Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA DE ,C.C. AL U.T.6. ANUL XIX - NR.

225 8/89
CONSTRUCTII PENTRU
SUMAR
LUCRAREA PRACTiCA
DE BACALAUREAT .............. pag. 2-3
Stand pentru testarea
tranzistoarelor de putere
INITIERE iN
RADIOELECTRONICA ........... pag. 4-5
Din nou despre puntea R
A.B.C.
Cifru analogic
CQ-VO .......................... pag. 6-7
Antena Trident
PA-10 W
ATELIER .............. 0" ........ pag. 8-9
pentru casetofon
Cerc uzinal la
Circuite integrate drivere
pentru LED-uri
AUTOMAT.zARI ............... pag. 10-11
Codor PAL
Sincronizator
din ... ceasul de

TV-DX ........................ pag. 12-13
n banda SHF
............. " ... pag. 14-15
V24 pentru
calculatorul HC-85
Calculatorul electronic ntre

CONCURSUL '89" . pag. 16
LA CEREREA CITITORILOR ..... pag. 17
Selector de canale SC-M-18
R211D
ECONOMIA DE ENERGIE ...... pag. 18-19
- Economie
CITITORII ....... pag. 20-21
Ceas numeric

Aprindere
Adaptare
REVISTA REVISTELOR .......... pag. 22
Capacimetru
1 296/144 MHz
Divertisment
Generator
PUBLICITATE .................. pag. 23
Institutul Politehnic "Traian
Vuia"
SERVICE ........................ pag. 24
Casetofonul REALISTIC CTR-27
,
ANTEN
M T RI
RIDENT
(CITITI N PAG. 6-7)
1. SCOPUL TESTORULUI
Circuitele prezentate n articol
permit determinarea a ten-
siuf')ii maxime colector-emitor a
timpilor de ai tranzistoa-
relor de putere.
tensiunii maxime
care poate fi unui tranzis-
tor n de este o
necesitate. cu utilitate prac-
Tranzistoarele de pu-
tere destinate de comu-
sint testate de n
timpul procesului de Cu
ocazie se tensiu-
nile maxim-admisibile de colector
[1, 2]. Nu ntotdeauna este sufi-
specificatiei de
catalog. privind fiabilita-
tea tranzistoarelor de putere
o reducere a ariei de
cu timpul o
cu aceasta, diminuarea capa-
n tensiune (fig. 1). Fenome-
nul este mai n cazul n
care tranzistorul testat a suferit su-
prasarcini accidentale.
tensiunilor maxim-
admisibile se impune de la sine cnd
tranzistorul utilizat este necunos-
cut, n depanare
n practica amatorilor. se
o verificare a
dispozitivului o care
l poate eventual defecta,
rea tensiunii maxime este edifica-
toare.
Timp
de

VCE
secundarO
Fig. 1: Modul de a ariei de functionare cu timpul.
V, =6V L
Fig. 2: Circuitul pentru determinarea tensiunilor de
Ing. EMIL VOICULESCU, Ing. SEVER MICAN.
Inatltutul Politehnic Cluj-Napoca
Aceste aspecte
rea tensiunilor la utilizator ori
de cte ori este necesar are drept
efect n
nare a montajelor n regim de co-
Pentru aceasta se pot fo-
losi principiile schemele de
de la fabricant.
in continuare snt prezentate cir-
cuitele utilizate n acest scop la La-
boratorul de dispozitive circuite
electronice de la Institutul POliteh-
nic din Cluj-Napoca [3].
2. MAsURAREA TENSIUNILOR
DE SUSTINERE
Caracteristicile electrice ale tran-
zistoarelor lucrnd la valori mari ale
tensiunii snt modifi- ..
cate de multiplicarea n a
n regiunea de
a colectorului. Tensiunea
de V
sus
este acea tensiune
VCE la care nu este necesar nici un
curent de pentru a produce un
curent de colector nelimitat [4]. Un
tranzistor bipolar poate lucra la
tensiuni de colector mai mari dect
tensiunea de Acest mod
de lucru este utilizat numai n regim
de impulsuri n anumite
(durata ntregii
perioade - in general spe-
n catalog, iar
B-E invers cu o
tensiune).
Limitarea la o valoare a
curentului de colector prin preve-
"CE
20V/div.
.
lC
O,SA/div.
lC
Q25A1div.
derea unei suficient de
mari n circuitul colectorului ex-
clude pericolul distrugerii tranzis-
torului testat, chiar n regim de fu-
crlt repetitiv.
In fenomenul de
nere se ridicnd carac-
teristica iC-VCE pe osciloscop. Cir-
cuitul din figura 2 permite
rea tensiunii de
a) cu baza n gol, VCEO(sus), cnd
presbutonul K este liber
b) cu baza la emitor printr-o
V CER(sus), cnd presbuto-
nul este
Cele sonde ale oscilosco-
pului se ca n figura 2.
de tensiune de pe rezis-
de 1,3 n, cu i
c
,
este de VCE(SUS)'
circuitului este ur-
releul reed nchide pe-
riodic contactul figurat n dreptul
la fiecare nchidere a acestui
contact, tranzistorul testat este po-
larizat n de sursa de 6 V.
Pe calea +24 V - R - l - tranzistor
testat - 1,3 !l - se
curent. un timp dictat de con-
stanta LlR a circuitului, acest cu-
rent atinge valoarea sa
V
2
ICmax = R= 0,4 A (1)
cu V
2
= 24 V respectiv, circa 0,8 A
cu V 2 = 48 V (fig. 3a). Aceasta co-
respunde unei anumite energii acu-
mulate n la blocarea
a
b "CE -10V.lfJiv
Fig. 3: Oscllograme obtlnute cu circuitul din figura 2 cu baza
mltor prin de 100 n.
TEHNIUM 8/1989
<.
a
b
Fig. 4: Stana pentru testarea tranzistoarelor de putere: a) panoul frontai; b) vedere din spate.
tranzistorului. energie tinde
curentul prin
Upsind dioda de nul, tensiunea la
bornele ncepe
nce-
doar o cu atingerea ten-
siunii de cnd tranzistorul
testat este n de
VCE(sus), curentul bazei fiind
nul. Energia din este
n rezistoarele R RE
Regimul nu este periculos
pentru tranzistorul testat, curentul
prin. circuit fiind limitat de rezis-
R = 56 n.
Modul de descris
este ilustrat in oscilogramele din fi-
gura 3. Se
1. sarcina face ca la
blocarea tranzistorului caracteris-
tica (i
c
, VCE) printr-o re-
giune cu tensiuni mari
(fig.3b);
Z deconectarea sarcinii este mai
dect conectarea ei, din
cauza tensiunii mari la care se pe-
trece fenomenul, VCE(sus)' Timpul
de a curentului de
durata
se simplu, prin liniari-
zare:
t = L Icmax = 0,4 !J.S. (2)
VCE(sus)
3. V CEO(sus) < V CER(sus) (3)
Tranzistorul testat a fost un
2N3055.
V1
15V
TEHNIUM 8/1989
7,5
kClJ
1N
4148
'in figura 4 este prezentat modelul
experimental folosit la ridicarea
oscilogramelor. Puterea de
tranzistorul testat este n
pentru a executa
nu este necesar un radia-
tor. De aici caracter
practic al testului: introducerea tran-
zistorului n soclu, citirea VCE(sus)
scoaterea tranzistorului testat du-
mai de un minut.
3. MASURAREA TIMPILOR DE
COMUTATIE
Circuitul de a timpilor de
este prezentat n figura
5. sale principale snt circui-
tul basculant astabil etajul de ie-
n realizat cu tran-
zistoarele BD. etajului
de este cea de fabri-
cant la determinarea timpilor de co-
[2]. s-au n
plus condensatorul de accelerare a
directe (figurat n para-
lel cu de 33 O) po-
de 100 n, care permite
reglarea tensiunii inverse aplicate
bazei tranzistorului testat.
acestor componente, timpii de co-
pot fi la
cum se n figura 6. In fi-
gura Se mai poate fi re-
ducerea timpului de stocare a tran-
zistorului testat 40 cu
bazei.
Generatorul impulsuri lor de co-
8 8,2
kn. k1l.
(compus din circuitul asta-
bil, separatoru! cu 2N2222 comu-
tatorul rapid cu 8SS69)
un semnal de cu factorul
de umplere de 1 %, pentru a exclude
necesitatea radiatorului tranzisto-
rului testat. Fronturile semnalului
de snt mai rapide dect
timpii de ai tranzistorului
testat (0.1 !J.5). S-a proiectat un cir-
cuit de cu tranzistoare
pentru a asigura un domeniu larg
tensiunii de alimentare V
1
(de la
la cca 40 V).
circuitului:
1. La
generatorului de impulsuri trece in
starea SUS, v - +15 V tranzisto-
rul 80135 este deschis. Concomi-
tent. tranzistorul BD136 este blocat
prin polarizarea a
B-E. Se un curent direct de
181 = 60 ... 200 mA, cu un vrf de
peste 0,26 A, care saturarea
tranzistorului testat din primele
momente, deci o

2. La
generatorului de impulsuri trece n
starea JOS, v - O V tranzistorul
BD136 este deschis. Concomitent,
tranzistorul BD135 este blocat. Prin
B-E a tranzistorului
testat se un curent invers
1
82
= 50 ... 200 mA. Prin aplicarea
unei tensiuni negative cu amplitu-
dine are loc cu-
rentului de extragere a
Fig. 5: Circuitul pentru timpilor de comutatle.
din regiunea bazei. Timpul de sto-
care al tranzistorului testat este ast-
fel scurtat. este
deci pierderile n co-
reduse (fig. Se) .
4. CONCLUZII
tensiunilor de
nere a timpilor de de
utilizatorul tranzistoarelor de
putere este n multe ca-
zuri, cu
circuite relativ simple.
Constructorilor de surse n co-
sau alte convertoare cu
tranzistoare standul prezentat le
poate fi de real folos.
BIBLIOGRAFIE:
1. 1. P. R. S. - Tranzis-
toare de putere de Foi
tehnice, 1985-1988.
2. Note de cataloage
ale firmelor Philips - MBLE. Moto-
rola, Marconi, RCA-General Elec-
tric, SGS, Telefunken 1980-
1988.
3. Lungu Voiculescu E., Pala-
N. -. Dispozitive circuite
electronice. de labora-
tor, Institutul Politehnic Cluj-Na-
poca, 1985.
4. Gray P.E., Searle C.L. - Ba-
zele electronicii moderne, Ed. Teh-
1973.
1 fJ S Id iv.
c.
u
SE
: 5V Id iv.j i B :50mA/d iv.j
u
CE
:20Vldiv.j i
C
:O,5A/div.
6: Semnale
cu circuitul
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Ideea de a pierde o parte din
cursa a nu
ne surde am ast-
fel cu un domeniu restrns de
rare (pentru o valoare Ret
"nghesuit" pe o
n detrimentul preciziei de
decelare a de echilibru.
Mult mai este n-
treaga a
trului - toate cele 100 de diviziuni
provizorii ale scalei -
o modalitate de a "elimina" ex-
neliniare ale
curbei de etalonare.
Privind din nou (3), pe care
o putem scrie sub forma
Rx = P Ret (5)
cu P raportul
OS AD delimitate de cursor la
echilibrul
P-r 100-d
P=-r-= d (6)
motivul
spre l con-
stituie din ce n ce mai ra-
a raportului P spre zero, res-
pectiv spre infinit.
deci n a li-
mita plaja de a acestui ra-
port la i!1te:rval (Pmin; Pmax),
de slmetrlC In Jurul valorii
P = 1. De data aceasta, fiind vorba
de un raport, "simetria" trebuie pri-
geometric, nu aritmetic, mai
precis este recomandabil ca valoa-
rea P = 1 constituie media geo-
a_valorilor extreme Pmin
Pmax' adica:
-----
(7)
Ret

Rit 3
Ret/4
O 50

notam, pentru simplificare,
pe Pmax cu A, simetria ge-
este de valoa-
rea Pmin 1/11. sau, altfel spus, inter-
valul va trebui fie de
forma:
pE [1/11.; A] (8)
unde A este un real suprau-
nitar.
Putem realiza practic acest dezi-
introducnd n serie cu poten-
P cte o
(Ri, R2) la fiecare din capete,
cum se n figura 3. Din moti-
vele de simetrie mai
sus, cele rezistente se vor lua
egale ntre ele, '
Ri R2 = R (9)
.Raportul OS AD deli-
mitate de cursor n acest caz
expresia: .
p=
R + P - r
R + r
(10)
EI ia valoarea P Pmax
= A pentru r = O (cursorul n extre-
mitatea din stnga); nlocuind n
(10) va-
loarea pe care trebuie o R
pentru a se asigura plaja (8) pro-

R = -p_.
A 1
(11 )
Cu aceste rezultate si cu notatiile
de mai sus, expresia 'valorii Rx' n
de d devine:
10011. d
Rx = Ret (12)
100 (A - 1) d
revenim deci la curba de etalo-
nare vedem ce am prin
100
limitare a rapor-
tului de p. r;:1 acest scop
s-au reprezentat n figura 4 grafi-
cele de etalonare (12) pen-
tru valorile particulare A = 2 (curba
1), \ 3 (curba 2). A 4 (curba 3)
A ac (curba 4, corespunznd si-
R = O, variantei initiale
din figurile 1 2). .
scopul principal ur-
- liniarizarea
curbei - este atins, cu att mai bine
cu ct parametrul A are valoarea mai
Pe de parte dome-
niul de Rx pentru o va-
loare a etalon, Ret,
se restrnge pe ce A
scade spre 1. De exemplu, pentru
A = 3, domeniul de devine.
Rx (Ret/3; 3Ret). vom lua,
de Ret = 3 il, va rezulta un do-
meniu de Rx = (1 n; 9 O).
cum se poate intui,
tigul n ceea ce precizia de
este el cu att mai sub-
cu ct alegem o valoare mai
pentru A. Singura
este deci de a stabili un
compromis convenabil ntre spori-
rea preciziei la o
restrn-
gerea domeniului Rx.
nainte de a lua decizie -
care se traduce prin alegerea valorii
lui A -, mai cteva as-
pecte semnificative pentru realiza-
rea a n primul rnd,
trebuie cont de plaja
Rx n care dorim putem efectua
Pentru a "acoperi" ma-
rea majoritate a cu
care se n mod curent
constructori! amatori, propunem
plaja:
Rx = (0,1 n...;- 10 MO) (13)
Este evident nu vom putea
acoperi o att de mare cu un
singur domeniu de (o sin-
valoare Ret), nici cu trei
sau chiar patru domenii, dect
vom sacrifica drastic precizia.
presupunem am optat pen-
tru precizie ne-am decis rea-
un mai mare de dome-
nii, n. n schema din figura 3
aceasta se traduce prin nlocuirea
lui Ret cu un set de n eta-
lon diferite, selectabile cu ajutorul
un.ui comutator suplimentar.
In al doilea rnd, nu ne este indife-
rent cum anume snt distribuite do-
meniile de n plaja
ele trebuie aco-
pere n ntregime plaja, fie pla-
sate "n continuare" (n ordine cres-
cu eventuale mici supra-
puneri de dar n
timp ar fi de dorit ca etalonarea sca-
lei se de la un domeniu
la cel - n limitele de
.eroare acceptate - prin simpla
multiplicare cu o a valorii
citite. nu
este obligatorie, deoarece putem
efectua etalonarea
diviziunii - Rx) individual pentru
fiecare domeniu, de exemplu sub
de tabele, curbe trasate pe
hrtie scale diferite pe
tamburul etc. Mo-
dul de lucru ar fi astfel foarte
greoi, obositor. Etalonarea
probleme n ceea ce
Ret, dar,
o o mare como-
ditate a cu
ca factorul de multiplicare fie
"rotund", astfel ca se
efectua mintal rapid precis.
Din aceste considerente,
cea mai pare fie ale-
gerea factorului de multiplicare 10,
respectiv realizarea unor domenii
"decadice" de forma 0,1 ...;- 1; 1 ...;- 10;
10 ...;- 100 etc.
plaja (13)
poate fi cu opt
domenii consecutive, anume:
1) O, 1 n ...;- 1 il; 2) 1 n ...;- 10 O; 3)
10 n ...;- 100 il; 4) 100 n ...;- 1 kil; 5}
1 kO ...;- 10 kO; 6) 10 kO ...;- 100 kO; 7}
100 kO ...;- 1 Mfi; 8) 1 MO ...;- 10 Mn.
un domeniu oare-
care din cele opt, de exemplu do-
meniul 2, Rx = (Hl ...;- 10 O). Pentru
am limitat plaja raportului de
P la un interval de forma
(8), deducem din (5):
Rxmin = 1 n = Pmin Ret = Ret/.\;
Rxmax = 10 fi = Pmax Ret = A Ret.
raportul acestor expresii,
deducem valoarea pe care trebuie
o parametrului A pentru
domeniul Rx dorit:
A = 110 = 3,162 (14)
Este de verificat
valoare se pentru toate
cele opt domenii.
Cu
curbelor de etalonare (12) devine:
10 - d
- 1) d (15)
unde indicele i
curent al domeniului de
(i = 1, 2, .. ? 8). vor
fi diferite pentru cele opt domenii,
dar raportul a valori consecu-
tive, constant
egal cu 1 : 10. De exemplu, pentru
primul domeniu avem
R = A min = 1/10 O, 1 n !l;
pentru domeniul al doilea
2 2 C;'
Ret=ARxmin = [;10-1 0=.V100=
1
= 10 . -:=!l = 10 mai de-
10
parte.
Pentru a mai rezulta-
tele n tabel snt sinteti-
zate caracteristicile celor opt do-
menii, iar n figura 5 este
schema cu men-

(CONTINUARE N NR. VIITOR)
Nr. crt. DOMENIUL DE ETAlO,N
(1)

{l...;-10 0,316 n
2 ...;- 10 n 3,16 O
3 10 n...;- n 31,6 n
<4 100 n ...;- 1 316 n
5 Idl ...;- 10 kH 3,16 kO
6 10 kO ...;- 1001(0 31,61dl
7 100 kO...;- 1 IVI!! 316 kn
8 1 Mn...;- 10 IVIU 3,16 MO
TEHNIUM 8/1989
date.
(URMARE DIN NR. TRECUT)
sau plasarea a virgulei n transcrierea
unui poate afecta cu Illai multe
ordine de rezultatul; la fel, cnd se
o valoare de tensiune, zicem, pe scala O -:- 10 V
a multimetrului, dar din comutatorul se
pus pe un alt domeniu).
De exemplu, revenind la cele lungimi 1
1
120 mm 1
2
600 mm, pe care le-am determinat
cu eroare 0'1 = 0'1 =
= 3 mm, deducem erorile relative maxime:' 2
facem nti unele precizari In cu
dintre de eroare
n sensul la care ne referim aici. Eroarea nu re-
o dar, are
ntotdeauna drept o eroare, de cele
mai multe ori chiar una Este posibil,
teoretic, ca sau mai multe succesive
compenseze reciproc perfect
n eroarea rezultatului final, dar astfel de
snt extrem de rare, cu poate a calcule-
lor matematice (de de
ori un semn minus la o ,rezultatul apare
ca cum nu am fi deloc). In cazul erorilor
compensarea este o chestiune
cu metode adecvate pentru a de-
termina sau estima gradul maxim posibil sau
probabil atins prin cumulare.
Din aceste motive, poate fi conside-
drept inamicul unu al tuturor ope-
complexe de a date-
lor.
Este firesc ne toate mijloacele
disponibile pentru prentmpinarea
dar nu este ntotdeauna sufi-
se pot pur simplu "strecura",
chiar atunci cnd foarte bine dome-
niul respectiv, cnd sntem am fost
deosebit de cu
mai grave n ceea ce eroarea intro-
acestea pot trece neobservate.
de asemenea, cazuri cnd nu
anticipat nici ordinul de al rezulta-
tului ce va fi n astfel de punerea
n a eventualelor este la fel de di-
(rezultatul nu "bate la ochi"). Se impune
deci - mai ales cnd avem de-a face cu deter-
importante - parcurgerea unei etape su-
plimentare de depistare a eventualelor
comise.
3mm
01,(%) 100 . = 100 . = 2,5%;
1
1
120 mm
3 mm
1 2(%) 100' 600 mm 0,5%.
acum clar, din celor
valori, concluzia de noi anterior,
anume a doua s-a efectuat mult
ma precis. Se de dicto-
nul care "nu numerele, ci ponderile snt mai
sem nificative".
o abatere, adeseori fla-
de la algoritmul dat de notare
sau prelucrare a datelor (n cazul nostru), aba-
tere pur to-
tal Ea poate avea drept cauze nea-
a modului de lu-
cru, defecte ascuse ale aparatelor,
teoretice ale tehnicilor metodelor de prelu-
crare utilizate etc. au n general cose-
cinte mai dect erorile, att prin natura lor
Sntem acum n apreciem erorile din
punct de vedere cantitativ. Ne-a mai
pe scurt care snt cauzele lor, cum se
pot clasifica erorile, dar mai ales cum pot fi ele di-
minuate n cadrul unei sau deter-
ct prin amploarea practic neli-
produse (de exemplu, omiterea
Sistemele de supraveghere cu
fivertizare snt, de
prin intermediul unor n-
(contacte, fire meta-
lice etc.) plasate la de
acces spre incinta De
n figura 1 este schema-bloc a
unei curente, cu
detector de contacte deschise. Mai
multe 11 -:- In, pla-
sate adecvat la de acces
ferestre etc.) snt legate n serie
se toate n "nchis" n
starea de veghe. Atunci cnd cel
unul din ele este deschis n
mod nedorit (se deschide o etc.),
detectorul de contract
evenimentul cu sau
ntirziere
rea avertizorului sonor.
Pentru ca o
n incinta
este
necesar fie ca detectorul de contact
cu o ntrziere
(1 -:- 5 s), fie - atunci cnd tem pori-
zarea nu este ori -
fie cu un n-
suplimentar, 1, plasat la
exterior ntr-un loc bine mascat,
care grupului
11 -:- In, deci blocarea avertizorului
pe durata cit I este nchis.
In stare de veghe, I
U >=18V
TEHNIOM 8/1989
Pegini reaUzata de flz. ALEX. MARCULESCU
trebuie se afle n deschis.
variante de
materializare a acestui
de dezamorsare, inclusiv prin inter-
mediul unor comutatoare electro-
nice cu senzori sau chiar cu
cifru. n figura 2 propunem o astfel
de cu un comuta-
tor rezistiv, pe baza unui cifru ana-
logic.
I este constituit
din perechea de contacte normal
deschise, k, ale unui releu, ReI.
releului se face prin in-
termediul comutatorului electronic
(T1 care, la rndul este
tensiunea din diago-
nala de C-D, a unei
Wheatstone (R1, R2, R3, Rx).
In starea de este
prin rezisten-
Rx sau prin montarea la bornele
respective a unei de va-
loare mare
de
bine de echili-
bru). In de sensul dezechili-
brului, n diagonala C-O vom
o tensiune de o
sau Pentru a
schema comutatorului elec-
apelat
a tensiunii
fl"'ll./"\c;nl'" n acest scop puntea
Contact
1 r
I
2
Conh:u::tS!
de
supraveghere
In (Nl)
dezamorsare :
( N.D.)
01 -:- 04 (diode de cu ger-
maniu).
Atunci cnd dezechilibrul R
un anumit prag (valoa-
rea Rx suficient de mult
de cea pentru
echilibru), tensiunea prin
01 -:- 04 intrarea n con-
a tranzistorului T1, care are
a.stfel baza la un "mai po-
zitiv" ca emitorul. In T2
se releul este n repaus,
contactele sale K des-
chise, deci n de veghe.
Pentru releului n ve-
derea avertizorului
sonor este suficient
(aproximativ) puntea R, conectnd
la bornele Rx o de va-
loare (de exem-
plu, putem lua R1 == R2 == R3 == 100
kO atunci Rx trebui fie tot de
cca 100 kO). atunci
cnd este n echilibru, baza
lui nu pOlarizare, deci
Ti este blocat; tranzistorul T2, po-
larizat prin R5. n
2N2219
(CONTINUARE N- NR. VIITOR)
Detec tor
de contact
deschis
releul.
Avertizor
sonor
Varianta
nu pune probleme deosebite de re-
glaj: releului pentru
la cel mult 7,5-8
V, alegerea a valorii
lui R5 (n de calitatea lui T2)
a unui tranzistor T1 cu factorul
beta mare snt singurele
mai importante. Ea in-
convenientul deja al pra-
gului de dezechiliru, cauzat pe de o
parte de de tensiune pe
diodele redresoare. iar pe de
parte de pragul de deschidere a
SE a tranzistorului T1.
Aceasta face ca releul fi
- deci avertizorul deza-
morsat - nu numai pentru valoarea
a Rx
din de echilibru, ci pentru
un interval mai mult sau mai
restrins n jurul acestei valori. De
exemplu, pentru Rx teoretic de 100 kO
se poate un interval "activ"
de cca 85 -:- 90 kO la 120 -:- 130
k!l.
a intra n detalii, n
ncheiere cteva de m-
a perfor-
in acest sens:
1. tensiunii U1 de ali-
mentare a cu cuve-
nite de protejare a lui T1 in
de dezechilibru extrem;
2. redresarea prag (cu AO) a
tensiunii de dezechiliru;
3. amplificarea a ten-
siunii de dezechilibru nainte de re-
dresare;
4. nlocuirea comutatorului elec-
tronic T1-T2 printr-o
prag sau cu prag redus
(traductor de curent, nu de ten-
siune);
5. tensiunii
de dezechilibru, cu modificarea
a comutatorului electro-
nic (care poate fi
pentru ambele
ale tensiunii de
Apelnd la una sau la mai multe
din sugerate, se poate
o precizie suficient de
(interval Rx restrins) pentru a
justifica calificativul de
"cifru analogic" atribuit montajului.
5
Pe plan mondial, antenele frec-
vent folosite de radioamatori nu
numai de snt cele verticale,
denumite cndva "antene baston"
sau "antene Marcon;", nu-
mele lui Guglielmo Marcon!, care
le-a imaginat utilizat.
Unul din avantajele acestor an-
tene, cunoscute acum sub nu-
mele de "antene ground-plane",
n faptul ele o ra-
asigurnd astfel po-
sibilitatea unor ra-
dio in orice spre deosebire
de antenele filare, orizontale, care
lobi de mai mult
sau mai n
de tipul respectiv. Un alt avantaj
este acela snt de realizat
nu prea mult
un oarecare dezavantaj, n
sensul antenele verticale simple
doar pe o
de pentru care
snt dimensionate. neputndu-se
utiliza n bune pe benzi cu
armonice.
seama de avanta-
jele oferite, s-a ajuns cu timpul la
realizarea unor antene verticale ca-
pabile pe trei chiar
patru benzi diferite, n des-
tuI de bune. Unele antene de acest
cen snt dificil de construit. att din
Radioamatorilor ce folosesc
banda de 2 m le recomand realiza-
rea acestui etaj final care poate fi
TX-ului de 1 W.
EI poate fi construit pe cablaj im-
primat sau n aer, cele mai bune re-
zultate fiind la montajul n
aer pentru se pericolul
al cuplajelor ntre
etaje.
Tensiunea de
pe borna "IN 75 n" trece
prin ansamblul CT1, l1, L2. CT2,
CT3, cele condensatoare fixe
de 25 pF este bazelor ce-
lor tranzistoare 2N3632. Tran-
zistoarele snt controlate de tensiu-
nea din ansam-
blul L3, L4 cele rezistoare
de 10 n, de dioda OZ; ele
pe cele colectoare
aproximativ 12 W.
Prin ansambl.ul L9. L 10, cele
condensatoare de 100 pF (cu
CT 4, L 11 CT5 acordate n banda
de 144-146 MHz, tensiunea de RF
se antenei. Pe borna de
se 10 W putere
DETALII DE
Din de fier dublu
se construieste o cutie de aproxi-

punct de vedere mecanic, ct ra-
dioelectric, ele fiind constituite din-
tr-un singur element radiant, dar
segmentat, la care segmentele snt
izolate electric unele de altele,
interconectate prin circuite osci-
lante adecvate, nchise ct mai
n cutii tubulare din material
plastic. Un astfel de ansamblu este
destul de dificil de realizat din
punctul de vedere al me-
canice, iar pe de parte, cu tim-
pul, din cauza atmosfe-
rici, cutii lor cu circui-
tele oscilante se reduce,
chiar ale acestora. In
plus, acordarea a acestor
circuite pe anumite este
destul de implicnd apa-
de printre care cel
un undametru dinamic, bine
etalonat, aparat de care nu dispun
radioamatorii.
Intrucit antenele verticale snt fo-
losite de radioamatorii care nu dis-
pun nici de prea mult pe aco-
nici de diverse
materiale. s-au imaginat
altele. care ele
putind func-
pe mai multe benzi fiind mai
simple de realizat, a im-
plica de
rat.
IUL8AN POPOVICI, VO'7D..J
mativ 15 x 8 cm de 30
mm, cu trei egale. In prima
cavitate se toate piesele
din prima parte schemei. n
de tranzistoare. In a doua cavitate
se numai tranzistoarele
n cu
montate n partea de jos a cutiei, iar
n cavitatea a treia se res
tul schemei.
L7 L8 se pe
dinafara cutiei.
Trecerile de tensiune prin
cutiei se fac cu condensatoare de 1
nF sau, n cu treceri de
decuplate prin interior cu 1 nF.
Trecerile de semnal de la intrare
ct din tot montajul se
numai prin treceri de

Montajul se n aer,
foarte rigid foarte ngrijit.
Trebuie avut n vedere ca piesele
fie situate la 1/2 din cu-
tiei. bobinele fie situate la cel
trei diametre de peretele ecra-
najului, iar sub tot ansamblul cele
tranzistoare fie
cu un radiator de aluminiu.
Montajul a fost experimentat de
autor cu transceiverul personal de
2 m cu o SWAN iar
rezultatele au fost foarte bune.
Ing. LIVIU MACOVEANU. V03RD. maestru al spartului
Din categorie face parte
trident" care nu
este altceva dect tot o verti-
dar nu cu un singur element
radiant, ci cu trei, fiecare dintre
acestea fiind dimensionate Rentru
cte o de radioamatori. In ge-
neral, astfel de antene se constru-
iesc pentru benzile de 28 MHz, 21
MHz 14 MHz, cele mai uzu-
ale pentru la mari
folosesc o astfel de
n regim propriu,"
din 1983, iar rezultatele
nute pe parcursul a ani au fost
mai mult dect nee-
xistnd vreo OX care nu-mi
la
controale RST599 sau cel
,559, folosind un cu o pu-
tere n de maximum
100 W.
Este poate amuzant de precizat
denumirea de trident"
provine de la aspectul ce
cu un fel de cu
trei cumva cu
faimoasa a lui Neptun, sau
Poseidon, zeul
sub numele de "trident", o
cu trei
n cele ce este
unei astfel de antene,
celei pe care o folosesc
LISTA DE PIESE
T1 = T2 = 2N3632; L 1 = L2 = 1.25
sp. CuAg 0 1 mm n aer. 0 interior al
bobinei = 8 mm; L3 = L4 30 sp. 0,1
mm CuEm, bobinate peste rezis-
toarele de 10 H; L5 = L6 = 3 sp.
CuAg 0 1,5 mm n aer, 0 interior al
hobinei = 8 mm; L7 = L8 = 6 sp ..
n prezent.
Ca orice
aceasta este dintr-un
element radiant cteva contragre-
plasate la partea a
radiantului, constituite din fire in-
clinate la 135
0
de elementul ra-
diant, izolate electric la ambele ex-
dar conectate la
partea lor de sub ele-
mentul radiant legate la
a cablului coaxial care
radiatorul. cum
s-a mai sus, elementul
radiant este constituit din trei tuburi
din duraluminiu sau aluminiu. mon-
tate vertical, izolate electric la
oonectate acolo, n
acel loc fiind legat conductorul
central al cablului coaxial, cu o im-
de 52 H. La antena sub-
semnatului, snt din duralu-
miniu. cu diametrul exterior de
25 mm grosimea peretelui de
1 mm. dar ele pot avea diametrul
de 30 mm, cu grosimea peretelui de
1...2 mm. Nu este cazul de a se fo-
losi cu diametre grosimi de
mai mari, deoarece ele snt
grele multe probleme la
montare. respective snt
montate la de 250 mm ntre
ele, pe din lemn de fag
sau brad cu dimensiunile de 700 x
CuEm 00,8 mm, bobinate pe un tor
cu 05 mm- RF); L9 = L 10 = 2 sp.
CuAg 0 1,5 mm n aer, 0 interior al
bobinei 8 mm; L 11 = 3,5 sp. CuAg
o 1,5 mm n aer, 0 interior al bobine;
= 8 mm; OZ =1 Zener de 2 W.
de orice tip, sau o redresoare
n
t24V/1A
TEHNIUM 8/1989
200 x 20 mm, vopsite cu vopsea
de ulei, spre a rezista la intem-
perii. nu snt fixate direct
pe din lemn, ci prin interme-
diul unor izolatoare din
sau pe din sticlotextolit sau
textolit cu grosimea de minimum
10 mm, fiind la acestea prin
intermediul unor din alumi-
niu cu de 25 ... 30 mm gro-
simea de 1,5 ... 2 mm, cu
urechi cte un orificiu corespun-
cu diametrul de' 6 mm, prin
care vor trece cu cap he-
xagonal M5, cu care se vor
fixa pe izolatoare.
Cele din lemn se fi-
una din ele la extremitatea
a pilon ului de
preferabil din lemn, vopsit el cu
vopsea de ulei cu dimensiu-
nile minime de 5 000 x 60 x 60 mm,
iar cea de-a doua la o de
700 mm, ele fiind fixate solidar cu
pilonul, cu M10 x 100 mm,
adecvate. fi-
ind fixate la pe este
deplasarea sau [lclinarea
lor de la
a pilonului, de 5 000 mm
de casei, este abso-
lut deoarece altfel nu vor
putea fi ancorate
la nclinarea de 135
0
n raport cu
axul nclinare asi-
un unghi de de 6 ... 7
grade, excelent pentru DX,
dar pentru mai reduse,
europene.
a fost
pentru benzile de radioamatori de
28 MHz, 21 MHz 14 MHz. Pentru
aceste benzi, lungimea este

banda de 28 MHz: 2 600 mm;
banda de 21 MHz: 3 500 mm;
banda de 14 MHz: 5 100 mm.
cu lungimea de 5 100 mm
poate fi din
mai scurte, mbinate ntre ele cu un
cep din aluminiu presat n interior
o tot din aluminiu,
cu la exterior.
Ct dimensiunile contra-
din
de cupru cu diametrul de
2 ... 3 mm, sau din pentru antene,
n paralel cte trei fire,
acestea snt
banda de 28 MHz: conduc-
toare separate, de cte 2 500 mm
lungime;
banda de 21 MHz: conduc-
toare separate, de cte 3350 mm
lungime;'
banda de 14 MHz: patru conduc-
toare separate, de cte 5 150 mm
lungime.
La montarea antenei, pen-
tru banda de 14 MHz se va monta
ntre celelalte pe de
lemn de pe pilon. Este preferabil ca
planul n care se nscriu aceste tevi
fie orientat pe nord-sud.
n acest caz, pen-
tru banda de 14 MHz vor fi orientate
spre cele patru puncte cardinale,
P-N, P-S, P-E P-V, unde
prin P s-a notat axul pilonului ante-
nei. Celelalte se vor
intercala ntre cele de mai sus ast-
fel: ntre P-E P-N,' o contragreu-
tate pentru 28 MHz alta pentru 21
MHz, iar n partea la fel, ntre
P-N P-S. Se va ca, pe ct po-
sibil, unghiurile dintre contragre-
fie aproximativ egale.
La partea contragre-
se la un inel (man-
din OL37 cu 4 urechi
de OL37, 0 6 mm, sudate
pe inel dispuse la 90
0
ntre ele.
Inelul se pe pilon cu un
cu care atit
inelul, ct pilonul.
ntre cablul coaxial de
alimentare al antenei ra-
diante se vor executa numai prin
din aluminiu, cu urechi
strnse cu papuci cosito-
peste care .se vor cteva
spire din izolatoare, spre a le
proteja de intemperii. Se va pro-
ceda la fel pentru la
care se vor cositori
si ele n prealabil.
Daca pentru izolarea la a
TEHNIUM 8/1989
-1------- DE
DURALUMINru
SAU ALUMINIU
o
o
IJ"\
t'I"\
o
o
N
2 250
CABLU COAXIAL ----f.
Z-52.Q.
IZOLATOARE
DE
PILON DE LEMN
5000x 60 60mm
nu se va textolit cu gro-
simea de cca 10 mm, se vor putea
folosi mai multe din acest ma-
terial, cu grosimi de 2 ... 3 mm, su-
prapuse eventual lipite ntre ele
cu sau nitrocelu-
spre a se evita umi-
ntre ele. Dimensiunile aces-
tor nu este necesar fie mai
mari de 100 x 100 mm, ele urmnd a
fi fixate pe de lemn cu cte
patru spre iar ure-
chile lor spre centru,
fiind de de
lemn cu cte patru metalice
cu lungimea de 15 mm, diametrul
exterior de 15 mm cel interior de
6mm.
Pilonul antenei se va ancora cu
trei cabluri din zincat, cu
diametrul de 4 ... 5 mm, dispuse
virfurile unui triunghi echita-
teral sub placa de lemn
de pe pilon.
Cablul coaxial se va la pilon
prin bandajare (matisare) cu
CuEm 02 mm sau OL37.
Cablul coaxial al antenei
o n ceea ce
lungimea lui, care nu poate
fi oarecare. Astfel, conform unor
studii efectuate de F9JJ, publicate
n revista "Radio REF", april ie 1971,
lungimi optime n func-
de de transferul ma-
xim de energie de
dintre In con-
cu aceste studii, este ne-
cesar ca lungimea cablului coaxial
fie de lungimea de
pe care se
Astfel, pentru banda de 14 MHz
se lungimi
de cablu coaxial: 3,45; 10,70; 17,25;
24,20; 31,00; 38,00; 44,80 m sau
4,25; 21,20; 29,70; 38,20; 46,80
DE. LEMN
'JOOx 200)( 20mm
COAA(N lOTAL 3.BUCJ
(VEZI TEXTUL)
55,20 m,aceste dimensiuni putnd fi
n
pentru alte benzi sau antene,
n de dintre
dis-
este ntre din
dimensiunile se va pre-
fera lungimea imediat
surplusul de cablu co-
lac, jos n
n cazul subsemnatului am expe-
rimentat din aceste dimen-
siuni, pe acelea de 17,25 m 21,20 m,
la ultima, care a dat
cele mai bune rezultate, cu maxi-
mum de transfer de energie mini-
mum de unde
acest gen de an-
nu se poate adapta perfect la
u'n acesta nu este
cu un filtru ,,1T''' (filtru Co/-
lins) un reflectometru, comple-
tate cu un filtru de armonici.
7
Calculatorul electronic, orict de
ar fi, ne-
putinCios n
magnetice de o calitate
este mai des ntl-
n cazul transmisiei serie a da-
telor, folosindu-se ca periferic ca-
setofonul, categorie n care ponde-
rea cea mai mare o au calculatoa-
rele personale, accesibile tot mai
mult utilizatorilor din multe domenii-
de activitate.
Casetofonul de utilizare ne-
fiind capabil nregistreze re-
n cu o a
revistei "Tehnium", la gene-
din (jud.
rin), am vorbit, copiilor la
intilnire, fiecare invitat, despre do-
meniile n care profesorul
universitar Mihail Stratulat despre
automobilele prezentului ale vii-
torului, inginerii V. 1.
fizicianul AI.
lescu despre teleco-
meteorologul 1.
cescu despre prevederea timpului
probabil, eu, ziarist de
despre pasionanta mea pro-
fesie.
Copiii ne-au ascultat, au
pus zeci de au partici-
pat la un concurs dotat cu premii,
de tipul "Cine dove-
dind o fO.arte - pen-
tru care ei profesorii lor
( au premii, n
obiecte: Cristian Viericiu, Petre
Marius Atanasescu),
apoi ne-au ce fac ei n dome-
niul tehnicii, acolo, la To-

fac multe: ntr-un
cerc uzinal, mai bine de
20 de c.oPii la n
cadrul Intreprinderii Mecanice To-
cte un pic de meserie
de la cei mari, fac de atelier,
chiar - sub conducerea
8
dea fidel semnale dreptunghiulare,
se impune folosirea celor special
concepute pentru acest scop. Mai
. mult, calculatoarele personale im-
pun copierea programelor sub con-
trolul unui "copier", ceea ce duce la
triplarea timpului afectat -acestei
- salvare, verifi-
care - aceasta n cazul fericit
cnd copierul folosit protec-
din program. Eliminarea tuturor
dezavantajelor mai sus
este numai folosind uh
montaj capabil la para-
a maistrului Golopen-
cercului - pa-
nouri electrice cu care dau ajutor
efectiv numim pe
dintre micii Marius
lanculescu, Marius Atanasescu,
Orza. Dan Popescu, lulius
DORU SANDU. vascxv
metrii semnalul inregistrat
pe suportul magnetic
copierea programelor ntre
casetofoane simultan cu verifica-
rea lor. Schema are aceste
fiind prelucreze
semnale cu totul improprii tehnicii
digitale. Tensiunea de intrare tre-
buie fie valorii de 150
mV este de tipul dis-
torsiunilor ce semnalul
util.
Condensatorul Cl galva-
riie intrarea de restul montajului.
Frimu.
Evident, (care
are deja 3 ani vechime) face ca
larii se arate bine pre-
la concursurile
locul II la concursul "Start spre vii-
tor" n 1988 (cu o de
Perla de cu grupul
R1, C2 C3 semnalul de
intrare, atenund mult
foarte nalte, oricum neprelucrabile
de calculator. Deoarece sem-
nalul de la intrare poate atinge va-
lori de ordinul vOltilor, se impune li-
mitarea sa cu cele diode D1,
02 n fel nct amplifica-
torului A 1 i se aplice semn,,1 de
nivel relativ constant, care apoi
fie trecut prin compa-
ratorul A2 pentru a se la
rea C un semnal dreptunghiular
pur,.,ce va fi prelucrat de calcu-
lator.
comutatorul K, va fi nre-
gistrarea semnalului prin
intermediul repetorului A3 al divi-
zorului R9, R10. Nivelul semnalului
pe pinul 3 al conectorului de
este de aproximativ 600 m V sem-
nalizat ca valoare de dioda
LED. Difuzorul Di1.
din emitorul tranzistorului T face
posibil controlul sonor al semnale-
lor emise de calculator n timpul
programelor. Grupul 04, C6
vrfurile tensiunii induse de
difuzor, protejnd astfel tranzistorul
T. Prin intermediul comutatorului K
se pot nregistra:
A - date salvate din memoria
calculatorului;
S - sunete emise de calculator;
C - date provenite de la alt
casetofon.
Cele trei borne A, S, C se conec-
la respectiv
specifice tipului de calculator folo-
sit. Conectarea celor caseto-
foane la conectorul de intrare-ie-
se va face printr-o co-
Tensiunea de ali-
mentare (+5 V) provine din sursa
calculatorului. Pinii circuitului inte-
grat A nu au fost posi-
bilitatea cablajului impri-
mat n de gabaritul compo-
nentelor de disponibil. O
cu respectarea
valorilor din va duce intot-
deauna la
ALEXANDRU MIRONOV
de Ileana anul
acesta
Dar, mai ales, activitate i
pentru viitor: '1'unca n
uzina de Intreprin-
dere veche de
peste 110 ani.
TEHNIUM 8/1989
rl
;:; ...
Materialul de constituie o
completare a articolului din nume-
rele 12/1985 1/1986 ale revistei
"Tehnium", prezentnd trei circuite
integrate de cost redus (low cost)
care cte cinci diode elec-
troluminescente pentru fiecare ca-
nal (stnga, dreapta); nivelul la care
se deschide fiecare pentru
comanda LED-urilor este stabilit de
un divizor intern.
Principalele caracteristici snt
cuprinse n tabel, iar n figurile 1 2
snt prezentate schemele bloc de
utilizare.
Structura a unui circuit
integrat cuprinde:
- o de tensiune
care tensiunea de refe-
pentru divizoare re-
zistive de tensiune (cte una pentru
fiecare canal); .
- cte cinci comparatoare cu
histerezis pentru fiecare canal;
- circuitele- de a LED-
urilor cuprinznd generatoare de
curent constant (15 mA/LED);

LED1

LE02


LED!.

LEDS
t..r
C2
Ing. AURELIAN MATEESCU
- cite un AO pentru fiecare ca-
nal;
- circuitele U2066B U2067B
au AO urmate de circuitul de re(jre-
sare, conectate intern la compara-
toare;
- circuitul U2068B are AO neco-
nectate la restul montajului, in-
fiind conectate la
pinii circuitului. n acest fel, utiliza-
torul poate stabili modul de co-
nectare n de
Circuitele un mic
de componente externe.
in figura 1, condensatoarele C2
stabilesc constanta de integrare
cu R2. R1, R3
un divizor rezistiv pentru tensiunea

U2066B
PARAMETRUL
Tensiunea de alimentare, Ua (V) 7 -:- 18
-
Curentul absorbit de la la (mA)
,
40
Curentul generat pentru un LED, 1('11-05 (mA) 15
Tipul capsulel DIP 16
Pasul de deschidere a comparatoarelor 5-5-3-3
de. intrare drcuitulUl.
In ncheiere
aceste trei C.1. snt cuprinse in pro-
gramul de al firmei 1'ele-
funken (R.F.G.).
BIBLIOGRAFIE:
Catalog Circuite integrate TFK,
1987.
U2067B U2068B
7 -:- 18 7 -:- 18
40 40
15 15
DIP 16 CIP 20
2..-2-2-2 6-6-3-3
...
Utilizare Radloreceptoare, amplificatoare casetofoane etc.
t-Ua
16
U 2066B
U 20678
FlG.1
'Y

LED2
*
LED 3

LED!.

LEDS

LED
GROUND
FIG.2
COCOR
PAL
Semnalul video complex de cu-
loare PAL se cu ajutorul unui
dispozitiv de codare, a
de principiu este prezen-
n figu ra 1.
Pornind de la faptul receptorul
TV recunoa$te de cu-
loare prin intermediul fazei semna-
lului de 4,43 MHz, am ajuns la sin-
teza unor sem.nale" "cvasidreptun-
ghiulare a se n
de culoarea
Semnalele logice B, R, G, prove-
nite de la un generator de TV
sau de la un calculator, snt aplicate
unui decodificator binar-zecimal
CDB442, care una din
cele opt culori adresabile.
Pentru sincronizarea n
a oscilatorului de 4,43 MHz
din receptor, codorul transmite un
semnal de sincronizare a culorii de
forma unei salve dreptunghiulare,
plasat pe palierul impulsului de
stingere linii, impulsul de sin-
cronizare linii.
Q6

C\Lt
Q6
K
S
e
R


12-
.0
Ing. CATALIN ,JIFCU
La intrarea codorului trebuie
existe semnalul de sincronizare S
semnalul K, care intervalul
de transmitere a salvetor de sincro-
nizare. Cu ajutorul unui divizo.f rea-
lizat cu CDS474 se semnalul
jH/2, care prin nivelul 1 liniile
n care faza salvelor de sincronizare
este de +135.
Semnalul dreptunghiular al osci-
latorului de 4,43 MHz este introdus
n linia de ntrziere din
CDS404. Semnalul de la
liniei, de cel de la in-
trare, este defazat cu 90 n sens tri-
gonometric sau orar, n de
valoarea a lui jH/2, prin inter-
mediul circuitului CDB450. Semna-
lele defazate snt folosite la selecta-
rea '" multiplexorului
CDS4153, care cu cteva
CDB4XX modulato-
rul de
Pentru asigurarea unei
s-au la
sx ..

&
LliI[]
o.
[5ill
matricea ponderi le sem-
nalelor S, R, G, prin CDB408.
Semnalul video complex
are amplitudinea de 1 Vvv. Diagra-
mele din figurile 2 3
din text cu privire la suc-
cesiunea a semnalelor n
, diverse puncte ale schemei codoru-
lui.
n figura 4 este o
de codor bazat pe linia de
ntrziere din circuitele
inversoare CDS404.
Salva de impulsuri de sincroni-
zare culoare este de
semnalul K prin intermediul circui-
tului CDS408.
n de paritatea liniilor,
prin semnalul jH/2 dat de
circuitul CDB474. este selectat un
5"Jj U U-
K--U U U


B __ n..n.J1JLJmfl.fl_
() o

r t 3 It 5 b I
2..n
T0
12..
Te
R
S-
e R. <l
10
defazaj n sens orar aau trigoDome-
tric prin semnalele de ale <
multiplexoarelor CDB4151. La:
rea acestora se un semnal
dreptunghiular defazat cu un
de grade
lorii selectate prin R, <G, B.
Similar, pentru .unui ni-
vel de s-a
aplicat matricei de ponderea
semnalelor B, R, G prin
CDB408.
Ambele scheme au fost folosite
pentru semnalului video
complex color la un calculator
compatibil Sinclair-Spectrum.

'1"1

Tr
TIt
9
BIBLIOGRAFIE:
G. Andronescu - Circuite logice
G. Mitrofan - n TVC.
4S
T2., T4
II S 6 s It

ItS 13 \2.11
'0
T8
B R.

T2.
16
T8
5
[illIJ "r0
TT-
T3
+5'1
T2.,
T.,.
T5
Ta
'N
Te
':I"SV
o
ao
f>
TEHNIUM 8/1989
Realizarea unui diason cu ajuto-
rul unui aparat de tip as-
pectomat J-24B (R.D.G.), DIASTAR
(R.S.R.) etc. unui
aparat care comutarea
a diapozitivelor la inter-
vale diferite de timp, n de
comentariul adecvat pe fondul mu-
zical ales.
n acest scop am conceput, reali-
zat experimentat cu succes sin-
cronizatorul cu timp variabil de
adaptabil la orice aparat
de a diapozitivelor de tip
aspectomat, care satisface cerin-
unui diason de cali-
tate. Voi descrie n continuare mo-
dul de a montajului.
1. NREGISTRARE
selectarea diapozitivelor,
ordonarea lor conform temei alese
.Ior pe (caseta
dia de 36 de se alege de pe
un disc sau magnetofon o
care va servi drept fond
muzical diasonului propus.
Acest semnal audio se va co-
necta printr-un cablu coaxial la
l
Ufa pu. Comenta-
iul diapozitivului se va face n
. nui microfon conectat la intrarea
. din Semnalul
trece prin condensatorul C6
baza tranzistorului T5 aflat
ntr-un montaj compresor de dina-
care are rolul de a unifor-
miza vocii co-
mentatorului.
Ceasurile de electronice cu
sonerie sau nu) au deza-
vantajul unui nivel sonor redus al
semnalului de avertizare. De aceea
utilizarea lor ca nu
este efectul depinznd de ...
profunzimea somnului.
O cale de sporire a nivelului so-
nor este construirea unui amplifica-
tor simplu, care - cuplat la ceas -
trezirii la ora
Montajul din figura este
redus la ultima expresie de simpli-
tate are un consum n repaus ne-
TEHNIUM 8/1989
Ing. ALEXANDRU HOTICO. Villeu de Sua
Cu ajutorul lui RH R20 se face
dozarea celor
semnale respectiv comen-
tariu), la nivelurile optime, astfel n-
ct n colectorul lui T6 se va
mixarea lor. Comutatorul C (2x2
aflndu-se pe nre-
gistrare, va permite trecerea aces-
tui semnal de la C12 la una din pis-
tele de nregistrare ale unui magne-
tofon (casetofon) stereo.
Personal am folosit un magneto-
fon MAIAK (U.R.S.S.). n-
tre mufa de inregistrare stereo a
magnetofonului mufa sincroniza-
torului se va face printr-un cablu de
nregistrare-redare stereo. De ase-
menea, printr-un cablu bifilar, dotat
la capete cu mufe (toate
mufele snt mufe DIN), se va face
ntre mufa de a
sincronizatorului mufa de
nare de la a aspectomatu-
lui. Astfel stabilite, se va
porni magnetofonul, reglndu-se
nivelurile de nregistrare pe cele
canale n fel nct nu se
satureze banda, iar la terminarea
comentariului diapozitivului, care
se simultan cu nregis-
trarea, se pe butonul B. Buto-
nul B este un comutator cu 2x2 po-
cu arc, i s-a deblocat au-
fapt ce permite reveni-
rea la (deschis) o
cu ncetarea lui.
n momentul lui B, con-
tactele de sus aspecto-
matul care diapozitivul, iar
contactele de jos imprima-
glijabil. Singura con-
este cuplarea lui cu ceasul
(carcasa sau masa, pe de
o parte. contactul sub de
arc pentru zona a traduc-
torului originar, pe de parte).
Snt posibile
1. cnd ceasul este folosit exclu-
siv ca se n-
traductorul piezoelec-
tric originar firul central se pre-
cu o care se
scoate din printr-o
2. cnd ceasul este folosit la
rea pe a doua a magnetofonu-
lui a unui semnal de sinu-
soidal de aproximativ 120 mV.
Acest semnal provine de la n-
3 a transformatorului Tr
de tip sonerie, care din bobi-
narea a 4 spire de de 0,15 mm
CuEm peste secundarul transfor-
matorului.
Se trece apoi la comentariul celui
de-al doilea diapozitiv,
se la terminarea diapo-
zitivelor. Se durate de
a lui B ct mai scurte, pen-
tru a nu produce la redare
multiple.
Cu ajutorul semire-
glabile R13 R18 se o
a lui R17 R20 n tim-
pul celor semnale.
2. REDARE
terminarea diapozitivelor
a pe a comenta-
riului paralel cu impulsul de sincro-
nizare, se trece la vizionarea diaso-
nului. Acest lucru se prin
derularea benzii alimentarea as-
pectomatului cu diapozitivele dis-
puse n casete n ordinea nregis-
mai multe casete,
acestea s"e vor numerota. n conti-
nuare se va muta mufa a cablu-
lui de nregistrare-redare la mufa de
a magnetofonului stereo, iar
comutatorul C se va trece pe
R (redare). Se pornesc magnetofo-
nul aspectomatul, plasnd un di-
fuzor n spatele ecranului de proiec-
Fiz. GH. BLUT
numai seara devine
vom scoate firul central al
traductorului la un mic contact am-
plasat pe partea a carcase;
izolat de aceasta. Poate fi in-
de exemplu,
al unui bold, lipit ntr-un
izolator din plastic. Cnd dorim
ceasul la amplificator, l
ntr-un (cutie) strict
dimensionat, astfel nct
boldului masa n contact
cu lamele elastice de
care preiau semnalul pentru difuzor.
n difuzor se va auzi comentariul
pe fond muzical, iar schimbarea
diapozitivelor se face de acum au-
tomat. Acest lucru se
atunci cnd impulsul de pe pista de
sincronizare va ajunge n dreptul
capului de redare, iar prin interme-
diul lui C1 va fi amplificat
redresat de cele diode 01
02. prin R4 R5 tranzistorul
T2 este bloca!, avnd baza la poten-
negativ. In T3
conduce, deoarece baza lui esfe
prin R6, iar T4 este blocat
ntruct bazei se apropie
de masei prin impe-
a lui T3. Curentul de co-
lector al lui T 4 fiind mic, releul R2
nu
La impulsului de sincro-
nizare
pozitive, pe condensatorul C4
apare o tensiune cu plusul spre
baza lui T2. Prin reglarea lui RS se
ajunge la pragul de deschidere a lui
T2 impulsului pozitiv de pe
fapt ce duce la nchiderea lui
T3 deschiderea lui T 4 o cu
releului.
Contactul normal deschis al lui
RL mufa de a
aspectomatului se
diapozitivul.
O stabilit acest prag prin R5,
schimbarea diapozitivelor se va
face automat, sincron cu impulsu-
rile inregistrate pe Se va
avea ca redarea se n
stereo a magnetofonului
(ambele taste ale pistelor
n cazul magnetofonului MAIAK).
Ori&e trecere la redarea mono
sau suprapunere a pistelor va duce
ori la impulsului de sin-
cronizare, ori la o desincronizare
aleatoare) co-
mentariului suprapus peste pista de
sincronizare.
sau pragului
de a releului, precum
compensarea de curent
prin amplificatorul de curent dato-
temperaturii se vor face prin
modificarea lui R5.
3. PIESELE COMPONENTE
R1 = 1 MO; R2 = 4,7 kO; R3 = 383
O; R4 = 470 kO; R5 = 10 kO; R6 =
2,2 kO; R7 = 1 kO; R8 = 20 O; R9 =
100 O; R10 = 1 MO; R11 = 5 kO; R12
= 33 kO; R13 = 100 kO; R14. = 22 kO;
R15 = 1 kO; R16 = 5 kO; RH = 25
kO; R18 = 100 kO; R19 = 10 kO; R20
= 25 kO; R21 = 10 kU; R22 = 1 MO;
R23 = 3 kO; C1 = 4,r J.LF/10 V; C2 =
4,7 J.LF/10 V; C3 = 470 J.LF/10 V; C4 =
5 J.LF/6 V; C5 = 1 000 J.LF/16 V; C6 =
0,1 J.LF; C7 = 5 j.LF/10 V; C8 = 0,1 J.LF;
C9 = 0,1 J.LF; C10 = 50 J.LF/6 V;C11 =
2,2 J.LF/6 V; C12 = 4,7 J.LF/10 V; C13 =
470 J.LF/12 V; Tr = transformator so-
nerie (220 V/7 V); RL = releu 9 V/15
mA; T1 = BC108C; T2, T3, T4 =
BC107A; T5 = BC109C; T6 =
BC108B; 01, 2, 4, 5 = EFD106; 03 =
1N4007; DZ = PL6V2.
Respectnd valorile date reali-
znd montajul corect pe circuit im-
primat, aparatul prezentat va func-
perfect.
II
(URMARE DIN HR. TRECUT)
1 pe care se prinde cutia
preamplificatorului este reprezen-
sub piesa 42.
Pe 2 cu care se
convertorul se cu pre-
zoane M4 piesele A 1 A2 din
5/4. Piesa A 1 este o
de adaptare de la ghid circular la
ghidul dreptunghiular R120 n care
este realizat convertorul. Desenul
de al A 1 este dat
sub denumirea de piesa 43.
Piesa A2 este, de fapt. antena ce
se n focarul oglinzii pa-
rabolice. este un
ghid de unde circular. Pe diametrul
exterior al piesei A2 se
A3. al desen de
este dat sub denumirea de piesa 44.
poate culisa pe dia-
metrul exterior al piesei A2 se
poate ,fixa in cu un
M3. Pe piesa 44 se
inelul de reglaj notat piesa 45.
a piesei A3 se sta-
experimental, punerea
n a cu
care se incep reglajele este atunci
cnd inelelor concentrice
ale piesei A3 se la 5 mm de
piesei A2. '
Subansamblul format din piesele
A2 A3 n limba nu-
mele de "feedhorn".
4- our/ </> 3,2
/9,5 t aoso
26; 4- t l2
.t
Rolul A3 este de a atenua adaptarea ghidului de
undele ele<!lromagnetice parazite la
ce snt focalizate pe peretele exte- Subar1samblui format din pi
rior al ghidului de unde circular. Ai, A2 A3 este dimensionat
Aceste unde, n anumite pot tru a putea fi utilizat
perturba semnalul captat prin dimi- (nu
nuarea antenei sau prin fset) cu un raport
zgomotului captat. Prin re- cuprins ntre 0,5
glarea pozitiei piesei A3 se reali-. (CONTINUARE N NR.,
"- 4go"'ur; /13
od/nc IOmrn
........
<Jl
Il-
$l ...... --
.....:J t:)
O O'!
(;
----,
30,2 "to'f
26,4 :0,05
r/)2f,5 t(J.020
rj; 34,8 tlJ, 050
r; L, -= 0,050
TEHNIUM 8/1989
INTERFATA SERIALA V24 PENTRU
..
(URMARE DIN NR. TRECUT)
00090 PUSA DE
00100 PUSH -ac
00110 PUSH AF
00120 LD
00130 'CP 0.0
00140 JP l PROGR
00150 POP AF:PUSH AF
00160 CP #80
00170 JP NC,TOKEN
00180 CALL CAR
00190 JP RETUR
TOKEN NOP
0Vl210 SUB #A5
00220 LD DE,#95
00230 PUSH AF
CfJ0240 CALL #C41
00250 LD A #20
00260 CALL
00270 FARA20 NOP
00280 LD
00290 AND #,F
CALL CAR
00310 LD
00=520 1 Ne Dt:.
00330 ADD A"A
00340 JR NC FARA20
00350' LD A,#20'
00.360 CALL CAR
00370 POP AF
0038" RETUR NOP
00390 POP AF
00400 POP BC
00410 POP DE
00420 POP HL
00430 El
00440 RET
00450 CAR NOP
00460 PUSH AF
00470 LOOPI IN A,(127)
00480 AND #05
00490 CP #0=j
Cl)0500 aR
00510 POP Ar-
00520 OUT (119),A
00530 RET
00540 PROGR LD A #FF
00550LD (SEMAFOR),A
00560 LD A #F3
00570 LD Ci5CC5>,A
00580 LD A #FE
00590 LD (#5CC6) A
00600 LD A,79:0Ut f167) A
006!0 LD A,182:0UT
LD A,79:0UT (175),
00630 LD A,1 :OUT (175),A
LD A,79:0UT (183),A
LD A,I :OUT (183),A
00661t) LD A,64:0LJT (127),A
LD A,206:0UT (127) A
LD (127),A
00690 JF' Rt;.TUR
J) Rutina care da posibilitatea listarii, la a pro-
grilelor in lilbaj de asalblare cu asalblorulZEUS. "", Rutina
PRASS -
4
Asalblorul ZEUS areprevazuh o ruti na care peraite 1 isfa-
rea la ilprilanta a ceea ce se afi?eaza pe ecran
autori : cib. Craciun' Dutu
ing. Chirulescu Paul
ing. tolonati Cristian
Adaptarea acestei functiuni a programului ZEUS la ilpri-
lanta K6313 se face cu rutina PRAGa (PRint ASSaablor).
Rutina poate fi construita ad-hoc sub controlul asalolaru-
lui zeus si utilizata ca atare, sau dupa constructi.a ei se
salveaza ilpreuna cu progralul ZEUS, fiind incorporata in
acesta pentru utilizari ulterioare. Rutina este operationala
cu interiata seriala prezentata anterior, la care se poate
cupla orice iapriaanta seriala Y24 prograaata la viteza de III
bauds - (K6313, SCA"P 9334, SCA"P 9335, etc).
Pasii de punere in functiune-a rutinei PRASS sint:
Cu ajutorul lonitorului ZEUS se fac :
F515 1.
I F516 l'
Se editeaza si asaableaza PRASS moment in tare rutina se
ueau la adresa 65281 dupa' care poate fi utjlizati sau
salvata.
Partea de JASIC a IEUS se ledifica conforl
PRJAS. "adificarile fac pragralarea interfetei USART si CTC si
legatur. cu rutinele de listare din RO"-ul licracalculatDrului
HC8S.
L
80018 J ******************
0t1020 I *RUTINA P RAS S*
00B30 1_.******************
tlfICI40 ORB 652811
a_sa DI
4 la +&6 7
CCA.$UR'
91 .. 1..5' MHz.
C&.K 1.75 MHz.
ADRI:SE: PORTURI Z.ECIMAL. MEXA. liMNA.R
:D.e..Tr:; 119 71 OtHOi11
eTe,- 127
,,.
011'111'\1
CTCO 165
'"
10100i11
C"I"C 1 175
"F
10101111
18$ &1 fOt1 Oi11
191 tOf1 f111
TEHNIUM 8/1989
AF
NOP
8mm6lll PUSH
fl0fa78 READV
881Z1Sf1 IN
88090 AN
_188 CP
00110 JR
00128 POP
80138 PUSH
ra8140 CP
88150 .lP
am168 LD
00170 AUT
001S0 OUT
00190 POP
0020a EI
002115 RET
:iJ
I27
)
.05
NZ,READV
AF
AF
.28
NC1AUT

(119),A
AF
1 REM ***********************
2 REM '* PROGRAMUL P R B IA S *
3 REM ***********************
10 POKE 23749,O: POKE 23750,50
20 OUT 127 64
30 OUT 127:206: OUT 127
1
55
40 OUT 167,79: OUT 167, 82
50 OUT 175,79: OUT 175,1
7
80 CLEAR 32767
90 PRINT AT 4,7; 3WZX S ec'trum(48K) sa!
6, 6; se lE l80 ASSEMBLEK eli ..
10" FLASH :1; so
120 LOAD ZEUS
IC
57344
130 RANDOMIZE USR 57344
140 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: eLS
150 PRINT AT 17,7; tiTa reenter.1. t.ype: 31;
':(iI160 PRINT AT 18,8; "PRINT USR ::17344"
C) Editari, salvari si tipariri de texte, doculentatii cuprinse
in fisiere.
Pentru editare texte - doculentatii se utilizeaza unul din
progralele cele ulualede exelplu TASWORD care are si
avantajul ca foloseste ecranul lonitorului in lod efIcient
acceptind 64 de caractere pe rind si 22 de rinduri pe un ecran
cu posibilitatea de SCROll inainte si inapoi a textului cules
(sau incarcat) in lelorie.
eJ ALTE LOGICE
(URMARE DIN NR. TRECUT)
nainte de a trece mai departe, n
sensul ctorva
aritmetice, pentru
a completa n do-
meniu, o lucrare de
"Proiectarea circuitelor integrate
TTL", Editura 1974, Bucu-
"Seria
Manage-
ment), unde ntre altele,
n detalii "Proiectarea sche-
melor logice asu-
pra noi nu mai De-
sigur ntre timp a
bibliografie n domeniu, pe care o
vom recomanda, pentru aprofun-
darea la se-
rialului nostru.
revenim la lo-
gice, dintre care vom decala-
rea, rotatia
Fie un registru liniar de 8 care
cuvntul 11100011 (fig. 1).
la dreapta
nutul se 01110001; bitul
care era nainte pe O (bitul
cel mai semnificativ) se
pierde, iar bitul 7 devine zero.
se spre stnga, se
pierde, bitul cel mai semnifi-
cativ, n timp ce bitul cel mai
semnificativ devine zero,
TEHNIUM 8/1989
Ing. MIHAELA GOAODCOV
du-se 11000110.
n cazul se transpune
ntr-una .cir-
ca vreun bit se
se face pur simplu un transfer de
la O la 7 sau de la 7 la O, sensul
(fig. 2).
se poate face interca-
lnd bit de transport (C
de la Carry); rolul acestuia este ur-
prin defilarea a
tuturor n indicatorul de
transport (mult mai de testat)
se poate face verificarea ntregului
registru (fig. 3).
In general, snt de
feluri:
- logice, snt efectuate
cum am n exemplele de
mai sus;
- aritmetice, se ne cont
de bitul de semn (bitul cel mai sem-
nificativ).
n cazul celor aritmetice (fig. 4) se
bitul de semn n modul ur-

- n deplasarea la stnga, bitul
de semn se n C se
O la dreapta;
- n deplasarea la dreapta, bitul
de semn este, pe de o parte, deca-
lat, iar pe de alta, repetat pe
bitului celui mai semnificativ.
Desigur problemele snt mult
31 '"
,
Textul cules este salvat in caseta cu cOlanda specifica
progralului TASNORD din leniul acestuia 'Save text filei _ISt.
In urla salvarii progralul TASNORD cOlunica lungimea
textului salvat, cifra care trebuie retinuta in vederea
derii ei in programul de listare propriu zisa la iaprilanta
fiub forta
text file I nuae' saved :
nnnnnn byte, nnnnn
lhtarea se face cu progc;.alul LTEXf care poate fi hstat
ad-hoc sau incarcat.
functiunea arestuia este de a incarca de pe caseta in ordine
rutina RUll la punctul A fisierul text salvat
anterior.
zHionarea
incarcare se face
ale casetofonului.
se eo.unic! textului. Po-
fisierului de
In IDlentul in care s-a terminat incarcarea textului, ilpri-
unta fi ind pornita si READY incepe autol!lat tipanrea fi sieru-
lui 'nule
l
care dureaza pe toata lungimea de text declarata.
Progralul lTEXT prelentat aici este foarte silplu. El se
poate cOlplica in sensul gestionarii nUMarului de rinduri il-
prilate pe pagina, gestiunea si regastrea paginilor, oprirea
la' pagina etc, lucru pe care il' lasai la latitudinea si. ilagi-
natia utilizatorilor. .
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
mai complexe; nOI am dorit doar o
sensibilizare la de
de principiu, care ne ajute
n final cum
un microcalculator.
FJl:i3


ncepind din numerele viitoare
propunem o incursiune n lumea
memoriilor interne, ncercnd ve-
dem mai ndeaproape structura
caracteristicile att pentru memori-
ile RAM, ct pentru memoriile
ROM.
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
FIG.1
LA

FJj.2
rll111110lolol111h
[11,1 i'O,olol11111
_ . LA STlKiA
d ,.,111110 101 011
LA I:REAPTA
___ .
de 1111111
LA I:REAPTA
FIG:4
6'11010.111.0(4"111
rn
molOl11110111116

m
15
Articolul 1: n scopul unui comportament discipli-
nat preventiv pe drumurile publice, ct pentru
terea respectarea de ntregul tineret a normelor de
de revistei "Teh-
nium", cu sprijinul de specialitate al din
Inspectoratul General al anual un con-
curs pe teme rutiere,
Articolul 2: Concursul se va anual, prezentn-
du-se grafic imagin.i _din de texte
explicative care vor cuprinde probleme de de

Articolul 3: Publicarea
textele
mere consecutive ale
de si
face n trei n ll-
tinerii care au m-
membri din cadrul
n sistemul
SERIA A DOUA DE
NR. 2A: Pietonul aflat n 1 regulamen-
Articolul 1: Juriul, constituit din
ai C.C. al U.T.C., ai ai revistei
"Tehnium", va examina scrisorilor primite n ve- NTREBAREA HR. 2B: Cum trebuie circule biciclistul la ntlnirea
derea premierii celor mai bune acestei
Articolul 8: Premiile se anual de re-
vistei "Tehnium".
Articolul 9: apreciate ca fiind foarte bune
vor fi recompensate cu premii:
a) un premiu special al revistei n va-
loare de 1 000 de lei;
b) un premiu special al revistei "Tehnium" n valoare de
1 000 de lei; "
c) trei premii constnd din obiecte n valoare de 600 de lei;
d) zece constnd din 5 almanahuri
5 almanahuri "Tehnium";
e) mai pot fi acordate alte premii din partea unor ntre-
prinderi sau
ArticolUl 10 'CeJe mal bune raspunsuri vor fI
prin intermedtuP
Articolul 11: Concluziile desprinse n urma
primite a celor apreciate co-
vor fi inserate n scurte note, care vor fi supuse
spre conducerii a revistei
"Tehnium", ce vor stabili adecvate pentru
NTREBAREA NR. 2C: Care este ordinea de trecere prin a ve-
hiculelor din imaginea
disciplinei rutiere prevenirea accidentelor de __
BAVRILIU MIRON .. Adjud
Complet tranzistorizat, acest se-
lector pro-
gramelor de televiziune din benzile
I-V.
Repararea unui astfel de selector
impune schemei elec-
Ct7 CU ela
trice de con
trol
Reglarea valorilor bobinelor

I E
tI1 1 - E
li
015
LI J
L:2 4
L4 4
L5 :3
Lii
L7 3
Le 3
L9 3.5
LIO J.5
LJl 5
LI:2 5
LJ;J 4,5
LJ4 3.5
LIS 5
LJ6 4,5
LI7 4,5
LJ7-1 4,5
LJ8 4,5
LI9 5,5
L20 5,3
L2.1 5,3
L22 3.5
L2J 4
LU 3,5
10.5
16,5
ll,5
3,5
4.5,
3,5
2,5
7,5
5,5
.) 5
7:5
10,5
3,5
,) 5
9:5
4
6,5
1.5
3.5
Iti
25
2.5
3,5
3.5
Conductor
T13IH J1-1 0,51
n3BTJI-10.51
fl313T.-1-1 0,51
I1::':)UTJl-IO,51
n:"UT.T1-10.51
I1313TJl-10.51
fl3BT.T1-10,51
fl3BT.T1-10,51
T13BT.T1-1 0,51
fl3BT.rJ-1 0,64
T13BTJI-IO.51
fl3BTJI-IO,51
fl3BTJI-\ 0,51
fl3BT.TI-10,64
fl3BTJI-10,.51
T1313T.TI-1 0,5\
fl3BTJI-1 0,51
fl3BT.TI-IO,41
fl3BTJI-10,64
T13BTlr-10,25
fl3BV1-1 0,16
T1 3 B 'f Jl-l O. 5 I
fl3BT.rJ-1 0,51
fl3BTJl-\ 0.G4
+128 (JAPY 5
+us


8.,n.
C5 l
O 0,1 JJ I

M: 3/4/5/10/11/12
TEHNIUM 8/1989
ROTH
Circuitul
este
poate
tr-un


ca
debiteze
montat

se face la ntmplare rezulta-
tele oricum nu pot coincide n an-
samblu cu scopul
probabil ca tranzistoarele
defecte, trebuie oricum veri-
ficate.
schema a se
SC-M-18 datele bobi-
acest selector.
MIHAESCU
acestui cir-
face cu ten-
ntre 5 V 12 V.
schema elec-
17
MIRCEA MUNTEANU. Ro.u
cum aminteam n articolele
referitoare la
recuperarea ,n
temperatura umiditatea snt fac-
torii de mediu cei mai de
care depinde unui inte-
rior de Pe fac-
tori iluminarea n
afara orelor de nsorire contribuie
la confortului.
Avnd n vedere faptul
nea RRR este tot mai mult n
- iar n
cadrul ei - este un nucleu
de unde se pot refolosi multe
materiale n de neutilizat
recuperarea trebuie pe
fondul n scopul economisirii
energiei, vom prezenta n continu-
are obiecte utile n unele gos-
care se strict n
tema n titlu.
DISPOZITIV PENTRU
AERULUI DIN
AFARANCApERIi
Arderea gazului metan n apara-
tele de de uz casnic (ca de
altfel n cele industriale) se face
cu aport de "aer primar", n condi-
n focar a unei atmo-
sfere de aer, "aer secundar",
conform schematizate n
tabelul 1.
cum se aportul de
aer este mare. La o ardere n
de uz casnic ce
cu aer aspirat prin efectul
gazului combustibil tira-
jului n focar cu depresiune, pentru
fiecare mc de gaz metan ars se
preiau qin atmosfera 9,5
mc aer. In locul acestuI aer, care se
absoarbe n aparatul de
alt aer rece din afara
Schimbul de aer are loc la partea in-
a deoarece
acolo se difuzorul-confuzor al
tot pe acolo
aerul rece. la un aparat de ar-
dere se 10 mc de gaz me-
tan n 24 de ore, prac-
tic spre s-au vehiculat 95
mc de aer rece absorbit din afara 10-
-pentru cot de 1/2" R1-12
-pentru difuzor de
tor de 0,4 Nm
3
/h Rt:i
l
34 I--o----o ......
vedere din
1.
pe la tm-

Oricte de a ros-
turilor am lua, nu ne pu-
tem permite facem din
medii gen submarin, deoa-
rece ne trebuie aer cu oxi-
gen pentru respi-
locatarilor. Acest aer rece ce
se absoarbe n face ca
temperatura de la nivelul pardoselii
valori mici, de frig
rece deschidem
mai mult robinetul de gaz, ceea ce,
practic, pe mai mare
de aparatul de n-
vehicularea unei
mai mari de aer rece spre
n prezentate mai sus,
ntrebarea care se pune este:
prelua aer pentru ardere din afara
sau chiar a Ori-
ct de am fi,
este da, dar n de si-
att n ceea ce res-
pectarea normelor, ct a siguran-
aerului spre difuzorul-
confuzor al
ce propunem. Conform figu-
rii 1, n zona difuzorului
se va monta o ct mai
la o sau la un tub
metalic flexibil ce are liber
n afara al locuin-
Piesa se poate executa
n mai multe moduri, noi prezentnd
n continuare una din cele mai sim-
ple, pe de 0,4 mcN/h, n si-
cea mai
montat la 90 de conducta cu
robinetele de
detaliile prezentate n
figura 2, din tabla de .Ia
cutii de conserve sau din
orice alte de de 0,5 mm
grosime, cele
care prin stringere cu vor fi
fixate pe difuzor de
cotului. Pentru ne servim
de cteva garnituri de cauciuc, con-
dintr-o de
In piesei se
de cu exte-
riorul (vezi cteva variante n figura
3). de cu exteriorul
trebuie fie din metal mbi-
n coturi) sau chiar un tub me-
talic flexibil, dar nu
fie din cauciuc sau din material
plastic, deoarece prin cre-
n anumite pericol de
incendiu sau se poate turti la coturi,
ngreunnd astfel aerului.
de montaj ex-
ploatare snt
- se orificiile din difuzor
de depunerile de praf scame;
- pe difuzor pe buza cotului se
cele garnituri de etan-
ca n detaliul prezentat n fi-
gura 4;
- se la se m-
ntre ele cele piese,
care sau tubul de cu
exteriorul se introduce n orificiul
practicat n partea din spate a pie-
sei;
, - liber al de
cu exteriorul se va scoate n
afara n zone libere, cu-
rate, nesupuse directe a
vntului, surse de foc sau de-
de liber se
Ifoate scoate prin tavan n pod, fiind
montat (dar nu n
el), de unde se poate absorbi aer
mai cald;
- periodic, dar cel o
pe se starea
liber al pentru a-I ct
mai curat liber.
ca piesa de etan-
se monteze n luna octom-
brie se demonteze n luna apri-
lie a anului Demontarea
piesei este numai pentru
a verifica, cel de ori pe
an, starea de a orificiilor
din difuzorul
la utilizarea acestei se pun
a fi b= sisteme recomandate
C=sis.tem nerecomandat. La un
montaj gresit, teava poate alune-
., ,
ca din suruburi obturn d astfel
,
admsio aer primar ..
TEHNIUM 8/1989
multe majoritatea din ne-
cesitatea a
unei optime la
utilizare.
lata cteva aspecte ale problemei:
1) Utilizarea acestei piese con-
travine sau nu
lor de gaze naturale?
1.1) Principalul act normativ care
utilizarea gazelor na-
turale este normativul 16-86, care la
art. 4.17 nu este voie
se la
de gaze ori se sau se
astupe orificiile pentru ardere, iar la
art. 8.38 8.39
- pentru toate aparatele de utili-
zare a gazelor racordate la sau
cu se va asigura acce-
sul aerului necesar arderii eva-
complete, riscuri, a gaze-
lor arse;
- pentru introducerea n n-
a aerului necesar arderii ga-
zelor se vor prevedea orificii spre
vecine, altele dect ca-
merele de dormit, care nu
pericol de incendiu. Accesul aeru-
lui direct din exteror (prize) se va
prevedea n toate cazurile n care
raportul dintre volumul (V) al n-
(n mc) debitul nominal de
F-?2
6
gaze (n mcN/h) al aparatului insta-
lat are valoarea mai dect 30.
Se normativul
necesitatea de
aer din afara este
rat nu n sistem dar avnd n
vedere prin montarea piesei
nu se pune n pericol sigu-
arderii, nu se
contravine normativului.
"Prjza de aer" nu
nu sau as-
orificiile din difuzorul-confu-
zor, ci ajungerea la
a unul aer curat mai bogat n oxi-
gen. In plus, piesa
orificiile din difuzorul-confuzor de
de aer la
intrarea pe (sint cazurile
cnd la o intrare pe se
poate realiza ruperea
2) Nu cumva prin utilizarea aces-
tei piese se pot nfunda cele
patru orificii din difuzorul-confuzor
al
2.2) Orificiile din difuzorul ar-
nu se pot nfunda
deoarece aerul din
afara mai
scame dect
aerul din interior infestat n timpul
interioare
R1
2
P.1
--tt--


-tr

205

P.
2
01
4
)0
1-
90
-1
TEHNIUM 8/1989
sau de sub-
grase din vasele aflate pe
Este cunoscut
grase depuse acu-
masive de praf scame. n
plus, montarea acestei piese toam-
na demontarea ne pun
n fim cu ochii
spre din difuzorul
lui, pe care trebuie le
astfel cel de ori pe an.
Credem snt persoanele
beneficiare de de gaz me-
tan n care la citirea
acestor rnduri fi obi-
ceiul de a cel o pe
an, orificiile din difuzorul
lui.
3) Nu cumva montarea de
cu exteriorul cu li-
ber prea sus face ca de
aer se ngreuneze?
3.3) Majoritatea lor snt
supradimensionate n ceea ce pri-
Sub efectul de tiraj
n circuit continuu,
de aer este mult mai dect n
cazul pe la
care prin dimensiunile
mult prea mici fac ca aerul intre
mai greu n
4) Nu cumva spre vine
aer prea se poate
rupe (stinge)?
4.4) Conform STAS 995-86, sec-
de tresere a aerului primar
prin difuzorul-confuzor este cea
n tabelul 2.
Pentru am recomandat
un tub cu diametrul de minimum 40
mm, ceea ce practic o
de 1 256 mmp, mult prea
mare de de aer ne-
unui de tipul B 1000.
Deci aer primar este suficient, cel
necesar util fiind oricum cel ab-
sorbit prin orificiile din difuzorul-
confuzor al Probabili-
tatea ruperi; este mai
dect la o
prin faptul prin
de aer din afara se izo-
orificiile din difuzor de acei
puternici de aer care uneori
i la intrarea pe
montarea ansam-
blului propus la aparatele de ardere
cu gaz metan racordate la n
timpul unei revizii pe ct posibil
sub ndrumarea unui instalator au-
torizat. Montarea piesei nu
trebuie nglobeze robinetele de
sau afecteze manevra-
rea a acestora.
Necesitatea ansamblu-
lui este de cteva
utile necesare:
- la un montaj corect ct mai
temperatura de la partea in-
a (a
poate cu 2-4
0
C, deoarece
s-au . acei zeci de metri
cubi de aer rece prin lo-
spre
- prin temperaturii la
partea a sen-
de frig ia picioare este
nu vom deschide mai mult
robinetul de gaz ci, din pu-
tem realiza zilnic un consum de gaz
metan cu 10-20% mai mic dect n
TABELUL 1
Arderea a
1 mcN
CH4 + 202 = CO
2
+ 2H
2
O
;rABElUl2
aerului din
afara metn cub! de
gaz metan n
riile proprii vor da dovada unui de-
plin spirit pentru con-
solidarea pe cale a balan-
energetice a
- de aer bo-
gat n oxigen, din afara
contribuie la realizarea unei arderi
ct mai aproape de parametrii op-
timi.
BEC CU PUTERE De 15 W
PE CUllE NORMALA
Pentru a economisi ct mai mu It
energia trebuie
toate ce se impun, nce-
pnd cu inlocuirea n anumite n-
(holuri de trecere, casa
poduri, ma-
gazii etc.) a becurilor de putere
mare cu unele de putere mai
Presupunnd pentru moment
nu mai avem disponibile becuri de
25 W cu dulie dar dispu-
nem de 1-2 becuri pentru dulie
cu filamentul ars sau rupt
1-2 becuri de 230 V - 15 W
filet pe partea sau de be-
curi de 15 W cu dulie ne pu-
tem realiza becuri cu putere
(15 W) pe duiie
cum Becul cu fila-
mentul ars l nvelim ntr-o hrtie i
spargem balonul de Cu o
sau cu un as-
scoatem de
n interiorul metalice,
a nu ne la mini a ne
feri ochii de cioburile rebele de

Cu ajutorul unui ac mai mare,
ntr-un patent sau,
ideal, cu o de cu bur-
ghiu de 1-1,5 mm, cen-
tral o n capacul cu cositor al
metalice recuperate de la be-
cul ars. Pe polul de cositor aflat n
metalice a becului de
15 W cositorim o preferabil
de cupru, 0 0,2-0,3 mm, de
20-25 mm, iar alta pe peretele late-
ral.
Conform celor prezentate n fi-
gura 5, srma n
becului o introducem n mica
care o cositorim. Cea-
o cositorim pe marginea
metalice cu fiiet. Vom lucra cu
pentru a nu srmele
a crea astfel un scurtcircuit o
cu montarea becului n
Pentru rigidizare, ntre partea
cu filet globul de
conform figurii 6, vom ndesa
de azbest sau' mai mici rupte
diQtr-o de azbest..
fiind pe n-
chis, vom acorda o la
fixarea becului n dulie,
rea cu a

ntr-o idee de montaj, becu-
rile de 15 W cu fiiet pentru dulie
se pot direct n dulia
dar n aceasta din
trebuie fie o
care montarea
mic.
Necesar (mcN)
aer, din care: oxigen
9,52 2,00
Tipul de trecere a aerului (mmp)
Ai - 400 360
A1- 600 540
A2 -. 400 380
A2- 600 540
B - 600 420
B -1000 700
B - 2 000 1 400
Fi..:. EUGENIA CARSUNESCU.
flz. GH. SALUTA,
Montajul descris (figura 1) este
un ceas numeric realizat cu un cir-
cuit integrat specializat MMC351
un decodor-driver MMC4511.
de el acestor circuite
(ceas auto alimentat la 12 V),
schema are
- alimentarea se face la 6-7,5 V;
- este alimentarea
din baterii, cu comutare au-
stingerea n ca-
zul folosirii baterii lor;
- consumul din baterie este
foarte redus (0,1 mA), numai pe du-
rata lipsei tensiunii de
- luminozitatea este
automat, n de ilumi-
narea
- pentru o luminozitate a
segmentelor limitarea
curentului se face prin
R10-R16 nseriate cu fiecare seg-
ment nu prin montate n
colectorul tranzistoarelor T3-T6;
- semnalizarea
ceasului indicarea orei AM-PM se
fac cu un LED;
- de 20 MO
n paralel cu a fost
cu legate n
astfel procura-
red unei piese greu accesibile.
Circuitul MMC351 osci-
latorul pe 32 768 Hz, divizoarele de
de m-
nute ore, precum logica de co-
a cu 4
cifre. Circuitul MMC4511
decodarea din oinar n codul cu 7
segmente curentul nece-
sar LED-uri lor cu catod comun din

Un LED comandat cu T2
n ritmul de 2 Hz, indicnd
narea ceasului. "Clipirea" se face
ntre nivelul maxim de
zero, sau ntre maxim un nivel
cum T1 este blocat
sau n Astfel se face dis-
ntre ora AM sau 'pM (con-
Acest LED poate fi o
de orice cu-
loare. sau pot fi folosite cele
"puncte" dintre cifrele re-
comandat n
Atragem asupra existen-
a fire de (marcate cu
linie triunghi n
una pentru ceasul propriu-zis alta
pentru plus LED.
Pentru alimentare (fig. 2) se folo-
un alimentator stabilizat de
7,5 V (de exemplu, ATV-1 "Tehno-
ton") un set de 4 baterii care asi-
6 V (de exemplu, R6). Dife-
de 1,5 V ntre cele surse
este pentru a bloca dio-
deie 03-04 n cnd
tensiune n evitnd astfel con-
sumul din baterii.
Alimentarea din baterii
continuitatea ceasului
n cazul tensiunii de
sau, o utilizare inde-
Ra Rg /,tI
C1
Dintr-un vechi breloc de chei de
tipul acelora care la fluie-
rat la care pilele electrice, destul
de greu de procurat, s-au uzat, se
poate construi o care
printr-un releu
consumatori electrici, n de
tipul releului folosit, prin fluierat, fi-
ind foarte sensibil chiar de la o dis-
de 10 m.
LED
MMC 4511 9 ....
10
_____ --L...J--,
11
MDE 2583 V
Brelocul, alimentat cu tensiunea
de 4 V. primirea
semnalului tot prin fluie-
rat n acest timp pe
trul semireglabil P1 se produce o
de tensiune de aproximativ
0,8 V, care duce la deschiderea lui
T2. P1 se
n de tipul brelocului folosit
ca n punctele A B de
a ceasului. Deoarece
consumul este important
(circa 40 mA), s-a optat pentru stin-
gerea a acestuia pe d\:l-
rata din baterii. In
citirea orei se face
"Ia cerere", prin push-bu-
tonului 13.
Fototranzistorul T8
se astfel nct nu pri-
de la ci de la
mediul La iluminare
el
deschiderea lui T7, care
rezistorul R17 contribuie la
terea curentului prin

In fotografia se vede o
realizare ntr-o cutie de
plastic (penar) ce conline ceasul, 4
baterli R6 mufa alimenta-
tor. 11 12 snt
din lamele elastice
din pot fi cu aju-
torul unui ac ce se introduce n
mici practicate n cutie.
Se astfel lor nedo-
prin manevrare sau
"din curiozitatea" persoanelor nea-
vizate.
Precizia ceasului nu depinde
+

C3
3
+ III1II -
0
4
6V
+
Allmentator
stabil izat
7,5 V
6
Slng. SEVER OPRUilAN
tensiune in timpul
fie de 0,8 V, pentru des-
chiderea lui T2. intrarea in
a lui T2, este comandat
circuitul integrat CI2, circuit bascu-
lant monostabil a de
timp o constituie grupul R4-C4;
acesta are rolul de integrator n
timp al semnalului primit, care este
transferat circuitului basculant bi-
practic de tensiunea de alimentare,
ci de valoarea de rezo-
a aceasta din
de valoarea indi-
n lista de piese. mici
se pot efectua prin reglajul tf'imeru-
lui C2.
La introducerea scoaterea
alimentatorului de 7,5 V apar salturi
de tensiune care pot afecta
Pentru
a evita acest fenomen, manevrele
mai sus se vor efectua
gumai cu de din
Astfel, condensatorul de fil-
traj din alimentator sal-
turile din circuitul de ten-
siune.
LISTA DE PIESE
CI1 = MMC351; CI2 = MMC4511;
= MDE2583 R, V sau echiva-
lent; LED = orice tip; T1-7
BC172B; T8 = ROL32; 01-6 =
1N4148; Q = 32 768 Hz; R1
82 kO; R2-7 = 2,7 kO; R8 = 1,5 kO;
R9 = 560 n; Ri0-i6 = 82 O; Ri7 =
100 O; RiS = 12 kO; C1 = 47 pF; C2
= 5 -7- 40 pF; C3 = 220 j.LF li O V; C4 =
2,2 j.LF/10 V.
1
3
J-
stabil CI1 ca un singur semnal
care prin 5 tranzis-
torul T3, care. intrnd n
releu!. La un nou fluie-
rat, brelocul, producnd o
de tensiune, pe P1,
circuitul basculant n starea O, blo-
cind pe T3 elibernd releu!.
este necesar ca intervalul
de timp ntre comenzi succe-
sive fie sub 40 s, att.tnci se
valoarea lui C4 la 5-10 j.LF.
Starea de basculare a circuitului se
la primirea unei noi
comenzi.
Prin acest montaj nu trebuie
aduse nici un fel de bre-
locului, care oricind poate

TEHNIUM 8/1989
Propun o de
aprindere experimen-
de mine pe autoturismul "Da-
cia".
Din schema am eliminat
convertizorul, preluind tensiunea
direct de la alternatorul
,
Este cunoscut faptul alterna-
torul produce o tensiune
de maximum 14 V, la o tu-
care este
prtntr-o punte de diode.
In cazul acestui montaj este ne-
demontarea capacului de
plastic de pe corpul' alternatorului,
care vom observa cele trei fire
(faze) ale statorului cositorite pe
puntea de diode.,
Vom lipi cu ciocanul de lipit
fire izolate din cupru) la oricare
din faze.
tensiune de
14 V va fi ntr-un transfor-
mator de tensiune (n jur
de 500 V), pe care trebuie con-
date:
Propun constructorilor amatori
care folosesc aparate de de
tip MAVO-2, produse de I.A.E.M.-
o modificare.
Aceasta n la
,schema a aparatului a
unei simple de diode, ceea ce
permite alter-
nativi n limitele valorilor permise
de aparatului. Acest lu-
cru este necesar pentru a extinde
domeniul de al apara-
tului, ntruct din acesta
nu este cu posibilitatea
alternativi.
Modificarea se face utilizind un
mic de materiale, anume
un tip de
game, de felul celui utilizat la radio-
receptoarele tip "Song", cele pa-
tru diode care puntea re-
dresoare.
Modul de n cazul uti-
acestei este destui
de simplu: presupunnd trebuie
un curent alternativ care
se la bornele A B
(bornele de intrare ale aparatului de
se poate vedea la
220V
f\;
t-12V
TEHNIUM 8/1989
Il 12V
- miezului 4 cm
2
tole
fier siliciu;
- pe o se va bo-
bina primarul pentru 14 V cu
00,4 mm CuEm, 80 de spire; o
izolare se va bobina se-
cundarul, care va avea 2 800 de
sp.ire CuEm 00,2 mm.
Acest transformator se poate in-
troduce cu montajul
electronic ntr-o cutie cu borne de
ct mai aproape de
bobina de a autoturismu-
lui.
acest montaj a func-
perfect de la prima ncercare.
GEORGE TOMA
rea din punte se un curent
redresat (Ia bornele C
D), care poate fi pe scala
de curent continuu a multimetrului.
Rolul 11 12
este de a permite trecerea de la re-
gimul de n curent alter-
nativ la cel de n curent
continuu invers. Aceasta se reali-
deoarece n
"curent continuu" scurtcir-
simultan diodele D1 D3,
astfel nct din punct de vedere
electric puntea este din
circuit, aparatul avnd n
conductoarele cuplate di-
rect la circuitele de ale am-
permetrului. n "curent al-
ternativ" snt des-
chise, intrarea n circuit a
redresoare.
Ca constructive se poate
aceste diode se
direct pe bornele
pentru dimensiunile diodelor
snt suficient de mici pentru a per-
mite acest lucru, ceea ce duce la
o eleganta
de volum redus. Diodele snt de
Pr. " Sec.
tip 1 N4007 sau de tip
Eroarea de nu
3 -;- 5%, pe
deplin constructorului ama-
A(t)
VASILE BUTEANU
tor.
cu dio-
deIe montate pe el, se pe
. a aparatului de
LA AMPERMETRU
O
1
B(-)
(
imediat deasupra bornei
(+), executnd pentru aceasta o de-
gajare de
cu butonului ntre-
lungime cu
dimensiune a butonului
plus cursa acestuia.
Se vor face pentru
de fixare a
rului. La aceste se impune
o mare ntruct carcasa apa-
ratului este din material
greu de prelucrat. Se va folosi o
de cu bur-
ghie adecvate.
efectuarea acestei
se pe
carcasa aparatului a celor po-
ale sau, pentru
a nu se face confuzii, se va verifica
pe scala de ohmmetru intre-
este o
atunci puntea
este n circuit, deci trebuie
pentru a nu afecta
care se fac pe alte
scale dect cele pentru curent alter-
nativ.
De asemenea, este absolut nece-
sar ca ntre bornele
montat nu existe urme de impu-
de la lipirea diodelor.
Pentru bornele ntre-
se vor cu
spirt.
Convertorul are un generator
care un semnal cu frec-
de aproximativ 1 152 MHz
care se unei diode de mixaj.
Tot pe dioda de mixaj se
semnalul de la cu
de 1 296 MHz.
Generatorul are ca element de
un oscilator cu cu frec-
21,3 MHz.
Circuitul L2-G este acordat pe
64 MHz, iar L4-C13 L5-C14 pe
192 MHz. La filtrului
L6-C17 semnalul de 192 MHz tre-
buie o putere de 30-50 mW.
Cu ajutorul diodei V5 (GA401 sau
KD512) se semnal de 1 152
MHz selectat de circuitele la L9.
Circuitul L 12-C23 pe
1 296 MHz. Prin cuplajele L 10 L 11
semnalele se diode; V6
(AA112BI si crin mixare pe L15-C25
se 144 MHz.
Bobinele snt carcase, cu dia-
metrul 8 mm, snt din CuEm 0,8.
L 1 = 6 spire; L2 = L3 = 5 spire; L4
Din tranzistoare cu germaniu
(care n general nu mai snt folosite)
constructorul amator poate con-
strui un montaj de divertisment ce
poate fi montat ntr-o sau
utilizat ca sonerie.
Se n montaj apar trei
circuite basculante; primul circuit
un releu care printr-un
TI-Te Hn3f!-l1n42
VI KT306A VZ /(T306A
C2,CfJ,Clf 3. .. 2.1t
Cf:J,C!4,CI7, CZS' 3,!i ... 17
contact de lucru introduce un con-
densator o de
timp.
Cu valorile pieselor indicate n
se
lor.
Toate tranzistoarele snt EFT 353
sau echivalente.
RADIO, 2/1974
Aparatul capacitate pe
patru game: 0-1 nF; 0-10 nF;
0-100 nF 0-1
De fapt un instrument
valoarea semnalului ce trece prin
condensatorului supus

Un circuit CDB400 un
oscilator; acestui oscila-
tor este apoi de trei circuite
CDB490.
Un tranzistor 2N2222
semnalul selectat l con-
densatorului ce a fi
rat.
Etalonarea instrumentufui se face
la fiecare prin
rea butonului T, care introduce n
circuit un condensator de 1 nF. Ca-
pul de la instrument se fi-
din R7. Dioda 01 este de tip
1N4148.
TEHNICKE NOVINE, 10/1988
L5 = L6 = 3 spire; L15 = 4 spire. sau profii rotund de cupru.
Liniile L8 L9 au lungimea de 45
mm, iar L 12 are lungimea de 45 mm. RADIO,4/1982
Aceste linii se pot confectiona din
+12lJ
VJ KTJ06A
Pentru curente ale unor
aparate, n special n domeniul au-
dio, se poate folosi semnalul prove-
nit de la un generator ce are n com-
sa un tranzistor TUJ.
Frecventa semnalului generat
este determinata de valoarea com-
ponentelor R1-C1. Semnalul util
U3
se cu lege de pe rezistorul R4, sem-
nal care are amplitudinea de apro-
ximativ 100 mV cind alimentarea
montajului se face la 9 V.
Tranzistorul este de tip 2N2646.
PRACTICAl WIRElESS, 1/1972
N2 JSIf l' 2/1/2046
+
TEHNIUM 8/1189
PUBLICITATE PUBLICITATE PUBLICITATE PUBLICITATE PUBLICITATE PUBLICITATE
Generator de semnal
de
cu modulatie de amplitudine
Domenii de utilizare: Studiul experimental al semna-
lelor. Depanarea radioreceptoarelor.
semnalelor sinusoidale.
Caracteristici tehnice: de 100 kHz-
30 MHz (6 subgame). de grad de 0-80%.
digital cu 4 cifre. Posibilitate de utilizare
ca
Domenii
rea condensat
(4 subgame). P
digital cu 4
racteriscop pentru
itive semiconductoare
Domenii
rea dispozitiv4
de putere.
Caracteristici tehnice: Permite vizualizarea unei fa-
milii de 8 caracteristici statice de transfer pentru tranzis-
toare bipolare a caracteristicilor de transfer pentru diode
de semnal redresoare. Se la orice tip de osci-
loscop.
Generator de ultrasunete
Domenii de utilizare:
cu ultrasunete.
Caracteristici de 18-22 kHz.
Control automat al Putere 200 W.
Anexe: de.
TEHNIUM 8/1989
Aparat pentru exemplificarea
modulatiei demodulatiei
de
Domenii de utilizare: Studiul experimental al modula-
de
Caracteristici tehnice: Permite demo-
dularea de a unui semnal n banda 300-3 400 Hz.
!II
: specializat n
1 ipuri de pre-
Sisteme pentru
microcalculatoare
calculatoare personale
digi-
Domenii de utilizare: semnale analogice. Ex-
tensie proiectare microsisteme de calcul.
Caracteristici tehnice: Sisteme de date ana-
logice cu 8 conversie pe 8. 10 sau
12 Sisteme pentru nregistrarea memorii-
lor EPROM.
II
PREDA VIOREl - Giurgiu
Receptorul "Iris" nu poate mo-
dificat cum
Economizorul nu poate alimenta
un radioreceptor.
cu la redac-

MIHAI

Schema casetofonului "Star" a
fost revedeti
"Tehnlum .
Mufa la care este pen-
tru comanda casetofonului de la
butonul de microfon.
ROLAND
Jiu
CuEm 0,3 tran-
zistoare BC 1 07.
BLAGA ALIN - CluH\lapoca
n urma mecanic, n apa-
rat s-.au produs desfaceri de piese
a!e circuitului impri-
mat. cu o cablajul
o mai mare pe
canalul 5 (9 elemente),
amplificatorul 'pe canalul 5 intro-
intrarea ampiificatorului
pentru C8-
- jud. Giur-
unui program TV la
este determi-
,.."'.' ..... '"0 atmosferice nu
n punctul de re-
- jud. Vrancea
mflldificare n radio-
receptor, calitatea nu se
va schimba, fiind de
propagarea undelor electromagne-
tice. In cazul programelor
TV cu antene mai mari.
DUMITRU Con-
schema se pot des-
cifra terminalele circuitului integrat
- jud. 001)
SANDU ARTUR - Oradea
Casetofonul RealisUc CTR - 21
este construit cu elemente discrete
avnd un preamplificator cu tranzis-
Trebuie cu
schemele celor selectoare
numai snt compatibile proce-
la nlocuire.
ale unor piese au fost
publicate.
ANCA MARIAN - Sector Agricol
Ilfov
schema unui televi-
zor (calea sunet) o cum
se TAA661.
SZ6KE IOSIF -
Str. Cosminului nr. 32, et. 4, ap. 2,
"Tehnium" 1984,
1985, 1986 1987.
MARIAN -
Fiind vorba de un produs indus-
trial, acesta se nu se re-
produce.
un amplificator o
de amatori.
VINESAR LUCIAN -
nu o interpertur-
bare aparatele cum
snt. Nu capul magnetic
la care referiti.
NECULA PETRICA - jud.
numai butonul, nu selec-
torul UIF. O poate
monta un selector FIF-UIF.
AVRAMIUC DORIN - Caracal
un strat de lac incolor
(foarte
amplificatoarelor se
conform figurii 2.
NAZARE CRISTIAN -
toarele T1, T2, care att la
nregistrare, ct la redare.
rea benzii se face n curent conti-
nuu.
Casetofonul CTR - 27 se ali-
Nu n
plus, nici cu circuitul impri-
mat.
MARIN COSTEL - Drobeta-Tr.
Severin
Am pUblicat alimentatoare stabi-
Uzate pentru 20 V.
Semnal prelua de la un
pick-up.
MAZIlU ILIE -
Nu schema
Cooperativa din localitate
poate depana radiocasetofonul.
OVIDIU ILIE -
Receptorul se alimenta din
baterii de 4,5 V cu
Faptul a fost alimentat dintr-un
redresor a distrus etajul final, care
trebuie
DUMITRESCU -
n schema la care inlo-
tranzistorul BC107 cu BC171
sau BC172.
Circuitul integrat CDB400 nu se
n amplificator. '
BRATU TIBERIU -
Ca materialul trimis
fi publicat trebuie ne trimi-
desenul cablajului imprimat
de plantare a pieselor.
I.M.
cu 6 V, o repro-
a benzii de cu-
ntre 200 si 8 000 Hz la o putere
de 500 mW, pe o de
8 n.
III 150K 28&945 12 28&945 T 3 28C945 14.5 280227 x 2
Rll II< 1t13 220
Mie.
EAR.
sp.
R8 47K
>
'"
'"
'"
o
+ ';;S
"
R/
p
HEAU.
N
$<
N

"-
o t
'" o;;
N
""
..,
'" u
11:25 II< D1 WGIOI0A
1121 390
LHUO. CI 5 ISOP
680
TRAHSlsrOR
RECI PlAV GHANGING SVlITCH
82 fUNCTION SW

Redactor .. ,ef GHEORGHE BADEA
Secretar reS:DonS@!lbil de MIHIESCU
Redactor numir: fiz. ALC""l"'Iolf'I'IlllJn,1!I.oi MARCULESCU

Editura Scintei",
CITITORII DIN
SE POT ABONA
PRIN .. ROMPRESFILATE-
UA" - SECTORUL EX-
PORT-IMPORT
P.O.BOX 12-201, TElEX
10376, PRSFIR BUCU-
CALEA
NR. 64-66.
Tiparul executat la
C ombinalul PoJigrafic "Casa Sc nteii"

S-ar putea să vă placă și