Sunteți pe pagina 1din 24

........... ; ...... pag. 14 ......

15
Al)toturismele Oltcit:"Service

28H1...,.1 "
ATeLIER . ....................... pag. 16-17
Sistem de developare
CITITORII ........ pag. 18":"19
"Dacia" 1300: de
.
Etaje. preamplificatoar'e de
,
; ....... , .... ; ... pag. 20-21
cu intirziere a
fulger "
Filtre pentru blitz
Intretinerea obiectivelor
Fixatorul, rapidA324
REVISTA REVISTELOR ......... pag. 22
'Rx ... 80m
Egalizator
Tx-21.MHz
PUBLICITATE ............ ,...... pag. 23
ntrej:>ri nderea
MICROEL.ECTRONICA
CU ALAR 1
Prezenta a circuitelor
integrate logice C-MOS se adre-
cu amatorilor de
electronice care au cu-
medii-avansate de teh-
nica impulsurilor care, n plus,
dQresc se familiarizeze cu dispo-
zitivele ce acestei familii lo-
gice a tehnologiilor de vrf.
DESCRIEREA
1. Ceasul electronic
C11, tip MMC351, este un circuit
specializat de ceas, destinat unei
(prin multiplexa-
rea semnalului de a timpului
n regim de 12 ore plus .bitul de sem-
(AM/PM). acestui
mod de lucru, el nu se di-
rect la ca ceas
programabil, ci numai ca generator
de tact' cu perioada pe
de 1 s: Cristalul de tre-
buie valoarei:l de
de 32 768 Hz poate fi luat de la un
ceas electronic de defect.
Acest semnal se la pinul 6
este folosit att pentru procesarea sa
n cadrul ceasului ct
ca de timp pentru vizualizarea
secundei pentru de alar-
mare. 1n lipsa acestui tip de circuit se
poate folosi semnal de 1 Hz
2
G IL
Ing. MIHAI
prin once (oscilatoare
cu componente discrete, cu inver-
soare divizoare de etc.,
n acest fel putndu-se utiliza alte
cristale dect cel
Tactul de 1 s este preluat de Ci2
C13, care o
divizare cu 60, la pinii 1-6 ai CI3
astfel tactul de 1 min.
La divizoarelor
MMC4018 nu se cod binar, ci
un cod aleator, n de racor-
durile cablate la pinul 1 (DATA),
destinate regimului de divi-
zare. Ca atare, semnalul de pe
rile circuitelor nu poate fi procesat
dect o decodificare preala-
n de n ca-
drul prezentei cele
circuite snt utilizate numai ca divi-
zoare cu 60 (primul cu 10, al doilea
cu 6), nu ca
Pe de reset (pinul 15) se
preia semnal pentru aducerea la
1n caz de preset al
ceasului (programare). Contrar, cir-
cuitele presetare, ntr-o
stare de aleatoare, pu-
tndu-se intmpla ca, fixarea
orei exacte, digitul de minute
schimbe starea trecerea a nu-
mai cteva secunde.
Oe la (;13 semnalul de tact de 1
min ncepe fie preluat de lantul
binare de 4
MMC4516. Acest tip de circuit
avantajul unor de prescriere.
necesare pentru fixarea orei exac-
te, dar, cu dezavantajul gene-
un semnal de transfer pentru'
rangul pe timp de o pe-
numai la atingerea nivelului
ai 1'6-lea de Ca atare snt
necesare cteva artificii de cablare.
Pe de prescriere ale cir-
cuitelor se direct niveluri lo-
gice binare furnizate de comutatoa-
rele decadice CD1 -;- CD4
astfel nct, prin simpla programare I
a acestora, la pe butonul
8
1
(PRESET), ceasul va fi reglat,
deci va ncepe nregistreze scur-
gerea timpului ncepnd cu valoa-
rea
Pentru fixarea regimului de func-
cu 10,
cu 6 sau cu 2) se preiau, prin cte o
(MMC4081), semnale de
de la corespun-
nivelului nalt (1 logic) pen-
tru digitul necesar a fi
(exemplu: pentru divizor
cu 10, la codul valo-
rii zecimale 10, respectiv 1010 n bi-
nar, se preiau rangurile D 8 sau,
n cazul n de sem ni.,.
8421, se preiau ran-
gurile 8 2). Semnalul de ge-
nerat de poarta se aplica direct
pinului 9 (RESET). Deoarece im-
pulsul de reset apare la terminarea
unei de el este
utilizat ca semnal de tact pentru
nivelul de procesare, astfel
nct pinul 7 (CARRY OUT)
pierde
La semnalului de rese-
tare apare o n
cazul cnd frontul pozitiv (cres-
al impulsului de reset apare
sau o cu frontul pozitiv al
semnal,ului de tact, atunci semnalul
de reset este interpretat de circuit
ca un semnal de preset, respectiv
pe cifra 9 (Ia un
decadic) nu va urma cifra 0, ci
chiar cifra prin comutato-
rul decadic. Deoarece impulsul de
reset nu poate fi decalat n
semnalului de tact, fiind un efect al
acestuia, deci n mod obligatoriu
ntrziat de el, este necesar un
nou artificiu. Astfel, pinul C (Co-
mun) al comutatorului decadic afe-
rent digitului respectiv nu se va lega
la (V+) cum ar fi normal, ci la
unei (MMC4011) care,
fiind de impulsul de
reset, la acestuia va genera
un salt jos (O logic), astfel
toate comutatorului decadic
de programare 'n zero. Urmarea
este semnalul de reset va
ca un preset, dar va me-
reu la de prescriere semnal
logic (numai pe acest scurt inter-
val de resetare) , astfel nct
va intra n regim normal de
Orice de ra-
setare la conectarea acestor
n folosirea
a de para-
lele, cu semnale de tact decalate n
timp, ce aduce
mari inutile.
Pe fiecare pereche de terminale
de rangul ,
de al bitului respectiv)
se o compara-
toare SAU-EXCLUSIV (MMC4030)
la apare un nivel logic
(O) la celor 'nive-
luri logice (deci la valo-
ry. prescrise cu valoarea In-
la compa-
ratoarelor snt cumulate de
SAU-NU (MMC4002), cte una pe
fiecare digit, iar n final snt nsu-
mate de (MMC4012),
care spre utilizare semnale de
El tuturor cu
valorile prescrise,' n
(V) sau (V), n
de utilizatorul!J
la circuitul de validare a alarmei. In
acest fel apare avantaiul n func-
,
de de la un singur punct
de lucru
A
(comutatoarele decadice) ,
se fac atit reglarea ceasului (Ia
sarea, pe 8
1
), ct programarea sa
pentru alarmare.
Pentru timpului n re-
gim de 24 de ore (respectiv de la ora
00,00 min. Ia ora 23,59 min.), a fost
necesar un nou artificiu: circuitul
CI6 a fost a lucra ca
cu 10 (prin cablarea
rangurilor D B la RESET), dar m-
cu' CI7 trebuie numere
doar la 23. n
s-a cablat resetarea am-
belorcircuite) pe C de la CI6
pe iesirea 8 de la C17. Pentru ca
TEHNIUM 2/1987
1-
!'1t
Iz
--
circuitul CI6 fi resetat func-
de aceste s-a im-
provizat o SAU prin utilizarea
diodelor 0
1
02 a R
17
n
Din de a
necesitatea ca la digitul 4 (zeci ore)
nu se cifra zero (este ne-
pe de
plu, ora 09.06, firesc este
ora 9.06). n aceste deoa-
rece digitul 4 trebuie nu-
mai 1 2, s-a imaginat un circuit
compus din patru
(MMC4011), o SAU-EXCLU-
SIV (din cele neutili-
zate la digitul 4) tranzistorul T 2
care in regim de inversor.
acestui circuit, la codul de
intrare binar 0000 lui
zero zecimal, la se un
cod 1111, cod interzis pentru orice
decodor BCD17 segmente, care, la
lui, va bascula in starea
BLANK (toate segmentele stinse).
n rest, pentru cifrele 1 2
codul binar respectiv. In-
cepind de la cifra 3, codurile de
snt altele dect cele corespun-
codului BCD, dar deja acest
lucru nu mai are nici o
2. Circuitul de ,i alarmare
binare ale
se vor conecta la co-
ale unor decodoare
BCD17 segmente, in vederea
cifrei respective pe elementul de
cu de 1 digit, cu
anodul comun (MDE2101). Sche-
ma este nu pro-
bleme deosebite. Decodoarele de
(MMC4543) sint bivalente,
pot comanda att celulele de '
cu anod comup, ct pe
cele cu catod comun. In 1n
care utilizatorul dispune de
mente de MDE2111 cu ca-
tod comun, sarcina care i revine
este d.e a conecta pinul 6 (PHASE-
Faza) n loc de V+ (1 logic) la
(O logic). De asemenea,' trebuie
de alimen-
tare a elementului AF3 pentru vizu-
alizarea tactului secundel9r prin in-
tercalarea unui inversor. In schema
acesta este alimentat
numai la pinul 11 (segmentul g)
care se va aprinde n ritmul tactului
de secunde,. marcnd o separare
ntre orelor minu-
telor. La celula de AF5 a fost
alimentat pinul 9 (d.p. - decimal
point-punct zecimal) care, la
aprindere, conectarea
dispozitivului de alarmare
Sarci na de a efectua conectarea!
deconectarea alarmei i revine cO
mutatoruluiliniar K1' de tipul celor
, folosite la de
de laradioreceptoarele de buzunar.
Circuitul de alarmare
este la rndui lui clasic, constnd
oscilator executat cu
avnd de
n gama 0,5 -:- 3 kHz prin
R31. Prin trei dintre
utilizate (MMC4011) se
intrarea n de trei
starea "Conectat" a alar-
mei,' "Tact" (pentru ca alarma
sune n ritmul secundei)
"Validare atunci cnd valo-
rile tuturor comutatoarelor deca-
dice coincid cu valorile res-
pective. n acest fel alarma va suna
intermitent, timp de exact un min.
Semnalul preluat din oscilator
este amplificat prin intermediul
grupului de tranzistoare T
1
- T 2'
montate n Darlington,
furniznd difuzorului un semnal su-
ficient de puternic pentru a trezi
orice somnoros.
Cu "Exploatarea. ponsabil de' cele mai multe ori de I
a automobilelor", autor ce apar n timpul folosi-
prof. dr. ing. Mihai Stratulat, Editura rii automobilelor, att din cauza
de com- sale constructive
pletare a fondului literar tehnic din cit
domeniul transporturilor cu olu- terii de posesori
crare de actualitate interes profe- a de
sion al. necesare. La fel de competent util
de autor n cursul snt tratate problemele referitoare
ndelungatei sale a permis la celelalte organe ale automobilelor
tratare'a problematicii propuse care la traficului
dintr-un, punct de vedere deosebit, general, la o fiabilitate
axat pe ideea a
nalelor de cu teh- In lucrare snt puse la
nologia a stabilirii unui larg cerc de cititori, profesio-
tehnice a automobilelor prin diag- amatori, metodici practice
nosticare. expeditive pentru depistarea defec-
Determinarea a parame- aparatura date ci-
trilor de diagnosticare constituie ga- frica mijloace de remediere a de-
permanente a auto- in ateliere sau pe traseu.
mobilelor in stare asi- Avnd o activitate n acest
a factori .. domeniu, prof. dr. ing. Mihai Stratu-
lor responsabili in restaur,area con- lat, autor al numeroase de
tehnice nominale, risipa specialitate, a ofere cititori-
de carburant pericolul de ior o lucrare de valoare care,' spe-
poluare a mediului. va ntruni aprecierile pozitive
.0 parte a este ale celor
motorului; res-
ntregul montaj se de
la o simplu
furnizeze 6 -:- 15 V la un curent de
1,5 A. Este bine ca grupul T
1
-T
2
,

fie alimentat din zona III
a circuitului de alimentare, pentru a
nu afecta cu consumul mare
stabilitatea oscilatorului.
. BIBLIOGRAFIE:
Mlcroelectronlca - DATA BOOK.
Mos and optoelectronic device, First
tion. 1985
LISTA DE COMPONENTE
A. Ceas
CI1 - MMC351; CI2,3 - MMC4018;
CI4,5,6,7 - MMC4516; CI8 - MMC4081;
CI9 - MMC4011; CI10,11.12.13 -
MMC4030; C114.15 - MMC4002; CI16 -
MMC4011; CI17 - MMC4012; R1,18 -
4,7 kn; R2 - 100 k!l; R3 - 20 Mn; R4 +-
Rt6 - 5 kn; R17.'19,2Q - C1 - 45
pF;C2 - 5 +- 36 01,2 - 11'14148; T1,2
- 21'12222; X Cristal fo 32768
Hz; C01 +- C04 - comutator decadic mi-
cod BCO; B1 - buton
tip MH.
B. Circuit alarmare
AF1 +- AF5 - de 1 digit, anod
comun. tip MOE2101-R; CI1 +- CI4 -
Mfy1C4543; CI5 - MMC4011; R1 +- R30-
1.2 kO; R31 - 10 kO; R32 - 4,7kB; R33
- 33 n; C1 - 0,1 MF; T1 - 21'12222; T2-
B0237; K1 - comutator tip . selector
game; Oif. - difuzor 4 +- 8 n, 1 +- 3 W.
"(

(3) If
.:D/l

erB e.rl) Ln ....
ez/J
-' T "'"1 T
-
V'X
I
wl/'f
V.,.
O V.,. (2'/11
. C
f+B.tl.
( V+

..

PI-e's,ttt . 9
er'V
N20

-
...,.
-
__ o
-

"
1
--1-
q.

-- q
... ,,"-o f
,
....
Iti
u-" .

""-
IfI
".,

"
6
II la'
61
, II ,
4. S' 11'0 6' r- .... 1"'" If.t\. r -
(J"" "
Il II --r-- 4...,41
"'-1- "''''' .. -1-..,
.. .M. CJ J 't-I---
J --
"fu 3
['"" 3 ->-
[ .... ,' , H [- '1' a ["" " ........
- - """
- - "", ..
-
el'
- .. "
"II _1/llIIIr# - l., o,lllt,,e - 1.0 O"''ft!tre ,-
....
t.tnl'lI1'f/

&1>2
u:/rlio//A 01"(/.
,CJ)'&
1


1,4' I 1, ti" I
fe f
1> C ,
cf J
IJ
L
,1) CfS
c, "
rO
I
,(,,.1
I
lin l!i.l;.
r'


c.l " !Ill ",'

...


5

....
, CI-Ij
L

1-
:i
"',.
cr.-IttfI

CI/5' (21/2
U"" ..,
CI . -

II I

>
V

YcI1';C

"II t 1.. II' .-.in C:s
y
,
efi zee.t' .:e C)I t.a
c>
v v
V.J?,i:Y.I"4I sl't:l1" mti
TEHNIUM 2/1987
Montajui
nor luminii n
sau n incinta n care este plasat 10-
totranzistorul FT. n ume-
roase practice n care o ast-
fel de avertizare este (de
exemplu, laboratoarele foto),
cum pot ,fi imaginate cu di-
verse alte (sisteme de
detectoare de etc.).
Schema n un
oscilator clasic de
realizat cu T
l
- T
2

piesele aferente. In circuitul de po-
larizare a bazei lui T
l
a fost interca-
lat fototranzistorul FT, a rezis-
emitor-colector ast-
fel amorsarea
Practic se nti oscila-
torul cu scurtcircuit ntre punctele
A B. Se experimental
valoarea a condensatorului
C
1
(4,7-7- 47 nF) cursorului
Snt tot mai construc-
torii amatori care au nceput
acorde o aspec-
tului exterior al aparatelor realizate
de ei. Este la-
nu contribuie cu nimic
la
montajelor, dar pe de parte un
finisaj adecvat face utili-
zarea, avnd darul subiectiv de a le
ridica mult valoarea n ochii unui
privitor neavizat.
n cele ce amintim con-
cteva dintre
procedeele cele mal uzuale de tra-
tare a n cazul panourilor
realizate din de aluminiu. Se
acest material este larg
n de amatori
de prelucrare,
precum sale sporite la
atmosferici.
O care nici
nu fie aici, o
constituie vopsirea Indi-
'ferent de tipul de vopsea de mo-
dul de acoperire, se
aplicarea ei n straturi
succesive, fiecare us-
carea stratului precedent. Acoperiri.
uniforme, rezistente economice
din punct de vedere al consumului
de material de timp se prin
pulverizare.
La fel de adeseori de
efect este acoperirea sau
a panourilor cu
benzi colante colorate, avnd su-
portul din hrtie din diverse ma-
teriale plastice. In acest scop, su-
bine trebuie fie
n prealabil bine
(urmele de praful n-
favoriznd ex-
folierea n timp). Metoda nu
este n cazul apara-
telor care
Printre procedeele propriu-zise
4
lui P pentru unui ton
n difuzorul Mon-
tajul trebuie (cu mo-
dificarea a frec-
pentru valori R
l
ntre
kiloohmi cteva zeci sau chiar
sute de kiloohmi.
aceste reglaje se introduce
fototranzistorul ntre punctele A
B, efectundu-se probe cu diferite
luminoase, n de
montajului. sensi-
bilitatea nu satisface, se poate
apela la o amplificare
de exemplu cum se n fi-
gura 2. Cu ajutorul tranzistorului T
3
se "rezis-
ntre
punctele A B. Tranzistorul T
3
tre-
buie fie cu factor beta mare, dar
mai ales trebuie rezi-
duali ct mai mici. se o
sensibilitate (n raport cu
de tratare a se n
primul rnd, o
de aluminiu perfect lu-
are un aspect este
probabil ca stare
mult timp.
"In vederea panoul tre-
buie practicate toate orifici-
ile preconizate, cu probele de ri-
goare. ce ne-am asigurat
totul corespunde, panoul pe
o sau pe o de
placaj mai gros, utiliznd n acest
scop cu capul necat (ca-
pul nu trebuie su-
Ungem apoi supra-
cu un strat de ulei de
trecem la care se
face de obicei cu sau glas-
papir. Pentru o
cu se n-
materialului pe
un calup din lemn de tare.
Acesta se va deplasa o
cu ample,
care marginile
abrazivului se
prin probe, n de
duritatea Oricum, acest pro-
cedeu nu trebuie confundat cu lus-
tru/rea la luciu, care, cum
. am mai spus, nu s'e bine n
timp.
Placa se se
putndu-i-se aplica ulterior
diverse (de exemplu, cu
letrasetul), care, la rndui lor, pot fi
protejate prin acoperire cu un strat
fin (pulverizat) de lac incolor.
Corodarea un
pas nainte pe calea su-
aluminiului, dndu-i aces-
teia un aspect jivrat. Ea se
prin imersarea de alu-
miniu pe
de hidroxid de sodiu sau de pota-
siu. O la ndemna oricui
mai o constituie
A
FT
//
+4,SV
B
scopul propus), ntre baza emito-
lui T
3
se va monta o R
4
cu valoarea experimental.
realizate de fiz. A. MARCULESCU
folosirea din de lemn
(cca o de de
ntr-un litru de rece).
Placa, n prealabil trebuie
.fie de urmele de ulei, de
exemplu prin cu
la manipularea
ea este suficient de pu-
tnd produce chiar arsuri profunde
n piele! Se va lucra numai cu
rece, folosindu-se de
de cauciuc pentru proteja-
rea minilor (eventual se
se placa prin inter-
mediul unor fire de nailon).
imersare se produce o "fierbere"
pe care
o de fapt. Timpul nece-
sar poate varia ntre c-
teva minute 'ore; n mod nor-
mal se suficiente cca 30
de minute de imersiune.
corodare, placa se
bine cu Eventualele depuneri
negricioase pot fi
prin cu o
n o
uscarea n final,
acoperirea ei cu un strat fin de lac
incolor prin pulverizare.
Anodlzarea este, de departe, pro-
cedeul cel mai eficace de prelu-
crare a aluminiului, con-
ferindu-i un aspect n timp
satinat poros, dar mai ales o re-
la intemperii, la
coroziune chiar la zgriere (stra-
tul mai gros de oxid care se for-
n acest fel este greu de n-
el parte
din structura materialului).
Placa de aluminiu ce a fi
acestui procedeu va fi n
prealabil sau chiar coro-
chimic, dar n nici un caz nu va
fj cu urme de vopsea sau lac.
de anodizare nu este
dar presupune exis-
unui acumulator auto de 12 V
sau a unui redresor capabil furni-
zeze cel 5 A. Recipientul utili-
zat poate fi din plastic, din ter-
sau chiar din aluminiu
(n acest ultim caz el poate .servi di-
rect drept catod). Vasul din plastic
sau se va la interior cu
o folie de aluminiu, la care
se ulterior minusul ba-
teriei. Se iau cuvenite ca
folie nu manifeste ten-
de plutire bulelor de
aer aderente) introducerea
de acid sulfuric. Anodul, re-
prezentat de placa pe care o
supunem procedeului, va fi suspen-
dat n cu ajutorul unor fire
din aluminiu care se vor sprijini de
un suport (gen capac sau simple
bare deasupra recipientu-
lui), realizat din mate-
riale izolatoare. Firele de conexiune
la baterie vor avea diametrul de cel
putin 0,3 mm. ,
de lucru se prin
amestecarea unui volum de acid
sulfuric industrial (de culoare n-
n opt volume de n mod
obligatoriu se va turna acidul n
nu viceversa, efectun-
du-se lent, sub agitare cu ajutorul
unei baghete de Chiar astfel
diluat, acidul sulfuric deo-
sebit de periculos pentru piele ca
pentru deci se vor"
lua toate cuvenite pentru
evitarea atingerii lui, respectiva for-
de stropi la manipulare.
Placa de aluminiu se introduce
turnarea n recipient.
Se ca ea fie complet
de apoi se conec-
alimentarea de la bornele
acumulatorului.
Pentru a aprecia calitatea ano-
realizate (care poate dura
10-15 minute sau chiar mai mult,
n cazul folosirii unor tensiuni sub
12 V), amintim oxidul de alu-
miniu astfel format (AI
2
0
3
) este de-
osebit de dur, rezistent la abraziune
foarte prost electric.
Ultima proprietate ne o cale
de apreciere a rezultatului.
anume prin testare cu ohmme-
trul. atent din
bine placa trebuie
prezinte cva-
ntre orice punct de pe su-
sa.
BIBLIOGRAFIE:
Radio REl=, 6/1971
.. Tehnium"
TEHNIUM 2/1987
\iTlh
n Din economie
de titulatura anu-
mitor nu pune n
faptul ele se de fapt, la ra-
poarte nu la valori absolute, dar
simbolurile spe-
De exemplu, s-a nu-
mit (n prima linie a tabelului) "ten-
siunea de vrf dio-
delor" s-a notat URRM/U
r
raportul
dintre tensiunea
de vrf diodelor (a nu se
La proiectarea montajelor de re-
dresare trebuie se seama,
cum este firesc, de
parametri de catalog ai diodelor uti-
lizate. Interesant este de subli-
niat faptul nu toate
de redresare n
mod diodele din punct de vedere al
de vrf, al tensiunilor in-
verse repetitive de vrf, al
etc., pentru valori medii
dorite de tensiune curent. De
asemenea, redreso-
rului n ceea ce valoarea
eficace a tensiunii la cea
din secundar), nivelul
acestora, puterea apa-
etc. depind de confi-
pentru schema de
redresare.
Venind n sprijinul consfructori-
lor pe care
incite la matematice
calcule instructive, tabellil de mai
jos sugestiv coresponden-
ntre principalele impli-
cate, cu referire la cele
mai uzuale de, redre-
sare: cu o n
. serie, diode
transformator cu,
n punte, pentru ten-
siuni alternative monofazate, res-
pectiv coneXiunea n triunghi cu
trei. diode conexiunea n stea cu
diode pentru tensiuni alterna-
'tive trifazate ..
Din oonsi,derente practice, coefi-
referitori la tensiuni cu-
au fost n raport cu
valoarea medie a tensiunii redre-
Tensiunea de virf
diodelor
Tensiunea eficace din secundarul
transformatorului
Valoarea eficace a tensiunii redre-
sate
de tensiune pe diode
(d.p.d.v. alternativ)
Nivelul ondulatillor
Curentul mediu redresat per
Curentul eficace per
Curentul eficace pe linie
Valoarea eficace a curentului
. redresat
Curentul de virf repetitiv per
Puterea in
transformatorulul (VA)
secundarul
Puterea in primarul trana-
formatorului (VA)
Puterea medie a transformatorului
ondulatUlor
Frecven,a
TEHNIUM 2/1987
sate, U
r
, respectiv cu valoarea me-
die a curentului de re-
dresat, I
r
, acestea din fiind
accesibile prin di-
S-a considerat n toate cazu-
rile o' redresare filtrare, iar sar-
cina pe care redresorul
a fost pur De
asemenea, n exprimarea diverselor
valori de tensiune s-au neglijat
n direct pe diode, de aces-
tea fiind de cont n proiec-
tare (n special la tensiuni mici, unde
ele devin semnificative; o
a tabelului le
expres n acest scop). .
utilizate n tabel, nu
cele consacrate, snt de inter-
pretat conform denumirilor date
confunda cu parametrul de cata-
log!) valoarea medie a tensiunii
redresate. apa- '
mai obositoare, o compa-
ntre
de redresare, per-
alegerea schemei adecvate
n special n anumite critice
sau De exemplu, atunci cnd
nu dispunem de diode al pa-
rametru de catalog URRM (sau
VRRM) fie de cel 3,14 ori mai I
mare dect valoarea medie a tensiu-
nii redresate dorite, ne vom orienta
obligatoriu spre de re-
dresare n punte care, mai cos-
u
w w
ti,
3,14 3,14 1,57
Uvo
2,22 2,22 1,11
U,
U,ef
1,57
U,
1,11 1,11
1,2 1,2 2,4
Vi=2=1 121% 48% 48%

1 0,5 0,5
1,
11
1,57
1,
0,788 0,788
Iv
I
r
1,57 0,188 1,11
Iret
1,
1,57 1,11 1,11
IFRM
3,14 1,57 1,57
1,
Ps 3,49'1,'U, 1,75",.U, 1,23",.U,
Pp 3,49'l
r
'U
r 1,23'l
r
'U
r
1,23'l
r
'U,
Ps+ Pp
3,49'1"Ur 1,49"r'U
r
1,23'1,'U,
2
"
1 2 2
f,
tisitoare, mai ,diodele
din acest punct de vedere. Un alt
exemplu, cu care ncheiem comen-
tarea, se la parametrul denu-
mit

poate deveni att din
punct de vedere al
diodelor utilizate, ct mai ales din
punctul de vedere al care
este cu att mai de realizat cu
ct este mai mare. Atunci
cnd dorim o filtrare foarte
chiar pentru valori reduse ale cu-
rentului mediu consumat, vom evita
montajul simplu de redresare mo-
cu pronun-
tocmai mai
coborte a pulsuri lor.
'i j
,2,10
1,05
1,48
0,74
1,017
1,001
2,08
2,04
18,3%
4,2%
0,333
0,333
0,577
0,577
0,577
0,818
1,017
1,001
1,21
1,05
1,48",'U
r
1,05"r'U
r
1,23'1,'U,
1,05'I,'U,
1,3S'I,.U,
1,05'1,'U,
3
6
CONSTANTIN TUDOSIE.
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Semnalul primit de la MX1 ajunge
n !?obinade cuplaj L 1, trece prin fil-
trul 1n LA, LB, LC ajunge
la grila 1 a mixerului MX2 cu tran-
zistor de tipul 40673. Aici are loc
schimbarea a doua de
n drena lui MX2 o me-
di.e de 500 kHz.
cum se din
'ui VFOA a filtrului n
este n
timp cu' bL!,tbnului de
a transbeiverului. In acest fel
se in orice a conden-
satorului variabil valoare
a mediei de 500
kHz, cu o foarte mare atenuare a
imaginilor.
Bobinele LA, LB, LC snt confec-
pe carcase de 0 10 au cte
14spire cu de cupru-email de
0,4mm.
, Bobinele de cuplaj L 1 L2 au cte
6 spire cu de 0 0,2 mm bobi-
nate peste dinspre al
lui LA Le. .
Bobinele lui MF2 au cte 75 res-
pectiv 10 spire cu de o,oa cu-
pru-email, pe cu ecran
de tipul standard.
Un lucru important este conden-
1101'

t,q
8F256
PFQRP

TORf/JIO
107
2061'
Va7AOT
satorul variabil CV1, 2, 3, 4, care are
cu calit meca-
foarte Pentru acesta
am folosit condensatoare va-
riabile de tip "ALBATROS" la care
i-am demontat atit rotorul, ct sta-
torul. Apoi am demontat din
rotoare statoare modelul
una da una nu. Un lucru impor-
tant a fost la rotoare a
din
care eventualele In
continuare am o
de ntre .axul condensatoa-
relor, avnd n vedere montarea lor
La re-
montarea condensatoarelor s-au
unit suporturile lor mecanice cu trei
M4 s-au lipit cele patru
statoare rotoare la locurile lor,
un condensator variabil de
4 x 50 pF. n cazul cnd se
un condensator de 3 x 50 pF, se eli-
un circuit acordat din filtrul n
dar scade mult atenuarea
imaginilor.
n locul lui 40673 din MX2 se pot
folosi tranzistoare BF 256 ca
n figura 2.
0.1
t
2.x 8C 107
" PA QRP

2/13375'
VFoe MIXERUl 3 LA EMISIE
/ (fig. 5)
VFOB este identic cu VFOA cu
componente.
Singura deosebire ntre ele este
condensatorul variabil, care se
prin intermediul unei
separate, de la un
buton exterior, montat n apropie-
rea butonului de a lui VFOA.
Condensatorul var1abil are
capacitate cu cel din VFOA. Mixerul
3 la emisie este cu un tranzistor de
tipul 40673 semnalul
SSB pe grila unu, iar pe grila doi
semnalul de la VFOA sau VFOB
scoate la o medie n-
tre 6 -+- 6,5 MHz pe filtrul n LA,
LB, LC.
Cu rezultate se
pot folosi tranzistoare de tipul
BF256, ca in schema din figura 5.
Pentru emisie la CW pe grila unu
a lui 40673 se semnalul din
oscilatorul de de 502,7
kHz.
AMPLIFICATORUL
AFI, O, AMP JF (fig. 6)
Amplificatorul de inter-
AFI este format din patru
etaje. Primele AFI1 AFI2,
MXlf
PFQRO
GeL b (f.LlBD, EU"')
folosite att la ct la emi-
sie. snt cu tranzistor de tipul 40673
'au ntre ele filtrul SSB
0EM-500. "
Grila primului 40673 este cuplata
cu ajutorul unui mic releu RL4 fie pe
semnal de medie de 500
kHz, rezultat la lui fie
pe semnal DSB, rezultat dupa mo-
dulatorul echilibrat. al doilea
40673 se semnalul amplificat
fie pe 500 kHz pentru fie
semnal SSB pentru emisie la bQrna
SB. aceste etaje ur-
AFI3 AFI4, care
au ntre ele filtrul de telegrafie
EM0-0,6 C. Printr-un sistem de co-
mutare cu diode, filtrul de CW
poate fi scos sau introdus ne-
cesitate,cu ajutorul unui comutator
de pe panoul frontal. Detectorul D
patru. d.iode sor-
tate are la un filtru audio
format din S conden-
satoare de 10 nF.
1n detectorul D se semna-
lul de la oscilatorul de cu
, un nivel de 1V la borna B.
Etajul amplificator de
AMP JF un CirCUit
integrat TCA 150 care poate livra
cca 3 w/an. La este montat un
jack, care prin introducerea
scoate difuzorul din circuit.
AMP ff1/SIE
2
x
8F256
PA QRO
IH/t,./IV
6JIr6(6P36,GU50)
TEHNiuM 2/1987
o
1
KI
o
27
16
12
10
10
10
8
8
8
7
7
t1ETfR
o
o o
o
R.1
------ ------
1
l' D'11 II!
K2 KJ
558 TEST el.<!

30
120
100
100
75
51
47
33
33
o
ttJ
Klt
50
240
160
100
100
51
47
47(
47
o
K5
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
PW CARRIER FILTER

o.
POZITIE
REC[PTIE [t1/S/E
COI1UTATOR
I VrOA VrOA
or 2 RIT VrOA
3 VFOA VFOB
3,5.
)
-1
7
10
14
18
21
+-.._-----'
24
28
28,5
R E
-
CAA
3#
IA
:1
QRP
j
aRD
PTT.
NoRI
REV
cw
558
1
CAL
cw
5:::1.
FAST
R=Rli.Cf.PTlt
E = EMISIE
din el s-au cu cablu
ecranat, iar bornele au treceri prin

Pentru evitarea porniri; transce;-
verului pe emisie la semnale puter-
nice n difuzor, am montat un ANTI
VOX la lui AMP JF. Acesta
semnalul audio ntr-o
tensiune cu el, ntre O
3 V, cu un
tru de 2,5 kO, .
Volumul audio al transceiverulUi
poate fi reglat de pe panoul frontal
printr-un de 50 k.o.
nu se volumul ma-
xim, am un mic ra-
diator de pe aripioarele lui
TCA 150 cu o de 20 cm
2
.
Toate bobinele de MF au 75, res-
pectiv 10 spire de 0,08 cupru-email
pe carcase de tip pentru medii
stas. Sare 4 x 100
spire cu de 0,15 cupru+bum-
bac, bobinate pe o de 10
n, 1 W ce a fost de
stratul rezistiv. ..-
SISTEMUL CA A, MODULATORUl
ECHILIBRAT (fig. 1)
Sistemul CAA este format din pa-
TEHNIUM 2/1987
tru etaje dintre care: primul amplifi-
cator cu BF256, un etaj cu-
plat galvanic, care este repetorul cu
BC177, care semnalul este
transformat ntr-o tensiune conti-
cu ajutorul a diode
EFD107.
Tensiunea cu sem-
nalul deschide mai
mult sau mai primul amplifi-
cator cu BC107 de aici ajunge la
amplificatorul final cu BC 177.
Pentru un semnal maxim se des-
chid complet BC107 177 astfel n-
ct n circuit divizorul 1k5 -
100n. n la borna
CAA se 1 V. n caz contrar,
tensiunea CAAse la 9 V.
Cli aj:.;torul de
2.5 100 n se sensibilita-
tea capetele de ale S-me-
trului.
Prin alegerea tensiunii de pol ari-
zare a bazei lui BC107 cu ajutorul
unui de 10 kn se
poate regla volumul de radiofrec-
manual de pe panoul frontal.
.
Sistemul CAA poate fi scos ,sau
introdus, de asemenea i se poate
alege constanta de timp de la bu-
toane de pe panoul frontal. Modula-
torul echilibrat este cu '
patru diode de tip 1N4148 alese
pentru o

Semnalul dinspre modulator este
introdus printr-un filtru audio for-
mat din S condensatoarele
de 10 nF.
La modulatorului se
un circuit acordat, iar sem-
nalul se culege printr-o L2 la
borna DS.
Semnalul din oscilator cu un ni-
vel de 1V RF se pe cursorul
de 500 n, din care
se face echilibrarea. Bobina L 1 are
75 spire, iar L2 15 spire cu de
0,08 cupru-email pe
stas.
S este pe cor-
pul unei de 100 .o, 1 W la
care i s-au bobinat 4
x 100 spire cu de 0,15 cupru
+bumbac.
Pentru a elimina la maximum cu-
plajele parazite s-a ecranat complet
mddulatorul echilibrat, iar
MOCULATOR, VOX, GENERATOR
COMANDA VQX (fig. 8)
Modulatorul are trei etaje, dintre
care: un amplificator de microfon
cu BC109C, un amplificator de au-
dio un etaj de Pentru pri-
mul etaj s-a folosit BC109C, care
are o amplificare mare un zgomot
de fond redus.
Microfonul se introduce pe un
de volum, iar ia in-
trarea n primul etaj este un filtru de
RF format din de 220 .o
condensatoarele de 1 nF 4,7 nF.
Elementele etajelor au fost alese
pentru un semnal perfect sinusoi-
dai distorsiuni.
Cuplajul ntre etaje se face prin
relativ mici, caracteris-
ti.ca fiind mai spre
"malte .
Etajul de livreaza semnal
pentru VOX n colector, iar n emi-
tor pentru modulatorul echilibrat la
borna AUD.
Modulatorul este alimentat pen-
tru lucru n SSB nealimentat pen-
tru lucru CW. .
(CONTINUARE iN 11)
nea citita fiind cea de la 1il-
trului trece-jos' de n
punctul A al schemei din figura 3.
DESCRIEREA SCHEMEI
Fiz. FLORENTIN MARGARIT - V09CHO.
Oscilatorul de XO, reali-
zat cu ajutorul unui pe frec-
de 44,1 MHz utiliznd un tran-
zistor, BFY90 sau 2N2369, este tri-
plat la de 132,3 MHz.
Condensatorul trimer bobina,
care snt n serie cu elementul rezo-
nant (cristalul de pe
acesta fi plimbat ntr-un
domeniu de 5-6 kHz n jurul frec-
fundamentale. Dioda vari-
cap, prin aplicarea unei tensiuni de
la O la 12 V, de
132,3 MHz cu 1,5 kHz n jurul el,
constituind pentru faza 1 de PL.l.
RIT-ul, iar pentru faza 2 de Pl.L.
"clarifier-ul'.' viitorului transceiver.
Toate transmisiunile ce se efec-
pe nalte au im-
puse severe n ceea ce pri-
stabilitatea
la emisiunile cu
de att de utilizate de ra-
dioamatori, se mai admite ca fuga
oscilatoarelor de la sau de
la emisie valori ce ar
"uimi" un profesionist, acest lucru
nu mai este deloc valabil atunci
cnd' dorim a efectua emisie-recep-
de (BL.U)
sau telegrafie (CW). ating
aici ordine de de 10 6.;:- 10 7.
Variantele clasice de oscilatoare
LC nu deloc de
mai sus, ce se pot
atingnd 10
6
10
5

aceasta uneori pe timp scurt.
Un "sked" n banda de 144 sau
432 MHz poate fi ratat fie din cauza
de fie din
cauza citirii incorecte a
Pentru eliminarea acestor factori
- de risc dorim n
cele ce unul
oscilator cu sau n ter-
meni de radioama-
tori - PL.L.
mai multe variante de ast-
fel de dscilatoare, noi optnd pentru
cea (se pare) de Hewlett-
Packard n 1966. '
Discutnd asupra figurii 1, frec-
de 132,3 MHz
prin multiplicarea unui cristal pe
de 44,1 MHz, este ames-
n mixer (MIX) cu
oscilatorului a
se a se bloca (VCO);
acestuia poate fi
prin intermediul unei diode varicap,
. ntre 133,3 135;3 MHz. l.a iesirea
din mixer se sumele di-
celor
doua amestecate, fiind
f-fo. Acest
semnal rezultat este comparat cu
ajutorul unui comparator de
(CPF) cu o ex-
f
1
de un VFO de la
1 la 3 MHz).
'f(MHz)
135)
135
134

La comparatorului se
o tensiune U
1
ce
dioda varicap a VCO-ului astfel n-
ct tot timpul ..1f = f 1.
De aici domeniul va-
f de la este
egal cu domeniul de a frec-
f 1 de VCO.
Se stabi-
de de cea a
VFO-ului.
Se stabilitat'ea
de f este de re-

..1f o
f

..1f
unde termenul T sta-
o
bilitatea oscilatorului XO, termenul
stabilitatea VFO-ului, iar ter-
f,
f,
menul -- raportul VFO-
f
o
ului cu cea de n cazul nostru
de aproximativ 10
2

Efectund calculele, se
aproximativ 10 7, ceea ce repre-
valoare mai mult dect ac-
pentru radioa-
..
Pentru cei ce vor aborda
n figura 2
graficul tensiunii din
pentru o a de ie-
de la 133,2 la 135,2 MHz, tensiu-
10+50 kn
n colectorul tranzistorului T1 se
un circuit acordat pe frec-
de 44,1 MHz, iar n colectorul
lui T2 circuitul se pe
132,3 MHz. mixerul, reali-
zat cu un tranzistor MOSFET
T3, de tip BF961 sau alt tip de
RF. Acesta nu pune probleme con-
structive deosebite de reglaj, avn-
du-se n vedere ca nivelul semnalu-
lui din (produsul de mixaj)
se situeze ntre 1 2,5 V
vv
'
cu ajutorul unui .osciloscop cu
banda de trecere de cel 5-10
MHz.
Produsul de mixaj trebuie fie o
distorsiuni de
la de baleiaj a
osciloscopului ca o
a
simultan cu a VFO-ului are
valoare cnd bucla este "ca-
deci oscilatorul VCO este sin-
cronizat.
etaj este VCO-ul, care
a fost realizat tot cu un tranzistor
MOSFET T4, n ideea
de a un zgomot minim al os-
cilatorului.
V stab.
RIT:!: 1,5 'kHz
f
o
x3 132,3MH
XO
.... --.. Af=f-f
o
=f
1
1-3 MHz
MIX
CI
44,1 MHz 1
f 133,3 -135,3 MHz
f
133,3 -
AMPLI F.
-135,3MHz
vca

133,3+
SEPARATOR FTJ
135,3 MHz
RF
Evident amatorul poate
sirui VCO-ul oricare
care t
FET sau bipolare (recomand
fiind cele din prima categorie).
Important este ca VCO-ul
struit, aplicndu-i tensiunile
graficul figurii 2, la intrarea A,
plat fiind de filtrul trece-jos, deci
unitate livreze
corespu
tensiunilor aplicate. In a
vom fi siguri de compatibil
VCO-ului construit.
bucla nu n tot
meniul de necesitate, se va
asupra condensatorului de 4,7 .
serie cu dioda varicap.
amplificatorul de
realizat cu tranzistorul T6, tot un
MOSFET pentru a o
de oscilator, lucru care
altfel l-ar sili n con-
dificile la o a
sarcinii la de 133,3
la 135,3 este fi It de un grup de
patru circuite acordate cuplate ca-
pacitiv, la se o
tensiune de RF de aproximativ 1 V
ef
pe o de 75 n.
Evident, acest etaj poate fi rea-
lizat cu un amplificator clasic acor-
dat n
Comparatorul de
este proiectat avnd la un cir-
cuit integrat produs de. MICROE-
respectiv
!!l!MMC4013, dublu bistabil de tip D
ajutat de un alt circuit CMOS,
MMC4011, cvadruplu NAND.
Evident, comparatorul poate. fi
realizat cu circuite clasice TTL
(CDB474 CDB400), cu unele mici
de schema de
Cei se pot adresa autoru-
lui pentru corespun-

Ultimul etaj este VFO-ul care,
cum a fost realizat, asigura o
de 2 MHz (de la 1 la 3 MHz) nece-
conducerii VCO-ului. Schema
nu probleme constructive
Il
CPF VFO
U
1
150
VFO
EXT.
0,06 CuEm, pe
de
deosebite, putnd fi n
alte variante.
S-a o intrare pentru un
eventual VFO extern,
prin releu, pentru operat-'
n cadrul concursurilor.
Atrag celor c
prin ntreruperea buclei de semnal
de la iesirea mixerului si intercala-
rea unui' divizor programabi/, iar la
intrarea comparatorului, n loc de
VFO, prin introducerea unui sem-
nal de 10 sau 1 kHz, se poate
de n
de 10 sau 1 kHz.
Se vor ecran a toate blocurile func-
iar tensiunea de alimentare
va de minimum 12 V si maximum
15 Consumul ntregu-
lui montaj este de 58 mA la 135,3
MHz si de 51 mA la MHz, ceea
ce l echipamen-
tele '
o de
prin sumarea
cont ca la ordi n ul
se adauge 3
Pentru cei mai
se poate citi cu un """""",0'"
tensiunea de scala

Datele bobinelar se
n O
de condensatoare de
cel din serie cu rezis-
180 .o, nu este necesar de-
ct atunci cnd se va trece la faza 2,
comparare ia 10 sau kHz, deci n
viitor.
atunci autorul
mult succes la realizarea primei
faze!
BIBLIOGRAFIE:
1. Spnulescu, 1. Dima, R Prvan, Me-
tode electronice in fizica
E, Nicolau colab" Manualul ingine-
rului elec!rollist
Application Note 71 HewleU-Packard,
1966
VHF CommunicaUons, colectiE:
CQ DL,
Tehnium,
TEHNIUM 2/1987
n cadrul unor
miciliu; este foarte

rizator care permite pro-
gramarea mai
multor cum ar fi,
de iluminare, radiorecep-
toare, muzicale etc., cu o
schema une sin-
din cele dorite.
o de releu
cu automentinere, care
numai la efe'ctuarea contactului
si se deschide la efectuarea contac-
tului C-O. Cnd se con-
tactele A-D si C-B, starea releului
oricare ar fi ea.
Cnd se contactul A--la,
releul se pune sub tensiune, iar unul
din contactele acestuia se nchide,
n stare se-
lui A de 8. La efectuarea con-
C-O tensiunea de alimen-
tare a releului scade ntr-att nct
releul se datorita
trecerii unui curent prin 0
3
D
4

de tensiune pe R",
Nu s-au indicat tipurile concrete
de relee, diode sau transformator,
pentru ca doritori; realizeze tem-
porizatorui cu materialele disponi-
bile. Valorile C
l
R
l
se aleg experi-
mental;' n de releul folosit,
avndu-se n vedere ca R
l
nu
o valoare prea deoarece ar
periclita diodele 0
3
-:- 0
4
- Din ace-
motiv nici C
l
nu trebuie sa
o valoare prea mare.
(CONTINUARE N PAG. 21)
9
MiRCEA PER5ANU ...
1.
Aparatul de fapt un ra-
diometru-rontgenmetru capabil
detecteze nivelurile
f3 'Y.
Aparatul poate fi folosit, deci, n
industriile bazate pe nu-
avnd ca scop asigurarea
muncii pentru personalul
care n mediu radioactiv.
De asemenea, poate fi folosit
pentru determinarea gradului de in-
fectare a aerului, apei,
alimentelor, a diferitelor obiecte,
precum a utilajelor tehnologice;
poate fi folosit n' laboratoare
lare, n procesul instructiv-educativ
etc.
2. DATE TEHNICE
Datele tehnice ale aparatului snt

- domeniul de 20
,uR/h - 100 mR/h;
de scale =
- timp maxim de = 12 s;
- alimentare = 220 V/SO Hz sau
. patru baterii tip R20, incluse n apa-
rat;
durata de a
C5H - 20
jO
Sirhsu::I
bateriilor cea ore;
- dimensiuni = 247 x 72 x 151
mm;
- greutatea baterii)
= 2,050 kg;
. ...:.- tipul contorului Geiger-Muller
folosit = CEM-20, contor cilindric
cu autostingere cu halogeni, cu ca-
tod de fier pentru {3 'Y.
3. PRINCIPIUL DE
Unitatea de a dozei este
rontgenul doza de ra-
X sau 'Y a emisie corpus-
produce n fizice
normale un de 2,1 x 10
10
ioni.
care n volumul'
sensibil al contorului produc
manifestate sub de pulsuri la
detectorului.
Raportul ntre de pulsuri
n unitatea de timp de
particule care n volumul sen-
sibil al contorului depinde de efica-
citatea acestuia, conform
, N
e (%) = 100-
N
o
Pentru
ntre de
de detector particule
care n contor, este necesar ca
de ntre
electrozi se n limitele
paHerului.
tensiune nu stabi-
dar un voltmetru este conec-
tat permanent pe circuit, iar cu aju-
torul reostatului tensiunea se alege
la mijlocul palierului (n cazul de
390-410 V). .-.
, n lipsa unui tiratrolfl (piesa carii
nu se la noi n am 'reali-
zat un amplificator Darlington, la
iesirea este conectat un re-
ceptor telefonic. n acest receptor
pot fi ascultate pulsurile date de de-
tector, sub forma unor pocnituri
mai dese sau mai rare, n de
nil{elul de
In contorul Geiger-Muller ampli-
tudineapulsului nu depinde de io-
nizarea deci toate parti-
culele, de energii tipuri diferite,
dau pulsuri de amplitudine:
Aceste pulsuri snt trimise ntr-un
circuit care semna-
lelor forma
corecte a digital. Im-
pulsurile snt trimise la
printr-o Deschiderea
este de baza de timp la
butonului "START".
4. REAliZAREA
Amplificatorul Darlington a fost
realizat cu tranzistoare BC109 cu
zgomot de fond mic. Valoarea
a de polarizare
din baza primului tranzistor va fi de-
eXl3erimental.
Att formatorul de impulsuri ct si
circuitul au fost realizate cu
o CDB400E.
decodorul snt
clasice si n codul binar-
zecimal' ,,8421". Un circuit special
n acest caz se va
trece pe o
Resetarea se face prin deschide-
rea circuitului de
O se va acorda
bazei de timp, ntruct de aceasta
depinde precizia aparatului. n
acest scop condensatoarele din
circuitul de temporizare vor trebui
fie de calitate, cu o stabili-
tate ct mai mare n timp cu cu-
de ct mai mici. Se vor
pr!?fera condensatoarele cu tanta!.
In scopul unei precizii
ct mai bune s-au semire-
glabile care permit etalonarea
rei game separat.
Etalonarea se va face cu ajutorul
unei surse radioactive de control si
cu un alt aparat '
Stabilizatoarele de tensiune snt
clasice. Doritorii vor' putea realiza
eventual un stabilizator mai com-
plex.
Convertizorul de tensiune a fost
realizat pe o tip cu di-
mensiunile de 23 mm 16 mm gro-
sime. S-a bobinat mai nti
rea n doi 'care
n total 1 050 de spire CuEm
0,08 mm. tre-
buie cu mare pentru
a nu se Peste aceasta si
bine de ea s-a bobinat n-
care 2 x
10 spire CuErn 0,25 mm.
n lipsa unui microampermetru
sensibil s-a folosit un instrument de
350 MA care a fost "sensibilizat" cu
'ajutorul unui tranzistor BC107. Eta-
lonarea s-a din semireglabilul
de .100 kO din baza tranzistorului.
Un comutator face trecerea de pe
pe baterii invers.
Punerea n se face prin
punerea comutatorului pe una din
game butonului "RE-
SET" apoi a butonului "START".
5. BtBllOGRAFIE
1. George
Semenescu, S. Rpeanu, P. Magda
2. Practica electronislului amator;
Editura "Albatros"
3. Catalog de noi tuburi electronice
tranzistoare, Editura
4. Radiometru - Rontgenmetru
AD111 md. 66-1971
5. revistei "Tehnium"
TEHNIUM 2/1987
VOX-ul are cinci
un etaj ",,..,..,,,,I,ifi,,.,.,t,,,
ce semnal la modula-
tor, urmat de un amplificator liniar
ce semnal fie din emitorul
primului etaj, fie din yeneratorul de

Semnalul este apoi transformat
ntr-o tensiune (lI" grupul
EFD107, care se cu
tensiunea de la ANTI VOX pe un
grup de care re-
regim!.!1 de lucru al etajului
amplificator. In continuare se
de 10 kH care re-
durata de a VOX-
ului. Toate aceste
de fapt regimul de lucru al
VOX-ului. Ele snt montate la inte-
riorul transceiverului si o re-
.glate nu se mai revine asupra lor.
Etajul final al VOX-ului are n co-
lector relee RL 1 RL2 de 12
V /20 mA cu cte patru contacte "nor-
mal nchis" si conectate conform fi-
gurii 16. ' ,-
Pentru lucru n CW se au-
tomat generatorul de al
VOX-ului G.C.T., care introduce
220
semnal n al doilea etaj amplificator
al VOX-ului o cu ma-
nipulatorului.
Generatorul este clasic cu doua
BC107, iar de lucru are
valoarea de 1 200 Hz cu un nivel de
0,5 V.
OSCILA TORUl DE
(fig. 9)
Oscilatorul este de tip CLAPP
un BC171A. Pentru
nerea unui semnal perfect sinusoi-
dai, s-a montat un circuit acordat la
oscilatorului. Semnalul din
OSC PURT se culege inductiv prin-
tr-o
se prin diode
cu ajutorul unui comutator de pe
panoul fronta!.
La oscilatorului se
etaje repetoare pe emitor. Pri-
mul se pentru
SSB-CW emisie SSB, iar al doilea
repetor n numai la
erTlisie Cw. Oscilatorul de pur-
cu cristalele de
cele repetoare sHit
ecranate complet, iar
snt prin treceri de
prin cabluri ecranate.
In acest mod am reusit elimin
cuplajele parazite, .iar ,'feziduul de
este practic zero.
Pentru lucru n SSB se alimen-
n mod normal borna NOR si
n de 503)
kHz. Astfel n benzile de 3,5 si 7
MHz se transmite pe banda
iar n benzile de 10 -;- 28,5
PEl banda
se doreste inversarea ben-
zii laterale n ca'drul unei game, se
va trece comutatorul n REV
astfel se alimenteaza dioda care
pune n circuit de 500 kHz,
N HR. VIITOR).
b,OZ
Li
L2

-f::'-
JI1 11'1
ECgZ aC8i
ECC8i FRECVENTA EC92.
CR


......
1'1'1<
4701<
UN
/2fJK IW 4x80J</3v/
I---l
201)1;180 1K8
BDJ38 2/'13055
II(
1

III<
1
o o o o o o o o o
-150 180 300 &,3 8lJ0 -500
5 &,3 20 IZ 230 &,3
ofk
o o o o o o o o
II 12 {j /4 /5 /6 i7 /8 1'1 20
CONfCTORUL ALlI1UvTATOR
Fig. 20
Il
n limita
UIl:>UVIItUIl pe
tensiunea eficace n gol de
transformatorulul U' re-
mai mare de. 20' V,
redimensionat tn;>J!"I",f,"\YrY'
sau n caz contrar sursa
poate realiza n va-
n momentul cnd
Uel U'ef la nu tensiunea
de 220 V, atunci trebuie corectati
valorile n mod corespuh-

Dimensionarea radiatorului se
cu ajutorul rei iei:
. (9)
rY'IO:>,""<>""> n
a
. pe care se monteaza
torul, n
de mai sus este n
cazul n care radiatorul este ampla-
sat vertical, astfel ca aerul
circula liber de jos n sus,
lui a am)!ocHel,or
stituente.
A include tu-
turor elementelor care
liber aerul. exemplu, ra-
diatorul este o de
atunci n lui A
ambelor pe am-
. aerul poate circula liber.
Puterea P
t
se cu

6,2 K.n+f
.- punte
o-o-strao
/1
BY 179

IN+.
IN _. o--
GND.
GND.
E+.
E-


sv
fOOO JLF
+
(
+
--
SC 2518
18 lelE
P
t
[1,56' (Uel
I 2
200
1
, C
2
], 11 (10)
unde valoarea condensatorului
se introduce n
(1/lF 10
6
F).
a radiatorului va
fi
In pe ambele tran-
zistoare se putere, Al
realizarea unei surse
16V,cuuncu-
Acest program este scris n lim-
bajul BAS1C al calculatoarelor HC
85 si SPECTRUM si va-
lorile componentelor pentru filtrele
pasive de tip Butterworth
(1chebycheff).
Valorile componentelor pentru
filtrele de trece-jos se calcu-
n variante sche-
mele date n 1a 1 b.
Filtrele de trece-sus se calcu-
de asemenea n va:'
riante, ale sch.eme snt date n
figurile 2a 2b. Se
schemele filtrelor trece-sus se
din cele ale filtrelor trece-jos
prin nlocuirea condensatoarelor
cu a cu
condensatoare.
Schema a celor ti-
puri de filtre care se
pot calcula din schemele
date n figurile 1 a 1 b, n care n
paralel cu fiecare. condensator se
va mai conecta o si n
serie cu fiecare se va
mai conecta un condensator.
n figurile 3a 3b snt date sche-
mele celor variante de filtre
pentru cazul particular
al unor filtre de ordinul 3. n cazul
filtrelor
ca programul se utilizeze doar
pentru calculul filtrelor a
de trecere (f-f) este cu-
ntre aproximativ, 4% 40%
din frecventa In caz con-
trar, componentele calculate s-ar
putea valori greu de realizat
sau de
Modul de utilizare a programului
se poate desprinde din exem-
plele de mai jos.
Exemplul 1. Se cere se calcu-
leze un filtru trece-jos avnd o ate-.
nuare de 3 dB la de 3 000
Hz cel 25 doS la de
9 000 Hi. Filtrul va fi conectat la ie-
sirea . unui generator cu
de 600 il i se va cupla la
Iesire o de 600 U.
Solutie. Se introduce programul
'in' calc'ulator apoi se introduc co
menzile: I pentru calculul unUi fil-
rent maxim de iesire de 250 mA la
tensiunea de 16 V.'
Se introduce
lator si
TO 10
16;
3333.333.
standardizate
valorile
tru trece-jos, b un filtru de
tiP Butterworth, - 600 !!, f
3 000 Hz este la care filtrul
cu 3 dB; 25 dB re-
atenuarea pentru
frecventa f .. ce. 9 000 Hz. n
2,6206' n continuare se va intro-
duce filtrului care poate fi
orice ntreg mai mare sau
egal cu 1, dar pentru a satisface
impuse de tre-
buie fie mai mare dect valoarea
lui n Introducem n 3
valorile componentelor pen-
tru cele variante de circuit, dar
nu vom retine n acest caz dect va-
rianta care cele mai
bobine. Schema filtrului cu valorile
calculate este n figura 4.
n toate cazurile, cu fil-
trelor de ordin impar, rezis-
tenta de a filtrului este
cu generatorulUi
In cazul exceptat, R/va cal-
. culat de program n timpul

Exemplul 2. Se cere un filtru tre-
ce-sus cu mai de 3 dB atenu-
are la de 1 000 Hz mai
mult de 45 dB atenuare la 350 Hz.
Solutie. Se introduc comenzile: h,
pentru' cqlculul unui filtru trece-sus,
b pentru un filtru de tip Butterworth,
R 600 n, f. = 1 000 Hz, A'I li 45 dB
si f. 350 Hz si n 4,937. In-
troducem ordinul filtrului egal cu 5.
am alege ordinul filtrului n= 6,
circuitul s-ar complica n mod inutil.
iar pentru n" = 4 de 350 Hz
ar fi cu mai de 45 dB.
Alegem varianta a doua de circuit
care mai bobine (fig. 5).
Exemplul 3. Se cere proiectarea
unui filtru cu
de 1 000 Hz si cu o atenu-
are de 3 dB pentru de
900 Hz si 1 100 Hz, avnd un mini-
mum de'15 dB la 800 !-Iz SI
1 200 Hz. sursei SI sarcl-
nil va fi de. 600 fL
(CONTINUARE N NR. VIITOR)

n rnpar
Rg U- L3 .. --- .TI

n par n inpar
TEHNIUM 2/1987
sau a vedea cum se modifica dome-
niul V1 , V
2
atunci cnd, de exemplu.
R2' R6 Rs au o abatere de va-
loarea de .1. 5%.
n continuare se poate calcula
circuitul de Acest calcul
fj efectuat ulterior, introdu-
comanda GO 400.
Se. introduc
V
1
O. 16017964.

Introducem cea
valoare
Rs 10000
11 O. '2
!se
In continuare se cal-
culul lui Uel, care se poate calcula
ulterior introduCnd comanda GO
n par
5.3191489; .
21.893676.
se su-
A. Acest calcul
direct, introdu-
75;
n lnpar
CI----9-
t
-
C1
-\?-L-' L2111--
2
-1"-C-3 ---W!-L-3
L2
0.0193 H
R(
BOOn
Rl

13
a se folosi o de profil U8 cu
lungimea de 600 mm, iar menghi-
nele de strngere fie plasate ct
I UIOIUI 111 n 11 II
. ma aproape de suporturile lamei),
se barele de torsiune,
iar suspendarea ,din
a autoturismului se
ansamblul de flexiune din su-
porturi (care se
nal).
La montarea ansamblului
de flexiune - de torsiune,
ce s-au montat sup.orturile
conform reperelor la demon-
tare, se succesiv la
montarea pieselor n ordinea in-
de la demontare, respectnd
cuplurile de strngere, n daN'm: 7,5
M10 de fixare a supor-
tului lamei pe caroserie) 12,8
(fixare pe suport).
b. nlo.cuirea unui pivoi. Este i m-
cazuri mai rare la accden-
tarea autoturism ului, cnd autotu-
rismul nu mai
tehnice ale di-
Pentru demontarea pivotu-
lui snt necesare un extractor de ro-
tufe un dispozitiv de imobilizare a
butuculuL suspendarea
din a autoturismului se exe-
n ordine, ope-
.." de demontare: arborele de
transmisie (se butucul
. cu dispozitivul amintit), rotulele (cu
ajutorul extractorului), care
se butucul de arborele
de transmisie se bu-
.tucul.
La montarea pivotului se
n ordine de mai
sus, respectnd nlo-
cuirea cu autofrnare cu
altele noi, verificarea ca
nu fie decu-
respectarea cuplurilor de
strngere: 38 daNm de fi-
xare el arborelui de transmisie pe'
butuc); 4,5 de fixare ale
rotulelor inferioare superioare);
2,1 de fixare a bieletelor de
directie).
c. Inlocuirea unor piese ale sus-
pensiei: amortizor getor-
siune de flexiune. Inlocu-
irea unui amortizor se face cu
autoturismul pe avnd ca dis-
pozitiv o pentru montarea
21
1,

14
13
14 \

Or. ing. TRAIAN CANT
urechii amortizorului pe axul
lui superior. Se impune respectarea
cupluri de stringere,
n daNm: 11 de fi-
xare a amortizorului); 17
de fixare ranforsare);
11,2 de fixare su-
a amortizorului).
La demontarea unui amortizor
se succesiv.
rele de demontare:
si surubul de fixare a
amortizorului; se amor-
tizorul din urechea prin
la montarea lui se
n ordine
respectnd n final cuplurile de
strngere a (5,7
daNm la I.P.A.-Sibiu Allinquant
2,7 la Boge).
La demontarea unui
amortizor cu urechea de 'fixare su-
este demonta-
rea superior.
la demontarea barei de torsiune
a lamei de flexiune se
astfel: autoturismu-
lui pe un canal sau pe un elevator,
se puntea se de-
tabla de a
tului lamei, se de
fixare a suportului lamei, se demon-
limitatoarele apoi se strng
Pentru demonta-
rea lamei de flexiune, se auto-
turismul pe sol, se lama
devine (se
PUNTEA SPATE
a. Demontarea montarea
spate complete
Pentru efectuarea acestei
este o pentru ri-
dicarea din spate a autoturis-
mului, iar la montare se respecte
cupluri de strngere, n
daNm: 10,5 de fixare a
spate); 4,8 de fixare
spate a din 2,5
de strngere a tampoanelor limita-
toare pe punte).
La executarea de demon-
tare se astfel: autotu-
rismul se pe un elevator sau
pe un canal, se automo-
22-e
bilul, se scot tabla de a li
de frnare, scutul de
al rezervorulu de
se de
are spate (toba de cu coHe-
n "V" de zgomot
din suportunle ,elastice) si con-
ducta de La executarea aces-
tei se o deo-
sebita la trecerea supe-
rioare de amortizor prin dreptul re-
zervorului de pentru a nu-I
deteriora.
b. Repararea unui brat al
spate
La executarea snt nece-
sare A - dispozitiv de
montare-demontare (dorn-
de sprijin); B - cheie
cu pinten; pentru bu-
tuc spate; C - pentrumon-
tare tub suport spate; D - cale '
pentru reglajul lateral al
spate; E - dispozitiv pentru de-
montarea montarea
spate. Cuplurile de strn-
gere n daN'm recomandate: 37,5
19,5 butuc);
4,75 fixare disc 4
fixare etrier
la demo'ntarea butucului spate
se mai nti n
se etrierul
frinei, apoi butucul spate, tubul su-
port al spate n final tu-
zeta din butuc (se a nu
ie demonta capacul de
sau se
nainte de a se demonta fuzeta)
rulmentul.
la montarea ansamblului
butuc spate se succesiv
montarea: rulmentului pe fuzeta
spate (prin presare, cu nu
bilele), ansamblul rulment-fu-
n butuc, (cuplul
de 37,5 daNm, cu cheie dinamome-
discul de s-a
scos etrierul), ca'pacul de
(partea a capacului nu tre-
buie fie de corpul butucu-
lui), butucul (se face prin introdu-
cerea ansamblului pe
folosind garnitura de
1 n "a" - fig. 7, n interiorul
tuzetei; butucului se strn-
ge la cuplul de 19,q daNm folosind
cheia discul de
Re butuc.
c. nlocuirea unui amortizor la
puntea spate
se cu autoturis-
mul pe plasat pe canal sau pe
un pod elevator. Lucrarea este
se prin demon-
tarea a de fi-
xare a amortizorului. La
montarea lui se prin
partea de. jos cu se n-
autoturismul cu o n
fel nct se o
de 290 mm sub traversa
spate planul de reazem al
pe sol.
Se aceste
de la
suspensia autoturismelor trebuie
TEHNIUM 2/1987
Se apoi capacul came-
rei de nivel constant, se desface
de fixare 32 (figura. 1) se
extrage ansamblul tijei 12. In conti-
nuare se eventual,
se cota 231 (figura 6), re-
glajul prin rotirea piu-
2 pe filetu! tijei 1. Se introduce
apoi la loc ansamblul tijei 12 (figura
1), se garnitura de
a 32 cu alta
se ansamblul n fi-
nal, se de fixare m-
potriva autodesfacerii cu ajutorul
un.ei vopsele.
In continuare se desface capacul
de din dreptul jiclorului
(14, fig. 1 7) se
n respectiv un
tub manometric n de U,
cum s-a procedat la controlul regla-
juiui plutitorului n camera
de nivel constant.
Se dispozitivul. de fi-
xare cu comparator, cum s-a
la reglajul clapetei de
se umple camera de
nivel constant cu n
n care permite plutitorul. ce
comparatorul a fOst astfel fixat nct
palpatorul calce pe
iar acul indicator a fost adus la
zero, se deschide lin clapeta de ac-
nivelul benzinei
din tubul manometric; acesta tre-
buie coboare n mo-
mentul n care acul comparatorului
o a clapetei de accele-
de 7,95+0,4 mm. Cazul contrar
reglajul ansamblului tijei
de a nu
este corect trebuie fie
n lipsa comparatorului se poate
recurge la o mai prin
utilizarea unei piese. cilindrice cu
diametrul de 4,2 mm. In momentul n
care nivelul benzinei n manometru a
tija' de trebuie
intra frecnd n
dintre clapeta de pere-
tele camerei d.e n zona
cea mai a Se de-
tubul manometric, se
la loc de
a jiclorului capacul
Or. ing.
nu
este nlocuirea garnituri;
sale de cu una -
indu-se o veche nu asi-'
100% camerei de car-

5. Reglajul mersului n gol (ra-
lanti) .
Pentru reglarea moto-
rului la ralanti snt strict necesare un
turometru cu scala 0-1000 min-
I

un analizor de oxid de carbon, Re-
glajul de acela al carburatoru-
lui 28 H8 1-1, deoarece cla-
petei de nu se mai modi-

Ca parametri de reglare se folo-
sesc nivelul emisiei de CO.
care trebuie
lor regulamentului' CEE (Comisia
nr. 15 din
25.02.1983 privitoare la emisiile de
noxe ale autovehiculelor n plus,
foarte econo-
a motorului la sarcini
cu amestecuri n
ntruct n uzina constructoare
acest reglaj se precis pe
stand uri speciale, de re-
g!are a mersului n gol 23 (figura 1)
este sigilat cu un capac galben/alb.
Reglajul se cu moto-
rul n .prealabil cu turome-
trul analizorul cuplate. Mai nti se
la 600+100 min-
I
asupra 22 (fi-
gura 1 sau figura 7). Prin
rea acestui scade
invers. Imposibilitatea tu-
nominale de ralanti n acest
fei reglajul cJapetei
de nu a fost efectuat co-
rect deci trebuie
apoi verificarea regla-
jul emisiei de bioxid de carbon.
Pentru aceasta se desface capacul
sigilat al care
emisia de CO (reper 23, figura' 1 sau
reper 3, fig. 5). de CO
n gazele de evacuare trebuie fie
de 1-1,5% n nici un caz nu
4,5%, ultima con-
stituind nivelul maxim admis de
normele .
Trebuie se asu-
pra faptului aceste reglaje nu se
pot face corect este
de aer fal-s n camera
de Locurile cele mai
probabile de acces snt. de
al jiclorului de mers n gol.
precum axul c/apetei de accele-
aceste piese snt cu
garnituri de care se pot
deteriora fie n timpul
fie se
nesc) natural n timpul
normale a autovehiculului.
n ncheiere, atragem asu-
pra faptului ncepnd din ianua-
rie 1984 vechile carburatoare 28 H
4-1 au fost livrate cu plutttor modi-
ficat ca volum.
rea cu 15% a volumului a dus la mo-
dificarea nivelului benzinei n ca-
mera de nivel constant. De aceea a
se de personal califi-
cat; orice poate con-
duce la erori care, pe de o parte,
scot autoturismul din iar
pe de parte, pot provoca pa-
gube materiale sau chiar accidente
n
9---0 ____ 5
-
24
a. ..........
IN STA LAT lA
11
DE AUMENTARE
2.5
G----
1
DE EVACUARE '\
A MOTOARELOR
A. de alimerlli'are.
cum s-a prezentat anterior, motoa-
rele autoturismelor Oltcit snt ali-
mentate _ clasic, prin care
au urmatoarele teh-
nico-constructive; vezi Tehnium nr.
169 (12/1'984) - 173 (4/1985):
TEHNIUM 2/1981
23 !1
fost necesar ca de mon-
tare a (poantou) n
capacul camerei de nivel constant
fie mai cu 0,8 mm. Cota
de reglare a plutitorului
la capac) trebuie fie de 13,6
mm, iar nivelul benzinei n
la 22 1,5 mm.
Noul plutitor se ntr-un
,capac cu cores-.
care se per-
fect Ia corpul tipurilor anterioare
din seria 28 HB. Pentru utilizarea
noului .capac cu plutitoare de tip
vechi, este montarea sub
a inele A 1 O x 14,
cota de reglare a plutitorului- fiind
acum 12,1 1, l' mm: De remarcat
plutitorul nou nu poate fi montat
n capacul carburatoarelor de tip
vechi.
, (CONTINUARE N HR. VIITOR)
10
SISTEM
DEDE\lELOPARE
(URMARE DIN NR. TRECUT)
La evacuare, racordul de
acces va fi situat la mai ridicat al
gi'lleriei, in opus fiind racordul
gOlne apa, pe partea a galeriei,
deci pe parte cu racordurile ven-
tilelor. se prin Ii-
pire cu adeziv, cu mare pentru asi-
gurarea
Cuva 2 se din PVC lipit sau
sudat, la dimensiuni ce depind de tam-
bU/ul utilizat, deci de tipul peliculei.
In figura 17 se poate modul n
care se senzorii 48 n cuva 2,
precum dispunerea racordurilor 53
54, care C!,) cele
cuve de amestec (galerii). In plus, mai
apare racordul 52, care se cu
circa 10 mm deasupra nivelului normal al
n care la evacu-
area surplusului de sau de
Diametrul acestui racord este
de, 10-15 mm (orificiu).
In cazul n care ventile cu co-
se
aici. dorim un regim
de lucru automat, vom avea nevoie
o de .
forma bloc din figura 18.
Atragem de la nceput n conti-
nuare vom prezenta automatul secven-
de Care este destul de
complex, iar realizarea lui impune un ba-
gaj de accesibile numai con-
structorilor
L.a proiectarea acestui automat am
luat n considerare developarea filmelor
reversibile. Prin reducerea la zero a dife-
ritelor se poate realiza o
alta de
Secventa de lucru de baza este:
1.' 1- maximum ,15 minute
2, 1 1
a 5
1
5. 5
6. 3- 5
5
2- 15
4- 20
ar impune o cu
Pentru a simplifica
am o cu un
toate comenzile
generate
de Vom
figura
Blocul
controlul
vizualizarea
tea nu snt
procesului, de
FUNCTII.
10
20
30
n figura 19 este prezentat blocul de
a senzorilor de nivel, realizat cu
porii f\JU - CDB405E, Cu Sf\J1 am
senzoru! montat la partea a
cuvei 2 care umplerea, iar cu
SN2 senzorul inferior, care goli-
rea. Semnalele de snt generate
direct ct negate.
In figura 20 etajul de putere
(un modul). Tranzistorul BD135 va avea
radiator de (50 cm
2
),
de 10 kn se la punerea n func-
pentru asigurarea curentului co-
rect de a sarcinii. Bobina B
poate fi att bobina unuia dintre ventile,
ct SI bobina unui relell pAntrl1 rqnlilnda
lampii il rnotorului, a uscaril sau a celor
16
Ing- M. FLORESCU
ventile de Acest modul se
n 14 etaje.
n figura 21 avem blocul de alimentare
(mai etajele de transformare re-
dresare). n bloc o tensiune conti-
de 24 V/5 A si una de 12 V
(minus) de 50 mA',
L.a avem pentru blo-
curile automatului o tempo-
RESET care aduce automatul la
pornire n starea zero. Temporizarea
este cu circuitul integrat
C DB4121 iar cu [lA 323
(Clt-CI4). snt GS1, GS2,
BC AS.
Generatorul este
dintr-un cu 12 (figura
22). EI se cu patru bistabile JK
(CDB 473E). La pornirea automatului,
acest bloc este alimentat de la GS 1, m-
cu comanda RESET (circa 1 se-
acest interval se
blocul GS2, iar RESET dispare.
se n starea zero gata de lu-
cru.
Blocul GS2 (figura 23) cu
4-5-fJ
5
NUM
SI ,CDB408E) cele 11 stari ale auto-
matul,>, uSi,
Un rol important l au temponzarile,
care se pot grupa n trei clase, du-
rata Temporizarea la 1
minut se cu schema din figura .
24 - generare impuls, sau cea din figura
25. pentru temporizarea TH1 -
spalare 1 2. Elementul reglabil este re-
R de 47 kll, temporizarea fiind li-
SIMBOL
I
II
III
IV
V
I
1
3
5
8
10
BLOC
ALIMENTARE
T
TR1
TS
TA
TR2
TF
mitata de valoarea C de 10 jlF. Conden-
satorul va avea un curent de pierderi ct
mai redus, ales prin sortare.
la 5 minute snt
date de schema 26. Valoarea C este de
50 jlF, iar R de 6,8 Mn. Condensatorul
trebuie fie de foarte calitate.
Acest tip de temporizare se la
stopare (TS), solarizare (TL), albire (TA)
SI (TH3). Pentru timpii mai mari
se un multiplicator de capaci-
tate cu amplificator de tip
LM108 sau similar (figura 27). Schema
se la temporizarea
(TR1 TR2), (TH2), fi-
xare (TF) uscare (TU).
Comanda deschiderii electroventile-
lor de admisiune se face cu modulul din
figura 28 A. devin pentru fiecare
modul ca n tabelul 2,
Ci
TR1
TS
TA
TR2
TF
C2
VRi
h VS
i.'
VA
" VR2
VF
AF1SARE- .

E
E1
E3
E7
E5
E9
BLOC

AFISARE
RJNgn
GS1
+r-----=:--=---O
TEHNIUM ,2/1987
V ventilul de admisiune
pentru o iar V' ventilul de evacu-
are.
Comanda se face ca n fi-
gura 288.
1 2 se cu co-
manda de la blocul din figura
28 C, care un subansamblu al
blocului de comenzi finale din figura
28 D. intermediare se reali-
1
2
6
cu circuitul din figura 28 E. Sem-
nalele E 1-E9 se ca n figura
28 F, cu un circuit SAU cu diode, gene-
rnd cu comanda de START
comanda de deplasare a NUM.
Semnalele de se cu
circuitul 28 G.
,n totalitate schemele din figurile 28
logica de generare a automa-
tului de
Circuitele se cu elemente de
tip CDB417E ca n figura 29. Elementele
de se dispun ca n figura 30.
Ciclul de se poate descrie
cum
1. CONECTAREA Por-
motorul. (comanda GS1),
GSL,
logica GS2 GS2). Automatul
este gata de lucru.
2. START. Trece automatul n starea 1
1), deschide admisiunea reve-
latorului. 1 (comanda VR1), care
la umplere SN1 - PLIN);
temporizarea TR1
TR1 - REVELARE 1); temporiza-
rea TR1, deschide evacuarea (comanda
V'R1), la atingerea nivelului SN2
(cnd SN2 GOL). Se deschide
comanda V'R1 se semnalul
de salt NUM.
3. Automatul trece n starea 2 2).
Se deschide admisiunea apei de
(comanda VH), se tem pori-
zarea TH1 dupa
TH1 se nchide admisiunea apei se ge-
comanda NUM. De
ventilul de evacuare a apei are n cir-
cuitul de o ntrziere de 12 se-
cunde, care evacuarea
a apei, realizat cu CDB4121.
4. Automatul trece n starea 3
3). Se deschide admisiunea de
stopare (comanda VS), la umplere
SN1 - PLIN). Se tem-
porizareaTS TS - STOPARE)
terminarea TS deschide evacuarea
(comanda V'S), la golire
SN2 - GOL).
comanda NUM.
5. Automatul trece n starea 4
4) reia "ciclul de la punctul 2 -
VH SPALARE.
6. Automatul trece n starea 5
5). admisiunea de
albire (comanda VA) la umplere
SN1 - PLIN),
temporizarea TA TA AL.-
BIRE). finalizarea etapei,
golirea (comanda V'A), la
SN2 - GOL). genereaza
comanda NUM.
i. AUtomawl Trece n Sli:Uea o
6); se comanda de VH
VH - pe durata
TH3, care comanda
NUM.
8. Automatul trece n starea 7
7), aprinde lampa de solarizare (co-
manda L) pe timpul TL L-SO-
, ... RE), apoi comanda
( tinge lampa.
\ . matul trece n starea 8 L?
r-'L...LJ----e--.. 1 12V "]"",,,,,,,,::,,,,,,,':"::;",',',' . ".'._,,,,".,,,_I'',',",.",,',",".,._.,,--,;....... . 7:
a
u 'I.u
. port R2
1
11
SN2
SN2
90
t= TH2
1N4148
TEHNIUM 2/1981
I
769
5
8
:J:1
o
nF
+r;N


J
. L

RE 2), se co-
, 2)
cuare V'F, la gOlire
GOL), comanda NUM.
12. Automatul trece n starea 11
11). Deschide comanda VH pe
durata .TH2. terminarea
trece la comanda pe durata TU
TU - USCARE). La terminarea
comanda NUM.
----o
13. Automatul revine n Zero.
Pentru a putea asigura o
reglajele de timp trebuie fie
accesibile (mai temporizarea co-
menzii NUM a apei, care snt
fixe). La determinarea timpului reglat va
trebui 1n considerare durata
golirii cuvei, timp n care procesul chimic

,
c l
BC
f N'R2 + ry.;
9 VH2
h t------.. E 6
BC

VH1
VH2 u--.,...-. ...
1N4148
BC
Blocul electronic se din mo-
dule" cuplate. apoi perpendicular pe o
placa de baza. Pentru a asigura miniatu-
rizarea se cablajul dublu
strat. De att pentru
ct pentru monostabil bistabil,
poate utiliza alta serie de circuite
exemplu MOS), urmnd a fi modificate
numai tensiunile de alimentare circui-
tele de semnalizare de
putere.
(
o
RereAQooQOOOOOOO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06-0\.,.
oRE'v' 1.
oALBIRE
oREV

17
de
montarea aripilor execu-
tarea de n par-
tea a rosturilor de mbi-
nare, cu material autovopant us-
carea acestuia, se poate executa
montarea de
din zona subcompartimentului
.
Scopul este crearea unei
contra de
elemente corosive ce n
subcompartimentul aripii n timpul
ct amortizarea zgomote-
lor produse de particule-
lor de nisip izbiten ele-
mentele caroseriei.
de se vor
din de poliester
expandat sub forma a capace
montate prin presare li-
pite cu material autovopant, n par-
tea din spate a de rulare
(fig. 1). Una din se mon-
n partea din 'a aripii, pro-
tejnd zona ramei de far partea
a aripii, avnd o
. aproape Cea de-a doua
se n spatele
de rulare, ntre
contraaripii conform figurii
3, avnd o
Grosimea din care se
este va-
poate fi ntre 10
25mm.
AVANTAJELE

Montarea din mate-
rial plastic n zona subcompartimen-
tului
avantaje:
- este
!
(0
II
Ing. VLADIMIR
putnd fi de orice
amator;
- materialul poate fi folosit prin
recuperarea ambalajului de protec:-
al diverselor aparate casnice:
- din de polies-
ter snt
- prin montarea lor nu se per-
mite depozitarea noroiului n partea
din a aripii zona farului, ct
la stlpului de a
din deci sursele
de coroziune;
- tonic efectul de im-
pact al particulelor de nisip pieui-
celelor proiectate de n timpul
rulajului pe accidentate;
- prelungirea. a "vie-
autoturismului, deci implicit o
economie
- fiabilitatea procedeului este
de lor la au-
toturismul autorului, unde aceste
au fost montate de peste
ani.
SI
APARA TORllOR
Pentru a acestor
.. 2
+f--..... itS
o
"'" 88
'" /02
126./1 2
"\. 118
/5"5_/
J
3
"\ IJfl
177/ 4-
"\ /.38
-/JP7
-,5 ,. /42

b
, 14"
7
229J 8 147
2.351 5 /47
2;"'S J
-10 M6
295 II 141,1
301)1 /2 /42

3/j J 1.3
1);1}
1<)
.318 1 fir 1 137
323 ] IS J IJJ
325 ] 16 1 128
,3S.'7 J328 17 1
f-
36, '] 1 18 1

? J J6t. 19-
J 107

1
-20
7 9J
31,.8 \. 2/ ./ .76'
326 '"
'22 7 63 '\
292 ?.3 ./ /8
..::;w.. l-'"

18
)
aparatori este exe-
cutarea unor din hrtie
sau carton, dimensiunile pre-
zentate n desenul din figurile 4 a
b. Aceste se suprapun
peste placa de polistiren se tra-
contururile gabaritului cu
ajutorul unl:li creion. Se
ntregul profil cu ajutorul unui
bine Se o di-
ntre forma din
stnga, comparativ cu cea din
dreapta. se re-
a fi din ma-
terial cu grosimea de cca 10-15
mm, pentru a se putea curba
Ambele tipuri. de pot fi
din sau trei
elemente care se vor lipi ntre ele.
Fixarea 'element se va face
separat. Lipirea ntre margini se va
Q
-6.9
----

88/ A

102 ../'
v

face cu material autovopant, iar fi-
xarea lor n zona de montare se va
face prin presare n zona respec-

nainte de fixarea 'n subcomparti-
mentul aripii,
lor ce snt ndreptate circumfe-
cauciucului se vor da cu un
strat de material autovopant cu aju-
torul unei pensule se va cca
8-10 ore pentru a se usca.
se mai poate repeta o sau de
ori,. prin depuneri de straturi

MONTAREA APARATORILOR
VERTICALE
montarea se la
se introduce
1
2
b
117 ]
'"
f ........... 117"
IJO I
..
I
"-140
1,19 j
v

/421
._--
'\..178

" "'\ 192
19J:;
-TJ

147
"\ 220
147 ."

71;;

IIM-
QSfl

/421
"\. Q80 It)
/4-0T
... -
"\.295-
--
'"'\:.312
7371
,,,
133 '\ ",. "\..322
128\ _. \..3,30
123 \.
'o
'\ J4>O
li? '\
17 - -------_ ..
34S'"
H>
I07"\.
.-
.346

._._----

'75 "\..
...
13417
"
53"-.
...
.! .329
18 ...........;,':, .../2'9,1:-

--
_T
....,
---_ ..-

1------_._--_._--
/4.7
493
TEHNIUM 2/1987
spre partea din a aripii, astfel n-
ct acopere zona faruJuL Zona li-
fiind aceea de peste
de ce
aripa n partea astfel n-
ct verticale pro-
cu material autovopant fie
la nivelul marginii de rigidi-
zare. Se cu un sau cu o
de manual
care urme de contact. Ope-
se ce
n acest moment
se scoate se unge cu material au-
tovopant ntregul contur, cu un
strat de cca 3-5 mm. Se introduce
se n zona
n anumite zone a UR
conturul
profilul caroserie;, se introduc
de material expandat, croite
la acestea snt
unse cu material autovopant in-
troduse presat n respectiv.
ntregul contur al verti-
cale se cu material prin
formarea n a unui
triunghi, conform figurii 6, cu o
de 4-6 mm.
se poate realiza prin
marginii cu material autovopant cu
ajutorul unei spatule, iar forma de
triunghi cu ipotenuza se
fie cu o veche,
fie cu vrful rotund al unui de
j
Acest strat de consoli-
dare a permite scurgerea
a apei, att n timpul pe
cu ct n timpul
subcompartimentului Se re-
pentru subcomparti-
mentul vecine. cea 24 de
ore de la efectuarea acestei
se poate circula cu autoturismul
probleme de deteriorare.

n principiu, modul de
montare a curbe, care se
n spatele este
cu ce,l al ver-
ticale. Fazele procesului de exe-
snt identice, respectiv tra-
sare, depunere de material
autovopant, fixare n etan-
consolidare.
FINISAREA SUPRAFETELOR
montarea celor
n cadrul subcompartimentu-
lui depunerea cu ajutorul
pensulei a unui sau mai multor stra-
turi de material autovopant, a
etaie PREAMPLIFICATOARE
de AUDIOFRECVENTI

Multe realizarea care, ceea ce face ca acest etaj
unor etaje de preamplificare cu fie practic universal. Banda de frec-
anumite pentru care este de la 15 Hz la 22 kHz,' cu
constructorul amator nu are. ntot- nivel de neliniaritate sub 3 dB un
deauna o In cele coeficient de distorsiuni armonice
ce vom prezenta o serie de sub 0,2%. Tranzistoarele snt de tip
scheme, verificate practic, care sa- BC148 sau similare, de zgomot mic.
tisfac HI-:FI care pot fi Tensiunea la intrare este
utilizate n foarte multe de ordinul 1 mV.
Pentru nceput, n figura 1 pre- dorim o valoare
schema de a unui mare a tensiunii de cu
preamplificator pentru care; prin nerea distorsiunilor la un nivel
schimbarea se pot vom alege va-
diferite niveluri de amplifi- lori: R1-4,7 kO; R
2
-47 kO; R
3
-6,8 kO
2/1981
900
grosime nu' trebuie
1,5-2 mm, pre-
unele ce- permit
al stratului de noroi.
n vederea acestui neajuns
se efectuarea unei ope-
de finisare a sub-
compartimentului prin aplica-
unui strat de vopsea pe de
minerale sau vopsea de ulei.

avantaje: primul este acela de a rea-
liza o nu
O; R-1 kO; de
120 kO se la 270 kO. Ten-
siunea de alimentare trebuie
la o vil'oare peste 40 V (45 V nor-,
mal). In acest caz V
1
are 2,5 V; V
2
circa 21 V; V
3
-4,5 V. AI doilea tran-
z.istor este BC147. astfel la
R
1
4,7 1,5
Ra
12 15
Ra
2,2
R4 470 560
Rs 1200 470
C
V, 3,4 0,97
Va
10,8, 9,3
Va
5,6 3,55
ZI
145 140
63 140
18V
permite depunerea noroiului, iar al
dOilea ace.'a de ,a realiza un aspect
frumos pnn unei vopsele
fel de cea a autotu-
nsmulUl.
un de 20 dB o excursie a ten-
siuni! de de 10 V, pe o impe-
de 260 n. Distorsiunile snt
s.l;Jb 0,11% la valoarea a
rii. de intrare este de
140"';"145 kn.
III (CONTINUARE iN f:AG. 21)
1,5 1,0
56 180
2,2 2,2
330 580 n
270 220 n
10 pF
0,4 0,15 V
9,3 9,7 V
2,3 3,4 V
135 110 'kn
260 760 n
120K
18V
250M

r-----...........
270K
2K

o
.l9

DECLANR
cuiNTI
9
I
ali II
VAsmLE
n care este utilizarea
unui dispozitiv care o ntr-
ziere ntre momentul nchiderii contactului de
sincronizare propriu-
zise a fulger. In acest sens cteva ca-
zuri:
- folosirea unei fulger (electronice) la
aparatele fotogra'fice care snt doar cu
contact sincron "M" (pentru chimice);
- folosirea a fulger la aparatele
fotografice cu un contact sincron "M"
unuJ "X";
- folosirea a fulger la aparatele
totografice cu contacte sincron
"X", cnd ntre celor se im-
pune un interval precis determinat;
- folosirea unei fulger de
un sesizor de unghiul de fotogra-
fiere nu este sesizorului se im-
I
I

2,2k1l.
K
4
5
(11
6
22k..Q.
R
1
100 k.o.
pune unui timp necesar subiectu-
lui n cmpul de fotografiere).
Fotoamatorilor le propunem un dis-
pozitiv electronic a o

manda a unui alt circuit n mod conco-
mitent este
Cu SK s-a notat contactul sincron al aparatului
fotografic. Alimentarea se face de la baterii
(5-6 V). Lampa fulger se pe bornele
"SINCRO". In punctul K se poate aplica o ten-
siune oare de 1...10 V.
poate fi mai mare, la
200 V, cu unei durate de aplicare pe 2 ... 5
ms. Este cazul prin intermediul altui
circuit electronic, de' exemplu un circuit pentru
dubla sincronizare.
dispozitivul comanda la rndu I
alt circuit olo,,.,h'r,,"1;'" A. n
T3 lipsi (excluzn-
comanda a unei Co-
Dispozitivul cuprinde monostabile, pri-
mul impunnd durata de ntrziere, iar cel de-al
doilea durata de a impulsului de-

, T4 se deschide la aplicarea impulsului de sin-
cronizare primul monostabil (CI1,
T1, CI2), al timp debasculareeste dat de
C1 R1. Cu rezistorul R1 se poate regla timpul
de ntirziere ntre 10 ms 1 s (C1 fiind de 10 ,uF)
sau ntre 1 ms 0,1 s (C1 fiind de 1 ,uF).
scurgerea timpului de ntrziere se cel
circuit monostabil' (CI3, T2, CI4), al
caruI timp de lucru este dat de C2 R2 este de
cea 20 ms. Comanda tiristorului se face pentru
acest timp de T3.
Pentru T3 se poate folosi orice tip de tranzistor
verde, sau de orice cu-
loare de plexiglasul folosit.
(mai ales la fotografierea
pe diapozitivele color)
u nor efecte deosebite.
2. Materiale necesare, Pentru
realizarea filtrelor se vor folosi
din plexiglas la dimensiunile
de 84 x 44 mm, avnd grosimea
culoarea n de
, de procurare. Mai este nevoie de C-
teva de balot din care se
vor lamelele elastice
de prindere.
3. plexigla-
sului la dimensiunile de mai sus (di-
mensiuni proiectate pentru blitzul
FIL. 11M, existent n col-
muchiile se vor rotunji, mai
nti cu o apoi cu o hrtie
fiind sa nu atin-
p'lexiglasuluL Tabla balot
T1
3
(12
10nF
22kll
+
Sincro.
pnp cu siliciu sau cu germaniu care are curentul
rezidual de colector mai mic de 0,1 mA.
LISTA DE PIESE
T3: KF517; KFY18 sau echivalent ([3 > 40);
T4: SS216C sau echivalent (f3 > 50);
Th 1: ST103/4 (KTS04) sau echivalent;
CI1-4: 0100 (P100, P200, 0200);
T1..:-T2: pnp-Ge - GC121E; GC100 sau echi-
valent > 180); pnp-Si - KF511; KFY18 sau
echivalent (f3 > 200);
01: cu siliciu de 1 A (SY200; SY320 sau
poate lipsi, dar se impune evitarea
ca polaritate a bateriei.
BIBLIOGRAFIE
S. Kaufmann, "Unkonventionelle Blitzlichtan-
wendung", revista "BIL.D UNO TON", 1977/2.
va la o lungime astfel
o filtrul aplicat pe blitz,
1"'''''''01010 1/2 din
mea blitzului. Capetele lamelelor se
vor ndoi exterior cu aju-
torul unui patent pentru a
evita zgrierea carcasei blitzului.
Lamelele, o data ndoite, se vor lipi
cu prenadez pe plexiglas la o
astfel nct nu
a?opere oglinda blitzului li-
plre lamelele vor sta presate cel
24 de ore). lipire lame-
lele. se vopsesc cu duco negru sau
alta culoare putndu-se
apoi scrie cu VITOLIT de
trepte cu care se impune deschide-
rea diafragmei sau aplieindu-se un
model oarecare.
4. Mod de folosire observatii
generale. Filtrele se pot folosi sim-
ple sau combinate unul cu altul (de
exemplu, peste un filtru gal-
ben unul albastru, lumina
20
TEHNIUM 2/1987
Amploarea diversificarea de
care se n prezent aparatele
de tip reflex au atras o diversitate
foarte mare a obiectivelor inter-
schimbabile o cu ele, o pre-
ocupare n plus pentru fotoal11atori:
obiective-
lor.
O trebuie
capacului care lentilele
obiectivului. capacul
att mpotriva factorilor mecanici, ct
mpotriva umezelii sau prafului,
lentilelor stra-
turHor antireflex. In perioadele cnd
obiectivul este scos din aparat este
bine cu un al doilea
eapac peste lentila dinspre aparat.
Chiar obiectivul ntr"'o
(cum este cel mai indicat),
acest al doilea capac len-
tila de zgrieturiie provocate de
eventualele particule de praf exis-
tente n husei. Obiectivele
se vor feri de mecanice care
pot produce (chiar snt de in-
mici) spargerea une.ia sau
mai multor lentile, ciobirea lor. pe
margini sau dereglarea mecanis-
mului de punere la punct deoarece,
de cele mai multe ori, carcasele
obiectivelor snt din aluminiu.
De: asemenea, se vor evita tem pe-
raturile prea ridicate (expunere n-
la soare pe timp de
sau prea cOborte, precum trece-
riie rapide de la o ridi-
la una (sau invers), de-
oarece astfel se poate deteriora
stratul antireflex sau chiar lentilele.
L.a obiectivele care se n
VIOREL OL TEANU
aparat cu ajutorul filetului este bine
se filetul (nu foarte des)
cu o moale, cu ulei.
Este bine ca lentilele fie ct
mai rar, iar atunci cnd ope-
devine
se cu piele de
anterior) sau cu
un tampon de mbibat n
spirt. Nu se" vor folosi sub nici o
alte materiale, orict de cu-
rate ar nici un alt' solvent.
Cnd pe lamelele diafragmei apar
urme mai deschise la cu-
loare, forma lamelelor,
atunci cnd ele snt nchise, sau
cnd, la dia-
fragma nu se 'nchide deschide in-
stantaneu, este semn pe lame-
lele diafragmei s-a depus unsoare
de pe mecanismul interior al obiec-
tivului. -n acest caz, prezentarea la '
un atelier de n vederea
se impune de la sine,
obiectivul devenind, practic, inope-
rant. multitudinea piese-
lor din interiorul obiectivului
l
pre-
cum modul lor de asamblare
sculele necesare fac aproape impo-
unui nespecialist,
rezultatele putnd fi dezastruoase.
n o
n cazul unor jocuri n func-
mecanismului de punere
la punct este bine ca obiectivul res-
pectiv nu mai fie utilizat fie
prezentat unui specialist. Folos.irea
n continuare poate duce la uzuri
excesive care vor putea fi greu re-,
parate ,chiar de un specialist.
etaje PREAMPLIFICATOARE
(URMARE DIN PAG. 19)
nu putem realiza un
sistem de etaje care se cu-
pla corect,
rea unui etaj BUFFER schimbator
de ca n figura 2. Perfor-
acestui' transformator de im-
cu amplificare 1 a
avea la intrare 3-3,6 MO, Iar la Ie-
250 O. Tranzistoarele snt
BC148.
De la schema din figura 1
nem varianta cu reglabil din
figura 3, amplificatoare-
lor 'de microfon sau
gul se de la 13 la 40 dB, n
care caz distorsiunile de la
O 15 la 0,75%, de intrare
d'e la 145 la 120 kO, iar
de de la 47 la 120 !l. Cu ct
tigul este mai redus, banda de frec-
va fi verde), camera sau
obiectele fotografiate fiind colorate
ntr-o L.a-
melele elastice vor fi ndoite
spre interior astfel nct intre
pe carcasa blitzului.
Pentru a stabili cu ct va trebui des-
diafragma aparatului (filtrul
n blitzului va produce o
a luminii pe film,
fapt care se va compensa prin des-
chiderea a diafrag-
mei), ne vom folosi de un expono-
metru ct mai precis bine verificat.
Se va ndrepta exponometrul spre o
uniform uni--
form constant (un pe-
rete alb sau cerul nori) la o
sensibilitate de fi Im se
va citi perechea Se
TEHNIUM 2/1987
dar nici un moment nu
este mai de 20-20 000 Hz.
Varianta pentru doze de pick-up
magnetice a schemei este prezen-
n figura 4. Pentru
RIAA valorile snt R-47 kH; C
1
-6,8
nF, C
2
-2,2 nF, C
3
-5 este
de 26 dB, de intrare fiind
de 250 kH iar cea de de 240 n.
Pentru cuplarea a surse de
niveluri comparabile se
adesea scheme complicate cu care
nu se poate asigura
fu a surselor. In figura 5
avem o care
de 2,5 MO o de 70 iL
Distorsiunile snt de maximum 0,1%
pentru de 0,5 V (pentru o in-
trare n scurtcircuit).
filtrul colorat n ferestrei
exponometrului din loc,
se exponometrul spre
a
modifica sensibilitatea filmului. Se
diafragma care va cores-
punde n acest caz la timpul de ex-
punere anterior citit. de
trepte cu care se va deschide dia-
fragma se va cu VITO-
L.lT pe filtrul Tre-
buie seama folosind filtrele
colorate deschiznd astfel supli-
mentar diafragma, profunzimea va
impunndu-se folosirea unor
filme de sensibilitate mai mare sau
_ a unor blitzuri mai puternice (caz n
care filtrele se vor dimensiona
respectivele blitzuri), cnd
profunzin-,ii devine
I
CONSTANTIN ALEXANDRESCU
A324 este un fixator rapid produs
de ORWO pe de tiosulfat de
amoniu. Este livrat ca con-
ceea ce munca
de laborator. Este utilizabil att pen-
tru fixarea a materialelor alb-
negru, ct a celor colol.
este
ceea ce impune unei
acide atunci cnd proce-
sul fotografic impune acest lucru,
Astfel, pentru materialele fotogra-
fice alb-negru se o
de ntrerupere A202 (raport 10
A324 1 parte A202), rezultnd o
slab
de lucru, timpii de lucru
capacitatea de prelucrare snt re-,
date n tabelul
Pentru materialele color se folo-
Materialul
la 1 parte
fotografle
A324 acidiflcat

1. Filme 4
2. Materiale
pentru
reproducere 4
3. Filme
Rontgen 3-4
4. Hirtie 6-8
Elementul de temporizare poate
fi un ceas electromecanic sau, n
un ceas mecanic, cu dezavan-
tajul va trebui ntors periodic.
Acesta va trebui cadranul
ct mai mare, pentru de limba
a minutarului se va prinde
cte un fir de arc 0 0,2 care va face
contact cu 2 x 12 ploturi, cu termi-
nalele scoase n afara ceasului.
cum se vede n figura 2, plotu-
riie orelor ca de cele
ale minutelor, fiind
din de cupru ca
n figura 3. Ploturile pentru minute
snt simple tije cu care arcul
arc
D
din
a 1 parte fixator rapid A324
cu 4 cel att timp ct
nu se altfel procesul de
developare.
se
ndelungat la temperaturi de
cu compo-
nenta aci ea se poate folosi timp
de cteva luni.
din cauza unor temperaturi
prea apar cristale n so-
se va proceda la o
de la
care pot
rea n nu
caracteristicile lucru.
Fixatorul se n sticle de f I
sau 51.
Capacitate
pentru 1 I de
(m
2
)
2 ... 5 1...1,5
2 ... 5 1...1,5
2 ... 5 1."[ 1,5
2 ... 4 max.3
(URMARE DIN PAG. 9)
minutarului ia contact la un interval
de 5 minute,
Pentru a explica programarea,
presupunem primul consuma-
tor, C
1
, trebuie ntre
5,45 7,05. Deci clema B nce-
put) se la ora 5, clema C
la ora 7, clema A (minut
nceput) minutul 45, iar clema C
(minut la minutul 05. Se. va
prevedea o la fiecare
Din butoanele 8/il 8,,1 se va
putea conecta deconecta consu-
matorul CI n afara
timpilor
Rx-80m
Receptorul are la un circuit TCA440 sau
A244 care de amplificator
RF, oscilator local, mixer amplificator IF.
Bobinele LI L2 au cte 14 spire CuEm 0,2; L3 5
spire CuEm 0,2 (bobinate peste L2); L4 = 36 spire
a 18 spire) dinCuEm 0,15; L5 = 10
spire CuEm 0,15 bobinate peste L4
Toate bobinele se construiesc pe carcase de la
transformatoare I F-MF. Cele diode limita-
toare se pot nlocui cu 1N914. Sensibilitatea re-
ceptorului este din de
2,5 kn.
Acordul se face prin reglarea oscilatorului.
FUNKAMATEUR, 7/1986
Utilizat pentru corectarea caracteristicii de
egalizatorul prezentat folo-
ca elemente circuite integrate tip 741.
Componentele au valori:
R" R3. Rs, Ri, 2,2 k!1; R2, R4' R6, Rx, Rlo, RIS,
R13, Rlo = 100 RII' RJ2 = 10 k!1; RI4 = 10 .o;
CI = 1 C2, Cs 47 nF; C3 = 0,22 C4 = 10 nF,
. C6 = 2,2 .nF; CI = 15 nF; Cx = 680 pF; C9 = 4,7
CIO = 220 pF; CII = 41' Cl2 22 C13 =
ZI = Z2 = PL5. '
22
I
I
I l,5 k.
L.. ___ -t_r.J
HII
II
MASA
Tx"
27 MHz
Acest poate fi to-
iosit pentru telecomanda unor mo-
dele.
Etajul oscilator este pilotat cu. un
cristal de care acest
semnal este amplificat. Prin tranzis-
torul BFY34 se face modularea n
amplitudine a etajului final.
L2 = 7 spire, L3 = 3 spire, L4 are 9
spire, toate din CuEm 0,8 cu diame-
trul 5 mm.
EZERMESTER, 4/1983
TEHNIUM 2/1987
~ H N I U M 2/1987
23
1l0BOC TRAIAN - Rm. Vilcea
de
luminozitate este defect.
.. rotindbutonul, apare o varia-
tensiunii pe cursor.
OORU MARIUS -
Televizorul fiind n perioada de
reprez.entan-
"Electronica". .
flAoUlET ION -
antene

Rezultatele vor fi
MONETE fLORIN -
Srma poate fi
trebuie
de t:pire.
.GAPI - Vama Su-
;eava
Vom publica n curnd schema
unui casetofon pentru amatori. '
Orice autovehicul trebuie nti n-
matricu lat. .
n televizor tubul de la
deflexie pe
FLORIN - Rm.
Se n paralel ca
la ampliflcatorul antenei colective.
CHIRIAC DORIN - Galali
. Programul televiziunii noastre
este emis n sistem PAl.
Nu ne putem da seama cum va
casetofonul modifi-
ce le faceti.
MACO"EICIUC - ai'r-
zava, Arad
tensiunea de alimen-
tare a receptorului.
Valorile schemei electrice echi-
valente a ului se
de a
depinde de dimensiunile sale fizice.
EUGEN - Constanta
MARINE,l GEORGE - jud. Timl,
. la servici!le unui specia-
list depanator Oricum, nu mai re-
. modulele din televizor; rezul-
tatul se vede.
. MIHAI -
BFY90, dar la po-

la fiecare etaj ce curent
se
GHINEA GH. -
Nu schema
BADEA DAN -
Montati BC107 (T
1
-T
4
) BC177.
Transformatorul este de tipul ce-
lor din etajul de de la radiore-
ceptoare.
TOCA lEONARD -
un curent de 1 A
tenSiune Inversa 400 V. Tranzistorul
este pnp. Difuzoarele snt de 4..r./2 W
GABOR GABRIEL -
Bobinele se construiesc pe
case de la transformatoarele IF-.-FM.
COOF VLADIMIR - Tulcea
Antena po.ate fi cu vop-
sea. se constata experi-
mental.
AXINTE VASilE -
schemele cum au
fost publicate. Orice modificare al-
rezultatele.
A. -

NICU . - jud. Vrancea:
Butonul se pQate roti n ambele
sensuri. Televizorul este construit
pentru norma OIRT. Antene TV au
fost .
URSU MAR fAN - Birlad
TBA81Q nu poate fi inlocuit CI,J
TBA790. In casetofon ten-
siunea de alimentare. .
MARIUS - jud. Cluj
Vom publica cele solicitate.
PETRU -
Ca radioamator-receptor trebuie
dreptul
un sau un transceiver nu-
mai ce de
emisie. In unele scheme apareno-
k indicnd multiplicator 1 000.
PATINTEU ION - Turda
4 antene Vagi cu'9 ele-
mente, plus amplificator
va fi mai
PlUMBU CONSTANTIN -
un nou amplificator cu
tranzistoare sau circuite integrate.
I.M.
Blocul UUS de la tunerul IIStudio"-2 este construit
n variante: pentru gamei
64,5-74 MHz pentru gamei
87,5-108 MHz.
ntregul ansamblu este compus dintr-un etaj am-
plificator (V2), un etaj mixer (V5) etajul oscilator
.(V4).
Acordul circt1ttelor oscilante pentru acoperirea
ntregii game se- cu ajutorul diodelor vari-
cap.
-------------.,.------------- l
I
I