Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA DE C.O. AL U.T.C. ANUL XVIII - NR.

207 2/88
CONSTRUCTII PENTRU A
SUMAI=I
LUCRAREA DE
BACALAUREAT ..... o o .... o .. o o pag. 2-3
Amplificator de audiofrec-

N
o o pag. 4-5
Am plificatoare
BI,FET-BIMOS
Filtru
Releu static
Stabilizatoare integrate ,
CQ-VO o o o o o o .'0. o. 0'0 pag. 6-7
Antena Swan
Montaj RIT
HI-FI . o o o o . o o . o o ...... o . o o o .... pag. 8-9
Egalizor grafic stereo
.. ; o ........ o o o pago 10-11
Contor electronic de
Generator
Circuit de reglare
Indicator de. nivel
o o o. o .. O' o o. o o O' o pag. 12-13
Calcule chimice
LABORATOR ...... o ............ pag. 14-15
- capacime-
tru digital
Interfon
ATELIER o .... o .. o ...... o ...... pag. 16-17
Adaptor pentru
tru
Circuite de
CITITORII o o o o o o pag. 18-19
pentru banda de 2 m
Autostop pentru minicaseto-,
fon
Indicator pentru de

VU-metru
Oiaduplicatorul I.O.R.
PENTRU TINERII DIN
............. o o pag. 20-21
de

REVISTA REVISTELOR o o o o o o o . o. pag. 22
Micro Tx
MOA2020
Gong
PUBLICITATE o ....... o .. . . .. .. .... pag. 23
I.A.E.M. -
SERVICE o .......... o .............. o o pag. 24
Casetofonul PHll.IPS
06350
ATDRI
N PAG. 14-15)
AMPLIFICATOR
Pentru realizarea unei de
calitate programului muzical so-
nor este utilizarea unui
complex et'ectroacustic n cadrul
toate componentele pre-
zinte superioare, in-
cluse n cadrul normelor HI-FI. Per-
a mijloacelor
de imprimare redare a
sonore a implicat unei apa-
raturi din ce ince mai complexe, att
n ceea ce pro-
ct de

Amplificatoru! de
una din- cele mai
importante dintr-un aparat elec-
troacustic. Modul lui de
impune, practic, calitatea reprodu-
cerii sonore.
Amplificatorul de
prezentat n acest articol a fost ast-
fel conceput nct, folosind
a schemei electrice
operind unele n
unor componente, constructorul
amator poate puterea de ie-
S-a ales o elec-
la care gradul de complexitate
nu este ridicat, iar ncadrarea mon-
tajului n categoria HI-FI este ga-
n gama puterilor de
S-a avut n vedere o de
puteri ntre limitele 10 W -;-
i 80 W, acoperitoare
pentru majoritatea
constructorilor amatori. Valorile
componentelor electrice care nu
s-au trecut n se
conform formulelor prezentate ulte-
rior (in exemplul de calcul), n func-
de puterea de a amplifica-
torului. l.a realizarea configu-
de a schemei electrice s-a
cont de conside-
rente:
- unui montaj HI-FI
folosind un minim de com-
ponente electrice;
Ing. EMIL MARIAN
- raport semnal-zgomot al ,mon-
tajului ct mai ridicat, SIN 2:: 75 dB;
- distorsiuni armonice reduse,
THD:$ 0,1%;
- distorsiuni de
minime, TID :$ 0,03%;
- construirea a mon-
tajuluifolosind componente elec-
trice fabricate n
Analiznd schemei,
se
blocuri
- etajul de intrare;
- etajul pilot;
- sursa de tensiune
etajului final;
- etajul final;
- etajul de la supra-

Etajul de intrare este format din-
tr-un amplificator care
include grupul de tranzistoare T
1
,
T
2
. a etajului
de intrare permite ur-

- de intrare mare;
- stabilitate ntr-o
de temperaturi;
- imunitate la zgOlT)ot, n
special la brumul de
- amplificare mare, cu posibili-
tatea prin aplicarea
negative;
- distorsiuni THD si TID foarte
reduse, practic nule, printr-o pola-
rizare
Semnalul audio se etajului
de intrare n baza tranzistorului T
1

prin intermediul condensatorului
C
1
. Pentru evitarea
unor semnale nedorite, care
superior banda de audiofrec-
(f 2:: 20 kHz), ntre condensa-
torul C
1
baza tranzistorului T
1
s-a
intercalat filtrul trece-jos R
1
-C
3
.
Polarizarea tranzistorului T
1
este
de grupul R4' Rs, care pri-
meste o tensiune de la sursa de ali-
mentare a montajului. tensiune fil-
P(W) 10 -;- 20
R
21
(n) 0,47
R
22
(O) 0,47
C
12
2200
10 (mA) 30
P(W> 10 15
S1 (A) 1,5 2,2
Z=40 1,2 1,8
S2 (A)
Z=80 0,8 1,2
suplimentar de grupul R2' R3'
C
2
. Rezistorul semireglabil R
2
ser-
la stabi.lirea punctului static
de a etajului final. Pola-
rizarea tranzistorului T
2
este reali-
de grupul R
18
, Rg, RlO' Semna-
lul care constituie
preluat de la etajul final prin inter-
mediul rezistorului R
1a
, se
etajului' de )ntrare, n baza tranzis-
torului T
2
. In acest fel amplificarea
n curent continuu a mon-
tajului este iar amplificarea
n curent alternativ (a semnalului
util) este de raportul R
1a
/Rg
De la etajul de intrare, din colec-
torul tranzistorului T
1
, prin interme-
diul condensatorului C
4
, semnalul
audio se etajului .pilot, care
tranzistorul T
3
. In configu-
etajului pilot se pre-
condensatorului Ca,' care li-
superior banda de audio-
previne intra-
rea n regim de osci-
a montajului. Grupul R
11
-R
12
la polarizarea etajului pi-
lot. In scopul func-
etajului pilot, att n ceea ce
excursia n tensiune, ct
liniaritatea caracteristicii de
fer s-a grupul
R
la
, R
27
, care cu conden-
satorul C
12
o conexiune
de tip bootstrap.
20 -;- 45 45 -;- 80
0,33 0,22
0,33 0,22
3300 4700
45 -;- 50 50 -;- 65
20 30 40 50 60 80
3,1 4 5 3
,
8,2 10
2,5 3,1 4\<::';,', ,\z,/5
5,6 6,3
'1:"%,,,-,,,,,,,,,
1,5 1,8 2,2 '"2,5 2,5 3;1
Polarizarea etajului final este asi-
de sursa de tensiune con-
cu ajutorul tranzis-
torului T
4
. Acesta este amplasat n-
tr-o de tip multi-
Rezistorul semireglabil R
14
permite stahilirea curentului de
mers n gol 10,. al etajului final la va-
loarea optima (conform
din tabelul 1).
Etajul final include tranzistoarele
T
s
, T
7
Ta, Ta, amplasate ntr-o
de dublet conexiune
super-G, cu simetrie complemen-
Acest gen de per-
mite utilizarea unei surse de ten-
siune de valoare
pentru polarizarea etajului final. n
acest fel se randamentul
global al ,montajului n pu-
terii de de alte scheme
electrice ale unor montaje care fo-
losesc aceeasi tensiune de alimen-
tare (de exemplu Dar-
lington a Se
folosind o de tensiune con-
de valoare mai s-a
"excursia" in tensiune a etaju-
lui pilot, deci tensiunea de
eficace a amplificatorului, rezultnd
imediat puterii de a
acestuia. Grupul R
26
-C
10
repre-
o de supli-
a etajului final in ceea ce
unor .
la suprasarcma a etaJu-
lui final (practic, a tranzistoarelor fi-
nale T 7 T 8) este de etajul
de la supracurent. Acesta
Include tranzistoarele Tg T
lO
. La
valorii maxime a curen-
tului livrat de etajul final apare o
____ ...-_..--___ .-___ ---'f ___ ,-__ T __________ --"'r __ --t;:;S=1 Vec tensiune la bor-
nele rezistoarelor R
21
R
22
. Ea este
INTRARE C3
220pF
52
R27
lklL
de divizoarele de tensiune
R
20
-R
24
R
23
-R
2S
'
Divizoarele snt calculate astfel
nct, n cazul
lor, la bornele R
24

R
2s
o tensiune de 0,6!? V,
care permite intrarea. n
tranzistoarelor T 9 T 10' Rezulta
imediat din ba-
zele tranzistoarelor T
s
T
6
, deci
"blocarea"
curentului livrat de etajul final, rea-
lizndu-se astfel lui. Con-
densatoarele Ca Cg snt dimen-
sionate astfel ncit nu
intre n la de sar-
de evi-
tndu-se astfel distorsionarea sem-
nalului uti.1 amplificat (CL.lPPING).
Sl o protec-
a montajului, iar sigu-
S2 o pen-
tru incintele acustice.
Exemplu de calcul
Date P = 15 W; Z = 4 n.
1. Calculul valorii eficace a ten-
siunii de V
RMS
:
V
RMS
= IPi = (115-:-4-\1= 7,745 V,
2. Calculul valorii vrf-la-vrf, V pp,
TEHNIUM 2/1988
v E.
{:,:rlk __ ........ ..............

=---+---+--' -+-tII l} +
a tensiunii de
Vpp 2 \t2V
RMS
= 2v2' 7,745 V =
=21,9V.
3. Calculul valorii eficace al va-
lorii maxime a curentului prin impe-
de. sarei
IRMS = vI

4fl
= 1,936 A;
Ip = v2I
RMS
= v2'1,936 A = 2,737 A.
4. Calculul tensiunii maxime la
bornele R
20
R
21
(n
momentul puterii maxims):
U
R20
= U
R21
= R
20
l p = 0,47 O' 2,737 A =
= 1,286 V.
5. Calculul tensiunii de alimen-
tare a amplificatorului:
V
eF
2:: Vpp + U
R20
+ U
R21
+ 2VCESAT'
In de curentul maxim
tensiunea se aleg
tranzistoarele finale.
Se presupune V CESAT = 1 V; se
impune deci ca
V
ee
2:: 21,9 V + 1,286 V + 1,286 V +
+ 2,1 V = 26,472 V.
Se alege V ce = 30 V,
deci pentru V CEmax = 30 V I p =
= 2,737A putem lua T
7
= 80440,
Ta = 80439.
Din catalog se V p =
= 1,2 V, deci impusa valorii
V
ee
este
6. Alegerea tranzistoarelor prefi-
nale a tranzistorului pilot:
ICT? I
CT8
'
I
CT5
= I
CTS
= -- = -- =
h
21E
h
21E
2, 737A
20
0,137 A;
pentru V
CE
= 30 V I
c
= 0,137 A
putem lua T
s
= 21'11711 T
6
=
2N2905A.
ImaxT3 = 1,1 (I
ST5
+ I
ST6
) = 1,1 (1,14 +
+ 1,14) mA = 2,5 mA;
pentru I
c
= 2,5 mA VCEmax = 30 V
_se alege T
s
= 21'12905 A.
7. Calculul valorii R
16
:
V 30 V
R
16
= ce = 6 kO;
2'lmaxT3 2'2,5 mA
se alege R
16
= 5,6 kO.
8. Calculul valorii Ra:
Se alege pentru grupul T
1
, T
2
zona de lucru n care distorsiunile
snt minime:
V
UST1,2=f;
2
UCT1 ,2 = 3 Vee;
. V
U
E1
,2 = U
S1
,2 - 0,6V = ;e - 0,6 V
Modul de realizare a amplificatorulul de 15 W. 1 -
radiator tranzistoare' finale; 2 - placa suport 3 -
placa de cablaj imprimat a ampllficatoarelor; 4 -
5 - prlndere; 6 - tranzistoare finale pnp; 7 - -
placa sursei de tensiune 8 - tranzistoare finale
npn.
2
CT
BDX18
E.
8
TEHNIUM 2/1988
a 6 7
5 6
7
/
8

/
l1li
/ II
I
I
B
I
I
I
:

..

EChlvalarea a tranzistoarelor pnp de putere.
Cele tranzistoare se pe ra-
diator.
2N 30:':'
.... _ .. --i __ ....
10011.
Amplasarea cu sursa de tensiune pe ra-
diatorul tranzistoarelor finale. 1 - tub izolant rigid: 2 - piu-
M3; 3 - M3;'4 - placa sursei: 5 - tranzistor
80139; 6 - 7 - 8 - de
9 - tub izolant; 10 - radiator.
30 V
= -4- - 0,6 V = 6,9 V;
U
E1
,2 6,9 V
Ra = --- = 2 76 kO'
I
El
+ I
E2
2,5mA ' ,
se alege Ra =2,7 kH.
9. Calculul valorii
As R
7
:
2 V
ee
' Ra
Re = R7 = -3 .
VE1 ,2
2 30 V' kO
3 6,9 V
= 7,82 k!l;
se aleg R6 = R
7
= 7,5 kn.
10. Calculul tensiunii la bornele
rez'istoarelor R6 R
7
:
U
R6
= U
R7
= R
6
I
cTS
;
se poate aproxima I
CT6
= I
ETB
= I
E1
,2;
1 U
E12
URs = R6 . 2 . R;- = 7,5 kfl .
._1_.
9,58 V, deci se
2 2,7 kO
2
U
CTl = 3 Vee (UCT1 =
= V
ee
- URs)'
'11. Calculul valorii R
12
:
'CT3 0,6 V
'R
12
= 'ST3 + I
R11
= -- + --- =
h
21E
R
11
2,5 mA 0,6 V
--- + 0,14 mA;
200 4,7 kH
R
12
= URS - 0,6 V _ =
I
R12
9,58 V - 0,6 V
64,14 kO;
0,14 mA
se alege R
12
= 62 k!l.
12. Calculul valorii
Rg :
_ V
RMS
. . _ _
A - --, pentru VIN -200 mV -
VIN
. 7,745 V
.. 0,2 V A = = 38,725;
R
la
100 kn
R - - =265 kO'
9 - A - 1 - 38,725 - 1 ' ,
se alege Rg = 2,4 kn.
13. Calculul valorilor
lor R
24
R
2S
:
U
R21
= U
R22
= 1,1' R
21
'Ip = 1,1'
. 0,47 n . 2,737 A = 1,41 V;
0,65 V . R
R
24
(U - 65 V) 20
R21 '
0,65 V . 1 kn = 0,855 k!1;
1,41 V - 0,65 V
se aleg R
24
=(, R
2S
= 820 n.
14. Pentru dimensionarea valori-
lor R
21
, R
22
, C
12
, 10 se
! valorile din tabelul 1.
REALIZARE
REGLAJE
Montajul se n varianta
stereo, pe o de sticlosJrati-
tex placat cu folie de cupru. In fi-
gura 2 este o
care a dat rezultate foarte bune. In
de gabaritul componentelor
pe care le constructorul
amator poate modifica,' n limite
mici, unele dintre traseele
de cablaj, a schimba. caroiajul
de al componente-
lor. Se atrage pentru cla-
ritatea traseelor de
cablaj, acestea au fost desenate n
cu linii de gro-
sime. In mod obligatoriu, la realiza-
rea traseele de de
alimentare de la circuitele care
privesc tranzistoarele complemen-
tare au grosimea de 3 mm.
Pentru o putere mai mare a amplifi-
catorului (P > 25 W), este
dublarea traseelor
terior cu conductor de cupru neizo-
lat, de 1,5 mm
2
.
Conductorul ia forma traseului de
cablaj apoi este lipit pe lun-
gimea lui prin cositori re de acesta .
(CONTINUARE N PAG. 21)
AMPLIFICATOARE
OPERATIONALE
.,
Corectoarele de ton de tip Baxen-
da" ele de
superioare ale ope-
BIFET BIMOS (slew-
rate mare, de frec-
de. intrare mare).
In figurile 7-10 snt prezentate c-
teva variante ale acestui corector
realizate cu circuitul BIMOS-CA3140.
Schema din figura 7 are un
unitar n domeniul me-
dii, amplificarea sau ate-
nuarea frecventelor joase nalte
n limitele 15 dB la 100 Hz, respec-
tiv la 10 kHz. de intrare
mare a circuitului CA3140 permite
utilizarea unor condensatoare cu
mici, iar valoarea
a parametrului slew-rate
amplitudinea de n
ntregul domeniu de au-
dio.
Oetaliul din figura 8 modi ..
ce se impun n vederea ali-
circuitului cu dife-
(15 V), varianta din figura
9 n plus: o amplificare de cca
20 dB n domeniul me-
dii, iar detaliul din figura 10 cores-
punde montajului pre-
cedent cu tensiune
REDRESOR PRAG
a am-
plificatoarelor
mult n prin utilizarea
circuitelor BIMOS. Exe,mplul din fi-
gura 11 un redresor bial-
prag realizat cu un
singur circuit CA3130 o
n bucla de
pozitive ale semnalului
de intrare ajung la direct, prin
de A2' de valoare
Pe perioada acestora,
(n in-
versoare) este O
este astfel
RELEU STATIC
Este bine schema va-
riatorului de tensiune care utili-
pentru controlul ambelor se-
ale tiris-
toare de putere conec-
tate n antiparalel. Cu mici modi-
variatorul de tensiune poate
fi transformat ntr-un releu static
pentru comandarea unor consuma-
tori de de iluminare,
etc., dar nu motoare), cu
precizarea
rea pornit-oprit poate fi au-
tomat, prin intermediul unei ten-
siuni adecvate de prove-
de la un traductor termoelec-
tric sau fotoelectric, temporizator,
circuit logic etc.
O de astfel de releu este
din figura apli-
S.S.C.). Elementul de co-
11 constituie aici un triac de
putere, montat pe post de co-
mutator, care permite intrarea n
a celor tiristoare

atunci cInd i se prin cir-
cuitul de un curent de amor-
sare (de la sursa tensiunii de co-
U, prin intermediul rezisten-
de limitare R
4
). Valoarea tensiu-
nii/curentului de se stabi-
experimental, n de ti-
pul sensibilitatea pe a tria-
eului folosit.
Tensiunile necesare pentru co-
manda n a tiristoarelor snt
din tensiunea prin
redresare limitare corespun-
presupunem, de exem-
plu, la un moment dat tensiunea
n punctul A este (semial-
a Prin
grupul 02-A3 triacul T va fi polari-
zat n sensul 2-1, cu plusul n 2. La
aplicarea curentului de prin
A4' triacul va intra n po-
lariznd prin A
2
poarta tiristorului
Th. 1 ,cu plusul 'Pe de
catodul aflat la negativ).
Tiristorul Th. 1 astfel n conduc-
este "deconectat" din traseul sem-
nalului. negative
de intrare snt amplificate de -A
2
1R
1
ori de ajungnd la
prin dioda O ,(acum des-
ca semnal pozitiv.
Pentru simetrizarea semnalului
dublu redresat la se
impune deci ca amplifica-
rea directe (via A
l
--A
2
) fie
cu amplificarea inversorului,
de semn. n reali-
tate, calea o atenu-
are n raportul A
3
/(A
l
+A
2
+A
3
), deci
de simetrie se scrie:

Al A1+A
2
+A
3
=G.
Pentru exemplul din s-a
ales G = 0,5 (= 2 kO/4 l<il), deci A3
trebuie valoarea' de 6 kO (re-
glaj fin din trimerul de 2 kO).
n figura 12 eS,te dat un alt exem-
plu de redresor prag, de data
aceasta un redresof monoalter-
pentru valoarea de vrf.
MUL TIVIBRATOR
Generatoarele de semnal de tip
multivibrator de pe
urma circuitelor BIMOS n
majore: posibilitatea
unor A-C de tempo-
rizare cu raport mare A/c (deci folo-
sirea unor condensatoare de capa-
S,lk!l.
2k.D..
Regla)
simetrie
amplitudine
Rl lM.fi.
k.o. ON
R3 l00kll.
2k.Q.
R2
100 k 1l.
mici) respectiv, extfnderea
dO,meniului de
In figura 13 este schema
unui astfel de generator realizat cu
circuitul CA3130. Alimentarea se
face cu tensiune intrarea
neihversoare a operationalului pri-
mind polarizare prin inter-
mediul divizorului A
3
-A
2
. Cu aju-
torul celor trimere de 1 MO se
pot regla independent perioadele
de (ON) de blocare
(OFF), iar din comutatorul K se se-
domeniile de Cu
valorUe indicate n durata
pulsului poate fi orientativ
ntre:, 4 }.JoS 1 ms pentru 1 nF; 40 }.JoS
10 ms pentru 10 nF; 0,4 ms 100
ms pentru 0,1 }.JoF; 4 ms 1 s pentru
1 }.JoF. '
1M.n.
OFF
+lSV
Pagini realizate de fiz. A.
alimentnd consumatorul Rs cu
a
Analog se petrec lucrurile pentru
n A, cnd
triacul va conduce n sens invers
prin grupul 01-Al' amorsnd tiris-
torul Th. 2. ,
Oiodele 0
1
O
2
cu-
rentul de al tiristoarelor, mai
, bine zis la valori nepericu-
loase (cca 0,7 V) tensiunile inverse

A
l
-:--A
3
(care for-
220VN
1
1N
4007
meaza un serie cu A
2
re-
de ten-
siunile directe de a
lor.
semnalul de U
este o tensiune montajul
se deci ca un releu static
Se poate imagina for-
marea unui semnal de n
impulsuri; sincronizat cu
care reluarea de
variator de tensiune automat.
u
1N
4007
TEHNIUM 2/1988


I
In
o
STABILIZATOARE
INTEGRATE
n 11/1987 al revistei, la
au fost prezentate
cteva generale referi-
toare la circuitele integrate stabili-
zatoare de tensiune. pro-
punem cteva artificii de utilizare a
acestor componente pentru extin7
derea domeniului de
curentului maxim, a ten-
siunii de etc.), cu referire con-
la seria circuitelor TDD 1605 S
- TDD 1624 S de ITT (ca-
talog 6251-137-1E).
Circuitele monolitice TDD 16 .. S
snt stabilizatoare de tensiune con-
n plaja 5 V - 24 V (uiti-
mele cifre din cod desem-
valoarea a tensiunii
de realizate ntr-o
de plastic cu T0202
(fig. 1). Ele snt cu limi-
tare a curentului
putnd debita un curent de
de la 500 mA,
snt echipate extern cu radia-
toareadecvate. Practic, singurul lu-
cru . de temut n utilizarea acestor
dispozitive este temperatu-
Fii maxime a (+150 CL
ceea ce
pentru dimensionarea radiatorului
termic (mai. bine supradimensionat
de la nceput, dect surprize ne-

In
Out
o O
Pentru a modela ntr-o
curba de n frec-
al unui electroacustic se
folosesc tot mai mult n. ultima
vreme filtrele active, care po-
sibilitatea sau
Principalele caracteristici ale
acestor circuite snt date n tabelele
iar schema de utili-
zare pentru tensiune de
(tensiunea este cea din
figura 2. Condensatorul de 0,33
de la intrare este I necesar numai n
cazul n care stabilizatorul se pla-
n montaj la o mai
mare de redJesorul filtrat. Con-
densatorul de 0,1 de la re-
duce a sursei la
mari.
In figura 3 este prezentat artificiul
pentru tensiunii de
Se pinul 2 nu mai este
conectat la ci la un anumit
dorit, cu ajutorul
divizorului rezistiv plasat la
Suma celor poate fi
de ordinul a 10 kO.
Artificiul pentru curen-
qe este n figura 4.
In acest scop este necesar un tran-
zistor cu siliciu de tip pnp, care
suporte curentul maxim dorit. O'
la .scurtcir-
cuit, simultan cu curentu-
lui de se ca n fi-
gura 5. R
2
(traductor de
curent) este de valoare foarte
din ea se cu-
rentul maxim de
3
Ht--<>--t T0016 S
O,33pF 0,1pF
ntre anumite limite a unei
din banda Conectnd adec-
vat (n serie sau n paralel) mai
multe filtre active "centrate" pe
anumite prestabilite se.
egalizor (equa-
10k..o..
Intrare 1 M..D.
1M.fi
+ 15V
1
1
-1SV
TEHNIUM 2/1988
3
0----+--0-..... T O 016 S
In Out
O
0,33 J-l F 0,1 f F
O
In
Out
3
1--.-.-------+-0--1 T O 016 S
Out
O O
32
64
125
250
500
1 000
2000
4000
8000
16000
lizer), foarte n
audio de fidelitate.
n figura este
schema de principiu a unui astfel de
filtru activ, realizat cu amplificato-
rul SFC2101A (sau al-
tele similare din familia 101). Parti-
cularitatea schemei n posi-
bilitatea sau n
limitele de 12 dB a pe
care este centrat filtrul, prin
narea unui singur li-
niar. Se n
a cursorului, fil-
trul ui este li niar.
Valorile trecute n cores-
pund centrale de 125 Hz.
Pentru alte dorite se vor
schimba doar valorile condensa-
toarelor C
1
C
2
conform datelor
din tabel.
a fost
teoretic experimental n L.abora-
torul ECE Ea poate fi reali-
n principiu, cu orice tip de
amplificatoare dar
pentru unor rezultate
bune n ntregul domeniu audio se
folosirea unor opera-
cu zgomot redus produs
x mare.
0,1 f F O
0,22
0,1
47 nF
22 nF
12 nF
5,6 nF
2,7 nF
1,5 nF
680 pF
330 pF
20 nF
10 nF
4,7 nF
2,2 nF
1,2 nF
560 pF
270 pF
150 pF
68 pF
33 pF
blaj) se fac cu cablu ecranat.
De se vor folosi com-
ponente cu mici (rezis-
toare RPM, condensatoare cu pier-
deri mici).
Conductoarele de alimentare vor
trebui pentru a evita even-'
tualii de iar sursa de
alimentare (n special transforma-
torul) va fi bine
montajul nLJ cu-
de valori mari, este preferabil
ca tranzistoarele complementare
T
1
T
2
fie montate pe radiatoare
de aluminiu n de U, cu su-
de maximum 5 cm
2

Montajul nu reglaje deo-
sebite. L.ucrnd atent urmnd indi-
prezentate, montajul va func-
de prima realizatorul
avnd o
BIBLIOGRAFIE
revistei almanahul
"Tehnium", 1984-1987
Catalog de cir-
cu ite integrate
N. Agenda radio-
electronistului.
5
Antena Swan, n rn-
dui radioamatorilor (pentru emisie-
n domeniul UUS), cu
tig selectivitate mai bune dect ale
antenei "L.ong Vagi", se poate uti-
liza cu succes n practica recep-
semnalelor de televiziune.
Avnd nece-
la realizare un sortiment mai
mare de materiale, precizie n exe-
la acordarea
cu cablul de coborre.
Aceste antene snt compuse n
principiu din antene de tip
"ZL-special". Cuplarea dipolurilor
simple sporul mare de
iar scurtcircuitarea ultimului
dipol (ce/ mai lung) cu o "k"
de lungime raportul
ridicat de atenuare
Dimensionarea pentru
144 MHz - fiind de
antenele realizate vor fi de aseme-
nea de deci acor-
date strict pe un canal de televi-
ziune. Avnd si o
de di rectivitate antenele
Swan se singure pentru
utilizare n de ne-:
favorabile, cum ar fi locurile cu re-
fi ex ii multiple, semnale perturba-
toare din unghi cu
de mare de la
de emisie etc.
Elementele active, din tub sau
de Al. Cu. CuZn etc., cu dia-

Sing_ .JANOS KOCS.
VOS - 12703 I CV
n ___
II
II
II
II
B4F= t
J I
1 I
J /
L)
-
---
-
---
-
-
metrul D, se pe o
de lungime "L.". Fiecare dipol se fi-
izolat pe cu aj utorul
unor suporturi dintr-un material
izo/ant hidrofug,' care nu permite
ntinderea apei pe ei
(PVC, etc.).
Bucla "k " , precum din-
tre dipoli se vor executa din con-
ductor de cupru cu diametrul de
1 mm, avnd se o
de10 mm n punctele de n-

Reflectorul directorii pot avea
contact galvanic cu traversa, dar
este bine fie n planul
format de dipoli. Traversa se poate
executa din profiluri de
aluminiu sau avnd 20 x 20 mm
pentru FIF 10 x 20 mm pentru UIF.
Evident, se pot utiliza alte mate-
riale rotunde sau chiar lem-
nul).
Prinderea antenei se face din
spate. reflector.
-----

\
+-. . =--=::f.

l'

. 1--. 1--- .
t-'
\.
'"

-
<h
1JD
LI L2. . L4 L5 L5 LG La
L-total
Pe schema antenei am notat cu:
a - dintre laturile buclei
(liniei) de adaptare; .
b - dintre planul ele-
planul liniei de adaptare;
c - punctului de ndoire,
de la dipol.
Din aceste trei dimensiuni
unghiul de ndoire, lund n consi-
derare "S2".
"b" punctele
de racordare a cablului de coborre.
a antenei
este de 110 n, deci simetri-
zare cu ajutorul unei linii n din
cablu coaxial de 50 n. Practica a
demonstrat ne putem acorda
direct cu cablul coaxial de 75 n, caz
n care vom alt punct de ra-
cordare, prin deplasarea n
sppte pe lini.a de adaptare.
In cazul a sau mai
multe antene, ntre tra-
verse trebuie fie de cel o
lungime de medie.
Deto./iu linie deadQptare
Q
!::li
TEHNIUM 2/1988

1 mA cele diode,pZ1 DZ
2

aceeasi tensiune
deci se impun sortarea mpere-
cherea a acestor diode
cu o precizie de 50 mV.
Tx/Rx Cablaj, respectiv
este tot un ca-
blu de microfon ecranat, bifi-
Iar.
Cr. Ing. IOS,.F LINGVAV,
V05A VN, #maastru al sportului,
Comutatorul K
1
este de tip
"dreapta-stnga" cu de
"CONECT", sau orice alt
tip ce o tensiune de
de minimum 300 V se monteaza
pe panoul frontal al n-
tr-un loc potrivit. acest comu-
tator se L.ED1 tot pe
panoul frontal (n cazul HW101 -
dreapta sus, ntre instrument
marginea cutiei). Cablajul (30 x
15 mm), cu componen-
tele D
1
7 D
3
; R
1
7 R
5
; OZ1; DZ
2
; C
1
,
se lipeste direct pe o a lui K
1

n cazul lui HW101 cu C
3
de 5,2
pF s-a o decalare "dreapta-
stnga" de 6 kHz pe Desi-
gur, la alte echipamente cu CV
VFO
de valori diferite, pentru a asigura
un ecart de 6 kHz, C
3
se va alege
practiC valoa-
rea acestuia va fi ntre 2
10 pF. n orice C
3
trebuie
fie un condensator de calitate cu
coeficient termic ct mai mic.
montarea RIT-ului se
VFO-ul.
Inc;;. VASILE OCEANU, V03NL
Posibilitatea cu 5 7 6 rul tipul ales), tensiune ce este, di-
kHz a de de n raport constant pe R
4
Rs
cea de emisie la echipamentele cu care se n, invers
complexe de cu dioda 04; capacitatea acesteia este
cilator pilot comun este de o utlll- cu C
3
grupul este
tate n traficul diurn de n paralel cu condensatorul vcmabll
DX al radioamatorilor. De aceea al VFO-ului echipamentuluI de Calibrarea RIT-ului este relativ
Se lui P, echipamentele de
att cele industnale, Cit
, cele construite de amatori, au pre-
facilitate din con-
_, _
In cele ce urmeaza se prezmta
descrierea' unui montaj simplu
foarte eficace care
pentru
toare de mai veche, cu
tuburi electronice. Montajul a fost
realizat experimentat pe un
de tip HW101, se
la alte echipamente Similare, Iar, cu
mici chiar la echipa-
mente tranzistorizate.
O de a u':l:l.i
RIT este asigurarea la _emi-
sie pe centrala dictata
oscilatorul variabil, indiferent daca
RIT-ul este sau nu cuplat. O
este ca starea "cuplat" a
RIT-ului fie vizual , iar pe tim-
pul o
a ,de
ntr-o de 5 7 6 kHz
timul rnd de
att pe ct pe
emisie, a echipamentului. .,
Montajul experimentat de nOi aSl:-
aceste prin ca
pe post de capa.clta!e
o pn realizata pnn
difuzie n siliciu,
care n de polarizarea in-
ce i se poate asigure
o de capacitate
pentru a produce deplasarea frec-
la cu AkHZ .. Ase-
menea se afla m dlOdele
11'14007.
Montajul prezentat n con-
distincte: o pa.r1e de
reglai, respectiv de
a unei tensiuni de po:
larizare la emisie a uneI tenSIuni
reglabile pe o de
capacitate controlata, le-
n paralel cu va-
riabil al echipamentului de baza.
Montajul nu sepa-
de tensiune. EI
nile de polarizare din alimentarea
Tx/Rx-ului de de pe releul ce
o tensiune pe diverse tuburi
(compoQente) pe emisie pe re..:
In cazul Tx/Rx-ulul HW101,
acest lucru este asigurat de releul
REL.2, care pe borna 11
+300 V tensiune pe care o comuta
fie pe 'borna 7 la fie la
borna 3 la emisie, pentru a allmenta
grilele G
2
ale tuburilof
fie numai pe emiSie, fie nu-
mai pe .
Cnd RIT-ul este decuplat (K
1
In
2) pe prin D2' pe
" emisie prin D3' respectiv R2' se. sta-
tensiunea V
z
pe DZ
2
(mtre
25 V 35 V, n de exempla-
Pentru banda a III-a FI F este Q,i ne
antene montate pe
sau Pentru re-
TV-DX cele mai bune rezul-
tate se pot cu grupul de 2H +
2V. Pentru mai mult a
putem un
amplificator corespunzator.
BIBLIOGRAFIE
Iosif Remete, Y02CJ - Antene
pentru radioamatori, Editura Teh-
1979
Ezermester, 4/1983
TEHNIUM 2/1988
01
R1
RE.L 2
BORNA 7
HW1010
1
K1
....
300k.n.. P1 500kn..
+ 250+300V
Rx
RE.L2
2

LE.D1

15kSl.
BORNA 3 03 R2 Rl
__ 1-____________ __ +-____ ____
300kSl.. 51k.ll
+ 250+300V
Tx
01= 02 II O 3 II 0" II '1 N '007 .
DZ2 PL 33ZC SQU PL 17Z' SOftedafe ca in
text
L.a RIT cuplat (K
1
In 1) pe
emisie, dioda D
4

tensiune ca cum ar fi K
1
pe 2, ntruct _ divizorul R
4
/R
s
de pe
DZ2 prin R
2
D3, ten-
siune de la +250/300 V emisie de la
releul de al Tx/Rx-ului. Pe
se primesc +250/300 V prin
D1 ce aprinderea LED-ului
("RIT n alimentarea
divizorului P
1
/R
s
cu
A
' tensiune stabili-
pe DZ1 R
1
In de po-
cursorului
P1, tensiunea de din divizor
va fi mai sau mai mare dect pe
"emisie", deci corespun-
capacitatea lui D4' respectiv
capacitatea C
3
/D
4
/CV VFO im-
plicit VFO-ului pe re-

cum se
a Corecte a
RIT-ului este ca la un curent de cca
P
1
(liniar) se
tot pe panoul frontal, ct
mai aproape de butonul CV
VFO
(Ia
HW101 ntre instrumentul
de bord).
Grupul C2, R6' C
3
D
4
se mon-
chiar n cutia a VFO-
ului. n cazul lui HW101 pentru
aceasta se cele
buri ale butonului central, se scoate
butonul, se scot cele
M3 de fixare a scaI ei , se scot cele 4
M4 de fixare a VFO-ului pe
se dezlipesc cele 3 fire de pe
VFO se scoate ntreg VFO-ul de
pe Cablul de dintre
R6/C2 (din cutia VFO-ului) cabla-
jUl imprimat cu prima unitate a RIT-
ului va fi uh cablu ecranat monofi-
Iar, de tip microfon, sau chiar o bu-
de cablu coaxial de radiofrec-
subtire si flexibil.
Cablul de ntre releul de
1
1
L_
CUTIA VFO-I:J!ui
I
I
I
I
lcv
! VFO
I
I
!
..L.
(aproximativ la cursei) n
care, att n 1, ct 2 a lui K1'
se aud n a
CVVFO' deci aceasta este'
care se cu o
linie pe panoul frontal. Se so-
ca un corespondent (desigur,
care are posibilitatea controleze
digital succesiv
cu 1, 2, ... 6 kHz mai sus, respectiv
mai jos de Cu
RIT-ul cuplat, a CV
VFO
'
numai din P, se corespon-
dentul n fiecare ce
se pe "bord" cu cte o li-

Pentru cei n aceste re-
glaje n realizarea acestui montaj
simplu deosebit de util la
n oricare din benzite de
alocate radioamatorilor
(3,5 -7- 432 MHz).
3o.V
9-lo,VI!
lS-17utc
I CONCURSURI ALE UNOR COMISII JUDETENE DE RADIOAMATORISM !
CUPA ''MOLDOVEI'', 3,5 MHz
- etapa 1 cw
.. etapa 2 esb
22.II
29.II
MEMORIAL "DOCTOR SAVOPOL"i Dolj'; 3,5 MHz' (cw,esb)
CUPA "ARGES", :3.5 MHz, (cw,seb)
- etapa 1
'- etapa 2
'CUPA "INDEPENDENTEI", (cw,sab,mixt)
- etapa 1 3, 5 MHz
etapa 2 7 MHz
CUPA "VICTORIEI", Cluj, (cw,seb,mixt)
- etapa 1 144 MHz
- etapa 2 432 MHz
- etapa :3 144 MHz
13.III '
24,IV.
7,V

8,V,
CUPA "HENRI COANDA", Dimbovii;a, 3.5 :M1!z,(cw,'eab,m1xt)
19.V..
16-18ute
16-18utc
07-09utc
15-16utc
16-17
04-05utc
09-10utc
17-22utc
22-05utc
05-15utc
15-17utc
15-17utc CUPA "PETRODAVA", 3,5 MHz (cw.esb,mixt) 23. V.
CUPA "TELEORMAN", Te le orman, 3,5 MHz (cw,ssb,m1xt)
- etapa i 1.3, VI ' 15':'17utc
- 2 20. VI' l5,,17utc
CUPA "CONSTRUCTORUL DE MASINI", Cluj, 144
CUPA "TOMIS",Conatani;a, 3,5 MHz (cw,ssb) 27.VI. 1!)":16utc
:
ll"tapa 1 '
etapa 2
16. VII
17.VII
MHz 20-22utc
- etapa 2 15-17 19-21
- etapa 3 15-17 19-21
- etapa 4 16-18 20-22
, ! CONCURSURI REPUBLICANE ALE C,C, - U.T,C,'
ALE "UNIUNII TINERETULUI
- unde scurte 3,5 MHz
- unde ultrascurte 144 MHz
- telegrafie
- creatie
"' radiogoniometrie de amator
ICONCURSURI RE:EUBLICANE ALE C.N.O.P,!
CUPA "C.N.O.P
- 3.5 MHz etapa 1
2
- 7'MHz etapa 1
et",pa 2
1.4.,.21.28; I
l4,Ii!1,l.'8;I
26-28. VIII
26-28.VIII
26-28. VIII
10.III
8.XII
14'. IV
15.XII
16-22utc
00-12utc
16-l8utc
20-22utc
16-,18utc
16-18utc
08-10utc
09-11utc
: :;:ra ,. l6-l7utc
TROFEUL "FLOAREA DE MINA", 144
TROFEUL "C.N,O,P." 144 MHz (cw,ssb,mixt)
CONCURSUL REPUBLICAN TELEGRAFIE SALA, J2, m+f
3o.VI l5-l7utc
CUPA "MINERUL", Hunedoara, (cw,Bsb,mixt)
-- 3; 5, MHz ,
- 144 MHz
CUPA "BUCOVINEI", Suceava, telegrafie
CUPA "DIMBOVITEI", D:unbovi ta, 3.5 MHz
- etapa 1 cw
- etapa 2 sab
CUPA "CIBINIUM". Sibiu, 3,5 MHz
- etapa 1 cw
- etapa 2 cw, sah, mixt
CUPA "BANATULUI", Arad, 3,5 MHz (cw,ssb,mixt)
- etapa 1 .-
- etapa 2

18,VII'
2-4.!X
12,IX
24.X
31.X J
15-l7utc
l2-18utc
l5-l6utc
16-l7utc
15-17utc
15-17utc
l6-18utc
l6-18utc
- etapa pe judei; VI
- etapa VIII'
CONCURSUL REPUBLICAN DE RADIOGONIOMETRIE DE AMATOR, J2, m+f
- etapa pe judei;
- etapa
"PIONIERII ANULUI 2000", Bihor
- etapa 7 MHz
- etapa 3,5 MHz
VI
VIII
26.V 07-09utc
15-17utc
7
EGALI ZOR
GRAFIC
Majoritatea constructorilor elec-
amatori sau
doresc echipamente electronice
audio complexe - de preferat ste-
reo - ct mai simplu de realizat.
de acest fel snt deosebit
de necesare n audio de re-
dare amplificare a sunetului, ele
corectnd cu mare exactitate n mai
multe puncte bine determinate am-
plific,?lrea sau atenuarea semnalului
util. In general, egalizorul grafic are
la folosirea filtrelor de tip L.C,
greu de realizat. Propun amatorilor
HI-FI acest egalizor grafic stereo cu
deosebite, care folo-
numai filtre de tip RC, fiind
conceput cu componente ac-
cesibile tuturor amatorilor. Pentru
simplificarea insta-
a fost pe blocuri
egalizatorul propriu-
zis sursa de alimentare.
1. SCHEMA ELECTRiCA
Schema a egalizorului
este n figura 1.
Caracteristicile lui snt:
- Spectrul audio n 10
puncte utile de lucru, n fiecare din
ele liniar. Aces-
tea snt: f
1
31,25 Hz; f
2
= 62,5 Hz;
f
3
125 Hz;f
4
= 250 Hz; 1
5
= 500 Hz;
f
6
= 1 kHz; 1
7
= 2 kHz; f
8
= 4 kHz; f
9
=
8 kHz; f
10
= 16 kHz.
- Tensiunea de intrare U
i
= 1 V.
- Tensiunea de U
e
= 1 V.
- de intrare Zi = 20 kO.
- de Ze = 1 kO.
- Factorul de distorsiuni :::;
0,02% n banda audio.
- Amplificarea: +12 dB.
- Atenuarea: -12 dB.
. - Tensiunea de alimentare: di-
15 V,
- Curentul absorbit: maximum
25 mA.
Semnalul util aplicat la intrare,
la unui amplificator
audio, este preluat de C111, n co-
nexiune neinversoare cu amplifi-
care (raportul
R64 R62 este 1) cedat celor
zece de lucru, fiecare re-
prezentnd cte un filtru trece-
avnd la cte un CI cu
Se
toate filtrele snt identice ntre ele,
att sub aspectul schemei electrice,
ct al componentelor folosite pe
fiecare de filtrare, deosebi-
rea constnd n valorile condensa-
toarelor folosite, ele aflndu-se n
raportul de 10:1 (raportul dintre
condensatoarele cu indice par
condensatoarele cu indice impar
este 10).
Pentru exemplificarea
voi considera filtrul pentru
de 31,25 Hz,
celorlalte fiind Schema
are la un dublu T: primul for-
mat din R1' C
2
, P1, R31' al doilea din
R11' R21' R41' intercalate n bucla de
a AO (CI1), impe-
filtrului fiind foarte mare pentru
tinznd se mic-
8
Ing- MARIN LAURENTIU
o cu de ea,
grupul R
1
C
2
limitnd inferior R
31
,
C
3
superior
Amplificarea foarte mare a Cii -:-
circa 100 dB pentru {3A741 sau (3M324
- este prin: a) bucla
de (R
31
, C
3
, R
41
); b)
bucla (R
41
, R11' R
21
), ra-
portul primelor asi-
gurnd o amplificare rolul
celei de-a treia fiind de a asigura o
de la bornele de
intrare (+ -); c) la aces-
tuia semnalul aplicat la intrare cel
prelucrat de primul tranzistor sint
nsumate pe R
51
.
Calculul filtru
se poate face ur-

fi = V 2 + ,(1)
2 C
2i
'P
i
R
li
unde i = 1,2 ... 10 indicele
canalului de calculat. cont
de faptul
P
i
= 109 kn = ct R
li
= 10 kO =
ct., rezulta pentru toate cele zece
filtre de mai sus se poate
scrie:
V
2 + 100' 10
3
n
10 . 10
3
n
Exemple:
. 10
5
flF
5510
=-- (2)
C
2i
5 510 5 510
i = l' f = --= --= 30 5 Hz'
'1 C
2
18 "
5 510 5510
i=6'f =--=--=1oo0Hz'
,6 C
12
5,6 '
se valori foarte apro-
piate de cele indicate .
Deci filtru de-
pinde numai de valoarea condensa-
torului montat n paralel la bornele
de Fie-
care este ca va-
loare de precedenta, lucru de
care da seama din analiza
valorilor pe care le au con-
densatoarele cu indice par (180 nF;
100 nF; 47 nF; 22 nF etc.), valoarea
condensator fiind aproxi-
mativ de valoarea pre-
(vezi lista de piese din fi-
gura 3).
Semnalele pe rezisten-
R5i -;- R60, nsumate (aproxi-
mativ) egalizate ca de
R61, snt preluate de CI12 (AO)
amplificate n scopul
de tensiune ce au loc n
fiecare filtru rolul con-
densatorului de C22 fiind de a
extinde ct mai mult limita supe-
a benzii audio.
Cablajul egalizorului stereo este
prezentat n figura 2 la scara 1:1,
unde s-au folosit circuite integrate
de tip {3M324. EI are o
din magistrale de
bare care masa mon-
tajului, la ea fiind conectate
pozitive ale AO, respectiv pinii ,3, 5,
10 12 ai integratului {JM324. Intre
cele bare de se no-
tate cu literele ai b
i
(i = 1, 2, 3, 4, 5,
6) bornele de alimentare ale ope-

In partea a cablaj ului
se bare de ali-
mentare (+ --) purtnd pe ele
indici ai b
i
; indicii sino-
nimi vor fi ntre ei cu
de Fiecare AO fiind perfect
simetric, a fost
cablajului prin de '
axa sa de simetrie, tot-
putndu-se realiza cablarea
unei pentru ambele canale.
Valoarea este tre-
deasupra respectiv., dede-
subtul liniei de nsumare a semna-
lelor la AO. Att n
ct pe cablaj se pot ob-
serva grupuri de trei numere (de la 1
la 30) reprezentnd bornele de co-
nectare ale cifra
sau median
cursorul alocat
respective.
Ca am folosit tipul
P35028 (-, B), produse ale indus-
triei electronice avnd
de fixare M3,
pe partea dinspre terminale, ele
putnd fi cablate, cum este
cablajul
dinspre partea - un
canal reprezentat n figura 4. De la
fiecare canal pornesc 30 de 'conduc-
toare ecranate; inscrip.,
pe cablajul egalizorului cores-
punde ntocmai de peca-
blajul
t =31,25Hz
f:;62,5Hz
f::125Hz
f=250Hz'
f=500 Hz
f = 1 kHz
f=2kHz
f=4kHz
f =8 kHz
R65.
- CI 12
f = 16 k H z ..r,:--o0UT
TEHNIUM 2/1988
LisTA DE pi ESE @]
CI1':-C112- (MONO)
RhR10
R31
R21
R 11.:,.R
R41-::R
24(STEREO)
R51-R50 ,R52,R54}100kn
. R65J .
R61-11 kn ,
R63 -22kn.
P1 -!-P10 -100kaliniar
tip P35028(-,B)
C1 - 470nF C12 - 5,6nF
C2 - 180nF C 13 - 560pF
C3 -
18nF C.14 .. 2,7nF
C4 - 100nF C15 -
C5 - 10nF C15 -
C6
-
47nF C - 1
C7 - 4,7nF C 8 -
C
-
22nF C19 -
Scara 80%

2. SURSA
Sursa este
iar cablajul acesteia

stereo dife-
se de la un
transformator ce se,.
cundar 2 x 15 Vca.
este
1. GENERALITATI
Ing. VICTOR DAVID.
mentarea de amateri a contac-

unui center electrenic de ban-
pentru magnetefen/casetefen
din impulsuri de
dintr-un bit de sens. Impulsuri'e de
prin trecerea
printr-un sistem a,
unui disc ebturater ceaxial cu tam-'
burul rolei celecteare de
snt amplificate fermate pentru a
fi cempatibile cu partea legi
de Un discriminater
de sens bitul de sens
care i ncrementarea/de-
crementarea
n de rotirea
nainte/napei a rolei celecteare.
Cel mai simplu discriminater de
sens (fig. 1) centactele
nermal deschise Kl' K2' K3 mentate
pe' claviatura magnetefenului/case-
tefenului: K
1
pe tasta "nainte", K
2
pe "derulare nainte" respectiv K3
pe "derulare napei". Pentru
ile "nainte" "derulare nainte" se
nchide unul din centactele K
l
K
2
,
n HIGH P
l
, deci
intrarea COUNT DOWN (pinul 4) a
reversibil CDB4192.
K3 fiind deschis, impulsurile de
ver trece prin pearta P
2
spre intrarea COUNT UP (pinul 5)
incrementnd
rului.
Analeg, cnd se tasta
"derulare napei", deci se nchide
K3' se de decre-
mentare pentru nivel
HIGH pe intrarea COUNT UP im-
pulsuri de pe COUNT
DOWN.
Acest discriminater fearte simplu,
felesit n aparate industriale, are
dezavantajul nu peate sesiza sen-
sul real de al rol ei cqlectoare
de n date. In plus,
teler pe .o nu este
,ntetdeauna mecanic.
avantajul
schema de center electrenic de
(fig. 2) amplifica-
rea fermarea impulsurilor de
ca detectarea sensului
real de cu numai cir-
cuite integrate.
Schema peate fi n alte
traducter incremental de
unghi, (semi) de'
bebi nat etc.
II. FUNCTIONARE
Fetetranzistearele T
l
, T
2
, T
3
fiind
nermal iluminate, cemparatearele
din CI1 starea cnd fasci-
cuiul lumi nes este ntrerupt de ebtu-
raterul 1 selidar cu axul 2 (fig. 4).
Axul se .o cu tambu-
rul rolei celecteare, fiind ceaxial cu
acesta sau prelund fric-
sau prin curea. Nivelurile de
tensiune de pe inverseare
ale celer trei cemparateare utilizate
din CI1 snt cemparate cu .o ten-
siune (+2,5 V), la
niveluri TTL diferite,
cum fetetranzisterul este iluminat
satr .obturat.
Impulsurile snt fermate
caracteristicii de histerezis a cem-
parateareler, de
R2' Rs, Re.
Traductearele T
1
, T
3
bi-
stabilul RS fermat din P
l
, P
2
astfel nct impulsurile de
culese de traducterul T
2
snt dirijate
prin P
3
sau P
4
spre
COUNT UP sau COUNT DOWN ale

n figura 3 am exemplificat func-
discriminaterului de sens'
pentru rotirea rolei celecteare n
sensul ABC. Se n punc-
Rg. 3: Diagrama de a contorului

i'nainte.
Rll-IMa.
7:" Ti, Ti '" RoL. 33 B
J:/Jl. ""CD8 4-00e
CI" "';dM 339 .32><>2/
tul F avem impulsuri de
n timp ce punctul G este
n HIGH, deci va nu-
nainte. Analeg, pentru sensul
de CBA vem avea nivel HIGH
n punctul F, iar impulsurile de
ver pe intrarea
COUNT DOWN a
Blecul de decedificare
este clasic.
Centactul K
1
este destinat adu-
cerii la zere a
Fig. 1: Discriminator de sens
invers.
cemparaterului neutilizat din circu-
itul {3M339 se la
BIBLIOGRAFIE:
R: Rpeanu "Circuite inte-
grate analogice", Editura
1983.
Rg. 4: Dispunerea reperelor mecanice
a traductoarelor
III. CONSTRUCnVE


--..------11 ...... ----------111 ...... ---..... t

1.
Dimensienarea dispunerea re-
pereler mecanice,indicate n figura
4, snt .orientative, fiind cele utilizate
de auter pe .o parte de
magnetefen.
Obturaterul 1 se din
de aluminiu elexat sau li,
vepsit negru se pe axul ---
supravegheat, 2, prin presare Ii-
pire cu
Becurile respectiv fetetranzis-
tearele se n
paralele de textelit sau din material
plastic .opac, a supra-
ntre va fi
ebtu-
raterului printre ele.
este
avem la cemparateareler cu
T
1
, T
3
(n punctele A C) .o ten-
siune mai de 0,7 V la ntuneric,
respectiv mai mare de 4 V la
Comparaterul cu T
2
B) lu-
1/0
TEHNIUM 2/1988
In.
1
numeroase scheme de in-
dicatoare de nivel (VU-metre),
majoritatea folosesc circuite spe-
cial concepute n acest scop, sau,
nu, un nsemnat de
componente circuite nespeciali-
zate, care nu se ntotdeauna
la ndemna amatorului.
De aceea propun un montaj cu un
minimum de elemente, toate de
dar care
rezultate bune.
(3)
22n.
Elementul principal este circuitul
integrat CDB405 (406), care con-
inversoare comandate
prin intermediul unui divizor rezis-
tiv. Acesta constituie sarcina unui
amplificator de curent continuu,
realizat cu tranzistoarele T, T
2
.
Particularitatea montajului o con-
stituie cu
de 100 n din emitorul lui
T" ceea ce un
de: -15; -10; -5; -2; O; +2 dB.
Alte se pot prin
alte tipuri de
Condensatoarele _-electrolitice C
l
C2 viteza de a
amplificatorului.
generator
Sing_ PETRU MINEA,
Montajul un circuit in-
tegrat CDB400E la care se
circuite oscilante RC.
pentru dungi ori-
zontale, pentru dungi verti-
cale.
Montajul 12 dungi ver-
ticale 8 dungi orizontale. -
ca circuite bascu-
lante, cte Pentru a nu
se cele perechi de
Schema

a unui
mare (N
selectat cu
Deoarece tiristorul conduce
de
n zero,
calea spre tiristor a
de amorsare de 1
4 192 co nti n ntre
timp ce ajunge la
TEHNIUM 2/1988
se introduc, la
diode redresoare cu siliciu. Tensiu-
nea de alimentare este de 5 Vcc,
electronic.
Cu ajutorul acestui montaj se pot
executa de depanare la re-
ceptoarele TV n lipsa semnalului
de emisie .. Montajul este sim-
plu, de dimensiuni mici de
executat.
IOAN TURCU
s

valoarea cu Cy se-
din nou amorsn-
du-se tiristorul cele N
ale ten-
siunii
Alimentarea
face cu
10-:.-1Sn
//
(12) r
330P
F.
-1
JCOB406. .
'}SV
22ft
100,{l
INDII:ATIIB
DE' NIVEL
Stabilizatorul de tensiune furni-
5 V la minimum 200 mA, pu-
tnd alimenta indicatoare, n
cazul variantei stereo.
Circuitul integrat se
prin pinii 7, legat la 14, le-
gat la +5 V. Cifrele din in-
terminalele circuitului.
La punerea n se va ve-
rifica nti tensiunea de alimentare
de 5 V, apoi se va asupra se-
miregtabilului de 250 kO, n sensul
"'
FIR CALD
,...
l
......
.....
01
Praf. MIHAI
Cmpia Turzii
Trebuie se
o aprindere a
L!=!?-urilor. Se apoi invers,
ptr:a cnd LED se stinge.
Atingerea bazei lUi T
1
cu o
trebuie la aprinde-
rea ctorva LED-uri. Cu aceasta, re-
glajul este terminat.
Indicatorul se la iesi-
rea DIN a casetofonului, sensibi,!i-
tatea de intrare fiind mai de
200 mV.
1
--
02
2" DR 370
'-"
lI. ,
])

1
13
3 1
Cl C2
r:1"" '.
...
11
22IJF
1.
22pF
C3 ,-CI.
I D
10 10nF '"'iOnF
6
fO .. 1
I
I
I ,----; 1
CI
8
i
j
COS LOO E.
}RI.
11R1
/ 12,98k.n.


..L
,....
_!.-

mA. S din fiitru se
bobinarea a 60-80 de spire
mm pe corpul unui rezis-
W de valoare mare (peste
133,92.0. I 133)92.fi.
470 kO). Tiristorul puntea din
partea de se aleg n de
puterea consumatorului Rs'
-'"
SVcc
domeniul
de calcule
molare normale, calcule sioichiomeirice
termediul calculatorului personal.
10 PRINT
20 FOR 1=1 TO 16
30 PRINT 1
A0 PRINT""'
50 F'RINT
60 PRINT:PRINT:PRINT
?0 PRINT "
Chimist DAN SERACU
80 ----------------------------------
90 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT TAB(50);"CoMPilation D. Seracu
100 FOR 1=1 TO 400 STEP .5:NEXT 1
110 PRINT
120 FOR 1=1 TO 23
130 PRINT
140 NEXT 1
150 PRINT
160 PRINT:PRINT" 1. calculul Masei atoMice sau Moleculare"
170 PRINT
180 PRIN"f""'
190 PRINT
200 PRINr"'
21.0 PRINT
220 PRINT"
230 PRINT
240 Pf':INT'""
250 PRINT
260 PRINl""'
270 PRINT
280 PRINT"
PRINT
2. calculul Masei echivalente"
3. calculul solutiei Molare"
4. calculul solutiei norMale
N
5. proprietatile atoMice ale unui eleMent"
6. listarea eleMentelor chiMice"
? calcule stoechioMetrice"
8. calculul nr de Moli si de echivalenti-gram
N
9 calculul molaritatii si normalitati
[Elementele artificiale sint simbolizate
cele ioactive naturale cu '*'
TASTATI SUBRUTINEI NECESARE N,S
3?0 ON S GOSUB 440.1000,750.1030.1 .1340.1450,2630,2730
soluti i"'
380 :INPUTNDORITI ALTA SUBRUTINA THEN 110
390 PRINT 1=1 TO 22:PRINT I:PRINT
400 FOR 1=1 TO 8:PRINT:NEXT 1
410 PRINT" L ARE V E Ii ERE !N
420 FOR 1=1 TO 10:PRINT:NEXT 1
430 ENI!
(1987) "
440 PRINT CHR-(24):FOR 1=1 TO 22:PRINT I:PRINT:PRINT:INPUT
N
MASA ATOMICA SAU MOLECULARA (A/M)"; V-
450 IF V-="M- THEN 550
460 REST ORE
470 SIMBOLUL
H
;A-:PRINT
480 GOSUB 1540
490 IF D-=A. THEN 520
500 IF THEN PRINT -Nu-l gasescH:GOTO 380
!:i10 GOTO 480
520 IF THEN PRINT E_;NL ARE MASA ATOMICA H;C:GOTO 540
530 PRINT E_;HUL ARE MASA ATOMICA H;C
540 RESTORE:RETURN
550 GOSUB 570
560 PRINT" MASA MOLARA M=H;MM:RETURN
570 REM *** SUBRUTINA DE CALCUL A MASEI MOLARE ***
580 RESTORE:MM=0
590 PRINT:INPUTHCITE TIPURI DE ELEMENTEN;NE
600 FOR 1=1 TO NE:PRINTHSIMBOLUL ELEMENTULUI N;I:INPUT A-CI)
610 PRINT"CITI ATOMI DE N;A_(I):INPUT NeI)
620 GOSUB 1540
630 IF THEN 660
640 IF D_=H&&&N THEN PRINTNNu-1 gasesc":RESTORE:GOTO 600
650 GOTO 620
660 C(I)=C
670 RESTORE:NEXT 1
680 W=l
690 A(W)=N(W)*C(W)
700 LF W=NE THEN 720
710 W=W+l:GOTO 690
720 FOR W=l TO NE
730 MM=MM+A(W):NEXT W
740
750 PRINT 1=1 TO 22:PRINT CHR-(26);=NEXT I:PRINT:PRINT:INPUTNNUMELE
760 INPUTHCE MOLARITATE",M
770 INPUT "CITI LITRIN;L
780 GOSUB 570
790 PRINT :PRINT
H
VETI CINTARI DIN N fNS:o:
800 g/1 7 RESPECTIV H
810 TAB(12);MH*M*L;N 9 N;L;N
820 REST ORE
TEHNIUM 2/1988
890
GOTO 970
,H:GOTO 970
INPUTNNR DE CATIONI -,C
950 INPUT"VALENTA LOR _ V
960 H=V*C
970 GOSUB 570
980 N=MM/H
990 RE TURN
1000 PRINT CHRM(24):FOR 1=1 TO 22:PRINT CHRM(26);:NEXT I:PRINT:GOSUB 830
1010 PRINTNMasa echivalenta a H;NSM;H este
1020 RE TURN
1030 PRINT CHRM(24):FOR 1=1 TO 22:PRINT CHRM(26);:NEXT I:PRINT:GOSUB 830
1040 PRINT:INPUTHCE NORMALITATE H;NM
1050 INPUTNCITI LITRI H;L
1060 PRINT:PRINT
H
VETI CINTARI DIN H;NSM
1070 PRINT TAB(12);N*NM;H 9/1. RESPECTIV
H
1080 PRINT TAB(12);N*NM*L;Ng la H;L;H LITRI
1090 RETURN
1100 PRINT CHRM(24):FOR 1=1 TO 22:PRINT CHRM(26);:NEXT I:PRINT:RESTORE
1110 PRINT:INPUTHSIMBOL SAU NR. DE ORDINE (S/Z) H;WM
1120 IF WM=HZ- THEN 1170
1130 PRINT:INPUT"SIMBOLUL H;AM
1140 GOSUB 1540
1150 THEN 1320
1160 IF D-=A- THEN.1210 ELSE 1140
1170 PRINT:INPUT"NR DE ORbINE Z H;X
1180 GOSUB 15.tt0
1190 IF D_=-&&&H THEN 1320
1200 IF Z=X THEN 1210 ELSE 1180
1210 FOR 1=1 TO 5:PRINT:NEXT I:PRINT CHR-(7)
1220 PRINT TAB(25);E-:PRINT
1230 PRINT:PRINT
N
Z=H;Z,"SiMbol: N;D_
7
"A=H;C ,"Densitatea (g/Ml) =";D
1240 PRINT" P.t.=";PTM.
H
P.f.=H;PF_ 7
H
Raza atoMica (pt coordinare 12)=ff;RAT
1250 PRINT" Raza covalenta [AJ ;:::H;RCOV,HCa1d specir. [cal/g*gradJ ;:::H;CSP
1260 PRINT TAB(10), Electronegativitatea (dupa Pauling) ;::: H;PEL
1270 PRINT TAB(10);N Energia priMei ionizari [kcal/g*MolJ =";IEN
1280 PRINT TAB(10);" VOlUM atoMic =H;VOLA."Perioada/Grupa H;PER;"/H;GR_
1290 PRINT TAB(10);" star de oxidare: H;OX_
FOR 1=1 TO 5:PRINT:NEXT 1
ii:ESTOF<E
..Nu-.l gaSE'SC
22 (26) 1
,/ ....
.. ,PER;; /'
1420 ContinuaM sau ajunge ([IA) WM
JA30 IF W:<>:=c 'rY HIEN F:FT!.mN
1440 GOTO 135;;:)

1450 PRINT :FOR 1=1 10 :PRINT :NEXl A CALCULA: A
1460 PRINT' X: :GOSUB 570
1470 X::::hh
1480 PRINT
H
Y: N:GOSUB 570
1 Li?0 '(::::NM
1500 Q=INT(100*Y/X)/100
1510
1520 PRINT' X=N;lNT(100/Q)/100;: *y."
1530 Ii:ETURN
1540 READ
1550
1560 DATA 1,H.1.00797.0.071,-259.2,-252.7.,0.32.3.45.2.1,313,ls1.14.1,1,l.l,HIDROGEN
1570 DATA 2,He,4.005260.0.126,-269.7.-268.9,,0.93,1.25,,567,ls2.31.8,l,0.0.HELIU
1580 DATA 3,LI.6.941 7.53.180.5,1330.1.55,1.23 . 79,l!,124.lHEJ2S1.13.1,2,lA.1.LITIU
1590 DATA
1600 DATA 5,B,10.81.2.34,[2030J,.0.98.0.82.0.309.2.0.191,[HeJ2s2.2pl,4.6.2.3a.3.BOR
1610 DATA 6,C,12.011.2.26,3727,4830,0.914.0.J7.0.165.2.5.260,lHeJ2s2.2p2,5.3,2.4a,2.4.CARBON
1620 DATA
1630 DATA 8,O,15.9994,1.14 7-218.8,-183,,0.73 7 0.218 73.5,314,[HeJ2s2.2p4
7
14.0.2.6a y -2.0XIGEN
1640 DATA 9,F.18.99840.1.505.-219.6,-188.2,,0.72.0.18,4.0,402.[HeJ2s2.2p5,17.1,2,7a,-1.FLUOR
1650 DATA 10,Ne.20.179,l.20,-246.6.-246 0.71".4?7.[HeJ2s2.2p6,16.8,2,0.,NEON
1660 DATA 11.Na,22.98977.0.97 798.892 71.90,l.54,0.295,09.119.[NeJ3s1,23.7.3,la,l.S0DIU
1670 DATA 12.Mg,24.305,l.74,650,1107.1.60.1.37.0.25.1.2,176,[NeJ3s2.14.0,3,2a.2,hAGNEZIU .
1680 DATA 13,Al,26.98054,2.70,660,2450,1.43,1.18.0.215.1.5,138,[NeJ3s23pl,10.0,3,3a.3
7
ALUMINIU
1690 DATA 14,Si,28.086,2.33,1410.2680,1.32.1.11.0.162,1.8.188.[NeJ3s2.3p2,12.1.3,4a,4,SILICIU
1700 DATA 15,P.30.97376.1.82,44.2 7280.1.28.1.06.0.177,2.1,254.LNeJ3s2.3p3,17.0,3,5a,-3.3.4.5.FOSFOR
1710 DATA 16.S,32.06,2.07,119.0,444.6,1.27,l.02.0.175,2.5.239,[NeJ3s2.3p4.15.5,3,6a,-2.2.4.6.SULF
1720 DATA 17.Cl,35.453,l.56.-101.0,-34.7.,0.99,0.116.3.0,300,[NeJ3s2.3p5,18.7,3.7a,-1.1.3.5.7,CLOR
1730 DATA 18,Ar,39.?48,l.40.-189.4 7-185.8 0.98,0.125,,363.LNeJ3s2.3p6,24.2,3,0,0.ARGON
1740 DATA 19.K.39.098.0.86.63.7,760,2.35,2.03.0.177.0.8.100,[ArJ4s1,45.3,4,la,l.POTASIU
1750 DATA 20,Ca,40.08,1.55,838.1440.1.97,1.74.0.149,1.0.141.LArJ4s2,29.9,4.2a.2,CALCIU
1760 DATA 21.Sc.44.9559,3.0,1539.2730,1.62.1 44.0.13.1.3.151.lArJ3dl.4s2,15.0,4.3b.3.SCANDIU
1770 DATA 22.Ti,47.90.4.51.1668.3260,1.47,1.32.0.126,1.5.158,[ArJ3d2.4s2.10.6.4,4b.3.4,TITAN
1780 DATA 23,V.50.9414.6.1.1900,3450.1.34.1.32,0.120 6.156,lArJ3d3.4s2.8.35.4.5b.2.3.4.5.VANADIU
1790 DATA 24.Cr.51.996.7.19.1875,2665 30,l.18,0.11,1.6.156,[ArJ3d4.4s2,7.23.4.6b.2.3.6.CROM
1800 DATA 25.Mn.54.9380 7.43,1245,2150.1.35.1 17,0.115, .5.171,lArJ3d5.4s2.7 39.4 7b,2.3.4.6.7.MANGAN
1810 DATA 26.Fe.55.847.7.86.1536.3000.1.26.1.17.0.11.1.8.182.[ArJ3d6.4s2.7 8.2.3.FIER
1820 DATA 8
r
l81,[Ar 452, .7, .8,2.3,COBALT
1830 DATA 28,Ni 58.70.8.9. 453,2730.1.25, .16,0.105,1.8, 76.[Ar .452,6 4,8.2.3.NICHEL
1840 tlfHA .Cu.63.546,8 96. . 0':1'2, .'7, ,l., . 2.
{EHNIUM 2/1988
Montajul prezentat are avantajul
unei economii importante de piese
prin combinarea
cu capacimetrul, acestea avnd co-
mune majoritatea circuitelor inte-
grate.
montajului ca frec-
se Roate observa n figu-
rile In acest scop comu-
tatorul K
1
se trece pe L
Pe P
1
ajung sem-
nalul de aplicat la intrarea
TTL semnalul bazei de timp. Ct
timp poarta este de palie-
rul activ al bazei de timp, sple
(C14 -;- C19) va trece
semnalul de
La din "1" n "0" logic a
semnalului bazei de timp, circuitul
basculant monostabil CI1 gene-
un impuls care se transmite
prin P
2
P
6

P
2
-;- P
6
au
rolul de a ntrzia resetarea pentru a
permite transferul codi-
ficate din n memoriile
tampon CI10 -;- C115.
Transferul se face pe frontul
al impulsului generat de
circuitul basculant monostabil CI2
(punctul C). Durata acestui impuls,
din P
l
, permite
rea unui interval convenabil de
transferare a datelor la memorii.
decodificarea . datelor cu
CI16 -;- C!21, rezultatul
este de CI22 -;- C127.
LED-ul durata unui ciclu
de
1 MHz
Oscilatorul bazei de timp (fLg. 2)
este stabilizat cu un de 4 MHz.
Primul integrat (CI28) din de
divizoare divide cu 4, iar
rele cu 10.
Din comutatorul K
2
se aleg baza
de timp implicit unul din domenii-
le de valori de aparat.
Acestea snt: I 0-;- 999,999 kHz; 11=
= 10 Hz -;- 9,99999 MHz; III = 100 Hz-;-
-;- 25,0000 MHz.
capacimetrului se
pe duratei im-
pulsurilor date de un circuit bascu-
lant monostabil (CI3), la care s-a
conectat capacitatea
Cx.
Pentru
Sing_ FLORIN SiRBU

.---_--'-'-K22:::o0r o---- SHz
L! mo---- SOHz
___
K 2.3 mC>-----olLd Hz
100kHz
CI 29 CI 30
G
111------l14
'1
se trece comutatorul K1 n
II.
CI2 primind la intrare semnalul
bazei de timp va genera impulsuri
cu durata din P" aceasta
. modificarea duratei unuL
ciclu de
CI3 va da la impulsuri pro-
cu valoarea
de Cx. Aceste impulsuri
vor deschide poarta P, semnalul
bazei de timp va trece la
Pe frontul negativ al semnalului dat
de CI3 (punctul C) se da-
tele de la intrarea memoriilor. Apoi
snt resetate de im-
pulsul dat de C11, urmnd un nou ci-
clu de
Domeniile de a capa-
snt:
I = 100 pF -;- 1 II = 1 -;- 999
III 10 -:-- 1 000
Pentru mai mici de
100 pF, de
scade
ETAlONARE
oscilatorului bazei de
la valoarea de 4
CT.
de
de
TEHNIUM 2/1988
Snt bine cunoscute de
interloane n revista
scheme mai simple sau mai compli-
cate, dar care se compuneau n ma-
rea lor' majoritate dintr-un amplifi-
cator central un oarecare
de periferici care nu puteau
lua dect cu dispecer
(fig. 1).
Apelul de la abonat spre fie
se prin voce, fie optic sau
acustic, nu posibilitatea unui
abonat ia cu un alt abo-
nat conectat la Au
fost construite de inter-
T1 =T2=T3= se 170
GEORGE COMAN
toane care utilizau la fiecare' abonat
cte un amplificator separat cu
proprie de alimentare (fig. 2).
In acest din caz din-
tre lor erau limi-
tate de caracteristicile amplifica-
toarelor.
n figura 3 schema
bloc a unei de interfon mai
cum se ob-
att intrarea ct si iesirea din
amplificator n paralel la fie-
care abonat.
Comutatoarele de la; abonat se
n (toate difu-
R19 SO,5A
FRECVENT M ErRU
J

861------
( O
Dop------
In.TTL6
E61---,..j
86

(61------'
Db
E61------'
LISTA DE PIESE
C11, C12, CI3 = CDB4121; CI4 -;-
CI9 = CDB490; CI10 -;- CI15 =
CDB495; CI16 -;- CI21 = CDB446,
CDB447; CI22 -;- CI27 = oare cu
anod comun; CI28 CDB493; CI29
-;- CI35 = COB490; 0
1
,0
2
= 1N4007; ,
TEHNIUM 2/1988
CAPACIMETRU
D3 = BA159; Q = 4 MHz; P
1
=
= 1/4 CDB400; P
2
-;- P
7
= CDB404;
Pa -;- P
11
= 2/3 CDB404; CT = 8 -;- 40 pF;
C
1
= 15 pF; C
2
= 100 I-iF; C
3
= 10 nF;
C
4
22 pF; P
1
= 50 k!l; R
1
= 2,5 k!l;
R
2
= 2,5 k!l; R3 = 50 kH; R
4
= 120 kn;
R
5
1,2 kO; As = 270 il; R
7
= 270 H;
Ra, Rg = = 1 kH.
zoarele fiind cuplate pe linia L1'
amplificator).
Cnd unul din
ia cu un alt abonat, acesta
comutatorul pe "emi-
sie"; n difuzorul se
pe linia L
2
(intrare am-
plificator), semnalul captat de difu-
zorul abonatului aflat pe emisie (n
.----.... +
R
v
+
- un post abonat se compune
dintr-un simplu difuzor de radiofi-
care tip R - 20039 un buton de

- difuzoarele fiind comutate m-
cu transformatoarele de
adaptare a pierderile
de energie pe linie snt foarte mici,
favoriznd la mari
1

__________________
"'"
,
,
,
,
,
,
,
,
,----"....
cu mici ale conductoarelor
de linie;
- ntre nefiind
practic totusi
lungimea a nu trebuie
3 km;
- dispecer este
cu semnalizare n cazul
unui scurtcircuit pe linia
de spre
t - pOSibilitatea Oricarui abonat
de a lua cu oricare din res-
tul (prin indicativ), a
fi nevoie de unui opera-
tor la dispecer.
dispecer se compune din
trei principale, descrise n
continuare.
1. Blocul de alimentare este
+
AMPLIFICATOR
ABONAT 1
.... t ..... ........... AMPLIFICATOR
ABONAT 2
+
INTRARE
E
AMPLiFiCATOR
dispecer J
P
E
cazul nostru, abonatul 4) este am-
plificat de amplificatorul central,
acesta semnalul amplifi-
cat spre pe
Pentru construirea unui astfel de
interfon amplificatorul trebuie

- fie sensibil la semnalele
transmise n, difuzorului aflat n
emisie imun la
electrici n cablul de
ntre .
- n ciuda sale
mari, amplificatorul accepte o
capacitate destul de mare ntre in-
trare respectiv ntre firele
de L1 L2' ca acesta
intre n
- amplificatorului tre-
buie printr-un autotrans-
formator de la 8 n, de
a amplificatorului, la 3 600 n,
ct au difuzoarele de radioficare.
Schema de interfon n
figura 4 corespunde acestui scop
se prin, carac-
teristici:
- mare de posturi abonat
(peste 20);
E
IESIRE
,
L1
L2
compus din transformatorul de
Tr. 1, care ce-
lula de redresare, filtrare stabili-
zare. Tranzistorul T4 se va monta
pe un radiator de aluminiu n forma
de HU" cu de aproximativ
45 cm
2

Transformatorul de ce-
lula de redresare trebuie calculate
dimensionate astfel ca n punctul
,,A" din avem 15 Vcc ta
un curent de 1 A.
2. AmplHicatorul este realizat cu
circuitul integrat TBA810AS. Acest
circuit este cunoscut cititorilor
nu vom insista prea
mult asupra lui.
circuitului integrat i se va
un . radiator din aluminiu dimensio-
nat puterii sale ma-
xime de 5 W. Sarcina acestui circuit
integrat este autotransformatorul
Tr. 2, care face adaptarea liniei se
pe un miez
celor folosite la transformatoarele
difuzoarelor de radioficare.
rarea 1-2 are 65 de spire CuEm
,0 0,35 mm, iar 2-3 are
(CONTINUARE N PAG. 17)
15
a I u
fr [uenl
Iru
Avnd n vedere n multe din
numerele revistei "Tehnium" au
fost publicate diverse scheme de
numerice, propun ci-
tltonlor schema unui adaptor pen-
tru aceste care faci-
unui multimetru
digital.
. folosind acest adaptor se pot
masura tensiuni continue n gama
10 mV -;- 100 V, cu o precizie compa-
cu a unui voit metru digital in-
dustrial.
CARACTERISTICI TEHNICE:
- gama tensiunilor
10 mV -;- 100 V, n trei subgame: 10
mV -;- 1 V; 1 V -;- 10 V; 10 V -;- 100 V'
- de alimentare: 12 V;
- de intrare: mini-
mum 100 kf1/V
n circuitele de ..
de majoritatea
de tensiune aflate n uz, inclusiv ia
cele cu circuite
cu
lui maxim sau a
pate
serie
iar
stabilizator
la zero n cazul scurt-
metodei
acest caz
tensiunea de la este
circuitului colector-emitor
tranzistorului regulator, n timp
ce curentul este limitat la valoarea
de stabilizator, cu
toate ce decurg
tranzis-
la peste limita tem-
maxime admise).
Circuitul de n
continuare are o de
"ntoarcere n zero" a curentului de
a tensiunii) o
ce acesta a atins valoarea li-
1).
'9
MBLIAN OROS
Adaptorul cuprinde un atenuator
de intrare;Ctl. rolul de a diviza ten-
siunea de cu un 1/10
un convettor liniar tensiune-frec-
. ',.,
este
realizat cu cap suie de circuite in-
tegrate tip ,BE555 ,BM308.
Circuitul este conectat n-
tr-o de monostabil. Durata
de lucru a monostabilului depinde
de constanta de timp PC1. Declan-
acestui monostabil este asi-
de amplificatorul
nal ,BM308:;' conectat ca integrato!'
cu
Pe intrarea' inversoare
prin intermediul R4' ten-
siune de la circuitul divizor al adap-
torului, iar pe intrarea neinversoare
impulsurile generate de circuitul
monostahil
Sirag_ POP, Carei
C6
l---9J la F
lpF
Uies.
,

KUx
SV
rentului de regim de
blocare a ERS. Din
butonul B va fi cu revenire,
cu contact normal
lui va fi de
ordinul a 1 -;- 3 s). o
astfel de rearmare tensiunea la ie-
nu revine la valoarea n-
scurtcircuitul
trebuie luate n
ntre punctul
notat cu A
semiconductoare (dioda
circuitul colector-emitor al
pentru blocarea a
punctul stabil.iza-ton
va nevoie cel
semiconductoare.
ticf<>r'on::>::: acestei
si baza ERS se
nevoie o

este
dioda LED
colector Ti, saturat
u
5V1
U2
... 1
Avnd n vedere faptul durata
impulsurilor de la monosta-
bilului este (t=1, 1P.C
1
),
integrarea impulsuriior reconsti-
tuie o peste
care se suprapune o
ce are forma 1nfi-
gura 2.
Indiferent de impulsu-
rilor de la bucla de
nivelul tensiunii pe con-
rentului de scurtcircuit masurat In
regim de este de ordinul a
0-7 mA, curent care de
fapt curentul rezidual al tranzisto-
rului de putere (2N3055) al ERS
care,. evident, nu duce la suprasoli-
citarea acestuia, fapt ce permite
pericol a stabili-
zatorului n regim de scurtcircuit o

R
p
se va realiza fie din
fie se vor combina serie-paralel trei
rezistoare de 1 0/1 W.
Transformatorul va livra n se-
cundar 25 Vii A va avea o
de 6 cm
2
. (miezul magne-
tic). .
Tranzistorul 80137 va fi
cu indicele L., M sau N; n caz con-
trar, stabilizatoruiui la
de mari poate fi total

sche-
mei, la n regim de li-
mitare curentul de este
din valoarea curentului de
blocare a ERS, 0,5 A deci, din
dioda O
2
este
R
4
are rolul de a limita
curentului n baza lui T;>.
TEHNIUM 2/1988
iQsire
\
densatorul C
3
la tensiune de prag
jos (+5 V).
Pe durata impulsului, tensiunea de
la integratorului pro-
cu tensiunea de la intrare,
la o valoare. n pauza
dintre. impulsuri, tensiunea scade n
timp la atingerea pragului de 5 V
al comparatorului din j3E555.
cum se poate constata din
durata acestei pauze este
3,1. k.n.
Il niaritatea foarte
1N !.002
posibil ca
m::il<::f);::an::: cu o
3,5
se blo-
semnal la
6000pF
I.QV
Tranzistorul ae purere se va
monta pe un radiator din de
aluminiU cu grosimea de 2 mm o
de 150 cm
2
. Mon-
'tajul nici un fel de
reglaje. Singura este aceea
de a respecta ntocmai valorile din

se
17L.C
Opn/6W
t>e mai impune o
SC
171..C
n regim de a
a tranzisto-
rului AE este invers cu
aproape valoarea tensiunii de refe-
tensiune n cazul
nostru este
deoarece
aceasta n zona
reversibile la
zul folosirii unei tensiuni
mai mari sau
se impune luarea
mentare de limitare a
verse aplicate
tor a AE.
n ncheiere
adaptare a
stabilizator existent
vorba de sursa sta.biliza'ta
n revista "Tehnium" nr.
gina 8. Conectarea n circuit a pro-
se face pe pinul de compen-
sare cu acesta cores-
punde de fapt cu baza tranzistoru-
stabilizator,
".., .... a protec-
la experimentarea
cu elemente dis-
C1
Antena este benzii de
144-146 MHz se compune dintr-un
de 7 directori (0
1
-07 ), un
vibrator de lungime (V)
reflectorul (R). Coeficientul de am-
plificare este de dB.
are un bun raport un
coeficient de de
0,4-0,7. L.ungimea a_<:,nte-
nei este de 2022 mm, laf
de 1 060 mm. Modul de
asamblare dimensiunile de con-
snt date n schema de exe-

ANTENA
PEN'TRU
EMIL
VOS - S03211L
Pentru realizarea antenei se folo-
de aluminiu sau cupru
cu diametrul de 10-12 mm pentru
difE3ctori si de fier cu diame-
trul de 2'8-32 mm pentru suport.
Fixarea elementelor de suport se
face cu suruburi M3, conform
Pentru ca
antenei nu fie afectate, trebUIe
respectate dime_nsiunile d.e
In schema toate d 1-
mensiunile snt date n milimetri.
Antena este pentru un
fider cu de 75 !l. Oistan-
AUTO STOP
PENTRU.
Nu de ori, n cazul mlnica-
setofoanelor, clapa PLAY este ui-
terminarea case-
tei. Acest lucru duce la distrugerea
benzii, tocirea rolei presoare, a cu-
relelor de transmisie si n definitiv la
arderea motorului. .
De asemenea, nu trebuie uitat
nici faptul la minicasetofoane,
consumul de curent este relativ
mare, deci bateriile trebuie folosite
la maximum.
Montajul prezentat
aceste neajunsuri. EI
oprirea motorului la benzii
sau n cazul n care aceasta se blo-
sau nu uniform.
Autostopul este realizat cu tran-
zistoarele T
1
T
2
din
montate ntr-un circuit basculant
asimetric cu cuplaj n emitor, cu-
noscut si sub denumirea de circui-
tul Schmitt. Acest circuit, prin ca-
racterul asimetric, o
separare ntre sursa
de semnal la intrare
18
ANDREI BUTUC.
Bucurea;sti
unei tenSiuni n punctul
A, pe intrarea n
a tranzistorului T
3
prin
0
3
, fapt care duce la deschiderea
tranzistorului T
4
. Prin deschiderea
lui T
4
se pornirea moto-
rului.
Deci, pentru ca motorul fie ali-
mentat, trebuie existe o tensiune
n punctul A. tensiune se
prin nchidere.a a
contactului K
1
.
Montajul electronic este realizat
cu componente discrete pentru a
construirea sa. Schema ca-
blajului este n figura 2.
Tranzistoarele T
1
T 2 snt
BC107, T
3
este BCi77, iar T
4
este
B0135. Oiodele folosite snt de tipul
11'14007.
Partea cea mai a construc-
n realizarea contactului
K
1
. Modul de. realizare este prezen-
tat n figura 3. Pe una din rolele de
tractare a benzii (roia nainte sau
roia napoi) se piese
M
se din tabla ae alu-
miniu de 3-4 mm grosime. L.ungi-
mea buclei este 885 mm. Pentru
acordarea a antenei,
aceasta se pe
unui cunoscut se re-
intervalul dintre
205 205 206 206 206 206 206
I 07 06 05 Ol 03 02 D1
(\30
810
8s!)
870
885 "
900
5?>0
V
la unui semnal ma-
xim. Este recomandabil ca antena
fie pe un pilon ce de-
obstacolele din jur cu
5-10 m de preferat rota""'
tiv.
R
910
975
A
1050
1 75mm I
975
1: I II: :I! I :1
D j I
I I
I <$'
I
M3 --nt:-
;. 75mm .. 1
SUPORT
......-- ROL QE RULARE
iNAINTE
CILINDRI METALICI

LAME CONTACT
I
-e--C!UNDRJ ME.TAUCI
I
metalice de (pot fi
srme diametral
opuse. Acestea vor realiza contac-
tul ntre lame elastice fixate pe
un soclu.
se contactul la
roIa nainte, se asa-nu-
mitul sistem AN TI ROL.L:II'\lG' ME-
CHANISM.
Alimentarea montajului se face
de la baterii, tensiunea ad-
fiind de 6 v.
LISTA DE PIESE
R
1
- 3,3 kH; R
2
22 kO; R3 -
220 kfl; R
4
- 1,5 kO; R
5
- 10 k!l; R6
- 560 n; R
7
- 10 k!l; Re - 470 O;
Rg - 500 O; RlO 1,2 kn; R
l1
- 330
fl; R12 - 1 kO; R
13
- 2,2 kO, termis-
tor; R
14
- 330 O; R
15
- 3,3 fl; R
16
-
330 O; R
17
- 2,2 k!l;.C
1
- 0,1 f.LF; C
2
- 47 ,uF; C
3
- 47 ,uF; C
4
- 10 ,uF; C
s
-1,uF.
TEHNIUM 2/1988
INDICATOR PENTRU
Sistemele de n punte a CI1, aprinznd L.ED-urile D
1
-7- 0
10
,
diverselor valori electrice presupun semnalu-
de echili- lui. Avnd n vedere caracteristica
bru, respectiv a tensiunil (curentu- a circuitului L.M3915,-
lui) din diagonala In apropie- LED-urile se vor aprinde
rea de echilibru, valoarea succesiv la o corespun-
frecvent att a semnalului de intrare,
sensul (semnul ), ct valoarea, Iiniar.n dB, respectiv cte 3 dB
chiar cu cteva ordine de pentru fiecare L.ED succesiv.
De aceea lucrul pe de precizie La unui semnal negativ la
este anevoios cere intrare se CI2' care pri-
semnalul (piciorul 5) inversat
n cele ce se o n polaritate de va-
ce aceste probleme, loare, din inversorul amplificato-
respectiv indicarea a pol ari- rul unitar realizat cu C13.
semnalului din dia- Prin
gonala de pe panou a LED-urilor 01 -7- 020,
montajul valorii respectiv 0
1
la 0
10
in dreapta D
11
maxime a semnalului dela 0
20
spre stnga, de L.ED-uri
domeniu) prin lumina aprinse va fi cu att mai lung n
a L.ED-urilor. dreapta (semnale pozitive) sau n
Montajul are la circu- stnga (semnale negative) cu ct
ite integrate de tip LM3915, care co- semnalul din diagonala (dez-
diodele luminescente (LED) echilibrul) va. fi mai mare. In stare
n de semnalului evident, nu va lumina
pozitiv (CI1), respectiv negativ nici un LED. n apropierea
(CI2), aplicat la intrare. Circuitul in- compensate vor lumina L.ED-urile
tegrat CI3 (,BM308AN) este un am- D1 D11 succesiv, corespun-
plificator liniar n regim unui slab dezechilibru n
inversor (inversare de polaritate), sefls pozitiv, respectiv negativ .
. cu amplificare In cazul n care semnalul pozitiv
De condensatorului C
3
sau negativ valoarea co-
depinde ritmul semnalului intermi- pragului L.ED-ului
tent luminos la indicarea 0 10 (respectiv D
20
), se con-
de domeniu. densatorul C
3
(respectiv C
4
) de-
L.a unui semnal ppzitiv la tensiunea de a
intrare (U
in
), acesta va comanda lui CI1 (respectiv C12) prin picioa-
GHEORGHE MU..JDEI,
Piatra -
JT/'n: .2 56:
J 150

1
2PF
UrN:rRARE
rele 7, produc'ind o aprindere inter-
a tuturor LED-urilor de pe
ramura semnaliznd ast-
fel de domeniu.
R5
Alimentarea montajului se poate
face cu tensiunea de 5 -7- +12 V,
n Se va
301.n.
metric este format di n rezlstoarele
R
5
-R
13
, care se aleg n fel nct R6
aprinderea L.ED-urilor urmeze o 30
lege aproximativ r
acorda deosebita flltrani co-
a tensiunii de ali-
mentare de sursa
vor fi de 0,25 W, iar
condensatoarele vor avea ten,siu-
nea de de minimum 16 V.
R26 R27
750.n. ?So.n.
Montajul prezentat poate fi
unui amplificator, casetofon, mag-
netofon sau radioreceptor. EI poate
fi gradat, Jn deci-
beli, sau procente. In cazul
unui amplificator .stereo snt nece-
sare asemenea montaje. Pe
fiecare canal se zece L.ED-
uri.
De la etajului final' al apa-
ratului folosit, n paralel cu difuzo-
rul, se culege semnalul debitat care
este apoi aplicat montajului. Pentru
etajului final al aparatului
se poate monta un transformator
de (impulsuri) de la aparatele
de radio "MAMAIA", "AL.BATROS"
etc. sau un transformator din tole
E + I cu de 1 cm
2
, avnd
raportul 1:10. Montarea transfor-
matorului nu este obligatorie.
In serie cu diodele L.ED se mon- R7
cte o de 1691l....-___ -c::::J-__________ -"'+f"
Montajul nu reglaje R8
este corect executat. In cazul ca nu 160Jl.
transformator un
etaj detector care semnalul
n baza lui Ti, care ca re-
petor pe emitor. Divizorul potentio-
se foloseste transformator de in-
trare, se 'va elimina R
1
. R9
Alimentarea montajului se face 160Jl.
de la o de 9 V sau t-----f:;::;::J.-----------------;L
chiar din alimentatorul casetofonu- l!o1Ji
lui sau radioreceptorului (Ia 9 V).
Se v?r fo.losi. cu tole- R11
rante Cit mal miCI sau rezlstoare pe- laDA
liculare, n special la divizorul
mon-
tajul satisface celor mai
amatori de cu-
loare.
UIADUPllCATORUl I.O.R.
deschidere S,6. Prin intermediul
unUi inel ae reglaj, obiectivului se
astfel nct se
orice de, reproducere ntre
1/1 2/1. Se astfel posibilitatea
(n anumite limite) a imagi-
nii, de sistemul ce permite
rotirea ntregii rame portdiapozitiv. Un
alt inel al diaduplicatorului fin
. obiectiv-diapozitiv, n vederea
maxime'pe film.
tografierea. Eventual se va utiliza un fii""
tru de conversie -n MS8 x 0,75.
ce poate fi intercalat ntre tubul care
partea a diadu-
pli.catorului rama portdiapozitiv.
n curnd ntreprinderea
va trece la fabricatia de serie a
unui interesant diaduplicator. cum
spune numele, aparatul este destinat
n principal de copii (duplicate)
diapozitive, prin refotografierea
acestora.
ca aspect gabarit cu
obiectivul Pentacon 200/4, diaduplicato-
rul se n locul obiectivului, la
orica reflex avnd cu fi-
TEHNIUM 2/1988
Fiz. GHEORGHE
let M42 x 1 (multe tipuri de Praktica, Pen-
tax, Zenit etc.). L.a al diadu-
plicatorului se introduce, prin glisare,
diapozitivul 24 x 36 mm, montat ntr-o
standard cu dimensiunile SO x SO
mm. Un capac rabatabil din plastic opal
iluminarea a imaginii
de la o (lumina cerului,
bec nitraphot etc.).
Aparatul este cu un obiectiv
cu trei lentile. SO mm
Pe modul de lucru - co:..
pii diapozitive diapozitive -, apa-
ratul poate fi utilizat la dia-
pozitivelor negative a negativelor
diapozitive, n toate
color sau alb-negru La color trebuie
seama de temperatura de culoare a
sursei de care va fi n
cu filmul pe care se face fn-
In final faptul prin deta-
ramei portdiapozitiv, partea
poate fi ca obiectiv macro, n li-
mitele de reproducere 1/1 la
1/2. Se pot fotografia astfel obiecte de
mici dimensiuni, iluminate lateral.
n toate cazurile se
rarea luminii prin obiectiv (TTl.). n lipsa
unui asemenea aparat fotografic snt ne-
cesare probe prealabile de expunere
conditii ct mai constante de iluminare.
Diaduplicatorul, prin multiplele
de lucru prin sale, re-
un produs competitiv al I.O.A.
lin util fotografi/or.

+9V
la care ne referim
- schematic - din nserie-
rea unor vase speciale conecta-
rea lor la o de
este
deoarece permite alimentarea con-
a solului cu (irigarea), eli-
minarea excesului de umiditate
(drenajul), solului
este cazul) acestuia. Cu
alte cuvinte, vasul (respectiv mini-

raportului optim con-
stant al apei aerului din sol im-
plicit cele privind dezvoltarea deo-
sebit de a plantelor culti-
vate - se au n
vedere factori de fertilitate
(textura chimismul solului, n-
amendamente etc.).
. este la
respectiv pentru cul-
tura florilor sau a legumelor n sere,
parcuri, balcoane, interioare etc.
Vasul polivalent este piesa princi-
a (fig. 1). EI este
format din: vas interior poros' (1);
vas exterior impermeabil (2);.
de alimentare asamblare n linie
(3); strat drenant
sau geotextil), (4); tub pentru dre-
naj solului (5).
Vasul polivalent poate fi executat
monolit, din so-
necesitatea
de la mbinarea vasului interior cu
cel exterior.
Este necesar ca vasul exterior
fie impermeabilizat (cu
este din pentru a se evita
pierderile de mai ales dezvol-
unei parazitare.
In cazul cnd vasul polivalent se
din piese, vasul exte-
rior se poate fac,!3 din material
plastic, etc. In figura 2 se pre-
fotografia unui vas de udare (1
- vas exterior; 2 - tub de drenaj
solului; 3 - vas interior; 4 -
de alimentare).
Vasul polivalent se poate face de
forme diferite, n
de destinatia miniinstaiatiei. Pentru
to
Fig. 4: LINII
a -
b -
culturi n parcuri sere,' cnd li niile
de udare se aspectul va-
selor nu interes. Pentru in-
terioare balcoane este indicat ca
vasele un aspect artizanal,
respectiv un "design" agreabil. Va-
sul polivalent poate fi folosit singu-
lar sau nseriat ntr-o linie de udare.
Vasul singular de vasul
asamblat n linie prin faptul
de alimentare cu snt am-
plasate la partea a vasu-
lui, n vederea n
interior a unei mai
mari qe Un vas de dimensiuni
medii poate nmagazina apa nece-
unei plante floricole pe o du-
de 10-12 zile.
n figura 3 se un vas sin-
gular.
Umplerea vasului singular se
face periodic, cu ajutorul unei plnii
al unui tub flexibil.
Vasul care se n linie
are de alimen-
tare cu la
dintre fundul vasului interior mar-
ginea a vasuluI exterior.
Apa plantei
este n cuprins n-
tre vasul interior cel exterior.
Su rsa de (care poate fi un re-
zervor, canal, frea-
ti etc.) alimentarea conti-
cu a vaselor asamblate n li-
nie (sau n alte scheme de udare).
Apa plantei
cultivate este prin porii va-
sului de solul din vasul inte-
rior de prin efectul
cumulat de al solului cel
de al
Porozitatea vasului interior poate
fi prin amestecarea argilei
cu de lemn n diferite
Prin arderea
la coacerea argilei se o poro-
zitate
a.
Aplicarea acestei privind
porozitatea vasului interior nu este
DE UDARE
S =
1 Tub de alimentare
2 = D ren
dect n cazuri speciale.
Pe fundul vasului interior se
o de geotextil, eventual
un strat de nisip grosier (cca .1,5
cm grosime). Fundul vasului comu-
cu exteriorul printr-un tub de
evacuare a excesului de umiditate,
care so-
lului. Problema excesului de umidi-
tate se pune n special pentru cazul
cnd vasele sau liniile de udare snt
expuse sub cerul liber cnd apa
din ar putea asfixia
plantele. .
Pentru cazul particular cnd, din
motive legate de calitatea solului
a apei, se produce migrarea
lor spre este
solului prin turnarea unor
de deasupra vaselor
implicate, care asigure un curent
descendent al apei respectiv
solului.
Fertilizarea sau amendarea solu-
lui din vase se poate realiza prin
aplicarea a ingredientelor n
vase sau prin dizolvarea acestora n
rezervorul de alimentare a miniin-
Este indicat ca solul intro-
dus n vase fie de m.jlocie
(nici argilos, nici nisipos), o
fertilitate nu fie acid sau
alcalin.
cum s-a un
de vase polivalente cuplate ntre ele
prin microtuburi o linie de
udare. O linie de udare sau mai
multe, cu rezervorul de
sau dispozitivul de preluare a
apei dintr-o (con-
canal etc.), o mini-
de (fig.
4). Liniile de udare pot fi suprate-
rane (cazul balcoanelor, interioare-
lor etc.) sau ngropate (cazul sere-
parcurilor).
In figura 5 se fotografia a
amplasate etajat
pe peretele unui balcon de bloc.
Plantele cultivate snt flori.
Consumul de este variabil,
depinznd de mai factori, dar
LUNA
martie
aprilie
I mai
iunie
1 - Vas interior (poros)
2 -
3 - de alimentare
4 - Strat drenant
5 - Tub de drenaj si
aeritia solului 1
CONSUM CONSUM
DE LUNA DE
l/zi/m
2
l/zi/m2.
2 iulie 6,5
3 august 6,5
4 sepi. 3
5 oct. 2
n principal n mod practic de su-
vaselor expuse
de temperatura aerului. Pentru
practice (de exemplu, n
vederea . rezervorului
unei se da-
tele din tabelul
Exemplu de calcul. Pentru o mini-
de 10 vase, avnd diame-
tre de 15 cm pentru o de 15
zile, n luna iulie, este necesar se
asigure un volum de de:
10 x 0,018 m
2
x 6,5 l/zi/m
2
x 15 zile
= 17,6 litri.
O parte din acest volum se nma-
n disponibil din-
tre vasului interior cel ex-
terior (cca 8 1) (cca 10 1)
trebuie ntr-un rezervor.
cum s-a un prim
avantaj n faptul vasul po-
livalent optimizeze ra-
portul dintre apa aerul din sol -
n mod constant - asigure n
acest fel deosebit de favo-
rabile plantelor culti-
vate.
posibilitatea folosirii unor din
imobile pentru cultura florilor le-
gumelor (pervazuri, balcoane, plan-
n n care nu este
necesar se ca plantele
fie udate zilnic sau aproCipe zil-
TEHNIUM 2/1988
4
5
nic. De exemplu, se poate pleca n
concediu n de asigurare
n ce udarea florilor
din apartament sau de pe balcon.
poate fi cu
succes pentru culturi n sere
duri flori etc.) prin conectarea linii-
lor de udare la o de
jgheb, canal).
In acest sens este
n curs de experimentare
directe a apei pentru sere
din pnze freatice la adncimi de
la 5 m, consum de energie
n exploatare.
Se are n vedere faptul prin
consumarea de plante a apei
din dintre vasulur in-
terior cel exterior, se
un vid care, cumulat pe linia
de udare, poate asigura
apei de la cote inferioare (fig. 6).
Amorsarea liniei de udare se
poate cu ajutorul unui dispo-
zitiv simplu, respectiv un vas plin cu
1/1
1/1 \\\
5
"1\\\
111\\\
11
III
111\\\
-"'1\\\ 111\"
11/1.\\
e
/1(111
<J :
"
;

;
{)


C .. ' o
o {) o
..

" C:>
-
o () O'
o o
o.' "
"
bine conectat la linia
de udare la sursa de (rezervor
sau strat freatic), printr-un tub pe
care se un robinet sau o
(fig. 8). Deschiderea robine-
tului (implicit amorsarea liniei de
n general, este recomandat ca
toate traseele ce privesc conexiu-
nile schemei electrice, eta-
jul pilot, grosimea ct mai
mare. Pentru sursa de tensiune tip
se se-
parat o de cablaj imprimat
(deci pentru fiecare amplifi-
cator), cu cea n
figura 3. Se
din figurile 2 3 snt dinspre
partea traseelor de cablaj imprimat.
In figura 4 este prezentat modul de
amplasare a sursei de tensiune
pe radiatoruf tranzistoa-
relorfinale. Ca ordine de montaj, se
asamblarea tranzistoru-
lui T
4
pe radiatorul tranzistoarelor
finale (de ntre ele); ulte-
rior se pun cele tubu ri izolante
apoi se
de prindere care
rigidizarea a
Cele terminale marcate cu
cifrele 1 2 au corespondentul pe
placa de cablaj imprimat a amplifi-
catorulu'i, la care snt
cose pentru interconectare. Se fo-
n acest scop conductor
izolat, cu .de
1 mm
2
. Radiatoarele tranzistoare-
lor finale au de co-
cu puterea de ampli-
ficator. Deoarece montajul
n AB, se
pentru calcule o putere
P
D
= 0,66 P
N
, acoperitoare n
puterilor de
pentru acest amplificator. Att tran-
zistoarele finale, ct tranzistorul
din sursa de tensiune
etajului final se
de radiator cu
de
Pentru o putere de a ampll-
ficatorului P
N
> 25 W, se ra-
diatoare (de tip U) care se vor
monta pe tranzistoarele prefinale
(de tip BD ... ). realizarea
TEHNIUM 2/1988
o
o
o
udare) se face 3-4 zile de ia
umplerea a liniei, respectiv
formarea unui vid n
vase. unei linii de
udare n aceste ne-
cesitatea unei foarte bune
a vaselor, tuburilor de

La aval al liniei de udare,
pe ultimul al ultimului vas, se fi-
un tub vertical cu un
dop (fig. 7). Atunci cnd se
umplerea liniei, se
scoate dopul, n vederea
el
-
111\\,
:;.
111\11,
/fIIII
... '
I/I\V.
... 1" 1/"",
o '0
o
()
o
,o o o
"
o

.'
o
()
"
ti C
o
()
: CII o (3 ()
aerului ain vast:! a asigurarii um-
plerii totale a acestora. Apoi se fi-
dopul dopul este
fixat linia de vase apa
din rezervor, sub cota de

lor de cablaj imprimat, se
traseele snt Corecte ulterior
se componentele elec-
trice. Modul lor de amplasare este
prezentat n figurile 2 3 (vedere
dinspre cablaj). Inainte de monta-
rea condensatoarelor electrolitice
C"2, se
aflate sub ele (marcate pe desenul
din figura 2 cu traseu dublu,
rat). Se conductor de cu-
pru izolat, cu 1,5
mm
2
. Se bandajarea
condensatoarelor C
12
C'12 cu o
pentru asi-
gurarea unei electrice duble
ntre cele conden-
satoare. compo-
nentelor electrice, se din
nou corectitudinea
acestora, folosind schema
marcajele din figurile "2 3. Se
atrage orice de
montaj cel
narea amplificatorului.
verificarea montajului,
tranzistoarele finale montate pe ra-
diatoare, cu sursele de
tensiune destinate pola-
placa amplificatoarelor se
pe un suport de aluminiu de
tip .L, conform desenului din figura
5. In tabelul 2 snt prezentate sigu-
S, S2' S, este
n de puterea
Pmax (deci curentul maxim)
pe care amplificatorul o poate pre-
lua de la sursa de alimentare, n
de Si-
S2 este n
de puterea
de amplificator de
a grupului de difuzoare (in-
cinta deci 4 n sau 8 n. Se
atrage pentru o
HI-FI, n mod obligatoriu trebuie

PINCINTA ACUSTiCA 2':
:2: 1,2 P max AMPLIFICATOR'
n cazul n care am plificatorul
realizat de constructorul amator
n pierderilor de
n general a unei
bune a
este necesar ca vasele toate co-
nexiunile tuburi etc.) fie

are o 'putere P max ::;> 25 W, se reco-
ca tranzistoarele finale
complementare T
7
Ta ace-
factor de amplificare h
21
!;! de-
terminat la curentul maxim de lu-
cru. Deoarece, n cazul puterilor
P > 25 W, tranzistorul pnp (comple-
mentarul lui 2N3055) este mai greu
procurabil a fost asimilat n fa-
sub co-
dul BDX18) sE} poate utiliza un artifi-
ciu de lucru. In figura 6 este prezen-
schema a
unui tranzistor pnp de putere, ;,rea-
lizat" din tranzistoare montate
Se
n acest caz, tensiunea de
alimentare a montajului trebuie
de valoarea cu
1 V, iar amplificato-
rului n THD
T1D se
realizarea a ampli-
ficatorului o verificare, se
se
ca de rezis-
THO(%)
0,14
vasului interior (prin care
se face apei) pot fi
periodic prin coborrea tubului de
la aval al liniei de udare
crearea prin presiune a unui curent
de
toare de 50 D/10 W. Se
montajul de la sursa de tensiune
V cc' Curentul de mers n gol 10 se
cu ajutorul
trului R
2
. In urma reglajului, tensiu-
nea de pe emitoarele celor
tranzistoare complementare T
7

Ta trebuie valoarea V ccf2.
efectuarea acestor reglaje, se
valoarea curentului de
mers n gol este necesar, se
conform valorii indi-
cate n tabelul 1.
Se 'intrerupe alJmentarea monta-
jului se
de la intrare cele rezistoare
de 50 n/10 W de la amplifica-
toarelor.
n dotarea constructorului
amator o mai com-
(osciloscop, generator de
semnale sinusoidale AF even-
tual, distorsiometru), se pot realiza
diagramele: 1. Pmax n de
(f = 20 -;- 20000 Hz); 2.
THD% n de pentru
diverse puteri (f = 20 -;- 20 000 Hz).
Pentru amplificatorulprezentat
n exemplul de calcul s-au
diagramele prezentate n figura 7.
IJistorsiunlte armonice ale amplificatorului_de 15 W.
0,12
0,10
f= 100Hz
f=1kHz
(),02 '----------+----------+---------+--
0,015 0,15-
P[WJ
ti
MICROTx
Radioamatorii pentru
reglajele unor antene sau ale unor
receptoare pot folosi mici montaje
generatoare de semnal n benzile
alocate serviciului de amator.
se schema unui
micro Tx-FM alimentat la 1,5 V. Bo-
bina etajului oscilator este
din cablajul imprimat cum este
n desenul de montaj.
Reamintim folosirea oricarUi
aparat de emisie, de sau mare
putere, este numai n baza
unei
RADIOTECHNIKA, 11/1987
1012020
Cu acest circuit (construit spe-
,. cial) se poate un amplifica-
tor AF la un pick-up sau casetofon.
Alimentarea montajului este posi-
cu tensiuni cuprinse ntre 9
16 V, cum se poate cupla un
difuzor cu de 4-8 n.
Chiar puterea nu este prea
mare (3 W), calitatea semnalului

AMATERSKE RADIO, 12/1987
R6 MDA2020
GONG
Cu 4 circuite integrate tip 555 se
poate construi. un gong cu trei to-
nuri. Cele trei tonuri se stabilesc din
R10, R11, R12. Ali-
mentarea se face cu 9 V - 12 V
acest montaj poate fi instalat ca
sonerie.
de tensiunea de alimen-
tare, de difuzorului se
valoarea rezistorului R14
care poate fi curent de 100n/O,5 W.
diodele snt 1N4001.
PRACTIC, 4/1987
1
A1 ... ; 8lRSS50
R1 .. 6 -101(
R7 ... 12 2201(
5T
C1 ... 7 :.101'l
C9,1411
22
Ant
(mox.l0 20cm)
(1
1
10
Ro
2N 2369
Cs
1)J
B[408B
(6
2,2n
OV
VOl.JSY31.tS/1
cititorii revistei care
doresc materiale spre
publicare le redacteze
inteligibil, prezinte att modul
de al montajului, ct
si detaliile constructive si de re-
glaj. fie consem-
nate rezultatele
tipul instrumentelor de
utilizate, acolo unde este cazul.
Schemele executate conform
normelor STAS trecute
tipul valoarea pieselor com-
ponente, valori ale tensiunilor si
n diferite puncte
TEHNIUM 2/1988
iNTREPRINDEREA DE APARATE ELECTRICE DE -
Calea nr. 26. Telex 71343. Tel. 64507
APARAT PENTRU MASURAREA
PRESIUNII.,ARTERIALE AMPA 300
Aparatul pentru pre-
siupii arteriale tip AMPA-300 este
un aparat electronic cu nu-
meric, portabil, destinat
sau presiunii arte-
riale. .
cu un ciclu de
nare complet automatizat, sensibi-
litate im'unitate
la zgomote artefacte, aparatul
este utilizabil de cadrele me- o
dicale, le munca,
sau direct de persoanele care
doresc
gheze presiunea
se utiliznd
metoda Korotkov (Riva-Rocci).
Detectarea zgomotelor Korotkov
se cu ajutorul unui sis-
tem electronic de captare prelu-
crare, utiliznd ca traductor de sem-
nal un microfon piezoceramic.
Un circuit de automatizare com-
plex mai
presiunii n timpul um-
. brasardei, apoi
presiunii sistolice (ma-
diastolice Ace-
circuit semnalizarea
bateriilor,
a brasardei, umflarea insufi-
a brasardei.
Circuitele de a presiu-
nii au catraductor o mano-

TEHNIUM 2/1988
AMPA300
mmH9:rol
, kpa.l!:!J
max 109
Eroarea de a presiunii: max. ,+4 mmHg (+0,5 kpa) la 23C
Valoarea a presiunii 300 mmHg (40 kpa)
Unitatea de mmHg sau kPa prin co-
mutare)
Domeniul temperaturii de +10C ... +45C, umiditate
75/0
Alimentare:
- baterii 3 x R6(4,5 Vcc);
- alimentator 3,5 V .. S Vcc
Temperatura de stocare: OC ... +45C, umiditate max. 90
%
Puterea max. 0,6 W/4,5 V
Dimensiuni de gabarit:
- pentru aparat: 200 x 110 x 55 mm;
- pentru miner): 230 x 215 x 70 mm
Greutate:
- aparatul cu baterii: max. 850 g;
- aparatul n cu accesorii: max. 1 750 9
Gradul de protectie: I P20.
. :::'1
7 ,
trebuie
rele de polarizare.
BF214.
COVACIU
Nu este
redresoare
mai bine este
cu tensiune de
BFX89
rezistoa-

fa care le
de la autorur
CONSTANTIN
cablului
amplificato
Vom asupra
antenelor Vagi.
cu radioclubul din lO-
calitate, situat n Str. nr. 2.
STOBCESCU NICOLAE -
Televizorul "Ellcrom" este con-
struit la ntreprinderea "Eiectroni-

Vom publica un material
pornirea autoturismelor
MARIAN FLORIN '-
n radioreceptor
din comutator. Televizorul are ten-
siunea de alimentare slab
unele condensatoare decuplare
defecte.
DRMBA ION - jucL
montaju! cu in-
dicate strict modul de
interconectare.
MIHAI ADRIAN -
tranz are e
BF 245-256 n banda UUS.
VIZIRU ION -
Vom publica n un receptor
pentru SHF.
NICULAE GHIEOIRGiHE
la
relor cu echivalente
un amplificator cu TBA
POPA IOAN -
/ un
cat n "Tehnium")
2N3055.
STANCIU VIOREl -
Circuitul SAA 145
I.P.R.S. poate
service. sunet de la
de volum.
. - jud. Pr,ahova
intii trebuie
radioamator apoi
citate.
OOlbmelC)F soli-
cu
un de 25
k.n
IlO I.M.
-o
LIHe OUT
sua
EXT.I..S
Iny 86V
nit s .. t
C1J
22n
2
eu. 1
MAfNS-j C1'1
6
,
: 221'1 #
+A .. a +C
,
1.. __________________ _
f
."" 'IOLT"ETER

ELECTRoNIC
VOLTAGES ME:ASUREO IN POSITlON PlAY
ITORH DIN STRAi ..
TE SE POT ABONA
PRIN .,ROMPRESFllATE ..
UA" - SECTORUL EX-
PORT - BM PO RTPRESA,
P.0.80X 12--201',. TElEX'
10316, PRSFfR 'BUCU-
CALEA. GRIVITEJ
NA.64--66.
executat la
Combinat al Poiigrafic (, Casa Sc Ittei.i