Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA EDITATA DE AL U.T.C.

CONST
SUMAR
LUCRAREA
DE BACALAUREAT ............. pag.2-3
Temporizator automat pro-
gramabil cu memorie
N .
.......... pag. 4-5
Generatoare AF
Voltmetre c.a.
Calculul transformatoarelor
CQ-VO ......................... pag. 6-7
Din Simpozionului
al Radioamatorilor
-:, Craiova, 1986:
multiband
nansceiver multiband '
HI-FI ........................... pag. 8-9
MDA2010 MDA2020:

Imprimarea semnalelor video
................ pag. 10-11
Comutator pentru
scop ,
Semnalizator optic acustic
Circuite integrate ,6M382
ATELIER ....................... pag. 12-13
Stand de lucru
Redresor reglabil
AUTO-MOTO .................. pag. 14-15
Autoturismele "Oltcit": Service
Trabant 601: Carburatorul
28H 1-1
LABORATOR ......... ......... pag. 16-17
Dispozitiv de developare '
.......... pag.18-19

................. pag. 20-21
Fotografierea unor mici vie-
.
Revelatoare universale de

Caleidoscop
Developare
REVISTA REVISTELOR .... "". pag. 22
Preamplificator
Pentru
Adaptor telefonic
DNL
CITITQRII . , .', , ." pag. 23
.' Efecte n fotografierea cu
blitzul

incintelor acustice
SERVICE . ............. , ... , ..... pag. 24
Radioreceptorul "Signal 304"
ANUL XVII - NR.193 12/86
I
N PAG. 6-7)
Prezenta a circuitelor
integrate digitale C-MOS este adre-
cu tinerilor pasio-
de care doresc
se familiarizeze cu elemente de
proiectare realizare a montajelor
utiliznd aceste componente ale
tehnologiilor de vrf.
Circuitele C-MOS, de prede-
cesoarele lor TTL, au cteva avan-
taje notabile: consum extrem de
mic, de tensiuni de 'l!-
cru, de conectare di-
a la magis-
de date prin utilizarea
TSL (trei logice), fronturi
abrupte de margine de
zgomot etc.

Montajul propus, reprezentnd o
mai a
circuitelor C-MOS, este destinat la-
boratoarelor fotografi ce care exe-
I ri de mare
pentru care un n-
pierderi importante de
timp, materiale, respectiv de bani.
Pentru executarea fotografiilor de
dimensiuni mari si foarte mari se
cer timpi de exp'unere de ordinul
orelor. In pot
rea probleme majore: arderea
becului de expunere sau ntrerupe-
rea a en.ergiei pentru o
oarecare. In aceste con-
un temporizator cu sto-
care a perioadelor efective de ex-
I
I
I
Ing. MIHAI
punere, lucrarea poate fi compro-

Pentru a se preveni neajunsurile
cauzate de asemenea accidente, s-au
utilizat dintre avantajele enu-
merate mai sus: consumul. foarte
mic TSL n
acest fel, chiar la a
tensiunii de pentru o
mare, 1l10ntajul n me-
morie timpul de expunere la care s-a
ajuns, n timp ,ce pro-
priu-zis se de restul circui-
telor prin introducerea de
pe La relua-
rea de lucru, temporiza-
torul iluminarea n continu-
are a astfel nct cei doi
timpi de iluminare, n mo-
mentul ntreruperii automate, vor fi
egali cu temporizarea
Temporizatorul poate fi folosit
pentru uzuale (practic asi-
orice temporizare ntre o se-
999 minute), De aseme-
nea, prin nlocuirea oscilatorului
divizorului cu un generator de im-
pulsuri comandat de alte
specifice de lucru, poate fi utilizat n
multe alte scopuri: bobinarea auto-
a
de piese,- de
trafic stradal, etc. Versati-
litatea sa este foarte mare, punn-
du-se numai problema
utilizatorului pentru a i se extinde
foarte mult domeniile de exploa-
tare.
r
R

2
PREZENTARE.A SCHEMEI BLOC
(fig. 1)
La comanda (CM) a n-
automat (IA), se
aprinde becul de expunere (L). Blo-
cul de sesizare a de lucru
(SCL) lor, 00-
mandnd intrarea n a ali-
mentatorului (A), oscilatorului (O),
, divizorului (O) (N)
si treCnd blocul de deconectare lo-
(OL) n normale de
(transfer date). La
coincidenta valorii timpului acumu-
lat cu timpul prescris n programa-
tor (P), comparatorul - sumator
(CS) deconectarea ntre-
automat (IA), deci stin-
gerea becului (L).' Pentru un nou ct-
clu de mai nti se
aduce tot sistemul la ini-
prin resetare (RM),
apoi ciclul descris se reia.
n cazul n care de lucru
devin nule (becul L se stinge din in-
diferent ce motiv), sesizorul condi-
tiilor de lucru (SCL) opri-
rea oscilatorului (O), deci oprirea
trecerea deconecto-
rului logic (OL) n stare de
In acest mod se aSI-
conservarea datelor stocate n
divizor (O) (N)
cnd, la reluarea de lu-
cru, oscilatorul (O) ncepe din nou
temporizarea, (N) reia
. de la valoarea con-
n momentul opririi, iar de-
conectQrul. logic (OL.) trece n func-
asigurnd transferul de
date comparator (CS) ..
DESCRIEREA BLOCURILOR

n figura 2 este o parte
din schema anume cea
care cuprinde blocurile: alimenta-
o D N
RM
torul (format din TR, PR, T1 -:- T4
eLementele lor de polarizare), sesi-
zorul de lucru (F.T,),
sursa (H), o parte,
anume cea de din ntre-
automat (contactele 3-4
ale RL2), comanda de
start-stop (B 1, B2, RU).
rea lor este la nchide-
rea lui K1, montajul este pus sub
tensiune, asigurndu-se de
lucru pentru blocurile alimentate
din din VO V1 prin stabili-
zatorul format din T1, .
T2, 01 elementele lor de pol ari-
zare. La pe B1, anclan-
RL 1 care se prin
contactul propriu NO (normal des-
chis) 3-4 se aprinde H prin nchi-
derea contactelor R L 1 (6-7) al
doilea rnd de contacte NO (2-4)
ale lui B1. (Necesitatea a
unui rnd de contacte NO la B1
din faptul n lipsa condi-
de lucru, deci cu H stins, an-

RL2 este din motivele pre..;
zentate mai jos.) H fiind aprins, fo-
totranzistorul F.T. exis-
de lucru n
fiind amplasat ,n ime-
diata apropiere a. lui H; ca
Ci.tare, pe baza lui T4 va ten-
siunea deschiderii grupu-
lui Oarlington T4-T3, astfel nct va
rezulta la att tensiunea V2 de
alimentare a oscilatorului, divizoru-
lui, deconectoru-
lui logic, ct tensiunea V3 pentru
comanda de a oscilato-
rului pentru trecerea deconecto-
rului logic n starea de transfer date

Pentru n
(stocare) . a elementelor de
n cazul totale
a tensiunii de alimentare, s-a recurs
L

CM
l>L
cs
p
TEHNIUM 12/1986
la un artificiu: n nor-
T3 lui C3
prin 'R8 la valoarea V2. Con-
densatorul C3 este de valoare mare'
(500 1 000 fJF sau mai mult), dar
cel mai important este ca el
o tensiune de lucru foarte'
mare (500 -:- 1 000 V sau peste), ast-
fel nct la valoarea tensiunii V2 cu-
de pierdere fie ct mai mici.
Concret, este utiliza-
rea unei baterii de condensatoare
de tipul celor la converti-
zoarele fulgerelor electronice (blitz).
Condensatorul C3 este alimentat
printr-o R8 de 20 -:- 100
kH de capacitate) pentru
ca lui V2 o ntre-
rupere nu se com-
porte pentru un timp scurt ca un
scurtcircuit,
n elementele alimentate de
V2. La a tensiunii
de alimentare, F.T. gru-
pul T3-T4 astfel apar
E-8 E-C foarte mari, prevenind
astfel scurgerea a curentu-
lui, n plus oprind din
elementele contrplate prin V3. De-
parece circuitele C-MOS
n stare extrem de
de sub 1 fJA (practic tot con-
sumul lor este datorat
interne pe fronturiie semnalului de
tact), n n care
toate snt blocate prin
lipsa lui V3, consumul al
elementelor este derizoriu si se asi-
astfel stocarea
conservnd-o timp ndelungat. La
tensiunii de alimentare
a de lucru (H reaprins),
vor V2 V3, astfel nCt
circuitul va temporiza de la valoa-
rea n continuare. Practic,
prin utilizarea unui condensator C3
de 1 000 fJF 1750 V s-a o o ga-
rantare a valorii tem-
pOlizate de peste 20 de ore.
In figura 3 este
schema a blocuri
oscilatorul realizat cu
ale Cii (una de
alta de formare a semna-
lului) divizorul, realizat cu CI2 "C-
C17.
Oscilatorul, construit cu o sche-
11-?rt:r""

TEHNiUM 12/1986
pentru componentele
C-MOS, pe de
32768 Hz (2
15
Hz), utiliznd un cris-
tal de de tipul celor
folosite la ceasurile de (avnd
astfel de
deziderat . important). Pentru
mai se
pot realiza oscilatoare nepilQtate cu
avnd numai com'ponente
RC, eventual de foarte
joase (chiar la 1 Hz), eliminn-
du-se astfel sau integral lan-
de divizare. In
trebuie o deose-
componentelor pasive externe,
care trebuie sortate dintre cele cu
stabilitate pierderi mi-
nime, pentru' a nu perturba stocarea
pe termen lung.
Divizorul este construit cu sase
circuite integrate, racordate n cas-
n mod clasic: CI2 cu
8, C13, 4, 5 fiecare cu 16,
astfel la lui CI5 se 1
Hz folosit pentru de
temporizare n gama 1 -:- 999' se-
cunde, CI6 cu 10, iar CI7
cu 6, astfel la sa
se 1/60 Hz, pentru
n gama 1 -:- 999 minute. De remar-
cat pentru a preveni interpreta-
rea semnalului de RESET ca PRE-
SET de divizoare mai de-
parte de n cazul
cnd comanda este fron-
tul al semnalului de tact,
toate de prescriere ale
divizoarelor (JAM)
se vor conecta la Pentru rea-
ducerea la (RESET)
se 83 astfel nct, un
semnal nalt (1 logic) pe de
RESET ale divi-
zoarelor), acestea vor fi cu
n O logic.
In . figura 4 este
schema a blocurilor func-
(format din Ci8,
9, 10), deconector logic (CI11, 12),
comparator (CI13, 14, 15), sumator
(CI16, 17, 18). programator (COi, 2,
3) automat (RL2, T5,
T6).
este clasic, n cas-
avnd posibilitatea, prin K2,
numere minute sau secunde.
de temporizare furni-
n cod binar la este pre-
de Ci11, 12 (deconectorui lo-
gic). Acestea snt formate din cte 6
operatori neinversori fiecare, avnd
avantajul de a" dispune de TSL
logice "O" ,,1" starea de
care circuitul
practic se electric de cir-
cuitele care snt conectate pe
rile sale). Trecerea din starea de
n starea de
se face prin apli-
carea unei tensiuni pozitive (1 lo-
gic) pe DISABLE (control
T$L).
In caz de necesitate, se do-
se vizualizeze timpul de
temporizare scurs, eventual pentru
alte dect ca temporizator
foto, la operatorilor TSL se
pot conecta, n plus, decodoare
ZCBI7 segmente (tipul MMC4543
care pot comanda att elemente de
cu anod comun, ct cu ca-
tod comun), la care se
r:nai departe, elementele de
In att decodoa-
rele, ct si elementele de afisare se
vor alime'nta, obligatoriu, la \/1, ast-
fel nct vor
numai n timpul nor-
male, nu n cazuri de avarie, cnd
este dar nu

De la deconectorului logic
semnalele snt aplicate pe cte o in-
trare din comparatoarele "SAU-Ex-
clusiv;'. Pe celelalte se
semnalele furnizate de comutatoa-
rele decadice (COi, 2, 3), minia-
cod ZCB, care pro-
gramatorul. La identitatea tuturor
valorilor programate cu cele furni-
zate de toate compa-
ratoarele se vor n starea
"O", deci SAU-NU din primul
etaj al sumatorului vor furniza la ie-
,,1" logic, iar al doilea etaj, por-
vor furniza prima "O" lo-
gic, iar a doua, ca inversor,
,,1" logic. Acest semnal ("O") este
aplicat grupului Oarlington T5-T6,
care auto-
mat RL2, deci n momentul cnd va-
loarea este cu
valoarea baza lui T5 este
practic la iar RL.2 va de-
Dioda 02 are rolul de a
anula componentele tranzitorii care
ar' putea afecta integritatea tranzis-
toarelor. La iesirea din sumator snt
,furnizate, pentru eventuale alte uti-
(alarmare
etc.), de nece-
att semnale de "O"
logic, ct H logic.
Relund anterioare
mai pe larg, la
de lucru (H stins), se petrec ur-
fenomene:
- prin lui V3, o intrare
a oscilatorului va fi la
(prin R6), deci acesta va fi inhibat,
oprindu-se (ca atare, con-
sumul scade brusc prin
fronturilor de semnal exterioare);
- prin inversarea (cu ajutorul
3 a C11) a ten-
siunii V3, pe fiecare din 1
15 (control TSL) ale C111, 12, se
,,1" logic, deci circuitele trec
n starea de izp-
lndu-se electric de restul montaju-
lui diminund astfel consumurile
pe
- prin C3 se tensiunea
V2 pe circuitele oscilatorului, divi-
zorului, deconec-
torului logic, astfel nct se reali-
dezideratul propus - stoca-
rea rezultate.
L.a reluarea de
nare, procedura fenomenele snt

- apar tensiunile VO V1; cu
toate acestea, RL2 nu are
de a fi anclansat deoarece
C113, 14, 15,' comportndu-se ca
n gol de
pe C111, 12)
aleatorii, ca atare, nu este
reluarea de tem-
porizare. Din acest motiv, la
sarea pe 81, prin contactele 2-4
ND se H intre n lucru
lumineze), se reiau
pentru tensiunilor V2
V3 ntregul circuit n luoru.
De remarcat n de ne-
n timpul nor-
male se poate opri ori de cte ori
(CONTINUARE N PAG. 17)
3
Pagini realizate .de fiz. A. MARCULESCU
Orice oscilator, sinusoidal sau
nu, poate fi considerat ca
dintr-o parte de amplificare, A, un
de B (fig. 1). Luat sin-
gur, amplificatorul o
tensiune Uj, la
intrare, ntr-o tensiune de U
o
de forma:
uo=A'uj (1)
att timp ct nu intervin fenomenele
de limitare n tensiune.
Pentru simplHicare, am notat tot
cu A. n ten'siune al amplifi-
catorului si vom nota de asemenea
cu B n tensiune al buclei
de (de fapt o atenuare, res-
pectiv un subunitar).
Bucla de readuce la intra-
rea amplificatorului o tensiune:
Uj = B . U
o
= A . B . uj (2)
Ansamblul' de
devine un oscilator sinusoi-
dai atunci cnd, n valori complexe,
le A B satisfac
A B = 1 (3)
n complex se
poate descompune n
n numere reale, una referitoare la
module,
iAI'IBI=1 (4)
iar la efazajele introduse
de amplificator, respectiv de bucla
de
<':A + <.{'G (2 k7T) (5)
Ultima
de pentru amorsarea
Ea impune
ca defazajul total fie nul sau un
multiplu ntreg de 360
G
sau, altfel
spus, ca semnalul de fie
n cu semnalul de intrare.
(4) referitoare la module
Ui =Bu
o
[3:>
,.
B
+U
Uj
este ea Atunci cnd
produsul lAI' I BI este riguros unitar,
oscilatorul un semnal si-
nusoidal pur; pentru lAI' iBi < 1, os-
nu poate se iar
pentru lAI' IBI> 1, semnalul generat
este mai mult sau mai defor-
mat (n raport cu sinusoida) dato-
de excursie
introduse de amplificator.
Generatoarele de
folosesc, de obicei, n bucla de reac-
condensatoare,
de putnd fi con-
prin intermediul valorilor
(fixe sau reglabile) ale acestor com-
ponente. este fie res-
de mai precis
ca fie Intr-a-
partea de amplificator a osci-
latorului, cu unul sau mai
multe componente active (tranzis-
toare, tuburi' electronice etc.),
poate realiza o amplificare cu sau
inversare de n de
locul de unde este preluat semnalul
de De exemplu, n cazul unui
etaj de amplificare cu un tranzistor
n circuit EC (fig. 2), cnd semnalul
- de se culege din colector, ie-
este cu 180' de
intrare. Din I! cazul monta-
jului CC (fig. 3), unde semnalul se
preia din emitor, este n
cu / intrarea. Bi pentru a
putea realiza un oscilator plecnd
de la un amplificator inversor, bucla
. de trebuie fie ea inver-
soare, un defa-
zaj de 180
0
, astfel ca def azaju I total
fie nul.
de este deter-
de elementele buclei de reac-
_""
=A-Uj
,..,
!
,
.-
-
o
pe
unui condensator rezis-
circuitul sfm-
plu din 4, i
intrare, la momentul t =
siune Uj = U.
rul C ncepe se ncarce prin re-
R o lege
de. forma:
\Jo(t) U(1-e
tlRC
) 16)
cu m se n fi gu ra 5. I n-
a condensato-
rului are loc, teoretic, ntr-un timp
infinit, dar practic ea poate fi consi-
scurgerea a
trei-patru intervale de timp egale
numeric cu produsul R.C. Se spune
acest produs con-
stanta de timp a

T R C (T - n secunde, R - n
ohmi, C -- n farazi) (7)
Din (6) deducem T
de fapt, timpul n care
tensiunea la bornele condensato-
rutui de la zero la valoa-
re? U(1:-1/e) = 0,63 . U.
In exemplul din figura 5 noi am
considerat tensiunea de intrare
se brusc, sub Jorma unui
front dreptunghiular. In
avem de a face cu tensiuni mai
mult sau mai
fiind necesar un anumit interval de
timp la instalarea valorii ma-
xime U. Ca urmare, con- '
va fj mai mult sau mai
de legea teore-
(6), rezultnd - pentru j
componente R C - o
de timp mai mare. Acesta este moti-
vul pentru care n calculele practice
trebuie introdus un anumit coefi-
cient de propriu tipului de
circuit utilizat, cum vom ve-
dea mai departe.
Revenind la exemplul nostru,
presupunem condensatorul com-
plet n acest moment
brusc tensiunea de intrare
bornele Ui)' Con-
densatorulse va prin re-
R o lege
de forma:
uo(t) U' e-
t/R
' c (8)
Constanta de timp T = R . C repre-
n acest caz timpul care
tensiunea la bornele
Uj
u
t
o
rului scade de la valoarea
la U/e 0,37' U.
vom repeta la intervale re-
gu!ate de timp astfel de cicluri n-
vom la
un fel de semnal oscilant, de-
parte de
obser-
. ne ideea de a rea-
duce la semnalul de
pentru
Numai semnalul. de
mai nti inversat cu 180"),
lucru ce s-ar foarte
un amplificator in-
versor ntre intrare si circuitul R--C
(fig. 7). Problema n'u este re-
de ce. presupu-
nem ia un moment dat tensiunea
la intrarea amplificatorului
(condensatorul se
la amplificatorului
inversor va rezulta o tensiune des-
va H
grupului R -- Acest efect antago-
nist va avea ca rezultat egalizarea
tensiunii de iesire cu cea de intrare
si stabilizarea' sistemului. Oscilatia
nu va fi deoarece egaliza-
rea se cu mult nainte ca
timpul a condensato-
rulul se fi Altfel este
necesar un o
"rntrztere" a de la iesi-
rea amplificatorului inversor n'a-
inte de a comanda
condensatorului. n teorie
se (dar noi nu o fa-
cem aici) un R-'C produce,
la un
def azaj de 45 , ce cu
urmare,
s-ar putea
serie mai multe
demon-
trei de celule snt
pentru amorsarea n"
Schema de
a oscilatorului dorit ar
aceea din figura 8,
n-.n,IIT.,..",tnr, inversor este
liniar, se un astfel de
oscilator apropiate
de sinusoida
atunci Cnd dorim sem-
nale de iesire vom
nlocui ampl,ificatorul inversor
printr-un circuit basculant trigger
Schmitt. Pentru speciale,
cnd se un front foarte
abrupt de
serie cu irea se poate
un al doilea trigger.
Circuitul de defazare figura 8
doar A una din multiplele
posibile. In figurile 9-13 snt
redate Cteva dintre mai
frecvent utilizate n scheme,
de oscilatoare (sau n de
cu denumirile
lor consacrate. Pentru toate aceste
circuite, formula de pentru
calculul proprii este:
1
f= (9)
2 iT !1C
un-de R se n ohmi, C n fa-
t
TEHNIUM 12/1986
f n hertz.
cum am mai nainte,
tip de circuit defazor
are un anumit coeficient de corec-
asociat, astfel nglobnd,
constanta
'de
k
f ==-,- (10)
Pentru tip de circuit defa-
zor a fost valoarea em
a coeficientului k.
ele circuitul R serie C
n dublu T circui-
baza
..... ..,""'.' .. . scheme-
oscilatoare AF. O
fie asupra
Wien, a
comutarea co-
de lucru
de condensatoare este
cu un, comutator dublu, '
iar snt nlocuite prin
unui du-
bIu). .
Alegerea ntre aceste variante po-
sibile se face 'adeseori n de
piesele pe care le are la
constructorul. toate te-
oretic, bune, se pot
constata experimental abateri de, la
sau chiar func-
defectuoase (semnal defor-
mat, amorsare a etc.).
Acestea se
prea mariale valorilor pieselor com-
ponente, pe de o parte, iar pe de
parte, imperfecHunii elementelor
active care amplificato-
(URMARE DIN NR. TRECUT)
n de caracteristicile cu-
rent-tensiune ale diodelor folosite
,n punte
posibil mperecheate
ca valoarea re-
fie mult
(chiar la zeci de ohmi). Se
astfel o neliniaritate mai
a n
detrimentul care sca-
de Oricum, la etalo-
narea voltmetrului, de la
nceputul scalei nu se cu
subdiviziuni, citirile fiind aici greoaie
imprecise.
dorim ca voltmetrul se-
pare eventualele componente con-
tinue suprapuse peste tensiunea al-
de nu avem dect
n serie cu intrarea un
condensator. 'Capacitatea aestuia
se alege suficient de mare (de
exemplu, MF, nepolarizat), pentru
a avea o n
cu R1' la
de iucw.
3. MONTAJE DIVERSE
cum se filtrarea unei
tensiuni redresate mono sau bial-
valoarea eficace a
acesteia mai sau mai n
de condensato-
rului folosit, ca de curentul con-
sumat. n cazul voltmetrelor c.a.
consumatorul 11 constituie instru-
mentul de (eventual n pa-
ralel cu R
2
), deci curentul absorbit
din semnalul de este foarte
mic. Prin urmare, cu valori modeste
TEHNIUM 12/1986
R-n kA,C-ln IIfl
"-,
R R
"\.
Pi
'1=
"
I
't"'
1"\.
'mi
....
'"
"\ 1..-..
.'\.
""
1(')00


NI
.
I
"1-<
""
T.
4
'l'
l" t>.
"
'? f'
I
,'('il.., .,
i".
100
....
1'..
"'- "-
"- "'-
,
"
\
T n punte; '1 k=O,054!


"-
'"
,
" '"
:'\

"
I
n punte Wien
10
rul (timpii de tranzit, de
intrare de pa-
razite ale etc.). De
aceea, n schemele practice de os-
cilatoare se introduc n faza
de experimentare) anum'ite ele-
mente ajustabile n bucla de reac-
prin a manevrare se
stabili punctul optim de func-
semna-
lul nedistorsionat).
ale de filtrare (zeci-sute
de nanofarazi) se pot
valorile de vrf sau valorile vrf la vrf
ale semnalului de
De exemplu, n figura 7 este indi-
o (mai rar n
pentru valorii
de vrf. De schema este cea a
dublorului tensiune de tip
Schenkel, dar din jocul valorilor C
1
-C
2
, R
1
-R
2
, montajul poate fi
indice exact valoarea de vrf. O
cu schema din figdra 5
se impune. Acolo filtrarea nu era
condensatorul C
2
fiind
plasat mare a do-
meniului, R
1
; aici C
2
este plasat
nainte de R1' deci poate nmaga-
zina energia Nu in-
asupra acestui mon.taj deoa-
rece el a fost descris pe larg n ca-
drul multiplicatoarelor de tensiune.
O frecvent
(ndeosebi ca de alternativ
pentru voltmetrele electronice) este
cea din figura 8. De aceasta re-
dresarea este cu In paralel, ea
avnd rolul de a "scurtcircuita" la
negative. Din
acest motiv (ca la montajul prece-
dent) capacitatea lui C
1
nu se poate
lua foarte mare, pentru a nu peri-
clita integritatea diodei paralel.
domeniului,' R1' for-
cu R
2
un divizor
din care se poate reduce tensiunea
de vrf la valoarea eficace. De
exemplu, pentru utilizarea ca
la voltmetrele electronice se aleg
R
1
= 4,7 Mn, = 11 MO, C
1
= 47 nF
instrumentului
M se intrarea voltme-
trului electronic).
1--
4
100
n ncheierea acestor
generale, constructorilor
care doresc se fami-
liarizeze mai bine cu generatoarele
de ntocmirea unei
nomograme pentru determinarea
a pe baza
(10), conform modelului prezentat
n figura 14. Pe se trec valo,,;
riie f, ntr-o logarit-
pentru a putea cuprinde un
domeniu ct mai larg ntr-un
restrns (n exemplu s-au reprezen-
tat doar logaritmice,
acoperind intervalul 100 Hz - 10
kHz), iar pe de asemenea
n valorile produ-
sului R.C.' Este usor de observat
prin logaritmare (10) devine
o cu panta m ec=-1, a
se prin
n de valoarea pa-
rametrului k:
Ig(RC) = Igk Igf

vom exprima R, C n
alte de dect cele de
(ohmi, farazi, hertz), dreapta
(11) deplasndu-se doar corespun-
prin
n exemplul considerat
este n hertzi, n
kiloohmi capacitatea n nanofarazi
(s-a cont de valorile uzuale ntl-
nite n Trasarea propriu-
a dreptelor ce-
lor cinci tipuri de circuite defazoare
reprezentate n figutile 9-13 se
T8 F
i .....
I
"
.
1QOOO
flliz)
poate face elegant, matematic, intro-
ducnd n (11) valorile lui k
factorii de multiplicare ai de
sau, pentru cineeste certat
cu geometria
prin puncte (amintim,
puncte, de ct mai de-
snt sufi ciente pentru tra-
sarea unei drepte).
De exemplu, pentru circuitul R
serie C paralel, cu k 0,4, putem
lua valorile "rotunde" 1
1
= 200 Hz
f
2
2 000 Hz. Lor le corespund prin
(10) valorile produsului R.C.
respectiv 0,4/200 = 0,002 0,4/2000
=: 0,0002. Prin trecerea de la
ohm farad la noile kilo-
ohm nanofarad, produsul R.C. si
valoarea n raportul 1 :10 t"

R(O)'C(F)
de unde
103R(kO)'10 'l C(n F),
R(kn) . C(nF) 10
6
R (O) . C(F)
(12)
Cele puncte care
dreapta vor fi, deci:
P
1
11
1
200 Hz; (R . C)1 = 0,002'
10
6
20001
P
2
lf
2
= 2 000 Hz; (R . Ch
0,0002' 10
6
= 2001
Utilizarea flomogramei este di-
se n kilo-
ohmi si C n nanofarazi. caz con-
trar, un mic calcul mintal ne scu-
de rezolvarea a
(10).
DA LOR
constructori au avut posibilitatea
consulte revistei T"'Ih .. ii, ..... " ani din ne soU-
revenim transiiormaltocuelor de putere
Ne vom referi la un +y<>n"',f ..... yrn<>trw
cu o
care se la

pe un consumator dont.
care se la primar le
vom nota cu indicele iar cele co-
vor
purta indicele 2.
50 Hz a le
problema a
;2/1978.
Calculul se ncepe ntotdeauna
de la secundar: curentul maxim 1
2

tensiunea snt automat cunos-
cute din transfor-
matorului.
IC(')N1"INIJAFU: N HR. ViiTOR)
IfRJIClll
Antena linia
pot fi ca
cazuri particulare ale unUi caz mal
general, anume al
cu oblice. Aceasta
considernd L C vanaza
'de-a lungul ei se poate deduce de
aici comportarea antenei.
Metoda este greoaie destul,
o linie
dintr-un conductor per-
fect si care este n gol, nu intervin
pierderi, generatorul nu
putere; or, la o chiar.
generatorul daton.ta fe-
nomenului de acest
model se a fi acceptabil
n unele cazuri, cum ar fi antenele
cazuri n care d,e
curent pe fir este practic SIn'-;lSOI;-
Acest mod de calcul permIte a
determina simplu de in-
trare a unor clase de antene.
Se pentru aceasta
fire verticale, fiecare de lun-
gime 1, situate unul de la
distanta 2h. Capacitatea totala a
acestor fire este:
24,1 I
CI Ig (21/d)--K
(pF)
unde: I - lungimea unui fir n m; d
e
(l()
II
Elev SORIN NI'Cq:JL.AEEiC:U.
VOSFBB, Giurgiu
- diametrul firului.n m; K - con-
care depinde de raportul h/l
a valoare se 'n
Din tabele totdeauna K <
0,4, deci K este neglijabil 19 (2I/d)
> 5. Or, n general este
antenelor: lungimea I a conductoa-
relor este de minimum 10 m, diame-
trul d de cca 10; m. ra-
portul 2r/d = 10', deci este ndepli-
care permite neglija-
rea lui K. Deci se va scrie:
I
CI = Ig (2I/d)
(pF)
Avndu-se n vedere numitorul
rel,ativ ncet cu 1, se poate
u
0'Smm
110sp.(u; 1mm
04 V3A
(aproladamd'
A
l::-
4
o
1
P
'O
l
65mm S1sp.(u; 2mm
u
echivala anter;la cu o linie
de capacitate
1
C = Ig (21/d) (pF)
Se poate trece acum la determi-
narea caracteristice a
liniei echivalente cu antena.
Pentru calcularea' ca-
racteristice a antenei se va . utiliza
formula de la liniile uni-
forme: LC I/c', L fiind exprimat n
henry C n farazi. .
Neglijnd_ pierderile,
a unei linii uniforme
este Zil 1 LlC.
Z!I 138 Ig(21/tJ)
Evident, teoria
este foarte dar pre-
avantajul n
este bine verificata de practtca.
care n
este cu atit mal buna cu Cit
raportul I/d este mai mare, deci an-
tena este mai
n cazul asi-
milnd antena unei linii pierderi
n gol, este posibil se
reactanta de intrare a antenei, cu
formula' de la liniile de
transmisiuni: Z -- jZ,ctg f3x, unde
Z" este a
liniei uniforme cu care am echivalat
antena x lungimea liniei.
u

mea de proprie a antenei. De
fapt, o infinitate de lungimi
de pentru care la
baza antenei este Se deduce
AII ,,:o 41/(2n 1)
Distributia curentului si a tensiu-
nii n antene verticale la
se vede n figurile
ca aceasta fie o
n general se cu
antene astfel reglate nct fie
pe care o ele n
punctul de alimentare. In modul
acesta, curentul n este ma-
xim de asemenea, cmpul pro-
dus. Cum, n general, pentru o an-
de intrare nu
este la de lucru a ge-
pentru a face ca
ia fider (care
are X" Ril jO), se dispune n serie
cu antena o
X, care anuleze ante-
nei XII astfel nct K + XII = O.
antena se capaci-
tiv, pentru a o acorda este necesar
se conecteze n serie o induc-
cnd /31 < 90, de unde valoa-
rea' care se n
serie, L,:
wLIl Zctg {31 O sau
0,53 ZA(ctg [31) . 10
9
H.
Deci, n cazul de radioa-
A
l:: 5-
4
Aplicnd la antene,
la baza antenei
se va din formula
particulariznd x 1, ceea ce
Z j 138 Ig(21/d) ctg (2rrI/A)
Se Z este totdeauna
imaginar. Aceasta cu
procedeul de calcul adoptat se de-
numai de intrare
a antenei Z = jX". acestui
fapt n aceea s-a conside-
rat antena ca fiind o linie pier-
deri n gol, deci care nu
energie. Prin acest procedeu nu se
de la intrarea
antenei, deoarece nu s-a
seama nici de. fenomenul de ra-
Rr cu X"
-anterior. ,
@ORIZ'
o
M
N
I
maton la care de lucru
este necesitatea
antenelor este
curentului
a tensiunii n antena A/4 este
ca la antena A/2, ten-
siunii este cu ten-
siunii dipolului A/2, aces-
tei antene va fi la
36,6 O.
Caracteristica de orizon-
este perfect
puterea de antena A/4
este mai dect dipolul A/2,
aceasta poate asigura ra-
dio la mare ntruct un-:-
ghiul f3 de a energiei
torului (pe care l face lobul princi-
pal cu de propagare) este
mai mic dect la A/2.
Metoda are efica-
citatea ei. Cum de ra-
se prin alte me-
tode, n parte cunoscute,
/ se va de la
baza antenei, Z R, t- JX".
Pentru de lu-
cru, antenele ,\/4 nu au totdeauna
lungime, deoarece inter-
vine factorul. de scurtare, care de-
pinde de grosimea radiatorului.
n mod cablul coaxial de
la antena A/4 se
la punctul de zero cu-
rent maxim, iar la n-
treaga putere este deoarece
este
ATIC
MUlTIBANO TIP 9F
Se de asemenea,
o lungime de A"
care la baza ante-
Aceasta este lungi-
TEHNIUM 12/1986
I-'entru a realiza efec-
mare, n locul antenelor n ./4 se
antene cu 1.= n ./4, numite
antene armonice n care n este
un ntreg. Este posibil deoa-
rece aceste antene pe
armonicele de
Cnd antena este. ./4,
cu sau
pentru armonicele impare 3A!4, 5./4,
cablul coaxial conectat la se
ntr-un punct de curent maxim
tensiune zero, .. iar de
snt mici.
La antena pentru armonicele
pare 2A!4, 4A!4, punctul de conectare
a cablului coaxial mare impe-
deoarece curentul este zero
tensiunea mare. .
Dimensiunile practice ale antenei
se stabilesc din calcul n de
materialele la ndemna
constructor, depinzind de materia-
lul diametru, materialul izola-
tor pentru cablul de co-
borre.
Acordarea se face cu ajutorul
unui generator de IF etalonat ori un
transceiver cu digital al VFO,
reflectometru, prin ajustarea induc-
cu un cnd re-
un ROS de 2 pe benzile pe
care dorim antena.
Personal cu am
lucrat .cu Europei, Si-
beria, Extremul Orient, n 3,5 7
MHz, frumos n 28
MHz. In alte benzi nu am ncercat-o, .

BIBLIOGRAFIE:
Ed. Nicolau - Antene propa-
gare, Editura Pedago-
Bucu 1982
Smireni - Manual de radioteh-
1959
1. Mitican - Radiotelefoane, Edi-
tura 1.979
A. N. Rosici - 73
scheme pentru radioamatori, Edi-
tura 1979
SOMMERKAMP ELECTRONIC -
HAM RADIO, prospect comercial,
1986
KATRHEIN ANTENNAS, pros-
pect comercial,1978
Regio per calculi sui ponti radio,
SGTE Milano
. (URMARE DIN NR. TRECUT)
de cablaj este
placa cu cele trei filtre etajele de
amplificare aferente: primul _amplifi-
cator de medie pe
cu primul amplificator pe emisie.
AI doilea amplificator MF-RX, de-
tectorul de produs, etajul AGe, eta-
jul AJF pe amplificatorul
de microfon, modulatorul echilibrat
pe emisie snt realizate pe o
Ultimul cablaj imprimat l
constituie placa de alimentare.
a fost astfel conceput nct
toate aceste . fie separate
pentru a nu se etajul final
de emisie este de asemenea separat.
Scala este astfel nct
se monta o scala
sub panoul frontal am loc pen-
tru montajul respectiv. Pentru ali-
mentare am folosit trans-
formatoare, unul pentru etajul final
unul pentru partea de nivel mic.
T:;,g 2NJ55
TEHNIUM 12/1986
REZULTATELE CONCURSULUI DE REALlZRI
TEHNICE ALE TINERETULUI
n a avut loc
. analiza
pentru faza a Concursului
de tehnice cu tema
electronice", orga-
nizat de revista "Tehnium" m-
cu Comisia pentru crea-
a tineretu-
lui din cadrul Comitetului Cen-
tral al U.T.C. cu sprijinul' Insti-
tutului Central de
l.a concurs au participat
realizate de elevi, tineri
muncitori, tehnicieni specia-
din Avndu-se n
vedere faptul acest concurs
pr'opus prin regulament
drept scop stimularea
tehnice a tinere-
tului, juriul (ing. Octavian Juncu
- ing. Vlad Cornel
- reprezentant al C.C ... al
U.T.C., ing. Doina Manicatide -
reprezentant OSIM, ing. lakab
Iosif, ing. Vasile

ing.
Ilie ing. Ioan AI-
bescu) a acordarea ur-
premii:
MARELE PREMIU (un multimetru universal
de MF-35, oferit de I.A.E.M. -
se Generator de TV (autor:
Sintetizator ritmuri muzicale (au-
tor: Matei Emil).
PREMIUL II, n valoare de 2 500 de lei, se
Aparat modular pentru verificarea
schemelor electronice (autor: Andrei Petru).
Froicu Romeo).
PREMIUL SPECIAL
valoare de 3 500 de
0-300 MHz
,A,

PREMIUL 1, n valoare de 3 QOO de iei, se
Electropunctor electrostimulator
(autor: Florian Lucian).
PREMIUL II, n valoare de 2 500 de lei, se
Dispozitiv pentru limitarea mersu-
lui in gol (autor: Antonescu Valentin).
PREMIUL III, n valoare de 2 000 de lei, se
Dispozitiv electronic de a
benzilor transportoare (autori: Popa
Gheorghe, Stroia Nicolae).
PREMIUL III, n' valoare de 2 000 de lei, se
Supfnolimpic (autor: Maticu Da-
niel).
PREMIUL 1, n valoare de 3 000 de lei, se
Amplificator liniar filtru 144-146
MHz (autor: Endrejevschi Petre).
PREMIUL II, n valoare de 2 500 de lei, se
Casetofon stereo (autor: Popescu
Barbu).
PREMIUL III, n valoare de, 2 000 de lei, se
Generator de semnal
RF 3-35 MHz (autor: Manu Elarian).
Nu s-au acordat
,.---...,............,...-1----....-----------<t>-- -t' 12."
OSC.CW-F. '/(11z
LSe.
Panoul frontal a fost realizat din,
de aluminiu suprapuse
asamblate prin nitui re, iar carcasa
am sablat-o pentru a-i da
un aspect
+


L, L2=6 spire.0'0,8mm
se bobineaz13 pe rezisten- lnF/5000V L3
jele Rl Rz. f----1
R.l
Tx 1
-100 V
4,7nF

+250 V
STABILIZAT
900f1000V
Ls =22 spire flf2 mm
10 m= 2 spire
15 m= 3 spire
20m = 5spire
40m =10 spire
Carcasa .0'50 mm
A
rr
.l
de pe pirlul 7
T ensiunea de
V; R
L
4 11; f c= 1 kHz
::li ',,' .::311 ; 41 .... :::JI ::
15 W
;
I
Circuitele integrate MDA2010
MDA2020 snt amplificatoare de
de putere, de 18 W
respectiv 25 W. Capsl.}la este
Tensiunea de alimentare
Curentul de de vrf
Puterea de
Tensiunea de intrare
lf
ec
14 V; Rl 4 il; f 1 kHz
Au':C: 30 dB
Tensiunea de intrare
U
ec
14 V; R
L
8 n; f 14 kHz
Au .cec 30 dB
Tensiunea de intrare

4n
Curentul de alimentare
U
ee
'14 \/; Po 9 W; R
L
8
Amplificarea
U
ee
:::. :1:14 \/; f 25 Hz
Amplificarea
U
ee
14 V; f .= 1 kHz
Curentul de de vrf
Puterea de
8
la ambele circuite. In
1 este capsula n
de sus.
U, 220 mV
U, 250 mV

8 fl;
Hz Po::: '15 W
.. armoniee
'ce
+17 V; AL 4 n : f :;. 1 kHz

u ce \/; AL fl; kHz
T ensiunea de intrare
ensiunea de intrare T
m
de
J
ec
17 V; '0:= 18,5 W; R
L
de alimentare
4n
V; Pa 16,5 W; R
L
::. 8 J!
Amplificarea
U
ec
c. 17 V; f " 25 Hz
_""
i. ..",
U
cc
117 f , kHz
2' este. o
cu alimentare nediferen-
care poate folosi att circuitul
integrat MDA2010, ct circuitul
MDA2020. n va-
loarea tensiunii de alimentare
care pentru MDA2010 este de
36 V, iar pentru
MDA2020 este maximum 44 V. Sar-
cina care montajul este
de 4
n figura 3 este. prezentat un am-
plificator monofonic de 40 W reali-
zat cu circuite integrate
MDA2020 pe o de 8 n. Ten-
ensiunea de alimentare T
R
P
de
ulerea
K 0,1 % O istorsiuni armoniee
K 0,1
5
U
cc
U
lOmax
. 15
lee
0,8
Ic.c
0.5
Au 100
Au 30
3.5
25
%
v
v
A
clEi
A
w
ensiunea de intrare T
R
-
de intrare
anda ( 3 dB)
l---.----,. ........ --t>----+-------o+ Uec
Nom.
R, 5 M!'
U, 260 mV
U, 380 mV
K 0,2 %
K 0.1 %
U,ma.
U
ec
V
U
lDmax
' 15 V
lee
1 A
lee
0,7 ,.A
Au 100 dB
Au 30 dB
siunea de alimentare este diferen-
cu valoarea U
cc
22 V.
n figura 4 este prezentat un am-
plificator stereofonic realizat cu
circuite integrate MDA2020
(cte unul pe fiecare canal), de 2 x
20 W. Alimentarea este
cu valoarea U
cc
.= i22 V,
iar sarcina de 4 n.
n figura 5 este o
de amplificator monofonie,
realizat cu MDA2020, cu
rele
U
ee
R
L
Po
"
K
U,
AI

+17 V
411
'15 W
1% (Ia Po 15 W)
260 mV (Ia Po 15 W)
95 kll (Ia f 1 kHz)
16 Hz ... 160 kHz
Re
100
K.o.
n figura 6 este prezentat cablajul
pentru montajul din figura 5,
dinspre partea Cablajul
este realizat prin zgriere, liniile din
desen reprezentnd din folia
de cupru
Toate circuitele integrate
vor fi montate cu radiator din alumi-
niu cu de minimum 150
cm
2
ntre radiator capsula circu-
itului integrat se va introduce vase-

TEHNIUM 12/1986
IN1O-----6--II----......


IN2n----..'--.... --4--....
BIBLIOGRAFIE:
TESu,.. ROZNOV I MONOLl-
TICKV" INTEGROVANY NF ZESI-
LOVAC VYKONU 18 W, 25 W,
MDA2010, MDA2020,

Ur100nF
IM'RIMARrA
S:-MNAltJ.OR
Pentru unei Impnman
cu nivel optim, de distor-
siuni, magnetofoanele' audio folo-
sesc suprapunerea unui semnal de
peste semnalul au-
dio de imprimat. suprapu-
nere are loc chiar n capul de impri-
-mare,' iar procedeul, este denumit
"premagnetizare" sau "aplicarea
ultrasonore",
Frecventa semnalului de radio-
'trebuie fie de circa 5
ori mai mare dect cea mai mare
cu magne-
toscopul respectiv - criteriu fixat
de asemenea de viteza tipul
benzii, ca de tipul de cap de im-
primare montajul electronic utili-
zat. Astfel, la un magnetofon d.e
foarte calitate, care are o li:"
de de 20 000 ,Hz,
de premagnetizare poate
fi de circa 100 kHz, reprezentnd ar-
monica de gradul 5, Cu
se o de transport
si o de trecere de' maxi-
mum '7 000 Hz, se poate alege o
de 35 kHz la 100 kHz,
n caz este vorba de mag-
netofon, cu viteze diferite,
du-se cea mai de
premagnetizare. Criteriul alegerii
unei ct mai mari la pre-
magnetizare este dictat de faptul
ntre ,cele mai nalte
oscilatorul de premagnetizare pot
care
distorsiuni ale sunetului si se consi-
pe baza rezultatelor practice,
armonica de gradul 5 nu mai este
fiind mult
Tehnica nu permite ridica-
rea orict de mult a de
premagnetizare ntruct, pe de o
TEHNIUM12/1986
GEORGE OPRESCU
part.e, capul de imprimare nu poate
transmite o prea
benzii, atenund-o capacitiv prin
bobinajul lui, iar separat de
aceasta, particulele magnetice de
pe la viteze foarte mici, de-
vin inerte la mari,
doar zgomotul de fond,
implicit distorsiunile, or, aceasta nu
o optimizare, ci o depre- '
ci ere.
O mai veche de premag-
netizare o polarizare n
curent continuu, prin-
tr-un rezistor de limitare un curent
continuu, dintr-o de alimen-
tare. Calitatea foarte a aces-
tui sistem l-a n ui-
tare,. magnetofoanele actuale, ct
de simple ar fi, utiliznd premagne-
tizarea cu
n ceea ce videomagne-
t010anele, nu s-a' putut adopta ace-
sistem de premagnetizare cu
ci un sistem care va
fi explicat mai jos. Oscilatorul de ra-
pentru pre-
magnetizare n orice video-
magnetofon, dar el
rea benzii pe ei pre-
magnetizarea capului de
imprimare audio, ca la orice mag-
netofon. Oscilatorul nu are nici
un rol la imprimarea imaginii video.
Cel mult, trebuie bine ecranat, m-
cu circuitele lui, pentru a nu
interfera cu semnalul video ce se

n video, se de la o frec-
foarte practic de la cu-
rent continuu cea mai
este de ordinul mai multor
megahertzi, cel 2 MHz pentru
o imprimare 3-6
2000-:-5000
fJI125V

'3,2,
4 x. KY132/BO
(7
,
, 2 x KY130/S0
MHz pentru de ca-
litate video. Nu se poate folosi o
de polarizare de ordinul
de tot al megahertzilor, ci
se o
anume convertirea semnalului vi-
deo modulat n amplitudine n sem-
nal modulat n cu ngus-
tarea spectrului de im-
primat.
La transmiterea semnalului mo-
dulat n n cadrul progra-
melor muzicale radio,
este de cteva z:eci de
megahertzi, de exemplu ntre 65
75' MHz, iar transmise
ntre cteva zeci de hertzi 16 kHz,
uneori ceva mai mult, uneori ceva
mai depinznd de calitatea
ce se transmit.
In domeniul video, modularea n
a semnalului de televi-
ziune modulat n amplitudine
trebuie seama de faptul
semnalul de la cu-
rent continuu poate ajunge la 6
MHz, transformndu-1 ntr-un sem-
nal modulat n care are o
de circa 4 MHz
excursie spre o infe-
de 3,3 MHz, reprezentnd ab-
senta a semnalului video. Ex-
cursia spre superioare se
poate limita la 4,8 MHz, care repre-
maximum de nivel, deci mo-
100%. deci o excursie
doar de 3 MHz, 1,5 MHz
de Frecven-
foarte joase care nu ar fi putut
fie imprimate di'n cauza particu-
magnetice prin
acest sistem devin foarte usor de
nregistrat, marcnd importante de-
de imposibil de n-
registrat prin alte metode. Frecven-
foarte nalte snt comprimate la
o valoare mai fapt care per-
mite imprimarea lor cu o valoare-
oarecum de transport al
benzii magnetice.
Folosirea de '
aduce alte avantaje foarte impor-
tante, printre care nesesizarea unor
defecte ale benzii. magnetice ne-
sensibilitatea de de
amplitudine ale modu-
late n
video au devenit po-
sibile n primul rnd prin combina-
rea sistemului de baleiaj transversal
sau oblic al benzii magnetice de
capetele magnetice rotative
video n al doilea rnd,
celor mai sus, prin compri-
marea spectrului de ca
semnal modulat n
Semnalul aplicat capetelor video
este deci un semnal relativ puter-
nic, care sat banda, un cu-
rent de amplitudine mo-
dulat n Amplitudinea
curentului ben-
zii, 'aceasta nu are nevoie de pre-
magnetizare, ca atunci Cnd se lu-
n audio. De altfel, este un
fapt cunoscut premagnetizarea
audio are un efect foarte sesizabil
mai ales asupra semna-
lelor de nivel mic.
Semnalul modulat n
este generat de un multivibrator a
proprie este
cu Cu ajuto-
rul unui montaj special, semnalul
video original este transformat ntr-o
tensiune de control care
a
multivibratorului. Semnalul este tri-
mi,s qpoi, amplificat,capetelor.
In linii mari, circuitele care por-
nesc de la borna de intrare video
snt un etaj de intrare adaptor de
un reglaj de nivel ma-
nual, cu instrument de control sau
reglaj automat, un filtru de limitare
a spectrului video, un amplificator
legat de circuitul de polarizare al
modulatorului de o
amplificare ca-
petelor video apoi capetele video.
9
electro-
nic
un
tea simultane a sau
mai semnale pe ecranul tubu-
lui catodic.
Modul de
toarelor oJ",,,t,r.ni,,,,,
comutarea
semnal la
Ca elemente de se
n general, diode sau tranzis-
toare, iar n cazul
tale circuite integrate
xoare.
Originalitatea comutatorului elec-
tronic descris mai jos o constituie fo-
losirea circuitelor integrate }:iinseria
CMOS4000, produse de Intreprin-
derea Microelecronica (o
prezentare a acestor circu-
ite a n nr. 11/1985 ai revis-
tei),
Ca elemente de au fost
utilizate structuri de . dispozitive
MOS complementare n configu-
de comutator bilateral. Simbo-
lul uzual al unui comutator bilateral
este prezent n figura 1; starea co-
mutatorului este printr-o
tensiune de control. Cnd
tensiune 'de control este cu
Vss (OV), comutatorul se n po-
OFF este caracerizat printr-o
extrem de mare (>109 O).
Pentru o tensiune de control
cu VOO (+V), comutatorul se n
ON, printr-o re-
(tipic 280 O), care I
permite trecerea semnalelor n am-
bele Patru asemenea co-
mutatoare bilaterale realizate n
tehnologie CMOS constituie circui-
tul integrat MMC4016 (fig. 2). Cir-
cuitul de control este separat de
circuitul de semnal printr-o rezis-
10
12
O.
Schema a comutatoru-
lui electr.onic este n fi-
afara circuitului
se folosesc
circuite din seria CMOS4000:
MMC4013. Nu vom
o descriere a deoa-
rece ele snt echivalente
nale ale bine cunoseutelor circuite
digitale 7400, respectiv
Cele comutatoare bilaterale
snt comandate, pe de con-
trol, printr-un semnal de
provine de la circuitul
1, A prin intermediul bistat)ilu
4013. In de sursa semnalului
de comutatorul electro-
nic are moduri de lucru:
CHOP (choppare) ALT (alter-
nare).
n primul caz, semnalul de comu-
este produs de un oscilator de
impulsuri dreptunghiulare, realizat
cu din circuitul integrat
4011. acestor impulsuri
este de valoarea com-
ponentelor RC aflate n configu-
acestui oscilator; pentru valo-
rile indicate, impulsuri lor
este de 300 kHz. Pe de con- '
trol ale comutatoarelor bilaterale,
semnalul de are frec-
de 150 kHz, deoarece frec-
este cu doi de
bistabilul 4013. Alegerea acestei
de o'vi-
zualizare a semnalelor cu
la 20 kHz, a. in-
troduce distorsiuni liniare sau neli-
niare.
Pentru vizualizarea semnalelor
cu mai mare, este reco-
folosirea comutatorului
electrof)ic pe ALT (.alter-
nare). In acest mod de lucru, ten-
siunea de control a comutatorului
provine de la baza de timp a oscila-
torului la care se comuta-
torul. n oscilatorul
de 300 kHz este blocat, iar li-
bere ale integrat 4011
. .V transnllt impulsurile de
I la baza de timp. Bistabilul 4013 asi-
IESIRE
I
2 4 14-
considerat folosirea unui se-
parator-repetor, deoarece sarcina
comutatorului o constituie ntot-
deauna intrarea Y a osciloscopului,
a de intrare este
la 1 MO.
E 'JI Curentul consumat este de nu-
mai 2 mA; in aceste comu-
lor canale; pe o a ba-
zei de timp conduce un
bilateral, pe perioada
conduce
Deoarece acest mod de lucru se
vizualizarea sem-
nalelor cu baza de
ntre
ale comutatorului

. trului P3.
conectate cele
pe
deci
acestui de
nare nu numai
dar suprapunerea sau inversarea
.. .. ''''Ull ... '''. vizualizate.
circuitelor integrate
CMOS s-a concretizat prin
rea unui comutator electronic cu
parametri competitivi, simplu, cu
un consum extrem de redus de cu-
rent; redus de
cpmponente s-a un montaj
robust, compact, fiabil.
Pe CHOP, banda de tre-
cere, la O dB, este cu-
ntre 20 20 000 Hz. Pe po-
ALT se pot vizualiza semnale
cu la MHz.
Comutatorul poate n mod
normal, semnale analogice sau di-
gitale cu valoare de 7,5 Vvv
(2,5 V
rms
).
de este de
aproximativ 200 kO. Referitor' la im-
pedantf de (>10 kO), nu s-a
r.INTRARE
SEMNALA 1
IESIRE 2
1
{MmRE
3
SEMNALB
MMC
IESIRE 4 4016
I
CONTROLB 5
CONTRCLC
6
Vss
7
+V
tatorul electronic fi alimentat
de la ia care se aso-

respectat
schema considerentele de manipu-
lare de lucru referitoare la dispoziti-
vele
aceste con densa-
montaj,
trecere
electronic
tat mai sus fost probat pe
tipuri de osciloscoape, cu rezultate
foarte
n
la
Pentru realizarea
mat se va
circuitele
folosite

time.
LISTA DE PIESE:
P1, P2 - liniare,
500 kO; P3 - liniar
, dublu 2x100 kO; R1, R2 - ,470 kO;
R3, R4 - 10 kO; R5, R6 - 62 kO; R7,
R8, R9 - 47 kO; C1, C2 - 100 nF;
C3, C4 - 470 nF; C5 - 47 pF. Toate
snt de 0,12 sau 0,25 W,
iar tensiunea de lucru a condensa-
toarelor este de 25-63 V.
T1, T2 - TUN (BC107, BC171 etc.);
C.1.1 MMC4016; C.1.2
M'MC4013; C.1.3 - MMC4011.
!ESIRE INTRARE
IESIRE
0---11- I
I
INTRARE
14
VOI)
CONTRJL
13
CONTROL A
12
CONTROL O
11 INTRARE}
SEMN4L O
1G
IESIRE
1 .
9
} SEMNALe
8
INTRARE
+ V= 15V
+V
B.l
. R3QP3:
S
j
13
1----__ -12
...
+V
4046
":".10--------"

2
8 R
3
7
.-:-
C.\.1
10
5
4013
5
4 6 7
C.!.2
7
.,
el3
6
+- V
. TEHNBUM 12/1986
Schema semnalizarea

atunci cind un corp n
sesizorului optic (fototran-
monostabil COB474, bi-
tip O, cu rolul de a co-
manda generatorul audio releul,
cnd astabilului
un anumit prag;
- generator audio, realizat cu 1/2
COB413;
- circuit de a
realizat cu
h'",n7i",t",r, de tip B0135
de a releului.
n figura 2 se schema
4- 8
7 3 I-----t
6
se de la o
V sau chiar de
d(, 4,5 V.
schemei este ur-
fluxului lumi-
varia-
a asta-
-Ia

de trece-
sus, va comanda cu intermitente
30t<:....
generatorul audio releu!. La n-
corpului care
fluxul luminos ce pe ROL031,
schema mai un timp,
care se
Schema la tre-
cerea cu o a corpuri-
lor ce fluxul luminos.
Realizarea a montajului
va duce la buna din
mul moment. Cu
se va regla pragul de la care tranzis-
torul BC109 se va deschide, dnd
astfel posibilitatea sesizo-
rului optic n locuri cu valori
ale fluxului - de poate
la do-
utilizatorului.
utilizate re-
din figura
poate fi ca sezi-
zor de auto:..
a unor dispozitive de iluminat
o cu ntunericului,
semnalizarea la
rea fluxului de sub o anu-
etc.
I I
- - - - - - - - - - --- --'
Gent::'ralvr
. de !recve.n/!II------m
va/IoD/Ia
Fi/Iru
frece-sus
CDB 121
C/rcl..,1/:! de
corn;;ndd'
cascci(d!/(/zor)
C/r.,C(ff/! de'

re/e-(/
(asc
(dIfuzor)
BEC

'---
c:i .. cuite l teg .. ate
Circuitul integrat .BM382 este un
preamplificator dual pentru sem-
nale de nivel foarte mic, utilizat n
necesitnd optimizarea ra-
portului semnal/zgomot.
Cele amplificatoare interne
snt complet independente, avnd
stabilizate intern, care
o a sursei de ali-
mt""ntare de 120 dB o separare n-
de 60 dB.
ce
O)
IN 1+ 14
IN1- 13
CAl 12
Masa 11
CB1 10
CC,
9
Iesire 1
7
8
12/1986
IN2t
IN2-
CA2
V+
CB2
CC2
Iesire 2
Capacitate
Numai CI
Numai C2
SI C2
O de de
polarizare permite' selectarea unei
game largi de valori pentru amplifi-
! carea r" precum di-
verse caracteristici de
cum ar fi NAB, sau
:' RIAA pentru egaliza!'e.

55dB
80dB

;::::
C::!
C)
;::!"
C'-..
1.{)


0")
('-,j

.
1.{)
c:::l
Il
STAND DE LUCRU
snt persoanele care, n
timpul liber, nu mici repa-
ale aparatajului electric din
apartament. Pentru aceasta, pro-
un m!c stand de lucru ce poate
fI montat Intr-un din debara sau
n alt loc adecvat.
Acest stand att
pentru 220 V, ct pentru 3; 5 8 V;
de asemenea, un bec de
220 V pentru iluminarea
Pentru economie de masa
de lucru va fi n
de repaus ea fiind de perete
(fig. 1), cu picioarele (poz. 4) rotite.
. Masa de lucru placa de montaj
TUDOR NICOLAE
se vor din placa PAL cu
grosimea de 15-20 mm o rigla din
toate decupate la dimen-
siunile indicate n figura 2. Masa pro-
(poz. 3) va fi de
(poz. 2) prin intermediul unei bala-
male (poz. 5).
La staturii
persoanei ce va lucra la stand se vor
fixa n perete lungi,
M 8 x 120 (poz. 6), cu piu-
I (poz. 7).
compo-
nente .Ia dimensiuni se trece la
montarea aparatajului electric.
De ntregul apara'aj
redresor reglabil
n atelierul electronistului' amator
s-a impus n ultimul timp necesita-
tea unui redresor care furnizeze
simultan trei tensiuni reglabile de
mare putere. un
astfel de redresor realizat cu mini-
mum de piese (fig. 1).
Transformatorul TR, de' putere,
este recomandabil fie
nat pe o de tole de circa 12
cm
2
, recuperate de la un transfor-
mator de televizor "Rubin" 102, de
la care se va folosi numai primarul.
Deoarece snt tipuri de trans-
formatoare de la televizoarele
"Rubin" 102, recomand ca la tipul
cu primare de 110 V
fie puse n serie pen-
tru 220 V, iar pentru cel de-al doilea
tip, cu primare de
27 V cu prize la 110 V, fie puse n
serie numai de 110 V.
Celelalte secundare vor fi
date jos se vor bobina n-
secundare identice, 7-8
9-10, cu cupru emailat de
0,7 mm diametru. Aceasta repre-
de .ori 55 V, mai bine zis
de ori 121 de spire.
Deasupra acestora. se vor bobina
n serie pentru' par-
tea de 24 V, de transforma-
tor ce va furniza de 2 x 36 V alterna-
tiv, 2 x 80 spire, cu de
1 mm diametru. serie se
conform schemei (cape-
tele 11,12 13).
Pentru de, 60 V, condensa-.
toarele C1 C2, precum C5 C6,
pot fi de 2 x 100 /lF la 350 V, aceasta
n vederea. economisirii de
nu diode Zenerde 68
V diodele din seria 0814 si
deci 02 va fi din patru
diode 08140 una D814A. Astfel
va fi 03 de 15 V, sau
avem punem un PL 15. Tot-
acest montaj este convenabil
din punct de vedere al
termice.
Din ajustarea R3 se
la de 60
Vn Intre minusul primului
stabilizator de 60 V plusul celui
de-al doilna stabilizator de 60 V am
12
MIHAI SPIRESCU
un (comuta-
tor) de punere sau scoatere din se-
rie, pentru ca astfel putem
de ori O -:- 60 V.
Tranzistoarele Ti, T7 si T8 vor fi
fixate pe radiatoare de circa' 50 cm2
(indiferent profilul) chiar pe cu-
tia redresDrului.
P1 P4, precum
cele de la si-
electronice, vor fi dotate
cu butoane cu reper n
respectiv n amperi pe pa-
nou! fronta!.
Partea de O . .;-. 24 V, cum re-
iese din este att
n curent ct n tensiune, tot-
la scurtcircuit. Am
preferat realizarea acestei scheme
cu tranzistoare nu am recurs la
integrate'le MBA723 MBA741, de-
oarece acestea nu ntotdeauna pot
fi .
P2, P3 R6 este
obligatoriu fie de calitate
capetele R S fie unite,
pentru ca, n cazul unor ntreruperi
sau contact imperfect al cursorului
pe nu se izoleze mon-
tajul. .
n cazul un mi-
croampermetru, l putem monta pe
panoul redresoruiui cu ajutorul a
trei Rx, prin intermediul
unui comutator cu 2 x 3 sau 2 x 5
contacte, etalonat
tensiunilor respective, putem rea-
ifza un voltmetru de panou (fig.
2).
n figura 3 se amplasamen-
tul optim al volt-
metrului al celorlalte comenzi pe
panoul fronta!.
Dimensiunile generale ale redre-
sorului v.or fi n de gabaritul
pieselor. Panoul frontal se va vopsi
cu vopsea Duco gri, precum fun-
dul spatele, Capacul se va vopsi
cu vopsea Duco negru,' iar pe
laterale vor fi practicate
pentru aerisire. ge-
de. 1 A va fi pe spatele
redresorului n cordo-
nului de alimentare de la de
220 V.
. electric este procurabil din
la convenabile.
Deci, vom procura:
- 1 fasung bec normal;
- 1 transformator sonerie;
- 3
11 ------.lLD
2
.,
[
1
t:ii-
*
O.;. Gl"lv
[
li
[:
*
TEHNIUM 12/1986
f
40
- 3 fasunguri cu pentru
bec baterie;
- 3 prize radioficare;
- 1 comutator du-
biu);
- 1 simplu;
- 1
- 3 becuri (3,5; 6,3; 8 V);
1 bec 220 V - 60 W;
- conexiuni.
O se cuvine
" n prealabil a celor trei n-
de ntr-o car-
din plastic (fig. 3).
Montajul aparatajului se face
conform figurii 1, iar conexiunile se
vor face schema
de montaj (fig. 4).
Pentru lampa de lucru se va
. monta pe laterala portapara-
taj (poz. 1.) o din aluminiu (de
la o veche) ce se va fixa prin
intermediul unor cleme (poz. 9) din
1R
5i.x .,! .104.000
1
o ...

1101/


12
1"
4

"
. TEHNIUNk12/1986
400
tabla la se va
fasungul.
Pentru celui ce va lucra
la acest stand, la priza m-
se va lega la o de
ce n prealabil a fost bine
de oxid.
montarea aparatajului elec-
tric n se trece la montarea
standului. Aceasta se va face intro-
ducnd prin fixate n pe-
rete (fig. 6) placa cu aparataj (poz.
1), apoi rigla (poz. 2), care se
1age fixarea cu (poz. 7).
In de lucru, masa (poz. 3)
va fi ea sprijinindu-se pe
cele picioare (poz. 4) ce se vor
decupa la lungime, n de
la care ,au fost fixate
burile n perete. In final aceste
pot fi vopsite, sau
n foi de sau scai.

C5'
fii)
roe. '3
[\3 iK
,
sI>
+
<e>
0-:-&0"
0
0.;24
'1
100
'mA
+
/2A/low
C4

350v 0':-00'1
13
n figura 1 se dau cuplurile de
strngere principale unele piese
de care pot ridica probleme,
n timpul autoturismu-
lui: 1 - de fixare a
superior pe caroserie; 2 - de
fixare a bieletelor de pe
portfuzete; 3 -
de fixare a superior pe
4 - flexibloc fixare
amortizor n partea 5 =--
de fixare a inferior pe
6 - rulment.
Controlul reglajele
se pot face cu ajutorul unui aparat
mecanic sau optic n ?telierele
"Service" dotate
Pentru executarea acestor
snt necesare: A - pen-
.. tru "n linie
B - pentru
rea la
C - aparat pentru controlul unghiu-
lui de D - dispozitiv pentru
reglarea unghiului de
Deoarece reglajele se
cu autoturismul
"gata de drum", este necesar a se
executa (verifica)
de (verificare):
presiunea pneurilor, tipul pneurilor,
autoturismelor- n-
pe 230 10 mm la Olt-
cit Special 223 10 mm la Oltcit
Club spate, identice (324 10 mm)
"n linie
(se A pe
pentru '
La controlul cu ajutorul unui apa-
rat mecanic se pot executa lu-
controlul unghiului de
controlul reglajul un-
de paralelismul
lor _
'.controlul unghiului de
Deoarece acest unghi nu este re-
glabil, se impune controlarea lui n
exploatare numai n cazul acciden-
autoturismului, la
de privind controlul unghiu-
rilor
Controlul se clasic cu un
aparat de control cu fir cu plumb_
(C), ce mai nti s-a
autoturismul la nomi-
prin comprimarea suspen-
siei, folosind tija (B). La verificare,
firul cu plumb ai aparatului C,
care vertical, se ntre cele
repere de pe tija
unghiul de este
bun.
La controlul unghiului de
cu un aparat optic mai nti se pozi-
clasic, autoturismul si se
aparatele pentru executa-
rea controlului pe suportul m?gnetic
de pe janta de controlat. in con-
tinuare se ambele un-
ghiul de corect situindu-se
ntre cr 1.
14
reglajul unghiului de
Pentru a se realiza un control
este necesar ca
spate fie corect reglate, pentru
a fi ct mai aproape de no-

Controlul se face - clasic - cu
ajutorul unui aparat optic montat
pe unghiul de citit tre-
buie valoarea:
(Oltcit Special) 23(J _3 (Oltcii
Club).
Pentru reglare, se par-
tea din a automobilului
demontarea. suporturilor de fixare a
bare; de torsiune, se un
dispozitiv C. Reglajul se
prin deplasarea ansamblului su-
de torsiune partea
din a automobilului, pentru a
unghiul de partea
din spate, pentru a unghiul
de Se la o de-
plasare de 1 rnm, unghiul de
valoarea cu 20'.
Controlul reglajul carie-
rului de
. Acest reglaj se face cu scopul de
a carterul de la o
cu ajutorul ca-
lelor montate ntre car-
ter. Prin acest reglaj se va-
de paralelism n timpul com-
sau destinderii suspensiei.
ce autoturismul a fost
zat pe o
urmeazfi a fi la
prin compri-
marea suspensiei montarea
tjjelor care corect

La controlul .carterului se
poate folosi un aparat cu
n nominal? bieleta tre-
buie fie In n
care nu este se impune
reglarea carterului prin re-
ducerea sau
de cale montate n ,,x'i (fig. 2),
la acestei
tI
nou de
trebuie fie
O 1,5 mm deschidere
'
La reglarea carterului o
cu grosimea de 1 mm face
varieze paralelismul cu 1,5 mm (in-
troducnd o se "des-
chidere", o - "nchi-
dere").
Paralelismul trebuie fie cu-
prins ntre O 3 mm deschidere.
Reglarea se face prin rotirea
lor bieletelor de (se
lungimea filetelor apa-
rente . trebuie fie aproximativ
de o parte de alta, cu o dife-
de 2 mm).
controlul cu aparat optic,
dupa ce se aduce n ,;Iinie
se volanul se
aparatul pe Pentru
valoarea paralelismului se
pe o n valoarea
de spotul luminos. (La am-
plasarea barelor ntre autotu-
rismului
cota de
se reco-
utiliza
... """,,,if',,,.,,, A - regla-
sub
- dispozitiv pentru ex-
e - dispozitiv pentru de-

din: un set de
4 o
a un
ment presiune un dom pentru
montarea obturatoarelor de etan-
a O - dispozitiv pen-
tru demontare bare torsiune spate,
folosit CU dispozitivul B; E
- dispozitiv pentru reglarea
spate; F - pentru montare
inel rulment cu ace inferior
spate; G - cale pentru regiajul late-
ral al spate; H -
tru montare tub suport spate; I
- pentru ridicarea
spate a automobilului.
Se folosirea ur-
cupluri de strngere, n
7 - suport de
12,8 - suport
pe lama de flexiune;
2,4 - de blocare a barelor de
iorsiune spre lama de flexiune;
1 - de blocare a barelor de
torsiune spate pe 2,2 -
de blocare a barelor de tor-
siune spate pe 11,4 -
fixare amortizor spate pe
1,3 - blocare bare tor-
siune spate pe punte.
N HR. VIITOR)
TEHNIUM 12/1986
este , ....

Camera nivel constant
Este cu un prin
care benzina ac-
cesul fiind controlat de ansamblul
acului de nchidere (poantou) 2;
pentru a scoate alimentarea came-
rei de nivel constant de sub
motorului,
3 nu direct asupra supa-
pei-ac, ci prin intermediul unui mic
arc. Prevenirea de pre-
siune din camera de nivel constant
se prin conectarea
lui de aer la camera de carbu-
'cu ajutorul unui racord elastic
31 montat pe 5. Plutitorul este
articulat la plafonul camerei de car-
are o prghie care
asupra supapei-ac; cnd de-
bitul de nivelul li-
chidului din se iar
plutitorul nchiderea su-
papei-ac invers. In acest fel nive-
lul combustibilului n camera de
nivel constant foarte
n . jurul unei valori medii cvasicon-
stante.
Sistemul principal
Este construit principiul
pneumatice, cu aer
sistem cunoscut s4b
denumirea de compensator. In
compunerea acestei a carbu-
ratorului jiclorul principal de
6, combusti-
bilul trimis n cu emulsorul 7;
tot aici aerul
sosit prin jiclorul compensator 8.
Din emulsor, 4
amestecul .. spre
a difuzorului mic 9, plasat In
interiorul difuzorului mare 10. In
timpul motorului la sar-
cini mijlocii mari (cnd deci cla-
peta de 20 are deschi-
deri importante), depresiunea pro-
de motor o curgere'
de prin jiclorul principal 6
spre emulsor. Aici combusti-
bilul aerul pro-
ducndu-se o emulsie de cali-
tate, care este apoi prin
27 spre difuzorul 9
apoi spre cilindri. Reglarea
calitative a raportului n
de este
automat de sistemul de-
scris, n de
nerii consumurilor specifice mini-
male.
Sistemul de mers incet (ralanU)
La acest carburator circuitul care
alimentarea motorului la
ralanti este adaptat normelor de po-
luare impuse prin Legea nr. 15,a
Comisiei Economice Europene. In
structura sa se jiclorul de
15, jiclorul de aer 16, iiclo-
rul de amestec 17, precum
burile de reglare 22.
1
J
TEHNIUM 12/1986
tiv.
n canalui 28,
curentul de aer aiCI
de 16, loc o pre-
2 3
I
6 7
emulsionare a amestecului astfel
format. n continuare, amestecul
traiectorii: o parte se
scurge prin jiclorul 17 orificiul 18
n camera de n avalul
clapetei de iar o alta
micile oferite de
de reglare 23 22, debu-
n final, n loc.
Se acest ultim filon de
amestec, care n canali-
21, este emulsionat suplimen-
. tar de aerul care se scurge pe aici,
contribuind astfel la omogenizarea ..
a amestecului carburant
livrat motorului la ralanti.

ntr-o
oarecare pompei
de ameste-
cui la sarCini mari. Ei face parte
din categoria dispozitivelor cu co-
n
Iei cu principal. m-
14 se din ca-
mera de nivel constant
Regimul de rece nece-
amestec foarte bogat a
27
9
.realizare este de o cla-
de aer (de pornite sau 24,
la intrarea aerului n camera
de Prin nchiderea ei
deschiderea a clapetei de
ntreaga depresiune
de pistoane se transm ite sis-
temului de mers ncet celui prin-
cipal, care mari de
combustibil. .
Gradul de deschidere a clapetei
de este n rea-
lizarea unei porniri prompte, de
aceea a ce-
lor clapete se ngrijit
cu ajutorul unui nefigurat n
dar despre 'care se va men- !
cnd vor fi prezentate reglajele;
carburatorului..
de a motorului,
n de temperatura
se prin deschi-
derea a clapetei de aer n-
chiderea - re-
automat timoneria 25 - a
de
finalul carburatoru:-
lui 28 H se re-
gimul de progresiune
prin canalul 19 cu rli" ...... ,,.tr.
de 1 mm, plasat la 1 mm n cla-
petei de cnd aceasta
este complet
La trecerea de la ralanti la
riie de
cu de>
10 19
neobturat, deoarece de
starea sa depinde calitatea reglaju-
lui de mers ncet, cum se
va vedea.
PRINCIPALELE DATE TEHNICE:
Diametrul difuzorului mic ..... 25 mm
Jicloare de
principal (6) .. ., ...... 113
de mers ncet (15) 45
m (14) .... 45
Jicloare de aer
compensator (8) ...... 100
de mers ncet (16) .... 100
Jiclor de amestec (17) .... 70
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
15
DfSPOZfTtV
DE DtVElOPARE
Laboratorul cineastului amator
presupune o dotare specializata
pentru a asigura prelucrarea co-
a peliculei realizarea unor
efecte speciale tehnice sau artis-
tice. O parte dintre aceste aparate
se pot din dar n
general nu toate caracte-
risticile solicitate. '1n cele ce ur-
vom prezenta o succesiune
de destinate la-
boratorului, principalul scop fiind
de a asigura o prelucrare a
peliculei.
Developarea peliculei se poate
face n mai multe feluri, ncepnd cu
developarea ("n -
care se poate aplica numai pentru
segmente scurte - terminnd cu
sistemele automate de developare.
Cel mai sistem este cel de
developare n tanc, care are
variante: cu Korex sau cu

Pentru lungimi mari (15 sau 30
m). banda Korex este greu de pro-
curat, vom prezenta un sis-
tem de realizare a acesteia n
rul propriu.
Banda Korex are variante
constructive, cum se poate
remarca n figura 1. Varianta A are
alternante,
crend o mare ntre stratu-
rile de Varianta B este n
schimb mai n cazul
lungimilor mari, utiliza-
rea unui tanc mai mic n diametru.
n ambele cazuri, banda are o
cu cea a peliculei deve-
lopate (16, 2x8 sau 8 mm).
Deci, la realizarea benzii Korex
vom. avea o din material plas-
tic de cu pelicula de
developat, dar cu o rigiditate mai
mare (de obicei o grosime mai
mare).
Dispozitivul de realizare a ondu-
prezentat n figura 2 este de-
osebit de simplu Ayem
un ghidaj din
lemn (obligatoriu lemnul va fi de
tare cu zo-
16
Ing. MIHAI a:::LORESCU
nelor calde), precum un sistem
cald realizat prin unui
element cilindric din inoxidabil
sau cromat, bine polizat. De calita-
tea acestui element de-
pinde calitatea reali-
zate. Diametrul va fi
de 3-3,5 mm. se
cu un ciocan electric de lipit de mi-
nimum 80 W. Puterea mare este ne-
pentru a realiza o
ntr-o aplicare a
rului. Evident, acest lucru presu-
pune unele
n figura. 3 ghidajul
ntre de ghi-
dare este de benzii
prelucrate" la care se 0,5
mm. ntre este de
circa 4-5 mm.
Banda care la baza benzii Ko-
rex se poate cel mai din
prelucrarea unei pelicule cinema--
tografice de 35 mm. Pentru nceput
se va elimina emulsia prin
cu .. Pelicula us-
se cu un .dispozitiv ca
acela din figura 4.
Dispozitivul se prin strati-
ficarea unor' piese realizate foarte
precis (figura 5), asamblate cu cte
pentru fiecare din
segmentele "dispozitivului (superior
si inferior). In asamblare se vor in-
troduce segmente de lame de ras
ca n figura 6, care vor asigura
rea a peliculei. Elementele
constructive se pot realiza din dife-
rite materiale, fiind recomandat to-
tusi un material cu stabilitate mare
n timp. metalic sau plastic.
Pelicula se introduce n ghidajul
4
sisterT)ulul inferior pna la nivelul la-
melor de apoi se siste-
mul superior continuu,
se trage pelicula prin dispozitiv. Se
simultan o pentru 16
mm (2x8 mm) o pentru 8
mm.
Manipularea peliculei n vederea
nu se poate face cu ro-
lele utilizate la aparatele de filmat
sau de Pentru manipulare
se poate realiza utiliza roIa din fi-
gurile 7 8.
Este vorba de o me-
cu o Rea-
lizarea se face din de 2,5-3
mm diametru, pe un
prin lipire cu cositor (figura
9). rolei se din
Intreaga se va finisa cu
toate sudurile fiind
pqlizate. Este nichela-
rea rolei.
n figura 10 ca
piu dispozitivul derulator care asi-
a pelicu-
lei a benzii Korex. Din punct de
vedere al dimensiunilor, construc-
torul va realiza astfel lucrarea nct
se manevra comod n con-
de obscuritate Pelicula
se asa cum a fost
din aparatul de filmat, n roIa (sau
1, banda Korex 2 fiind
pe o 3. Preluarea se face pe roia
4, avnd se ruleze pelicula
cu emulsia spre exteriorul rolei 4.
Dispozitivul acesta se poate nlo-
'cui cu sistemul derulator care
la umile aparate mai vechi de
pe 16 mm. EI poate servi
la alte dect derularea (de
exemplu la solarizare n cazul peli-
culei reversibile figura 15). .
Pentru de developare,
pelicula cu' banda Korex sau
pe se n
tanc" de tipul cerei din figura
11. In am notat 1 axlJ I do-
zei, 2 roia. In general, axul dozei
este astfel construit nct reali-
zeze prin el alimentarea cu
de lucru, care snt evacuate printr-o
degajare a capacului dozei.
se 'poate aplica numai n ca-
2
zut n care developarea se face ex-
clusiv manual. n consi-
derare durata mare a procesului n
cazul peliculelor color reversibile,
devine obositoare deci
apare un de risc prin
de operare. In figura 12 propunem
un sistem simplu care roti-
rea rolei cu circa o pe se-
n acest caz este evident
nu mai putem face alimentarea cu
prin ax. Pentru alimentare se
vor monta n peretele
dozei, de la care se cu un
furtun de alimentare si unul de eva-
cuare. Furtunul de 'alimentare se
prevede cu o plnie pe un
stati v sistemului de antre-
nare. Furtunul de evacuare va fi ghi-
dat caz la recipientele de co-
lectare a tJzate sau va de-
versa la canal apa de Obli-
gatoriu se vor utiliza fl:Jrtunuri ne-
transparente pentru a mpiedica
luminii prin efectul de
ghid creat de lichidul n curgere.
Elementul principal n sistemul
din figura 12 I cuplajul
elastic, care permite cuplarea doze-
lor, indiferent de dimensiuni sau
tip, la sistemul de antrenare. Acesta
este detaliat n figura 13. 'Axul prin-
cipal 1 este rigidizat de fulia 2
este ghidat de 3 buc-
montate n suportul 4. Ghidajul
se vor reali.za de prefe-
din textolit polizat, astfel nct
rotirea se usor.
,.. Perpendicular, n' axul 1 se mon"'
n ordine 5 7,
cu care se asamblarea cu-
plajului elastic. Pe primul 5 se
resortul elicoidal 6,. realizat
din de arc de diametru
0,4 - 0,5 mm. Resortul mpinge
8 care este
din piese (figura 14). Piesa ci-
trebuie fie destul de
aproape de diametrul axului 1 pen-
tru a reduce jocul radial. Cele
elemente ale bucsei 8 se asam-
prin lipire cu cositor.
se cu o din cauciuc 9,
cu
existent n axul dozei de care dispu-
nem. Ordinea este: se
fulia 2 pe axul 1; se intro-
duce axul 1 astfel echipat prin -ghi-
dajul 3 suportul 4; se introduce n
ax 5; se introduc pe ax resor-
tul 6 (n prealabil
cu cauciucul 9) se in-
trqduce 7.
In general, toate dimensiunile se
pot corecta n de tipul dozei
pe .care o Pe talpa supor-
tului se va lipi o de cauciuc
4
5S
TEHNIUM.12/1986

care asigure imobillzarea dozei
pe suport. Toate reperele metalice
se fie cromate sau
cel acoperite cu un lac de
calitate (tip Palux, de exem-
plu).
Motorul utilizat trebuie o
putere de minimum 10 W,
dimensiunile fuliilor de transmisie
fiind alese astfel ca axului 1
fie ntre 40 60 ture
minut. Cureaua de transmisie
de tipul celor de la magnetofoanele
Tesla 82 83, care are o lungime
Este evident n
cazul n care dispunem de un motor
cu un sistem de reglare a se
poate asigura un alt sistem de
TEHNIUM 12/1986
transmisie.
Acest dispozitiv de developare
peliculele _ cu proces
simplu (nereversibile). In cazul pro-
ceselor complexe, care includ sOla-
rizare, aceasta se poate face
n prin capacului,
dar nu asigura cu certitu-
dine uniformitatea expunerii, fiind
deci necesare extragerea rolei cu
solarizarea ca n figura
apoi reluarea procesului de deve-
n doza nchisa. Aceste dez-
avantaje limiteaza
dispozitiv, care
a
lopare.
este nevoie
butonul de cu contacte
- 82. De fiecare la repor-
nire, tem pori-
zarea se reia de la la care a
n momentul
becului cu stocarea
poate face oricnd

nu a ajuns la valoarea
sau nu a fost readus
tot sistemul la 'prin
resetare cu ajutorul lui 83.
, anul 1986.
FT'-RO L033: D1-PL5V1Z: 02-
1N4001: PR-1PM05; TR-TMA
220/24 V, 25 VA; R1-560 n: R2, 3.
5-1 kn; R4-10 kn: R6, 10-100 kll;
R7, 24-4,7 kn: R8-20 100 k!1:
R9--10 Mn: Rii R23-3,3 kn; C1. 2
1000 MF/25 V: C3-500 1000 MFI
1000 V; C4-45 pF; 36
XTAL-32768 Hz: K1 - comu-
dublu, 5A; 81- buton
cu contacte N.D., 82-buton
cu contact 1'1.1.; 83-buton cu con-
tact N.O.: RL1-RL13/220 VC.a ..
RL2""'7RL13/24Vc.c.: F1-fuzibil 2 A:
F2- fuzibil 0,5 A: COi, 2, 3 - comu-
tator decadic cod ZC8.
17
Un interior de pentru a fi
confortabil, trebuie fie
aranjat cu mult gust estetic,
sau su-
un sistem de
care, n lunile reci ale anului asi-
gure un echilibru normal ntre
corpului uman
temperatura
omului,
rea unui grad sporit de snt'
strns legate de multitudinea facto-
rilor biologici ai mediului ambiant,
dintre care temperatura umidita-
tea au rolul oei mai important.
este omului
deoarece organismul este mult mai
sensibil la frig dect la cald,
receptorilor' tegumentari pentru
"frig" (corpusculii Krause) este de
aproximativ opt ori mai mare dect
al receptorilor pentru "cald" (cor-
pusculii Ruffini). Receptorii tegu-
mentari sensibili la cele
au o repartizare pe su-
pielii (pe un cm
2

de piele se 12-15 puncte sen-
sibile la frig 1-2 puncte sensibile
la cald).
geografice, tem-
peratura aerului n os-
ntre limite destul de mari
demne de luat n motiv pen-
tru care este necesar ca, o cu
venirea toamnei la mijlocul
(aproximativ din luna oc-
tombrie n luna aprilie a anu-
lui urmfttor)" fie n-
In procesul de a lo-
se cea mai mare
parte a energiei consiumate n locu-

Sistemele de folosite
pentru asigurarea climatului termic
din se. n
de:
- locul de amplasare a sursei de
sau cen-
, ,
- natura combustibil ului folosit
cu combustibil solid, li-
chid sau gazos);
- modul de transmitere a
rii de la la aerul din
prin sau prin con-

NCALZIREA LOCALA'
Este una din cele mai vechi mai
forme de
prin ra-
, direct de la sursele termice
aflate n Pentru
se folosesc n principal so-
bele de metalice, de
sau de cu
lemne, gaze na-
turale (de obicei gaz metan) sau cu
petroliere lichide.
, de este cea mai utili-
att n mediul rural, ct n cel
urban, blocurile de
locuit construite tot mai mult n
toate patriei. .
a de
la de (de
exemplu, o ce trece prin
perete) constituie un prim pas spre
() spre m-
de. confort,
n paralel cu ideea de
a combustibilului.
NcALZIREA CENTRALA
producerea
a agentului (aer, abur,
18
MIRCEA MUNTEANU,

fierbinte), care este apoi distri-
buit prin conducte la elementele ce
vor aerul din
Romanii au fost printre primii
care au folosit de n-
pentru interes pu-
blic n termele ce le-au construit la
Roma n alte ale Impe-
riului Roman.
Sistemele de au
n raport cu o serie
de avantaje ca:
- depozitarea folosirea cen-
a combustibilului;
- timpului necesar
pentru sobelor, pentru
transportul depozitarea combus-
tibilului n cel de supra-
veghere a arderii;
- de n prin
eliminarea locale a com-
bustibilului;
- util n n-
prin eliminarea sobelor a
din planul zidului;
- a arderii, cu
de pentru m-
randamentului.
Dintre dezavantajele cen-
trale trebuie aceasta nu
aerisirea, scade mult umi-
ditatea din (prin uscarea ex-
. a aerului) de-
gajarea prafului rezultat din uscarea
-acestuia pe elementele radiatoarelor.
Remedierea inconvenientelor amin-
tite se poate realiza:
- direct, prin deschiderea pentru
aerisire a ferestrelor prin
de vase cu ntre ele-
mentele radiatoarelor, cu scopul de
a umiditatea aerului din n-

- indirect, prin simpla
pe care un schimb
de aer mai umed din at-
de aerul mai
umed cu praf din
de
cea mai este aceea care
ca agent termic
de apa, deoarece
greu starea de agregare,
se la un ieftin.
Prin realizarea de n-
se poate asigura n-
unei (aparta-,
ment), a unui grup de (blo-
curi) sau a unui grup de cartiere, in-
numindu-se caz: de
apartament, de bloc sau de ..
Instalatia de de
apartament
fiind tema vom
prezenta mai n detaliu acest tip de
deoarece apli-
cabilitate din ce n ce mai mare n
proprietate
faptului
- se o uni-
sau cel n
toate
- se face focul ntr-un singur loc,
la cazan;
- se poate o mai
n camere
rii n special a lemnelor a
lor;
- se economie de com-
bustibil.
Cel mai utilizat sistem de n-
de apartament este
acela care agen-
tului termic prin gravi-
(se pe principiul
apa fiind mal se ri-
n superioare ale insta-

In de locul prin care apa
ajunge la elementele ce ra-
de
de apartament se
n:
- de
cu
(o de tur una de retur);
- de
cu monotu-
(o pentru
tur retur); (o
pentru tur una pentru retur).
Cel mai folosit sistem este cel bi-
tubular, n care apa
printr-o la ducere (tur),
iar apa se ntoarce la cazan
printr-o (retur).
Confofm figurii 1 - de
cu dis-
-, apa calda
ajunge n sistem direct la
partea, a radiatoarelor,
apa ntorcndu-se n sistem
1

. ---r-Ir:r t6
,--- .. x----,
. 1 .
I,! 1
pod
5
"cobortor" de la a
radiatoarelor la cazan. In figura 2 -
de bitu-
cu -,
apa ajunge n sistem "ur-
la un punct superior
"A", de unde n sistem "cobortor"
ajunge la radiatoare n continu-
are la cazan,
Pe aceste sisteme, care au
cazanul amplasat la subsol, n locu-
se mai pot executa, conform fi-
gurii 3, de cen-
cu supe-
cu cazanul montat la cota
pardoselii, n coridor,
baie sau chiar n (de prefe-
Ja care au gaz me-
tan). In acest caz, cazanului trebuie
se asigure un aspect arhitectu-
ral ct mai frumos. La acest gen de
vasul de expansiune, pe
de (preluareadi-
de volum de la apa la
apa rece), are rolul de a permite ae-
risirea prin el a ntregii
Pentru ca presiunea de a apei
din radiatoarele nu
(deci pentru ca radiatoarele
se pe
lor), trebuie ca linia oe
mijloc a cazanului fie mai. jos de-
ct linia de mijloc a radiatoarelor, iar
pe a conductei
de tur fie ct mai mare. Aceste
snt cele ideale, sistemul de
ndepli-
nirea lor, dar n regim cu ran-
dament redus.
G,C. generator de
R- radiator
V.E. = vas de expansiune
1 = de tur
2 = de retur
3, 4 = conducte de expansiune
5 de aerisire
6 = de preaplin
7 = de aerisire a vasului de
expansiune
8 = de umplere de golire
a
de tur
2 c de retur
3 -c de expansiune
4 - de aerisire
5 de preaplin
6 - de aerisire a vasului de
expansiune
7 = de umplere de goli-
rire a

4j v.e.
. 5
pod
I! !t
1
il t 1
WI
Il 1
I
1
parti
r
parter

I
I
..::::.....--
-
subso
)(

I
I
I
I
I
subsol
-1tx1 ="
TEHNIUM 12/1986
pod
2
8
1
TEHNIUM 12/1986
o de
tur
retur
de preaplin a vasului de
de umplere de golire

cenusarului

racord la
(',u, ti , ,r-t" de tur
CO!ldulcta de retur,
dlsom:ltlv de strangulare (nu este
de aerisire a vasului de
I
110
I
:8
9
n circuitul
de verificare. Pa-
ai de
tempera-
a cunoaste valoa-
din cazan se ,mon-
de tur un mano-
preslunii
fO,'rn,-,,,..,,"fn
Pentru a
apei din
monta
n
n mod
o
Acest sistem de cu
are inconvenientul o
a energiei electrice
mai
zarea a surse de
tru scop nu este
Recircularea apei calde folosind
ce
vasului
mului de
Realizarea

ordine de
unei
nstalatie, ceea
ale
siste-
ur-
- executarea si
procurarea materialelor; ,
-
care
probarea

de conducte;
au fost executate
se trece
filetarea si mbinarea 'or
concomitent cu montarea
lor; se trece apoi la fixarea
a radiatoarelor la cu
de conducte;
- montarea vasului de expan-
siune cu realizarea afe-
rente;
montarea
prinde:
rea
refractare
nerea n
vizual exterior,
cu Probarea
se cu o presiune de ce
va fi mai mare de ori
de lucru. ,maXima
a probei este 10 minute.
rezultate pozitive,
se trece apoi la efectuarea probei
ce si nce-
n ' tele 6
ore de la cald se com-
elementelor componente
acesteia.
(C()N"rlNIUA,RE N 21)
".J
Fotografierea "de aproape a unor
mici insecte de exem-
plu, este o dato-
acestora, care face
practic o punere la
punct a Lucrurile snt
agravate de faptul la
mici de fotografiere care se
profunzimea de cmp este
punerea la punct trebuie n
cu mare
Este evident nu punem n dis-
varianta fotografierH unor vie-
care au fost de
piese de insectar exemplu,
care nu ar ridica men-

,n realizarea unor
mici cuve cu
cuve care, se pot fo-
losi ca miniacvarii pentru foto-
grafierea unor minusculi sau
altor aspecte de
Figura 1 o asemenea
Pe corpul 1, decupat cores-
se prind lateral
din (sau alt material
transparent, plexiglas de
Prinderea se face prin
zivi n cazul construc-
ca aceea din figura 1. Corpul 1
poate fi din!emn, dintr-un metal
u$or(aluminiu) sau din material
plastic. Partea a corpului
n practica re-
utilizate foarte ani de-a
rndul, n ciuda unor numeroase
de materiale fotosensibile
noi. Utilizarea lor se n
primul rnd deosebite
n al doilea rnd
acestei o face
ele pe de' peste
de ani.
Ne referim n cele.
revelatorul
ulterior
care
fine
precum
pensatoriu.
Acest
ambalaje

pOlietilenizate
unor
tru dizolvare

20
sau prinderii prin
folosirea unor cteme, menghine
sau alte dispozitive adecvate.
Varianta din figura 2
are avantajul
dintre de n de
si caracterul subiectului
fotog rafiat.
Subiectul se introduce pe ,Ia par-
tea cu va se
cu un capac oarecare. inte-
rioe se
. (se introduc flori, pietri-
cele Aparatul fotografic se va
avnd pu-
nerea la punct a' astfel re-
nct cmpul de profunzime sa
dintre
de Modul de fotografiere nu
face obiectul prezentului articol, n
fiind vorba de o macro sau
mi crofotografiere.
Pentru facilitarea n
varianta a doua, corpul se face din-
tr-o 1 a
piese laterale (frezate),' 1 b.
Dimensionarea cuvei
etape:
- determinarea cotelor A B;
- stabilirea restului de cote n
mod constructiv.
Avnd n vedere simplitatea con-
ne vom limita la indicarea
cotelor A B.
aici acestui reve-
lator pentru ca el fi prepa-
rat n lipsa seturilor cu chimicale.
Revelator Final se ac-
tualmente n de profil a
firmei ORWO subdenumjrea de
F43.
sa este:
........................................ 3,5 9
Sulfit de sodiu (crlst.) ........... 140 9
.......................... 3,5 g
Citratde soqiu ......................... 10g
Borax 6 9
de potasiu ............... 0,5 9
........................ la 1 000 mi
dedurizarea apei se
este cazul, 0,125
a acidului ""ti'I"' .... ri.<'_
developare (Ia 20' C)
minute pentru filmele
sellSIblllta1te sau medie
de 11-13 minute
sensibilitate mare,
cuvei, principial, se
n de subiec-
tului de fotografiat.. O mai
n realizarea
unei cu ve relativ mai mari, care fie
n de nevoi
sau cu transversali
mobili, din sau alte materiale
cu
dintre
Pentru calculul cotelor A B tre-
buie cunoscute,
unghiul de cmp al obiectivuluifolo-
sit. Figura 3 permite identificarea
parametrilor de calcul pe principii
trigonometrice.
Fotografierea se face la momen-
tul dorit, su-
biectului n restrns avut la
de claritate.
Iluminarea se poate facefrontal,'
lateral sau contre-jour, n de
cu sau
'
Folosirea unu,i aparat fotografic
sau cinematografic monoreflex se
impune pentru controlul corect al
expunerii n cazul apa-
ratelor cu a lu-
minii.
Cuva, n varianta permite
reproducerea n a unor origi:..
nale cu sau cu
defecte, n vederea aces-
tora.
De asemenea, se pot executa unele
trucuri fotografice
- -----. --=1- .. ---_. ro--
Filmele sovietice' se cu
1 minut mai
Capacitatea revelatorului este
foarte n 600 mi deve-
10pndu-se la 10 filme (de 35
mm) sau rolfilme. Durata
rii se cu cte 1 minut
pentru fiecare film ncepnd cu cel
de-al treilea.
Revelatorul nefolosit se
minimum 3 luni.
La temperaturi mai ridicate, du-
rata de developare se
cu 15% la 22C cu 35% la 24C,
iar la temperaturi mari se
cu 20% la 18C cu 60% la
15C.
Imaginile developate n revelato-
rul Final se disting prin
contururi viguroase.
Revelatorul ATOMAl (A49 n no-
menclatorul firmei ORWO) o
imagini mai
contraste n raport cu primul
revelator, dar de o mai mare
de .
Reteta revelatoFului ATOMAL.
este:
Oxietilortoamir)ofenot ..... , ........ 6 9
............... 10 g
............................ 4g
Dizolvarea se face cca 800 mi

nerea unei omogene se di-
n continuare:
Sulfit de sodiu (anhidru) , .... 100 g
Carbonat de sodiu" (anhidru) . 25 g
de patasiu .................. 1 g
:
,
i
I
I
I
I
I
1" ....
r'"
1
I
l .. "
este nevoie, se 1 9
hexametafosfat de sodiu pentru de-
durizarea apei.
La 20C timpii de developare snt
de 9-11 minute pentru filmele de
medie '(15-21
DIN) de 12-14 minute '-Pentru
cele de sensibilitate mare.
La temperaturi mai ridicate s,e
timpul de developare cu
15% la 22" C cu 30% la 24C, iar la
temperaturi mai se lun-
cu 25% la 18C cu 60% la
15C.
este

Capacitatea de developare este
de 6 filme n 600 mi timpul
de developare crescnd cu 1 minut
de la al treilea film pentru fiecare.
Revelatorul ATOMAL posi-
bilitatea uhor
puternice prin diiuare. Timpul de
developare se de 1,3
la 1,5 ori la 1+1 de 1,7
la 2 ori la 1 +2. .
La revela-
torul se preparat cel
3 luni, iar diluat (sticla
la dop) cel o
aerului n sensibil
durata de n stare puter"
nic nu se
rea
Prepararea acestor revelatoare
de seturi de
chimicale se conform instruc-

TEHNIUM 12/1986
Caleidoscopul este
cunoscut ca Copiii l n-
pentru forme-
lor si culorilor imaginilor formate
aleatoriu prin nvrtire
Principiul de lucru este extrem de
simplu. ntre de se
mici fragmente de colo-
care snt vizualizate prin
xie pe trei oglinzi n sec-
pe laturile unui triunghi echi-
lateral.
Pentru fotograful sau cineastul
amator caleidoscopul n
imagini cu carac-
ter strict decorativ. Imagini multiple
'plecind de la realitatea
toare se pot cu ajutorul unui
caleidoscop lipsit de partea fron-
respectiv prin simpla interca-
iare a ansamblului celor trei oglinzi
n obiectivului. Oimensionarea
caleidoscopului este n acest caz
de a
obiectivului si diametrului acestuia.
Un asemenea caleidoscop este
de realizat dar trebuie respec-
tate ntocmai dimensiunile care vor
rezulta din calcul pentru
unor rezultate bune, ntre
.oglinzifor, lungimea caleidoscopu-
lui a obiectivului
existnd o
nea a ansam-
blului de oglinzi trebuie formeze
imaginea n planul filmului.
Conform figurii 1, caleidoscopul
se compune din tubul 1 (triunghiu-
lar), discuri 2 (cu decupare
capacul 3. Supli-
mentar se poate ansamblul
4 pentru figuri geometrice decora-
tive.
Discurile 2 se fac din placaj sau
scnduri de lemn la grosimea de
mm. Eventual se pot realiza
dintr-un material plastic termoplast
care lipirea. Dimensio-
narea discului (fig. 2.) se
n de ,r a oglinzilor.
Capacul 3 (fig. 3) se dimensio-
convenabil n raport cu dis-
cui 2; diametrul 0d se
iar grosimea "g" este de ordinul a
1,5-2 mm. EI constituie piesa de
, dintre caleidoscop
obiectivul aparatului fotografic sau
de filmat (fig. 4)..
n cazul n care fixarea se face pe
filetul pentru filtre al obiectivlJlui,
partea a capacului se pre-
vede cu un filet
Cota G va fi iar lungimea L
se va considera de la obiectivu-
lui.
Capaeul- se poate executa din
mase plastice, metal sau chiar car-
ton.
Asamblarea se face prin lipire.
Peste oglinzi se hrtie

Cotele importante se
astfel:
- lungimea oglinzilor se calcu-
cu
L = 12,1;
- oglinzilor se calcu-
cu
I d/O,577;
- grosimea oglinzi lor nu este
ea doar
pentru determinarea de-
triunghiulare din discurile 1.
Pentru ilustrare vom da
exemple:
1. Aparat de filmat, f 12,5 mm,
d' = 25 mm
L -= 12'12,5 150 mm;
I 25/0,577 4 mr.n.
2. Aparat fotografic, f 50 mm,
d 49 mm.
L 12'50 600 mm
'\ = 49/0,577 85 mm.
n cazul prin rotirea cal ei-
doscopului imaginea se va
modifica n mod continuu.
n cazul fotografierii se va folosi
un aparat monoreflex care asi-
gure controlul imaginii. Foarte im-
TEHNIUM 12/1986
portant este ca oglinzile fie
exact laturile fie paralele. Se
poate realiza un de n
care caz va cont el trebuie
fie mai mic ( cu cca 5 mm), cores-
sculei de sticla.
Frontal se poate suban-
samblul din figura 5 pentru realiza-
rea de motive geometrice decora
tive. discuri de 4a, snt li-
pite pe inelul 4b, n
astfel realizat introducndu-se mici
cioburi de 4c.
discul 4a frontal este din
se pot
de imagini cu din

cnd se
a unor foto-
grafii. In aceste cazuri se im-
pune folosirea unor procese de
developare rapide, bazate
adecvate sau ..... ,. ... " ... ",il""
fotografice speciale.
Pentru fotoamatori
interes cazul rapide
a materialelor fotosensibile
normale, De aceea vom pre-
zenta un proces rapid de deve-
lopare bazat pe un revelator
un fixator cu
1. Revelare:
25-45 s n revelatorul ORWO
36. acestui revelator
este
SOlutia A
Metol .............. 5 9
Sulfit de sodiu ..... 40 9
...... 6
de potasiu '" 9
Se n cca 600 mi
se n fi-
nal la 800 mI.
Solu1ia B
Hidroxid de sodiu 169.
Se n 150 mi apa
rece se n fi-
nalla 200 mI.
nainte de lucru se ames-
II I
II I
III
II'
}
:::
I I
1 I
u_,_
:it
4 A cu 1
parte B.
apa este se di-
2 9 n A,
respectiv 1 9 n 8, un
produs de dedurizare
exemplu ORWO A 901).
2. Baie stop
10-20 s ntr-o baie de n-
trerupere cu metasulfit de
.potasiu.
3. Fixare ..
Se va folosi un fixator ra-
pid, ORWO 304.
Tiosulfat de sodiu .... 125 9
de amoniu 50 9
Metabisulfit de
potasiu .............. 20 9
Dizolvarea se face n cca
mi' se
ta 1 000 mI.
Durata de cca 3
min. Se rapid filmul n jet
de puternic cca 3-5 min,
se 2-3min ntr-o
de alcool (50%), care se
n total, uscarea se
face la temperaturi de.
20C, procesul poate dura
10-'15 min.
date la ma-
(URMARE DIN PAG. 19)
21
Pentru sensibilizarea unor
toare se folosi
catoL La snt
tranzistoare BF900, care
amplificare n
kHz-30 MHz cu un
foarte mic.
La intrare o bo-
pentru saubo-
bine pentru subgame.
Cu un condensator variabil C
2
Aplicnd la intrare 5 mV, la
se 0,7 V. De r"",r,H>r,...",t
tranzistoare
alimentate cu
Ahtin,::"'o,,,, coefi-
Captnd inductiv semnal de
neria montajul
anclansarea releu.
tactele' acestui releu se
manda unui bec
lui se sesizeze de
telefonic.
este o
pe un miez
care semnalul de
nic unor circuite integrate; 741 am-
iar 556
I
spire
mm.
cient de 1"I,<:,f{'1I,r"",,,'1'
se desface
N914.
8/1985
____ -. ______________ . ______
TEHNiUM 12/1986
EfECTE
n fOTOGRAflfRfA
Accesoriul prezentat n rndurile
de mai jos este destinat cu
dere posesorilor de blitzuri electro-
nice computerizate, dar poate fi fo-
losit, n anumite limite, de pose-
sorii de blitzuri "clasice". Acceso-
riul, care este de' fapt o
este menit dea un plus de frumu-
fotografiilor realizate cu bli-
tzul. Cu ajutorul acestei diafragme,
toate punctele din
imagine (obiectele din mu-
chiile ale mobilei,
rea ochilor) nu vor mai ca
simple pete luminoase, ci vor
avea diferite forme (crin,
etc.).
Diafragma . este
disc (0,2... 0,5 mm), din
sau carton, la un diame-
tru care
montarea ei n locul sticlei (colorate
sau nu) a unui filtru care. se mon-
n obiectivului. In centrul
discurui se va. practica o de o
(o floare, o stea etc.)
care, prin fine cu ajutorul
unei pile sau al unui foarfece, se va
dimensiona astfel nct
trecerea de lu-
ca n cazul folosirii unei dia-
fragme standardizate. ACeasta se
n practica electronistului apare
necesitatea unui circuit
LC de pe o pe
una
de exemplu'
f,
-=- cnd C,
2'
C
2
4
f, = 31,25 kHz, h :::;; 38
cu BliTlUl
VIOREL OL TEANU
va realiza n mod: o
mare de hrtie sau un perete
alb se constant
uniform cu ajutorul unei cu
bec mat la o dis-
Posesorii de fotoaparate
sistem interior de a lumi-
nii vor apropia sau aparatul
de cnd sis-
temul de a luminii va in-
dica lumina pentru o sensi-
bilitate, un timp o pre-
stabilite (diafragma' se va regla n
de caracteristicile blitzului,
in cazul bl itzurilor computerizate,
sau n de valoarea de
nomograma blitzului pentru o dis-
medie de fotografiere). De
exemplu, putem regla aparatul pen-
tru o sensibilitate de 21 DIN, un
timp de 1/30 s o 5,6
(presupunnd avem un blitz
computerizat care, la un film de 21
DIN, impune folosirea diafragmei
5,6) sau 8 (in cazul unui blitz "cla-
sic" cu un ghid 16 o dis-
medie de fotografiere de 2 m).
O aparatul fixat la o
astfel nct lumina
prin diafragma fie
se n obiectivului
discul fixat n montura filtrului
FLORIN HARTNER
kHz' C.: = 10 000 pF, putem fOlosI
formula:
C,
C, = -(........::.....) = 6763 pF.
f
2
2
f,
Este evident pe o hiper-
ce n mod cu
aceasta mai sus) un punct
poate fi determinat cunoscnd pe
celelalte trei. Prin nlocuire,
devine:
* Unele (printre care R.S.
C, .....
Romnia) emisiunile
stereofonice folosind f = 38 kHz,
alte (de exemplu U.R.S.S.) folo-
sesc f = 31,25 kHz.
Y"C!.1 fix)
T'1 2'2
TEHNIUM 12/1986
2
avnd n centru o de dimen-
siuni mai mici dect apreciem
snt cele ale diafragmei prestabilite.
Evident, sistemul interior de
rare a' luminii va indica o
Prin repetate, dimensiunile
(avnd diferite forme) se
cnd sistemul interior
de a luminii va indica
lumina Se
lege o etalonarea aparatu-
lui diafragma acestuia se va
deschide la maximum (Ia cele
cu comutator se va trece pe auto),
pentru a nu denatura rezultatul
diafragmei executate
noi. Posesorii defotoaparate fara
sistem interior de a lumi-
niipot folosi pentru
deschiderii optime a diafragmei
pentru efecte unui expo-
nometru (ncorporat. n aparat sau
independent), dar trebuie avut n
vedere ca senzorul exponometrului
fie complet acoperit pentru a nu
permite luminii dect prin
fanta Procedura de de-
terminare este ca aceea in-
pentru fotoaparatele cu sis-
tem interior de a luminii.
determinarea deschiderii op-
diafragma se va acoperi cu
negru pe ambele este din
carton) sau se va bruna (eloxa,
este din aluminiu).
Fotografierea se va face cu acce-
soriul montat n obiectivului
cu diafragma obiectivului
la maximum, accesoriul prelund
acesteia pentru o
valoare. Celelalte etape ale fotogra-
fierii cu blitzul neschimbate,
cu deosebirea la aparatele reflex
monoobiectiv vizarea trebuie
naintea accesoriului pen-
tru a avea optime de vizare.
Imaginea
din alte puncte de vedere,' este
n ceea ce
efectelor-mai sus
nate.
PROTECTIA INCINTE lOR
. ,
ACUSTICE
Cel mai simplu mod de
a unei incinte acustice la o supra-
de este amplasarea,
pe calea semnalului audio provenit
de la amplificatorul de putere, a
unei fuzibile. Acest gen
de este folosit tot mai
frecvent de multe firme pro-
de aparataj electroacus-
Ing. EMIL MARIAN
tic, deoarece totdeauna re-
zultate sigure. n de puterea
pe care o incinta
de ei nomi-
snt prezentate n tabel valorile
fuzibile ce trebuie fo-
losite. dotarea incin-
tei acustice cu acest gen de protec-
care va
VALORILE FUZIBILE PENTRU INCINTELOR
23
1 ..
'
: ...... : .....
I

1
1
t