru un semnal limitei supe-
rioare a excursiei de va fi de cca 0,6
(A=V/fmax; unde V=3,12 m/s; fmax=5,4 MHz), n ca-
zul formatului Video-8.
n cazul Hi-8 a excursiei de
3',12 m/s
este de 7,7 MHz A 7,7 MHz
= 0,4
lungime de fiind imposibil de
realizat, banda de trecere aces-
tei lungimi de nu poate fi ca n fi-
gura 6c, cu o valorii de
4,7 MHz.
Pentru a se A=0,6 m, cabestanul trebuie
se de 0,6/0,4=1.5 ori mai repede.
a excursiei de
este mai mare dect cea mai mare a
semnalului video (5 MHz), spectrul va ca n
figura 6d.
n aceste unei de
independente nu va fi Att
timp ct viteza de a cabestanului va fi prea
mare pentru un videocasetofon destinat marelui
pUblic (1,50OX1,5,rot/min), semnalului
de este (0,732 MHz)
spectrele de ale formatu- .
lui Hi-8 sunt cele prezentate n figura 6c.
NTREFiERUL MAGNETICE
Lungimea de A trebuie fie de
ordin de cu dimensiunea ntrefierului ca-
petelor magnetice a granulelor de din
stratul magnetic al benzii. Aceste dimensiuni au o
limitare .. fmax a excurisiei de
creste, viteza (v) trebuie de asemenea
(fI9: 6d). ntrefierul capetelor la formatele VHS
Video-8 este de cea 1 iar cel al capetelor nou
pentru banda metal de cca 0,3
COMPATIBILITATEA DE (CITIRE)
Citirea capetelor video 'nregistrate n sistemele
S-VHS sau Hi-8 nu este cu vieocaseto-
toane de tip VHS sau Video-8. Acest lucru se
poate observa comparnd spectrele prezen-
tate n figurile 6b 6c.
de de sunt
tratate separat nu suprapuse ca la VHS sau Vi-
deo-a.
n schimb compatibilitatea de este to-
pentru videorecorderele S-VHS sau Hi-8,
care n mod automat modul de nregis-
trare folosit pe videocasete circuitele
de citire. un adaptor care
semnalele PAL n componente separate rednd
componentele primare albastru).
Semnalul de de. asemenea in-
de sincronizare. Semnalul de cromi-
este constituit din salvete de identificare de
PAL, situate impulsurile de sincroni-
zare pe linii de
PAL.
Noile benzi magnetice pentru formatul Hi-8
un film metalic depus prin evapo-
rare n vid pe un suport de polyester. Aliajul co-
balt-nichel permite atingerea unei a
atomilor foarte rezultnd o
care ajunge la 3700 o coercitivitate .de
2900 oersted,
. BiBLIOGRAFIE
1. revistei le Haut-Parleur
2. revistei Tehnium
21
22

100 Q
ANHNNE
il
C A G

sa nF
F.1. nF
BF
233
150
22 nF 2;!nF
f4T
100 fl
'2,7 K\7.


S,a fi"
560 C2
.6,8 ,fi
2,7,s.a
Z,7 IrO
10011 100 Q
5,6
kQ
C A. F. , Polu d'odu
10 i
60 oF
3."0 !
5,6
'\ ,.,54-2 5,6 1cQ'
390,.,Q
r
560 Q
B.F.
c.lt'. F,.
100 a
lOnf I
1,S kQ
S r
F
! kn
\5 lcQ
47
1
L---+-----________ +-__ +-____________ ____________
Mai cititori s-au inte-
n unui tuner UUS
pe gama 88-108 MHz.
Din schema de principiu (fig. 1 )
se acest tuner are acor-
dul cu diode varicap. Acestea pri-
mesc polarizarea de la o tensiune
de +35 V de trnzistorul
BC208 dioda zener PL 10. Acordul
n se face cu un
tru de 50 kO, iar centrarea delimi-
tarea gamei de se contro-
din semireglabilul cu valoarea ..
de 5 kO.
n locul unui singur
de 50 k!l' se mai
multe intercomutabile cu un comu-
. tator tip se un tu-
ne,r .cu pe posturi fixe.
Se pe apare
controlul automat al
I\cest' control automat se
aplicnd di9delor varicap BB 103 un
luat de la discriminator
(fig. 2).
CAF, deci acordul exact
se din condensatoarele
trimer de 2-6 pF.
Tensiunea pentru controlul auto-
mat al este prin
redresarea unei tensiuni din
de
tensiune se pe baza
primului tranzistor amplificator de

Bobinele au cte 3 spire CuEm
0,4 cu diametrul de 4 mm pas 0,5
mm. Cuplajul cu antena se face cu
1,5 spire aplicate peste L
1

Alinierea tunerului se face cu un
generator sau pur simplu recep-
o de emisie.
LE HAUT-PARLEUR
1308
F t
TEHNIUM 10/1993
lmpi!rtatorde:
'Pesticide

'1011
4
,
e !ditivi fur,jerl
e Medicamente vitamine de uz veterinar

e Cereale furajere.
utilaje agricole
suplimentare la:.
ROMA GRIMEX S.A, ,
70714 Valter 1-3
Phone:312.0S.24, Telex: 111151l0MEX' <R
Fax: ROMANIA
Sub de:
-- drajeuri
- pulberi granule

'7oftalmice, nazale
otice
,-:,:.:c:apsljJe.'ge.lati noasemoi
Societatea'

SA
, -sprayuri
- tablete turnate
- .D'V'I"8rn
- siropuri
- extracte .... ,
ti Qcturi ....