Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA DE C.C.

CONSTRUCTII
SUMAR
LUCRAREA PRACTiCA DE
BACALAUREAT ............................... pag. 2-3
Redresor pentru
acumulatoarelor
RADIOTEHNICA PENTRU ELEVI pag. 4-5

de avertizare
Util
EFT
HI-FI .................................................. pag. 6-7
Benzi magnetice
ATELIER .......................................... pag. 8-9
Porttarod universal
T urometru-nivelmetru
numeric
TEHNiCA MODERNA pag.10-11
Matrice de lumini dinamice
cu memorie EPROM
CQ-VO ............................................. pag.12-13
+ receptor 144 MHz
AUTO-MOTO ................................. pag. 14-15
Autoturismele OLTCIT:
motoarele
FOTOTEHNICA .............................. pag. 16-17
surselor de

Reglarea
Economizor
Capac de
CITI,.ORU RECOMANDA . pag.18-19
Puntea RC
Ohmmetru
indicator
PENTRU TINERELE GOSPODINE... pag. 20
interioare

PUBLICITATE .......... . ...... pag.21
I.A.E.M.-
REVISTA REVISTELOR .... pag. 22
Iluminare
TDA 2030
MEMORATOR .................................. pag. 23
U.T.C.
ANUL XIII - NR. 152 7/83
p
NTRU AMATORI
T1 BF200 T2 BF200 T4BF215
CT
REDJlE50R PEnTRU
In[AR[ARER
A[UmUlATOARElO

Pentru o a oricarui
de autovehlcul, este o
.... ,o .. ,,, a bateriei de acumu-
Ing. ANDREI
ce Metoda se
pentru prevenirea
SCHEMA
E, bateriei n
foarte
UAl' tensiunea ntre anodul cato-
dul tirlstorului n
UGK = tensiunea ntre grila catodul
tiristorului n momentul deschi-
derii;
UA = tensiunea intre anodul tiristorului

UG tensiunea ntre grila tiristorului

Uz = tensiunea de stabilizare a diodei
Zener,
UDI , Um =:
direct
grila tiristorului ntr-un singur
sens;
L = iluminarea
poate fi valoarea cu-
rentului de
A = ampermetru cu domeniul de
0-2,5 A.
Folosind aceste amplitudinea
curentului de
V2 - EI - UAl'
IA =
RTr + Rbm
unde s-a neglijat l, care
este mult mai mare.dect Rom. IA se alege
n jur de 5 A. . .,
'Curentul continuu care trece pnn tms-
tor este de aproximativ 1,1 ori mai mare
dect curentul care bateria. De
aici modul de dimensionare a
Ati,,,.
Pentru a putea face o
schemei, vom folosi gra-
semnificative n fl-
folosite n au
ideea diodele OI
Tensiunile UA UG snt de
Plednd din momentul t = O, tiris-
torul este blocat att timp tit UG < Es + UGK
n momentul cnd uG> Es + UGK, tiristo-
rul se deschide, fiind con-
UA > Es + UAK
Pe ce bateria se E.\
EI cresc tiristorul se deschide din ce n
ce mai trziu, valoarea curentului conti-
nuu este
Uu = Uz = Es + UGK
n cazul de scurtcircuit la
valoarea curentului prin tiristor este ma-
cu curentul la re-
dresarea cu dioda, IA'
lAM
se va aproxima:
= 2. n cazu! general (dar negli-
wt este n cadranul II, iar wtd n cadranul
El + R/imlz
1: 2 8 = w1i - wtd = arcsin
U2erV2
Es + UGK + Rzl zd
- aresin unde ' zd
U2erV2
Izi snt valorile '., n momentul
deschiderii nchiderii tiristorului.
Valoarea curentului de este
de unghiul de deschidere,
anume cu ct unghiul de deschidere este
mai mare, cu att curentul de
este mai mare.
n unghiul de
deschidere al curentului de
este variabil mai mic de 180
0
EI este
maxim cnd bateria este se
pe ce bateria se n-

Forma curentului de esle
n figura 3 c.
Cu prezentare teore-
putem trece la realizarea
ALEGEREA COMPONENTELOR
a) ce tiristorul a fost procurat
identificat intr-un catalog, ne vom asi-
gura
- tensiunea n stare blo-
tensiunea n stare
snt mai mari decit U2ef!ff" + Es (reamin-
tim pentru baterii de 6V, Es = 6,3 - 6,8V,
iar pentru baterii de 12V Es = 12,6 - 13,5V);
- curentul de vrf .. repetitiv n stare
de este mai mare dect
U24V2- UAK .
(amplitudinea curentu-
Rlim + RTr
lui de scurtcircuit);
- curentul mediu redresat este mai
U2efv2 - UAK
mare decit. .
1T(Rlim + RTr )
Practic poate fi folosit orice tiristot de
5-10 A, tensiunea de lucru fiind de mini-
mum 100V.
Tiristoarele de puteri mari nu se reco-
deoarece puteri de co-
prea mari.
b) Dioda Zener va avea:
- tensiunea de stabilizare Uz = Es +
+ UGK;
- curentul maxim admis IZM =
= -
Rz
se pot folosi diode Zener cu
b.J:2::0,6A.
,c) Oiodele OI, .D2 se aleg identice, cu:
- tensiunea de minimum 100 V;
- curentul mediu redresat mai mare
deO,6 A.
d) Indiferent de tensiunea bateriei, reco-
R = 30 n/2W, iar RI' = 51 rl/O,5W.
e} Rdes, va valoarea de 27-28 n
pentru 12 V 13-14 n 6 V.
f) R/im se de 1,5 n pentru 12 V
0,7-0,8 n pentru 6 V.
g) Transformatorul de va fi di-
mensionat pentru 100 VA, pentru a evita
miezului
care apare la redresoare
Tensiunea n secundar U2c/ = 21 V
pentru baterii de 12 V 10,5 V pentru ba-
terii de 6 V, pentru un tiristor cu U AK = 1
V. Tensiunile vor fi cu sarcina
corespu toare.
UAK > 1 V, aceasta se va compensa
tensiunea U2dV2' cu
valoare.
REALIZARE PRACTiCA.
INDICATII CONSTRUCTIVE
Pentru a trece la va
fi nevoie de tensiunii pe tiris-
tor n U4K, a tensiunii de
deschidere pe UUK.
TEHNIUM .7/1983
se vor face conform
schemei din fiayrs 4
Ca.mpa-L va fi de 6 V, respectiv 12 V, r
de tensiunea bateriei; P\'terea
este de 15 W.
Evident, vom porni de la valoarea ma-
a lui Rv ne vom opri cnd tiristorul
se aprinde.
Schema practic este prezen-
n figura 5, ea dnd satis-
n exploatare. Se pot bate-
rii de 6 V sau 12 V.
Comutarea pentru cele tensiuni
se face manual prin rotirea caruselului
de tensiune (ST). Deoarece
c?pagitatea de . cQmutare nu este sufi-
Si

*

220V
Sig.
O,2SA
I
I
I
I
I
L
+
-
-,--
I Bat.
I
..1.
,------
... .1.., Th
Rv
1Kn
,-,
'V'
" "
V j-,
...... I
I
I
9
1
I I ________________ - __ 1
- OBSERVATtI
+
a,SOCLUL 'ST E VAZUT
L--__ -+-______ '/ DINSPRE CABLAJ
b) ASTERISCUL
1NCEPUTUL

*
@
6V
este necesar un releu electro-
magnetic R, cu un contact (r). Contactui
releu lui de limitare.
Experimentarea a fost cu ur-
elemente:
Th = T6NC400, KT725-200; OI, O2, 03 =
= 1N4002; R = releu de 12 V cu un contact
ce un curent de 2 A; Rde." = 27 n-
16 W 13 [1-16 W; R!im = 1,5 n -
0,8 n - 9"W; K = comutator auto-moto cu
3 Ko = de LI =
= 3,5 V - 0,2 A; L2 =
= 26 V - 0,1 A; C = con-
densator electrolitic 25 - 50 V; A =
== ampermetru cu 2,5 A; s;g. = sigu-
de 0,25 A.
Caruselul de tensiune este
recuperat de la un televizor scos din uz.
In lipsa acestuia se poate folosi cu suc-
ces un de tensiune confec-
dintr-un soclu octal un culot de
(6rr9, 6A7 etc.).
Comutarea tensiunii este astfel reali-
nct pentru 12V cele
secundare se n serie, iar pentru 6
V n In acest fel se face econo-
mie de de cupru.
Pentru a componenta conti-
a fluxului magnetic n miezul trans-
formatorului, releu I R lampa ce
cuplarea la (L:) au
fost legate prin dioda D), alimentndu-se
astfel numai din nega-

Ampermetrul A este de tipul celor folo-
site ca indicatoare de nivel la casetofoa-
nele "Electronica" 302 sau la magneto-'
toanele "Maiak". va fi constituit
din cu diqmetrul de 0,6-1
mm (de la lungimea fiind de
centimetri. Schema de etalonare este
n figura 6. Se va ncepe cu
lungimea pentru (scurtcir-
cuit). Se valoarea lui R,.
cnd instrumentul etalon 2,5 A la
cap de aceea, prin mai multe
@
12V
DE ETALONAT
A
Explicatii
-
-.-
: Bat.
..&.
o
o
o
_FiQ.7: ... e(e ...Ia.te.ra ... fr .. o.nta. a.. rn-
carcator;ului . automat: '.
de .. ST; 2) cQnectare .fa
L.;. 4)
b?rne c0l'!ectare (+,-);" 5) .. COrhutatorre-
$l'"'!.
InCarCarii, L1;7)ampermetru;8) mner; 9)
cordl?n cu .. tipTV; .10) pufere
caucIuc.
ncercari, se va lungi cma la
scalei ampermetrului de etalo-
nat vom avea tot 2,5 A.
stabilirea valorii, se fi-
definitiv la bornele ampermetrului
de etalonat. Pentru a proteja instrumen-
tul, ntre bateria va fi de-

acum neschimbat,
manm valoarea R,
scala, punct cu punct, din 0,5 n 0,5 A.
redresorul pentru acu-
mulatoare se pentru o sin-
tensiune, 6 V sau 12 V, se la
caruselul de tensiune releul
R condensatorul C. . ,
Pentru 12 V, n locul celor diode
Zener, ZI, Z2, se poate folosi una
de 13,6 V. de tensiune n mi-
nus, cum s-a mai amintit, se poate
corecta cu o n serie, di-
rect, dioda fiind cu siliciu (0,6-0,7 V)
sau cu germaniu (0,25-0,35 V).
Tiristorul Th se va monta pe un radia-
tor, de cu aripioare. n lipsa
acestuia se va folosi de aluminiu de
2mm, cu de 100 cm
2

Cordonul de este refolosit tot de


la un televizor scos din uz, care este ast-
fel realizat nct la scoaterea capacului
deconecteze transformatorul de la
Acesta are avantaiul snt
R
4
3
amplasate la capatul cordonUlul, tIind
"vizitabile". Aceste cordoane de
se n magazinele de spe-
cialitate.
Bornele unde se cordonul pentru
baterie snt de tipul celor folosite la apa-
ratele de permit intro-
ducerea bananelor nuite prinde-
rea papucilor. Acest cordon va fi consti-
tuit din fire flexibile cu de
2,5 mm
2
, la un avnd banane,
iar la avnd doi crocodili
auto.
Montajul ncadrat n linie (fig.
5) este executat pe cablaj imprimat. Di-
mensiunile sint de cca 7 cm x 9 cm.
Oeoa.rece cablajul este foarte simplu, nu
a mal fost prezentat, fiind la latitudi-
nea constructorului.
RIi", Rd'" se vor amplasa
ct mai degajat, deoarece se
Pentru puterea
a fost
Transformatorul de a fost reali-
zat pe un miez cu de 1:3 cm
2

Primarul 1 360 de spire CuEm 0


0,35 mm, iar secundarul 2 x 68 de spire
CuEm 0 1,1 mm. Tensiunea n
cu a fost 2 x 10,5 V.
In tabelul snt recapitulate va-
lorile ce se pentru
cele tipuri de baterii. Elementele ce
IiDsesc din tabel au aceea? i valoare pen-
tru amoele
terminarea montajului electric,
se va verifica faptul la o baterie n
stare, tensiunea n sar-
foarte fiind de 6,6 - 6,8 V (me-
die 6,7 V) respectiv 12,6 - 13,5 V (medie
13 V), redresorul deconectat de
la baterie. n acest caz, curentul prin am-
(CONTINUARE N PAG.23)
3
DI51PATIA
'TERml[
PUTERII MAXIME DE

ne la tranzistor pentru
a analiza mai atent parametrii de
catalog referitori la disipatia
dar mai ales concluziile de utilizare ce
decurg din aceste valori
O mentiune obligatorie se re-
la temperatura pe care o
pot suporta jonctiunile tranzistorului,
tjma... Se jonctiunile cu germaniu
se distrug la cea 1200 C, iar cele cu sili-
ciu la cea 2200 C. De aceea, parametrul
de catalog tjmax' este situat de obicei n-
tre 75C lOOOC pentru tranzistoarele
cu germaniu, respectiv ntre 150"C
2000 C pentru cu siliciu.
Valoarea tjmax n catalog trebuie
ca o
dincolo de care integritatea dispoziti-
vului nu mai este de produ-
Dar cum putem noi avea certitu-
dinea nu vom
de vreme ce tran-
zistorul este ncapsulat cum l deci
posibilitatea directe a tempe-
raturii jonctiunii este practic
vine de la para-
metru esential de catalog -puterea de
disipatie P dmax - despre care
am mai vorbit care trebuie, de aseme-
nea, privit ca o valoare
n regim de functionare con-
exceptie functionarea
n impulsuri, cum vom vedea mai
trziu). Trebuie facem o preci-
zare anume valoarea
P dmax este numai n anu-
mite conditii de specificate n ca-
talog n mod direct sau indirect.
Pentru tranzistoarele de medie sau
mare putere, care se folosesc de
cu radiator, valoarea P dmax este la
o a capsulei, te.
De exemplu, pentru un tranzistor oare-
care am in catalog tjmax = 100C,
P dma.\" = 150 W la te = 25 C. de
tjmar - te fiind
exclusiv de rezistenta jonctiu-
deducem:
= 0,5C/W.
Evident, tranzistorul nostru poate
disipa efectiv cei 150 W numai
este cu un de
care temperatura capsulei
la (sub) 25 C. Ce se
nu dispunem. de un radiator bun,
sau temperatura mediului
ambiant este mai mare de 25 C? De
exemplu, presupunem - putem men-
temperatura capsulei la valoarea
t: = 50" C. Cum tjmar Rtly-c
sint date prin constructie, n
aceste conditii tranzistorul va suporta
o putere de disipatie mai
P'dmax = (l00C-50C)/(0,5C/W) .=
= 100 W.
Prin dependentei li-
niare exprimate de legea lui Ohm ter-

Rtlif-c
(4)
putem astfel trasa o de disi-
patie pentru tranzistorul dat,
cum se n figura 5. Am notat
cu P dmax(tc) puterea de disi-
patie la temperatura capsulei te, pentru
a nu exista posibilitatea de confuzie cu
de catalog P dmax. Desigur,
tranzistorul poate la tem-
peraturi alecapsulei mai mici dect cea
pentru care s-a indicat n catalog P dmax.
Nici n aCeste conditii nu se ad-
. mite limitei P dmax, motiv pen-
tru care dreapta de disipa tie se
la stnga, extrapolndu-se
pnntr-un segment paralel cu axa te.
Vom reveni la acest exemplu pentru
a analiza suplimentare -
adeseori drastice - pe care le impune
radiatorul, mai bine zis rezistenta ter-
Rt /1f-a. nu
energia n
capsulei trebuie n cele din
n mediul iar
ritmul n care se produce eva-
cuare depinde de ansamblul sistemului,
implicit de radiatorului
temperatura mediului ambiant.
Mai precis, transferul de energie jonc-
este cu att mai rapid
. cu cit rezistenta Rt /1f-a este mai Pe'
de parte, este firesc ca tranzistorul
se mai atunci cind
temperatura mediului ambiant, ta, este
mai mai greu cnd ta este 'mai
mare.
n conditiile regimului termic statio-
nar, transferul de
este guvernat n aproxi-
matre de lege a lui
Ohm. se
o valoare a temperaturii
ambIante,
(ter), puterea de scade
prop.ortional cu temperaturii
ambiante
tjmax - ta-
P dmax(ta) = (5)
R1hra
Ca exemplu (fig. 6) am considerat
tranzistorul de putere EFT 323,
pentru care P dmax = 200 m W, tjmax =
= 85C ter = 25C.
n cataloage nu este n-
totdeauna temperatura Ea
poate fi prin trasarea graficului
de variatie Pdmax(ta) = f(ta) se cu-
nosc P dmax, tjmax RII!f-a; n caz
contrar,' Se poate lua ter = valoarea tem-
peraturii ambiante pentru care s-a dat
n catalog P dmax.
In cazul tranzistoarelor de pu
tere, care se de ra-
diator, prezentate mai sus
snt suficiente pentru determinarea
. a regimului de

Exemplu. Fie un tranzistor de 'tip
BCI07 ntr-un montaj care dorim
functiona risc la o tem-
tamax =
= 50" C. nu dispunem de un cata-
log "mare", unde se de obicei
curba de variatie a puterii ma-
xime de disipatie cu temperatura,
la un catalog condensat, n care
pentru BCI07: tjmax = 175 C
Pdmax = 300 mW la ta = 25C. Pe baza
relatiei (5), lund ta = 25C, deducem:
\ . 175C - 25C
R1/1f-a = ' = 500 C/W.
0,3W
relatie (5) pentru
tama.\" = 5O"C, ne
Pttmax<5O"C) = 175C - 5OC
500C/W
0,25 W.
Prin urmare, montajul trebuie astfel
calculat n:::t produsul dintre
de tensiune pe tranzistor,
U CEmax, curentul maxim prin tranzis-
tor, ICmax """. I Emax, nu
0,25 W. De /exemplu, schema im-
pune I cmax = 20 mA, vom avea ca
UCEmax nu 0,25 W/0,02
A = 12,5 V. cum am mai spus,
este bine ca rezultatul final rotun-
jiPl prin
TEMPERATURA

nu propriu:..zis un pa-
rametru al dispozitivelor semiconduc-

toare sau al aparatelor electronice n
ansamblu, temperatura mediului am-
biant, ta de obicei tamb), are un
rol determinant n ceea ce "rit-
mul" termice, limitnd, con-
form (5), puterea'
a tranzistoarelor. De aceea,
atunci cind un' aparat tre-
buie tinem cont de dome-
niul scontat de a temperaturii
ambiante, mai precis de valoarea ma-
lamax, ea fiind cea
care limita garan-
a puterii maxime de disipatie.
Temperatura se
alege n functie de destinatia aparatu-
lui, orientativ ntre 30 C. 40 C pen-
tru aparatele care functio-
Aeze n "climatice" normale
(laborator, apartament .etc.), respectiv
ntre 4()0 C 50 C pentru aparatele de
uz industrial. Valorile mentionate ar
putea exagerate, dar nu
pe de o parte, aparatul pe
care l trebuie (dorim)
functiona la capacitatea
n orice anotimp, iar pe de parte,
din punctul de vedere al componente-
lor, temperatura nu se con-
ntru totul cu temperatura din
Se n interiorul apara-
telor, cu toate de autoventi-
Pdmax(tc)
Pdmax= (W)
=15OW
100
50
o 25 50 '75 lOOC=
=tjmax
200
150
100
50 tjrrnx =8SOC
J

temperatura este de obicei cu c-
teva grade mai mare dect n
din cauza energiei calorice disipate de
toate componentele, n special de re-
dresoare, transformatoare, becuri cu
. rezistoare etc. De aici
recomandarea, anterior, ca
tranzistoarele de putere cu
radiatoarele lor fie amplasate de pre-
la exterior, pentru' a beneficia
de o mai
deci pentru a li se' putea ex-
ploata mai bine de di-
sipatie
DETERMINAREA REGIMULUI
TERMIC
Pentru un tranzistor dat, i cu-
parametrii esentiali de cata-
log, problema regimului
termic se poate pune n diferite moduri,
n de scopul practic n
activitatea constructorilor amatori,
foarte frecvente snt in care se
cere se determine:
1. puterea de disipatie a
tranzistorului utilizat radiator;
2. puterea de disipa tie n ca-
zul folosirii unui radiator dat, cu sau
izolatoare de
(CONTINUARE IN NR. VIITOR)
TEHNIUM 7/1983
I
Fiz. ALEXANDRU MARCULESCU
Se un bec care
cu
bil')e dect unul -
mai mare - care
observat ie
meroase dispozitive

rea becului fiind
scopul urmarit.

de -1';10+"'","'''''''
care
!m
tranzis-
Rl = P . S (2)
1Td
2
S = --- (3)
unde d
considerat
precedente,
deducem .

mile sint
N
este

-tipuri cu':'
putere (BCi07,
etc.), unul de medie
8D137, 8D139,
de putere
piesele afe-
un multivibrator
perioadele de conduc-
dictate de valorile
CI-C2 Practic se vor lua
egale de 22-47 f..LF
la 16 V n de
de pilpire se aleg
experimental R2-R3,
orientativ ntre 10 kO 50 kO. Pen-
tru reglaje se pot monta rezis-
de 5-10 kO n serie cu cte un
de 50-100 kO, urmnd ca n
final se valorile optime
se grupurile serie
prin fixe corespun-

Tranzistorul T3, polarizat n
direct din emitorul lui Ti,
amplificarea pentru actio,,:,
narea becului de 12 V/15 W. Valoa-
rea R4 (care
milimetri, lungimea medie a
centJmetri, to-
ohmi rezistivitatea mate-
ohmi-metru. Pentru
n membrul drept al
mai factorul de
10-
4
, cum pu-
convinge operind transfor-
SI n
ne numai la bobinele
cu conductor din cupru,
putem valoarea
a p = 1,7357 . 10-
8
Om.
Calculnd coeficientul numeric, re-
(4) ia n acest caz forma prac-
= 4525
Ln(cm)
(5)
Prin urmare, pentru a rezolva.
"' .......,'"'1.0,"'0 trebuie cu-
a bobinei,
nl::lml::>VrI conductorului izo-
d,
spire, 'in'
lungimea medie a unei
Exemplu. O cu
avnd dimensiu-
nile indic;ate n n
spirelor), este cu
CuEm, ambele capete
fiind scoase la exte-
a determina aproxima-
de spire, N,

R; zicem am
micrometrul)
conductorului cu ;zola-
am
mm, ceea ce corespunde
izolator d = 0,2
tabele cu corespon-
- d);
- din ,.,o"","",ot ... ,,,, carcas ei dedu-
medie a unei s ire
2 . A mediu -+ 2 .
+
(
A maxim + minim
2
B ma}<m + B minim)
2 = 2(4,5 cm +
5,5 ="20
- cu aceste din
N = 4525. -,---,--_o 2_2_1 = _40_0_0_1 =
20 20
spire.
a rezulta-
face calculnd lungi-
a conductoruiui, L = N .
de spire. 20 =
curentul de colector al lui T2 im-
plcit curentul de al lui T3) se
experimental ntre 200 O
500 O, n de amplificarea
ultimului tranzistor. Pentru R4 se va
folosi o de cel 1 W,
celelalte putind fi de 0,5 W.
puterea de T3 nu
este prea mare, se mon-
tarea acestui tranzistor pe un radia-
tor de aluminiu cu de cca
50 cm
2
, care peri-
la o ndelun-

n figura 2 este o va-
de a pieselor pe
de montaj, cablajul fiind
400 m cont de pe
unitatea de lungime a conductoru-
lui CuEm 0,2 mm, care este de cca
0,552 [}lm, R = 0,552 f}lm .
. 400 m = 220,8 O, rezultat foarte
).>
3
p
x
II
00-
n
3
l>
3
/1)
o..
II

U'1
n
3
3
II
N
);
3
iti
o..
+
tD
3

>'
3
5'
II
LU
M
3
+
12V
L
12V
15W
clasic circuit imprimat). Desi-
gur, constructorul amator o poate
adapta n de gabaritul con-
densatoarelor disponibile de di-
mensiunile radiatorului.
apro;iat de valoarea
Chiar nu o me-
de determinare, pro-
cedeul se poate dovedi deosebit de
util n unele speciale .
Bmin=4cm
Bmed=5,Scm
Bmo>(=7cm
Pentru constructorii amatori care recupe-
componente electronice din aparate
vechi, din tabelul se pot
dovedi deosebit de utile. Ele redau codul de
marcare prin punct colorat a tranzistoarelor
EFT 321-323n de factorul de amplifi-
care beta.
FT
Tranzis-
EFT 321 EFT 322 EFT 323
torul
Culoarea

Porto-
Galben Verde Albastru Violet Alb
punctului caliu
h21 t{,B) 15-35 25-45 35-55 45-65 55-80 70-110 90-150
"
BEn I
mAlinETI[E
Sistemul de imprimare magne-
a a n ultimii
ani o n aproape
toate dOlT'eniile tehnicii
culturii. cu-
prinse n banda de
att cele profesionale, ct cele de
amatori, bunei
preciziei n ceea
ce Suc-
cesele magnetice se ex-
n mare prin perfec-
a de
a' benzii magne-
tice, ct prin
i tot mai a aparaturi; ge im-
primare a benzii magnetice. In pri-
mele aparate de acest gen, ca pur-
al magnetice s-au
folosit benzile si firele
aliate cu carbonic. Ulterior s-au
propus aite feluri de ai
magnetice, ca de exem-
plu fire benzi metalice, discuri de
aluminiu cu de lucru aco-
cu un anumit praf magnetic
lipit de acestea cu un liant sau o aco-
perire aceasta con-
un strat de material magnetic
activ etc.
O mare n drumul
magnetice a
avut-o descoperirea benzn magne-
tice pe care a fost cu un adeziv
pulberea cu magnetice.
Banda dintr-un
strat de celuloid acoperit cu un
strat de pulbere a con-
stituit prima propunere
modelul al benzilor magne-
tice care se att de
frecvent. n anu I 1935 a pen-
tru prima n Germania, la o ex-
de aparataj radiotehnic,
magnetofonul, la care, ca
de s-a banda
cu pulbere. In anul 1937
n mod frecvent, posturile de radio-
difuziune germane utilizau n ex-
ploatare astfel de aparate.
cel de-al doilea
mondial, producerea utilizarea
benzilor magnetice s-au generali-
6
Ing. EMIL MARIAN
zat n celelalte (S.U.A., R.F.G.
etc.).
Benzile magnetice realizate n
pentru imprimarea
sonore contin un strat
activ format din oxid de 'iergama,
deci stratul activ o
Ulterior o solutie
a constituit-o produL.e-
rea benzilor magnetice la care stra-
tul activa fost constituit din pulbere
din de cobalt cu

ncepnd cu anul 1960 se produc
industrial benzi cu particule neo-
rientate ale oxidului ,de fier gama,
cu .structura de
forma
Majoritatea benzilor descrise
acum au ca suport al stratului activ
magnetic triacetatul de
diacetilceluloza sau polietilena te-

Pentru a cunoaste structura ben-
zii magnetice, este necesar fa-
cem o a modului de reali-
zare a tipurilor de benzi magnetice.
Primele benzi magnetice au conti-
nut n structura lor pulberea mag-
n mod ct mai
uniform. Materialul, suport al prafu-
lui magnetic al benzilor magnetice
de acest tip, a fost policlorura de vi-
nii, n care este n mod
uniform pulberea Tipu-
rile cei mai cunos-
ai acestor benzi magnetice snt:
- banda tip L - firma I.G. FAR-
BEN,1943;
banda tip L - EXTRA - firma
BASF - R.F.G., 1951;
banda tip EN - firma ANOR-
. GANA - R.F.G., 1955;
banda tip ER - firma ANOR-
GANA - R.F.G., 1955;
benzi de ceho-

n prezent, acest tip de benzi nu
se mai deoarece
lor snt net inferioare benzilor mag-
netice cu multistrat.
Cauza a slabelor pro-_
magnetice ale benzilor
magnetice cu structura
anterior o constituie concentrarea
a pulberii mag-
netice de maximum 10%. O majo-
rare a acestei nu este
ntruct ar atrage diminua-
rea mecanice a dura-
benzii.
. Cea mai mare au
ben.zile magnetice cu
multistrat. Banda magne-
cu multistrat cel mai
simplu este dintr-o
pe care este aplicat
stratul magnetic activ. Uneori, pen-
tru adeziunii stratu-
lui activ de se interpune
un strat special. Pentru optimizarea
rapide a benzii,
aceasta se astfel nct se
ine o rugozitate prin
aplicarea unui strat suplimentar de.
sau pe calea unui trata-
ment mecanic de matisare a bazei.
n scopul
stratului activ pentru a ridica re-
n ceea ce abrazi-
vitatea, la unele dintre benzile mag-
netice se un strat special de
cu grosimea de 1-1,5
In ultima vreme se me-
toda de a
lor electroacustice ale benzii care
n aplicarea ctorva straturi
active neomogene din punct de ve-
dere al magnetice. O
din aplica-
rea a unor sf.raturi mag-
netice de straturi ne-
magnetice. Incepnd cu anul 1974,
firma 3 M produce cu-
rent benzi cu structura for-
dintr-un strat de oxid de fieI"
gama, iar deasupra acestui strat se
un al doilea strat de oxid de
crom. Structura aceasta impune
benzii magnetice o
de net' com-
parativ cu celelalte benzi.
magnetice su-
perioare ale acestui tip de
firma 3 . M
acest procedeu pentru
benzilor magnetice cu de
3,31 mm, folosite la casete.
Majoritatea firmelor ca
material pentru "baza" benzilor
magnetice multistrat o res-
de materiale, care s-a dovedit
n mod practic cea mai
Din de materiale fac
parte diacetilul de triace-
tilul de policlorura de vinil
polietilenul tereftalic, acesta din
fiind des utilizat sub
rele denumiri: mylar (S.U.A.); host-
afan (R.F.G.); milynex (Anglia); lav-
san (U.R.S.S.); terfan
pulberile magne-
tice cel mai des folosite n
rea benzii magnetice. n ordinea fo-
losirii lor n timp, aceste materiale
snt fier simplu carbo-
nat; magnetita (Fel O.); oxidul de
fier gama (Fe:Ol); ferita de cobalt;
bioxidul de crom; pulberi metalice.
Primele benzi multistrat au folosit
fieru I carbon lc pentru i nerea
stratului activ de pulbere magne-
Ulterior s-a folosit n acest
scop magnetita din FeO
Fe:01. pulbere de culoare
n sistemul cu
bie. In ultimul timp, pulberea mag-
a fost cu oxidul de
fier gama, care pulberii
magnetice mai bune de
magnetizare. Unele benzi magne-
tice folosesc totu:;; i pu Iberea de
cu particule care au
structura mai ales pentru
fabricarea benzilor magnetice vi-
deo.
Pulberea din
de cobalt se prin
amestecarea n pulberea de mag-
a fierului bivalent cu cobalt.
Similar cu magnetita. ferita de co-
balt n sistemul cubic.
. Pulberea <:!stfel
are o culoare mov. In de
cantitatea de cobalt pro-
magnetice ale acestei pul-
beri de la caz la caz, situndu-se
printre cele mai bune. Benzile
care folosesc stratul activ cu
se
cu la magnetofoanele
profesionale. Un inconvenient al
acestor benzi I constituie de-
magnetice
ale pulberii de temperatura mediu-
lui ambiant. Folosind adaosuri spe-
ciale, de firma
3 M, se poate ame-
liora
magnetice de Astfel
s-au benzi cu o energie

Benzile care folosesc bioxidul de
crom in stratului activ
magnetic snt superioare din punct
de vedere al magne-
tice n ceea ce tempera-
tura. pulbere
o
Un ultim pas n realizarea benziior
este de inerea benzilor cu
Ulterior s-au produs n ceea ce modul
de a benzilor. Noile benzi se astfel (primele
litere durata SP - durata
standard; lP - o DP - TP -
QP - SP - R - asupra
pe spatele benzii a unui strat suplimentar cu fric-
de cifrele aproxi-
mativ grosimea benzii, iar literele de la marcajului
L == zgomot redus (Iow noise); H", imprimare de
nivel mare.
TEHNmUM 1/1983
la un aparat electroacustic.
strat activ din pulberi metalice,
"benzile metalice", care
unei alese m-
toate avantajele n ceea ce' pri-
te energia depen-
cu temperatura caracteris-
tica de att de
Parametrii ctorva benzi ameri-
cane produse de firma 3 M:
DAC = diacetil
PE = pOlietilen tere-
ftalic
'.'"
I
, .,;;u.V')lJllo::l'

.... "
SCOTCH 111 49 Pentru magnetofoanele de
studio.
SCOTCH102 47 Pentru magnetofoanele de
studio. Durabile mecanic

SCOTCH 120 53 Pentru magnetofoanele de
studio. de nivel
ridicat
SCOTCH 122 53 Pentru magnetofoanele de
studio: cu nivel
ridicat tempe-
ratura ambiantului.
. '
SCOTCH 131 46 Pentru magnetofoane de
studio. Slabe din p.d.v. al

SCOTCH 138 47 Pentru magnetofoane de
studio. Slabe din p.d.v. al
bine la Llf'.
.'
SCOTCH 201 49 Pentru rngnetofoane de
studio. Nivel de zgomot
redus.
SCOTCH 202 50 Pentru magnetofoane de
studio. . Zgomot de fond
redus. la of.
. '
SCOTCH 206 54 Pentru magnetofoane de
studio. Nivel de zgomot
redus. cu dina-
la ,6,t.
SCOTCH 150 83 Reportaje . de
toate zilele. la .1f.
SCOTCH 203 37 Reportaje. de
toate .. zilele. Nivel .de zgp-
mot redus.
SCOTCH 200 26 Reportaje. de
toate zilele.
SCOTCH 190 34 Magnetofoane pentru
taje. casnice.
repor-
Benzile magnetice produse de firma BASF. La vechile ti-
puri de benzi produse de firma BASF prima a doua
din cadrul notat iei materialul caracteristicile "ba-
zei". astfel: L = luviterm; PE = polietilen tereftalic; G := de-
numirea a peliculei din de vinil; R
banda este transmisiilor radio: cifrele =
grosimea benzii.
Grosimea
"'"
'im
""'"
LGR 51 Magnetofoane de studio.
Efect mic de. imprimare.
LGR-30P 50 Magnetofoane de studio.
de nivel mare.
LR-56 56 Magnetofoane de studio.
de nivel mare.
LR-56P 56 Magnetofoane de studio.
de. nivel mare.
Durabil la factori chimiei
LGS--'52 47 Magnetofoane . qestudio' sau
zilnice
n ultimul timp, sistemul de notare s-a schimbat. Se folo-
sesc o de cifre litere culori diferite ale benzii.
Firma AGFA
PES-35
PES-26
'PES- 18
35
38
35
26
18
. pL reportaje
casnice.'
bine la factori ctimaterici.
pt. reportaje
casnice.
bine la . factori climaterici,
Zgomot mic.
.
-bazei'
.'
DAC galben
PE mov
DAC verde
nchis
PE verde
.nchis
' .
DAC
brun
'.
',.
DAC
brun
....
DAC negru,
brun
PE negru
.. ,
PE negru '.
. .. .'
I
DAC
inchis
negru
brun .'
.'

nchis
'.' .
DAC
inchis
. . ,
-
-

i
PVC
deschis

PE
deschis
PVC galben
'.'
galpen
,
PVC
nchis
". .
Firma AGFA-GEVAERT benzile sale magne-
tice utiliznd o combinatie de litere cifre cu
primele litere: materialul R -:-
radio; - (o n plus); - pe partea pasiva e apli-
cat un strat de
PER-525
STEREO
52 Magnetofoane de studio,
Zgomot mic .. c.u
nivel mare. Partea

PER-:-555 55 Magnetofoarie de studio.
Nivel de imprimare mare.
Partea
34 Magnetofoane Pentru
casnice, reportaje etc
32 Magnetofoane pentru utili':
casnice, repprtajeetc;
Zgomot redus,
PE-46
PE..:...66

toane;

redus .
Firma ORWO un sistem de
notare al benzilor magnetice folosind
codificarea (vechea
prima - materialul "bazei": C -
acetil P - polietilen tereftalic;
litera a doua - tipul pulberii magnetice:
R - cristalizare a particulelor; S
forma a particulelor; cifrele
- grosimea benzii; litera U -
asupra cifra -
benzii (mm).
Se mai utiliza o
uneori, Cnd se asupra fo-
unui liant special, anume litera P.
In prezent, firma ORWO trei
cifre pentru notarea
_ prima - domeniul de aplicare:
1. de sunete
2. benzi marcate (perforate)
3. benzi speciale
4. benzi strat activ
- a doua
O. standard
1. 1 1 1/2
2. double-play
3. triple-play
- cifra a treia
unor
mente ulterioare
- durata
de pentru
trata-
Tabel cubenzile ORWO veche
Sistemul de al benzilor magne-
tice utilizat de firma EMGE-
TON este cu sistemul firmei
BASF. Pentru benzile cu zgomot redus
se LN.
Firma KODAK-PATHE utili-
pentru benzile magnetice un sis-
tem de compus dintr-o
trei cifre.
litera materialul "bazei":
T '" triacetatul de
P ::= polietilenui tereftalic;
V :::: de vinil.
- cifrele durata im-

100 :=:: standard;
150 ;:::: 1 1 1/2;
200 =
300:::
600
Litera D de la
pe stratul paSiv al benzii, a unui
strat suplimentar de
Sistemul de al benzilor sovie-
tice a fost reglementat prin GOST
17.204-71.
Conform acestui standard, tipul de
este precizat prin 5 elemente.
- primul element - domeniul de lu-
cru al benzii:
A :::: de sunete;
T :::. video;
B ::::: pentru calculatoare;
I de precizie.
- al doilea element materialul
"bazei":
2 .:::0 diacetat de
3 triacetat de
4:;:: polietilen tereftalic,
- al treilea element grosimea
benzii:
2 -=o 18
3 == 27 fim;
4 37
6::: 55 I,m;
9= mai mare de 100 tem.
- al patrulea element un in-
dice numeric ce de pre-
tehnologice (cuprins ntre 0,1 si
99). .
- al cincilea element valoarea
a benzii n milimetri.
al cincilea element apare un in-
dice lateral suplimentar care are semnifi-
P pentru benzile perforate; R
pentru benzile radio; B pentru benzile
folosite n casnice.
DIMENSIUNILE BENZILOR
MAGNETICE
Dimensiunile unei benzi magnetice au
rezultat n urma folosirii in diverse dome-
nii de aplicabilitate. n urma unor nume-
roase s-a ajuns la un set
de dimensiuni respectate' de toate fir-
mele. Primele benzi magnetice aveau
de 6,35 mm, iar europene
\:J
.......

/95
lE?
VASILE CEACONU,

15
n
pentru prinderea
rea iei r"\n,o .. ",t ioi

vului propus 1- , exe-
cutat din Ol 37; 2 - corp, executat
din OlC45: 3 -
Arc 4, 0 3; 4 -
Aparatul prezentat permite
rarea a legate de regi-
mul de exploatare a autoturismelor:
arborelui motor nivelul de
carburant disponibil n rezervor.
PRINCIPIUL DE
Fizicianul B. Rochas a
producerea unei scntei la
pentru ture ale vilbrochenu-
lui, n cazul motorului monocilindru
n patru timpi (pentru n
avem n 2 scntei pentru o
pentru N ro! min apar
Nn 120 scntei
Deci, n general, avem: f = Nn 120,
t = 120 Nn pentru un motor n pa-
tru cilindri f = N = 30 N.
Folosind un cu cifre
semnificative, de
rare To trebuie in
ct, pentru o de N
se un N 100.
avea ITI) = N 100, TIIN N
= 0,3 s.
Principiul turometrului n
de
la ruptor ntr-o determi-
de baza a aparatu iu i.

din rezervor are la un OS(:;ilaltor
comandat n tensiune
care valoarea de
depinde de tensiunii
trare. S-a observat tensiunea la
bornele traductoruiui de nivel cu
care este dotat autoturismul "Da-
cia" invers cu
nivelul din rezervor (6,7 V pentru
"gol" 0,45 V pentru
tensiune DOltenltio-
metric osci/atorul, care,
tensiune de intrare n plaja
8
tat din C-120; 5 - bac fix, executat
C-120: 6 - M4 cu cap ci-
crestat; 7 - mner II, execu-
tat Ol 37. .
u-
TRU
ing. IOAN
Craiova
la ire o invers
cu tensiunea de in-
trare. Folosind i
de timp, pentru a ca-
maxime a rezervorului (45
litri), trebuie osci-
latorului (pentru 0,45 V intrare) la
valoarea fI,,, = 45 To, L, = 150 Hz.
Semnalele culese de la ruptor
snt improprii unei digitale8G'
103
37 NOTA:
/7
/5
/4
/5
Pentru utilizare, tarodul se intro-
duce ntre bacurile 5 (fix) 4 (mo-
bil). Prin rotirea mnerului 1, bacul
mobil 4 se strnge
directe, fiind de de
diferite se impun deci
formarea lor. Semna-
lul este cules de pe divizoruf R1-R2
o integrare n baza
lui T1, apoi, din colectorul acestuia,
este aplicat celui de-al doilea etaj
de integrare. Astfel, de la semnalul
parazitat cules (fig. 2a) se n
colectorul lui T2, o
(fig. 2b); cu ajutorul unei
NAND (P1) se acestui sem-
nal fronturile rapide necesare
logice (fig. 2c).
Oscilatorul comandat n tens.me
+5V
A
e-._- AI
..
I ;t5
IlS
12.
- Nuc-nl//e- ne(!o-!ofe J'e
feJ/
0,5 XLt5
Ij
A "':";11
1
II.;
coada taroduiui, care se
operat ia de filetare.
este realizat cu trei circuite inte-
grate nu
suplimentare, fiind pre-
zentat n nr. 9/1981 al revistei.
Comutatorul K schim-
barea regimurilor de tri-
impulsurile de la
una din (P2) de acces
la blocul de la cea de-a
doua intrare snt trimise impulsurile
bazei de timp. Aceasta este reali-
cu CI basculante mono-
stabile cu un circuit astabil cu
componente discrete. Cele
monostabile snt conectate ntr-un
QI E
____
TEHNIUM 7/1983
Jft"tere
<5
t.U!QC;.)':'I\J"\.4: __ . ___ . __ _
Q

8C
,... ______ __ .0_-- '_'0 o _____ _______
/2.8
0:5",4.5


/7
a
b
c
circuit de ntrziere (fig. 3), primul
realiznd resetarea
iar cel de-al doilea asigurnd timpul
To de acces prin P2. Circuitul asta-
bil permite reglarea timpului de
(citire) la valori convenabile,
poarta P3' realiznd frontul necesar
pentru atacul primului monostabil.
Blocul de
este realizat clasic nu
alte
REALIZAREA PRACTiCA
ETALONAREA
Componentele electronice folo-
site snt Ri = 47 kfl;
R2, R3, ... R7 = 10 kn; R8, R14 = 100
kn; R9, R11, R20 = 22 k!l; Ri0, Ri6,
RH 10 kO; R12, R13 = 4,7 kfl;
R15 3,3 kn; R18, R19 = 2,2 kn;
R21 = 15 kfl; R22, ... R35 = 330 f1;
Si 250 kO. semireglabil; S2= 15
TEHNIUM 111983
5" -84C PJX
2G7
259
o
E
kfl, semireglabil; S3 = 50 kn. seml-
reglabil; S4 5 kH, semireglabil;
Ci, C5 = 100 nF; C2, C4 = 47 nF; C3
= 220 nF; C6, C9 = 4,7 nF; C7, C8 =
100 C10 = 100 nF; C11 = 25
C12, C13, C14 = 300 pF; C15 = 360
pF; ICi, IC2, IC3 = (3A 741; IC4, IC5
= COB 4121; IC6, IC7 = COB 490;
IC8, IC9 = COB 446 (0147); IC10 =-
COB 400; T1, ... T4 = BC 107
(BC 108).
Se pot folosi oare cu anod'
comun (ROL 77); cu ca-
tod comun pot fi utilizate conform
schemei publicate n Almanahul
"Tehnium" 1983, pag. 56. Este prefe-
rabil se lucreze cu socluri; n ab-
acestora se va acorda
la lipirea pinilor circuitelor integrate,
pentru a se evita lo-
utilizate snt de
0,25 W," iar condensatoarele electro-
litice ceramice cu tensiunea mi-
27
- 1- . -- --- . -.....;-- --
<t:'
o
:o
E
<o


o
220.0.
de 25 V (pentru C11 se reco-
condensator cu tantal).
Oupa cum se din analiza
schemei, s-a acordat depa-
de tact (C12, ...
C15). Punerea la a acestora
este de modul de rea-
lizare a filtrajului sursei stabilizate
(fig. 4). de putere (16
H/10 W) se din ni-
prin bobinare pe o rezis-
de valoare mare.
Intregul montaj se pe o
de circuit imprimat se intro-
duce ntr-o cutie n bordul sau pe
autoturismului.
comutatorul de pornire, comutato-
rul de schimbare a regimurilor de
LED-urile de semnali-
zare se pot monta ntr-o uni-
pe bordul inii (preferabil n
stnga volanului, sus).
Etalonarea bazei de timp se reali-
prin aplicarea unui semnal de
50 Hz, redresat (de
la printr-un transformator tip
sonerie o cu 1, = 1A).
Aceasta se la intrarea de acces
a P2; se semireglabi-
lui S3 pentru a se a 15
impulsuri, ceea ce corespunde unui
de T 0,3 s.
reglarea VCO-ului se pro-
astfel:
- se la intrare 6,7 V se
din S1. tensiunea de atac
la valoarea 1,7 V, pentru care se va
"O" litri carburant;
- se la intrare 0,45 V se
alege capacitatea C, pentru a se
nivelului maxim de
carburant (45 litri). Valoarea lui C,
este aproximativ 1
Aparatul se la ruptor
(pentru Ia
borna traductorului de nivel al au-
toturismului (pentru ni-
din rezervor).
cu compone;lte I.P.R.S.,
aparatul prezentat cu
bune rezultate pe un autoturism
"Dacia" 1300.
9
mATRllE DE L mini
DIDAmllE [U
mEmORIE "EPRom"
Pentru a porni de la un anumit
model sa!J pentru a repeta un anu- .
mit model, comutatoarele F., FI ... F'i
se aduc n
adresei binare unde se ncepu-
tul unui model, iar apoi, prin
rea butonului. K" 'aceasta este intro-
n Pentru a evita
contacte multiple la butoane s-au
introdus circuitele S", SI".
Data pe O, a EPROM-ului
ajunge prin inversoarele II, 1 la in-
de date ale celor 26 de circu-
ite bistabile. La terminarea
OMUX, pe in-
O este la ies irea
circuitelor bistabile. Cnd . este
adresat CBB 26, prin inversoarele L,
1" L. memoria tampon din
CBB_ 1, ... CBB 25 este i-
riie O trecnd n "O" logic.
Programul (fig.,4) exemple din
modele (fig. 5). In primul kbyte al
memoriei EPROM se te pro-
gramul din figura 4. se do-
te folosirea tuturor celor 2 048
de adrese, intrarea AI" a EPROM-u-
lui se desface de la si se co-
la O a celui de-al treilea
COB 4193, iar aducerea ia zero se
de la irea O. a
se la irea
0/1 n
Programul este prezentat n sistem
hexazecimal pentru a
se face trecerea fie-
date n sistem binar, iar apoi
se vede care snt de adresare a
becurilor, data de
Conversia din hexazecimal si binar
se face scriind fiecare hexaza-
n binar, una alta. De
exemplu, n figura 5, pentru primul
model n program la adresa
.000 data 77, ceea ce n binar n-
01110111. acum
data n primii
cinci 10111 adresarea ba-
cului 23, al saselea becul se
va aprinde, 'al ur-
pauza 2, iar ultimul
'nu pauza 1. La
001 n program 17 n
hexazecimal deci 00010111 n bi-
nar. la ies irea EPROM
stingerea becului 23 si
. a progr-
mulul. La urmatoarea
37, 00110111 n binar. Becul
23 este din nou aprins se conti-
nua Mai departe, 32 n-
00110010, aprinde-
rea becului 10010, deci becul 18 Si
continuare 38 nseamn'a
00111000, aprinderea beculUi
24 continuare 76 n-
10
01110110, deci aprinderea
becului 10110, becul 22. ur-
de o (pauza 2).
S-a astfel cum se formeaza
primele elemeflte ale primului
model din figura 5. In EPROM snt
nmagazinate . 22 de modele. Citito-
rii pot proceda ca mai sus
pentru a vedea tot ce se te n
EPROM eventual continue
completarea celuilalt kbyte li-
ber.
Pentru programarea memoriilor
EPROM se va prezenta n numerele
viitoare o accesi-
amator.
cu orga de
lumini (fig. 6). se ca
lumina capete cu-
loare, n fiecare modul se introduc
trei becuri colorate care se co-
ca n figura 6. Semnalele R,
G, A snt formate din ies irile filtrelor
de la orice de lumini, cu ajuto-
rul unor circuite
la sosirea tactului n lui
"O" logic la intrarea O Q. al
EPROM n ,,1 H).
O, R. M, N corespund
pentru un singur modul celor din fi-
gura 3. Deci, nlocuind circuitele n-
tre punctele respective. se ine
noua Schema nu a fost n-
n versiune deoa-
rece snt necesare 75 de triace de
asemenea mecanice mai
complexe pentru amplasarea becu-
rilor.
Se poate la circuitul
detector de zero, deconectndu-I de
la punctele V, W M legnd cir-
cuitele de direct la ali-
mentarea de 5 V M cu W),
dar vor fi puternic la.
mare de triace consumul
montajului va T, '" T
1
? con-

ducnd tot timpul ct al CBB1 ...
CBB 25 este n ,,1" logic.
Exemple:
model 1
adrese :000+021
model 11
a.drese: 1C 8+1E2
model 12
adrese: 1E 3+ 1FA
model 22
adrese: 3C13 +3FO
TEHNIUM 7/1983
000 1717 37 3F 37 32 203331 39 75 3F 37
010 32 2028 2E lC 1410 3F 37 32 2028 '232921 2F
020 AS BF 61 22 27 66 23 28 20 2(16S124 29 2E 33 32
030 31 70 25 214 2f 34 39 38 37 3685 S9 18 13 54 h7
!
12 00 OE 4F 16 11. OC 07 08 09 4A 15 10 08 06 01
02 03 04 85 21' 22 23 28 20 32 37 38 39 34 2F
lC 28 66 I7F 25 lA 2F lE 20 2C 28 30 3S 36 37 32
2?; 23 7F 21 22 23 28 20 32 37 3S 39 34 2F lE
2e 28 66 7F 25 'lA 2f lE 20 2e 2B 30 3S 36 37 32
26 23 64 BF 21 26 28 30 15 3F 22 27 2C 31 76 3E
OAD 23 2S 20 32 77 3F 24 29 2E 33 78 3F 25 2A 2F 34
080 79 BF 61 62 63 64 65 6A 6F 74 18 in 76 15 70
OCO 68 66 67 68 69 fi. 13 72 71 6C 60 BF 21 22 21 66
000 24 25 2A 69 33 34 39 78 30 3'1 36 B5 3f 23 28 2D
JEO 32 37 28 2C 2E AF 3F 25 29 20 61 3S 21 LI 33 79

3F 2F 2E 20 2C 2B 23 28 32 77 3F 39 33 2D TI 21
00 25 29 31 75 3F n 32 20
28'
23 2E 2C 68 8f 21
rl3 65 3F 27 69 3F 28 20 6F 13F 31 73 3F 35 37 79
120 BF 22 23 24 lA 2F 34 38 37 36 30 28 66 7F 21. 25
30 39 75 7F 11 28 29 2C 20 2E 31 32 73 7F 21 22 23
140 24 2S 'lA 2F 34 39 38 31 36 35 30 28 66 7F 22 27
150 :lC 31 36 24 29 2E 33 78 rrF 22 27 26 24 29 2A 38
160 33 94 36 31 70 BF 7S 3F 30 76 3F 128 31 17 3F ,26
170 2C 32 78 3f 21 27 20 33 79 3F 22 28 2E 14 3F 23
180 29 6F 3F 24 6A 3F- 65 BF 11 22 23 24 2S 26 n i28
190 2B 2C 20 30 31 15 3F 39 34 2F lA 25 38 33 2f
1AO 29 37 32 20 36 31 15 3F 35 36 37 3& 39 30 31 32
160 33 2B 2C 20 26 21 61 3F 25 2A 2F 34 39 24 29 2E
1(0 33 23 28 20 22 27 61 BF 22 1.-1 2C 31 76 26 28 29
100 6A 24 lE 33 78 30 32 14 3P 21 23 2S 28 20 2F 15
1EO 37 89 BF 68 08 2C 30 66 3F 20 31 27 35 61 3F 2E
1FO 32 28 36 62 3F 2F 33 29 37 A3 Bf 60 3F lE 32
200 6C 3F 23 29 2F 33 37 31 2B 67 3F 24 'lA 34 36 36
210 30 26 62 3F 2S 39 3S 61 3F 24 204 34 38 36 30 26
220 62 3F 23 29 2F 33 37 31 2B 3F 28 2E 3i 3f
230 60 BF 21 22 27 66 7F 22 23 28 67 1F 23 24 29 68
240 1F 24 25 2A 69 7F 28 29 2E 60 7F 2C 20 32 71 7F
250 30 31 36 75 7F 31 32 n 76 7F 32 33 38 T1 7F 33
260 34 39 78 7F 2D 2E 33 12 7F 27 28 2D 6C 7F 21 22
270 21 66 BF 25 7S 3F 24 lA 30 76 3F 23 29 2F 28 31
280 77 3f 22 28 2E 34 26 2C 32 78 3F 21 27 20 33 89
290 3F 23 28 20 32 71 3F 29 20 31 15 3F 2F ZE 20
2AO 2C 6B 3F 39 33 20 21 61 3F 37 32 20 28 63 3F 35
280 31 20 29 AS 3F 36 32 2E 2A 30 2C 28 64 3F 37 33
.2CO 2F 28 27 63 3F 38 34 26 62 3f 39 61 BF 3S 36 37
200 38. 79 3F 30 31 32 33 14 3F 28
2(
20 2E 6F 3F 26
2EO 27 28 29 6A 3F 21 22 23 24 65 BF 21 22 23 24 25
2FO 2A 2F 34 39 38 n 36 35 30 28 66 3F 27 28 29 2E
300 33 32 31 6C 3F 6D 7F 60 3F 27 28 29 2E 33 32 31
-310 6C 3F 21 22 23 24 2S lA 2F 34 39 38 37 3S 30
320 2B 66 BF 35 79 30 74 2B 6f 126 6A 21 6S 3F 22 64
330 27 69 2(
6E 31 73 36 78 3f 72 60 68 63 BF 21
340 23 25 2J 29 28 20 2F 31 33 35 31 79 3f 22 24
350 28 2A 2(
2E 30 32 34 36 78 3F 21 23 25. 21 29 28
360 20 2F 31 33 3S 31 79 3f 22 24 126 28 2A 2C 2E 30
370 32 34 36 18 BF 21 25 39 7S 27 29 33 71 60 7F 21
380 27 20 33 39 2S 29 31 1S 7F 2B 2F 23 17 lC 2E 28
390 72 60 7F 28 lC 20 lE 2F 23 28 32 77 Bf 21 26 28
lAO 30 75
'2"1 27 2C 71 23 28 60 24 69 65 3F 3S 36 37
360 38 39 31 32 33 34 20 2E 2F 29 2A 65 19 14 OF OA
3(0 45 18 13 Of 49 17 12 4D 16 51 BF 23 28

JZ :n
300 28 2C 2E 6f 3F 22 21 26 24 29 2A 36 31 38 33
3EO 74 3F 21 2S 39
i75,[3f &6
27 22 2A 29 24 30 31 36
3FO 34 33 .18 13f. 31 32 8 23 2F 2E
2(
6B BF 00 00
TEHNIUM 7/1983
2N2222 este un tranzistor NPN
planar epitaxial n TO 18.
Este recomandat n comute ri ra-
pide la curent mediu 500 mA, Com-
plementarul este 2N2907,
mA
=
--
8 /.
/
1--

--

V
Il

-;
-
./
V-
v"'"
12_ V VV
: ..... v
-
r-
V
10 k-' 1.
--
1-
-
.....v
-
1---'
--
1-""
V v-I-
0.1.
-
1-
,.-1--1--
v-I- ./
0.2
",-1--'-
'/j-" 1-""
l'
o
o 10 20 30 40 SOV
le = t(lb)
-1(;<
10
I(;E=10V

......... ..... 25'C
l-
i-""-SO'C _I--r-
1"'""
" l\
,....."""
\
-ro.
\
0'\0-
1
10 10
2
10
3
mA
Gain =f(le) -le
SC 416 este un tranzistor PNP
planar epitaxial n TO 92.
Avnd zgomot de fond redus, este
recomandat p preamplificatoare
2.SiOOx.


ilO L-LLl..JJJ.UL.-LD.J.l.WL..-J-llJ..LLUl-.I-J..l..ll.WJ

--le
Gain = f(lc)
pA
100
(
1.4pA
Lpl-1--
r
. -1-- --!-- +----
-,
-le
f 80
1.0pA
60
.8 J.A-
40
0.6 A
-'
._-
-
0.4 A
20
..
-/8 0,2 uA
sv
le = t(lb)
n admite
rele valori maxime: VCBO = 60 V;
VCEi) 30 V; VERO = 5 V; L = 800 mA;
PlOI 1,8 W; IT = 250 MHz.
mA
SOO r--r--....-.,..-",,....,..,..,......,,:r.:r-....--.
le 400
LOD
200
100
Ic = t(lb)

- 1
8
0.5
-I(;E
lV
ItEsatO.
8
-
'; = 2p'C
It
I
I
0.4
o.i
J
I
/
1 1 S 10, S 10
2
, s lO
J
mA
-le
Vce sat = f(lc)
AF. Este complementar cu SC 414;
VCRO = 50 V; Vcw = 45 V; VEBO = 5 V;
" = 100 mA; IB = 20 mA; PlOI = 300 mW.
le = f(lb)
MHz

ft = f(le)
--le
11

RElEP,TOR 144 mHz
Ing- GEORGE PINTILIE, Y03AVE
In ultimul timp am nevoia
unui receptor cu pe o sin-
de relativ,
care se alimenteze de la
o de 12 V fie realizat cu
minusul la Acest lucru mi-a
fost necesar n special n de
portabil, unde se pot folosi fie
seturi de cte 9 baterii de tipul R20
legate n paralel, fie un acumulator
tip auto, fie acumulatoare de
(de 6 V fiecare). De ase-
menea a trebuit ca fie
de ordinul a 5 W, putere
toare pentru portabil (cum io-
nam anterior}. Pentru economie de
energie am realizat
torul numai cu de frec-
--: . (MFBI).
A fost obligatorie ca n-
treg aparatul fie realizat cu minu-
sul la cu toate astfel au
fost necesare o serie de
suplimentare, ntruct autoturismele
au legat polul negativ al acumulato-
rului la n al doilea rnd, n
cazul folosirii unui amplificator se-
parat de putere cu tranzistoare co-
aceste tranzistoare
pot corect pot ceda o
putere conform parametrilor din ca-
talog numai emitoarele snt le-
gate alrect la aparatului,
la pOlul negativ.
Aparatul prezentat se
deci de la o de 12 V, dar
poate n limitele 10-15 V
(tensiuni admisibile). La ten-
siunea are o putere input
de 4,5-5,5 W, n care caz
n regim de emisie circa 0,7 A, iar n
regim de maximum 60 mA.
Sensibilitatea receptorului este de
ordinul a 1 jJ.V. Receptorul este pre-
cu automat manual al
Pot fi audiate att emi-
siunile cu de amplitudine,
ct cele cu de
(sau de cu banda n
acest caz este metoda de-
de cu
circuitul oscilant dezacordat.
Aparatul este cu un sta-
bilizator ncorporat de 9V, de la care
se toate oscilatoarete,
precum traseele de in-
ale receptorului.
Pentru realizarea receptorului am
folosit, n principiu, una din sche-
mele prezentate de autor n
care a dat bune rezultate, cu men-
a fost modificat sistemul
de alimel'ltare fie cu minusul la

T2 BF 200 T4BF215
ReCei)ioru! este de
cu
Tranzistorul
semnalele art-
le fa baza primului mi-
xer realizat cu T1 (BF200). Pe emito-
rul mixerului se semnalul de
local cu va-
riabila (T 3-8F216) n limi-
tele 137,5-139,5 MHz.
In colectorul mixerului
semnalul primei
diare de 6,5 MHz.
lui se un filtru
mat din L
5
j l6.
aferente.
Semnalul cu de
se pe baza celui
mixer (T 4 - 8F215) de
cilator. j celui
oscilafor (L
7
-C
14
) este de 6970
kHz. In colectorul mixerului
cea de-a doua
de 470 kHz, care este am-
de tranzistoarele T 5 T 6'
Pe baza lui T 5 se semnalul de
automat i manual) al ampli-
ficarII - RAA - prin intermediul
R
13
. n aparat
o de tensiune
de 2 V. cu diodele O
2
-'-0
4
legate In rezis-
torul R
20
(3,3 kO). In lipsa sem-
nal la intrare, tranzistorul este
deschis de tensiune in-
termediul rezistoarelor Rn-R2)-Rr,
-R
14
amplificarea este
Cnd apare un semnal la intrare,
deci la capetele bobinei L
13
dioda
detectoare D
1
acest sem-
nal, dar cu o polaritate
de cea Ci tensiunii de 2 V. In acest
mod, pe baza tranzistorului T 5 se va
tensiunea de polarizare,
ceea ce conduce la coe-
ficientului de amplificare, deci se
un reglaj automat al am-
. (RAA). Cum s-a mai men-
amplificarea poate fi
manual, cu ajutorul
trului R
13
.
Amplificatorul de ascultare este
realizat cu tranzistoarele T.,-T 10
este alimentat numai n regim de re-
(pentru economie de energie
'
de la oscilato-
rul cu n
limitele 18,000-18.250 MHz. realizat
cu tranzistorul TI-i (BC17q), este
urmat de un repetor pe emitor un
amplificator separator realizate cu
tranzistoarele T 15 T 16' Acestea s nt
alimentate continuu de la sursa sa-
de 9V.
trei du-
de
dioda
se pe ,OSCI-
n serie cu condensato-
pF).
se poate cu po-
semireglabil (500 kn),
care se conectat la irea am-
microfon (tranzis-
este prezentat
la muncii
de executare a cablajului reco-
din de-
senul cablajului imprimat
pe cu folie de
cupru a Desenul este repre-
Il zentat privind din partea cablajului
(nu din unde se
piesele). aplicarea desenului,
cu un obiect n
punctele unde trebuie
aceea trebuie execu-
tate toate Clceste cu un spiral
de 1 mm. In continuare vor trebui
unele pentru conden-
satoarele trimer la un diametru de
1,5 mm, pentru prinderea celor
condensatoare variabile la 3,3 mm,
pentru contactele re/eului la 2,4 mm

ce toate au fost exe-
cutate, trebuie
bine cu un foarte
fin. aceea se circu-
itele cablajului imprimat, folosind o
(nr. 2), cu gudron
n tiner, toluen,
Cnd desenul este gata, se
n de clo-
terminarea coro-
.1
T11 T7 BC 173 T8 BC173 Ti

12
NOTA:
(23
220,.uF
12V
tRASEELE INGROSATE SE EXE CUTA
IN EXTERIOR
(17
TC82 15nF
r
1470pF

(45
o
1nF 1nF
1
C46
1(47
T12 BC 173 T13 BC173
./ll
1
T14 BC173 T15 BC 171 T16 BC 171
R27
470n
T17BF215 T18 BF215
I
\.
placa se cu ace-
i dizolvant folosit. In continuare
se prin fre-
care cu un foarte
fin, care se bine cu
de Imediat
uscare (prin cu hrtie cu-
se cu un strat protec-
tor de colofoniu dizolvat n spirt ra-
finat concentrat (80
0
). Uscarea
acestui strat circa
30 de minute. In continuare ur-
amplasarea pieselor pe par-
tea cablajului
Releul este de tipul de
12 V, cu contacte, fiecare cu
pozijii. Un contact este folosit
la comutarea' antenei, iar la
comutarea tensiunii de 12 V, la
sau amplificatorul de as-
cultare
Bobina Nr. spire Conductor
Diametrul
bobinei
(mm)
L
1
6 00,9 CuEm 6
L
2
6 00,9 CuEm 6
L3 4 00,9 CuEm 6
L
4
2,75 00,9 CuEm 5 UUS-
"Gloria"
L5; 6 16 o 0,15CuEm - FI-470
kHz
L
7
14 00,15 CuEm - Fr-470
kHz
La 1+3 00,15 CuEm - FI-470
kHz
L9; 10;
100 00,09 CuEm -

11; 12
L
13
70 00,09 CuEm - FI-470
kHz
L
14
15 00,2 CuEm 5 FI-10,7
"Gloria"
L
15
9,75 00,5 CuEm 5 FI-10,7
"Gloria"
L
16
5,75 00,5 CuEm 5 F1-10,7
"Gloria"
L17 7 00,9 CuEm 6
LiS; 19;
20
3 00,9 CuEm 6
L21 ; 23
5 00,9 CuEm 6
L
22
1,25 00,9 CuEm 6
L
24
2,75 00,9 CuEm 6
LA ANT. Rx
o

la spira
1,5
-
la spira 1
la spira
0,25
-
-
L
7
peste La
-
L
13
peste L
12
-
-
-
-
-
-
-
-
:2

Tx 75.0.
J;
,

REU12 V)

1'/T'
12V
-1
C36 (37
. 6.;.100 11000 }tF
10 nF
16v

1
2nF
o
"F
S6
(Jl
04
10nF 1
'1983
+12v(Rx)
Tx

CD

[75 2,2nF
I-l
SRF 1
T22 BLY61
(BFW 16)
+12v ITx 1
'---'
@
09
10nF
t----;
SRF 2
T23KT904
(2N 3375)

I
t
....
>._-';;:;::> -
.j.J
C>
(';)
...c:
00
\ "'--m'Oln
!:Jt ..
"" . -
Ol)
70
0
Vi ;p:J
1 rJ:

(>
11'

4.0

00
fv
I
<
;O
ro
VJ N
CI

C!
..s:.
()
.::;l
GJ
m
r
-J',J


+
l.Il
<
Autoturismele Snt echi-
pate cu motoare patru timpi, cu
aprindere prin scnteie cu
aer. Ambele motoare, codificate
M-031 M-036, cu cilindreea de
652 ema respectiv, 1 130 cm
3
, snt
constructiv, fiind de
tiRul boxer (cu cilindri
In figura 1 se caracteristi-
cile exterioare ale motoarelor.
Aceste tipuri de mot.oare au fost
produse n uzinele "Citroen", n mi-
lioane de exemplare, con-
structive fiind pe par-
cursul ceea ce a contri-
buit ia terea pieselor
a lor n exploatare.
Astfel, la motorul clasic, cu care
"Citro(m" a echipat o de
autoturisme (2 CV, Dyane s-a
cilindreea de la 602 la 652
cm
a
, nlocuindu-se cilindrii din
cu cilindri din aluminiu (greutate
mai evacuare mai a
durii). a cilin-
drilor s-a acoperit cu un strat din
aliaj pe de nichel, rugozitatea
de la 4-7 jJ. m la
1-3 jJ.m, n acest fel re-
la fiabilitatea an-
samblului. Jocul pistoa-
ne-cilindri, precum calitatea su-
(rugozitatea) snt realizate
I III "OlICII"
prin rodaj tehnOlogic unitar.
cu arbori co-
din mai multe a
permis realizarea unor biele simple
a unor motoare foarte compacte
n lungime.
Or. ing. TRAIAN CANT
mers n gol, servomecanism pneu-
matic de deznecare la pornire, dis-
pozitiv de un reglaj si-
P M
(CI') (dawm)
gilat pentru unui nivel
constant al gradului de pOluare (oxi-
dului de carbon).
Dispunerea
a pieselor subansamblurilor
motorului M-031 se n
nea din fi-
gura 2, n care: 1-capac 2
-- de evacuare a gazelor;
3 - semicuzinet arbore cotit; 4
- simering arbore cotit; 5 - pi-
nion. de (arbore cotit); 6
- ventilator; 7 - (ax) piston; 8
- segment de ungere; 9 - segment
raclor; 10 - segment de compresie
(foc); 11 - (cilindree
12 - 13 -
scaun evacuare; 14 - ghid
evacuare; 15 - de
evacuare; 16 - de etan-
a tijei supapei; 17 - resort su-
18 - evacu-
are; 19 - de su-
20 - culbutor stinga; 21
reglaj; 22- reglaj; 23
- capac 24 -
rub capac 25 - .... UI'I.JU'tVI
dreapta; 26 -
a tijei supapei de ad,milSie:
scaun de
ton; 31 - picior
piston; 33 -
- cuzinet cap 35 - S6ITI1C;UZI-
net spate arbore cotit; 36 - sime-
ring spate arbore cotit; 37 - arbore
bot it asamblat; 38 - cuzinet central;
39 - volant; 40 -
volant.
Arborele cotit printr-o
pereche de arborele cu
came, situat sub el n partea infe-
a blocului motor. la
din al arborelui cu came se
Pentru unor para-
metri principali ai moto-
rului M-031 , constructorul a adop-
tat sistemul de aprindere
care reduce consumul de
combustibil poluarea mediului
ambiant, pornirea i la
rece a motorului, reduce uzura
Tot pentru a pornirea func-
motorului ia rece, s-a mon-
tat un filtru de aer cu un
,sistem de reglare a temperaturii ae-
rului la 37C 3C pentru
un domeniu de temperaturi ale ae-
rului ambiant cuprins intre - 20C
+ 30C.
60 r-----,-----,------,-----,-----,--- PM
de sistemele clasice de ali-
mentare-carbu rat ie, motoarele
OLTCIT snt echipate cu carbura-
toare dublu corp cu deschidere n
trepte, care actu-
ale de economicitate poluare a
mediului ambiant, fiind dotate cu di-
ferite dispOZitive: amortizor de nchi-
dere aclapetei primare, ventil elec-
tromagi'letic pentru nchiderea cir-
cuitului de amestec pe jiclorul de
3000 6000
=fOOO fi Crot/min)
pompa de ulei ce alimen-
circuitul de ungere. De la ar-
borele cu came, este
la supape, clasic, prin in-
termediul piese: tache-
culbutori-culbutori.
In cazul motorului M-036, n sec-
din fi-
gura 3 se piesele: 1, - si-
mering arbore cu came stnga;
2 - arbore cu came stnga; 3 -
4 -
stnga; 5 piston; 6 - segment de
compresie (foc); 7 - segment ra-
clor; 8 - segment de ungere; 9 -:- ..
piston; 10 - pis-
ton; 11 - cuzinet picior 12 -
cilindru; 13 - 14 - cuzinet
cap 15 - 16 - pin ion
17 - arbore cotit; 18 -
cuzinet arbore cotit; 19. - sem-
cuzinet central arbore cotit; 20 -
palier 21, 22, 23 -
prezoane fixare 24 - si-
mer-ing spate arbore cotit; 25 - se-
micuzinet spate arbore cotit; 26 -
fixare volant; 27 - volant; 28
- volant; 29 - pa-
lier spate arbore cu came.
Motorul cu patru cilindri are o
echilibrare foarte un centru
de greutate mai jos, fapt care contri-
buie la autotu-
rismului.
Mecanismul motoruBui M-031 -
piesele fixe. Cal1erum motorului este
TEHNaUM 7/1983
turnat sub presiune, din aliaj de alu-
miniu, fiind format, de fapt, din
semicartere asamblate n \
plan vertical. Cilindrii snt
cu carterul cu ajutorul
unor garnituri prezoane, de con-
Carterul este fixat
n partea din pe o amo-
pe suporturi elastice la-
terale,. iar n partea din spate asam-
blat cu C4tia de viteze pe
un suport comun. In partea supe-
a carterului se trei
paliere pentru arborele cotit,
avnd bimetalici, cel
de-al treilea fiind dintr-o La
partea carterul are
zute pentru montarea
arborelui cu came: primul are un
cuzinet turnat din aliaj de antifric-
iar cel de-al doilea o
care are rolul de cuzinet
pentru palierul din spate al arborelui
cu came, ulei corp
sorb.
n o tehnologie deve-

Mecanismul motorului M-036 -
piesele fixe. Carterul motorului este
format de asemenea din semi-
cartere, turnate din aliaj de alumi-
niu, sub presiune. Asamblarea celor
perechi de cilindri se face si-
milar, cu prezoane garnituri. La fi-
xarea ansamblurilor motor-cutie de
viteze pe caroserie s-au folosit trei
suporturi elastice: n partea
din ntre semicartere o tra-
iar al treilea la partea din
spate. Fiind realizat o
de dispunere
a arborilor cu came n cap
ridicate, uzuri mici, prin
maselor inert iale ale tijelor tache-
motorul este mai compact
meca-
nismului de prin cuvele

Cilindrii motorului snt amovibil!
din cu ari-
pioare, pentru de
In de lor, 1
clase de dimensiuni de 1
86, 88-86, 90 mm (reper 17
86, 90 - 86, 9? (reper
verde). Diametrul interior nominal al 16
cilindrilor este de 74 mm, cilindrii fi-
ind interschimbabili, cote de re-

Chiulasele stnga dreapta snt
din aliaj de aluminiu,
\-+---20
22
23
25
26
Cilindrii motorului snt din
aluminiu, sub presiune. pentru
rea la
precum pentru ameliora-
rea de alunecare, n
severe de ale
motorului, pe a
cilindrilor este depus - electrolitic
- un strat din aliaj de nichel
(Ni-Cr-Co-Si), cu grosimea de
0,07-0,11 mm (procedeu preten-
folosit de PORSCHE-MAHLE

cu o mare de Ghi.-
durile, din aliaj de cupru, scau- 13-
cilindrilor se face
un curent de aer dirijat de la ventila-
tor motor printr-un sistem de
conducte din Cilindrii motoru-
lui snt fabricat; la diametrul interior
nominal de 77 mm, interschimbabili,
cote de reparat ie.
Chlulasele stinga dreapta snt
de
dintr-un aliaj de aluminiu, care PEtr-
mite evacuarea a In
chiulase Snt asamblate la cald, prin
presare, ghidurile scaunele supa-
pelor de admisie evacuare.
Scaunele de snt fabricate
din special, avnd, att pentru
evacuare ct pentru admisie, un
unghi de lucru identic cu cel al su-
papelor. Caracteristicile principale
ale scaunelor de supape: a - un-
ghiul de lucru al scaunelor de su-
(admisie: 90 la M-D31 120
0
la M-D36; evacuare: 90
0
la M-031
90 la M-036); b - deschi-
derii scaunelor (admisie: 1,7 mm la
M-D31 1-1,4 la M-036; evacuare:
1,8 mm la M-031 1,4-1,8 mm la
M-D36); c - lungimea scaunelor de
supape (admisie: 87,93 mm la M-031
97,40 mm la M-036; evacuare:
86,17 mm la M-031 96,30 mm la
M-D36).
Ghidurile de supape- Snt confec-
din aliaj de cupru presate
TEHNIUM 7/1983
nele supapelor de admisie evacu-
are, produse din aliat special,
snt fabricate asamblate la cald,
tehnologii clasice.
cilindrilor cu chiulasele se face prin
asamblarea a pieselor,
garnituri, ca la M-031.
Mecanismul la
M-031 este din
piese (fig. 4): 1 - simering 2 -
arbore cotit asamblat; 3 - semicuzi-
4 - pin ion 5 -
piston; 6 - 7,12 - ..
8 - piston; 9 - segment de 4
ungere; 10 - segment raclor; 11 -
segment de 13 - semicu-
spate; 14 - simering spate; 15
- volant.
Pistoanele snt de tipul "auto-ter-
mice", executate prin turnare din
aliaj de aluminiu, avnd calota bom-
de Snt prelu-
crate cu ovalitate conicitate con-
interschimbabile stn-
ga-dreapta, montarea cu
respectarea impuse a
de montaj,
rii lor partea
din a motorului). In capul pisto-
nului se clasa de fabrica-
tie: 1 = 77,01 - 77,02; 2 = 77,02
15
8 9 10 ii
77,03; 3 = 77,03 - 77,04. Salturile
pistoanelor snt produse din
aliat. flotante, putndu-se roti liber
att n picioarele bielelor, ct n
bosajele pistoanelor. Date tehnice
ale diametrul exterior no-
minal (20 mm). diametrul interior
nominal (13 mm), lungimea (63,9
mm).
27
29
il
fr.tn ......."'fil"'" se folosesc
becuri
puteri relativ
are de
numai
la un con-
fo-
im-
de
2-5 kW. La putere este ne-
voie, pe conductoare electrice
de de
elemente de
capabile reziste att la tensiune'
ct la
Eliminarea unor de
mare gabarit dificil de procurat
este prin folosirea unor
scheme de cu tiristoare.
Comanda acestor scheme se face
cu elemente de putere, nu-
ite ca atare procurabile, exis-
tnd n plus avantajul de
LAREA

sau
luminoase
de
electronic cu tiristoare,
care
tensiunii aplicate
este cel descris
este numit
"Dimmer
de mon-
Th2 snt co-
circuite
amorsare rlic:tin,rfo CA, reglajul
fiind prin interme-
P1'
1 il'i,,::tl'1l'1r'AIA se pe radia-
toare separate, astfel n-
ct a
aerului. se va asigura o
m,."nu'n/" contac-
de material
cele radiatoare va
perete separator izolant
1
,
Ing. VASILE
care mpiedice atingerea conco-
Dat fiind anozii tiristoa-
relor snt n contact direct cu radia-
toarele. ntreaga tensiune a
se culege ntre ei.
Elementele C
3
, R3i C
4
L
1
L
2
constituie filtre care
parazitarea
Realizarea droselelor L1' L
2
este n
de puterea nece-
srmei la bo-
binare trebuind cu-
rentului maxim admis. Ca miez se
te un baston de de
circa 100 mm lungime 8 mm dia-
metru. Se circa 120-150
de spire n 2-4 straturi. srma
este de mare bobinajul
devine dificil, se poate nu-
de spire, dar nu mai de
80. Bobinele se cu un
lac rezistent la sau mai
bine cu o Bobinele
snt bine executate o
de circa 30 de
minute snt doar
L
1
L
2
,. C
4
, C
3
, Rs se vor conecta
ct mai aproape pe tiristoare. Dt:I
asemenea. lungimea cablului de le-
a P1 va fi

la se face cu un
cablu trifilar, cu de
tip conectarea fiind
numai la prize adecvate cu
mntare. Firul de se
la carcasa metal a iometru-
lui Pl la sau la cutia n care
se montajul.
Condensatoarele C
l
C
2
vor fi de
yaloare (se
valoare se prin
in plaja 0,22 ... 0,47
MF/25 V. Este preferabil se folo-
pentru C
l
C
2
condensa-
toare cu folie. Determinarea valorii
acestor condensatoare se face av nd
a realiza panouri centralizate. Toto-
snt posibile unele automati-
comanda circuitelor de
nare fiind de contactele unor
relee de putere.
Schema este un exemplu
de utilizndu-se tiristoare
de putere Contactul K (un
sau co"ntactul
unui releu) va fi supus unui impuls
de maximum 0,1 A pentru un timp
extrem de scurt, ceea ce permite fo-
losirea n a tip con-
structiv care are corespun-
tensiunii de 220 V c.a.
Diodele pot fi de orice tip, cu con-
dijia de a suporta un curent de mi-
nimum 0,1 A o tensiune de cel
20 V. Se va acorda ca-
diodelor corectei lor mon-
pentru a se evita deteriorarea
tiristoarelor.
Alegerea tiristoarelor se face n
de puterea preconi-
pentru Fiind vorba de
un montaj antiparalel, fiecare tiristor
va suporta o din putere.
Practic, se folosesc tiristoare
de 12-15 A se o putere in-
de 5 kW. Tensiu-
nea a tiristoareior va fi de
cel in 400 V.
Se va acorda mare alegerii
corecte a conductoarelor
de putere, avnd n vedere
de lucru.
Tiristoarele se vor monta pe radia-
toare adecvate pentru disiparea
durii. Folosirea tiristoarelor la
10-20% din capacitate este
radiatoare.
Schema nu este dect
pentru consumatorii rezistivi.
""0,1 .... 5kW
47n/o,5N
o,lpF
t6JoV

0,06 . 5kW

D2
100n..
2W
I I
______ ________
LI
+
DZ
C3
o,lJlF/lkV
n vedere ca la P
1
=O se in-
tensitate iar
pentru P
1
= maxim se un
minim dorit al luminoase
sau chiar nivel nul.
Valoarea lui R
l
* este minimal
n ea se astfel
nct pentru P,= se inten-
sitatea
Deoarece chiar sursele de
comandate nu emit, n circu-
ite tensiunea, pentru evitarea
accidentelor se propune
astfel nct la !i-
mita sa un mi-
nim de iluminare. In acest scop se
H
47.n/)W
R
2
*, a valoare se de-
tot prin ncercare. dar
fie ni'ai de 33 kn.
montajul este corect execu-
tat, tensiunea
lor trebuie fie doar cu
mai dect tensiunea
se ""I ...... il""'.
terminate prin pentru
R
2
tind fie sub limitele
se va modifica valoarea condesatoa-
re!or C
1
C
2

I se vor face cu o
aVnd. cel 150 W. se
face pe mai multe cabluri legate n
paralel sau se prize de ie-
TEHNIUM 7/1983
n practica o se-
rie de preliminare la care,
de se n mod inutil
o parte din energie, generndu-se
o cantitate de stnjenitoare,
uneori chiar Este cazul
de fotografiere
sau filmare ia fazele de aranjare sau
cazul becului aparatului
de ntre expuneri succe-
sive.
Pentru fazele de lucru Cnd nu
este iluminarea la putere
se poate realiza o aprecia-
economie de energie prin elimi-
narea unei Acest lucru
se prin simpla introducere a
unei diode O (cu caracteristici co-
n circuit, conform
schemei din figura 1. Prin
rea comutatorului K se scurtcircui-
dioda becul ten-
siunea integral. La desfacerea ce-
mutatorului, prin bec va circula doar
o fiind
de Evident, intensitatea ilu-
se reduce.
Alegerea diodei se face n
de puterea deservite. Pen-
truaparatul de (bec cu putere
p la 200 W) o F307/F407
este Pentru comanda
unor nitraphot este
o de 10 A, fiind astfel
comutarea regimului de lucru la pu-
teri de la 2 kW. De dio-
deie de mare amperaj se
pe radiatoare.
Al PROTElTIE

Marea majoritate a aparatelor te-
tografice au obiectivele protejate
frontal de capace executate din ta-
sau din mase plas-
tice. De aceste capace se
pe diametru! exterior al obiec-
tivului, avantajul sistemului constind
n rapiditatea punerii sau scoaterii.
Deseori, n urm.a unui oare-
pe cutia montajului. apar
de reglare n cazul unor
consumatori (de putere, n
principiu), se conecta n paralel o
balast de circa 100 W (un
bec, de exemplu).
De tensiunea de ire
nu este puternicele de-
improprie pentru
aparate de genul televizoarelor, l'a;;
diourilor, magnetofoanelor etc.
dar, folosirea montajului ca "trans-
formator" n asemenea cazuri nu
este
Circuitele de amorsare CA se rea-
conform figurii 2. Tranzisto-
rul T
1
este un pnp (siliciu), avind
curentul de colector de cel
0,5 A coeficientul beta 30 ... 80.
Tranzistorul T
2
este de tip npn (sili-
ciu), avnd curentul de colector de
cel 0,5 coeficientul beta
50 ... 150. Dioda Zener este de
15 ... 18 V.
Circuitele de amorsare se pot n-
cu cite un diac (de exemplu
205). Oiodele O, D
2
pot fi de
tip F 307, F 407 (curent mediu re-
dresat 0,8 A).
Tiristoarele vor fi alese n
de puterea ampera-
jul corespunznd la 1/2 din
puterea Tensiunea nomi- ---
de lucru a tiristoareior va fi de
care de apare un joc n-
tre capac obiectiv care
capacului de pier-
derea lui.
1 n cele ce se propune
realizarea capacului de cu
nfiletare pe filetul destinat fil-
trelor. n desenul de litera
"a" se cu valoarea nomi-
a filetului pentru filtru, n func-
de obiectiv.
Determinarea acestei valori se
poate face cu un atunci cnd
prospectul aparatului fotografic nu
o
n tabelele se dau filetele
pentru filtre ale unor obiective utili-
zate la noi n Tabelul nr. 1 cu-
prinde obiectivele destinate aparate-
lor EXAKTA, EXA, PRAKTIKAL,
PENTACON super. Tabelul nr. 2 cu-
prinde obiective de PEN-
T ACON, iar tabelul nI". 3 obiective
destinate aparatului PENTACON
SIX TL.
Capacul se din dural, re-
comandndu-se fie eloxat negru.
Deoarece el nu este implicat pe tra-
seul luminii la fotografiere, nnegri-
rea este o strict
3
peste 400 V. 'i:n
cel mai frecvent posibile ...:r
n tehnica cine-
de amatori snt:
- reglarea luminoase
a surselor artificiale de cu
folosite pentru luarea
de imagini;
- reglarea luminii
date de becul aparatului de
pentru unui timp de ex-
punere constant (numai n tehnica
alb-negru);
OBIECTIV
1. ZEISS BIOMETAR
(obiectivul normal al
aparatului)
2. ZEISS FLEKOGON
O/t
mm
2,8/80
'4150
K
220Vrv
o mai este cea din
figura 2, la care comutatorul K nu
se impune a fi de putere cum
este necesar n primul caz). Tiristo-
rul se pe radiator mpre-
cu dioda de putere anodul
catodul diodei snt la
Circuitul poate fi plasat cor-
pul de iluminat, un ca-
blu bifilar la K
aflat operator. Tiristorul va
OBIECTIV
1. ZEISS FLEKTOGON
2. MEYERORESTEGON
3. MEYER L YDITH
4. ZEISS FLEKTOGON
5. MEYER ORESTON
6. MEYER DOMIPLAN
7. ZEISS PANCOLAR
8. ZEISS TESSAR
9. ZEISS PANCOLAR
10. ZEISS PANCOLAR
11. MEYER ORESTOR
12. ZEISS SONNAR
13. MEYER ORESTOR
14. ZEISS SONNAR
15. MEYER ORESTEGOR
16. ZEISS SONNAR
17. MEYER ORESTEGOR
18. DOMIPLAN
19. ZEISS TESSAR
20. ZEISS PANCOLAR
21. BIOTAR
22. MEYER ORESTEGOR
.D
avea 10 A/400 V,
de p
La executarea
avea n vedere o
un bun
de
Comutatorul K fi inlocuit
printr-un releu, acest lucru
este necesar din diverse alte consi-
derente.
O/f Filet
mm
4/20
I
77 x 0,75
!
2,8/29 55 x 0,75
3,5/30 M 49 x 0,75
---
2,8/35 M 49 x 0,75
1
I
M 49 x 1,
2,8/50 M 49 x 0,75 i
1,8/50 M x "
2,8/50 M
1,4/55 M 58 x 0,75
I
1,4/75 M 67 x 0,75 ;
2,8/100 M 49 xO,75 I
3,5/135 M 49 x 0,75
I
i
2,8/135 M 55 x 0,75
I
I
2,8/180 M 86 x 1,0 I
4/200 M 58 x 0,75
4/300 M 86 x 1,0
4/300 M 95 x 1,0
2,8/50 M 49 x 0,75
.- ----1
2,8/50 M 35,5 x 0.5
2/50 M 49 x 0,75
1,5/75 M 8 x 0,75
-
5,6/500 M118x1 :
-
OBIECTIV'
O/t Filet
mm
1. PENT ACON automat 2,8/29 M 5.5 x 0,75 I
2. PENT ACON electric 2,8/29
I
55 x 0,75 I
3. PENTACON 3,5/30
I
49 x 0,75 I
4. PENT ACON automat 1,8/50 M 49 x 0,75 I
5. PENTACON electric 1,8/50 M 49 x 0,75
i
6. PENT ACON automat 2,8/100 M 49 x 0,75
!
Filet pentru
filtre
M 58 x 0,75 7. PENTACON electric 2,8/100 M 49 x 0,75 I
8. PENT ACON automat 2,8/135 55 x 0,75
9. PENT ACON electric 2,8/135 M 55 x 0,75
I
M 86 x 1,00
- reglarea vitezei de
pentru aparatele de (cu
unele n de tipul
motorului folosit n aparat).
Montajul va fi n final cu
un comutator general, 1, capabil
suporte curentul maxim necesar,
care asigure deconectarea de la

3. ZEISS BIOMETAR 2,8/120 M 67 x 0,75
10. PENTACON 2,8/135 M 55 x 0,75
4. ZEISS SONNAR 2,8/180 M 86x 1,00
11. PENT ACON 4/200 58 x 0,75
5. ZEISS SONAR 4/300 M 86 x 1,00
12. PENT ACON 4/300
x "
6. PENTACON 4/300 M 95 x 1,00
13. PENTACON 5,6/500 18 x 1
7. PENTACON 5,6/500 M118x,OO
14. PENTACON electric ,4/50 M 49 0,75
:
TEHNIUM 1/1983
[
C. pAOUREANU!'Oorohoi
Puntea pe descriem n con-
tinuare este relativ de
COl"Istrttit. Ea a fost practic
a dat rezultate bune n exploatare.
Schema se compune din trei
distincte: a) un de ,semnal
sinusoidai cu o de aproxi-
mativ 1 600 Hz, care are rolul de a
asigura alimentarea b) pun-
tea care permite
rarea n domeniul iOn -
10 Mn, a n domeniul
10 pF - 10Mt='; c) indicatorul de nul,
cu un amplificator absolut
necesar la impedantelor
mari.
Generatorul un transfor-
mator de ire de tipul celor folo-
site la radioreceptoarele "Albatros",
"Mangalia", "Milcov". Primarul aces-
tui transformator cu C
3
=
0,1 MF un circuit acordat pe
de aproximativ 1 600 Hz.
La Xc
Xc (10 pF) = 10nM, la
rarea domeniul de im-
este i ca la
rea
Minusul este conectat
la priza a primarului,
tate din fiind ca
pentru T
1
, jar
tate ca de T
1
este
de tip pnp poate fi cu siliciu (SC
250 etc.) sau cu germaniu (EFT
etc.).
R
1
se alege astfel nct Ic (T 1) = 9
- 10 mA, cu calea de ntre-
(C
2
sau P
1
decuplat).
Tranzistorul folosit poate avea
orice amplificare, cu alege-
rii corecte a valorii R
1
Pentru o
se
utilizarea unor tranzistoare cu am-
plificare care dau rezultate
mai slabe n aite montaje.
Se ca alegerea
lui T
1
stabilirea valorii lui Rj se
pentru P 1 o valoare aproxi-
mativ cu a lui R
1

Pentru dozarea n locul
se la secundarul
transformatorului o de
de 100.0 un osciloscop. P
1
se astfel nct amplitudinea
fie de aproximativ
3 Vvv, iar forma perfect
n lipsa osciloscopului se poate fo-
losi un voltmetru de precizie care
trebuie indice 1 Vef. voit-
metrul folosit are
atunci va fi aceasta n
calculul de
R
2
R3 au rolul de a
diferitelor valori
ale pieselor din
asupra generatorului.
Puntea se echili-
cu ajutorul lui P
2
, care este
de tipul celor folosite la difuzoarele
de radioficare o precizie
pentru nevoile curente.
De axul lui este o gra-
de la 1 la 100. .
Componentele R4' R5' Re, C4, C
5
,
C
6
sint piese etalon, deci trebuie
fie, de calitate, cu
18
(preferabil sub 5%).
Pentru alegerea domeniului de
se comutatorul
K cu 6 (vezi tabelul).
Indicatorul de nul un am-
plificator cu tranzistoare, un
detector un instrument indicator
de tipul celor utilizate la magneto-
toanele ZK. Tranzistoarele snt de
putere, npn, cu siliciu se re-
se cu o amplifi-
care ct mai mare, de exemplu din
familia SC cu litera C la (SC
172 C etc.).
Primul etaj este repetor pe emitor
o de intrare
mare. Aceasta este pentru
ca sensibilitatea indicatorului de nul
fie aproximativ i, indiferent
de care
I1 Ra se alege
Domeniul de
comutatorului
1 10-1 000 n
2 1-100 kn
3 0,1-10 Mn
4 10-1 000 pF
5 1-100 nF
6 0,1-10 )J.F
experimental astfel nct de
tensiune pe R
7
fie de 2 V.
Prin Ca Rg se cuplajul
cu al doilea etaj, echipat cu T 3' care
cu emitorul la rea-
o amplificare de tensiune.
Grupul R12' C
9
decuplarea
primului etaj.
Din colectorul lui T 3 semnalul am-
plificat trece prin C
10
ajunge la
circuitul de compus din D
1
D;, care snt diode punctiforme,
cu germaniu, de tip EFD. P
3
se re-
astfel nct
a instrumentului fie la cap de
C
11
tensiunea apli-
instrumentului de In
lipsa lui, instrumentul "zbrnie" da-
curentului continuu pulsatoriu
la care este supus.
cum se vede, att schema de
principiu, ct modul de
nare a indicatorului de nul snt sim-
ple. atunci cnd amplitudinea
semnalului aplicat la intrare
o valoare, au loc
fenomene care a fi analizate.
n timp ce semnalul aplicat la intrare
forma semnalului din colec-
torul lui T 3' care era
tinde T 3
intrnd n regim de satu-
rat-blocat. Evident, n situa-
amplitudinea semnalului la
nu mai poate semnal.!J1
la intrare te n continuare. In
schimb se raportul dintre
timpul de ie timpul de
Factorul de multiplicare a
valorii citite pe
x 10 n
x 1 kn
x 0,1 Mn
x 10 pF
x 1 nF
x 0,1 )J.F

blocare. Cu ct semnalul la intrare
te, cu atit timpul de
scade, iar timpul de blocare
Aceasta deoarece, n timpul de con-
Ca se prin Rg jonc-
SE a lui T 3, printr-o re-
R
12
...... +
R .......1.1, ...... ......... * ..: ........D .......8IJ.:;. <p .....3, ... ., .. .. ........ .. ..


)-lA
TEHNIUM 1/1983
HmmETRU
timpul de blo-
prin R9 + R1Q'
mult mai
de asemenea, fap-
TEHNIUff.
este blocat co-
de
un
se
scalei

intrare, iar
dintre sem-

de o ca-
"de-
cazul
de
reglaj al sen-
nul care
per-
. ALEXANDRU NICULESCU,

seama, precizia de-
pinde de precizia eta-
lon. Numai cu
(100 k!1 1%
0
) se pot (realiza)
celelalte la i preci-
zie, n modul
- se pune etalon la lo-
cui n
- se ia o de 10 kO se
introduce la bornele Rx;
- se man i pu aparatu I con-
form
trecnd aparatul prin comu-
tatorul K
2
n 2, acul miiiam-
permetrului se te la 0,1 mA,
Rx este foarte
poate fi

ca etalon pentru
scala X 10 000. In modul acesta s.e
pot identifica toate ne-
cesare
Aparatul se compune din
piese, de procurat. Miliamper-
metrul este de
avnd la 1 mA, are
scala din zece n zece subu-
Dioda redresoare poate fi de
orice tip, redreseze o
tensiune de 200 V. Primarul trans-
formatorului este de 220 V, iar se-
cundarul, in serie. va trebui debi-
teze tensiunile indicate n
cu o abatere de 5
0
/
00
, EI trebuie
debiteze o putere de maximum
0,5 W, deci este foarte mic, ceea ce
poate fi bobinat cu
foarte
Cnd, trecnd comutatorul K
2
n
2, indicatorul miliamperme-
trului nu revine zero,
Rx este mai mare dect
etalon. Cnd acesta revine la zero,
Retalon este prea mare
se trece pe o
Atragem P este de
wattaj 'pe Retalon de 100 k!!
acesta se deci n
aparatul nu trebuie prea
mult (sau constructorul va monta
printr-un alt comutator un io-
metru de 25-50 kn care de data
aceasta poate fi nebobinat).
amator le poate proiecta singur, n
modul pe care optim,
nnd seama de gabaritul pieselor
pe care le te.
Alimentarea se face de la o bate-
rie de deoarece consumul
montajului esre redus. Chiar
folosim puntea 1 - 2 ore n fiecare
zi, o baterie de 3R12 asi-
ei timp de aproxi-
mativ luni; astfel nct realiza-
rea unui alimentator de la nu
se
Instrumentele de utilizate
la magnetofoanele ZK snt de
feluri: cu scala de
la 1 la 9 sau cu scala parte
dintr-o gra-
de la -12 la + 3. Ultimul tip este
cel recomandat, deoarece are o
sensibilitate mult mai
Etalonarea se face pe ia x
1 kn, cu ajutorul unor de
precizie, pentru
celelalte domenii de R
4
- Rs C
4
- C
s
snt cu
In figura 3 se poate vedea
ascalei. Cu aju-
torul unor etalon de 100 ! 1.,
1 kU 10 kH, conectate n diferite
combinat ii serie-paralel, se pot trasa
toate diviziunile de pe .
Eroarea de nu
5% din valoarea piesei de
surat, ceea ce este mai mult dect
pentru nevoile curente
ale unui constructor amator. Evi-
dent, n cazul n care P2 este de
foarte calitate, R
4
- Rs C4
- C
s
cu foarte de
asemenea rezistoarele folosite la
etalonare, atunci se poate o
precizie mai
"-
.... K
/
I
K1
/
/
I
K3
01
.x..
g Rx

DispOZitivul pe care 11
n continuare se

semnale luminoase ce co-
respund ordinii de a
-sCnteiior la bujiile
lui "Dacia" 1 300. n lI"\l"lnl"lnll
se compune dintr-o
ce se direct
din de
cou bujii, pe care
am realizat-o din de
CuEm (21 0,8 mm bobin1nd
400-600 de
realizare, se .
La beculet
cu izolato,are
(fig. 1).
Unul din capete se liber,
iar se cu
ajutorul unui conductor de cu-
pru la unul din contactele
cu neon;
contact se la masa autotu-
rismului (fig. 2).
Cei care nu
cu neon folosi cu succes
care n
de
fazei, care se poate
magazinele cu
(fig. 3a).
Cele patru
sate ia bordul
ntr-o de
. capac ce se
din magazinele cu
De la de
pot
sau se pot
AMENA;JARI
IHTEKIDAKE
Marea majoritate a tineretului
noastre n diferite forme
grade de O parte din
tineri locuiesc n
!are, sau de'
In aceste camere cu sau mai
paturi de studiu Snt
diverse, fapt care pe cei
n n de studiu
sau n biblioteci publice.
Din acest motiv trebuie solicitat
sprijinul sau al comi-
tetelor ori al U.A.S.C.R. pen-
tru reamenajarea camerelor din
mine.
. .. cum. se din figura 1,
.Slnt .mlnlme nu re-
string util de cazare n ca-
mere.
n de mobiUerul existent se
mai un corp de 1,
cu doua rafturi, care se
deasupra patului, o rabata-
2, o pentru iluminatul
local, 3.
reamenajarea camerei vom
avea surpriza am
creat un mbietor confortabil
de studiu.
Pentru a da un aer mai intim
perii, putem pe unul din raftu-
rile bibliotecii un vas cu flori sau un
ghiveci cu o bogat
Se mai poate ncerca cultivarea n,
regim de a unei plante
(telegraf), pentru care se
Intinde de-a lungul un fir
de nailon.
O fotografie - a unei dragi
sau a actorului preferat - poate fi
cac;;_ pe un placaj gros
pe perete deasupra patului.
Interzicerea lipirii pe a unor
decupaje din revistele ilustrate a
fost o dar a
cit camerele de de "decorul"
lor
. vom pe dosul
tel noastre cteva colorate,
alese cu gust, vom avea decorul
caracteristic al a
contraveni regu iamentelor.
Alte piese de decor snt perdelele
covorul.
E. V designel'"
MODUL DE
Dat fiind faptul locatarul unui
nu dispune de unelte de bri-
colaj, acestor piese de mo-
bilier probleme mari.
Solicitnd sprijinul atelierelor
de
ori sprlJmul atellerelor de
din cadrul ntreprinderilor, nu se
nu cuve-
nrta, mal ales ca materialele folosite
snt de dimensiuni reduse.
Acolo nu se poate conta pe
acest SpriJin, se va apela la serviciile
ncasat pentru o
lucrare de acest fel fiind accesibil.
Corpul 1 se din
PAL de 10-12 mm placaj de 4-5
!TIm,. asamblat conform figurii 2.
I mbmarea se face cu cuie cu ara-
cet, att a laturilor corpului ct a
fundului de placaj. asamblarea
corpului se netezesc toate conturu-
rile rezultate
m9ntaj.
In fir:!al, corpurile se chituiesc, se
acoperacontururiie cu benzi de fur-
nir, se cu hirtie
locurile chituite se vopsesc ntr-o
culoare
Masa se dintr-o
de PAL cu canturile furniruite
(benzi de lipite cu prenadez).
La un capat al blatului se
cu balamale, conform figurii 3, un
cu x 4 cm lun-
gimea egala cu mesei
care are rolul de
fixare pe perete a blatului.
In se cu o
balama .(vezi figura 3) un alt
cu de 6 x 4 cm lungi-
mea cu de la pOdea
a mesei. Cele ale mesei
reies clar din se
te n i culoare ca
corpul bibliotecii.
Pentru prinderea pe perete a bi-
blio.tecii a mesei vom folosi
bUri pentru lemn dibluri de plas-
tic care se n la ma-
gazinele de
Pentru a introduce diblurile n pe-


rete, vom practica 0 6 mm sau
o 8 mm (n de di-
blurilpr), cu ajutorul unui burghiu
pe care l rotim cu mna n timp ce
n tija lui lovituri de ciocan.
Adncimea de 4-5 cm a ne
o ncastrare a diblului de
plastic.
Lampa de birou trebuie un
sistem de prindere cu
pentru a nu ocupa prea mult din
un bec de 40 W,
care o
economIca.
terminarea lucrului, blatul
se se de perete.
Pentru a ne asigura mpotriva
derii accidentale a vom
monta masa n ac;;a fel nct
fie foarte aproape de latura din
dreapta a bibliotecii (vezi figura 1) .
Printr-o n
vom introduce un cui
de lemn (eventual un creion), care
va bloca rabaterea ei.
..
LE. a se
aproape universal, o
de (de molid
etc.) de unui ou de
se fierbe timp de o de
n 400 cm
3
agitnd din cnd
n cnd. se de-
de eventualele
iar nu este suficient de vs-
se mai fierbe la
rea unei
2. CHIT PENTRU
Un chit universal, foarte pentru
astuparea din
sau a golurilor din lem-
noase, se amesteCnd o parte
var nestins cu 5 proas-
de vaci. Adezivul trebuie folosit
imediat preparare, deoarece el
devine repede o tare ca
piatra
3. PRiZA LENTA PENTRU
SOS. n cazul n care este
prelungirea timpului de
sosului, prepararea nu
cu ci cu
4. PRIZA RAPIDA Ci-
MENT. Folosind compo-
ie se poate reduce timpul de
al cimentului la cca 1 minut: 2-3
de ciment se cu o
parte de nisip, iar la acest amestec
se 0,05 dintr-o
prin a 30-40
i (sau
de
n 1 000
5.PR
STINS.
calcinat, se
cu cea
varului se bine.
unei exergonice
degajare energie
un praf alb, hidratul var.
se vor purta ochelari de

Hidratul de

pede, sub
preluat de
se
(pasta de n care
var ionat se
unde se
'1
REDAC625
IIU nou Hau
Dirttre cele mai recente produse
ale Intreprinderii de aparate elec-
trice de al"Fl se-
pentru re-
dresorul de baterii de acu-
mulatoare auto REDAC 625, pe care
l solicita la magazinele spe-
cializate Cu piese accesorii auto.
Principalele caracteristici tehnice
ale noului tip de redresor snt:
- tensiunea de 220
V/50 Hz;
- puteeea
100 VA;
- tensiunea la ire 6 V, respec-
tiv 12 V;
- curentul maxim de
6 A;
- la supracurent
scurtcircuit prin disjunctor de 6,5 A
cu
- autoreglarea curentului de n-
caracteristicii ex-
terne a transformatorului, care limi-
superior curentul;
- aparat indicator de 8 A pentru
curentului de
- persoanelor mpotriva
atingerilor accidentale, prin ia
a aflate
sub tensiunea de 220 V;
- greutatea cca 2,5 kg;
- dimensiuni de gabarit 240 x
170 x 140 mm.
Compact, robust, cu o linie de
prezentare noul redresor
permite acumul.atoarelor
de 6 V 12 V cu o capacitate cu-
ntre 15 Ah 90 Ah, acope-
rind deci practic ntreaga a ti-
purilor de baterii ce auto-
turismele moderne.
Spre deosebire de celelalte tipuri
de redresoare existente, noul model
este autoprotejat, mai precis este
echipat cu un dispozitiv disjunctor
care pe de o parte, protec-
aparatului n cazul
ite, iar pe de parte, protec-
bateriei n cazul n care aceasta
are de a absorbi un curent
de excesiv.
REDAC 625 se compune dintr-un
transformator de o punte re-
dresoare un disjunc-
tor, toate protejate de o cutie meta-
cu ferestre de aeri-
sire. aflate sub tensiune snt
izolate de cutie.
Pe panoul frontal se instru-
mentul indicator al curentului de n-
comutatorul de selectare a
tensiunii (6 V-12 V) lampa de
semnalizare care intra-
rea n a
prin disjunctor.
Pe partea din spate a cutiei snt
plasate racordurile electrice la
(cordon cu care
in prizele de la
IIU nOUHaU
TEHNIUM 7/1983
bornele acumulatorului de
cordoane cu crocodili).
Aparatul mai este dotat cu un
grafic de utilizare, care
asupra timpului de nece-
sar, n de tipul de starea
bateriei. In fine, o de control
tensiunii la bornele
transformatorului, avertiznd astfel
conectarea redresorului la
Se pentru in-
inerea cu un
nalt coeficient de a
lelor de alimentare cu energie elec-
a de distribuire,
n de mai
snt necesare aparate adecvate de
control. Or, aparatele de
de precizie - i
foarte necesare ele pentru unele
mai - se
dovedesc adeseori prea fragile, prea
voluminoase prin urmare inco-
mode, n special pentru de
montare revizie sau n
de n astfel de cazuri se pre-
utilizarea unor indicatoare sim-
ple, robuste, de dimensiuni reduse, .
care - unor
tori de precizie - permit identifica-
rea a conductoarelor de
stabilirea succesiunii fazelor, a con-
circuitelor, determinarea
"I\I\lI\ \\\1
a tensiunilor etc.
Testorul de tensiune TI-1, pe
care l n imaginile
ale caracteristici tehnice le
vom prezenta ntr-un reportaj viitor,
foarte bine acestor ce-

Pentru suplimentare pri-
vind produsele I.A.E.M.
de livrare, la NTRE-
PRINDEREA DE APARATE ELEC-
TRICE DE
Calea Buzia?ului nr. 26, telefon:
961/37718, telex: 71343.
21l
ILUMINARE w
IiRADATA
Circuitul permite o du-
prin nu cu un
triac, ci prin tiristoare montate
n
Comanda tiristoarelor se
de la tranzistoare TUJ n sin-
220VV'
t
cronism total cu
Tiristoarele vor fi de tipul 4AJ
600 V.
"RADIO PLANS",
6/1982
TDAZA3A
Montajul valori o putere de 14 W cu 0,5 % dis-
ale componentelor, permite folosi- torsiuni sau 18 W cu 10 % distor-
rea circuitului TDA 2030 ca amplifi- siuni.
cator audio de putere n receptoare
TV sau de radiodifuziune. Alimentat "AEG-TELEFUNKEN", 1983
la 14 V,pe o de 4 n, se ob-
T
+ V
s

100 J, .1..100
'1
1N4001t
I
1 N 4001
! T nI'
1 .1..
I
\ I
L------t------4-----+ 1220 I L
nF I
I I
1
o
Ix
Montajul permite verificarea cris-
talelor de cu cu-
ntre 50 kHz 50 MHz,
ntr-un montaj de oscilator RC, n
care este montat intre baza
colectorul tranzistorului.
Etajul T 2 este un separator repetor
2N914,
BF199
8FY67C.
2N2219A
la intrare snt montate
diode 1N4148, care permit trans-
formarea semnalului sinusoidal n
semnal dreptunghiular.
Tranzistorul T
1
este amplificator,
T 2 ca amplificator limitator,
iar T
3
are ca un circuit-inte-
grator, valoarea tensiunii aplicate in-
strumentului indicator fiind o
de semnalului. Gamele de
pe emitor de la care se poate prelua
semnal spre utilizare, sau la un volt-
metru electronic compus din T
3
T.,
plus un instrument de 200 J.1.A.
"FUNKSCHAlr', 21/1971
2 X BF 175"BF173"
8F2247-lOV
snt 0-100 Hz; 0-1 kHz;
0-10 kHz; 0-100 kHz; 0-1MHz.
la intrare trebuie se aplice
semnal mai mare de 350 mV.
Diodele snt de tip 1N4148, iar
tranzistoarele SC 171.
"RADIO TELEVIZIA
ELECTRONICA", 1/1981
o
-f5J1
L-____________ ____
L _______________ J
22 TEHNIUM 7/1983
lncepnd cu -anul 1982, LP.R.S.
a introdus n n
urma unui efort ... propriu de cerce-
tare, diacele. Acest lucru a fost ne-
cesar ntruct n i
au nceput se triace.
Diacul este realizat prin difuzie pe
silicIu.. Structura de este for-
prin a jonc-
n-p la o de
sortul diacului ce se se
Acest dispozitiv are proprie-
tatea de a lucra n cadrane,
unde - intrarea n
- o in
10
Ing. IOSIF LINGW A V
figura 1 este caracteris-
tica tensiune-curent. cum se
un punct de ntoar-
cere (V SO, 'so) unde dife-
este tensiunea
atinge valoarea De aseme-
nea, se o tensiune salt,
V s. reprezentnd dintre
de ntoarcere tensiu-
nea un curent I s.
Sortmile de diace fabricate
Impreuna cu
principalii parametri, snt date In ta-
belul iar n figura 2 este in-
dicat simbolul diacului.
Puterea
D. - "Circuite electro-
III
Detaliu B
,um
IORDACHE - Craiova.
un
amplificator de 10 W tip I.P.R.S. (n
plic) picupul la acest
amplificator.
FL.ORfN - ti.
DaC?a pnn schimbarea capului mag-
netic redarea este dar nregis-
trarea n
comutator totul este perfect n fi-
curentul de premagne-
tlzare.
MIRCEA ION - jud.
rin. La casetofon cureaua
de transmisie tensiunea de ali-
mentare (puntea de diode).
BURTEA VIOREL - jud. Dolj.
deranjat de o de
emisie ce unei intreprin-
deri, la
Ministerul Transporturilor Tele-
Radio, Bd.
Dinicu Golescu, Aparatul
de radio probabil nu are tensiune
la tuburi.
CONSTANTIN GEORGE - Bucu-
retli. La televizorul "Sport" nu
schimba tipul tranzistoarelor din
etajul final linii. nu tran-
zistor BU 407 n la o

DEDU AUREL - Ploietll. Vom
lill1.
BC148B
publica alte montaje cu circuite
BM 3900.
DUDAS NICOLAE - Salu Mare.
Defectul provine din
de canale. la depa-
nare serviciile unui spe-
cialist.
BOITOS RADU - li. La
magnetofon, pre-
zentate n scrisoare, este uzat capul
magnetic. Trebuie nlocuit.
STROE RICHARD - an. Sunet
imagine slabe la televizor pot sur-
veni din sau din partea elec-
(amplificator inter-
mediar) a televizorului. Ne este greu
care anume element nu
normal numai cu
aceste simple ale dv.
GOLOGAN TEODOR -
Nu nlocui n televizor un
tranzistor pnp cu unul npn.
RADOCEA CONSTANTIN - fun-
du lea. Se pare
atent pe schemele publicate i
La receptorul din
nr. 12/1978 pag. 6 att pe schema
ct pe cablaj este trecut
condensatorul C7 (cuplaj de la
CALANCEA - n oscilato-
rul pentru semnal de pre-
magnetizare din PHILIPS 2204 (ca-
setofon), nu un tranzistor
AC 187, un tranzistor AC
181 K, alte n

..
jiode la T
3
- R
l
,) cu valoare
Je 5 j..LF. Condensatorul C, are 15 nE
ZOR ESeU DAN - De-
cuplat; difuzorul montat; n locul
lui casca n serie cu un condensatar
de 0,1 j..LF. La magnetofon se poate
monta un difuzor de 4 il cel
3 W. Zgomotul ce se aude din mag-
netofon nu este un indiciu acesta
ar fi defect.
GRAMA LIVIU - jud. Hunedoara.
Ideea motorului solar este intere-
s-o
FETIC SORIN -
canalului 2 TV se poate cu o
Vagi (5 elemente) un am-
plificator de
POPESCU LIVIU - Craiova. Sis-
temul de de la a
televizorului Temp 6 este prezentat
chiar n schema a sa.
POPESCU ION - Jud.
a imaginii la
pornirea televizorului nu constituie
un defect. Banda de trecere a ampli-
ficatorului de
din televizor fiind este normal
ca se concomitent toate
posturile din UUS.
I.M.
Tranzistorul din intrare BC149
poate fi nlocuit cu BC109, eventual
pentru zgomot ct mai
mic.
Etajul final, de
poate folosi AC 180 K n locul lui
AC 188 AC 181 n locul lui AC
107 .

S-ar putea să vă placă și