Sunteți pe pagina 1din 24

,

l
I
.
REVISTA LUNARA EDITATA DE 0.0. AL U.T.C. ANUL XVIII - NR. 211 6/88
CONSTRUCTII
SUMAR
LUCRAREA PRACTiCA DE
BACALAUREAT .................. pag. 2-3
Alimentarea echipamentelor
electronice
Redresor cu punte

INITIERE N
RADIOELECTRONICA ............. pag. 4-5
Pe scurt despre atenuare
atenuatoare
Joc de lumini
Amplificator auto
CQ-YO ............................ pag. 6-7
.. Etaje RF de putere
de
LABORATOR ...................... pag. 8-9
Receptor 0.95-1,75 GHz
HI-FI ......... ................. pag. 10-11
Preamplificatoare cu

Circuitul integrat hibrid
STK463SL
INFORMATiCA ................. pag. 12-13
Adaptor video '
Calcule chimice
ATELIER ...................... pag. 14-15
Temporizator foto cu
LOCUINTA NOASTRA ......... pag. 16-17
Montarea gea-
murilor
CITITORII RECOMANDA ............ pag. 18
Cablu pentru videocasetofon
PENTRU TINERII DIN
AGRICULTURA ..................... pag. 19
Prevenirea cu
ciuperci din flora
FOTOTEHNICA ................ pag. 20-21
Obiectivele interschimbabile
utilizarea lor n macrofoto-
grafie
0biective MEOPTA
REVISTA REVISTELOR . ............. pag. 22
T
x
- 70 cm
Rx AM-FM
Corector de ton
PUBLICITATE ...................... pag. 23
ntreprinderea
ELECTRONICA
SERVICE . ........................... pag. 24
Receptorul G EGO
PENTRU AMATORI
AJ.,IMtNTAfttA
!'C+flPAMrNTtJ.,OR
!' L!'CnONICr
(CITITI N PAG. 2-3)
EJ
o
E2
Cr. ing. NICOLAE MARINESCU
Este cunoscut faptul o
de alimentare cu tensiune
prin redresare, dar
nu poate garanta de-
ct o de tensiuni care va-
din cauze externe
tensiunii alternative de intrare, a
de intrare, a im-
de a temperaturii
ambiante etc.) sau din
cauze interne compo-
nentelor). de a.
acestor surse este n general mare
tensiunii de din
de asemenea
n cazul n care echipamentele
electronice mai
multor tensiuni de alimentare, de
identice sau diferite, 'com-
de valori a tensiunilor furni-
zate de aceste surse este de aseme-
nea ntr-un domeniu
E1
E1nom
I
foarte larg de valori, cauzele care
coerente . n
toate sursele fiind reduse.
n figura 1 se cazul des
ntlnit al unui 'echipament alimen-
tat cu surse de tensiune ne-
stabilizate, El E2' de di-
ferite.
Se domeniul n care
valorile normate (raportate
la valoarea ale tensiuni-
lor de este foarte mare,
cuprins n interiorul poligonului
ABCDEF, ceea ce impune
foarte des neacceptabile de proiec-
tare a circuitelor alimentate, deci
posibilitatea unor echipa-
mente performante,
Stabiliznd ambele tensiuni, do-
meniul s-ar restrnge la o
n jurul punctului G. dar aceasta ar
1,4 ...
E1
o
E1 +
C
+
E
E2
E2nom
_-00-------
ECHIPAMENT
+'--------------0------
._ ..
Ee HIPAMENT
J...--...-------=::....=.-...---o- - --_
+
R2
R3
R1
E1
fi de sis-
temului de costului
acestuia. Mai mult, restrnge rea do-
meniului la un punct este adesea
sau chiar din
considerente de conservare a rezis-
la a echipamente-
lor alimentate cresc
o cu tensiunea de tot
ar trebui pragurile
circuitelor, ceea ce nu se n
cazul totale a
lor). n acest caz, ideal ar fi do-
meniul s-ar re.strnge nu la punctul
G, ci la diagonala AD. Vom
acest lucru este posibil utiliznd un
singur regulator de tensiune,
anume un regulator de raport; spre
deosebire de stabilizator, n care
tensiunea de este re-
regulatorului uneia din ten-
siuni este chiar tensiune,
complet n mod evi-
dent, puterile celor surse I
snt diferite, vom regla ntotdeauna
tensiunea sursei de putere mai
pierderea de fiabilitate
terea costului fiind astfel nesemni-
ficative n raport cu per-
electrice ale ,echipa-
mentelor. Simultan se o anu-
a circuitelor alimen-
tate, care ar suferi la o alimentare
(cum ar fi aplicarea unor
tensiuni mari inverse pe
itor):
Prin utilizarea unui regulator de
raport, la anularea tensiunii nesta-
bi/izate de se au-
tomat tensiunea Se
astfel un sistem de alimen-
tare cu tensiuni perfect simetrice,
variabile, dar permanent egale n
modul. Simetria tensiunilor de ali-
mentare este un deziderat al multor
echipamente electronice cu
tensiuni de alimentare (amplifica-
toare comparatoare,
circuite logice de mare stabilitate la
etc.).
Schema-bloc a unui astfel de sis-
tem de alimentare este
n figura 2, n care El este tensiunea
de
Eg tensiunea nestabili-
Regulatorul de ten-
siune R o tensiune E
2
conform unei legi anume,
de blocul de $i comparare
C.
Din motive de a protec-
este oportun ca tensiunea de
El fie compara-
torului ce a tot echi-
pamentul alimentat. O n-
trerupere a ei n echipament este
imediat n compara-
for. Blocul de comparare
C semnalul de eroare
regulatorul de tensiune R. Re-
gulatorul poate fi cu

;.-----...... ----l:l_- --
E2
E2 max
E2nom
E2m/n
R2
R3
R1
E1
R2
fgo<=-
R1
E1
o E1 mir? E 1 nom E1 max
E2

E1min Elnom E1max
TEHNIUM 6/1988
propunem spre realizare un
redresor de medie putere n punte
destinat
acumulatoarelor cu
tensiuni nominale cuprinse ntre 6
V 40 V capacitatea ntre 10
150 Ah.
Cu toate dispozitivele nece-
sare comenzii n impulsuri snt larg
de procurat, sis-
temele de "vechi" - co-
manda pe comanda pe
- valabile, mai
ales n vitrege de exploa-
tare.
Comanda tiristoarelor n aceste
cazuri se pe folosirea unei
tensiuni sinusoidale de
tensiune des-
chiderea tiristoarelor n' momentul
atingerii pragului de deschidere
dintre catod (de ordinul a
3--:-6 V).
In cazul comenzii pe
tensiunea de
(de amplitudine se su-
prapune p'este o tensiune
In acest mod se poate de-
aprinderea tiristorului cu un
unghi cuprins ntre O 90 (vezi fi-
gura 1a). Prin modificarea tensiunii
continue, tensiunea de se
pe de unde
vine denumirea.
Metoda se la realizarea
unei n dar
mai n limitele 50%-100% din
loarea n apropierea un-
ghiului de aprindere de 90 apare
sau n impulsuri, de tip se-
rie sau paralel. Figurile 3 4 pre-
schemele electrice ale unor
regulatoare simple' de raport cu
serie
pe.ctiv paralel.
In ambele cazuri cele ten-
siuni se la divi-
zofului rezistiv Rl' R
2
, R3' Semnalul
de eroare se culege ntre cursorul
de ajustare R3
se regulatorului de
tensiune format din etajele T{, T
2
,
respectiv T
l
, T
3
, care va-
loarea tensiunii de alimentare E
2
,
astfel ca semnalul de eroare de ra-
port fie minim.
Neglijnd valoarea po-
de ajustare R3 n ra-
port cu valorile celorlalte
din divizorul de tensiune si curentul
tensiunea de intrare a' amplifica-
torului de eroare (etajul cu tranzis-
torul T
l
), pentru expresia erorii n
ambele cazuri de reglare (serie
paralel), n conformitate cu
n figura 5,
Ing. EKART 6MRE
instabilitate incertitudinii
dintn, Uc;. Ucom.
1 b). Ungiliurl de
peste 90
c
nu snt
ntre
In cazul comenzii
de noi),
rea tiristoarelor se
siune
tensiunea Astfel o
decalare pe (de unde se
trage denumirea).
Decalarea n este
ntr-o ntre O 180
deci n aceeasi
reglarea unghiului de
(vezi figurile 2a b). Se
unghiul de defazaj cei de
dere nu snt aceleasi.
ghiul de aprindere 'se
sigur n domeniul 10(-170
c
.
Tensiunea sincron se
cu un circuit defazor R-C n
punte (fig. 3a).
Tensiunea
transformatorului este
de de tensiu ne
rul R
a

rezisto-
C, ntre
care este per-
manent de pun-
defazoare are "'...,.,''''''.''r'' .... '''.., con-o
U
1
/2 faza de ele-
mentele R C. n vedere ne-
cesitatea unor mari, se
reglajul n vede-
rea unghiului de defa-
cazul cu tiristoare, cir-
cuitul defazor se cu
Regulatorul serie (fig. 3) asigura
o eroare de raport re-
dar nu este protejat la scurt-
circuit ntre conductorul de alimen-
tare cu tensiune E
2
Cel
ralel (fig. 4) este protejat la
cuit de acest tip, dar eroarea
este mai mare dect n cazul
precedent.
n unele este o
oarecare, ce se
poate realiza nserierea
unei diode Zener n emito-
rulul tranzistorului amplificator de
eroare, T
l
Cu an-
terior se
u
e
E
1
- Uz - R
1
(4)
R
l
R
2
din care pentru u
e
= O
(5)
grafic
ca n figura 8, n care tga
u
e
=E
l
R
1
(1)
R
l
+ R
2
E
2
La semnal de eroare nul se
de dimensionare a raportului
tensiunilor:
ct.
E
2
R
2
(2)
de ntre tensiuni
s-a reprezentat n figl,lra 6, n care,
pentru egale ale tensiunilor E
1
E2' se poate scrie:
R
1
(3)
La reducerea, sau n-
treruperea E1' tensiu-
nea E
2
se reduce, respectiv se anu-
automat prin saturarea tran-
zistorului T 1 blocarea tranzisto-
rului T 2, respectiv saturarea tran-
zistorului T
3
.
TEHNIUM 6/1988
unor
de si-
s-a
nea foarte eficace n
fiind

. Se pot imagina astfel diverse in-
ale valorilor mai multor
tensiuni de alimentare a unor echi-
pamente electronice, care evite
stabilizarea, acest lucru fiind ade-
sea n avantajul echipamentelor.
o
o
Tr.

U
f\J
distribuitoare cu diode adecvate
se circuitul defazor.
cazul pe
cu tensiune contraelectromotoare
cu (baterii
de este o
de a curentului
de R. Ea mai aduce si avan-
tajul reducerii
b)
FIG,2
o U1
..
E
tensiunii de alimentare asupra cu-
rentului redresat (fig. 4).
Efectul capacitiv al sursei n-
poate fi controlat redus
printr-o de ce poate n-
deplini rolul de rezistor de limi-
tare a curentului redresat.
Schema a
redresorului se n figura 5.
(CONTINUARE N PAG. 15)
ATENUARE si
'. .II
ATENUATOARE
1. PRELIMINARE
n montajele electronice mai
complexe - ndeosebi la interco-
nectarea unor blocuri
care nu snt compatibile direct
din punctul de vedere
al nivelurilor de semnal -' se folo-
sesc frecvent, cu rol de adaptare,
atenuatoare ,de tensiune.
de atenuare
diminuarea, reducerea
de un anumit de ori a nivelu-
lui unui semnal n date.
Aparent, este ex-
trem de deoarece nu nece-
componente electronice active,
putnd fi exclusiv cu com-
ponente pasive de tip R, L sau C,
rezistoare, bobine sau con-
densatoare (respectiv
sau ne
referim la le fizice corespun-
'
Cel mai simplu exemplu de ate-
nuator, pe care orice amator l utili-
foarte des, chiar nu l-a
privit sub acest aspect,
este banalul de vo-
lum din aparatura de audiofrec-
Acesta se de
obicei ntre blocul preamplificator
(corector) amplificatorul final de
putere, avnd rolul de a "doza" nive-
lul semnalului injectat la intrarea
amplificatorului implicit puterea
pe difuzor.
In figura 1 este si-
schematizat, considernd
s-a notat cu U
i
tensiunea AF debi-
de preamplificator Cu U
o
ten-
siunea AF la intrarea am-
plificatorului final. Pentru orice
a cursorului lui P putem
face "descompunerea"
metrului n cele Rl
delimitate de cursor (fig. 2), ceea
ce ne conduce imediat la expresia
tensiunii U
o
n de U
i
:
U R
2
.. R
2
(1)
o =R+R"Uj =p'Ui
Se de obicei, atenua-
rea in tensiune A (sau Au) ca fiind
raportul numeric dintre valoarea
tensiunii aplicate la intrarea atenu-
atorului, U
i
valoarea tensiunii
la U
o
:
A = Au = (2)
Se valorile tensiu-
nilor U
i
U
o
trebuie exprimate n
(valori eficace,
de vrf, vrf la vrf etc.), indiferent
care, deoarece de pro-
se la efec-
tuarea raportului.
Astfel atenuarea n ten-
siune Au este o adimensio-
mai preci,!) un suprau-
nitar, Au > 1. In cazul
trului de volum, expresia lui Au. este:
Rl + R2 P Rl
Au = = - = 1 + - (3)
R
2
R
2
R?

Trebuie o
de definire a
rii, respectiv prin raportul invers:
G = U
o
y U
j
(4)
care se n tensiune
este efectiv un sau o ampli-
ficare pentru Gy > 1, respectiv este
o ate!"uare n pentru Gy < 1.
NOI vom folosI In cele ce
explusiv prima
In exemplul din figurile prece-
dente am trecut cu vederea n mod
voit celor blocuri
"conectate" prin intermediul poten-
respectiv de
Zi a preamplificatorului im-
de intrare Zo a amplificato-
rului final. cont c::le acestea
(fig. 3), atenuarea n tensiune
o expresie:
A = Rl + R2 II ZO
u R
2
II ZO
(5)
de data aceasta nu nu-
mai de raportul
-metrului, ci de de in-
trare a amplificatorului, Zo, care se
ca (consumator)
pentru semnalul furnizat de atenua-
tor. Am notat cu R
2
II ZO rezultanta
n paralela lui R
2
cu Zo'
Se atunci cnd o oa-
recare de semnal (tensiune) debi-
pe un consumator, transferul
maxim de energie n unitatea de
timp (respectiv de putere) este asi-
gurat la egalitatea celor impe-
dante interne. Acesta este motivul
psntru care n ntreaga
se prin toate mijloacele posi-
bile pentru asigurarea unor
optime de ntre diver -
t
U
f
sele etaje sau blocuri
Prin urmare, nici atenuatoarele nu
pot fi realizate la ntmplare, ca sim-
ple de nivel ntr-un ra-
port dat, ele avnd supli-
de a conserva adaptarea
de ntre blocurile inter-
conectate.
Desigur, nu ntotdeauna pro-
blema transferului maxim de putere
este existnd alte crite-
rii importante care se stabi-
lesc interconexiunile. Astfel se ex-
faptul ali n numeroase
practice adaptarea de
este doar sau chiar
cu toate acestea montajele
in bine. Un
de neconservare a adap-
de este chiar cazul
de volum folosit
ca.. atenuator reglabil.
presupunem
tru cuplajul preamplificator-ampli-
ticater ar fi adaptat perfect,
am avea Zi = Zo = Z. Prin intercala-
rea preamplifica-
torul va "vedea" la
sa o (n
de cursorului) ntre P (cur-
sorul "jos") P II Z (cursorul "sus");
de asemenea, amplificatorul final va
"vedea" la intrarea sa o
cu intre
zero P II Z. Cu toate acestea,
cum ansamblul poate func-
foarte bine, cu alege-
rii judicioase a valorii
trului. .
n care impun respecta-
rea a de
atenuatoarele se de obi-
cei n trepte fixe de atenuare (Au =
= 10; 20; 50; 100 etc.), tocmai pen-
tru a putea conserva adaptarea. De
asemenea, ele se construiesc spe-
cial pentru anumite fixe
de (75 n, 150 n, 300 il etc.),
alegndu-se scheme care asi-
gure, teoretic, conservarea per-
a de Mai
precis, cazul teore-
tic de adaptare ilustrat n
figura 4, unde sursa consumato-
rul au egale, Z. Un ate-
nuator conectat ntre aceste blocuri
(fig. 5) va trebui astfel conceput n-
ct de intrare a grupului
atenuator + consumator fie
tot cu Z. Vom vedea mai de-
parte cum se poate atinge acest de-
ziderat plecnd de la cele con-
de ilustrate n figurile
6 7.
In fine, pe asigurarea ate-
dorite conservarea adap-
de atenuatoarele
mai trebuie o con-
extrem de
aceea de a nu altera cu nimic forma
semnalului prelucrat. Se ele-
pasive: de tip L sau C (nu-
mite reactlve) produc anumite
defazaje caracteristice ntre curent
tensiune, n cazul general al sem-
nalelor alternative. avem de-a
face cu un semnal sinusoidal pur,
cum rar se n
aceste defazaje s-ar putea nu ne
deranjeze n unele sau
semnalul
este complex, defazajele produse
de elementele reactive L sau C vor fi
diferite pentru fiecare
n parte, rezultatul fiind
o distorsionare mai mult sau mai
a formei
ar ti decI ae a con-
strui atenuatoare exclusiv cu com-
ponente rezistive pure, ceea ce ar
permite utilizarea lor la orice forme
de semnal orice n
nu
pure, orice
avnd, prin anumite
capacitive si inductive
sau "parazite". Prin ur-
mare, chiar vom utiliza n con-
atenuatoarelor numai re-
zistoare, vom vea ne asi-
semnalului de
prelucrat (sau a" unor componente
ale acestuia) nu este prea mare,
astfel nct se influ-
parazite. De ase-
menea, avem tot interesul pro-
atenuatoarele
n domeniul impedantelor joase de
din considerent al
efectelor produse de
parazite.
2. MODURI DE EXPRIMARE A

acum ne-am referit numai la
atenuarea n tensiune, A si
prin (2). Atunci cnd
'_a bornele _ unei
de sarcina R o sursa de tensiune U
intervin automat
asociate I P, respectiv prin circuit
va trece un curent cu intensitatea I
iar n R se va dezvolta <>
putere P, conform
P = UI = U2/R = RI2 (6)
Este firesc ca prin atenuarea ten-
si_unii l! n mod corespun-
zator intenSitatea curentului I si
puterea P n sarcina.
deci la fel de justificat putem vorbi
atenuare n curent res-
pectiV, atenuare n putere.
vom defini ate-
nuarea in curent, Ai, respectiv ate-
,--------,
J ., ...-_....;.1 __ ",!",1 _--. Consumator I
I Sursa Q I I Q
I de Z I I Z _ (aparat de I
I semnal I I _ masura I
I I I etc.) I
L ________ .J L _______ -_J
r - - - - - - - -, r - - - - - - - - ., r- - - - - - - -l
: ....... ::-._...:.. __ .!.'- __ ,....;..._..:.'- I
! Z! !z Atenoofor Q! !z9 Consumator i
I I I I I 1
L _______ ..J L ________ .J L _________ J
TEHNIUM 6/1988
Utilizarea "tranzistoarelor" Dar-
lington monolitice mult
diverselor montaje
electronice, cum se poate ve-
dea din schema care
un amplificator audio de
putere (cca 3 W), alimentat de
la bateria de acumulatoare auto de
12V.
Schema de revista "Le
Haut Parleur") un etaj final
cu simetrie reali-
zat cu tranzistoarele DarHngton T
3
T
4
comandat de etajul pilot T
2
.
Polarizarea a tranzistoarelor
finale este de o de
D (se poate folosi dioda
de tip DRD3L cu-
rentul de repaus prin tranzistoarele
finale fiind reglat din trimerul R
7

Termistorul Th, cu coeficient nega-
tiv de
stabilitatea a punctului de

Etajul de intrare, realizat cu tran-
zistorul, T l' este alimentat ntre plu-
sul sursei punctul median al eta-
jului de aSigurndu-se astfel
automat simetria punctului median
(tensiunea intre punctul comun al
emifoarelor lui T
3
T
4

cu din tensiunea de
alimentare).
Schema mai este cu
circuite de (prin C
3
,
respectiv prin R
9
), un filtru R
4
-C
2
pentru alimentarea divizorului din
Propunem constructorilor n-
experimentarea mon-
tajului care
un joc de lumini de tip "ghir-
pentru pomul de
sau pentru alte ocazii de diver-
tisment.
P
47
k..a..
91 kll.
470fF
R3 3,3Jl..
baza lui T
1
un filtru L-C
6
pentru
atenuarea din sursa de
De la nceput
becurilor poate fi mult
extins, nlocuind fiecare din
becurile L
1
-L
e
printr-o combi-
serie de 4 la 10 becuri
cu tensiunea mai
De exemplu, pentru ten ...
__________ .. _ .. siunea de alimentare
(24 V, dar bine fil-
putem monta n colecto-
rul tranzistor .cte o gru-
pare serie de 4 becuri de 6 V,
sau 7 becuri de 3,5 V, sau 10
becuri de 2,5 V. Se vor utiliza de
becuri cu un consum
redus de curent, de 0,15-0,2 A,
pentru a putea folosi tranzis-
toarele uzuale de medie putere
din seriile 80135, 80137,
80237 etc., a fi
montarea de radiatoare ter-
mice. De fapt, prin modul speci-
fic de a montajului,
becurile L
1
-L
e
se aprind pe
rnd, n ordine, ceea ce
face ca tranzistoarele fie mai
nuarea in putere, ApI prin
p
A = (7) A = -' (8)
'1
0
p Po
unde prin indicele i (input) s-au
precizat de la intrare, iar
prin indicele o (out put) cele de la ie-

La fel ca AUI Ai A
p
sint
adimensionale. mai precis numere
supraunitare. Aj > 1, A
p
> r. Mai
mult, aceste trei rapoarte nu sint in-
dependente, ci se re-
ciproc prin intermediul celor
legi fizice fundamentle, U = RI
P = UI. Prin urmare, n orice
putem alege arbitrar doar unul
din rapoartele Au, Ai, A
p
celelalte
fiind astfel determinate prin
legile amintite.
In cazul particular al
perfecte de al unui
atenuator care perfect
adaptare, se poate demon-
stra
Ai = Au (9) Ap = = /lf (10)

presupuse,
de intrarea grupului atenuator +
va fi cu
de deci putem
jongla cu (6) simplificnd
termenii R:
= U/R U,
Ai -= Au;
'o UoIR Uo
similar pentru
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 6/1988
alimentare. Chiar
a autoturism ului a fost n
prealabil este. bine
se acorde acestui filtru
L -C
6
. Bobina L se pe o
cu miez feromagnetic, utili-
znd conductor CuEm 0 0,8-1 mm;
1 k1l.
1SnF
RS
1kll
O
BZX7S
C1V4
T2
B(328
1S0.n..
valoarea de 1,4 mH este

solicitate.
Pentru a
presupunem am conectat
sursa de alimentare de 24 V
am butonul 8 (n
"contact"). Prin aceasta, circui-
tul emitor-colector al lui Te este
ntreaga tensiune de ali-
mentare la bor-
nele becului Le, care se va
aprinde. Toate celelalte becuri
stinse, deoarece rezisten-
R2' R
4
, Re, R
s
,' R
10

. tranzistoarele asociate n stare
suficient de
La eliberarea butonului 8 (n-
treruperea contactului), becul
Le se stinge, pierznd alimenta-
rea cu minus, deoarece tranzis-
torul Te se blocat dato-
R
12
din baza sa.
Tensiunea din colectorul lui Te
astfel brusc de la zero la
+24 V, condensatorul C
7
se n-
prin becului Le.
iar condensatorul Ce transmite
un impuls similar de tensiune la
divizorul R
1
-R
2
din baza pri-
mului tranzistor, T
1
aran-
jamentul valorilor Rl' R
2
este
corect ales, tranzistorul T 1 va
intra n un timp scurt
la lui C
6
),
aprinznd becul L
1
. La blocarea
La experimentarea schemei se
pot folosi pentru T
1
tranzistoare de
tip BC109, BC172 etc., pentru T
2
tranzistoare BC177, BC252, BC253
etc., iar pentru T
3
T
4
orice tipuri
comolementare de tranzistoare
T3
80433
Oif.
411.
+12+14V
1000 P F
Darlington cu un curent maxim de
cel 1 A.
tranzistorului T
1
, tensiunea din
colectorul de la va-

la +24 V. Acest salt
este transmis de condensatorul
C
1
n baza celui de-al doilea
tranzistor, prin divizorul R3' R4'
ceea ce duce la intrarea n con-
a lui T
2
aprindereabe-
cului Lucrurile se petrec si-
milar In continuare, la
aprinderea stingerea becului
Le, care ciclul se reia prin
Ce in ordine .
La experimentarea montaju-
lui se vor face eventual opti-
ale valorilor
condensatoarelor n
de tranzistoarele becurile uti-
,lizate. "Viteza" de deplasare a
becurilor aprinse depinde de
cqnstantele de timp RC impli-
cate (C
1
R
3
, C
2
R
s
etc.).
la alegerea cititorului
amplasarea a becuri-
lor, n de
de efectul dorit. De exemplu,
becurile pot fi intercalate n
astfel ca lumina
ntr-o sau'
,pot fi amplasate grupat (toate
din colectorul unui tranzistor la
un loc), astfel nct se suc-
zone luminate etc.
OV
5
TRIODE RF
Cag 3 -.;- 1 pF
Cak 0,1 -:- 0,1 pF
Cgk 3 10 pF
S 5mAN
jJ. 20 50
necesar
IEste bine deci n prac-
vom construi n mod sistematic
"scheme de oscilatoare".
Cunoastem bine un
oscilator' provine dintr-un amplifi-
cator i se o de
corespu Parafra-
TETRODE,
PENTODE AF
RF BAlEIAJ
0,1 pF
10 pF 20 pF
10 pF
5 mV/A 10 -:- 20 mAN
jul se va executa ct mai ngrijit, evi-
tndu-se, pe ct posibil,
cuplajele parazite" etc.
Ing. TUDOR T Y03-.200000/B
de mai sus, putem
spune deoarece bucla n-
totdeauna, un amplificator nu este
altceva dect un oscilator prost
construit,_ c!eoarece nu
a face o asupra "ca-
unor asemenea
ceea ce dorim subliniem este fap-
tul chiar am elimina toate
de cuplaj introduse prin mon-
taj, tubul sau tranzistorul utili-
zat intervine prin propriile sale capa-
sau
(URMARE DIN NR. TRECUT)
n vederea combaterii autoosci-
este determinarea
cauzei (cauzelor) a mecanisme-
lor care fac transformarea
la un moment dat a etajului 'in osc-
lator. Un studiu sumar pe "modele"
este foarte potrivit acestui scop.
Astfel, n figura 1 putem observa
modelul care descrie fu
unui amplificator ideal.
Semnalul de iesire nu este alt-
ceva dect o a
celui de intrare (un fel de la
care toate carac-
teristicile asupra formei.
Mai putem observa
semnalului se face n "sens unic" de
la intrare la de am-
plificare fiind n sarcina dispozitivu-
lui activ care o la
de a ori", n tensiune, curent
sau putere.
Circuitele de intrare si iesire rea-
necesare 'ale sur-
sei de intrare n dis-
pozitivul activ din
dispozitivul activ sarcina R.
Acest model o
de aproximare, permite o
legere prin detalierea
elementelor, o evaluare a
Valabilitatea aces-
tui model este utilita-
tea sa fiind de ordin didactic.
n figura 2 putem observa mode-
lul care descrie la modul general
unui oscilator, derivat
din modelu.l amplificatorului ideal
prin ntre intrare
a unei de
formarea unei "bu-
cle" n drumul semnalului, care per-
mite o n "dublu sens". Pe
de o parte, semnalul va putea
ajunge direct la ocolind dis-
pozitivul activ, iar pe de alta, o anu-
din semnalul amplifi-
cat se poate rentoarce la intrare.
Teoria semnalul
reintrodus la intrare este egal
coincide ca sens cu ini-
atunci sistemul poate
la oscilatii permanente, a
mai fi o
n acest aspect este pe
deplin confirmat, diferitele tipuri de
oscilatoare care con-
form acestui principiu fiind o

I
I
o t
AMP
STABIL
o este
Formarea unei bucle re-
o
dar nu ca
oscilator pretinde ca energia
la iesire fie pen-
tru a ne permite reintroducerea
unei anumite ia intrare, sau,
altfel spus, dispunem de o
ficare A suficient de mare. Pe
parte, sensul acestei reintrodu-
ceri nu este indiferent
Pe scurt, cele de mal sus pot fi ex-
primate matematic prin celebra re-
f)A 1 (Barkhausen).
O n a acestei
expresii cadrul acest\l!
articol;... numai att (3,
ct A nu snt simple numere
cuprinde, de fapt,
privind amplitudinea faza
semnalelor.
facem o
n figurile 3a 3b struc-
tura unor dispozitive active reale de
tip tub (in cazul pentodelor
lucrurile se similar) sau
tranzistor. pe moment
dispozitivele reale
directe ntre electrozii
prin "parazite" n cazul
tuburilor sau prin (admi-
complexe n cazul tranzis-
toarelor. Aceste elemente snt n
realitate variabile, deoarece ele de-
j3A = 1.
din pdma
valabil att timp ct efec-
parazite este n-
neglijabil. Nu este
cazul amplificatoarelor RF n gene-
ral n special al
de putere RF, de la care vrem uneori
mult. Deseori n ntl-
de tipul: "monta-
CIRC.
INTRARE
CD
ACT IV
A
n momentul alegerii tu-
bului (tranzistorului) de
la nceput bucla de cuplaj
cum vom vedea, chiar 'n
u nor parazite la
tuburi de circa 0,1 pF se pot genera
cu pericolul cres-
cnd o cu
Pe scurt, ca o concluzie,
n avem de-a face ntoF
deauna cu de oscila-
toare care se fie ca atare,
CIRC.
IESIRE
J
pind de tensiunile din
dispozitiv, iar n cazul tranzistoare- '1
lor se o de-
de
In timp, ntre eiec-
trozi ai acestor dispozitive se mani-
efectul de amplificare.
vom face ncercarea in-
troducem n modelul din figura 1, n
calitate de dispozitiv activ, fie
tub fie un tranzistor, n oricare
conexiunile cunoscute,
n va o le-

prin una dintre
sau
pozitivului.
n mod inevitabil se va
realiza ntotdeauna o care
corespunde de oscila-
tor din figura 2.
Prin urmare, din fi-
gura 1 nu este n dect un
ose.
STABIL
>1
REGIM INCERT
{
amplitudine fjA
Fig. 2: de !3A =1
A
B
K
TUB
c
E
TRANZISTOR NPN
fie ca amplificatoar.8-,- nu este
{3A 1.
Graficul din figura 4 rezuma
acest lucru. Pe acest grafic ob-
amplificatorul ideal re-
"un vis pe care nu-I putem
atinge, dar ne putem apr.?pia orict
de el". Cu ct produsul (3A va fi mai
mic, cu att amplificatorul va fi mai
stabil. Pe cresterii acestuia,
starea de stabilitate
Nu o a trece-
rii n stare de osci/ator, ci mai de-
graba o regiune de trecere incerta.
deoarece n orice va-
TEHNIUM 6/1988
IOAN VD9BMB
propunem un model de
de n domeniul 80 MHz
- 1 GHz, cu un de 6-1Q dB
de calitatea ei).
Ea este emi-
siunilor cu polarizare att n
plan orizontal ct vertical. Impe-
este de 75 n.
Chiar aparent este
mic, realizarea nefiind an-
tena vine n ajutorul amatorului de
DX prin nlocuirea a 2-3, uneori
chiar 4 antene. Comparnd
sau mai mul-
tor antene necesare
att a programelor FM, ct TV, a
cablurilor de coborre, a filtrelor de
antena se poate
realiza cu un minim de
Pentru pe
anumite se pot utiliza di-
ferite amplificatoare, att de
ct pe dortte,
descrise n revista "Tehnium".
':Antena constituie rodul
ta mai multor practice ale auto-
rului, la baza datelor stnd rezulta-
tele mai multor teste si
efectuate cu aparatura de
control antenelor, att n
regim de ct de emisie.
Din punct de vedere tehnic se pot
admite mici abateri de la datele sau
valorile prezentate, caz n care an-
tena se va readuce n parametri nu-
mai cu instrumente de
adecvate.
Antena se compune din tra-
verse izolate ntre ele elementele
directoare. Traversele se confec-
din de aluminiu
de cu di-
mensiunile: L 1 860 mm, I = 25
mm, G = 10 mm. n ele se dau
fi/etate n de diametrul ele-
mentelor directoare la
date n tabel. Traversele snt sepa-
rate ntre ele cu un material izolator
adecvat de 1 GHz, din
loc n loc sau pe lungimea, n
<, ./ a parametrilor dispozitivului,
'"" a valorilor tensiunilor de alimentare
etc. salturi n una din re-
giunile stabile. Pe
ca os-
cilator pe o devine in-'
tinzndu-se un regim
de n trenuri intermitente
sau chiar n impulsuri singulare
care se cu o ce nu
depinde de de acord ale
circuitelor oscilante (oscilatoare
autoblocate TV cadre).
Moduri de cauzele lor
orice amplificator poate
deveni oscilator. Un etaj de putere
RF poate oscila n mai multe moduri
diferite. Prin urmare si cauzele care
conduc la di-
iar n metodele de
trebuie alese corespun-

Astfel, se disting mari cate-
gorii anume:
a) etajul n ex-
(fig. 5 a, b, c, d); .
b) etajul sau se com-
numai n pre-
numai n jurul
unor anumite niveluri ale acesteia
parametrice), figurile 6 a
b. Mai alte categorii de os-
anume cele dinatron, la te-
trode supraexcitate n
microunde de tip Barkhausen-Kurz
(oscilatoare cu care
nu vor fi tratate caracteru-
lui lor deosebit de fondul
articolului.
TEHNIUM 6/1988
.f.14
de Grosimea
izolatorului trebuie fie de 20 mm.
Modul de prindere la apre-
cierea constructorului. Se poate fo-
losi teflon lipit cu sau de
de prinse n lateral o
cu elementele directoare, prin
Rezultatele au fost
aproximativ n cazul recep-
La emisie s-a modificat grosi-
mea n limitel8 20-30 mm, n
de putere adaptare.
Elementele directoare se
din tije de duraluminiu de 4-6 mm:
filetate la un la lungimile indh,
cate n tabel. Se pot folosi tije de \
n figura 5 a forma de
a la care co-
respunde unei sinusoide pe frec-
de lucru. Cauza eS,te un cu-
. plaj important o am-'
plificare mare la de lucru.
Triodele cu capacitate mare Cag,
n montaj cu catod la lucrind
la nalte pe circuite cu Q
riqJcat, n acest mod.
In figura 5 b se
iar este mult
mai dect de lu- !
cru. Un asemenea etaj nu ndepli-
de intrare n
pe de lucru, dar elemen-
tele parazite proprii de montaj de-
formarea unor circuite os- .
cilante acordate pe supe- I
rioare, la care cuplajul
devine suficient.
la de acord a
acestor circuite se un cuplaj
foarte ridicat, iar de pola-
rizare a grilei de precum
condensatorul de cuplaj au valori
mari (constanta RgCg mare), osci-
de la punctul b vor fi generate
n trenuri periodice. de
a acestor trenuri depinde,
printre altele, de valoarea produsu-
lui T RgCg (fig. 5 c).
La (fig. 5 d) se va cte
un singur impuls ce se n
mod periodic cu o depin-
znd de .T = RgCg (oscilator auto-
blocat). In
este extrem de de obi-
cei se n mod voit (oscila-
toare TV cadre).

{10
caz n care prinderea de tra-
la aprecierea con-
structorului. Directoarele se prind
de astfel: ele-
mentul 15 dreapta pe traversa de
sus, 15 stnga pe cea de jos, 14
dreapta jos, 14 stnga sus, 13
dreapta sus, 13 stnga jos
Una din traverse se la firul
central (cald) la cablul coaxial, iar
la tresa legarea
efectundu-se n partea din spate a
antenei, respectiva elementelor 15.
Acest tip de se poate fo-
losi cu unele pentru
cmpurilor de radiofrec-

BIBLIOGRAFIE
Rohde und schwartz - 1980
The A,R.R.L Antenna Book
"Tehnium"
Lipsa nu
o etajul res-
pectiv este stabil. Un asemenea
etaj, aflat la n stare de re-
paus, poate fi stabil deoarece valo-
rile statice de curent tensiune de-
o valoare a pantei
tubului (se panta scade la
miei n general, la eta-
jele de nivel mare mai ales la cele
tranzistorizate parametrii dispoziti-
velor depind de curent tensiune).
In figura 6 b se deforma-
rea sinusoidei pe de lu-
cru, dar numai ntr-o
a nivelului tensiunii.
In de in-
trare n pe de lu-
cru tinde fie dar
Evident,
etajul, chiar nu pro-
duce o cantitate de ar-
monici.
n figura 6 a se de ase-'
menea, ntr-o a
semnalului util apar sinu-
soidale. suprapuse care se sting ul-
terior. In regiune,
pantei conduce la ndeplinirea con-
de avnd
loc pe de cir-
cuitele parazite acordate
pe superioare celei de lu-
cru. '
Aceste tipuri de snt co-
mune tuturor etajelor cu tuburi sau
tranzistoare, att n montajul cu ca-
tod la (emitor comun), ct n
cele cu grila la co-

..
dO 20
d1 22
d2 = 50
d3 = 62
d4 76
d5 = 80
d6 90
d7 = 105
d8 = 115
d9 = 140
d10 150
d11 170
d12 200
d13 = 220
d14 260
d15 100
11 200
12 = 228
13 260
14 295
15 336
16 385
17 440
18 500
19 = 570
110 = 650
111 = 745
112 = 850
113 970
114 = 1105
115 1 260
Cauza a tuturor genuri-
lor de sau instabilitate o
constituie cuplajul inoportun intra-
realizat chiar n interiorul
dispozitivului activ, care constituie
o n cazul mai
simplu al tuburi/or, acest cuplaj se
in-
terne.
Termenul de interne
utilizat cu mai
bine faptul acestea nu intervin ca
urmare a unor de montaj.
ci de fapt, acestea reprezinta
date bine precizate. care in-
n mod defavorabil func-
amplificator ideal.
Valoarea lor interne di-
n general, fiind o caracteris-
proprie tip de dispozi-
tiv. De asemenea, ordinul de
al acestor daca
ne referim la un anumit tub, de
exemplu. este diferit n raport cu
perechea de electrozi ntre care se
De la o
RF, capacitatea Cga = 0,1 pF, n
vrE}me ce Cak sau Cgk ;'" 10 pF.
Intruct rolul interne
ca elemente parazite ale unei
"scheme de principiu" este n
cu tipul de
ales, este o privire de an-
samblu, n primul rnd asupra valo-
rilor medii tipice, ct a
acestora ntre electrozii tuburilor
de utilizare O si-
este n figura 7 tabe-
lul 1.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
7
Folosirea artificiali
pentru a fost imagi-
pentru prima n anul 1945
de englezul Arthur C. Clarke.
Un astfel de satelit
emisiunile transmise de un
aflat pe le retrans-
mite pe o Antenele
lor de emisie pot fi foarte directive,
concentrind
doar pe o mai sau
mai mare a
dar pot fi realizate n fel nct
acopere aproximativ o treime din
Energia elec-
cu care snt alimentate insta-
de pe satelit este
de panourile cu ba-
terii solare. Puterea
este foarte 5-40 W pentru
canalele din benzile alocate comu-
profesionale 200-250 W
pentru canalele din banda de radio-
difuziune, n cu cea
a de televiziune te-
restre, care poate
1 MW. Deoarece costul energiei de
alimentare a satelitului este. practic
zero, sursa fiind Soarele,
transmisiile de televiziune prin sa-
telit vor deveni in curnd mai ieftine
dect cele prin de
toare terestre.
Un satelit are o or-
n planul ecua-
torial, deoarece viteza sa unghiu-
este cu viteza de a
el pare
este privit de un observator
aflat pe
Banda de dintre 11,7
12,5 GHz este pentru difu-
zarea programelor de radio tele-
viziune direct din satelit.
8
Cr. Fiz. FALIE
Sistemul de la sol se
compune. din ele-
mente principale: o parabo-
un bloc de ce se mon-
in focarul antenei parabolice
un receptor ce se va monta n
imediata a receptorului
de televiziune.
n figura 1 este
schema bloc a elementului de recep-
ce va fi montat in focarul antenei
parabolice. Acest bloc
semnalele de la satelit le
cu filtrul F1 ce banda sis-
temului la 11,7-12,5 GHz. n conti-
nuare semnalele sint
amplificate de un amplificator
cu zgomot mic de
A1; semnalele amplificate se mi-
in mixerul M cu o
de 10,75 GHz ce es!e de
oscilatorul G. In acest fel in-
treaga de de la
11,7 GHz la 12,5 GHz este trans-
n banda de de la 950
MHz la 1 750 MHz. Semnalele
din afara acestei benzi de
snt atenuate de filtrul F2. In
continuare semnalele utile sint ampli-
ficate de amplificatorul A2. Am-
plificarea unui astfel de bloc este de
aproximativ 50 de n consecinta
semnalele utile pot fi transmise prin-
tr-un cablu cu o lungime de 20-30 m
se degradeze factorul de zgo-
mot al sistemului.
Antena de trebuie situ-
. ntr-un loc care permite recep-
fasciculului emis de
satelit (neobturat de
copaci sau alte obiecte).
se cunosc longitudinea
latitudinea locului unde va fi
antena a satelitu-
A2

t> q..,
lui, atunci se poate calcula azimutul
(unghiul n raport cu nordul geo-
grafic) de vizare
a satelitului.
n figura 3 este
schema bloc a unui receptor cu
care se semnalele trans-
latate din banda 11,7-12,5 GHz in
banda 950-1 750 MHz. Pentru a nu
intra n prea multe detalii ce nu se
la rog
pe cititori consulte lucrarea
de calitate TV", de Mihai
Mucenic (Editura
1983, pag. 216).
Receptorul (fig. 3) fu
n felul semnalul" de intrare
se la borna bt este amplifi-
cat de amplificatorul A 1. Am-
plificatorul A 1 este de
(950-1 750 MHz), cu o amplificare
de aproximativ 20 dB care se
poate omite in cazul n care ntre
primul bloc receptor se
un cablu scurt 10 m) de
calitate. n continuare semnalul se
A4 M2
t>
t>
O A7
in mixerul M1 cu oscilato-
rul G1. Oscilatorul G1 este un osci-
lator a trebuie se
regla ntre fi+950 MHz
fi+1 750 MHz, unde fi este frec-
ce din
mixerul M1. n cazul receptorului
propus spre realizare in-
fi este de 570 MHz, dar
poate fi la reglarea re-
ceptorului n intervalul 500-600
MHz.
Prin varierea oscilato-
rului G 1 se poate selecta canalul ce
a fi Filtrul de
F1, cu o a benzii de
trecere de 30 MHz, va atenua cana-
lele adiacente semnalele
din afara benzii de trecere. In conti-
nuare semnalul este amplificat de
amplificatoarele A2, A3 A4.
Amplificatorul A3, cu reglabil.
permite stabilirea a nivelului
semnalului de la intrarea mixerului
M2. Pe schema bloc este simbolizat
G2
..... m3 R.F:(televizor)
b3
TEHNIUM 6/1988
un reglaj automat al
dar n schema din figura 4 este
doar un reglaj manual.
Semnalul de la satelit
convertit n interme-
fi este modulat n
valori a semnalului video i
corespunde o a
semnalului fi, n de amplitu-
dinea semnalului video complex).
+.S'V
Cv c.a m vfa. 1-0 rv e k..{
/)ct,,-rn h /Jo eay, -f.ea.
semnall.//Vt' vt"cle,
Circuitul compus din mixerul M2,
oscilatorul G2, filtrul F3 .amplifi-
catorul A 7 demodulato-
rul FM al receptorului, care este de
tip PLL. Pentru cei care doresc
n detaliu cum
un demodulator PLL reco-
mand lucrarea "CIRCUITE INTE-
GRATE LlNIARE. Manual de utili-
zare", voi. 1.
2l/9 5/04
Mixerul M2 ca de-
tector de furniznd la iesire o
tensiune cu
de dintre semnalul fi cel pro-
dus de generatorul G2. de
dintre cele semnale este
de amplificatorul
A 7, cu filtrul F3, iar tensiu-
nea de la iesirea filtrului
F3 'oscilatorului
G2 astfel nct aceasta ur-
continuu fi.
oscilatorului G2
este liniar de tensiunea
de atunci semnalul de
Modul de realizare a transforma-
torului Tr. 1 din segmente' de cablu
coaxial. .
7:" f
L. _
I
1
Transformatoarele Tr. 2 si
din condu'ctor trifi-
Iar (trei fire CuEm 0,15-0,2 mm
bobinnd spire pe
un inel de cu diametrul inte-
rior de 3 mm.
-6.4 A/X'/U. (> e cf;= 2.,:,-".
W de. yI.:: o, '3
HPS-OP2-
2. 308 I
I
I
I
I
I
+/SV
leSt're f.e'f)fy(,J (. A .F.
b3
ea. 10(/;.,." ca b l. se VeP-
c'or; eefa. tI'1o du eu e au eLe',,"
d.e sunet.
va fi cu sem-
nalul video cu care este modulat
semnalul
Semnalul demodulat se n
continuare modulului m1 care ex-
trage semnalul video de
(borna b4) ce se poate introduce la
intrarea unui monitor video sau se
poate aplica unui modulator video
pentru a fi vizionat cu un televizor
care se va acorda pe frec-
de a modulatorului
(m3). Pentru a realiza un modulator
video se poate lua ca
schema modulatorului ce este folo-
sit n calculatorul HC85.
Tot din modulul m 1 se extrage
audio care se intro-
terminalv! a { J./e .ta.. Cl:z...
ta. /:'0'1"1101. S.e Io Qr n(1. b.f a.
TEHNIUM 6/1988
2.2.0..l'F
..
duce n modulul m2, la
se sunetul asociat imaginii
video. Modulul m2 poate fi orice
modul de sunet din televizoarele cu
circuite integate, care va fi reglat pe
de 6,65 MHz.
In figura 4 este
schema receptorului. Semnalul de
ntrare se la borna b 1. La
borna b2 se tensiunea de ali-
mentare a blocului convertor ce
este montat n focarul antenei. Bo-
bina L 1 este un se
pe o cu diametrul de 2,5 mm,
cu 0 0,3 mm, si are 24 de
spire. Transformatorul Tr. se rea-
din de cablu
(CONTINUARE N PAG. 11)
I

Ca urmare a formu-
late de constructorii amatori, se
detaliat realizarea
a unor preamplificatoare de
ncadrate n normele
HI-FI. Att preamplificatorul pentru
cap de magnetofon, ct preampli-
ficatorul pentru doza
folosesc circuite integrate de tip
PERFORMANTELE MONTAJELOR
Ing. EMIL MARIAN
,8M387 AN, fabricate n Acest
tip de circuit integrat face parte din
categoria amplificatoarelor ope-
care snt destinate n spe- :
cial semnalelor elec-
trice de nivel mic (de ordinul mili-
un ra-
port semnal-zgomot ridicat (tensiu-
nea de zgomot 0,9 p,Vef).
PREAMPLIFICATOR
CAP MAGNETIC
PREAMPLIFICATOR
DozA MAGNETiCA
Va = 15 V Va = 24 V
Vi = 0,4mV Vi 3mV
Zi = 82 O Zi = 47 kO
Ue = 200 mV Ue = 200 mV
f = 20 Hz -;- 20 kHz f = 20 Hz -;- 20 kHz
Tensiunea de alimentare
Tensiunea de intrare
de intrare
Tensiunea de = 1 kHz
Banda de
de transfer

Raportul semnal-zgomot
Distorsiunile armonice totale
Distorsiunile de

NAB
SIN 2:: 65 dB
THD:5 0,2%
RIAA
SIN 2:: 65 dB
THD:5 0,1%
TID:5 0,08% TID:5 0,05%
Schemele electrice ale preampli-
ficatoarelor au
remarcndu-se confi-

- grupul RC de adaptare la ten-
siunea de intrare de gene-
ratorul de semnal electric (cap de
magnetofon sau
- grupurile RC din bucla de reac-
destinate definirii ca-
racteristicii de transfer intrare-ie-
a preamplificatorului (NAB
pentru capul de magnetofon
RIAA pentru doza
- grupul RC amplasat la
preamplificatorului n scopul adap-
din punct de vedere al semna-
lului, la etajele
- grupul RC destinat unui filtraj
suplimentar al tensiunii de alimen-
tare.
Schema a preamplifica-
torului pentru cap de magnetofon
este n figura 1. Semna-
lul provenit de la capul de redare al
magnetofonului se (practic,
obligatoriu prin intermediul unui
cablu ecranat) la intrarea neinver-
soare a circuitului integrat, prin il)-
termediul condensatorului C1. In
vederea regimului de lu-
cru al capului de redare, att n ceea
ce banda de re-
ct. raportul semnal-zgomot,
pentru adaptarea de ne-
s-a R1.
Valoarea R1 a fost
printr-o serie de suc-
cesive. Caracteristica de transfer
de tip NAB a preamplificatorului
este de bucla de
ntre
amplificatorului in-
trarea inversoare. Elementele bu-
clei de includ gru-
pul R5, C5, R6, R7. Amplificarea
a montajului este de
valoarea R3.
Pentru viteza de 19 cmls, comuta-
torul R1 este nchis, iar pentru vi-
teza de 9,5 cmls el se deschide. Se
valorile
R6 R7 practic, nivelul
inalte redate de
preamplificator. Semnalul de
al amplificatorului este
livrat la bornele de ale pream-
plificatorului prin intermediul con-
R4
........ ---.--1::::::If--_Vcc =-1SV
INTRARE.
1
10
R2
240
R3
82.D.
t::p;C2
1100PF
(S
RS
1M.!l.
(6
10pf
R8
200
1
K1
densatorului C6.
Montajul se cu o ten-
siune de 15 V,
bine Pentru un filtraj su-
plimentar ar tensiunii de alimentare
s-a grupul C3, C4, R4.
Condensatorul C3 se
practic n imediata apropiere a pi-
nului circuitului integrat, n scopul
totale a acestuia la unele
semnale electrice parazite ce s-ar
putea propaga accidental pe partea
de alimentare cu energie a
montajului. Se valo-
rile R6 R7 indicate
de schema snt pentru un
cap de redare magnetic nou. n ve-
derea unui cap de magne-
tofon care a mai fost folosit, ce pre-
unui de ore de
o oarecare pen-
tru ridicarea a nivelu-
lui nalte, valorile rezis-
R6 R7 se pot modifica, n
sensul lor. Spre exemplu,
pentru un cap de magnetofon de tip
MAIAK folosit s-au n urma
unor valorile R6=36 kO,
R7=22 kO.
Schema a preamplifica-
torului pentru doza este
n figura 2. Semnalul de
intrare provenit de la doza magne-
se la intrarea neinver-
soare a amplificatorului
nal ,8M387 AN, prip intermediul con-
densatorului C2. In scopul
de dintre doza
preamplificator gru-
pul R1, C1.
Componentele R4, R5, C5, C6,
aflate n bucla de
a amplificatorului
,8M387AN, preamplificato-
rului o de transfer in-
de tip RIAA. Semnalul
de al amplificatorului opera-
este adus la bornele de
ale preamplificatorului prin inter-
mediul grupului C8, R7. Se
filtrajul suplimentar al tensiunii de
alimentare, realizat de grupul R6,
C3, C7, dispus cu roluri ca
la preamplificatorul pentru cap
de magnetofon.
REALIZARE PRACTiCA
REGLAJE
Pentru fiecare dintre cele
montaje se cte un cablaj
imprimat folosind de sti-
clostratitex placat cu folie de cupru.
Schema de cablaj imprimat a
preamplificatorului pentru cap
magnetic este n figura
3, iar cea a preamplificatorului pen-
tru este
n figura 4 (vedere dinspre cablaj).
La fiecare dintre cele mon-
taje, pentru realizarea se
numai componente de
cea mai calitate, obligatoriu
verificate nainte de montare. Nu-
mai n acest fel montajele vor avea
estimate Se
rezistoare cu
iar condensatoarele sfnt
de tip multistrat. n buclele de reac-
se condensa-
toare de cea mai calitate
(eventual cu
MONTAREA REGLAJELE
PREAMPLIFICATORULUI
PENTRU CAP DE
MAGNETOFON
implantarea componente-
lor pe de cablaj imprimat,
se face o verifi care fi a monta-
jului n corectitudinii valorii
piese din montaj. Obligato-
riu condensatoarele C5 C' 5 vor
fi de cea mai calitate (cu

electrice la comutato-
rul dublu K1, conexiunea cap mag-
netic-intrare preamplificator ie-
de
(sau intrare amplificator de putere)
se obligatoriu cu cablu
ecranat. La preamplificato-
rului snt pini pentru lega-
rea la a ecranului pentru fie- 1\<
care cablu ce duce la comutatorulll'
K1 (evident, montajul este stereo, <:/
cabluri ecranate, cu cte
fire). ntreg montajul se ecra-
obligatoriu, folosind o cutie
cu capac
cutiei ai capacului se
din de fier cu grosimea mi-
de 1 mm.
realizarea . conexiunilor
electrice anterior se -ri-
provizoriu montajul, n
fel nct fie posibil accesul cu
la componentele de pe
de cablaj imprimat. Apoi se
montajul de la o
de tensiune
bine Consumul montajului
este de maximum 10 mA. Se
practic preamplificatorul, utiliznd
n vederea o magne-
bine ce un
spectru larg de nalte
la cca 16 kHz). Se
magnetofonul, avnd ca po-
comutatorului K1 fie cea co-
vitezei de antrenare
a benzii magnetice. nivelul
R6
21. V
100.0.
INTRARE.
1
R1
7kll
C3
10pF 1.
R3
3,6kll.
T
C4
1
'0pF
C8

1
cs (6
220pF 820P:
TEHNIUM 6/198&
nalte este mai
dect cel
uzurii capului de redare al mag ne-
tofonului), se magnetofo-
nul, se ntrerupe alimentarea mon-
tajului n locul rezistoarelor R6,
R'6, R7 R'7 se pro-
vizoriu semiregla-
bile. Valorile snt:
R6=R' 6=50 kO: R7=R' 7=25 k!L
Se montaJul, se por-
magnetofonul se antre-
o impri-
pe .viteza de 19 cmls, comuta-
torul K1 fiind corespun-
(nchis). Se nivelul
nalte n
mod simetric, se-
mireglabile R6 R' 6.
rea nivelului dorit de
nalte a exagera, deoarece
prin "ridicarea" lor se ni-
velul zgomotului de fond), se
magnetofonul. Se
alimentarea montajului, se scot din
montaj semiregla-
bile, se valoarea lor cu un
ohmmetru n locul lor se ampla-
rezistoare care au
de aceeasi valoare. Ulterior se fac
r'eglaje pentru viteza de
9,5 cmls, folosind o magne-
bine la vi-
neuitnd a comutato-
rul K1 (deschis). De
reglajele se efectu-
asupra semi-
reglabile R7 R'7.
aceste reglaje, preamplifi-
catorul nchis n cutia ecran (din
care ies doar cablurile ecranate de
intrare, iesire, de la comutatorul K1
de alimentare) se n
magnetofon, departe de motorul
(sau motoarele) de antrenare n
special de transformatorul de
Se atrage un amplasa-
ment prost ales al motorului poate
permite n preamplificator
a brumului de montajul
este ecranat). acestui fapt,
constructorul amator va ncerca
sau trei de amplasare
a preamplificatorului,
alegnd-o pe cea care lipsa
a brumului de sau a
altor zgomote de de
acest fel. Se are n vedere faptul
reglajele precizate anterior se fac
pentru un magnetofon cu capul
magnetic de redare la care unghiul
de azi.mut este reglat corespun-
In caz contrar, preamplifica-
torul nu poate reda
nalte pe care "nu le de pe
banda
acestui fapt este reco-
verificarea a co-
rectitudinii reglajului mecanic al
unghiului de azimut. Oricum, se re-
la un magnetofon mai
vechi, sau n cazul n care capul
magnetic a fost nlocuit, refacerea
reglajului folosind o magne-
bine Numai
verificare se "elec-
tronic" nivelul frecventelor nalte.
MONTAREA
PREAMPLIFICATORUlUI
PENTRU DOZA MAGNETiCA
Se componentele
montajului pe de cablaj im-
primat, n conformitate cu modul
precizat n figura 4. aceea se
din nou corectitudinea am-
deoarece orice
duce la cel de-
a montajului. Ulterior,
montajul se se ampla-
n interiorul pick-up-ului, si-
milar ca n cazul preamplificatoru-
lui pentru cap de mC!gnetofon. Se
iau In ambele ca-
zuri se are ca rigidizarea me-
a montgijelor nu afecteze
de cablaj impri-
mat sau a componentelor electrice.
Montajul preamplificatorului pen-
tru doza nu re-
glaje speciale. Se de la
o de tensiune stabili-
bine Conexiunile ce
privesc semnalul de intrare cel de
se obligatoriu cu
cablu ecranat.
TEHNIUM 6/1988

STI( 463 Si
n prezent este extrem de
n amplifica-
toarele audio de putere a unor cir-
cuite hibride ce montate pe
un suport comun, cea mai mare
parte a componeptelor unui ampli-
ficator de mono
sau stereo, numai etajul final sau
cu etajeie amplificatoare de nivel
mic.
- parametri electrici
- stabilitate
- compactitate volum redus;
- imunitate mare la zgomot;
- zgomot redus.
Principala n
ing. AURELIAN MATEESCU
faptul ca, la defectarea unei singure
componente active sau pasive, tot
ansamblul este bun de aruncat, ne-
putndu-se depana. Controlul rigu-
ros al fiabilitatea le-au
impus pe astfel foarte
multe aparate audio snt echipate
cu astfel de amplificatoare de
tere. Pentru exemplificare,
cei care pot procura sau recu pera
un astfel de circuit, n stare
dintr-un aparat de larg consum,
schema de utilizare a
circuitului STK463SL de
SHARP (Japonia).
electrice aie circui-
tului snt
- putere 2 x 25 W
RMS pe o de 8 n 0,8% THD
(distorsiuni armonice);
- putere 2 x 36 W;
- tensiunea de alimentare U
a
=
30 V;
- n 30
Hz-20 000 Hz la 1 dB;
- pentru o putere de 20 W pe o
de 8 O, coeficientul total de
distorsiuni armonice (THO) nu
0,1%;
- circuitul este cu pro-
la supra-
scurtcircuit;
- este prezentat ntr-o
POWER PACK cu 16 terminale n li-
nie cu posibilitatea de fixare pe
un radiator termic adecvat (mini-
mum 800 cm
2
).

.J... 10}JF/SOV

IN 2" 2
x
3,3}JF/50V

L OV
ov
470pF 33k..a..
470pF 33k..a..
__ __
R
OV
(URMARE DIN PAG. 9)
coaxial izolat cu teflon de 0 1,6 mm,
cu o lungime de 40 mm. La
dinspre diode cele de
cablu se astfel: ecranele se li-
pesc la masa montaju-
lui, iar centralele se la
cele diode. La dinspre
C2 ecranul unui cablu cu
centralul celuilalt se la
iar centralul primului cablu se
cu ecranul celuilalt la condensato-
rul C2. Toate conexiunile vor fi exe-
cutate ct mai scurt cu Cele
cabluri astfel montate vor
forma cte o deasupra mesei
montajului.
L 7 L8 snt formate
dintr-o de cupru cu diametrul
de 1,5 mm o lungime de 35-40
mm ce se de peretele cu-
tiei la o de 10 mm deasupra
mesei. a prizelor se
stabili la reglajul final se va afla
la aproximativ 6 mm de
rece.
L 12 este un fir de cu-
pru cu diametrul de 0,3 mm o lun-
gime de 15-30 mm. Condensato-
rul C9 se din fire de
CuEm cu diametrul de 0,5 mm,
pe o de 2-3 mm;
valoarea lui se la
reglaj prin limitatea benzii de tre-
cere a filtrului la o valoare
n domeniul 30-40 MHz,
L9, L 10 L 11 se
la fel ca L7 L8, dar prizele
vor fi situate la 10 mm de
cald la 12 mm de capatul rece. va-
loarea condensatoarelor de cuplaj
nu este
L2 L3 au aproxi-
mativ 2,5 spire, bobinate pe un dia-
metru de 2,5 mm, cu terminalul
uneia din din montaj.
dintre spire este de aproxi-
mativ 1 mm.
oscilatorului se poate
cobor apropiind de emitorul tran-
zistorului oscilator un conductor
. sudat la
Diodele varicap din montaj pot fi
nlocuite cu BB125G.
La borna b3 se poate conecta un
circuit de CAF cu care n momentul
de nu a fost nzestrat montajul.
L5 este pe
un diametru de 2,5 mm, cu
o = 0,2 mm, are 20 de spire.
L4 are 3-4 spire bo-
binate pe un diametru de 4,5 mm,
cu un conductor de 0 = 0,6 mm cu
o ntre spire de i mm. Prin
modificarea L4 se
poate varia grosier osci-
latorului G2.
Transformatoarele Tr. 2 Tr. 3 se
pe un inel de tip 03
(ICE) cu o din
trei conductoare de CuEm cu 0 =
0,2 mm, cu care
se 2 spire pe miez. Una
din este de unul
din conductoare, iar cu
se prin co-
nectarea n serie a celorlalte

Diodele 08, 09, 010 011 pot fi
de tipul HP5082-2308, DH514, sau
ROV 540.
II
sig3AR
47nF
mylar
4,7.A.
m
4,7.n...
lW
sig 3AR

Cu R25 se re-
amplificarea pe circuitul de
iar cu poten-
R26 se
de a oscilatorului pe
a circuitului de

La borna b2 se va conecta borna
b1 a modulului m1 (fig. 5). Conexiu-
nea se va realiza cu un fir ct mai
scurt. cu (aproximativ 60
mm). In montajul din figura 4 termi-
nalul ai se va conecta cu terminalul
a2, iar la realizarea a mo-
dulului trebuie se n vedere
ca conexiune nu fie mai
de 60 mm.
Montajul se va realiza ntr-o cutie
din de fier cosi-
cu laterali
a ecranelor de 50 mm.
Montajul se va regla folosind
generator vobulat un analizor
sP.!3ctru.
In figura 5 este
schema modulului mi. La borna b2
a modulului se modulul
de sunet, iar borna b4 este iesirea
video la care se poate conecta un
monitor TV sau un modulator TV.
Borna b3 este pentru co-
nectarea unui circuit CAF care nu a
fost realizat
Circuitul trebuie alimentat de la o
foarte bine stabili-

Receptorul prezentat nu cu-
t1rinde blocului con-
vertor de ce se
n focarul antenei parabolice,
acesta subiectul unui viitor
articol.
II
584 FOR 1=1 TO LEN(FS-)
586 IF L( I)=46 THEN GOSUB 618:RJtruRN
588 IF L(I)=40 THEN GOSUB 626:I=J:GOTO 616
590 If L0I>(65 THEN 616
592 IF L(I)}90 THEN 616
594 IF L(I+l=97 AND L(I+l)(=122 THEN F-cI>=S-(I)+SMC!+I):GOTO
598
596 F;Ii.(I)=B;Ii.(I)
598 GOSUS 1540
600 IF n;li.="&&&" TkEN PRINT gasesc ':GOTO 380
602 IF n-(}F;Ii.(I). THEN 598
604 C( 1>=C
606 IF t<I+l=97 ANO L(I+l)(=122 THEN 608 ELSE 612
608 IF LCI+2)}=48 AND L(I+2)(=57 HH=HH+C(!)*(Le!+2)-48):
GOTO 616
610 GOTO 614
612 IF L(I+l=48 AND Le!+1)(=57 THEN HH=HH+C(!)*(L(I+1)-48):
GOTO 616
'614 1111=1111+(;(1)
616 RESTORE:NEXT I:RETURN
618 IF L(I+l=48 ANO L(I+1)(=57 AND L(I+2=48 AND L(I+2)(=57
THEN I1I1=HI1+18.0153*(L(I+l)*10+L(I+1)-528):RETURN
Autorul programului "Calcule
chimice", publicat n numerele 2
3/1988 ale revistei, la ru-
ne-a oferit Ulterior m-
semnificative ale progra-
mului, extinzndu-i astfel aria de
aplicabilitate. Le
rat pentru ca cei
beneficia de ele.
Chimist DAN SERACU
altceva de dect de a tasta for-
mula care ur-
cu rezul-
tatul ce l va afisa calculatorul. Ac-
tuala versiune permite introduce-
rea inclusiv a formulelor cu paran-
teze a apei de cristalizare, ca n
cazul mai
sus: (NH
4
AIS0
4
h . 12H
2
0.
620 IF L(I+l=48 ANO L(I+1)<=57 THEN MI1=I1H+18.0153*(L(I+l)-48):
RETURN
622 IF L(I+l)=72 THEN I1M=MM+18.0153:RETURN
624 PRINTNFolositi punctul de despartire nUMai inaintea apei de
cristalizare !" : GOTO 574
626 FOR J=l TO LEN(FSM)
628 IF L(J)=41 THEN 710
630 IF THEN 700
632 IF L(J90 THEN 700
634 IF L(J+l=97 ANO L(J+l){=122 THEN
6:58 .
636 P;O:(J)=B;Ii.(J)
638 RESTORE
640 GOSUB 1540
1. S-a modificat subrutina de
calcul a masei moleculare, per-
introducerea direct de 1,
a formulei (!).
De exemplu, n cazul alaunului de
amoniu si aluminiu dodecahi-
drat, prin vechea se pierde
foarte mult timp cu dtalogul ntre
calculator operator. In cazul ac-
tualei variante, operatorul nu are
2. La listarea elementelor chi-
mice, prin utilizarea tabulatorului
se o repartizare mai

642 IF OM=N&&&N THEN PRINT CHRM(7);NNu-1 gasesc ":GOTO 380
644 IF D;Ii.(>PM(J) THEN 640
n cele de mai jos se' dau listingu-
riie celor propuse.
se dau listingurile rn-
durilor 40 70, care, unei
erori regretabile, au incom-
plete n nr. 2/1988.
646 C(J)=C
650 IF L(J+1=97 ANO L(J+l>(=122 THEN 660 ELSE 680
660 IF L(J+2=48 ANO [(J+2)(=57 THEN 'P=P+C(J)*(LCJ+2)-48):GOTO
700
670 GOTO 690
680 IF LeJ+l=48 ANO L(J+1)(=57 THEN P=P+C(J)*(L(J+l)-48):GOTO
40 PRINT TAB(9);NC
PRINT TAB(26);"C
A L
H 1
C U
H !
5 OIM B;li.(100),L(100),C(100).PMCI00)
L
570 REM **** SUB. OE CALCUL A MASEI MOLARE * *
572 RESTORE:MM=0:P=0
574 INPUTHIntroduceti forMula substantei;FSM
576 FOR 1=1 TO LEN(FSM)
578 B;Ii.(I)=MIOMeFSM,I,I)
580 L(I)=ASC(SM(!
582 NEXT 1
CSABA KOlUMBAN, Simeria
un program care valoarea
condensatoarelor marcate prip codul cu-
lorilor.
Programul este.scrisn limbajul BASIC se poate rUla
nici o modificare pe calculatoare din familia
Spectrum/HC 85/T.IM-S, sau cu mici pe orice cal-
culator care are ililplementat limbajul BASIC.
lansarea programului cu comanda RUN
R pentru sau. C pentru condensatoare. in conti-
nuare se cere introducerea n ordine a culoriHnilor res-
pective. a fost cu
mai de cinci linii, la ntrebarea "Culoarea liniei nr. 5" /
respectiv "Culoarea liniei nr. 4" / se ENTER. Imediat
s-au introdus datele, programul valoarea
n pF, nF ,uF/respectiv n
ohmi, kiloohmi, megaohmi, coeficientul de
..
12
700 '"
690 P=P+C(J)
700 RESTORE:NEXT J
710 IF LeJ+l=48 ANO L(J+l)(=57 AND L(J+2=48 AND L(J+2>(=57
THEN p=p*e10*LeJ+l)+L(J+2)-528):GOTO 730
720 IF L<J+1=48 AN!) l(J+V(:::57. lHEPS ..=-'rtn
730 I'IM=MM+P
740 RETURN
1400 PRINT"
57);"PER/GR: ";PER;H/";GRM:GOTO 1350
1410 PRINT" ., ;EM; TABC 30) ; D:o:; TABC 3"1);' ;Z; TAB( 45) ;" A= ; C; TAB,
57);"PER/GR: ";PER;"/";GRM
10 REM CODUL
12 REM
14 POKE 23658,8
16DIM DIM
DIM R(S)
18 LET A="NEMAROPOGAVEAAVIGRA
LAUAR"
20 LET T="O -33 -75 -150-22
0-330-470750 +100"
22 LET (1) 1%
5%

II
24 LET M(2)="2pF
O o.25p:F
0.50pF
1pF
26 PRINT AT 4,5;"APASATI "; FI
ASH l;"R
tl
; INVERSE I;AT 5,13;"C"
; JNVESSE O; FLASH O lIondensetor
";.AT 4,14;"pzi
28 tET : 11" Y()"R" .A
ND Y<>"C" TREN GO '1'0 28
30 OLS
32 FOR 1"=1 TO 4+1
411
(Y ="0")
34 linip:i. nr
.tlil)." II. lT}T,;'
, 36'11" I/=i'H TREN GO TO 5,1
"37 JF tEN T<2 THEN GO TO 34
38 P"RINT AT F*2+1,2;"Linie nr
Il '}" II It -Lt
'40 H' I,EN l>=-t TREN IF L( TO
4) ::::" AIBA " TH:F1\T LE'!' l,=" AI! ti
42 IET c (F) =II
44 IJET K=LH T02)
46 N=l TO 23 STEP 2: 11" K
(N TO N+l) TREN GO TO 52
48 NEXT N
50 PRINT AT EEEP
1,1: GO '1'0 34
52 NEXT F
54 LET F=F-1: JF 1"0 TREN GO '1'
O 98
56 lET P=!l1f
58 FOR L=1 rro };'
60 GO SUB 94
62 1F F:5 AND L=1 THEN PRINT A
'1' 21,1; BRIGHT l;"Oo'ficifnt dp
t.,.mo.,.reture"; Oj" ";'ll(V*
4+1"TO ao '1'0 68
64 J1" V)9 AND Ii <4 TH"l"N ao TO j
S
66 lET P:P+STR V
68 NEXT L
11" Y="0" ARD p (3) ="8" TRE
N LET VA=VAL 1'0 G0 T
O 78
72 JF A1rD p n)=H9" THE
N LE'1' VA-=VAIJ p( TO 2)'91<.1: GO TO
78
74 11" Y="O" A1I
T
D p (3) }"5" THE
N GO TO 98
76 LIT VA=VAL p( TO 2)*lOtVAL
p (3)
78 IF Y="O" TREN PRINT AT 15,
1- BRJGRT 1; "Vel0eT!?9 condpnseto
pstp =": PPJNT AT 17,2;VA;
II pF "i VA/l,;'3;" nF ::: ";VA/IF6;
" mF"
80 IF Y="R
IJ
THEN PRINT /iT 15
1; BRJGHT l;"VeloflTPfl T'Fzi
u1 f' il t@> :::": PRIN T ATI 7 , 2 ; V.A ; ti O
hmi = "jVA/lE3;" KOhmi ="rAT 18,
2; VA!lE6;" MOhmi II
82 IF II AND F} =4 THEr I,ET
R:::M(l+i* (VA(=lO) ,VAL P(4 TO
)"8+1 TO VAL p (4 TO ).148+8)
84 IF Y="R" AND P(4 TO ) ="10
II THEN LET GO TO 90
. 86 JF Y="R" AND p {4 TO )="11
II THEN LET GO TO 90
88 IF THE'N lET R="20%fI
90 11" R'O" II TREN PRIN
T AT 19,1; ERJGHT 1;"To1!?T/mte";
ERJGHT o II n. R
92 PAUSE O: 'RIDT
94 FOR Z=1 TO 23 STJi:P 2: J1"
(L)=A(Z TO Z+1) TREN LET V=lZ-l
)/2: RE TUffi,T
96 NEXT Z: RETURN
98 OLS : PRINT A1' "'1,12; 1"LASH
1; HEROARE;": EIEP 1,-30: PAUSE '30
o: RUN : 1JST Ro1umben Lac5.
TEHNIUM 6/1988
MONQSTABIL
M.5.


ACi, a
___ _
AR2 a::
o
x
w
.....J
o..
-
1-
.....J
8
.::>

AB7----
AS 10----'


AS.
AB1S---
Bitul 07 al memoriei este preiu-
crat separat. Din acest bit se for-
semnalul video pentru banda
(7 pentru
setului de caractere ASCII).
Bitul 07 este memorat n bistabilul
Sl
SC
8
WR
'
'SV' r C1?
f9J]
8 1,Skn.
6 ;........
,[
',2 : 6
PUI\(; CARACTER
RAM

WE
8
BUFFER
OBO." OB7
11100
2 4
14
Ae1ACO-
3; 7
tJ
13
D1
AS i
AC
1
9
f2WJ12
02
12
At
AC2-
el
03
11
O, simultan cu codul caracterului,
semnalul de din acesta fiind
validat la rndui ca semnalul
video de AH, ARa AS,
c) SCHEMA ELECTRiCA
Schema este
n figura 5,
Monostabilul MS este realizat cu
circuitul COB4121, care pe
',32
'2
NR CARACTERE
GEN.
CARACTERE
:12
NR. UNII
La L1 l2 l3
per. PL.
REG
vIDEO
front pozitiv (este atacat pe pinul 5);
durata impulsului generat
de la marginea din stnga
ecranului la primul caracter afi-
(cca 10 f,Ls),
Bistabilele 01 02. snt realizate
cu circuitul COB474,
Oscilatorul este un circuit
COB413, NANO cu 4 de tip
trigger-Schmitt. Modificarea rezis-
din oscilator duce la modifi-
carea zonei
550pF
PCT 1 .... -..

C1

13 _ 1 K.Jl.
o-t..- -c:::::J-t
5V pcr
5" I
TT f

11 1
L
f8 20
21
9
12
13
lZZfJ 10 14
l., GEN. 11

CARACf
:.L. 13
stabilul 01 de pornire a oscilatorului
la unei linii de 32 de. carac-
tere. Tot cu bistabilului se
divizorul cu 2 (1/2 COB474).
Oivizorul 'cu 12, realizat cu
SC
'12
NR RNDURI
VIDEO
TTl CARACTERE
vIDE.O TTL
BAN06.
CDB492, ultimul, rang
drept ceas de pentru rn-
duri. Bistabilul 02 (1/2' COB474)
este pornit la impulsului de
cadre, SC resetat
12 rn"duri de un decodi-
ficator al rangurilor AR2 AR3.
Multiplexarea adreselor de la pro-
cesor de la se face cu
circuite 74LS157 (pentru a nu
magistrala calculatorului),
adreselor se face pe pinul 1
cu semnalul AS prin decodi..,
ficarea cu circuitul COB430 a adre-
selor de la procesor.

pentru me
multiplexate snt adrese
moria de ecran
rcuite RAM2114 de capa-
4.
cu ci
citate 1Kx
Memoria este n perma-
semnalul de scriere este
mai pe perioada lui AS,
n care se perr1)ite accesul
culator prin intermediul
dar
validat nu

de la cal
bufferului 74LS244.
Generat
REPROM
zate n O
orul de caractere este un
2716 de tipul celor utili-
AF2010, care nu este un
standard,. el
specifice alfabefului ro-
, , genera-
generator
caracterele
mnesc:
9 14 5
AC3 1
t 10
- o- 1';'
6
L--
AS' 01.

-
7 14
AB5 ACt. .... [); -
)
i.J - 5 rzml13
AB]; ARQ-
V'l 9
'---
12
05
AB.7 AA1-
12
07
11
- H
Is
AA2""-
111 1
R Iq 10
I

AS
1 ...... ...:: ...-
'X) 1"'"

lm?J

rl
11
1
:J
IL3JI\
74LS '-'.1

1
19
1. AB14 _AB15 f
RURESAWR
..c L4 j
_C l c
DB1 OB3 ! B5 DB7
TEHNIUM 6/1988
2
-3
O"-
..... 10
1-15 9
1
IQOI
SH-!\
AB.3 - "Y
3
YI.
AS -
m
VIDEO TTL
CARACTERE

-.. l?ll?J
JH-lii'\ .....
1
I
SH

VIDEO TTl

Oivizoarele cu 2 cu 6 snt reali-
zate cu circuitul COB492, la
acestuia ceasurile de
punct de caracter. Cu ceasul de
caracter (pin 8) se
rul de caractere, realizat cu COB493
(pin 14) un bistabil din COB474.
5 a bistabilului bi-
torului este
conectata la registrul ele
74165, unde se
ideo pentru caractere.
de se ob-
bistabil O (1/2 COB474)
rarea bitului 7 din .memo-
serializare
semnalul v
Semnalul
cu un
prin mema
rie simulta
n cu memorarea caracte-
gistrul video. rului n re
II
TEMfllBIUTDB
faTIl I:U AfISA;I
Se pentru realizarea
unor fotografii de calitate este ne-
cesar un temporizator foto foarte
precis. Din acest motiv am proiectat
realizat temporizatorul foto pre-
zentat n continuare. EI a fost reali-
zat cu componente are
o stabilitate a timpului de expunere
foarte
n figura 1 se schema
a temporizatorului foto cu

1. MOD DE
Oscilatorul de tact, realizat cu
circuitul C11, are de osci-
de 10 Hz pe 1 0,1 Hz
pe 2 a comutatorului B1.
Aceste impulsuri pe intrarea
de napoi a divizorului
C12, respectiv CI3 CI4 ce snt le-
gate n Aceste impulsuri
snt din care a fost
nscris pe comutatoarele decadice
CD1. CD2, CD3 nscris n CI2,
respectiv Cl3 C14, Rrin
butonului "INSCRIE". In momentul
cnd cele trei divizoare ajung la O,
pe pinul 13 al lui CI4 apare un im-
puls care Cla, acesta blo-
cnd tranzistorul T1 respectiv re-
+
.,.
CI
.4
'7
Ing. ALEXANDRU VASILIU
. leul .Rei; oscila-
torul de tact realizat cu C11. Porni-
rea temporizatorului se face prin
butonului "PORNIT", iar
oprirea lui n timpul
prin butonului
Timpul care a fost nscris pe comu-
tatoarele decadice este pe cir-
cuitele de CA 1, CA2. CA3 n
3
c
CDl
CA 1
14
momentul butonului "N-
SCRIE", moment n care temporiza-
torul este gata de lucru.
timpii de temporizare n
de butonului B1,
cum
CA 1 - 0,1 s, respectiv 1s; CA2 -
1 s, respectiv 10 s; CA3 - 10 s, res-
pectiv 100 s.
2. CARACTERISTICI TEHNICE
Tensiune de alimentare: 10 Vc.c.
Curent maxim absorbit: 300 mA
Domenii de temporizare:
0,1 -;-. 99,9 s
1-;-.999s
3. REALIZAREA
Montajul se pe o bu-
de sticlotextolit dublu placat.
Desenul cablajului (scara 1:1) este
dat n figura 2, iar amplasarea pie
selor n figura 3.
De la bornele ,,-", e, d, c, b. a, g, f
se vor lega cu fire terminalele co-
ale circuitelor de
ce snt de tip cu catod co-
mun, iar de la bornele C, 1, 2, 4, a se
vor lega cu fire contactele cores-
ale comutatoarelor de-
cadice. Butonul B1 este de tip
basculant, qu iar
butoanele "INSCRIE", "PORNIT".
snt de tip "push-bu-
ton".
La P de pe cablaj se leaga
butonul "INSCRIE", la borna R se
butonul iar la
borna S se butonul "POR-
NIT".
Realizarea temporizatorului este
foarte trebuind reglat doar
oscilatorul de tact. realizat cu C11.
Se trece butonul B 1 pe 1
se cu un
de (10 Hz) pe pi-
nul 10 al circuitului integrat C11,
ajustarea din
semireglabilul P1.
Se B1 pe 2 se
reia reglajul, dar pentru o
de 0,1 Hz, ajustndu-se semiregla-
bilul P2. Pentru amatorii care nu au
se poate regla tem-
porizatorul cu unui
t03
... 8
NSCRiE
1$ 1 1(1 9

CI4

CA2 CA3
14
rEHNIUM 6/1'988
precis. Se programeaza pe comuta-
toarele decadice CD1 -7- 3 un timp
se timpul ct este anclan-
releul Rei, ajustndu-se, din mai
multe semireglabilul
P1, respectiv P2.
Releul Rei va un releu mai
mare, ale contacte
trecerea unui curent mai mare, ast-
fel nct becul aparatului de
normal. Se poate folosi
releul static publicat n revista
"Tehnium" nr. 2/1988, pag. 4.
4. MOD DE LUCR U
Modul de lucru efectiv cu aces1
temporizator este
a) se alege domeniul de tem pori-
zare din butonul 81;
b) se timpul de
temporizare pe comutatoarele de-
cadice CD1, CD2, CD3;
c) se butonul ,.NSCRIE",
iar pe CA 1, CA2, CA3 va
timpul programat pe comu-
tatoarele decadice;
d) se butonul "PORNIT';
releul Rei se va anclansa, iar becul
aparatului de se' va aprinde.
ce timpul de expunere s-a
scurs, . becul se stinge, iar pe
jele CA 1, CA2, CA3 se va 999
(URMARE DIN PAG. 3)
Transtormatorul de (Tr 1),
-cuplat la alimentare prin cheia de'
a contactorul c, alimen-
din secundar puntea semico-
din diodele D1'
O
2
tiristoarele T
1
, T
2
. Primarul,
secundarul pJ,.mteasnt protejate
prin fuzibile S1' S2' res-
pectiv S3'
Circuitul de redresare este prote-
jat de conectarea a ba-
teriei de acumulatoare prin dioda
0
3
S3'
Circuitul defazor este format din
transformatorul de Tr. 2, con-
densatoarele C
2
",C
17
(legate n pa-
ralel), rezistoarele R
3
... R
13
conec-
tate de comutatorul K1
metrul R. Circuitul de aprindere mai
diodele de repartizare a cu-
rentului de D
4
Os, re-
zistoarele de limitare a curentului
de R
l
R
2
.
Circuitul de semnali-
zare include releul intermediar d
becul de semnalizare 8.
Condensatorul C
l
are rol de anti-
parazitare
Dispunnd de condensatoare ne-
polarizate de dimensiuni mici, par-
tea cu linii intrerupte din
schema (fig. 5)
poate fi pe impri-
n caz contrar se pe
un suport de textolit.
Redresorul se ntr-un
dulap metalic cu dimensiunile 450 x
600 x 450 mm. Pe placa
0,7 mm) se apara-
tele de fuzibile,
cheia de comutatorul K1,
reostatul R bornele. Restul com-
ponentelor se pe o
de textolit de meta-
a dulapului, cu trans-
formatorului Tr. 1 si a bobinei de
care snt prinse' direct de
tura
Diodele 0
1
, O
2
tiristoarele T
1
,
T
2
se pe cte un radiator
de aluminiu sau de cupru cu supra-
de 100 cm
2
grosimea
de 6 mm.
Datele constructive ale bobinei de
snt: tole tip E20, SFe = 16 cm
2
,
80 spire 0 3 mm CuEm sau Cu8;,n-
trefier realizat cu cu grosi-
mea de 0,5 mm.
Cablarea se cu fire
conductoare de tia VLPYn np.ntru
circuitul de si de tio VLPYO,6
pe.ntru circuitul de
In de se pot re-
proiecta valorile elementelor com-
ponente. de
proiectare emoirice utilizate.
a) Alegerea tensiunii secundare
totale din de co-
TEHNIUM 6/1988
121
. . A..
c.
....
I It 8

.
.2. C I 8
! ... a,
.tU .. llD.
3
s
Pentru reluarea expunerii se reiau
comenzile date de ia punctele c d.
Pentru programarea altui timp,
dar terminarea expunerii an-
terioare, se reia ciclul de la punctul
a. dorim programarea altui
timp, dar nainte de terminarea
timpului de expunere inainte progra-
mat, se butonul
becul aparatului de se va

U1 :::: 18 V.
b) Capacitatea condensatorului
de defazare:
i
GT
----'='--'--- > C > ----.-
2iTfU1 2iTf 1 2 U 1
unde C se n farazi (F).
. c) de defazare

10
R (O) 2:: -2-iT-fC--
ma-
d) de limitare a cu-
rentului de
1 41
Rs(fl) S -'---'-


20

... ci"'
C.. - - CI c.. ca.
stinge se reia ciclul de lucru de la
punctul a.
DE EXPLOATARE
Pentru conectare se n-
a, care va realiza ali-
mentarea transformatorului de co-
Tr. 2, becul B semnaliznd.
Cupind comutatorul K 1 pe
1, se releul interme-
diar, care ali-
mentarea contactorulu i C ce ali-
transformatorul. de
Tr. 1 se Cum rezis-'
de defazare n
este (circuit ntrerupt), ten-
siunea este Valoa-
rea tensiunii redresate implicit a
curentului se n trepte din
comutatorul K1 (brut) fin din re-
ostatul R.
e) Stabilirea de de- Prin acest circuit de se
"plecarea" obligatorie de ia
reglaj fin, valori mici de tensiune
fazare:
pentru
R
fin
= 0,1 . R; Orice ntrerupere a tensiunii de ali-
pentru reglaj brut, treptele de re- mentare .. de la pornirea
se stabilesc experimental de la treapta 1 a comutatorului, de-
astfel ca suma lor oarece s-a deblocat
contactorului.
Rbrut = 0,9 . R; Decuplarea redresorului se reali-
f) Tensiunea din secundarul trans- zeaz<i din cheia de comandF R.
formatorului de PERFORMANTE
U U
o
+

+ UD PrinCipiul comenzII pe
permite realizarea de redresoare de
unde Uo - tensiunea ma- sau uti-
UD - de tensiune pe liznd tiristoare cu un curent de
(0,7-1 V); - de de maximum 0,2 A. Peste
tensiune pe tiristor (1-1,5 V). valoare
g) Curentul de maxim re- de defazare mari conden-
dresat: satoare nepolarizate). Astfel curen-
I < 21 a; se ia 'a = I d, tul redresat n punte este limitat la
unde la - curentul anodic nominal maximum 60 A.
al tiristorului, I d - curentul anodic Un dezavantaj l constituie sensi-
nominal al diodei din circuitul de bilitatea montajului de
tenc:unii de alimentare, mai ales
__ __
1.
03
B1 B3
5. LISTA DE PIESE:
CI1 = MMC4047; CI2 -7- 4 =
MMC40192; CI5 -7- 7 = MMC4511;
CI8 = MMC4013; CA1 -7- 3 =
= MDE2111R; CD1 -7- 3 = KDM, cod
220203 (CONECT); P1 2,5 kO; P2
25 kO; C1 = 10 IlF/16 V; R1 -7- 16 ==
- 15 kn; R17 -7- 37 = 680 -7- 910 !l;
T1 = BC107; Rei = releu reed de
12 Vc.c.
pentru unghiuri de aprindere in Jur
de 90, ceea ce
ale valorii curentului redre-
S2tt
LISTA DE MATERIALE
Tr. 1 - transformator 1 kV A, 220 V /
52 V; Tr. 2 - transformator 10 VA,
220 V 12 x 12 V; Dr de
(vezi textul); a -'- cheie de
10 A/250 VC.a.; A - ampermetru C.C.,
M9, 0-15 A; V voltmetru C.C., M9,
0-50 V; d - releu intermediar
RI13, 24 VC.a., cu soclu CF11; 8 =
bec 24 V /2 W; S1 -
LF 6/25 A; S2 - LF
20/25 A; S3 - LF
20/25 A; T 1, T 2 - tiristoare
T30N2; 0
1
, D
2
diode D25N2; 0
3
-. KS1040; D4' D
5
- diode
1N4001; R - reostat
tru) 80 n/50 W; K1 - comutator 12
A; C
1
- condensator 0,22
J.1F/400 V, PMP; C
2
- condensator
cu hrtie 20 J.1F1100 V; C
3
",C17
- condensatoare 1 IlF/160 V, PMP;
Rl' R
2
cte rezistoare de 51 ni
3 W n paralel; R3 - 15 n/6 W; R
4
80 0/2 W; R
5
100 n/2 W; R6 -
130 Oii W; R
7
- 150 Oii W; Rs -
160 n/O, 5 W; Rg 2000/0,5 W; R
10
,
R
11
200 H/O, 5 W; R
12
- 330 n/0,5 W
R
1
:l - 390 O/0,5W.
BIBLIOGRAFIE
Anuar Radiotechnika, 1975
I.H. 8ernhard si B. Knuppertz, Ini-
n tiristoare, Editura
1974
A. Kelemen s.a., Mutatoare. Apli-
Editura Pedago-
1980
P. Constantin Electronica in-
Editura Pe
1984

=Or
7-48 V

------------1
I
...--__ ---,Tr.
(2
!
1....._-----
_-1
- 1NCEPUTUL
15
2
MONTiREA
SI iNTRETINEREA
.. ..
ntreaga n cadrul
ei activitatea din ca
nchise, este de ciclul
zi-noapte, ca ziua nsemne
nsorire. Lumina ce
n este adeseori
seara, mai ales
n zilele noroase. In asemenea si-
pentru a compensa necesa-
rul de sntem
,Ia o de artifi-
de obicei iluminatul electric.
din cele mai vechi timpuri
n de con-
fort au trecut treptat de la
locuirea n la cea n
amplasate la solului. Dar
n acestea nevoia de tot ma
s-a impus cu repeziciune,
golurile din destinate feres-
trelor executndu-se din ce n ce
mai mari. O
greu de rezolvat era. acoperirea
acestor goluri cu materiale care
trecerea luminii din
spre interiorul
Cel mai material care
permite trecerea luminii a fost, este
va fi sticla de geam. de
fenicieni naintea erei noastre,
de egipteni de romani din sec. 1.
e.n., sticla de geam s-a impus cu re-
peziciune, fiind un material
indispensabil constructorilor de lo-
Sticla de geam este materia-
lul ideal pentru nchiderea golurilor
de la ferestre, deoarece prin
ea razele de ale
geam
chit
DBAMURILOR
MIRCEA MUNTEANU,

soarelui trec n interiorul
lor. Ea are proprietatea
vizibile inci-
. dente.
Sticla de geam nu absoarbe
aproape deloc din dome-
niul vizibil apropiat, dar
este total pentru ra-
reflectate de obiectele din
interior. Prin urmare, sticla de
geam, lumina spre
interior, l de la razele
soarelui, astfel
temperatura din interiorul
10f. Trebuie tem-
peratura din interiorul
este n primul rnd strns
de temperatura aerului din exterio-
rul de anotimpuri de
climatice (vnturi, ploi,
etc.), suplimen-
de razelor solare
fiind iarna, dar mare vara.
CLASIFICAREA STICLEI DE
GEAM
Geamul este o sau
din calcoso-
ia 1 400
0
C, relativ
greu slab verzuie,
ori cu netede sau cu
desene n relief.
/ element
de

fizice dup6
la de construc-
a se folosesc
rele tipuri de geamuri:
Geam de ferestre. Este un geam
incolor, transparent, cu grosimea
de 1-10 mm, prin tragere
mai prin turnare. Acest "geam
tras" este de
folosindu-se ca element de nchi-
dere a golurilor din Cel
mai utilizat geam tras este cel cu
grosimea de 3 mm. Prin acest geam
se disting clar contururile obiecte-
lor persoanelor aflate n partea

Geam translucid Se
prin opalizarea masei de
n urma includerii n a
oxidului de staniu, a fosfatului de
calciu sau a fluorurii de calciu. Are
grosimea de 7 mm. Prin gea-
mul translucid trece 40% din fluxul
luminos incident. translu-
prin acest geam nu pot fi
distinse contururile sau detaliile
obiectelor aflate n partea
Geam mat. Acest geam se
din geamul tras la care
una din
iar are rezultate
prin sablare sau prin atacare cu
acid fluorhidric, fluoruri sau cu acid
sulfuric. Pentru a-i conferi si un as-
pect geamul se
(prin suflare cu nisip fin sub pre-
siune) folosind diverse sabloane
care permit imprimarea pe supra-
a unor ornamente de-
corative.
Geam ornament Se prin
laminarea topiturii de cu un
ce pe o diferite
motive ornamentale n relief.
Aceste geamuri, cu grosimea de
3-:6 mm, snt translucide pot fi
incolore sau colorate. Cele incolore
pot avea n o
verzuie sau si trebuie
cel 60% din fluxul lu-
minos incident. Geamurile orna-
ment se n locurile unde
este o ca:
holuri, case de baie
sau geam la spre coridor sau
la cele dintre camere.
Geam armat. Acesta este cea mai
categorie de geam trans-
lucid. In de culoare poate fi
incolor sau colorat n iar n
de aspectul
poate fi lis (plan) sau ornamentat cu
diverse modele. Geamul armat se
prin turnarea a
straturi de ntre care se
o de de car-
bon pentru a-i la
spargere a mpiedica formarea de
cioburi care pot produce
Geamul armat cel mai uzual are
grosimea de 7 mm, cu dis-
n cu ochiul cu la-
tura de 12-26 mm. Factorul de
transmisibilitate a luminii este de
0,5, iar geamul incolor trebuie ..
n o culoare ver-
zuie.
Geamul armat se foloseste la lu-
minatoare de 'Ia nchi-
derea pe a balcoanelor sau
sub la case de n
general, n locuri expuse lovirii,
unde un geam nearmat ar putea
provoca accidente prin

MONTAREA GEAMURILOR
n tabelele 1 2 snt prezentate
materialele sculele necesare pen-
tru montarea geamuri lor pe tm-
de lemn sau de metal.
In ca si la so-
cial-culfurale sau administrative,
montarea geamurilor se va efectua
executarea de ten-
de cuieli, naintea de zu-
vopsitorii pardoseli.
h
"'lrt", e Inainte de fixarea geamului pe tm-
se va vopsi cu un grund
----+--r1eam pe de ulei la
pe de ulei, ori email la
de lemn. Petele de
*+----4-li n iar
geam
CUI

de le n
_f-element
/ de
de pe se vor n-
prin cu peria de

Geamurile se de la un
atelier de specialitate,
la dimensiuni, sau din depozitele de
materiale de ale
lor comerciale. In al doilea caz va
trebui cu un geam-
giu pentru a geamul la dimen-
siuni sau ..:! noi dispu-
nem de scule adecvate.
Descriem n continuare modul de
montare a geamurilor prin
executarea tuturor cu
proprii, scopul prezentului ar-
ticol fiind de a face mai n-
n lor, n posibili-
lor de a realiza singuri lucruri
folositoare.
Cu dimensiunile geamurilor no-
tate pe o foaie de hrtie ne pre-
la un magazin de materiale
de de unde
cteva foi de geam la di-
mensiuni egale sau mai mari dect
cele ce ne trebuie. Vom avea
ca transportul geamurilor la domi-
ciliu se n cele mai bune
de securitate.
Pe o
de PAL pe a 2-4
scaune) punem o peste
care vom foaia de geam. Pen-
tru un cu role
sau cu diamant, un metru cu lamele
de lemn sau metal, un liniar de lemn
sau metal lung de 1-1,30 m, un vin-
clu cu sau o de hrtie
TEHNIUM 6/1988
chit

profil
metalic
sub forma unui dreptunghi.
Vom avea ca ochiul de geam
rezultat fie mai mic cu 2-3 mm
pe ambele laturi dect dimensiunile
Pe traseul aproximativ al
viitoarei se va da cu o
n petrol, cu scopul de a
urmele de praf nisip
de a degresa
minilor n timpul este
n figura 1. apre-
ciem nu este o zgiriere
pe o ntoarcem foaia de geam,
cu petrol, iar alinierea li-
niarului sau fixarea me-
trului pe traseul zgriat,' mai efec-
o Ruperea geamu-
lui se face prin cu linia z9-
pe cantul mesei PAL)
sau prin utilizarea
special de rupt prezentat n
"Tehnium" nr. 8/1986. Pentrue reali-
zarea unei n unghi drept
de o se va utiliza vinclul
sau se va pune, sub geam, o
de hrtie la o a foii de
geam, conform figurii 2; pe geam,
peste marginea hrtiei, se va pune li-
niarul pe marginea
a se efectua zgrierea geamului. In
cazu! un contur mai di-
ficil se vor folosi confec-
din placaj, PFL, sau
chiar carton mai qros.
MONTAREA GEAMURILOR PE
DE LEMN
A. Cu chit (fig. 3). Cerce-
veaua geamului sau se
scoate de pe toc se pune pe
astfel ncit se
Conform figurii 3, aplicarea
nivelarea patului de chit n gea-
mul la dimensiuni se pe
acesta astfel nct se ct
mai bine. Geamul se va
cu mna se va fixa cu
n la de 20-30 cm una
de alta. Se ntinde apoi chitul de-a
lungul ntregului contur se nete-
astfel nct fie com-
plet acoperite. Chitul se va vopsi o
cu
B. Cu baghete de lemn (fig. 4). La
acest mod de fixare se de
cele mai multe ofi, favoriznd astfel
frigului n
chiar prin acest banal mic loc.
n faptul geamul
se astfel: se PlJne foai a de
geam n se
baghetele, n prealabil
la capete sub un unghi de 45 . se
prind n cuie gata ... ce repede am
montat geamul.
chit
pat de chit
TEHNIUM 6/1988
""
a rafa
nit
Tehnic corect geamul se va
monta respectnd ope-

- se vopsesc toate baghetele n
culoarea ce va fi pe restul tim-
geamului.;
, - se un pat de chit de-a
lungul pe ntreg conturul; n
loc de chit se poate da cu vopsea
ceva mai dar de nuanta ce-
lei cu care a se vopsi

- geamul la dimensiuni se
peste chitul sau vopseau a din
presindu-se cu mna astfel nct'
se ct mai bine;
'""'" se potrivesc provizoriu ba-
ghetele se taie apoi la la
45'
...: se baghetele pe geam
se cu cuie de 15-18 mm, ct
mai cu cap mic, astfel nct
geamul, nu joc; se
necesar,' In timpul VOPSIrII
se poate da cu vopsea
pe baghetele montate, vopsite n
prealabil.
MONTAREA GEAMURILOR PE
TMPLARIE METALICA
A,. Cu agrafe chit cu adaos de
miniu de plumb (fig. 5). De obicei
a este
din profiluri metalice
(corniere, profil T, lat) sau din
profituri ambutisate din Pen-
tru o mai fixare a geamului, pe
chit se vor utiliza agrafe din
Agrafele, din
de 0,5 mm, se mon-
pe conturul metalice, la
30 cm una de alta. M6dul de fixare a
agrafei este prezentat n detaliile
din figura 5.
Considerind avem conturul
grunduit eventual vopsit cu un
strat de vopsea, geamul n
felul
- se un pat de chit de-a
lungul
- se geamul se
cu mna pe contur pentru a se
lipi ct mai bine pe patul de chit;
- se ndoaie agrafele nspre
geam;
- ca la montarea geamurilor pe
de lemn cu chit
se ntinde un strat de chit cu adaos
de miniu pe zona de mbinare dintre
geam avnd
ca agrafele fie ct mai bine
acoperite. netezirea chitului
1
.
\
DETALIU
S Up rap u ner e 9 e om
confectie
metalicQ'
geam
ba de
metal
TABELUL 1
Materiale necesare pentru montarea a 1 m
2
de geam
DENUMIREA U.M.
. de geam m
2
kg
din lemn m
Chit sau vopsea kg
Chit de miniu kg
Cleme, kg
cu se trece la vopsirea lui cu
miniu de plumb sau cu vopseau a ce
o vom da pe
B. Cu baghete metalice garni-
turi de (fig. 6). Acest sis-
tem de fixare se cu pre-
geamurile cu dimen-
siuni mari. n snt rare
cnd se impune o aseme-
nea fixare, nece-
sar a prezenta acest detaliu de
ca posibil n unele cazuri.
C. Montarea geamurilor armate
plane la pe
(fig. 7). Montarea geamu-
rilor trebuie astfel nct se
asigure o ct mai
de apa de. ploaie. gea-
mului trebuie fie de maximum
75 cm, iar grosimea de minimum
5 mm, foile suprapunndu-se con-
form detaliului n sistem "caplama",
pe o de cel 10 cm. Se
vor folosi cu geamuri ar-
mate, avnd ca unghiul pantei
fie ct mai mare. Pentru a evita
alunecarea geamurilor suprapuse,
la fiecare foaie de geam se vor uti-
liza cte agrafe din zin-
ndoite n de crlig.
pe contur intre gea-
mul armat se
va umple cu chit pentru geamuri,
celochit sau chit elastic.
GEAMURI LOR
Pentru ca n
ct mai geamllrile tre-
buie fie mereu curate. In acest
scop periodic, dar intotdeauna
la de sau
sticla de la geamuri se va
spala cit mai bine. se face
folosind petrol,
detergent cirpe cit mai
moi.
cu
detergent este motiv pen-
tru care ne vom opri mai mult asu-
pra celorlalte moduri de
ntr-un lighean ce 1,5-2 I
se pune o cantitate de
0,1-0,15 I n amestecul
nut se introduce cirpa, iar
stoarcere se cu gea-
mul. la uscat a geamului
se face cu cirpe moi, scame.
geamurile au pete de mur-
de var, astfel:
- zdrobim pe o hrtie o
de
- efectuarea ctorva tam-
cu o pe creta
bine geamul.
Creta este att de tare inct
urmele de var, dar este att de moale
nu zgrie geamul. la
curat se face o .cu apa
. sau detergent
Urmele de degete de pe geamuri
se prin frecare cu
Pe
de lemn
Pe
de metal
1,15
0,01
2,2
1,15
0,3 (sau 0,05)
TABELUL 2
0,70
0,10
Scule necesare la montarea gea-
murilor
Ciocan de 0,1 kg
cu sau "patent"
Dreptar din lemn
Vinclu de lemn la 90'
Metru din lemn sau metalcu sau cu diamant
in (sau cu un cartof).
Petele de se mai pot jn-
prin geamurilor
cu o pe care s-.au picurat
stropi de petrol.
cea mai a geamurilor
se face cu ajutorul pulveri-
zato.are D.I-DA, sau cu altele simi:-
Iare existente n
DE
Pentru a perfora geamul (sti-
cla), 50 g de acid oxalic n
25 g de de la
care se 3 de usturoi
pe ce se
la macerat ntr-un flacon astu-
pat, pe care-I din cnd in
cnd, este de.
minimum 8 zile. In locul ales
pentru o
cu un burghiu, a
prea tare. Din cnd n cnd
mai cte o
geamurilor se face nu-
mai ce acestea au stat cteva
ore la temperatura mediului din in-

Nu se fac zgrieturi pe
Geamul nu se taie
mai bine, dar cu se va dis-
truge diamantul sau roia.
J .. a rupere se vor folosi
din ""ele sau cauciuc, iar geamul se
va ct mai strns n miini.
Lipireageamurilor pe tm-
de lemn o
o mpotriva
derii aerului rece n
Chitul trebuie fie bine ntins,
a se pe unde ar
putea de ploaie. _ ..
In timpul manevrarll
geamurilor nu se va folosi n-
cu
La geamuri se vor pune perdele
ct mai transparente, prin care
ct mai
Deoarece prin ferestre se
pierde 43% din a
trebuie
mare la
Il
care ngreu-
o constituie
adecvate
de intra:"
ale celor
care o
a imaginii
antenei. n
un cablu cu
prizelor uti-
Ing- SANOOR,
Sfintu-Ghearghe
Se "forma de turnare"
a de fixare a lamelelor de con-
tact pe un suport plan, pe c?re se
cu n jos ecranul.
trul ecranului se un
de carton de2 mm grosime care va
asigura de 2 mm de la mar-
ginea ecranului la vrful con-
tactelor.
Se pune n ecran un strat de plas-
ti de 6 mm grosime, care va asi-
gura lungimea de contact a
lamelelor fixarea lor n
timpul plastilinei
va ti cu trebuie fie
cu suportul de
Se locul lamelelor cu un
ac pe plastilinei sau se
face un sablon din hrtie cu locurile
exacte aie lamelelor, care se pune
pe plastilinei. Pentru a
qsigura egale dintre la-
mele se va utiliza
de grosime
Se nfig n locurile marcate n
lamelele de contact din
de de 0,3 mm, care se
pot din lamelele de
contact ale bateriilor plate 3R12,
conform
Forma de turnare astfel
se umple la o de 10 mm cu
o care solidi-
44
ficare nu se mult. Se
poate utiliza o de turnare"
din material plastic dizol-
vat ntr-un solvent, lac de
lac de parchet, chit sintetic pentru
caroserii auto, epokitt sau altele.
umplere trebuie ca-
petele de libere pe o lungime
de 4-5 mm pentru lipirea conduc-
toarelor de
Forma astfel se n
att timp ct este
necesar pentru solidificarea com-
a sintetice.
solidificare se
plastilina din partea de jos, se
cu spirt urmele de ulei de pe
contacte.
Astfel am realizat partea esen-
a SCART, care
fie ntr-o cutie protectoare
din material plastic,
prinlipire. Ecranul cu contactele se
poate fixa n cutia de prin-
tr-un M3 prin gaura n
mijlocul Dimensiunile princi-
pale snt date n
terminarea se fac le-
la lame-
lele de contact 'prin lipi re, conform
schemei de conectare date. Practic
snt necesare numai 9 lamele de
contact din cele 20. n afara contac-
telor necesare pentru
audio-video masa pen-
tru intrare n cazul conec-
la televizor; lamela de pe
intrarea audio stnga (12 V co-
se la pinul nr. 1
al tip DIN cu 6 poli. La apara-
tele mono, la audio, canalele stnga
dreapta se vor lega ntre ele; de
asemenea, masa audio (sus) vi-
deo (jos) se ntre ele n La
videocasetofoane stereo este posi-
redarea stereo a
cu ajutorul unui amplificator stereo
atunci se fac individual pe
fiecare canal si contactele nu se
ntre ele. .
Cablul de conexiune propriu-zis
se face din cablu ecranat flexibil
pentru audio, similar
cu cele utilizate la magnetofoane,
Pentru intrare-ies ire video este ne-
cesar cablu de t'ip TV flexi-
bil, coaxial de 75 n, dar se poate uti-
liza cablu pentru microfon ecra-
nat, cu rezultate
Capetele celelalte ale cablurilor ,_
vor fi conectate n de nece-
sau la o SCART
ori alte fise adecvate. Se va avea
la legarea pentru a
care va fi cea de iesire si care va fi
cea de intrare vor' fi marcate pen-
tru a putea fi conectate corect la
cele aparate.
Pentru intrare-iesire semnal vi-
deo, la multe videocasetofoane se
tip BNC conector
coaxial cu tip care
se la noi n avnd codul
BNC F2S75 A din catalog.
-O pentru audio
tip PHONO poate fi adap-
dintr-o pentru TV
tip mai vechi, care are ecranul din
de si la care stiftul cen-
tral de contact 'se la un
diametru de 3 mm prin lipirea pe el a
unei de tub de de la o
de pix cu
Capete de !omefe pen1ru legoiLJr/
05' Ecran.
Secliunea /j-f!
8,5"

C\J

Lamele de conTact
Plastdinri
carton
3/5
-r-- .,;l


L am ela.. de cOl/tact
SurUDur/ 1'13 de fIxare
el/era!
Jn1rare VIDEO Jntrare AUDiO ca.no/ STNGA
Jnfrare AUD/O canal1JREAPTA
le ire VIDEO
TEHNIUM 6/1988
Dr. N. MATEESCU
Manifestarea sindromul
faloidian (ireversibil) n
trei faze: de de agresiune

Faza de se
semne clinice n 6-40
ore.
Faza de agresiune ncepe
2-5 zile se prin arsuri
stomacale, abundente, gre-
diaree uneori hemo
dureri abdominale senza-
de sufocare. Bolnavul
urina este pielea ca-
culoarea
simptome
toare cu cele ale holerei.
Faza n care tul-
digestive se sau se
apar semne de hepa-
totoxicitate si renale. Vic-
tima poate deceda prin
circulatorie sau prin
Tr'atamentul cu Ama-
nita phalloides n internarea
n spital, gastrice purga-
numai n primele ore de
la consumul' ciupercilor; n mod cu-
rent este rar deoarece pre-
zentarea bolnavului se face tardiv,
cnd deja oparte ,din toxine au tre-
cut n intestin s-a
producndu-se leziuni
viscerale.
Purgativul este contraindicat n
caz de diaree, ntruct
starea de deshidratare.
Perfuziile cu ser fiziologic ser
glucozat vor trebui corecteze sta-
rea de deshidratare.
Transfuziile cu singe izogrup vor
trebui corecteze hipotensiunea

antivomitive ali-
vor trebui re-
anuleze
turile.
Antispasticele (papaverina
vor reduce suprima colicile intes-
tinale.
Repausul la pat este' o te-
de pentru protejarea
ficatului.
Regimul dietetic n primele zile,
cnd este va
trebui asigure prin
ceaiuri ndulcite, sucuri de fructe,
de vaci.
a ciuperci-
lor, prin posibilitatea de deosebire a
celor ncepnd cu Ama-
nita phalloides, de cele comestibile,
producerea unor
cu de sau mai lunga

TEHNIUM 6/1988
Amanita
decolo-

libere, egale
alb-
ulterior
dese, n-
{diametrul
gust
diametrul,
carnea, oxi-
se la n-
un nvelis

- verde-maro-
brun-olivacee, verde-ce-
cu marginile
striuri negre
cm
fi-
gust dulce,
verzui sau
fi-
sau gal-

decu-
maro-
apoi
fi-
nume
- alb-rosiatic de
- cilindrlc, n- foioase
gustat la
- volva -
- alb cu roz-
crem
- 4-6 cm x 1-2cm
- volva
- albicios-fibros
2-5 cm x 0,3-J cm
- volva -
- brun negricios,
violaceu
3-7 x 0,1-0,3
cm
- cilindric' fistulos
volva -
PICIORUL culoarea,
forma, dimensiunile,
oxidarea
Volva
-- alb sau
verzui ca pielea vipe-
rei, fibros, catifelat,
de culoarea

- cilindric, umflat la

- 6-15 cm x 1-1,5
cm
- volva - bine dez-
la baza picioru-
lui. Se poate ca la cu-
les volva n
sau nu se
fiind
cu frunze
- alb
- 7-11 cm x 1-1,5
cm
- volva la baza picio-
rului
- se poate lipi de pi-
cior sau n sol
la cules
- Brun-portocaliu sau
galben-portocaliu .
- ngustat spre

4-10 cm x 1,5--2
cm grosime
- galben auriu, apoi
portocaliu
- mpodobit cu fi-
brile fine rosiatice
- 4-9 cm x 0,7-1,2
cm
volva -
- crem, ocraceu des-
chis
- gol la interior-gros
- 2-5 cm 0
3-8 cm
- la exterior
umede,


Locuri
nierbate, pe
malul rurilor
locuri
nierbate

UNDE SE

de
foioase
conifere, n
grupuri, "hore
de
de
conifere
foioase
n tufe, la baza
trunchiuri lor
. arborilor
foioase
de
conifere, la
baza pnilor

VII-X
VII-X
IX-XI
V-x
CND SE

(LUNA)
V-XI
V-XI
VIII-IX
VIII-X
IV-V
19
I
I I ZAREA LOR
F TOGRAFIE
Un obiectiv fotografic
un sistem optic
pus din mai multe
separate prin straturi de
puse ntr-o Cele
portante caracteristici
Ing. GHEORGHE NISTOROIU
folosite la noi, aceea in-
tre n contact cu
obiectivului planul peliculei este
la valoarea de 45,5
mm. De asemenea, sistemele op-
tice- ale obiectivelor care
aceste aparate snt astfel
nate n monturile IQr nct imaginea
unui obiect de la infinit (indiferent
de se de fie-
care n planul filmului. Pentru
aceste obiectiile, planul principal
imagine H' se n interiorul
obiectivului, la o
de la cu
f-45,5 mm. astfel determi-
este pentru cazul cnd
obiectivul este focalizat pe infinit.
de precizia
este de precizia cu
care focala obiectivului.
obiectiv fot'ografic, care inscrip-
pe partea a fie-
obiectiv, snt sa fo-
f deschiderea Foca-
F F' ale unui obiectiv (fig. 1)
Sint acele puncte de pe axa
in. care se imaginile
obiectelor aflate ia infinit. se
a obiecti-
vulu! pornind de la focare, se
doua puncte (plane) H H' n inte-
riorul obiectivului, ntre care
ntotdeauna o
Aceste plane denumirea de
plane principale proprie-
tatea trans-
ntre planul principal obiect
H planul principal imagine H' este

nelor principale n raport cu
mentele monturii obiectivului este
n macrofotografie pentru de-
terminarea' a abscisei
obiect a a abscisei imagine a' n
cazul fotografiilor cu raport de re-
producere precis (de exemplu, re-
producerea diapozitivelor). Deter-
a planelor
prinCipale se poate face cu aproxi-
de fotograful
dar o evaluare nu poate
dect pe un banc optic,
O clasificare a obiectivelor n func-
de lor este pre-
n tabelul 1. Focala unui
obiectiv fiind invers
cu unghiul de cmp, aprecierea
caracterului obiectivului trebuie
Unndcont de formatul ca-
drului. In tabelul 1 snt cuprinse
principalele tipuri de obiective foto-
grafice, formate-
lor uzuale 24 x 36, respectiv 60 x 60.
Revenind la sistemul optic din fi-
gura 1, pe
apropierii obiectului de obiectiv,
imaginea se va forma tot mai de-
parte n dreapta focarului F'. Pentru
fiecare obiectiv o
de la care se poate fotogra-
tografiile se pot' realiza cu
orice obiectiv,' folosind o serie de
specifice, care pot
aSl!pra_. obiectivului respec-
tiV pe doua cal: abscisei
imagine S' peste valoarea
de extensia tubului meca-
nic, sau fo-
cale a sistemului. In primul caz, este
v.orba de
(mele, burdufun) care se interca-
ntre aparat, iar n
cel de-al. de lentile
se
obiectivulUI pnn flletul de filtru fo-
sistemului . (lentile
+ obiectiv) fiind mai
mica. decit focala obiectivului ini-
In scade
de fotografiere. n macrofo-
para!"etrul S' (abscisa
Imagme) poarta numele de tiraj iar
S'-45,5 (mm), care deter-
grosimea inelelor
sau extensia burdufului, se nu-
tiraj suplimentar.
Deschiderea a obiecti-
fotografic. se ca
pu-
pilei de Intrare
Dpi
N f
N se de deschidere
(sau de Valorile
ale N, avnd
I 2, se gravate pe scala
diafragmelor. Cu ct un obiectiv are
o deschidere mai mare, cu
atit el este mai luminos.
Un alt parametru important al sis-
temelor optice utilizate pentru ma-
crofotografie este raportul de re-
producere G (numit
sau de reproducere), care se
ca fiind raportul dintre di-
mensiunea a imaginii
cea a obiectului:
G=L
y
Se domeniul macrofo-
S1
fia obiectul, i cores- ..... ___ .... ==-___
punde o extensie a obiecti-
vului, de
monturii. se
n zona 0,6-0,8 m pentru
obiectivele normale, este mai
tografiei abordabil de amatori
se n plaja de valon
1/10 .... 5 ale raportului de reprodu-
cere. Unii amatori
zone distincte: proxifotografia (cu
G = 1/10 ... 1) macrofotografia pro-
(cu G = 1...5), delimitarea
fiind de necesitatea
obiectivului.
Din punctul de vedeJe al schemei
optice, obiectivele normale se gru-
n trei categorii distincte: si-
metrice, asimetrice semisime-
trice. de simetrie se
la grupurilor de lentile n ra-
port cu diafragma de deschidere.
Obiectivele simetrice 'o si-
metrie de planul dia-
fragmei, iar la, cele semisimetrice
elementelor optice dis-
punerea lor de ambele ale dia-
fragmei snt identice, dar de-
osebiri n elementelor geo-
metrice, respectiv optice ale lentile-
lor, generate de necesitatea corec-
anumitor Obiectivele
cu se de obi-
cei pe scheme optice derivate din
cele ale obiectivelor normale. n do-
meniul focalelor mari (incepind cu
135 mm pentru formatul 24 x 36) se
fo.rmule optice speciale,
numite teleslsteme (fig. 2).
Un telesistem este compus din-
tr-un grup de lentile anterior,cu
un al doilea grup
cu Avantajul
acestor sisteme optice n
faptul planul principal imagine
este deplasat mult spre grupul an-
terior (pozitiv) tubul mecanic re-
mai scurt dect cel al unui
obiectiv de care ar fi
conceput formula a
obiectivelor normale. n
superangularelor se
frecvent formula "teleobiectiv in-
versat", caracterizat printr-o
imagine
In continuare se vor analiza
citeva aspecte particulare ale utili-
obiectivelor de diferite dis-
focale n scopul fotografierii
de aproape. '
S2
rece valoarea a
cale a obiectivului poate difere
de cea pe mon-
Pentru acei fotografi care au
curiozitatea de a face o astfel de
n conti-
nuare destul de
totodata simpla) pentru determina-
rea planului principal ima-
gine, H'. se ba-
pe o particularitate construc-
apara-
telor cu obiective interschimbabile
de 0,5 m pentru superangulare
ajunge la 3 m pentru teleobiectlvul H'
f
de 200 mm. Cu mijloacele
nu se pot realiza fotografii ale
obiectelor aflate la mai
mici dect distanta Macrofo-
y
20
e
y'
f'
S1
S2
Telesistem direct
grupul convergent
grupul divergent
TEHNIUM 6/1988
ABERATIILE OBIECTIVELOR,
CAUZE MIJLOACE DE
DIMINUARE
Atunci cnd se un
obiectiv fotografic, se face corecta-
rea acestuia astfel nct
rezultatele fie optime pentru ca-
zul cnd se la infi-
nit, respectiv"fIlaginea se
n focarul. F' (sau, altfel spus,
abscisa obiect este mult mai mare
dect abscisa imagine). ne
propunem cu un astfel
de obiectiv imagini ale obiectelor la
un' raport de reproducere ce
1:1, vom constata o
a puterii separatoare.
imaginii se dato-
apropierii exagerate a obiec-
tului de sistemul optic, fiind n-
de proiectare.
Acest efect nedorit se poate n-
prin utilizarea (n cazulra-
poartelor mari de reproducere) a
unui inel inversor. Inelul este filetat
la ambele capete, o mon-
tare a obiectivului cu partea tron..:
spre obiect. Func-
n se ex-
prin aceea la fotografierea
cu m ai mare de 1: 1, abscisa
imagine devine abscisei
obiect drumul razelor luminoase
trebuie pus de acord cu sensul de
al obiectivului.
Inversarea obiectivuluI aSigura o
ntr-o
de rapoarte de reproducere cu-
prinse intre 1:1 5:1. ra-
portului peste se sol-
Cl) o a de

de deschidere.
Realizarea macrofotografiilor cu
valorii de 5:1 ne-
obiective cu o
a
este din schemele obrecti-
velor de microscop. n cazul parti-
cular al obiectivelor simetrice,
inversarea obiectivului nu influen-
rezultatul fotografierii de
aceea nu este Inversarea
obiectivului este inevitabil
de o a tirajului.
inelului inversor, iar n unele
cazuri de pierderea automatismelor
diafragmei sau trans-
miterea a valorilor aces-
teia). Rezolvarea acestor probleme
se poate face prin
unui set de inele conectate
printr-un cordon a unui declan-
flexibil dublu, care se
n
Acei amatori care doresc se
specializeze macrofo-
tografii de calitate a
se complica cu manevrarea ele-
mentelor au la dispo-
o mai costisitoare
dar foarte eficace: obiectivele "ma-
cro". Un obiectiv macro din-
tr-un obiectiv de care di-
prin pre-
o a
pentru o obiect (de
obicei raportului
de reproducere 1 :10) dispun de
un tub mecanic cu tiraj nct
realizarea de imagini
n zona raportului de 1 :1. Ca
obiectivele obiectivele
macro pot fi superangulare, nor-
male, sau teleobiective. Ele se pot
folosi pentru rapoarte de repro-
ducere mai mari dect 1: 1, n aso-
cu dispozitivele
cunoscute (inele, burdufuri). Dato-
faptului randamentul lor
optic este maxim pentru domeniul
macrofotografic, aceste sisteme
optice nu mai de
inversare. rnacroobiectivele
snt foarte utile comode, ele pre-
dezavantajul de a fi sisteme
optice specializate. n
nu pot fi utilizate dect pentru ma-
crofotografie.
PROFUNZIMEA CMPULUI N
MACROFOTOGRAFIE
FACTORII CARE O

Profunzimea cmpului unui
obiectiv fotografic este acea zona
TEHNIUM 6/1988
din jurul obiectului, de-a
lungul axei optice, care este redata
clar n planul peliculei, atunci cnd
obiectivul a fost focalizat pe res-
pectivul obiect. presupunem
avem obiecte punctuale si-
tuate de-a lungul axei optice la dife-
rite de obiectiv, iar focali-
zarea s-a efectuat pe unul din
aceste puncte, acesta din va
rGdat clar n planul imagine,
iar se va distinge sub forma
unei pete care numele de
de difuzie. In la orice
punere la punct se pe
o de profunzime a cmpului,
pe considerentul punc-
tele obiectului aflate la
zonei pe pete de
difuzie avnd diametrul inferior unei
anumite valori, pe baza
unor practice. De obicei,
pentru formatul 24 x 36, valoarea
a petei de difuzie este de
0,03 mm. Pentru determinarea ope-
a profunzimii cmpului, chiar
obiectivele cele mai simple dis-
pun de o
pe montura obiectivului, n
scalei mobile a In
cazul macrofotografiei, profunzi-
mea cmpului se poate evalua prin
calcul, controlul profunzimii
punerii la punct se poate face efec-
tiv numai la aparatele cu vizare prin
obiectiv. Profunzimea cmpului se
poate calcula cu
P = 2Nd (G + 1)/G2 (1)
n care:
G - raportul de reproducere;
N - de deschidere;
d - diametrul petei dedifuzie
(0,03 mm).
Analiznd (1), se p,ot trage
o serie de concluzii privind influ-
celor trei factori asupra pro-
funzimii cmpului.
a) raportului de repro-
ducere G. Profunzimea imaginii
este mai cu ct raportul de re-
producere este mai mare, depen-
P = P(G) fiind repre-
prin graficul din figura 3. De
aici se domeniul macro-
fotografic este caracterizat printr-o
profunzime foarte De
exemplu, pentru o valoare a dia-
fragmei N = 11, a raportului G = 1
d = 0,03 mm, profunzimea cmpului
obiect este de 15 mm, ceea ce
uneori nu satisface fo-
tografului amator.
b) de des-
chidere. Orice amator care a privit
printr-un vizor al unui aparat reflex,
rotind inelul diafragmelor,
profunzimea cimpului se
cu nchiderea diafragmei. Fenome-
nul se abera-
de deschidere, o cu redu-
cerea deschiderii relative.
rea profunzimii imaginii la nchide-
rea diafragmei este foarte impor-
n macrofotografie, deoarece
singurul procedeu prin
care se poate spori profunzimea
cmpului, atunci cnd se fotogra-
cu raport mare de reprodu-
cere. Din asemenea
fotografii se avnd sistemul
optic puternic diafragmat (Ia
de reproducere se folosesc
diafragmele 11, 16, 22) pentru a
o profunzime
Diafragmarea o
reducere a fluxului luminos
care ajunge la ne-
lungirea expunerii. nchide-
rea diafragmei la valorile
gravate pe monturile obiectivelor
este de pierderi de
a imaginii datorate fenomenului de
a luminii la trecerea prin
orificiul diafragmei.
DBllaTI
Dintre obiectivele folosite si
apreciate de fotoamatori snt cel'e
produse de MEOPTA - R.S.C.
Pentru alegerea unui obiectiv, ct
pentru dimensiunii
de montaj, succint n tabel
gama principalele caracteristici
ale familiei de obiective MEOPTA.
NUMARUL
TIPUL OBIECTIVULUI ELEMENTE-
LOR OPTICE
1. ANARET 4,5/50 3
2. BELAR 4,5/50 3
3. ANARET 4,5/50 3
4. ANARET S 4,5/50 3
5. ANARET 4,5/80 3
6. ANARET S 4,5/80 3
7. ANARET 4,5/90 3
8. ANARET 4,5/105 3
9. MEOGON 5,6/50 4
10. MEOGON 5,6/60 4
11. MEOGON S 4/80 4
12. MEOGON S 2,8/50 4
13. MEOGON 2,8/80 4
D T4
8ng_ VASH .. E CALINESCU
Obiectivele MEOPTA au o
contrast bun, dnd rezul-
tate bune n tehnica alb-negru
color la nivelul fotografi-
lor amatori
Obiectivele au o transmisie
a luminii, optice
aer) fiind tratate antireflex.
Variantele constructive mai re-
cente au scala diafragmei ilumina-

Diafragma poate fi cu reglaj con-
tinuu sau cu indexor.
Tipurile MEOGON noi, cu lumi-
nozitate 2,8, imagini de
calitate, n unei
sporite.
Figura 1 un ansamblu C2u
obiectivele n tabel. In
figura 2 snt prezentate trei inele de
pentru adaptarea obiecti-
, velor la aparatul de

DE
LENTILE
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
5
5
DESTINAT
FORMATU-
LUI DE (mm)
11x 14
13x17
28x28
24x36
40x40
60x60
60x70
60x70
65x90
28x28
24x36
24x36
40x40
40x40
60x60
28x28
24x36
40x40
60x60
FILET DE
MONTARE
M23,5xO.5
-,,-
M39x1
M23,5xO,5
M39x1
M39x1
-,,-
-,,-
Este cunoscut faptul puterea
separatoare a obiectiv (li-
nii/mm) un maxim pentru o
valoare a de deschidere iillT
de 5,6 sau 8, pentru care efectele
cumulate ale de deschi-
dere o valoare
Controlul punerii la punct
se face obligatoriu cu diafragma
la maximum. Alegerea
planului de punere la punct se face
n de subiectul ales, de efec-
tul artistic cont
zona de profunzime este reparti-
aproximativ simetric de
planul de focalizare. con-
trolul profunzimii cmpului, care se
prin nchiderea diafrag-
mei la valoarea si observarea
prin vizor a efectului produs Daca
se cu rapoarte foarte mari
de reproducere, sau se ir
momentul expunerii pe lumina flash-
ului, imaginea din vizor dia-
fragmare nu mai are luminozitatea
aprecierii profunzimii.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
ti
Montajul poate face parte dintr-un
transverter la mixerul IE500
sosesc semnal de 410 MHz si semnal
SSB de la un transceiver de 20-30
MHz.
Circuitele snt acordate n banda
de 70 cm. Aici L
1
are 3 spire 0 1 mm
CuAg, diametrul bobinei 4 mm; L
2

L
5
snt linii cu lungimea de 40 mm,
din CuAg 0 1 mm; L7 are 2
spire CuAg 0 2 mm, diametrul bobi-
nei 7 mm.
Ft
1
are 12 spire CuEm 0 0,3 mm,
diametrul bobinei 3,5 mm; Ft
2
are
2 spire CuEm 0,3 bobinate pe miez
de Ft
3
are 6 spire CuEm 0,5,
diametrul bobinaj 5 mm, iar Ft
4
are
o CuEm 0,4 pe miez
de este ca-
blajul cu piesele componente.
2/1988
ntregul radioreceptor se, ba-
pe utilizarea circuitului inte-
grat A283D R.D.G.).
FM un tuner
la care tranzistorul BF414 este am-
plificator RF, iar convertor autoos-
ci lator este tranzistorul BF441.
Semnalul IF de 10,7 MHz este
aplicat circuitului A283D printr-un
vn ,VIa SC 239
t2
filtru ceramic.
Pentru AM se folosesc
numai elementele interioare ale cir-
cuitului integrat, care poate func-
n banda de 100 kHz
30 MHz. La n difuzor este de-
o putere AF de 300 mW.
AMATERSKE RADIO, 2/1988
YT2 , VH SC 309
n gama 20 Hz - 30 kHz, cu distor-
este de :.:L18 dB la 40 Hz tot de
semnalului la intrare este de 200 mV,
montajului este la 24 V, consumul fiind de
MOOELIST KONSTRUKTOR, 1/1987
TEHNIUM 6/1988
,Pentru a satisface a posesori de televizoare ce
locuiesc in imobile ce nu dispun de de cu
de mai ori de receptoare de tipuri mai vechi,
colectivul Intreprinderii ELECTRONICA a realizat, n uni-
a pus n elemente de individuala destinate
emisiunilor TV. acestei antene este
amplificator individual de canal TV din domeniul FIF, am-
plificator individual de canal TV din domeniul UIF, alimentator pentru
amplificator de dispozitiv de nsumare a semnalelor TV (suma-
tor de canale TV), convertor individual de canal TV din domeniul UIF n
domeniul FIF.
Se utilizarea de antene exterioare cana-
lului de amplificatorul individual. Pentru adaptarea impe-
dantei antenei (cea 300 O) cu cea a cablului coaxial de coborre (75 O)
este recomandabil se bucla de adaptare n A/2.
Amplificatorul individual de ca-
nal TV (FIF sau UIF) este destinat
n cazurile n care
TV este (ima-
gine sunet zgomotoase)
nivelului mic al semnalului la borna
de a receptorului TV.
Conectarea amplificatorului la
si la televizor se face' numai
cu cablu coaxial (asimetric) cu im-
de 75 n. Amplificatorul se
va monta pe pilonul antenei, n
apropierea acesteia, cu cablu de
ct mai scurt, asigurndu-
se astfel un raport semnal-zgomot
ct mai bun.
Amplificatorul se de
la o de curent continuu de
-12 V, direct prin cablu coaxial de
coborre. In nici un caz nu se vor fo-
losi ca de alimentare recepto-
rul TV sau alte surse necorespun-
din punct de vedere al elec-

Caracteristici tehnice
- Amplificarea: 2': 20 dB
- Factorul de zgomot: ::; 8 dB
- Factorul de reflexie: p::; 0,5
- Tensiunea de alimentare:
12Vc.c.
- Curentul absorbit: ::; 10 mA
- Canale amplificate: unul din
canalele 1-12 FIF sau unul din
canalele din domeniul UIF
- Banda de trecere: un canal TV
- Dimensiuni de gabarit:
108 x 74 x 69 mm.
2
TEHNIUM 6/1988
Alimentatorul pentru amplifi-
cator face alimentarea prin
cablul coaxial de coborre si se in-
ntre cablul coaxia'l si TV.
Caracteristici tehnice .
- Tensiunea de iesire a alimen-
1
2 V +1 V
tatoru UI: 1 -1,5 V
Curentul maxim debitat: 30 mA
- Tensiunea ondulatorie: max.
50 mVvv (100 Hz)
Tensiunea de alimentare:
220 VC.a.
- Dimensiuni de gabarit: 150 x
175 x 65 mm.
dintre amplificator
alimentator nu se poate face prin
cablu bifilar simetric de .300 n, chiar
se dispozitive de
adaptare deci se va folosi
exclusiv cablul coaxial.
9
4
3
c: :::J
I
I
1
....
4
I
t
r ...... -..
S..;..
L ... __ J '
De de la un singur ali-
mentator se poate alimenta un grup
de amplificatoare individuale de
canal suma absor-
din alimentator nu
30 mA.
Convertorul individual de canal
TV din domeniul UIF in domeniul
FIF se n cazul n care se
unui canal
din domeniul UIF, iar receptorul TV
al utilizatorului este de un tip mai
vechi, deci echipat doar cu selector
FIF (canalele 1-12).
Convertorul individual de canale
permite canalelor TV
din domeniul UIF prin translatarea
lor n canale din domeniul FIF.
3
Ali mentator
Fig. 1: Schema bloc a n va-
rianta sa 1 an-
TV canal FIF cu nivel mare de
semnal; 2 = TV canal FIF cu
nivel mic de semnal; 3 = TV
canal UIF cu nivel mare de semnal:
4 TV canal UIF cu nivel
mic de semnal; 5 = amplificator in-
dividual de canal TV din domeniul
FI F; 6 = amplificator individual de
canal TV din domeniul UIF; 7 ali-
mentator pentru amplificator de an-
8 convertor individual de
canal TV din domeniul UIF n dome-
niul FIF (se introduce n compo-
numai n cazul tipuri-
lor mai vechi de receptoare TV, ca-
pabile emisiunile
exclusiv n domeniul FIF); 9 dis-
pozitiv de nsumare a semnalelor
TV; 10 = receptor TV capabil re-
emisiunile n domeniile
FIF-UIF sau numai FIF.
2,3,7.
La
poate
canal din
din FIF.
Caracteristici
-
- Tensiunea
220
(UIF) n
n canalul
Curentul ",,,<o,vn,.,
- Dimensiuni
75 x 56,5
Fig. 3:
blului
pe
IANCU ADRIAN -jud.
imaginii snt determi-
nate de circuitele de din eta-
jul final baleiaj cfldre (PCL85). Re-
medierea cer.e efort.
REBEGEA -
un
amplificator deja experimentat.
Schema de' dv. nu poate
n, UIF.
ZOTTA CEZAR -
Nu trebuie capul mag-
netic n alt circuit, ci injectati n
el un curent adecvat de premagneti-
zare. oscilatorul publicat n
almanah.
DOBRIN. ION - jud. Vilcea
Nu nevoie de transformator
ntre fiecare nul
220 V. O deci trei cir-
cuite de 220 V pentru alimentare cu
energie
RECEPTORUL
eiEeiO
BRATU GRIGORE - ARAD
BUTNARU VALERIAN ....;,
VU-metrul se la
preamplificatorului. n rest am pu-
blicat - revedeti "Ten-
nium".
MOISE LIVIU - Cluj-Napoca
Nu nivelul cmpului de la de
televiziune trebuie sa aiba o
valoare, ci raportul de zgomotul
local o TV.
Un amplificator de com-
n general pierderile pe
cablul de coborre, nemaifiind nece-
o amplificare n tele-
vizor; amplificarea introduce zgo-
mot.
APATACHIOAIA C.
Trebuie cu o pereche
de calitatea semnalului n di-
verse puncte. nivelul
semnalului de intrare; precum va-
loarea tensiunii de alimentare cnd
este cuplat amplificatorul; numai n
urma unor precise
depista cauza distorsiu r:ti-
lor. schema.
GHEORGHE ION -
Nu schema

'----. CAG.
n aparatul GEGO tunerul VHF poate fi transformat re-
gama 62-'-71 MHz n locul gamei 88-108 MHz. Ope-
este n moduri: prin modificarea bobinelor,
respectiv prin introducerea a cte o (bobinele vor avea
5 spire), sau prin introducerea unor condensatoare suplimen-
tare.
Mai simplu este n paralel pe C
1
C7 Ca C1a cte un
condensator fix cu valoarea ntre 18 22 pF (toate de
valoare). Un acorc:;l fin se ulterior din C,. C6 Cg
iar acoperirea a ntregii game din condensatorul C17
CORNEL -.,.. Drobeta-
Turnu-Severin
Vom publica o de
cum ne
BRINZEA WIL Y -
unui radio
este numai n baza unei au-

Despre abonamente in-
teresa la oficiile P.T.T.R.
MITROFAN RADU -
La tiristoare trebuie cu-
rentul injectat n Nu
nlocui BC237 cu BC107. ci cu un
tranzistor ce admite un curent de
colector mai mare.
DUMBRAvEANU CALIN - Tg.
/
Fiind vorba de un simplu proiect
imaginat de dv . nu ne Plt:tem pro-

acest
proiect atunci o cum
legile termodinamicii.
STAN GEORGE '-
un stroboscop o
deja nu
una
GUREANU TITU - jud. Gorj
de 25 k!l.
liniare.
CUCU VALENTIN -
Am schema inalcatorului
de nivel.
ION - Caracal
Nu datele bobinelor
desenul circuitelor imprimate la
care
IVANICA TEODOR - Corabia
TR3
BF245
Str. Cuza 99. cod 0875, do-
cumpere revistei
"Tehnium" ncepnd cu 1970.
GAMAN OVIDlti -
Circuitul integrat TBA570
toate ca radioreceptor MA.
Redarea impune
obligatoriu amplificatoare.
BOAGHER MIHAI - jud. Dimbo-

Circuitul LA4100 nu are echiva-
lent.
Tranzistoarele AC122 AC171
au echivalent pe EFT343.
La magnetofon starea
capului magnetic contactele pe
comutator.
ADALBERT - Carei
Interesante despre
ciuperci. alte scrisori.
MANCINI SANTA - Timljoara
Vom ncerca publicam cele so-
licitate.
CIOLCA DANIEL -
Nu dispunerea termina-
lelor la circuitele integrate la care

MOLDOVAN GABRIEL jud.

cupla pick-up-ul la amplifi-
cator
ARFIRE DORU -
Depinde cum s-a 7 W.
Puterea depinde de sis-
temul de difuzoare. Normal 7 W pu-
tere medie suficient.
R.M.
ACCQRD
108MHz=23V
... 12V