Sunteți pe pagina 1din 24

,

-
REVIITA LUNARA EDITATA DE C.C. AL U.T.C. ANUL XVI -NR. 192 11/
CONSTRUCTII PENTRU AMA I
SUMAR
LUCRAREA
. DE BACALAUREAT ............. pag.2-3
Releu de timp
Dioda Zener
A220D-demodulator activ
INITIERE N
.......... pag. 4-5
Voltmetre c.a.
TDA2030
12 V/6 V
Pe scurt despre releele REED
CQ-YO .... : .................... pag. 6-7
Din Simpozionului
. al Radioamatorilor
HI-FI ............................ pag. 8-9
Utilizarea benzilor video
. Indicator de avarie
Adaptor pentru cablu lung
Clipping
ATELIER ...................... ; pag. 10-11
Dispozitiv pentru drepresa-
rea
Filtre cu simulate
................ pag. 12-13

AUTO-MOTO ................... pag.
Autoturismele "Oltcit": Service
\ Dialog testerul
LA CEREREA CITITOFtiLOR ..... pag. 16-17
LOCUINTA .......... pag. 18-19
Placarea cu
Repararea tencutelilor
PUBLICITATE .................. pag. 20-21
IIRUC
REVISTA REVISTELOR ......... pag. 22
Receptor UUS
12 V/30 V
Tranzistormetru
Amplificator 10 W
CITITORII ........ pag. 23

Tester
SERVICE ....................... pag .. 24
Casetofonul MK-29
iN PAG. 6-7)
.
RELEU DE TI P
Releul de timp prezentat n conti-
nuare este realizat o
numai compo-
nente indigene este destinat la-
boratoarelor foto sau n
care se cere determinarea a
unor intervale de timp.
cum din schema de
principiu n figura 1,
montajul are n compunere un osci-
lator de tact (T
1
, T
2
R
1
); un divizor
fix (C1
1
CI
2
), precum un divizor
programabil (CI
3
, CI
4
CI
5
).
Comenzile de pornire oprire
(START - STOP) c'are
pornesc, respectiv opresc oscilato-
rul de, tact se dau
prin intermediul unui trigger R-S
(P3 P
4
).
trigger tran-
zistorul T
3
, n colectorul se
releul electromagnetic o
pentru
semnalizare.
Oscilatorul de tact este realizat
o ce i con-
o stabilitate ,foarte la va-
temperaturii mediului am-
biant tensiunii de alimentare.
sa se pe n-
condensa-
torului C
1
Astfel, Cnd tranzistorul
T
1
este deschis, tranzistorul T
2

dioda D
1
se n starea de blo-
care. Condensatorul C
1
se
prin R
4
.
Pe condensa-
torului scade curentul de al
tranzistorului T
1
L.a un moment dat
acesta se va bloca, determinnd
lui T
2
a diodei D
1
.
Condensatorul ncepe se des-
carce prin Rl' R
2
D
1

P
1
fiind acum la nivelul "1 ".
CI

2
1
condensatorului con-
ce se deschide din nou
T
1
, proces de blocarea lui T
2
a diodei D
1
de nivelului
"O" la Pl' Intregul pro-
ces se
Evident, oscilatorul
numai cnd poarta I'lAI'lD P
1
pri-
pe intrarea 12 nivelul logic
"1 ", numai atunci cnd snt
butoanele de START (K
3
sau K
4
). des-
chide tranzistorul T
3
, iar prin apa-
nivelului "O" la P
3
snt deblocate toate
din montaj. Stabilitatea bu a frec-
de se ter-
de dioda
a B-E a tranzistorului
Astfel, perioada de va-
acesteia depind numai de va-
lorile nominale calitatea compo-
nentelor pasive -din circuitul de n-
al condensa-
torului C
1
In montajul experimen-
tat s-au utilizat un condensator cu
tantal cu pelicu me-

R6 curentui
prin dioda
(LED). Valoarea ei se n
de tensiunea de alimentare
a releului (U
R
) de curentul admis
prin LED. Pentru un curent de .cca
10 mA U
R
= 5 V, R6 este
n jur de 330 n.
Poarta P
2
ca inversor,
ndeplinind rolul de etaj separa-
tor. Condensatorul C
2

eventualele de ten-
siune ce pot pe frontul pozi-
tiv al impulsuri lor , ce
pot la anumite tensiuni de
alimentare,
M/ivvre
"
R(;
'l-5t1
eia
PI-:'-)='4 "" c.o,8.1,<.oo
e .ft "" COt} 492
CI2 ... COB 490
CEa; C.i4 == cL)J!:J4t-93
eis ... CLUJ /ratl
-1'511
14
.1
C/4
C.DI!J 4.90
It)
V$ "" pi/lS
-pin /(7
@
Vs = ,Pin 6"
M.OIJ'(:Y It: ;0//7 ;0
t-S - ,P /17 .5"
NQsq ... ,P//) /0
Prin comutatorul Kl' impulsurile
de tact snt aplicate la intrarea A a
binar CDB493 (CI
3
)-
Avnd 0A la intra-
rea B, acest circuit ca divi-
zor binar cu 16. La fel este montat si
C1 4- 0A' OS' Oc 0
0
al'e
acestor circuite, ce m-
un cu 8 pot fi
conectate prin intermediul comuta-
toarelor K
4
7- K
11
la
NAND-Cl
s
(CDB430). circu-
itului CDB430 devine "O" numai
cnd toate sale se la
nivelul "1" snt n gol, sau pri-
mesc "1" pe irile O res-
pective. "O" a circuitului
CDB430 constituie de
STOP pentru triggerul R-S, deter-
minnd schimbarea acestuia
blocarea montajului.
Tranzistorul T 3 se LED:-
ul se stinge releul
actiurfea.
se alege R
1
n fel nct
oscilatorului de tact fie
cu 4 Hz (T 0,25 s), montajul
poate rei eul pe durate de
timp cuprinse ntre 0,5 64 s, cu
pas de 0,5 S. Reglarea acestor du-
rate se face prin co-
a comutatoarelor
,- K
11

1 este cazul unei
nc,,-,r,<,r1c. de timp de 44 s (32' + 8 4),
concluzie, atunci Cnd
0
0
(de la C1
3
), QA Qc de la CI
4
vor
fi la nivelul "1 ", circuitul CDB430
TEHNIUM 11/1986
Praf. MIHAI CORUTIU,
Liceul ,.C. A. Rosetti" -
uhei diode Zener
se pe prOIlJ"ietatea
nii pn de a avea la borne o tensiune
aproape . n n
care apare fenomenul de
gere. Pentru aceasta regiunile p n
snt puternic impurificate. O
tensiunea de ea
se aproape cu o
precizie ntre 0,5% si 1,5%,
chiar n cazul n care curentul in-
vers prin atinge valori de zeci
sau sute de miliamperi.
Caracteristica curent-tensiune a
unei diode Zener n pOlaritate in-
este n figura 1. Por- .
ntre punctele
A (2 mA) B (30 mA), poate fi asi-
cu un segment. de
Intensitatea a curentului
electric ce poate trece prin
este de 30 mA.
Se cere se determine coordo-
natele punctului de n
vid, n cazul n care dioda este nse-
Cu un rezi stor R = 8200 si este
de la o cu tEmsiu-
nea electromotoare de 15 V, figura 2.
Aplicnd legea a doua a lui Kir-
chhoff pentru ochiul de dese-
nat, se poate scrie:
U + R 10 = E
de unde
U E R"0=15 0,82' la (10 n
mA) (1)
Deoarece I
s
O, I 'o
(1) devine:
U = 15 0,82 . I (2)
La dreptei de
cu caracteristica curent-tensiune a
diodei Zener se punctul de func-
M (figura 3), pentru
care pot fi citite coordonatele: 5,6 V;
18,3 mA.
O a doua care se pune
n cazul circuitelor ce
diode Zener este aceea de a calcula
valoarea R re-
de polarizare, balast sau
pentru ca prin
un curent avnd o intensitate
(CI
5
) starea la
asigurnd comanda de STOP pen-
tru triggerul R-S.
se un alt interval de
timp, se va modifica comu-
tatoarelor. De exemplu, pentru 2 s
se nchide numai Ke, n timp ce pen-
trl.! 9,5 s se vor nchide K4' K
5
Ks.
/ Intruct a frec-
joase este n condi-
amatorilor, oscilato-
rului se va regla cum
Se comutatoarele pentru un
anumit interval de timp, de exemplu
32 s. Se comanda de START,
pornind simultan un cronometru.
Se timpul ct este
dioda reglnd
R1'
ce intervalul corespunde
cu cel dorit. se tre-
cnd pe intervale mai mari de timp
pentru a reduce erorile de
rare.
Anularea comenzilor se poate
face manual, cu butonul STOP.
Comutatoarele K
2
K3 snt
Contactul K
4

montajul n starea de
indiferent de comutatoare-
lor; K
4
- K
11
.
In cazul unor
depanarea se face folosind un osci-
loscop sau un simplu voltmetru, cu
care se tensiunile n diferi-
tele puncte ale montajului. Pentru
vizualizarea a formelor de
se oscila-
torului de tact nlocuind condensa-
TEHNIUM 11/1986
de exemplu I := 20 mA.
n acest caz, punctul de
nare trebuie se n 1\1\'
(1 = 20mA; U = 5,8 V). Noua
de trebuie prin
punctul de coordonate (13 V; O)
prin punctul de 1\1\' (5,8
V; 20 mA), figura 4.
Valoarea a pantei acestei
drepte ne permite va-
loarea de polarizare, R:
..lU 15 -- 5,8 . 9,2
R --::.;--:= .---- kil -=---k () ::::
..lI 20 -- O - 20--
0,46 kn,
deci R=: 460 f l.
u(v) 15
10
Valoarea de polarizare
R punctului de
n inten-
sitatea curentului electric ce trece
prin EVident, pentru o anu-
valoare a lui R
valoare cu R
L
) intensitatea
atinge valoarea In
torul C
1
cu un condensator de cca
10 nF.
Timpii n dreptul comuta-
toarelor K
4
- K
11
se pot transforma
n minute prin introducerea, cu aju-
torul' comutatorului K1' a unui divi-
60. Divizorul este realizat cu
circuiteleCDB492 (CI
1
) CDB490
(CI
2
), primul asigurnd divizarea cu
'6, iar al doilea cu 10.
Conexiunile la capsule snt in.di-
cate n figura 2.
Montajul corect
pentru tensiuni de alimentare cu-
prinse ntre 3,5 5 V, consumul
modificndu-se ,corespun-
ntre 80 107 mA. In
valoare nu este inclus consumul re-
leului.
Realizat corect, montajul sa-
determi-
narea unor intervale de timp cu-
prinse ntre 0,5 s 128 min.
BIBLIOGRAFIE:
Radioelektronik, 5/1985
Radio, 10/1976
Radio Femsehen und Elektronik,
6/1976
10
R
I
+
E.
Dl
u
o
------ 2
1()
30
i(mA)
UM M ro O

S
A
30
}(m4)
cazul n care R < RL' curentul de-
vine mai mare dect cel admis si
dioda se poate distruge. .
Ne propunem, n ncheiere,
vaioarea
a de polarizare. n acest
Creat pentru calea a te-
levizoarelor, circuitul A220D, pro-
dus de firma RFT din R.D.G., per-

8
fO
11,5
18,3
eO
30
I (rn.4)
caz, dreapta de sarcina trebuie
prin punctele (15 V; O) (6 V;
30 mA). Valoarea a pantei
acestei drepte, cu RL.' este:
15 6 9
------ kn --kn
61 30 O 30
= 0,3 kH,
deci
R
L
300 O.
e odulatortll
ac IV
mite realizarea unui demodulator
activ de calitate pentru emi-
siuni MA SSB. Schema din
se cu o tensiune U de
U 15 V. Tensiunea la intrare este mai
mare de 40 m\', tensiunea la borna
BFO este de 1-1,5 Veto Tensiunea
de comutare are valorile de O V pen-
tru SSB de 15 V pentru MA. Dioda
poate fi de tipul BA.
Nu
bite de realizare a schemei.
22n.f
SM

Tq01 E
3
numeric
lui la cap de
S' 1/l
i
).
20 kO/v (7)
inversul curentu-
al instrumentului,
Pentru problema sem
nalul la bornele II M (fig.
3) va avea 1b. In-
strumentul va trebui la cap
de tensiunea medie U
1med
=
0,4S . Uef 4,5 V,
prin intermediul divizorului format
din R" pe de o parte, R
2
II Ri' .pe de
parte.
cu R'i noua rezis-
a instru-
mentului, prin conectarea
lui R
2
n paralel cu Rt
(8)
de etalonare a capului de
se scrie:
25 mV ,,---.-'----. . U 1 med
de unde deducem valoarea nece-
pentru R
1
a dome-
niului,
(
4,5 V )
1 . R'i 179' R'i (9)
25 mV
Nu ne mai dect alegem
valoarea de compromis a fui R
2
pentru a determina pe R'i n final,
pe baza precedente, pe R
1
.
Putem lua, de exemplu, R
2
Ri
SOO n, ceea ce ne conduce la R'i :=
2S0 n respectiv, R
1
= 44,75 kD.
Din punct de vedere al
scalei, o valoare mai pentru
R
2
este de preferat (de exemplu, R
2
= 100 f2), aceasta ar reduce
prea mult "sensibilitatea" voltme-
trului rezultat.
Pentru valorile R
1
R
2
alese mai
sus, "sensibilitatea" (mai bine zis
a volt-
metrului, n kn/V) este:
45 kn
1'O\T:= 4,5 kn/V (10)
S
Uef
Se a rezultat o valoare
mai dect n cazul aceluiasi do-
meniu de 10 V n tensiune con'ttnua
(S' 20 kO/v), cauza fiin'd efectul
Gumulat al raportului subunitar
U
1med
/Uef al
R
2
R
2
s-ar fi
S 9 k!l/V, dar la etalonare valorile
tensiunilor mici ar fi fost mult mai
"nghesuite".
Oricum, scala instrumentului tre-
buie prin cu un
alt voltmetru etalonat, fi-
ind valabile numai pentru exempla-
rele de diode cu care s-au,
4
=-_ .. :J]U.U". :2:11811181.11. :laI_._ __ ... ::l __ ::1 ..... ... -=-_7.lt ... -:1_
La realizarea
se vor face mici ale valorii
R1 (care capul de pentru
a compensa elementele de care nu
s-a cont n calculele prece-
dente directe in-
verse ale diodelor etc.). cum
la nceput, se vor folosi
de diode de semnal mic
cu germaniu (seriile OA, EFO etc.),
care vor fi sortate pentru
inverse ct mai mari.
Pentru separarea eventualelor
componente de tensiune
suprapuse peste semnalul d.e
u(t), montajul din figura 3
se cu un condensator
de intrare, Cj , conectat n serie cu
R
l
. (naintea grupului de diode).
Acest condensator va fi nepolarizat
(nu electrolitic) va avea o capaci-
u(t)
tate suficient de mare pentru ca, la
de lucru, reac-
sa fie
n cu R
1
. De o
valoare de 0,47';- 4,7 ,uF este sufi-

Voltmetrul din figura 3
pe principiul medierii mecanice a
tensiunii redresate monoalter-
cum am
etalonarea poate fi pentru
oricare din valorile uzuale (vrf, vrf
la vrf, eficace etc.) prin aplicarea
coeficientului de conversie cores-
dimensionarea adec-
a R
1
n exemplul
precedent am considerat' ca refe-
valoarea eficace. Mai jos pro-
punem, ca doar vom
vedea mai departe de ce), rezolva-
rea unei probleme similare pentru
etalonarea n valori de vrf.
EXEMPLU
Folosim instrument M cu
li SO ,uA, Ri ::-.:: saa o, U
i
25 m V
dorim scala voltmetru-
lui din figura 3 .n valori de vrf, cu in-
la cap de U 10 V,
Pentru simplificare vom considera
valoare R
2
Ri 500 n.
Nu este necesar toate
calculele din exemplul precedent.
Noua valoare U
1m
d corespun-
capului de scaTa va fi:
Uhr 10 V/3,14 3,18V
(9) devine n acest caz:
3,18 V 1)' R: 126,2' Ri
cum R\:::: 2S0 n, valoarea
a lui R, pentru domeniul
126,2'2S00 31,5kO.
cauza reduse,
montajul din figura 3 este mai rar
utilizat n fiind preferabile
variantele cu redresare bialter-
respectiv cu redresare mo
dar cu filtrare pentru
valorii de vrf.
Ce s-ar InHmpla am
completa montaj cu un
densator de filtrareC
2
, plasat n pa-
ralel cu instrumentul, cum se
n figura 57 Ne-am ca
tensiunea monoalter-
2.' REDRESAREA
BIAl
FILTRARE
n voltmetrele c.a. se
cel mai frecvent redresarea bialter
n punte, cum se n
figura 6. R
1

aici la etalonarea capului de
iar R
2
se introduce n paralel cu in-
strumentul din conside-
rente prezentate anterior.
Pentru etalonarea capului de
respectiv pentru dimensio-
narea Rl' se va cont
de noua valoare me.die din
redresare, conform figurii 1 c:
2v2
Uel
2Uhr
(11 )
sau aproximativ:
U
2med
0,637' U = 0,9 . Uef
EXEMPLU
(12)
Folosind microamperme-
tru M cu li sa fJ.A, Ri saa n, U
i
!S mV, dorim voltmetrul
din figura 6 pentru o la cap
de UE.f 10 V.
R
2
R,t SOO n.
nlocuim In (9) pe
U,rr:uild prin noua valoare la cap de
Pagini realizate de fiz. A.
u(t)
O---------------------d
de dioda 0
1
fie
prin filtrare la valoarea de vrf,
ceea ce ar nsemna o mai
mare a acului pentru .. ten-
siune de intrare, respectiv o valoare
mai mare a R
1
pentru o .
tensiune de intrare cores-
capului de (impli-
cit o sensibilitate mai a volt-
metrului). Practic nu se
condensatorul C
2
nepu-
tndu-se semnificativ din
cauza R
1
de valoare rel,?-
tiv mare, n amonte. In
plus, grupul R
2
II Ri' de valoare echi-
relativ
el condensatorul, limitndu-i dras-
tic gradul de Re-
zultatul l constituie o
nuare a acului indicator,
o a de-
Filtrarea pentru
valorii de vrf este
dar ntr-o ,pe care
o vom analiza mai departe. Deo-
vedem ce avantaje ne
redresarea
U
2med
= 0,9 . Uel 0,9' 10. V
9 V,
R1 ' 1)' R',c= 359250
89,7S k!L
Un calcul elementar ne conduce
la o sensibilitate de 9 kOIV, mai
dect n cazul monoalter-
dar mult mai dect n
cazul voltmetrelor C.C., realizate cu
instrument.
(CONTINUARE N !\IA. VIITOR)
TEHNIUM 11/1986
Circuitul integrat TDA2030, am-
plificator AF de putere, produs de
numeroase firme cunoscute, s-a im-
pus n aparatura in-
ca n montajele realizate
de amatori, performan-
sale deosebite n raport .cu sim-
plitatea schemei de. utilizare. In func-
de tensiunea de ali-
mentare, el puteri de
de la sute de la 15 W,
adaptndu-se foarte bine la toate im-
uzuale de
Circuitul are partea de intrare n
de amplificator ope-
ceea ce i permite alimen-
tarea att cu tensjune
(r)1aximum 18 V), ct cu
siune (maximum 36 V), cu
adecvate n
de tensiune n des-
are valoarea de 90 dB,
puterea de este de
15 W pe O de 40, respectiv
9 W pe ao, cu distorsiuni maxime
de 0,5%. Circuitul este cu
precum cu pro-
la scurtcircuit.
In este schema
de utilizare n varianta cu ali-
mentare avnd o confi-
de amplificator neinversor.
Punctul median (zeroul fals) nece-
sar n acest caz inei nver-
soare n polarizare este fur-
nizat de divizoful R
1
-R
2
(valori ne-
critice), prin intermediul
R3' n tensiune se
din raportul R
5
-R,4'
asupra valorii lui R
5
. In
rest, se mai cele
diode de a etajului final,
celula R
a
-C
7
cu rolul cunoscut de
prentmpinare a pe
nalte, condensatoarele
uzuale de cuplaj la intrare la
cele de filtraj. '
Avantajele modulului TDA2030 se
ndeosebi n cazul unor
critice, cum ar fi: neconecta-
rea difuzorului la utilizarea
unui difuzor cu neadec-
scurtcircuit la r,adiator
subdimensionat sau chiar
radiatorului. Toate aceste
nedorite) snt suportate
bine de integrat,
interne la nceput. Nu
trebuie se acest
circuit poate bine n orice
vitrege. In anor-
male enumerate, este asi-
cu reducerii
toare a (distorsiuni,
putere deoarece snt limi-
(2

13V
tate' n mod automat curentul ten
siunea de pentru a nu se per-
miJe o a capsulei.
In mod normal, integratul
TDA2030 se cu un radia-
tor adecvat puterii maxime preconi-
zate la Cu totul ocazional,
cnd se la tensiuni mici
(9 V) se o putere de
sub 1 W, se poate even- '
OV
tual, la radiator.
parcursul
se o
a la
gol" lucru' pe care
o
pe dE-)ci la
lungimea conexiunilor, la ecrana-
rea circuitului de intrare, la buclele
de la decuplaje.
cuprinznd un etaj di-' ,-........ ----...--
de intrare (T
1
-T
2
), un etaj +12V
S-au prezentat n nume-
roase de realizare a unor
surse de tensiune con-
plecnd de la o tensiune
Varianta ceva mai com-
din cauza mai
mari pentru care a fost
este simetrice a
tensiunii furnizate de un acumula-
tor auto de 12 V. n de tran-
zistoarele finale utilizate, cele
surse pot debita de ordinul
sutelor de miliamperi sau chiar al
amperilor.
Schema are o
cu cea a amplificatoarelor
pilot cu T
3
un etaj final cu tranzis-
toarele de putere T
4
- T
5
. Amplifi-
carea este exclusiv n curent
nuu), etajul final altceva
dect "repete" de re-
furnizat de amplificatorl,ll di-
la o
de putere.
Simetria punctului median se sta-
din P (even-
tual un trimer, nu se doresc re:'
glaje ulterioare).
Valorile pieselor nu snt critice,
iar tranzistoarele se pot nlocui
probleme cu altele similare. Se re-
mperecherea clt mai
factorul beta) a tranzis-
toarelor T
1
- T
2
respectiv, a tran-
zistoarelor complementare T
4
-T
5

Rezistoarele de 1 n nseriate cu
emitoarele tranzistoarelor finale
vor fi bobinate, cu puterea de disi-
RELEELE REED
n ciuda avantajelor lor bine
cunoscute, comutatoarele statice
(realizate cu tranzistoare, tiris-
toare, triace etc.) nu au n- \
clasicele contactoare elec-
tromecanice, din motive lesne de
aici doar nece- '
sitatea - adeseori - de
a se realiza o separare
ntre circuitul de
cel de rele-
ele electromagnetice au continuat
se
unele dintre ele chiar pasul
cu a componen-
telor electronice bazate pe semi-.
conductoare. Ne referim aici la re-
leele REED, pe care le vom pre-
zenta pe scurt n cele ce
Denumirea lor, de
la cuvntul englezesc reed, Care n-

elasticitate. ele mai snt
cunoscute sub numeli3 de ntre-
cu lame suple, deoarece
contactele de lucru snt efectiv
montate pe lamele elastice,
realizate dintr-un material fero-
magnetic. Este suficient se cre-
eze un cmp magnetic dirijat dupa
axa lamelelor pentru ca acestea sa
se magnetizeze cu poli de nume
contrar n regiunea contactelor n
se reciproc,
TEHNIUM 11/1986
nchiznd contactele. L.a
cmpului magnetic lamelele revin n
de repaus prin elasticitate
contactele se deschid.
Cele (sau mai multe) lamele
snt nchise ntr-un tub de sticla,
care le montarea a
capetelor n timp izolarea
Tubul este apoi vidat
pentru a prentmpina oxidarea
contactelor formarea arcului
electric la rupere (ntrerupere).
Releele REED pot fu la fel
de bine curent electric, res-
pectiv bobina care creeze
cmpul magnetic. L.amelele pot fi
prin simpla apropiere a
unui magnet permanent,
ce deschide latgi perspective
de aplicabilitate (ntreru-
de de traduc-
toare de pentru corpurile
aflate n vezi ante-
nele rotative -, traductoare de ni-
vel etc.).
Pe baza principiului de,
nare descris (ilustrat n cele doua
figuri), se la ora actuala
numeroase tipuri de relee REED
cu contacte simple nor-
mal deschise, normal nchise sau
inversoare, cu contacte multiple, cu
puteri de rupere orientativ de la 0,3
VA la 100 VA cu ale cu-
OV
n de curentul
maxim dorit.
rentului suportat de contacte de la
miliamperi la
am peri. De asemenea, contactele
pot suporta, n circuit deschis, ten-
siuni de la ordinul zecilor de
la 1 000 V, avnd elec-
trice n general sub 0,1n, adeseori
mult mai mici. Dimensiunile tuburi-
lor ele de la un tip con-
structiv la altul (orientativ, lungimi
de 1-5 cm diametre de 2-6 mm).
n forma cu bobina
n jurul tubului ntreg an-
samblul nglobat n material plas-
tic), un releu REED poate ajunge la
dimensiunile cunoscute ale unui
circuit integrat n Dll. 14.
Ba chiar snt ncapsulate similar,
cu terminale pentru pen-
tru contactele de lucru, putnd fi
plantate pe circuitul imprimat sau
+6V
1000pF
-6V
vor fi pre-
adleC\/atI8.
montate n socluri pentru circuite
n
r
u
n zilele de 11 12 octombrie n
cadrul Festivalului Cntarea
Romniei si al Daciadei s-au
la Craiova Simpozio-
nului YO de
Campionatul republican
de orga-
nizate de de Ra-
dioamatorism cu sprijinul
revistei "Tehnium".
Actuala (a 7-a) a acestor
a coincis cu o aniver-
sare - 60 de ani de la n
Craiova a primului radioclub din
Romnia -, fapt pentru care vete-
rani ai acestui sport tehnico-aplica-
tiv au prezentat
din activitatea de pionierat referi-
toare la antene, studiouri,
mod de a traficului,
nerea unor trofee etc.
Pentru cei peste 350 de partici-
n cadrul simpozionului, ra-
dioamatori cu activitate n cadrul
u nor institute de supe-
rior, institute de cercetare, s peei a-
au prezentat referate de o ele-
referitoare la
utilizarea generatoarelof de radio-
transceivere-
lor, adaptarea liniilor de transport al
energiei, exploatarea
calculatoarelor, aparate de
control, televiziune cu baleiaj lent
etc., multe din aceste referate indi-
cnd aplicabilitatea aparaturii n
economia n sfera produ-
cerii de bunuri.
Campionatul republican de
s-a
pe patru de trafic
n unde scurte ultrascurte,apara-
pentru radiotelegrafie radio-
goniometrie, de
de calcul
pentru economia

La categoria seniori titlurile de
campioni au fost astfel: Tu-
dosie Constantin Y07AOT, cu lu-
crarea "Transceiver TR4-SSB-CW";
Conraa Corneliu - Y04BXX, cu
CORNELIU CONRAD. V04BXX,

CONVERSIE
Sensibilitate - mai de 0,5}J.V
pentru 10 dB s/z
Stabilitate - mai de 100
\
Selectivitate - de filtrele
EMF
Atenuarea imaginii - mai
de 60 dB
Atenuarea MF - mai de 60
dB
EMISIE:
Putere - cca 50 W (30 W
pentru 28 MHz)
Puterea etajului final - cca 100 W
(cca 600 V - cca 170 mA)
Atenuarea - minimum
40 dB
Atenuarea benzii laterale - mini-
mum 60 dB
Atenuarea armonici lor- mai
de 40 dB
FILTRE:
de lucru = SOO kHz
de la 6 dB a pan-
tei flancului inferior = SOO,30,15
kHz pentru EMF-D-SOO 3 V
Banda de trecere la 6 dB=2i1F O,S =
3,10,15 kHz
Banda de trecere ia 60 dB =
2.:l FO;01< 5 kHz
Neliniaritatea n banda
de trecere = ..lb < 6 dB
Realizarea de n do-
meniul undelor scurte, n special n
radio cu Dx, presu-
pune un cu cali-
tehnice deosebite. Pentru a-i
sensibilitatea pe am
preferat ca la intrare folosesc cir-
cuite acordate n loc de circuite de
semnalul de la an-
6
trece prin filtrul IT al etajului fi-
nal. de la emisie.
La benzile de US snt
transpuse de prima schimbare de
n 5 000-5 500 kHz; a
doua mixare se face la valoarea de
500 kHz, n acest scop folosind o
A
-medie Circuitul
acordat al VFO-ului face parte din
acelasi sistem mecanic cu circuitele
acordate, astfel nCt acordul circui-
telor se face simultan.
La emisie sensul semnalului este
invers cu cel de la De re-
marcat faptul snt total separate
calea de cu calea de emi-
sie. Oscilatorul variabil si oscilatoruf
de au etaje 'de separare
lucrarea "Transceiver multiband";
Carjin Ion - Y08ACF Apintei
Constantin - Y08RBf\J,' cu lucrarea
"Generator de caractere telegra-
fice"; Grigori Virgil - Y03DFH, cu
lucrarea "Generator vobulat
0-1,3 GHz"; Bora Constantin -
Y03CPC, cu lucrarea "Calculator
HC-8S modiJicat".
Pentru categorii la juniori
titlurile de ca,mpioni snt:
Nicolaescu Sorin - Y09FBB, cu
lucrarea multi-
band"; Petru - Y08-8328,
cu lucrarea "Radiogoniometru pen-
tru antrenament n 3,S MHz"; Tudo-
sie Adrian - Y07-6560, cu lucrarea
"Oi p- metru"; Bratu i n -
Y04QF, cu lucrarea "Program pe
calculator pentru traficul radio".
Ca o a
aduse la dezvoltarea de
sport, Consiliul
pentru
Sport a acordat unor
unor radioamatori Diploma de
pe pe emiSie. De
asemenea, media
are circuitele acordate pe
separat de circuitele de emisie.
separare are marele
avantaj reglajele se pot face n
cele mai bune pentru ampli-
ficarea
Amplificatorul de microfon reali-
compresia semnalului de la
intrare astfel nct acesta va-
de la 2 mV la 50 mV, la
tensiunea con-
Cu ajutorul
se (max. 40 mV) semnalul
ce vine de la microfon sau de la os-
cilatorul de telegrafie. Semnalul
etajul mOdulator, realizat cu
circuitul integrat ROB02S. Tot aiei
semnalul de la oscilatorul
de de 500 kHz (Ia un ni-
vel de 170 mV). La modula-
torului se un semnal DSB
amplificat de tranzistorul T26. O
este la tre-
cerea semnalului prin unul din cele
filtre (sau la telegrafie prin fil-
trul CW) electromeqanice astfel
se semnalul SSB pe frec-
de SOO kHz.
In continuare, semnalul ajunge la
mixerul realizat cu cele tran-
zistoare T18 T19 este mixat cu
provenite de la VFO cu
ntre S 500
onoare Diploma pentru merite n
activitatea Au mai fost
acordate Diploma festivalului spor-
turilor tehnico-aplicative Diplo-
mele Fevistelor
"Tehnium" unor tineri ce au bune
rezultate n activitatea de radioama-
torism.
Pentru stimularea de
n rndui tineretului
au fost acordate din partea revistei
"Tehnium" 5 premii a 400 lei fiecare
unor tineri radioamatori ce au pre-
deosebite n cadrul
campionatului de
snt: Radu,
Gabriel, Jianu Relu, Lo-
rincz Carol Tiberiu si Nicolaescu
Sorin. '
n ansamblul lor, aceste manifes-
au multiplele
n cercetarea
pentru diversificarea opti-
mizarea traficului radio, pentru
qportul mai n
aT radioamatorilor.
V03eo
6000 kHz .. Se astfel un sem-
nal de medie n-
tre S 000 S SOO kHz. me-
die este cu trei
circuite acordate, cuplate n vederea
suficiente a semnalului os-
cilator care este foarte apropiat. Re-
glajul se cu ajutorul con-
densatorului variab.il care are 7 sec-
una pentru VFO, trei pentru
emisie trei pentru .
etajul celui doilea
mixer, realizat cu tranzistoarele T6
T7. Aici semnalul SSB de
medie este mixat cu
semnalul care' vine de la oscilatorul
cu (realizat cu tranzistorul T3).
snt astfel
alese nct la din mixer, prin
comutare, se
benzilor de radioa-
matOL Semnalul este apoi amplificat
de tranzistorul T8, care n are
cuplat circuitul de manipulare
pentru telegrafie, T9. La se
semnalul SSB pe toate ben-
zile de radioamator care se
etajului final.
Etajul final este realizat cu
tuburi GUSO care au n catod un
tranzistor de putere 2N337S sau
2N3632, n baza se un
cu care se
curentul, de repaus la 40 mA. Ali-
mentarea montajului se face cu du-
TEHNIUM 11/1986
blare de tensiune. Schema etajului
final este
l.a semnalul din
este amplificat de tranzistorul MOS-
FET (T1). Cu ajutorul g2, am-
plificarea tranzistorului este
prin semnalul de AGC (ntre O 4
V). Amplificatorul cte trei
circuite acordate pentru fiecare
un circuit la intrare
circuite la Acordarea circuite-
lor n cadrul benzi se face
cu RF.GAIN (care
are un circuit cu varicap la
etajul de mixafe Tx), prin interme-
diul se polarizarea
diodelor varicap. Semnalul este pre-
luat de pe ultimul circuit acordat
aplicat primului mixer cu T2, unde
semnalul de la oscilatorul
cu cristale. Se un semnal de
medie care par-
curge cele trei circuite cuplate
ajunge la mixerul II cu T17; aici so-
semnalul de la VFO. Se ob-
semnalul de 500 kHz, care
trece prin unul din cele trei filtre
electromecanice. Semnalul trace
prin cea de-a medie
cu T20 T21 (tranzistoare
MOSFET care au g2 conectate la
semnalul AGC), este amplificat
detectat cu detectorul de produs
realizat cu cele patru diode. De aici
este preluat de AJF, realizat cu cir-
cuitul integrat MBA810AS redat
n difuzor.
Tot de la detectorul de produs
este preluat semnalul pentru ampli-
ficatorul AGC care tran-
zistoarele T1, T20 T21. T1 poate fi
polarizat manual cu
trul RX.GAIN (pe panou). L.a AJF
semnalul de la oscilatorul
de control al telegrafiei, realizat cu
circuitul integrat CDB400.
Sistemul de VOX
cuprinde amplificatoarele realizate
cu circuitele integrate M3900 apoi
cu circuitul integrat 555, care
un releu cu 8 contacte ce
face trecerea de pe emisie pe recep-

Alegerea sistemului de lucru re-
emisie sau prin vo-
-se face cu butonul cu trei pozi-

Oscilatorul de este rea-
lizat din oscilatoare cu
care mixerul
realizat cu T. Cu comutatorul FI L.-
TERS se aleg cristalul filtrul res-
pectiv pentru: CW, L.SB USB.
Pentru lucru n telegrafie se
T9. Prin ma-
nipulatorului, T9 se iar
T8 regim de amplificare per-
trecerea semnalului spre pre-
final. Manipularea se face cu
manipulatorul electronic realizat cu
7 integrate care este ncorporat n
transceiver. sau circuitul
manipulat se face releu, ceea
ce, semnale absolut corecte.
In ceea ce
am ca piesele fie de cea
mai calitate. De asemenea, o
am acordat-o
etajelor, n special la par-
tea de nivel mic (fig. 1). Aici. pentru
fiecare grup de bobine am folosit
cte un galet de comutator montat
pe o de cablaj dublu imprimat,
pe care am realizat montajul pen-
tru etajul respectiv. L.a asamblarea
se blocul comuta-
tor, cablajul imprimat devenind
ecran pentru etajul din din
spate, iar pe laterale am, folosit ca
ecran de aluminiu. In acest fel
schema 1 devine un bloc.
La fel am procedat cu schema din
figura 2. Piesa-cheie este c9ndensa-
torul variabil cu 7 In fiecare
am introdus pentru
circuitul acordat respectiv. De ase-
menea VFO-ul l-am realizat chiar n
compartimentul condensatorului.
Deasupra condensatorului am mon-
tat placa de cablaj cu piesele afe-
rente n dreptul Se
astfel cel de-al doilea
bloc compact care cu pri-
mul bloc un receptor,., n
banda 5 000-5 500, avnd irea de
500 kHz.
(CONTINUARE N NR.
TEHNIUM 11/1986
'"1
bOf'ld; G. F
4,5 7000 k,,,,. ISM - i?ooo 1< II,
;;.5 9000 3500 - 4000
7 /2 Ij'C)() 7uoo - 7500
40 ,5,"00 'OOOCI - /O soo
q4 9000 /4000' 44- 500
13000 000- 18500
21 !Gooo 21 dOO -2/500
2.4.5 19500 24 00 - 25000
'2.8 2.0 000 - E.8 soi)
265 23500 26 5"00-2.'l 000
2;) 24000 2'3 000 - 25 500

T/B TI,
61'2/5 81'218"
200
f>---!---....,I---_F
Majoritatea celor care vin n con-
tact prima cu banda de video-
magnetofon nchipuie aceasta
este mult mai simplu de utilizat dect
un film cinematografic sau o
de magnetofon Este o
care mult mai trziu este
de obicei ce o impri-
mare nu mai poate fi utili-

Din primul moment al
Cnd se roia de pe
magnetoscop, banda trebuie des-
cteva zeci de centimetri
pentru a fi prin diverse role
de ghidaj, apoi ndreptul tamburu-
lui cu capete video, al capetelor fixe
magnetice, al cabestanului, ur-
apoi alte role de ghidaj, pen-
tru ca apoi se fixeze pe roia ac-
ceptoare. Banda fiind foarte sub-
chiar n momentul pe
aparat se poate ndoi, se poate
plasa deteriorhdu-se irever-
sibil. Nici nu poate fi vorba de lipi-
rea unui racord la benzii,
din material mai gros. Racordul
lipitura pot distruge ca-
petele magnetice rotative, care snt
foarte fragile scumpe.
Pentru a evita ndoite,
care apar inevitabil n cursul ex-
rii unei benzi de videomag-
netofon, aceasta nu va ncepe di-
rect cu imprimarea ci se vor
imprima la nceput, timp de cteva
zeci secunde, un semnal de
de reglaj sau un
sen oarecare, pentru ca din
G. D. OPRESCU
nea de la nceput, care se tot n-
doaie, se regrete
devenite inutile,
efect negativ asupra
utile, a imaginii
Pentru a garanta reproducerea
unei imagini de calitate, pe
marginea benzii snt imprimate im-
pulsuri de control al
care au rol similar de pe
marginea filmului cinematografic.
Impulsurile sincronizarea
dintre rularea benzii cape-
telor video. pista de sincroni-
zare este
banda nu mai poate fi
cum nu se poate folosi un film cine-
matografic cu
Ori aceste defecte pot di n
cauza strngerii de praf
n ghidaje, din cauza unor role de
lovite,
deformate, din cauza benzii
n de
umiditate sau
lucru se cnd la-
a benzii este acolo
unde se pista sunet dis-
torsionat periodic, nfundat sau cu
valuri de intensitate
Principala nainte de efectu-
area unei de caii..::
tate este traseului benzii,
anume toate ghidajele, rolele, ca-
petele fixe, roia de presiune, cabes-
tanul. se face cu ajutorul
unui din lemn, cu
la un Ca lichid de
se numai alcoo-
INDICATOR
D AVARIE
Un montaj deosebit de util la
un amplificator de audiofrec-
de putere este indicatorul
de avarie. de avarie
poate de exemplu,
atunci c'ind s-au montat la -
rea amplificatorului de putere
incinte acustice cu
de mai dect cea
lui, sau cnd a
din diverse motive, un scurtcir-
cuit n etajul final de putere. In-
dicatorul de avarie va semnala
n ambele cazuri
astfel amplficatorul se va putea
depana eficient.
Schema a montaju-
lui este n
fui. se pe
intrarea sau nu n
A
a
tranzistorului Ti. In momentul
n care amplificatorul
normal, baza tranzistoru-
lui Ti se la
. cu emitorul, deci Ti este n
stare Ca urmare a
8
Ing- EMIL MARIAN
acestui lucru, prin LED-ul aflat
n colectorul tranzistorului Ti
nu trece curent, deci LED-ul nu
n momentul apa-
regimului de avarie, sigu-
Si se arde, iar
baza tranzistorului TI
masei montajului,
prin
A
grupul de rezistoare RI
Rl. In acest moment TI n
prin LED un
curent, iar l.ED-ul
Rezistorul Rc are rolul de limi-
tare a curentului prin LED.
REALIZAREA
Montajul se
cont de care
se pe partea de alimentare
a amplificatorului de putere, pe
o de sticlotextolit pla-
cat cu folie de cupru, n varianta
mono sau stereo. amplifi-
catorul de putere este de tipul
celor care ten-
lui rafinat - spirt alb - sau alcoolul
propilic. Este total folosi-
rea de orice fel, ca ben-
zina, tinerul, tetraclorura de car-
bon, benzenul, neofalina, acetona.
uscare - circa 5 minute - se
poate pune banda pe traseu se
poate ncepe imprimarea. Capetele
video nu se vor atinge n nic;i un caz,
se pot sparge sau deregla. In caz
ele par a fi murdare, se pune video-
magnetofonul pe de deru-
lare nainte sau napoi, ca- "
petele vor chiar de trece-
rea benzii. In apropierea capetelor
video, orice trebuie gn-
foarte bine cu pru-
cu care se ating ochii, altfel
poate
"orb.
Banda de videomagnetofon este
unor tensiuni foarte mari de
faptului este
. necesar se asigure o mare pre-
siune a capetelor video pe
capetele trebuie n stra-
tul de oxid, pentru a asigura un con-
tact constant. o neregu-
fartitate a benzii, urme de
ulei, chiar n timpul unei de
imaginea de pe ecran este
de linii albe, sau chiar se
rupe. Denumirea universal
este "dropout" n
de imagine. Acest
"dropout" poate din motivele
cele mai diverse constituie
rul celor ce folosesc videomagneto-
foane (de urme de fum de
de de praf,
tot ce poate
ajunge pe benzii o poate
De aceea grija a
curate a traseului benzii
este unor im-
de calitate. De aseme-
nea, banda nu trebuie cu
minile umede sau transpirate; im-
de valoare pot fi stricate din
acest motiv. magneto-
scoapele cu snt scutite de
multe din aceste surprize
dar aceasta nu nseamn se pot
manipula casetele video oricum,
ca n felul lamentabil n
care unele casete audio
ajunse pe mna unor copii negli-
murdare, cu acope-
rite de cu. banda sco-
uneori. ..
Benzile casetele trebuie
n cutia lor nvelite ntr-un
de nainte de pla-
sarea n cutie, pentru a evita contac-
tul cu praful sau umezeala.
siuni de alimentare simetrice,
montaj
pentru ramura cu. tensiune ne-
iar tranzistorul TI va fi de
tipul NPN (BC107B). Masa este
ambelor montaje. l.ED-
urile se pe panoul
frontal al amplificatorului.
introducerea fixarea
montajului n amplificator se
acestuia.
Cele mai grave se pro-
duc atunci cnd banda se
se la temperaturi diferite.
Chiar sistemul mecanic de an-
trenare corect la tem-
peraturi joase, banda n sine este d-
De exemplu,
se cu un magneto-
scop de reportaj un concurs de
schi, la temperatura de '-15"C,
n studio sau
n la + 20C, va prezenta o
alungire cu circa 15%, cu grave de-
de sincronizare, din se-
n lucru se
n cazul ntr-o ca-
iarna, a unei benzi
imprimate vara. Rezultatul nu poate
fi remediat, iar imprimarea este re-
mai ales se
banda de frig pe unechi-
pament pe care se strnge ume-
zeala Plasarea unui ra-
diator, n loc rezolve problema,
duce la gofrarea benzii, care nu mai
poate fi pentru nici un fel
de imprimare n viitor. De aseme-
nea, nu se va magnetoscopul
direct n soare, sau pe bancheta din
spatele automobilului; din cauza
"efectului de lui
poate duce la deteriorarea benzii
chiar defectarea montajului elec-
tronic, la mecanice grave.
normale de
nare, seama de caracteristi-
cile benzilor video actuale, cer o
a mediului n limitele
de +15"C ... +25C un grad de
umiditate ntre 40% ... 60%. n
afara acestor limite apar riscuri de
exploatare de deterio-
rare a benzii a aparaturii (fapt va-
fiabil n exploatarea videocasete-
lor a discurilor video de orice fel).
Limitele maxime de stocare -
folosire - snt de +4C ... +32
10
C
!Jmiditate ntre 20% 80%.
Inainte de folosire, timp de cteva
ore, banda video trebuie
la temperatura de
nare. Benzile trebuie de cm-
puri magnetice, electrostatice in-
tense - de exemplu covoare din
plastic, care dau la scntei
n mediul ambiant - mai ales
atunci cnd aerul este foarte uscat.
Stocarea benzilor trebuie
numai n cum se
ntr-o biblioteca,
suprapunerea ducnd la deforma-
rea rolelor. rularea unei
benzi, se va nveli n sacul de polie-
se va pune imediat n cutia

Se amplificatorul, se
la intrarea sa un semnal
audio se scot pe rnd siguran-
fuzibile n timpul func-
(cu eventual cu
un izolat, pentru preveni-
rea sau scurtcir-
cuitelor). n momentul
fuzibile, LED-
ul corespunz$tor trebuie lu-
mineze.
5

Ti
se 177 B
LED
TEHNIUM 11/1986
De multe ori este necesar fie
ntre o
de semnal de
amplificatorul audio de' putere,
atl1nci cnd ntre cele aparate
se o mare (5-10 m).
Folosind un cablu cu im-
proprie, rezultatul va fi n
mod sigur distorsionarea semnalu-
lui ce a fi amplificat. Dato-
acestui considerent, este nece-
folosirea unui montaj interme-
diar, de exemplu ca. acela din fi-
Se este vorba de
blocuri care con-
tranzistoarele T1 Tz. Fiecare
tranzistor este amplasat ntr-o con-
de tip repetor pe emitor,
iar cuplajul dintre etajele
nale se face n fel ca montajul
cu distorsiuni minime.
REALIZAREA PRACTiCA
Montajul se pe o
de sticlotextolit placat cu
folie de cupru, n mono sau
stereo tipul amplificator ului
utilizat). Se vor lua toate
pentru acest tip de montaj (lipsa
Este cunoscut faptul un ampli-
ficator de fu
la parametrii att timp ct
nu se" puterea sa ma-
In momentul apare
limitarea semnalului (Clipping)
care duce la o
exploatare a
amplificatorului, deoarece apar
distorsiuni neliniare. Nu de
ori faptul se cu dete-
riorarea etajului final al amplificato-
rului de
Datorita acestor' considerente
este necesar ca:
nomi-
volumului) ,
astfei dotarea amplifi-
un sesizor de supra-
denumirea
CUPPING.
este schema
il unui indicator de supra-
s;]rcina. Semnalul destinat incinte-
acustice se simultan la
de intrare ale montajului.
o 1,.:.1, =lN 4001
Tl
SC 1748
TEHNIUM 1
1
/1986
Ing- ALECU MIRIAM
realizarea montajului, acesta se
ntr-o cutie si
se n imediata apro-
piere a sursei de semnal,
galvanice (cu cablu ecranat) cu
aceasta fiind de maximum 30 cm.
Alimentarea montajului se reali-
de la o de tensiune sta-
bine Montajul va
de la prima ncercare,
oferind rezultate. excelente cu pri-
vire la liniaritatea benzii de audio-
factorul de distorsiuni
(f = 15 Hz 25 kHz, TDH :s: 0,15%), .
pentru o lungime a cablului de ma-
ximum 14 m. Astfel se com-
ple.t problema transmiterii la dis-
a unui semnal de audiofrec-
de ordinul sutelor de
pentru o amplificare
buclei de traseu comun de r-------i------....... ----------"" + 4,5 V
de minimum 3 mm, trasee
scurte), iar componentele vor fi de
calitate (rezistoare tip RPM,
condensatoare cu tantal).
Rl
lOOk.n
R4
22ka
4,7IJF


SURSEI)
10 JJ F
IESIRE'
,
(LA CAau WNG)
(max.14 m)
R2
180 k.o.
MARIUS ENESCU
Grupul de diode D
1
-:- D
4

redresarea semnalului,
se o tensiune pulsatorie.
Tranzistoarele T
1
T
2
snt ampla-
sate n de tiristoL Ast-
fel, atunci cnd ntre emito-
rul tranzistorului T
2
apare o ten-
siune mai mare de 0,6 V, acesta ,;se
deschide", permite intrarea n con-
a tranzistorului T
1
conco-
mitent apare un curent priD L.ED-ul
din colectorul acestuia. in acest
moment L.ED-ul va lumina, indicnd
regimul de Pentru
fiecare putere a amplifica-
torului audio, n gama 5-:- 100 W
de fiind de 4H
sau aH), n tabel snt precizate valo-
rile rezistoarelor R
1
R3' Reglajul
fin se cu ajutorul poten-
(semireglabil) R
4
.
Exemplu: P.rnax 20 W,
Z = 4n, se gasesc In tabel R
1
=
120n R3 12 kn.
REALIZARE MONTARE
Mo ntajul se real pe o
de sticlotextolit placat cu fo-
lie de cupru, n varianta mono sau
stereo. montarea componen-
telor el se n incinta am-
plificatorului audio. L.ED-ul (L.ED-u-
rile) se pe panoul frontal
al amplificatorului, cu designul ne-
cesar. Cu ajutorul unui generator de
se la intrarea
270 27
R5
200 k.Q.
amplificatorului audio un .semnal si-
nusoidal de 1 000 Hz, 250 mV, regln-
du-se nivelul de iesire astfel ca sa
puterea P = U
2
/R.
se cu un voltmetru electro-
nic tensiunea U pu-
terii maxime. Conform exemplului
prezentat anterior, U =VPR=V20x 4 :=
= a,95 V. Se cursorul rezis-
semireglabile R
4
astfel ca n
momentul acestei tensiuni
la bornele voltmetrului, L.ED-ul
lumineze.
Indicatorul de suprasarcma
CL.IPPING - va fi de un real folos
celor care amplificatoa-
rele de n felul
acesta evitndu-se o serie de nea-
junsuri
complexului electroacustic n con-
normale de lucru.
390 39
9

PENTRU
1) EPRtSAREA

1.
Dispozitivul este destinat depre-
de la bascula supe-
bascula precum
ai bieletelor ce fac ntre
caseta de superior
al fuzetei.
se
n vederea uneia din ur-

- nlocuirea de la
bascula sau
- nlocuirea bieletelor uzate de
la caseta de ..
- nlocuirea bucselor elastice
(silance-urilor) uzate' de la bascula

- nlocuirea bucsei elastice uzate
de la bascula
- nlocuirea de
la
- demontarea sau nlocuirea
planetarelor uzate;
- ce impun demontarea
planetarelor, cum ar fi: nlocuirea
de presiune, nlocuirea discu-
lui de ambreiaj sau a rulmentului de
presiune.
2. AVANTAJELE FOLOSIRII DIS-
POZITIVULUI DE DEPRESARE:
..
Ing- VLADIMIR
tori auto amatori, cu me-
canice nu prea avansate;
- nu se filetul pivo-
tului, comparativ cu n care
depresarea se face prin loviri repe-
tate cu ciocanul, n fuzetei;
- dispozitivul este simplu de
manevrat si un minimum
de scule
dimensiunile de prezen-
tate n figura 2. Degajarea interioa-
are marginea n vederea
n zona de
asamblare a pivotului cu gaura co-
din fuzetei. De aseme-
nea, forma cu de 5
mm a laterale ale
interioare ghidarea
mai a corpului
presei ntre pivot de
contact a de L.ate-
rai, n corpului presei, snt
practicate filetate M8, n
care (5), ce
plate (7)
de trecere ale de presare (6),
n figura 3.
4. STABILIREA PIVOTULUI
DEFECT
Pentru auto cu ex-
mai
nea poate fi
n partea sau prin
unor zgomote' metalice
sub forma unor lovituri simple sau
repetate, ce apar n special la mer-
sul pe drumuri cu sau dru-
muri accidentate. Stabilirea precisa
a pivotului defect se face numai
FIG. 2: Corp ( 1
prin ridicarea pe cric a autoturis-
mului. Atunci snt necesare ur-

a) se introduce maneta de viteze
n una din trepte;
b) se trage maneta frnei
toare (de
c) se roata din spate cu
pene de lemn;
d) ridicarea autoturismu-
lui, sub bara capului de se in-
troduce un dispozitiv de
si
luarea acestor se
n felul se
roata cu ambele mini, pe di-
planului vertical, se for-
alternativ prin trageri m-
pingeri repetate (fig. 4). Pivotul uzat
un joc care este sesizat att
prin zgomot, ct printr-o depla-
sare a n partea
Pentru cei cu mai
se ajutorul unei a doua
persoane care spre cei
. doi n timp ce partenerul for-
roata n planul vertical. L.a pi-
votul defect se un joc con-
cretizat printr-o deplasare a
acestuia.
5. MODUL DE FOLOSIRE A
DISPOZITIVULUI
Se autoturismul pe cric n
partea unde depresarea
pivotului. Se de
prezentate la punctul 4.
alineatele a, b, c, d;
- se desfac de fixare
Material o LC60; tratament termic de

SECT.AA
118-2 oun
sirapC//)s

- poate. fi procurat din magazi-
nele de accesorii piese schimb
auto;
- de depresare a pi-
se n timp scurt;

FIG. 4: Modul de diagnosticare a
lor defecti: 1 - suport de sustinere si-
2 - :3 - bas-
4 - pivot superior; 5 -
pivot inferior; 6 - de 7 -
8 - 9 -
16'
22
- poate fi de
FIG. 1: pentru demontarea pivoti-
lor: 1 - pivot; 2 - de protec-
din cauciuc; 3 - 4 -
de 5 - de stringere; 6 -
de presare; 7 - plate; 8 - bie-
de
3. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI
Dispozitivul pentru depresarea
este format, conform figu-
rii 1, din piesa de (4), respectiv
corpul presei, de forma unei lire cu
1
TEHNIUM 11/1986
n figura 1 se un circuit os-
cilant ce poate fi folosit
principial ca filtru
(FTB) n Cu ajuto-
rul R se facto-
rul de calitate (O), deci implicit
banda de trecere (83d8 = Frec-
de depinde va-
I-oarea condensatorului C si a induc-
l. Condensatoare sau induc-
variabile cu valori ridicate, ne-
cesare lucrului n
snt greu de realizat n
Din L nu
se va realiza ca o ci
se va simula cu ajutorul unor circuite
active.
Un astfel de circuit, a impe-
de intrare este de forma:
Z. = jwL.,
CI R R.- C. L:
(,uF) (kH) (k!!) (pF) (kHz)
0,1 20 6,31 620 1,54
0,1 50 6,31 620 1,05
0,2 50 43 620 0,68
0,2 50 6,31 620 0,68
0,2 20 6,31 620 1,09
0,1 20 43 , 000
',24
0,1 50 43 , 000 0,8
0,1 50 6,31 1 000 0,8
Ing. VIOREL CIOBANU
de
circuit n paralel cu condensatorul
Ci este:
de devine
astfel:
f
o
= 2iT I I Hz]
iar banda de trecere:
[Hzj
Se pentru un conden-
sator CI dat, banda de trecere se
poate regla cu RJ , iar de
cu
t. BI s L
(kHz) (Hz) (Hz) (H)
1,58 231 252 0,102
0,998 210 252 0,254
0,7 23 18,5 0,254
0,7 66 126 0,254
1,12 120 126 0,108
1,24 40 37 0,'64
0,79 39 37 0,41
0,79 256 252 0,41
f.,1 = de
f..: = de
BI = banda de trecere la 3 dB
B: :::C' banda de trecere la 3 dB
se n figura 2.
echivalenta Le de-
pinde n principal de elementele pa-
sive din
Utiliznd circuitul din figura 2
pentru simularea se
ajunge la montajul prezentat n fi-
gura 3, montaj ce se poate folosi ca
filtru de telegrafie n frec-
avnd banda de trecere
de reglabile.
Amplificatorul AI n-
fu de repetor.
R
A
r)U1
zi 1


Considernd ambele amplifica-
'toare ideale lund ReCe = RJC3, in- (CONTINUARE N PAG. 13)
a jantei se roata;
- cu o perie de se
filetat al pivotului;
cu o se unge cu lichid
de sau ulei partea a pi-
SECr. 8-8

votului; efectundu-se
- cu o cheie se desface
pivotului. se
Din acest moment se trece la fo- (5), M8x55 mm, astfel nct placa de
losirea dispozitivului ilp depresat presare (6) peste


SEC 7. A-A
RG: 3 .b(1 buca'i) -I-t ___
3
_C' __ _
Material o LC60; tratament termic de


82
A...i
-1

TEHNIUM 11/1986
filetat al pivotului. Se intro-
duce placa de a dispozitivulUI
(4) ntre fuzetei (3) garni-
tura de din cauciuc (2). Se
bate n placa de ce
aceasta n-
treaga a de fu-
(3). Cu o cheie de 13
mm se strng alternativ le
(5). Acestea, prin intermediul
de presare (6) n contact cu
plate (7), o pe
a pivotului, care, n mo-
mentul de
a conice a pivotului, se des-
face.
n cnd nu se produce o
desfacere a pivotului, cu 'un
ciocan mic (0,5 kg) se bate n
exteriorul de presare, n drep-
tul filetat al pivotului, pro-
vocnd ce duc la desfacerea
pivotului.
depresarea pivotului se
scoate dispozitivul se continua
una din prezentate la
punctul 1.
Il
cea de
sistemului a fost
a comanda
garaj la
de acestea.
figura 1 avem
schema sistemului de
care este montat la bordul
cum se poate vedea, un
cu tranzistoare, cu
si functionare n
Mai deosebit' este mo-
a condensatorului
care acordul de
lucru, scopul acestui montaj fiind
de reduce eventualele armonici n.
gamele superioare. O
pentru limitarea armonicilor este
de miezul.' magnetic des-
cris. realizat din materiale
ite (ferosiliciu). Tranzistoarele utili-
zate snt banale, cu germaniu, de
sau de.
de 300 mW. Bobina transforma-
toare este n figura 4, fi-
ind pe o
cu de cupru-email de
0,4 mm diametru. Bobinajul colec-
tor are 75 + 25 25 75 spire, iar
bobinajul are 2 x 5 spire. Bo-
bina se cu lac incolor.
Montajul corect realizat
la prima ncercare. Prin alege-
rea a condensatorului
se o de lucru
tre 7 8 kHz. Alimentarea montaju-
lui se face la 6 V, printr-un reductor-
stabilizator. Acest mod de alimen-
tare este gndit pentru a
montajul n n cazul n.
care tensiunea bateriei este
pentru a nu risca pe

Miezul boblne; se
tole I de tip 6,8
de gaura
strng
se
tabla a caroseriei, n par-
din a masinii.
, 2 avem schema recepto-
de ase-
simplu, cu tranzistoare ief-
Semnalul
o
succes
tor BD.
52 sau
Acordul se
alegerea condensatorului din
mar. Ca transformator se
un transformator de
de
mentiunea
liza .
cel mai adesea cu un arc sau un sis-
tem de rar cu
avnd
pe
surubul de fixare. Se vor bobina
circa 1 000 de spire cu de 0,25
mm diametru. Bobina se impreg-
cu lac.
Resortul plan se din
arc de ceas ca n figura 12. Materia-
lul trebuie fie destul de
pentru a fi deformat de bobina

Scoaba se din de
de 1-1,5 mm grosime, ca n fi-
gura 3. scoaba se.
cu pentru a limita
Asamblarea
sau li-
R
(URMARE DIN PAG. 1
Amplificarea n tensiune este
ceva mai dect unitatea si este
de lui RI. .
Tabelul comparativ c-
teva valori si calculate ale
de benzii de
trecere pentru diverse valori ale
componentelor pasive.
s-au efectuat pen-
tru semnale de intrare de cca 100
mV nu au fost influentate de ten-
siunile de ('6 15 V).
Se observa o buna n-
tre valorile teoretice cele experi-
mentale.
Pentru ultimul caz s-au
benzile de trecere pentru diferite
8 6dB = 445 Hz;
8 iOdB = 785 Hz; 8 20dB 3 030 Hz.
Consumul nu 4 mA.
Alte doua circuite ce se pot folosi
pentru simularea inductantelor .snt
prezentate n figurile 4 5. Ele re-
cazuri tipice de circu-
ite cunoscute sub numele de gira-
t03r8.
Giratorul de este
un circuit activ, nereciproc, carac-
terizat prin aceea o im-
?e intrare invers propor1io-
nala cu de
Zi _1_
o Zs
Constanta de R
se de
Flgunle 6a 6b modurile de
reprezentare pentru 9 i ratoare ntl-
nite mai des n
de este
dintr-o capacitate (C), im- Y-
de intrare a ansamblului va
11 Rg 12
.......... fIII.......-
l)u:
15
v-
tora.
asupra aces-
cei
n ti-
pot realiza diverse filtre
'0_'-' "'1"", f""!-:I reglabile pentru tele-
Un exemplu se n fi-
7. Alimentarea se cu ten-
simetrice 15
Cu Ro 43 10
kO s-au 905
46 Hz; Au care
. piate de valorile calculate.
se utilizarea unei
singure surse de tensiune (+15 V),
+12V
Y+
lOlURI MIII n 11 Il II
PUNTILE
SUSPENSIA
Din punct de vedere constructiv.
autoturismele OLTCIT - indiferent
de tipul lor - snt dotate cu
suspensii, spate, similare (n
"Tehnium" nr. 4 5 din 1984 s-au
prezentat n detaliu caracteristicile
tehnice ale acestora). Se reco-
n timp, a se con-
sulta revista "Tehllium" nr. 6 7 din
1986 referitoare la unghiurile direc-
legate direct de autotu-
rismelor.
Trebuie de la inceput
pentru autoturismele OLTCIT s-au
adaptat ansamblurile punte-suspen-
sie, att p,entru ct pentru
la specifice de drum. In
acest context, piesele componente
ale suspensiilor au fost
concepute realizate pentru a limita
la minimum de
pe ntreaga de ex-
ploatare a lor. S-a avut n vedere ast-
fel eliminarea unor de
nere a unor piese sau subansambll!ri
(ungeri, strngeri la cuplu In
acest sens s-au rotule spe-
ciale care nu de un-
Dr. ing. TRAIAN CANTA.
N SUSPENSIEI
AUTOTURISMElOR OLTCIT
14
. gere, elastice prin flexiblo-
curi etc.
La nivelul tehnicii actuale, la care
snt realizate, autoturismele OLTCIT
nu executarea unor ope-
de a pieselor sub-
ansamblurilor, cu respec-
periodice a presiunii
pneurHor, conform n-
treprinderii constructoare (1, 9 atm
pentru pneurile 2,0 atm pentru
pneurile spate). In rest este necesar
a se acorda unor eventuale
zgomote anormale care pot
n autoturismului (vezi
tabelul 1), zgomote care au drept
ori uzura a unor
piese, ori exploatarea a
autoturismului.
Verificarea, de control,
reglajele nlocuirile de piese tre-
buie se numai de per-
sonalul "Service" specia-
lizate.
1. sus-
pe.nsiei autoturismelor
In cadrul acestor nu-
mai o categorie de
ce trebuie executate n de
necesitate sau snt impuse de
alte executate autoturis-
mului anume: controlul regla-
jele (unghiul de
unghiul de paralelismul, cala-
reC) carterului de
precum controlul reglajele
spate.
A. Puntea suspensia
Pentru controlul reglajele co-
(autoturismul tre-
buie fie n stare "gata de
drum" cu 5 .1 n rezervor)
se care tre-
buie fie de 230 10 mm (Oltcit
Special) 223 10 mm (Oltcit
Club), efectundu-se
n zona A, sub infe-
rior la suprafata de rulare
(fig. 1). '
La controlul reglajele elemente-
lor trebuie se respecte
valorile: paralelismul (1 iden-
TEHNIUM 11/1986
ce mai
JIISIUNIISRUIOIHA
Circuitul secundar poate fi S1JPUS
unei de ansamblu folosind
n acest scop maximale ale
tensiunii secundare. In acest fel pot
fi depistate de
n elementele acestui circuit, care,
producnd reducerea curentului se-
cundar, duc la diminuarea intensi-
scnteii la bujii sau chiar la lipsa
acesteia.
Dr. ing MIHAI STRATULAT
care diagrama tensiunii secundare
se
eliminnd succesiv toate ce-
lelalte cauze tensiunea
la valori mari. n-
astfel de poate oferi
utile privind unele componente ale
aprinderii. Astfel, valoarea
n acest fel nu atinge cel
20 kV, fie acu-
mulatorul este defect sau des-
fie mari rezistente n
conexiunile circuitului primar ori la
ruptor, fie bobina de sau
condensatorul snt defecte.
Pe toate enume-
rate, care se foarte rapid
cu precizie, testerul mai permite
alte controale, cum snt verifica-
rea dozajului, a umple-
rii cilindrilor a func-
acestora.
. n- cu dozajul, se ca
tensiunea de a
lui disruptiv al bujiei deJ:>inde de na-
15 f
posibilitatea
aprecierii gradului de a ci-
lindrilor cu ajutorul testerului.
n acest scop se dia-
grama serie a tensiunii secundare
la o a motorului de cca 2500
min I (Ia care pierderile de gaze prin
snt reduse). Notn-
du-se valorile maxime ale tensiunii
2 :3 4
Ctlindrii nr.
Cilindrii nr.
2 Pentru testare se repre-
zentarea tensiunii secundare serie
(deci pentru cilindrii). L.a cilindrii
cu zona I a liniei de
tensiune (zona des-
prin scnteie) se
cu 3-4 kV mai sus are un aspect
cobortor, cum se n
fiQ.ura 1 pentru cilindrul nr. 3.

In cauza poate fi
un contact defectuos ntre capacul
distribuitorului
de deparazitare necores-
contact imperfect ntre
bujie sau bujie
Pentru a localiza se
scoate de la bujie se
de diagrama la
fel, defectul se n rezis-
de deparazitare, contactul
dintre capacul distribuitoru-
lui sau bujie.
prin punerea la ten-
siunea n zona scnteii
(zona 1) scade 3,5-4 kV, n-
se
n,bujie.
In cu testare tre-
buie se n
structura de tensiune a rezis-
de deparazitare, care au
valori de 10-20 kO, tensiu-
nea medie a primei zone
cu circa 1 kV si i usor as-
pectul, cum se n figura 2.
Verificarea se face prin nlo-
cuirea ei cu una n stare
tic pentru Oltcit Special Club; re-
glajul se face cu ajutorul bieletelor
stnga dreapta); unghiul de
(2' . 30 - Oltcit Special; 2 30' 30 -:--
Oltcit Club; reglajul unghiului de
se face prin deplasarea
lui inferior); unghiul de nclinare a
pivotului fuzetei n planul transver-
sal al autoturismului (721' - Olt-
cit Special; T 22' - Oltcit Club;
nereglabil); unghiul de al
(30' 30', identic pentru Olt-
cit Special Oltcit Club; nereglabil,
a unghiului de
ntre partea partea
25', identic pentru Oltcit
Club Oltcit Special). '
L.a executarea de n-
trebuie respec-
tate cupluri (n dai'!):
38 - de fixare a butucului de
4,5 -- su-
4,5 - infe-
2,1 - bielete
2,5-2,8 - amortizor
ureche tip "Boge"; 6 -
tip "Allinquante"; 2,5-2,8 - tip
IPAS; 1,1 - de fixare a barei
de torsiune pe inferior; 14 -
rotule superior pe caroserie;
7,5 - de fixare
1,1 - fixare amortizor pe
inferior; 3,4 fixare pa-
lie,r inferior; 13,5 fixare
ancraj pe 2,1 tam-
pon limitator; 2,7 - de fixare a
barei de torsiune n ancrajul lamei;
3,8 - de fixare a bie-
letelor de 3,2 de fi-
xare a carterului de
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 11/1986
rezistent.J de deparazit.;;re

Cu rezisfent.i de
deparCJzit.;;re

se afla n
distribuitor, anume dintre
rotor (Iulea) plotul respectiv din
capac este mult prea opu-
nnd o la trecerea curen-
tului electric. L.a producerea aces-
tei n de uzura ploturi-
lor din capac sau a lamelei rotoru-
lui, mai pot concura montarea n
distribuitor a unor piese cu dimen-
siuni diferite de cele nominale.
Este posibil ca deformarea
n figura 1 se mani-
feste la cilindrii n acest caz
poate fi un contact
prost dintre capacului
rotor sau capac, contact defectuos
ntre capac cen-
sau cu de
filtrare ori contactul imper-
fect dintre bobina de

n sfrsit, la verificarea tensiunii
secundare maxime se va determina


(fig. 1)
dintre valoarea cea mai cea
mai a 'acestui parametru n-
tre cilindri. L.a o de aprin-
dere bine se agmite cel mult
o de 1,5 kV, In caz contrar,
desi valorile maxime ale tensiunii
secundare a cilindrilor se n li-
mitele fixate de constructor, cau-
zele pot fi: uzura ori joc
neuniform la electrozii bujiilor, con-
tactele distribuitorului arse S9U
uzate inegal, de bujii cu de-
fecte, capacul distribuitorului mon-
tat incorect (cu oblicitate), dozaj
neuniform ntre cilindri, cama rup-
cu geometrie
In ordine de idei, se ca
se scoate fisa unui cilindru
a o apropia de' din cauza
la infinit a glo-
bale din circuitul secundar, tensiu-
nea acestuia foarte mult. O
tura dielectricului, de compo-
a amestecului aflat n-
tre electrozi, precum de presiu
nea la care se acesta,
Prima dintre aceste observatII
permite se concluzia ia
un motor cu de aprindere
n stare testerul poate ofer:
privitoare la caritatea
'amestecului furnizat de carburator.
Amestecurile bogate n combustibil
o mai mare conductivitate
opunnd mai
mici, fac ca tensiunea de
ea valori mai
coborte invers. Prin urmare, n
de nivelul maxim al tensiunii
secundare se poate aprecia reglajul
carburator ului - numai re-
de aprindere este
impecabil. Cnd cilindrii
motorului snt alimentati de mai
multe carburatoare, din-
tre valorile maxime ale tensiunii se-
cundare a cilindrilor constituie
dintre dozajele
amestecului preparat de carbura-
toare, putndu-se astfel corecta re-
glajul acestora. De exemplu, n fi-
gura 3 cilindrii 4 snt
cu amestec Proba se efectu-
la de ralanti, iar conclu-
zia este numai clape-
tele de ale celor
carburatoare snt deschise egal. n
caz contrar, n galeria al car-
burator este mai deschis va domni o
presiune mai mare, la fel ca n ci-
lindrii respectivi, fapt care va con-
duce la realizarea unei valori mal
mari a tensiunii secundare.
n ceea ce pre-
siune-tensiune ea ex-
ionilor n-
tre electrozii bazei, cnd gazul se
la presiuni mai mici. Aceasta
secundare la cilindri (fig. 4),
se reface' testarea, dar la de
ralanti. Cilindrii la care se remarca
cea mai mare ntre valorile
ale presiunii maxime snt
de defecte de
(grup piston-cilindru, supape, gar-
nituri), a trebuie depis-
operativ, De exem-
plu, n figura 4 cilindrii 2 3 au cele
mai mari pierderi de
De la proba de ralanti tre-
buie se valorile
maxime ale tensiunii secundare se n-
scriu ntre limitele indicate de fabri-
cant, iar la proba la
de 2500 min I se verifice va-
lorile maxime ale tensiunii secun-
dare nu 15 kV. Cazul con-
trar n cilindrul respectiv la
ralanti se produc mari scurgeri de
gaze prin - fenomen
care se reduce considerabil la tu-
ridicate. De n figura 4 li-
niile ntrerupte la
tensiunea la ci-
Iindrii3 2 a 25 kV, fapt
care
acestora este
n cu ajutorul indicatorului
de testerul permite
rea de putere ntre ci-
lindri. Pentru aceasta se-aduce mo-
torul la 1 600-1 800 min i se
succesiv bujiile,
citind realizate la
narea un cilindru. Cilindrul la
care de este cea mai
este cel care cel mai
la a mo-
torului, avnd defecte de
tate, aprindere sau alimentare. L.a
un motor cu stare di-
de maxime admisi-
bile ntre cilindri nregistrate la
snt de 10%.
r
c:;::... ANSAMBLU GENERAL TASTER
P228.09
MIHAILIUC A.
SUCEAVA
Radioreceptoarele VEF 201
OKEAN snt echipate cu tip
de bobine. Comutatorul de game
tip tambur toate circuitele
oscilante. O diminuare a
pe una din game poate fi determi-
de oxidarea unui contact, de
ntreruperea unui fir sau de depla-
sarea unui miez feromagnetic.
dispunerea bobinelor
la contacte.
DAN
,-
de intrare UUS contine
tranzistoare FET tip
un tranzistor BF404. Tranzistorul
T101 este amplificator, iar T102
ef,te mixer. Oscilatorul contine
tranzistorul T103 (BF494). n locul
acestui tranzistor se poate monta
BF214 sau BF200 n
Ca filtrul
este ntrerupt ntre intrare
un condensator de 100 pF.
n acest caz a semnalului
filtrul este defect!
16
L. ..... 1.IL1L2111L&
ANGHEL MIRCEA
-
Acordul pe diverse canale se face
aplicnd diferite tensiuni diodelor
varicap din' selector. Aceste ten-
siuni se stabiles.c cu
trele de pe panou.
la blocul 7 se o tensiune

la 28,5 V. Aici pe acest poten-
trebuie tensiu-
iris;; nea. cele rezis-
L.! toare R71 R78.
TEHNIUM 11/1986
Tr2
e2

IANCU ION-
CMPIA TURZII
!}

el
n
3 \O
-<;>--O-
i!!
:;:
T1
TUDOSE FlOREA -

Aprinderea Eurelec
la 12 V
dupa .cL!m se din schema
elementele principale snt

tranzistoarele diodele din puntea
apoi ten-
siunea la bornele lui C4 (cteva sute
de
Diodele din punte pot fi nlocuite
cu F407 sau 1 N4007.
Blocul l:lUS al acestui receptor
are I? baza tubul electronic ECC85.
Acordul circuitelor oscilante se
face prin varierea
(deplasarea miezurilor bobinelor).
Tubul ECH81 (pe UUS) este
ca amplificator pe 10,7 MHz.
Daca aparatul nu mai
pe trebuie verificat n
primul rnd tubul ECC85 care
babil este epuizat.
Pagini realizate de.ing_ ILBE
L902
.D()C-::2
'L901
SCHULER IOHAN'
-
Blitzul EF3 alimen-
tat din baterie de acumulator sau de
la de curent alternativ de
220 V. Este a lucra cu vi-
brator electromecanic cnd este
cazul.
Tranzistorul OC602 se poate n-
locui cu EFT333, iar OC71 se poate
nlocui tot cu EFT333. Diodele re-
dresoare snt compatibile cu F407
F-2
Q604
2SCI454
SWITCHER
188V
0601
1004
RECT
OC?1 OC602
0605 2SC867A
134V REG OUT
, Q605
0606
2SC867
PIN OUT
115V I05V
DGC-I
, L...-......."......--<)--.J
S901
POWER
8
\.04----""""---,,""'1/"')F
F -6
U05E ROllE S1801-02 ROllE 2SC926A
A-1245-028-A LINE RECT PP OET REG PROT REG ZENER REG OET
TEHNIUM 11/1986
FLORIAN
-- CONSTANTA
schema alimenta-
torului televizorului color Sony KV
- 1600E .. Trebuie sta-
rea a diodelor (de-
conectate pe nnd), folia
IZ,ol atoare dintre tranzistoare si ra-
diatoare. '
17
Necesitatea unui grad tot mai
mare de confort n face ca
fiecare locatar fin-
saje interioare ct mai aspectuoase
utile. Printre aceste finisaje se
placajele cu de

de a avea un interior ct
face ca locatari
ncerce a executa singuri placarea
cu dar,
destule detalii rezulta-
tele snt uneori sub Pentru
a evita nedorite (rnduri
strmbe sau necoliniare,
rea etc.). n con-
tinuare modul de realizare a placaje-
lor cu de
O deosebit de mare
se va acorda de placat,
care nu trebuie fie igra-
sau ca Su-
de placat trebuie astfel
nct asigure o ade-
a pastelor cu care se li-

In tabelul 1 materia-
lele necesare la placarea unui me-
tru de perete, iar n tabelul 2
sculele ce se
cum se din tabelul 1,
de se pot aplica pe
din pe
sau pe perete din panou de beton
pe perete vopsit. Se va evita aplica-
rea pe suporturi din lemn,
deoarece nu se placaje rezis-
teote durabile. .
In de rosturilor,
de se con-
form figurii 1, cu:
a) rosturi orizontale continue
rosturi verticale decalate;
b) rosturi orizontale verticale
continue, fiind ct
mai una alta;
c) rosturi orizontale verticale

Pentru realizarea rostului
ntre se folosesc de
de geam sau de chibrit a
grosime va fi cea a rostului.
In continuare descriem modul de
aplicare a de n sis-
temul cu "rosturi orizontale conti-
nue cu rosturi verticale decalate",
suportul peretelui fiind
din mortar sau panou din beton.
de montare a de
cuprinde etape impor-
tante:
suport
sortarea de
- materialelor pre-
pararea pastei adezive, de
montarea a de


Vizu?1 apoi prin zgriere cu
clul cu coada acestuia,
se starea de pla-
cat. peretele este cu
aceasta se va prin
iar este cu
var, stra,turile respective se vor rade
cu se la supra-
a sau a panou-
lui ciin beton. L.a cu dege-
tul sau cu coada ciocanului, tencu-
iala nu trebuie sune a Zonele
defectuoase se vor prin ten-
cuire. Nu este permis face conce-
sii la peretelui
deoarece straturile sau de
var rolul unei "coji" pe care va
adera pasta de lipit, dar care se-va
desprinde de pe sau de pe
panoul din beton cu
sau cu material de amorsat. In-
teresant de este faptul
se desprind de suportu-
rile defectuoase la de la
fixare.
Pe'retel e
tate si
veder:ea unei
mai bune ntre acesta
pit. Amorsa este o
mai dect cea la
montarea sau pur simplu
n de
3 : 1 n volume. de amorsaj
se cu bidineaua sau cu o
mai
n prealabil. suport
este cu vopsea de ulei,
sintetice sau email aceasta
bine, amorsajul se va putea
realiza cu o
din 1 parte 1 parte aracet (n
volume) sau numai cu aracet.
Avnd n vedere trebu ie
mereu drepte, se
va ca de
dimensiuni ct mai apropiate:
In acest sens, fiecare de
va fi n
vizual cu pe
ambele laturi paralele. Se vor
n special pentru placarea
superioare a peretelui, nu-
mai care au dimensiuni ct
mai apropiate. cu dimen-
siuni mult mai mici sau mult mai
mari dect se vor utiliza
la placarea din
a cu precizarea
fiecare se reali-
zeze <tu de dimen-
siuni. In timpul se vor n-
strmbe, cele cu email
c
I<g
k9
k9
kg
m
3
)( := necesare
precum cele fisurate. Apa-
rent acest control timp, dar
nu se uite este mai bine a
pe uscat dect a
monta o cu dimensiuni mai
mari, a o da jos, a o a o re-
monta, sortarea pe dimen-
siuni, de se introduc
intr-un vas cu
Pentru lipirea de
pe pe perete din
panou de beton sau pe perete vop-
sit se una din
paste:
- ciment-aracet (1 parte ciment
0,15-0,20 aracet din volu-
mul cimentului)
- ipsos-aracet (1 parte ipsos
0,20 aracet din volumul ipso-
sului)
- aracet.
Deoarece pasta de lipit se va n-
tinde pe spatele de
n strat ct mai cimentul
ipsosul trebuie cernute, nainte de
printr-o cu ochiul
de 1 mm
2
.
de ciment-aracet se pre-:
astfel: ntr-o de 8-12 I
se amestecul de
iar .peste el se ciment. Com-
se - prin
amestecare cu mistria sau cu un
pasta are o
ce nu satisface (pasta pe
de nu trebuie
dre, ci se deplaseze n
se va introduce,
caz, cu aracet sau ciment.
Se va avea nu se o can-
titate prea mare de deoarece,
de pe o zi pe alta, pierde
mult din necesitnd
reactivare.
ipsos-aracet se
mici, deoarece, timpul
ipsosului fiind mic, com-
se foarte repede.
la unui cancioc se
pune cu aracet n de
0,30 0,30
4,30
0,90
0,05 0,05
0,05 0,05
0,01 0,015
1 :1. Cu ajutorul se intro-
duce ipsos n reprize repetate
cnd ntreaga parte a fost ab-
d eacesta. Pentru a ntrzia
ct mai mult nceperea prizei ipso-
sului, n de
se va introduce var (circa
0,1 din volumul ipsosului).
se folosirea ara-
cetuluisimplu la lipirea de
aceasta se
poate f ace doar atunci cnd avem
de lipit cteva zeci de Faptul
nu este ntot-
deauna perfect aracetul
are de a curge presupune
a utiliza un material de
(ciment sau ipsos),
Conform figurii 2, pe perete, sub
limita a placajului, se
o linie de reper
"a", la care se orizontali-
tatea rndurilor de De la
partea cea mai de sus a pardoselii,
nspre linia de reper, se face pe pe-
rete un semn la distanta de
153-155 mm. Orizontal, n dreptul
acestui semn, se o
"b", n cuie (Ia
din sau cu
(Ia din panouri de

In se scot de
din se proptesc ncli-
nat perete, pentru ca excesul
de se scurge de pe ele.
Pentru fixarea din primul
rnd de pe sau dreptar este
necesar a monta mai nti de
reper "c", "d" "e", cu una din pas-
tele descrise anterior. Placa de re-
per "c", din stnga, definitiv
n cmpul placajul.ui,
de de reper "d" "e", care se
vor despri nde de pe perete cnd se
ajunge cu placarea n dreptul IOf.
Orizontalitatea planeitatea rndu-
rilor de se prin ali-
niere la sfoara "g", de cuiele
"f" sau n jurul de
reper "c" "d",1 se mereu
cu ajutorul nivelei cu de aer "i"
al dreptarului ,,(.
Pe placa de dar nu
se pune pasta de lipit. Placa se
va presa apoi pe perete, conform fi-
TEHNIUM 11/1986
[]
gurii 3. Se astfel toate
din primul rnd de pe
de nivel. La al doilea rnd se res-
tehnologie de lucru,
deosebirea constnd n faptul se
ncepe se cu o
de Rndul al treilea se exe-
identic cu primul, cel de-al pa-
trulea identic cu al doilea s.a.m.d.
Montarea de reper provizo-
rii "d" "e" a sforii "g" este obli-
gatorie la fiecare rnd de
cel 24 de ore de la nce-
perea propriu-zise, se
scoate cu de nivel "b",
n locul ei montndu-se rndul de
de la Fixarea acestor
se face cu de
sau de carton astfel nct ele se
mbine ct mai bine cu ce
s-au montat prin rezemare pe drep-
tar.
a
Rosturile dintre de
se cu una din pastele:
- ciment alb 1 parte, oxid de zinc
alb 0,1 aracet 0,1 (n vo-
lume) la o
de lucru;
- ipsos 1 parte, oxid de zinc alb
0,5 aracet 0,1 (n volume)

Cu una din aceste paste, folosind
o de se umplu
toate rosturile dintre Pentru
rapiditate, cu cirpa n-
n prealabil n se
repede placajul, insistnd
asupra rosturilor mai largi.
20-30 de minute, cu alte crpe cu-
rate se placajului
de excesul de de rost uit.
La placajul montat cu n-
tre rosturile se pot umple cu
cu La
rostuire pasta se va pune
cu n rosturi, a o mai
ntinde pe ntreaga a pla-
cajului.
de o
linie se face cu ajutorul col-
al une] pile sau chiar cu
vrful al unui Ruperea
se cel mai bine cu
ajutorul special, prezentat
n nr. 8/1986 al revistei noastre, prin
cu zgirietura
pe un creion pus pe o
ori prin cu
zgrietura cantul unui scaun
sau al unei mese. Prin se
ruperea la linia zgrie-
turii. Marginile rupte ale se
vor cu
rea un contur curb sau frnt se
cu ajutorul as-
al unei pile, folosind pentru ru-
pere cu
n ncheiere cteva
sfaturi utile privind placajul cu
de
sortarea
este o care, din start, asi-
premisele unei de cali-
tate;
de se
ntotdeauna de jos n sus;
este mai mai practic mai
rapid se montarea de la
al doilea rnd, folosind drept
reper nivel orizontal;
amorsajul peretelui o
ntre stra-
tul suport;
nu se vor monta uscate,
neintroduse n deoarece ele
absorb repede excesul de parte li-
din mortar, de ade-
,ziv ale acestuia ca diminun-
du-se foarte mult;
verificarea ver-
este obligatorie la monta-
Tencuielile au rolul protejeze
zidurile, alte elemente
de de umidi-
gerului, soarelui al-
tor nocivi, care pot produce
deteriorarea materialelor din care
snt executate. De asemenea, ten-
cuielile contribuie la
termice a toate
le, crend
netede ce lo-
contribuie la aspectul es-
tetic al acesteia.
Cu timpul, pe tencu-
ite ale pot
diferite defecte:
veli, pete etc.; care se
de obicei naintea
de Cauzele care produc
aceste defecte sot diferite.
rea tencuieiii se
pe
care trebuia le su-
ce urma fie care
nu o ntre
aceasta mortarul aplicat. Slaba
se prin faptul su-
a fost prea
sau nu a fost bine de praf,
noroi, pete de etc. nainte de
aplicarea mortarului. rea ten-
cuielilor poate fi de n-
a
nerepararea la timp a burla-
nelor, jgheaburilor, de
teraselor etc., care duc ia umezirea
tencuielii apoi la desprinderea de
pe
apar de obicei pe linia
de a materiale dife-
rea reperelor din fiecare rnd;
... se va evita pe ct posibil monta-
rea n cmpul placajului a unei
cu marginea o margine
de deoarece muchia
a celei dinti va cjistona cu
muchia usor a celeilalte;
pentr'u rupere, placa de
se va zgria pe
Ia intrnd, placa de
a doua trebuie rezeme
pe prima nu invers;
pe conturul placajului, pentru
racordare cu peretele nu se vor rea-
liza scafe cu mortar;
de se
prin cu
care se cu crpe moi
uscate. Pentru scoaterea petelor de
uscate sau de muc'egai, la 1
litru de de se vor intro-
duce 1-2 linguri de de rufe
sau de detergent;
I
Ing. VIOREL RAeucu
rite pe care s-a aplicat tencuiala, n
special ntre lemn sau me-
tal, la executare nu s-au acope-
rit rosturile cu de De ase-
menea, apar din cauza
sau a grinzilor pe
care se precum ca
urmare a unui mortar cu

tencuielii snt pro-
vocate de calitatea varului stins fo-
losit la prepararea mortarului sau
de unor de
n nisipul din mortar. de var
nestins de
absorb umiditatea din mortar, din
sau din
volumul, producnd umfla-
rea tencuielii, se sparge. Bu-
de cad si n locurile
respective apar conice de
la 3-4 cm diametru.
Petele pe pot fi de dife-
rite culori, n de cauza care
le-a produs. Petele se dato-
ia adncime a
unor conducte m,etalice, a tuburilor
metalice ale electrice, a
barelor de etc., care au
ruginit umezelii. Petele ne-
gre snt ale sub
a unor materii bitumi-
noase care nu au fost complet n-

pentru tencuire, ori ale ten-
cuielii direct pe tubul de scurgere
din acoperit de obicei cu ca-
tran. Petele maro de pe tencuiala
din camere snt produse
de sobei sau ale
petele de pe de
nu se' vor zgria cu corpuri metalice
etc,), deoarece se de-
pentru
se vor folosi de lemn de
tare;
* se va evita din
zona de sau a aragazu-
lui atunci cnd aceasta este
se va fisura n
scurt timp;
de re-
luciul se cu o
de peste care s-a
o de bicarbonat
de sodiu sau de si
apoi snt cu din abun-

fi se placaj cu faian-
de la un nivel dat n sus, pentru ca
rezemarea fie mai sub rn-
dui de de la se vor bate c-
teva cuie cap.
combustibilul arde
incomplet, produCnd un lichid ne-
gru ce prin
Constatarea cauzei acestor pete se
face prin de din n-
sau din pod, interiorul
lui fiind umezit de un astfel de
lichid. Petele 'albe se datoreaza
tencuielii pe
Apa din care diferite
aduse din masa
ajunge la tencuielii pro-
duce acesteia. Astfel de pete
nu mai apar uscarea
o
Repararea tencuielilor trebuie
se numai identificarea
cauzelor q,are au pro-
vocatdeteriorarea lor. In caz con-
trar, un timp, defectele apar
din nou. Zonele de n care
pete se. cu cu
dalta sau cu o perie de la
a petelor.
caz, se va tencuiala n locu-
rile respective, chiar la supra-
elementelor
beton etc.). In mod excep-
nu se pot elimina com-
plet cauzele care
tencuielii, se va tencuiala, se
va aplica alta deasupra aces-
teia se dau doua straturi de vopsea
de ulei, care se poate aplica

Repararea tencuielii se va face att
n cu defecte, ct n toate
n care tencuiala este des-
de pe stratul suport, ce se
poate stabili sunetul dogit
ce se prin lovirea tencuielii cu
un ciocan de lemn sau de cauciuc
dur. Pentru executarea se
cu tencuiala des-
de pe stratul suport (burdu-
apoi se
bine de resturile de mortar
praf. cu ajutorul unei perii. Locurile
(CONTINUARE N PAG. 23)
19
al prestigiu an
de an, Intreprinderea pentru
nerea Repararea Utilajelor de Cal-
cul de
nfii n 1968, service teh-
nic pentru o tot mai de
echipamente. Printre acestea: co-
pentru
nelte, sisteme minisisteme de cal-
cul, instrumente electronice de ana-
automate de dirijare
a televiziune n circuit n-
chis, radiotelefoane, de co-
piat, In princi-
pal, service-ul tehnic oferit se com-
pune din: pre-
la cerer:e la sediul
beneficiarului, recondi-
n laboratoare proprii, instr'u-
irea personalului de exploatare al
beneficiarului.
Toate aceste servicii snt prestate
de cu calificare, ce
au la cele mai sofisticate
echipamente de testare de la furni-
zori osciloscoape Hew-
lett-Packard, Tektronix, Philips,
Tesla, Orion, IEMI; testoare de. sub-
ansambluri echipcfte - Fluke, Teta-
rom; analizoare de logice -
Hewlett-Packard; generatoare de
sem nalelim puls Ic uvnt - Hew-
lett-Packard, Orion, IEMI
Volumul mare al ntre-
prinderii - IIRUC contracte
de service cu peste 16 000 de bene-
ficiari romni controlnd
un parc de peste 350000 de
fizice, parc ce se prin
a aproximativ 1 000 de ti-
puri diferite de echipamente, prove-
nind de la 60 de inde-
- o serie
de probleme n asigurarea distri-
buirea pieselor de schimb. Pentru
rezolvarea acestora real zarea
unei distribuiri rapide, n intreprin-
dere a fost creat un sistem complex,
cuprinznd o de de-
pozite de piese de schimb, controlul
prin calculator al parcu-
lui de utilaje, consumului de
de schimb, cu priori-
tate n un comparti-
ment de a piese-
lor de schimb.
20
De o se bucu
formarea tehnicienilor intreprinderii
astfel nct fiecare utiliza
ntreaga de scule generale
sau speciale, conform-
lor Desigur, n acest
sens un rol extrem de important l
are oameni
pentru acest domeniu.
Firmele de realizatoarele
sculelor din dotarea ntreprinderii,
snt ele nsele ale -
Bernstein, Facom, Intreprinderea de
Unelte Scule li se
sculele fabricate n
a IIRUC.
ntreprinderii mbu-
permanent pro-
- ntreprinderea are un
program de a cadrelor, de
ridicare a gradului de com-
al personalului muncitor,
program a realizare
este cu rigurozitate - prin
cursurile de specializare. De aseme-
nea, la stau
o un cabinet tehnic ex-
celent dotate, dispunnd de informa-
la zi n domeniu.
Amintim aici numai cteva dintre
formele diversificate de instruire.
care nivelul ridicat al
profesionale: testarea
de aptitudini la angajarea n ntre-
prifldere, instruiri tehnice structu-
rate pe niveluri de specia-
pe echipamente ca instruiri
complementare - conducere, rela-

Una din prioritare ale
conducerii ntreprinderii este aceea
de introducere dezvoltare"a servi-
ce-ului la noi echipamente. In acest
sens s-a adoptat "sis-
tem profesional", sistem cu exis-
tem care posibi I i-
tatea optime a tuturor re-
surselor n fazele ale unei
noi "Video-Radio Proces"
"Copy Process" snt dintre
cele mai interesante eficiente sis-
teme cre.ate, primul devenind,
de "Sisteme minisisteme de cal-
cul" "Echipamente cu comanda
cea de-a na-
de service. cu
II
s
beneficia-
de cele
de
care teritoriul noastre.
INTREPRINDEREA
REPARAREA

11/1986 j
de
zare Rank Xerox IIRUC de
este numai un acest
domeniu, Realizat n cooperare cu
TEHNIUM 11/1986
un vechi partener, firma Rank Xe-
teh-
Rank Xerox din ntreaga
folosind instructor; romni.
de servicii oferite,
calitatea acestora
n!!:lr'Qn1'!:!t 'de personalul ItRUC, ca-

calculatoare, produse in-
dustriale, de dotarea de
care dispune) partenerilor
multiple de ga-
parcului
de de calcul a celorlalte
'utilaje specializate de

SERVICII
72326 - Romnia
Bd. Dimitrie Pompei or. 6
Telefon: 88.20.70
Telex: URUC 11716 R
21
Semnalul UUS provenit din an-
este aplicat mixerului cu dio-
deie VD2, VD3, unde prin R5C6 este
aplicat semnalul de la oscilator.'
Componenta
prin R12 se diodelor varicap
1
Alimentarea diodelor Zener din
blOcurile UUS sau FIF impune o
tensiune de alimentare de 30 V. Ma-
joritatea aparatelor de snt
[ PTOR
U5
VD4 realizlndu-se controlul auto-
mat al (CAF).
Prin R13C13 semnalul AF rezul-
tat se transmite unui amplificator.
Radio 5/1986
alimentate la 12 V; pentru
a obtine 30 V se schema
care este un convertizor.
Transformatorul este construit pe
o de 018 x 14 mm.
Ai 1 000, srma este CuEm
0,1. de spire este indicat
pe
Radio tele'lizia electronica 5/1986
.;./2Y
26m
ts

____ ._. __.:?.I"tf',dI(!c:J .. l{7t}'1._-Q,Zf ___ .....
= ....
..,
"'"
+ VII
C

b
<.O ,.....
fi
""" """ :Ii:
::;
Vfj-VT3 HT3102r
22
25
TRANZISTORMETRU
Verificarea a unui
tranzistor se poate realiza cu mon-
tajul cnd tranzistorul su-
pus este n stare n
se aude un semnal de
LED (npn)
11 .. T4 KT3155
T5
J
T6. BC 212
17 KT3155
iar o L.ED ti-
pul de tranzistor.
Radiotechnika 5/1986
4-1SV
AIPllflCAIOH 101
Amplificatoru! poate fi lucrat n
varianta stereo debitnd 2 x 10 W.
de 20
Hz - 20 kHz, coeficient de distor-
siuni 0,2 % la 1 000 /-:Iz. Sarcina op-
40. Primul tranzistor este am-
x
YT2
:::
...
=
"'''
plificator de tensiuni, care ur-
un corector de ton.
Diodele D814 sint tip Zener 8 V.
De remarcat faptul tensiunea
de alimentare este 10 V.
MOdelist Konstruktor 8/1986
+ tOB
TEHNIUM 11/1986
Primul A01' reali-
repetarea tensiunii de intrare
Uj de f
x
, cu
o de intrare mare im-
de nece-
la puntea Wien - Ro-
binson de medie. Ope-
A02' n montaj de ampli-
ficator preia semnalul
din diagonala iar A03 l re-

pe instrumentul fJ.A.
Folosind integratul CDB400E din
trusa "Generator de au-
dio" n comer1 de I.P.'R.S.-
se poate construi un tester
pentru identificarea tipurilor de
tranzistoare pnp sau npn, care per-
mite identificarea terminalelor tran-
zistoarelor aprecierea factorului
de amplificare, prin gradarea' cursei
Pl.
. Integratul ca generator
de semnale dreptunghiulare, cu
care se pe rnd
+5v
TEI-;INIUM
Ing. DRAGOMBR
Puntea Wien-Robinson (fig. 2) are
drept de echilibru (U
e
c:: O):
1
Cu valorile din (fig. 1) se
scalele 30 300 Hz, 300 Hz 3
kHz; 3 kHz 7- 30 kHz 30 kHz 300
kHz, utiliznd circuitul integrat jJA 741
Se ca n sa
fie utilizate condensatoare cu pierderi
n dielectric ct mai reduse.
Arhitect ALEXANDRU \!'UeA
tranzistoruiui prin comutatoarele
K1, K2 K3.
Diodele luminescente se aprind
la tranzistoarele bune astfel:
- verzi si una rosie pentru
tranzistoare npn; , ,
- una verde pentru
tranzistoare pnp.
Soclul tranzistorului poate fi din-
tr-o de magnetofon cu 5
borne sau soclu de radio, iar
comutatoarele pot fi de tip radio
("Zefir" etc.).
se dispune de un set de in-
mai rapide dect /jA 741
TCA520 etc.), se poate n-
cerca extinderea domeniului de

BiBLIOGRAFIE:
Constantin lliescu
electrice si electronice, Editura

1983.
Alimentarea cu tensiune conti-
se va face de la un alimentator
industrial de 4,5 V sau un transfor-
mator de sonerie pe de 3 V
o punte redresoare
un condensator de 200 fJ.F
minimum.
Ui (fx)
Ue
(Fx)
100
-6V
repararea
TENCUIELILOB
(URMARE DIN PAG. 19)
respective se cu circa 5 cm
dincolo de limitele cu de-
fect. L.ocurile se cu
deasupra lor se un strat de
mortar Mortarul se
n straturi, cum se o
respectiv fiecare
strat se numai uscarea
stratului precedent.
Mortarul se din nisip
de '{ar n care se
ciment. In general este recomanda-
bil se la mortarul pen-
tru liant ca la
mortarul vechi. Se atrage
unii au' de a as-
tupa alte defecte mici
cu mortar de ipsos, dar acest pro-
cedeu este contraindicat deoarece
mortarul de ipsos volu-
mul ce se supra-
reparate vor n mod ines-
tetic, n relief.
n tencuiala veche fi-
suri, iar examinarea prin
nire se tencuiala nu este
de pe stratul suport, repa-
rarea se poate limita la fisu-
rilor cu vrful
lor de praf cu o perie, care se
cu se cu mortar.
23
I
CiUNCAN iOAN - Neamt

kn. Rezistorul
tat n cablaj.
CIOTEA ION --
Generatorul
cu
grate.
este oe2,5
este corect mon-
este AA 114.
VERMESAN OVIDIU - jud. Cluj
Circuitul TBA790 este fabricat la
I.P.R.S. Ultima la tranzistorul
2N3055 tensiunea de lucru.
MOCANU IULIAN -
n baleiajul cadre starea
condensatoarelor electrolitice.
SUTEU SORIN - Cluj-Napoca
Aeroionizatoare se pot procura
de la magazinele cu produse elec-
trice.
BOCZKY EUGEN - jud;
Vom reveni asupra convettlZoa-
relor. .
JIGORANU VASILE - jud.
Nu datele de modificare
a receptorului "Mamaia" pentru
banda de 2 m.
SIMION MIHAI -
Bobina L.jare 150 de spire. Cir-
cuitul integrat 555 este produs cu-
rent la noi n
EUGEN - Tlmltoara
Schema este corect
CONSTANTIN - Bucu-

Din televizor semnal audio se
poate extrage de la discriminator
sau de la de volum.
Cauzele consumului de
carburant la "Trabant" pot fi li)ulti-
ple. Simpla Inlocuire a pistoanelor
nu poate conduce la consum
gerat de carburant. Trebuie ob-
reglajele efectu-
ate motorul scoate mai mult fum.
Vom publica n curnd aprindere
electronica la 6 V.
TUCA MARCU -
nu vom publica n
un curs de depanare radio.
SFITA IOSIF - jud. Timl,
ra-
dioreceptorul la 4,5 sau chiar 6 V.
KOBORI ION - Sibiu
o o mai
eficace (mai mare), semnalul util va
atenua efectul
AUREl-
de spire din L. j
la 75 de spire.
GABRIEL - jud. DolJ j
La televizor comparato-
rul de
Nu schemele solicitate.
MIRCIOIU NICOLAE - jud.
Depanarea radioreceptorului se
face cu un instrument,nu cu un bec.
Schema aparatului "Zefir" a fost
n Almanahul "Tehnium"
1982.
IACOB DAN -
caseto-
fonul cum a fost construit.
Orice experiment amatoricesc poate
duce la deteriorarea aparatului.
APOSTOL CRISTIAN -
monta
riie PCF80 PCL84.
BOGDAN T. - jud. Bihor
Cooperativele pentru
piese de schimb.
MIUT MARCEL - jud. Doi)
tensiunile de pOlarizare
a tubului cinescop n ex-'
trema ale butonului de luminozi-
tate.
DASCAa..u VASILE -
casetofonul cu o
tensiune mai mare, schimbati regi-
mul de a unor etaje.
recomand un
amplificator suplimentar.
SALE ALEXANDRU - Cluj-Na-
poca
Nu datele convertorului
de la care referiti.
STOICA VICTOR - Caracal
cu Radioclubul
Olt, Str. 19. Bobina L. are 8
spire, iar bobina VF are 35 de spire.
'.M.
MARIUS - Tg.
Casetofonul MK-29 poate fi alimentat de la sau din 6 baterii de
1,5 V. n general tranzistoare de uz curent, amplificatorul de
putere fiind TBA820.
Tranzistoarele T5 T6 oseilatorul de Indicatorul
de nivel este construit cu diode l.ED.
-=: ...=- -=---...-,:....:.;:.- __ -r"'l-__ -.--.--.-..... -.--------2--S9 .. 6-::r--31- rrl -A__ ..:...:' 9:...:.,Y.:;:..-____ --'-____________ --,
1
CJ4 I
Rll IIOOn I
Cl1220JJ220k
I
}t
I H r----------,
I
4n
I I
I I
I '55:
9 C35 R43
L
- DT - - -, I 680 I
II
: I :
,1 I
,1
II
1k C23'!r.' 10)J
.--------
I k II . 3S96-2301- B I
__ _____ _________
r - - 4S96E1411-C- -S - - - --l
I TART I
1<1 I 1<3-2 I r - - - - - - - - - - ..,
I EIN t 81 TRI
L ____________ J I OmA []I
r - - - - -Te - - - - - _J I 220 V
, I CS3 SOHz
I I
I :
1<6
3S96 -2281-04
------ _______ -J

S-ar putea să vă placă și